2015 magazine Rhenen kader. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari u.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 magazine Rhenen kader. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u."

Transcriptie

1 2015 magazine Rhenen kader Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari u. Open huis 2015

2 2 Pantarijn Rhenen Kader Pantarijn Rhenen Voorwoord Kennismaken met Onze opleidingen Boven: H.R.E. Bremer, teamleider Onder: O.Wijma, directeur locaties Rhenen en Kesteren We zijn een gezellige school waar iedere docent alle leerlingen kent. De leerlingen krijgen te maken met een gemoedelijke sfeer in school. In het leer proces staan zaken als omgangsvormen en afspraken centraal. Hiermee wil de school haar steentje bijdragen aan het opvoedingsproces van de leerling. De locatie: Biedt bijzondere opleidingen aan: Intersectoraal ICT Economie Zorg; Werkt met een uniek opleidingsmodel: na het derde leerjaar mag je van opleiding veranderen; Werkt met (lint-)stages: één dag per week in leerjaar drie en vier, waarin de leerling zijn of haar uitstroomprofiel gaat bepalen; Biedt gestructureerd onderwijs in lokalen: les in een leslokaal met een vakdocent die verantwoordelijk is voor het leerproces. Wij zijn van mening dat onze leerlingen gebaat zijn bij een duidelijke structuur, een rustige leer- en werkplek en de volledige aandacht van een docent. Om deze reden heeft de locatie dan ook gekozen voor een klassikale opzet van haar onderwijs. Onze opleidingen zijn zo opgezet dat ze goed voorbereiden op de vaardigheden, benodigde kennis en werkhouding die nodig zijn bij het werken en leren in een vervolgopleiding of beroep. In leerjaar drie maakt de leerling een keuze uit één van onze drie opleidingen (Intersectoraal ICT, Economie of Zorg). Door onze werkwijze maak je tijdens het derde leerjaar ook kennis met de andere opleidingen van de locatie. Hierdoor is het mogelijk om na het derde leerjaar van opleiding te wisselen. Intersectoraal Economie Zorg Sportklas ICT (LO-2) Klas 3 x x x x Klas 4 x x x x Je stroomt uit met een diploma van de: Kaderberoepsgerichte leerweg Onze leerlingen komen overal vandaan. Van Renkum tot Veenendaal en van Ede tot Amerongen en tot ver in de Betuwe kennen ze Pantarijn in Rhenen. Dankzij de goede busverbindingen is de afstand geen enkel probleem. H.R.E. Bremer, teamleider O. Wijma, directeur locaties Rhenen en Kesteren Aanmelden In verband met het samenstellen van onze klassen voor schooljaar 2015/2016 willen we u verzoeken om uw zoon/dochter vóór 1 april 2015 aan te melden. U kunt aanmeldingsformulieren aanvragen via onze administratie ( ) of downloaden van de website:

3 Pantarijn Rhenen Kader 3 Lichamelijke opvoeding als examenvak Sportklas: LO-2 Pantarijn Rhenen biedt de mogelijkheid om het vak LO-2 als extra keuzevak te volgen. LO-2 is bestemd voor leerlingen met een redelijke bewegingsvaardigheid en een goede sportieve instelling. Je wilt graag sporten en je hebt belang stelling voor een breed scala aan sporten. Daarnaast wil je je verdiepen in het organiseren van sport activi teiten, leiding geven en kun je in teamverband werken. Wij bieden je de mogelijkheid om in twee extra lessen per week naast de reguliere lessen lichamelijke op - voe ding en andere vakken, je de volgende vaardigheden eigen te maken: samenwerken; hulpverlenen; accepteren van en omgaan met verschillen; coachbaar zijn en leiding accepteren; communiceren en overleggen; leiding geven en organiseren. Hoe kom je in aanmerking voor LO-2? Iedere leerling die instroomt in klas drie kan zich aanmelden voor het vak LO-2. Het is belangrijk dat je een redelijk niveau van bewegen hebt en goed gemotiveerd bent om kennis te maken met een breed scala aan bewegingsvaardigheden. Na aanmelding worden leerlingen uitgenodigd om naar Pantarijn Rhenen te komen om daar mee te doen aan een speciaal georgani seer de sport -test. De docenten lichamelijke opvoeding beoordelen of de leerling voldoende vaardigheden heeft. Daarna beslist de school over toelating, waarbij het advies van de vorige docent lichamelijke opvoeding meetelt. Kosten Voor deelname aan het vak LO-2 wordt een extra bijdrage gevraagd van 150, per leerling. Dit ter dekking van de extra kosten die gemaakt moeten worden voor clinics, huur van accommodaties, vervoer, enz. Hoe ziet het programma LO-2 eruit? Je zult veel aandacht besteden aan je eigen vaardigheden. Je zult een betere sporter worden en veel verschillende sporten gaan beoefenen; Je gaat aan de slag met Bewegen en Regelen, je organiseert bijvoorbeeld een sportdag, je krijgt praktische opdrachten en je assisteert in de lessen lichamelijke opvoeding; Je krijgt theoretische opdrachten die schriftelijk getoetst zullen worden; Je gaat twintig uur stagelopen in het werkveld. Na het examen LO-2? Het programma LO-2 is zo ontwikkeld dat het prima aansluit op de vervolgopleiding Sport en Bewegen op het ROC en op het Cios. De opleiding LO-2 is ook geschikt wanneer je bijvoorbeeld: een beroep wilt waarin leiding geven belangrijk is; wilt werken in de gezondheidszorg of het welzijnswerk; bij de politie wilt of in het leger; onderwijsassistent wilt worden; jeugdtrainer of scheidsrechter wilt worden.

4 4 Pantarijn Rhenen Kader Intersectoraal ICT (klas 3/4) wordt Allround DPI* Rhenen biedt als enige vmbo-school in de regio de opleiding Intersectoraal ICT aan. In schooljaar 2015/2016 kun je instromen in de Kaderberoeps gerichte leerweg: Wat is er bijzonder aan Intersectoraal ICT? Intersectoraal ICT is gericht op verkenning van de vier sectoren: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Door het intersectorale karakter is in principe iedere vervolgopleiding op het MBO mogelijk. Het diploma Intersectoraal ICT biedt toegang tot alle vervolgopleidingen op het ROC. In de opleiding werk en leer je met behulp van een computer. Tijdens de opleiding leer je dan ook werken met veel verschillende computerprogramma s. Dit maakt de opleiding ook aantrekkelijk voor leerlingen die later verder willen gaan in het beroepenveld ICT. Intersectoraal ICT heeft veel voordelen ten opzichte van andere opleidingen: de leerling stelt zijn/haar opleidingskeuze met twee jaar uit; de leerling krijgt twee jaar extra oriëntatie op vervolgonderwijs; veel aandacht voor professionele vaardigheden; één dag in de week op stage in sector naar keuze (twee jaar lang). In de praktijk Indeling lessen Leerjaar 3: 3 (x 50 min) + 1 dag stage (vanaf januari) 3 rapportperioden +/- 2 modules per rapportperiode Leerjaar 4: 4 (x 50 min) + 1 dag stage (vanaf oktober) 2 rapportperioden +/- 2 modules per rapportperiode De opleiding start met een grote mate van structuur en begeleiding. Dit is ook nodig omdat de leerlingen in een groepje van twee tot vier gezamen lijk aan de opdracht werken. Samen werken en samen verantwoordelijk zijn moet dan ook eerst worden aangeleerd. Naarmate de opleiding vordert, zijn de leerlingen steeds meer in staat zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de opdrachten. In iedere module dient een complexe opdracht voor een opdrachtgever binnen een vastgestelde tijd te worden gerealiseerd. Dit levert altijd één of meerdere producten op, die de opdrachtgever zal ontvangen. Waar mogelijk zullen dit echte opdrachtgevers zijn. Om deze reden werkt de opleiding met een databank van opdrachten die afgestemd worden met opdrachtgevers. Hieronder staan enkele van de modules: organiseren van een evenement (sportdag/ Lanparty) sector Economie; ontwerpen van een spel voor een klant (gamedesign) sector Groen; verstrekking van informatie middels internet (webdesign) sector Techniek; ontwerpen inrichting kinderdagverblijf (digitaal tekenen) sector Zorg en Welzijn. Verder worden er tussendoor korte cursussen en trainingen gegeven, zoals multi-mediatrainingen en presentatietechnieken. Lintstage Tijdens de opleiding gaan leerlingen ook één dag per week op stage. Tijdens de stage kunnen de leerlingen zich verdiepen in een beroepenveld dat ze het best bij zichzelf vinden passen. Werkwijze De opleiding is modulair opgezet. Elke vier weken wordt er gewerkt aan een nieuwe module. Iedere module richt zich in het bijzonder op verkenning van een sector. Binnen iedere module komen standaard de volgende zaken naar voren: verkenning van één sector; professionele vaardigheden; aanleren van een nieuwe ICT-vaardigheid. Intersectoraal ICT & Sportklas (LO-2) Naast het Intersectoraal ICT programma mag je LO-2 als extra vak kiezen. Na een sporttest volg je gedurende twee uur per week het vak LO-2. Naast sport richt het vak zich op vaardigheden zoals: samenwerken, hulpverlenen, accepteren van en omgaan met verschillen, coachbaar zijn en leiding accepteren, communiceren en overleggen, leiding geven en organiseren. Dit programma sluit je af met een examen en dit zal worden vermeld op je diploma. Je hebt zo een extra

5 Pantarijn Pantarijn Wageningen Rhenen MHV Kader 5 uitstroommogelijkheid naar de opleiding Sport en Bewegen op het ROC en naar het Cios. kan worden. Voor leerlingen die in leerjaar vier de opleiding Intersectoraal ICT blijven volgen blijft doorstroom naar iedere opleiding op het ROC mogelijk. Keuze leerjaar 4 Door de samenstelling van de lessen Intersectoraal ICT en de wijze waarop het vakkenpakket is samengesteld, is het mogelijk om in klas vier over te stappen naar: Handel & Verkoop of Zorg &Welzijn. Pantarijn is de enige school in de regio waarbij een dergelijke overstap gemaakt kan worden. Hiermee bereiken we dat de studiekeuze effectief met één jaar uitgesteld Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u terecht bij dhr. H.R.E. Bremer (teamleider). Je kunt voor vragen of extra informatie altijd even contact opnemen met onze locatie ( ). * Nieuwe naamgeving na vernieuwing VMBO

6 6 Pantarijn Rhenen Kader Klas 3/4 Economie De kaderlocatie in Rhenen biedt als enige school in de regio een opleiding Economie aan, waarbij je je breed kunt oriënteren in de verschillende werkvelden binnen de Economie. De opleiding is uniek omdat je, indien gewenst, toch in klas vier examen kunt doen in de opleiding Zorg & Welzijn-breed, Intersectoraal ICT of Handel & Verkoop. In schooljaar 2015/2016 kun je instromen in de Kaderberoepsgerichte leerweg. Wat is er bijzonder aan Economie? De opleiding Economie is uniek omdat deze breed is opgezet met veel stages en omdat je na klas 3 kunt overstappen naar de opleiding Zorg &Welzijn, Intersectoraal ICT of Handel & Verkoop. Onze werkwijze is ook anders. In veel scholen wordt er gewerkt op grote pleinen waarop grote groepen leerlingen tegelijk les krijgen. In Rhenen werken we in lokalen waarin je in rust en onder begeleiding van de docent je lessen volgt. Hiermee zijn we in staat om je erg goed voor te bereiden op je stages, op je examen en als je dat graag wilt, op een overstap naar een van onze andere opleidingen.

7 Pantarijn Rhenen Kader 7 In de praktijk De opleiding bestaat uit praktisch gerichte modules. In de modules kom je in aanraking met veel verschillende werkvelden in de sector Economie, zodat je zicht krijgt op de vervolgmogelijkheden. De stage zal een belangrijke rol gaan spelen. Je kunt je tijdens je stage verdiepen in een werkveld naar keuze. Je loopt stage bij een bedrijf of instelling. In klas drie maak je kennis met een grote hoeveelheid werkvelden en in klas vier bereiden we je helemaal voor op alle kennis en vaardigheden die je moet beheersen tijdens je examen. Een belangrijk deel van je opleiding ben je werkzaam binnen een stagebedrijf. Hier leer je in de praktijk wat er allemaal nodig is om succesvol te zijn. Je werkt binnen de lessen ook aan theorieopdrachten die je individueel of in groepsverband gaat uitwerken. Werkwijze In deze breed opgezette economische opleiding, ga je voor het werken in de sector economie. Je kiest voor: werken in een winkel, verkopen, handelen, etaleren, presenteren, inrichten, afrekenen, mode, retail, detail, kantoor of marketing als doorlopende leerlijn naar het MBO. De vaardigheden die je hiervoor nodig hebt, ont wikkel je door te oefenen in de school- en stagepraktijk. Je leert praktische handelingen, die je tijdens het werken in de verschillende werkvelden nodig zult hebben. Economie A en B: je leert wat het werken in een winkel/bedrijf inhoudt, zoals: oriënteren op de gang van zaken in een winkel of bedrijf, verkooptechnieken, presenteren en etaleren; Mode: stylen, fotograferen, presenteren en met modedoelgroepen omgaan. De eindpresentatie vinden de meeste leerlingen leuk en leerzaam; ICT Visuele presentatie: je leert onder andere etaleren, presenteren en met de computer een presentatie maken; Marketing: Met marketing probeer je klanten naar je winkel te halen. Deze klanten vormen je doelgroep. Je gebruikt marketing ook om je klanten bij je winkel te houden. Hiervoor gebruik je marketinginstrumenten, de zes P s. De onderdelen die in dit thema aan de orde komen zijn: - onderzoeksmethoden - doelgroeponderzoek - marketing - plaats - product - personeel - presentatie - prijs - promotie. Lintstage Bij de opleiding Economie gaan leerlingen ook één dag per week op stage. Tijdens de stage kunnen de leerlingen zich verdiepen in een beroepenveld dat ze het best bij zichzelf vinden passen. Economie en Sportklas (LO-2) Naast het Economie programma mag je LO-2 als extra vak kiezen. Na een sporttest volg je gedurende twee uur per week het vak LO-2. Naast sport richt het vak zich op vaardigheden zoals: samenwerken, hulpverlenen, accepteren en omgaan met verschillen, coachbaar zijn en leiding accepteren, communiceren en over leggen, leiding geven en organiseren. Dit programma sluit je af met een examen en dit zal worden vermeld op je diploma. Je hebt zo een extra uitstroommogelijkheid naar de opleiding Sport en Bewegen op het ROC en naar het Cios. Keuze leerjaar 4 Door de samenstelling van de lessen en de wijze waarop het vakkenpakket is samengesteld, is het mogelijk om in klas vier over te stappen naar: Zorg & Welzijn, Intersectoraal ICT of Handel & Verkoop. Pantarijn is de enige school in de regio waarbij een dergelijke overstap gemaakt kan worden. Hiermee bereiken we dat de studiekeuze effectief met één jaar uitgesteld kan worden. Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u terecht bij dhr. H.R.E. Bremer (teamleider). U kunt voor vragen of extra informatie altijd even contact opnemen met onze locatie ( ).

8 8 Pantarijn Rhenen Kader Klas 3/4 Zorg In schooljaar 2015/2016 kun je instromen in de kaderberoepsgerichte leerweg. Wat is er bijzonder aan onze opleiding Zorg? De opleiding Zorg is zeer breed opgezet. Je maakt kennis met verschillende werkvelden binnen de zorg en de opleiding kent veel stages. Na klas drie kun je toch nog overstappen naar de opleiding Economie of Intersectoraal ICT. In veel scholen wordt er gewerkt op grote pleinen waarop grote groepen leerlingen tegelijk les krijgen. In Rhenen werken we in lokalen waarin je in rust en onder begeleiding van de docent je lessen volgt. Hiermee zijn we in staat om je goed voor te bereiden op je examen, op je stage en als je dat graag wilt, op een overstap naar een van onze andere opleidingen. In de praktijk De opleiding bestaat uit praktisch gerichte modules. In de modules kom je in aanraking met veel verschil lende werkvelden, zodat je zicht krijgt op je vervolg mogelijkheden. De stage zal een belangrijke rol gaan spelen. Je kunt je tijdens je stage verdiepen in een werkveld naar keuze. Je loopt stage bij een bedrijf of instelling. Werkwijze Als je kiest voor Zorg, kies je voor werken met mensen van alle leeftijden die zorg behoeven. Zorg die ze van jou willen krijgen omdat ze het prettig vinden (denk aan Uiterlijke Verzorging) of zorg aan mensen die dingen zelf nog niet of niet meer kunnen (kinderen of ouderen). Dit vereist verschillende vaardigheden. Die leer je aan op de diverse werkplekken in het lokaal.

9 Pantarijn Rhenen Kader 9 Daarnaast verdiep je je in je stage in het werkveld dat je het meest aanspreekt. Je bent dus heel praktisch bezig! Je werkt binnen de lessen aan theorieopdrachten die je individueel of in groepsverband gaat uitwerken. Je leert praktische handelingen die je tijdens het werken in de verschillende werk velden nodig zult hebben. In klas drie maak je kennis met een grote hoeveelheid werkvelden en in klas vier bereiden we je helemaal voor op alle kennis en vaardigheden die je moet beheersen tijdens je examen. Hieronder staan enkele van de modules waaraan je gaat werken in klas drie: beauty: kapsalon, schoonheidssalon, sport, bewegen; zorg & Welzijn A: kinderen, ouderen, verstandelijk gehandicapten, thuiszorg; zorg & Welzijn B: kinderen, ouderen, verstandelijk gehandicapten, thuiszorg; facilitaire dienstverlening (Hospitality): algemene dienst, gebouwenbeheer, voedingsdienst, linnendienst, schoonmaakdienst; horeca (Hospitality): koken, serveertechnieken. In de overige modules verdiep je je in werkvelden die je nodig hebt om de overstap naar een andere opleiding te kunnen maken. Lintstage Gedurende één dag per week loop je stage om je de prak tijk van de verschillende werkvelden eigen te maken. Zorg en Sportklas (LO-2) Naast het Zorg&Welzijn programma mag je LO-2 als extra vak kiezen. Na een sporttest volg je gedurende twee uur per week het vak LO-2. Naast sport richt het vak zich op vaardigheden zoals: samenwerken, hulpverlenen, accepteren en omgaan met verschillen, coachbaar zijn en leiding accepteren, communiceren en overleggen, leiding geven en organiseren. Dit programma sluit je af met een examen en dit zal worden vermeld op je diploma. Je hebt zo een extra uitstroommogelijkheid naar de opleiding Sport en Bewegen op het ROC en naar het CIOS. Keuze leerjaar 4 Door de samenstelling van de lessen en de wijze waarop het vakkenpakket is samengesteld, is het mogelijk om in klas vier over te stappen naar Handel & Verkoop of Intersectoraal ICT. Pantarijn is de enige school in de regio waarbij een dergelijke overstap gemaakt kan worden. Hiermee bereiken we dat de studiekeuze effectief met één jaar uitgesteld kan worden. Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u terecht bij dhr. H.R.E. Bremer (teamleider). U kunt voor vragen of extra informatie altijd even contact opnemen met onze locatie ( ).

10 10 Pantarijn Rhenen Kader Kennismaken met onze Leerlingbegeleiding Coach Centraal bij de leerlingbegeleiding staat de coach. Deze is voor de kinderen maar ook voor de ouders het aanspreekpunt op school. Hij of zij is uitvoerig geïnformeerd over het wel en wee van uw kind. Zorgcoördinator en zorgteam Om alle facetten van de begeleiding van leerlingen te bewaken, werken we met een zorgcoördinator. Iedere week bespreekt de zorgcoördinator leerlingen met pro ble men met de teamleiding en de ortho peda goog. Dit zorgteamoverleg bepaalt op welke wijze er hulp nodig is voor een leerling, binnen of buiten de lessen. Aan de hand van een handelingsplan wordt aan de betreffende leerling extra hulp geboden. Het juiste inzicht in de problematiek van de leerlingen kan worden verkregen tijdens gesprekken met coaches, docenten, ouders en natuurlijk de leerling zelf. Extra begeleiding Op basis van de (instroom-)gegevens wordt er ieder jaar onderzocht welke leerlingen een steuntje in de rug nodig hebben in de vorm van extra lessen. Deze begeleiding wordt vervolgens op basis van noodzakelijkheid en beschikbaarheid vormgegeven buiten de reguliere lesuren om. Huiswerkbegeleiding wordt tegen betaling verzorgd door een externe partij. Opvanguren We doen ons uiterste best om lessen niet te laten vervallen. Op onze locatie is er om deze reden een opvangsysteem voor de leerlingen wanneer een les uitvalt. In eerste instantie wordt er op een docent een beroep gedaan om in te vallen. Leerlingen krijgen dus geen vrij, mogen de school niet verlaten en worden niet aan hun lot overgelaten. Leerlingbesprekingen en mentoroverleg Om de vier weken wordt er een leerlingbespreking gehouden. Voor elke klas reserveren we voldoende tijd. Op deze vergaderingen komt niet alleen het sociaal functioneren van de leerling, maar komen ook de resultaten ter sprake. Dit kan resulteren in afspraken waaraan de docenten de komende periode gaan werken. Dit kan gericht zijn op het beter laten functioneren van een individu, maar ook een totaalaanpak van een klas. Omdat ons doel is de leerling optimaal te laten presteren, zullen ouders en leerlingen indien nodig door de coach worden geïnformeerd. Als er wordt opgemerkt dat een bepaalde leerling specifieke (leer-)problemen heeft, kan de mentor de leerling aanmelden bij het zorgteam. Het zorgteam bepaalt welke hulp het meest geschikt is. In de meeste gevallen zal de mentor eventuele extra begeleiding op zich nemen. In sommige specifieke gevallen kan ook de orthopeda go ge/remedial teacher ingeschakeld worden. De mentor stelt hiervan altijd de ouders op de hoogte. Toetsen/onderzoek Als blijkt dat er hiaten in de leerstof zijn vindt er extra onderzoek plaats, zodat hulp zo snel mogelijk kan worden geboden. Vertrouwenspersoon Het is voor de leerlingen belangrijk om te weten dat er op school iemand is die naar hen luistert en die, indien nodig, samen met hen probeert een oplossing te vinden voor hun problemen. Soms bespreekt een leerling deze problemen liever niet met de coach. Voor deze bijzondere situatie hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld die leerlingen in deze gevallen kunnen benaderen. Decaan De decaan helpt samen met de coach de leerlingen bij de keuze van leerwegen en opleidingen. Hij coördineert de voorlichting over beroeps- en studie keuze. In het tweede, derde en vierde leerjaar krijgen de leerlingen met de decaan te maken. In deze leer jaren geeft de decaan ook regelmatig voorlichtings avonden voor de ouders. Schoolarts In het tweede jaar heeft de schoolarts een afspraak met alle leerlingen. In de daarop volgende jaren kan dit een vervolg hebben.

11 Pantarijn Rhenen Kader 11 Kennismaken met Pantarijn Rhenen Kennismaken met onze Extra activiteiten Open Huis Wil je meer weten over onze school in Rhenen, bezoek dan ons Open Huis op: vrijdag 30 januari 2015 ( u) De website van Pantarijn Op de website van Pantarijn kunt u meer informatie vinden over onze opleidingen & onze aanmeldingsprocedure in Rhenen: Ouderraad Locatie Rhenen Tijdens het schooljaar zal er naast de reguliere lessen ook ruimte zijn voor diverse buitenschoolse activiteiten. Deze activiteiten zullen in de regel een educatief karakter hebben. Bijvoorbeeld projecten en excursies. Daarnaast zijn er activiteiten die gericht zijn op groepsvorming en ontspanning zoals de introductiedagen in klas één, sportdagen, danslessen, de werkweek in klas drie en schooldisco s. We doen ons best om van de school een plezierige werkplek te maken voor iedereen. Hieronder staat een selectie van activiteiten die er worden georganiseerd: bezoek aan een stad; schaatsen/zwemmen; werkweek Ardennen; theatervoorstellingen. Onze locatie heeft een ouderraad die bestaat uit vijf tot acht leden. De ouderraad behartigt de belangen van ouders en leerlingen en iedere ouder die een kind heeft op de locatie Rhenen, kan zich voor deelname aan de raad aanmelden. Zo nodig worden de leden van de ouderraad d.m.v. een schriftelijke stemming gekozen. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. Tijdens de vergaderingen komen allerlei onderwerpen, ideeën en knel punten met betrekking tot de school en het onderwijs aan de orde. Wij willen als ouderraad onze achterban vertegenwoordigen. Deze achter ban bent u. De ouderraad is een aanspreekpunt voor ouders. Wij informe ren de schoolleiding over wat onder de ouders speelt en denken namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van onze locatie. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij activiteiten zoals de oudercontactavonden, de open dag en de diplomauitreikingen. Ook organiseert de ouderraad van tijd tot tijd een thema-avond. Gespreksonderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: begeleiding leerlingen, leerlingenraad, stimuleren en motiveren van buitenschoolse activiteiten, veiligheid op en rond school, anti-pestbeleid, en sociale media(-wijsheid). We houden ons bezig met de gang van zaken m.b.t de huiswerkklas, ouderbijdrage, financiën, ict-klas. Verder hebben we regulier contact met de deelraad de gemeenschappelijke ouderraad GOR en de MR. De ouderraad bestaat in het schooljaar uit zes leden. Pantarijn Activiteiten Commissie (P.A.C.) In schooljaar is er voor de leerlingen een activiteitencommissie (P.A.C.) in het leven geroepen. Onder begeleiding organiseer je activiteiten. Hierbij valt te denken aan: kerstgala; schoolfeesten; Sinterklaas; andere creatieve ideeën. Op deze manier willen we je de kans bieden om meer invloed te hebben op het activiteitenaanbod in onze school. Tevens krijg je de kans om te leren hoe activiteiten georganiseerd moeten worden en wat er allemaal bij komt kijken (plannen, omgaan met budgetten, inspelen op behoeften van medeleerlingen, enz.). PAC jij die kans? In je eigen klas zullen er ook activiteiten georganiseerd worden, zoals: lasergamen; outdoordag; filmavond; bowlen; zwemmen. Daarnaast is er altijd ruimte voor andere initiatieven van leerlingen.

12 Regionale Scholengemeenschap Wageningen, Rhenen, Kesteren Pantarijn Ontdek(t) je talent Pantarijn Wageningen MAVO, HAVO, VWO Gymnasium Hollandseweg 11, 6706 KN Wageningen t (0317) Pantarijn Wageningen VMBO (Basis-Kader en Kader-MAVO) Hollandseweg 9, 6706 KN Wageningen t (0317) Pantarijn Wageningen Praktijkonderwijs Hollandseweg 9, 6706 KN Wageningen t (0317) Pantarijn Rhenen MAVO en KADER Nwe Veenendaalsewg 137, 3911 MG Rhenen t (0317) Pantarijn Kesteren MAVO Tollenhof 1, 4041 BH Kesteren t (0488) Pantarijn Ondersteunende Dienst Hollandseweg 9, 6706 KN Wageningen Postbus 257, 6700 AG Wageningen t (0317) pantarijn.nl f Pantarijn, bvbeeld v GAW ontwerp en communicatie, Wageningen d Drukkerij Modern, Bennekom

Regionale Scholengemeenschap Wageningen, Rhenen, Kesteren. Ontdek(t) je talent. vrijdag 29 januari 16.00-21.00 u

Regionale Scholengemeenschap Wageningen, Rhenen, Kesteren. Ontdek(t) je talent. vrijdag 29 januari 16.00-21.00 u Regionale Scholengemeenschap Wageningen, Rhenen, Kesteren Ontdek(t) je talent vrijdag 9 januari.00-.00 u open huis 0 De grote sng n MHV ap naar zelfstandigheid Kesteren Dicht bij huis er VO Je neemt afscheid

Nadere informatie

Regionale Scholengemeenschap Wageningen, Rhenen, Kesteren. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u

Regionale Scholengemeenschap Wageningen, Rhenen, Kesteren. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u Regionale Scholengemeenschap Wageningen, Rhenen, Kesteren Ontdek(t) je talent vrijdag 0 januari.00-.00 u open huis 0 n MHV De grote sng ap naar zelfstandigheid Wageningen VMBO Kesteren Dicht bij huis Overzichtelijk

Nadere informatie

2016 magazine Rhenen mavo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 29 januari u.

2016 magazine Rhenen mavo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 29 januari u. 2016 magazine Rhenen mavo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 29 januari 16.00-21.00 u. open huis 2016 2 Pantarijn Rhenen mavo Pantarijn Rhenen Voorwoord Van boven naar beneden: H.R.E. Bremer, teamleider

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

Locatie Kingcollege Ds. Kingweg 10, Heerenveen Je doet ertoe!

Locatie Kingcollege Ds. Kingweg 10, Heerenveen Je doet ertoe! sport, dienstverlening en veiligheid Locatie Kingcollege Ds. Kingweg 10, Heerenveen Je doet ertoe! SDV : dé opleiding voor jou! Hou je van sporten en zie je dat anderen ook graag doen? Vind je het leuk

Nadere informatie

2015 magazine Kesteren. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Kesteren. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Kesteren Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Kesteren Voorwoord Van boven naar beneden: J. Zijlstra, teamleider onderbouw B. Mensinga,

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

2016 magazine Kesteren. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 29 januari 16.00-21.00 u.

2016 magazine Kesteren. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 29 januari 16.00-21.00 u. 2016 magazine Kesteren Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 29 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2016 2 Pantarijn Kesteren Voorwoord Van boven naar beneden: J. Zijlstra, teamleider O. Wijma, locatiedirecteur

Nadere informatie

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school!

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school! Zuiderzee College Het Zuiderzee College: jouw school! Het Zuiderzee College heet je van harte welkom! Alle vakken op een rij: De AVO-vakken: bij ieder profiel krijg je de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer,

Nadere informatie

NIEUW BIJ PANTARIJN RHENEN: HET PROFIEL MVI (MEDIA, VORMGEVING & ICT)

NIEUW BIJ PANTARIJN RHENEN: HET PROFIEL MVI (MEDIA, VORMGEVING & ICT) 2017 magazine Rhenen kader Pantarijn Ontdek(t) je talent NIEUW BIJ PANTARIJN RHENEN: HET PROFIEL MVI (MEDIA, VORMGEVING & ICT) vrijdag 27 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2017 2 Pantarijn Rhenen Welkom

Nadere informatie

Handel en administratie. Clauslaan

Handel en administratie. Clauslaan Handel en administratie Clauslaan Handel en Administratie Wil jij later werken in een winkel als bedrijfsleider of verkoper? Zie je jezelf als secretarieel medewerker op een kantoor of lijkt het toerisme

Nadere informatie

Handel en Administratie

Handel en Administratie Handel en Administratie Handel en Administratie Wil jij later werken in een winkel als bedrijfsleider of verkoper? Zie je jezelf als secretarieel medewerker op een kantoor of lijkt het toerisme jou wel

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Informatieavond 11 november 2013

Informatieavond 11 november 2013 Informatieavond 11 november 2013 Dhr. Boon Teamleider 2/3/4 GL/TL Dhr. Van Dijk Mentor TL + examensecretaris 1 Advies basisschool VMBO Wat houdt dat in? Vier leerwegen: Basis beroeps Kader beroeps Gemengd

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN 2017 2018 Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN HET STEDELIJK COLLEGE EINDHOVEN Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs; de

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst!

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! mavo en vmbo mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! Deze brochure gaat over de mavo en het vmbo op het Dollard College. Er wordt uitleg gegeven over de mavo en vmbo-opleidingen. Je kunt lezen welke

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID SPORT, Vakcollege Sevenwolden Ds. Kingweg 8, Heerenveen DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Je doet ertoe! SDV : DÉ OPLEIDING VOOR JOU! Hou je van sporten en zie je dat anderen ook graag doen? Vind je het leuk

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Mavo-3

Voorlichtingsavond Mavo-3 Voorlichtingsavond Mavo-3 Wat wil ik met u bespreken? terugblik MBO-voorlichtingsavond testen interesse + beroep sectoren ná de Mavo vragen Terugblik MBO-voorlichting oriënteren kennis maken met... volgend

Nadere informatie

Slinge: ontdek je talent!

Slinge: ontdek je talent! Slinge: ontdek je talent! Een kleine, veilige en gezellige school Aandacht voor jouw talent en loopbaan Extra taal, rekenen, skills, sport en cultuur Vier leuke beroepsopleidingen Slagingspercentage 99%

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Jij maakt het verschil! 2012 vakcollege Zorg en Economie vmbo sector economie vmbo sector zorg en welzijn breed Het draait om jou! Je zit nu nog in groep 8, maar wat ga jij kiezen als vervolgschool? Kies

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

O U D E R AV O N D 1 5 D E C E M B E R 2 0 1 5 VAKKENKEUZE KLAS 2

O U D E R AV O N D 1 5 D E C E M B E R 2 0 1 5 VAKKENKEUZE KLAS 2 O U D E R AV O N D 1 5 D E C E M B E R 2 0 1 5 VAKKENKEUZE KLAS 2 De begeleiding Vakkeuzemarkt Mentorlessen Walewyc.dedecaan.net Voorlichting in de klas Meelooplessen beroepsgericht vak De planning 15

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 3 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Door te sporten presteer ik beter. Sport én studie. die ideale combinatie vind je in de sportklassen. www.scheldemondcollege.nl

Door te sporten presteer ik beter. Sport én studie. die ideale combinatie vind je in de sportklassen. www.scheldemondcollege.nl Door te sporten presteer ik beter Sport én studie die ideale combinatie vind je in de sportklassen www.scheldemondcollege.nl Als je samen sport, leer je veel van elkaar. Programma De sportklassen van het

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 14 januari 2016 19.30 21.00 uur Programma: LOB in leerjaar 2 BKGT en Maatschappelijke Stage (loopbaanbegeleider dhr. Groenenberg) Determinatie leerwegen + promotienormen

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

Regionale Scholengemeenschap Wageningen, Rhenen, Kesteren. Ontdek(t) je talent. vrijdag 27 januari u

Regionale Scholengemeenschap Wageningen, Rhenen, Kesteren. Ontdek(t) je talent. vrijdag 27 januari u Regionale Scholengemeenschap Wageningen, Rhenen, Kesteren Ontdek(t) je talent vrijdag 7 januari 6.00 -.00 u open huis 07 De grote sprong Kesteren Dicht bij huis Je neemt afscheid van de basis school en

Nadere informatie

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes 1 INHOUD Blz. 2 Inleiding Blz. 4 Wat wil je? Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 9 Op onze school bieden we 3 leerroutes aan Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie Zorg en Welzijn Vakkenpakketten van

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2016-2017 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

Welkom bij Dockinga College Ferwert

Welkom bij Dockinga College Ferwert Welkom bij Dockinga College Ferwert Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag * Vragen Uiteraard mag u tussendoor ook vragen stellen

Nadere informatie

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging

Rijswijk. vmbo bb vmbo kb mavo lwoo. Brengt leren in beweging Rijswijk vmbo bb vmbo kb mavo lwoo Brengt leren in beweging Elke dag beginnen met bewegen Het nieuwe vmbo in Rijswijk Het Stanislascollege is een vernieuwende VMBO-school die draait om jou. Om wat je goed

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer.

Gratis exemplaren van deze publicatie zijn telefonisch te bestellen bij Postbus 51-Infolijn, onder vermelding van het AOCenW-nummer. Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven vormgeving Wim Zaat, Moerkapelle fotografie Bart Versteeg, Den Haag Mood Factory, Amsterdam

Nadere informatie

VMBO SCHOOL VOOR mavo, gemengd /theoretisch kader beroeps, basis beroeps Voor alle leerwegen is lwoo mogelijk

VMBO SCHOOL VOOR mavo, gemengd /theoretisch kader beroeps, basis beroeps Voor alle leerwegen is lwoo mogelijk VMBO SCHOOL VOOR mavo, gemengd /theoretisch kader beroeps, basis beroeps Voor alle leerwegen is lwoo mogelijk info Zit je op de basisschool en ben je op zoek naar een school voor Voorbereidend Middelbaar

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging Elke dag vertrouwd Sint-Michielsgestel elke dag een uitdaging Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele verandering. Als het aan het Elde College in Sint-Michelsgestel ligt, een prettige

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr

Het erasmus VmBO Het Er asm Ortstr Het Erasmus VMBO Spo rts troo m Het Era sm us Spo Want r tie ed! ve t ype s Sportstroom Ben je vaak op het hockeyveld, in het zwembad of op de atletiekbaan te vinden? Ben je sportief en zie je het wel

Nadere informatie

Informatie avond klas 2 Kader / Mavo WELKOM

Informatie avond klas 2 Kader / Mavo WELKOM Informatie avond klas 2 Kader / Mavo WELKOM Programma Decanaat (theater) Mentoraat (instructielokaal) Decanaat klas 2 K/M Decaan: Marbella Uhlenbeck m.uhlenbeck@montaignelyceum.nl Decaan voor Kader en

Nadere informatie

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo : een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo In deze folder maakt u kennis met VMBO-Select, TalentStad-in-aanbouw, een nieuwe visie op het vmbo. TalentStad is een samenwerkingsverband van het Agnieten

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

OP HET STREEK TEL IK MEE!

OP HET STREEK TEL IK MEE! OP HET STREEK TEL IK MEE! CSG Het Streek Zandlaan voor vmbo/mavo en praktijkonderwijs, Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels

Nadere informatie

Voorlichtingsavond VMBO klas 2. (Theoretische leerweg)

Voorlichtingsavond VMBO klas 2. (Theoretische leerweg) Voorlichtingsavond VMBO klas 2 (Theoretische leerweg) De leerwegen: Basisberoepsgerichte leerweg (Blw) Kaderberoepsgerichte leerweg (Klw) Theoretische leerweg (Tlw) Gemengde leerweg (Glw) Prognose voor

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 19 januari 2017 19.30 21.00 uur Programma: Opening (dhr. Den Hartogh) LOB in leerjaar 2 BBL, KBL en GL/TL (MAVO) (loopbaanbegeleider dhr. Groenenberg) Determinatie

Nadere informatie

Voorlichting Leerweg Ondersteunend Onderwijs. voor schooljaar

Voorlichting Leerweg Ondersteunend Onderwijs. voor schooljaar Voorlichting Leerweg Ondersteunend Onderwijs voor schooljaar 2018-2019 Inhoud presentatie Wat is LWOO? Voor wie? LWOO op CS VVG VMBO Aanmelding Wat is LWOO? Geen aparte leerweg Ondersteuning binnen VMBO

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Inleiding en doelstelling Ouders / decaan Wanneer aanmelden? Welke school is beter? Opdracht 1 Nieuw in 2014: Bij niet wettelijk toelaatbare studenten Entree- opleiding

Nadere informatie

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2

basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 Inleiding Deze brochure gaat over de vestiging in Gennep, een school die respect en duidelijk heid hoog in het vaandel

Nadere informatie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie Begeleidingscommissie Aandacht voor elke leerling In deze brochure vindt u alle informatie over individuele begeleiding voor leerlingen op het Don Bosco College Wie doet wat? Het Don Bosco College besteedt

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2015-2016 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS VMBO BASIS + KADER HEB JE TALENT VOOR DE PRAKTIJK? JE BENT VAN HARTE WELKOM!

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS VMBO BASIS + KADER HEB JE TALENT VOOR DE PRAKTIJK? JE BENT VAN HARTE WELKOM! VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS VMBO BASIS + KADER HEB JE TALENT VOOR DE PRAKTIJK? JE BENT VAN HARTE WELKOM! rietveld.psg.nl Spinnekop 1 1444 GN Purmerend Postbus 62 1440 AB Purmerend telefoon:

Nadere informatie

mavo/havo beroepsvoorbereidende leerwegen Handel en Administratie

mavo/havo beroepsvoorbereidende leerwegen Handel en Administratie mavo/havo beroepsvoorbereidende leerwegen 2 0 1 0 2 0 1 1 Handel en Administratie Handel en Administratie Wil jij werken in een winkel als bedrijfsleider of verkoper? Zie je jezelf als secretarieel medewerker

Nadere informatie

De Mavo Vos. Vlaardingen

De Mavo Vos. Vlaardingen De Mavo Vos Voor aantrekkelijk en uitdagend onderwijs De Mavo Vos is de start om mijn toekomst waar te maken! Stages vormen ook een onderdeel van de opleiding en zo kun je eens aan het 'echte werk snuffelen'.

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes 1 INHOUD Blz. 2 Inleiding Blz. 4 Wat wil je? Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 9 Blz. 10 Op onze school bieden we 3 leerroutes aan Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie Zorg en Welzijn Samengevat

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Kiezen in het vmbo 13 14

Kiezen in het vmbo 13 14 13 14 Kiezen in het v Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Kiezen... 4 Kiezen in het v... 5 Leerwegen... 5 Uitstroomprofielen... 6 Afdelingen... 9 Vakkenpakket... 11 Basisberoepsgerichte leerweg... 11 Kaderberoepsgerichte

Nadere informatie