2015 magazine Rhenen kader. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari u.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 magazine Rhenen kader. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u."

Transcriptie

1 2015 magazine Rhenen kader Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari u. Open huis 2015

2 2 Pantarijn Rhenen Kader Pantarijn Rhenen Voorwoord Kennismaken met Onze opleidingen Boven: H.R.E. Bremer, teamleider Onder: O.Wijma, directeur locaties Rhenen en Kesteren We zijn een gezellige school waar iedere docent alle leerlingen kent. De leerlingen krijgen te maken met een gemoedelijke sfeer in school. In het leer proces staan zaken als omgangsvormen en afspraken centraal. Hiermee wil de school haar steentje bijdragen aan het opvoedingsproces van de leerling. De locatie: Biedt bijzondere opleidingen aan: Intersectoraal ICT Economie Zorg; Werkt met een uniek opleidingsmodel: na het derde leerjaar mag je van opleiding veranderen; Werkt met (lint-)stages: één dag per week in leerjaar drie en vier, waarin de leerling zijn of haar uitstroomprofiel gaat bepalen; Biedt gestructureerd onderwijs in lokalen: les in een leslokaal met een vakdocent die verantwoordelijk is voor het leerproces. Wij zijn van mening dat onze leerlingen gebaat zijn bij een duidelijke structuur, een rustige leer- en werkplek en de volledige aandacht van een docent. Om deze reden heeft de locatie dan ook gekozen voor een klassikale opzet van haar onderwijs. Onze opleidingen zijn zo opgezet dat ze goed voorbereiden op de vaardigheden, benodigde kennis en werkhouding die nodig zijn bij het werken en leren in een vervolgopleiding of beroep. In leerjaar drie maakt de leerling een keuze uit één van onze drie opleidingen (Intersectoraal ICT, Economie of Zorg). Door onze werkwijze maak je tijdens het derde leerjaar ook kennis met de andere opleidingen van de locatie. Hierdoor is het mogelijk om na het derde leerjaar van opleiding te wisselen. Intersectoraal Economie Zorg Sportklas ICT (LO-2) Klas 3 x x x x Klas 4 x x x x Je stroomt uit met een diploma van de: Kaderberoepsgerichte leerweg Onze leerlingen komen overal vandaan. Van Renkum tot Veenendaal en van Ede tot Amerongen en tot ver in de Betuwe kennen ze Pantarijn in Rhenen. Dankzij de goede busverbindingen is de afstand geen enkel probleem. H.R.E. Bremer, teamleider O. Wijma, directeur locaties Rhenen en Kesteren Aanmelden In verband met het samenstellen van onze klassen voor schooljaar 2015/2016 willen we u verzoeken om uw zoon/dochter vóór 1 april 2015 aan te melden. U kunt aanmeldingsformulieren aanvragen via onze administratie ( ) of downloaden van de website:

3 Pantarijn Rhenen Kader 3 Lichamelijke opvoeding als examenvak Sportklas: LO-2 Pantarijn Rhenen biedt de mogelijkheid om het vak LO-2 als extra keuzevak te volgen. LO-2 is bestemd voor leerlingen met een redelijke bewegingsvaardigheid en een goede sportieve instelling. Je wilt graag sporten en je hebt belang stelling voor een breed scala aan sporten. Daarnaast wil je je verdiepen in het organiseren van sport activi teiten, leiding geven en kun je in teamverband werken. Wij bieden je de mogelijkheid om in twee extra lessen per week naast de reguliere lessen lichamelijke op - voe ding en andere vakken, je de volgende vaardigheden eigen te maken: samenwerken; hulpverlenen; accepteren van en omgaan met verschillen; coachbaar zijn en leiding accepteren; communiceren en overleggen; leiding geven en organiseren. Hoe kom je in aanmerking voor LO-2? Iedere leerling die instroomt in klas drie kan zich aanmelden voor het vak LO-2. Het is belangrijk dat je een redelijk niveau van bewegen hebt en goed gemotiveerd bent om kennis te maken met een breed scala aan bewegingsvaardigheden. Na aanmelding worden leerlingen uitgenodigd om naar Pantarijn Rhenen te komen om daar mee te doen aan een speciaal georgani seer de sport -test. De docenten lichamelijke opvoeding beoordelen of de leerling voldoende vaardigheden heeft. Daarna beslist de school over toelating, waarbij het advies van de vorige docent lichamelijke opvoeding meetelt. Kosten Voor deelname aan het vak LO-2 wordt een extra bijdrage gevraagd van 150, per leerling. Dit ter dekking van de extra kosten die gemaakt moeten worden voor clinics, huur van accommodaties, vervoer, enz. Hoe ziet het programma LO-2 eruit? Je zult veel aandacht besteden aan je eigen vaardigheden. Je zult een betere sporter worden en veel verschillende sporten gaan beoefenen; Je gaat aan de slag met Bewegen en Regelen, je organiseert bijvoorbeeld een sportdag, je krijgt praktische opdrachten en je assisteert in de lessen lichamelijke opvoeding; Je krijgt theoretische opdrachten die schriftelijk getoetst zullen worden; Je gaat twintig uur stagelopen in het werkveld. Na het examen LO-2? Het programma LO-2 is zo ontwikkeld dat het prima aansluit op de vervolgopleiding Sport en Bewegen op het ROC en op het Cios. De opleiding LO-2 is ook geschikt wanneer je bijvoorbeeld: een beroep wilt waarin leiding geven belangrijk is; wilt werken in de gezondheidszorg of het welzijnswerk; bij de politie wilt of in het leger; onderwijsassistent wilt worden; jeugdtrainer of scheidsrechter wilt worden.

4 4 Pantarijn Rhenen Kader Intersectoraal ICT (klas 3/4) wordt Allround DPI* Rhenen biedt als enige vmbo-school in de regio de opleiding Intersectoraal ICT aan. In schooljaar 2015/2016 kun je instromen in de Kaderberoeps gerichte leerweg: Wat is er bijzonder aan Intersectoraal ICT? Intersectoraal ICT is gericht op verkenning van de vier sectoren: Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Door het intersectorale karakter is in principe iedere vervolgopleiding op het MBO mogelijk. Het diploma Intersectoraal ICT biedt toegang tot alle vervolgopleidingen op het ROC. In de opleiding werk en leer je met behulp van een computer. Tijdens de opleiding leer je dan ook werken met veel verschillende computerprogramma s. Dit maakt de opleiding ook aantrekkelijk voor leerlingen die later verder willen gaan in het beroepenveld ICT. Intersectoraal ICT heeft veel voordelen ten opzichte van andere opleidingen: de leerling stelt zijn/haar opleidingskeuze met twee jaar uit; de leerling krijgt twee jaar extra oriëntatie op vervolgonderwijs; veel aandacht voor professionele vaardigheden; één dag in de week op stage in sector naar keuze (twee jaar lang). In de praktijk Indeling lessen Leerjaar 3: 3 (x 50 min) + 1 dag stage (vanaf januari) 3 rapportperioden +/- 2 modules per rapportperiode Leerjaar 4: 4 (x 50 min) + 1 dag stage (vanaf oktober) 2 rapportperioden +/- 2 modules per rapportperiode De opleiding start met een grote mate van structuur en begeleiding. Dit is ook nodig omdat de leerlingen in een groepje van twee tot vier gezamen lijk aan de opdracht werken. Samen werken en samen verantwoordelijk zijn moet dan ook eerst worden aangeleerd. Naarmate de opleiding vordert, zijn de leerlingen steeds meer in staat zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de opdrachten. In iedere module dient een complexe opdracht voor een opdrachtgever binnen een vastgestelde tijd te worden gerealiseerd. Dit levert altijd één of meerdere producten op, die de opdrachtgever zal ontvangen. Waar mogelijk zullen dit echte opdrachtgevers zijn. Om deze reden werkt de opleiding met een databank van opdrachten die afgestemd worden met opdrachtgevers. Hieronder staan enkele van de modules: organiseren van een evenement (sportdag/ Lanparty) sector Economie; ontwerpen van een spel voor een klant (gamedesign) sector Groen; verstrekking van informatie middels internet (webdesign) sector Techniek; ontwerpen inrichting kinderdagverblijf (digitaal tekenen) sector Zorg en Welzijn. Verder worden er tussendoor korte cursussen en trainingen gegeven, zoals multi-mediatrainingen en presentatietechnieken. Lintstage Tijdens de opleiding gaan leerlingen ook één dag per week op stage. Tijdens de stage kunnen de leerlingen zich verdiepen in een beroepenveld dat ze het best bij zichzelf vinden passen. Werkwijze De opleiding is modulair opgezet. Elke vier weken wordt er gewerkt aan een nieuwe module. Iedere module richt zich in het bijzonder op verkenning van een sector. Binnen iedere module komen standaard de volgende zaken naar voren: verkenning van één sector; professionele vaardigheden; aanleren van een nieuwe ICT-vaardigheid. Intersectoraal ICT & Sportklas (LO-2) Naast het Intersectoraal ICT programma mag je LO-2 als extra vak kiezen. Na een sporttest volg je gedurende twee uur per week het vak LO-2. Naast sport richt het vak zich op vaardigheden zoals: samenwerken, hulpverlenen, accepteren van en omgaan met verschillen, coachbaar zijn en leiding accepteren, communiceren en overleggen, leiding geven en organiseren. Dit programma sluit je af met een examen en dit zal worden vermeld op je diploma. Je hebt zo een extra

5 Pantarijn Pantarijn Wageningen Rhenen MHV Kader 5 uitstroommogelijkheid naar de opleiding Sport en Bewegen op het ROC en naar het Cios. kan worden. Voor leerlingen die in leerjaar vier de opleiding Intersectoraal ICT blijven volgen blijft doorstroom naar iedere opleiding op het ROC mogelijk. Keuze leerjaar 4 Door de samenstelling van de lessen Intersectoraal ICT en de wijze waarop het vakkenpakket is samengesteld, is het mogelijk om in klas vier over te stappen naar: Handel & Verkoop of Zorg &Welzijn. Pantarijn is de enige school in de regio waarbij een dergelijke overstap gemaakt kan worden. Hiermee bereiken we dat de studiekeuze effectief met één jaar uitgesteld Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u terecht bij dhr. H.R.E. Bremer (teamleider). Je kunt voor vragen of extra informatie altijd even contact opnemen met onze locatie ( ). * Nieuwe naamgeving na vernieuwing VMBO

6 6 Pantarijn Rhenen Kader Klas 3/4 Economie De kaderlocatie in Rhenen biedt als enige school in de regio een opleiding Economie aan, waarbij je je breed kunt oriënteren in de verschillende werkvelden binnen de Economie. De opleiding is uniek omdat je, indien gewenst, toch in klas vier examen kunt doen in de opleiding Zorg & Welzijn-breed, Intersectoraal ICT of Handel & Verkoop. In schooljaar 2015/2016 kun je instromen in de Kaderberoepsgerichte leerweg. Wat is er bijzonder aan Economie? De opleiding Economie is uniek omdat deze breed is opgezet met veel stages en omdat je na klas 3 kunt overstappen naar de opleiding Zorg &Welzijn, Intersectoraal ICT of Handel & Verkoop. Onze werkwijze is ook anders. In veel scholen wordt er gewerkt op grote pleinen waarop grote groepen leerlingen tegelijk les krijgen. In Rhenen werken we in lokalen waarin je in rust en onder begeleiding van de docent je lessen volgt. Hiermee zijn we in staat om je erg goed voor te bereiden op je stages, op je examen en als je dat graag wilt, op een overstap naar een van onze andere opleidingen.

7 Pantarijn Rhenen Kader 7 In de praktijk De opleiding bestaat uit praktisch gerichte modules. In de modules kom je in aanraking met veel verschillende werkvelden in de sector Economie, zodat je zicht krijgt op de vervolgmogelijkheden. De stage zal een belangrijke rol gaan spelen. Je kunt je tijdens je stage verdiepen in een werkveld naar keuze. Je loopt stage bij een bedrijf of instelling. In klas drie maak je kennis met een grote hoeveelheid werkvelden en in klas vier bereiden we je helemaal voor op alle kennis en vaardigheden die je moet beheersen tijdens je examen. Een belangrijk deel van je opleiding ben je werkzaam binnen een stagebedrijf. Hier leer je in de praktijk wat er allemaal nodig is om succesvol te zijn. Je werkt binnen de lessen ook aan theorieopdrachten die je individueel of in groepsverband gaat uitwerken. Werkwijze In deze breed opgezette economische opleiding, ga je voor het werken in de sector economie. Je kiest voor: werken in een winkel, verkopen, handelen, etaleren, presenteren, inrichten, afrekenen, mode, retail, detail, kantoor of marketing als doorlopende leerlijn naar het MBO. De vaardigheden die je hiervoor nodig hebt, ont wikkel je door te oefenen in de school- en stagepraktijk. Je leert praktische handelingen, die je tijdens het werken in de verschillende werkvelden nodig zult hebben. Economie A en B: je leert wat het werken in een winkel/bedrijf inhoudt, zoals: oriënteren op de gang van zaken in een winkel of bedrijf, verkooptechnieken, presenteren en etaleren; Mode: stylen, fotograferen, presenteren en met modedoelgroepen omgaan. De eindpresentatie vinden de meeste leerlingen leuk en leerzaam; ICT Visuele presentatie: je leert onder andere etaleren, presenteren en met de computer een presentatie maken; Marketing: Met marketing probeer je klanten naar je winkel te halen. Deze klanten vormen je doelgroep. Je gebruikt marketing ook om je klanten bij je winkel te houden. Hiervoor gebruik je marketinginstrumenten, de zes P s. De onderdelen die in dit thema aan de orde komen zijn: - onderzoeksmethoden - doelgroeponderzoek - marketing - plaats - product - personeel - presentatie - prijs - promotie. Lintstage Bij de opleiding Economie gaan leerlingen ook één dag per week op stage. Tijdens de stage kunnen de leerlingen zich verdiepen in een beroepenveld dat ze het best bij zichzelf vinden passen. Economie en Sportklas (LO-2) Naast het Economie programma mag je LO-2 als extra vak kiezen. Na een sporttest volg je gedurende twee uur per week het vak LO-2. Naast sport richt het vak zich op vaardigheden zoals: samenwerken, hulpverlenen, accepteren en omgaan met verschillen, coachbaar zijn en leiding accepteren, communiceren en over leggen, leiding geven en organiseren. Dit programma sluit je af met een examen en dit zal worden vermeld op je diploma. Je hebt zo een extra uitstroommogelijkheid naar de opleiding Sport en Bewegen op het ROC en naar het Cios. Keuze leerjaar 4 Door de samenstelling van de lessen en de wijze waarop het vakkenpakket is samengesteld, is het mogelijk om in klas vier over te stappen naar: Zorg & Welzijn, Intersectoraal ICT of Handel & Verkoop. Pantarijn is de enige school in de regio waarbij een dergelijke overstap gemaakt kan worden. Hiermee bereiken we dat de studiekeuze effectief met één jaar uitgesteld kan worden. Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u terecht bij dhr. H.R.E. Bremer (teamleider). U kunt voor vragen of extra informatie altijd even contact opnemen met onze locatie ( ).

8 8 Pantarijn Rhenen Kader Klas 3/4 Zorg In schooljaar 2015/2016 kun je instromen in de kaderberoepsgerichte leerweg. Wat is er bijzonder aan onze opleiding Zorg? De opleiding Zorg is zeer breed opgezet. Je maakt kennis met verschillende werkvelden binnen de zorg en de opleiding kent veel stages. Na klas drie kun je toch nog overstappen naar de opleiding Economie of Intersectoraal ICT. In veel scholen wordt er gewerkt op grote pleinen waarop grote groepen leerlingen tegelijk les krijgen. In Rhenen werken we in lokalen waarin je in rust en onder begeleiding van de docent je lessen volgt. Hiermee zijn we in staat om je goed voor te bereiden op je examen, op je stage en als je dat graag wilt, op een overstap naar een van onze andere opleidingen. In de praktijk De opleiding bestaat uit praktisch gerichte modules. In de modules kom je in aanraking met veel verschil lende werkvelden, zodat je zicht krijgt op je vervolg mogelijkheden. De stage zal een belangrijke rol gaan spelen. Je kunt je tijdens je stage verdiepen in een werkveld naar keuze. Je loopt stage bij een bedrijf of instelling. Werkwijze Als je kiest voor Zorg, kies je voor werken met mensen van alle leeftijden die zorg behoeven. Zorg die ze van jou willen krijgen omdat ze het prettig vinden (denk aan Uiterlijke Verzorging) of zorg aan mensen die dingen zelf nog niet of niet meer kunnen (kinderen of ouderen). Dit vereist verschillende vaardigheden. Die leer je aan op de diverse werkplekken in het lokaal.

9 Pantarijn Rhenen Kader 9 Daarnaast verdiep je je in je stage in het werkveld dat je het meest aanspreekt. Je bent dus heel praktisch bezig! Je werkt binnen de lessen aan theorieopdrachten die je individueel of in groepsverband gaat uitwerken. Je leert praktische handelingen die je tijdens het werken in de verschillende werk velden nodig zult hebben. In klas drie maak je kennis met een grote hoeveelheid werkvelden en in klas vier bereiden we je helemaal voor op alle kennis en vaardigheden die je moet beheersen tijdens je examen. Hieronder staan enkele van de modules waaraan je gaat werken in klas drie: beauty: kapsalon, schoonheidssalon, sport, bewegen; zorg & Welzijn A: kinderen, ouderen, verstandelijk gehandicapten, thuiszorg; zorg & Welzijn B: kinderen, ouderen, verstandelijk gehandicapten, thuiszorg; facilitaire dienstverlening (Hospitality): algemene dienst, gebouwenbeheer, voedingsdienst, linnendienst, schoonmaakdienst; horeca (Hospitality): koken, serveertechnieken. In de overige modules verdiep je je in werkvelden die je nodig hebt om de overstap naar een andere opleiding te kunnen maken. Lintstage Gedurende één dag per week loop je stage om je de prak tijk van de verschillende werkvelden eigen te maken. Zorg en Sportklas (LO-2) Naast het Zorg&Welzijn programma mag je LO-2 als extra vak kiezen. Na een sporttest volg je gedurende twee uur per week het vak LO-2. Naast sport richt het vak zich op vaardigheden zoals: samenwerken, hulpverlenen, accepteren en omgaan met verschillen, coachbaar zijn en leiding accepteren, communiceren en overleggen, leiding geven en organiseren. Dit programma sluit je af met een examen en dit zal worden vermeld op je diploma. Je hebt zo een extra uitstroommogelijkheid naar de opleiding Sport en Bewegen op het ROC en naar het CIOS. Keuze leerjaar 4 Door de samenstelling van de lessen en de wijze waarop het vakkenpakket is samengesteld, is het mogelijk om in klas vier over te stappen naar Handel & Verkoop of Intersectoraal ICT. Pantarijn is de enige school in de regio waarbij een dergelijke overstap gemaakt kan worden. Hiermee bereiken we dat de studiekeuze effectief met één jaar uitgesteld kan worden. Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u terecht bij dhr. H.R.E. Bremer (teamleider). U kunt voor vragen of extra informatie altijd even contact opnemen met onze locatie ( ).

10 10 Pantarijn Rhenen Kader Kennismaken met onze Leerlingbegeleiding Coach Centraal bij de leerlingbegeleiding staat de coach. Deze is voor de kinderen maar ook voor de ouders het aanspreekpunt op school. Hij of zij is uitvoerig geïnformeerd over het wel en wee van uw kind. Zorgcoördinator en zorgteam Om alle facetten van de begeleiding van leerlingen te bewaken, werken we met een zorgcoördinator. Iedere week bespreekt de zorgcoördinator leerlingen met pro ble men met de teamleiding en de ortho peda goog. Dit zorgteamoverleg bepaalt op welke wijze er hulp nodig is voor een leerling, binnen of buiten de lessen. Aan de hand van een handelingsplan wordt aan de betreffende leerling extra hulp geboden. Het juiste inzicht in de problematiek van de leerlingen kan worden verkregen tijdens gesprekken met coaches, docenten, ouders en natuurlijk de leerling zelf. Extra begeleiding Op basis van de (instroom-)gegevens wordt er ieder jaar onderzocht welke leerlingen een steuntje in de rug nodig hebben in de vorm van extra lessen. Deze begeleiding wordt vervolgens op basis van noodzakelijkheid en beschikbaarheid vormgegeven buiten de reguliere lesuren om. Huiswerkbegeleiding wordt tegen betaling verzorgd door een externe partij. Opvanguren We doen ons uiterste best om lessen niet te laten vervallen. Op onze locatie is er om deze reden een opvangsysteem voor de leerlingen wanneer een les uitvalt. In eerste instantie wordt er op een docent een beroep gedaan om in te vallen. Leerlingen krijgen dus geen vrij, mogen de school niet verlaten en worden niet aan hun lot overgelaten. Leerlingbesprekingen en mentoroverleg Om de vier weken wordt er een leerlingbespreking gehouden. Voor elke klas reserveren we voldoende tijd. Op deze vergaderingen komt niet alleen het sociaal functioneren van de leerling, maar komen ook de resultaten ter sprake. Dit kan resulteren in afspraken waaraan de docenten de komende periode gaan werken. Dit kan gericht zijn op het beter laten functioneren van een individu, maar ook een totaalaanpak van een klas. Omdat ons doel is de leerling optimaal te laten presteren, zullen ouders en leerlingen indien nodig door de coach worden geïnformeerd. Als er wordt opgemerkt dat een bepaalde leerling specifieke (leer-)problemen heeft, kan de mentor de leerling aanmelden bij het zorgteam. Het zorgteam bepaalt welke hulp het meest geschikt is. In de meeste gevallen zal de mentor eventuele extra begeleiding op zich nemen. In sommige specifieke gevallen kan ook de orthopeda go ge/remedial teacher ingeschakeld worden. De mentor stelt hiervan altijd de ouders op de hoogte. Toetsen/onderzoek Als blijkt dat er hiaten in de leerstof zijn vindt er extra onderzoek plaats, zodat hulp zo snel mogelijk kan worden geboden. Vertrouwenspersoon Het is voor de leerlingen belangrijk om te weten dat er op school iemand is die naar hen luistert en die, indien nodig, samen met hen probeert een oplossing te vinden voor hun problemen. Soms bespreekt een leerling deze problemen liever niet met de coach. Voor deze bijzondere situatie hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld die leerlingen in deze gevallen kunnen benaderen. Decaan De decaan helpt samen met de coach de leerlingen bij de keuze van leerwegen en opleidingen. Hij coördineert de voorlichting over beroeps- en studie keuze. In het tweede, derde en vierde leerjaar krijgen de leerlingen met de decaan te maken. In deze leer jaren geeft de decaan ook regelmatig voorlichtings avonden voor de ouders. Schoolarts In het tweede jaar heeft de schoolarts een afspraak met alle leerlingen. In de daarop volgende jaren kan dit een vervolg hebben.

11 Pantarijn Rhenen Kader 11 Kennismaken met Pantarijn Rhenen Kennismaken met onze Extra activiteiten Open Huis Wil je meer weten over onze school in Rhenen, bezoek dan ons Open Huis op: vrijdag 30 januari 2015 ( u) De website van Pantarijn Op de website van Pantarijn kunt u meer informatie vinden over onze opleidingen & onze aanmeldingsprocedure in Rhenen: Ouderraad Locatie Rhenen Tijdens het schooljaar zal er naast de reguliere lessen ook ruimte zijn voor diverse buitenschoolse activiteiten. Deze activiteiten zullen in de regel een educatief karakter hebben. Bijvoorbeeld projecten en excursies. Daarnaast zijn er activiteiten die gericht zijn op groepsvorming en ontspanning zoals de introductiedagen in klas één, sportdagen, danslessen, de werkweek in klas drie en schooldisco s. We doen ons best om van de school een plezierige werkplek te maken voor iedereen. Hieronder staat een selectie van activiteiten die er worden georganiseerd: bezoek aan een stad; schaatsen/zwemmen; werkweek Ardennen; theatervoorstellingen. Onze locatie heeft een ouderraad die bestaat uit vijf tot acht leden. De ouderraad behartigt de belangen van ouders en leerlingen en iedere ouder die een kind heeft op de locatie Rhenen, kan zich voor deelname aan de raad aanmelden. Zo nodig worden de leden van de ouderraad d.m.v. een schriftelijke stemming gekozen. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. Tijdens de vergaderingen komen allerlei onderwerpen, ideeën en knel punten met betrekking tot de school en het onderwijs aan de orde. Wij willen als ouderraad onze achterban vertegenwoordigen. Deze achter ban bent u. De ouderraad is een aanspreekpunt voor ouders. Wij informe ren de schoolleiding over wat onder de ouders speelt en denken namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van onze locatie. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij activiteiten zoals de oudercontactavonden, de open dag en de diplomauitreikingen. Ook organiseert de ouderraad van tijd tot tijd een thema-avond. Gespreksonderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: begeleiding leerlingen, leerlingenraad, stimuleren en motiveren van buitenschoolse activiteiten, veiligheid op en rond school, anti-pestbeleid, en sociale media(-wijsheid). We houden ons bezig met de gang van zaken m.b.t de huiswerkklas, ouderbijdrage, financiën, ict-klas. Verder hebben we regulier contact met de deelraad de gemeenschappelijke ouderraad GOR en de MR. De ouderraad bestaat in het schooljaar uit zes leden. Pantarijn Activiteiten Commissie (P.A.C.) In schooljaar is er voor de leerlingen een activiteitencommissie (P.A.C.) in het leven geroepen. Onder begeleiding organiseer je activiteiten. Hierbij valt te denken aan: kerstgala; schoolfeesten; Sinterklaas; andere creatieve ideeën. Op deze manier willen we je de kans bieden om meer invloed te hebben op het activiteitenaanbod in onze school. Tevens krijg je de kans om te leren hoe activiteiten georganiseerd moeten worden en wat er allemaal bij komt kijken (plannen, omgaan met budgetten, inspelen op behoeften van medeleerlingen, enz.). PAC jij die kans? In je eigen klas zullen er ook activiteiten georganiseerd worden, zoals: lasergamen; outdoordag; filmavond; bowlen; zwemmen. Daarnaast is er altijd ruimte voor andere initiatieven van leerlingen.

12 Regionale Scholengemeenschap Wageningen, Rhenen, Kesteren Pantarijn Ontdek(t) je talent Pantarijn Wageningen MAVO, HAVO, VWO Gymnasium Hollandseweg 11, 6706 KN Wageningen t (0317) Pantarijn Wageningen VMBO (Basis-Kader en Kader-MAVO) Hollandseweg 9, 6706 KN Wageningen t (0317) Pantarijn Wageningen Praktijkonderwijs Hollandseweg 9, 6706 KN Wageningen t (0317) Pantarijn Rhenen MAVO en KADER Nwe Veenendaalsewg 137, 3911 MG Rhenen t (0317) Pantarijn Kesteren MAVO Tollenhof 1, 4041 BH Kesteren t (0488) Pantarijn Ondersteunende Dienst Hollandseweg 9, 6706 KN Wageningen Postbus 257, 6700 AG Wageningen t (0317) pantarijn.nl f Pantarijn, bvbeeld v GAW ontwerp en communicatie, Wageningen d Drukkerij Modern, Bennekom

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst!

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! mavo en vmbo mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! Deze brochure gaat over de mavo en het vmbo op het Dollard College. Er wordt uitleg gegeven over de mavo en vmbo-opleidingen. Je kunt lezen welke

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie