Onderzoeksprojecten ( van 897)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (150-200 van 897)"

Transcriptie

1 Aug :11:47 Onderzoeksprojecten ( van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek StatUA, een forum voor toegepaste statistiek. Abstract: StatUa is een forum waar onderzoekers in de statistiek en de toegepaste statistiek, die werkzaam zijn op één van de zeven faculteiten van de universiteit of aan één van de departementen van de hogescholen, op een snelle en informele manier informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast brengt StatUa op regelmatige tijdstippen onderzoekers uit universiteit, instituten en hogescholen samen voor seminariedagen of workshops. De bedoeling hiervan is om te komen tot een uitwisseling van ideeën en ervaringen met betrekking tot statistische methodes, wat de eengemaakte universiteit en haar associatie ten goede komt. Epidemiologie en sociale geneeskunde (ESOC) Joost Weyler Peter Goos De blauwdruk voorbij: een zoektocht naar succesrijke informele monitoring en evaluatiesystemen in Rwanda en Uganda. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Ontwikkeling: processen, actoren en beleid Nathalie Holvoet Nadia Molenaers De constructie van kostenefficiënte proefopzetten voor product- en procesinnovatie met behulp van geheeltallige lineaire programmering. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Engineering Management Peter Goos De marktplaats van ideeën: minder eigenaars, minder ideeën? Een interdisciplinair onderzoek naar impact van mediaeigendomsconcentratie op diversiteit aan media-inhoud, -productie en outlets in longitudinaal en internationaal vergelijkend perspectief. Abstract: Het project combineert inzichten van communicatie-, politieke en economische wetenschappen voor een analyse van de kenmerken van de huidige mediaconcentratie (en mediaconglomeraten) en de impact hiervan op inhoudsdiversiteit in historisch en internationaal vergelijkend perspectief, om zo te antwoorden op de vraag of media eigendomsconcentratie de diversiteit aan issues, actoren, standpunten en discoursen in de media beperkt. Media, beleid en cultuur (MPC) Peter Van Aelst Hildegarde Van den Bulck Jan Bouckaert Pieter Maeseele Voorspelling van verwachte scheepsaankomsten: data analyse in nautische datasets. Abstract: In dit project onderzoeken we de factoren die de ETA van een schip beïnvloeden, zoals de prestaties van de bemanning, tijd/datum van aankomst, weercondities en scheepskarakteristeken. Het gebruik van moderne Big Data technieken laat ons toe om meerdere modellen samen te voegen tot één model, om zo alle beinvloedende factoren tegelijkertijd te optimaliseren. Niet elke factor speelt een even grote rol bij het berekenen van de ETA. Dit project maakt een toepassing op de Antwerpse haven. Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander tewerkstelling van ouderen en jongeren: een beleidsevaluatie Universiteit Gent Abstract: de thesis evalueert Italiaanse en Belgische beleidsmaatregelen die de integratie van ouderen en jongeren op de arbaidsmarkt bevonderen. in dit deel bestuderen we voor oudere werknemers de impact van verminderingen in sociale bijdragen en van tijdskrediet op de overgan van en naar werk. hiervoor maken we gebruik van de volgende methoden: verschil-in-verschillen, regressiediscontinuïteit en matching op basis van "propensity scores" Vakgroep Sociale economie Bart Cockx INNOMAT: Innovatie van matrassen in de O&O- en de end-of-life fase

2 Universiteit Hasselt Abstract: Matrassen zijn niet alleen voor de Vlaamse economie, maar ook voor het maatschappelijk welzijn (bijdrage tot een goede nachtrust) belangrijke producten. Matrassen zijn echter volumineuze en vaak complex samengestelde producten. Innovatieprojecten in deze sector waren in de voorbije jaren vooral gericht op het verbeteren van het slaapcomfort en op het toevoegen van bijkomende functionaliteiten (bv. anti-allergische eigenschappen). Recent krijgen ook de duurzaamheidsaspecten meer aandacht. De gemiddelde levensduur van een matras bedraagt ca. 12 jaar. De jaarlijkse EOL-matrasstroom is qua volume significant genoeg om na te gaan of deze afvalstromen selectief ingezameld en omgezet kunnen worden in interessante materiaalstromen. Opdat de matrassensector effectief de materiaalkringlopen op een duurzame manier zou kunnen sluiten dient bijkomend onderzoek te worden gedaan. Immers, de voorgestelde oplossingen moeten aanvaardbaar zijn voor alle stakeholders: bedrijven (toeleveranciers, matrassenfabrikanten, afvalverwerkers/recyclers), eindconsumenten en overheid. Voor de bedrijven moeten de voorgestelde oplossingen technisch en economisch rendabel zijn. De consument wil niet inboeten aan slaapcomfort en hygiëne en wil bij voorkeur geen meerprijs betalen indien hier geen verbeterde productkenmerken tegenover staan. De overheid wil de milieu-impact van het huidige productiesysteem reduceren. Milieueconomie Centrum voor Milieukunde Tom KUPPENS Open Innovation: The Interaction Between Legal Architectures & Innovations strategies Abstract: Dit onderzoeksproject beoogt de relatie tussen open-innovatie-strategieën van ondernemingen en hun performantie te bestuderen. Meer bepaald maakt het onderzoek gebruik van nieuwe data omtrent overdrachten van octrooirechten om nieuwe inzichten te genereren aangaande hoe ondernemingen kunnen profiteren van open-innovatie-strategieën. Open innovatie beschrijft een trend waarbij ondernemingen in toenemende mate afhankelijk zijn van externe technologiebronnen. Hoewel de voorstanders van open innovatie beargumenteren dat ondernemingen op verscheidene manieren kunnen profiteren van open innovatieprocessen, heeft empirische onderzoek naar de effecten van open innovatie op performantie tot op heden geen eenduidige resultaten opgeleverd. Bestaand empirisch onderzoek is met name beperkt door een gebrek aan grootschalige en systematische datacollecties omtrent technologieoverdrachten. Observaties van overdrachten van octrooirechten bieden de mogelijkheid tot het construeren van een systematische Bruno Cassiman Geert Van Overwalle Adrián Kovács Set identification in nonlinear panel data models. Abstract: In the context of dynamic nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity, which arise naturally in a variety of economic settings, structural parameters and other objects of interest are only point identified at the cost of sometimes very restrictive prior assumptions, exceptfor some special cases. Research has shown that when these assumptions are omitted, it may however still be possible to construct informative bounds on the parameters of these models. The aim of this project is to generalize some existing but partial results and to extend the research in this field towards some commonly used models in the economic literature. Geert Dhaene Thibaut Derveaux Essays in educational economics. Abstract: Succes in innovatieve sectoren is erg belangrijk voor de economisch groei in Europa. In juni 2010 stelde de Europese Unie de doelstelling dat 40% van alle inwoners tussen 30 en 34 jaar in 2020 over een diploma hogeronderwijs zou moeten beschikken. Een hoge participatie aan het hoger onderwijs is belangrijk om deze doelstelling te verwezenlijken. Hiervoor moeten schaarse middelen op een efficiënte wijze aangewend worden, gegeven de onvolledige informatie over de bekwaamheid van studenten. In de VS zijn de toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs streng en is het inschrijvingsgeld hoog. In de meeste Europese landen zijn er minder strenge toelatingsvoorwaarden en is het inschrijvingsgeld veel lager. Screening gebeurt er na het eerste jaar. Hoewel de ex ante screening in de VS reeds bestudeerd is in de literatuur, is er weinig onderzoek naar de ex post screening in Europa. Daarom ontwerpen we een dynamisch discreet keuzemodel en analyseren we keuzegedrag in het hoger onderwijs in Vla Frank Verboven Koen Declercq Bibliometric methods for the structural analysis of specialisation patterns in science systems. Wolfgang Glänzel Mehmet Ali Abdulhayoglu Herman Daems Chair

3 Bruno Cassiman Paul-Emmanuel Anckaert Radical innovation. Jurriën Bakker Internationalisation strategies of flemish firms. Leo Sleuwaegen Priscilla Boiardi The determinants of the choice for teacher education and teaching & teacher retention and attrition in Flanders. OG Personeel en Organisatie Leuven Luc Sels Barbara Janssens Global dual sourcing: mitigation in global supply chains. Silvia Valeria Padilla Tinoco Sustainable transportation networks. Frederik Spieksma Ward Passchyn Operational and organizational issues for a servitization strategy. Joeri Poppe Combinatorial auctions. Frederik Spieksma Celien Souvagie Design for supply chain management. Maud Van den Broeke

4 Sparse and robust estimation of vector autoregressions. Abstract: Dit project omvat het ontwikkelen van sobere en robuuste methoden om relaties tussen een groot aantal tijdreeksen in een hoogdimensioneel VAR-model te modelleren, en het voorspellen van toekomstige waarden van dezetijdreeksen. Sobere schattingen zijn eenvoudig te interpreteren en vertonen een zeer goede voorspellingskracht. De robuuste schattingsmethode is bestand tegen atypische observaties in zowel de tijdsdimensie als de cross-sectionele dimensie. Toepassingen op deze methodologie omvatten - onder andere - hoog-dimensionele market response modellen en het voorspellen van economische indicatoren. Christophe Croux Ines Wilms Gain sharing in collaborative networks. Gert Woumans On location decisions for foreign direct investment by multinational companies. Rene Belderbos Shanqing Du Essays on regional industrial organization. OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Jozef Konings Lieselot Baert Nonparametric analysis of production and consumption behaviour. FEB Kulak Laurens Cherchye Veerle Hennebel Industrial policy. OG Monetaire & Informatie-econ. Leuven Patrick Van Cayseele Ilona Sergant Effects of RTAS on the Flemish economy. Onderzoeksgroep GIC Brussel Jan Van Hove Sophie Soete Sparse DCC Garch and its application. Geert Dhaene Jianbin Wu Essays on the economics of education.

5 OG Economie en Overheid Leuven Erwin Ooghe Stijn Van de Velde-Bauwens Segregation in education. OG Economie en Overheid Leuven Erwin Ooghe Thomas Wouters De rol van sociale media in de impact van stijgende voedselprijzen op demonstraties en sociale onrust. OG Ontwikkelingseconomie Leuven Johan Swinnen Joachim Vandercasteelen Incidental parameter problem. Geert Dhaene Yutao Sun The causal links between health conditions and the labor market outcomes. OG Economie en Overheid Leuven Erik Schokkaert Bora Kim Robust project scheduling. Erik Demeulemeester Morteza Davari Economic analysis of sustainability and food security. OG Ontwikkelingseconomie Leuven Johan Swinnen Elena Briones Alonso Determinants of innovative performance and innovation intensity of firms. Kristof Van Criekingen Essays on globalization and recent dynamics in European trade. Onderzoeksgroep GIC Brussel Jan Van Hove Janez Kren The social revenue of R&D subsidies in Flanders.

6 Nima Moshgbar Market structure and innovation. N. N. Banking market structure, financial intermediation, firm dynamics. N. N. Otto Toivanen Multinational firms' strategy and global R&D. Rene Belderbos Federico De Michiel Model selection for high-dimensional data. Gerda Claeskens Thomas Gueuning Effective innovation strategies for incumbent firms in high-velocity environments. Annelies Geerts Essays on technology development in entrepreneurial ventures. Jan-Bart Vervenne Spaces of learning and transformation in corporate social responsibility. OG Personeel en Organisatie Leuven Maddy Janssens Essays on transport policy and technology. OG Energie, Transport en Milieu Leuven Stefan Proost Andrea Diaz Rincon

7 Frequentist model averaging methods. Gerda Claeskens Ali Charkhi The impact of credit frictions on the dynamics of international trade. OG Internationale Economie Leuven Jan Van Hove Frank Smets Joris Tielens Een empirische analyse van institutionele transformatie in microfinancieringsinstellingen. Abstract: In de microfinancieringssector ondergaan verschillende instellingen momenteel een transformatie van NGO tot gereguleerde financiële entiteit. Er is echter weinig geweten over de impact van het transformatieproces ophet business-model van de MFI. Het doel van deze PhD-thesis is om wereldwijd empirisch bewijs te leveren van het geïsoleerde effect van transformatie op de verschillende dimensies die gezamelijk het business model van de MFI bepalen. Hierdoor krijgen we enerzijds een vollediger beeld van de impact van transformatie. Anderzijds laat deze aanpak ons toe om stelling in te nemen in verschillende academische discussies die worden gevoerd zoals het meten van sociale performantie, mission drift en de mogelijke 'trade-off' tussen sociale and financiële performantie. Onderzoeksgroep FAcT Brussel Bert D'Espallier De langetermijngevolgen van ingrijpende gebeurtenissen in het vroege leven op de latere levensloop.nbsp; Onderzoekseenheid CES Leuven Iris Kesternich

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015 JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 Parkstraat 45 bus 3609 B-3000 Leuven Prof. dr. Geert Bouckaert Promotor-coördinator geert.bouckaert@soc.kuleuven.be

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Kennispartner ONDERZOEKSRAPPORT. DE GEZONDHEIDSZORG ALS COMPLEX ADAPTIEF SYSTEEM Een ander perspectief op innovatie. Paul Gemmel Lieven De Raedt

Kennispartner ONDERZOEKSRAPPORT. DE GEZONDHEIDSZORG ALS COMPLEX ADAPTIEF SYSTEEM Een ander perspectief op innovatie. Paul Gemmel Lieven De Raedt Kennispartner ONDERZOEKSRAPPORT DE GEZONDHEIDSZORG ALS COMPLEX ADAPTIEF SYSTEEM Een ander perspectief op innovatie Paul Gemmel Lieven De Raedt November 2008 FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY Flanders District

Nadere informatie

De werkgelegenheidsimpact van innovatie: is de aard van de innovatie-strategie belangrijk?

De werkgelegenheidsimpact van innovatie: is de aard van de innovatie-strategie belangrijk? VTO V L A A M S TECHNOLOGIE OBSERVATORIUM innova De werkgelegenheidsimpact van innovatie: is de aard van de innovatie-strategie belangrijk? 19 Reinhilde Veugelers VLAAMS INSTITUUT VOOR DE BEVORDERING VAN

Nadere informatie

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B 13-005 Verankering

Nadere informatie

De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek

De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek De opbrengstvoet van investeringen in het hoger onderwijs: een verkennend onderzoek Samenvatting van de onderzoeksresultaten Onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming in het

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001

Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor. D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 Een conceptueel kader voor een verkeersveiligheidsmonitor D. Tirry, T. Steenberghen RA-2013-001 18/1/2013 Steunpunt Verkeersveiligheid Wetenschapspark 5 bus 6 3590 Diepenbeek Consortium UHasselt, KU Leuven

Nadere informatie

Internationale handel en transport in Nederland op nationaal en regionaal niveau. Dataontwikkelingen en beleidsanalyses

Internationale handel en transport in Nederland op nationaal en regionaal niveau. Dataontwikkelingen en beleidsanalyses Internationale handel en transport in Nederland op nationaal en regionaal niveau Dataontwikkelingen en beleidsanalyses Verslag Workshop Centraal Bureau voor de Statistiek en Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Albert Boonstra Innoveren met informatietechnologie: een tweesnijdend zwaard

Albert Boonstra Innoveren met informatietechnologie: een tweesnijdend zwaard Informatietechnologie kan een krachtig middel zijn voor innovatie van producten, diensten en processen. Informatietechnologie kan concurrentievoordeel en mogelijkheid tot waardecreatie geven. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2001-2012

Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2001-2012 Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2001-2012 Editie 2013 Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2013 i Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2013 ii Vlaams-Nederlandse Deltamonitor 2013 Ruimtelijk-economische en logistieke

Nadere informatie

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004 Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten > Rapport 2009/10106/004 > Matthys Jeroen, Rommel Jan & Verhoest Koen ii Inhoudstafel

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

Beroepsprofiel Advanced Business Creation

Beroepsprofiel Advanced Business Creation Beroepsprofiel Advanced Business Creation 2 Avans Hogeschool Colofon Datum: 4-12-2014 Eindredactie: J.P. Spruijt Co-auteurs: M.T.N. Wetselaar, R. van der Burgt, K. Demouge, Y.L. Koert Versie: 2014 Fotografie:

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN - UPDATE

CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN - UPDATE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN - UPDATE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE Schrauwen, J.; Demol, M.; Van Andel, W. & Schramme, A. 2014 KENNISPARTNER 1 INHOUD INTRODUCTIE TOT DE STUDIE 4 MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

De innovatieve organisatie: Hoe wakkert u innovatie in uw organisatie aan?

De innovatieve organisatie: Hoe wakkert u innovatie in uw organisatie aan? Kennispartner Brochure De innovatieve organisatie: Hoe wakkert u innovatie in uw organisatie aan? Lore Van Gorp Céline Claus Prof. dr. Katleen De Stobbeleir Maart 2012 2 FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735)

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 07:38:14 Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Het gebruik

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Masterproef. Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network. Maarten Geerts

Masterproef. Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network. Maarten Geerts Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef Het voorspellen van de Bel20 door gebruik te maken van een Artificial Neural Network Maarten Geerts Master Handelswetenschappen Afstudeerrichting

Nadere informatie

Concurrentiemonitor blank kalfsvlees

Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Concurrentiemonitor blank kalfsvlees Tom Bakker Willy Baltussen Bart Doorneweert LEI-rapport 2012-025 Januari 2012 Projectcode 2231532000 LEI, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de werkgroep: De heren L. Gelders, J. Kretzschmar, A. Van Cauwenberghe, J. Vandewalle, W. Van Overschée, W. Verstraete, P. Verstraeten en D. Wauters, leden; de heren E. Aernoudt, G. Van

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie