RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT"

Transcriptie

1 Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels kn zich daar hon, zorgt prettige samwkg veilige gevg mewks. gedragsco samgevat tal gangsregels hionr st beschrev. vwacht mewks ze zich ze hregels hon ze daar spreekbaar Mewks zett zich goe samwkg. Mewks bewak griit anr onthon zich vorm fysiek psychch geweld gedrag als timird, vnd / vijandig var anr. Mewks creër positieve sfe onthon zich woorn, gedragg anre itg waar bedreig, vijandige, beledig, vn kwets gevg gecreëd. Mewks lr naar elkaar, lat elkaar itprat nem elkaar sies. Wanne mewks ons zijn elkaar loss ze prat. Mewks behanl i gelijk mak g onrscheid afkst, hidskl, leeftijd / geslacht Mewks zorg prettige gevg elkaar g. Dit bekt beeld plek waar k plaatsvn relijkwijs schoon, gookt hdi anre rim knn vblijv. Mewks mak g ractche dcrim mkg, onthon zich beledigg mak g ractche sekstche grapp partn Leg s Heils Mewks hebb respect elkaars tijd. Wanne afsprak knn g, licht ze anr tijdig. Daarnaast prob ze flexibel zijn tijdstipp. Mewks onthon zich vorm vbaal, non-vbaal lichamelijk gedrag seksele aard, waar ze wet zon moet wet afbrek doet waardigheid anr. Mewks drag chrlijke levsstijl it woord gedrag. vwacht we ze chrlijke levsstijl respecr. Mewks gebrik g vloek grove taal. RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT positie cliënt behor regelg afsprak Wanne mewks zich geïntimid / onveilig voel anr, zegg ze g ze psoon. Dit kan, maar ook lefoon. ze folr geeft zicht w recht plicht. Stichtg Geforme Jegdbeschmg vdt namelijk weet waar toe bt hlpvlg start. Contact 3812 CC Amsfoort Stichtg Geforme Jegdbeschmg Gectifice Insllg. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 1-3 T F achrzij gedragsco, bedoeld. Wanne kd, wijze waar co laat zi hoe goemd, dan sprake Stichtg Geforme kijkt g gang tss kr jong 18 jaar od. Jegdbeschmg (kortweg ; mewks. Aan ze folr knn g recht ze folr gebrik we vr ) w psoons ze folr gesprok gaat, maar ook cliënt, dan daarmee klachtregelg. Tot slot vdt zowel kd als or(s) Postbs 1720 I BS Amsfoort E partn Leg s Heils Mei 2015 Pntbrgl 91 leest ze folr worn ontld.

2 Mezeggschap vdt meeprat gang zak bn organatie. cliënt weet it vdt eig varg dg anrs b knn. meeprat gang zak ieën maakt graag gebrik. bn organatie. cliënt weet kan anre it eig varg dg mani nog b help. Om anrs b knn. al waarvolle ieën ieën maakt graag gebrik. vzamel heeft kan anre mezeggschap vormgegev mani nog b help. Om midl. al waarvolle ieën vzamel heeft kt mezeggschap drie gezamlijke belang mani. vormgegev: advet gevraagd ongevraagd bestrr ; zak cliëntvtrowspsoon; Op mani rond--tafel-k gedrag kwaliit behanlgroep. itvog prevtieve jegdbeschmg krbeschmgsmaatregelg. zelf ook nem kt wanne gezamlijke belang form. advet zak naar w mg b gevraagd ongevraagd knn. hodt zich bestrr zak bezig dividele klacht Op. Met gedrag dividele mani klacht recht kwaliit hlpvlg. cliëntvtrowspsoon zelf ook nem exrne klachtcmsie. wanne form vplicht zak naar w mg b itl zak knn. hodt zich (beeld vbg bezig dividele klacht kwaliit hlpvlg,. Met dividele begrotg, jaarrekg niewe klacht recht beleidsplann) form cliëntvtrowspsoon e beslsg betrekk. exrne cliëntklachtcmsie. (af 12 jaar od) zich meln lid vplicht. worn itl zak lid worn één jaar na (beeld vbg heeft gehad. kwaliit zelf hlpvlg, kiest - wanne begrotg, ontst jaarrekg niewe vacatres - niewe l. beleidsplann) form belangsllg, beslsg e betrekk. cliënt (af 12 jaar od) cliëntvtrowspsoon kiest zelf - wanne Alle knn vacatres ontst - niewe l. boep do belangsllg, vtrowspsoon gem gesld : wanne zij vn hn behanlg bejegg b cliëntvtrowspsoon kan. vtrowspsoon Alle knn gem wkzaam boep Advies- Advies Klachtbrea Klachtbrea Jegdzorg () Jegdzorg (). do, wanne zij vn hn onafhankelijke lanlijke organatie behanlg bejegg b belang recht kan. onafhankelijke jegdhlp lanlijke organatie jegdbeschmg slt. belang recht formet advet jegdzorg hn recht ( plicht). zet. formet advet biedt ook onrsng brgsvicmm, vblijf adres, behanlgroep geboorm formatie dagelijks beleid sllg. itvog krbeschmgsmaatregel. Maar ook formatie anre stanties zoals school, Raad Krbeschmg rechtbank g. Recht beschmg psoons Wie heeft toegang w? wkt volgs Mewks hebb privacyreglemt. Daar staat hoe toegang w, z volgs wet ( Wet nodig hlpvlg. Zonr jegdzorg Wet beschmg w toesmmg mog wij g psoons) psoonlijke formatie it w anr vtrowelijke moet vstrekk, behalve volg g. sitaties: jegdzorg di hn recht ( plicht). bespreekbaar mak hnbiedt ook onrsng klacht jegdhlp. di bespreekbaar itgangspnt betrokk mak hn klacht sam itk zo jegdzorg. itgangspnt hlpvlg kan g. w gem kan vll betrokk sam vtrowspsoon itk zo hlpvlg recht. algeme kan g. Cliënt knn bell zijn: str. In es stantie zal lefoonnmm Telefonche Adviesdt vrag gewst vwijz mewks Telefonche Recht Adviesdt naar vtrowspsoon beschmg haar porfeille heeft. psoons beikbaar lefoonnmm: 088 plaats. E rond--tafel- Wat regtret? beid bewons cliënt legt zelf. Ook sleidg. Dat staat altijd naam bst één bewons. cliënt zelf. In st Tijns g psoons kd bewons rechtstreeks zijn haar or(s). nk leidggev Wij mog formatie itwsel Inzage Raad E cliënt 12 jaar or Krbeschmg als nodig kan zelf di w kd beschm. zijn haar mog zi. Voor jong dan Ss nodig anr geldt ook hn wetlijk form nstig nael vgwoordig recht heeft gevaar w kd k. zage. richtlijn hi st privacyreglemt. geeft brgt zij zi rn, daar zij vrag af, zij achraf, hoog. secretariaat sbetreff aflg. Inzage E cliënt 12 jaar or itslit zagedi kan zelf weig (bepaal) zijn haar mog formatie wetlijk zi. Voor jong dan geldt ook wetlijk vgwoordig hn ton als vgwoordig recht heeft strijd belang zage. richtlijn hi st kd. Gegevs anre pson privacyreglemt. dan w kd knn itgeslot ze zi worn zage. onrkd all zi toesmmg vrag secretariaat anr. Psoonlijke postbsnmm wkkg rapport Amsfoort. bewkg zijn, mak g beantwoorn. Zo nodig di : wkt volgs privacyreglemt. Daar staat Rond--tafel-k hoe zij volgs wet ( Jegdwet behanlgroep Wet psoons) In beschmg behanlgroep psoonlijke vtrowelijke vdt midl rond--tafel moet g. k mezeggschap onrtoezichtsllg. bewaard. Ook formatik anre formatie school, harts, stanties zoals school, Raad w gez betrokk anre Krbeschmg rechtbank hlpvls. g. Wat? Wij regtret wsel it cliënt legt jegdhlpbis. Dat staat altijd rechtstreeks betrokk zijn naam cliënt zelf. In st hlpvlg. psoons kd zijn haar or(s).itwsel nk Wij mog anre pressionals. Die adres, brgsvicmm formatie moet relet geboorm. allezijn itvog afsprak onrel it. ze itslit zage ds ook zi. Voor wege belang mak kieën kan kd kan beslit (bepaal) vgoedg vrag. formatie wetlijk vgwoordig ton. Corrig Ook anre pson Wanne mg bt dan w kd knn itgeslot worn zage. ze jt zijn, all zi toesmmg Psoonlijke vrag. anr. E kan hon wkkg rapport vbd, gevld, bewkg zijn, mak g vwijrd worn. onrel itafgeschmd. ze all corrig ds ook zi. Voor feilijk zijn (beeld mak onjt kieën kan geboorm) vgoedg vrag. Corrig mg constarg Wanne mg btgeval mewk. In wel vrag w standpnt jt zijn, wil toevoeg. vrag. lat corrig, strt E kan hon naar Raad Bestr vbd, gevld,. Vmeld dilijk vwijrd afgeschmd worn. naam kd zoals all corrig dicatiebeslit beschikkg feilijk onjt zijn (beeld Geef ook geboorm) klp wat volgs wel onvolledig g j krijgt bn corrig betrekkg hebb vi wek antwoord. mg constarg mewk. In Vig geval wel vrag w vigg standpnt toevoeg lat schrijv. naam kd zoals Doorgev beschikkg krrechr anr Voorpsoonlijke onr 12 jaar formatie kan wetlijk zaar vgwoordig anr gev. di. doet all als daar w vigg toekt, toesmmg geeft. Hi dan vigt zij bn drie geln twee itzonrg: mn. In bepaal gevall moet belang echr weig. Zo zij hlpvlg, vig als ze ook zonr w toesmmg belang iemand anrs vstrekk anre moet worn bewaard als boepskracht hlp wetlijke bepalg vigg w kr betrokk zijn vbiedt, beeld als wetlijke ( geldt all bewaarrmijn nog vstrek. mak hebb kan vgwoordig zoals wetlijk beschikkg krrechr ook di. Geef w klp wat vigg toekt, dan vigt volgs wel j bn drie krijgt bn vi wek mn. In bepaal gevall moet antwoord. echr weig. Zo rn, brgt daar Inrne exrne aor it g blijkt rn hoog. ds nooit zaar zage krijg w. E itzonrg Bewar daar vorm rne Toegang Jegd exrne aor. bewak kwaliit Opvoedhlp zorg vlt. wet vplicht hebb prcipe toegang nog vijfti jaar bewar na s beëdigd onze. Via hlpvlg. sekproev control zij Jegdbeschmg s voldo gesl rmijn vijfti jaar geldt kwaliitse. ook onrtoezichtsllg Raad Bestr. corrig, strt onrk vmeldt hi i geval naar Raad Bestr naam kd zoals postbsnmm dicatiebeslit Vmeld beschikkg Amsfoort. dilijk Voor onr 12 kd jaar naam vig als ze Vig belang iemand anrs vigg moet worn bewaard als schrijv wetlijke bepalg vigg Raad Bestr. vbiedt. Bijbeeld als wetlijke vmeldt hi i geval bewaarrmijn nog vstrek. jegdbeschmg ). Bewar zonr Daarnaast wet vplicht w toesmmg lichtg nog msts vijfti na Krbeschmg jaarraad bewar vstrekk. krbeschmgsmaatregel beëdigd. geeft Vwijsx voogdij. Blijktricojong cliënt kt nog regelmatig mt merjarig, vschill dan moet hlpvls bewar hebb zelf. hij, zijn brotjes Organaties wk daar zsjes onr toezicht zijn gesld nogal s langs elkaar h. onr voogdij st, wel vwijsx ricojong (VIR) bovdi pas gezet zorg vig na cliënt daar hlpvls snell makkelijk zage heeft gehad, heeft vzocht elkaar k zage. nog heeft formatie knn itwsel plaatsgevonn, bewaart behanlg resltat. maximaal 30 jaar na Hlpvls wkzaam zijn merjarig worn cliënt. jegdhlp, jegdgezondheidszorg, onrwijs jstitie knn Inrne exrne aor meln VIR. it anre rn g ookblijkt ds nooitbekd zaar, zage krijg stantie dan w. zichtbaar E itzonrg betrokk daar vorm rne hlpvls. Ors jong exrne aor. bewak or worn kwaliit zorg hlpvl vlt. hebb prcipe hoog gesld hij toegang meln s onze. zal VIR. w toesmmg hi nodig. Via sekproev control zij Voor l formatie s voldo gesl hlpvls vraagt VIR betrokk kwaliitse. Jaarlijks zijn, geln zelf regels als w hlpvl himee l smm. w toesmmg anr. volg weigg vastgelegd worn g VIR: hlpvlgsplan. g toesmmg geeft, blijft w tificatie geslot aor. ( hand brgsvicmm); Klacht tificatie meln stantie; mewks prob dag zo goed mogelijk hlp m meldg; bi kr, jong ors. belang kd staat daar. kt meln stantie. beslsg worn g waar betrokk vr Ors alle 16 jaar Bij onvre gedrag or hebb bepaal recht beslsg éénw regtratie VIR. onvolledig g mewks knn zi kie volg do: vrag. mewk lat wie onjt vmeld, ze Praatzijn corrig betrekkg hebb corrig. zonre gaat In vband probe sam lossg vn. bi kr, jong geheimhodgsplicht. ors. Maar hlpvlg blijft klachtregelg kan mswk. ktworn gevraagd beslsg worn g waar secretariaat alle betrokk vr exrne klachtcmsie vdt 033 g lefoonnmm: kbaar mak als ze : onvr zijn als nodig klacht di. Bij onvre gedrag beslsg Behanlg klacht één mewks Meestal vraagt exrne knn volg do: klachtcmsie alle partij toelichtg klacht. Met mewk wie Dat kan daarna ook gaat g prat probe monlg lossg hoorzittg. Naast sam vn. zijn ge wie klaagt d leidggev lkt alswezig hoorzittg. recht klacht nstig,heeft kan vtrowspsoon onvre besprok wornmee nem. Bn zes wek na leidggev zittg krijgt mewk. exrne klachtcmsie waar standigh als vrag vdt lkt klacht nstig,it VIR vwijr. bespreek w onvre dan leidggev Emewk. zage, afschrift, k Daarna w klacht di vzet worn gedid exrne klachtcmsie gem waar kd. staat geschrev. Vraag af gem hoe gebrik Klachtcmsie mak hi goem moet w klacht di recht. E rgelijk kan exrne klachtcmsie. worn gedid wetlijk Geef ze dilijk vgwoordig kr heeft gehad 12 jaar. Kr mewk d leidggev. moet sam hn wetlijk Geef ook waar s vgwoordig gelevd heeft waar di. Jong rgelijk. exrne or knn zelfstandig do. klachtcmsie neemt w klacht pas behanlg als geholp heeft, als Klacht rgelijk. staat w klacht gegrond. bovst g lossg biedt, will g exrne klachtcmsie mewk me tijd nodig heeft, dan moet zij d leidggev, dan knn ook lat wet. hn klacht di exrne klachtcmsie waar Beslsg geslot. beslsg exrne klachtcmsie vstrd Klachtcmsie, mewk, d geslot leidggev Raad Klachtcmsie Bestr. Raad Jegdzorg trecht (KJ). ze Bestr strt bn vi wek klachtcmsie onafhankelijk na beslsg. Daar. Cliënt knn hn staat maatregel g klacht di g worn naar leidg klachtcmsie. Bij start w klacht. Ook mewk hlpvlgstraject ontg d leidggev ontg ors jong folr ze. beslsg KJ. Teg folrs st ook websi exrne klachtcmsie boep g. > klacht). In (ors & vos folr staat kort beschrev hoe Recht jegdzorg zijn wk gaat. klachtprocedre In Wet klachtregelg jegdzorg ook volledige vastgelegd geïndice websi vn. jegdzorg recht. Met mewks prob zitr mogelijk l dag zo goed hlp exrne klachtcmsie zijn dicatiebeslit heeft w kd ds wetlijk recht beslit goem zorgspraak ( zich meln lid behanlgroep. kan dan g zijn, worn dt. Alle l zorgsprak). w kd hlp worn. alllei zak mak exrne klachtcmsie hebb krijgt, dan naar rechr lid worn één jaar na hebb hn stapp. heeft gehad. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 4-6

3 Mezeggschap vdt meeprat gang zak bn organatie. cliënt weet it vdt eig varg dg anrs b knn. meeprat gang zak ieën maakt graag gebrik. bn organatie. cliënt weet kan anre it eig varg dg mani nog b help. Om anrs b knn. al waarvolle ieën ieën maakt graag gebrik. vzamel heeft kan anre mezeggschap vormgegev mani nog b help. Om midl. al waarvolle ieën vzamel heeft kt mezeggschap drie gezamlijke belang mani. vormgegev: advet gevraagd ongevraagd bestrr ; zak cliëntvtrowspsoon; Op mani rond--tafel-k gedrag kwaliit behanlgroep. itvog prevtieve jegdbeschmg krbeschmgsmaatregelg. zelf ook nem kt wanne gezamlijke belang form. advet zak naar w mg b gevraagd ongevraagd knn. hodt zich bestrr zak bezig dividele klacht Op. Met gedrag dividele mani klacht recht kwaliit hlpvlg. cliëntvtrowspsoon zelf ook nem exrne klachtcmsie. wanne form vplicht zak naar w mg b itl zak knn. hodt zich (beeld vbg bezig dividele klacht kwaliit hlpvlg,. Met dividele begrotg, jaarrekg niewe klacht recht beleidsplann) form cliëntvtrowspsoon e beslsg betrekk. exrne cliëntklachtcmsie. (af 12 jaar od) zich meln lid vplicht. worn itl zak lid worn één jaar na (beeld vbg heeft gehad. kwaliit zelf hlpvlg, kiest - wanne begrotg, ontst jaarrekg niewe vacatres - niewe l. beleidsplann) form belangsllg, beslsg e betrekk. cliënt (af 12 jaar od) cliëntvtrowspsoon kiest zelf - wanne Alle knn vacatres ontst - niewe l. boep do belangsllg, vtrowspsoon gem gesld : wanne zij vn hn behanlg bejegg b cliëntvtrowspsoon kan. vtrowspsoon Alle knn gem wkzaam boep Advies- Advies Klachtbrea Klachtbrea Jegdzorg () Jegdzorg (). do, wanne zij vn hn onafhankelijke lanlijke organatie behanlg bejegg b belang recht kan. onafhankelijke jegdhlp lanlijke organatie jegdbeschmg slt. belang recht formet advet jegdzorg hn recht ( plicht). zet. formet advet biedt ook onrsng brgsvicmm, vblijf adres, behanlgroep geboorm formatie dagelijks beleid sllg. itvog krbeschmgsmaatregel. Maar ook formatie anre stanties zoals school, Raad Krbeschmg rechtbank g. Recht beschmg psoons Wie heeft toegang w? wkt volgs Mewks hebb privacyreglemt. Daar staat hoe toegang w, z volgs wet ( Wet nodig hlpvlg. Zonr jegdzorg Wet beschmg w toesmmg mog wij g psoons) psoonlijke formatie it w anr vtrowelijke moet vstrekk, behalve volg g. sitaties: jegdzorg di hn recht ( plicht). bespreekbaar mak hnbiedt ook onrsng klacht jegdhlp. di bespreekbaar itgangspnt betrokk mak hn klacht sam itk zo jegdzorg. itgangspnt hlpvlg kan g. w gem kan vll betrokk sam vtrowspsoon itk zo hlpvlg recht. algeme kan g. Cliënt knn bell zijn: str. In es stantie zal lefoonnmm Telefonche Adviesdt vrag gewst vwijz mewks Telefonche Recht Adviesdt naar vtrowspsoon beschmg haar porfeille heeft. psoons beikbaar lefoonnmm: 088 plaats. E rond--tafel- Wat regtret? beid bewons cliënt legt zelf. Ook sleidg. Dat staat altijd naam bst één bewons. cliënt zelf. In st Tijns g psoons kd bewons rechtstreeks zijn haar or(s). nk leidggev Wij mog formatie itwsel Inzage Raad E cliënt 12 jaar or Krbeschmg als nodig kan zelf di w kd beschm. zijn haar mog zi. Voor jong dan Ss nodig anr geldt ook hn wetlijk form nstig nael vgwoordig recht heeft gevaar w kd k. zage. richtlijn hi st privacyreglemt. geeft brgt zij zi rn, daar zij vrag af, zij achraf, hoog. secretariaat sbetreff aflg. Inzage E cliënt 12 jaar or itslit zagedi kan zelf weig (bepaal) zijn haar mog formatie wetlijk zi. Voor jong dan geldt ook wetlijk vgwoordig hn ton als vgwoordig recht heeft strijd belang zage. richtlijn hi st kd. Gegevs anre pson privacyreglemt. dan w kd knn itgeslot ze zi worn zage. onrkd all zi toesmmg vrag secretariaat anr. Psoonlijke postbsnmm wkkg rapport Amsfoort. bewkg zijn, mak g beantwoorn. Zo nodig di : wkt volgs privacyreglemt. Daar staat Rond--tafel-k hoe zij volgs wet ( Jegdwet behanlgroep Wet psoons) In beschmg behanlgroep psoonlijke vtrowelijke vdt midl rond--tafel moet g. k mezeggschap onrtoezichtsllg. bewaard. Ook formatik anre formatie school, harts, stanties zoals school, Raad w gez betrokk anre Krbeschmg rechtbank hlpvls. g. Wat? Wij regtret wsel it cliënt legt jegdhlpbis. Dat staat altijd rechtstreeks betrokk zijn naam cliënt zelf. In st hlpvlg. psoons kd zijn haar or(s).itwsel nk Wij mog anre pressionals. Die adres, brgsvicmm formatie moet relet geboorm. allezijn itvog afsprak onrel it. ze itslit zage ds ook zi. Voor wege belang mak kieën kan kd kan beslit (bepaal) vgoedg vrag. formatie wetlijk vgwoordig ton. Corrig Ook anre pson Wanne mg bt dan w kd knn itgeslot worn zage. ze jt zijn, all zi toesmmg Psoonlijke vrag. anr. E kan hon wkkg rapport vbd, gevld, bewkg zijn, mak g vwijrd worn. onrel itafgeschmd. ze all corrig ds ook zi. Voor feilijk zijn (beeld mak onjt kieën kan geboorm) vgoedg vrag. Corrig mg constarg Wanne mg btgeval mewk. In wel vrag w standpnt jt zijn, wil toevoeg. vrag. lat corrig, strt E kan hon naar Raad Bestr vbd, gevld,. Vmeld dilijk vwijrd afgeschmd worn. naam kd zoals all corrig dicatiebeslit beschikkg feilijk onjt zijn (beeld Geef ook geboorm) klp wat volgs wel onvolledig g j krijgt bn corrig betrekkg hebb vi wek antwoord. mg constarg mewk. In Vig geval wel vrag w vigg standpnt toevoeg lat schrijv. naam kd zoals Doorgev beschikkg krrechr anr Voorpsoonlijke onr 12 jaar formatie kan wetlijk zaar vgwoordig anr gev. di. doet all als daar w vigg toekt, toesmmg geeft. Hi dan vigt zij bn drie geln twee itzonrg: mn. In bepaal gevall moet belang echr weig. Zo zij hlpvlg, vig als ze ook zonr w toesmmg belang iemand anrs vstrekk anre moet worn bewaard als boepskracht hlp wetlijke bepalg vigg w kr betrokk zijn vbiedt, beeld als wetlijke ( geldt all bewaarrmijn nog vstrek. mak hebb kan vgwoordig zoals wetlijk beschikkg krrechr ook di. Geef w klp wat vigg toekt, dan vigt volgs wel j bn drie krijgt bn vi wek mn. In bepaal gevall moet antwoord. echr weig. Zo rn, brgt daar Inrne exrne aor it g blijkt rn hoog. ds nooit zaar zage krijg w. E itzonrg Bewar daar vorm rne Toegang Jegd exrne aor. bewak kwaliit Opvoedhlp zorg vlt. wet vplicht hebb prcipe toegang nog vijfti jaar bewar na s beëdigd onze. Via hlpvlg. sekproev control zij Jegdbeschmg s voldo gesl rmijn vijfti jaar geldt kwaliitse. ook onrtoezichtsllg Raad Bestr. corrig, strt onrk vmeldt hi i geval naar Raad Bestr naam kd zoals postbsnmm dicatiebeslit Vmeld beschikkg Amsfoort. dilijk Voor onr 12 kd jaar naam vig als ze Vig belang iemand anrs vigg moet worn bewaard als schrijv wetlijke bepalg vigg Raad Bestr. vbiedt. Bijbeeld als wetlijke vmeldt hi i geval bewaarrmijn nog vstrek. jegdbeschmg ). Bewar zonr Daarnaast wet vplicht w toesmmg lichtg nog msts vijfti na Krbeschmg jaarraad bewar vstrekk. krbeschmgsmaatregel beëdigd. geeft Vwijsx voogdij. Blijktricojong cliënt kt nog regelmatig mt merjarig, vschill dan moet hlpvls bewar hebb zelf. hij, zijn brotjes Organaties wk daar zsjes onr toezicht zijn gesld nogal s langs elkaar h. onr voogdij st, wel vwijsx ricojong (VIR) bovdi pas gezet zorg vig na cliënt daar hlpvls snell makkelijk zage heeft gehad, heeft vzocht elkaar k zage. nog heeft formatie knn itwsel plaatsgevonn, bewaart behanlg resltat. maximaal 30 jaar na Hlpvls wkzaam zijn merjarig worn cliënt. jegdhlp, jegdgezondheidszorg, onrwijs jstitie knn Inrne exrne aor meln VIR. it anre rn g ookblijkt ds nooitbekd zaar, zage krijg stantie dan w. zichtbaar E itzonrg betrokk daar vorm rne hlpvls. Ors jong exrne aor. bewak or worn kwaliit zorg hlpvl vlt. hebb prcipe hoog gesld hij toegang meln s onze. zal VIR. w toesmmg hi nodig. Via sekproev control zij Voor l formatie s voldo gesl hlpvls vraagt VIR betrokk kwaliitse. Jaarlijks zijn, geln zelf regels als w hlpvl himee l smm. w toesmmg anr. volg weigg vastgelegd worn g VIR: hlpvlgsplan. g toesmmg geeft, blijft w tificatie geslot aor. ( hand brgsvicmm); Klacht tificatie meln stantie; mewks prob dag zo goed mogelijk hlp m meldg; bi kr, jong ors. belang kd staat daar. kt meln stantie. beslsg worn g waar betrokk vr Ors alle 16 jaar Bij onvre gedrag or hebb bepaal recht beslsg éénw regtratie VIR. onvolledig g mewks knn zi kie volg do: vrag. mewk lat wie onjt vmeld, ze Praatzijn corrig betrekkg hebb corrig. zonre gaat In vband probe sam lossg vn. bi kr, jong geheimhodgsplicht. ors. Maar hlpvlg blijft klachtregelg kan mswk. ktworn gevraagd beslsg worn g waar secretariaat alle betrokk vr exrne klachtcmsie vdt 033 g lefoonnmm: kbaar mak als ze : onvr zijn als nodig klacht di. Bij onvre gedrag beslsg Behanlg klacht één mewks Meestal vraagt exrne knn volg do: klachtcmsie alle partij toelichtg klacht. Met mewk wie Dat kan daarna ook gaat g prat probe monlg lossg hoorzittg. Naast sam vn. zijn ge wie klaagt d leidggev lkt alswezig hoorzittg. recht klacht nstig,heeft kan vtrowspsoon onvre besprok wornmee nem. Bn zes wek na leidggev zittg krijgt mewk. exrne klachtcmsie waar standigh als vrag vdt lkt klacht nstig,it VIR vwijr. bespreek w onvre dan leidggev Emewk. zage, afschrift, k Daarna w klacht di vzet worn gedid exrne klachtcmsie gem waar kd. staat geschrev. Vraag af gem hoe gebrik Klachtcmsie mak hi goem moet w klacht di recht. E rgelijk kan exrne klachtcmsie. worn gedid wetlijk Geef ze dilijk vgwoordig kr heeft gehad 12 jaar. Kr mewk d leidggev. moet sam hn wetlijk Geef ook waar s vgwoordig gelevd heeft waar di. Jong rgelijk. exrne or knn zelfstandig do. klachtcmsie neemt w klacht pas behanlg als geholp heeft, als Klacht rgelijk. staat w klacht gegrond. bovst g lossg biedt, will g exrne klachtcmsie mewk me tijd nodig heeft, dan moet zij d leidggev, dan knn ook lat wet. hn klacht di exrne klachtcmsie waar Beslsg geslot. beslsg exrne klachtcmsie vstrd Klachtcmsie, mewk, d geslot leidggev Raad Klachtcmsie Bestr. Raad Jegdzorg trecht (KJ). ze Bestr strt bn vi wek klachtcmsie onafhankelijk na beslsg. Daar. Cliënt knn hn staat maatregel g klacht di g worn naar leidg klachtcmsie. Bij start w klacht. Ook mewk hlpvlgstraject ontg d leidggev ontg ors jong folr ze. beslsg KJ. Teg folrs st ook websi exrne klachtcmsie boep g. > klacht). In (ors & vos folr staat kort beschrev hoe Recht jegdzorg zijn wk gaat. klachtprocedre In Wet klachtregelg jegdzorg ook volledige vastgelegd geïndice websi vn. jegdzorg recht. Met mewks prob zitr mogelijk l dag zo goed hlp exrne klachtcmsie zijn dicatiebeslit heeft w kd ds wetlijk recht beslit goem zorgspraak ( zich meln lid behanlgroep. kan dan g zijn, worn dt. Alle l zorgsprak). w kd hlp worn. alllei zak mak exrne klachtcmsie hebb krijgt, dan naar rechr lid worn één jaar na hebb hn stapp. heeft gehad. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 4-6

4 Mezeggschap vdt meeprat gang zak bn organatie. cliënt weet it vdt eig varg dg anrs b knn. meeprat gang zak ieën maakt graag gebrik. bn organatie. cliënt weet kan anre it eig varg dg mani nog b help. Om anrs b knn. al waarvolle ieën ieën maakt graag gebrik. vzamel heeft kan anre mezeggschap vormgegev mani nog b help. Om midl. al waarvolle ieën vzamel heeft kt mezeggschap drie gezamlijke belang mani. vormgegev: advet gevraagd ongevraagd bestrr ; zak cliëntvtrowspsoon; Op mani rond--tafel-k gedrag kwaliit behanlgroep. itvog prevtieve jegdbeschmg krbeschmgsmaatregelg. zelf ook nem kt wanne gezamlijke belang form. advet zak naar w mg b gevraagd ongevraagd knn. hodt zich bestrr zak bezig dividele klacht Op. Met gedrag dividele mani klacht recht kwaliit hlpvlg. cliëntvtrowspsoon zelf ook nem exrne klachtcmsie. wanne form vplicht zak naar w mg b itl zak knn. hodt zich (beeld vbg bezig dividele klacht kwaliit hlpvlg,. Met dividele begrotg, jaarrekg niewe klacht recht beleidsplann) form cliëntvtrowspsoon e beslsg betrekk. exrne cliëntklachtcmsie. (af 12 jaar od) zich meln lid vplicht. worn itl zak lid worn één jaar na (beeld vbg heeft gehad. kwaliit zelf hlpvlg, kiest - wanne begrotg, ontst jaarrekg niewe vacatres - niewe l. beleidsplann) form belangsllg, beslsg e betrekk. cliënt (af 12 jaar od) cliëntvtrowspsoon kiest zelf - wanne Alle knn vacatres ontst - niewe l. boep do belangsllg, vtrowspsoon gem gesld : wanne zij vn hn behanlg bejegg b cliëntvtrowspsoon kan. vtrowspsoon Alle knn gem wkzaam boep Advies- Advies Klachtbrea Klachtbrea Jegdzorg () Jegdzorg (). do, wanne zij vn hn onafhankelijke lanlijke organatie behanlg bejegg b belang recht kan. onafhankelijke jegdhlp lanlijke organatie jegdbeschmg slt. belang recht formet advet jegdzorg hn recht ( plicht). zet. formet advet biedt ook onrsng brgsvicmm, vblijf adres, behanlgroep geboorm formatie dagelijks beleid sllg. itvog krbeschmgsmaatregel. Maar ook formatie anre stanties zoals school, Raad Krbeschmg rechtbank g. Recht beschmg psoons Wie heeft toegang w? wkt volgs Mewks hebb privacyreglemt. Daar staat hoe toegang w, z volgs wet ( Wet nodig hlpvlg. Zonr jegdzorg Wet beschmg w toesmmg mog wij g psoons) psoonlijke formatie it w anr vtrowelijke moet vstrekk, behalve volg g. sitaties: jegdzorg di hn recht ( plicht). bespreekbaar mak hnbiedt ook onrsng klacht jegdhlp. di bespreekbaar itgangspnt betrokk mak hn klacht sam itk zo jegdzorg. itgangspnt hlpvlg kan g. w gem kan vll betrokk sam vtrowspsoon itk zo hlpvlg recht. algeme kan g. Cliënt knn bell zijn: str. In es stantie zal lefoonnmm Telefonche Adviesdt vrag gewst vwijz mewks Telefonche Recht Adviesdt naar vtrowspsoon beschmg haar porfeille heeft. psoons beikbaar lefoonnmm: 088 plaats. E rond--tafel- Wat regtret? beid bewons cliënt legt zelf. Ook sleidg. Dat staat altijd naam bst één bewons. cliënt zelf. In st Tijns g psoons kd bewons rechtstreeks zijn haar or(s). nk leidggev Wij mog formatie itwsel Inzage Raad E cliënt 12 jaar or Krbeschmg als nodig kan zelf di w kd beschm. zijn haar mog zi. Voor jong dan Ss nodig anr geldt ook hn wetlijk form nstig nael vgwoordig recht heeft gevaar w kd k. zage. richtlijn hi st privacyreglemt. geeft brgt zij zi rn, daar zij vrag af, zij achraf, hoog. secretariaat sbetreff aflg. Inzage E cliënt 12 jaar or itslit zagedi kan zelf weig (bepaal) zijn haar mog formatie wetlijk zi. Voor jong dan geldt ook wetlijk vgwoordig hn ton als vgwoordig recht heeft strijd belang zage. richtlijn hi st kd. Gegevs anre pson privacyreglemt. dan w kd knn itgeslot ze zi worn zage. onrkd all zi toesmmg vrag secretariaat anr. Psoonlijke postbsnmm wkkg rapport Amsfoort. bewkg zijn, mak g beantwoorn. Zo nodig di : wkt volgs privacyreglemt. Daar staat Rond--tafel-k hoe zij volgs wet ( Jegdwet behanlgroep Wet psoons) In beschmg behanlgroep psoonlijke vtrowelijke vdt midl rond--tafel moet g. k mezeggschap onrtoezichtsllg. bewaard. Ook formatik anre formatie school, harts, stanties zoals school, Raad w gez betrokk anre Krbeschmg rechtbank hlpvls. g. Wat? Wij regtret wsel it cliënt legt jegdhlpbis. Dat staat altijd rechtstreeks betrokk zijn naam cliënt zelf. In st hlpvlg. psoons kd zijn haar or(s).itwsel nk Wij mog anre pressionals. Die adres, brgsvicmm formatie moet relet geboorm. allezijn itvog afsprak onrel it. ze itslit zage ds ook zi. Voor wege belang mak kieën kan kd kan beslit (bepaal) vgoedg vrag. formatie wetlijk vgwoordig ton. Corrig Ook anre pson Wanne mg bt dan w kd knn itgeslot worn zage. ze jt zijn, all zi toesmmg Psoonlijke vrag. anr. E kan hon wkkg rapport vbd, gevld, bewkg zijn, mak g vwijrd worn. onrel itafgeschmd. ze all corrig ds ook zi. Voor feilijk zijn (beeld mak onjt kieën kan geboorm) vgoedg vrag. Corrig mg constarg Wanne mg btgeval mewk. In wel vrag w standpnt jt zijn, wil toevoeg. vrag. lat corrig, strt E kan hon naar Raad Bestr vbd, gevld,. Vmeld dilijk vwijrd afgeschmd worn. naam kd zoals all corrig dicatiebeslit beschikkg feilijk onjt zijn (beeld Geef ook geboorm) klp wat volgs wel onvolledig g j krijgt bn corrig betrekkg hebb vi wek antwoord. mg constarg mewk. In Vig geval wel vrag w vigg standpnt toevoeg lat schrijv. naam kd zoals Doorgev beschikkg krrechr anr Voorpsoonlijke onr 12 jaar formatie kan wetlijk zaar vgwoordig anr gev. di. doet all als daar w vigg toekt, toesmmg geeft. Hi dan vigt zij bn drie geln twee itzonrg: mn. In bepaal gevall moet belang echr weig. Zo zij hlpvlg, vig als ze ook zonr w toesmmg belang iemand anrs vstrekk anre moet worn bewaard als boepskracht hlp wetlijke bepalg vigg w kr betrokk zijn vbiedt, beeld als wetlijke ( geldt all bewaarrmijn nog vstrek. mak hebb kan vgwoordig zoals wetlijk beschikkg krrechr ook di. Geef w klp wat vigg toekt, dan vigt volgs wel j bn drie krijgt bn vi wek mn. In bepaal gevall moet antwoord. echr weig. Zo rn, brgt daar Inrne exrne aor it g blijkt rn hoog. ds nooit zaar zage krijg w. E itzonrg Bewar daar vorm rne Toegang Jegd exrne aor. bewak kwaliit Opvoedhlp zorg vlt. wet vplicht hebb prcipe toegang nog vijfti jaar bewar na s beëdigd onze. Via hlpvlg. sekproev control zij Jegdbeschmg s voldo gesl rmijn vijfti jaar geldt kwaliitse. ook onrtoezichtsllg Raad Bestr. corrig, strt onrk vmeldt hi i geval naar Raad Bestr naam kd zoals postbsnmm dicatiebeslit Vmeld beschikkg Amsfoort. dilijk Voor onr 12 kd jaar naam vig als ze Vig belang iemand anrs vigg moet worn bewaard als schrijv wetlijke bepalg vigg Raad Bestr. vbiedt. Bijbeeld als wetlijke vmeldt hi i geval bewaarrmijn nog vstrek. jegdbeschmg ). Bewar zonr Daarnaast wet vplicht w toesmmg lichtg nog msts vijfti na Krbeschmg jaarraad bewar vstrekk. krbeschmgsmaatregel beëdigd. geeft Vwijsx voogdij. Blijktricojong cliënt kt nog regelmatig mt merjarig, vschill dan moet hlpvls bewar hebb zelf. hij, zijn brotjes Organaties wk daar zsjes onr toezicht zijn gesld nogal s langs elkaar h. onr voogdij st, wel vwijsx ricojong (VIR) bovdi pas gezet zorg vig na cliënt daar hlpvls snell makkelijk zage heeft gehad, heeft vzocht elkaar k zage. nog heeft formatie knn itwsel plaatsgevonn, bewaart behanlg resltat. maximaal 30 jaar na Hlpvls wkzaam zijn merjarig worn cliënt. jegdhlp, jegdgezondheidszorg, onrwijs jstitie knn Inrne exrne aor meln VIR. it anre rn g ookblijkt ds nooitbekd zaar, zage krijg stantie dan w. zichtbaar E itzonrg betrokk daar vorm rne hlpvls. Ors jong exrne aor. bewak or worn kwaliit zorg hlpvl vlt. hebb prcipe hoog gesld hij toegang meln s onze. zal VIR. w toesmmg hi nodig. Via sekproev control zij Voor l formatie s voldo gesl hlpvls vraagt VIR betrokk kwaliitse. Jaarlijks zijn, geln zelf regels als w hlpvl himee l smm. w toesmmg anr. volg weigg vastgelegd worn g VIR: hlpvlgsplan. g toesmmg geeft, blijft w tificatie geslot aor. ( hand brgsvicmm); Klacht tificatie meln stantie; mewks prob dag zo goed mogelijk hlp m meldg; bi kr, jong ors. belang kd staat daar. kt meln stantie. beslsg worn g waar betrokk vr Ors alle 16 jaar Bij onvre gedrag or hebb bepaal recht beslsg éénw regtratie VIR. onvolledig g mewks knn zi kie volg do: vrag. mewk lat wie onjt vmeld, ze Praatzijn corrig betrekkg hebb corrig. zonre gaat In vband probe sam lossg vn. bi kr, jong geheimhodgsplicht. ors. Maar hlpvlg blijft klachtregelg kan mswk. ktworn gevraagd beslsg worn g waar secretariaat alle betrokk vr exrne klachtcmsie vdt 033 g lefoonnmm: kbaar mak als ze : onvr zijn als nodig klacht di. Bij onvre gedrag beslsg Behanlg klacht één mewks Meestal vraagt exrne knn volg do: klachtcmsie alle partij toelichtg klacht. Met mewk wie Dat kan daarna ook gaat g prat probe monlg lossg hoorzittg. Naast sam vn. zijn ge wie klaagt d leidggev lkt alswezig hoorzittg. recht klacht nstig,heeft kan vtrowspsoon onvre besprok wornmee nem. Bn zes wek na leidggev zittg krijgt mewk. exrne klachtcmsie waar standigh als vrag vdt lkt klacht nstig,it VIR vwijr. bespreek w onvre dan leidggev Emewk. zage, afschrift, k Daarna w klacht di vzet worn gedid exrne klachtcmsie gem waar kd. staat geschrev. Vraag af gem hoe gebrik Klachtcmsie mak hi goem moet w klacht di recht. E rgelijk kan exrne klachtcmsie. worn gedid wetlijk Geef ze dilijk vgwoordig kr heeft gehad 12 jaar. Kr mewk d leidggev. moet sam hn wetlijk Geef ook waar s vgwoordig gelevd heeft waar di. Jong rgelijk. exrne or knn zelfstandig do. klachtcmsie neemt w klacht pas behanlg als geholp heeft, als Klacht rgelijk. staat w klacht gegrond. bovst g lossg biedt, will g exrne klachtcmsie mewk me tijd nodig heeft, dan moet zij d leidggev, dan knn ook lat wet. hn klacht di exrne klachtcmsie waar Beslsg geslot. beslsg exrne klachtcmsie vstrd Klachtcmsie, mewk, d geslot leidggev Raad Klachtcmsie Bestr. Raad Jegdzorg trecht (KJ). ze Bestr strt bn vi wek klachtcmsie onafhankelijk na beslsg. Daar. Cliënt knn hn staat maatregel g klacht di g worn naar leidg klachtcmsie. Bij start w klacht. Ook mewk hlpvlgstraject ontg d leidggev ontg ors jong folr ze. beslsg KJ. Teg folrs st ook websi exrne klachtcmsie boep g. > klacht). In (ors & vos folr staat kort beschrev hoe Recht jegdzorg zijn wk gaat. klachtprocedre In Wet klachtregelg jegdzorg ook volledige vastgelegd geïndice websi vn. jegdzorg recht. Met mewks prob zitr mogelijk l dag zo goed hlp exrne klachtcmsie zijn dicatiebeslit heeft w kd ds wetlijk recht beslit goem zorgspraak ( zich meln lid behanlgroep. kan dan g zijn, worn dt. Alle l zorgsprak). w kd hlp worn. alllei zak mak exrne klachtcmsie hebb krijgt, dan naar rechr lid worn één jaar na hebb hn stapp. heeft gehad. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 4-6

5 Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels kn zich daar hon, zorgt prettige samwkg veilige gevg mewks. gedragsco samgevat tal gangsregels hionr st beschrev. vwacht mewks ze zich ze hregels hon ze daar spreekbaar Mewks zett zich goe samwkg. Mewks bewak griit anr onthon zich vorm fysiek psychch geweld gedrag als timird, vnd / vijandig var anr. Mewks creër positieve sfe onthon zich woorn, gedragg anre itg waar bedreig, vijandige, beledig, vn kwets gevg gecreëd. Mewks lr naar elkaar, lat elkaar itprat nem elkaar sies. Wanne mewks ons zijn elkaar loss ze prat. Mewks behanl i gelijk mak g onrscheid afkst, hidskl, leeftijd / geslacht Mewks zorg prettige gevg elkaar g. Dit bekt beeld plek waar k plaatsvn relijkwijs schoon, gookt hdi anre rim knn vblijv. Mewks mak g ractche dcrim mkg, onthon zich beledigg mak g ractche sekstche grapp partn Leg s Heils Mewks hebb respect elkaars tijd. Wanne afsprak knn g, licht ze anr tijdig. Daarnaast prob ze flexibel zijn tijdstipp. Mewks onthon zich vorm vbaal, non-vbaal lichamelijk gedrag seksele aard, waar ze wet zon moet wet afbrek doet waardigheid anr. Mewks drag chrlijke levsstijl it woord gedrag. vwacht we ze chrlijke levsstijl respecr. Mewks gebrik g vloek grove taal. RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT positie cliënt behor regelg afsprak Wanne mewks zich geïntimid / onveilig voel anr, zegg ze g ze psoon. Dit kan, maar ook lefoon. ze folr geeft zicht w recht plicht. Stichtg Geforme Jegdbeschmg vdt namelijk weet waar toe bt hlpvlg start. Contact 3812 CC Amsfoort Stichtg Geforme Jegdbeschmg Gectifice Insllg. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 1-3 T F achrzij gedragsco, bedoeld. Wanne kd, wijze waar co laat zi hoe goemd, dan sprake Stichtg Geforme kijkt g gang tss kr jong 18 jaar od. Jegdbeschmg (kortweg ; mewks. Aan ze folr knn g recht ze folr gebrik we vr ) w psoons ze folr gesprok gaat, maar ook cliënt, dan daarmee klachtregelg. Tot slot vdt zowel kd als or(s) Postbs 1720 I BS Amsfoort E partn Leg s Heils Mei 2015 Pntbrgl 91 leest ze folr worn ontld.

6 Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels kn zich daar hon, zorgt prettige samwkg veilige gevg mewks. gedragsco samgevat tal gangsregels hionr st beschrev. vwacht mewks ze zich ze hregels hon ze daar spreekbaar Mewks zett zich goe samwkg. Mewks bewak griit anr onthon zich vorm fysiek psychch geweld gedrag als timird, vnd / vijandig var anr. Mewks creër positieve sfe onthon zich woorn, gedragg anre itg waar bedreig, vijandige, beledig, vn kwets gevg gecreëd. Mewks lr naar elkaar, lat elkaar itprat nem elkaar sies. Wanne mewks ons zijn elkaar loss ze prat. Mewks behanl i gelijk mak g onrscheid afkst, hidskl, leeftijd / geslacht Mewks zorg prettige gevg elkaar g. Dit bekt beeld plek waar k plaatsvn relijkwijs schoon, gookt hdi anre rim knn vblijv. Mewks mak g ractche dcrim mkg, onthon zich beledigg mak g ractche sekstche grapp partn Leg s Heils Mewks hebb respect elkaars tijd. Wanne afsprak knn g, licht ze anr tijdig. Daarnaast prob ze flexibel zijn tijdstipp. Mewks onthon zich vorm vbaal, non-vbaal lichamelijk gedrag seksele aard, waar ze wet zon moet wet afbrek doet waardigheid anr. Mewks drag chrlijke levsstijl it woord gedrag. vwacht we ze chrlijke levsstijl respecr. Mewks gebrik g vloek grove taal. RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT positie cliënt behor regelg afsprak Wanne mewks zich geïntimid / onveilig voel anr, zegg ze g ze psoon. Dit kan, maar ook lefoon. ze folr geeft zicht w recht plicht. Stichtg Geforme Jegdbeschmg vdt namelijk weet waar toe bt hlpvlg start. Contact 3812 CC Amsfoort Stichtg Geforme Jegdbeschmg Gectifice Insllg. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 1-3 T F achrzij gedragsco, bedoeld. Wanne kd, wijze waar co laat zi hoe goemd, dan sprake Stichtg Geforme kijkt g gang tss kr jong 18 jaar od. Jegdbeschmg (kortweg ; mewks. Aan ze folr knn g recht ze folr gebrik we vr ) w psoons ze folr gesprok gaat, maar ook cliënt, dan daarmee klachtregelg. Tot slot vdt zowel kd als or(s) Postbs 1720 I BS Amsfoort E partn Leg s Heils Mei 2015 Pntbrgl 91 leest ze folr worn ontld.

h e t h o o f d s t u k

h e t h o o f d s t u k Inrview Wet pest Rosvelds (ACV) wk gg Opgekd Jan Gordts (redactiesecretar) Het wkmidn. Ja, kan best leuk. gesprekk rodls onr collega s, grapp groll, gezellige bij mt hilarche sfe, nst luim. Smig l hun

Nadere informatie

Vvolgs gev hoe l Zelf s mak, all vgwoordigd onle sll word. lelg n wk wkblad, onle smak groep, i eig Bestand bewar ressant? Exrn mariaal websi webpaga n s, om lelg smak, PowPot. kiez af huwk t weektak s

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO Inhoud INHOUD 1. De Leerplicht 2. Verplichtg directeur, our(s) /verzorger(s) leerlg 3. Vrijstellg leerplicht 4. Vrijstellg bezoek - 5. Toelatg,

Nadere informatie

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 Kerkra, Jaarverslag Bureau tijdig Meanr Jeugdgezondheidszorg, schoolverlat Parkstad GGD Limburg; ZL, Kropg Jongeronrzoek Limburgse GGD ; Monitor VVE-pilot Zuid Limburg Moelejaan ; Jeugdmonitor Kerkra 2008

Nadere informatie

Tenderinfo. excursies. naar bedrijven waar b.v. leerlingen en aanschaf van veiligheidsschoenen. Op de stageplek. stagelopen.

Tenderinfo. excursies. naar bedrijven waar b.v. leerlingen en aanschaf van veiligheidsschoenen. Op de stageplek. stagelopen. Bijzonr neutrale praktijkonrwijs Brnummer ( PRO 13JF ). Bijzonr neutrale Schoolgids Sch PRO nfo Tr veiligheid Trfo ort 3 x per jaarbije rapport Trfo 3 x per jaar e Trfo praktijklokal -2014 cursusjaar 2012-

Nadere informatie

Intranet? Intranet! Intranet. Intranet. Intranet. Intranet. Intranet. intranet. Intranet. Intranet. BasisOnline Intranet. weblog.

Intranet? Intranet! Intranet. Intranet. Intranet. Intranet. Intranet. intranet. Intranet. Intranet. BasisOnline Intranet. weblog. Bestand Digie Tariev Onrl bestandmodule e onle sv, waar m E onle waar e cple gevg waar bestand download, upload, kunn u word, zi ie. Wij ontwikkel e selec contu s. zo Psoonlijk bestand bewkt word. sl Dk

Nadere informatie

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 6e jaargang nummer 3

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 6e jaargang nummer 3 siorcontactmagaze Tuut mit ziepnaat 6e jaargang nummer 3 1 MODEHUIS Markt 7 6063 AC VLODROP l.: (0475) 40 13 48 fax: (0475) 40 04 85 Colofon Siorverigg www.siorvlodr.nl K.v.K Noord MidnLimburg nr.: 401.76794

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

COMFORTABEL Magazine van

COMFORTABEL Magazine van Met comfortabel bod wordt lev comfortabel ie. L krijg bij extra el. Klss Uzelf Aanbow dakkapel Aanpassg badkam Aanpassg WMO Ctrale vwarmg Dakgootreigg Dakreparatie Elektromonr GFT-reig Glassvice Gras maai

Nadere informatie

Vijf jaar vogelwerkgroep Het

Vijf jaar vogelwerkgroep Het Tugblik vijf tijd g gebeurd vogelwkgroep Gooi strek. Simon Vs, coördator jubileumcmsie, zet ze speciale uitgave Korh belangrijks feit rijtje. Simon Vs Vijf vogelwkgroep Gooi strek thmiek Tijns dag mei

Nadere informatie

Veranderkunde in zeven vragen

Veranderkunde in zeven vragen VERANDEREN Hans Vmaak Vanrkun zev vrag J.G. Vmaak partn Twynstra Gud Managemt Consultants leidt knctrum 'Vanrkun'. 1. H.E. Wrapp, Good manags don t make policy cions, Harvard Busess Review, sepmboctob

Nadere informatie

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009 Kt u kwaliteit uw gegevs? ARVIX - Onrnem met gegevs 2009 Over ARVIX ARVIX is onafhankelijk organisatieveranrgsbureau (consultancy). ARVIX is algem erkd als toonaangev specialist kom oploss gegevskwaliteitsuitdagg.

Nadere informatie

Hoe is de relatie tussen het ACW en het allochtone middenveld? En hoe

Hoe is de relatie tussen het ACW en het allochtone middenveld? En hoe (G)e kstie leeftijd? Debat Goliath ACW reikt midnveld David hand Opgekd door P Heirman (redacur Vie) Hoe relatie tuss ACW midnveld? En hoe kunn bei samrk elkaar vsrk? was onrrp bat rects redactiaad dit

Nadere informatie

1. Duurzame ontwikkeling 2015: het jaar van de uitdagingen! Door Isabelle Wegnez

1. Duurzame ontwikkeling 2015: het jaar van de uitdagingen! Door Isabelle Wegnez DOSSIER MVO 1. Duurzame ontwikkelg 2015: jaar uitdagg! Door Isabelle Wegnez «MVO v hun is e maatschappelijke, concept waarbij milieubedrij- vrijwillige econische basis bekmniss t hun racties hun activii-

Nadere informatie

Algemeen wordt erkend dat het onderwijssysteem een zeer belangrijke

Algemeen wordt erkend dat het onderwijssysteem een zeer belangrijke Ler ier Overheid behartiger verler s Mieke Van Gramber Algem wordt erkd onrwijssysem zeer belangrijke verler ontwikkelgss je verre levslo bepal, evzeer ige sociale ara waar s vereld worn. Ook na verlat

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014 Samvatting Klantraad Particulier maart 2014 Op 10, 11 17 maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door onze klant op Facebook is verkoz tot belangrijk

Nadere informatie

Beter in Nederlands. Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN

Beter in Nederlands. Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN Beter Nerlands Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN Meer formatie ze anre uitgav kunt u verkrijg bij: Sdu Klantservice Postbus 20014 2500 ea D Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service De Nerlandse unie

Nadere informatie

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken?

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken? Medische. Welk is uw lg, respectievelijk uw gewicht? Lg: cm Gewicht: kg vrag, vull ALTIJD (zowel lijnsverzeke bij over. Gebruikt u alcoholische drank? rg arbeidsongeschiktheids- als bij - Zo ja, hoeveel

Nadere informatie

PLANNING & CONTROL. Systeem ontwikkeling 3. Katholieke Universiteit van Nijmegen 27 november 2002. vanmiddag behandelen we de volgende onderwerpen

PLANNING & CONTROL. Systeem ontwikkeling 3. Katholieke Universiteit van Nijmegen 27 november 2002. vanmiddag behandelen we de volgende onderwerpen Sysem ontwikkelg 3 Katholieke Univsiit Nijmeg 27 novemb 2002 PLANNING & CONTROL Ir. Bt r Wod manag Travel & Transport sector Engy, Product & Transport Cap Gemi Ernst & Young 6 jaar varg automargs, waar

Nadere informatie

Bedrijven zijn altijd al creatief omgegaan met hun boekhouding als het erop

Bedrijven zijn altijd al creatief omgegaan met hun boekhouding als het erop Belgisch EU-zitrschap ergiefiscaliit 23 Creatief EPOboekhoun: ICT-sector Guido Neliss Roei g stro Bedrijv altijd al creatief geg met boekhoudg er kt wst vermr of verliez verdoezel. Meestal werd dit met

Nadere informatie

Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Van spraak naar vloed (samenvattg) Lectorale re: Dr. Leke Verkooijen, lector Klantenperspectief Onrsteung en Zorg Vraagsturg onrsteung en zorg Sds het beg ze eeuw is sturgsfilosofie voor onrsteung en zorg

Nadere informatie

Eerste deel Archeologisch Park Matilo klaar

Eerste deel Archeologisch Park Matilo klaar Jaargang 19, week 0 0 mei 0 Bruidsparmiddag stadhu Burgerzak tijlijk geslot Eerste el Archeologch Park Matilo klaar Homeless Cup Leids jongerpanel start Meer vester, scherpere keuzes, g last verhogg vier

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal uw meeigedom Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing syndicus raad meeigdom Dagelijkse nieuwtjes over het gebouw

Nadere informatie

Middenweg 36 te Noordbeemster

Middenweg 36 te Noordbeemster Midnweg 36 Noordbeemsr E weldwong welrf! Wij vliefd prachtige uitzicht Beemsr weilann, orme tu, rian hoeveelheid woonruim gebouw praktijkruim praktch vrijst hu bi heeft. We kunn niet wacht jou lat zi!

Nadere informatie

van het controlebeleid om ook voor waterschappen geen probleem behoeft te vormen en dat er vooralsnog geen negatieve effecten op

van het controlebeleid om ook voor waterschappen geen probleem behoeft te vormen en dat er vooralsnog geen negatieve effecten op Nieuwe rapport Mitiger compser maatregel hoofdwegnet bevorr natuurwaarn Door verzacht compser maatregel nem kan bij leg hoofdwegnet gebouw schuld natuur worn gelost: kost 600 miljo guln. Over twtig jaar

Nadere informatie

Business case. De Gezonde Basisschool van de toekomst

Business case. De Gezonde Basisschool van de toekomst Busess case De Gezon Basisschool toekomst 1 Synsis Obesitas, diabetes, hart- vaatziekt longziekt kom Parkstad veel vaker dan gemidld Nerland. Ook steeds meer kr ze regio ontwikkel door e ongezon leefstijl

Nadere informatie

van (bedrag in cijfers), (bedrag in cijfers), het overlijden van de schenker het overlijden van een ander dan de de schenker*

van (bedrag in cijfers), (bedrag in cijfers), het overlijden van de schenker het overlijden van een ander dan de de schenker* Overekomst Exemplaar voor schker Belastgdist Belastgdist Belastgdist n Nerland (bedrag cijfers), 1 Verklarg gift Overekomst Overekomst Exemplaar voor schker Overekomst Exemplaar voor schker uiterlijk edig

Nadere informatie

9 januari 2015. namelijk een behoorlijke economische spin-off opleveren. Bovendien. maken we door deze samenwerkingsrelaties de wereld een beetje

9 januari 2015. namelijk een behoorlijke economische spin-off opleveren. Bovendien. maken we door deze samenwerkingsrelaties de wereld een beetje Geieuws 1 Nieuwjaarsreceptie gemebestuur druk bezocht De nieuwjaarsreceptie gemebestuur afgelop dsdag Stadhuis werd weer druk bezocht. In zijn speech blik burgemeesr Brok rug op bije jaar, uit naar ontwikkelg

Nadere informatie

www.diemernieuws.nl Ik zou graag zien dat ons ledenaantal nog wat toeneemt 8/9 15 Veel belangstelling voor Internationale Vrouwendag

www.diemernieuws.nl Ik zou graag zien dat ons ledenaantal nog wat toeneemt 8/9 15 Veel belangstelling voor Internationale Vrouwendag College legt handhavgsplan gemraad 3 De krant Diem Zner Dner levert grediënt maaltijd hu 5 www.diemernieuws.nl Ik zou graag zi dat ons ledtal wat toeemt 8/9 15 Donrdag 10 maart 2011 SportNi e u w s Srke

Nadere informatie

Handleidingen > POLIJSTEN. Machinaal polieren. Inleiding

Handleidingen > POLIJSTEN. Machinaal polieren. Inleiding Machaal poli Handleidg > POLIJSTEN Machaal poli Inleidg U probet uw auto zo goed mogelijk onrhoun, wast hem regelmatig brgt toe waxlaag aan uw auto beschm nooi gezi glans bov hal. Na vlo tijd zal echr

Nadere informatie

Doet u ook mee? ZGAdoet: Zorggroep Apeldoorn en omstreken doet mee met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland op

Doet u ook mee? ZGAdoet: Zorggroep Apeldoorn en omstreken doet mee met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland op ZGAdoet Zorggemeschap We moet sam do Lees verr paga 5 De Ambelt E verrass geslaag cbatie Lees verr paga 7 Contactclown Ier ms waard contact hebb Lees verr paga 9 Foto Oranfonds - Bart Hburg facebook.c/zgapeln

Nadere informatie

Zoogdieren inventariseren in Vlaanderen: stand van zaken na twee jaar

Zoogdieren inventariseren in Vlaanderen: stand van zaken na twee jaar /04U.DIER 1997 8 (2) 3 Zoogdier vtariser Vlr: stand zak na twee jaar Franky Bonne & Thierry Onkelx Ed 1994 start Zoogdierwerkgroep Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie Milieubeschermg (ZWGJNM) nieuw project:

Nadere informatie

Nieuw licht op het oriënteringsvermogen

Nieuw licht op het oriënteringsvermogen Nieuw oriënrgsvmog postduif Rob Grets Er is lo r jar al zo veel geschrev ov oriënrgsvmog onze postduiv, bijna onmogelijk is nog iets voor dag k, nog niet er door iemand beschrev is. Toch is e ze goe r

Nadere informatie

De eenmalige schenking voor de eigen woning

De eenmalige schenking voor de eigen woning De malige schenking voor eigen woning Er zijn g voudige scheidingen. Er zijn veel situaties waarin mensen elkaar financieel Naast emotie maken aanwezigheid kinren, kunnen en willen onrsteunen. Onr anre

Nadere informatie

Rondom JOHANNES. Parochie H. Johannes XXIII Winssen Ewijk Beuningen Weurt BEZINNING VOOR NA NA PINKSTEREN. Pinksteren. Pinksteren

Rondom JOHANNES. Parochie H. Johannes XXIII Winssen Ewijk Beuningen Weurt BEZINNING VOOR NA NA PINKSTEREN. Pinksteren. Pinksteren BEZINNING VOOR NA NA PINKSTEREN Pksr Het waar, Gij Gij ons hebt vlat, Gij Gij zijt zijt v v ons daan gegaan. En En zelfs ons, U zo zo vaak vgat blijft elke dag Uw hart wijd staan. Het waar, wij wij Uw

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. NUUTS VEUR UCH 21 21 juni juni 2012 MARIA HOOP www.maria-hoop.nl

NUUTS VEUR UCH. NUUTS VEUR UCH 21 21 juni juni 2012 MARIA HOOP www.maria-hoop.nl 1 1 jni jni 01 MARIA HOOP STAND WE WE HEBBEN VAN ZAKEN EEN EEN WINNAAR!!!!!! vrijdag maart j.l gestart hkamproject or vrijdagmiddag 13.30 r tot 16.30 r. Inmidls we e paar maann vr we biewd hoe mee. hkam

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem Precessie Aar les 12 srrbeeln st altijd precies lf hemel. In lo eeuw verschuiv langzaam. Hoe? En heeft simpel tolletje mak draai aar? vrag waar les over nank krijg. Bodigdh Lesdoel Per tweetal: ler: Satéprikker

Nadere informatie

Hete systemen. Zumo (links) en de Garmin StreetPilot 2820 (rechts) Tekst en foto"s: Bas Prins Montage

Hete systemen. Zumo (links) en de Garmin StreetPilot 2820 (rechts) Tekst en fotos: Bas Prins Montage Test: - Motorfreaks Geschrev door Motorfreaks donrdag 24 augustus 2006 13:39 He sysm Navigatiesysm hot. De laats jar vraag navigatiesysm auto, maar motor, orm gesg. Enige tijd gel st Motorfreaks T-T Rir,

Nadere informatie

(kraakbeenvissen) gezocht

(kraakbeenvissen) gezocht MISTENUMMER M: tand Vschu 27 (kraakbvs) gecht mewkg Taco Wim, d Broek hands Inleidg Restant kraakbvs chima) riaal doorzwoeg fauna M(e dik schappelijk ig groep Wim d Broek, Morgsrn, nr rugklacht ov ov dat

Nadere informatie

Jan en Theo wat hebben jullie ontzettend veel beleefd en heel veel geld bijeen gebracht. Jullie hebben een dikke pluim verdiend!

Jan en Theo wat hebben jullie ontzettend veel beleefd en heel veel geld bijeen gebracht. Jullie hebben een dikke pluim verdiend! Hionr knt pelgrims Vk volg. Zij hebb trlijk méér do schrijv (wat dacht??) ds n lks klee stkjes kst foto bij. 27 h aan k Santiago Cposla. Zardag 12 sepmb Hoe mooi kan n je sponsor-pelgrims Santiago gemaakt

Nadere informatie

Inspirerende discussie tijdens Groeidebat

Inspirerende discussie tijdens Groeidebat Uitgave gem 16e jaargang, nummer 1 Inspirer dcussie tijns Groeibat In cember onrnemers spirer sprekers elkaar bat gegaan kans dagg onrnem algem bijzonr. Tijns gem georganeer Groeibat vond geanimeer dcussie

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel Sociaal plan eengezswongen Oost-Boswkel Deelplan 1 Per 1 januari 2015 wonen doen we samen 11. ONDERSTEUNING EN SOCIALE BEGELEIDING 11.1. Ter verstrekkg benodig formatie voor (sociale) begeleidg betrokken

Nadere informatie

2 e Editie. Beste Het tweede exemplaar Beste van onze dorpskrant is een feit!! Het vierde Heel veel van leesplezier met deze editie.

2 e Editie. Beste Het tweede exemplaar Beste van onze dorpskrant is een feit!! Het vierde Heel veel van leesplezier met deze editie. VEUR NUUTS UCH VEUR UCH ar all ar all r rans rans die aam die s aam zijn zijn zijn zijn ze ze t af d t af d ez ez f g n g n dorp dorp ig ig lijkid. lijkid. - EUR UCH Nieuws Nieuws formatie formatie door

Nadere informatie

De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht

De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht De bouwarbeidsmarkt vogelvlucht Hoe staat met arbeidsmarkt bouw fra? Wanneer trekt weer aan? Worn er nog steeds grote tekort verwacht techniek? En hoeveel leerlg moet we kom jar le? De bouwarbeidsmarkt

Nadere informatie

Wilt u daarin adverteren? Neem dan contact op met Brigitte Wels 06-54 21 62 22 of mail naar verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Wilt u daarin adverteren? Neem dan contact op met Brigitte Wels 06-54 21 62 22 of mail naar verkoopaalsmeer@meerbode.nl 124 Tel: 0297-341900 WWW.MEERBODE.NL Editie: A 5 april 2012 1 CDA zicht fanciële risico s boproject A - Tijns behanlg agdapunt Tu A heeft fractiezitr CDA, Jaap Ovbeek, College goep behanlg rekg 2011, medio

Nadere informatie

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle. opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle. opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook Algeme voorwaarn toepassing op opdracht verled aan Van n Berg Accountants Belastingadviseurs gevestigd te Nunspeet Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegev finities hebb in het kar ze algeme

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

opmerkingen opbergen principes

opmerkingen opbergen principes 28 Hoe berg In wij mollusk on vorige verzamel, kweek, Ik iets wil nu 1e: lijkt Leg hoeer 2e: wij e aantal r? buje weig moei gemaakt krijg, elk neerd hebt, of oog bij houn: elkaar, lf "buje naam toch verspreidg

Nadere informatie

Aardkundig excursiepunt. Emst. Westendorperheideweg 1.2, 8166. rieksvanderstraaten@hotmail.com. De Leuvenumse GRONDBOOR & HAMER NR - 2008

Aardkundig excursiepunt. Emst. Westendorperheideweg 1.2, 8166. rieksvanderstraaten@hotmail.com. De Leuvenumse GRONDBOOR & HAMER NR - 2008 Aardkndig excrsiepnt Rieks r 23 Straat Westdorpheiweg 1.2, 81 HX Est rieksrstraat@hotail.co Levse GRONDBOOR & HAMER NR 139 Algee Levse, (Afb. 1). Nland Stavnse laats onrgrond ov stro schoons bek Velwe

Nadere informatie

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions Medisch behanld worn EU Waar moet je op letten? epecs European Patients Empowerment for Customised Solutions EPECS e EPECS Algemeen Onze buurnn zijn veel dichterbij gekomen sds er geen merkbare grenzen

Nadere informatie

Mercedes-Benz Insurance

Mercedes-Benz Insurance Merces-Benz Insurance Algemene Voorwaarn Daimler Auto Algemene voorwaarn Daimler Auto Artikel 1 Algemene voorwaarn ze Artikel voorwaarn 1 Algemene vormen voorwaarn één geheel met gesl in onrliggen Modules

Nadere informatie

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Rechten en plichten Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Wat zijn mijn rechten en plichten? Deze brochure geeft informatie over uw rechten en plichten als cliënt en over die van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Nadere informatie

voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. A. Algeme In ze algeme voorwaarn wordt verst onr: : natuurlijke persoon rechtspersoon die opdracht heeft gegev tot verricht Werkzaamh. : Cijfer10 B.V. Alle Overekomst kom, uitsluiting artikel 7:404 7:407

Nadere informatie

Waarom Voetbal Club 2000?

Waarom Voetbal Club 2000? Hét digitale platform hele veriging Waarom Voetbal Club 2000? U helpt uw vrijwilligers, kiest continuïteit én u heeft alles in één! Waarom al meer dan 150 veriging Voetbal Club 2000 hebb gekoz? belangrijkste

Nadere informatie

Nachtegaalstraat 51 te Middenbeemster

Nachtegaalstraat 51 te Middenbeemster Nachgatraat 51 Midnbeemsr Midn dorp toch rand polr Nachgatraat 51 Midnbeemsr brgt bes ze te sam. Dit hu rand Midnbeemsr heeft e prachtig uitzicht ilann toch woon loafstand alles wat Midnbeemsr bi heeft.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling Algemene voorwaarn Wijnekus organisatieontwikkeling 1 Algemeen 1.1 Onr ze Algemene Voorwaarn wordt verstaan: Opdrachtnemer: Wijnekus Organisatieontwikkeling V.O.F., ingeschreven in het hanlsregister van

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Veertig Populorum jaar Progressio

Veertig Populorum jaar Progressio 1 6 Vetig Pulorum > h e t h o o f d s t u k < Toon Vanvel Wie 2007 pauselijke cycliek Pulorum nieuw leest, anrs rugnk es ke to hij las. In 1968 was, godsdtles college waar ik school liep. reld was to nog

Nadere informatie

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend > Efficiënt > Milieuvrilijk > Kostbespard Productcatalogus Bluele - Grele - M500 - Mezu Mi/Maxi - Mezu Combi Sysm - Osmozutizer (R.O.) - Warzuivergsysm E.sybox - EUROcompact 1 Inhoud Wie zijn wij 3 Bronborg

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij vogelschade *

Klachtenbehandeling bij vogelschade * * Klachtbehanlg bij cha * Hugh+P. Gallacher Milieulichtg natuurlichtg Dat iemand met één oog, ook al e hij reus, uirst kwetsbaar, leert ons geschi Cyclo. Vandaar wijs zou overheid alle met haar e oog fysieke

Nadere informatie

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association De Part Teacher Association In Nerland kn we ourorganisaties organisaties waarin lerar zich verig. In Amerika is er zogaam Part Teacher Association (PTA), e organisatie waarin ours én lerar zijn verigd.

Nadere informatie

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend > Efficiënt > Milieuvrilijk > Kostbespard Productcatalogus Bluele - Grele - M500 - Mezu Mi/Maxi - Mezu Combi Sysm - Osmozutizer (R.O.) - Warzuivergsysm E.sybox - EUROcompact 1 Inhoud Wie zijn wij 3 Bronborg

Nadere informatie

Het debat en het intussen goedgekeurd Vlaams decreet over inburgering

Het debat en het intussen goedgekeurd Vlaams decreet over inburgering Wat gg er m? Over burgerg, moslims nieuwe orng bat tuss goedgekeurd Vlaams creet burgerg al zeer vernauwd g onthaal nieuwkers? hebb alvast el multiculturele samlevg langer vraag kan gesld worn. Wat extreemrechts

Nadere informatie

MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS

MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS ze lesbrief lesbrief bedoeld bedoeldals als voorbeidg voorbeidg ze uw klas Muiuw klas Muirslot. rslot. kst geeft formatie ov kst geeft formatie ov MuirMuirslot

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Klas 2: Nederland na 1945

Klas 2: Nederland na 1945 Klas 2: Nland na 1945 Auurs Joyce Landman ; Hielke r Veld; Jonne Lubbi; Joyce Landman Laatst gewijzigd 31 mei 2016 Lictie CC Naamsvmeldg 3.0 Nland lictie Webadres https://mak.wikiwijs.nl/61128 Dit lesmariaal

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Ontwikkeling rondom ondersteuning mantelzorg in Opsterland

Ontwikkeling rondom ondersteuning mantelzorg in Opsterland Ontwikkeling rond onrsteuning mantelzorg in Opstland Juni 2011 Numm: 2 N i e u w s b r i e f Informatiepunt Wmo: ook mantelzorgs! Beste lez, Voor u ligt twee nieuwsbrief 2011. Met ze nieuwsbrief will wij

Nadere informatie

secretariaat@drschaepmanstichting.nl

secretariaat@drschaepmanstichting.nl Nr. 40 Sam srk ontwkelg trecoupé eerst nog leeg. Bij midls er ook reizigers begstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. e vri vierzit E scnbaar ledaagse reritueel stler: jas e stoel, tas parlell

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

pasta, ze moeten iets te happen hebben'

pasta, ze moeten iets te happen hebben' terview ZOOGDIER 1996 7 (2) 22 Egelgers Velu: 'Egels houn niet pasta, moet iets te happ hebb' Ange Wieberdk In Nerland bestaan verschill adress waar zieke verzwakte worn verzorgd. Eén daar is egelasiel

Nadere informatie

Fort Europa. Jasper Haenen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/66124

Fort Europa. Jasper Haenen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/66124 Fort Eura Auur Jasp Ha Laatst gewijzigd 09 cemb Lictie CC Naamsvmeldg 3.0 N lictie Webadres http://mak.wikiwijs.nl/66124 Dit lesmariaal gemaakt Wikiwijslemidlple. Wikiwijslemidlple hét onrwijsplatform

Nadere informatie

In het voetspoor van Franciscus:

In het voetspoor van Franciscus: 24 februari 2015 jaargang 39 nummer 4 ZijActief Amby kaart problem rond ourmishanlg aan Herkng, erkng handvat voor l niet-l Op 18 maart 2015 kt Ingrid Hss Meditra e workshop gev voor vrouw rond Maastricht

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2014/4

Omzendbrief BB 2014/4 Vlaams Misterie Bestuurszaken Agentschap voor Bnenlands Bestuur Aflg Lokale en Provciale Besturen Omzendbrief BB 2014/4 OOO Brussel Tel. 025534003- Fax 02 553 43 01 bnenland @vlaanren.be Aan provciegouverneurs

Nadere informatie

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per Hieronr vindt u algemene voorwaarn van Netuitgelaten honnuitlaatservice en dierenverzorging. U kunt ze algemene voorwaarn ook in PDF formaat hier downloan (49,4 kb). Algemene Voorwaarn Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren (statutenwijziging)

Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren (statutenwijziging) STATUTEN Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren Blad 1 199145411/IL STATUTENWIJZIGING STICHTING DORPSBELANG GEESTEREN Op * verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier notaris te Tubbergen:

Nadere informatie

Dan toch maar een parkeergarage?

Dan toch maar een parkeergarage? DE STADSWACHTER Uitgave: Politieke Verigg Sterk 31e jaargang no. 1, Wter 2012 Dan toch maar e parkeergarage? Sterk heeft zich altijd gezet voor e autoluwe bnstad parker op Vledr Kraton.

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Procesbeschrijving zakelijk overstappen Versie 21 augustus 2015

Procesbeschrijving zakelijk overstappen Versie 21 augustus 2015 Procesbeschrijving zakelijk p Versie 21 agsts 2015 Stap 1. 1. Oriënter Oriënter 2. 2. l l 3. 3. Opzegg Opzegg Achterhaal Achterhaal contractcontract zegtermijn zegtermijn niee niee met met verwachte verwachte

Nadere informatie

Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken

Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken Mandaatoverzicht Juridische en Veiligheidszaken VOLMACHTEN/MACHTIGINGEN Nr. Bevoegdheid Wettelijke grondslag Oorspronkelijk Bevoegd orgaan 1a 1b 1c Verzoeken om inlichtingen uit algemene documentatieregisters

Nadere informatie

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2,

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2, SCHOOLKRANT rp 6 LKP ICT & STUDIEVAARDIGHEDEN D Bp n h d ch. Er zjn h d rkrchn n r zjn k h d LKP- rkrchn. En w hbbn n h d drc: W hbbn n h fjn ch. Er zjn pr v rkrchn!! Hr z j h vn nz fjn ch: (Urn & Mrv)

Nadere informatie

Rotterdam Verkeersveilig

Rotterdam Verkeersveilig Rotterdam.nl Rotterdam Verkeersveilig Meerjarplan 2015-2018 (consultatieversie) Met aanvulling Fietsersbond Rotterdam + Regio Belangrijkste opmerking: Rotterdam claimt te werk volgs principes Duurzaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Algemene Voorwaarn Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarn zullen worn gebruikt door alle len van Stichting Webshop Keurmerk (verr genoemd Webshop Keurmerk) met uitzonring van financiële diensten

Nadere informatie

van morgen meest verontrustende vloeien voort uit mogelijke gevolgen van de opwarming van aarde door de toename van CO2 en andere

van morgen meest verontrustende vloeien voort uit mogelijke gevolgen van de opwarming van aarde door de toename van CO2 en andere 2 6 maatschappij ontwikkelg morg > h e t h o o f d s t u k < Ko Moerman & Jan Smedt Net twtig jaar gel versche Our cmon future, ber bekd Brundtland-rapport, waar e beleidsvie -proces werd gesld nog s aan

Nadere informatie

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies:

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies: Toezichtkar 1. Visie op toezicht In statuten van is vastgelegd dat Stichting een Raad van Toezicht kent. De Raad houdt toezicht op het beleid en uitvoering van bevoegdhen door het College van Bestuur (CvB).

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

watervogels door Suriname ingebracht

watervogels door Suriname ingebracht Drie belangrijke kustgebi warvogels Surame gebracht Wesrn Hemphere Reserve Network Arie+L. Sps Tuss mondg Amazone Brazilië Oroco Vezuela strekt zich e 2000 km lange modr- zandkust uit uirma belangrijk

Nadere informatie

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 10e jaargang nummer 2

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 10e jaargang nummer 2 siorcontactmagaze Tuut mit ziepnaat 10e jaargang nummer 2 Oliveira s Restaurant Markt 9 6063 AC Vlodrop Tel: 0475 401018 / 06 27473796 Kijk voor meer fo op www.oliveiras.nl Marcel &Francis Oliveira st

Nadere informatie

heerder van een van depot Rijkswaterstaat in Driewegen. Na overleg met Vogelbescherming deed de heer R, Steyn van de provincie de suggestie

heerder van een van depot Rijkswaterstaat in Driewegen. Na overleg met Vogelbescherming deed de heer R, Steyn van de provincie de suggestie Kor melg Koolmez als vlieggers Tijds e excursie Amsrdamse Warleidgdu bij Vogelzang 10 sepmber 1995 zag wij s middags rond 15.00 uur vier of vijf Koolmez, Parus major, geheel wijze vlieggers, Muscicapidae,

Nadere informatie

is magnetisme? geografische zuidpool? Met magneten en een zelfgemaakte kompas onderzoeken de leerlingen magnetisme en het aardmagnetisch veld.

is magnetisme? geografische zuidpool? Met magneten en een zelfgemaakte kompas onderzoeken de leerlingen magnetisme en het aardmagnetisch veld. Wat netme? Aar les 7 Wat wel getrokk n? Waar aar netch? Is toev netche noordpool na precies lf s geografche zuidpool? Met n lfgemaak kompas onrzoek netme aardnetch veld. - onrzoekscyclus best vschill fas.

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 april. treincoupé eerst nog leeg. Bij het. in om zich op een vrije vierzit te

Schooljaar 2014/2015 april. treincoupé eerst nog leeg. Bij het. in om zich op een vrije vierzit te Nr. 39 Sam srk ontwkelg trecoupé nog leeg. Bij midls er ook reizigers begstation stapt kele reiziger elkaar gesprek geraakt. vrije vierzit E schijnbaar alledaagse reritueel staller: jas e stoel, tas parallell

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen:

1. Algemene bepalingen: Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 Wet op jeugdzorg een schriftelijke regeling voor verwerking cliëntgegevens. Het reglement

Nadere informatie

Leerling. Leerling VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN

Leerling. Leerling VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN 2017 2018 VOORTGEZET ONDERWIJS DRONTEN [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE HET ICHTHUS SCHOOL ] COLLEGE DRONTEN ] Ontgstdatum aanmeldingsformulier Leerling Leerling [ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ] Voornaam:

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Muziekwinkel Dukaatpassage

Muziekwinkel Dukaatpassage Niewe zitr Stadshart Wot Jans niewe zitr Stichtg Onrnemers Stadshart Lelystad. lees verr E-Niewsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: oktober 2014 Plan ontwikkelg Parkwijk Slijk Won woonmilie De Parkwijk

Nadere informatie

optie dakkapel optie dakkapel optie dakkapel optie dakkapel Type A Type B Type B-sp Type B Type B-sp Type B Type C

optie dakkapel optie dakkapel optie dakkapel optie dakkapel Type A Type B Type B-sp Type B Type B-sp Type B Type C VOOR- EN ACHTERGEVEL TYPE A,B n C 7.500 Nok 2.920 1 vrpn 0 Bn ron Typ C Typ B Typ B-sp Typ B Typ B-sp Typ B Typ A 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 VOORGEVEL Typ A Typ

Nadere informatie