RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT"

Transcriptie

1 Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels kn zich daar hon, zorgt prettige samwkg veilige gevg mewks. gedragsco samgevat tal gangsregels hionr st beschrev. vwacht mewks ze zich ze hregels hon ze daar spreekbaar Mewks zett zich goe samwkg. Mewks bewak griit anr onthon zich vorm fysiek psychch geweld gedrag als timird, vnd / vijandig var anr. Mewks creër positieve sfe onthon zich woorn, gedragg anre itg waar bedreig, vijandige, beledig, vn kwets gevg gecreëd. Mewks lr naar elkaar, lat elkaar itprat nem elkaar sies. Wanne mewks ons zijn elkaar loss ze prat. Mewks behanl i gelijk mak g onrscheid afkst, hidskl, leeftijd / geslacht Mewks zorg prettige gevg elkaar g. Dit bekt beeld plek waar k plaatsvn relijkwijs schoon, gookt hdi anre rim knn vblijv. Mewks mak g ractche dcrim mkg, onthon zich beledigg mak g ractche sekstche grapp partn Leg s Heils Mewks hebb respect elkaars tijd. Wanne afsprak knn g, licht ze anr tijdig. Daarnaast prob ze flexibel zijn tijdstipp. Mewks onthon zich vorm vbaal, non-vbaal lichamelijk gedrag seksele aard, waar ze wet zon moet wet afbrek doet waardigheid anr. Mewks drag chrlijke levsstijl it woord gedrag. vwacht we ze chrlijke levsstijl respecr. Mewks gebrik g vloek grove taal. RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT positie cliënt behor regelg afsprak Wanne mewks zich geïntimid / onveilig voel anr, zegg ze g ze psoon. Dit kan, maar ook lefoon. ze folr geeft zicht w recht plicht. Stichtg Geforme Jegdbeschmg vdt namelijk weet waar toe bt hlpvlg start. Contact 3812 CC Amsfoort Stichtg Geforme Jegdbeschmg Gectifice Insllg. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 1-3 T F achrzij gedragsco, bedoeld. Wanne kd, wijze waar co laat zi hoe goemd, dan sprake Stichtg Geforme kijkt g gang tss kr jong 18 jaar od. Jegdbeschmg (kortweg ; mewks. Aan ze folr knn g recht ze folr gebrik we vr ) w psoons ze folr gesprok gaat, maar ook cliënt, dan daarmee klachtregelg. Tot slot vdt zowel kd als or(s) Postbs 1720 I BS Amsfoort E partn Leg s Heils Mei 2015 Pntbrgl 91 leest ze folr worn ontld.

2 Mezeggschap vdt meeprat gang zak bn organatie. cliënt weet it vdt eig varg dg anrs b knn. meeprat gang zak ieën maakt graag gebrik. bn organatie. cliënt weet kan anre it eig varg dg mani nog b help. Om anrs b knn. al waarvolle ieën ieën maakt graag gebrik. vzamel heeft kan anre mezeggschap vormgegev mani nog b help. Om midl. al waarvolle ieën vzamel heeft kt mezeggschap drie gezamlijke belang mani. vormgegev: advet gevraagd ongevraagd bestrr ; zak cliëntvtrowspsoon; Op mani rond--tafel-k gedrag kwaliit behanlgroep. itvog prevtieve jegdbeschmg krbeschmgsmaatregelg. zelf ook nem kt wanne gezamlijke belang form. advet zak naar w mg b gevraagd ongevraagd knn. hodt zich bestrr zak bezig dividele klacht Op. Met gedrag dividele mani klacht recht kwaliit hlpvlg. cliëntvtrowspsoon zelf ook nem exrne klachtcmsie. wanne form vplicht zak naar w mg b itl zak knn. hodt zich (beeld vbg bezig dividele klacht kwaliit hlpvlg,. Met dividele begrotg, jaarrekg niewe klacht recht beleidsplann) form cliëntvtrowspsoon e beslsg betrekk. exrne cliëntklachtcmsie. (af 12 jaar od) zich meln lid vplicht. worn itl zak lid worn één jaar na (beeld vbg heeft gehad. kwaliit zelf hlpvlg, kiest - wanne begrotg, ontst jaarrekg niewe vacatres - niewe l. beleidsplann) form belangsllg, beslsg e betrekk. cliënt (af 12 jaar od) cliëntvtrowspsoon kiest zelf - wanne Alle knn vacatres ontst - niewe l. boep do belangsllg, vtrowspsoon gem gesld : wanne zij vn hn behanlg bejegg b cliëntvtrowspsoon kan. vtrowspsoon Alle knn gem wkzaam boep Advies- Advies Klachtbrea Klachtbrea Jegdzorg () Jegdzorg (). do, wanne zij vn hn onafhankelijke lanlijke organatie behanlg bejegg b belang recht kan. onafhankelijke jegdhlp lanlijke organatie jegdbeschmg slt. belang recht formet advet jegdzorg hn recht ( plicht). zet. formet advet biedt ook onrsng brgsvicmm, vblijf adres, behanlgroep geboorm formatie dagelijks beleid sllg. itvog krbeschmgsmaatregel. Maar ook formatie anre stanties zoals school, Raad Krbeschmg rechtbank g. Recht beschmg psoons Wie heeft toegang w? wkt volgs Mewks hebb privacyreglemt. Daar staat hoe toegang w, z volgs wet ( Wet nodig hlpvlg. Zonr jegdzorg Wet beschmg w toesmmg mog wij g psoons) psoonlijke formatie it w anr vtrowelijke moet vstrekk, behalve volg g. sitaties: jegdzorg di hn recht ( plicht). bespreekbaar mak hnbiedt ook onrsng klacht jegdhlp. di bespreekbaar itgangspnt betrokk mak hn klacht sam itk zo jegdzorg. itgangspnt hlpvlg kan g. w gem kan vll betrokk sam vtrowspsoon itk zo hlpvlg recht. algeme kan g. Cliënt knn bell zijn: str. In es stantie zal lefoonnmm Telefonche Adviesdt vrag gewst vwijz mewks Telefonche Recht Adviesdt naar vtrowspsoon beschmg haar porfeille heeft. psoons beikbaar lefoonnmm: 088 plaats. E rond--tafel- Wat regtret? beid bewons cliënt legt zelf. Ook sleidg. Dat staat altijd naam bst één bewons. cliënt zelf. In st Tijns g psoons kd bewons rechtstreeks zijn haar or(s). nk leidggev Wij mog formatie itwsel Inzage Raad E cliënt 12 jaar or Krbeschmg als nodig kan zelf di w kd beschm. zijn haar mog zi. Voor jong dan Ss nodig anr geldt ook hn wetlijk form nstig nael vgwoordig recht heeft gevaar w kd k. zage. richtlijn hi st privacyreglemt. geeft brgt zij zi rn, daar zij vrag af, zij achraf, hoog. secretariaat sbetreff aflg. Inzage E cliënt 12 jaar or itslit zagedi kan zelf weig (bepaal) zijn haar mog formatie wetlijk zi. Voor jong dan geldt ook wetlijk vgwoordig hn ton als vgwoordig recht heeft strijd belang zage. richtlijn hi st kd. Gegevs anre pson privacyreglemt. dan w kd knn itgeslot ze zi worn zage. onrkd all zi toesmmg vrag secretariaat anr. Psoonlijke postbsnmm wkkg rapport Amsfoort. bewkg zijn, mak g beantwoorn. Zo nodig di : wkt volgs privacyreglemt. Daar staat Rond--tafel-k hoe zij volgs wet ( Jegdwet behanlgroep Wet psoons) In beschmg behanlgroep psoonlijke vtrowelijke vdt midl rond--tafel moet g. k mezeggschap onrtoezichtsllg. bewaard. Ook formatik anre formatie school, harts, stanties zoals school, Raad w gez betrokk anre Krbeschmg rechtbank hlpvls. g. Wat? Wij regtret wsel it cliënt legt jegdhlpbis. Dat staat altijd rechtstreeks betrokk zijn naam cliënt zelf. In st hlpvlg. psoons kd zijn haar or(s).itwsel nk Wij mog anre pressionals. Die adres, brgsvicmm formatie moet relet geboorm. allezijn itvog afsprak onrel it. ze itslit zage ds ook zi. Voor wege belang mak kieën kan kd kan beslit (bepaal) vgoedg vrag. formatie wetlijk vgwoordig ton. Corrig Ook anre pson Wanne mg bt dan w kd knn itgeslot worn zage. ze jt zijn, all zi toesmmg Psoonlijke vrag. anr. E kan hon wkkg rapport vbd, gevld, bewkg zijn, mak g vwijrd worn. onrel itafgeschmd. ze all corrig ds ook zi. Voor feilijk zijn (beeld mak onjt kieën kan geboorm) vgoedg vrag. Corrig mg constarg Wanne mg btgeval mewk. In wel vrag w standpnt jt zijn, wil toevoeg. vrag. lat corrig, strt E kan hon naar Raad Bestr vbd, gevld,. Vmeld dilijk vwijrd afgeschmd worn. naam kd zoals all corrig dicatiebeslit beschikkg feilijk onjt zijn (beeld Geef ook geboorm) klp wat volgs wel onvolledig g j krijgt bn corrig betrekkg hebb vi wek antwoord. mg constarg mewk. In Vig geval wel vrag w vigg standpnt toevoeg lat schrijv. naam kd zoals Doorgev beschikkg krrechr anr Voorpsoonlijke onr 12 jaar formatie kan wetlijk zaar vgwoordig anr gev. di. doet all als daar w vigg toekt, toesmmg geeft. Hi dan vigt zij bn drie geln twee itzonrg: mn. In bepaal gevall moet belang echr weig. Zo zij hlpvlg, vig als ze ook zonr w toesmmg belang iemand anrs vstrekk anre moet worn bewaard als boepskracht hlp wetlijke bepalg vigg w kr betrokk zijn vbiedt, beeld als wetlijke ( geldt all bewaarrmijn nog vstrek. mak hebb kan vgwoordig zoals wetlijk beschikkg krrechr ook di. Geef w klp wat vigg toekt, dan vigt volgs wel j bn drie krijgt bn vi wek mn. In bepaal gevall moet antwoord. echr weig. Zo rn, brgt daar Inrne exrne aor it g blijkt rn hoog. ds nooit zaar zage krijg w. E itzonrg Bewar daar vorm rne Toegang Jegd exrne aor. bewak kwaliit Opvoedhlp zorg vlt. wet vplicht hebb prcipe toegang nog vijfti jaar bewar na s beëdigd onze. Via hlpvlg. sekproev control zij Jegdbeschmg s voldo gesl rmijn vijfti jaar geldt kwaliitse. ook onrtoezichtsllg Raad Bestr. corrig, strt onrk vmeldt hi i geval naar Raad Bestr naam kd zoals postbsnmm dicatiebeslit Vmeld beschikkg Amsfoort. dilijk Voor onr 12 kd jaar naam vig als ze Vig belang iemand anrs vigg moet worn bewaard als schrijv wetlijke bepalg vigg Raad Bestr. vbiedt. Bijbeeld als wetlijke vmeldt hi i geval bewaarrmijn nog vstrek. jegdbeschmg ). Bewar zonr Daarnaast wet vplicht w toesmmg lichtg nog msts vijfti na Krbeschmg jaarraad bewar vstrekk. krbeschmgsmaatregel beëdigd. geeft Vwijsx voogdij. Blijktricojong cliënt kt nog regelmatig mt merjarig, vschill dan moet hlpvls bewar hebb zelf. hij, zijn brotjes Organaties wk daar zsjes onr toezicht zijn gesld nogal s langs elkaar h. onr voogdij st, wel vwijsx ricojong (VIR) bovdi pas gezet zorg vig na cliënt daar hlpvls snell makkelijk zage heeft gehad, heeft vzocht elkaar k zage. nog heeft formatie knn itwsel plaatsgevonn, bewaart behanlg resltat. maximaal 30 jaar na Hlpvls wkzaam zijn merjarig worn cliënt. jegdhlp, jegdgezondheidszorg, onrwijs jstitie knn Inrne exrne aor meln VIR. it anre rn g ookblijkt ds nooitbekd zaar, zage krijg stantie dan w. zichtbaar E itzonrg betrokk daar vorm rne hlpvls. Ors jong exrne aor. bewak or worn kwaliit zorg hlpvl vlt. hebb prcipe hoog gesld hij toegang meln s onze. zal VIR. w toesmmg hi nodig. Via sekproev control zij Voor l formatie s voldo gesl hlpvls vraagt VIR betrokk kwaliitse. Jaarlijks zijn, geln zelf regels als w hlpvl himee l smm. w toesmmg anr. volg weigg vastgelegd worn g VIR: hlpvlgsplan. g toesmmg geeft, blijft w tificatie geslot aor. ( hand brgsvicmm); Klacht tificatie meln stantie; mewks prob dag zo goed mogelijk hlp m meldg; bi kr, jong ors. belang kd staat daar. kt meln stantie. beslsg worn g waar betrokk vr Ors alle 16 jaar Bij onvre gedrag or hebb bepaal recht beslsg éénw regtratie VIR. onvolledig g mewks knn zi kie volg do: vrag. mewk lat wie onjt vmeld, ze Praatzijn corrig betrekkg hebb corrig. zonre gaat In vband probe sam lossg vn. bi kr, jong geheimhodgsplicht. ors. Maar hlpvlg blijft klachtregelg kan mswk. ktworn gevraagd beslsg worn g waar secretariaat alle betrokk vr exrne klachtcmsie vdt 033 g lefoonnmm: kbaar mak als ze : onvr zijn als nodig klacht di. Bij onvre gedrag beslsg Behanlg klacht één mewks Meestal vraagt exrne knn volg do: klachtcmsie alle partij toelichtg klacht. Met mewk wie Dat kan daarna ook gaat g prat probe monlg lossg hoorzittg. Naast sam vn. zijn ge wie klaagt d leidggev lkt alswezig hoorzittg. recht klacht nstig,heeft kan vtrowspsoon onvre besprok wornmee nem. Bn zes wek na leidggev zittg krijgt mewk. exrne klachtcmsie waar standigh als vrag vdt lkt klacht nstig,it VIR vwijr. bespreek w onvre dan leidggev Emewk. zage, afschrift, k Daarna w klacht di vzet worn gedid exrne klachtcmsie gem waar kd. staat geschrev. Vraag af gem hoe gebrik Klachtcmsie mak hi goem moet w klacht di recht. E rgelijk kan exrne klachtcmsie. worn gedid wetlijk Geef ze dilijk vgwoordig kr heeft gehad 12 jaar. Kr mewk d leidggev. moet sam hn wetlijk Geef ook waar s vgwoordig gelevd heeft waar di. Jong rgelijk. exrne or knn zelfstandig do. klachtcmsie neemt w klacht pas behanlg als geholp heeft, als Klacht rgelijk. staat w klacht gegrond. bovst g lossg biedt, will g exrne klachtcmsie mewk me tijd nodig heeft, dan moet zij d leidggev, dan knn ook lat wet. hn klacht di exrne klachtcmsie waar Beslsg geslot. beslsg exrne klachtcmsie vstrd Klachtcmsie, mewk, d geslot leidggev Raad Klachtcmsie Bestr. Raad Jegdzorg trecht (KJ). ze Bestr strt bn vi wek klachtcmsie onafhankelijk na beslsg. Daar. Cliënt knn hn staat maatregel g klacht di g worn naar leidg klachtcmsie. Bij start w klacht. Ook mewk hlpvlgstraject ontg d leidggev ontg ors jong folr ze. beslsg KJ. Teg folrs st ook websi exrne klachtcmsie boep g. > klacht). In (ors & vos folr staat kort beschrev hoe Recht jegdzorg zijn wk gaat. klachtprocedre In Wet klachtregelg jegdzorg ook volledige vastgelegd geïndice websi vn. jegdzorg recht. Met mewks prob zitr mogelijk l dag zo goed hlp exrne klachtcmsie zijn dicatiebeslit heeft w kd ds wetlijk recht beslit goem zorgspraak ( zich meln lid behanlgroep. kan dan g zijn, worn dt. Alle l zorgsprak). w kd hlp worn. alllei zak mak exrne klachtcmsie hebb krijgt, dan naar rechr lid worn één jaar na hebb hn stapp. heeft gehad. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 4-6

3 Mezeggschap vdt meeprat gang zak bn organatie. cliënt weet it vdt eig varg dg anrs b knn. meeprat gang zak ieën maakt graag gebrik. bn organatie. cliënt weet kan anre it eig varg dg mani nog b help. Om anrs b knn. al waarvolle ieën ieën maakt graag gebrik. vzamel heeft kan anre mezeggschap vormgegev mani nog b help. Om midl. al waarvolle ieën vzamel heeft kt mezeggschap drie gezamlijke belang mani. vormgegev: advet gevraagd ongevraagd bestrr ; zak cliëntvtrowspsoon; Op mani rond--tafel-k gedrag kwaliit behanlgroep. itvog prevtieve jegdbeschmg krbeschmgsmaatregelg. zelf ook nem kt wanne gezamlijke belang form. advet zak naar w mg b gevraagd ongevraagd knn. hodt zich bestrr zak bezig dividele klacht Op. Met gedrag dividele mani klacht recht kwaliit hlpvlg. cliëntvtrowspsoon zelf ook nem exrne klachtcmsie. wanne form vplicht zak naar w mg b itl zak knn. hodt zich (beeld vbg bezig dividele klacht kwaliit hlpvlg,. Met dividele begrotg, jaarrekg niewe klacht recht beleidsplann) form cliëntvtrowspsoon e beslsg betrekk. exrne cliëntklachtcmsie. (af 12 jaar od) zich meln lid vplicht. worn itl zak lid worn één jaar na (beeld vbg heeft gehad. kwaliit zelf hlpvlg, kiest - wanne begrotg, ontst jaarrekg niewe vacatres - niewe l. beleidsplann) form belangsllg, beslsg e betrekk. cliënt (af 12 jaar od) cliëntvtrowspsoon kiest zelf - wanne Alle knn vacatres ontst - niewe l. boep do belangsllg, vtrowspsoon gem gesld : wanne zij vn hn behanlg bejegg b cliëntvtrowspsoon kan. vtrowspsoon Alle knn gem wkzaam boep Advies- Advies Klachtbrea Klachtbrea Jegdzorg () Jegdzorg (). do, wanne zij vn hn onafhankelijke lanlijke organatie behanlg bejegg b belang recht kan. onafhankelijke jegdhlp lanlijke organatie jegdbeschmg slt. belang recht formet advet jegdzorg hn recht ( plicht). zet. formet advet biedt ook onrsng brgsvicmm, vblijf adres, behanlgroep geboorm formatie dagelijks beleid sllg. itvog krbeschmgsmaatregel. Maar ook formatie anre stanties zoals school, Raad Krbeschmg rechtbank g. Recht beschmg psoons Wie heeft toegang w? wkt volgs Mewks hebb privacyreglemt. Daar staat hoe toegang w, z volgs wet ( Wet nodig hlpvlg. Zonr jegdzorg Wet beschmg w toesmmg mog wij g psoons) psoonlijke formatie it w anr vtrowelijke moet vstrekk, behalve volg g. sitaties: jegdzorg di hn recht ( plicht). bespreekbaar mak hnbiedt ook onrsng klacht jegdhlp. di bespreekbaar itgangspnt betrokk mak hn klacht sam itk zo jegdzorg. itgangspnt hlpvlg kan g. w gem kan vll betrokk sam vtrowspsoon itk zo hlpvlg recht. algeme kan g. Cliënt knn bell zijn: str. In es stantie zal lefoonnmm Telefonche Adviesdt vrag gewst vwijz mewks Telefonche Recht Adviesdt naar vtrowspsoon beschmg haar porfeille heeft. psoons beikbaar lefoonnmm: 088 plaats. E rond--tafel- Wat regtret? beid bewons cliënt legt zelf. Ook sleidg. Dat staat altijd naam bst één bewons. cliënt zelf. In st Tijns g psoons kd bewons rechtstreeks zijn haar or(s). nk leidggev Wij mog formatie itwsel Inzage Raad E cliënt 12 jaar or Krbeschmg als nodig kan zelf di w kd beschm. zijn haar mog zi. Voor jong dan Ss nodig anr geldt ook hn wetlijk form nstig nael vgwoordig recht heeft gevaar w kd k. zage. richtlijn hi st privacyreglemt. geeft brgt zij zi rn, daar zij vrag af, zij achraf, hoog. secretariaat sbetreff aflg. Inzage E cliënt 12 jaar or itslit zagedi kan zelf weig (bepaal) zijn haar mog formatie wetlijk zi. Voor jong dan geldt ook wetlijk vgwoordig hn ton als vgwoordig recht heeft strijd belang zage. richtlijn hi st kd. Gegevs anre pson privacyreglemt. dan w kd knn itgeslot ze zi worn zage. onrkd all zi toesmmg vrag secretariaat anr. Psoonlijke postbsnmm wkkg rapport Amsfoort. bewkg zijn, mak g beantwoorn. Zo nodig di : wkt volgs privacyreglemt. Daar staat Rond--tafel-k hoe zij volgs wet ( Jegdwet behanlgroep Wet psoons) In beschmg behanlgroep psoonlijke vtrowelijke vdt midl rond--tafel moet g. k mezeggschap onrtoezichtsllg. bewaard. Ook formatik anre formatie school, harts, stanties zoals school, Raad w gez betrokk anre Krbeschmg rechtbank hlpvls. g. Wat? Wij regtret wsel it cliënt legt jegdhlpbis. Dat staat altijd rechtstreeks betrokk zijn naam cliënt zelf. In st hlpvlg. psoons kd zijn haar or(s).itwsel nk Wij mog anre pressionals. Die adres, brgsvicmm formatie moet relet geboorm. allezijn itvog afsprak onrel it. ze itslit zage ds ook zi. Voor wege belang mak kieën kan kd kan beslit (bepaal) vgoedg vrag. formatie wetlijk vgwoordig ton. Corrig Ook anre pson Wanne mg bt dan w kd knn itgeslot worn zage. ze jt zijn, all zi toesmmg Psoonlijke vrag. anr. E kan hon wkkg rapport vbd, gevld, bewkg zijn, mak g vwijrd worn. onrel itafgeschmd. ze all corrig ds ook zi. Voor feilijk zijn (beeld mak onjt kieën kan geboorm) vgoedg vrag. Corrig mg constarg Wanne mg btgeval mewk. In wel vrag w standpnt jt zijn, wil toevoeg. vrag. lat corrig, strt E kan hon naar Raad Bestr vbd, gevld,. Vmeld dilijk vwijrd afgeschmd worn. naam kd zoals all corrig dicatiebeslit beschikkg feilijk onjt zijn (beeld Geef ook geboorm) klp wat volgs wel onvolledig g j krijgt bn corrig betrekkg hebb vi wek antwoord. mg constarg mewk. In Vig geval wel vrag w vigg standpnt toevoeg lat schrijv. naam kd zoals Doorgev beschikkg krrechr anr Voorpsoonlijke onr 12 jaar formatie kan wetlijk zaar vgwoordig anr gev. di. doet all als daar w vigg toekt, toesmmg geeft. Hi dan vigt zij bn drie geln twee itzonrg: mn. In bepaal gevall moet belang echr weig. Zo zij hlpvlg, vig als ze ook zonr w toesmmg belang iemand anrs vstrekk anre moet worn bewaard als boepskracht hlp wetlijke bepalg vigg w kr betrokk zijn vbiedt, beeld als wetlijke ( geldt all bewaarrmijn nog vstrek. mak hebb kan vgwoordig zoals wetlijk beschikkg krrechr ook di. Geef w klp wat vigg toekt, dan vigt volgs wel j bn drie krijgt bn vi wek mn. In bepaal gevall moet antwoord. echr weig. Zo rn, brgt daar Inrne exrne aor it g blijkt rn hoog. ds nooit zaar zage krijg w. E itzonrg Bewar daar vorm rne Toegang Jegd exrne aor. bewak kwaliit Opvoedhlp zorg vlt. wet vplicht hebb prcipe toegang nog vijfti jaar bewar na s beëdigd onze. Via hlpvlg. sekproev control zij Jegdbeschmg s voldo gesl rmijn vijfti jaar geldt kwaliitse. ook onrtoezichtsllg Raad Bestr. corrig, strt onrk vmeldt hi i geval naar Raad Bestr naam kd zoals postbsnmm dicatiebeslit Vmeld beschikkg Amsfoort. dilijk Voor onr 12 kd jaar naam vig als ze Vig belang iemand anrs vigg moet worn bewaard als schrijv wetlijke bepalg vigg Raad Bestr. vbiedt. Bijbeeld als wetlijke vmeldt hi i geval bewaarrmijn nog vstrek. jegdbeschmg ). Bewar zonr Daarnaast wet vplicht w toesmmg lichtg nog msts vijfti na Krbeschmg jaarraad bewar vstrekk. krbeschmgsmaatregel beëdigd. geeft Vwijsx voogdij. Blijktricojong cliënt kt nog regelmatig mt merjarig, vschill dan moet hlpvls bewar hebb zelf. hij, zijn brotjes Organaties wk daar zsjes onr toezicht zijn gesld nogal s langs elkaar h. onr voogdij st, wel vwijsx ricojong (VIR) bovdi pas gezet zorg vig na cliënt daar hlpvls snell makkelijk zage heeft gehad, heeft vzocht elkaar k zage. nog heeft formatie knn itwsel plaatsgevonn, bewaart behanlg resltat. maximaal 30 jaar na Hlpvls wkzaam zijn merjarig worn cliënt. jegdhlp, jegdgezondheidszorg, onrwijs jstitie knn Inrne exrne aor meln VIR. it anre rn g ookblijkt ds nooitbekd zaar, zage krijg stantie dan w. zichtbaar E itzonrg betrokk daar vorm rne hlpvls. Ors jong exrne aor. bewak or worn kwaliit zorg hlpvl vlt. hebb prcipe hoog gesld hij toegang meln s onze. zal VIR. w toesmmg hi nodig. Via sekproev control zij Voor l formatie s voldo gesl hlpvls vraagt VIR betrokk kwaliitse. Jaarlijks zijn, geln zelf regels als w hlpvl himee l smm. w toesmmg anr. volg weigg vastgelegd worn g VIR: hlpvlgsplan. g toesmmg geeft, blijft w tificatie geslot aor. ( hand brgsvicmm); Klacht tificatie meln stantie; mewks prob dag zo goed mogelijk hlp m meldg; bi kr, jong ors. belang kd staat daar. kt meln stantie. beslsg worn g waar betrokk vr Ors alle 16 jaar Bij onvre gedrag or hebb bepaal recht beslsg éénw regtratie VIR. onvolledig g mewks knn zi kie volg do: vrag. mewk lat wie onjt vmeld, ze Praatzijn corrig betrekkg hebb corrig. zonre gaat In vband probe sam lossg vn. bi kr, jong geheimhodgsplicht. ors. Maar hlpvlg blijft klachtregelg kan mswk. ktworn gevraagd beslsg worn g waar secretariaat alle betrokk vr exrne klachtcmsie vdt 033 g lefoonnmm: kbaar mak als ze : onvr zijn als nodig klacht di. Bij onvre gedrag beslsg Behanlg klacht één mewks Meestal vraagt exrne knn volg do: klachtcmsie alle partij toelichtg klacht. Met mewk wie Dat kan daarna ook gaat g prat probe monlg lossg hoorzittg. Naast sam vn. zijn ge wie klaagt d leidggev lkt alswezig hoorzittg. recht klacht nstig,heeft kan vtrowspsoon onvre besprok wornmee nem. Bn zes wek na leidggev zittg krijgt mewk. exrne klachtcmsie waar standigh als vrag vdt lkt klacht nstig,it VIR vwijr. bespreek w onvre dan leidggev Emewk. zage, afschrift, k Daarna w klacht di vzet worn gedid exrne klachtcmsie gem waar kd. staat geschrev. Vraag af gem hoe gebrik Klachtcmsie mak hi goem moet w klacht di recht. E rgelijk kan exrne klachtcmsie. worn gedid wetlijk Geef ze dilijk vgwoordig kr heeft gehad 12 jaar. Kr mewk d leidggev. moet sam hn wetlijk Geef ook waar s vgwoordig gelevd heeft waar di. Jong rgelijk. exrne or knn zelfstandig do. klachtcmsie neemt w klacht pas behanlg als geholp heeft, als Klacht rgelijk. staat w klacht gegrond. bovst g lossg biedt, will g exrne klachtcmsie mewk me tijd nodig heeft, dan moet zij d leidggev, dan knn ook lat wet. hn klacht di exrne klachtcmsie waar Beslsg geslot. beslsg exrne klachtcmsie vstrd Klachtcmsie, mewk, d geslot leidggev Raad Klachtcmsie Bestr. Raad Jegdzorg trecht (KJ). ze Bestr strt bn vi wek klachtcmsie onafhankelijk na beslsg. Daar. Cliënt knn hn staat maatregel g klacht di g worn naar leidg klachtcmsie. Bij start w klacht. Ook mewk hlpvlgstraject ontg d leidggev ontg ors jong folr ze. beslsg KJ. Teg folrs st ook websi exrne klachtcmsie boep g. > klacht). In (ors & vos folr staat kort beschrev hoe Recht jegdzorg zijn wk gaat. klachtprocedre In Wet klachtregelg jegdzorg ook volledige vastgelegd geïndice websi vn. jegdzorg recht. Met mewks prob zitr mogelijk l dag zo goed hlp exrne klachtcmsie zijn dicatiebeslit heeft w kd ds wetlijk recht beslit goem zorgspraak ( zich meln lid behanlgroep. kan dan g zijn, worn dt. Alle l zorgsprak). w kd hlp worn. alllei zak mak exrne klachtcmsie hebb krijgt, dan naar rechr lid worn één jaar na hebb hn stapp. heeft gehad. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 4-6

4 Mezeggschap vdt meeprat gang zak bn organatie. cliënt weet it vdt eig varg dg anrs b knn. meeprat gang zak ieën maakt graag gebrik. bn organatie. cliënt weet kan anre it eig varg dg mani nog b help. Om anrs b knn. al waarvolle ieën ieën maakt graag gebrik. vzamel heeft kan anre mezeggschap vormgegev mani nog b help. Om midl. al waarvolle ieën vzamel heeft kt mezeggschap drie gezamlijke belang mani. vormgegev: advet gevraagd ongevraagd bestrr ; zak cliëntvtrowspsoon; Op mani rond--tafel-k gedrag kwaliit behanlgroep. itvog prevtieve jegdbeschmg krbeschmgsmaatregelg. zelf ook nem kt wanne gezamlijke belang form. advet zak naar w mg b gevraagd ongevraagd knn. hodt zich bestrr zak bezig dividele klacht Op. Met gedrag dividele mani klacht recht kwaliit hlpvlg. cliëntvtrowspsoon zelf ook nem exrne klachtcmsie. wanne form vplicht zak naar w mg b itl zak knn. hodt zich (beeld vbg bezig dividele klacht kwaliit hlpvlg,. Met dividele begrotg, jaarrekg niewe klacht recht beleidsplann) form cliëntvtrowspsoon e beslsg betrekk. exrne cliëntklachtcmsie. (af 12 jaar od) zich meln lid vplicht. worn itl zak lid worn één jaar na (beeld vbg heeft gehad. kwaliit zelf hlpvlg, kiest - wanne begrotg, ontst jaarrekg niewe vacatres - niewe l. beleidsplann) form belangsllg, beslsg e betrekk. cliënt (af 12 jaar od) cliëntvtrowspsoon kiest zelf - wanne Alle knn vacatres ontst - niewe l. boep do belangsllg, vtrowspsoon gem gesld : wanne zij vn hn behanlg bejegg b cliëntvtrowspsoon kan. vtrowspsoon Alle knn gem wkzaam boep Advies- Advies Klachtbrea Klachtbrea Jegdzorg () Jegdzorg (). do, wanne zij vn hn onafhankelijke lanlijke organatie behanlg bejegg b belang recht kan. onafhankelijke jegdhlp lanlijke organatie jegdbeschmg slt. belang recht formet advet jegdzorg hn recht ( plicht). zet. formet advet biedt ook onrsng brgsvicmm, vblijf adres, behanlgroep geboorm formatie dagelijks beleid sllg. itvog krbeschmgsmaatregel. Maar ook formatie anre stanties zoals school, Raad Krbeschmg rechtbank g. Recht beschmg psoons Wie heeft toegang w? wkt volgs Mewks hebb privacyreglemt. Daar staat hoe toegang w, z volgs wet ( Wet nodig hlpvlg. Zonr jegdzorg Wet beschmg w toesmmg mog wij g psoons) psoonlijke formatie it w anr vtrowelijke moet vstrekk, behalve volg g. sitaties: jegdzorg di hn recht ( plicht). bespreekbaar mak hnbiedt ook onrsng klacht jegdhlp. di bespreekbaar itgangspnt betrokk mak hn klacht sam itk zo jegdzorg. itgangspnt hlpvlg kan g. w gem kan vll betrokk sam vtrowspsoon itk zo hlpvlg recht. algeme kan g. Cliënt knn bell zijn: str. In es stantie zal lefoonnmm Telefonche Adviesdt vrag gewst vwijz mewks Telefonche Recht Adviesdt naar vtrowspsoon beschmg haar porfeille heeft. psoons beikbaar lefoonnmm: 088 plaats. E rond--tafel- Wat regtret? beid bewons cliënt legt zelf. Ook sleidg. Dat staat altijd naam bst één bewons. cliënt zelf. In st Tijns g psoons kd bewons rechtstreeks zijn haar or(s). nk leidggev Wij mog formatie itwsel Inzage Raad E cliënt 12 jaar or Krbeschmg als nodig kan zelf di w kd beschm. zijn haar mog zi. Voor jong dan Ss nodig anr geldt ook hn wetlijk form nstig nael vgwoordig recht heeft gevaar w kd k. zage. richtlijn hi st privacyreglemt. geeft brgt zij zi rn, daar zij vrag af, zij achraf, hoog. secretariaat sbetreff aflg. Inzage E cliënt 12 jaar or itslit zagedi kan zelf weig (bepaal) zijn haar mog formatie wetlijk zi. Voor jong dan geldt ook wetlijk vgwoordig hn ton als vgwoordig recht heeft strijd belang zage. richtlijn hi st kd. Gegevs anre pson privacyreglemt. dan w kd knn itgeslot ze zi worn zage. onrkd all zi toesmmg vrag secretariaat anr. Psoonlijke postbsnmm wkkg rapport Amsfoort. bewkg zijn, mak g beantwoorn. Zo nodig di : wkt volgs privacyreglemt. Daar staat Rond--tafel-k hoe zij volgs wet ( Jegdwet behanlgroep Wet psoons) In beschmg behanlgroep psoonlijke vtrowelijke vdt midl rond--tafel moet g. k mezeggschap onrtoezichtsllg. bewaard. Ook formatik anre formatie school, harts, stanties zoals school, Raad w gez betrokk anre Krbeschmg rechtbank hlpvls. g. Wat? Wij regtret wsel it cliënt legt jegdhlpbis. Dat staat altijd rechtstreeks betrokk zijn naam cliënt zelf. In st hlpvlg. psoons kd zijn haar or(s).itwsel nk Wij mog anre pressionals. Die adres, brgsvicmm formatie moet relet geboorm. allezijn itvog afsprak onrel it. ze itslit zage ds ook zi. Voor wege belang mak kieën kan kd kan beslit (bepaal) vgoedg vrag. formatie wetlijk vgwoordig ton. Corrig Ook anre pson Wanne mg bt dan w kd knn itgeslot worn zage. ze jt zijn, all zi toesmmg Psoonlijke vrag. anr. E kan hon wkkg rapport vbd, gevld, bewkg zijn, mak g vwijrd worn. onrel itafgeschmd. ze all corrig ds ook zi. Voor feilijk zijn (beeld mak onjt kieën kan geboorm) vgoedg vrag. Corrig mg constarg Wanne mg btgeval mewk. In wel vrag w standpnt jt zijn, wil toevoeg. vrag. lat corrig, strt E kan hon naar Raad Bestr vbd, gevld,. Vmeld dilijk vwijrd afgeschmd worn. naam kd zoals all corrig dicatiebeslit beschikkg feilijk onjt zijn (beeld Geef ook geboorm) klp wat volgs wel onvolledig g j krijgt bn corrig betrekkg hebb vi wek antwoord. mg constarg mewk. In Vig geval wel vrag w vigg standpnt toevoeg lat schrijv. naam kd zoals Doorgev beschikkg krrechr anr Voorpsoonlijke onr 12 jaar formatie kan wetlijk zaar vgwoordig anr gev. di. doet all als daar w vigg toekt, toesmmg geeft. Hi dan vigt zij bn drie geln twee itzonrg: mn. In bepaal gevall moet belang echr weig. Zo zij hlpvlg, vig als ze ook zonr w toesmmg belang iemand anrs vstrekk anre moet worn bewaard als boepskracht hlp wetlijke bepalg vigg w kr betrokk zijn vbiedt, beeld als wetlijke ( geldt all bewaarrmijn nog vstrek. mak hebb kan vgwoordig zoals wetlijk beschikkg krrechr ook di. Geef w klp wat vigg toekt, dan vigt volgs wel j bn drie krijgt bn vi wek mn. In bepaal gevall moet antwoord. echr weig. Zo rn, brgt daar Inrne exrne aor it g blijkt rn hoog. ds nooit zaar zage krijg w. E itzonrg Bewar daar vorm rne Toegang Jegd exrne aor. bewak kwaliit Opvoedhlp zorg vlt. wet vplicht hebb prcipe toegang nog vijfti jaar bewar na s beëdigd onze. Via hlpvlg. sekproev control zij Jegdbeschmg s voldo gesl rmijn vijfti jaar geldt kwaliitse. ook onrtoezichtsllg Raad Bestr. corrig, strt onrk vmeldt hi i geval naar Raad Bestr naam kd zoals postbsnmm dicatiebeslit Vmeld beschikkg Amsfoort. dilijk Voor onr 12 kd jaar naam vig als ze Vig belang iemand anrs vigg moet worn bewaard als schrijv wetlijke bepalg vigg Raad Bestr. vbiedt. Bijbeeld als wetlijke vmeldt hi i geval bewaarrmijn nog vstrek. jegdbeschmg ). Bewar zonr Daarnaast wet vplicht w toesmmg lichtg nog msts vijfti na Krbeschmg jaarraad bewar vstrekk. krbeschmgsmaatregel beëdigd. geeft Vwijsx voogdij. Blijktricojong cliënt kt nog regelmatig mt merjarig, vschill dan moet hlpvls bewar hebb zelf. hij, zijn brotjes Organaties wk daar zsjes onr toezicht zijn gesld nogal s langs elkaar h. onr voogdij st, wel vwijsx ricojong (VIR) bovdi pas gezet zorg vig na cliënt daar hlpvls snell makkelijk zage heeft gehad, heeft vzocht elkaar k zage. nog heeft formatie knn itwsel plaatsgevonn, bewaart behanlg resltat. maximaal 30 jaar na Hlpvls wkzaam zijn merjarig worn cliënt. jegdhlp, jegdgezondheidszorg, onrwijs jstitie knn Inrne exrne aor meln VIR. it anre rn g ookblijkt ds nooitbekd zaar, zage krijg stantie dan w. zichtbaar E itzonrg betrokk daar vorm rne hlpvls. Ors jong exrne aor. bewak or worn kwaliit zorg hlpvl vlt. hebb prcipe hoog gesld hij toegang meln s onze. zal VIR. w toesmmg hi nodig. Via sekproev control zij Voor l formatie s voldo gesl hlpvls vraagt VIR betrokk kwaliitse. Jaarlijks zijn, geln zelf regels als w hlpvl himee l smm. w toesmmg anr. volg weigg vastgelegd worn g VIR: hlpvlgsplan. g toesmmg geeft, blijft w tificatie geslot aor. ( hand brgsvicmm); Klacht tificatie meln stantie; mewks prob dag zo goed mogelijk hlp m meldg; bi kr, jong ors. belang kd staat daar. kt meln stantie. beslsg worn g waar betrokk vr Ors alle 16 jaar Bij onvre gedrag or hebb bepaal recht beslsg éénw regtratie VIR. onvolledig g mewks knn zi kie volg do: vrag. mewk lat wie onjt vmeld, ze Praatzijn corrig betrekkg hebb corrig. zonre gaat In vband probe sam lossg vn. bi kr, jong geheimhodgsplicht. ors. Maar hlpvlg blijft klachtregelg kan mswk. ktworn gevraagd beslsg worn g waar secretariaat alle betrokk vr exrne klachtcmsie vdt 033 g lefoonnmm: kbaar mak als ze : onvr zijn als nodig klacht di. Bij onvre gedrag beslsg Behanlg klacht één mewks Meestal vraagt exrne knn volg do: klachtcmsie alle partij toelichtg klacht. Met mewk wie Dat kan daarna ook gaat g prat probe monlg lossg hoorzittg. Naast sam vn. zijn ge wie klaagt d leidggev lkt alswezig hoorzittg. recht klacht nstig,heeft kan vtrowspsoon onvre besprok wornmee nem. Bn zes wek na leidggev zittg krijgt mewk. exrne klachtcmsie waar standigh als vrag vdt lkt klacht nstig,it VIR vwijr. bespreek w onvre dan leidggev Emewk. zage, afschrift, k Daarna w klacht di vzet worn gedid exrne klachtcmsie gem waar kd. staat geschrev. Vraag af gem hoe gebrik Klachtcmsie mak hi goem moet w klacht di recht. E rgelijk kan exrne klachtcmsie. worn gedid wetlijk Geef ze dilijk vgwoordig kr heeft gehad 12 jaar. Kr mewk d leidggev. moet sam hn wetlijk Geef ook waar s vgwoordig gelevd heeft waar di. Jong rgelijk. exrne or knn zelfstandig do. klachtcmsie neemt w klacht pas behanlg als geholp heeft, als Klacht rgelijk. staat w klacht gegrond. bovst g lossg biedt, will g exrne klachtcmsie mewk me tijd nodig heeft, dan moet zij d leidggev, dan knn ook lat wet. hn klacht di exrne klachtcmsie waar Beslsg geslot. beslsg exrne klachtcmsie vstrd Klachtcmsie, mewk, d geslot leidggev Raad Klachtcmsie Bestr. Raad Jegdzorg trecht (KJ). ze Bestr strt bn vi wek klachtcmsie onafhankelijk na beslsg. Daar. Cliënt knn hn staat maatregel g klacht di g worn naar leidg klachtcmsie. Bij start w klacht. Ook mewk hlpvlgstraject ontg d leidggev ontg ors jong folr ze. beslsg KJ. Teg folrs st ook websi exrne klachtcmsie boep g. > klacht). In (ors & vos folr staat kort beschrev hoe Recht jegdzorg zijn wk gaat. klachtprocedre In Wet klachtregelg jegdzorg ook volledige vastgelegd geïndice websi vn. jegdzorg recht. Met mewks prob zitr mogelijk l dag zo goed hlp exrne klachtcmsie zijn dicatiebeslit heeft w kd ds wetlijk recht beslit goem zorgspraak ( zich meln lid behanlgroep. kan dan g zijn, worn dt. Alle l zorgsprak). w kd hlp worn. alllei zak mak exrne klachtcmsie hebb krijgt, dan naar rechr lid worn één jaar na hebb hn stapp. heeft gehad. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 4-6

5 Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels kn zich daar hon, zorgt prettige samwkg veilige gevg mewks. gedragsco samgevat tal gangsregels hionr st beschrev. vwacht mewks ze zich ze hregels hon ze daar spreekbaar Mewks zett zich goe samwkg. Mewks bewak griit anr onthon zich vorm fysiek psychch geweld gedrag als timird, vnd / vijandig var anr. Mewks creër positieve sfe onthon zich woorn, gedragg anre itg waar bedreig, vijandige, beledig, vn kwets gevg gecreëd. Mewks lr naar elkaar, lat elkaar itprat nem elkaar sies. Wanne mewks ons zijn elkaar loss ze prat. Mewks behanl i gelijk mak g onrscheid afkst, hidskl, leeftijd / geslacht Mewks zorg prettige gevg elkaar g. Dit bekt beeld plek waar k plaatsvn relijkwijs schoon, gookt hdi anre rim knn vblijv. Mewks mak g ractche dcrim mkg, onthon zich beledigg mak g ractche sekstche grapp partn Leg s Heils Mewks hebb respect elkaars tijd. Wanne afsprak knn g, licht ze anr tijdig. Daarnaast prob ze flexibel zijn tijdstipp. Mewks onthon zich vorm vbaal, non-vbaal lichamelijk gedrag seksele aard, waar ze wet zon moet wet afbrek doet waardigheid anr. Mewks drag chrlijke levsstijl it woord gedrag. vwacht we ze chrlijke levsstijl respecr. Mewks gebrik g vloek grove taal. RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT positie cliënt behor regelg afsprak Wanne mewks zich geïntimid / onveilig voel anr, zegg ze g ze psoon. Dit kan, maar ook lefoon. ze folr geeft zicht w recht plicht. Stichtg Geforme Jegdbeschmg vdt namelijk weet waar toe bt hlpvlg start. Contact 3812 CC Amsfoort Stichtg Geforme Jegdbeschmg Gectifice Insllg. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 1-3 T F achrzij gedragsco, bedoeld. Wanne kd, wijze waar co laat zi hoe goemd, dan sprake Stichtg Geforme kijkt g gang tss kr jong 18 jaar od. Jegdbeschmg (kortweg ; mewks. Aan ze folr knn g recht ze folr gebrik we vr ) w psoons ze folr gesprok gaat, maar ook cliënt, dan daarmee klachtregelg. Tot slot vdt zowel kd als or(s) Postbs 1720 I BS Amsfoort E partn Leg s Heils Mei 2015 Pntbrgl 91 leest ze folr worn ontld.

6 Omgangsregels vdt veiligheid heel, zowel veiligheid kr gezn onrsnt, als veiligheid mewks. Daar heeft gedragsco gesld waar staat beschrev hoe mewks elkaar will g. Wanne ors, jong mewks ze gedragsregels kn zich daar hon, zorgt prettige samwkg veilige gevg mewks. gedragsco samgevat tal gangsregels hionr st beschrev. vwacht mewks ze zich ze hregels hon ze daar spreekbaar Mewks zett zich goe samwkg. Mewks bewak griit anr onthon zich vorm fysiek psychch geweld gedrag als timird, vnd / vijandig var anr. Mewks creër positieve sfe onthon zich woorn, gedragg anre itg waar bedreig, vijandige, beledig, vn kwets gevg gecreëd. Mewks lr naar elkaar, lat elkaar itprat nem elkaar sies. Wanne mewks ons zijn elkaar loss ze prat. Mewks behanl i gelijk mak g onrscheid afkst, hidskl, leeftijd / geslacht Mewks zorg prettige gevg elkaar g. Dit bekt beeld plek waar k plaatsvn relijkwijs schoon, gookt hdi anre rim knn vblijv. Mewks mak g ractche dcrim mkg, onthon zich beledigg mak g ractche sekstche grapp partn Leg s Heils Mewks hebb respect elkaars tijd. Wanne afsprak knn g, licht ze anr tijdig. Daarnaast prob ze flexibel zijn tijdstipp. Mewks onthon zich vorm vbaal, non-vbaal lichamelijk gedrag seksele aard, waar ze wet zon moet wet afbrek doet waardigheid anr. Mewks drag chrlijke levsstijl it woord gedrag. vwacht we ze chrlijke levsstijl respecr. Mewks gebrik g vloek grove taal. RECHTEN EN PLICHTEN: EEN OVERZICHT positie cliënt behor regelg afsprak Wanne mewks zich geïntimid / onveilig voel anr, zegg ze g ze psoon. Dit kan, maar ook lefoon. ze folr geeft zicht w recht plicht. Stichtg Geforme Jegdbeschmg vdt namelijk weet waar toe bt hlpvlg start. Contact 3812 CC Amsfoort Stichtg Geforme Jegdbeschmg Gectifice Insllg. Leaflet-_Clitfolr_drielik_DEF.dd 1-3 T F achrzij gedragsco, bedoeld. Wanne kd, wijze waar co laat zi hoe goemd, dan sprake Stichtg Geforme kijkt g gang tss kr jong 18 jaar od. Jegdbeschmg (kortweg ; mewks. Aan ze folr knn g recht ze folr gebrik we vr ) w psoons ze folr gesprok gaat, maar ook cliënt, dan daarmee klachtregelg. Tot slot vdt zowel kd als or(s) Postbs 1720 I BS Amsfoort E partn Leg s Heils Mei 2015 Pntbrgl 91 leest ze folr worn ontld.

h e t h o o f d s t u k

h e t h o o f d s t u k Inrview Wet pest Rosvelds (ACV) wk gg Opgekd Jan Gordts (redactiesecretar) Het wkmidn. Ja, kan best leuk. gesprekk rodls onr collega s, grapp groll, gezellige bij mt hilarche sfe, nst luim. Smig l hun

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO Inhoud INHOUD 1. De Leerplicht 2. Verplichtg directeur, our(s) /verzorger(s) leerlg 3. Vrijstellg leerplicht 4. Vrijstellg bezoek - 5. Toelatg,

Nadere informatie

Vvolgs gev hoe l Zelf s mak, all vgwoordigd onle sll word. lelg n wk wkblad, onle smak groep, i eig Bestand bewar ressant? Exrn mariaal websi webpaga n s, om lelg smak, PowPot. kiez af huwk t weektak s

Nadere informatie

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755

ZL; Centrum voor jeugd en gezin; ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 Kerkra, Jaarverslag Bureau tijdig Meanr Jeugdgezondheidszorg, schoolverlat Parkstad GGD Limburg; ZL, Kropg Jongeronrzoek Limburgse GGD ; Monitor VVE-pilot Zuid Limburg Moelejaan ; Jeugdmonitor Kerkra 2008

Nadere informatie

Tenderinfo. excursies. naar bedrijven waar b.v. leerlingen en aanschaf van veiligheidsschoenen. Op de stageplek. stagelopen.

Tenderinfo. excursies. naar bedrijven waar b.v. leerlingen en aanschaf van veiligheidsschoenen. Op de stageplek. stagelopen. Bijzonr neutrale praktijkonrwijs Brnummer ( PRO 13JF ). Bijzonr neutrale Schoolgids Sch PRO nfo Tr veiligheid Trfo ort 3 x per jaarbije rapport Trfo 3 x per jaar e Trfo praktijklokal -2014 cursusjaar 2012-

Nadere informatie

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 6e jaargang nummer 3

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 6e jaargang nummer 3 siorcontactmagaze Tuut mit ziepnaat 6e jaargang nummer 3 1 MODEHUIS Markt 7 6063 AC VLODROP l.: (0475) 40 13 48 fax: (0475) 40 04 85 Colofon Siorverigg www.siorvlodr.nl K.v.K Noord MidnLimburg nr.: 401.76794

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken?

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken? Medische. Welk is uw lg, respectievelijk uw gewicht? Lg: cm Gewicht: kg vrag, vull ALTIJD (zowel lijnsverzeke bij over. Gebruikt u alcoholische drank? rg arbeidsongeschiktheids- als bij - Zo ja, hoeveel

Nadere informatie

PLANNING & CONTROL. Systeem ontwikkeling 3. Katholieke Universiteit van Nijmegen 27 november 2002. vanmiddag behandelen we de volgende onderwerpen

PLANNING & CONTROL. Systeem ontwikkeling 3. Katholieke Universiteit van Nijmegen 27 november 2002. vanmiddag behandelen we de volgende onderwerpen Sysem ontwikkelg 3 Katholieke Univsiit Nijmeg 27 novemb 2002 PLANNING & CONTROL Ir. Bt r Wod manag Travel & Transport sector Engy, Product & Transport Cap Gemi Ernst & Young 6 jaar varg automargs, waar

Nadere informatie

Veranderkunde in zeven vragen

Veranderkunde in zeven vragen VERANDEREN Hans Vmaak Vanrkun zev vrag J.G. Vmaak partn Twynstra Gud Managemt Consultants leidt knctrum 'Vanrkun'. 1. H.E. Wrapp, Good manags don t make policy cions, Harvard Busess Review, sepmboctob

Nadere informatie

COMFORTABEL Magazine van

COMFORTABEL Magazine van Met comfortabel bod wordt lev comfortabel ie. L krijg bij extra el. Klss Uzelf Aanbow dakkapel Aanpassg badkam Aanpassg WMO Ctrale vwarmg Dakgootreigg Dakreparatie Elektromonr GFT-reig Glassvice Gras maai

Nadere informatie

Beter in Nederlands. Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN

Beter in Nederlands. Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN Beter Nerlands Eric Tiggeler + ONLINE TOETSEN Meer formatie ze anre uitgav kunt u verkrijg bij: Sdu Klantservice Postbus 20014 2500 ea D Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service De Nerlandse unie

Nadere informatie

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009 Kt u kwaliteit uw gegevs? ARVIX - Onrnem met gegevs 2009 Over ARVIX ARVIX is onafhankelijk organisatieveranrgsbureau (consultancy). ARVIX is algem erkd als toonaangev specialist kom oploss gegevskwaliteitsuitdagg.

Nadere informatie

Eerste deel Archeologisch Park Matilo klaar

Eerste deel Archeologisch Park Matilo klaar Jaargang 19, week 0 0 mei 0 Bruidsparmiddag stadhu Burgerzak tijlijk geslot Eerste el Archeologch Park Matilo klaar Homeless Cup Leids jongerpanel start Meer vester, scherpere keuzes, g last verhogg vier

Nadere informatie

Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Van inspraak naar invloed (samenvatting) Lectorale rede: Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Van spraak naar vloed (samenvattg) Lectorale re: Dr. Leke Verkooijen, lector Klantenperspectief Onrsteung en Zorg Vraagsturg onrsteung en zorg Sds het beg ze eeuw is sturgsfilosofie voor onrsteung en zorg

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal uw meeigedom Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing syndicus raad meeigdom Dagelijkse nieuwtjes over het gebouw

Nadere informatie

Bedrijven zijn altijd al creatief omgegaan met hun boekhouding als het erop

Bedrijven zijn altijd al creatief omgegaan met hun boekhouding als het erop Belgisch EU-zitrschap ergiefiscaliit 23 Creatief EPOboekhoun: ICT-sector Guido Neliss Roei g stro Bedrijv altijd al creatief geg met boekhoudg er kt wst vermr of verliez verdoezel. Meestal werd dit met

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014

Samenvatting ING Klantenraad Particulier maart 2014 Samvatting Klantraad Particulier maart 2014 Op 10, 11 17 maart vond r reeks bijekst plaats Klantraad Particulier. Het thema was Veilig Bankier. E onrwerp dat door onze klant op Facebook is verkoz tot belangrijk

Nadere informatie

Business case. De Gezonde Basisschool van de toekomst

Business case. De Gezonde Basisschool van de toekomst Busess case De Gezon Basisschool toekomst 1 Synsis Obesitas, diabetes, hart- vaatziekt longziekt kom Parkstad veel vaker dan gemidld Nerland. Ook steeds meer kr ze regio ontwikkel door e ongezon leefstijl

Nadere informatie

www.diemernieuws.nl Ik zou graag zien dat ons ledenaantal nog wat toeneemt 8/9 15 Veel belangstelling voor Internationale Vrouwendag

www.diemernieuws.nl Ik zou graag zien dat ons ledenaantal nog wat toeneemt 8/9 15 Veel belangstelling voor Internationale Vrouwendag College legt handhavgsplan gemraad 3 De krant Diem Zner Dner levert grediënt maaltijd hu 5 www.diemernieuws.nl Ik zou graag zi dat ons ledtal wat toeemt 8/9 15 Donrdag 10 maart 2011 SportNi e u w s Srke

Nadere informatie

9 januari 2015. namelijk een behoorlijke economische spin-off opleveren. Bovendien. maken we door deze samenwerkingsrelaties de wereld een beetje

9 januari 2015. namelijk een behoorlijke economische spin-off opleveren. Bovendien. maken we door deze samenwerkingsrelaties de wereld een beetje Geieuws 1 Nieuwjaarsreceptie gemebestuur druk bezocht De nieuwjaarsreceptie gemebestuur afgelop dsdag Stadhuis werd weer druk bezocht. In zijn speech blik burgemeesr Brok rug op bije jaar, uit naar ontwikkelg

Nadere informatie

Rondom JOHANNES. Parochie H. Johannes XXIII Winssen Ewijk Beuningen Weurt BEZINNING VOOR NA NA PINKSTEREN. Pinksteren. Pinksteren

Rondom JOHANNES. Parochie H. Johannes XXIII Winssen Ewijk Beuningen Weurt BEZINNING VOOR NA NA PINKSTEREN. Pinksteren. Pinksteren BEZINNING VOOR NA NA PINKSTEREN Pksr Het waar, Gij Gij ons hebt vlat, Gij Gij zijt zijt v v ons daan gegaan. En En zelfs ons, U zo zo vaak vgat blijft elke dag Uw hart wijd staan. Het waar, wij wij Uw

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. NUUTS VEUR UCH 21 21 juni juni 2012 MARIA HOOP www.maria-hoop.nl

NUUTS VEUR UCH. NUUTS VEUR UCH 21 21 juni juni 2012 MARIA HOOP www.maria-hoop.nl 1 1 jni jni 01 MARIA HOOP STAND WE WE HEBBEN VAN ZAKEN EEN EEN WINNAAR!!!!!! vrijdag maart j.l gestart hkamproject or vrijdagmiddag 13.30 r tot 16.30 r. Inmidls we e paar maann vr we biewd hoe mee. hkam

Nadere informatie

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem

benodigdheden Schaar is Werkblad De aarde als een grote tol? Werkblad Precessie en de sterren Zet hemel Werkblad Dierenriem Precessie Aar les 12 srrbeeln st altijd precies lf hemel. In lo eeuw verschuiv langzaam. Hoe? En heeft simpel tolletje mak draai aar? vrag waar les over nank krijg. Bodigdh Lesdoel Per tweetal: ler: Satéprikker

Nadere informatie

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel

Sociaal plan eengezinswoningen Oost-Boswinkel Sociaal plan eengezswongen Oost-Boswkel Deelplan 1 Per 1 januari 2015 wonen doen we samen 11. ONDERSTEUNING EN SOCIALE BEGELEIDING 11.1. Ter verstrekkg benodig formatie voor (sociale) begeleidg betrokken

Nadere informatie

De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht

De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht De bouwarbeidsmarkt vogelvlucht Hoe staat met arbeidsmarkt bouw fra? Wanneer trekt weer aan? Worn er nog steeds grote tekort verwacht techniek? En hoeveel leerlg moet we kom jar le? De bouwarbeidsmarkt

Nadere informatie

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013

Samenvatting ING Klantenraad Particulier december 2013 Samvatting ING Klantraad Particulier cember 2013 Op 9, 12 18 cember vond twee reeks bijkomst plaats ING Klantraad Particulier. Het thema was Maatschappelijk Verantwoord Onrnem (MVO). Hieronr vindt u samvatting

Nadere informatie

Wilt u daarin adverteren? Neem dan contact op met Brigitte Wels 06-54 21 62 22 of mail naar verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Wilt u daarin adverteren? Neem dan contact op met Brigitte Wels 06-54 21 62 22 of mail naar verkoopaalsmeer@meerbode.nl 124 Tel: 0297-341900 WWW.MEERBODE.NL Editie: A 5 april 2012 1 CDA zicht fanciële risico s boproject A - Tijns behanlg agdapunt Tu A heeft fractiezitr CDA, Jaap Ovbeek, College goep behanlg rekg 2011, medio

Nadere informatie

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions

Medisch behandeld worden in de EU. Waar moet je op letten? EPECS. epecs EPECS. European Patients Empowerment for Customised Solutions Medisch behanld worn EU Waar moet je op letten? epecs European Patients Empowerment for Customised Solutions EPECS e EPECS Algemeen Onze buurnn zijn veel dichterbij gekomen sds er geen merkbare grenzen

Nadere informatie

Mercedes-Benz Insurance

Mercedes-Benz Insurance Merces-Benz Insurance Algemene Voorwaarn Daimler Auto Algemene voorwaarn Daimler Auto Artikel 1 Algemene voorwaarn ze Artikel voorwaarn 1 Algemene vormen voorwaarn één geheel met gesl in onrliggen Modules

Nadere informatie

2 e Editie. Beste Het tweede exemplaar Beste van onze dorpskrant is een feit!! Het vierde Heel veel van leesplezier met deze editie.

2 e Editie. Beste Het tweede exemplaar Beste van onze dorpskrant is een feit!! Het vierde Heel veel van leesplezier met deze editie. VEUR NUUTS UCH VEUR UCH ar all ar all r rans rans die aam die s aam zijn zijn zijn zijn ze ze t af d t af d ez ez f g n g n dorp dorp ig ig lijkid. lijkid. - EUR UCH Nieuws Nieuws formatie formatie door

Nadere informatie

Aardkundig excursiepunt. Emst. Westendorperheideweg 1.2, 8166. rieksvanderstraaten@hotmail.com. De Leuvenumse GRONDBOOR & HAMER NR - 2008

Aardkundig excursiepunt. Emst. Westendorperheideweg 1.2, 8166. rieksvanderstraaten@hotmail.com. De Leuvenumse GRONDBOOR & HAMER NR - 2008 Aardkndig excrsiepnt Rieks r 23 Straat Westdorpheiweg 1.2, 81 HX Est rieksrstraat@hotail.co Levse GRONDBOOR & HAMER NR 139 Algee Levse, (Afb. 1). Nland Stavnse laats onrgrond ov stro schoons bek Velwe

Nadere informatie

Het debat en het intussen goedgekeurd Vlaams decreet over inburgering

Het debat en het intussen goedgekeurd Vlaams decreet over inburgering Wat gg er m? Over burgerg, moslims nieuwe orng bat tuss goedgekeurd Vlaams creet burgerg al zeer vernauwd g onthaal nieuwkers? hebb alvast el multiculturele samlevg langer vraag kan gesld worn. Wat extreemrechts

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

opmerkingen opbergen principes

opmerkingen opbergen principes 28 Hoe berg In wij mollusk on vorige verzamel, kweek, Ik iets wil nu 1e: lijkt Leg hoeer 2e: wij e aantal r? buje weig moei gemaakt krijg, elk neerd hebt, of oog bij houn: elkaar, lf "buje naam toch verspreidg

Nadere informatie

Doet u ook mee? ZGAdoet: Zorggroep Apeldoorn en omstreken doet mee met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland op

Doet u ook mee? ZGAdoet: Zorggroep Apeldoorn en omstreken doet mee met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland op ZGAdoet Zorggemeschap We moet sam do Lees verr paga 5 De Ambelt E verrass geslaag cbatie Lees verr paga 7 Contactclown Ier ms waard contact hebb Lees verr paga 9 Foto Oranfonds - Bart Hburg facebook.c/zgapeln

Nadere informatie

Fort Europa. Jasper Haenen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/66124

Fort Europa. Jasper Haenen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/66124 Fort Eura Auur Jasp Ha Laatst gewijzigd 09 cemb Lictie CC Naamsvmeldg 3.0 N lictie Webadres http://mak.wikiwijs.nl/66124 Dit lesmariaal gemaakt Wikiwijslemidlple. Wikiwijslemidlple hét onrwijsplatform

Nadere informatie

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per

groepswandeling van één uur. U kunt dan wel gebruik maken van een individuele wandeling (voor honden tot 12 maanden geldt: 5 minuten wandeling per Hieronr vindt u algemene voorwaarn van Netuitgelaten honnuitlaatservice en dierenverzorging. U kunt ze algemene voorwaarn ook in PDF formaat hier downloan (49,4 kb). Algemene Voorwaarn Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Veertig Populorum jaar Progressio

Veertig Populorum jaar Progressio 1 6 Vetig Pulorum > h e t h o o f d s t u k < Toon Vanvel Wie 2007 pauselijke cycliek Pulorum nieuw leest, anrs rugnk es ke to hij las. In 1968 was, godsdtles college waar ik school liep. reld was to nog

Nadere informatie

MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS

MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS MIDDELEEUWSE ROUTES LESBRIEF BASISONDERWIJS ze lesbrief lesbrief bedoeld bedoeldals als voorbeidg voorbeidg ze uw klas Muiuw klas Muirslot. rslot. kst geeft formatie ov kst geeft formatie ov MuirMuirslot

Nadere informatie

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association

De zes standaarden. van de Parent Teacher Association De Part Teacher Association In Nerland kn we ourorganisaties organisaties waarin lerar zich verig. In Amerika is er zogaam Part Teacher Association (PTA), e organisatie waarin ours én lerar zijn verigd.

Nadere informatie

Dan toch maar een parkeergarage?

Dan toch maar een parkeergarage? DE STADSWACHTER Uitgave: Politieke Verigg Sterk 31e jaargang no. 1, Wter 2012 Dan toch maar e parkeergarage? Sterk heeft zich altijd gezet voor e autoluwe bnstad parker op Vledr Kraton.

Nadere informatie

Waarom Voetbal Club 2000?

Waarom Voetbal Club 2000? Hét digitale platform hele veriging Waarom Voetbal Club 2000? U helpt uw vrijwilligers, kiest continuïteit én u heeft alles in één! Waarom al meer dan 150 veriging Voetbal Club 2000 hebb gekoz? belangrijkste

Nadere informatie

In het voetspoor van Franciscus:

In het voetspoor van Franciscus: 24 februari 2015 jaargang 39 nummer 4 ZijActief Amby kaart problem rond ourmishanlg aan Herkng, erkng handvat voor l niet-l Op 18 maart 2015 kt Ingrid Hss Meditra e workshop gev voor vrouw rond Maastricht

Nadere informatie

Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren (statutenwijziging)

Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren (statutenwijziging) STATUTEN Stichting Dorpsbelang voor het Dorp Geesteren Blad 1 199145411/IL STATUTENWIJZIGING STICHTING DORPSBELANG GEESTEREN Op * verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier notaris te Tubbergen:

Nadere informatie

Wat te doen bij ontdekking van een drugsiaboratorium? Denk aan de 5 A 's:

Wat te doen bij ontdekking van een drugsiaboratorium? Denk aan de 5 A 's: Wat te do bij ontkking e drugsiaboratorium? Dk aan 5 A 's: Aanhoun verdachte(n) - liefst buit het laboratorium Afzett terrein - omgeving afzett; bevries bewaak situatie Alarmer skundig - Brandweer ROCS

Nadere informatie

1.2 Opbouw...6. De hypotheekmarkt...7. Internationale vergelijking...28

1.2 Opbouw...6. De hypotheekmarkt...7. Internationale vergelijking...28 Nerlandse Medggsauttoritteitt Quick Scan Hypotheekrte E onrzoek naar marges November 22001100 Nerlandse Medggsauttoritteitt PPosttbus 1166332266 22550000 BH n Haag Inhoudsgave 1 1.1 Inleidg...4 1.2 Opbouw...6

Nadere informatie

Rotterdam Verkeersveilig

Rotterdam Verkeersveilig Rotterdam.nl Rotterdam Verkeersveilig Meerjarplan 2015-2018 (consultatieversie) Met aanvulling Fietsersbond Rotterdam + Regio Belangrijkste opmerking: Rotterdam claimt te werk volgs principes Duurzaam

Nadere informatie

heerder van een van depot Rijkswaterstaat in Driewegen. Na overleg met Vogelbescherming deed de heer R, Steyn van de provincie de suggestie

heerder van een van depot Rijkswaterstaat in Driewegen. Na overleg met Vogelbescherming deed de heer R, Steyn van de provincie de suggestie Kor melg Koolmez als vlieggers Tijds e excursie Amsrdamse Warleidgdu bij Vogelzang 10 sepmber 1995 zag wij s middags rond 15.00 uur vier of vijf Koolmez, Parus major, geheel wijze vlieggers, Muscicapidae,

Nadere informatie

van morgen meest verontrustende vloeien voort uit mogelijke gevolgen van de opwarming van aarde door de toename van CO2 en andere

van morgen meest verontrustende vloeien voort uit mogelijke gevolgen van de opwarming van aarde door de toename van CO2 en andere 2 6 maatschappij ontwikkelg morg > h e t h o o f d s t u k < Ko Moerman & Jan Smedt Net twtig jaar gel versche Our cmon future, ber bekd Brundtland-rapport, waar e beleidsvie -proces werd gesld nog s aan

Nadere informatie

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend > Efficiënt > Milieuvrilijk > Kostbespard Productcatalogus Bluele - Grele - M500 - Mezu Mi/Maxi - Mezu Combi Sysm - Osmozutizer (R.O.) - Warzuivergsysm E.sybox - EUROcompact 1 Inhoud Wie zijn wij 3 Bronborg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling

Algemene voorwaarden Wijnekus organisatieontwikkeling Algemene voorwaarn Wijnekus organisatieontwikkeling 1 Algemeen 1.1 Onr ze Algemene Voorwaarn wordt verstaan: Opdrachtnemer: Wijnekus Organisatieontwikkeling V.O.F., ingeschreven in het hanlsregister van

Nadere informatie

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend

Productcatalogus. > Efficiënt > Milieuvriendelijk > Kostenbesparend > Efficiënt > Milieuvrilijk > Kostbespard Productcatalogus Bluele - Grele - M500 - Mezu Mi/Maxi - Mezu Combi Sysm - Osmozutizer (R.O.) - Warzuivergsysm E.sybox - EUROcompact 1 Inhoud Wie zijn wij 3 Bronborg

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 april. treincoupé eerst nog leeg. Bij het. in om zich op een vrije vierzit te

Schooljaar 2014/2015 april. treincoupé eerst nog leeg. Bij het. in om zich op een vrije vierzit te Nr. 39 Sam srk ontwkelg trecoupé nog leeg. Bij midls er ook reizigers begstation stapt kele reiziger elkaar gesprek geraakt. vrije vierzit E schijnbaar alledaagse reritueel staller: jas e stoel, tas parallell

Nadere informatie

Werkzaamheden Ambyerstraat Noord - Severenplein

Werkzaamheden Ambyerstraat Noord - Severenplein 24 maart 2015 jaargang 39 nummer 6 Judoclub Amby Judoclub Amby is weer bij e aantal toernooi aanwezig geweest. 25 jan. j.l. was Baexem Louis Hasselman toernooi, hier nam 2 judoka s onze club aan el. Tristan

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Procesbeschrijving zakelijk overstappen Versie 21 augustus 2015

Procesbeschrijving zakelijk overstappen Versie 21 augustus 2015 Procesbeschrijving zakelijk p Versie 21 agsts 2015 Stap 1. 1. Oriënter Oriënter 2. 2. l l 3. 3. Opzegg Opzegg Achterhaal Achterhaal contractcontract zegtermijn zegtermijn niee niee met met verwachte verwachte

Nadere informatie

Najaarsconcert. Activiteiten Gemengd Seniorenkoor AMBITIE te Amby. De Zonnebloem zoekt nieuwe Bestuursleden en Vrijwilligers!

Najaarsconcert. Activiteiten Gemengd Seniorenkoor AMBITIE te Amby. De Zonnebloem zoekt nieuwe Bestuursleden en Vrijwilligers! 18 november 2014 jaargang 38 nummer 20 Activiit Gemgd Siorkoor AMBITIE Amby Momel is Ambitie druk bezig met voorbereidg kerstuitvoerg. Er staan 4 uitvoerg gepland: e kerst-mis Vijverdal, kerstvierg voor

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2,

Er komen in december de volgende films in de bioscoop : Koning van Katoren, Niko 2, Anna Karenina, Alex Cross, Cakallarla Dans 2, SCHOOLKRANT rp 6 LKP ICT & STUDIEVAARDIGHEDEN D Bp n h d ch. Er zjn h d rkrchn n r zjn k h d LKP- rkrchn. En w hbbn n h d drc: W hbbn n h fjn ch. Er zjn pr v rkrchn!! Hr z j h vn nz fjn ch: (Urn & Mrv)

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Kinropvang Bilt www.kinropvang-bilt.nl individuele aandacht tuur overzicht groei ontwikkeling verantwoor zorg lief structuur overzicht verantwoorlijkheid wikkeling zorg lief individuele

Nadere informatie

Sinterklaas is in het land!

Sinterklaas is in het land! Nieuwsbrief cember 2012 Sinterklaas is in het land! O.b.s. Kleine Dichter Heycopplein 1 3521 EX Utrecht 030-2963585 / Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2674244 MAANDKALENDER DECEMBER 2012 MA DI WO DO

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Algemene Voorwaarn Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarn zullen worn gebruikt door alle len van Stichting Webshop Keurmerk (verr genoemd Webshop Keurmerk) met uitzonring van financiële diensten

Nadere informatie

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus

les 40 Onderzoekscyclus ontwerponderzoekscyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Ontwerpcyclus Onderzoekscyclus Ontwerpcyclus Waarom naar ruim? Ruimvaart les 40 ruimvaart, spannd we houn er vaak spectaculaire beeln aan over. Maar kost miljarn. Wat levert nu werkelijk op? In ze les kijk kritch naar ruimvaart. Wat heb je er aan?

Nadere informatie

activiteiten van allerlei aard vooral in de zoek gaan naar voedsel of soortgenoten, moeten van overstekende dieren te voorkomen, kunnen

activiteiten van allerlei aard vooral in de zoek gaan naar voedsel of soortgenoten, moeten van overstekende dieren te voorkomen, kunnen met werd 1 Voorziing r koming verkeers verdrinkingsslachtoffers onr in wild lev dier J.L. Haaft Door toame verkeer uitbreiding wegnet zijn in wild lev dier meer meer gedwong kleinere pervlakt leefgebied

Nadere informatie

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 10e jaargang nummer 2

seniorencontactmagazine Tuut mit ziepnaat 10e jaargang nummer 2 siorcontactmagaze Tuut mit ziepnaat 10e jaargang nummer 2 Oliveira s Restaurant Markt 9 6063 AC Vlodrop Tel: 0475 401018 / 06 27473796 Kijk voor meer fo op www.oliveiras.nl Marcel &Francis Oliveira st

Nadere informatie

Ex libris Hans Nieuwenhuis

Ex libris Hans Nieuwenhuis Ex libris Hs Nieuwhuis Opstell agebod a prof. mr. J.H. Nieuwhuis, hoogleraar burgerlijk recht a Universiteit Leid, bij zijn emeritaat A.G. Casterms, Jac. Hijma, K.J.O. Js, P. Memelink, H.J. Snijrs & C.J.J.M.

Nadere informatie

WWW.GOSPELKERKFILADELFIA.BE

WWW.GOSPELKERKFILADELFIA.BE EVANGELISATIE? DEEL 1 HOE LEES JIJ DE BIJBEL? Egelisatie. Onze uitvinding? Het woord staat immers niet als zodanig vermeld in Bijbel! Vel sprek over De gro opdracht. Is dat wel juist? Is dat onze groots,

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

secretariaat@drschaepmanstichting.nl

secretariaat@drschaepmanstichting.nl Nr. 3 Sam srk ontwkelg trecoupé eerst leeg. Bij midls er ook s begstation stapt e kele elkaar gesprek geraakt. e vrije vierzit E schijnbaar ledaagse reritueel stler: jas e stoel, tas parlell vertoont migratie

Nadere informatie

Project Nationale Veiligheid

Project Nationale Veiligheid Project Nationale Veiligheid Geïntegreer rapportage terpartemtale zelfevaluatie Wereldwij hanl drugs Intern werkdocumt Tja, nationale Veiligheid Wat is dat tegwoordig eiglijk? Datum: 16-05-2006 Inhoudsopgave

Nadere informatie

optie dakkapel optie dakkapel optie dakkapel optie dakkapel Type A Type B Type B-sp Type B Type B-sp Type B Type C

optie dakkapel optie dakkapel optie dakkapel optie dakkapel Type A Type B Type B-sp Type B Type B-sp Type B Type C VOOR- EN ACHTERGEVEL TYPE A,B n C 7.500 Nok 2.920 1 vrpn 0 Bn ron Typ C Typ B Typ B-sp Typ B Typ B-sp Typ B Typ A 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 VOORGEVEL Typ A Typ

Nadere informatie

secretariaat@drschaepmanstichting.nl

secretariaat@drschaepmanstichting.nl Nr. 40 Sam srk ontwkelg trecoupé eerst nog leeg. Bij midls er ook reizigers begstation stapt e kele reiziger gesprek geraakt. e vri vierzit E scnbaar ledaagse reritueel stler: jas e stoel, tas parlell

Nadere informatie

Processie op Sacraments zondag 5 juli 2015

Processie op Sacraments zondag 5 juli 2015 30 juni 2015 jaargang 39 nummer 12 Processie op Sacramts zondag 5 juli 2015 Al cnia lang is H. Sacramtsprocessie e hoogpunt onze Ambyse gemeschap. E eeuw oud Rooms Chrislijk gebruik die bedoeld is om het

Nadere informatie

IJsland. of pony s. Hooiwinning vindt veel plaats. minder intensief plaats, voor het merendeel. mossen, Paardestaart, Wollegras, heideachtige

IJsland. of pony s. Hooiwinning vindt veel plaats. minder intensief plaats, voor het merendeel. mossen, Paardestaart, Wollegras, heideachtige 17 Weivogels IJsland Theo Mulr & Jules Philippona Foto s Jules Philippona Tijns reiz IJsland werd aandacht besteed aan bro steltlers weibiot. Bei auteurs n dat 1984, twee auteur 1975, 1976, 1978, 1980

Nadere informatie

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules

op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules KORAAL-KORMA -Oplossingen in Personeelsvraagstukken De visie van KORAAL- KORMA op HR beleid versus Capaciteits- Roostermodules & Flexmodules Uw personele capaciteit optimaal benutten door een efficiënt

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen. Deze Algemene Voorwaarn zijn in samenwerking met Kamer Koophanl en Stichting WebwinkelKeur in overleg tot stand gekomen.â Algemene Voorwaarn Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Intiteit onrnemer

Nadere informatie

Middelen: financiële middelen

Middelen: financiële middelen Concept uitgeefgroep Bouwst Managemt Organisatie Case Entrance & Security Systems - case, analyse conclusies (OLO) Hodstuk 10 Middel: fanciële middel ESS is snel gegroeid de afgelop jar beslist succesvol.

Nadere informatie

Digitalisering van gezondheidsdossiers in Nederland

Digitalisering van gezondheidsdossiers in Nederland Ro u n d T a bl e Digitalisering van gezondheidsdossiers in Nerland Inleiding Op 26 november 2014 heeft een door RAM Infotechnology georganiseer besloten ron tafel discussie plaatsgevonn rondom het onrwerp

Nadere informatie

ATELIER REIGERS VLIET

ATELIER REIGERS VLIET ATELER REGERS VLET GDEON BOE FE VDAMME (BAVO) GEVGENS V DE NABJHED drijv bouwplann kt hoge prijs we zi dat novatiewijzer archictuur al jar 0 staat. s brg alle l s lqutie rug sam dustries ver buit stad

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

WIN. DIFTAR OP HET RECYCLAGEPARK p.4-5. de mikro van. MIROM zoekt collega s. Respect voor restjes. 2 vrijkaarten voor de jaarbeurs. p.

WIN. DIFTAR OP HET RECYCLAGEPARK p.4-5. de mikro van. MIROM zoekt collega s. Respect voor restjes. 2 vrijkaarten voor de jaarbeurs. p. mikro EDITIE OKTOBER 2014 NUMMER 36 DIFTAR O HET RECYCLAGEARK p.4- MIROM zoekt collega s Respect rests 3 WIN 2 vrijkaart jaarbeurs p. 12 KRINGWINKELAGENDA Carole Verbrugghe (bekd Fabriek Romantiek, Maakbaar

Nadere informatie

Seminar. De De route route naar naar succesvol Kleinschalig Wonen Wonen

Seminar. De De route route naar naar succesvol Kleinschalig Wonen Wonen Semar route route naar naar succesvol Kleschalig Won Won In middag krijgt u antwoord vraag hoe won zowel In fancieel middag antwoord vraag hoevraag zowel In krijgt middag krijgt u antwoord hoe won zowel

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING De goe werkg AstroVac ctrale stzuigstallatie staat valt op correc montage onrl. Lees daarom voor u begt aandachtig ze handleidgdoor. door. Voor evtuele vrag kunt u zich tijns kantoorur

Nadere informatie

Beweging.net kon, als middenveldorganisatie

Beweging.net kon, als middenveldorganisatie 16 West Vie Vrijdag 27 november 2015 regio Brugge Stad Regioverantwoorlijke: Liev Van Belle Artikels op regioblad (16-19) vall onr V.U. Bewegg.net - Liev Van Belle, V.U. ACV - Wim David V.U. CM - Geert

Nadere informatie

NUMMER 17 87e Jaargang DONDERDAG 25 APRIL 2013

NUMMER 17 87e Jaargang DONDERDAG 25 APRIL 2013 NUMMER 17 87e Jaargang DONDERDAG 25 APRIL 2013 Redaktie-adres: Pannweg 231, Postbus 2724, 6030 AA Nerweert, tel. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: fo@drukkerijurs.nl Hoofdredakteur: Huib Deurs AUTORIJSCHOOL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- examregelg 2014-2015 Bacheloropleidg Bestuurskunde/Overheidsmagemt CROHO-nummer 34464 Deze Onderwijs- examregelg is onderdeel van het Studtstatuut van de Hogeschool van Amsterdam is gebaseerd

Nadere informatie

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6 Ajokt Hoofrknn grop - Dln t/m 0 n hogr, mt n zonr rst Colofon ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ ŝƚ ďğɛƚăăƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ůğğƌŵŝěěğůğŷ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůğğƌũăƌğŷ Op onz Z-sit

Nadere informatie

UttETo-VNl. AlgemeneLeveringsvoorwaarden InstallerendeBedrijven2OO7. (AL B2OO7l BEPALINGEN A. ALGEMENE

UttETo-VNl. AlgemeneLeveringsvoorwaarden InstallerendeBedrijven2OO7. (AL B2OO7l BEPALINGEN A. ALGEMENE UttETo-VNl AlgemeLeveringsvoorwaarn InstallerBedrijv2OO7 (AL B2OO7l BEPALINGEN A. ALGEMENE Artikel I í. 4, Werkingssfeer finities Deze atgemevoorwaarnzijn toepassingop at (rechts)hanling,zoals aanbieding,overekomsn

Nadere informatie

Anders&organiseren. Anders organiseren. Anders organiseren & beter werken. acco. acco. acco. Handboek. Handboek

Anders&organiseren. Anders organiseren. Anders organiseren & beter werken. acco. acco. acco. Handboek. Handboek G. Hoogem, P. Amelst, & ber ber werk werk & Anrs organiser & ber werk Dit Dit Dit isisel isel el 1 uit 1 uit 1 uitsynergie- trilogie. Synergie- trilogie. Synergie- trilogie. twee twee twee Woord Woord

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Verder is ze zelf stiekem nog een beetje een kind en hoeft dit lekker niet te verbergen in haar dagelijkse werk met kinderen.

Curriculum Vitae. Verder is ze zelf stiekem nog een beetje een kind en hoeft dit lekker niet te verbergen in haar dagelijkse werk met kinderen. Curriculum Vitae ula Inse Angela Weghorst Angela Weghorst is sds maart 2006 Sior Consultant bij IPM KidWise. IPM KidWise is kr, jonger gezn gespecialiseer tak marktonrzoek- adviesbureau IPM. Tijds haar

Nadere informatie

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies:

Voor het realiseren van het toezicht op het bestuur kent de RvT de volgende functies: Toezichtkar 1. Visie op toezicht In statuten van is vastgelegd dat Stichting een Raad van Toezicht kent. De Raad houdt toezicht op het beleid en uitvoering van bevoegdhen door het College van Bestuur (CvB).

Nadere informatie

Maandopening groep 5B

Maandopening groep 5B Nieuwsbrief februari 2012 Maandopening groep 5B MAANDKALENDER FEBRUARI 2012 MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 ADV gr 1/2 vrij 6 7 8 9 10 11 12 Schaatsen groep 6/7/8 CITO eindtoets groep 8 CITO eindtoets groep

Nadere informatie

Procedure verwijdering van studenten van het Koning Willem I College. Uitleg voor studenten

Procedure verwijdering van studenten van het Koning Willem I College. Uitleg voor studenten Procedure verwijring van stunten van het Uitleg voor stunten Regeling Schorsing Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave I Algemene uitgangspunten bij verwijringprocedure... 3 II Te volgen procedure bij verwijring...

Nadere informatie

DEALEREXEMPLAAR. Versie: 1/10/2013

DEALEREXEMPLAAR. Versie: 1/10/2013 Fyr Co ti 201 4 P R I J Z E N E N S P E C I F I C AT I E S 2 014 DEALEREXEMPLAAR Wijziinn in mon, uitvorinn, prijzn n spiitis, sm kurvrshin tussn inn n wrkijk kurn n typ- o rukoutn onr voorhou. Prijzn

Nadere informatie

Benchmark financiële websites 2006

Benchmark financiële websites 2006 JungleRating Bchmark financiële websites 2006 November 2006 > Bevinding, conclusies toekomstverwachting. Uitgevoerd voor Hri Sijthoff-Prijs. November 2006. Het Financieele Dagblad BV. Bron: Jungle Rating

Nadere informatie

B C D E. asmaten dagmaten totaalmaten. totaalmaten. dagmaten. asmaten. totaalmaten dagmaten

B C D E. asmaten dagmaten totaalmaten. totaalmaten. dagmaten. asmaten. totaalmaten dagmaten mtril (in pln n sn) D D gwpn ton mtslwrk in tonlokkn m (pln / nziht) snlouwstn / / m gvlmtslwrk m (pln / nziht) kvlor / hllingston isolti (PUR) isolti (llngls) kling in thrmish hnl hout (pln / nziht) ulzijig

Nadere informatie