Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Taal- en Letterkunde: Spaans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Taal- en Letterkunde: Spaans"

Transcriptie

1 Interfacultair Departement LerarenOpleiding Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Taal- en Letterkunde: Spaans Academiejaar Titularis: Prof. Dr. A. Vande Casteele Begeleiding: Mevrouw D. Hontoir Lokaal B432 0

2 Inhoudstafel Inleiding... 2 Contextualisering stage binnen het SLO- programma... 4 Stage: wat, wanneer, hoe?... 5 Wat valt er onder de noemer stage?... 5 De opdrachtenstages... 5 De oefenstages... 6 Wanneer kan je welke stage lopen?... 6 Hoe bekom je een stageplaats?... 8 Specifieke richtlijnen voor het opleidingsonderdeel Vakgerichte opdrachtenstage Specifieke richtlijnen voor het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage De module begeleide oefenstage De module zelfstandige oefenstage Wat wordt van wie verwacht? De mentor: De vakstagebegeleider: De titularis: De stagiair(e): Scorewijzers voor de vakgerichte oefenstage en de begeleide/zelfstandige oefenstage 1

3 Inleiding Het stageconcept gaat uit van vier principes die het groeien naar (meer) professioneel handelen in de schoolcontext faciliteren. 1. Een leerlijn in de stages inbouwen van observeren over sterk begeleid lesgeven naar zelfstandig lesgeven in de klas en participeren in vakoverschrijdende projecten. 2. Het reflecterend en onderzoekend handelen stimuleren door uit te gaan van problemen en dilemma s in reële praktijksettings om innoverend onderwijs te faciliteren. 3. De transfer van theorie naar praktijk en diep inzicht in de theorie versterken door reflectie op authentieke taken structureel in te bouwen in de theorievakken. 4. Een kwalitatief hoogstaande en adequate begeleiding inbouwen, die bestaat uit werkbegeleiding, tussentijdse evaluaties en leerbegeleiding, die naadloos op elkaar aansluiten. In de persoonlijke competentiematrix stage 1 kan de leerlijn van het stageconcept teruggevonden worden. Deze competentiematrix omvat de kerncompetenties van de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) aan de Vrije Universiteit Brussel. De kerncompetenties geven de accenten weer die onze lerarenopleiding legt in de vorming van leraren. Deze handleiding geldt voor de studenten die de SLO volgen binnen het reguliere traject. D.w.z. dat zij naast de theoretische component van 30 studiepunten, 30 studiepunten praktijkcomponent volgen onder de vorm van de volgende opleidingsonderdelen: Leren en Instructie 2: praktische toepassingen, Vakgerichte opdrachtenstage, Begeleide en zelfstandige oefenstage (opgesplitst in twee modules), Reflecterend en onderzoekend handelen en Verbredende oefenstage en dit volgens de volgtijdelijkheidsprincipes van de praktijkcomponent. Schematische voorstelling van volgtijdelijkheid van de praktijkcomponent van de SLO voor studenten die de opleiding afwerken in 1 academiejaar: SEMESTER 1 SEMESTER 2 Leren en Instructie 2: praktische toepassingen Vakgerichte opdrachtenstage Module begeleide Oefenstage Module zelfstandige oefenstage Reflecterend en onderzoekend handelen Verbredende oefenstage 1 Zie 2

4 Schematische voorstelling van de modulaire volgtijdelijkheid van de praktijkcomponent van de SLO voor studenten die de opleiding spreiden over 2 academiejaren: SEMESTER 1 SEMESTER 2 Jaar 1 Leren en Instructie 2: praktische toepassingen Vakgerichte opdrachtenstage / SEMESTER 1 SEMESTER 2 JAAR 2 1 Module begeleide Oefenstage Module zelfstandige oefenstage Reflecterend en onderzoekend handelen Module begeleide oefenstage Module zelfstandige oefenstage Reflecterend en onderzoekend handelen Verbredende oefenstage Verbredende oefenstage Schematische voorstelling van de modulaire volgtijdelijkheid van de praktijkcomponent van de SLO voor studenten die de opleiding spreiden over 3 academiejaren: SEMESTER 1 SEMESTER 2 Jaar 1 Leren en Instructie 2: praktische toepassingen / Vakgerichte opdrachtenstage SEMESTER 1 SEMESTER 2 JAAR 2 2 Module begeleide Oefenstage Module zelfstandige oefenstage Reflecterend en onderzoekend handelen Module begeleide oefenstage Module zelfstandige oefenstage Reflecterend en onderzoekend handelen JAAR 3 3 SEMESTER 1 SEMESTER 2 Verbredende oefenstage Verbredende oefenstage 1 De opleidingsonderdelen Begeleide en zelfstandige oefenstage en Reflecterend en onderzoekend handelen dienen binnen eenzelfde semester te worden afgelegd. Je mag, in overleg met de vakstagebegeleider(s), wel kiezen of je deze opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester plant. De verbredende oefenstage kan vrij ingepland worden in het eerste of het tweede semester. 2 De opleidingsonderdelen Begeleide en zelfstandige oefenstage en Reflecterend en onderzoekend handelen dienen binnen eenzelfde semester te worden afgelegd. Je mag, in overleg met de vakstagebegeleider(s), wel kiezen of je deze opleidingsonderdelen in het eerste of tweede semester plant. 3 De verbredende oefenstage kan vrij ingepland worden in het eerste of het tweede semester. 3

5 Deze handleiding is uitgewerkt binnen het reglementair kader van het Stagereglement Specifieke Lerarenopleiding voor het academiejaar Dit reglement is terug te vinden op de website Door ondertekening van de stageovereenkomst (zie verder) bevestig je kennis te hebben genomen van het stagereglement, alsook het te zullen naleven. Het is dus zeer nuttig om deze handleiding grondig door te nemen. Contextualisering stage binnen het SLO- programma Kort samengevat bestaat de praktijkgerichte component van de SLO uit 3 grote onderdelen: de opdrachtenstages, de oefenstages en het Reflecterend en onderzoekend handelen : Het onderdeel opdrachtenstages bestaat op haar beurt uit 2 soorten opdrachtenstages: Leren en Instructie 2: praktische toepassingen en de Vakgerichte opdrachtenstage. Het onderdeel oefenstages wordt opgedeeld in 2 soorten oefenstages: Begeleide en zelfstandige oefenstage (2 modules) en een Verbredende oefenstage. Tijdens het opleidingsonderdeel Reflecterend en onderzoekend handelen werkt de student tijdens zijn praktijkervaringen op een systematische manier aan de ontwikkeling van een reflectieve en onderzoekende houding in kader van het groeiproces tot professionele leerkracht. Opdrachtenstages Leren en Instructie 2: praktische toepassingen Vakgerichte opdrachtenstage Oefenstages Module begeleide oefenstage Module zelfstandige oefenstage Verbredende oefenstage Reflecterend en onderzoekend handelen Handelingsonderzoek Leerportfolio De stages zijn een cruciaal onderdeel in de specifieke lerarenopleiding. De opdrachten- en oefenstages gaan door in een stageschool. Binnen het opleidingsonderdeel Reflecterend en onderzoekend Handelen staat een academische benadering van het stagegebeuren binnen het opleidingsinstituut centraal. In dit opleidingsonderdeel leer je kritisch en systematisch reflecteren tijdens supervisiesessies, in het bijzijn van medestudenten, onder begeleiding van een leerbegeleider. Daarnaast wordt ook een kleinschalig handelingsonderzoek rond ervaren problemen of dilemma s opgezet en uitgevoerd. Bij de evaluatie staan de ontwikkeling van reflectie- en onderzoeksvaardigheden centraal waaraan een 4

6 proces- en productevaluatie is gekoppeld. Het opleidingsonderdeel wordt gelijktijdig uitgevoerd met het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage. Je dient beide opleidingsonderdelen dus simultaan tijdens eenzelfde semester te volbrengen! Deze handleiding focust op de stages binnen de SLO. Voor meer informatie over de andere opleidingsonderdelen verwijzen we graag naar de opleidingsonderdeelfiches die je online kan raadplegen (via: volg de link opleidingsprogramma ). Stage: wat, wanneer, hoe? Wat valt er onder de noemer stage? De opdrachtenstages Kort samengevat bestaan de opdrachtenstages uit verschillende observatie-, toepassings- en doeopdrachten die doorgaan in de stageschool. Je voert de opdrachten zoveel mogelijk zelfstandig uit, maar je kan/zal wel beroep doen op de expertise van de mentor in het kader van een specifieke opdracht. Het opleidingsonderdeel Leren en Instructie 2: praktische toepassingen heeft tot doel om je in contact te laten komen met de school- en lescontext in het algemeen en specifiek voor jouw stageschool. Om dit te verwezenlijken worden opdrachten geformuleerd, gerelateerd aan het vertrouwd maken met de schoolorganisatie en de schoolcultuur, het verwerven van inzicht in school-, klas- en lesbeleving vanuit het perspectief van de leerling, het ontwikkelen van inzicht in klassenmanagement en het ontwerpen van lessen waarin leerfuncties optimaal worden ondersteund. Het opleidingsonderdeel Vakgerichte Opdrachtenstage heeft tot doel je inzicht te laten verwerven in de taakinvulling van de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, als opvoeder en als organisator. Dit opleidingsonderdeel is richtingspecifiek. Opdrachten gaan van gesprekken met de mentor over zijn/haar opdracht als vakleraar, lesobservaties, het bestuderen van jaarplannen, observaties van vakgroepraden, klassenraden of oudercontacten tot de analyse van de accommodatie, het studiemateriaal, Aangezien het opleidingsonderdeel Leren en Instructie 2: praktische toepassingen gemeenschappelijk en niet vakspecifiek is, wordt ze in deze handleiding niet verder uitgediept. Voor meer informatie hierover verwijzen we opnieuw naar de opleidingsonderdeelfiche en naar de introductiebijeenkomsten/specifieke handleiding van dit opleidingsonderdeel. 5

7 De oefenstages Naast de opdrachtenstages, voorziet de SLO uiteraard ook oefenstages. De oefenstages omvatten de opleidingsonderdelen Begeleide en zelfstandige oefenstage en Verbredende oefenstage. Het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage bestaat zoals je eerder las uit twee modules, een module begeleide oefenstage en een module zelfstandige oefenstage en dient binnen eenzelfde semester afgelegd te worden. Door deze opsplitsing, krijgt de student de kans om te groeien van stagiair- leraar (in een context waar oefenen onder de begeleiding van de expert- mentor centraal staat) tot volwaardig beginnend leraar die sterk in zijn/haar schoenen staat (in een context waarin het zelfstandig ervaren van de realistische praktijk centraal komt te staan). Het opleidingsonderdeel Verbredende oefenstage geeft je de kans om kennis te maken met een diversiteit aan onderwijscontexten en situaties via opdrachten die het vakgerichte overstijgen. Je kan (individueel of in groep) een eigen project uitwerken of een gemotiveerde keuze maken uit onderwerpen zoals het begeleiden van leerlingen met leertekorten in het kader verschillende tutorprojecten, het geven van leesbegeleiding aan leerlingen uit secundaire Brusselse scholen onder leiding van de taalcoördinator op school, het meedraaien in een schoolproject van een methode- of Steinerschool, van een school voor slechtzienden en - horenden of van een school voor buitengewoon onderwijs, het in groep ontwikkelen en uitvoeren van een PAV- project voor beroepsleerlingen, het in groep opzetten van een schoolproject uitgaande van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen (lichamelijke gezondheid en veiligheid, mentale gezondheid, socio- relationele ontwikkeling, omgeving en duurzame ontwikkeling, politiek- juridische samenleving, socio- economische samenleving en socioculturele samenleving), Aangezien het opleidingsonderdeel Verbredende oefenstage gemeenschappelijk en niet vakspecifiek is, wordt ze in deze handleiding niet verder uitgediept. Voor meer informatie hierover verwijzen we opnieuw naar de opleidingsonderdeelfiche en naar de introductiebijeenkomsten/specifieke handleiding van dit opleidingsonderdeel. Wanneer kan je welke stage lopen? Het opleidingsonderdeel Vakgerichte opdrachtenstage loop je tijdens het eerste semester, parallel met de opleidingsonderdelen Leren en Instructie 2: praktische toepassingen en Vakdidactiek Taal- en letterkunde: Spaans. Het opleidingsonderdeel Vakgerichte opdrachtenstage gaat in oktober van start. Als je de SLO afrondt in 1 academiejaar, dan vindt het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage plaats in het tweede semester. Als je de SLO spreidt over meerdere academiejaren, dan kan het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage ofwel in het eerste semester ofwel in het tweede semester 6

8 plaats vinden (in beide gevallen dien je wel rekening te houden met de volgtijdelijkheid van de opleidingsonderdelen, zie hoger). Het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage kan aangevat worden op twee startmomenten tijdens: het eerste semester: ten laatste op 26 september 2014 (bij inschrijving academiejaar of eerder, met spreiding van de SLO over meerdere academiejaren) het tweede semester: ten laatste op 13 februari 2015 Gelijktijdig met de begeleide en zelfstandige oefenstages, dien je het opleidingsonderdeel Reflecterend en onderzoekend handelen te doorlopen. Zorg ervoor dat je tijdig (vóór aanvang van je stages) inschrijft voor de supervisiesessies van dit opleidingsonderdeel. De informati met inschrijfprocedure en data voor de supervisiesessies ontvang je enkele weken voor de startmomenten van de stages. Om de module zelfstandige oefenstage te mogen aanvatten, heb je de toestemming nodig van de titularis van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage. De module zelfstandige oefenstage dient maximaal 2 lesweken NA het beëindigen van de module begeleide oefenstage van start te gaan (periode van aanvang is afhankelijk van de spreiding van de module begeleide oefenstage). Absolute voorwaarde voor het kunnen doorlopen van deze praktijkgerichte opleidingsonderdelen is het volgen/gevolgd hebben van het vak/de vakken Vakdidactiek Taal- en letterkunde: Spaans uit de theoretische component. o Indien je de module begeleide oefenstage in het eerste semester begint, dan wil dat doorgaans zeggen dat je het opleidingsonderdeel Vakgerichte opdrachtenstage, samen met de opleidingsonderdelen Leren en Instructie 2: praktische toepassingen en Vakdidactiek Taal- en letterkunde: Spaans tijdens het eerste semester van het vorige academiejaar gevolgd hebt. o Start je met de module begeleide oefenstage in het tweede semester, dan heb je in de meeste gevallen het opleidingsonderdeel Vakgerichte opdrachtenstage, samen met de opleidingsonderdelen Leren en Instructie 2: praktische toepassingen en Vakdidactiek Taal- en letterkunde: Spaans in het eerste semester van hetzelfde academiejaar afgelegd. 7

9 Hoe bekom je een stageplaats? Je neemt tijdig 1 contact op met je vakstagebegeleider via e- mail om aan te geven dat je van start wil gaan met de stages. De vakstagebegeleider beschikt over een lijst van stagescholen met geschikte mentoren, die jaarlijks wordt geactualiseerd. In overleg met jou, beslist de vakstagebegeleider in welke stageschool je de opleidingsonderdelen Leren en Instructie 2: praktische toepassingen, Vakgerichte opdrachtenstage en Begeleide en zelfstandige oefenstage zal lopen 2. De vakstagebegeleider coördineert de verschillende stageplaatsen en zorgt er voor dat elke student(e) (een) geschikte stagescho(o)l(en) en (een) mentor(en) toegewezen krijgt. De vakstagebegeleider contacteert de betrokken mentor(en) om de stageplaats te reserveren. Nadat de stageplaats jou door de vakstagebegeleider werd toegekend, maak jij zelf ruim op voorhand en rechtstreeks met de mentor de nodige inhoudelijke en organisatorische afspraken omtrent het verloop van de verschillende stages: o voor de afspraken m.b.t. de opdrachtenstages ( leren en instructie 2: praktische toepassingen en vakgerichte opdrachtenstage ), neem je contact op vóór midden oktober; o voor afspraken m.b.t. de oefenstages (module begeleide oefenstage en module zelfstandige oefenstage), neem je contact op vóór eind oktober, als je de oefenstages in januari of februari wil starten, of vóór einde juni, als je in september wil starten. De concrete afspraken omtrent het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage vertalen zich in een stageplanning 3. De stageplanning is hét instrument om je stageperiode gesmeerd te laten verlopen en is nuttig voor zowel de vakstagebegeleider, de mentor als voor jezelf. Het bevat alle mogelijke inlichtingen over je stage: gegevens over je stageschool, je mentor, klas(sen), loka(a)l(en), data en uren van je Begeleide en zelfstandige oefenstage en de onderwerpen die je zal behandelen. Bij het opstellen van je stageplanning zijn helder overleg en het maken van duidelijke afspraken met je mentor onontbeerlijk. Ten laatste 1 week voor de eerste stageles van de module begeleide oefenstage stuur je je stageplanning via e- mail door naar de vakstagebegeleider, mevrouw D. Hontoir, ter goedkeuring. 1 Voor de student die de lerarenopleiding in 1 academiejaar afrondt, betekent dit dat hij/zij de vakstagebegeleider meteen bij aanvang van het academiejaar contacteert. Voor de student die de lerarenopleiding spreidt, is de situatie iets complexer: voor het bekomen van een stageplaats voor de Leren en Instructie 2: praktische toepassingen en de Vakgerichte opdrachtenstage contacteert hij/zij de vakstagebegeleider eveneens bij aanvang van het academiejaar. Wat de oefenstages betreft, wordt er een onderscheid gemaakt: indien hij/zij de oefenstages in september wenst aan te vatten, dient hij/zij ruim vóór de aanvang van het academiejaar contact op te nemen met de vakstagebegeleider (idealiter voor juni); indien hij/zij de oefenstages wenst aan te vatten midden januari of februari, dan dient hij/zij bij aanvang van het academiejaar contact op te nemen met de vakstagebegeleider. 2 Al deze vormen van stage gaan doorgaans door in één en dezelfde stageschool. Het opleidingsonderdeel Verbredende oefenstage gaat doorgaans door in een andere stageschool. 3 Teneinde de administratie zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we je enkel dit formulier te gebruiken. 8

10 De door de vakstagebegeleider goedgekeurde stageplanning mail je voor de start van de reflectiesessies eveneens door naar de ROH- leerbegeleider van het opleidingsonderdeel Reflecterend en onderzoekend handelen (voor toelating tot dit opleidingsonderdeel). Iedere wijziging in het stageplan moet meteen gemeld worden aan de vakstagebegeleider via e- mail. In geval van het niet doorgaan van een oefenles waarvoor de vakstagebegeleider een stagebezoek had gepland, dien je de vakstagebegeleider te verwittigen: bij een verwittiging op de dag zelf dient dit vóór de desbetreffende geannuleerde stageles te gebeuren, via telefoon; in alle andere gevallen volstaat een verwittiging via e- mail 1. Het telefoonnummer waarop je je vakstagebegeleider kan bereiken, vind je terug in de stageplanning. Ingrijpende wijzigingen inzake de stageperiode meld je ook meteen aan de ROH- leerbegeleider van het opleidingsonderdeel Reflecterend en onderzoekend handelen via e- mail. Om de stage te officialiseren en in orde te zijn met de verzekering, dient een stageovereenkomst afgesloten te worden tussen de stageschool, de Vrije Universiteit Brussel en jezelf. Deze stageovereenkomst 2 dient vóór aanvang van je stage door jezelf én door de directeur van je stageschool ondertekend te worden (in drievoud). In het kader van de wet op de welzijnswetgeving dient bij het aanvatten van een stage een risicoanalyse (inventaris van arbeidsrisico s) en desgevallend een werkpostfiche (document met welzijnsinfo en belangrijke afspraken inzake veiligheid) opgesteld te worden. Het uitvoeren van de risicoanalyse en het informeren van de opleidingsinstelling van de stagiair omtrent de resultaten van de risicoanalyse is een wettelijke verplichting t.g.v. het Koninklijk Besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Indien de risicoanalyse niet voorzien wordt voor de aanvang van de stages, dan draagt de stageschool hiervoor de volledige verantwoordelijkheid (indien de stageschool dit niet spontaan doet, is het uiteraard ten zeerste aangewezen hen hierover aan te spreken). De stageschool zelf bepaalt welke documenten van toepassing zijn (model A of B, WPF of niet) afhankelijk van het risico dat gepaard gaat met de stage en dient deze documenten aan jou te geven voor toevoeging aan de stageovereenkomst. Voor de algemene opleidingsonderdelen, inclusief Lichamelijke Opvoeding is (doorgaans) model A van toepassing. Indien dat het geval is, is (doorgaans) geen geneeskundig onderzoek nodig. In sommige situaties (hoofdzakelijk bij model B), zal naast het invullen van formulieren, ook een geneeskundig onderzoek moeten uitgevoerd worden. De overheid draagt de kosten die hiermee gepaard gaan, indien het geneeskundig onderzoek door de preventiedienst van de onderwijsinstelling gebeurt. Dit betekent concreet dat jij je met de documenten (risicoanalyse/werkpostfiche) dient aan te 1 Indien je de vakstagebegeleider niet op de hoogte brengt van het niet doorgaan van een oefenles waarvoor hij/zij een stagebezoek had gepland, dan kan zowel voor de module begeleide als de module zelfstandige oefenstage een sanctie uitgesproken worden door de voorzitter van het Interfacultair Departement LerarenOpleiding. Zie Stagereglement Specifieke Lerarenopleiding (SLO) , 2 Zie Stageovereenkomsten, 9

11 melden bij de arbeidsgeneesheer van de VUB. Bijkomende informatie hieromtrent, alsook voorbeelden van documenten risicoanalyse model A, risicoanalyse model B en een werkpostfiche model B vind je op Stagescholen die niet beschikken over eigen documenten terzake, kunnen deze documenten gebruiken. Let wel, indien zij bepaalde onderdelen van deze documenten niet willen/kunnen invullen, dan moeten zij dit expliciet vermelden en bevestigen d.m.v. een handtekening. De drie origineel ondertekende exemplaren (door jezelf en de directeur van de stageschool) met de risicoanalyse en/of werkpostfiche als bijlage breng je tenminste één week voor aanvang van de stages 1 binnen op het departementssecretariaat (lokaal 3B202). Belangrijk: kopies van ondertekende exemplaren zijn niet rechtsgeldig en worden niet aanvaard. Het departementssecretariaat zorgt er op haar beurt voor dat de exemplaren ondertekend worden door de voorzitter van het Interfacultair Departement LerarenOpleiding. Vervolgens zal het jou (en je vakstagebegeleider) per mail verwittigen van zodra je de twee volledig ondertekende stageovereenkomsten mag komen ophalen (één exemplaar voor jou en één exemplaar voor de schooldirecteur). Specifieke richtlijnen voor het opleidingsonderdeel Vakgerichte opdrachtenstage. Het opleidingsonderdeel Vakgerichte opdrachtenstage kan je enkel tijdens het eerste semester uitvoeren en geldt als voorbereiding op het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage. De opdrachten luiden als volgt: De vakgerichte opdrachtenstage dient te worden volbracht in de tweede en/of derde graad ASO, TSO en/of BSO. Voor het vreemdetaalonderwijs (Frans, Engels, Duits, Spaans) gaat de voorkeur uit naar de derde graad. Met de toelating van de titularis Vakgerichte opdrachtenstage is het mogelijk de helft van de opdrachtenstage (bv. voor 1 van de talen) in een CVO te doen. Dit geldt echter niet voor de stage m.b.t. het onderwijs van het Nederlands als moedertaal, die verplicht in het secundair onderwijs moet plaatsvinden. Voor de opdrachten 1, 2, 4 en 5 kiezen de studenten SLO 2 talen een van hun talen als hoofdtaal en werken daarvoor samen met de mentor voor die taal (in dit geval Spaans). Deze opdrachten hoeven bijgevolg maar 1 maal (in dit geval enkel voor Spaans) te worden uitgevoerd. Een uitzondering hierop vormt opdracht 3 (zie onder). Deze opdracht wordt voor beide talen uitgevoerd. Opdracht 5 dient wel aan beide stagedossiers te worden toegevoegd. Op vraag van de stagebegeleider van de tweede taal kan het zijn dat wordt gevraagd om deze opdracht ook in die taal uit te voeren. De studenten SLO 1 taal voeren de 5 opdrachten voor die taal uit. Bij de uitvoering van deze opdrachten dienen de studenten gebruik te maken van de verworven inzichten uit het opleidingsonderdeel Vakdidactiek Taalen letterkunde Spaans. De opdrachten luiden als volgt: 1 De stageovereenkomst is voor alle betrokken partijen van groot belang inzake verzekeringen. Respecteer dus de gestelde deadline voor indiening! 10

12 Opdracht 1: Interview met de mentor (4u ST) Deze opdracht bestaat erin de leraar/mentor te interviewen over de verschillende taken die het lerarenberoep met zich meebrengt (uurrooster, tijdsbesteding, lesvoorbereiding, huiswerk en toetsen, vakgroepwerking, vakoverschrijdende eindtermen, jaarplan, onderzoekscompetenties, etc.). Al deze aspecten moeten in een doorlopende tekst van minimum 4 bladzijden in Verdana 10 of gelijkwaardig worden gegoten. Opdracht 2: Analyse van de accommodatie (3uST) Veel leraren krijgen een eigen leslokaal ter beschikking. In deze opdracht staat de student stil bij de inrichting van het leslokaal van de leraar/mentor (lesmateriaal/leermiddelen, lokaalindeling, didactisch materiaal ). Is de opstelling van het lokaal dezelfde voor alle activiteiten/vaardigheden? Welke invloed heeft de opstelling op de participatie en interactie van de lerenden? (minimum 1 bladzijde in Verdana 10 of gelijkwaardig) Opdracht 3: Lesobservatieopdrachten (70uST) De specificiteit van de observatiestage voor de opleiding Talen bestaat erin dat er observatie gedaan moet worden voor twee talen 1. Er worden 6 lesuren per taal bijgewoond (totaal = 12 lesuren) in klassen waar later de begeleide en zelfstandige oefenstage zal worden gegeven. Om de lesobservaties te structureren, wordt er gebruik gemaakt van een observatieschema dat jou zal worden bezorgd door de stagebegeleider. Dit observatieschema moet voor elke geobserveerde les apart worden ingevuld. Hierin komen o.a. aan bod: een analyse van de beginsituatie, de lesdoelstellingen, de leerinhouden, de timing, de didactische werkvormen, het lesmateriaal, het bordschema, interactie leraar- leerlingen,... Opdracht 4: Rapportage vakgroepraad of klassenraad of oudercontact (5uST) Vakgroepraad - Wat was het opzet van de vakgroepraad (= welk probleem werd aan de orde gesteld)? - In welke mate komt de vakgroepraad de verticale en horizontale coördinatie ten goede? - Wat vond je zelf positief of negatief aan deze activiteit en waarom? Klassenraad - Om welk soort klassenraad ging het? - Wat is de inbreng van de leraar (mentor)? - Wat vond je zelf positief of negatief aan deze activiteit en waarom? 1 Indien men in de basisopleiding Talen een talencombinatie met Italiaans heeft gekozen, wordt hierop een uitzondering gemaakt aangezien Italiaans niet wordt gegeven in het secundair onderwijs en er binnen de lerarenopleiding ook geen vakdidactiek voor Italiaans is voorzien. Ook voor studenten die de lerarenopleiding enkel voor 1 taal volgen, geldt deze uitzonderingsmaatregel. Zij observeren het totale pakket van 12 lesuren in 1 taalvak. 11

13 Oudercontact - Hoe bereidt de mentor het oudercontact voor? - Hoe wordt het gesprek met de ouders aangepakt door de mentor? - Hoe zinvol zijn volgens jou deze oudercontacten? - Wat vond je zelf positief of negatief aan deze activiteit en waarom? (minimum 1 bladzijde in Verdana 10 of gelijkwaardig) Opdracht 5: Integrerende rapportageopdracht (8uST) De student(e) rapporteert over de verschillende opdrachten en bundelt deze op een eigen manier. De rapportering wordt afgesloten met een algemene reflectie over de opdrachtenstage. Ook deze opdracht dient geschreven te worden in de door de student gekozen doeltaal (in dit geval het Spaans). Voor de 2e taal maakt de student ook een vergelijking in de doeltaal tussen de observaties van beide talen/scholen/mentoren. (minimum 2 bladzijden in Verdana 10 of gelijkwaardig) Hoe word ik geëvalueerd voor het opleidingsonderdeel Vakgerichte opdrachtenstage? (zie scorewijzer op het einde van de stagehandleiding) Het verslag van het opleidingsonderdeel Vakgerichte opdrachtenstage dient vóór het starten van de examenzittijd en meer bepaald ten laatste op 19 december 2014 in papieren versie te worden afgegeven aan de vakstagebegeleider, mevrouw D. Hontoir. Het verslag wordt opgebouwd volgens de verschillende opdrachten en wordt begeleid door een inhoudsopgave. Voorzie je voorblad van de nodige algemene informatie: naam, rolnummer, studierichting, stageschool, naam mentor, naam vakstagebegeleider, Het opleidingsonderdeel Vakgerichte opdrachtenstage staat voor 3 studiepunten. Het totaal wordt gequoteerd op 20 punten. 12

14 Specifieke richtlijnen voor het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage. De gehele oefenstage wordt gespreid over minimum 8 lesweken, waarvan 4 à 5 lesweken aan de module begeleide oefenstage worden besteed. De aanvullende weken tot aan minimum 8 worden vervolgens aan de module zelfstandige oefenstage besteed. De gehele oefenstage bestaat uit gemiddeld 40 uren, waarvan de helft begeleide oefenstage en de helft zelfstandige oefenstage. Stagevermindering bij een interim- opdracht is mogelijk. Contacteer zo snel mogelijk (bij aanvang) de stagecoördinator, de betrokken stagebegeleider(s) en leerbegeleider van het opleidingsonderdeel Reflecterend en Onderzoekend Handelen. De module begeleide oefenstage Zoals reeds gezegd kan je de module begeleide oefenstage vervullen tijdens het eerste of tijdens het tweede semester: opteer je voor het tweede semester van hetzelfde academiejaar, dan vang je de module begeleide oefenstage midden januari of midden februari aan. opteer je voor het eerste semester van het daarop volgende academiejaar, dan start je de derde week van september met de module begeleide oefenstage; Uiteraard heb je in beide gevallen de opleidingsonderdelen Vakgerichte opdrachtenstage en Vakdidactiek Taal- en letterkunde: Spaans reeds gevolgd. Met de module begeleide oefenstage worden die stagelessen bedoeld die je zelf voorbereidt en uitvoert, onder intensieve begeleiding van de mentor. De rol van de mentor situeert zich dus op het niveau van de directe werkbegeleiding. Er wordt van je verwacht dat je gemiddeld 20 oefenlessen van 50 minuten geeft 1, gespreid over 4 à 5 lesweken (dit om het leerproces te optimaliseren) in het secundair onderwijs. We spreken hier van een gemiddelde omdat de overstap naar de module zelfstandige oefenstage afhangt van het competentieniveau dat je hebt bereikt. Je krijgt in de praktijk minimum 18 en maximum 24 begeleide oefenlessen de tijd om het vereiste niveau te behalen en toelating te krijgen tot de module zelfstandige oefenstage. Het voltooien van een deel van de module begeleide oefenstage in andere educatieve settings (basisonderwijs, buitengewoon onderwijs, hoger onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie) kan worden toegestaan door de titularis van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage, i.s.m. de vakstagebegeleider. Tijdens de lessen Vakdidactiek Taal- en letterkunde: Spaans leer je hoe je lesvoorbereidingen moet opstellen. Je bereidt je lessen voor op de aangeleerde manier en bezorgt je mentor je lesvoorbereidingen, tenminste twee werkdagen voor de lessen 1 Een overzicht van deze lessen komt in je stageplanning. 13

15 in kwestie (op de manier zoals afgesproken met de mentor). Op de IDLO- website vind je een blanco lesvoorbereidingsformulier 1 ter ondersteuning terug. De inhoud van je lessen bespreek je en leg je samen met je mentor vast in de stageplanning. Tijdens je begeleide oefenstage leg je de focus op je didactische ontwikkeling, aan de hand van volgende criteria: voorbereidende activiteiten en vakkennis; opbouw en inhoud van de lessen; didactische verwerking van de lessen; klasmanagement en contact met leerlingen; persoonlijk optreden tijdens de stage; het bereiken van doelstellingen; focus op het leren voor elke leerling; lesvoorbereidingen naar model; correct formuleren van doelstellingen; het realiseren van de geformuleerde doelstellingen; gebruik van alternatieve didactische werkvormen; opvolgen van de stagerichtlijnen; persoonlijk optreden tijdens de stagebezoeken; neerschrijven/bijhouden van een korte reflectie na elke les; gebruik van geschikte evaluatievormen. Na een afgerond leerstofonderdeel las je een toets- of evaluatievorm in. Feedback van en naar de leerlingen is erg belangrijk. Daarnaast kan je aan de hand van de resultaten op de toets terugblikken op je eigen lesgeven. De stage De vakstagebegeleider komt (al dan niet na afspraak) twee maal op bezoek tijdens de module begeleide oefenstage en volgt de les achteraan in de klas. Jij bezorgt de vakstagebegeleider een uitgewerkt lesvoorbereidingsformulier bij aanvang van de les. Na deze observatie volgt een gesprek op basis van het observatieverslag van de vakstagebegeleider. De mentor bespreekt iedere les met jou op basis van het door het IDLO voorziene lesevaluatie- instrument 2. LET OP: Je dient voor de module begeleide oefenstage voldoende competenties verworven te hebben om de module zelfstandige oefenstage te kunnen aanvangen. Het document toelating tot de module zelfstandige oefenstage 3 wordt afgeleverd door Zie 3 Zie 14

16 de titularis van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage. Zonder dit akkoord kan de zelfstandige oefenstage niet plaatsvinden 1. Het gehandtekende formulier bezorg je aan je mentor vóór aanvang van de module zelfstandige oefenstage. De module zelfstandige oefenstage Indien je tijdens de module begeleide oefenstage voldoende competenties hebt verworven en de titularis van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage bijgevolg het formulier toelating tot de module zelfstandige oefenstage heeft ondertekend, dan kan je de module zelfstandige oefenstage aanvatten. Deze omvat een reeks van 20 oefenlessen van 50 minuten 2, gespreid over minstens 3 lesweken, die je zelfstandig voorbereidt en uitvoert in het secundair onderwijs, zonder permanente aanwezigheid van de mentor in de klas. De mentor zal jou hier wel begeleiden op dezelfde manier zoals hij/zij de beginnende leerkracht in de school begeleidt (begeleiding op afstand). Hij/zij neemt dan m.a.w. de rol van de mentor als coach op. Het voltooien van een deel van de module begeleide oefenstage in andere educatieve settings (basisonderwijs, buitengewoon onderwijs, hoger onderwijs, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie) kan worden toegestaan door de titularis van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage, i.s.m. de vakstagebegeleider. Voor de aanvang van de module zelfstandige oefenstage dien je in principe kennis te hebben genomen van de uitrusting van het klaslokaal (videorecorder, overheadprojector, ) en beschikbare leermiddelen (leer- of handboeken). Geldende afspraken tussen de leraar en de leerlingen (invullen van de klasagenda, noteren op werkbladen, plaats van de leerlingen, ) blijven door jou gerespecteerd. Tijdens de uitoefening van je zelfstandige oefenstage voer je drie opdrachten uit, waarover je rapporteert in je werkportfolio: Opdracht 1: periode- en vorderingsplan van de module zelfstandige oefenstage op basis van jaarplanning mentor Voor de periode van de module zelfstandige oefenstage (i.c. lessenreeks van 20 stagelessen) werk je, voorafgaand aan deze stage, een periodeplanning uit. Aangezien in de meeste stagescholen het opstellen van een jaarplanning verplicht is, zal het hier in concreto vaak gaan om een kopie van het deel van de jaarplanning(en) van de mentor (waarvan je de klas(sen) overneemt) dat betrekking heeft op de periode van je zelfstandige oefenstage 3. Om de afwerking van de lessen in de module zelfstandige 1 Indien de titularis vanuit praktische overwegingen het formulier Toelating tot de module zelfstandige oefenstage digitaal wenst te bezorgen, dan dient hij/zij het formulier, opgeslagen als pdf, via te bezorgen aan de student, de vakstagebegeleider én de mentor met de verklaring dat hij/zij bijgevoegd document heeft ingevuld. 2 Een overzicht van deze lessen komt in je stageplanning. Richtlijnen hieromtrent vind je eerder in deze bundel. 3 Uiteraard mag je deze planning exact overnemen zoals ze is opgesteld door je mentor. Indien er geen jaarplanning voorhanden zou zijn, dan werk je zelf een periodeplanning uit waarin (minstens) aandacht geschonken wordt aan de leerinhouden die je wil behandelen, de doelstellingen die je hiermee wil bereiken (leerlijn) en de manier waarop je de evaluatie hiervan plant. 15

17 oefenstage te verduidelijken, werk je een vorderingsplan uit waarin duidelijk wordt wat je effectief hebt kunnen realiseren van wat je gepland had. Ter informatie: Een jaar- en vorderingsplan wordt door de meeste stagescholen verplicht. Het is een manier om de eigen lespraktijk doelgericht te plannen en bij te sturen. Op die manier kan de stageschool nagaan of de student- leraar het leerplan afwerkt. De jaarplanning geeft aan hoe men de leerinhouden en de leerplandoelstellingen uit het leerplan over de lessenreeks het schooljaar zal spreiden. De vorderingen die gemaakt worden, worden op de jaarplanning aangebracht (vorderingsplan). Het is een werkinstrument waar de hele tijd op aangevuld, geschrapt of geannoteerd wordt. De vorm van de jaarplanning, het vorderingsplan en de aanwezige rubrieken kunnen vrij gekozen worden. In veel stagescholen wordt een sjabloon gebruikt dat men in dergelijk geval ook moet hanteren. In de jaarplanning en het vorderingsplan kunnen, naast een algemeen deel, specifieke kolommen opgenomen worden met o.a. tijdsaanduiding, leerinhouden (niet gedetailleerd), overkoepelende begrippen (o.a. belangrijk in het kader van taalbeleid), te realiseren leerplandoelstellingen of eindtermen (meestal is een nummerverwijzing voldoende), evaluatie (hoe evalueren), afgewerkt (datum, opmerkingen), Opdracht 2: evaluatie van de leerlingen In de periodeplanning heb je normaal gezien reeds aangegeven op welke manier je welke doelstellingen geëvalueerd hebt. Licht concreet toe welk evaluatie- en puntensysteem je toegepast hebt en verklaar je keuze. Contextualiseer dit zo mogelijk binnen de afspraken inzake evaluatie van de vakgroep en/of stageschool en geef hierover je mening. Opdracht 3: neerslag gesprekken met de mentor Maak een samenvatting van de gesprekken over je beroepsvaardigheden (binnen de klas- en schoolcontext) met je mentor. Voor iedere les werk je nog steeds lesvoorbereidingen uit (op de aangeleerde manier). Je bezorgt deze tenminste twee werkdagen voor de lessen in kwestie (of op de manier zoals afgesproken) met de mentor. De finale versies van de lesvoorbereidingen breng je mee naar iedere stageles, zodat zowel de mentor als de vakstagebegeleider op ieder moment inzage kan hebben in de lessen die je geeft in het kader van de module zelfstandige oefenstage. Op de website vind je een blanco lesvoorbereidingsformulier 1 terug. Zowel op jouw eigen initiatief als op initiatief van de mentor kan op ieder moment een gesprek plaatsvinden over jouw praktijkervaringen tijdens de module zelfstandige oefenstage. De onderwerpen van je lessen bespreek je en leg je samen met je mentor vast in de stageplanning. 1 Zie 16

18 Na een afgerond leerstofonderdeel las je opnieuw een toets- of evaluatievorm in. Aan de hand van de resultaten op de toets kan je ook hier terugblikken op je eigen lesgeven. De stage De vakstagebegeleider komt (in principe na afspraak) één maal op bezoek tijdens je zelfstandige oefenstage en volgt de les achteraan in de klas door middel van het uitgewerkte lesvoorbereidingsformulier dat jij voor hem/haar hebt voorzien. Na deze observatie volgt een gesprek op basis van het observatieverslag van de vakstagebegeleider. Hoe word ik geëvalueerd voor het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage? (zie scorewijzer op het einde van de stagehandleiding) Het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage staat op 12 studiepunten. Je wordt beoordeeld op de stagepraktijk van zowel de module begeleide oefenstage als van de module zelfstandige oefenstage (80%) enerzijds en op je stagedossier (20%) hierover anderzijds. Het geheel wordt gequoteerd op 20 punten. De stagepraktijk: Bij de evaluatie van de module begeleide oefenstage staan 2 vragen centraal: Kan deze stagiair(e) een goede leraar worden? (aandachtspunt voor de mentor) Heeft de stagiair(e) de transfer gemaakt van theorie naar praktijk? (aandachtspunt voor de vakstagebegeleider). Aan het eind van de module begeleide oefenstage vult de mentor het eindevaluatieformulier voor de mentor in. Dit eindevaluatieformulier voor de mentor en de observatieverslagen van de vakstagebegeleider vormen de basis voor het overleg tussen beide. Dit overleg bepaalt of je voldoende competenties verworven hebt om de module zelfstandige oefenstage te kunnen aanvatten. Indien je een tekort hebt voor de module begeleide oefenstage, dan kan je de module zelfstandige oefenstage niet aanvangen en zal het cijfer van het tekort voor dit opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage gelden. Bij de evaluatie van de module zelfstandige oefenstage staan eveneens 2 vragen centraal: Wordt deze stagiair(e) een goede leraar, zowel in de klas als daarbuiten? (aandachtspunt mentor) In welke mate is er bij de stagiair(e) sprake van zelfstandig professioneel handelen in de stage? (aandachtspunt vakstagebegeleider). De mentor en de vakstagebegeleider komen op het einde van de modules begeleide en zelfstandige oefenstage tot een gemeenschappelijk cijfer voor het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage. Tijdens dit evaluatiegesprek komen de 17

19 kerncompetenties van de specifieke lerarenopleiding aan bod. Per kerncompetentie wordt bekeken: In welke mate er aandacht geweest is voor de werkpunten uit de begeleide en zelfstandige oefenstage? Of de stagiair(e) voldoende deskundig is in de verschillende deelcompetenties? Daarnaast staat ook persoonlijk voorkomen en attitudes centraal (cf. attitudes zoals geformuleerd in de decretaal bepaalde basiscompetenties 1 ) Van groot belang hierbij is de mate van jouw evolutie. De finale evaluatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de titularis van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage en in samenspraak met de vakstagebegeleider en de mentor. Er wordt niet alleen productmatig, maar ook procesmatig geëvalueerd. Het stagedossier: Het stagedossier wordt AFGEDRUKT en ingediend bij e vakstagebegeleider, mevrouw D. Hontoir, en dit ten laatste op: - januari- zittijd: 10 januari juni- zittijd: 1 juni september- zittijd: 20 augustus 2015 De evaluatie van dit dossier gebeurt door de vakstagebegeleider, in overleg met de titularis van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage. Het stagedossier voor het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage is een werkportfolio en omvat volgende onderdelen: - de stageplanning m.i.v. de inlichtingenfiche met administratieve coördinaten; - het originele ondertekende formulier Toelating tot de module zelfstandige oefenstage 2 ; - alle lesvoorbereidingen van de module begeleide/zelfstandige oefenstage (inclusief syntheseteksten) van de stagelessen; - tijdens de stagelessen gebruikt didactisch materiaal (transparanten, krantenartikels, video s, bandopnames, enz.); - korte reflectieverslagen m.b.t. de didactische aspecten van elke gegeven stageles; - neerslag van de drie opdrachten, uitgevoerd tijdens de module zelfstandige oefenstage; - adviezen, opmerkingen, van de mentor en de vakstagebegeleider; - de ingevulde lesevaluatieformulieren van de mentor 3 Je giet dit alles in een aangenaam leesbare vorm en vergeet vooral de inhoudsopgave niet. 1 beslissingsvermogen, relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid, leergierigheid, organisatievermogen, zin voor samenwerking, verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit 2 Indien de titularis vanuit praktische overwegingen het formulier Toelating tot de module zelfstandige oefenstage digitaal heeft bezorgd, dan voeg je de afdruk van de mail toe aan je stagedossier. 3 Zie website IDLO 18

20 Wat wordt van wie verwacht? Een uitvoerige omschrijving van de opdrachten van alle betrokken actoren vind je in het stagereglement Specifieke Lerarenopleiding (SLO) academiejaar We lijsten hier alvast enkele belangrijke aandachtspunten op. De mentor: In het kader van de opdrachtenstages, met name de opleidingsonderdelen Leren en Instructie 2: praktische toepassingen en Vakgerichte opdrachtenstage, wordt van de mentor verwacht dat hij/zij de rol van gastheer/gastvrouw en gids op zich neemt. In het kader van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage begeleidt de mentor je volgens de twee onderscheiden modules. Wat betreft de module begeleide oefenstage begeleidt de mentor je vanuit de praktijk: hij/zij neemt de directe werkbegeleiding op zich en geeft ondersteuning met betrekking tot situatiegebonden, vakinhoudelijke en onderwijskundige beroepsvaardigheden. De mentor observeert alle stagelessen die door jou gegeven worden in het kader van deze module. Na iedere les wordt een begeleidingsgesprek gehouden door de mentor, waarbij hij/zij je mondelinge feedback geeft over de geobserveerde les en advies naar toekomstig functioneren. De mentor maakt hiervoor gebruik van het voorziene instrument 1. Je noteert zelf alle nuttige gegevens en suggesties m.b.t. de didactische aspecten van de lessen. Deze notities worden mee in het stagedossier opgenomen. Na de allereerste stageles bepaal je samen met de mentor enkele leerpunten, waarop je je tijdens de verdere stage wil verbeteren. Deze leerpunten worden in de loop van de tijd aangepast en nieuwe leerpunten krijgen meer aandacht. De mentor gebruikt voor de evaluatie van je begeleide oefenstage het voorziene eindevaluatieformulier 2. Wat betreft de module zelfstandige oefenstage begeleidt de mentor je eveneens vanuit de praktijk: hij/zij neemt eerder de indirecte werkbegeleiding of begeleiding op afstand op zich en geeft ondersteuning met betrekking tot situatiegebonden en onderwijskundige beroepsvaardigheden. Hij/zij geeft deze begeleiding o.b.v. de lesvoorbereidingen die jij hem/haar bezorgt en de gesprekken, die zowel op jouw als op zijn/haar initiatief kunnen plaatsvinden. Naast begeleiden, beoordeelt de mentor het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage in samenspraak met de vakstagebegeleider. 1 Zie website IDLO 2 Zie website IDLO 19

21 De mentor ontvangt van de vakstagebegeleider een Stagehandleiding voor mentoren 1, waarin de nodige informatie betreffende onze opleiding en de verwachtingen van de verschillende actoren worden uiteengezet. De nodige documenten voor begeleiding en evaluatie zijn terug te vinden op de IDLO- website bij Belangrijke documenten. De vakstagebegeleider: Vakstagebegeleider van dienst is/zijn: mevrouw D. Hontoir. Zoals reeds beschreven coördineren de vakstagebegeleiders de stages en zorgen zij ervoor dat je een geschikte stageschool vindt. De vakstagebegeleider begeleidt je op procedureel vlak (bijv. bij het toekennen van een geschikte stageschool) en op didactisch vlak, vanuit de visie van de opleiding. De vakstagebegeleider komt hiertoe (minstens) twee maal op stagebezoek tijdens de module begeleide oefenstage en één maal tijdens de module zelfstandige oefenstage. Aan het einde van de module zelfstandige oefenstage, voert de vakstagebegeleider daarnaast nog een gesprek met je stageschool en/of mentor op basis van de kerncompetenties. Hij/zij geeft de data van de stagebezoeken na de ontvangst en goedkeuring van de stageplanning per e- mail door. Mogelijk worden er extra/onaangekondigde stagebezoeken ingelast. De vakstagebegeleider begeleidt je in eerste instantie vanuit de visie van de opleiding: maak je de transfer van theorie naar praktijk? Na elk stagebezoek volgt een begeleidingsgesprek waarbij hij/zij je feedback geeft over de progressie. Na een gesprek met de mentor brengt de vakstagebegeleider verslag uit over jouw Begeleide en zelfstandige oefenstage bij de desbetreffende titularissen, respectievelijk aan het einde van de module begeleide oefenstage en aan het einde van de module zelfstandige oefenstage. Daarnaast beoordeelt de vakstagebegeleider het stagedossier (werkportfolio) in samenspraak met de titularis van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage. De titularis: De evaluatie van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de titularis van dit opleidingsonderdeel en in samenspraak met de vakstagebegeleider en de mentor. De titularis van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage bewaakt de toepassing van de pedagogische en vakdidactische inzichten. Hij/zij onderhoudt nauw contact met de vakstagebegeleider, bewaakt de evaluatie van de stages en bespreekt de evaluatie van het stagedossier dat de stagiair(e) uitwerkt voor het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage met de vakstagebegeleider. De stagiair(e): Nadat jou door de vakstagebegeleider een stageschool toegewezen werd, neem je contact op met de mentor om in eerste instantie een afspraak te maken. Vergeet niet 1 ook terug te vinden op 20

22 tijdens dit eerste contact naast je naam ook te vermelden dat je student(e) van de Specifieke Lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel bent; mentoren krijgen vaak en uit alle hoeken aanvragen voor stage. Zoals hierboven beschreven, bespreek je met de mentor de organisatie van de verschillende stages en stel je samen met de mentor de stageplanning op. Duidelijke communicatie en goede afspraken zijn hierbij onontbeerlijk. Deze stageplanning mail je zo snel mogelijk en ten laatste 1 week voor de eerste stageles door naar je vakstagebegeleider, ter goedkeuring via ondertekening. De door de vakstagebegeleider goedgekeurde en ondertekende stageplanning bezorg je tevens voor de start van de reflectiesessies via e- mail aan de ROH- leerbegeleider van het opleidingsonderdeel Reflecterend en onderzoekend handelen (voor toelating tot dit opleidingsonderdeel). De vakstagebegeleider bepaalt op basis van je stageplanning wanneer hij/zij zal langskomen op stagebezoek tijdens het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage en communiceert dit naar jou via e- mail. Het is aan de stagiair(e) om die data door te geven aan de mentor. Zoals reeds vermeld, kreeg de mentor reeds de nodige documenten via de Stagewijzer voor mentoren. Indien je tijdens de stage een probleem ervaart van welke aard dan ook dan neem je best zo snel mogelijk contact op met je vakstagebegeleider of met de titularis van het opleidingsonderdeel Begeleide en zelfstandige oefenstage. In samenspraak met de betrokkenen wordt dan naar een gepaste oplossing gezocht. In geval van een aanhoudend probleem, neem je contact op met de stage- en nascholingscoördinator van IDLO, dr. Eva Van Moer of 02/ ). Zij tracht dan op overkoepeld niveau een oplossing uit te werken. Tot slot nog enkele aandachtspunten: pas je aan de schoolcultuur aan en leef de regels van de stageschool na; ga tijdens je eerste bezoek aan de stageschool langs bij de directeur, stel jezelf even voor en bedank hem/haar voor de gastvrijheid; bedank op het einde van je stage ook je mentor voor de investering. 21

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Engels

Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Engels Interfacultair Departement LerarenOpleiding Stagehandleiding voor studenten in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Engels Academiejaar 2013-2014 Titularis: Prof. Dr. J. Eyckmans (June.Eyckmans@vub.ac.be)

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Wegwijzer Instapstage

Wegwijzer Instapstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Instapstage 1. Inleiding Tijdens de Instapstage maak je verder kennis met het functioneren als vakleraar. Je voert de Instapstage samen met een duopartner uit. Studenten

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE Inleiding Deze competentiematrix omvat de kerncompetenties van de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De kerncompetenties geven de accenten

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

1 Praktische gegevens

1 Praktische gegevens RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET LESVOORBEREIDINGSFORMULIER Projectgroep 4 van NOvELLe werkt rond de Harmonisering en digitalisering van de documentenstroom in verband met stages. In het kader daarvan

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters:

Attitudes. Stage tweede programmajaar. Naam student: School: Datum stage: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Naam student: School: Mentor(en): Leeftijd kleuters: Stage tweede programmajaar Datum stage: Attitudes Gelieve per attitude (relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid, leergierigheid, organisatievermogen,

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT STAGEVADEMECUM SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? Centrale dienst Winterstraat 12, 3740 Bilzen 089 41 82 35 stage@sg-sintjozef.be

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. reglement STAGEREGLEMENT versie Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 2013-2014 pagina s 7 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Geldig voor academiejaar 2013-2014 Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art.

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Documenten van de leraar

Documenten van de leraar DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Documenten van de leraar SECUNDAIR ONDERWIJS Tijdens je opleiding tot leraar werd je geïnformeerd over o.a. de leerplannen die voor je vak(gebied)

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20..

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. (Logo Opleidingsinstelling) (Gegevens opleidingsinstelling) (Logo van eigen ENW/RP) (naam - adres telefoon/fax - website) LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

[VADEMECUM STAGIAIR] Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad. Campus Ursula 013 35 54 30. Gebouwen A, B, C Ursulinenstraat 2. Campus Amandina 013 35 06 80

[VADEMECUM STAGIAIR] Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad. Campus Ursula 013 35 54 30. Gebouwen A, B, C Ursulinenstraat 2. Campus Amandina 013 35 06 80 2015 Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad Campus Ursula 013 35 54 30 Gebouwen A, B, C Ursulinenstraat 2 Campus Amandina 013 35 06 80 Gebouw D Veearts Strauvenlaan 5 Gebouw E Sint-Truidersteenweg 18 Gebouw

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. Bijlage L stagereglement opleiding muziek Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een student gedurende

Nadere informatie

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 St Franciscusinstituut Leuven Els Swinnen 29 april 2015 Structuur van de opleiding MODULE 1 Initiatie verpleegkunde MODULE 2 Verpleegkundige

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Stage- en bachelorproefovereenkomst

Stage- en bachelorproefovereenkomst Departement: Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding: Industriële Wetenschappen: Bouwkunde Stage- en bachelorproefovereenkomst overeenkomst version 23-06-2011 pages 5 Tussen hen die tekenen:

Nadere informatie

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Overzicht 1. Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2. Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3. Wanneer kan ik de opleiding volgen? 4.

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

. : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE

. : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE . : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE Bachelor in het Onderwijs: secundair onderwijs 1. Hoeveel weken loop je stage?... 1 2. Door wie word je begeleid?... 2 3. Wat wordt er van je verwacht?...

Nadere informatie

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject 1. Welk doel heeft deze gids?

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding. Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven.

Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding. Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven. Competenties, e-portfolio en lerarenopleiding Veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be, yves.blieck@ppw.kuleuven.be, katrien.struyven@ped.kuleuven.be 1. Het e-portfolio (EPF) tijdens de stage van de SLO 2 stagedelen

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling?

Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling? Hoe bereidt BuSO OV2 voor op tewerkstelling? Waarde van arbeid en tewerkstelling Arbeid = tewerkstelling of niet? Waarde of betekenis van tewerkstelling: Inkomen Structuur Eigenwaarde Relaties zelfbeeld

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

1 Draagwijdte...2. 2 Het leerplan...2. 2.1 Omschrijving en doelen...2. 2.2 Tips voor het gebruik van een leerplan...3. 3 De leermiddelen...

1 Draagwijdte...2. 2 Het leerplan...2. 2.1 Omschrijving en doelen...2. 2.2 Tips voor het gebruik van een leerplan...3. 3 De leermiddelen... Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-100 datum : 2002-08-28 gewijzigd : 2007-02-21 contact : Dienst Leren en Onderwijzen,

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen

Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen Bijlage 1 bij omzendbrief SO/2002/09 Welzijn op het werk voor leerlingen, studenten en cursisten die stage lopen 1. Wet- en regelgeving. Een leerling secundair onderwijs, een student hoger onderwijs, een

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken)

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) De vakgroep kan bestaan uit : 1 leraren die vak geven vanuit dezelfde discipline (vb. gezondheidsopvoeding, verzorging,

Nadere informatie

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam:

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam: Project wiskunde: iteratie en fractalen Naam: Klas: 6EW-6LW-6WW 1 Doelstellingen De leerlingen leren zelfstandig informatie verwerven en verwerken over een opgelegd onderwerp. De leerlingen kunnen de verwerkte

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Professioneel handelen in de onderwijspraktijk voor de LIO

Professioneel handelen in de onderwijspraktijk voor de LIO Interfacultair Departement LerarenOpleiding Professioneel handelen in de onderwijspraktijk voor de LIO Handleiding voor de mentor Handleiding bij in-service training van de LIO 2015-2016 Prof. Dr. Wouter

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt.

Personeelslid van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, die de studentstagiair tijdens de stage daadwerkelijk begeleidt. BIJLAGE M stagereglement Specifieke Lerarenopleidingen Hoofdstuk 1 Omschrijvingen Art. 1 Stage Stage is een opleidingsonderdeel, deel van een opleidingsonderdeel of een onderwijsactiviteit, waarbij een

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27 TABASCO Oriëntatie + voorbereiden Leercoach Leerlingen Iemand voorstellen (schriftelijk en mondeling) Leerplandoelstellingen kiezen functionele kennis: - woordvelden: 35.1.1 en 35.1.2 en 35.1.3 - grammatica:

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Dag stagiair(e) Welkom in onze scholengemeenschap!

Dag stagiair(e) Welkom in onze scholengemeenschap! STAGEVADEMECUM Aanvragen van een stage hoe ga je een stage aanvragen wanneer ga je een stage aanvragen goedkeuring van de aanvraag Afspraken over het verloop van de stage voor de stage opdrachten lessen

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN

WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN WERKAFSPRAKEN VOOR GEBRUIKERSORGANISATIES TOLK- EN VERTAALDIENST PROVINCIE ANTWERPEN Inleiding Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt twee vormen van dienstverlening aan: - sociaal tolken - sociaal

Nadere informatie

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES I Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (voormiddag)

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES I Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (voormiddag) > VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES I Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (voormiddag) Aanwezig: 18 leerlingen en 1 begeleidende leerkracht Vertegenwoordiging: Sint-Theresia-instituut Kortrijk,

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie