100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen"

Transcriptie

1 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen

2 ...200% Return On Investment

3 People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft u een training gevolgd naast uw werk? In hoeverre heeft die training uw functioneren in de organisatie verbeterd? En hoe vaak maakt u nog dagelijks gebruik van de kennis en vaardigheden die u tijdens die training heeft opgedaan? En hoe precies levert die training daadwerkelijk toegevoegde waarde op? Allemaal legitieme vragen die de kritische blik van uw werkgever verklaren. Veel cursussen bieden goede methodes: gereedschappen waarmee gewerkt kan worden. Een docent doet voor hoe je moet sleutelen, je oefent ermee en je neemt de gereedschappen mee naar je werk. Na een paar weken belanden de gereedschappen in de kast. Je liep tijdens het gebruiken van die mooie gereedschappen tegen allerlei weerstanden aan, soms klein, soms groot. Hóe daarmee om te gaan was je niet geleerd. People-Management biedt hulp en begeleiding bij die weerstanden. Omdat verandering voor slechts een zeer beperkt deel van de mensen makkelijk en prettig is. De meeste mensen hebben moeite met écht veranderen. Bij ons werkt u aan uzelf met resultaat voor uw bedrijf. Want 100% persoonlijke groei betekent 200% meer effectiviteit in uw werk. En daar draait het om.

4 Wie zijn wij? Opgericht in Bestaat uit 3 vaste medewerkers en 5 externe trainers. Trainingsprogramma s zijn afgestemd op de persoonlijke leervragen en op de eisen van de dagelijkse praktijk. Van individuele coaching tot jaaropleidingen. Van open trainingen tot maatwerktrajecten. Meer dan 1000 mensen hebben inmiddels bij People- Management een training of opleiding gevolgd. Ervaring in zowel de non-profit als profit sector. De jaaropleidingen kunnen worden afgesloten met een internationaal erkend certificaat (INLPTA). Wel vrijwillig, niet vrijblijvend. Visie Doelen bereiken vereist persoonlijke groei. Want de persoonlijkheid is de meest essentiële en bepalende factor hoe de kennis en kunde in de praktijk wordt toegepast. Iedere organisatieverbetering zal uiteindelijk dus op individueel menselijk niveau moeten plaatsvinden. Missie People-Management ondersteunt cursisten en bedrijven om hun eigen (scholings)doelstellingen te realiseren, door gerichte trainingen aan te bieden en het zodanig passend maken van het geleerde dat het resultaat meetbaar kan worden getoetst. Doelen People-Management is gericht op het uitbouwen van de persoonlijkheid van mensen en organisaties om de toegevoegde waarde te vergroten. People-Management richt zich in het bijzonder op mensen voor wie het noodzakelijk is een persoonlijke groeistap te maken. Van medewerker tot CEO. Strategie 1. Trainingsdoelen formuleren en tussentijdse evaluatoren benoemen. 2. Voorbereiden, training volgen, studeren, oefenen en toepassen in de praktijk. 3. Feedback verzamelen, evalueren en eventueel bijsturen. 4. Afsluiten van de training en het resultaat toetsen aan de hand van de leervragen of het gevolgde programma met de externe evaluatoren.

5 People-Management 200% inzet van trainer en cursist Wel vrijwillig - niet vrijblijvend Sinds onze oprichting in 1994 zijn wij gecommitteerd om mensen te helpen met het ontwikkelen van hun vermogens op het gebied van professioneel communiceren en persoonlijke effectiviteit. Wij ervaren het als onze voortdurende taak om samen met onze cursisten te werken aan positieve gedrags- en persoonsvorming. Bij People-Management bent u aan het juiste adres als u écht wilt veranderen. Maar dat moet u wel zelf willen. U moet het niet doen voor uw baas, u moet het ook niet doen omdat het hip is. U moet het niet doen omdat u indruk op anderen wilt maken, u moet het ook niet doen als u niet wilt veranderen. U moet het doen omdat u wilt verbeteren en toegevoegde waarde voor uw organisatie wilt creëren. Onze trainingen zijn vrijwillig maar nooit vrijblijvend. We gaan niet alleen aan de slag met uw kennis en kunde, ook gaan we u helpen in te grijpen in uw zienswijzen, gewoonten en prestaties. Een training bij People-Management is heftig. De resultaten ook: mensen die geslaagd zijn promoveren doorgaans binnen een jaar. Het volgen van de opleiding heeft mij in staat gesteld doelen te bereiken in communicatie, zowel persoonlijk als professioneel. Het belangrijkste hierin is het begrip dat wij zelf verantwoording hebben en kunnen nemen voor communicatie en het effect hiervan op anderen. Een aanrader voor iedereen die een hogere persoonlijke effectiviteit wenst. M. von Barnau Sythoff-Mesman, M2 - retail

6 Samenhang van de trainingen Instroom vanuit: Competentie Development Programma s Intakegesprek gevolgd door een Mental Preference Analyse Opleiding tot Professional Business Communicator Opleiding tot Master Business Communicator 360 Feedback Beoordelingsgesprekken Persoonlijke Ontwikkeling etc. Non Verbaal Communiceren Professional Sales Communicator Professioneel Presenteren Verticale instroom na intake Ondanks alle technologie, komt het altijd neer op mensen De maatschappij verwacht van medewerkers en leidinggevenden in toenemende mate hoge prestaties op een breed terrein. Ze moeten resultaten leveren, verantwoording nemen, betrokken, daadkrachtig, betrouwbaar en open zijn. Deze verwachtingen stellen zeer hoge eisen aan hun persoonlijke effectiviteit, professioneel functioneren en gevolgde opleidingen. Wij vinden dat wanneer zij aan deze hoge verwachtingen moeten voldoen, ze vooral iets met zichzelf moeten doen. People-Management is gericht op het uitbouwen van de menskant (persoonlijkheid) van organisaties. Om de toegevoegde waarde en contributie van die mensen aan de organisatie te vergroten. Wij vinden dat de verbetering van de kwaliteit van de persoonlijke communicatie een rechtstreekse positieve impact heeft op de resultaten van de professional. Zowel in business als in andere sectoren. Omdat iedere organisatie uiteindelijk uit mensen bestaat. Mensen die samen werken aan het enige doel: het waarborgen van continuïteit. En samenwerken om doelen te verwezenlijken vereist professionele communicatie. Persoonlijke groei Professionele communicatie bestaat niet uit het aanleren van trucjes of kunstjes. Integendeel. Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei. Groei die ontstaat doordat cursisten hun ongekende communicatieve vermogens tijdens onze trainingen ontdekken, verder ontwikkelen en vervolgens met succes toepassen. Trainingen waarin mensen echt én blijvend leren met hoog resultaat én niet na drie weken van het geleerde niets meer toepassen. Resultaat als verplichting Daarom investeren we een groot deel van de trainingstijd in het helpen integreren van het geleerde. Passend bij wie de cursisten zijn. Bij hun eigen waarden, overtuigingen, wereldbeeld en persoonlijkheid. De cursisten ontwikkelen niet alleen hun sterke kanten, maar juist ook hun zwakke kanten. In het belang van de onderneming en henzelf. Dit vereist continu werken met de unieke mix van kennis, kunde en persoonlijkheid. Zowel voor de cursisten als voor de trainers. Het vraagt van beiden hoge inzet en bereidheid om aan het proces van persoonlijke vorming en competentie-ontwikkeling mee te werken.

7 People-Management Kwalificeren Wilt u weten of People-Management ook voor u toegevoegde waarde levert, vraag dan een kosteloos gesprek aan. Na een korte telefonische inventarisatie maken we een afspraak voor een kwalificatiegesprek. We analyseren de verbeterpunten en de doelen. Van daaruit geven we een trainingsvoorstel of een advies over de te volgen weg. Introductie-workshop Meedoen en in de praktijk ervaren zegt meer dan vele mooie woorden. Vandaar de introductie-workshop. Hierin kunt u kennismaken met People-Management en hun jaaropleiding. Individuele training of persoonlijke coaching U loopt tegen persoonlijke en hardnekkige zaken aan die niet oplosbaar zijn d.m.v. groepstraining. Toch moet er iets gebeuren! Bel onze coach en vraag om een kosteloos intakegesprek. Daarin bespreekt u de zaken, formuleren jullie de doelen en hij geeft u advies over de aanpak. Advanced Professional Business Communicator Vanuit vragen, wensen en behoeften van onze oudstudenten hebben we de Advanced-dagen in het leven geroepen. Meer info hierover vindt u op Onze trainingen Introductie workshop Professional Business Communicator Professional Business Communicator Master Business Communicator Non-verbaal communiceren Professional Sales Communicator Professioneel presenteren Individuele training Vaardig communiceren op de werkplek Studieduur 1 dag 8 x 2 dagen, looptijd 12 maanden 8 x 2 dagen, looptijd 12 maanden 3 dagen, looptijd 12 weken 3 dagen, looptijd 12 weken 3 dagen, looptijd 12 weken weken De trainers slagen er niet alleen in mensen communicatietechnieken bij te brengen, maar door de training heen zie je de cursisten ook daadwerkelijk als mens veranderen: positief - doelgericht - overtuigd - zelfverzekerd. Door ieder individu op een aangepaste individuele manier te benaderen, draagt de persoonlijke groei bij tot een positieve groepsdynamiek waarbij uitdagende doelstellingen worden gerealiseerd. Marc Smits, Stadsontwikkeling Antwerpen

8 100% bewuster

9 ...200% professioneler Opleiding tot Professional Business Communicator Professioneel communiceren én persoonlijke effectiviteit In uw werk besteedt u veel tijd aan communiceren met uw medewerkers, collega s, leidinggevende(n), klanten en leveranciers. Wanneer u in staat bent uw gesprekken motiverend, helder en gestructureerd te voeren, bent u veel effectiever en krijgt u veel hogere respons. Dit geeft bij zowel u als uw gesprekspartner veel prettiger resultaten. Doelgroep Deze vormende en uitdagende opleiding is ontwikkeld voor medewerkers en (aankomend) leidinggevenden, die hun professionele leidinggevende en communicatieve vaardigheden wensen te vergroten en te ontwikkelen. Doel U ondergaat een persoonlijk groeiproces waardoor u inzicht krijgt in uw persoonlijke effectiviteit en uw professionele communicatieve kwaliteiten. Belangrijk kenmerk van de opleiding is dat u door de gerichte oefeningen, de intervisie en de persoonlijke feedback de theorie in de praktijk adequaat leert toe te passen. Ik dacht enigszins op een professionele manier te kunnen communiceren, NIETS bleek minder waar. Een professional denkt niet aan zichzelf maar aan het resultaat. De PBC-opleiding leerde mij dat wel vrijwillig maar niet vrijblijvend! D. van Asch, salesmanager, Brocacef

10 Uw resultaten Na het volgen van deze praktische en vormende opleiding heeft u veel kennis en vaardigheden geleerd en zijn uw gesprekstechnieken, uw houding, uw leidinggevende en coachende kwaliteiten sterk verbeterd. U communiceert doelgericht, helder en gestructureerd U kunt uitstekend feedback geven en ontvangen U kunt uw medewerkers motiveren en u creëert samenhang en evenwicht in uw team U houdt efficiënt en effectief werkoverleg en u lost conflicten op de werkvloer op U begeleidt veranderingsprocessen en u gaat effectief om met probleemsituaties U bent een succesvol leidinggevende en een goede teamcoach Waarom bij People-Management? U ontvangt veel persoonlijke aandacht en feedback Kleine groepen (max. 12 personen) De geleerde vaardigheden zijn direct toepasbaar met meetbaar resultaat U studeert samen met gelijkgestemde en gemotiveerde mensen U weet dat positieve persoonlijke vorming tijd kost dus u doet liever een jaaropleiding dan een korte cursus U studeert bij een organisatie met verifieerbaar resultaat De opleiding De opleiding wordt gegeven in 8 modules van 2 dagen en heeft een looptijd van 12 maanden. De 1e dag van iedere module heeft een avonddeel, voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. Deelname aan de 1e en 2e module is voor iedere cursist verplicht en voor deelname aan het examen is ten minste 20 dagdelen aanwezigheid van de modules 3 tot 7 vereist. Feedback garantie De ochtenden van modules 3, 5 en 7 bestaan uit een theoretische en praktische toets. Hierdoor garanderen wij u constante individuele feedback over de staat van uw theoretische kennis, de ontwikkeling van uw vaardigheden en uw persoonlijkheid. Methode van de opleiding Analyse van mentale voorkeursstijl(en) en trainingsbehoefte 0-meting van de communicatieve competenties Trainingsdoelen formuleren Uitstroom Module 8 - Afstuderen Modules 1 t/m 7 Leermethode: Theorie Demonstratie Onder begeleiding zelf doen Reflecteren Positief confronterende feedback geven en ontvangen Persoonlijk logboek bijhouden Vaardigheden verkrijgen: Zelfstudie Intervisie In de eigen werkomgeving oefenen Evalueren en extra leerdoelen formuleren Persoonlijk logboek bijhouden Wel vrijwillig - niet vrijblijvend: Tijdens de ochtenden van de 3 e, 5 e en 7 e module wordt u getoetst op theoretische kennis, praktische vaardigheid en persoonlijk functioneren. Hierover ontvangt u feedback en formuleert u leerdoelen.

11 Opleiding tot Professional Business Communicator Inhoud van de opleiding Tijdens deze opleiding, waarin de vele praktische vaardigheden intensief met u worden geoefend, komen de volgende onderwerpen aan de orde: Non-verbaal communiceren De betekenis en toepassing van non-verbale communicatie Houding Gebaren Stemkwaliteit Kleding Ruimte en attributen gebruiken Doelgericht communiceren Actief luisteren Samenvatten, backtracken en parafraseren Helder, duidelijk en assertief communiceren Vraagtechnieken en de verschillende soorten vragen Vragen stellen en omgaan met antwoorden Bewust waarnemen van reacties en hierop reageren Feedback geven en ontvangen Persoonlijke effectiviteit Gestructureerd gesprekken voeren a.d.h.v. het gespreksmodel Binnen tijdskaders werken Vergadertechnieken Timemanagement Motiveren Omgaan met verschillende denkstijlen Menselijke waarden en normen achterhalen en toepassen Commitment verkrijgen Omgaan met emoties De oorsprong van emoties en de werking ervan Omgaan met de verschillende belangen van medewerkers en medewerkers doelgericht enthousiasmeren Overtuigingen in kaart brengen en helpen aanpassen Probleemhantering Conflicthantering Waarden en normen uitlijnen Onderhandelen op het werk Interventievaardigheden Begeleiding van medewerkers Medewerkers coachen en adviseren Procedures voor efficiënt werken aan medewerkers overdragen Uitstraling Persoonlijke congruentie Overtuigend optreden Authentiek zijn Een opleiding die veel extra gereedschappen aanreikt. Waar ik geprikkeld ben mijn grenzen te verleggen. Met een individuele aanpak die verder ging dan kennisoverdracht. M. Rumpff, ondernemer, Pronefit Beheer

12 Programma Module 1. Macht en Controle Beheersing van de richting van een gesprek Heeft u ook wel eens gedacht: Hoe kan het gebeuren dat ik met iemand in gesprek ga en ik mijzelf zo ongelijkwaardig ga voelen? Is het u ook wel eens gebeurd dat u met iemand aan het praten was en die persoon bleef maar doordrammen zonder dat u daar verandering in kon brengen? In deze module leert u non-verbale communicatie vaardigheden; hoe u via non-verbale communicatie leiding neemt en gesprekken stuurt. Module 5. State Control Strategieën voor excellent functioneren Denkt u ook wel eens bij uzelf: Hoe doet ie dat allemaal? Hij heeft toch ook maar 24 uur in een dag? Er zijn van die mensen bij wie alles lukt! Er zijn van die mensen die alles bij anderen zonder veel moeite voor elkaar krijgen. Hoe doen ze dat? In deze module traint u de procedures om de gewenste resultaten te verkrijgen, zowel bij uzelf als bij anderen waardoor excellent functioneren mogelijk wordt (timemanagement en vergadertechnieken). Module 2. Van Falen naar Slagen Bereikbare doelen formuleren Dromen, fijn om te hebben, ze geven richting aan. Echter bereiken en scoren geven veel meer voldoening. In deze module leert u de verbale vaardigheden die nodig zijn; het PBC-gespreksmodel, gespreksvoorbereiding en gespreksopening. De huidige situatie in kaart brengen (kwalificeren en ijken) en logische en haalbare doelen te formuleren. Module 6. Interveniëren Probleemoplossende veranderingstechnieken Heeft u wel eens het idee gehad dat u spijkers met nijptangen sloeg of dat er wel heel erg veel verschillende gereedschappen zijn? Wat, welke, wanneer en door wie te gebruiken? In deze module traint u het analyseren van problemen en het kiezen en gebruiken van de meest effectieve interventietechnieken waardoor u daadwerkelijk probleemoplossend veranderingswerk verricht. Module 3. Magisch Interviewen Uitnodiging aan de gesprekspartner om tot verandering over te gaan Standaard vraagtechniek..., past niet bij u! Luisteren en het stellen van de juiste vragen wel! In deze module leert u taalovertredingen herkennen en deze d.m.v. specifieke interview- en vraagtechnieken uit te dagen waardoor u de ander helpt zijn perceptie aan te passen (Mc Cellands IJsbergmodel, metamodel, criteriamodel). Module 4. Motivatie en demotivatie Commitment Al vaak meegemaakt dat medewerkers of klanten ja zeggen en toch nee doen? In deze module leert u achterhalen hoe en waarop mensen beslissen en u leert achterhalen in welke mate commitment aanwezig is en hoe commitment en enthousiasme te vergroten (kwalificeren, ijken, contrasterende vragen stellen, motiverend communiceren). Module 7. Uw Kerndriehoek Leer uzelf kennen: persoonlijke transparantie Het lijkt wel eens of ik maar één valkuil heb en die kom ik iedere keer op veel verschillende manieren tegen. In deze module leert u niet alleen uw kernhindernis maar ook uw kerncriterium en uw kernhulpbron kennen. Module 8. Examen Intergratie en certificatie Bewezen competentie U bent veel gegroeid. In uw theorie, vaardigheden en persoonlijk functioneren. Niet alleen uzelf, ook de mensen om u heen vinden dat u veel in uw voordeel bent veranderd. Met welke maatstaf wordt deze groei getoetst? De maatstaf van alleen de eigen perceptie of geobjectiveerd door externe examinatoren.

13 Opleiding tot Professional Business Communicator Aantal deelnemers per opleidingsgroep De opleiding wordt in kleine groepen gegeven en daardoor krijgt u veel persoonlijke aandacht van uw ervaren trainers. Maximaal 12 deelnemers. Begeleiding Afhankelijk van de groepsgrootte kunnen er één of meer oud PBC-cursisten als begeleider gedurende de opleiding aanwezig zijn. Borging van kwaliteit en continuïteit Ten einde de borging van kwaliteit en continuïteit van de opleidingen te garanderen is de Raad van Toezicht geïnstalleerd. Data en investering Kijk voor de meest actuele gegevens op onze website: Getuigschrift of competentiecertificaat Getuigschrift: Als u voldaan heeft aan de aanwezigheids verplichting ontvangt u het People- Management Getuigschrift. Competentiecertificaat: Als u voldoet aan de gestelde theoretische, praktische en persoonlijke examencriteria, ontvangt u het People-Management Professional Business Communicator competentiecertificaat. Omdat de opleiding ruimschoots voldoet aan de door de INLPTA (International NLP Trainers Association) neergelegde standaard voor de opleiding tot NLP Business Practitioner kunt u ook dit competentie certificaat verkrijgen. Instroom en toelatingscriteria Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan de opleiding wordt van alle deelnemers een Mental Preference Profiel gemaakt. Deze analyse is onderdeel van de opleiding en wordt tijdens de opleiding gebruikt en behandeld. De opleiding is ontwikkeld voor medewerkers die functioneren vanaf MBO+/HBO niveau. Studiebelasting Intervisie: Tussen de modules in traint u op regelmatige basis met een intervisiegroep uit uw regio of uit uw vakgebied. Wij adviseren onze cursisten om gemiddeld anderhalf uur per week of 3 uur per 14-dagen, intervisie te hebben. Zelfstudie: Theorie en praktijk. U wordt geacht bij aanvang van elke module de theorie van voorgaande module(s) te kennen en uw praktische vaardigheden te kunnen. U heeft dus gestudeerd en geoefend! Dit vraagt, losstaand van de intervisie, om onderhoud. Over het algemeen, afhankelijk van uw leerstijl, 2 à 3 uur zelfstudie per week. Trainers In deze opleiding wordt u door People-Management geselecteerde en erkende (gast)trainers getraind. Ter voorbereiding of persoonlijke verdieping bevelen we u de volgende boeken aan Titel Auteur Uitgever ISBN nummer Je bent sprekend je lichaam Ed Nissink Ankh-Hermes ISBN De vijf verleidingen voor topmanagers Patrick Lencioni Business Contact ISBN De vijf frustraties van teamwork Patrick Lencioni Business Contact ISBN Hoe haal je wat in je hoofd R. Bandler en J. Grinder Servire ISBN Hoe je het ook kunt bekijken R. Bandler en J. Grinder Servire ISBN Het spel tussen het bewuste en onderbewuste Paul Liekens Ankh-Hermes ISBN Emotionele Intelligentie Daniel Goleman Contact ISBN Mijn stem gaat met je mee Milton H. Erickson Karnak ISBN Essenties van NLP Lucas Derks en Jaap Hollander Servire ISBN

14 100% vaardiger...

15 ...200% authentieker Opleiding tot Master Business Communicator Meesterlijk leidinggeven In uw werk besteedt u veel tijd aan beleidsvorming, organiseren, teamvorming en teambuilding, uitdragen en implementeren van (nieuw) beleid, aansturing van medewerkers, verbetering van arbeidsprocessen, werving en selectie, het op peil houden van arbeidssatisfactie en communicatie. Wanneer u in staat bent deze werkzaamheden gemotiveerd, helder en gestructureerd uit te voeren dan bent u veel effectiever en heeft u veel grotere impact. Dit geeft zowel u als uw medewerkers een hogere tevredenheid en veel minder stress. Doelgroep Deze inspirerende en uitdagende opleiding is ontwikkeld voor leidinggevenden op management- en directieniveau, trainers, coaches, loopbaanbegeleiders, HRM-ers, die de opleiding tot Professional Business Communicator of een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd en die hun leidinggevende kwaliteiten wensen om te zetten naar leider zijn. Doel U ondergaat een zeer individueel persoonlijk groeiproces waardoor u diep inzicht krijgt in uw eigen persoonlijkheid en uw kwaliteiten. De opleiding leert u uw vaardigheden op het gebied van uw leiderschapskwaliteiten te integreren en te internaliseren. Belangrijk kenmerk van de opleiding is dat u door het werken aan uw modelleringsproject met daaraan gekoppelde oefeningen, praktijk opdrachten en persoonlijke feedback hierover, leert modellen en vaardigheden eigen te maken en in de praktijk toe te passen. Verbeteren van communicatie en relaties begint bij jezelf. De MBC opleiding geeft inzage hoe je dat kunt doen en leert je dit ook toepassen. Daarna begint een ontdekkingstocht bij jezelf die niet meer eindigt. Han Jenster, Brocacef

16 Uw resultaten Na het volgen van deze praktische opleiding beschikt u over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden, u heeft een hoge mate van persoonlijke congruentie, u komt authentiek en inspirerend over en u heeft een natuurlijke impact op uw omgeving. U draagt missie en visie gebalanceerd uit U bepaalt realistische doelen voor organisatieverandering U geeft sturing aan veranderingsprocessen. U schat vóóraf beter in op welke manier de medewerkers een opdracht zullen uitvoeren en waar extra aandacht nodig is om het gewenste resultaat te bereiken U kent en herkent drijfveren van uzelf, de ander en van groepen waardoor u menselijke interacties beter begrijpt en beter inspeelt op de diepere drijfveren U herkent de denkstijlen en persoonlijkheden van medewerkers en u gebruikt deze bij werving en selectie, teamvorming of bij het opzetten van een project U gaat flexibel om met gedrag van uzelf en anderen U werkt aan veranderingen in groepen en organisaties als zijnde een systeem (systeemdenken) U presenteert met impact Bedrijfsresultaten Lagere productie- en begeleidingskosten door verminderde weerstand Helderder delegeren en controleren, dus een hogere grip op de onderliggende organisatie Kosten- en onrustreductie, in het bijzonder de verborgen kost door gerichter en beter passende organisatieveranderingen, in plaats van reorganisaties welke na 3 maanden al weer herzien moeten worden Zeer accurate recrutering, zeer hoge correctheid van de selectie, dus minder wervings-, selectie- en herplaatsingskosten Minder verloop van dure medewerkers Meer intrinsieke motivatie en minder sociaal gewenst gedrag Meer arbeidssatisfactie en dus een lager ziekteverzuim Methode van de opleiding Analyse van mentale voorkeursstijl(en) en trainingsbehoefte 0-meting van de communicatieve competenties Trainingsdoelen formuleren Uitstroom Module 8 - Afstuderen Modules 1 t/m 7 Leermethode: Theorie Demonstratie Onder begeleiding zelf doen Reflecteren Positief confronterende feedback geven en ontvangen Persoonlijk logboek bijhouden Vaardigheden verkrijgen: Zelfstudie Intervisie In de eigen werkomgeving oefenen Evalueren en extra leerdoelen formuleren Persoonlijk logboek bijhouden Wel vrijwillig - niet vrijblijvend: Tijdens de ochtenden van de 3 e, 5 e en 7 e module wordt u getoetst op theoretische kennis, praktische vaardigheid en persoonlijk functioneren. Hierover ontvangt u feedback en formuleert u leerdoelen.

17 Opleiding tot Master Business Communicator De opleiding De opleiding wordt gegeven in 8 modules van 2 dagen en heeft een looptijd van 12 maanden. De 1e dag van iedere module heeft een avonddeel, voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. Deelname aan de 1e en 2e module is voor iedere cursist verplicht en voor deelname aan het examen is ten minste 20 dagdelen aanwezigheid van de modules 3 tot 7 vereist. Inhoud van de opleiding Tijdens deze opleiding, waarin u intensief met de vele praktische en inzichtelijke vaardigheden werkt, komen de volgende onderwerpen aan de orde: Integratie van de PBC-vaardigheden en theorie Gedragsmatige competentie en integratie van alle Professional Business Communicator vaardigheden, principes en onderscheidingen Internaliseren van de Professional Business Communicator vooronderstellingen Uzelf leren kennen De oorsprong van uw basale overtuigingen en aansturingsmechanismen ontdekken en hier effectief mee om leren gaan Omgaan met uw eigen gevoelens als leidinggevende Modellen: Probleem model, Het Johari window, De Duivelsdriehoek, Woordmagie model Persoonlijk veranderingswerk Uw kerndriehoek, inprentingen en herinprentingen Onder supervisie werken aan uw meest basale vorming en overtuigingen Modellen: Empiritive Self model, Satir rollen model, Weerstandsmodel, Overtuigingen model Organisatie Organisaties en teams vormen op basis van overeenkomstige waarden en normen aansluitend bij de missie en doelen van uw organisatie Werving en selectie Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en Team Ontwikkelingsplan (TOP) Leidinggeven en motiveren: - Onder supervisie werken aan eigen motivaties en motivaties van groepen. Deze leren in kaart te brengen en hierop te sturen - Stijlen van leidinggeven (streng of soepel, wat is beter?) - Uw stijl van leidinggeven aanpassen aan uw team en doelstellingen - Omgaan met verschillende karakters, omgaan met weerstanden - Motiveren van medewerkers - Effectief delegeren en controleren Flexibiliseren. Werken met overtuigingen en identiteitsbelevingen: welke zorgen voor starheid en welke voor flexibiliteit. Niet alleen bij uzelf ook bij uw team en groepen Modellen: Mental Preference Profiel, Grave s Waarden model, Meyers Briggs Type Indicator, Het Metaprofiel Gestructureerd leidinggeven: - Werken met doelstellingen - Planmatig werken - Persoonlijke effectiviteit - Instructies duidelijk en gemotiveerd geven - Effectief werkoverleg houden - Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren Presenteren Presentatietechnieken Presentaties maken Impactvol presenteren Expertise overdragen Modelleren Systeemdenken Dieper gelegen patronen van systemen ontdekken waardoor systemen blijven zoals ze zijn en hoe deze te beïnvloeden Het grotere geheel, uw rol en de rol van anderen daarin en hoe hierin te sturen

18 Programma Module 1. Ken uzelf Alles begint bij uzelf Ik kan met iedereen overweg behalve die ene en die kom ik ook nog eens heel vaak tegen. Dezelfde situatie is mij al vier maal overkomen en de vijfde maal staat te wachten! In deze module leert u, zeer diepgaand, die waarden en patronen van uzelf kennen die daar voor zorgen, hoe hier effectief mee om te gaan en deze succesvol aan te passen of te veranderen. Module 2. Persoonlijk veranderingswerk Werken aan uw kerndriehoek. Imprintingen en reïmprintingen Onder supervisie werken aan uw meest basale vorming en overtuigingen. Module 3. Ken uw omgeving en uw organisatie Teambuilding. Werving en selectie Op papier leek het zo mooi en zo prachtig doch in de praktijk viel het weer eens tegen. In deze module leert u vaardigheden waardoor uw voorspellingswaarde plus slagingskans dramatisch worden vergroot. U leert organisaties en teams vormen op basis van overeenkomstige waarden en normen, aansluitend bij de missie en doelen van uw organisatie. Module 4. Het Metaprofiel Motiveren Onder supervisie werken aan eigen motivaties en motivaties van groepen. Deze leren in kaart brengen en hierin te interveniëren. Module 5. Flexibiliseren Starheid en flexibiliteit Anderen worden als elastiek en ik, ik verander in ijs of ik ga er voor weg. Starheid of inflexibiliteit komt voort uit het vast blijven houden aan oude patronen. Ik heb het al drie maal op deze manier gedaan. Het moet anders... HOE? Nieuw beleid. Ik ben het er wel mee eens, toch botst het. Hoe kan ik botsend beleid toch congruent overbrengen? Hoe motiveer ik de besluiten dan? In deze module leert u omgaan met overtuigingen en identiteitsbelevingen: welke zorgen voor starheid en welke voor flexibiliteit. Niet alleen bij uzelf, ook bij uw team en groepen. Module 6. Skills Presenteren en weerstanden U heeft al heel veel skills geleerd zoals: presenteren, vergaderen, motiveren, discussiëren, beleid bepalen enzovoorts. U kent alle opmerkingen, alle trucjes en gemeenplaatsen, toch werkt het niet. U heeft een nieuw tennisracket gekocht doch uw spel en dat van uw partner is hetzelfde gebleven! In deze module leert u uw waarden, normen en overtuigingen zo uitlijnen dat ze in functie staan van de doelen. Module 7. Interveniëren Systeemdenken U leert de dieper gelegen patronen ontdekken waardoor systemen blijven zoals ze zijn. U leert kijken naar het grotere geheel, uw rol en de rol van anderen. U leert hier op in te grijpen en deze bij te sturen. Module 8. Presentatie en certificatie Examen Een essentieel deel van de opleiding tot Master Business Communicator is een eigen project welke u tijdens de leergang maakt en uitvoert. Tijdens de training zult u adviezen en ondersteuning ontvangen met betrekking tot de structuur, de praktische toepasbaarheid en de implementatie van uw project. In deze module installeert u bij de medecursisten uw project aan de hand van de geleerde presentatievaardigheden. Na voldoende voltooiing hiervan ontvangt u het certificaat welke u recht geeft op de titel: Master Business Communicator

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP De NLP practitioner opleiding. De inhoud: Zoals in de folder te lezen is komen alle NLP onderdelen uitgebreid aan bod. We hanteren een drie-staps leermodel: 1 2 3 De basis van NLP De vaardigheden van NLP

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie