1 Organisatorische gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon RJJG Huls (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Afstuderen verplicht 0 maal per blok 0 minuten blok 1 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 840 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Afstudeerverslag + evt technisch ontwerp 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE Go/No go zitting Alleen NVD of VD 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE Presentatie en verdediging Professioneel functioneren 5, , blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

2 Projectinitiatiedocument (PID) Alleen NVD of VD 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze module vallen samen met de volgende TBK-competenties: - analyseren, niveau III - onderzoeken, niveau II - ontwerpen, niveau II - realiseren, niveau II - adviseren, niveau II - professionaliseren, niveau III 2.2 Cursus inhoud Het afstuderen in het achtste semester van de opleiding is de proeve van bekwaamheid: de afstudeerder toont aan dat hij aan het eindniveau van de HBO-Bachelor of Engineering voldoet. In het semester voorafgaand aan het afstuderen bereidt de student zich voor: hij neemt kennis van de procedures en reglementen rondom het afstuderen, zorgt dat hij aan de toelatingseisen voor het afstuderen (zie studiegids) voldoet en zoekt een passend bedrijf en passend project. Tijdens het achtste semester werkt de afstudeerder in een beroepsillustratieve werkomgeving zelfstandig, professioneel en gestructureerd aan een (technische) opdracht. Daarbij verdiept hij zich in het probleem, de benodigde kennis, een geschikte methode/werkwijze en rapporteert hij naar de betrokken partijen (o.a. bedrijfsbegeleider, afstudeerbegeleider). Het eindniveau van de opdrachtuitvoering en eindproducten maakt de afstudeerder zichtbaar door zijn professioneel functioneren, het schrijven van een afstudeerverslag, het eventueel opleveren van een technisch ontwerp, en het houden van een mondelinge presentatie plus het voeren van een mondelinge verdediging tijdens een afstudeerzitting. 2.3 Ingangseisen De volgende (groep) cursussen moet(en) voldoende zijn afgerond: 1. Het examen propedeuse moet zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Elling, R., Andeweg, B. e.a., Rapportagetechniek; schrijven voor lezers met weinig tijd. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten. ISBN (Prijsindicatie: 45,00) Boek (verplicht) : Problem Solving in Organizations, Joan Ernst van Aken e.a., Cambridge University Press, ISBN (Prijsindicatie 39,80) 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 0 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 840 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/48/tetb-agbachex-14

4 Titel Opleidingsvariant Business and IT Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-VTBBVBI Cursusnaam Business and IT 1.3 Cursusnaam in Engels Business and IT 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon AW Stout 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Gastcollege verplicht 3 maal per blok 300 minuten Werkcollege verplicht 2 maal per week 1200 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 113 Toelichting bij werkvorm Werkcollege: Theorie 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Schriftelijk 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 Tentamen Schriftelijk 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Doel De leerdoelen van deze cursus sluiten aan op de volgende TBK- competenties: Analyseren (niveau II & III) Onderzoeken (niveau II) Ontwerpen (niveau II) Na het volgen van deze module kan de student: de wijze van informatievoorziening in een organisatie vaststellen en beschrijven (T) de verschillende vormen van systeemontwikkeling beschrijven (Waterval, Scrum) (K) de belangrijkste IT ontwikkelingen benoemen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering, zoals het gebruik van Big Data en invloed van Cloud Computing (K) de belangrijkste strategische uitdagingen voor de organisatie vertalen naar de organisatie en IT architectuur (producten en diensten, processen, applicaties en infrastructuur) (C) de belangrijkste organisatorische consequenties benoemen voor een effectieve informatievoorziening (IT governance) (E) Daarnaast kan de student zijn onderzoeksvaardigheden toepassen binnen de context van IT gerelateerde onderzoeksvragen, bijvoorbeeld een interne en externe analyse maken en hierbij de analysetechniek SWOT gebruiken 2.2 Cursus inhoud Inhoud Het vak Business & IT gaat in op de vraag hoe je IT en Business kunt verbinden. De ICT is nooit een saaie sector geweest, maar de turbulentie is groter dan ooit. Je maakt kennis met de externe omgeving van een organisatie en gebruikt managementtechnieken om deze externe omgeving te analyseren. Daarnaast komt de interne organisatie aan bod: wat is een bedrijf en hoe werkt een bedrijf. Ook kennismanagement met behulp van IT komt aan de orde: op welke wijze beheer je de informatievoorziening in een organisatie. Vanuit IT perspectief doe je kennis op over managementtheorieën- en strategieën, procesverbeteringen en projectmanagementmethoden. Deze kennis is van belang om organisaties te helpen met het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. Het vak Business & IT behandelt alle business onderwerpen vanuit een IT bril. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld: IT en kennis management IT en strategie IT en organisatie IT & sales IT & procesverbetering IT & project management IT & management 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Ingangseisen zoals opgenomen in de studiegids. 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload

6 Contactduur (uren): 25 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 113 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/31/tetb-vtbbvbi-14

7 Titel Opleidingsvariant Change Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-VTBBVCM Cursusnaam Change Management 1.3 Cursusnaam in Engels Change Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon J Rietman (tel ) 1.10 Voertaal Engels 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Gastcollege verplicht 4 maal per blok 400 minuten Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 600 minuten Werkcollege 1 niet verplicht 1 maal per week 300 minuten blok 3 blok 3 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Advisory report & presentation 5, blok 3 2. blok 4 Written Exam 5, blok 3 2. blok 4

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel This course contains (elements of) the following TBK competencies, based on the learning outcomes. - Analysis (Level II); - Investigation (Level II); - Design (Level II); - Realization (Level II); - Management (Level II); - Advice (Level II); - Professionalization (Level II). The change management course aims to achieve the following learning goals: - The student demonstrates general knowledge of managing and advising in (sustainable) change processes. - The student can diagnose and analyze a problem in an organization, based on knowledge and understanding of different organizational change theories. - The student draws up a plan of the desired outcome with different organizational change strategies in mind. - The student is able to create a simple implementationplan with at least the following subjects: goals, scope, tasks, responsibilities and planning. - The student designs and developes a plan of change, based on a specific vision on change including the choice of a change strategy, an intervention/implementation plan and different interventions. - The student can evaluate and monitor the change process, and where necessary make adjustments (plan - do - check - act). - The student writes an advisory report about the change process. - The student can identify resistance within an organization during a change process and is able to point out (theoretical) sollutions how to deal with this resistance. - The student delivers a presentation about the change process and answer critical questions. - The student is able to advise a management team about a change process (based on a case). - The student is aware of the ethical aspects of organizational change and the work of a professional change agent. 2.2 Cursus inhoud This course deals with all aspects of (sustainable) organizational change. Topics are: - recognizing resistance during a change process and learning tools how to deal with resistance. - Diagnosing the organisational change question including the organisational background and the context of change. - Exploring the desired outcome of the change question and plan how to get there. - Determining the different phases of change projects. - The different actors and different roles in a change process, including a force-field analysis. - Communication during a change process and give meaning to a change process. - Recommend, advise and lead a change process. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : John P. Kotter & Dan S. Cohen (2012) The Heart of Change: Real-Life Stories of How People Change Their Organizations ISBN ISBN Aanvullend en verdiepend materiaal op Sharepoint. 2.5 Workload Contactduur (uren): 22 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren.

9 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/31/tetb-vtbbvcm-14

10 Titel Opleidingsvariant Eerste stage Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-VTSTAGE Cursusnaam Eerste stage 1.3 Cursusnaam in Engels Internship 1.4 Aantal EC's 30 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon RAH van Rossum (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Stage verplicht 1 maal per blok 240 minuten Stageterugkomdag / Terugkomactiviteit verplicht 2 maal per blok 600 minuten blok 1 blok 3 blok 1 blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 826 (bij alle aanvangsblokken) 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Professioneel functioneren 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE Stageverslag 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE Startdocument Alleen NVD of VD 5, blok CONTINUE 2. blok CONTINUE 1. blok CONTINUE 2. blok CONTINUE

11 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan het eind van de stage heeft de student een beeld van de beroepspraktijk en heeft ervaring opgedaan in de opleidingsspecifieke contect. De student kan zijn eigen planning opstellen en kan hierop reflecteren met behulp van beschikbare methoden en middelen aangereikt tijdens de opleiding voorafgaand aan de stageperiode. Daarnaast laat de student zien door methodische reflecte welke nieuwe kennis en vaardigheden hij verworven heeft tijdens het lopen van de stage. Er worden verschillende Bachelor of Engineer competenties nagestreefd en aan het eind van de stage wordt de student getoetst op deze competenties. In de stageleidraad worden de Bachelor of Engineering competenties waarop getoetst wordt, specifiek beschreven. De competenties die getoetst zullen worden zijn: - Analyseren op niveau 2 - Adviseren op niveau 2 - Onderzoeken op niveau 2 - Professionaliseren op niveau Cursus inhoud Studenten gaan in semester 4 op stage om te ervaren hoe de praktijkopdrachten te herkennen zijn in een bedrijfssituatie. Daarnaast is het voor de student een belangrijke nieuwe ervaring om zich onder te dompelen in een bedrijfscultuur. De student gebruikt hiervoor de kennis die is opgedaan in de eerste drie semesters. Gedurende de stage werkt de student zelfstandig aan een technisch bedrijfskundig verbeter- of ontwerpprobleem. Aan het einde van de stage levert de student hierover een adviesrapport op. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Rapportagetechniek, schrijven voor lezers met weinig tijd, Elling, R., Andeweg B., e.a. ISBN Noordhoff Uitgevers Prijsindicatie 45 euro Boek (aanbevolen) : Problem Solving in Organizations Van Aken, Berends, van der Bij ISBN Cambridge University Press Prijsindicatie 45 euro 2.5 Workload Bij alle aanvangsblokken: Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 826 Totaal (uren) 840 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (30) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/54/tetb-vtstage-15

12 Titel Opleidingsvariant Entrepreneurship and Innovation Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-VTBBKEI Cursusnaam Entrepreneurship and Innovation 1.3 Cursusnaam in Engels Entrepreneurship and Innovation 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon MPW Gillis (tel ) 1.10 Voertaal Engels 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege verplicht 4 maal per blok 600 minuten Werkcollege niet verplicht 1 maal per week 600 minuten Werkcollege 1 verplicht 1 maal per blok 100 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Assignment 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Written Exam 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel The learning objectives for the course Entrepreneurship and Innovation, are the TBK competencies 'Analyze' and 'Design' at level 2. You analyze the needs, opportunities and constraints for specific innovations and you design the innovation process. The learning objectives of the course are: - Identify opportunities for stimulating innovation within the Dutch top sectors. - Develop an innovation process. - Analyze and explain user scenarios. - Formulate goals and issues for an innovation process. - Prepare an advisory report for the creation of an innovation process. - Designing a process description, functional and technical specifications for a technical innovation. - Identify and propose partners, intellectual protection and financial funding. - Prepare a business case 2.2 Cursus inhoud Nowadays the concept of 'open innovation' is gaining interest; innovation is cooperation. The course 'Entrepreneurship and Innovation' is based on the open innovation concept. You will learn to develop an innovation roadmap based on subject-matter cooperation and sharing of development costs. You'll also pay attention to the intellectual property. As being a fellow in the field of Industrial Engineering and Management (TBK-er), you position yourself in the role of an entrepreneurial 'innovation manager' of a (medium) large company that wants to develop an innovation roadmap in collaboration with other companies. In this course we focus on improving [BUSINESS] processes through technical innovations. Based on a systematic design method, in our case the V model, you derive functional and technical requirements from operational, user scenario s. The next steps is to determine the required knowledge and innovation partners. To support this collaboration, you determine the level of intellectual property protection and the potential for attracting funding. In particular, we will look at the (im) possibilities for obtaining national or European funding. The course has two pillars: one theoretical and one practical. You will learn many theoretical concepts during the course. However, you will need to use the theory immediately: you will get a (group) assignment for developing a roadmap for a technical innovation. You start by analyzing an innovative idea and you will formulate a proposal for developing an innovation roadmap, you propose partners, intellectual property protection, you assess the (financial) feasibility and propose opportunities for funding. The assignment is focused to the top sector policy of the Dutch Government. The government wants to encourage innovations for a number of top sectors. They create opportunities for the public and private sector to cooperate in developing innovations (note the similarity with "open innovation") and the government makes additional financial resources available. This year we will look at the top sector "Life Sciences and Health". Within this top sector, we focus on the topic independent living by the elderly. Are you going to make a proposal for the development of a robot which cleans the house' or an 'e-doctor "? The course includes a number of guest lectures. We expect an innovation manager, a specialist on intellectual property and a specialist from the government on financial opportunities for innovators. The presented content of the lectures are exam material! 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : "Open service Innovation", H. Chesbrough, 2011, published by JosseyBass Diversen (aanbevolen) : Diverse artikelen zullen op SP ter beschikking gesteld worden 2.5 Workload Contactduur (uren): 22 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd

14 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/31/tetb-vtbbkei-14

15 Titel Opleidingsvariant Financieel Management Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-VTBBVFM Cursusnaam Financieel Management 1.3 Cursusnaam in Engels Financial Management 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Ja 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon MJ Voigt (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per blok 100 minuten Werkcollege niet verplicht 2 maal per week 1200 minuten blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen 5, blok 1 2. blok 2 toets 5, blok 1 2. blok 2

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Voor deze cursus zijn de leerdoelen onderdelen van de volgende TBK competenties:- Analyseren (niveau I & II & III);- Ontwerpen (niveau II & III); Na afloop van deze cursus kan de student: o een Balans analyseren en beoordelen op basis van bepaalde ratio's (A) o adviseren omtrent het verbeteren van Balans posities (T) o adviseren omtrent het managen van het werkkapitaal (T) o ratio's berekenen met betrekking tot de rentabiliteit van een onderneming (T) o een Resultatenrekening analyseren en beoordelen (A) o de financiele begrippen rondom winstgevendheid en verlies verklaren (K) o een cash flow berekenen op basis van Balans, Resultatenrekening en/of begroting (T) o een begroting van het bedrijfsresultaat opstellen gekoppeld aan de financiele planning (T) o een kostprijs berekenen op basis van verschillende economische principes (T) o beslissingsondersteunende kostpijscalculaties berekenen (T) o prestatie-indicatoren opstellen binnen het kader van de Balanced Scorecard (T) o de belangen van de stakeholders in kaart brengen en financieel kunnen onderbouwen (B) o Investeringsbeslissingen financieel onderbouwen (T) o een business case opstellen aan de hand van een gegeven structuur en zo verifiëren of de implementatie van de voorgestelde oplossing van het probleem financieel haalbaar is. (T) vertaalt kwalitatieve lasten en baten in financiële cijfers, geeft daarmee de financiële impact van alternatieve adviezen weer en maakt daarbij gebruik van financiële begrippen zoals terugverdientijd en netto contante waarde.(t) 2.2 Cursus inhoud In deze cursus wordt de financiele kennis en kunde van de student verbreed en verdiept. De inhoud van de cursus behelst: - Cash flow overzichten - Planning en beheer Werkkapitaalbeheer - Onderbouwing investeringsbeslissingen - Beoordeling financiële structuur - Verbetering financiele positie (Balans & Resultatenrekening) - Beoordeling rentabiliteit - Kostprijsberekeningen - Belangen van stakeholders - management information system - prestatie indicatoren 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Noordhoff uitgevers. Serie: Financieel Management De financiele functie. Beslissingen en Planning. Aauteur: WW Heezen ISBN vierde druk 2.5 Workload Contactduur (uren): 22 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 116 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/54/tetb-vtbbvfm-15

17 Titel Opleidingsvariant Kwaliteit, ARBO, Milieu Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-VTBBKAM Cursusnaam Kwaliteit, ARBO, Milieu 1.3 Cursusnaam in Engels Quality, Health, Safety, Environment 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon K van der Kamp (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Gastcollege verplicht 2 maal per blok 200 minuten Hoorcollege niet verplicht 2 maal per blok 200 minuten Werkcollege 1 niet verplicht 1 maal per week 400 minuten Werkcollege 2 niet verplicht 2 maal per week 400 minuten blok 1 blok 1 blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 118 Toelichting bij werkvorm Hoorcollege: 50% / 50% 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen 5, blok 1 2. blok 2 Schriftelijke opdracht 5, blok 1 2. blok 2

18 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden in het adviseren of managen van KAM/VGW vraagstukken: achtergronden, theorieen, beleid, vormgeving en praktijken. Meer specifiek: De student kan: - de opkomst van KAM in historisch perspectief plaatsen, een beeld schetsen van het terrein van KAM en de werkzaamheden van een KAM-functionaris; - als deskundige advies geven hoe KAM kan worden georganiseeerd, beheerd, geanalyseerd, verbeterd en geborgd; - een verdiepend theoretisch en praktisch onderzoek doen op een aangereikt KAM-onderwerp; - een MVO-invulling geven aan KAM-beleid. 2.2 Cursus inhoud - De opkomst van KAM en het KAM-werkgebied: kwaliteit, Arbeidsomstandigheden (ARBO-wet met de thema's Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) en Milieu; - Het maatschappelijk krachtenveld waarin KAM zich bevindt en haar actoren; - Het INK-managementmodel: leiderschap, bouwen op vertrouwen, samenwerking, resultaatgerichtheid en continue verbeteren en vernieuwen; - Kwaliteits- en veiligheidssystemen: certificering, ISO, VCA en andere systemen; - De ARBO-wet en duurzaam organiseren'; - Lean Manufacturing en Six Sigma; - Een verdiepend onderzoek naar state of the art kennis in theorie en praktijk op een probleem uit een aangeboden KAM-thema. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Emmerik, R (2012) Kwaliteitsmanagement, Pearson Benelux, Amsterdam Aanvullend materiaal op Sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 20 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 118 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/36/tetb-vtbbkam-14

19 Titel Opleidingsvariant Marketing en Sales Voltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-VTCIMES Cursusnaam Marketing en Sales 1.3 Cursusnaam in Engels Marketing and Sales 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Voltijd Toetsen zijn er in Voltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon JM van Rijsbergen (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Gastcollege verplicht 1 maal per blok 50 minuten Hoorcollege verplicht 3 maal per week 1800 minuten blok 1 blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht 5, blok 1 2. blok 2 Schriftelijk Tentamen 5, blok 1 2. blok 2

20 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Voor deze cursus zijn de leerdoelen onderdelen van de volgende TBK competenties: - Analyseren (niveau II) - Ontwerpen (niveau II) - Realiseren (niveau II) De student is in staat om voor een bedrijf: Een correcte interne en externe te formuleren op basis van de daarvoor geldende modellen zoals aangegeven in de cursus inhoud Een juiste SWOT en confrontatie matrix op te stellen welke in lijn is met de bevindingen uit de interne en externe analyse Een advies over de te volgen strategie te formuleren die volgt uit de opgesteld e SWOT/confrontatie matrix Een operationele uitwerking voor een organisatie te maken waarbij de nadruk ligt op de commerciële activiteiten De student kan voor een commerciële organisatie: Uitleggen wat klantgerichtheid (CI/CRM) is en hoe dit binnen B-t-B ondernemingen toegepast wordt Ontwerpen hoe producten en/of diensten het best aangeboden kunnen worden voor individuele klanten en klantgroepen op basis van de behoefte van klanten Klant(interactie)processen beschrijven en verbeteringen ontwerpen Impact kunnen beoordelen van CI/CRM programma s (voorbereiding en implementatie) binnen een organisatie Vast kunnen stellen van eisen en wensen voor CI/CRM systemen voor een organisatie Kunnen onderscheiden verschillende typen CI/CRM systemen 2.2 Cursus inhoud In de cursus Marketing en Sales gaat het erom hoe een organisatie of afdeling, de klant en de markt centraal stelt. Gedurende de cursus zal eerst inzicht worden opgebouwd in de markt en de klanten. Vervolgens wordt behandeld op welke manier die kennis gebruikt wordt voor de inrichting van de organisatie en de processen. Het beroepsproduct waar het in Marketing en Sales om draait is het Business Plan. Aan het eind is de student in staat om een Business Plan op te kunnen stellen. Door middel van een stappenplan en het gebruik van marketing modellen is de student in staat een externe en interne analyse te maken. Op basis hiervan kan de student een SWOT en Confrontatie Matrix maken, wat de basis is voor een strategische (her)overweging voor een organisatie. Om deze strategie uit te kunnen voeren moet de marketing mix worden uitgewerkt en de consequenties voor de organisatie wor-den vastgelegd. De keuze moet wel financieel onderbouwd kunnen worden. Vanuit je rol als adviseur of projectleider de klantgerichtheid ver-beteren binnen industriële bedrijven gericht op Business to Business (BtB). Hieronder een opsomming van de kennisbasis gebaseerd op de BoKS. ICT: 1 - Rol van informatievoorziening in het business model 3 - Opstellen informatieplan 4 - Methoden voor beheer informatiesystemen 5 - Pakketselectie Marketing: 1 - Marketingconcept 2 - Verkoopgedrag en inkoopgedrag van organisaties 3 - Bedrijfstak en Bedrijfskolom 5 - Marketingplanningsproces 7 - Analyse van de interne omgeving 8 - Waardeketen van Porter 11 - Analyse van de externe omgeving 12 - DESTEP 13 - Concurrentie-analyse 14 - Strategische analyses en keuzes 15 - Waardestrategieën 17 - Groeistrategieën van Ansoff 19 - SWOT-analyse 20 - Strategische keuzencriteria 22 - Marketingmix

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE-13 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Titel Advanced Software Engineering 1

Titel Advanced Software Engineering 1 Titel Advanced Software Engineering 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V3ASE1-14 1.2 Cursusnaam Advanced Software Engineering 1 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Perspectief 0 Leiderschap

Perspectief 0 Leiderschap Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Informatica] 2014-2015 Titel Opleidingsvariant C-programmeren Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V1CPR1-11 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie