Trainingen en opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingen en opleidingen"

Transcriptie

1 ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V.

2 Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse - Betervenlo BV is een bedrijf dat opgezet is vanuit de filosofie dat; De mens een mens moet zijn volgens E.H.J. Ambaum Peters. Vanuit deze filosofie verzorgen wij voor bedrijven, gemeenten, UWV, verzekeraars en particulieren uitsluitend maatwerk. Veel bedrijven hebben inmiddels gekozen voor onze pragmatische aanpak. Een goede arbeidsfeer op de werkvloer is de basis van een goed verzuimbeleid. Luisteren naar de klachten van mensen is dan ook onze persoonlijke missie. Op dit vlak kan veel winst behaald worden: Een tevreden werknemer heeft hart voor de zaak. Wij leveren maatwerk door: de persoon en zijn welzijn altijd centraal te stellen. Wij willen geen grote logge organisatie zijn, onze kracht ligt dan ook in snel, efficiënt en met name doeltreffend te werk te gaan. Het uitgangspunt is dat mensen snel terugkeren naar hun eigen werkplek (eventueel met enige aanpassingen op de werkvloer) en het bevorderen van het welzijn. Diverse opleidingen ter bevordering van het persoonlijk welzijn behoren tot de mogelijkheden. Wij kunnen optreden als mediator daar waar terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een arbeidsconflict. Wij beschikken over diverse professionals om dit maatwerk te kunnen leveren zoals; een HBO opgeleide psychologe, Hobeon gecertificeerde verzuimconsulenten, een gecertificeerd register-arbeidsdeskundige, een bedrijfsarts, een mediator en een budgetcoach. We zijn TÜV gecertificeerd en voldoen aan de hoge eisen die het UWV stelt m.b.t. de kwaliteitseisen. U kunt ons vinden in Tegelen en in Eindhoven. 2

3 Dienstverlening Ambaum Arbeids Analyse-Betervenlo BV is een gespecialiseerd bedrijf voor zowel particulieren als bedrijven. Verzuimregistratie Wij beheren voor bedrijven de administratie van uw personeel met betrekking tot ziekte en signaleren, daar waar nodig is, de werkgever. Direct contact, snelle interventies, gesprekken met Hobeon gecertificeerde verzuimconsulenten werken kostenbesparend op uw verzuimbudget. Re-integratie en outplacement In het kader van Spoor 1 en Spoor 2 trajecten werken wij samen met het UWV, gemeenten en het bedrijfsleven. Wij ondersteunen organisaties bij reorganisaties en gaan opzoek naar mogelijkheden bij boventalligheid van personeel. Arbeidsdeskundig onderzoek Wij kunnen voor u een arbeidsdeskundig onderzoek of een eventuele second opinion uitvoeren door een gecertificeerde register-arbeidsdeskundige t.b.v. Wet Verbetering Poortwachter. Sociale activering Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen door ons worden begeleid door middel van een persoonlijk traject. Er is veel aandacht voor de verbetering van het persoonlijk welzijn en de zorg voor de verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben hier diverse trainingen voor ontwikkeld, die perfect aansluiten op de meest uiteenlopende problematieken. Begeleiding coaching Bij boventalligheid van werknemers door een reorganisatie of wijziging van uw bedrijfsactiviteiten, bieden wij persoonlijke begeleiding, coaching, mediation, diverse opleidingen ter verbetering van het persoonlijk welzijn. Geen lange wachttijden voor persoonlijke begeleiding, maar directe hulp. Healthchecks Gezondheid is de basis voor het welzijn van uw werknemer. Doormiddel van voorlichtingsessies geven wij u een passend advies met behulp van complete healthchecks voor uw werknemers zoals het meten van BMI, glucose, cholesterol, longfunctie, bloeddruk, hartfilmpje etc. Mediation Wij kunnen optreden als mediator daar waar terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een arbeidsconflict maar ook in situaties op persoonlijk vlak. Een goede sociale oplossing voor alle betrokken partijen is ons streven. Werving en selectie Wij verzorgen de werving en selectie van nieuwe medewerkers voor uw bedrijf en van eventuele subsidiemogelijkheden en adviseren hierin. 3

4 Prijslijst (Kan jaarlijks worden aangepast) Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de communicatielijnen binnen ons bedrijf erg kort zijn. Dit heeft o.a. te maken met de verschillende dienstverleningen die wij In Company hebben. Denk hierbij aan: een bedrijfsarts, een HBO opgeleide psychologe, Hobeon gecertificeerde verzuimconsulenten, een gecertificeerde register-arbeidsdeskundige en een budgetcoach. Hierdoor komen we sneller achter de bron van de ziekmelding. Deze speelt natuurlijk een heel belangrijke rol in het aanpakken van de echte oorzaken van ziek melden. Onderstaande tarieven zijn op basis van abonnement. Abonnementskosten per werknemer per jaar 27,50 Ondersteunende activiteiten zoals: Administratie en monitoren zieke medewerkers Versturen brieven, rapportages, uitnodigingen etc. naar casemanager en/of werkn. Telefonische consulten / overleg Advies Wet Verbetering Poortwachter Eenmalige administratiekosten inrichten dossier 250,00 Tarievenlijst verrichtingen Verzuimbegeleiding vanaf de 1e dag excl. reiskosten 0,19/km (i.v.t.) Telefonisch Consult Bedrijfsarts Intake 1e gesprek bij verzuimconsulent (na 6 weken) No show consult (binnen 24 uur melden, werkdagen) Arbeidsomstandigheden + Preventief consult Bedrijfsarts Consult Bedrijfsarts + Probleemanalyse Plan van aanpak Consult Bedrijfsarts FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) Consult Bedrijfsarts + bijstellen Probleemanalyse Actueel oordeel (excl. consult bedrijfsarts) Meldingen UWV week 42 ziek en herstelmeldingen (spoor 2 starten) 75,-/u 139,50/u 75,-/u Volledig tarief 139,50 175,- 75,- 139,50 70,- 175,- 75,- 75,- 4

5 Huisbezoek excl. reiskosten (tweede jaar) Opvragen machtigingen en medische informatie excl. factuur Sociaal medisch overleg Medische informatie opvragen Medische dossier overdragen naar UWV Eerstejaars evaluatie en toetsing UWV Actueel oordeel en opstellen verz. medische gegevens ondersteuning aanvraag WIA Mediation, bewindvoering, begeleiding bij reorganisatie 75,-/u 139,50 139,50 150,-/u 112,50 139,50 225,- Op aanvraag De tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden. NB. Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW (prijswijzigingen en typefouten voorbehouden). De bedragen zijn inclusief schriftelijke rapportage. Consulten die binnen 24 uur voor het spreekuur worden afgezegd of no-shows zullen in rekening gebracht worden. Houdt u hiervoor vooral rekening met consulten op maandagen Indien van toepassing kunt u natuurlijk wel een andere medewerker gebruik laten maken van het consult. Kosten voor medische informatie in rekening gebracht door derden, zullen tegen kostprijs worden doorberekend. Re-integratie - Outplacement producten Kennismakingsgesprek Verslaglegging Intake en Werk hervattingplan Workshops compleet: Kwaliteiten en vaardigheden Presentatie, houding en uitstraling, Arbeidsmarktoriëntatie, Training Sollicitatievaardigheden met examen (certificaat) Workshop Sociale Media ( Linked in, Twitter) Het maken van een goed CV en het schrijven van motivatiebrieven Deelmodules mogelijk in overleg Jobhunting, Jobmatching, Jobsearching, Jobmailing passend bij de beperkingen van cliënt. Inclusief het verwerven van werkervaringspekken, proefplaatsingen en inkijkmomenten. De duur van deze modules is maximaal 12 maanden. Beroepskeuzeonderzoek Waarborging duurzaamheid arbeidsrelatie Nazorg 5

6 6 Door onze gekwalificeerde en gemotiveerde mensen krijgen we 95% van onze cliënten weer terug op de arbeidsmarkt.

7 Periodiek Medisch Onderzoek (PMO, voorheen PAGO) Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), voorheen PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) genoemd, is een instrument om vroegtijdig werkgerelateerde gezondheidsrisico s bij medewerkers op te sporen. De werkgever is volgens de wet verplicht om werknemers een PMO aan te bieden; medewerkers mogen van het recht gebruik maken. In sommige CAO s staan nog nadere verplichtingen. Bijvoorbeeld dat werknemers van een bepaalde leeftijd zo n onderzoek moeten krijgen. De inhoud van een PMO komt meestal voort uit een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het onderzoek is vooral zinvol als het wordt ingezet als onderdeel van een arbo- of veiligheid- en gezondheidsbeleid. Doel Het PMO kent de volgende doelstellingen: Het opsporen van gezondheidsrisico s; Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen medewerkers; Bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen medewerkers; Bewaken en bevorderen van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers. Adviseren van medewerkers in verband met het uitvoeren van hun werk ter voorkoming van beroepsziekten; Adviseren van het bedrijf ter voorkoming van beroepsziekten. Elementen Een PMO wordt per functie ingericht en kent de volgende elementen: Algeheel welbevinden; Gehooronderzoek (audiometrie) i.v.m. lawaai-blootstelling; CANS (voorheen RSI) en gezichtsscherpteonderzoek (visus) i.v.m. beeld-schermwerk; Lichamelijk onderzoek i.v.m. giftige (toxische) stoffen; Onderzoek met betrekking tot lichamelijke (fysieke) belasting; etc. Richtlijnen Werknemers moeten altijd eerst een vragenlijst invullen, alvorens zij meedoen aan een PMO-onderzoek. Dit is om te voorkomen dat medewerkers zonder klachten, onnodig worden opgeroepen bij de bedrijfsarts. Aan een Periodiek Medisch Onderzoek stelt de Arboregelgeving de volgende eisen: Het onderzoek moet periodiek aan de medewerkers worden aangeboden. De wet schrijft niet voor hoe vaak het onderzoek moet worden herhaald, omdat dit afhangt van de omvang van de risico s. De periodiciteit kan verschillen voor diverse risico s (bijvoorbeeld gehooronderzoek iedere twee jaar en bloedonderzoek ieder jaar) en voor verschillende functies binnen de onderneming. De inhoud van het onderzoek moet zijn afgestemd op de gevaren en risico s die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers kan hebben. Het gehoor zal bijvoorbeeld alleen onderzocht worden als het geluidsniveau de 80 decibel overschrijdt. Een PMO moet altijd aan de volgende medewerkers worden aangeboden: jeugdige medewerkers, zodra uit de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) voor jeugdigen blijkt dat jeugdigen arbeid moeten verrichten waaraan specifieke gevaren zijn verbonden; iedere werknemer die voor de eerste keer nachtdienst gaat verrichten; iedere medewerker die voor de eerste keer wordt belast met werkzaamheden met gevaarlijke stoffen, die volgens de RI&E gevaren kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid; werknemers die werken met kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen en werknemers die werken met asbest; iedere werknemer die arbeid verricht met biologische agentia; iedere werknemer die voor de eerste keer belast wordt met arbeid aan een beeldscherm; iedere werknemer voor wie uit beoordeling en meting blijkt dat er een gezondheidsrisico bestaat door schadelijk geluid; iedere werknemer die voor de eerste keer wordt belast met werk met mechanische trillingen waarvoor uit de nadere RI&E blijkt dat er een gevaar bestaat voor de veiligheid of gezondheid; personen die worden belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk. De (betekenis van de) individuele resultaten van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek moeten door de bedrijfsarts of arbodienst aan de individuele werknemers worden gemeld. Afhankelijk van de grootte van de onderneming en het aantal werknemers per functie of afdeling is het mogelijk de informatie uit het PMO of PAGO ook op groepsniveau (bijvoorbeeld per onderneming, afdeling en/of functie) te (laten) rapporteren. Aangezien de gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim, kan dit alleen als in de rapportage gegevens niet meer tot op een persoon te herleiden zijn. De toegevoegde waarde van groepsgegevens is dat vergeleken kan worden met referentiegegevens, zodat bepaald kan worden hoe goed een onderneming het doet in vergelijking met andere ondernemingen. Hoelang duurt het onderzoek? Het onderzoek duurt ca. 45 tot 60 minuten per medewerker. Wat zijn de kosten? Het PMO wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts van Ambaum Arbeids Analyse- Betervenlo BV. De prijs is op aanvraag. 7

8 Ondersteunende producten Werving en selectie door middel van screenen gezondheid / motivatie voor werkg. Risico-inventarisatie en evaluatie Uitzending en Detachering Bemiddeling personeel bij reorganisaties of wijziging bedrijfsactiviteiten Prijs op aanvraag Producten ter preventie Heeft u de behoefte om uw gezondheid en fitheid te laten testen? Dan biedt een Healthcheck uitkomst. Via een Healthcheck wordt nagegaan of u uw levensstijl moet veranderen. U ontvangt algemene gezondheidsvoorlichting en advies voor bevordering van uw gezonde levensstijl. De resultaten worden individueel met de bedrijfsarts besproken. Een schriftelijk verslag met de bevindingen en eventuele adviezen wordt achteraf naar uw privé-adres gestuurd. Healthcheck Bloeddruk, BMI, Glucose, Cholesterol Uitgesplitst Lipide beeld, Adviesgesprek 30 minuten, informatie materiaal Cholesterol Uitgesplitst Lipide beeld, Adviesgesprek 30 minuten, informatie materiaal Vaatonderzoek Longfunctie, E.C.G. Kosten zijn meestal te declareren bij zorgverzekeraar( privé) 195,00 Voorkomen is beter dan genezen 8

9 Speciale persoonlijke trainingen De aanpak is afhankelijk van uw kennisniveau en persoonlijke situatie. Er vindt vooraf altijd een gratis kennismakingsgesprek plaats om de mogelijkheden te bekijken. Iedereen is immers uniek en wij leveren uitsluitend maatwerk. Assertiviteit trainingen Je baas begrijpt je niet, je collega s gaan er met jouw goede ideeën vandoor en in je vriendenkring zijn het meestal de anderen die de agenda bepalen. Laat je het allemaal over je heen komen, kies je de frontale aanval of zeg je gewoon wat het met je doet? Assertieve mensen doen het laatste. Ze komen op voor zichzelf, geven hun mening of uiten hun gevoel zon der zich schuldig, beschaamd of onzeker te voelen. Assertiviteit is de balans tus sen het behartigen van je Social Media training voor particulieren en bedrijven Facebook / Twitter / Linkedin Tegenwoordig ontkom je niet meer aan social media. Het is overal en miljoenen mensen doen eraan mee. In een 1-daagse cursus leren we je hoe je moet omgaan met de huidige social media. Het is afhankelijk van je doel en wensen hoe de cursus wordt ingevuld. Wil je in het algemeen leren hoe sociale media werkt óf wil Liftpraatje Elevatorpitch (Videosollicitatie) Met een liftpraatje binnen een paar seconden naar de top We hebben allemaal het recht om ons te uiten, zolang we dit met wederzijds respect doen eigen belangen en rekening houden met de belangen van een ander. Een training assertiviteit is er voor iedereen die meer voor zichzelf wil opkomen. We hebben allemaal het recht om ons te uiten, zolang we dit met wederzijds respect doen Assertiviteit is een vaardigheid en is niet alleen aan te leren door theoretisch bezig te zijn, maar de praktijk is eveneens belangrijk. In deze cursus zullen daarom opdrachten gecombineerd worden met uitleg over de theorie. De training wordt zowel individueel als groepsgericht gegeven. Het aantal lessen is afhankelijk van de groepsgrootte en varieert van 5 tot 10 lessen. Prijs op aanvraag. je juist via social media beter leren netwerken, omdat je bijvoorbeeld op zoek bent naar een baan? Je maakt in deze cursus kennis met de drie bekendste vormen van social media. Je leert de internetetiquette, ofwel de omgangsvormen, richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet. De cursus is praktijkgericht en je zal actief aan de slag gaan achter de computer. Prijs op aanvraag. We hebben allemaal het recht om ons te uiten, zolang we Hoe val je op tussen al die andere werkzoekenden? Een goed CV en relevante werkervaring blijven natuurlijk het belangrijkst. Toch kun je tegenwoordig ook op een andere manier de aandacht trekken. Een liftpraatje is een korte presentatie van jezelf waarin je enthousiast vertelt wie je bent en wat je kunt. De term heet liftpraatje, omdat je in de tijd van een ritje met de lift jezelf moet presenteren als de ideale oplossing voor het probleem van je gesprekspartner. We helpen je met het maken van een video-opname waarin je jezelf promoot en/of coachen je om de juiste presentatietechnieken aan te leren. In dit korte filmpje kun je jezelf promoten zodat jouw potentiële werkgever een goed beeld van jou kan vormen. De eerste seconden zijn al bepalend voor de beeldvorming die iemand krijgt! Wij besteden aandacht aan je sterke punten, zodat jij jezelf op een nieuwe en leuke manier kunt presenteren. Prijs op aanvraag. 9

10 Conflicthantering Sociale activering Sollicitatietraining Een conflict is een spanning die ontstaat als strevingen, doelen, waarden, opvattingen, belangen en dergelijke van twee (of meer) mensen of groepen elkaar tegenwerken of uitsluiten In de training conflicthantering leer je de achterliggende theorie van conflicten, maar je gaat ook in de praktijk aan de slag met verschillende opdrachten en rollenspellen. Het doel van de training is dat jouw eigen opgesteld doel bereikt wordt. De training wordt zowel individueel als groepsgericht gegeven. Het aantal lesdagen is afhankelijk van groepsgrootte en de persoonlijke situatie. Prijs op aanvraag. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen door ons worden begeleid door middel van een persoonlijk traject. Er is veel aandacht voor de verbetering van het persoonlijk welzijn en voor de verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we diverse trainingen ontwikkeld die perfect aansluiten op de meest uiteenlopende problematieken. Prijs op aanvraag. Wij kiezen doelbewust voor een menselijke aanpak Iris Verstegen De eerste indruk is bij het solliciteren van groot belang. Immers een eerste indruk is in een paar seconden al gemaakt! De sollicitatietraining is er voor iedereen die graag meer zelfvertrouwen en de tools wil krijgen om zich beter te kunnen presenteren naar een toekomstige werkgever. Solliciteren is niet alleen een brief en CV schrijven, maar ook je presentatie, houding en uitstraling zijn van belang. De sollicitatietraining is een uitgebreide training waarin belangrijke aspecten van solliciteren worden behandeld, zoals o.a.: Arbeidsmarktoriëntatie Hoe ziet de arbeidsmarkt er op dit moment uit? In welke branches zit de meeste werkgelegenheid? Welke strategieën van solliciteren zijn succesvol en welke niet? Kwaliteiten en vaardigheden Het kunnen benoemen van je eigen kwaliteiten en vaardigheden. En het kunnen onderbouwen van deze vaardigheden aan de hand van de STARR-methode. Sollicitatiebrief en CV Het kunnen maken van een gedegen sollicitatiebrief en CV. Presentatie Er wordt aandacht besteed aan je presentatie, houding en uitstraling. Ook leer je de achterliggende theorie hierover. Het sollicitatiegesprek Welke vragen kun je verwachten op een sollicitatiegesprek en hoe moet je omgaan met onbehoorlijke of lastige vragen? Welke vragen kun je zelf stellen en wat moet je absoluut niet doen? Het sollicitatiegesprek wordt geoefend en aan het eind van de workshops wordt een examen afgenomen door een externe professional. Prijs op aanvraag. 10

11 Waarom Ambaum Arbeids Analyse Betervenlo B.V.? Advies m.b.t. arbobeleid en ziekteverzuim; Advies m.b.t. Wet verbetering Poortwachter Verwijzing Psychocare (gratis via Ziekenfonds); Interventie (bedrijfsarts, fysiotherapeut, veiligheidsdeskundige, etc.); Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E); Periodiek Medisch Onderzoek (PMO); Medische keuringen (rijbewijs, taxi, vrachtwagen, second opinion etc.); Het voeren van verzuimgesprekken; Mediation; Diverse (persoonlijke) trainingen; Korte communicatielijnen en geen even in de wacht staan bij een ziekmelding van een van uw medewerkers; Wij hebben alle kwalificaties onder één dak en fungeren dus voor uw bedrijf als aanspreekpunt voor uiteenlopende zaken. Ambaum Arbeids Analyse heeft deskundige medewerkers in huis om problemen in een vroeg stadium te kunnen signaleren en op te lossen; Indien er voor Spoor 1 geen interne mogelijkheden zijn, dan helpen wij u graag verder met Spoor 2 (outplacement). Het verzorgen van een arbeidsdeskundig onderzoek door onze gecertificeerde register-arbeidsdeskundige. Meer weten? Vraag gerust om aanvullende informatie over de diensten en producten van Ambaum Arbeids Analyse Betervenlo BV. Neem contact met ons op of kijk op onze website. Vestiging in de regio Venlo Grotestraat CT Tegelen Tel.: / Vestiging in de regio Eindhoven De Pinckart 46i 5674 CC Nuenen Tel.:

12 De mens moet een mens zijn Ambaum Arbeids Analyse Betervenlo B.V. Grotestraat CT Tegelen Tel.: / Web: Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V.

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners: Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Onderdeel-rapportage Fase 1 Project Arbobeleid Verzekeraars Vakorganisaties in de verzekeringsbedrijfstak & Verbond van Verzekeraars Januari

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie