Trainingen en opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingen en opleidingen"

Transcriptie

1 ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V.

2 Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse - Betervenlo BV is een bedrijf dat opgezet is vanuit de filosofie dat; De mens een mens moet zijn volgens E.H.J. Ambaum Peters. Vanuit deze filosofie verzorgen wij voor bedrijven, gemeenten, UWV, verzekeraars en particulieren uitsluitend maatwerk. Veel bedrijven hebben inmiddels gekozen voor onze pragmatische aanpak. Een goede arbeidsfeer op de werkvloer is de basis van een goed verzuimbeleid. Luisteren naar de klachten van mensen is dan ook onze persoonlijke missie. Op dit vlak kan veel winst behaald worden: Een tevreden werknemer heeft hart voor de zaak. Wij leveren maatwerk door: de persoon en zijn welzijn altijd centraal te stellen. Wij willen geen grote logge organisatie zijn, onze kracht ligt dan ook in snel, efficiënt en met name doeltreffend te werk te gaan. Het uitgangspunt is dat mensen snel terugkeren naar hun eigen werkplek (eventueel met enige aanpassingen op de werkvloer) en het bevorderen van het welzijn. Diverse opleidingen ter bevordering van het persoonlijk welzijn behoren tot de mogelijkheden. Wij kunnen optreden als mediator daar waar terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een arbeidsconflict. Wij beschikken over diverse professionals om dit maatwerk te kunnen leveren zoals; een HBO opgeleide psychologe, Hobeon gecertificeerde verzuimconsulenten, een gecertificeerd register-arbeidsdeskundige, een bedrijfsarts, een mediator en een budgetcoach. We zijn TÜV gecertificeerd en voldoen aan de hoge eisen die het UWV stelt m.b.t. de kwaliteitseisen. U kunt ons vinden in Tegelen en in Eindhoven. 2

3 Dienstverlening Ambaum Arbeids Analyse-Betervenlo BV is een gespecialiseerd bedrijf voor zowel particulieren als bedrijven. Verzuimregistratie Wij beheren voor bedrijven de administratie van uw personeel met betrekking tot ziekte en signaleren, daar waar nodig is, de werkgever. Direct contact, snelle interventies, gesprekken met Hobeon gecertificeerde verzuimconsulenten werken kostenbesparend op uw verzuimbudget. Re-integratie en outplacement In het kader van Spoor 1 en Spoor 2 trajecten werken wij samen met het UWV, gemeenten en het bedrijfsleven. Wij ondersteunen organisaties bij reorganisaties en gaan opzoek naar mogelijkheden bij boventalligheid van personeel. Arbeidsdeskundig onderzoek Wij kunnen voor u een arbeidsdeskundig onderzoek of een eventuele second opinion uitvoeren door een gecertificeerde register-arbeidsdeskundige t.b.v. Wet Verbetering Poortwachter. Sociale activering Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen door ons worden begeleid door middel van een persoonlijk traject. Er is veel aandacht voor de verbetering van het persoonlijk welzijn en de zorg voor de verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben hier diverse trainingen voor ontwikkeld, die perfect aansluiten op de meest uiteenlopende problematieken. Begeleiding coaching Bij boventalligheid van werknemers door een reorganisatie of wijziging van uw bedrijfsactiviteiten, bieden wij persoonlijke begeleiding, coaching, mediation, diverse opleidingen ter verbetering van het persoonlijk welzijn. Geen lange wachttijden voor persoonlijke begeleiding, maar directe hulp. Healthchecks Gezondheid is de basis voor het welzijn van uw werknemer. Doormiddel van voorlichtingsessies geven wij u een passend advies met behulp van complete healthchecks voor uw werknemers zoals het meten van BMI, glucose, cholesterol, longfunctie, bloeddruk, hartfilmpje etc. Mediation Wij kunnen optreden als mediator daar waar terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een arbeidsconflict maar ook in situaties op persoonlijk vlak. Een goede sociale oplossing voor alle betrokken partijen is ons streven. Werving en selectie Wij verzorgen de werving en selectie van nieuwe medewerkers voor uw bedrijf en van eventuele subsidiemogelijkheden en adviseren hierin. 3

4 Prijslijst (Kan jaarlijks worden aangepast) Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de communicatielijnen binnen ons bedrijf erg kort zijn. Dit heeft o.a. te maken met de verschillende dienstverleningen die wij In Company hebben. Denk hierbij aan: een bedrijfsarts, een HBO opgeleide psychologe, Hobeon gecertificeerde verzuimconsulenten, een gecertificeerde register-arbeidsdeskundige en een budgetcoach. Hierdoor komen we sneller achter de bron van de ziekmelding. Deze speelt natuurlijk een heel belangrijke rol in het aanpakken van de echte oorzaken van ziek melden. Onderstaande tarieven zijn op basis van abonnement. Abonnementskosten per werknemer per jaar 27,50 Ondersteunende activiteiten zoals: Administratie en monitoren zieke medewerkers Versturen brieven, rapportages, uitnodigingen etc. naar casemanager en/of werkn. Telefonische consulten / overleg Advies Wet Verbetering Poortwachter Eenmalige administratiekosten inrichten dossier 250,00 Tarievenlijst verrichtingen Verzuimbegeleiding vanaf de 1e dag excl. reiskosten 0,19/km (i.v.t.) Telefonisch Consult Bedrijfsarts Intake 1e gesprek bij verzuimconsulent (na 6 weken) No show consult (binnen 24 uur melden, werkdagen) Arbeidsomstandigheden + Preventief consult Bedrijfsarts Consult Bedrijfsarts + Probleemanalyse Plan van aanpak Consult Bedrijfsarts FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) Consult Bedrijfsarts + bijstellen Probleemanalyse Actueel oordeel (excl. consult bedrijfsarts) Meldingen UWV week 42 ziek en herstelmeldingen (spoor 2 starten) 75,-/u 139,50/u 75,-/u Volledig tarief 139,50 175,- 75,- 139,50 70,- 175,- 75,- 75,- 4

5 Huisbezoek excl. reiskosten (tweede jaar) Opvragen machtigingen en medische informatie excl. factuur Sociaal medisch overleg Medische informatie opvragen Medische dossier overdragen naar UWV Eerstejaars evaluatie en toetsing UWV Actueel oordeel en opstellen verz. medische gegevens ondersteuning aanvraag WIA Mediation, bewindvoering, begeleiding bij reorganisatie 75,-/u 139,50 139,50 150,-/u 112,50 139,50 225,- Op aanvraag De tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden. NB. Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW (prijswijzigingen en typefouten voorbehouden). De bedragen zijn inclusief schriftelijke rapportage. Consulten die binnen 24 uur voor het spreekuur worden afgezegd of no-shows zullen in rekening gebracht worden. Houdt u hiervoor vooral rekening met consulten op maandagen Indien van toepassing kunt u natuurlijk wel een andere medewerker gebruik laten maken van het consult. Kosten voor medische informatie in rekening gebracht door derden, zullen tegen kostprijs worden doorberekend. Re-integratie - Outplacement producten Kennismakingsgesprek Verslaglegging Intake en Werk hervattingplan Workshops compleet: Kwaliteiten en vaardigheden Presentatie, houding en uitstraling, Arbeidsmarktoriëntatie, Training Sollicitatievaardigheden met examen (certificaat) Workshop Sociale Media ( Linked in, Twitter) Het maken van een goed CV en het schrijven van motivatiebrieven Deelmodules mogelijk in overleg Jobhunting, Jobmatching, Jobsearching, Jobmailing passend bij de beperkingen van cliënt. Inclusief het verwerven van werkervaringspekken, proefplaatsingen en inkijkmomenten. De duur van deze modules is maximaal 12 maanden. Beroepskeuzeonderzoek Waarborging duurzaamheid arbeidsrelatie Nazorg 5

6 6 Door onze gekwalificeerde en gemotiveerde mensen krijgen we 95% van onze cliënten weer terug op de arbeidsmarkt.

7 Periodiek Medisch Onderzoek (PMO, voorheen PAGO) Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), voorheen PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) genoemd, is een instrument om vroegtijdig werkgerelateerde gezondheidsrisico s bij medewerkers op te sporen. De werkgever is volgens de wet verplicht om werknemers een PMO aan te bieden; medewerkers mogen van het recht gebruik maken. In sommige CAO s staan nog nadere verplichtingen. Bijvoorbeeld dat werknemers van een bepaalde leeftijd zo n onderzoek moeten krijgen. De inhoud van een PMO komt meestal voort uit een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het onderzoek is vooral zinvol als het wordt ingezet als onderdeel van een arbo- of veiligheid- en gezondheidsbeleid. Doel Het PMO kent de volgende doelstellingen: Het opsporen van gezondheidsrisico s; Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen medewerkers; Bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen medewerkers; Bewaken en bevorderen van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers. Adviseren van medewerkers in verband met het uitvoeren van hun werk ter voorkoming van beroepsziekten; Adviseren van het bedrijf ter voorkoming van beroepsziekten. Elementen Een PMO wordt per functie ingericht en kent de volgende elementen: Algeheel welbevinden; Gehooronderzoek (audiometrie) i.v.m. lawaai-blootstelling; CANS (voorheen RSI) en gezichtsscherpteonderzoek (visus) i.v.m. beeld-schermwerk; Lichamelijk onderzoek i.v.m. giftige (toxische) stoffen; Onderzoek met betrekking tot lichamelijke (fysieke) belasting; etc. Richtlijnen Werknemers moeten altijd eerst een vragenlijst invullen, alvorens zij meedoen aan een PMO-onderzoek. Dit is om te voorkomen dat medewerkers zonder klachten, onnodig worden opgeroepen bij de bedrijfsarts. Aan een Periodiek Medisch Onderzoek stelt de Arboregelgeving de volgende eisen: Het onderzoek moet periodiek aan de medewerkers worden aangeboden. De wet schrijft niet voor hoe vaak het onderzoek moet worden herhaald, omdat dit afhangt van de omvang van de risico s. De periodiciteit kan verschillen voor diverse risico s (bijvoorbeeld gehooronderzoek iedere twee jaar en bloedonderzoek ieder jaar) en voor verschillende functies binnen de onderneming. De inhoud van het onderzoek moet zijn afgestemd op de gevaren en risico s die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers kan hebben. Het gehoor zal bijvoorbeeld alleen onderzocht worden als het geluidsniveau de 80 decibel overschrijdt. Een PMO moet altijd aan de volgende medewerkers worden aangeboden: jeugdige medewerkers, zodra uit de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) voor jeugdigen blijkt dat jeugdigen arbeid moeten verrichten waaraan specifieke gevaren zijn verbonden; iedere werknemer die voor de eerste keer nachtdienst gaat verrichten; iedere medewerker die voor de eerste keer wordt belast met werkzaamheden met gevaarlijke stoffen, die volgens de RI&E gevaren kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid; werknemers die werken met kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen en werknemers die werken met asbest; iedere werknemer die arbeid verricht met biologische agentia; iedere werknemer die voor de eerste keer belast wordt met arbeid aan een beeldscherm; iedere werknemer voor wie uit beoordeling en meting blijkt dat er een gezondheidsrisico bestaat door schadelijk geluid; iedere werknemer die voor de eerste keer wordt belast met werk met mechanische trillingen waarvoor uit de nadere RI&E blijkt dat er een gevaar bestaat voor de veiligheid of gezondheid; personen die worden belast met het verrichten van duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk. De (betekenis van de) individuele resultaten van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek moeten door de bedrijfsarts of arbodienst aan de individuele werknemers worden gemeld. Afhankelijk van de grootte van de onderneming en het aantal werknemers per functie of afdeling is het mogelijk de informatie uit het PMO of PAGO ook op groepsniveau (bijvoorbeeld per onderneming, afdeling en/of functie) te (laten) rapporteren. Aangezien de gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim, kan dit alleen als in de rapportage gegevens niet meer tot op een persoon te herleiden zijn. De toegevoegde waarde van groepsgegevens is dat vergeleken kan worden met referentiegegevens, zodat bepaald kan worden hoe goed een onderneming het doet in vergelijking met andere ondernemingen. Hoelang duurt het onderzoek? Het onderzoek duurt ca. 45 tot 60 minuten per medewerker. Wat zijn de kosten? Het PMO wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts van Ambaum Arbeids Analyse- Betervenlo BV. De prijs is op aanvraag. 7

8 Ondersteunende producten Werving en selectie door middel van screenen gezondheid / motivatie voor werkg. Risico-inventarisatie en evaluatie Uitzending en Detachering Bemiddeling personeel bij reorganisaties of wijziging bedrijfsactiviteiten Prijs op aanvraag Producten ter preventie Heeft u de behoefte om uw gezondheid en fitheid te laten testen? Dan biedt een Healthcheck uitkomst. Via een Healthcheck wordt nagegaan of u uw levensstijl moet veranderen. U ontvangt algemene gezondheidsvoorlichting en advies voor bevordering van uw gezonde levensstijl. De resultaten worden individueel met de bedrijfsarts besproken. Een schriftelijk verslag met de bevindingen en eventuele adviezen wordt achteraf naar uw privé-adres gestuurd. Healthcheck Bloeddruk, BMI, Glucose, Cholesterol Uitgesplitst Lipide beeld, Adviesgesprek 30 minuten, informatie materiaal Cholesterol Uitgesplitst Lipide beeld, Adviesgesprek 30 minuten, informatie materiaal Vaatonderzoek Longfunctie, E.C.G. Kosten zijn meestal te declareren bij zorgverzekeraar( privé) 195,00 Voorkomen is beter dan genezen 8

9 Speciale persoonlijke trainingen De aanpak is afhankelijk van uw kennisniveau en persoonlijke situatie. Er vindt vooraf altijd een gratis kennismakingsgesprek plaats om de mogelijkheden te bekijken. Iedereen is immers uniek en wij leveren uitsluitend maatwerk. Assertiviteit trainingen Je baas begrijpt je niet, je collega s gaan er met jouw goede ideeën vandoor en in je vriendenkring zijn het meestal de anderen die de agenda bepalen. Laat je het allemaal over je heen komen, kies je de frontale aanval of zeg je gewoon wat het met je doet? Assertieve mensen doen het laatste. Ze komen op voor zichzelf, geven hun mening of uiten hun gevoel zon der zich schuldig, beschaamd of onzeker te voelen. Assertiviteit is de balans tus sen het behartigen van je Social Media training voor particulieren en bedrijven Facebook / Twitter / Linkedin Tegenwoordig ontkom je niet meer aan social media. Het is overal en miljoenen mensen doen eraan mee. In een 1-daagse cursus leren we je hoe je moet omgaan met de huidige social media. Het is afhankelijk van je doel en wensen hoe de cursus wordt ingevuld. Wil je in het algemeen leren hoe sociale media werkt óf wil Liftpraatje Elevatorpitch (Videosollicitatie) Met een liftpraatje binnen een paar seconden naar de top We hebben allemaal het recht om ons te uiten, zolang we dit met wederzijds respect doen eigen belangen en rekening houden met de belangen van een ander. Een training assertiviteit is er voor iedereen die meer voor zichzelf wil opkomen. We hebben allemaal het recht om ons te uiten, zolang we dit met wederzijds respect doen Assertiviteit is een vaardigheid en is niet alleen aan te leren door theoretisch bezig te zijn, maar de praktijk is eveneens belangrijk. In deze cursus zullen daarom opdrachten gecombineerd worden met uitleg over de theorie. De training wordt zowel individueel als groepsgericht gegeven. Het aantal lessen is afhankelijk van de groepsgrootte en varieert van 5 tot 10 lessen. Prijs op aanvraag. je juist via social media beter leren netwerken, omdat je bijvoorbeeld op zoek bent naar een baan? Je maakt in deze cursus kennis met de drie bekendste vormen van social media. Je leert de internetetiquette, ofwel de omgangsvormen, richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet. De cursus is praktijkgericht en je zal actief aan de slag gaan achter de computer. Prijs op aanvraag. We hebben allemaal het recht om ons te uiten, zolang we Hoe val je op tussen al die andere werkzoekenden? Een goed CV en relevante werkervaring blijven natuurlijk het belangrijkst. Toch kun je tegenwoordig ook op een andere manier de aandacht trekken. Een liftpraatje is een korte presentatie van jezelf waarin je enthousiast vertelt wie je bent en wat je kunt. De term heet liftpraatje, omdat je in de tijd van een ritje met de lift jezelf moet presenteren als de ideale oplossing voor het probleem van je gesprekspartner. We helpen je met het maken van een video-opname waarin je jezelf promoot en/of coachen je om de juiste presentatietechnieken aan te leren. In dit korte filmpje kun je jezelf promoten zodat jouw potentiële werkgever een goed beeld van jou kan vormen. De eerste seconden zijn al bepalend voor de beeldvorming die iemand krijgt! Wij besteden aandacht aan je sterke punten, zodat jij jezelf op een nieuwe en leuke manier kunt presenteren. Prijs op aanvraag. 9

10 Conflicthantering Sociale activering Sollicitatietraining Een conflict is een spanning die ontstaat als strevingen, doelen, waarden, opvattingen, belangen en dergelijke van twee (of meer) mensen of groepen elkaar tegenwerken of uitsluiten In de training conflicthantering leer je de achterliggende theorie van conflicten, maar je gaat ook in de praktijk aan de slag met verschillende opdrachten en rollenspellen. Het doel van de training is dat jouw eigen opgesteld doel bereikt wordt. De training wordt zowel individueel als groepsgericht gegeven. Het aantal lesdagen is afhankelijk van groepsgrootte en de persoonlijke situatie. Prijs op aanvraag. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen door ons worden begeleid door middel van een persoonlijk traject. Er is veel aandacht voor de verbetering van het persoonlijk welzijn en voor de verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we diverse trainingen ontwikkeld die perfect aansluiten op de meest uiteenlopende problematieken. Prijs op aanvraag. Wij kiezen doelbewust voor een menselijke aanpak Iris Verstegen De eerste indruk is bij het solliciteren van groot belang. Immers een eerste indruk is in een paar seconden al gemaakt! De sollicitatietraining is er voor iedereen die graag meer zelfvertrouwen en de tools wil krijgen om zich beter te kunnen presenteren naar een toekomstige werkgever. Solliciteren is niet alleen een brief en CV schrijven, maar ook je presentatie, houding en uitstraling zijn van belang. De sollicitatietraining is een uitgebreide training waarin belangrijke aspecten van solliciteren worden behandeld, zoals o.a.: Arbeidsmarktoriëntatie Hoe ziet de arbeidsmarkt er op dit moment uit? In welke branches zit de meeste werkgelegenheid? Welke strategieën van solliciteren zijn succesvol en welke niet? Kwaliteiten en vaardigheden Het kunnen benoemen van je eigen kwaliteiten en vaardigheden. En het kunnen onderbouwen van deze vaardigheden aan de hand van de STARR-methode. Sollicitatiebrief en CV Het kunnen maken van een gedegen sollicitatiebrief en CV. Presentatie Er wordt aandacht besteed aan je presentatie, houding en uitstraling. Ook leer je de achterliggende theorie hierover. Het sollicitatiegesprek Welke vragen kun je verwachten op een sollicitatiegesprek en hoe moet je omgaan met onbehoorlijke of lastige vragen? Welke vragen kun je zelf stellen en wat moet je absoluut niet doen? Het sollicitatiegesprek wordt geoefend en aan het eind van de workshops wordt een examen afgenomen door een externe professional. Prijs op aanvraag. 10

11 Waarom Ambaum Arbeids Analyse Betervenlo B.V.? Advies m.b.t. arbobeleid en ziekteverzuim; Advies m.b.t. Wet verbetering Poortwachter Verwijzing Psychocare (gratis via Ziekenfonds); Interventie (bedrijfsarts, fysiotherapeut, veiligheidsdeskundige, etc.); Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E); Periodiek Medisch Onderzoek (PMO); Medische keuringen (rijbewijs, taxi, vrachtwagen, second opinion etc.); Het voeren van verzuimgesprekken; Mediation; Diverse (persoonlijke) trainingen; Korte communicatielijnen en geen even in de wacht staan bij een ziekmelding van een van uw medewerkers; Wij hebben alle kwalificaties onder één dak en fungeren dus voor uw bedrijf als aanspreekpunt voor uiteenlopende zaken. Ambaum Arbeids Analyse heeft deskundige medewerkers in huis om problemen in een vroeg stadium te kunnen signaleren en op te lossen; Indien er voor Spoor 1 geen interne mogelijkheden zijn, dan helpen wij u graag verder met Spoor 2 (outplacement). Het verzorgen van een arbeidsdeskundig onderzoek door onze gecertificeerde register-arbeidsdeskundige. Meer weten? Vraag gerust om aanvullende informatie over de diensten en producten van Ambaum Arbeids Analyse Betervenlo BV. Neem contact met ons op of kijk op onze website. Vestiging in de regio Venlo Grotestraat CT Tegelen Tel.: / Vestiging in de regio Eindhoven De Pinckart 46i 5674 CC Nuenen Tel.:

12 De mens moet een mens zijn Ambaum Arbeids Analyse Betervenlo B.V. Grotestraat CT Tegelen Tel.: / Web: Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V.

Jobcoaching, Re-integratie & Outplacement Arbo & Verzuim

Jobcoaching, Re-integratie & Outplacement Arbo & Verzuim Jobcoaching, Re-integratie & Outplacement Arbo & Verzuim www.betervenlo.nl Over ons Ambaum Arbeids Analyse - Betervenlo BV is een Wij leveren maatwerk door de persoon en zijn bedrijf dat opgezet is vanuit

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden.

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden. Over ons Arbo & Meer is een professionele organisatie, gespecialiseerd in advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, preventie, arbo-beleid en sociale zekerheid. We zijn een onafhankelijke

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim Integrale aanpak van preventie en verzuim Verzuimbegeleiding afgestemd op uw wensen Met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs ondersteunen wij u en uw werknemers bij het realiseren van goede arbeids

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Over Assist Verzuim Wie is Assist Verzuim? Assist Verzuim verrast al meer dan twaalf jaar kleine en grote bedrijven in verschillende branches. We zijn een gecertificeerde, landelijke speler met regionale

Nadere informatie

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017 HRM Netwerk Verzuim 16 maart 2017 Meet en greet met Kees Een hardwerkende vrouw, kinderen op de basisschool, partner werkt en zelf een drukke baan Op een dag. Wordt het Kees te veel Er volgt een ziekmelding

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie

Arbozorg en verzuimbegeleiding. Abonnement versie Arbozorg en verzuimbegeleiding Abonnement versie 2016.1 ARBOZORG EN VERZUIMBEGELEIDING Abonnement - versie 2016.1 DIENSTVERLENINGSPLAN ABONNEMENT, versie 2016.1 BLAD 1/3 Verzekerde gaat door acceptatie

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief Dienstverlening Flexibele inzet van een vaste bedrijfsarts - op vaste dagdelen per week op

Nadere informatie

Richtinggevend in werk

Richtinggevend in werk Ons productaanbod Aanvullende dienstverlening Arbeidskundig onderzoek Richtinggevend in werk Het productaanbod van Koers Oost 1. Inzet arbeidsdeskundige als casemanager De casemanager monitort voor u het

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Ontzorg abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten

PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten Rechte rug of slappe knieën Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseur Inspectie SZW Preventie van gezondheidsschade door arbeid RI&E Maatregelen / AH strategie /preventiestrategie

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Over Assist Verzuim. Wie is Assist Verzuim? Rol verzuimconsulent. Contactgegevens Monique

Over Assist Verzuim. Wie is Assist Verzuim? Rol verzuimconsulent. Contactgegevens Monique Over Assist Verzuim Wie is Assist Verzuim? Assist Verzuim verrast sinds 2001 kleine en grote bedrijven in verschillende branches. We zijn een gecertificeerde, landelijk werkende speler met regionale roots.

Nadere informatie

PAGO. 13 April 2017 Edo Houwing, Toin van Haeren, Rik Menting, Jolanda Willems PreventPartner

PAGO. 13 April 2017 Edo Houwing, Toin van Haeren, Rik Menting, Jolanda Willems PreventPartner PAGO 13 April 2017 Edo Houwing, Toin van Haeren, Rik Menting, Jolanda Willems PreventPartner Opzet PAGO / PMO Preventief Medisch Onderzoek Bewaken en bevorderen van gezondheid & inzetbaarheid. Doelstelling

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u The missing link The missing link... Onze plus Onze dienstverlening Facts & figures Verzuim is lastig. Voor de zieke, voor de Maatwerk is onze standaard. Wij begeleiden + Verzuimregistratie en beheer Opgericht:

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Weleens een goede Arbodienst ontmoet?

Weleens een goede Arbodienst ontmoet? Weleens een goede Arbodienst ontmoet? Aantrekkelijke prijs Betrokken Oog voor resultaat Passie Korte lijnen Minder kosten! Verdienen aan verzuimbeperking? Ja, u leest het goed! Aan de aanpak van verzuim

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen Van Werk naar Werk 2 e spoor re-integratie op maat - 2014 Geconfronteerd worden met langdurig verzuim is een ingrijpende situatie. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht van u en de werkgever een optimale

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

Top-Care Health Services. Prijslijst 2008 1 / 5

Top-Care Health Services. Prijslijst 2008 1 / 5 Prijslijst 2008 1 / 5 1. FYSIOTHERAPIE: DIAGNOSTIEK & INTERVENTIES klachten van fysieke aard geen verzuim of verzuim < 6 weken of klachten < 3 maanden Fysiotherapeutisch onderzoek Fysiotherapeutisch onderzoek,

Nadere informatie

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Aandacht voor werk met bijzondere gezondheidsrisico s Informatie voor de werknemer Werk met bijzondere gezondheidsrisico s Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek & leefstijladvies

Gezondheidsonderzoek & leefstijladvies Gezondheidsonderzoek & leefstijladvies Holland Fit B.V. 010 280 70 80 info@hollandfit.nl Waarom een gezondheidsonderzoek? Duurzame inzetbaarheid Energieke medewerkers leveren betere prestaties en verzuimen

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers!

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 De klant centraal Wij zijn een dynamisch en innovatief bedrijf op het gebied

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste. gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen

Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste. gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen menu Samen aan tafel? Welkom aan tafel bij De Arbodienst. Een tafel waar u zelf uit de beste gerechten een maaltijd kunt samenstellen die aansluit bij uw eigen smaak. Met een gastvrije service voor kleine

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Richtinggevend in werk

Richtinggevend in werk Uitzendbureau Schakelen en bemiddelen in werk Payroll Payroll diensten voor publieke sector en MKB Verzuimbegeleiding Verzuimbegeleiding op maat bij u gereguleerd Re-integratie Samen werk en mens matchen

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

VERZUIMBEGELEIDING Capability wérkt voor u en uw medewerker!

VERZUIMBEGELEIDING Capability wérkt voor u en uw medewerker! VERZUIMBEGELEIDING Capability wérkt voor u en uw medewerker! Minder verzuim Verbeterde inzetbaarheid Hoger bedrijfsresultaat WILT U OOK EEN LAGER VERZUIM BINNEN UW ORGANISATIE? Capability is uw sparringpartner

Nadere informatie

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT?

VOOR WIE IS DIT GESCHIKT? BROCHURE OUTP LACEMENT Loopbaan Als je te maken krijgt met outplacement dan wil je op een goede en professionele manier begeleid worden. Bij IK overtref me kies je voor een individuele en persoonlijke

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Herkent u dit? U weet al best veel van verzuimbegeleiding van uw werknemers en wat daarin uw rol is. U heeft iemand of een afdeling in uw bedrijf die

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2014 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. We zijn altijd dichtbij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan!

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement De outplacementprogramma s van Trainingsbureau Ingrid Nagel zijn bestemd voor medewerkers die uw organisatie gaan verlaten en nieuw werk

Nadere informatie

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Samen naar een gezond en fit werkend Nederland In Nederland vinden we het belangrijk dat werkende mensen gezond, fit en gemotiveerd zijn. Vitale

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord

Overzicht dienstverlening BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tarieven 2015. Voorwoord Tarievenlijst 2015 Voorwoord Hierbij ontvangt u een uitgebreide tarievenlijst van BrinQer voor 2015. Wij houden van duidelijkheid. Daartoe hebben we alle beschikbare diensten en producten overzichtelijk

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

Welk Casemanagement past bij uw onderneming

Welk Casemanagement past bij uw onderneming Welk Casemanagement past bij uw onderneming Heeft u interesse? Neemt u dan gerust contact met ons op: 015-2516249 en mail naar info@ Confectie of maatwerk? Verzekeren van verzuimschade? Ik wil volledig

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn In het kader van ReaDirect KMUV pakketten All-in & Basis per 1 januari 2016 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar)

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

* Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering

* Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering * Bijlage 5 bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen Arbouw en Arbodiensten inzake het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg: Tarieven uitvoering Tarieven 205 voor individugerichte activiteiten BGZ

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist

Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist Maart 2015 Drs.ing. Jolanda Willems MBA, drs. Toin van Haeren, bedrijfsarts, drs. Rik Menting, bedrijfsarts, drs. Edo Houwing, arbeids-

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie

COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES. Productinformatie COLLECTIEVE INKOMENS VERZEKERINGEN: ONZE UITBREIDINGSMODULES Productinformatie De Amersfoortse biedt u drie inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert.

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

Toelichting op de overeenkomst

Toelichting op de overeenkomst Toelichting op de overeenkomst Wettelijke taken Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen te laten bijstaan voor vijf taken: Ziekteverzuimbegeleiding Bieden van de mogelijkheid voor

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen.

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014

Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014 Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek Informatie voor werkgevers in vraag en antwoord

Preventief Medisch Onderzoek Informatie voor werkgevers in vraag en antwoord Preventief Medisch Onderzoek Informatie voor werkgevers in vraag en antwoord Wat is Preventief Medisch Onderzoek? Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden die bedrijfsartsen gebruiken

Nadere informatie