Drs Lydia Zwier-Kentie Contactgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drs Lydia Zwier-Kentie Contactgegevens"

Transcriptie

1 Drs Lydia Zwier-Kentie Contactgegevens Telefoon Website : : :

2 Personalia Naam L.M.D. Zwier-Kentie Roepnaam Lydia Geboortedatum 30 januari 1970 Woonplaats Voorst Werkervaring Periode Werkverband Maart 2008-heden Zelfstandig freelance, Dionysia advies, coach en interim-functionaris Oktober 2009-heden: Maart 2008 heden: Extern lid van de Gezamenlijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Lochem en Montferland (onderzoeken naar rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde gemeentelijk beleid; onderzoeken naar verbonden partijen, tarieven dienstverlening, uitvoering WMO, ism Algemene Rekenkamer stand van zaken CJG, primaathouder van onderzoek naar Handhaving, uitvoering WWB, de laatste cfrm de methoden en technieken van Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry) alsmede opstellen van diverse handreikingen voor informatievoorziening aan de Gemeenteraden) Extern lid van de Rekenkamercommissie van de gemeente Woerden (onderzoeken naar rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde gemeentelijk beleid, onderzoeken naar inkoopbeleid, kwaliteit programmabegroting, openbare ruimte, WMO, ism Algemene Rekenkamer stand van zaken CJG, primaathouder van onderzoek naar uitvoering van de WWB, Beheersing personele uitgaven) September 2009-Maart 2010: Gemeente Deventer, RS, UC Senior planning & control Interim projectleider/procesbegeleider (trekkersrol) capaciteitsraming 2010 van programma- en teammanagement (planning o.a. financieel in matrixorganisatie irt realisatie 2009, deels lumpsum) Juli 2008-maart 2012: Extern lid van de Rekenkamercommissie van het Waterschap Hollandse Delta (onderzoeken naar externe communicatie, handhaving, tarievenbeleid, baggerprojecten en legesverordening cfrm BBV(W)) Oktober 2008-mei 2009: Gemeente Deventer, RS, UC Senior planning & control Interim projectleider/procesbegeleider (trekkersrol) capaciteitsraming 2009 van programma- en teammanagement (planning o.a. financieel in matrixorganisatie)

3 Maart 2008-heden: September 2011-heden Juni heden September 2010-heden Organisatie en uitvoering van diverse coachingstrajecten, workshops en netwerkbijeenkomsten Oprichter Waarderend Participeren Diverse workshops over, en bijdragen aan, conferenties op het terrein van burgerparticipatie met Waarderend Participeren, zoals bijvoorbeeld aan het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen! van de ministeries van WWI en VWS uitgevoerd door Movisie Oprichter Vrouwenvoetbal Stedendriehoek ; opzetten en begeleiden van samenwerkingsvormen voetbalverenigingen ten bate van de ontwikkeling van Meisjes- en vrouwenvoetbal in de regio Stedendriehoek Adviseringstrajecten en presentaties aanpak vrouwenvoetbal stedendriehoek ten aanzien van samenwerking van voetbalverenigingen ten bate van de ontwikkeling van Meisjes- en vrouwenvoetbal Jeugdplanleider KNVB (onbezoldigd) Periode September 2006-maart 2008 Haute Equipe, Haute Finance, Regio Oost senior bedrijfsvoering Rekenkamercommissie Ede bijdragen rapportage verbonden partijen ( eisen BBV, stuurrelatie Raad irt bestuurlijk en financieel belang) Gemeente Wijchen senior /coördinator en controller interim o.a. Inrichting controlfunctie Opstellen meerjareninvesteringsoverzicht (bege)leiden uitvoering rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoeken cfrm art 212 en 213a GW enkele coordinerende taken bijv. t.a.v benchmark en begeleiden AO/IC Sociale Zaken Hogeschool Utrecht, Stafbureau bedrijfsvoering Senior /projectleider In het kader van het verbeteren van de planning- en controlcyclus vanuit de centrale organisatie, het opstellen van De Richtlijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden budgethouders (budgethoudersregeling), conform vereisten BBV

4 Resterende benodigde acties ten aanzien van het opstellen van de richtlijnen van de centrale organisatie (HU-diensten) Provincie Utrecht, Concernstaf In het kader van de rechtmatigheidsverklaring 2006 het uitvoeren van de scan naar Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Resulterend in de eerste 4- jaarlijkse nota M&O voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten en het advies en overdracht daarvan in de nieuwe organisatie per In lijn met BAPG. Medewerking aan opzet en inrichting van de projectcontrol ten bate van het traject Organisatie in Ontwikkeling resulterend in beheersmodel Periode September 2001 september 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controller/ senior medewerker financieel economische zaken bedrijfsvoering Periode Januari september 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bureau SG bedrijfsvoering/controller van de (plv) Secretaris Generaal Inrichten P&Ccyclus (p)sgkolom Zelfstandig leveren geconsolideerde managementrapportages, tevens de input voor begroting en jaarrekening Advies aan (p)sg betreffende begrotingen, managementrapportages en jaarrekeningen Zelfstandig coördineren input managementrapportages van directies Mede ontwikkelen van standaards en producten van de P&Ccyclus SZW-breed Draagvlakverwerving en medevormgeving verandering (taakstellingen o.a.) Advisering (p)sg vanuit control vanuit de kolom en op alle aspecten van de bedrijfsvoering (ook irt Auditcommissie, interne Audits, AO/IC, ARK-onderzoeken) Periode Januari 2003-januari 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Financieel Economische Zaken, afdeling Bedrijfsvoering, Planning & Control Senior financieel economisch medewerker Zelfstandig leveren producten P&Cyclus Adviseren directieteam en departementale leiding Inrichten en ondersteunen DG-contol (nieuw besturingsmodel ministerie) Uitvoering en inrichting control SG- en psgkolom Periode Januari 2002-januari 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Financieel Economische Zaken, afdeling Financiële Beheers Aangelegenheden / afdeling Projecten

5 Producten P&Ccyclus (Directieplan) Adviezen departementale leiding Kaders, normen, instrumenten op het gebied van de bedrijfsvoering en in het bijzonder ten aanzien van de agentschappen (i.o.) IWI en AG SZW Inrichting projectmatig werken binnen de directie Periode September 2001-januari 2002 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Financieel Economische Zaken, afdeling Financiële Beheers Aangelegenheden Senior bedrijfsvoering, ontwikkelen kaders, normen en instrumenten voor de bedrijfsvoering van het ministerie, in het bijzonder ten aanzien van de agentschappen i.o. IWI en AG SZW Periode mei 1999-september 2001 Werkverband Zelfstandig Huishoud- en pedagogische wetenschappen in praktijk Periode Mei 1995-april 1999 TCU 1 B.V. en Den Haag B.V. (junior) management consultant Unisource Business Networks, stafafdeling BSI procesbeschrijvingen ten bate van implementatie SAP in Provisioning Proces Energie Delfland N.V. uitwerking gevolgen procesmatig werken, modulair werken en invoering BAAN in rollen, taken Energie Delfland N.V. training en opleiding medewerkers PQMI en advisering procesmatige organisatie-inrichting (in het kader van de derde energie nota ministerie EZ, privatisering energielevering) Unisource business Networks, lijnafdelingen O&D, P&D verbetering en borging processen Deltanet Unisource business Networks, stafafdeling BSI procesbegeleiding bij en uitvoering van het overdragen van de methodiek PQMI ten aanzien van het proces Capacity Management Ministerie van Justitie, Raden voor de kinderbescherming plan van aanpak verlaging doorlooptijden uitvoerend werkproces intern intern onderzoek functioneren projectorganisatie: onderzoeksrapport en advies verbetering situatie en voorkoming herhaling

6 Ministerie van Justitie, Stichting Reclassering Nederland medewerking reorganisatierapporten, medewerker project opstellen Informatieplan Ministerie van Justitie, IND, Landelijk Projectbureau Koppeling VAS- GBA projectmedewerker P&C opzet en uitvoering helpdesk Periode Maart 1994-oktober1994 Twijnstra Gudde Management Consultants, unit Public Management stagiaire breed onderzoek verzelfstandiging bij diverse ministeries, resulterend in onderzoeksrapport en afstudeerscriptie Cursussen en trainingen Mediatraining Presentatietechnieken Postdoctorale opleiding rekenkamers Basisopleiding sportpsychologie Geven van workshops volgens de metaplanmethode Werken bij decentrale overheden Extract uit de postdoctorale opleiding Controlling VU Communiceren onder druk Intervisie Schrijven van beleids- en adviesrapporten Persoonlijke stressbestendigheid Schriftelijke vaardigheden Vakopleiding openbare Financiën (VOFHA) Management Consultancy 1 WorkFlowManagement Business Proces Redesign General Development Program Sales Informatieplanning Communicatieve vaardigheden Timemanagement Presentatietechnieken Procesmanagement (PQMI) Projectmatig werken/projectmanagement Adviesvaardigheden Huisman Sevenstern EUR Rico Schuijers HF HF SZW academie SZW academie SZW S&N S&N Zuidema Rijksacademie ROA /AT&TUnicource Opleiding

7 Rijksuniversiteit Leiden WO Bestuurskunde 1991 Indiana University, SPEA, Bloomington, Indiana MBA en PhD programma Public Management Gymnasium Haganum, Den Haag Ongedeeld gymnasium Recente Publicaties Naast diverse blogs betreffend waarderend en oplossingsgericht burgerparticiperen, o.a.: 2012: Binnen kaders werken, buiten kaders denken op : Gemeente.nu d.d door Dave Ensberg-Kleijkers, Lydia Zwier-Kentie en Mark Hooftman 2011: U kunt rekenen op waarde; lokale rekenkamer beoefent waarderend onderzoeken, in: Appreciative Inquiry Magazine juni : De rekenkamer als smeerolie in: De gracieuze rekenkamer, essaybundel ter inspiratie voor gemeentelijke, provinciale en waterschapsrekenkamer(commissie)s, ISBN : bijdrage middels interview aan: De lokale rekenkamer, handboek voor een relevante bijdrage aan publieke verantwoording, Necker vannaem

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop Curriculum Vitae Personalia Naam Mw. Drs. D. Benschop (Daniëlle) Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 12-11-1966 Cursussen & Opleidingen 2008 Introductie Agile 2007 Presteren met Processen, Hanze Hogeschool

Nadere informatie

20120522 cv Rob van Gerven 1/7

20120522 cv Rob van Gerven 1/7 20120522 cv Rob van Gerven 1/7 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam Profiel Rob van Gerven

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS OPLEIDINGEN PROFIEL VAN SANDER GOETHALS Sander is een leergierige professional met goede communicatieve vaardigheden en een analytische denkstijl. Een echte procesdenker die met scherpe analyses en creatieve

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten.

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Profiel Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Zijn focus ligt op het realiseren van resultaten waarbij de verandering in de organisatie tot stand komt door een aanpak

Nadere informatie

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten

1987: Stagiaire, De Wet Shand, consulting engineers te Pretoria, Zuid-Afrika. Ontwerper en assistent bij diverse civieltechnische projecten Curriculum Vitae datum: oktober 2014 document: 07.132/10 projectnr: Bdv014.0 Curriculum Vitae A.J.M. Messelaar Arjan Messelaar heeft zowel een civieltechnische als een bedrijfskundige achtergrond. Tevens

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

1994-1995 Nyenrode Business Universiteit, Breukelen Intensief Doctoraal Programma (IDP), behaald: doctorandus in de Bedrijfskunde

1994-1995 Nyenrode Business Universiteit, Breukelen Intensief Doctoraal Programma (IDP), behaald: doctorandus in de Bedrijfskunde Albert Omta P R O F I E L Professionele ervaring: Allround senior professional met ervaring in consultancy, projectmanagement, procesmanagement, operationeel risico management en algemeen management. Begrip

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management

Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Curriculum Vitae Martin Snippert - Snippert Interim Management Personalia Naam Martin Gerhardus Snippert Adres Blijdenstein 7 Postcode 7961 LH Woonplaats Ruinerwold Geboortedatum 18 juli 1959 te Losser

Nadere informatie

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief

Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Datum uw brief Financiën, Control Ingekomen stuk D5 (PA 14 november 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen cc Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie.

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie. CURRICULUM VITAE Concept Wij zijn twee persoonlijkheden met elk onze eigen kwaliteiten Wij voeren gezamenlijk de opdrachten uit.. De bundeling van onze kennis en kracht heeft een synergetisch effect, dus

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA:

CURRICULUM VITAE PERSONALIA: CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : Rogier van Wijk Adres : Oekelsbos 55, 4891 SM Rijsbergen Telefoon : 076 8111110 GSM : 0623-360 380 E-mail : rogier.van.wijk@insegno.nl Geboren : 17 december 1961 te

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen

Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014. Jean Marcel Laumen Curriculum Vitae Bijgewerkt tot 29-08-2014 Naam: Wonende te: Jean Marcel Laumen Voorschoten Ik ben een dynamische manager met een rijke ervaring op vele vakgebieden. Ik ben een coachende manager, ik denk

Nadere informatie

Inge de Zaaijer Communicatie

Inge de Zaaijer Communicatie Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort ingedezaaijer@kpnmail.nl 06-50254250 KvK 58960597 btw NL037220627B01 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur

Nadere informatie

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager CURRICULUM VITAE B. (Bart) J.M. van Gaal Personalia Naam : B. (Bart) J.M. van Gaal Geboortedatum : 8-2-1961 Geslacht : M Woonplaats : UDEN Telefoonnummer : 06-51563011 Inzetbaar als : Interim- programma-

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 28 december 1972 E-mail Sander.voorwinden@gmail.com Linkedin nl.linkedin.com/in/sandervoorwinden

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Kalk

Curriculum Vitae Peter Kalk Curriculum Vitae Peter Kalk Persoonlijke gegevens Naam: P.H. Kalk (Peter) Geboortedatum: 26 januari 1969 Adres: Speenkruid 4 Geboorteplaats: Voorschoten PC + Plaats: 3941 TE Doorn Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie

Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie Laatste werkgever Werkervaring Ron Brouwer Rietgors 18 3403 ZJ IJsselstein 030-6889643

Nadere informatie

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management.

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management. Personalia Naam drs. Jules de Vet MHA Geboortedatum 27-02-1959 Geboorteplaats Wouw (N-Br) Burgerlijke staat Gehuwd, 1 kind (zoon Sam) Adres Van Eeghenstraat 91/2, 1071 EX Amsterdam 020 6647227 / 0653830319

Nadere informatie

Szmart Interim Management en Consultancy in de Sociale Zekerheid info@szmart.nl www.szmart.nl 06 83 71 54 13

Szmart Interim Management en Consultancy in de Sociale Zekerheid info@szmart.nl www.szmart.nl 06 83 71 54 13 Szmart Interim Management en Consultancy in de Sociale Zekerheid info@szmart.nl www.szmart.nl 06 83 71 54 13 Curriculum Vitae Naam : Cattermole Voornaam : Martin Geboortedatum : 3 mei 1966 Woonplaats :

Nadere informatie

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987)

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987) Personalia Naam Jaap W. Kooij Geboortedatum 28 februari 1963 Adres Meindert Hobbemastraat 17, 2102 BH Heemstede Telefoon +31 (0)6 51 522 588 E-mail jaap@kooij.org Website www.kooij.org Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Arwin de Beer (06-14831714)

CURRICULUM VITAE. Arwin de Beer (06-14831714) CURRICULUM VITAE Arwin de Beer (06-14831714) SAMENVATTING Sinds 1 mei 2008 werk ik als zelfstandig organisatie adviseur/projectleider en heb in die hoedanigheid verschillende projecten uitgevoerd bij verschillende

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie