Evidence Based Coaching. Masterclass for professionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evidence Based Coaching. Masterclass for professionals"

Transcriptie

1 Masterclass for professionals

2 In deze opleiding leren professionals diverse bewezen coachingtechnieken aan. Om mensen efficiënt en effectief te kunnen coachen heeft u technieken uit de Rogeriaanse of cliëntgerichte benadering nodig (empathie, aanvaarding), maar ook en vooral (!) gesprekstechnieken en praktische toepassing van wetenschappelijk onderbouwde modellen. Als er een gedragswijziging wordt beoogd met de coaching wordt in deze vorm van coaching inderdaad ook actiefdirectief gewerkt door de coach in tegenstelling tot de cliëntgerichte benadering (Carl Rogers) die onterecht uitgaat van het principe dat cliënten zelf hun oplossingen kunnen vinden. Daarom wordt gewerkt met evidence based technieken. Dit zijn technieken die in meta-analyses bewezen beter te werken (zogenaamde EST s of Empirically Supported Treatments). De meeste van deze technieken komen uit de cognitieve gedragstherapie (CGT of CBT in het Engels). Wat moet u kunnen na deze opleiding? Het vertrouwen snel kunnen winnen; Een degelijke analyse van het probleem of de uitdaging maken (hypothese) en deze toetsen; Zich zowel volgend kunnen opstellen (cliëntgericht) als gepast sturend (input geven, actief-directief de coachee een bewezen methode aanreiken); Meer dan om in het even welke coachingopleiding leggen wij de link met emoties zoals angst (rem op assertiviteit) en boosheid en analyseren wij de functie van het ongewenste gedrag (wat zijn de voordelen?). We helpen coachees verandering aan te brengen in hun referentiekader en hun manier van denken, voelen en tenslotte hun gedrag. Dat grijpt dieper in dan alleen maar kennis en vaardigheden aan te reiken hiervoor kan je evengoed een groepstraining volgen. Wat ben je met 3 opleidingen in presentatietechnieken als je probleem faalangst is of schrik voor negatieve reacties?... o Een protocol voor het oplossen van diverse soorten werkgerelateerde o angst kunnen volgen; Een protocol voor het oplossen van diverse vormen van werkgerelateerde boosheid kunnen volgen (irritatie, ergernis, boosheid, te dominant gedrag ); Op een pedagogisch verantwoorde manier mensen kunnen uitleg geven over het menselijk gedrag en de gevolgen (interpersonal circumplex), hun persoonlijkheid en de beperkingen/kansen die deze biedt, waarom een bepaald gedrag hardnekkig is geworden en hoe men er van af raakt enz.; Mensen helpen (carrière)keuzes maken; Mensen helpen omgaan met veranderingen waarmee zij het lastig hebben; Enz.

3 We raken uitdrukkelijk niet aan zaken zoals het behandelen van een depressie, burnout, rouwverwerking, persoonlijkheidsstoornissen die een medische behandeling vergen. Deze vorm van coaching kan ingezet worden in volgende omstandigheden: Ontwikkeling van high potentials (bvb na assessment) Carrièreplanning of heroriëntatie Oplossen van complexe problemen en uitdagingen op "executive" niveau Oplossen van functioneringsproblemen Als vervolg op een vaardigheidstraining om de transfer naar de praktijk te bevorderen (vb. na opleiding in commerciële vaardigheden, presenteren, leidinggeven, vergaderen ) Begeleiding van veranderingsprocessen. 9 redenen om met CGT-technieken te werken: 1. Kortdurend: erkend als de meest kostefficiënte door de snelle impact door instellingen als American Psychological Association (USA), Inserm (Frankrijk) NICE of National Institute for Health and Clinical Excellence (Groot-Brittanië) en vele andere; 2. Een veilige keuze: zij is één van de weinige therapievormen die zich onderwerpt aan empirisch onderzoek volgens de meest kritische en strenge normen (EST); 3. Een aanpak die aanslaat, ook bij topmensen: Het is een vrij rationele (cognitieve) aanpak die erg aanslaat bij (top)mensen in het bedrijfleven. Ook de transparantie over de gehanteerde methodes en het methodologisch werken zelf spreken deze mensen aan; 4. Geeft input waar nodig, doet aan modeling : al uit de onderzoeken van Tolman en Bandura (1965) bleek dat mensen ook leren door zogenaamd observerend leren. Mensen leren ook latent, dat wil zeggen dat mensen al dingen hebben geleerd zonder dat zich dat al in hun gedrag uit. Die uiting in het gedrag komt een tijd nadien. Het observeren van modelgedrag (modeling) is dus zeker een nuttig iets en pleit ook voor een actief-directieve aanpak in plaats van de passief-empathische aanpak van Carl Rogers. Bij het observeren van een model met grote geloofwaardigheid of prestige (coach of heel goede andere voorbeeldfiguur) gebeurt er een stimulusversterking en een doelversterking (verlangen om dit te doen) (Byrne en Russon, 1998). Het feit dat niet iedereen evenveel leert op basis van observerend leren heeft te maken met biologische predisposities (Cook & Mineka, 1989);

4 5. Meest aangewezen voor de problematieken in het bedrijfsleven: zij is de bewezen meest effectieve aanpak voor problemen die zich in een professionele context voordoen, namelijk angstgerelateerde problemen. Er is een brede consensus binnen de psychiatrie dat CGT de aangewezen behandelvorm is voor een veelheid van angstgerelateerde problemen 1 ; 6. Garandeert het laagste terugvalpercentage: er is alleszins op de korte termijn aangetoond dat deze vorm van therapie het minste terugval kent; 7. Houdt zich ver van spirituele of levensbeschouwelijke visies: in vele coachingvormen sluipt een idealisme, religie of spiritualisme in waardoor het meer een middel wordt om mensen te bekeren en te werven voor de eigen overtuiging dan om ze te coachen. Denken we maar aan de Belgische controverse in 2007 rond de bedrijven gelieerd aan de Church of Scientology of in een verder verleden de Leading Succes People beweging; 8. Houdt zich ver van controversiële stellingen en technieken: de CGT werkt met het hier en nu. CGT probeert niet te gaan graven in een verleden of de prille jeugd. Noch is ons brein een videoband waarop alle informatie staat weggeschreven en waarvan je de informatie kan ophalen door vooruit- of achteruit te spoelen, noch zijn er empirische bewijzen dat de beweringen uit de psychoanalyse van Freud juist zijn of dat de eerste drie levensjaren allesbepalend zijn 2 ; 9. Geen risico voor het bedrijfsimago of schadeclaims: Last but not least houdt het inzetten van deze vorm van coaching geen risico s voor het bedrijfsimago in. Coachingvormen waarin men gebruik maakt van vormen van coaching als Transactionele Analyse, NLP, LIFO, HBDI zijn hoogst controversieel, en het is dus niet ondenkbaar dat een bedrijf imagoschade lijdt als uitlekt met welke vormen van training en coaching men mensen bestookt in bedrijven, om van de verspilling van financiële middelen aan dit soort onwerkzame dingen nog maar te zwijgen. Of als ook hier de tendens uit de Verenigde Staten zich doorzet dat men coaches en therapeuten aanklaagt wegens wanpraktijken doordat ze niet met bewezen methodes werken. Een no-nonsense aanpak dus. Als professional leert u managers en kaderleden coachen. Zowel managers met een doorgroeipotentieel naar hogere functies als diegenen met functioneringsproblemen. 1 Eddy et al., 2004; Kvale et al., 2004; Rodebaugh et al., 2004; Mitte, 2005a en 2005b; Abramowitz et al., 2005 en Zie hiervoor de goede samenvatting in het boek The Myth of the First three years van John T. Bruer, of de boeken Geen twee hetzelfde van Judith Rich Harris en Het onbeschreven blad Over de ontkenning van een aangeboren menselijke natuur van Steven Pinker, hoogleraar psychologie aan het MIT. Dat wil niet zeggen dat de eerste drie levensjaren totaal onbelangrijk zouden zijn; er moet bijvoorbeeld voldoende geknuffeld worden om het hechtingshormoon op gang te brengen, maar in de meeste gezinnen is er sprake van normale liefdevolle omgang.

5 Coach worden? Als professional leert u managers en kaderleden coachen. Zowel managers met een doorgroeipotentieel naar hogere functies als diegenen met functioneringsproblemen Coach wordt u niet zomaar. Eer u alle kennis en vaardigheden hebt geïntegreerd in uw gedrag, zijn gemiddeld gauw 6 tot 9 maanden verlopen. Daarom spreiden wij ook de opleiding. Dit geeft u de mogelijkheid om gedurende dit leerproces regelmatig te oefenen en feedback te krijgen onder begeleiding van een ervaren trainer-coach. De training bestaat uit 12 opleidingsdagen gespreid over 9 maanden en tussentijdse opdrachten. Deze laatste zijn onontbeerlijk omdat het programma toch ambitieus is. Benieuwd? Surf alvast naar onze website om wat meer gevalbeschrijvingen te lezen en kijk of dit wat wordt voor u. Reacties van deelnemers: Een opleiding die mij ongelooflijk rijker heeft gemaakt (mevrouw AC, bank, 2002) - Diepgaand praktisch gestructureerd zeer waardevol persoonlijk en als coach. (evaluatiedocument 2003) Intensieve, confronterende training met rijk palet aan coachingtechnieken die ook in de dagelijkse HR praktijk toepasbaar zijn (mevrouw MO, 2004) Bedrijven van deelnemers: Alcatel, Amylum (Tate & Lyle), Astrazeneca, Axa, AZ Groeninge, Centea, Celanese, Electrabel, Hessenatie, KUL, Randstad, Scania, Stad Antwerpen, Vlerick School for Management, Volvo Trucks Doelgroep Interne consultants * Vaardigheidstrainers * HRM-medewerkers * HRDmedewerkers * Organisational Development-medewerkers * Begeleiders in the field (bvb verkoop begeleiders) * Change managers * Project leiders van tijdelijke teams * Leidinggevenden die het vaste voornemen hebben een top leidinggevende te worden en bereid zijn daarvoor het juiste gedrag en inzichten te verwerven.

6 Inhoud programma De eerste 2 dagen: Het coachingconcept Hersenwerking en interactie situatie-gedachten-gevoelens-gedrag De interactiestijl van de coach en de coachees Opvangen van emotionele mensen Chronologie van de coaching Waar zitten de verschillen met klassieke modellen als GROW (origineel van John Whitmore) of de cliëntgerichte benadering? De volgende 10 dagen: Technieken ter bevordering van het vertrouwen en de relatie coachcoachee Aanleren van het protocol voor behandeling van angst Aanleren van het protocol voor behandeling van boosheid De structuur van het coachinggesprek Intake en onderwerp afbakenen (ook omgaan met weerstand) Analysefase: onderzoeken van de oorzaken en basismeting Doelbepaling Motivatiefase Oplossingen uitwerken Actieplan opstellen Analyse fase: Systeemdenken, functie- en betekenisanalyse, ABCschema van boosheid Motivatiefase: Aanleren van motivatietechnieken voor het overwinnen van angst en het beheersen van boosheid (socratische dialoog om cognitieve dissonantie te creëren, gevolgen van het gedrag, rolomkering, keuzediagram ) Oplossingen uitwerken: Preventieve en curatieve oplossingen zoeken Graduele blootstelling (angst, angstig perfectionisme; opstelling van een angsthiërarchie en angstladder) (boosheid: blootstelling en responspreventie) Rational Emotive Imagery, Imaginal Exposure Brainstorming (met twee) Rationele en emotionele scoring Het opstellen van een actieplan met een goede mix aan cognitieve (nieuwe inzichten te verankeren) en experimentele (nieuwe gedragingen inoefenen, graduele blootstelling ) acties. Uitgebreid inoefenen (1 model/tool per dag) met feedback

7 Methodiek Tijdens de cursus wisselen eigen cases, ervaringsoefeningen, bespreking van modellen en concrete toepassingen elkaar af. De gehanteerde modellen en concrete toepassingen worden op inzichtelijke en praktisch hanteerbare wijze gebracht, met directe demonstraties door de trainer-coach zelf (echte cases word zelf gecoacht ) en voorbeelden van reële ervaringen (>500 coachinginterventies) Vanaf de derde dag wordt de verhouding theorie/praktijk 30/70, waarbij 70% als minimum geldt voor de praktijkoefening. Deelnemers die het echt wensen kunnen zich laten filmen (video), en kunnen hun eigen prestatie naderhand zelf bekijken en beoordelen om er leerpunten uit te halen. Meestal doen we dit niet omdat we al een behoorlijk niveau van gespreksvaardigheden verwachten. Elke trainingsdag eindigt met een voor de deelnemers aanvaardbare tussentijdse (thuis)opdracht om tussentijds aangeleerde concepten en gedragingen te verankeren. De eerste sessies is deze opdracht echter vrij groot. Onze verwachtingen naar potentiële deelnemers Wij verwachten dat u zich daadwerkelijk vrij maakt, niet alleen gedurende de trainingsdagen (9-17u00 met een middagpauze van 30 ), maar ook om elke maand een 6-tal uur te oefenen of na te lezen. Wij vragen een open leerhouding en de bereidheid zichzelf in de spiegel te kijken. Praktisch DEELNAMEPRIJS Deze bedraagt 385 euro per dag, dus in totaal euro exclusief BTW, inclusief naslagwerk, gebruik van de werkmaterialen (ook tijdens uw coachinginterventies achteraf). Voor zaal en broodjesmaaltijd betaalt u een bijdrage van 35 euro per persoon en per dag, dus voor de 12 dagen samen 420 euro exclusief BTW. DEELNAME EN BETALING Het ondertekende aanmeldingsformulier dient ons ten laatste op 30/4/2011 te bereiken. Nadien sturen wij u een bevestiging van uw deelname. Tegelijkertijd factureren wij u een voorschot van 50% van de totale deelnameprijs. Na de eerste tweedaagse krijgt u de integrale factuur voor zaal en broodjesmaaltijd (420 euro + BTW). Na de vijfde trainingsdag factureren wij u het saldo van 50% van de totale deelnameprijs. Ingeval wij de training toch niet kunnen laten doorgaan, ontvangt u een creditnota en storten wij u de betaalde voorschotten integraal terug. ANNULATIE: Alleen als we op een betrouwbare inschrijving kunnen rekenen, kunnen we kwaliteit leveren en een goede planning maken met zekerheid voor alle deelnemers. Daarom hanteren wij de volgende annulatieregeling: bij annulatie voor 30/10/2011 bedraagt de annulatievergoeding 50% van de inschrijvingsprijs, na 30/10/2011 is het gehele bedrag verschuldigd.

8 OPSCHORTING VAN DE TRAINING: wij behouden ons het recht voor de training niet te laten doorgaan of uit te stellen als er geen 4 deelnemers zijn. Er worden maximaal 9 deelnemers toegelaten. LOCATIE: Kleine Meylstraat 4C te Kontich PARKING: gratis TRAINER-COACH: Patrick Vermeren, actieve coach sedert 1997.

Open training Constructief Beïnvloeden

Open training Constructief Beïnvloeden Open training Constructief Beïnvloeden 2 Deze vierdaagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedings-situaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen,

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

Masterclass Group Facilitation

Masterclass Group Facilitation Masterclass Group Facilitation 2 Masterclass Group Facilitation Faciliteren is het begeleiden van groepen van mensen die samen werken aan een doelstelling op een zodanige manier dat het proces efficiënt

Nadere informatie

Masterclass Evidence Based Coaching

Masterclass Evidence Based Coaching Masterclass Evidence Based Caching 2 Open training Masterclass Evidence Based Caching Als prfessinal leert u managers en kaderleden cachen met behulp van diverse bewezen cachingtechnieken waarvan de meeste

Nadere informatie

Faciliteren bij Performance Coaching

Faciliteren bij Performance Coaching Faciliteren bij Performance Coaching Faciliteren is het begeleiden van groepen van mensen die samen werken aan een doelstelling op een zodanige manier dat het proces efficiënt en effectief verloopt. Dit

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Opleiding. Een positieve attitude voor een grotere doeltreffendheid! Hoe zich ontplooien ten voordele van zichzelf en de onderneming...

Opleiding. Een positieve attitude voor een grotere doeltreffendheid! Hoe zich ontplooien ten voordele van zichzelf en de onderneming... Opleiding Een positieve attitude voor een grotere doeltreffendheid! Hoe zich ontplooien ten voordele van zichzelf en de onderneming... Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers)

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT

22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT 22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT Al meer dan 22 jaar zijn wij gespecialiseerd in individuele outplacement en re-integratiebegeleiding. Wij kunnen bogen op een zeer ruime

Nadere informatie

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept Equiboost presenteert SEABISCUIT CLASS Seabiscuit. Een van Amerika s grootste kampioenen onder de renpaarden, geboren in 1933, gestorven in 1947. Een doorzetter, een underdog die uitgroeide tot een leider,

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie Een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele stoornissen en problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Wat is Cognitieve Gedragstherapie? Cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Coaching bij Performance Coaching. Beschrijving van onze nuchtere aanpak bij Individuele Coaching

Coaching bij Performance Coaching. Beschrijving van onze nuchtere aanpak bij Individuele Coaching Coaching bij Performance Coaching Beschrijving van onze nuchtere aanpak bij Individuele Coaching Individuele Coaching Beschrijving van onze nuchtere aanpak bij Individuele Coaching Coaching bij Performance

Nadere informatie

Open training Leadership Basics

Open training Leadership Basics Open training Leadership Basics 2 Open training Leadership Basics Wat is leiderschap? Leiderschap draait rond het interpersoonlijke contact dat je als leider hebt met je medewerkers waarbij je: werkt vanuit

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je stuurt een kleine groep medewerkers aan terwijl je zelf actief

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering

Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Vervolgopleiding Begeleiden van diepgaande verandering Transactionele Analyse, Gestalt, Systemisch werken, Voice Dialogue Wil je transformatieprocessen resultaatgericht begeleiden op het gebied van persoonlijke

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Leadership Basics. een 3-daagse praktijkopleiding rond de essenties van leidinggeven

Leadership Basics. een 3-daagse praktijkopleiding rond de essenties van leidinggeven een 3-daagse praktijkopleiding rond de essenties van leidinggeven Wat is leiderschap? Leiderschap draait rond het interpersoonlijke contact dat je als leider hebt met je medewerkers waarbij je: werkt vanuit

Nadere informatie

Hovingh & Partners Commercial Leadership. De leiders van morgen

Hovingh & Partners Commercial Leadership. De leiders van morgen Hovingh & Partners Commercial Leadership De leiders van morgen Hovingh & Partners Commercial Leadership De leiders van morgen Commercieel management, het is een vak. Een vak dat steeds complexer wordt

Nadere informatie

Traject Leiderschap. Aanpak traject

Traject Leiderschap. Aanpak traject Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

De Authentic Consulting Grp

De Authentic Consulting Grp De Authentic Consulting Grp Geïnspireerd door Authenticiteit Een Organisatie Advies Bureau gespecialiseerd in True Change - Sales Angst Reductie Coaching, Executive Coaching, Mentoring/Sparring met Ondernemers

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Woord vooraf bij de tweede druk 1 1

Woord vooraf bij de tweede druk 1 1 Inhoud Woord vooraf bij de tweede druk 1 1 i context en begrippen 15 1 Inleiding 1 7 1.1 Geschiedenis 1 7 1.2 Toepassingen en doelgroepen 1 9 1.2.1 Eenvoudig of complex? 1 9 1.2.2 Diversiteit aan toepassingsgebieden

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by

a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. powered by a growing experience Iedereen coach?! Hoe het thema coaching succesvol ingang doen vinden in organisaties. Wat is coaching? a growing experience De coaching kubus Segers, Vloeberghs & Henderickx, Academy

Nadere informatie

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Van DSM IV naar DSM 5 DSM IV - somatisatie stoornis, - somatoforme

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

T.O.P. 1 Succesvol verkopen aan de consument Een compleet verkoopprogramma (inclusief je persoonlijkheidstest)

T.O.P. 1 Succesvol verkopen aan de consument Een compleet verkoopprogramma (inclusief je persoonlijkheidstest) T.O.P. 1 Succesvol verkopen aan de consument Een compleet verkoopprogramma (inclusief je persoonlijkheidstest) www.commercium.nl info@commercium.nl +31(0)36-53 18 506 2 Inleiding Een goed aanbod......

Nadere informatie

Co-Creatie. Programma Co-Creatie

Co-Creatie. Programma Co-Creatie Co-Creatie Co-Creatie (CC) is een uitdagende en intensieve coachingsopleiding. Dit programma is ontwikkeld voor coaches, leidinggevenden en iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van persoonlijke

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Opleiding Equine Assisted Coach

Opleiding Equine Assisted Coach Je wilt van het werken met paarden en mensen je beroep maken? Jezelf, anderen en paarden beter leren kennen? Samen met paarden, mensen helpen? Opleiding Equine Assisted Coach De intuïtief ontwikkelde coach

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

Professioneel begeleiden bij verlies. Deel 1

Professioneel begeleiden bij verlies. Deel 1 Professioneel begeleiden bij verlies Deel 1 2017 Elk begin is tenslotte niet meer dan een vervolg, en het boek der gebeurtenissen ligt altijd open in het midden. (Wyslawa Szymborska) Inhoud Bij het leven

Nadere informatie

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom!

Persoonlijke coaching. 19 maart 2009. Welkom! Persoonlijke coaching als leervorm 19 maart 2009 Welkom! Ik wil, ik weet, ik kan... en toch doe ik het niet! 19 maart 2009 Welkom! Prestaties bekeken Prestatie = Potentieel - interferentie Ik als coach:

Nadere informatie

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés 2015-2016 Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Korte maar intensieve workshops, aan het einde van de dag, geleid door de experts op het vakgebied Natuurlijk

Nadere informatie

Werken op de Mat voor coaches & therapeuten

Werken op de Mat voor coaches & therapeuten Ik vind de Mat therapeutisch heel sterk. Een waardevolle manier om een brug te slaan tussen cognitie en gevoel. Sandra Goedhart, psycholoog Clavisgroep. Werken op de Mat voor coaches & therapeuten een

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

NLP Practitioner Opleiding. Communiceer en coach met impact!

NLP Practitioner Opleiding. Communiceer en coach met impact! NLP Practitioner Opleiding Communiceer en coach met impact! Wat een dag, DE goeroe Richard Bandler heeft mijn papiertje getekend, en DE beste docente ever genaamd Tara heeft deze overhandigd. En DE leukste

Nadere informatie

Training Advies - Rekrutering

Training Advies - Rekrutering Training Gobbelsrode 42, 3220 HOLSBEEK. Tel: 016/62.35.22 www.amvr.be info@amvr.be Training Advies - Rekrutering Uitgangpunten: Het eerste doel dat wij ons stellen is bij te dragen tot het succes van uw

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 24, 25

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Decanendag 2013@eCoachPro Lezing over e-coaching

Decanendag 2013@eCoachPro Lezing over e-coaching Decanendag 2013@eCoachPro Lezing over e-coaching Marjanne Peters 07-02-2013 INTRODUCTIE Marjanne Peters (1965) Master Management & organisatie (e)-coach Consultant Trainer Partner ecoachpro Werkvelden:

Nadere informatie

Systemisch Leiderschap Anders kijken, anders doen

Systemisch Leiderschap Anders kijken, anders doen Systemisch Leiderschap Anders kijken, anders doen Systemisch Leiderschap Meestal zijn we geneigd om te denken in oorzaak en gevolg. Er zijn organisatieproblemen die we niet krijgen opgelost door deze steeds

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Coachcenter Competenties

Coachcenter Competenties Coachcenter Competenties Introductie Gedurende de opleiding ontwikkel je een negental competenties welke in combinatie naar onze mening onmisbaar zijn om op professioneel niveau en met impact te kunnen

Nadere informatie

SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken. De paprika van het spreken. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden!

SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken. De paprika van het spreken. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! De paprika van het spreken SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! De fundamentals voor iedereen die wil leren spreken in het openbaar SpeakingNow

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2016

Traject Leiderschap 2016 Traject Leiderschap 2016 A anpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit 3 workshops in groep, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Simpel en snel leren op je werk Bij Ik Overtref Me geloven we dat jij alles in huis hebt om een succesvolle professional te zijn. Je wilt alleen af en toe een duwtje in

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN COMMERCIE TRAINING #8: KLANTGERICHT VERKOPEN TRAINING #9: SUCCESVOL NETWERKEN COMMUNICATIE TRAINING #7: ONTSPANNEN PRESENTEREN TRAINING #21: EFFECTIEF COMMUNICEREN MANAGEMENT EN (PROJECT)LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

Stress Reductie Programma

Stress Reductie Programma Stress Reductie Programma HeartMath Stress Reductie Programma Het programma is gebaseerd op jarenlang onderzoek van het Heartmath Instituut (gevestigd in Californië, USA) in samenwerking met neurologen

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap Programma Persoonlijk leiderschap Bereiken wat je wilt Bereiken wat je wilt Iedere dag weer zijn wij allemaal bezig onze gestelde doelen te realiseren. Soms bewust maar meestal onbewust. Hoe krijg jij

Nadere informatie

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Vijfdaagse, geaccrediteerde masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. WAAROM EEN MASTERCLASS LICHAAMSWIJSHEID

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie