Evidence Based Coaching. Masterclass for professionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evidence Based Coaching. Masterclass for professionals"

Transcriptie

1 Masterclass for professionals

2 In deze opleiding leren professionals diverse bewezen coachingtechnieken aan. Om mensen efficiënt en effectief te kunnen coachen heeft u technieken uit de Rogeriaanse of cliëntgerichte benadering nodig (empathie, aanvaarding), maar ook en vooral (!) gesprekstechnieken en praktische toepassing van wetenschappelijk onderbouwde modellen. Als er een gedragswijziging wordt beoogd met de coaching wordt in deze vorm van coaching inderdaad ook actiefdirectief gewerkt door de coach in tegenstelling tot de cliëntgerichte benadering (Carl Rogers) die onterecht uitgaat van het principe dat cliënten zelf hun oplossingen kunnen vinden. Daarom wordt gewerkt met evidence based technieken. Dit zijn technieken die in meta-analyses bewezen beter te werken (zogenaamde EST s of Empirically Supported Treatments). De meeste van deze technieken komen uit de cognitieve gedragstherapie (CGT of CBT in het Engels). Wat moet u kunnen na deze opleiding? Het vertrouwen snel kunnen winnen; Een degelijke analyse van het probleem of de uitdaging maken (hypothese) en deze toetsen; Zich zowel volgend kunnen opstellen (cliëntgericht) als gepast sturend (input geven, actief-directief de coachee een bewezen methode aanreiken); Meer dan om in het even welke coachingopleiding leggen wij de link met emoties zoals angst (rem op assertiviteit) en boosheid en analyseren wij de functie van het ongewenste gedrag (wat zijn de voordelen?). We helpen coachees verandering aan te brengen in hun referentiekader en hun manier van denken, voelen en tenslotte hun gedrag. Dat grijpt dieper in dan alleen maar kennis en vaardigheden aan te reiken hiervoor kan je evengoed een groepstraining volgen. Wat ben je met 3 opleidingen in presentatietechnieken als je probleem faalangst is of schrik voor negatieve reacties?... o Een protocol voor het oplossen van diverse soorten werkgerelateerde o angst kunnen volgen; Een protocol voor het oplossen van diverse vormen van werkgerelateerde boosheid kunnen volgen (irritatie, ergernis, boosheid, te dominant gedrag ); Op een pedagogisch verantwoorde manier mensen kunnen uitleg geven over het menselijk gedrag en de gevolgen (interpersonal circumplex), hun persoonlijkheid en de beperkingen/kansen die deze biedt, waarom een bepaald gedrag hardnekkig is geworden en hoe men er van af raakt enz.; Mensen helpen (carrière)keuzes maken; Mensen helpen omgaan met veranderingen waarmee zij het lastig hebben; Enz.

3 We raken uitdrukkelijk niet aan zaken zoals het behandelen van een depressie, burnout, rouwverwerking, persoonlijkheidsstoornissen die een medische behandeling vergen. Deze vorm van coaching kan ingezet worden in volgende omstandigheden: Ontwikkeling van high potentials (bvb na assessment) Carrièreplanning of heroriëntatie Oplossen van complexe problemen en uitdagingen op "executive" niveau Oplossen van functioneringsproblemen Als vervolg op een vaardigheidstraining om de transfer naar de praktijk te bevorderen (vb. na opleiding in commerciële vaardigheden, presenteren, leidinggeven, vergaderen ) Begeleiding van veranderingsprocessen. 9 redenen om met CGT-technieken te werken: 1. Kortdurend: erkend als de meest kostefficiënte door de snelle impact door instellingen als American Psychological Association (USA), Inserm (Frankrijk) NICE of National Institute for Health and Clinical Excellence (Groot-Brittanië) en vele andere; 2. Een veilige keuze: zij is één van de weinige therapievormen die zich onderwerpt aan empirisch onderzoek volgens de meest kritische en strenge normen (EST); 3. Een aanpak die aanslaat, ook bij topmensen: Het is een vrij rationele (cognitieve) aanpak die erg aanslaat bij (top)mensen in het bedrijfleven. Ook de transparantie over de gehanteerde methodes en het methodologisch werken zelf spreken deze mensen aan; 4. Geeft input waar nodig, doet aan modeling : al uit de onderzoeken van Tolman en Bandura (1965) bleek dat mensen ook leren door zogenaamd observerend leren. Mensen leren ook latent, dat wil zeggen dat mensen al dingen hebben geleerd zonder dat zich dat al in hun gedrag uit. Die uiting in het gedrag komt een tijd nadien. Het observeren van modelgedrag (modeling) is dus zeker een nuttig iets en pleit ook voor een actief-directieve aanpak in plaats van de passief-empathische aanpak van Carl Rogers. Bij het observeren van een model met grote geloofwaardigheid of prestige (coach of heel goede andere voorbeeldfiguur) gebeurt er een stimulusversterking en een doelversterking (verlangen om dit te doen) (Byrne en Russon, 1998). Het feit dat niet iedereen evenveel leert op basis van observerend leren heeft te maken met biologische predisposities (Cook & Mineka, 1989);

4 5. Meest aangewezen voor de problematieken in het bedrijfsleven: zij is de bewezen meest effectieve aanpak voor problemen die zich in een professionele context voordoen, namelijk angstgerelateerde problemen. Er is een brede consensus binnen de psychiatrie dat CGT de aangewezen behandelvorm is voor een veelheid van angstgerelateerde problemen 1 ; 6. Garandeert het laagste terugvalpercentage: er is alleszins op de korte termijn aangetoond dat deze vorm van therapie het minste terugval kent; 7. Houdt zich ver van spirituele of levensbeschouwelijke visies: in vele coachingvormen sluipt een idealisme, religie of spiritualisme in waardoor het meer een middel wordt om mensen te bekeren en te werven voor de eigen overtuiging dan om ze te coachen. Denken we maar aan de Belgische controverse in 2007 rond de bedrijven gelieerd aan de Church of Scientology of in een verder verleden de Leading Succes People beweging; 8. Houdt zich ver van controversiële stellingen en technieken: de CGT werkt met het hier en nu. CGT probeert niet te gaan graven in een verleden of de prille jeugd. Noch is ons brein een videoband waarop alle informatie staat weggeschreven en waarvan je de informatie kan ophalen door vooruit- of achteruit te spoelen, noch zijn er empirische bewijzen dat de beweringen uit de psychoanalyse van Freud juist zijn of dat de eerste drie levensjaren allesbepalend zijn 2 ; 9. Geen risico voor het bedrijfsimago of schadeclaims: Last but not least houdt het inzetten van deze vorm van coaching geen risico s voor het bedrijfsimago in. Coachingvormen waarin men gebruik maakt van vormen van coaching als Transactionele Analyse, NLP, LIFO, HBDI zijn hoogst controversieel, en het is dus niet ondenkbaar dat een bedrijf imagoschade lijdt als uitlekt met welke vormen van training en coaching men mensen bestookt in bedrijven, om van de verspilling van financiële middelen aan dit soort onwerkzame dingen nog maar te zwijgen. Of als ook hier de tendens uit de Verenigde Staten zich doorzet dat men coaches en therapeuten aanklaagt wegens wanpraktijken doordat ze niet met bewezen methodes werken. Een no-nonsense aanpak dus. Als professional leert u managers en kaderleden coachen. Zowel managers met een doorgroeipotentieel naar hogere functies als diegenen met functioneringsproblemen. 1 Eddy et al., 2004; Kvale et al., 2004; Rodebaugh et al., 2004; Mitte, 2005a en 2005b; Abramowitz et al., 2005 en Zie hiervoor de goede samenvatting in het boek The Myth of the First three years van John T. Bruer, of de boeken Geen twee hetzelfde van Judith Rich Harris en Het onbeschreven blad Over de ontkenning van een aangeboren menselijke natuur van Steven Pinker, hoogleraar psychologie aan het MIT. Dat wil niet zeggen dat de eerste drie levensjaren totaal onbelangrijk zouden zijn; er moet bijvoorbeeld voldoende geknuffeld worden om het hechtingshormoon op gang te brengen, maar in de meeste gezinnen is er sprake van normale liefdevolle omgang.

5 Coach worden? Als professional leert u managers en kaderleden coachen. Zowel managers met een doorgroeipotentieel naar hogere functies als diegenen met functioneringsproblemen Coach wordt u niet zomaar. Eer u alle kennis en vaardigheden hebt geïntegreerd in uw gedrag, zijn gemiddeld gauw 6 tot 9 maanden verlopen. Daarom spreiden wij ook de opleiding. Dit geeft u de mogelijkheid om gedurende dit leerproces regelmatig te oefenen en feedback te krijgen onder begeleiding van een ervaren trainer-coach. De training bestaat uit 12 opleidingsdagen gespreid over 9 maanden en tussentijdse opdrachten. Deze laatste zijn onontbeerlijk omdat het programma toch ambitieus is. Benieuwd? Surf alvast naar onze website om wat meer gevalbeschrijvingen te lezen en kijk of dit wat wordt voor u. Reacties van deelnemers: Een opleiding die mij ongelooflijk rijker heeft gemaakt (mevrouw AC, bank, 2002) - Diepgaand praktisch gestructureerd zeer waardevol persoonlijk en als coach. (evaluatiedocument 2003) Intensieve, confronterende training met rijk palet aan coachingtechnieken die ook in de dagelijkse HR praktijk toepasbaar zijn (mevrouw MO, 2004) Bedrijven van deelnemers: Alcatel, Amylum (Tate & Lyle), Astrazeneca, Axa, AZ Groeninge, Centea, Celanese, Electrabel, Hessenatie, KUL, Randstad, Scania, Stad Antwerpen, Vlerick School for Management, Volvo Trucks Doelgroep Interne consultants * Vaardigheidstrainers * HRM-medewerkers * HRDmedewerkers * Organisational Development-medewerkers * Begeleiders in the field (bvb verkoop begeleiders) * Change managers * Project leiders van tijdelijke teams * Leidinggevenden die het vaste voornemen hebben een top leidinggevende te worden en bereid zijn daarvoor het juiste gedrag en inzichten te verwerven.

6 Inhoud programma De eerste 2 dagen: Het coachingconcept Hersenwerking en interactie situatie-gedachten-gevoelens-gedrag De interactiestijl van de coach en de coachees Opvangen van emotionele mensen Chronologie van de coaching Waar zitten de verschillen met klassieke modellen als GROW (origineel van John Whitmore) of de cliëntgerichte benadering? De volgende 10 dagen: Technieken ter bevordering van het vertrouwen en de relatie coachcoachee Aanleren van het protocol voor behandeling van angst Aanleren van het protocol voor behandeling van boosheid De structuur van het coachinggesprek Intake en onderwerp afbakenen (ook omgaan met weerstand) Analysefase: onderzoeken van de oorzaken en basismeting Doelbepaling Motivatiefase Oplossingen uitwerken Actieplan opstellen Analyse fase: Systeemdenken, functie- en betekenisanalyse, ABCschema van boosheid Motivatiefase: Aanleren van motivatietechnieken voor het overwinnen van angst en het beheersen van boosheid (socratische dialoog om cognitieve dissonantie te creëren, gevolgen van het gedrag, rolomkering, keuzediagram ) Oplossingen uitwerken: Preventieve en curatieve oplossingen zoeken Graduele blootstelling (angst, angstig perfectionisme; opstelling van een angsthiërarchie en angstladder) (boosheid: blootstelling en responspreventie) Rational Emotive Imagery, Imaginal Exposure Brainstorming (met twee) Rationele en emotionele scoring Het opstellen van een actieplan met een goede mix aan cognitieve (nieuwe inzichten te verankeren) en experimentele (nieuwe gedragingen inoefenen, graduele blootstelling ) acties. Uitgebreid inoefenen (1 model/tool per dag) met feedback

7 Methodiek Tijdens de cursus wisselen eigen cases, ervaringsoefeningen, bespreking van modellen en concrete toepassingen elkaar af. De gehanteerde modellen en concrete toepassingen worden op inzichtelijke en praktisch hanteerbare wijze gebracht, met directe demonstraties door de trainer-coach zelf (echte cases word zelf gecoacht ) en voorbeelden van reële ervaringen (>500 coachinginterventies) Vanaf de derde dag wordt de verhouding theorie/praktijk 30/70, waarbij 70% als minimum geldt voor de praktijkoefening. Deelnemers die het echt wensen kunnen zich laten filmen (video), en kunnen hun eigen prestatie naderhand zelf bekijken en beoordelen om er leerpunten uit te halen. Meestal doen we dit niet omdat we al een behoorlijk niveau van gespreksvaardigheden verwachten. Elke trainingsdag eindigt met een voor de deelnemers aanvaardbare tussentijdse (thuis)opdracht om tussentijds aangeleerde concepten en gedragingen te verankeren. De eerste sessies is deze opdracht echter vrij groot. Onze verwachtingen naar potentiële deelnemers Wij verwachten dat u zich daadwerkelijk vrij maakt, niet alleen gedurende de trainingsdagen (9-17u00 met een middagpauze van 30 ), maar ook om elke maand een 6-tal uur te oefenen of na te lezen. Wij vragen een open leerhouding en de bereidheid zichzelf in de spiegel te kijken. Praktisch DEELNAMEPRIJS Deze bedraagt 385 euro per dag, dus in totaal euro exclusief BTW, inclusief naslagwerk, gebruik van de werkmaterialen (ook tijdens uw coachinginterventies achteraf). Voor zaal en broodjesmaaltijd betaalt u een bijdrage van 35 euro per persoon en per dag, dus voor de 12 dagen samen 420 euro exclusief BTW. DEELNAME EN BETALING Het ondertekende aanmeldingsformulier dient ons ten laatste op 30/4/2011 te bereiken. Nadien sturen wij u een bevestiging van uw deelname. Tegelijkertijd factureren wij u een voorschot van 50% van de totale deelnameprijs. Na de eerste tweedaagse krijgt u de integrale factuur voor zaal en broodjesmaaltijd (420 euro + BTW). Na de vijfde trainingsdag factureren wij u het saldo van 50% van de totale deelnameprijs. Ingeval wij de training toch niet kunnen laten doorgaan, ontvangt u een creditnota en storten wij u de betaalde voorschotten integraal terug. ANNULATIE: Alleen als we op een betrouwbare inschrijving kunnen rekenen, kunnen we kwaliteit leveren en een goede planning maken met zekerheid voor alle deelnemers. Daarom hanteren wij de volgende annulatieregeling: bij annulatie voor 30/10/2011 bedraagt de annulatievergoeding 50% van de inschrijvingsprijs, na 30/10/2011 is het gehele bedrag verschuldigd.

8 OPSCHORTING VAN DE TRAINING: wij behouden ons het recht voor de training niet te laten doorgaan of uit te stellen als er geen 4 deelnemers zijn. Er worden maximaal 9 deelnemers toegelaten. LOCATIE: Kleine Meylstraat 4C te Kontich PARKING: gratis TRAINER-COACH: Patrick Vermeren, actieve coach sedert 1997.

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN.

OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DEELNEMER, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. OPLEIDINGEN DIE BLIJVEN HANGEN ZIJN EEN GEVOLG VAN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN, DIENS CONTEXT EN DE AANBIEDER VAN LEERERVARINGEN. Ondanks de aantrekkingskracht van termen als verbeterde persoonlijke

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Management, Consulting & Research

Management, Consulting & Research Het rendement van leiderschapsopleidingen verhogen Jos, 42 jaar, is altijd al onze sterke man geweest op het financieel departement. Hij weet zeer goed waar hij mee bezig is en heeft een vlot contact met

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Vakopleiding train de trainer

Vakopleiding train de trainer Vakopleiding train de trainer Over de vakopleiding train de trainer... 2 Programma... 5 Competentieprofiel... 7 Rugzakdagen... 9 Intake... 11 Examen... 12 Informatie voor startende trainers... 13 Informatie

Nadere informatie

Neem je leven in eigen hand

Neem je leven in eigen hand NLP & Communicatie NLP Practitioner & meer... - 22 november 2013 Neem je leven in eigen hand Herken je jezelf? Je vraagt je af of je je talenten wel genoeg kent en inzet. Je wilt meer uit jezelf halen

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Praktijkboek De dagen waarop we de praktijktrainingen geven

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Inleiding waarde ROI

Inleiding waarde ROI Inleiding Duizenden euro s, nee miljoenen worden jaarlijks uitgegeven aan evenementen in alle soorten en maten over de hele wereld. Maar weten we eigenlijk wel of deze bestedingen leiden tot het gewenste

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP

coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP De NLP practitioner opleiding. De inhoud: Zoals in de folder te lezen is komen alle NLP onderdelen uitgebreid aan bod. We hanteren een drie-staps leermodel: 1 2 3 De basis van NLP De vaardigheden van NLP

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie