Vakkennis Machinist Cluster 7: Gereedmaken en vertrekken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakkennis Machinist Cluster 7: Gereedmaken en vertrekken"

Transcriptie

1 Vakkennis Machinist Cluster 7: Gereedmaken en vertrekken Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT ) Versie 2.0 Na review (HB ) Versie 2.1 Na review (TT ) Versie 3.0 (TT ) Versie 3.2 (GE en HB ) Versie 3.3 (TT ) De vakkennis is bedoeld als bronmateriaal en niet als leerboek, vandaar ook het ontbreken van een didactische opbouw en afbeeldingen. De vakkennis is een weergave van wet- en regelgeving en bevat tevens afspraken waar de sector het over eens is en die gelden als branche-afspraken. Het examen machinist (modules vergunning, algemeen en machinist reizigers en goederen) is gebaseerd op deze vakkennis. In de opleidingen kan uiteraard dieper worden ingegaan op bepaalde thema s en kan verbreding worden aangebracht. 1/9

2 7 Gereedmaken en vertrekken 7.1 Gereedmaken 7.2 Vertrekken Trein in bedrijfsvaardige staat brengen Bij gereedmaken te controleren zaken Constateren van een defect tijdens gereedmaken Veiligheidsmiddelen en inventaris Rembeproevingen Kleine remproef Grote remproef Lekkageproef Controle dodeman Verzegelingen schakelaars en kranen Voorgeschreven front- en sluitseinen Frontsein Sluitsein Tyfoon beproeven Wanneer vertrekken? Trein tijdig gereed voor vertrek Toestemming tot vertrek Vertrekken als de trein voorbij een lichtsein staat Vertrekken door stoptonend sein Vertrekken na ongeplande stop Vertrekken met een trein terwijl het volgende lichtsein niet waarneembaar is Vertrekbevel 7.3 Overnemen trein 7.4 Keren/Kopmaken 2/9

3 7 Gereedmaken en vertrekken 7.1 Gereedmaken Trein in bedrijfsvaardige staat brengen Voordat een trein kan vertrekken vanaf het beginstation (beginpunt) van de rit moet hij gereedgemaakt worden. Het materieel waaruit de trein is samengesteld moet in bedrijfsvaardige staat worden gebracht conform de richtlijnen van de spoorwegonderneming. Is één van de controlepunten niet in orde, dan mag de trein niet vertrekken. De trein is dan niet in bedrijfsvaardige (dienstvaardige) staat. De controle Gereedmaken moet onderscheiden worden van de controle Gereed voor vertrek, ook al zijn sommige controlepunten hetzelfde. Zie: Trein tijdig gereed voor vertrek Bij gereedmaken te controleren zaken De machinist bepaalt de status van het materieel: mag het materieel wel gereedgemaakt worden of zijn er defecten/manco s? Concreet houdt dit in: - controleren of de periodieke technische controle is uitgevoerd - materieelagenda inzien - controleren veiligheidsmiddelen en inventaris*) - nemen van de vereiste rembeproevingen *) - werking dodeman inrichting testen *) - controleren of ATB in bedrijf is - controleren of de voorgeschreven telecommunicatiemiddelen goed functioneren - uitvoeren tractiecontrole - beproeven van eventuele zandstrooiers - controle of de P/G-kraan bij het rijden met een locomotief in de juiste stand staat - controle verzegelingen *) - controle van de voorgeschreven front- en sluitseinen*). - beremmingsstaat inzien - wagenlijst inzien - vervoersregeling voor buitengewone voertuigen inzien (een vervoersregeling is nodig wanneer bijvoorbeeld de lading van de trein buiten het laadprofiel komt). Op zaken waarachter *) staat wordt verderop in de tekst gedetailleerder ingegaan. Constateren van een defect tijdens gereedmaken Wordt tijdens het gereedmaken van het materieel een defect geconstateerd, dan is het van belang om te onderzoeken of deze storing invloed heeft op de veiligheid en uitvoering van de dienst, en als gevolg daarvan hinderlijk kan zijn voor andere spoorwegonderneming. Elke storing moet direct gemeld worden aan het eigen bedrijf. Actuele kennis over de status van het materieel is van groot belang voor de uitvoering van de dienst. Veiligheidsmiddelen en inventaris De spoorwegwet eist dat in de vooroplopende cabine minimaal de volgende veiligheidsmiddelen aanwezig zijn (ontbreekt één van beide in de bediende cabine dan mag de machinist niet vertrekken): - rode vlag - noodseinlantaarn. 3/9

4 Naast de verplichte veiligheidsmiddelen kan tot de inventaris behoren: - verzegelde brandblusser - verbandtrommel - afdekfolie - kortsluitkabel - vluchtmasker. De spoorwegonderneming bepaalt wat tot de inventaris behoort; ontbreekt er iets dan zorgt zij voor aanvulling. Rembeproevingen De wet Regeling Spoorverkeer (artikel 6, lid 2) spreekt van Rembeproevingen: De spoorwegondernemer stelt voor iedere soort of type trein een plan op waarin de inhoud, de plaats en het tijdstip van de rembeproeving worden vastgelegd. Doel van de remproeving is vaststellen of de remmen naar behoren werken. Artikel 6, lid 3 van de Regeling Spoorverkeer stelt aanvullend: In het plan van rembeproeving wordt tenminste rekening gehouden met de volgende omstandigheden: a. de samenstelling van treinen b. de verandering van rijrichting c. het splitsen dan wel het koppelen van treinen d. het bij- of uitplaatsen van spoorvoertuigen e. het bijplaatsen of afrangeren van een extra locomotief of een treinstel f. de stilstand van treinen gedurende langere duur nadat de laatste rembeproeving heeft plaatsgevonden. Bevoegde remproefnemers zijn: - machinist - rangeerder - wagencontroleur. De minimale luchtuitlaat bij een rembeproeving is 0,5 bar. Spoorwegondernemingen maken onderscheid tussen de kleine en grote remproef en soms ook de lekkageproef (als onderdeel van grote remproef), de verbindingsproef en de materieelspecifieke proef. Kleine remproef Aan het begin van de rit wordt de kleine remproef genomen wanneer bijvoorbeeld sprake is van één of meer van onderstaande situaties: - De trein heeft langer dan twee uur stilgestaan. - De trein is gesplitst of gecombineerd. - De trein is van rijrichting veranderd (kopmaken). - De treinleiding is verbroken geweest. - Waar dit voorgeschreven is door de spoorwegonderneming. Grote remproef - Bij een goederentrein: station eerste vertrek. - Bij een reizigerstrein: eerste vertrek van de dag. - Als de trein langer dan 24 uur heeft stilgestaan. - Als de machinist niet schriftelijk of mondeling is ingelicht dat de grote remproef is uitgevoerd. 4/9

5 - Bij het bijplaatsen van voertuigen (grote remproef alleen op het toegevoegde treingedeelte). - Waar dit voorgeschreven is door de spoorwegonderneming. Lekkageproef Remproef waarbij gecontroleerd wordt of de lekkage van de treinleiding van de zelfwerkende luchtdrukrem zich binnen de toelaatbare marge bevindt. Per minuut mag het luchtverlies maximaal bedragen bij: - goederentreinen binnenland: 0,50 bar - reizigerstreinen en internationale goederentreinen: 0,25 bar. PM: De machinist die met een overgenomen trein de grens passeert hoeft geen specifieke remcontrole uit te voeren wanneer een standaardovereenkomst is gesloten. Controle dodeman De machinist controleert en beproeft de dodeman in de bediende cabine. Alleen een defecte dodeman mag buiten dienst worden gezet. De trein mag dan niet vertrekken. Verzegelingen schakelaars en kranen De machinist controleert de verzegelingen van de schakelaars(bijvoorbeeld SG-schakelaar) en kranen: - in de cabine - in de machineruimte (alleen bij een locomotief). Constateert de machinist dat een verzegeling verbroken is, dan moet hij deze weer laten aanbrengen. Is dit niet direct mogelijk dan meldt hij dit door op de voorgeschreven wijze aan de spoorwegonderneming. Voorgeschreven front- en sluitseinen De machinist controleert tijdens het gereedmaken én bij de controle Gereed voor vertrek of alle lichten branden zoals vermeld in het Seinreglement (Zie Besluit spoorverkeer, artikel 26). Frontsein - drie brandende witte of gele lichten aan de voorzijde - bij een hogesnelheidstrein altijd drie brandende witte lichten aan de voorzijde (bij gekoppelde HSL-treinstellen wordt de verlichting op de plaats van de koppeling gedoofd) - rangeerdeel: minimaal één wit of geel licht. De machinist dimt zo mogelijk de frontseinen bij nacht in bijvoorbeeld de volgende situaties: - passeren tegenligger - werkzaamheden aan de infra. Sluitsein - reizigers-/goederentrein op indienstgesteld spoor: twee brandende (knipperende) rode lichten of twee schilden (schilden zijn niet toegestaan op buitendienstgesteld spoor) - treinen die niet bestemd zijn voor het vervoer van reizigers mogen als sluitsein één brandend (knipperend) rood licht voeren - hogesnelheidstrein: twee brandende rode lichten aan de achterzijde - treinen op buitendienstgesteld spoor: één brandend (knipperend) rood licht - rangeerdeel: minimaal één wit of geel licht. 5/9

6 Aan de lichten is te zien of de trein naar de waarnemer toekomt of van hem af gaat. Maar let op: - bij een rangeerdeel is de rijrichting aan het gevoerde licht niet te zien - bij het rijden op rangeerterreinen kunnen de front- en sluitseinen al ingesteld zijn voor de dienstregeling. Bij rangeerwerkzaamheden moet de trein aan de voor- en achterzijde voorzien zijn van minimaal één wit of geel licht. Tyfoon beproeven Na het gereedmaken van de trein beproeft de machinist de tyfoon mits dit niet is verboden door plaatselijke regelgeving. De spoorwegonderneming bepaalt het tijdvak waarbinnen de beproeving plaatsvindt, bijvoorbeeld één keer per dag, één keer per etmaal. 7.2 Vertrekken Wanneer vertrekken? De machinist mag met een trein vertrekken wanneer aan twee voorwaarden is voldaan: - De trein is gereed voor vertrek. - De machinist heeft toestemming tot vertrek. Trein tijdig gereed voor vertrek Vóór de vertrektijd moet de machinist zijn trein gereed hebben voor vertrek. De hoeveelheid tijd voor vertrek bepaalt de spoorwegonderneming. Denkt de machinist de voorgeschreven tijd niet te halen, dan moet hij de treindienstleider direct inlichten. Deze kan dan maatregelen nemen, bijvoorbeeld het relevante vertreksein terugbrengen in de stand stop. De spoorwegonderneming is wettelijk verplicht de machinist voor vertrek van de trein op de hoogte te brengen van een aantal zaken. Het Besluit spoorverkeer (artikel 3, lid 1) stelt: De spoorwegonderneming doet voor het vertrek mededeling aan de bestuurder van: a. het feit of met de trein personen of goederen worden vervoerd b. de maximale snelheid van de trein c. de lengte en de samenstelling van de trein d. het feit dat niet de zekerheid bestaat dat de trein wordt gedetecteerd; e. de dienstregeling f. het UN-nummer en het gevaarsidentificatienummer van gevaarlijke stoffen, bedoeld in de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen, indien dergelijke stoffen worden vervoerd en van de plaats waar deze zich in de trein bevinden g. bijzondere verkeerssituaties of bijzondere verkeersmaatregelen op de te berijden baanvakken h. ontheffingen of vrijstellingen en daaraan verbonden voorschriften of beperkingen. De machinist is wettelijk verplicht voor vertrek van de trein een aantal zaken te controleren. Het Besluit spoorverkeer (artikel 6, lid 1) stelt: Voor het vertrek vergewist de bestuurder zich ervan of: a. Een onderzoek als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is verricht. *) b. Aan artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met f, is voldaan. Zie: Besluit spoorverkeer (artikel 3, lid 1) c. De dodemansinrichting goed functioneert. d. De automatische treinbeveiligingsinrichting, indien aanwezig, niet buiten bedrijf is. e. De voorgeschreven telecommunicatiemiddelen goed functioneren. f. De voorgeschreven verlichting aan de voorzijde en aan de achterzijde goed functioneert; hetzij of de schilden aan de achterzijde zijn aangebracht. 6/9

7 g. De deuren van de trein gesloten zijn en of zich geen personen of hun bagage tussen de deuren bevinden. h. Er voor de door hem te berijden baanvakken bijzondere verkeerssituaties of bijzondere verkeersmaatregelen bestaan. i. Er ten aanzien van de door hem uit te voeren rit ontheffing of vrijstelling, met daaraan verbonden voorschriften of beperkingen, is verleend. *) Besluit Spoorverkeer, artikel 2, lid 1: De spoorwegonderneming draagt er zorg voor dat een trein waarmee in haar opdracht aan het verkeer op de hoofdspoorweg wordt deelgenomen, door een deskundige wordt onderzocht op eventuele gebreken die een veilig en ongestoord gebruik van de hoofdspoorweg in gevaar kunnen brengen. De machinist van een goederentrein vergewist zich er voor vertrek bovendien van of de juiste treindocumenten aanwezig en in orde zijn (bijvoorbeeld RID/VSG; vrachtbrief/wagenlijst plus bijlagen). Toestemming tot vertrek Nadat de machinist zijn trein gereed heeft voor vertrek, wacht hij op toestemming tot vertrek. Hij krijgt dit op één van de volgende vier manieren. Centraal Beveiligd Gebied (CBG) 1. door het uit de stand stop komen van het voor de trein geldende lichtsein 2. door het in ontvangst nemen van een Aanwijzing STS voor het betreffende sein Niet-Centraal Beveiligd Gebied (NCBG) 3. mondeling door de treindienstleider 4. op de lokaal voorgeschreven wijze. Vertrekken als de trein voorbij een lichtsein staat Een bijzondere situatie bij CBG doet zich voor wanneer de trein gedeeltelijk voorbij het geldende lichtsein staat én er tussen de voorkant van de trein en het volgende sein een wissel ligt. De machinist moet dan altijd contact opnemen met de treindienstleider en zijn instructies opvolgen. Vertrekken door stoptonend sein De machinist moet in het bezit zijn van een voor het sein geldende aanwijzing STS, als hij vertrekt door een stoptonend bediend sein. Is er treinpersoneel aanwezig, dan brengt de machinist hen op de hoogte. Vertrekken na ongeplande stop Als de trein langer dan twee minuten heeft stilgestaan vertrekt de machinist: - nadat hij toestemming heeft van de treindienstleider - met rijden op zicht tot aan het eerstvolgende hoofdsein(rekening houdend met het niet goed functioneren van de tussenliggende overwegen). Snelheid verhogen kan pas nadat de gehele trein het eerstvolgende hoofdsein is gepasseerd. Vertrekken met een trein terwijl het volgende lichtsein niet waarneembaar is Wanneer het seinbeeld van het volgende lichtsein niet te zien is, kan de machinist contact met de treindienstleider opnemen. Deze vertelt de machinist wat de stand is van het volgende lichtsein. De machinist kan op basis van het voorafgaande seinbeeld ook zonder de treindienstleider te raadplegen zijn vertreksnelheid bepalen. Afhankelijk van het voorafgaande seinbeeld zijn er drie varianten. 7/9

8 1 De trein is op seinbeeld geel of beter binnengereden: de machinist rijdt de trein op tijd van vertrek verder. Hij vertrekt met de snelheid die relateert aan de opdracht van het voorgaande lichtsein. Bij geel rekent de machinist op stop ; bij een beter seinbeeld dan geel, past hij de snelheid aan conform de vorige opdracht. 2 Er heeft een wisseling plaatsgevonden van machinisten waarbij informatieoverdracht geweest is van seingeving bij binnenkomst: de machinist die de trein verder rijdt, weet dan welk seinbeeld het voorgaande lichtsein toonde; hij vertrekt op tijd van vertrek met de snelheid van het voorgaande lichtsein. 3 Er heeft een wisseling plaatsgevonden van machinisten waarbij geen informatieoverdracht geweest is van seingeving bij binnenkomst: de machinist heeft geen informatie over het voorgaande lichtsein; op tijd van vertrek vertrekt hij met rijden op zicht. Vertrekbevel De machinist van een trein waar reizigers in en uit kunnen stappen krijgt van de chef van de trein vertrekbevel. Bij eenmansbediening is de machinist zelf chef van de trein (hij geeft zichzelf vertrekbevel). Bij overige treinen krijgt de machinist vertrekbevel op één van de volgende manieren: - uit de stand stop komen van het lichtsein - met groen licht - mondeling - met een aanwijzing van de treindienstleider. De machinist blijft verantwoordelijk voor het vertrekken op een seinbeeld dat beter is dan stop. Als de machinist het vertrekbevel heeft ontvangen, moet hij vertrekken. Op deze regel zijn drie uitzonderingen: - Een vast sein verbiedt het voorbijrijden. - De machinist twijfelt of het vertrekbevel voor hem bestemd is. - Het is nog geen (dienstregelings)tijd voor vertrek (reizigerstreinen). 7.3 Trein overnemen Tijdens het uitvoeren van de dienst kan het gebeuren dat een machinist de trein van een collega overneemt. Bij elke overname van een trein is het belangrijk dat er informatieoverdracht is betreffende: - status van de trein (wel of niet gereedgemaakt) - bijzonderheden - aanwijzingen - aanschrijvingen - het voorgaande seinbeeld (wanneer het volgende lichtsein niet te zien is). Is er geen informatieoverdracht geweest dan moet de overnemende machinist zich vergewissen van bovengenoemde zaken om de trein veilig verder te kunnen vervoeren. Weet de overnemende machinist niet of de trein gereedgemaakt is, dan moet hij opnieuw een remproef nemen (afhankelijk van de tijd dat de trein stil heeft gestaan) en de dodeman in de bediende cabine beproeven en controleren. 8/9

9 7.4 Keren/Kopmaken Keren/Kopmaken is het van rijrichting veranderen van een trein. Dit gebeurt meestal aan het einde van de treinrit (eindstation), maar kan door omstandigheden ook nodig zijn tijdens de treinrit (station, vrije baan). Bij treinstellen en trek-duwtreinen gaat de machinist naar de cabine die bij vertrek voorop loopt. Bij locomotieven rangeert de machinist/rangeerder de locomotief naar de andere zijde van de trein. Keren op de vrije baan betekent dat de machinist uiterst alert moet zijn. Worden er geen lichtseinen gepasseerd dan is de snelheid rijden op zicht totdat het eerstvolgende lichtsein een opdracht geeft. Bij keren op de vrije baan kan het zijn dat er spoedig overwegen gepasseerd moeten worden; de machinist behandelt een overweg dan als zijnde in storing: met 10 km/uur benaderen en passeren (conform aanwijzing Overweg). 9/9

1 van 11 30-12-2013 22:12

1 van 11 30-12-2013 22:12 1 van 11 30-12-2013 22:12 Regeling spoorverkeer (Tekst geldend op: 30-12-2013) Regeling ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer (Regeling spoorverkeer)

Nadere informatie

HOOFDSTUK V. Seinen op treinen, rangeerdeelen en bijzondere voertuigen te geven.

HOOFDSTUK V. Seinen op treinen, rangeerdeelen en bijzondere voertuigen te geven. 110 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK V. Seinen op treinen, rangeerdeelen en bijzondere voertuigen te geven. Seinen op treinen. (Treinseinen). Bij treinen, waarvan het voorste en het achterste

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 8: Rijden, rangeren en wegzetten

Vakkennis Machinist Cluster 8: Rijden, rangeren en wegzetten Vakkennis Machinist Cluster 8: Rijden, rangeren en wegzetten Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 24-02-13) Versie 1.1 globale review (RvS 27-03-13) Versie 2.0 Na review (DT 01-05-13)

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 6: Beveiligingssystemen

Vakkennis Machinist Cluster 6: Beveiligingssystemen Vakkennis Machinist Cluster 6: Beveiligingssystemen Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 24-02-13) Versie 1.1 Revisie (MD en MdW 28-02-13) Versie 2.0 Na review (TT 01-03-13) Versie

Nadere informatie

Regeling spoorverkeer

Regeling spoorverkeer Regeling spoorverkeer Toelichting Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Deze regeling strekt ter uitvoering van de artikelen 1, onderdeel e, 2, 9, 20, 26 en 38 van het Besluit spoorverkeer. Het gaat hier om

Nadere informatie

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING

BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING TREINBESTUURDER BASISPRINCIPES VAN DE SEININRICHTING Publicatiedatum: 04/02/2015 NMBS B-TR.2 Inhoud Blz. 1. Spoorwegen 3 2. Sporen 6 3. Lichtseinen 8 4. Snelheidssignalisatie 14 5. Allerhande seinen 16-2

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 3: Persoonlijke veiligheid

Vakkennis Machinist Cluster 3: Persoonlijke veiligheid Vakkennis Machinist Cluster 3: Persoonlijke veiligheid Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 28-07-13) Versie 2.0 Na review (HB 10-08-13) Versie 2.1 Na review (TT 17-08-13) Versie

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

CHECKLIST STS VOOR DE TREINDIENSTLEIDER

CHECKLIST STS VOOR DE TREINDIENSTLEIDER Blad 1 van 5 CHECKLIST STS VOOR DE TREINDIENSTLEIDER Datum en tijdstip voorval: - - ; : Hoort bij MBV met logboeknr., baanvak/lok. Formulier opsturen naar: rail@ilent.nl of postadres: Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

In de periode december 2006 tot en met september 2007 passeren negen reizigerstreinen van Connexxion ten onrechte stoptonende seinen

In de periode december 2006 tot en met september 2007 passeren negen reizigerstreinen van Connexxion ten onrechte stoptonende seinen Onderzoeksrapport Rapportagedatum In de periode december 2006 tot en met september 2007 passeren negen reizigerstreinen van Connexxion ten onrechte stoptonende seinen St. Jacobsstraat 16 Postbus 1511 3500

Nadere informatie

Onderzoeksrapport RV-08U0818

Onderzoeksrapport RV-08U0818 Op zaterdag 11 oktober 2008 vindt om 11:02 uur te Gouda een zijdelingse aanrijding plaats tussen een intercitytrein van NS Reizigers en een internationale trein van Thalys Nederland. 1 van 49 Autorisatie

Nadere informatie

In de periode december 2006 tot en met april 2007 passeren 13 reizigerstreinen van Veolia Transport, ten onrechte stoptonende seinen.

In de periode december 2006 tot en met april 2007 passeren 13 reizigerstreinen van Veolia Transport, ten onrechte stoptonende seinen. Onderzoeksrapport Rapportagedatum In de periode december 2006 tot en met april 2007 passeren 13 reizigerstreinen van Veolia Transport, ten onrechte stoptonende seinen. St. Jacobsstraat 16 Postbus 1511

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen).

HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). 42 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK IV. Seinen op bepaalde plaatsen te geven. (Vaste seinen). Hoofdseinpalen. Een hoofdseinpaal bestaat uit een paal met een naar rechts uitstekenden draaibaren

Nadere informatie

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014

Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Spoorcollege veiligheid / treinbeveiliging SpoorParade 17 oktober 2014 Samenvatting 3 november 2014 Presentatie door André van Es Railverkeerskundige Adviseur bij Arcadis en docent op de Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Goederentrein en reizigerstrein botsen te Zwolle

Goederentrein en reizigerstrein botsen te Zwolle 2 Goederentrein en reizigerstrein botsen te Zwolle RV09-0333 Datum 26 november 2010 Status RV09-0333, Definitief Goederentrein en reizigerstrein botsen te Zwolle RV09-0333 Datum 26 november 2010 Status

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Rapportagedatum 1 mei 2007. Onderzoeksnummer

Onderzoeksrapport. Rapportagedatum 1 mei 2007. Onderzoeksnummer Onderzoeksrapport Rapportagedatum Op woensdag 20 september 2006 om 12:58 uur rijdt een reizigerstrein te Weesp voorbij een stoptonend sein. In het spoor voorbij het sein wordt gewerkt. Er vallen geen slachtoffers.

Nadere informatie

Besluit spoorverkeer NOTA VAN TOELICHTING

Besluit spoorverkeer NOTA VAN TOELICHTING Besluit spoorverkeer NOTA VAN TOELICHTING Algemeen Het voorliggende besluit strekt tot uitvoering van de Spoorwegwet voor wat betreft de regeling van het verkeer op de hoofdspoorwegen. Het gaat hier om

Nadere informatie

Botsing tussen twee treinen op emplacement Tilburg Goederen Onderzoek naar aanleiding van de botsing tussen een reizigerstrein en een goederentrein

Botsing tussen twee treinen op emplacement Tilburg Goederen Onderzoek naar aanleiding van de botsing tussen een reizigerstrein en een goederentrein Botsing tussen twee treinen op emplacement Tilburg Goederen Onderzoek naar aanleiding van de botsing tussen een reizigerstrein en een goederentrein op 6 maart 2015 Botsing tussen twee treinen op emplacement

Nadere informatie

24-Uurs rapportage bijna trein trein botsing na STS-passage van sein 1288 op spoor 13 te Utrecht CS d.d. 25-04-2012

24-Uurs rapportage bijna trein trein botsing na STS-passage van sein 1288 op spoor 13 te Utrecht CS d.d. 25-04-2012 24-Uurs rapportage bijna trein trein botsing na STS-passage van sein 1288 op spoor 13 te Utrecht CS d.d. 25-04-2012 Van ProRail/VL Kenmerk Versie 1.0 Datum 26 april 2012 Bestand 24 u rapport bijna trein

Nadere informatie

Op 23 juli 2007 om 13:24 uur rijdt te Leerdam een reizigerstrein van Arriva voorbij een stoptonend sein en passeert daarna een open overweg.

Op 23 juli 2007 om 13:24 uur rijdt te Leerdam een reizigerstrein van Arriva voorbij een stoptonend sein en passeert daarna een open overweg. Onderzoeksrapport Rapportagedatum Op 23 juli 2007 om 13:24 uur rijdt te Leerdam een reizigerstrein van Arriva voorbij een stoptonend sein en passeert daarna een open overweg. St. Jacobsstraat 16 Postbus

Nadere informatie

Reizigerstrein passeert stoptonend sein

Reizigerstrein passeert stoptonend sein Reizigerstrein passeert stoptonend sein onderzoek naar de bijna frontale botsing op 23 juni 2010 te Amersfoort Datum 24 januari 2011 Status Definitief Reizigerstrein passeert stoptonend sein onderzoek

Nadere informatie

Seinenboek NS Reizigers

Seinenboek NS Reizigers NS Reizigers 1 mei 2013 pagina 1/69 Bijgewerkte wijzigingsbladen nr. datum auteur opm. 0 2005 NSR Spoorwegveiligheid en Regelgeving 1 2007 NSR Spoorwegveiligheid en Regelgeving 2 9 juni 2011 NSR Publicatie

Nadere informatie

Bijna-botsing tussen twee reizigerstreinen bij Hattemerbroek Aansluiting

Bijna-botsing tussen twee reizigerstreinen bij Hattemerbroek Aansluiting Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van lnfrastrucruuren Milieu Bijna-botsing tussen twee reizigerstreinen bij Hattemerbroek Aansluiting Bevindingen naar aanleiding van de bijna-botsing op 2

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit tot vaststelling van het Tram Sein Reglement

PROVINCIAAL BLAD. Besluit tot vaststelling van het Tram Sein Reglement PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 7834 30 november 2015 Besluit tot vaststelling van het Tram Reglement Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 17 november 2015, nr.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport RV-06U0985. Op maandag 20 november 2006 om 10:00 uur botst te Rotterdam Centraal een rangeerdeel tegen een goederentrein.

Onderzoeksrapport RV-06U0985. Op maandag 20 november 2006 om 10:00 uur botst te Rotterdam Centraal een rangeerdeel tegen een goederentrein. Onderzoeksrapport Rapportagedatum RV-06U0985 Definitief RV-06U0985 Op maandag 20 november 2006 om 10:00 uur botst te Rotterdam Centraal een rangeerdeel tegen een goederentrein. St. Jacobsstraat 16 Postbus

Nadere informatie

Op 23 januari 2007 ontspoort om 6.15 uur een rangeerdeel zonder reizigers op het emplacement van Utrecht Centraal.

Op 23 januari 2007 ontspoort om 6.15 uur een rangeerdeel zonder reizigers op het emplacement van Utrecht Centraal. Onderzoeksrapport Rapportagedatum Op 23 januari 2007 ontspoort om 6.15 uur een rangeerdeel zonder reizigers op het emplacement van Utrecht Centraal. St. Jacobsstraat 16 Postbus 1511 3500 BM Utrecht T +31

Nadere informatie

NETVERKLARING. Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de dienstregelingen INHOUD

NETVERKLARING. Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de dienstregelingen INHOUD NETVERKLARING Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de dienstregelingen INHOUD 1. ALGEMEENHEDEN... 3 1.1. RIJPERIODE... 3 1.2. WEEKKARAKTERISTIEK... 3 1.2.1. Algemeenheden... 3 1.2.2. Betekenis van de

Nadere informatie

Op 30 september 2004 vindt om 17:46 uur een botsing plaats tussen een reizigerstrein en een locomotief te Roosendaal.

Op 30 september 2004 vindt om 17:46 uur een botsing plaats tussen een reizigerstrein en een locomotief te Roosendaal. Onderzoeksrapport Rapportagedatum Versie Op 30 september 2004 vindt om 17:46 uur een botsing plaats tussen een reizigerstrein en een locomotief te Roosendaal. St. Jacobsstraat 16 Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Nadere informatie

INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Versie: 001

INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Versie: 001 Assetmanagement Gebruiksvoorschrift INFRAROOD AFSTANDBEDIENINGSSYSTEEM (IRAB) Beherende instantie: Inhoud verantwoordelijke: Status: AM Kwaliteitsmanagement Manager Treinbeveiligingssystemen Definitief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 893 Veiligheid van het railvervoer Nr. 198 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Op dinsdag 21 november 2006 om 10.10 uur botst te Arnhem een goederentrein frontaal tegen een reizigerstrein.

Op dinsdag 21 november 2006 om 10.10 uur botst te Arnhem een goederentrein frontaal tegen een reizigerstrein. Onderzoeksrapport Rapportagedatum Op dinsdag 21 november 2006 om 10.10 uur botst te Arnhem een goederentrein frontaal tegen een reizigerstrein. St. Jacobsstraat 16 Postbus 1511 3500 BM Utrecht T +31 30

Nadere informatie

Bijna-botsing na stoptonendseinpassage te Utrecht CS. Onderzoek naar de oorzaken van het voorval op 25 april 2012

Bijna-botsing na stoptonendseinpassage te Utrecht CS. Onderzoek naar de oorzaken van het voorval op 25 april 2012 Bijna-botsing na stoptonendseinpassage te Utrecht CS Onderzoek naar de oorzaken van het voorval op 25 april 2012 Bijna-botsing na stoptonendseinpassage te Utrecht CS Onderzoek naar de oorzaken van het

Nadere informatie

NS Reizigers Materieel. Materieelgids Sprinter Lighttrain (SLT) serie 2400-2600

NS Reizigers Materieel. Materieelgids Sprinter Lighttrain (SLT) serie 2400-2600 NS Reizigers Materieel Materieelgids Sprinter Lighttrain (SLT) serie 2400-2600 versie 1.5 Mei 2009 Colofon Opdrachtgever NSR Materieel Samenstelling Jerrimy van den Berg (NSR Materieel) Fotobewerking en

Nadere informatie

Sprinter SLT Utrecht 10-06-2008. Een kleine rondleiding door de nieuwe Sprinter (treinstel 2401) in Utrecht Cartesiusweg op 10 juni 2008.

Sprinter SLT Utrecht 10-06-2008. Een kleine rondleiding door de nieuwe Sprinter (treinstel 2401) in Utrecht Cartesiusweg op 10 juni 2008. Een kleine rondleiding door de nieuwe Sprinter (treinstel 2401) in Utrecht Cartesiusweg op 10 juni 2008. Indeling interieur. Indeling interieur. De stoelen die hoger staan, zijn geplaatst boven draaistellen.

Nadere informatie

Besluit van 30 oktober 1981, houdende vaststelling van een Algemeen reglement voor de stadsspoorwegen

Besluit van 30 oktober 1981, houdende vaststelling van een Algemeen reglement voor de stadsspoorwegen (Tekst geldend op: 30-12-2008) Besluit van 30 oktober 1981, houdende vaststelling van een Algemeen reglement voor de stadsspoorwegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

STS-passages 2012. Analyse en resultaten over de periode 2008-2012. Datum 21 juni 2013

STS-passages 2012. Analyse en resultaten over de periode 2008-2012. Datum 21 juni 2013 STS-passages 2012 Analyse en resultaten over de periode 2008-2012 Datum 21 juni 2013 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Rail en Wegvervoer Nieuwe Uitleg 1, Den Haag Postbus 16191, 2500 BD

Nadere informatie

Nederlands seinenstelsel. op de modelbaan. Colofon. G. te Nuyl GtN13-02. NL seinenstelsel op de modelbaan. Auteur Kenmerk Versie 1.

Nederlands seinenstelsel. op de modelbaan. Colofon. G. te Nuyl GtN13-02. NL seinenstelsel op de modelbaan. Auteur Kenmerk Versie 1. Nederlands seinenstelsel op de modelbaan Colofon Auteur Kenmerk Versie 1.0 G. te Nuyl GtN13-02 Datum 8 februari 2014 Status vrijgegeven Document op de modelbaan Revisiegegevens Datum Versie Hoofdstuk/paragraaf

Nadere informatie

STS-passages 2011. Analyse en resultaten over de periode 2007-2011. Datum 18 juni 2012 Status definitief

STS-passages 2011. Analyse en resultaten over de periode 2007-2011. Datum 18 juni 2012 Status definitief STS-passages 2011 Analyse en resultaten over de periode 2007-2011 Datum 18 juni 2012 Status definitief STS-passages 2011 Analyse en resultaten over de periode 2007-2011 Datum 18 juni 2012 Status definitief

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 10: Treinincidenten

Vakkennis Machinist Cluster 10: Treinincidenten Vakkennis Machinist Cluster 10: Treinincidenten Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 25-05-13) Versie 2.0 Na review (MD en MdW 05-06-13) Versie 2.1 Na review (TT 06-06-13) Versie

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Op 3 maart 2006 rijden vier treinen voorbij door sneeuwval niet zichtbare, stoptonende seinen

Op 3 maart 2006 rijden vier treinen voorbij door sneeuwval niet zichtbare, stoptonende seinen Onderzoeksrapport Rapportagedatum Versie Op 3 maart 2006 rijden vier treinen voorbij door sneeuwval niet zichtbare, stoptonende seinen St. Jacobsstraat 16 Postbus 1511 3500 BM Utrecht T +31 30 2363 115

Nadere informatie

STS-passages 2010. Analyse en resultaten over de periode 2006-2010. Datum 16 juni 2011 Status definitief

STS-passages 2010. Analyse en resultaten over de periode 2006-2010. Datum 16 juni 2011 Status definitief STS-passages 2010 Analyse en resultaten over de periode 2006-2010 Datum 16 juni 2011 Status definitief STS-passages 2010 Analyse en resultaten over de periode 2006-2010 Datum 16 juni 2011 Status definitief

Nadere informatie

Catalogus Diensten en Dienstvoorzieningen (op grond van de Spoorwegwet)

Catalogus Diensten en Dienstvoorzieningen (op grond van de Spoorwegwet) Catalogus Diensten en Dienstvoorzieningen (op grond van de Spoorwegwet) Uitgave december 2015 Onderhoudsvoorzieningen Putspoor cq bordes in werkplaats Voorziening in de vorm van een in een werkplaats aangelegd

Nadere informatie

INFOBLAD 02. ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen

INFOBLAD 02. ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen INFOBLAD 02 ATB-plicht onderhoudsmachines en historische spoorvoertuigen INLEIDING Geachte relaties, in dit infoblad besteedt HHC/DRS aandacht aan de recent verplichte inbouw van een vereenvoudigde versie

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

Praktijkexamen Rangeerder

Praktijkexamen Rangeerder Praktijkexamen Rangeerder algemene opzet van praktijkexamen Werkwijze voor en tijdens Praktijkexamen Rangeerder Het praktijkexamen Rangeerder (reizigers of goederen) neemt VVRV af op het rangeerterrein

Nadere informatie

Midden-Oost Pagina : 1 van 5. werken (papierinzameling) Datum : 01-01-2007

Midden-Oost Pagina : 1 van 5. werken (papierinzameling) Datum : 01-01-2007 Midden-Oost Pagina : 1 van 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen Het dragen van de aan U verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: Veiligheidshesje (zichtbaarheid) Bij minicontainers tevens: Handschoenen

Nadere informatie

Handleiding aanleveren wagenlijsten

Handleiding aanleveren wagenlijsten Handleiding aanleveren wagenlijsten Van Auteur ProRail / Verkeersleiding Floris van Zonneveld Kenmerk 1580025 Versie 1.0 Datum 28-09-09 Bestand Handleiding aanleveren wagenlijsten Status Definitief 1-7

Nadere informatie

Met de trein naar Het Beroepenhuis. Naam:

Met de trein naar Het Beroepenhuis. Naam: Met de trein naar Het Beroepenhuis Naam: 1 1) Beroepen - vul in: Bij de Spoorwegen werken meer mensen dan je denkt. Weet jij wie wat moet doen? Kies uit het lijstje van beroepen en schrijf de naam van

Nadere informatie

Onafhankelijk advies. Aanpak

Onafhankelijk advies. Aanpak Capability Statement Treinbeveiligingssystemen De veiligheid binnen een bedrijf wordt bepaald door een samenspel tussen mensen, techniek en organisatie. Drie gebieden met mogelijkheden om risico s te minimaliseren.

Nadere informatie

Instructies Oud Papier & Karton

Instructies Oud Papier & Karton Instructies Oud Papier & Karton Memo KENMERK: Aan: Chauffeurs vrijwilligers oud papier en kartoninzameling (OPK) Van: Betreft: Veiligheidsinstructie Kopie: Datum: Maart 2015 Beste chauffeurs en vrijwilligers,

Nadere informatie

Voor electrische treinen gelden, behalve de hiervoor genoemde seinen, bovendien de in dit Hoofdstuk genoemde seinen.

Voor electrische treinen gelden, behalve de hiervoor genoemde seinen, bovendien de in dit Hoofdstuk genoemde seinen. 146 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. HOOFDSTUK VIII. Voor electrische treinen gelden, behalve de hiervoor genoemde seinen, bovendien de in dit Hoofdstuk genoemde seinen. Sein 59. Langzaam rijden.

Nadere informatie

Veiligheidsstoring te Almelo.

Veiligheidsstoring te Almelo. 2 Veiligheidsstoring te Almelo. Op 31 mei 2009 passeren meerdere treinen een niet afgesloten overweg. Datum 31 augustus 2010 Status Definitief Project Almelo Verdiept Veiligheidsstoring te Almelo. Op

Nadere informatie

Inhoud. Railverkeersmanagement. Deming circle. Deming circle. Deming circle in spoorwegsector. De spoorwegsector

Inhoud. Railverkeersmanagement. Deming circle. Deming circle. Deming circle in spoorwegsector. De spoorwegsector Railverkeersmanagement Innovatieplatform Rail donderdag 29 juni 2006 donderdag 29 juni 2006 Railverkeersmanagement 2 Deming circle Deming circle plan do plan do act check act check donderdag 29 juni 2006

Nadere informatie

Versnelling Benelux 2017

Versnelling Benelux 2017 HENK BOVENLANDER Rail Advies De Bilt, 18 augustus 2015 Versnelling Benelux 2017 De reistijd Amsterdam Brussel van 194 minuten met de Benelux in de dienstregeling 2017 stelt teleur. De achtergrond hiervan

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens

Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Toolbox-meeting Rijden met aanhangwagens Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Rijden met aanhangwagens Het gebruik van aanhangwagens in de bouw en

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

TREINBOTSING AMSTERDAM WESTERPARK FEITENONDERZOEK

TREINBOTSING AMSTERDAM WESTERPARK FEITENONDERZOEK TREINBOTSING AMSTERDAM WESTERPARK FEITENONDERZOEK ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID 20 november 2012 076645107:C - Definitief D01011.000569.0100 Inhoud Algemeen... 2 treinbotsing Amsterdam Westerpark 21 april

Nadere informatie

Bijna-aanrijding tussen een trein en een schooltaxibusje te Bilthoven

Bijna-aanrijding tussen een trein en een schooltaxibusje te Bilthoven Bijna-aanrijding tussen een trein en een schooltaxibusje te Bilthoven Waardoor rijdt een trein na het passeren van een stoptonend sein over een niet-gesloten overweg? Bijna-aanrijding tussen een trein

Nadere informatie

STWSIM. Door Daan Goedkoop. Geldig voor de versie: 1.1. 2009-2014. Alle rechten voorbehouden.

STWSIM. Door Daan Goedkoop. Geldig voor de versie: 1.1. 2009-2014. Alle rechten voorbehouden. STWSIM Door Daan Goedkoop Geldig voor de versie: 1.1 2009-2014. Alle rechten voorbehouden. INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...3 2 Bediening van StwSim...4 2.1 Simulatie starten...4 2.2 Scenario's...4 2.3 Legenda

Nadere informatie

Spoor op Vleugels. Nieuwsbulletin Nr 13

Spoor op Vleugels. Nieuwsbulletin Nr 13 Spoor op Vleugels Nieuwsbulletin Nr 13 Er wordt gereden.. Het is al weer enige tijd geleden dat het Nieuwsbulletin 12 is verschenen, maar nu ziet 13 dan het licht Door drukke werkzaamheden is het uitbrengen

Nadere informatie

ERTMS Pilot Amsterdam-Utrecht. IRSE 19 mei 2015 Wendi Mennen Marcel Voskamp

ERTMS Pilot Amsterdam-Utrecht. IRSE 19 mei 2015 Wendi Mennen Marcel Voskamp 1 2 ERTMS Pilot Amsterdam-Utrecht IRSE 19 mei 2015 Wendi Mennen Marcel Voskamp ERTMS Pilotfilm 3 Aanleiding & Doel 2010 IenM geld beschikbaar gesteld voor Pilot Om kennis van en ervaring op te doen met

Nadere informatie

Generieke ARIE. Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie. ProRail Assetmanagement Helmuth Götz. Definitief 1/40. Van Auteur

Generieke ARIE. Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie. ProRail Assetmanagement Helmuth Götz. Definitief 1/40. Van Auteur Generieke ARIE Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie Van Auteur ProRail Assetmanagement Helmuth Götz Kenmerk Versie 5 Datum December 2012 EDMS-#3241357 Bestand Status Definitief 1/40 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 9 Wet van 19 november 2014 tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen

Nadere informatie

Zeecontainervervoervoorwaarden

Zeecontainervervoervoorwaarden Zeecontainervervoervoorwaarden Opgesteld ten behoeve van de Alliantie van Zeecontainervervoerders en de Vereniging van Zeecontainervervoerders (VZV) en mede namens Transport en Logistiek Nederland gedeponeerd

Nadere informatie

Borchwerf II; Roosendaal Overwegen Bosstraat en Gastelseweg

Borchwerf II; Roosendaal Overwegen Bosstraat en Gastelseweg Borchwerf II; Roosendaal Overwegen Bosstraat en Gastelseweg Ontwerptoelichting en Risicobeschouwing Opdrachtgever Logitech Gert Drent Auteur Movares Nederland B.V. Johan Ganzeman Kenmerk CCO-JWG-120004896

Nadere informatie

Weten wat er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen

Weten wat er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten wat er staat Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten wat er staat Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Datum 15 juni 2011 Status definitief

Nadere informatie

Toezicht en handhaving op het spoor

Toezicht en handhaving op het spoor Toezicht en handhaving op het spoor Adriaan Hagdorn Manager NedTrain Legal Najaarsvergadering VPV Rotterdam, 22 november 2012 Wat ga ik met U bespreken? Strafbepalingen in het spoorwegrecht Ratio van strafbepalingen

Nadere informatie

Weten we nú wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen

Weten we nú wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten we nú wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten we nú wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen

Nadere informatie

Procedure Langstransport

Procedure Langstransport Procedure Langstransport In vier processtappen: 1. Voorbereiding Langstransport 2. Besluitvorming Langstransport 3. Uitvoering Langstransport 4. Beëindiging Langstransport Definitief versie 4.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling ter uitvoering van de artikelen 21, 26, 27 en 39 van het Besluit spoorwegpersoneel (Regeling spoorwegpersoneel)

Regeling ter uitvoering van de artikelen 21, 26, 27 en 39 van het Besluit spoorwegpersoneel (Regeling spoorwegpersoneel) (Tekst geldend op: 30-12-2008) Regeling ter uitvoering van de artikelen 21, 26, 27 en 39 van het Besluit spoorwegpersoneel (Regeling spoorwegpersoneel) De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de

Nadere informatie

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden 1. Taak en doel van de signaalgever : a. Het doel van de signaalgever bestaat erin, de wielerwedstrijd op een zo veilig mogelijke manier te laten

Nadere informatie

Met de trein naar Het Beroepenhuis lesmateriaal

Met de trein naar Het Beroepenhuis lesmateriaal Met de trein naar Het Beroepenhuis lesmateriaal De les bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Voorbereiding in de klas a) Hoe plan ik een treinreis? Doel: De leerlingen plannen zelf de treinreis naar Het

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

H-TRONIC pendeltreinautomaat

H-TRONIC pendeltreinautomaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 21 65 24 H-TRONIC pendeltreinautomaat Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

Veiligheidsbeheersysteem Deel B Nederland (NL) Bedrijfsintern handboek Jaardienst 2014

Veiligheidsbeheersysteem Deel B Nederland (NL) Bedrijfsintern handboek Jaardienst 2014 Euro-Express Treincharter BV Veiligheidsbeheersysteem Deel B Nederland (NL) Bedrijfsintern handboek Jaardienst 2014 Documentkenmerk: EETC VBS I 303 Versienummer 2.0. Geldig m.i.v.: 15.12.2013 Geldig t/m:

Nadere informatie

Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen

Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen Schriftelijke instructie verkeersregelaars bij Evenementen Centrale Expertise en Evenementen Coördinatie Instructie verkeersregelaars 1 Er zijn vier soorten verkeersregelaars: Transportbegeleiders (beroeps)

Nadere informatie

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013.

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. NB de kernboodschap is de inhoudelijke basisboodschap waaruit alle disciplines hun informatie halen die voor hun proces van belang is.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET VEILIGHEIDSVERSLAG

SAMENVATTING VAN HET VEILIGHEIDSVERSLAG Onderzoeksorgaan voor Ongevallen en Incidenten op het Spoor SAMENVATTING VAN HET VEILIGHEIDSVERSLAG BOTSING TUSSEN 2 GOEDERENTREINEN TINTIGNY - 4 MEI 2012 Oktober 2013 Op vrijdag 4 mei 2012 rijdt een eerste

Nadere informatie

Frontale botsing tussen twee reizigerstreinen bij Amsterdam Westerpark

Frontale botsing tussen twee reizigerstreinen bij Amsterdam Westerpark Frontale botsing tussen twee reizigerstreinen bij Amsterdam Westerpark Onderzoek naar overtredingen van de Spoorwegwet bij de botsing op 21 april 2012 Frontale botsing tussen twee reizigerstreinen bij

Nadere informatie

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen

Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen ONTHEFFING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum (ontwerp)besluit : 9 juni 2015 Onderwerp : Wegenverkeerswet 1994 Activiteit : het houden van een wedstrijd met motorvoertuigen Aanvrager : Stichting

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen (art. 39 RVO) SP fractie Nijmegen inzake vervoer gevaarlijke stoffen per trein Programma / Programmanummer Leefomgevingskwaliteit / 6210

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitgangspunten berekeningen rij- en opvolgtijden ERTMS capaciteitsanalyse

Bijlage 1: Uitgangspunten berekeningen rij- en opvolgtijden ERTMS capaciteitsanalyse Railmap ERTMS Bijlage 1: Uitgangspunten berekeningen rij- en opvolgtijden ERTMS capaciteitsanalyse Van Auteur Projectteam capaciteitseffecten ERTMS Kenmerk Versie 1.0 Datum 30 januari 2014 Bijlage 1_Uitgangspunten

Nadere informatie

Op 15 januari 2007 vindt om 13.45 uur een aanrijding plaats tussen een reizigerstrein en een vrachtwagen op een overweg in de gemeente Lochem

Op 15 januari 2007 vindt om 13.45 uur een aanrijding plaats tussen een reizigerstrein en een vrachtwagen op een overweg in de gemeente Lochem Onderzoeksrapport Rapportagedatum Op 15 januari 2007 vindt om 13.45 uur een aanrijding plaats tussen een reizigerstrein en een vrachtwagen op een overweg in de gemeente Lochem St. Jacobsstraat 16 Postbus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

verkeersregels voor kinderen

verkeersregels voor kinderen verkeersregels voor kinderen afspraken voor stappers te voet bron: www.verkeervpi.be Als er een begaanbare stoep (trottoir) is, gebruik die dan. Is er geen (begaanbare) stoep, verhoogde of gelijkgrondse

Nadere informatie

RnV-NORMBLAD P-022 KOPIE. Spoorwegveiligheid. Vakbekwaamheidsnormen voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen. Colofon

RnV-NORMBLAD P-022 KOPIE. Spoorwegveiligheid. Vakbekwaamheidsnormen voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen. Colofon Spoorwegveiligheid Railned Spoorwegveiligheid Catharijnesingel 30 Postbus 2101 3500 GC Utrecht Tel. 030 235 5572 Email: safety@railned.nl RnV-NORMBLAD P-022 Vakbekwaamheidsnormen voor het vervoer van Gevaarlijke

Nadere informatie

Kleine demobaan voor Koploper

Kleine demobaan voor Koploper Kleine demobaan voor Koploper Koploper is de naam van een door Paul Haagsma geschreven programma voor het besturen van modelbanen, eerst voor treingestuurde systemen maar later ook voor het HCCM-systeem

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Treindienstleider

Kwalificatiedossier Treindienstleider Kwalificatiedossier Treindienstleider Plaats: Amersfoort Datum: 1 augustus 2005 Status: Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze ontwikkeld zijn door COLO.

Nadere informatie

Rail (NS - bestaand spoor - 1.800 Volt gelijkspanning 1 )

Rail (NS - bestaand spoor - 1.800 Volt gelijkspanning 1 ) Rail (NS - bestaand spoor - 1.800 Volt gelijkspanning 1 ) Gevaren Vervoer gevaarlijke stoffen. Botsing met rijdend materiaal. Elektrocutie door (hoog) spanning van de bovenleiding. Elektrocutie door (hoog)

Nadere informatie

Trendanalyse 2007 Trends in de veiligheid van het spoorwegsysteem in Nederland

Trendanalyse 2007 Trends in de veiligheid van het spoorwegsysteem in Nederland Datum Trends in de veiligheid van het spoorwegsysteem in Nederland 2 van 49 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Ongevallen met letsel 3 1.2 Indicatoren veiligheid reizigervervoer 6 1.3 Indicatoren veiligheid

Nadere informatie

B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen

B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen B-Voorschrift voor de bediening van wissel- en seininrichtingen Deel IX Vastgelegde wissels, spoorafsluitingen en brugbeveiligingsinrichtingen 1976 Beherende instantie: RIB B&I I&C Inhoudverantwoordelijke

Nadere informatie

Aanrijding ladderwagen

Aanrijding ladderwagen 2 Aanrijding ladderwagen Onderzoek naar aanrijding op 30 september 2008 te Zaandam Datum 17 augustus 2009 Status Definitief Aanrijding ladderwagen Onderzoek naar aanrijding op 30 september 2008 te Zaandam

Nadere informatie

1 Capaciteitsplanning

1 Capaciteitsplanning Operationele Voorwaarden Toegangsovereenkomst ProRail 2015 (versie 1 mei 2015) 1 Capaciteitsplanning 1.1 Verantwoordelijkheidsverdeling bij rijwegplanning 1 De opsteller (of aanpasser) van een treinplanning

Nadere informatie

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer?

Het praktijkexamen leerboek. Hoe slaag ik in 1 keer? Het praktijkexamen leerboek Hoe slaag ik in 1 keer? Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Het praktijkexamen Opstarten schakelen afsluiten Snelheid Kijktechniek Knipperen Plaats op de

Nadere informatie

Handboek Wilhelmshaven- en Bonnbaan

Handboek Wilhelmshaven- en Bonnbaan Handboek Wilhelmshaven- en Bonnbaan versie 1.1 Inleiding De Wilhelmshaven- en Bonnbaan zijn uitgevoerd als digitale gelijkstroombanen en beschikken over grote rijlengtes. Ze strekken zich uit over een

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL 6.10 EMPLACEMENT AUTOHANDEL PON Emplacement PON is nu alleen in gebruik bij autohandel PON. Deze autohandel heeft al aangegeven in de toekomst te willen beschikken over een extra spoor. In paragraag 6.9

Nadere informatie