Prof.Dr. Yao-Hua Tan! Technische Universiteit Delft!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prof.Dr. Yao-Hua Tan! Technische Universiteit Delft! y.tan@tudelft.nl!"

Transcriptie

1 I-BESTUUR: LOGISTIEK ACHTER DE SCHERMEN Prof.Dr. Yao-Hua Tan Fac. Techniek, Beleid en Management Technische Universiteit Delft 1

2 Programma Problemen met de Back-office van e-government Wat zijn de oorzaken van deze problemen? Technische aspecten Organisatorische aspecten Oplossingsrichtingen Discussie 2

3 Problemen met de back-office van e-government (Commissie Elias) 3

4 Key issues in International Supply Chains 40% of Delay time of international supply chains at large Mainports is caused by administrative burdens; e.g. Paper documents Uncoordinated Inspections at the border of Customs Tax food- and product safety anti-terrorism etc. Total annual world-wide extra costs due to administrative burdens are estimated in the range Billion US$ 4

5 ICT innovaties in Belastingdienst en Douane Single Window Eenmalige aangifte door bedrijven van alle verplichte meldingen voor import en export Via on-line portal Coordinated Border Management: coordineer Douane inspecties met andere inspecties aan de grens 9/11 Anti-Terrorisme Veiligheid (Voedsel (nvwa, PD etc), Product) Indirecte Belastingen (e.g. BTW, Accijns) Gebrek aan coordinatie leidt to 40% meer wachtijd in mainports Horizontaal Toezicht (System-Based Control, AEO certificaat) Vervang fysieke inspectie van containers aan de grens Door Meta-controle op interne (ICT-) controle van bedrijf Prof. Dr. Yao-Hua Tan

6 Onderzoek (ITAIDE, CASSANDRA, CORE) Probleem Data in de international supply chain wordt meestal geleverd aan Douane via de logistieke dienstverlener (Manifest, Vrachtbrief etc) onnauwkeurg, omdat het niet van de primaire bron komt; verkoper automatische risico analyse werkt niet met slechte data Oplossing get the data from the source = verkoper; m.n. e- koopcontract, e-factuur etc Piggy-Back principe Hergebruik van Data piggy-back: bedrijfseigen gegevens voor overheidscontrole Systeem piggy-back: Hergebruik interne kwaliteitscontrole pharmaceutische supply chains voor security checks in de US Hergebruik voedselvelilgheid gegevens voor douane inspecties (FrieslandCampina) Hergebuik fiscale gegevens voor nvwa voedsel inspecties bij slachterij (VION) Geeft veel betere data voor controles 6

7 Data Pipeline: Future Customs and International Trade Systems (David Hesketh, Customs-UK & Frank Heijmann, Customs-NL) 3 rd Country Regulation EU Regulation Organisational layer Physical layer Data & Document layer Consignor or Exporter CARGO Freight Forwarder or 3PL Country A Port 1 Container/Carrier Port 2 Freight Forwarder or 3PL Country B CARGO CARGO CARGO Consignee or Importer 7

8 Onderzoek (2) Geef overheidsinspectie toegang tot bedrijfseigen data door betere data uitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Government Single Window initiatives e.g. Digipoort (NL), TradeXchange (Singapore) Supply Chain Management software providers e.g. Descartes, GT-Nexus, SAP, IBM etc Port Community Systems e.g. Portbase (Haven Rotterdam), Cargonaut (Schiphol), PortNet (Singapore), e-port (China), MCP (UK), DBH (Bremen), Dakosy (Hamburg), Portic (Barcelona) Technologies: Cloud Computing, Web.2.0, Web s, - Oriented Architecture, Data analytics Neutraal Logistiek rmatie Platform (NLIP) (in ontwikkeling) Platform voor het hosten van intelligente logistieke software Apps TradeXchange (Singapore) 8

9 Netherlands Logistics rmation Platform (NLIP) 9 (Portbase) (Portbase) (Cargonaut) (Cargonaut) DigiPoort (data transport) DigiPoort (data transport) (governance module) (governance module) Customs Customs Agriculture Agriculture.. CBS CBS IVW IVW Port Authorities Port Authorities PCS events and services comm. links authorities (Portbase) (Portbase) (Cargonaut) (Cargonaut) DigiPoort (data transport) DigiPoort (data transport) (governance module) (governance module) Customs Customs Agriculture Agriculture.. CBS CBS IVW IVW Port Authorities Port Authorities PCS events and services comm. links events and services comm. links authorities

10 Netherlands Logistics rmation Platform (NLIP) 9 (Portbase) (Portbase) (Cargonaut) (Cargonaut) DigiPoort (data transport) DigiPoort (data transport) (governance module) (governance module) Customs Customs Agriculture Agriculture.. CBS CBS IVW IVW Port Authorities Port Authorities PCS events and services comm. links authorities (Portbase) (Portbase) (Cargonaut) (Cargonaut) DigiPoort (data transport) DigiPoort (data transport) (governance module) (governance module) Customs Customs Agriculture Agriculture.. CBS CBS IVW IVW Port Authorities Port Authorities PCS events and services comm. links events and services comm. links authorities Single Window

11 Benefits & Drivers Benefits: Reduction of 40% Delay time at large Mainports caused by Uncoordinated Inspections at the border System-Based Control Data Pipeline Drivers: Management support from Customs Administration Key positions for senior innovation advisors; e.g. David Hesketh (UK Customs) Frank Heijmann (Netherlands Customs) Partnership Trade-Customs Most multi-national companies in UK, NL participate in innovation pilots with customs 10

12 Key Challenges Based on international Data/Message standards: UN/CEFACT, ISO, GS1, WCO Datamodel Develop Interoperability of key software providers E.g. Descartes, GTNexus, DHL, Kuehne & Nagel Transformation from Document perspective to Data perspective Do not digitize paper-based procedures Prof. Dr. Yao-Hua Tan

13 Key Challenges (2) Private-Public Partnership: collaborative development of data pipeline by all stakeholders; iness, Customs, IT providers Data Pipeline should be iness-driven Innovation 95% built by business, 5% by government Create right incentives for business to move in NLIP costs Connectivity costs: MKB (10-25K), Multi-national (2-5M) Development IT Infrastructure for Data Pipeline Totaal M Develop smart planning apps (e.g. synchro-modaliteit) Development costs per app ( K) Can development be done in Open Innovation mode? Apps developers fund their own development, return-oninvestment via fee-per-use later e.g. analogous to Apple, Google platform for App developers?? 12

14 Potentieel Voordeel Data Pipeline voor Bedrijven Betere Logistieke Gegevens uitwisseling tussen bedrijven Optimaliseren van supply chain processen Betere harmonisatie & afstemming van procedures oplossing voor Coordinated Border Management Impliceert niet dat alle overheden dezelfde procedures moeten gaan gebruiken Harmonisatie/Afstemming, geen geforceerde standaardisatie Reductuie van 40% vertraging in mainhubs Administratieve Lasten vermindering voor bedrijven 13

15 Potentieel Voordeel Data Pipeline voor Overheid Piggy-Back is enabler voor Horizontaal Toezicht (HT) Hoe beter een bedrijf zelf in-control is op alle aspecten Hoe meer de overheidsinspectie zich kan richten op metacontrol ; dwz toezicht op de inrchting van in-control zijn Meer Risico management, EDP audit etc HT-Douane: Authorized Economic Operator (AEO) HT-Belastingdienst: Tax Control Framework Manifestgroep HT/Piggy-Back Efficienter inzet van overheidsprofessional Scheiding tussen 80% Green lane en 20% Red lane Vooringevulde belastingformulier; 80% Green lane Meer ruimte en empowerment voor overheids professional Meta-controle ipv fysieke inspectie 14

16 How stakeholder analysis can help J.M. Bryson (2004). What to do when stakeholders matter. Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Public Management Review, Vol. 6, no. 1, pp

17 Power/Interest grid *J.M. Bryson (2004)l. What to do when stakeholders matter. Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Public Management Review, Vol. 6, no. 1, pp

18 Power/Interest Analyse Overheid High Interest: wil graag electronische berichten uitwisseling via Data Pipeline High Power: kan het ook verplicht stellen Rol: Player Bedrijven Medium Interest: hebben belang bij Data Pipeline, want het leidt tot kosten reductie door verlichting inspectiedruk en de bijbehorende administratieve lasten Overheid kan het gebruik verplicht stellen Low Power: kunnen zich niet verzetten tegen verplichtstelling Rol: Subject Conclusie Overheid moet gebruik van de Data Pipeline verplicht stellen Bedrijven zullen dan Data Pipeline innovatie wel in gang zetten En ook de kosten hiervoor dragen 17

19 Power/Interest Analyse 2 Overheid High Interest: wil electronische berichten uitwisseling via Data Pipeline Low Power: Kan het niet verplicht stellen Want overheid heeft ook de verantwoordelijkheid bedrijfsleven te faciliteren en administratieve kosten te reduceren Rol: Subject Bedrijven Medium Interest: hebben belang bij Data Pipeline, want het leidt tot kosten reductie door verlichting inspectiedruk en de bijbehorende administratieve lasten High Power: Kunnen medewerking stoppen ivm hoge investeringskosten Rol: Player Conclusie Blokkade voor Data Pipeline ontwikkeling 18

20 Overheid Stakeholder issues Overheid zit in dubbel rol Kan als Regelgever electronische berichten verplicht stellen Maar is met Digipoort zelf ook Gebruiker van NLIP Electronische aangifte maakt verwerking aan overheidszijde veel eenvoudiger en goedkoper Maar wil niet alle NLIP kosten en IT ontwikkelinglasten dragen NLIP is kritische infrastructuur Potentiele backbone voor e-overheid Burger electronische belastingaangifte vergunningen Bedrijven Import/export aangifte Aangifte vennootschapsbelasting Secure authenticatie Van DigiD naar e-id Beveiligde gevensuitwisseling tussen overheden 19

21 Overheid Stakeholder Issues (2) Supra-Nationale Overheid (Context Setter) Regelgeving wordt voor 70% bepaald door de Europese Commissie Nationale e-overheid IT moet steeds meer afgestemd worden op EU niveau met andere lidstaten Europese IT standaardisatie; e.g. DG-TAXUD: E-customs (e.g. NCTS) EORI database voor AEO certificaten DG-AGRI Voedsel veiligheid (e.g. TRACES) DG-MOVE Haven veiligheid (e.g. Maritime Single Window) EMSA database in Lissabon DG-CONNECT E-ID ( electronisch paspoort ) E-Factuur (invoice) E-aanbesteding (purchasing) Standaardisatie tussen DGs niet afgestemd binnen Europese Commissie 20

22 Bedrijven Stakeholder issues Minder Inspectiedruk aan de grens Maar die is al minimaal in Nedrland voor import/export Maakt Nederland BV nog attractiever als logistieke mainhub voor Europa Meer economische activiteiten voor alle bedrijven NLIP kosten voor bedrijven Aansluitkosten: MKB (10-25K), Multi-national (2-5M) Ontwikkeling IT Infrastructuur voor Data Pipeline Totaal M Ontwikkeling smart planning apps (e.g. synchro-modaliteit) Ontwikkelingskosten per app ( K) Kan dit in met Open Innovation Apps ontwikkelaars doen voorinvestering zelf, en krijgen return-oninvestment door fee-per-use later e.g. zoals Apple, Google een platform bieden voor andere Apps ontwikkelaars?? 21

23 Bedrijven Stakeholder issues (2) NLIP Voor- en Nadelen slaan ongelijk neer Bijv: Importeurs en Exporteurs maken extra IT kosten voor aansluiting op NLIP Logisitieke dienstverleners kunnnen daardoor operationele kosten van hun douane dienstverlening verlagen Expediteur Rederij Container terminals, Air cargo afhandelaars Maar geven ze dit voordeel (welke deel?) ook door aan de Importeurs en exporteurs? Smart planning apps werken alleen door het kunnnen combineren van private- en publike data Private data: rederij, expediteur, terminals/afhandelaars Apps provider moet deze partijen betalen voor commercieel gebruik van hun data Publieke data: vrijgave berichten Douane, Voedselveiligheid inspectie Juridische beperking op data delen ivm EU-privacy law 22

24 Private-Public Governance Model (PPGM) Develop governance mechanisms that can help all supply chain stakeholders to jointly agree on Core Eco System rules of engagement for: Data standards e.g. UN/CEFACT, ISO, GS1, WCO data model etc. Data access e.g. provide freight forwarder, carrier, customs controlled and secured access to each others relevant business data Data ownership Data commercial use e.g fair revenue sharing, incentive alignment when your data is used by another party Common data sharing IT infrastructure Based on linking existing IT systems of companies Decentralized IT like the Internet Cloud Computing, Web s, TCP/IP like Logistics Semantics & Ontology

25 Examples of Governance Mechanisms Structure Decision making Process Identify interests & conflicts Prioritize issues Voting rules Revenue sharing models iness models Cost-Benefit analysis Incentive alignment Private-Public Governance Board Structure agenda setting and decision making Equal representation of all stakeholders in the supply Generic business; e.g. trade associations All Border control agencies (Customs, Food/Product Safety Inspection etc.) Alignment At national level among border control agencies At EU level among cooresponding Directorates-General

26 Change management voor deze innovaties HT/Meta-control/Piggy-Back vereist nieuwe mind set Overheid customs professional Inspecteurs moeten bedrijven leren zelf in-control te zijn Overheiscontrole moet integraal onderdeel worden van het bedrijfsleven, ipv er haaks op staan Bedrijf customs professional Moet leren denken als inspecteur Accountancy: van boekhouder naar EDP auditor Vereist nieuwe kennis bij customs professional over Bedrijfsprocessen, Supply Chain Management Bedrijfsinformatiesystemen, EDP audit 25

27 Capacity Building and Education Master Customs and Supply Chain Compliance Joint initiative Rotterdam School of Management (RSM), TU Delft, TU Eindhoven, Dutch Customs 26

28 Conclusies IT infrastructuur voor e-government IT infrastructuur ontwikkeling is complex Te kostbaar voor overheid om alle kosten alleen te dragen Veel stakeholders met tegengestelde belangen Tussen marktpartijen in de supply chain Ook tegenstellingen tussen overheidspartijen onderling Tussen NL ministeries Tussen DG in de Europese Commissie Oplossing is voorwaarde voor infrastructuur ontwikkeling Problemen worden niet opgelost door het zonder kader aan de markt over te laten Oplossingsrichtingen Stakeholder Analysis and Alignment Privaat-Publieke Governance Board Nationale coordinatie e-government Nationale Coordinator (Bas Eenhoorn) IT beoordelings-bureau onder Premier (Commissie Elias) 27

29 Verder Yao-Hua Tan Presentatie TEDxBinnenhof: EU onderzoeksprojecten: CORE ( , 49M) CASSANDRA ( , 22M) ITAIDE ( , 12M) $1=434&popup=ITAIDE&Chapter=

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Problemen & uitdagingen voor Cloud Computing Sebastiaan Monsieurs Scriptie voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY M.W. Ludema, Delft University of Technology (Technology, Policy & Management) J. van der Leur, Ricoh NRG Direct

Nadere informatie

Publieke Diensten Online

Publieke Diensten Online Publieke Diensten Online Digital by Default or by Detour? Samenvatting en analyse onderzoeksresultaten Nederland Utrecht, juni 2013 Digital Agenda for Europe 2 Nederlanders kritisch ten opzichte van e-dienstverlening

Nadere informatie

19 de maritiem symposium Impact van de Europese Unie op de Europese haven en maritieme sector. Zeevervoer binnen Europa: intern of internationaal?

19 de maritiem symposium Impact van de Europese Unie op de Europese haven en maritieme sector. Zeevervoer binnen Europa: intern of internationaal? 19 de maritiem symposium Impact van de Europese Unie op de Europese haven en maritieme sector Zeevervoer binnen Europa: intern of internationaal? Gent, 29 april 2015 Hilde Bruggeman NAVES / ECASBA Introductie

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India

Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India verslag van bijeenkomst op 9 oktober 13 bij FME te Zoetermeer aanleiding Het gebrek aan een georganiseerde, efficiënte koudeketen is één van de grootste

Nadere informatie

NedDat Foundation. Overzicht van mogelijkheden voor data aanbieders. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Overzicht van mogelijkheden voor data aanbieders. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Overzicht van mogelijkheden voor data aanbieders Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Core portaal De data en de metadata Inzicht in het hergebruik Stimuleren van het hergebruik

Nadere informatie

Werken aan Energietransitie in Nederland

Werken aan Energietransitie in Nederland Rapportage van het Internet Energiedebat Werken aan Energietransitie in Nederland gehouden ter gelegenheid van de Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions in de Beurs van Berlage in

Nadere informatie

documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie

documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie Kader 2 In een markteconomie verandert de structuur van een economie voortdurend. Ondernemers gaan immers

Nadere informatie

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 EDBR Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 Woord vooraf Met plezier presenteer ik u, namens de hele EDBR werkgroep Stad en Hoger Onderwijs, ons concept voorstel voor een Regionale

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

Company kit 2013. In contact met Supply Chain Professionals in Europa. media SUPPLY CHAIN. jaar SCM app in 8 verschillende talen Evenementen

Company kit 2013. In contact met Supply Chain Professionals in Europa. media SUPPLY CHAIN. jaar SCM app in 8 verschillende talen Evenementen Grensverleggende ambitie, inspiratie en ideeën Magazine: 9x per jaar Movement: 4x per media jaar app in 8 verschillende talen Evenementen zoals de SCCCR Verkiezing Supply Chain Professional Premium Partners:

Nadere informatie

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel II

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel II Welkom bij het webinar Responsible Tax deel II Presentatoren: Peter Kavelaars Sander Kloosterhof Start webinar 08:30 uur Vragen Voor het stellen van vragen tijdens het webinar zijn er twee mogelijkheden.

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Tax Risk Control Framework - In Practice -

Tax Risk Control Framework - In Practice - Baker & McKenzie Workshops Ahead of Tax Tax Risk Control Framework - In Practice - Hans de Jong Herman Huidink Corporate Tax Counsel Nyenrode Business University Former Head of Tax MNC s Partner Baker

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Auteurs JEAN JOCHMANS & PETER STRICKX > Voorwoord De basis van deze tekst is

Nadere informatie

Tax Risk Control Framework

Tax Risk Control Framework Tax Risk Control Framework De houdbaarheid van Horizontaal Toezicht Hans de Jong, Florian Ruijten & Maarten Hoelen Hans de Jong Florian Ruijten Maarten Hoelen Corporate Tax Counsel Nyenrode Business University

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

JAARCONGRES VOOR IT & BUSINESS MANAGERS 19 SEPTEMBER 2013

JAARCONGRES VOOR IT & BUSINESS MANAGERS 19 SEPTEMBER 2013 JAARCONGRES VOOR IT & BUSINESS MANAGERS 19 SEPTEMBER 2013 Platinum Partners Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company, with 257,000 people serving clients

Nadere informatie

OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN

OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN OPENBARE LES 27 MAART 2009 DR. IR. JOHAN VERSENDAAL LECTORAAT/ EXTENDED ENTERPRISE STUDIES ING. WIEBE WIERSEMA LECTORAAT/

Nadere informatie