LEREN IN EEN LOGISTIEKE OMGEVING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEREN IN EEN LOGISTIEKE OMGEVING"

Transcriptie

1 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN TERVUURSEVEST 54 BUS LEUVEN BELGIË TEL +32 (16) FAX +32 (16) WORKING PAPER NR LEREN IN EEN LOGISTIEKE OMGEVING Michaël de Schrijver, Transport & Mobility Leuven Bart Kuipers, TNO Inro Griet De Ceuster, Transport & Mobility Leuven augustus 2002 Samenvatting Lerende logistiek is een proces waarbij logistieke vaardigheden en het vermogen logistieke taken uit te voeren worden verruimd of vergroot. Deze processen kunnen zowel gezien worden binnen logistieke bedrijven (bv. UPS) als in logistieke clusters (bv. de haven van Antwerpen of Rotterdam). Alhoewel leren een dagelijks proces is, is het belang ervan door de liberalisering en globalisering toegenomen. Bedrijven worden immers verplicht steeds efficiënter en effectiever te handelen. Deze paper voert een literatuurverkenning uit naar wat leerprocessen in een logistieke omgving inhouden en hoe ze gestimuleerd kunnen worden. Vanuit dit overzicht van hoe leren binnen en tussen logistieke organisaties eruit kan zien zal in een tweede onderzoeksfase dieper en gedetailleerder worden ingegaan op de potenties, vereisten en specifieke vormen van logistiek leren. Trefwoorden leren, logistiek, efficiëntie, organisatie, leerprocessen

2 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 2 1. Inleiding Leerprocessen zijn een dagelijks gebeuren. Door de toenemende globalisering en internationalisering worden leren en innoveren echter meer en meer naar de voorgrond geduwd. Immers, bedrijven dienen te evolueren om competitief te blijven. De veranderingen op wereldschaal zorgen voor een toneel waarop aan global sourcing wordt gedaan: de goedkoopste inputfactoren, de beste toegang en de meest efficiënte benutting worden overal op de wereld gezocht. Dankzij de huidige ICT- en transportmogelijkheden kunnen in een mum van tijd de goedkoopste arbeid, financiële middelen en grondstoffen worden aangesproken. Hierin schuilt echter een paradox: door de verbeterde transportkanalen wordt de geografische ligging minder belangrijk. Of een schip nu in Antwerpen of in Rotterdam lost wordt minder belangrijk, aangezien goede transportkanalen vanuit beide havens vertrekken. Er moet op een andere wijze een competitief voordeel worden uitgebouwd. Dit houdt in dat men niet zozeer de goedkoopste inputfactoren moet hebben, maar het is meer gericht op het making more productive use of inputs, which requires continual innovation (Porter, 1998). Competitief voordeel kan gehaald worden op lokaal niveau door toegang te krijgen tot lokale, unieke combinaties van inputfactoren. Deze zijn vaak het resultaat van historische en technologische evoluties in regio s en naties 1. Volgens Porter kan the building of a home base in een land of in een regio de organisatorische fundering vormen van een globaal competitief voordeel (Lazonick, 1993; Asheim 2001) In de learning economy kan globaal voordeel gehaald worden door lokale aanwezigheid. Dit lijkt een paradox, immers the enduring competitive advantages in a global economy lie increasingly in local things knowledge, relationships, motivation that distant rivals cannot match (Porter, 1998). Dit wordt ook soms the globalisation of economic activity and the localization of industries (Enright 1999) genoemd. Mogelijke kritiek is dat een learning economy teveel de nadruk gaat leggen op het van elkaar leren en het imiteren; radicale innovaties blijven belangrijk, want anders wordt geen nieuwe kennis meer gegenereerd. 2. Wat verstaan we onder leren? Leren is iets wat iedereen dagelijks doet, zodat niemand er nog bij stilstaat. Er bestaan verschillende visies op het begrip leren ; de definitie voor het begrip leren die doorheen deze paper zal worden gehanteerd, is gebaseerd op (Weick, 1991), (Tensaki, 1996) en (Weggeman, 1997): Leren is een proces waarbij vaardigheden en het vermogen om bepaalde taken uit te voeren worden verruimd of vergroot. Het leerproces gebeurt bewust en doelgericht, maar kan ook onbewust en ongericht gebeuren. De uitgebreide vaardigheden staan toe dat men beter en/of efficiënter reageert in gelijkaardige situaties. De zaken die men zich eigen maakt bestaan reeds of zijn reeds bekend bij anderen. Dit is belangrijk omdat men anders nieuwe zaken uitvindt of innoveert. We kunnen leren situeren vertrekkende vanuit kennis 2, een onlosmakelijk geheel van het weten van gegevens en het begrijpen van de betekenis van die data (informatie). Hierbij komen nog ervaring, vaardigheden en attitudes (Weggeman, 1997). Kennis verandert wel, maar is op zichzelf statisch. Hiertegenover staat dat uitvinden, innoveren en leren dynamische processen zijn. Het ontstaan van ideeën en het uitvinden zijn drastische toenames vanuit de huidige kennis (breakthroughs). In tegenstelling tot een abstract idee staat innovatie, dat veel concreter is en ook dichter bij de markt staat. Innovation is the ability to translate ideas into practice in such a way as to add value. Innovation concerns the search for and the discovery, experimentation, development, imitation and adoption of new products, new processes and new organisational set ups. (Frater, P., Stuart, G., Rose D. and Andrews, G.). Deze innovaties 1 Porter (1998) merkt over de Nederlandse transportcluster op dat deze ontstaan is vanuit historische omstandigheden: de centrale ligging van Holland, het uitgebreide waterwegennetwerk, de efficiëntie van de Rotterdamse haven en de vaardigheden en talenten die zich doorheen de lange maritieme geschiedenis van Holland hebben opgebouwd. 2 Vaak wordt het onderscheid gemaakt tussen expliciete kennis (de neergeschreven kennis) en de impliciete kennis. Deze laatste is moeilijker te grijpen, ze kleeft meer aan individuen (Takeuchi). Deze kennis sluit meer aan bij de ambachtelijke kennis die door de meester aan de leerling-gezel wordt doorgegeven.

3 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 3 zullen zich verspreiden (Rogers, 1983) zodat ze ingeburgerd geraken. Na het ontstaan van innovaties en hun verspreiding kunnen mensen leren omgaan met deze innovatie. Innovatie komt neer op discontinue vernieuwing. Dit gebeurt abrupt, leren daarentegen is een continu proces dat geleidelijk gebeurt 3. Leren sluit nauw aan bij het principe van continue verbetering (kaizen). Door leren ontstaat echter geen fundamentele kennis, dit gebeurt enkel door nieuwe ideeën, ontdekkingen, invention. Leren is dus geen creatief proces. Leren kan hoogstens zorgen voor feedback; hetgeen neerkomt op kleine verbeteringen. Indien ik leer autorijden, verhoogt daarom niet de globale kennis van het autorijden. 3. Lerende Individuen Leren is iets wat men elke dag doet zonder er bij stil te staan. Mensen kunnen niet niet-leren. Leren gaat vanzelf, daar doe je niets aan. Waar wel wat aan gedaan kan worden is de effectiviteit en de efficiency van dat leren. (Weggeman, 1997). Wil men echter een bepaalde kennis en know-how in een organisatie vergaren, verspreiden en behouden, dan dient het nodige belang aan leren te worden gehecht. Individuen vormen de bouwstenen in zulke lerende organisaties. Senge (1990) stelt dat organisaties enkel kunnen leren door individuen die leren. Organisaties kunnen zorgen voor een dynamische en effectieve omgeving waarin human capital kan geoptimaliseerd worden en waarin mensen kunnen interageren en van elkaar leren. Mensen leren vanaf hun geboorte. Leren is dus een levenslang proces. Vaak wordt het begrip life long learning hiervoor gehanteerd. De Westerse samenleving geloofde lang dat volwassenen niet meer leren. Onze hersenen blijven echter neurologische paden bouwen waar we ook zijn, over welk onderwerp het ook gaat, in welke context ook. In de hedendaagse bedrijfsomgeving stuwt het zoeken naar betere manieren om te leren organisaties vooruit. Men moet immers het human capital verzilveren en ontwikkelen. De basis van het leren in organisaties is het leren van het individu. Er zijn verschillende manieren om te leren: traditioneel (expliciet) leren: onderwijs, studie, cursussen learning-by-doing (experentieel leren): (Kolb, Lewin, Dewey, Piaget) learning-by-using (experentieel leren) interactioneel leren: leren door interactie Terwijl we allemaal prikkels door onze zintuigen ontvangen, leren we toch door te doen: we luisteren, doen het na en leren uit onze fouten. Dit is een oude wijsheid: The sages do not consider that making no mistakes is a blessing. They believe, rather, that the great virtue of man lies in his ability to correct his mistakes and continually make a new man of himself. (Wang Yang-Ming) Lewin schrijft dat leren steeds iets van de volgende elementen heeft: cognitief materiaal (ideeën en concepten), het aanvoelen van de concepten (emoties) en iets doen (actie). In zijn boek Experential learning beschrijft Kolb leren in een vierstappig cyclisch proces: kijken, denken, voelen en doen. Kolb schreef dat we concrete ervaringen hebben die ons toestaan om na te denken over deze ervaringen vanuit verschillende standpunten. We bouwen dan een abstract concept op, dat ons als gids dient bij toekomstige acties. Actief leren staat ons dan toe te testen wat we geleerd hebben in meer complexe situaties. Ook Nonaka en Takeuchi (1995) onderscheiden een dergelijk vierdelig leerprocess. Het probleem met dit leren door te doen is dat in organisaties de uitkomst van onze actie moeilijk te overzien is. Daardoor kunnen we niet reflecteren over onze actie. De gevolgen kunnen immers pas na lange tijd observeerbaar zijn, of kunnen ook beïnvloed worden door de acties van anderen of door specifieke omstandigheden. Peter Senge zei hierover: 3 Soms wordt nog de term incrementeel innoveren gebruikt. Ook vindt men in de literatuur: evolutionair vernieuwen (leren) en revolutionair leren.

4 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 4 We each have a learning horizon, a breadth of vision in time and space within which we assess our effectiveness. When our actions have consequences beyond our learning horizon, it becomes impossible to learn from direct experience. Herein lies the core learning dilemma that confronts organizations [and thus individuals]. We learn best from experience, but we never directly experience the consequences of many of our most important decisions. We must find ways to learn-by-doing and be able to reflect on what happened. Praxis makes the difference. Voor logistieke bedrijven heeft dit als implicatie dat mensen moeten leren door te doen en de gevolgen van hun doen of toepassen kunnen zien. Logistieke bedrijven zijn vormen van netwerken en ketens. Doordat iemand bij de labeling iets uitprobeert met bijvoorbeeld nieuw-aangekochte software, kunnen er verderop in de keten voor- of nadelen worden ervaren. Het is belangrijk dat er een terugkoppeling is, zodat diegene vooraan in de keten actief is kan leren uit zijn acties. Dit is een leerproces in de verticale richting. In de horizontale richting is het belangrijk dat die persoon zijn leerervaring overbrengt naar zijn collega s. Mogelijke hulpmiddelen hiervoor zijn communicatie en een organisatie die samenwerken toestaat. Samenwerken is immers een goede voedingsbodem voor leren. 4. Lerende organisaties Het leerproces bij organisaties kan opgesplitst worden in leren binnen de organisatie (intra-organisationeel leren) en leren tussen (of van) verschillende organisaties (inter-organisationeel leren). 4.1 Leren binnen organisaties Bedrijven willen leren vanuit het bedrijfseconomsiche perspectief. Toenemende meeropbrengsten kunnen immers (o.a.) aan leereffecten worden toegeschreven Leereffecten treden op naarmate de cumulatieve productie-omvang toeneemt. Naarmate een productieproces meer uitgevoerd wordt, wordt bijgeleerd (learning-by-doing, learning-by-using). Een goed voorbeeld is de markt voor mobiele telefonie. Het inrichten van een mobiel telefoonnetwerk is een activiteit waarbij aanzienlijke leereffecten optreden. Bij elk netwerk dat wordt geïnstalleerd wordt geleerd. De kennis die opgedaan wordt vanuit dit leren kan worden gebruikt om de installatie van toekomstige netwerken efficiënter en effectiever te laten verlopen. Het gevolg hiervan is dat ondernemingen die een groot aantal netwerken hebben geïnstalleerd, zoals Ericsson, Motorola en Nokia, een steeds grotere informatie- en kennisvoorsprong opbouwen ten opzichte van ondernemingen die minder netwerken hebben geïnstalleerd (Funk, 1998). Daar komt nog bij dat de op deze manier opgedane informatie en kennis snel veroudert, zodat het continu kunnen genereren van nieuwe informatie en kennis een belangrijke succesfactor wordt. Vanuit het management zal men proberen de organisatie zodanig op te bouwen dat deze leereffecten maximaal worden benut. Dit concept van de lerende organisatie is bekend geraakt door werk van Revans (1982), Argyris en Schon (1978) en Senge (1990); Nonaka en Takeuchi (1995) brachten het verhaal van de kennis-creërende bedrijven. Wat is nu organisationeel leren? Argyris en Schon verwoorden het als volgt: Organizational learning occurs when individuals within an organization experience a problematic situation and inquire into it on the organization s behalve. They experience a surprising mismatch between expected and actual results of action and respond to that mismatch through a process of thought and further action that leads them to modify their images of organization or their understandings of organizational phenomena and to restructure their activities so as to bring outcomes and expectations into line, thereby changing organizational theory-in-use. In order to become organizational, the learning that results from organizational inquiry must become embedded in the images of organization held in its members minds and/or in the epistomological artifacts (the maps, memories, and programs) embedded in the organizational environment. Hieruit blijkt dat verandering en leren een steeds sneller draaiende molen vormen: de versnellende verandering plaatst mensen en organisaties voor nieuwe problemen. De nieuwe problemen vergen meer kennis. Bedrijven die niet snel genoeg leren of innoveren worden door de markt afgestraft. Er zijn twee soorten veranderingen die in verband met organisational learning worden onderscheiden: adaptive learning : de veranderingen worden gedaan in reactie op een veranderende omgeving

5 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 5 proactive learning (ook soms generative learning ): dit gaat verder dan simpelweg reageren op een veranderende omgeving: mensen zullen leren leren, ze zullen hun leerproces verbeteren en efficiënter maken. Argyris en Schön (1978) noemen dit het double-loop learning (adaptive learning wordt benoemd als single-loop learning) Volgens Senge (1990) is het verhogen van de adaptiviteit slechts een eerste stap, bedrijven moeten zich meer richten op double-loop learning ( leren leren ) (Argyris (1977)). Het vergt meer creativiteit, een continu experimenteren en de manier nagaan waarop bedrijven problemen oplossen. Of zoals Peter Drucker het verwoordt: A knowledge worker needs one thing only: to learn how to learn.".. Het leerproces zelf gebeurt meestal door (cfr. supra): learning by doing Arrow (1962), learning by using Rosenberg (1982) en het expliciete leren (traditoneel leren) d.m.v. cursussen, studie en handleidingen. Meer en meer komt de aandacht te liggen op learning-by-doing. Dit is het leerproces dat nauw samenhang vertoont met de zachtere kennis (tacit knowledge Howells (1996). Deze zachte kennis is moeilijk door te geven omdat ze moeilijk om te zetten is in harde, expliciete, neergeschreven kennis. Het is vaak één of ander vorm van vakmanschap die slechts via oefening kan worden doorgegeven. Hierin schuilt een beperking van de ICT-technologie. Immers vakmanschap kan moeilijk via electronische netwerken worden overgebracht. learning gives rise to know-how, skills and competencies which are often tacit rather than explicit and which cannot easily be transmitted through telecommunication networks. (Lundvall, 1998.). Hierin schuilt weer de paradox van het lokale kennis t.o.v. de globale concurrentie. Immers expliciete kennis is dankzij de huidige stand van de ICT relatief gemakkelijk en goedkoop overal ter wereld te verkrijgen (bv. via internet). Impliciete kennis en impliciet leren hebben echter de neiging meer aan individuen te kleven en gezien de nog steeds geringe arbeidsmobiliteit op wereldniveau is dat impliciet leren sterk lokaal verankerd. Een andere wijze van leren is collectief leren. Collectief leren is niet de som van individueel leren; collectief leren gebeurt moeilijk in organisaties wegens de tijdsdruk, slechte binding met het bedrijf, het in gevaar brengen van het eigen kennismonopolie door kennisuitwisseling. Hieronder volgen enkele methoden waarop bedrijven leren implementeren in hun onderneming: Creëren van een leercultuur binnen het bedrijf: fouten maken (cfr supra) en interactie mag; leren is immers een sociaal proces (Lundvall). Motivatie en de attitude van het personeel is hierbij belangrijk. Teamlearning: via het organiseren van workshops, cluster learning Mentorship: de leerervaring delen en laten begeleiden door een (senior) mentor. Ook reverse mentorship wint aan belang: hierbij worden junior medewerkers toegewezen aan mentors om de oudere werknemers nieuwe kennis bij te brengen. Coaching wordt meer en meer beschouwd als een essentiële taak van managers: zij moeten de leerprocessen van hun werknemers begeleiden en eventueel teams sturen zodat er niet alleen team working ontstaat maar ook door de transfer van leerervaring een soort van team learning. Het expliciteren van impliciete kennis in de onderneming door het schrijven van manuals, op deze manier kan impliciete kennis door expliciet leren worden overgedragen. Vaak is het schrijven van een manual op zich een leerproces. Organisationele maatregelen: binnen een horizontale, egalitaire organisatie ontstaan gemakkelijker netwerken en relaties zodat vlottere interactie en leren mogelijk is. networks open access to various forms of information and thus offer a considerably broader learning interface than is the case with hierarchical firms (Grabher, 1993) Interne informatie-uitwisseling via ICT: bv. Mailing-lists over bepaalde problemen (bv. Colruyt), andere vormen (bv. web-learning) kunnen gecatalogeerd worden onder het begrip e-learning 4.2 Leren tussen organisaties Bedrijven die leerprocessen implementeren doen dit door middel van networking. Netwerken bezitten een aanzienlijk potentieel om leerprocessen en de transfer van leerervaringen op te starten. Leren is echter geen eigenschap van ondernemingsnetwerken. Het zal niet voorkomen tenzij het deel uitmaakt van samenwerking tussen bedrijven waarbij de

6 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 6 nadruk ligt op vertrouwen, samenwerking en wederzijdse afhankelijkheid. Transfers van hoge waarde gebeuren meestal in relaties op lange termijn met strategische toeleveranciers. Clustering en netwerken zorgen voor de nodige interactie op langere termijn tussen bedrijven zodanig dat interactioneel leren kan ontstaan. In sommige sectoren zijn de supply chains zodanig verweven dat de ondernemingen meer en meer onderling afhankelijk zijn, hetgeen het leren aanzienlijk versterkt. Supply chains worden geacht strategische mogelijkheden te herbergen: tot nu toe lag de aandacht voornamelijk op zowel kwaliteitsverbeteringen als kostenverminderingen (efficiëntie). Supply chains bevatten echter ook mogelijkheden voor leerprocessen en kennisoverdracht (effectiviteit). Om tot duurzame verbetering te komen is er nood aan lange termijn commitment en continue verbetering. Bedrijven gebruiken een aantal mechanismen om van elkaar te leren. Het opbouwen van relaties binnen de clustergemeenschap (leren is interactie en vergt dus een sociale context. Een voedingsbodem voor het opbouwen van relaties (networking) is communicatie via beroepsorganisaties, sectororganen. Clustering en netwerken van bedrijven zorgen voor de nodige interactie tussen bedrijven zodanig dat interactioneel leren kan ontstaan. Cluster learning brengt mensen uit verschillende delen van de cluster samen in een gemeenschapplijk trainings- en leerprogramma; ook door uitwisselingsprojecten (bv. Stages of bedrijfsbezoeken) kunnen verschillende delen van de supply chain van elkaar leren. Vormen van samenwerking en quasi-integratie: allianties en joint-ventures: het doel hiervan is het toegang krijgen tot nieuwe en complementaire kennis en het leerproces versnellen. Partners kunnen in een alliantie of in een joint-venture van elkaar leren. a network based on long-term, trustbased alliances could not only provide flexibility, but also a framework for joint-learning and technological and managerial innovation. [ ] in a state of constant learning, and this process is greatly accelerated if carried out in an organisational environment that promotes it (Bonaccorsi an Lipparini, 1994). 5. Waarom leren logistieke bedrijven? De logistieke bedrijven ondergaan een aantal economische megatrends: de liberalisatie, de globalisatie, de toenemende dynamiek van de economische markten (met een kortere time-to-market en kortere levenscycli), een vraaggestuurde markt (de klant is meer dan ooit koning), een toenemende kennisintensiteit en een toenemende complexiteit. Dit heeft een aantal implicaties voor logistieke bedrijven: Door de technologische evolutie is een goedkoop, efficiënt en fijnmazig transportsysteem ontstaan. Dit bewerkstelligt in eerste instantie dat de locaties van grondstofwinning en productie niet meer overeenkomen. Een andere implicatie is dat de strategische geografische ligging van een haven of een logistiek knooppunt, door het aanbod aan alternatieven, veel minder belangrijk wordt: Men kan immers gemakkelijk i.p.v. in Rotterdam te lossen in Hamburg lossen. Concurrentievoordeel moet dus op een andere manier gehaald worden. Groeiende kennisintensiteit: dit fenomeen hangt nauw samen met de grotere impact van ICT in de logistiek: de chauffeurs moeten nu een uitgebreidere talenkennis hebben en bovendien kunnen werken met steeds modernere tracking- en picking-methodes. Deze grotere kennisintensiteit gaat samen met een grotere afhankelijkheid van IT-systemen. Ook de toenemende organisationele complexiteit van de supply chains leidt ertoe dat van logistieke bedrijven steeds meer kennis en leren geëist wordt. Nood om globale oplossingen aan klanten te bieden, waarbij men ook de concurrentie op wereldschaal het hoofd moet bieden. Er wordt ook om bredere en volledigere dienstenpakketten gevraagd. Dit kan alleen maar door globale vaardigheden te bewerkstelligen: vaardigheden en nieuwe kennis moeten snel en goedkoop naar de andere kant van de wereld worden overgebracht en aangeleerd worden. Er wordt een grotere flexibiliteit vereist. Immers men moet verschillende mensen (verschillende culturen) op verschillende locaties kunnen laten leren. Sterke toename van de concurrentie met daaruit volgend een erosie van de winstmarges: voornamelijk het verdwijnen van de grenzen binnen Europa hebben een sterke concurrentie

7 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 7 tussen de transporteurs teweeggebracht. Afnemende winstmarges in de transportsector leiden tot de omvorming tot integrale logistieke bedrijven. Bedrijven gaan zich meer richten op hun core-competenties: De niet-kerncompetenties worden uitbesteed. Dit ziet men bijvoorbeeld in de automobielindustrie, IT-industrie, en gezondheidszorg. Dit had tot gevolg dat logistiek, tot dan toe een deel van de onderneming, een entiteit op zich werd (homo logisticus). Dit fenomeen speelt zich ook nog eens af binnen de logistieke wereld: er ontstaat een opsplitsing van know-how en harde activa, tussen de kennisintensieve sturende rol en het weinig waarde-toevoegende uitvoerende werk. In deze laatste groep doen zich de grootste mogelijkheden voor leereffecten voor. Dit fenomeen geeft aanleiding tot het ontstaan van organisaties zonder activa (hollow corporation) (4PL). Door deze grote en snelle veranderingen is het nodig voor logistieke bedrijven om zich te positioneren. Aangezien logistiek en transport meer en meer op een globale schaal worden gespeeld, is er een zoektocht ontstaan naar efficiency en effectiviteit. Effectiviteit houdt in dat logistiek dienstverlening niet gezien wordt als een kost maar als een middel om de concurrentie te verslaan. Een hoger service-niveau door logistiek kan een eventuele kostenhandicap t.o.v de concurrentie teniet doen. Dit is ook te merken in de opsplitsing tussen hoogwaardige en laagwaardige logistieke diensten. Klantenspecifieke assemblage, outsourcing van voorraadbeheer (wordt door de logistiek dienstverlener ingenomen). De toenemende dynamiek van de markten en de versnellende handelsstromen brengen de logistieke bedrijven onder tijdsdruk. Enerzijds is door JIT de logistieke onderneming omgevormd tot een 24 uur per dag, 7 op 7 dagen draaiende tijdsgevoelige organisatie waar weinig tijd is voor leren; anderzijds worden logistieke ondernemingen op de markt geconfronteerd met een zeer sterke concurrentie. Veel bedrijven zijn gericht op overleven en hebben niet de tijd en de middelen om te leren. Er heeft immers een belangrijke shake-out op de markt plaats, waarvan voornamelijk de kleine en middelgrote bedrijven het slachtoffer zijn. Eén van de methoden die logistieke bedrijven gebruiken om competitief te blijven op deze steeds veranderende markten is door het leren. Een aantal leermethoden worden reeds toegepast: Externe opleiding: Opleiding Transport en Logistiek: Leerprocessen betreffende ERP en andere logistieke softwarepakketten: vroeger lag de nadruk op de implementatie nu ligt het accent meer op het leerproces, efficiënt leren werken. Logistieke bedrijven leren van hun suppliers: chemiebedrijven leren aan hun logistieke dienstverleners; logistieke bedrijven leren ook aan hun klanten en leren van hun klanten. Logistieke bedrijven leren ook intern: interne trainingsprogramma s: bv. UPS, competentiemanagement (bv TNT): zelfstudie, training en mentorschap binnen de onderneming, communicatie, feedback van de klant. Concurrenten gaan clusteren en parallel leren: hierbij is een balans nodig tussen variatie en samenwerking. Er is een zekere vorm van variatie nodig zodat steeds verschillende leertrajecten met elkaar kunnen concurreren en zodat er steeds een prikkel blijft bestaan om te verbeteren. Langs de andere zijde is er door de clustering de mogelijkheid om samen te werken zodat geen dubbel werk wordt geleverd en zodat ook van elkaar kan worden geleerd. Dit geeft a localised interactive learning process, promoted by clustering, networking and inter-firm co-operation (Porter, 1990). Vormen van allianties: de huidige marktdynamiek zorgt ervoor dat logistieke bedrijven geconfronteerd worden met een toenemende tijdsdruk, de nood aan onmiddellijke kennis, globale projecten en risicospreiding. Daarom gaan bedrijven een collaboratieve strategie hanteren. Logistieke bedrijven moeten hun diensten breder en vollediger maken. Dit maakt dat ze het niet meer alleen kunnen redden. Bedrijven hebben partners nodig om van elkaar te leren. Het gaat hier over complementaire kennis. (bv. Danzas, DHL, Lufthansa, Cathay). De overheid werkt aan het versterken van de kennisinfrastructuur: een voorbeeld hiervan is het publiek-private kenniscentrum Connekt; een andere maatregel is kennismonitoring: op macro-niveau: EWALD; hierbij wordt gekeken naar innovaties en evoluties buiten de cluster die invloed zouden kunnen hebben op de bedrijven in de cluster.

8 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN 8 Fedex opende op zijn website een Logistics Learning Lab. Het biedt on-site tools, case studies, papers en een expert forum om zijn klanten te leren hoe slimmer te concurreren m.b.v. logistiek. Bovendien biedt de website van Fedex de mogelijkheid aan klanten te reageren en vragen te stellen aan het panel van experts. Op deze manier leren de klanten van Fedex en leert Fedex van zijn klanten. DHL heeft ook een gelijkaardig project Logistieke bedrijven zijn afhankelijk van een infrastructuur. Door toenemende concurrentie op wereldschaal zullen ze proberen samen te werken wat betreft de infrastructuur (bv. co-siting). Door het delen van de strategische infrastructuur kunnen ze concurrentievoordeel halen. Door deze samenwerking kunnen ook leerprocessen tot stand komen. Hieronder worden een aantal mogelijke leermechanismen geschetst. Deze zijn vaak zowel toepasbaar op macro- (op een volledige cluster) als op microniveau (individuele bedrijven) Benchmarking houdt in dat men de eigen prestaties gaat vergelijken met de prestaties van concurrerende bedrijven. Dit houdt een cyclisch leerproces in. Omdat men acties onderneemt, deze gaat meten (aan de hand van de concurrentie) en hieruit leert. Institutionalisering van kennis: universiteiten, scholen, onderzoekscentra: Erasmus-universiteit, Rotterdam Transport School investeringen in human resources voor de speerpuntsectoren van haven en industrie, door middel van versterking van het beroepsonderwijs, NEI (1999). Collectieve kennisontwikkeling en vernieuwing op mainportniveau (strategische R&D); Bv (NEI (1999)): bv. Nederland Distributieland, Vlaams Huis van de Logistiek Knowledge watching: monitoring van toekomstige technologische trends (look-over-the-wall) en kijken hoe ondersteunend beleid moet worden gevoerd (bv. EWALD). Samenwerking binnen de cluster: Dit kan zowel samenwerking in de verticale als in de horizontale richting zijn. Een voorbeeld is van verticaal leren is de mogelijke samenwerking binnen een keten: de samenwerking douane, verladers, transporteurs. Deze hebben er belang bij van elkaar te leren omdat ze de in- of output voor elkaar vormen. Een horizontale samenwerking (tussen concurrenten) zou (bijvoorbeeld) op het gebied van training kunnen plaatsvinden: het gemeenschappelijk beheren van niet-strategische trainingsprogramma s (bv. Cursus heftruckchauffeur). Samenwerking tussen clusters: bv. havens, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam: politieke barrières opheffen, uitwisselingen met andere logistieke clusters, gemeenschappelijke opleiding, leren uit elkaars fouten, andere gezamenlijke activiteiten. Cultuur van alertheid, responsiveness en proactivity dit gaat samen met empowerment, Verantwoordelijkheid in de keten leggen (cfr TQM). Veel leerprocessen zijn gebaseerd op gemotiveerde, proactieve mensen: het is nodig deze in de logistieke sector aan te trekken: imagoverbeteringen. e-learning en ICT: veel logistieke bedrijven hebben uitgebreide intranetsystemen ontwikkeld om hun goederen doorheen het systeem te tracen. Veel kennis en leercapaciteiten zitten in het bedrijf, communicatie kan deze activeren. De ICT-systemen die logistieke bedrijven reeds in hun bezit hebben bieden mogelijkheden voor communicatie betreffende leerprogramma s; dit leidt tot de ontwikkeling van de educatieve elektronische snelweg. Flexibiliteit: opbouwen van virtuele flexibele logistieke organisaties die zich kunnen aanpassen aan de veranderingen in de markt. 6. Voorbeeld: UPS United Parcel Sevices (UPS) is één van de grootste express koerierdiensten ter wereld. Met zijn hoofdkwartier in Atlanta is het actief in meer dan 200 landen. Het telt personeelsleden. UPS kent als bedrijf op een uiterst competitieve markt een aantal manieren om te leren. Het heeft een cultuur ingebouwd waar continuous learning en continuous training belangrijk zijn. Het maakt ook duidelijk dat personal growth en organisational growth hand in hand gaan. UPS heeft begrepen

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

1 Waarom zou een organisatie aan kennismanagement moeten doen?

1 Waarom zou een organisatie aan kennismanagement moeten doen? HET MOGELIJK MAKEN VAN KENNISMANAGEMENT Wat kan een organisatie doen om een omgeving te creëren waarin kennismanagement ondersteund wordt? Paul van den Brink en Henk Sol Dit artikel beschrijft condities

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Open stellingen Essays over Open innovatie

Open stellingen Essays over Open innovatie 32 Open stellingen Essays over Open innovatie De beste essays uit de AWT-essaywedstrijd over Open innovatie Januari 2006 Colofon Vormgeving: Junior beeldvorming - Zoetermeer Druk: Quantes - Rijswijk Januari

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible?

Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible? Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible? Frank Lekanne Deprez Frank Lekanne Deprez zet de kenniswerker in het middelpunt. Kenniswerkers leiden, economisch en statistisch gezien,

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Innoveren met diensten biedt kansen!

Innoveren met diensten biedt kansen! Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 65 September 2010 Innoveren met diensten biedt kansen! Perspectief op diensteninnovatie Marc Tiri, Bart Hommez, Caroline Huys Colofon Wilt u meer

Nadere informatie

Diensten Waarderen. advies

Diensten Waarderen. advies Diensten Waarderen Dienst Product advies 79 De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution

Nadere informatie

Innovatiemanagementmodellen. Joost Krebbekx Wouter de Wolf Marcel van Assen Roy van Enkhuyzen Frido Smulders

Innovatiemanagementmodellen. Joost Krebbekx Wouter de Wolf Marcel van Assen Roy van Enkhuyzen Frido Smulders Innovatiemanagementmodellen Een overzicht van de meest gebruik te modellen Joost Krebbekx Wouter de Wolf Marcel van Assen Roy van Enkhuyzen Frido Smulders 3 Innovatiemanagementmodellen Een overzicht van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs

Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs Nieuwe Competenties in het technisch onderwijs Inhoud PROLOOG... 3 1 ANTICIPEREN OP TRENDS... 5 1.1 TIEN GROTE TRENDS... 5 1.1.1 Globalisering... 5 1.1.2 Geschoold arbeidsaanbod... 5 1.1.3 Markt voor producten

Nadere informatie

Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie

Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie Talent en Talentontwikkeling: een literatuurstudie Raf Christiaensen, Filip Dochy, Charlotte Kinschots, Eva Kyndt Veronique Marcelis, Karen Philips, Hanne Van Cauwenberghe Thomas Van den Bogaert, Anneleen

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

Van vinding naar klant

Van vinding naar klant 13 Van vinding naar klant Een onderzoek naar de time-to-market drs. R.M. Braaksma drs. A. Bruins december 1998 Javastraat 42 2585 AP Den Haag tel 070-363 9922 fax 070-360 8992 e-mail: secretariaat@awt.nl

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie