TKI Gas Programmalijn LNG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TKI Gas Programmalijn LNG"

Transcriptie

1 TKI Gas Programmalijn LNG 26 maart 2015 Tender 2015 LNG projecten Jeroen van Hengstum, RVO

2 Agenda (1) Inloop Presentaties RVO, TKI Gas & 5 projecten 2013/ :30 15:00 Pauze vervolg: agenda van Nationaal LNG Platform 2

3 Agenda (2) RVO LNG tender 2015 procedure Jeroen v Hengstum 2 TKI Gas Innovatie programma 2015 Maurice Hanegraaf 3 CRYOVAT LNG: Retrofit Tank binnenvaart Rien van Berkum 4 GdF Distributie netwerk van LNG Leon Sluiman 5 Arenared High Efficiency MultiFuel Engine Management System & LNG 6 TNO CryoComposite Composiet materialen in LNG tanks 7 VSL Calibration facilities for transfer of LNG as a transport fuel Paul Nooijen Bilim Atli Oswin Kerkhof 3

4 TKI Gas Terugblik programmalijn LNG Een beetje statistiek (excl. STW etc.) : Terugblik LNG tenders TKI Gas 2012 tot 2014: Aantal aanvragen/honoreringen: 2012: 12 LNG subsidieprojecten 2013: 13 aanvragen, 6 gehonoreerd 2014: 15 aanvragen, 6 gehonoreerd 2015 en verder? Totaal 24 projecten omvang ~ 14M waarvan 5 M subsidie 4

5 TKI Gas - Programmalijn LNG Tender 2015: Budget beschikbaar: 1,6 M Max subsidie aanvraag: 0,5 M Sluiting 16 juni 2015 om 17:00 uur Geen herstelmogelijkheid bij incomplete aanvraag! Subsidie 25% op experimentele ontwikkeling Subsidie 50% op industrieel onderzoek Afwijzing bij te lage score óf bij budgetuitputting Criteria: waardering door adviescommissie 5

6 TKI Gas - Programmalijn LNG Tender LNG 2015, de 4 rankings criteria: a. het project meer bijdraagt aan verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding en maatschappelijk relevanter is, binnen de context van het innovatiecontract van de topsector energie; a. de mogelijke bijdrage van het project aan de Nederlandse economie groter is; b. het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt; c. de kwaliteit van het project beter is, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico s, de uitvoerbaarheid de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet (impact versus kosten) Let ook op tekst van de bijlage bij de regeling. 6

7 TKI Gas - Programmalijn LNG Aanbevelingen n.a.v. eerdere tenders: 1. Zorg voor een helder voorstel, Controleer begroting 2. Let op financiering eigen aandeel R&D project, (cash of in-kind). 3. Let op business case van LNG toepassing. 4. Maak goede (schriftelijke) afspraken met partners 5. Laat het voorstel lezen door een 2 e persoon ; (voorkom onnodige irritatie bij advies commissie). 6. Start tijdig met partners (en handtekeningen) 7. Digitale indiening (verken tijdig het e-loket RVO) 7

8 TKI Gas - Programmalijn LNG Wat verstaan we onder: experimentele ontwikkeling (25% subsidie) Experimentele ontwikkeling (EO) staat dichter bij de markt: u verwerft, combineert, geeft vorm en gebruikt bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema s of ontwerpen voor een nieuw, gewijzigd of verbeterd product, proces of dienst. Hieronder valt ook het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd. Binnen ontwikkeling valt dus de fabricage van een eerste prototype en het testen daarvan, voor zover het prototype niet voor industriële toepassing of commerciële exploitatie kan worden gebruikt of geschikt gemaakt. industrieel onderzoek (50% subsidie) Bij industrieel onderzoek (IO) doet u nieuwe technische en wetenschappelijke kennis op met het doel deze te gebruiken bij de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst, of om bestaande producten, processen of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Die kennis is deel van het resultaat van het project. 8

9 TKI Gas - Programmalijn LNG Hoe ziet het verleningsproces er uit? U kunt uw projectidee laten toetsen; Aanvraag digitaal indienen via het eloket voor sluitingstijd; op tijd starten met eloket! De behandeltermijn voor RVO bedraagt 13 weken; De aanvraag wordt inhoudelijk en financieel beoordeeld aan de hand van criteria in de regeling; Er kunnen zowel inhoudelijke als financiële vragen door RVO worden gesteld ter onderbouwing; Een adviescommissie stelt een ranking op aan de hand van criteria in de regeling; Projecten bovenaan de streep worden gecommitteerd, voor zover budget toereikend is; Projecten onderaan de streep worden afgewezen; Er geldt een bezwaartermijn van 6 weken voor alle beschikkingen. 9

10 TKI Gas - Programmalijn LNG Hoe dient u een aanvraag in? Overzicht van alle TSE tenders en openings- en sluitingsdata: Staatscourant subsidieregeling: Handleiding TSE regeling Projectplan+begroting; financiering eigen aandeel, cash/in kind. Aanschaffen eherkenningsnummer; Aanvraag indienen via het eloket voor sluitingsdatum; U ontvangt een ontvangstbevestiging per . 10

11 TKI Gas -Programmalijn LNG Aandachtspunten op een rijtje: RVO helpdesk klantcontact, voor zowel technische vragen eloket als inhoudelijke vragen, telefoonnummer en mail Toetsing projectidee door RVO Toetsing projectidee door topsector energie TKI Gas 11

12 TKI Gas, Programmalijn LNG Aanspreekpunt inhoudelijk: TKI GAS Aanspreekpunt subsidie-proces: RVO Jeroen van Hengstum (RVO) t: e: Maurice Hanegraaf (TKI) T: e: 12

13 Topsector en Gasinnovaties Maurice Hanegraaf 26 maart 2015 LNG tender 2015 DCMR, Schiedam

14 Agenda 1. Samenwerking LNG platform TKI Gas 2. Top sectoren & TKI Gas 3. Innovation programma LNG 2015

15 National LNG Platform Executes the Green Deal LNG, 4 areas: 1. Regulations and standardization: Environmental issues, safety, taxation, international coordination. Working with Ministry of Infrastructure and Environment (LNG Safety program supported by TKI GAS) 2. Chain Analysis: Economical chain analysis, social cost/benefit analysis, market development, excise duty policy, LNG infrastructure (supported by TKI GAS) 3. Strategic Environment Management (SEM): Stakeholder definition, communication with NGOs. Working with NGOs and Public (supported by TKI GAS) 4. Bio-LNG: structured master plan and relevant partnerships Streamline regulations, analysis bio-lng supply side, analysis about LNG blending options with conventional LNG 15

16 Wat is een TKI? Programma Manager LNG Programma Manager CCUS Programma Manager Upsream Programma Manager Groen Gas Directeur TKI Gas Bestuur TKI Gas Topsector Energie

17 Thema s TKI Gas Upstream Gas: 30 BCM 2030 Groen Gas Vergisting: 1 BCM 2020, 3 BCM 2030 Groen Gas Vergassing: 1 BCM 2020, 3 BCM 2030 Courtesy Anthony Veder Small Scale LNG: 1 BCM 2015, 4 BCM 2030 CCUS: Demo s en Implementatie

18 Wat doet het TKI? Visies Roadmaps Samenwerking Innovatiehulp Marktplaats Contacten

19 Wat zijn de speerpunten? Doorsnijdende thema s Systeemintegratie: Kennisontwikkeling en demo s Maatschappelijke acceptatie (STEM) Internationaal: Samenwerken & Valoriseren Human Capital Agenda: workforce

20 Wat zijn onze successen? Inhoudelijke thema s Upstream Gas Sterk consortium (30+) van operators die gezamenlijk innoveren (JIP) Groen gas Innovatieve toepassingen van reststromen (Green Deal) Groen gas Eerste vergassingsdemo en superkritische vergassing Upstream Gas: 30 BCM 2030 Groen Gas Vergisting: 1 BCM 2020, 3 BCM 2030 Groen Gas Vergassing: 1 BCM 2020, 3 BCM 2030 Small Scale LNG Marktintroductie vordert gestaag met veel MKB Courtesy Anthony Veder Small Scale LNG: 2 BCM 2015, 4 BCM 2020 CCUS Sterke positie opgebouwd via CATO die we kunnen valoriseren CCUS: Demo s en Implementatie

21 Wat zijn de uitdagingen? Inhoudelijke thema s Upstream Gas Betrokkenheid van MKB en support voor het programma Groen gas Toepassing in de mobiliteit, wet- en regelgeving, draagvlak Groen gas Financiering van de eerste demo Upstream Gas: 30 BCM 2030 Groen Gas Vergisting: 1 BCM 2020, 3 BCM 2030 Groen Gas Vergassing: 1 BCM 2020, 3 BCM 2030 Small Scale LNG Marktintroductie, veiligheid, kostenverlaging, normering Courtesy Anthony Veder Small Scale LNG: 2 BCM 2015, 4 BCM 2020 CCUS Verlaging kosten Politieke support en financiering CCUS: Demo s en Implementatie

22 Hoeveel geld is er beschikbaar? Upstream Gas 0,8 M in 2014 (3 jr: ca. 2,5 M ) Groen gas 13,4 M in 2014 (3 jr: ca. 40 M ) Groen gas Idem Upstream Gas: 30 BCM 2030 Groen Gas Vergisting: 1 BCM 2020, 3 BCM 2030 Groen Gas Vergassing: 1 BCM 2020, 3 BCM 2030 Small Scale LNG 1,6 M in 2015 (3 jr: ca. 5 M ) CCUS 0,65 M TKI Toeslag 90M Courtesy Anthony Veder Small Scale LNG: 2 BCM 2015, 4 BCM 2020 CCUS: Demo s en Implementatie

23 We doen dit natuurlijk niet alleen! en diverse anderen

24 Innovation program Small Scale LNG Target: to stimulate utilisation of LNG in mobility and off-grid applications with targets of 1 BCM in 2015 and 4 BCM in Topics: Risk management and safety Optimized emission performance Chain Integration and technology development for LNG supply systems Public Engagement

25 LNG program 2012: 12 projects Project title Avoiding methane emissions in the small scale LNG supply chain Controlled Crystallisation of Impurities in Pre-processing / Liquefaction Advanced LNG Apprentice Training Program Substitution of marine diesel fuel by LNG LNG fuel bunker tanks safety Technical feasibility study for a small-scale LNG composition and level sensor Development of calibration facilities to support reliable custody transfer of LNG as a transport fuel LNG applications for Short Sea Shipping Research program for alternative materials and construction methods for LNG equipment Standard, specification and input for new regulations for Small-sclae LNG applications High Efficiency MultiFuel Engine Management System TOTAL: 9M (~ 3M subsidy)

26 LNG program 2014: 5 Projects, 1 program Project title Distributie in Nederland van LNG voor Brandstof in vrachtauto s, binnenvaart en kustvaart LNG Fuel system safety Industrieel onderzoek voor de validatie van een meetmethodiek voor niveau- en dichtheidmeting in kleinschalige LNG tanks. Simulatie model voor het dynamisch bedrijven van het LNG brandstofsysteem Alternative Fuels for Fishing Vessels National LNG Safety program Total 5 M (2,5 M subsidy)

27 LNG program 2013: 5 Projects, 1 program Project title Feasibility study for the application of composites in LNG equipment (TNO) De Groene Trein Industrieel onderzoek naar de betrouwbaarheid van cryogene slangen bij LNG dispensers voor LNG tankstations Flex-Fuel LNG Industrial research for improving LNG flow and composition measurements (VSL) CRYOVAT LNG retrofit Tank voor binnenvaart (Cryovat)) National LNG Safety program

28 Innovation program Small Scale LNG 2015 Chain Integration and Technology development Understanding of material, liquid and gaseous behavior in relation LNG process design and construction Optimization of cost effective design and operations for LNG supply infrastructure, including: o Innovative LNG storage equipment, systems and operations o Innovative LNG refueling and bunkering equipment, systems and operations Development metrology parameters for a LNG transfer in the supply chain of the Netherlands (covering LNG flow and composition) Implications from future LNG fuel specifications and key EC standards on the developing LNG supply infrastructure

29 Innovation program Small Scale LNG 2014 Optimized Emissions Performance Understanding of material, liquid and gaseous behavior in relation LNG emission performance Reduction of methane slippage from LNG engines especially from ships Emission prevention from the supply chain, specifically: Storage and refueling stations due to LNG boil off from tank and methane emission from refueling and bunkering operations Vehicle tanks (ships and trucks) due to boil off from vehicle tanks at long term stops (for e.g. emissions) LNG quality impacts on engine performance and maintenance (incl. weathering) Risk Management and Safety Understanding of material, liquid and gaseous behavior in relation to LNG spills, dispersion and phase transition Optimisation of vessel, storage, LNG transfer/refuelling mechanisms and tank design to deliver least cost, safe operations

30 Procedure tender Small Scale LNG 2015 Call for Tender TKI Gas LNG (March 2015) Deadline 16 th of June 2015 (5 pm) Ranking proposals by Independent Advisory committee (July 2015) Final ranking TKI Gas Board (July 2015) Beschikking Agentschap NL (September 2015)

31 Questions / Discussion Maurice Hanegraaf Programject manager LNG innovation program

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal.

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal. Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

Topteam Energie. InnovatieContract Wind op Zee

Topteam Energie. InnovatieContract Wind op Zee Topteam Energie InnovatieContract Wind op Zee 7 maart 2012 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen... 1 Executive Summary InnovatieContract Wind op Zee... 2 Executive Summary InnovationContract Offshore Windenergy...

Nadere informatie

Oproep SBIR cyber security Sluitingsdatum: 17 september 2012 17:00 uur

Oproep SBIR cyber security Sluitingsdatum: 17 september 2012 17:00 uur Oproep SBIR cyber security Sluitingsdatum: 17 september 2012 17:00 uur Het digitale domein is essentieel geworden voor het functioneren van de Nederlandse samenleving, zowel voor het economische verkeer

Nadere informatie

MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM

MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM Regeling nationale EZ-subsidies, bijlage als bedoeld in artikel 3.4.2 eerste lid Bijlage 1 MKB-innovatiestimuleringsplan 2015 voor de topsector HTSM 17 maart 2015 MKB-Innovatiestimuleringsplan voor de

Nadere informatie

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek

Waar voor ons geld. Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek Waar voor ons geld Beslissen over publieke investeringen in gezondheidsonderzoek G e z o n d h e i d s r a a d H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013

TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013 TNO-rapport TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013 Informatiemaatschappij Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl

Nadere informatie

Innovaties inkopen met EU subsidie

Innovaties inkopen met EU subsidie Innovaties inkopen met EU subsidie Carla Dekker Ministerie van Economische Zaken Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) Innovation Union: Innovatie strategie EU [ ] From 2011, Member States and

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

EIP AGRI. Europees Innovatie Partnerschap Landbouw. Annemiek Canjels Provincie Limburg / IPO

EIP AGRI. Europees Innovatie Partnerschap Landbouw. Annemiek Canjels Provincie Limburg / IPO EIP AGRI Europees Innovatie Partnerschap Landbouw Annemiek Canjels Provincie Limburg / IPO Even voorstellen: Annemiek werkt(e) voor: Provincie Limburg, Senior EU Public Affairs Brainport 2020. Manager

Nadere informatie

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 EDBR Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 Woord vooraf Met plezier presenteer ik u, namens de hele EDBR werkgroep Stad en Hoger Onderwijs, ons concept voorstel voor een Regionale

Nadere informatie

DEFINE DESIGN DELIVER OPPORTUNITY. SOLUTIONS. WINNING RESULTS.

DEFINE DESIGN DELIVER OPPORTUNITY. SOLUTIONS. WINNING RESULTS. DEFINE DESIGN OPPORTUNITY. SOLUTIONS. DELIVER WINNING RESULTS. Klanten stellen vragen... Hebben we in deze economisch uitdagende tijd een duidelijk inzicht in de risico s en kansen die economische waarde

Nadere informatie

C-Infrastructuur & Vervoer

C-Infrastructuur & Vervoer C-Infrastructuur & Vervoer Markt, technologie en toekomstige thema s Auteur: Chris Maliepaard Versie: 1.0 Datum: 1 december 2014 Status: Definitieve versie Versieoverzicht Versie Datum Reflectiegroep Commentaar

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE)

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE) Business Plan 8 december 2010 Rev. 4.1 Automotive Centre of Expertise (ACE) High Tech Mobility Executive Summary De Hogescholen HAN, Fontys en het Nederlandse Automotive bedrijfsleven dienen een aanvraag

Nadere informatie

Minder ammoniak door innovatief voer en management

Minder ammoniak door innovatief voer en management SBIR Oproep Minder ammoniak door innovatief voer en management Openingsdatum: 20 augustus 2014 Sluitingsdatum: 1 oktober 2014 om 17:00 uur Budget: 2,25 mln. De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ)

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Samenvattingen smart grid projecten NWO, TNO en EBU. voor (TKI S2SG) bijeenkomst 25 maart 2014. met deze projecten en TKI S2SG en IPIN projecten

Samenvattingen smart grid projecten NWO, TNO en EBU. voor (TKI S2SG) bijeenkomst 25 maart 2014. met deze projecten en TKI S2SG en IPIN projecten Samenvattingen smart grid projecten NWO, TNO en EBU voor (TKI S2SG) bijeenkomst 25 maart 2014 met deze projecten en TKI S2SG en IPIN projecten 4 februari 2014 Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke

Nadere informatie

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel

Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Matchmaking Event Cyber Security Research 22 May 2012 Jan Piet Barthel Uitvoering lange termijn onderzoek call for proposals cyber security research NWO 2012 Jan Piet Barthel (NWO) Programma coördinator

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITEIT

BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Tine Bernaerts, Consultant risk management, Amelior Business Continuity Management volgens ISO 22301: Societal Security Business Continuity Management

Nadere informatie

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Aard- en Levenswetenschappen. Call for proposals. ALW Open Programma. Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Aard- en Levenswetenschappen Call for proposals ALW Open Programma Den Haag, juni 2015 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Beschikbaar budget

Nadere informatie

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT De Kracht van Verbeelding Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT Inhoudsopgave Management Samenvatting... 2 1. Introductie... 3 2. Trends... 5 3. Visie en ambitie... 6 4. Kennis- en innovatieagenda...

Nadere informatie

Innovatiemanagement. Samen innoveren: mist Nederland kansen? Emiel Verhoeff Gastheer NEN. 22 september 2014. Partner: Chris Goes Dagvoorzitter

Innovatiemanagement. Samen innoveren: mist Nederland kansen? Emiel Verhoeff Gastheer NEN. 22 september 2014. Partner: Chris Goes Dagvoorzitter Innovatiemanagement Samen innoveren: mist Nederland kansen? Partner: Chris Goes Dagvoorzitter Emiel Verhoeff Gastheer NEN 22 september 2014 1 Welkomstwoord Samen innoveren Piet-Hein Daverveldt Gastheer

Nadere informatie