PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?"

Transcriptie

1 PREEK DOOR DE WEEK Sta jij open voor de ander? 9de jaargang, nr. 21, week 23 2 juni 7 juni 2014

2 maandag 2 juni 2014 Hemels geluk is niet te koop maar wel te krijg Offert offers van oprechtheid,en weet u veilig bij de Ene. (Psalm 4:5, NB) Ondanks het bel-me-niet-register word ik regelmatig gebeld door alleraardigste mensen die iets heel bijzonders voor me in de aanbieding hebben. Aardig van die mensen, dat ze aan me denken als er iets te verdienen is. Als ik voor een prikkie een lot kan kopen, vraag ik tegenwoordig of ik daar rijk mee kan worden. En als dan enthousiast Ja wordt gezegd, antwoord ik: 'mooi, dan zijn we klaar want ik wil niet rijk worden.' Onlangs kreeg ik daarop het antwoord: 'Maar als u niets wilt kopen, mag u het ook weggeven, hoor.' Ik zei al dat het aardige mensen zijn. Het weggeven was het laatste redmiddel om mij te overreden, maar is het weggeven niet een van de éérste redmiddelen? Om los te komen van waaraan je zo vast kunt zitten? In Handelingen 20:35 schrijft Paulus: Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Is onze zaligheid te koop? Gelukkig niet. Voor geen goud, tijd of energie. 'Oprechte offers en weet u veilig bij God', zegt de psalm. Ik lees daarin dat wij en onze giften veilig bij God zijn, wanneer we die uit oprechtheid doen. Dus voor mensen, niet voor het oog van mensen. Al zullen ze het misschien wel zien. Denk aan de arme weduwe uit Markus 12:42 die met twee koperstukjes meer gaf dan wie dan ook. Geld is een gemakkelijk ruilmiddel. Maar we kunnen ook denken aan onze tijd en energie. Je geeft en je krijgt er wat voor terug. Maar hoe moeilijk kan het (soms?) zijn om volkomen onbaatzuchtig te geven?! Zondag lazen we uit Mattheüs 4, waarin Jezus tegen Petrus en Andreas zegt: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. Als je een vis wilt vangen, heb je de meeste kans als je eerst eten geeft... In de hengelsport maakt het (m.i.) niet uit of je dat met liefde doet of voor de eigen baat. Maar bij mensen en God is dat anders. Vraag Waargebeurd: in een Braziliaanse sloppenwijk krijgt een gezin dat totaal niets heeft een brood. Ze gaan er direct mee naar de buren, samen eten ze het op. En gaan weer verder met hun niets. Hoe krijgen sommige mensen het toch voor elkaar om zo onbaatzuchtig te zijn? Welke stap(pen) moeten we daarvoor zetten? Willen we dat of is er iets wat ons tegenhoudt? Kan Kolossenzen 3:12 helpen?: Dat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Vader, wat kom ik nog veel tekort en wat zit ik nog vast. Kom me te hulp opdat U de eer krijgt. Amen.

3 dinsdag 3 juni 2014 Structuur of vrijheid? Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen (Galaten 5:1) In Nederland kunnen we genieten van perfecte fietspaden, ongeveer op ieder kruispunt kunnen we zien welke weg waarheen leidt. Toen ik in Italië fietste, merkte ik dat dit daar wel anders is. Amper fietspaden, richting werd alleen goed aangegeven op de hoofdwegen. Voor de mooie, rustige wegen had je een zeer gedetailleerde kaart of een uitstekend richtingsgevoel nodig. Ik miste het gemak van fietsen in Nederland. Toen ik thuis kwam, merkte ik echter dat het verblijf in Italië mij ook duidelijk had gemaakt dat we in Nederland soms iets te gestructureerd zijn. Is het echt nodig om in een woonwijk op een fietspad aan te geven dat je er aan één kant niet in mag, door middel van een verkeersbord dat 'verboden in te rijden' betekent? En heeft het soms ook niet wat om een weg in te slaan, zonder dat je weet dat je vijf kilometer verderop in dat en dat dorp arriveert? Er kunnen ook teveel regels, structuur en duidelijkheid zijn, dat ontneemt mensen hun vrijheid. Onlangs sprak ik met iemand over het Nederlandse woord 'gezellig'. We realiseerden ons dat hier in het Engels geen goed woord voor is. Het is blijkbaar typisch Nederlands. Wij vinden gezelligheid belangrijk, al is ook dat gekoppeld aan bepaalde regels en structuren. Daar waar het in andere culturen de gewoonte is om een hele schaal koekjes neer te zetten, krijgt visite bij ons één koekje bij de thee. Er zijn weinig mensen die spontaan bij een ander binnenlopen. We maken afspraken met elkaar en spreken dan ook altijd een tijd af. In hoeverre heeft onze Nederlandse voorkeur voor structuur en duidelijkheid ook invloed op de manier waarop we met elkaar kerk zijn en geloven? Is er ruimte voor spontaniteit en afwijken van de richting die van tevoren is bepaald? Lezen we de Bijbel met een bril van wat moet en niet mag, of kijken we naar de mogelijkheden die er zijn? Relaties waarin alleen ruimte is voor vaste structuren en afspraken verliezen hun glans. Dat geldt voor huwelijken, vriendschappen en kerkelijke gemeenten. Het geldt ook voor jouw en mijn relatie met God. Krijgt Hij de ruimte tot jou te spreken op andere manieren dan jij (altijd) gewend bent? Heer, help mij een goede balans te vinden tussen waarde hechten aan structuur en duidelijkheid en het genieten van de mogelijkheden van verscheidenheid en vrijheid. Amen.

4 woensdag 4 juni 2014 Alles is liefde? De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. (1 Korinthiërs 13:4) Niet alles wat zich als liefde aandient, verdient die naam ook. Soms wordt een gevoel van verliefdheid al als liefde aangemerkt, soms gaat het om vormen van lust of op zichzelf gerichte behoeften waarin een ander aangenaam kan voorzien. Maar al te vaak houdt die liefde geen stand en wijzen mensen elkaar af of kwetsen zij elkaars gevoel omdat de een uitgekeken is op de ander. Alles is liefde, wil de amusementsindustrie ons doen geloven. Het klinkt goed en was het maar waar Als God in de Bijbel aan ons wordt voorgesteld als LIEFDE, dan mogen we wel zeggen: liefde omvat alles want God omvat alles, is oorsprong, zin en doel van ons bestaan. In 1 Johannes 4:8 staat: Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. Als we niet zo goed weten wat liefde is, dan kunnen we nog wel eenvoudig vaststellen wat liefde niet is. Liefde is niet: een ander gebruiken voor je eigen doel. Dat is manipulatie uit egoïsme. Liefde is niet: vlinders in de buik krijgen bij het zien van of denken aan een ander, want dat is verliefdheid. Maar wat is liefde dan wel? Paulus heeft in hoofdstuk 13 van de eerste Korinthebrief een loflied op de liefde geschreven. Dat Bijbelhoofdstuk is een goede leestip voor mensen die willen weten wat liefde wel of niet is Ik haal er nu even één vers uit: de liefde is geduldig, kent geen afgunst (jaloezie), geen ijdel vertoon (geen blablabla ) en geen zelfgenoegzaamheid (is niet tevreden met het eigen belang - ofwel: de liefde zoekt zichzelf niet, maar de ander). Echt liefde is altijd gericht op de ander, op het belang van de ander, op het hart van de ander, op het welzijn van de ander. En dat is dus een wezenskenmerk, als we het zo noemen mogen, van God Zelf. Zijn hart gaat uit naar ons. Om over na te denken Wie is de bron van Liefde en hoe is Gods liefde voor ons duidelijk geworden? Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. (1 Johannes 4:10) Heer, leer ons anderen lief te hebben zoals U ons liefheeft.

5 donderdag 5 juni 2014 Verschillende vissen in een aquarium Hij zei tegen hen: Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken. (Mattheus 4:19) Ik heb kennissen die een jaartje of twee geleden heel enthousiast een aquarium hebben gekocht. Helaas is het enthousiasme nogal bekoeld. De vissen binnenhalen was leuk, maar de verzorging wat minder Eigenlijk hebben ze niet zo veel zin meer in het onderhoud. Sommige vissen blijven het goed doen, met andere gaat het een stuk minder. Blijkbaar hebben verschillende vissen verschillende huisvestings- en etenswensen. Jezus zegt tegen een paar vissers dat Hij ze vissers van mensen wil maken. Ik denk niet dat deze vissers oorspronkelijk vissen vingen voor aquaria, maar goed. Jezus wil ze gaan gebruiken om mensen te vangen en bij God te brengen. Ze mogen gaan evangeliseren, Jezus is het Brood (om te delen). Wat mij opvalt is dat er de laatste jaren erg veel aandacht is voor het evangeliseren in de zin van: iedereen kan het. Het excuus: ik ben (of heb) niet genoeg geleerd om te evangeliseren gaat niet op. Tenminste niet als je evangeliseren ziet als: als christen in de wereld staan. Dan is het een missie voor ons allen. Maar wat ik de laatste jaren wel mis is dat ene woordje: maken. Ik ga jullie vissers van mensen maken. Waarom maken? Je kunt toch gewoon over Jezus vertellen? Maar blijkbaar ben je niet zomaar visser van mensen. Jezus gaat het zijn leerlingen leren, Hij kan hen en ons geschikt maken. Dat is een proces. Maar net zo goed geldt dat voor het doorgeven van zijn Evangelie: dus niet alleen de boodschap brengen, zeg maar de vis binnenhalen, maar daarna ook verzorgen ofwel meelopen en leren. Anders sterft het prille geloof van de 'vangst' zomaar af. Dus als christen leven, mensen vertellen over Jezus, maar daarna ook als christen deze mensen erbij blijven betrekken. Voeding (Bijbelstudie) en huisvesting (kerk) bieden, zeg maar. De vissen die wij moeten vangen in het rijke westen komen geen eten tekort. Verre van dat. Ze hebben vaak ook geen tekort aan huisvesting. Wat onze taak is, is om mensen te laten zien dat een leven met God echt rijker is dan zonder. Alleen dan zullen mensen binnen komen zwemmen. Maar laten we ze dan ook voeden en verzorgen. Dat betekent ook dat we ons moeten aanpassen aan de verschillende soorten vissen. Vraag Durf jij te evangeliseren? En wat doe je daarna, als mensen bij God gekomen zijn? Here God, wilt U ons vissers van mensen maken. Wilt U ons geven dat we mensen bij U brengen en verzorgen.

6 vrijdag 6 juni 2014 Ontmoeting in de kroeg maar de barmhartigheid overwint het oordeel (Jakobus 2:13b) Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief. (1 Petrus 1:22) We zijn in een café in Haarlem. Op de bovenverdieping van het mooie, oude pand lopen mensen rond met microfoon, camera, pen en papier. Podiumlampen branden. De eerste bezoekers begroeten elkaar en wisselen soms wat informatie uit. (Waarom ben jij hier? Waar kan ik jou plaatsen? Bij de sprekers, organisatoren, belangstellenden? Uit welke hoek kom je?) We zijn op een 7 keer 7 -avond. De eerste van zeven avonden waarin gezocht wordt naar een nieuw soort christendom. In zeven weken trekken de bedenkers Nederland door om te onderzoeken hoe het christendom toekomst kan hebben. De formule is eenvoudig. Denkers, doeners en kunstenaars, gelovigen, ex-gelovigen en anders-gelovigen krijgen elk 7 minuten de tijd om te vertellen wat het christendom echt achter zich moet laten én wat er in ieder geval mee moet. Er worden mooie dingen gezegd, maar er zijn geen gemakkelijke antwoorden. Als het tijd is voor samenvattingen van de open gespreksronden, dan kunnen die niet zomaar gegeven worden. Ik denk ook dat het er niet om gaat de juiste vragen te stellen en de goede antwoorden te kunnen geven. De kracht van de bijeenkomst ligt ergens anders: in de ontmoeting. In het luisteren naar elkaar en elkaar de ruimte geven. En als er dan toch een antwoord gegeven moet worden, dan is volgens mij het antwoord Jezus. De kerk (het christendom) kan heel veel afbreken en achter zich laten, om zich vervolgens alleen maar te spiegelen aan Hem. De God die naar de aarde kwam heeft mensen de ruimte gegeven om zichzelf te kunnen zijn. Jezus liet zich nergens op voorstaan en was nooit bezig met zijn eigen imago. Hij probeerde niet aantrekkelijk te zijn of zichzelf te promoten. Hij keek naar de ander. Hij zocht de man die zich verloren voelde, de vrouw die veracht werd, de mensen die gebukt gingen onder veroordeling en schuldgevoel. Hij was aantrekkelijk, zonder ernaar te streven. Door barmhartig te zijn en belangstellend. Vol liefde en aandacht voor elk individu. We kunnen het christendom en God niet verklaren. Maar we kunnen Hem wel ontmoeten en door die ontmoeting gemotiveerd zijn om ook anderen tegemoet te treden met liefde, aandacht, ontferming, barmhartigheid en genade. Het grootste geschenk is dat we dat allemaal mogen uitdelen in zijn Naam. Dank U Jezus, dat we elkaar mogen liefhebben, omdat U ons hebt liefgehad.

7 zaterdag 7 juni 2014 Betrokken zijn Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:34-35) Heb jij ook wel eens het idee dat de mensen met de grote prijzen en prestaties het helemaal gemaakt hebben? Dat zij degenen zijn die het verschil uitmaken? Ik heb zelf wel het een en ander bereikt, maar om nu te zeggen dat dat echt grote prestaties zijn Afgelopen week las ik onderstaande stuk van Max Lucado en het zette mij enorm aan het denken. ( ) Doe de volgende quiz maar eens. Noem de tien rijkste mannen ter wereld. Noem de laatste tien beste voetballers van het jaar. Noem de laatste tien vrouwen die Miss World geweest zijn. Noem acht personen die de Nobelprijs of de Pulitzerprijs gewonnen hebben. Hoe zit het met de laatste tien Oscars in de categorie beste film; of de winnaars van de Champions League de afgelopen tien jaar? En hoe heb je het ervan afgebracht? Nee, zelf heb ik ook niet veel goede antwoorden. Met uitzondering van fervente nieuwsjagers zal niemand de koppen uit de krant van gisteren nog precies weten. Verbazingwekkend hoe snel we dingen vergeten, hè? Terwijl wat ik net allemaal noemde, geen middelmatige prestaties zijn. Deze mensen zijn de besten op hun gebied. Maar het applaus sterft weg. Medailles verliezen hun glans. Prestaties worden vergeten. Alle lofbetuigingen en getuigschriften gaan met hun eigenaren hun graf in. Hier is nog een quiz. Kijk eens hoe je daarin scoort. Bedenk drie mensen met wie je graag tijd doorbrengt. Noem tien mensen die jou iets belangrijks geleerd hebben. Noem vijf vrienden die jou in een moeilijke tijd hebben geholpen. Maak een lijst met leraren die je door je schoolperiode hebben geloodst. Noem zes helden die jou door hun verhaal hebben geïnspireerd. Makkelijker? Voor mij ook. De les? Mensen die verschil uitmaken, zijn niet degenen met diploma s en medailles, maar degenen die bij jou betrokken zijn. ( 1 Om over na te denken Bij wie ben jij echt betrokken? Sta jij open voor de ander? Je kunt ontzettend veel voor anderen betekenen. Vader, dank dat wij verschil kunnen maken zonder dat wij bovengemiddelde prestaties hebben behaald, dank voor Uw betrokkenheid bij onze levens, help ons betrokken te zijn bij mensen. 1 Uit: En de engelen zwegen, van Max Lucado; Uitgeverij Novapress

8 Meerkerk Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf in Jezus Christus naar de aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar. Missie De Meerkerk wil midden in de samenleving staan. Vanuit die positie wil zij bewust getuige zijn van Jezus Christus om mensen te helpen Jezus te vinden en Hem steeds meer te volgen. Activiteiten Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om en uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich opgeven voor een Introductiekring, maar wilt u eerst meer weten over het Evangelie, dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha Cursus volgen. Adressen Correspondentie: Postbus AR Hoofddorp bankrek.nr. NL07 ABNA Kerkelijk centrum: Bennebroekerweg 515 Hoofddorp Tel: (023) Kantoor: IJweg MH Hoofddorp Tel: (023) U kunt ook corresponderen via webadres: De diensten zijn regelmatig op zondag om uur te beluisteren via Groot Nieuws Radio, 1008 AM Preek door de week dagelijks per ontvangen? Via onze website kunt u zich eenvoudig aanmelden voor deze service.

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Deel één: De Basis 1. Ik moet mijzelf aanvaarden...17 2. Ik heb genezing nodig... 29 3. Ik heb hulp nodig... 41

Deel één: De Basis 1. Ik moet mijzelf aanvaarden...17 2. Ik heb genezing nodig... 29 3. Ik heb hulp nodig... 41 Inhoud Voorwoord... 9 Woord van dank... 11 Deel één: De Basis 1. Ik moet mijzelf aanvaarden...17 2. Ik heb genezing nodig... 29 3. Ik heb hulp nodig... 41 Deel twee: Beproefde adviezen 4. Het voordeel

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

Zoethouder of smaakmaker?

Zoethouder of smaakmaker? Zoethouder of smaakmaker? Een beschouwing van Leef je Geloof in christelijk Nederland september 2012 EO Leef je Geloof in Nederland B14372 / september 2012 Pag. 1 EO Leef je Geloof in Nederland B14372

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 2 1.1 Jezus, de mens en de duivel 2 1.2 Het motief was liefde 2 1.3 Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Genade. Home :: Abonneren ::

Genade. Home :: Abonneren :: Home :: Abonneren :: Redactioneel Van de BODEMWeb WebBODEM: Interessante weblinksgemeenschapsleven?! Wat truttig! Ik noem dat 'community'.levensveranderende gemeenschappencolumn De hond of de kateen samenbindende

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie