Startbijeenkomst Duurzame Logistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startbijeenkomst Duurzame Logistiek"

Transcriptie

1 Duurzame logistiek Startbijeenkomst Duurzame Logistiek 21 januari 2015 Seats 2 Meet, Utrecht

2 Voorwoord Binnen het Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Logistiek) werken NWO, TNO en Dinalog samen om onderzoek en innovatie in de topsector bij elkaar te brengen. Het programma Duurzame Logistiek is het eerste onderzoeksprogramma dat vanuit het TKI wordt geïmplementeerd. De deelnemende partijen, Dinalog, TNO, NWO en de deelnemende bedrijven spelen hierin elk hun eigen rol. Dit doet het TKI Logistiek door op structurele wijze privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de topsector logistiek te bewerkstelligen. Hierbij wordt voortgebouwd op de kennis die is opgedaan in het Dinalog programma. Uiteindelijk zal het programma een belangrijke bijdrage leveren aan het doel van het TKI Logistiek: het aanjagen van innovatie in de Topsector Logistiek. Het programma Duurzame Logistiek richt zich op de ontwikkeling van nieuwe kennis voor de logistieke sector. Een belangrijk element in de kennisontwikkeling is de samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven. Deze samenwerking is cruciaal voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en het komen tot nieuwe inzichten. De implementatie van de nieuwe inzichten bepaalt uiteindelijk het succes van het programma. Om dit te bereiken is het belangrijk dat bedrijven al in een vroeg stadium worden betrokken bij het onderzoek, en dat onderzoekers al vroeg worden ondersteund met ideeën en kennis uit de bedrijven. Niet alleen onderzoek vóór de logistieke sector, maar juist ook mét de logistieke sector. Om te komen tot een duurzame logistiek is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de veranderingen in de logistieke sector, haar omgeving en nieuw beschikbare technologieën. Een sterke en vitale logistieke sector is cruciaal voor het adopteren van nieuwe ideeën en oplossingen die zullen leiden tot duurzame logistiek in een duurzame samenleving. Daarom is ook al een vervolgprogramma gelanceerd voor het stimuleren van meer samenwerking in de logistieke sector: de call Vitale Logistiek (zie Deze call onderscheidt drie onderzoekthema's: Innovatie en Adoptie, Governance & Stakeholders en Complexe Netwerkvraagstukken. Deze call is complementair aan het programma Duurzame Logistiek dat centraal staat tijdens deze startbijeenkomst. Deze startbijeenkomst is daarmee meer dan de start van een aantal projecten; het is de start van langdurig programma voor innovatie in de topsector Logistiek. Willem Heeren Voorzitter TKI Logistiek

3 Duurzame logistiek Programma Ontvangst met lunch Introductie door de dagvoorzitter Henk Zijm, hoogleraar Supply Chain Management, Universiteit Twente, voorzitter van de Programmacommissie TKI Logistiek, vice-voorzitter European Technology Platform for Logistics ALICE en voormalig Wetenschappelijk Directeur Dinalog Presentatie onderzoeksprojecten Pauze - Jack van der Vorst (WUR) - Leo Kroon (EUR) - Richard Boucherie (UT) - Matthieu van der Heijden (UT) Presentatie onderzoeksprojecten - Dirk Pieter van Donk (RUG) - Albert Veenstra (TU/e) - Hans Wortmann (RUG) - Ruud Teunter (RUG) Monitoring, kennisdisseminatie en communicatie Discussie over de verwachtingen omtrent het onderzoeksprogramma onder leiding van Albert Veenstra (TU/e en Wetenschappelijk Directeur Dinalog) Afsluitding door de dagvoorzitter, Henk Zijm Borrel

4 Duurzame Logistiek Het meerjarige onderzoeksprogramma Duurzame Logistiek is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en NWO (Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Exacte Wetenschappen). Zij stelden in totaal vijf miljoen euro beschikbaar voor de onderzoeksprojecten. Bijna anderhalf miljoen euro is daarbovenop aan co-financiering door bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en publieke onderzoeksinstellingen ingebracht. Binnen Duurzame Logistiek doen wetenschappers in samenwerking met publieke en/of private partners onderzoek naar: ICT- systemen in de logistieke sector Fysieke Infrastructuur Orgware voor de logistieke sector Doel van het programma Het doel van het programma Duurzame Logistiek is het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis die nodig is voor de vitaliteit van de Nederlandse logistieke sector voor de (middel)lange termijn. In het programma Duurzame Logistiek wordt excellent wetenschappelijk onderzoek verricht dat kennis ontwikkelt voor beleid en praktijk. Het programma genereert kennis die bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek. Een belangrijk aspect van dit programma vormt het gebruiken en verspreiden van kennis en de overdracht van ontwikkelde (en reeds aanwezige relevante) kennis naar partners en gebruikers. Er wordt verwacht dat in de projecten concrete tussen- en eindproducten worden gerealiseerd die relevant zijn voor de consortiumpartners. Mogelijke concrete producten betreffen bijvoorbeeld beleidsrelevante inzichten (verschijningsvorm: elektronisch, schriftelijk, mondeling), nieuwe modellen, methoden en concepten, instrumentarium voor besluitvormingsondersteuning, management games, toepassing van nieuwe inzichten in opleidingen, verbetervoorstellen voor bestaande praktijken, praktijkboeken, leertrajecten, etc. Bij de monitoring van de voortgang van het goedgekeurde onderzoek zal het TKI Logistiek niet alleen kijken naar (realisatie van de afgesproken) output, maar ook naar impact op beleid en praktijk. Positie van het programma in relatie tot de Topsector Logistiek Het programma Duurzame Logistiek komt voort uit het Topsectorenbeleid en sluit nauw aan bij het Adviesrapport van het Topteam Logistiek Partituur naar de Top. Het topteam schetst daarin een beeld van de uitdagingen waar de logistieke sector voor staat. Het programma Duurzame Logistiek zal er aan bijdragen dat er lange termijn oplossingen komen voor deze uitdagingen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het creëren van nieuwe mogelijkheden voor het verduurzamen van de logistieke sector. Heel concreet betekent dat het omlaag brengen van de milieubelastende emissies, maar voor de lange termijn gaat het om meer dan dat. Concepten als de Bio-based economy, 3D-printing en Cradle-2-Cradle zullen grote effecten hebben op het lange termijn functioneren van de logistieke sector in Nederland (en daarbuiten). Dit programma sluit naadloos aan op het doel van de Topsector om de logistieke activiteiten in Nederland efficiënter en duurzamer te maken.

5 FACT SHEET Project 1 CAPSLOG: Capitalizing on collaboration in sustainable logistics in food and flower chains ( ) Type: Bedrijfsgericht Thema: Orgware voor de logistieke sector Samenvatting Following developments, supply chain actors are rethinking their logistics structures and management practices to arrive at concepts able to deliver perishable products to retail outlets more responsive, at lower cost, with less food waste and environmental impact. Previous projects have shown the advantages of horizontal and vertical collaboration, but still many questions are left to be answered: What key performance indicators at the individual actor level contribute optimally to network performance targets? What are relevant sustainable collaborative logistics concepts for perishable products and what are the potential performance improvements? Which drivers can create awareness with potential partners on the advantages of supply chain collaboration, and make them participate? And what does an ideal collaboration consortium looks like (number of partners and who)? Using a longitudinal case study approach these questions will be analysed by two PhD students in collaboration with business partners. The project team aims to build a toolbox and determine and quantify the added value of (cross)chain collaboration. The most promising collaboration scenario will be implemented in a real life pilot study, giving possibility to evaluate the validity of modelling efforts and identify additional barriers and drivers. Eventually the project will deliver (and transfer knowledge on) success factors of effective horizontal, vertical and diagonal (cross chain) collaborative logistics concepts for distributing conditioned fresh products, such that the right product quality can be provided to consumers in a cost effective, responsive and sustainable way. Academische partners Project leader Prof. dr. ir. Jack van der Vorst is Full Professor of Logistics and Operations Research and head of the Section Management Decision Support at Wageningen University (WUR). Prof. dr. Jacqueline Bloemhof is Personal Professor of Sustainable Logistics Management at the Operations Research and Logistics Group at Wageningen University. Prof. dr. Wout Dullaert is Full Professor of Supply Chain Logistics at the VU University Amsterdam and affiliated with the Institute of Transport and Maritime Management Antwerp of the University of Antwerp. Prof. dr. ir. Sander de Leeuw is Associate Professor of Logistics at the VU University Amsterdam. He is also a Professor of Supply Chain Management at Nottingham Business School, Nottingham Trent University (UK). Private partners Dr. Frans Cruijssen, Owner and Managing Partner, ArgusI BV Drs. Guus Slik, Director, Superunie. Supporting partner: Drs. Edwin Wenink, Manager Supply Chain, Flora Holland. Stand van zaken Wageningen University has appointed a PhD student (Heleen Stellingwerf) starting per January 1, 2015 and VU University is in the process of selecting a PhD student. We are finalising the consortium agreement and have set up a kick-off in January.

6 Contact Jack van der Vorst Wageningen University Department of Social Sciences Tel: /

7 FACT SHEET Project 2 Designing sustainable last-mile delivery services in online retailing ( ) Type: Bedrijfsgericht Thema: Orgware voor de logistieke sector Samenvatting The continuous growth of online sales together with the inefficiency of the last-mile of the e-commerce supply chain puts a lot of pressure on urban areas in terms of congestion, emissions and pollution. It is critical to increase the efficiency of the last-mile deliveries to enhance the financial and environmental performance of internet retailers. The primary goal of this project is to develop and evaluate decision support models and tools to facilitate the optimal design of different delivery service models in online retailing and to identify service models and corresponding operating strategies that provide the most benefits in terms of various sustainability criteria. To create more sustainable last-mile operations, the proposed research is organized around two PhD projects, one that particularly focuses on optimizing the delivery operations and one that focuses on the optimal design of the distribution network. Academische partners Projectleider Prof. dr. Leo Kroon is Professor of Quantitative Logistics at the Erasmus University Rotterdam (EUR) and a part-time logistics consultant within Netherlands Railways (NS). Prof. dr. ir. René de Koster is Professor of Logistics and Operations Management at the Erasmus University Rotterdam. Prof. dr. Albert Wagelmans is Professor of Management Science at Erasmus University Rotterdam. Dr. ir. Niels Agatz is Assistant Professor of Operations Management at the Erasmus University Rotterdam. Dr. Remy Spliet is Assistant professor at the Econometric Institute at the Erasmus University Rotterdam. Stand van zaken Private partners Patrick Daniëls, Senior Director E-commerce Operations, Ahold. Mark van der Drift, Senior Director Ahold Transport, Ahold Europe. Gregor Brandt, Expert Consultant, ORTEC. Erik Lubberding, Project leader regional development, Arnhem Nijmegen City Region. Machiel van der Kuijl, Managing Director, EVO Paul Alfing, Policy Advisor, Thuiswinkel.org We found one PhD student for investigating the operational last-mile delivery problems. He has a background in Mathematics and Physics from RUU. In principle, he will start with the project at March 1, 2015, but this still depends on his graduation date. For the second PhD position we are looking for an appropriate candidate. We have currently contact with 2 candidates. We expect to hire one of these. We had some discussions with the companies Ahold and Ortec. Both want to start as soon as possible with the project. They have paid their financial contribution already to NWO.

8 Contact Leo Kroon Erasmus University Rotterdam School of Management Department of Technology & Operations Management Tel:

9 FACT SHEET Project 3 Dynafloat: Dynamic urban traffic flow management using floating-car, planning, and infrastructure data ( ) Type: Bedrijfsgericht Thema: Fysieke Infrastructuur Samenvatting The growing urbanization concentrated in large cities poses enormous challenges to the society. The efficient use of available infrastructure and sound mobility and logistics planning and control frameworks are among the main challenges. This proposal focuses on logistics and mobility, and seeks to reconcile economic, social and ecological objectives. That is: transport and logistics should be maximally efficient, with minimum delay and limited adverse effects on the environment (carbon and particle emission, noise). In particular, we focus on the use of massively available planning and floating-car data in addition to data from roadside equipment, to enable dynamic control of both freight and passenger flows. In addition, we will extend existing mathematical models for road traffic so as to jointly study interacting bottlenecks while capturing the essential characteristics of road traffic dynamics. In an urban setting, optimal control for smooth traffic flow requires an integrated approach, simultaneously controlling the network of intersections as a whole. Besides the network view our research project is also innovative in accurate traffic modeling. We will combine distinct modeling approaches to accurately capture the essential dynamics of road traffic. Depending on the research questions at hand, we will use microscopic models that mimic individual car dynamics, mesoscopic models that capture aggregated traffic flows and macroscopic models that incorporate space-related dynamics in urban networks with different characteristics. Academische partners Projectleider Prof.dr. Richard Boucherie holds the chair of Stochastic Operations Research in the University of Twente (UT) and is co-founder of the UT research Center for Healthcare Operations Improvement and Research in the area of healthcare logistics. Prof.dr.ir. Onno Boxma holds the chair of Stochastic Operations Research at the Eindhoven University of Technology. Prof.dr.ir. Ivo Adan is Full Professor in Manufacturing Networks at the Eindhoven University of Technology and a senior fellow of Eurandom. Prof. dr. Rob van der Mei is the leader of the research theme Logistics and the Industrial Liaison Officer of CWI and a part-time Professor in Applied Mathematics at the VU University, Amsterdam. Prof. dr. Sindo Núñez Queija is senior researcher at CWI, part-time Full Professor of Industrial Mathematics and Associate Professor in Operations Research at the University of Amsterdam. Dr. ir. Ahmad Al Hanbali is Associate Professor in Industrial Engineering and Business Information Systems at the University of Twente. Dr. ir. Marko Boon is Assistant Professor in the section Stochastics at the Eindhoven University of Technology. Dr. Jan-Kees van Ommeren is assistant professor in the Stochastic Operations Research group at the University of Twente. Dr. Neil Walton is assistant professor at University of Amsterdam.

10 Contact Private partners Dr. Jan Linssen, entrepreneur and Chief Executive Officer at ARS Traffic and Transport Technology BV. Ir. Wim van Nifterick, Technical Director ARS Traffic and Transport Technology BV. Dhr. A. van der Bend, Managing Director De Verkeersonderneming Rotterdam. Dhr. J.M. Reitsma, Director Stichting Sensor City Assen. Richard Boucherie University of Twente Department of Electrical engineering, Mathematics, and computer science Tel:

11 FACT SHEET Project 4 Sustainability Impact of New Technology on After sales Service supply chains (SINTAS) ( ) Type: DUO Thema: Orgware voor de logistieke sector Samenvatting 3D printing (also referred to as additive manufacturing) offers a huge potential to increase the sustainability of after sales service supply chains for assets like defence systems or airplanes. Instead of stocking a large variety of slow moving spare parts with high demand uncertainty, these parts may be printed on demand, or repaired downstream the supply chain using printed components. This project aims to identify how 3D printing can be deployed, for which types of parts and in which part of the assets life cycle. We will show, using mathematical models, applied in case studies, the sustainability impact on design and planning of service supply chains. We expect lower system downtime and lower inventory levels of spare parts, leading to lower holding costs and strongly reduced numbers of scrapped components. Sustainability is further improved by de-stressing the supply chain: less emergency supplies in case of stock outs are needed, which typically require air transportation. Also, forward flows of specific parts are replaced by distribution of a limited diversity of raw materials that can be sourced at many locations. Academische partners Projectleider Dr. Matthieu van der Heijden is Associate Professor in Supply Chain Management at the University of Twente. Prof. dr. ir. Tiedo Tinga is Associate Professor Maintenance Technology at the Netherlands Defence Academy and part-time full professor Dynamics based Maintenance at the University of Twente. Dr. ir. Rob Basten is Assistant Professor in the department Operations, Planning, Accounting and Control at the Eindhoven University of Technology. Stand van zaken Private partners Ir. Daan Kersten, Co-founder/CEO, Additive Industries. Vincent van Vliet, MSc., Obsolescence and reliability manager Fokker Services. Kol. Ir. Cornelis de Graauw, Head Technical Department Material Logistics Command, Royal Netherlands Army, Ministry of Defence. Barbara de Jong, MSc., Maintenance manager, Royal Netherlands Air Force, Ministry of Defence. Ir. Marc de Smit, R&D Engineer, National Aerospace Laboratory. Jeroen van der Wel BSc., Product development manager customer service and support, Thales Netherlands. Dr.ir. Herman Pijlman, Innovation manager, Thales Netherlands. Liesbeth Staps, Program manager, Dinalog. De werving van onderzoekers heeft ertoe geleid dat Nils Knofius reeds gestart is binnen WP-3, en dat Bram Westerweel per 1 februari 2015 gaat starten binnen WP-2. Voor WP-1 is de werving in volle gang. In de eerste helft van 2015 zal een quick scan uitgevoerd worden bij de partners om de mogelijkheden van 3D printing in hun service supply chains te onderzoeken. Dat zal met BSc opdrachten worden gedaan aan de hand van een raamwerk dat momenteel door Nils Knofius wordt opgesteld. Tenslotte heeft de projectleider een nog te publiceren stuk over het project geschreven voor het blad APA van Defensie (Arte Pugnantibus Adsum; voor hoger opgeleid defensiepersoneel).

12 Contact Matthieu van der Heijden University of Twente Department of Management and Governance Tel:

13 FACT SHEET Project 5 Enhancing resilience while maintaining efficiency: planning and human decision-making for the unpredictable ( ) Type: Bedrijfsgericht Thema: Orgware voor de logistieke sector Samenvatting Today s business environment is characterized by increased levels of connectivity: within companies through the application of lean and efficiency measures as well as between organizations due to an augmented level of supply chain integration. In such an interconnected world organizations recognize the potential risk of experiencing a supply chain disruption. To be able to manage the unforeseen, supply chains need to develop resilience. While the importance of being resilient to sustainable operations is without question, it remains unclear how supply chain resilience can be achieved and balanced with the need for efficiency. This project explores the antecedents of resilience aiming to make the concept more tangible and implementable for organizations. The proposed research intends to identify and test what critical elements in relation to vertical, horizontal and diagonal coordination mechanisms should be taken into account and included into the design of highly optimized supply chains to make them more resilient based on the 4C approach. More specifically, we will conduct a number of exploratory case studies with our business partners, building on our current projects with, among others, ProRail/Dutch Railways. Insights from exploratory case studies will provide the basis for further experiments with decisionmakers in both the laboratory and in the field. Furthermore, a management training tool will be developed to further acquire insights into supply chain resilience as well as help managers to better deal with uncertainty. Results will be valorized through annual workshops, lectures, involvement of students and the use by TNO of the training tool. Academische partners Projectleider Prof. dr. Dirk Pieter van Donk is Professor in Operations Management at the University of Groningen. Prof. dr. Gerben van der Vegt is Professor in Work and Organizational Psychology at the University of Groningen. Dr. Kirstin Scholten is Assistant Professor in Operations Management at the University of Groningen. Dr. Peter Essens is Principal Scientist in the Human Behavioural and Organisational Innovations at TNO. Thom de Vries is a PhD student at the University of Groningen. Private partners Dr. Jeroen Fey, Corporate Director Milk Valorization and Allocation, Friesland Campina. Nico van der Dussen, Operations Manager, Variass Electronics B.V. Ir. B. Enthoven, Asset Manager, Waterbedrijf Groningen Maarten Brouwer, Logistics Manager, Bosch Thermotechniek B.V. Contact Dirk Pieter van Donk University of Groningen Department Operations Tel:

14 FACT SHEET Project 6 Integrated Synchromodal Transport System Analysis (ISOLA) ( ) Type: DUO Thema: ICT Systemen, Fysieke Infrastructuur & Orgware voor de logistieke sector Samenvatting The ISOLA program provides the academic underpinning of the ambition and innovation vision that is formulated for synchromodality in the Topsector Logistics. The research will support the development of the multimodal transport system in the Netherlands, and by extension in Europe, into a truly synchromodal transport system, in which infrastructure use, transport services and operations are perfectly aligned with market demand. This requires the integration of data on infrastructure, services and transportation, the development of new synchromodal control mechanisms, and the analysis of demand characteristics of shippers. So far research has addressed horizontal alignment between modes into a coherent network. The main research angle for this program is the vertical alignment, however, i.e. the shipper/client orientation and the relations with the underlying network management. These vertical aspects will become apparent in 4 main scientific contributions: - Advanced freight transport demand models that include shippers logistics responses. - Models for the design and allocation of multimodal capacity. - Advanced planning and pricing algorithms for synchromodal networks. - An ICT infrastructure that allows interactions between the above three systems. The research will be done by 2 PhD candidates and 2 postdoctoral researchers. Together with dissertations and scientific papers, the project will support the 2 participating stakeholders from the logistics platform SPL (Port of Rotterdam and ECT) by developing new tools for strategic planning and tactical management of synchromodal networks. Academische partners Projectleider Prof. dr. Albert Veenstra is research integrator and consultant at TNO Mobility and Logistics and part time Full Professor International Trade Facilitation and Logistics at the Technical University Eindhoven. Prof. dr. ir. Lorant Tavasszy is Principal Scientist at TNO and Professor in Freight & Logistics Systems at Delft University of Technology. Prof. dr. Rob Zuidwijk is Full Professor Freight Transport and Traffic Networks at Delft University of Technology, Associate Professor Supply Chain Management at Erasmus University Rotterdam and Academic Director Erasmus Smart Port Rotterdam. Prof. dr. ir. Rommert Dekker is Full professor of Quantitative Logistics and Operations Research at Erasmus University Rotterdam. Private partners Cees Deelen, Programme Manager, Port of Rotterdam. Paul Ham, General Manager Business Development, Europe Combined Terminals. Contact Albert Veenstra Technical University Eindhoven Department of Industrial Engineering & Innovation Sciences Tel:

15 FACT SHEET Project 7 Sustainable Logistics in Fresh Food (SLIFF) ( ) Type: Bedrijfsgericht Thema: ICT Systemen, Fysieke Infrastructuur & Orgware voor de logistieke sector Samenvatting The central objective of SLIFF is to enhance the sustainability of fresh food logistics by improving logistics resource utilization while distribution lead times are reduced. The project addresses two prevalent challenges in this context: 1. Optimization of network logistics versus optimization at distribution centre (DC); 2. Inventory optimization versus transport optimization. Distribution network planning and local DC planning problems have been largely addressed separately in science and practice. However, inventory reduction policies have resulted in a just-in-time flow of products with little or no storage buffers throughout the distribution network. This requires a synchronization of network level and local DC logistics planning. SLIFF aims to propose (distributed) decision-structures and develop optimization models to facilitate such synchronization. Another novelty of SLIFF resides in acknowledging that vendors may share both transportation resources and storage space at the DC in the replenishment of the DC. Accordingly, SLIFF aims for joint optimization of transportation, inventory, and material handling resources. These resources are generally owned by many independent parties. Therefore, this requires research in the domain of: Organization design; because the vendors, retailer and logistics service providers are autonomous companies; Optimization models; because decision support for multiple interdependent decisions is needed; ICT interoperability; because parties will be heavily interacting to synchronize decisions. The partner retailer has recently contracted an LSP who, in the future, could act as a cross chain control centre coordinating transportation and inventory optimization for the many vendors involved. Insights from SLIFF are disseminated via academic channels, professional societies and branch organizations. Academische partners Projectleider Prof. dr. dr. Hans Wortmann is Professor of Information Management at the University of Groningen. Prof. dr. René de Koster is Professor of Logistics and Operations Management at Erasmus University Rotterdam. Dr. Marco Bijvank is Assistant Professor of Logistics and Operations Management at Erasmus University Rotterdam. Private partners Boudewijn Canrinus, Vice President Logistics, Albert Heijn. Stand van zaken Sedert het bericht van goedkeuring van het SLIFF project zijn in dit project 2 promovendi aangezocht, nl. één promovendus bij de RUG en één promovendus bij RSM. Tevens is voortvarend begonnen met het opstellen van het consortiumcontract. Bovendien zijn afstudeerders aangezocht die conform intentie binnen het project een belangrijke rol zullen spelen. Naar verwachting zal het project formeel starten op 1 maart 2015.

16 Contact Hans Wortmann University of Groningen Department Operations Tel:

17 FACT SHEET Project 8 Sustainable service logistics for offshore wind farms ( ) Type: DUO Thema: Orgware voor de logistieke sector Samenvatting Offshore wind farms are expected to deliver 14% of total EU electricity demand by 2030, saving 315 Mt of CO2 emissions annually. With projected cumulative investments at billion and expected employment at 50,000 FTE by 2030, this sector s future looks bright. However, a 40% decrease in costs is widely considered to be prerequisite to make this happen. Considering that about 50% of the costs incurred during the operational phase are related to logistics, we aim in this project at developing new innovative methods for the sustainable design and operation of service logistics for offshore wind farms. This project is composed of several work packages that cover network design, condition-based maintenance strategies, cross-chain control of goods flows, as well as collaboration and governance aspects. In each work package, new methods will be developed that can serve as enablers for an improved service logistics process. These methods contribute in general to the field of Operations Research, proposing novel combinatorial and stochastic optimization and improvement approaches. Extensive simulation studies and scenario analyses will be performed to test the robustness and resilience of the integrated network for offshore wind farms. The consortium includes 12 public and private partners who plan on providing practical insights, and disseminating and implementing research results. Academische partners Projectleider Prof.dr. Ruud Teunter is Professor of Operations Research and Chair of the Operations Department at the University of Groningen. Prof.dr. Iris Vis is Professor of Industrial Engineering at the University of Groningen. Prof. dr. Kees Jan Roodbergen is Professor of Quantitative Logistics at the University of Groningen. Dr. Jasper Veldman is Assistant Professor of Industrial Engineering/Services at the University of Groningen. Private partners Ing. Emiel Adema, Project manager Wind Energy, Province Groningen. Ir. Alfredo Molin, Senior manager Innovation & Product Development, DHL Supply Chain Benelux. Dhr. Sjoerd Peters, Business manager Offshore Wind, Groningen Seaports. Dr. ir. David-Pieter Molenaar, Country division head, Siemens Nederland N.V. Ir. Theo de Lange, Commercial manager, Van Oord Offshore Wind Projects B.V. Drs. Eddie Doornbos, Deputy director logistics, Wijnne Barends Logistics B.V. Dhr. Adriaan Dillema, Business unit manager industry, Eekels Technology B.V. Dr. Peter Eecen, Programme development manager Wind Energy, ECN. Dhr. Twan Kohlen, CEO, Oliveira International Group. Dhr. Hennie Veldhuizen, Senior advisor, EYEWIND. Ir. Albert van der Hem, Senior projectmanager Wind Energy, Energy Valley. Dhr. Eelco Bleeker, Senior programme manager, Dutch Institute World Class Maintenance.

18 Stand van zaken Contact Er is een persbericht gemaakt en binnen consortium verstuurd. Dit is door velen op bedrijfswebsites geplaatst. Binnen Energy Academy Europe zijn gesprekken gestart over hoe het project kan worden gekoppeld aan onderwijsdoeleinden. Het wervingsproces voor 3 promovendi en 1 postdoc is gestart (zie https://www.academictransfer.com/employer/rug/vacancy/24889/lang/en/), maar er zijn nog geen geschikte kandidaten voor PhD-plekken gevonden. De consortium agreements zijn verstuurd naar de 12 projectpartners. Ruud Teunter University of Groningen Faculty of Economics and Business Tel:

19 Duurzame logistiek Deelnemers startbijeenkomst Duurzame Logistiek Naam Organisatie Project mw. E. van den Berg Flora Holland mw. Y.M. de Boer De Boer Advies Dr. ir. M.A.A. Boon TUE Prof. dr. R.J. Boucherie UT Dr. ir. P. Buijs, PhD RUG Ir. J.W. Burgmeijer TNO Dr. F. Cruijssen WUR Prof. dr. D.P. van Donk RUG Prof. dr. W.E.H. Dullaert VU Dr. P.J.M.D. Essens TNO Mevrouw C.I. Goes RUG Drs. S. Halbesma Min I&M Dr. A. al Hanbali UT Dr. M.C. van der Heijden UT De heer P. Huijbregts Dinalog Prof. dr. L.G. Kroon ER Dhr. J. Klinkenberg Platform31 Prof. dr. ir. S.L.J.M de Leeuw VU Mw. I.M. van Leeuwen MSc NWO Drs. M.G. van Leeuwen NWO Dr. R. Spliet ER Prof. dr. R.H. Teunter RUG Prof. dr. A.W. Veenstra TUE Dr. J. Veldman RUG Prof. dr. ir. J.G.A.J. van der Vorst WUR Prof. dr. ir. J.C. Wortmann RUG Prof. dr. W.H.M. Zijm UT

20 Duurzame logistiek Contact: Inge van Leeuwen MSc. NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen / NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen Postbus AL Den Haag Bezoekadres: Laan van Nieuw-Oost Indië 300 Den Haag

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY M.W. Ludema, Delft University of Technology (Technology, Policy & Management) J. van der Leur, Ricoh NRG Direct

Nadere informatie

New Perspectives on Investment in Infrastructures

New Perspectives on Investment in Infrastructures New Perspectives on Investment in Infrastructures The series Verkenningen comprises studies commissioned by the wrr that are deemed to be of such quality and importance that their publication is desirable.

Nadere informatie

Sustainable Procurement. A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education

Sustainable Procurement. A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Sustainable Procurement A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Sustainable Procurement A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Editors Jorien Helmink

Nadere informatie

Samenvattingen smart grid projecten NWO, TNO en EBU. voor (TKI S2SG) bijeenkomst 25 maart 2014. met deze projecten en TKI S2SG en IPIN projecten

Samenvattingen smart grid projecten NWO, TNO en EBU. voor (TKI S2SG) bijeenkomst 25 maart 2014. met deze projecten en TKI S2SG en IPIN projecten Samenvattingen smart grid projecten NWO, TNO en EBU voor (TKI S2SG) bijeenkomst 25 maart 2014 met deze projecten en TKI S2SG en IPIN projecten 4 februari 2014 Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke

Nadere informatie

LIGHT HOUSE. / solution partner of the Intelligent Lighting Institute at TU/e

LIGHT HOUSE. / solution partner of the Intelligent Lighting Institute at TU/e Vision and roadmap urban lighting Eindhoven 2030 Research Results July 2012 Produced by LightHouse for and in partnership with the city of Eindhoven as part of the Interreg IVC PLUS project prof.dr.ir.

Nadere informatie

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen TNO-rapport 0100282818 Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen Industry De Rondom 1 5612 AP Eindhoven Postbus 6235 5600 HE Eindhoven www.tno.nl

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl

Bachelor Thesis. Author: Martijn Leegsma (s0175978) m.leegsma@student.utwente.nl Bachelor Thesis The gap between marketing education and marketing practice in The Netherlands A study of the competences that marketing practice requires Bachelor Thesis Business Administration University

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Insights into the complex issue of recycling plastic packaging waste

Insights into the complex issue of recycling plastic packaging waste Wageningen UR Food & Biobased Research The mission of Wageningen UR (University & Research centre) is To explore P.O. Box 17 the potential of nature to improve the quality of life. Within Wageningen UR,

Nadere informatie

Improving customer satisfaction in infrastructure outsourcing

Improving customer satisfaction in infrastructure outsourcing Improving customer satisfaction in infrastructure outsourcing Influencing the different handshakes to increase customer satisfaction This is the Master thesis Part-time MSc General Management of Authors:

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

Universiteit Leiden ICT in Business

Universiteit Leiden ICT in Business Universiteit Leiden ICT in Business Living Labs Engaging the end user with Social Media Name: Student-no: Amiet Oedit Doebé s0954616 Date: 1st supervisor: Robert Hewins, MBA 2nd supervisor: Dr. Hans Le

Nadere informatie

MANAGEMENT OF CLOUD SOURCED APPLICATIONS

MANAGEMENT OF CLOUD SOURCED APPLICATIONS MANAGEMENT OF CLOUD SOURCED APPLICATIONS A MANAGEMENT FRAMEWORK Master Thesis Information Management Anne Slaa 2011 Capgemini. All rights reserved. MANAGEMENT OF CLOUD SOURCED APPLICATIONS Thesis Master

Nadere informatie

Smart meter data unlocking energy saving & load shifting potential

Smart meter data unlocking energy saving & load shifting potential Smart meter data unlocking energy saving & load shifting potential Changing the energy consumption behavior of consumers through smart meter data Master Thesis by Anneke Geerts Student ID: 350294 11-06-2013

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems

Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Configuration and Transition of Business Models in the ICT Industry: a Study of Content Management Systems Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

towards Master Thesis Science and Business Management Name Student Number Christiaan Boon 3412822

towards Master Thesis Science and Business Management Name Student Number Christiaan Boon 3412822 the transition towards electric vehicles Name Student Number Christiaan Boon 3412822 Master Thesis Science and Business Management Internship provider University Supervisor Capgemini Consulting Supervisor

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek

Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek Thesisvoorstellen 2014 2015 Afdeling Architectuur en Bouwtechniek De Afdeling Architectural Engineering van het Departement Architectuur streeft naar innovatie in het ontwerpen door architectuur te benaderen

Nadere informatie

Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment

Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment ABS-RI AMSTERDAM BUSINESS SCHOOL RESEARCH INSTITUTE RESAM RESEARCH INSTITUTE

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

TOWARDS SUSTAINABILITY

TOWARDS SUSTAINABILITY TOWARDS SUSTAINABILITY INSTITUTIONAL CAPACITY OF THE NETHERLANDS TO SUCCESSFULLY IMPLEMENT EXTENDED PRODUSER RESPONSIBILITY PRINCIPLES IN THE HOUSEHOLD-APPLIANCES SECTOR Author: Melchior Langeveld Date:

Nadere informatie

Master Thesis: Revenue Model Innovation for (Dutch) Strategic Consultants in an International Environment.

Master Thesis: Revenue Model Innovation for (Dutch) Strategic Consultants in an International Environment. Zwolle, May 2013 Master Thesis: Revenue Model Innovation for (Dutch) Strategic Consultants in an International Environment. by Ernst Vossers B.Eng Automotive Engineering Student identity number 0723813

Nadere informatie

HIJK !EDDPMFHS?MNEO DEOQPEDE?NOCCS TLDED ED TEOFED PD OCUCDN >! T OCUCDN H=IA. ! TH OCUCDN H=I ce HIJK = >??@A BCD EEF G

HIJK !EDDPMFHS?MNEO DEOQPEDE?NOCCS TLDED ED TEOFED PD OCUCDN >! T OCUCDN H=IA. ! TH OCUCDN H=I ce HIJK = >??@A BCD EEF G _a b% ;; XYZ[\]^^! "# # " CONDEOM EREEDNE PD@VLBED OLBPDGPE LLO@W OCUCDN NPGVNPDQ OLRLNPE DMNCSSCNPENEGVDPEF EGVDPMGVE DPBEOMPNEPN PD@VLBED defghijkllmjnopjiqqrjstuvwxyzpmmjjj{ 0 122213245 1627 4 81199

Nadere informatie

Innovatiemanagement. Samen innoveren: mist Nederland kansen? Emiel Verhoeff Gastheer NEN. 22 september 2014. Partner: Chris Goes Dagvoorzitter

Innovatiemanagement. Samen innoveren: mist Nederland kansen? Emiel Verhoeff Gastheer NEN. 22 september 2014. Partner: Chris Goes Dagvoorzitter Innovatiemanagement Samen innoveren: mist Nederland kansen? Partner: Chris Goes Dagvoorzitter Emiel Verhoeff Gastheer NEN 22 september 2014 1 Welkomstwoord Samen innoveren Piet-Hein Daverveldt Gastheer

Nadere informatie