Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten van de Groep Spadel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2011-2012 van de Groep Spadel"

Transcriptie

1

2 Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten van de Groep Spadel

3 Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 5 Spadel in het kort 6 MVO-strategie en Bestuur 9 Onze verantwoordelijkheid 11 Betrokken met stakeholders 15 Platformen 17 Bescherming van de natuurlijke bronnen en van de biodiversiteit 19 Duurzame productontwikkeling 20 Duurzaam aankopen 21 Koolstofvoetafdruk 23 Watervoetafdruk 24 Great Place to Work TM 25 Gezonde levensstijl 27 Betrokken maatschappelijke partner 29 GRI Verslaggevingsraamwerk 31 Contacten 36 1

4 2

5 Voorwoord De natuurlijke weg naar een duurzame wereld Duurzaamheid zit in ons DNA. Reeds in 1889 ontstond het 1 ste beschermd waterwinningsgebied in Europa te Spa om de originele zuiverheid en kwaliteit van het natuurlijk mineraalwater voor de toekomstige generaties te garanderen. Als de mens het water beschermt, beschermt het water de mens. Dit is niet alleen een visie maar vertaalt zich ook concreet elke dag binnen het bedrijf. Het is dan ook een noodzaak om duurzaamheid essentieel verankerd te zien in onze lange termijn strategie en onze businessplannen. Daarom wordt duurzaamheid op continue basis opgevolgd binnen het directiecomité en stroomt het door de verschillende departementen van Spadel. Enkel op deze wijze kunnen we ook onze leiderspositie inzake duurzaamheid ontwikkelen en versterken. Deze ambitie heeft een concrete basis nodig, uitdagende doelstellingen die u terug kan vinden in het Spadel Sustainability Strategy document dat in 2012 werd uitgebracht. De grote lijnen waarop we actie ondernemen zijn daarin vastgelegd: Nature s best close to you gericht op een proactief beleid inzake bescherming van de natuurlijke bronnen en op productinnovatie met als doel te streven naar natuurlijkheid in alle producten. Our footprint waarbij we maximaal werken op de reductie van zowel de koolstof- als de watervoetafdruk. Great Place to Work TM & Responsible Partner for Society waarbij we intern en extern op sociaal en maatschappelijk vlak een belangrijke rol willen spelen. Sinds de lancering van onze duurzaamheidsstrategie 2015, ben ik blij vast te stellen dat we op deze drie pijlers vooruitgang hebben geboekt. Er blijven belangrijke challenges die we binnen de organisatie opnemen ondanks de moeilijke Duurzaamheid zit in ons DNA. economische context. We werken niet alleen inhoudelijk aan het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen, ook de interne organisatie werd aangepast, met de aanwerving van een Group Environmental Coordinator. De ingeslagen weg inzake duurzaamheid toont aan dat we onze leiderspositie hierin willen versterken. En zoals elke mooie weg, zit hier en daar een bocht. We kijken er naar uit om deze natuurlijke weg samen met al onze medewerkers verder te zetten. Marc du Bois Gedelegeerd Bestuurder 3

6 4

7 Inleiding Ons tweede duurzaamheidsverslag! Na het verschijnen van het eerste duurzaamheidsverslag in 2011 over de activiteiten in 2010 is het met groot genoegen dat we ons tweede duurzaamheidsverslag voorstellen. We hebben hard gewerkt aan de verschillende ambities die we ons hebben gesteld naar 2015 en 2020 toe. Dit dankzij een hechte samenwerking met en tussen alle afdelingen binnen Spadel, de groeiende dialoog met externe partners en een strategische samenwerking met het MVO adviesbureau Sustenuto. We zijn op de goede weg maar er zal blijvende aandacht en inspanning nodig zijn om alle ambities in te lossen. Dit rapport baseert zich op de nieuwe GRIrichtlijnen (Global Reporting Initiative, versie 4 Persoonlijk zijn we blij met deze nieuwe versie. Het plaatst de duidelijk omlijnde verantwoordelijkheid (materialiteit) en stakeholders vooraan, twee aspecten die aan de basis liggen van de duurzaamheidsstrategie die in 2010 werd ontwikkeld. Het komt zo meer en meer in lijn met de ISO richtlijnen die we als bijkomend kader gebruiken om onze strategie verder vorm te geven. We kijken vol verwachting uit naar uw reactie op dit rapport. Zelf zien we tal van kansen om het nog beter te doen, bv in de vorm en de wijze waarop we rapporteren. Ook op dit vlak gaan we graag in dialoog met u! Ann Vandenhende CSR Manager Rapporteringsprofiel De rapporteringsperiode komt overeen met de jaren (van 1 januari tot 31 december). De data van de indicatoren stemt meestal overeen met het meest recente jaar Het voorgaande meest recente rapport was het duurzaamheidsverslag Dit was ook het eerste duurzaamheidsverslag van Spadel. De scope van het duurzaamheidsrapport is gelijkaardig gebleven. Wij rapporteren op het vlak van duurzaamheid volgens een 2-jaarlijkse cyclus. Dit duurzaamheidsverslag is in overeenstemming met GRI-4 Core, niet extern geverifieerd. 5

8 Spadel in het kort Spadel produceert en commercialiseert natuurlijke mineraal en bronwater en limonades op basis van natuurlijk mineraalwater: Spa, Bru, Wattwiller, Carola 1 en Brecon Carreg (zie JR 2012 pp ). Spadel beschikt over vijf productiesites in Europa (zie JR pp 12,70). De voornaamste markten bevinden zich in België-Luxemburg, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (zie JR 2012 pp ). Daarnaast worden de merken geëxporteerd naar meer dan 30 landen wat ongeveer 1% van het jaarlijkse totale volume van de Groep vertegenwoordigt (zie JR 2012 pp. 28). Het bedrijf (Spa Monopole) werd op gecreëerd en Spadel N.V. op is opgericht op. Op controleert Finances & industries N.V., Vennootschap in rechte gecontroleerd door: Société de participation financière Guyan (Luxemburg) 90,84% van de aandelen van Spadel N.V. De overige 9,16% van de aandelen zijn op Euronext Brussel genoteerd. Eind realiseerde de Groep een omzet van 198,2 miljoen euro (exclusief taksen) en behaalde een operationeel resultaat van 12,8 miljoen euro. De groep telt vandaag 760 medewerkers waarvan 75% in België werkzaam is. Spadel is marktleider in de Benelux in de sector van natuurlijk mineraalwater. In 2012 produceerde Spadel 500 miljoen liter water en limonades. Spadel Nederland B.V. 100% Spadel N.V. 100% Spa Monopole N.V. 99,99% Zie Jaarrapport 2012 in Euro Omzet Activa Nettoactiva Belux Nettoactiva Nederland 92 Nettoactiva Overige Aandelen - aantal Bru-Chevron N.V. Spa Monopole N.V. Division Spadel UK 100% Les Grandes Sources de Wattwiller S.A.S. 99,6% Eaux Minérales de Ribeauvillé S.A. 1 Privaat (Finances & industries N.V. Brussel) 90,84% Publiek 9,16% Opmerking: Spadel Group publiceert enkel geconsolideerde rekeningen 6 1 Spadel heeft in juli 2013 de SA Eaux Minérales de Ribeauvillé gekocht die het merk bronwater Carola in Frankrijk commercialiseert. 2 Resultaten zonder Carola

9 Informatie betreffende dit duurzaamheidsverslag Waar relevant, wordt verwijzing gemaakt naar informatie die opgenomen is in het jaarrapport 2012 (JR 2012). Dit jaarrapport kan gevonden worden op Ook het jaarrapport 2011 is daar ter beschikking. Verder wordt ook verwezen naar informatie opgenomen in het eerste duurzaamheidsrapport en het Spadel duurzaamheid strategie document. Deze documenten kunt u terugvinden op In het rapport vindt u de verwijzing naar de specifieke G4-indicatoren. Deze zijn achteraan dit rapport nog eens samengebracht in een overzichtstabel. Er zijn geen significante wijzigingen met betrekking tot Spadel's organisatie, structuur, aandeelhouderschap of toeleveringsketen ten opzichte van De merken 7

10 8

11 MVO-strategie en Bestuur Een volledig overzicht van het bestuur van Spadel wordt gegeven in het jaarrapport 2012 pp Dit omvat informatie over de Corporate Governance verklaring, de interne en externe controle systemen, de beheersstructuren en hun werking met ondermeer informatie over het auditcomité en het benoemings- en renumeratiecomité Vier waarden (passie-openheidnabijheid-vooruitgang) staan centraal bij Spadel - zie p. 6 eerste duurzaamheidsverslag. Na het definiëren van de duurzaamheidsstrategie in 2012 is nagedacht hoe we duurzaamheid beter structureel kunnen verankeren. De ambitieuze doelstelling inzake de koolstofvoetafdruk maakt dat nieuwe functies dienen gecreëerd te worden zoals een Group Environmental Coordinator. Daarnaast engageert Spadel zich in het kader van diverse vrijwillige externe initiatieven: the Belgian Pledge Ondertekening van de Spa-verklaring (initiatief van 21 bedrijven uit de streek van Spa die zich ertoe verbinden om in hun algemeen beleid de aspecten van de klimaatsverandering op te nemen) Corporate Government Charter (die de governance-regels van Spadel bepaalt, zie Jaarverslag 2012 p.35) Spadel is partner van het Europees project Life Ardennes Liégeoises als doel de natuurlijke omgeving van de Hoge Ardennen te herstellen Nederland: Handvest Gezonde Schoolkantine, een initiatief van het Voedingscentrum Spadel onderschrijft de Belgian Pledge (verbintenis van voedingsbedrijven inzake verantwoordelijke reclamepraktijken) Spadel is stichtend partner van Goodplanet Belgium Spadel, eco-dynamisch bedrijf 2 sterren De Modus vivendi afgesloten in 1967 tussen Spa Monopole, de Stad Spa en het Waals Gewest. Deze beoogt een duurzaam beheer van het waterpatrimonium: strikte bescherming van de waterbronnen, herstel van vochtige zones of venen (turfzones), behoud en versterking van de biodiversiteit. Het zeer geringe natriumgehalte van Wattwiller maakt dit tot een referentiewater voor de zoutarme diëten, vooral aangewezen voor personen die lijden aan hart- en vaatziekten. Wattwiller is daarom partner van de Fondation de Recherche sur l Hypertension Artérielle (de Stichting voor onderzoek van arteriële hypertensie) in Frankrijk en organiseert acties rond het meten van de bloeddruk van consumenten in een aantal stadscentra. 9

12 Verder is Spadel ook lid van sectorverenigingen: FEVIA: Belgische Federatie van de Voedingsnijverheid VIWF: De sectorale vereniging in België die de belangen van de producenten van flessenwater en frisdranken behartigt. FWS: Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (Nederland) CSEM: Chambre Syndicale des eaux minérales (Frankrijk) Natural Hydration Council (Verenigd Koninkrijk) EFBW: European Federation of Bottled Waters ( Europa) Chambre Syndicale Eaux Mineŕales MVO-organisaties: Business & Society Belgium (Belgian Business Network for Corporate Social Responsibility) Kauri (Meeting point for global Sustainable action) 10

13 Onze verantwoordelijkheid 2010 stond volledig in het teken van de ontwikkeling van een duurzaamheidsstrategie. Deze werd in 2012 gecommuniceerd via het document Spadel Sustainability Strategy Caring for our community and nature. Deze strategie is gebaseerd op 3 pijlers. Voor elk van deze pijlers zijn diverse doelstellingen gedefinieerd die geclusterd zijn in acht platformen: Nature's best close to you Our footprint People & Society Platform 1 Sustainable water management & biodiversity Platform 2 Natural products Platform 4 Carbon footprint Platform 5 Water footprint Platform 6 Great Place to Work TM Platform 7 Employees healthy lifestyle Platform 3 Responsible sourcing Platform 8 Responsible partner for society 11

14 Per platform werden verschillende doelstellingen voor 2015 en 2020 bepaald, met een visie naar 2039 toe. Our Ambition in Brief Spadel s Vision: Caring for our community and the nature - Preparing the future 3 Focus Areas: 1. Nature s best close to you 2. Our footprint 3. People & Society Nature s best close to you ᐅ ᐅ ᐅ highest standards of water resource protection in all Spadel Sites 50% of our products labeled natural 80% responsible sourcing Our footprint ᐅ The green mile (20%), reducing our footprint through: 20% energy efficiency reduce 20% carbon ᐅ Water footprint: -20% People: One Team - One Company ᐅ by the Great Place to Work TM standard Nature s best close to you ᐅ ᐅ to be the reference on water resource protection 100% responsible sourcing Our footprint ᐅ carbon neutrality People: Responsible Partner for Society ᐅ contribute to a healthy life pattern through hydration and balanced diets We strive towards a positive footprint in every aspect of the value chain. 12

15 Voor deze doelstelling zijn specifieke indicatoren ontwikkeld. Deze worden aangevuld met indicatoren volgens de GRI. Onderstaande tabel heeft een overzicht van core G4-indicatoren. Voor elk van deze indicatoren is aangeduid binnen welk platform zij inhoudelijk passen en welk hun resultaat is voor Er zijn geen GRI-indicatoren die op directe wijze verband houden met Platform 7 gezonde levensstijl bij werknemers Spadel. In navolging van deze algemene duurzaamheidsstrategie, werden in 2013 identieke oefeningen gehouden voor de sites Les Grandes Sources de Wattwiller in Frankrijk en Brecon Mineral Water in Wales. Deze oefeningen moeten toelaten duurzaamheid in lijn met de visie van Spadel te implementeren en op maat van de regionale context. Spadel Sustainability Spadel Strategy Code GRI Indicator Eenheid Groep G4-EC1 omzet (exclusief taksen) mio 198,2 Platform 1 Sustainable water G4-EN13 bescherming van de waterbronnen ha management & biodiversity Platform 2 G4-EN27 daling in materiaalverbruik % 14* Natural products G4-PR1 gezondheid en natuurlijkheid bij productontwikkeling % 100 G4-PR2 aantal terugnames # 0 G4-PR3 informatie op het label % G4-PR4 inbreuken op label informatie # 0 G4-PR5 klantentevredenheid via aantal bemerkingen aantal/mio 1,05 G4-PR7 inbreuken op vrijwillige marketing codes # 0 G4-PR8 inbreuken op vertrouwelijkheid van informatie # 0 G4-PR9 boetes inzake product en gebruik 0 Platform 3 G4-EC9 aankoop binnen radius van 500 km % 82 Responsible G4-EN32, LA14, sourcing HR10, SO9 evaluatie van strategische leveranciers % 80 G4-EN32, LA14, HR10, SO9 aandeel van nieuwe strategische leveranciers % 21 G4-HR4, 5, 6 Spadel Sustainability Procurement Charter % 53 G4-HR4, 5, 6 risico's in de supply chain % 6 Platform 4 G4-EN2 gerecycleerd materiaal % 40* Carbon Footprint G4-EN3 energieverbruik MWh * G4-EN6 energie efficiëntie % 8* G4-EN15 koolstof voetafdruk (scope 1, direct energieverbruik) CO2-eq G4-EN16 koolstof voetafdruk (scope 2, indirect energieverbruik) CO2-eq 954 G4-EN17 koolstof voetafdruk (scope 3, ander indirect energieverbruik) CO2-eq G4-EN19, 27 reductie van de koolstof voetafdruk % -5 Platform 5 G4-EN8 waterverbruik mio liter Water footprint G4-EN9 water exploitatie index % 4* G4-EN10 water efficiëntie % 7* Platform 6 G4-LA1 personeelsverloop % 4,4 Great Place G4-LA16, HR3, to Work TM HR12 klachten werkomstandigheden & mensenrechten # 0 Platform 8 G4-EN29, SO8 boetes of niet monetaire sancties # 0 Responsible G4-EN34, SO11 bezwaren via formele procedures # 1 partner G4-SO6 politieke steun # 0 for Society G4-SO7 wettelijke acties inzake anti-competitie # 0 * basis Spa Monopole 13

16 14

17 Betrokken met stakeholders Deze ambities werden gevalideerd met een groep stakeholders in België en Nederland in Onze stakeholders hebben eerst en vooral een sterk vertrouwen in de duurzaamheidsaanpak van Spadel. Anderzijds waarschuwden ze voor een te ambitieuze of te optimistische aanpak. Hierbij zal het voor Spadel belangrijk zijn het juiste evenwicht te vinden tussen de ambities en doelstellingen en hun haalbaarheid. De stakeholders vinden de doelstellingen duidelijk gedefinieerd op het vlak van milieu, en zijn vragende partij voor meer duiding bij de andere doelstellingen. De stakeholders wensen dat Spadel meer zichtbaarheid zou creëren inzake de inspanningen voor duurzaamheid. Zowel naar de consument als naar de andere stakeholders. Dit zou ook mogen betekenen dat Spadel duidelijke posities inneemt, bijvoorbeeld op het vlak van verpakkingsafval. Op het vlak van water is er nood aan een objectieve vergelijking van mineraalwaters ten opzichte van andere types water. De stakeholders zien een duidelijke rol weggelegd voor Spadel op het vlak van de promotie van een gezonde levensstijl. Dit in aansluiting bij een sterke verantwoordelijkheid om natuurlijke dranken te maken. Bijkomend onderzoek is nodig om natuurlijkheid van ingrediënten te definiëren. De unieke ervaring die Spadel heeft in de bescherming van de waterwingebieden kan ook breed ingezet worden om een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Stakeholders wensen verder geïnformeerd te blijven over de komende inspanningen die we leveren op het vlak van duurzaamheid. Er werd gekozen om een breed pallet aan stakeholders te betrekken over de gehele waardeketen van toeleveranciers, medewerkers, aandeelhouders, klanten en consumenten tot de gemeenschappen waar de producties gevestigd zijn. Hierbij werd rekening Lijst van geconsulteerde stakeholders België ᐅ Natagora, Karott, Fost Plus, Colruyt, Quick, FEVIA, de stad Spa, Protos, Ecoconso, Exki, WWF Nederland ᐅ CE Delft, Gezondheidsinstituut NIGZ, Albert Heijn, Stichting Natuur & Milieu, NVC Nederlands Verpakkingscentrum, Stichting Voedingscentrum Nederland, Albron gehouden met de principes van de AA1000 standaard en de stakeholder groepen binnen de ISO ondernemingen, consumenten, overheid, personeel, kennisinstellingen en NGO's. 15

18 Deze dialoog met de stakeholders zal verder uitgebouwd worden. Het engagement met stakeholders is breder dan consultatie. Spadel wil ook concrete samenwerkingen aangaan. Eén voorbeeld hiervan is de structurele samenwerking sinds 2011 met GoodPlanet Belgium

19 Platformen Nature's best close to you: Platform 1, 2 en 3 Our footprint: Platform 4 en 5 People & Society: Platform 6, 7 en 8 17

20 18 Nature's best close to you

21 Bescherming van de natuurlijke bronnen en van de biodiversiteit Platform 1 Spadel heeft sinds jaar en dag een proactieve aanpak met het oog op een strikte bescherming en duurzaam beheer van de natuurgebieden waar het natuurlijk mineraalwater ondergronds gewonnen wordt. Deze aanpak, die past binnen een uniek publiekprivé partnership, steunt op 5 pijlers: Administratieve bescherming Behoud en verbetering van de biodiversiteit Duurzaam grondwaterbeheer Risicobeheer Informatie, sensibilisering en educatie Spadel is een voorloper in Europa. Spadel is een voorloper in Europa. De allereerste beschermingswet zag het licht in 1772 en de eerste beschermingszone ontstond te Spa in Vandaag is er een totale beschermingsgebied van hectare. Specifieke acties die in 2012 gestart werden met de steun van Spadel: De ontwikkeling van een nieuw kwaliteitslabel voor de levering van brandstof aan huis te Spa in samenwerking met de brandstofleveranciers en de stad Spa; De start van het Europees Life project Ardennes Liégeoises ( ) met als doelstelling de restauratie van de originele biodiversiteit en vochtige weilanden; De ontwikkeling van een nieuw natuurpark in samenwerking met gemeenten Spa en Stoumont. De bronnen van het natuurlijk mineraalwater Spa ontspringen in het hartje van de Belgische venen. De bronnen van het natuurlijk mineraalwater Bru bevinden zich in de gemeente Stoumont-Lorcé, deze van Wattwiller in het Regionaal natuurpark van de Ballons des Vosges (in de Elzas), Carola ontspringt te Ribeauvillé in de Elzas en de bronnen van Brecon Carreg in het Nationaal Park van Brecon Beacons, één van de tien nationale Britse parken (in het hart van Wales). Vooruitzicht: De natuurlijke bronnen (milieu/water) worden maximaal beschermd. Dit creëert uiteindelijk ook positieve effecten op het vlak van biodiversiteit. Doelstelling is in de toekomst tot een juiste meting van de biodiversiteit te komen in de watercaptatiezones en de hoge kwaliteit te bestendigen of daar waar mogelijk te verbeteren. Hiertoe wordt samengewerkt met de regionale overheid (Département Nature et Forêt) en de omliggende gemeenten. 19

22 Duurzame productontwikkeling Platform 2 Spadel streeft er naar tegen % van de producten natuurlijk te hebben. In dit kader zijn al belangrijke stappen ondernomen. Eerst en vooral werd er gewerkt aan een duidelijke definiëring van wat natuurlijkheid betekent. Hiervoor werden ook externe partijen betrokken. De grote structuur is daarbij afgebakend, de verdere detaillering zal in 2014 worden gefinaliseerd en ter validatie voorgelegd worden aan stakeholders. Een tweede stap is de herformulering van Spa Citroen 100% natuurlijk die in februari 2012 werd gelanceerd. Deze frisdrank bevat 100% natuurlijke ingrediënten. Voor de andere frisdranken is voornamelijk de periode van ontwikkeling naar duurzame ingrediënten. We staan hierbij voor enkele dilemma s waarbij de ecologische voetafdruk wordt afgewogen versus natuurlijkheid: de keuze om artificiële zoetstoffen te vervangen door suiker, heeft een negatieve impact op de koolstofvoetafdruk. Een ander dilemma betreft de impact van de prijs op het produkt, daar suiker duurder is dan de kunstmatige zoetstoffen. Vooruitzicht: worden de scharnierjaren om de trajecten inzake duurzame productontwikkeling verder vorm te geven. 100% natuurlijke ingrediënten 20

23 Duurzaam aankopen Platform 3 Spadel heeft zich als doelstelling gesteld om 80% van haar keten tegen 2015 duurzaam te hebben. Daarbij is duurzaamheid opgenomen als vijfde pijler bij de beoordeling van leveranciers. Vooruitzicht: Het belangrijkste element in de supply chain is dat het basisproduct uit de natuur komt, namelijk natuurlijk mineraalwater. Dit water biedt ook de basis voor onze limonades. Hiervoor worden diverse ingrediënten aangeschaft die afkomstig zijn uit de land- en tuinbouw. Een belangrijke materiaalstroom die aangekocht wordt, vormt het verpakkingsmateriaal met o.a. PET (aankoop in diverse landen). De totale aankoop van goederen en diensten bedraagt 117 mio (2012). Hiervan wordt 47 mio als strategische aankopen beschouwd die geleverd worden door 51 leveranciers. Sinds 2011 wordt een volledig duurzaam beheer ontwikkeld naar deze strategische leveranciers toe. In 2013 ontving elke strategische leverancier een actieplan op maat met aanbevelingen om zodoende duurzaamheid verder te verankeren in hun producten en diensten. (G4-12). Dit wordt in 2014 opgevolgd om de aanbevelingen te concretiseren. In eerste instantie is een Spadel Sustainable Procurement Policy ontwikkeld die opgestuurd wordt naar de leveranciers ter ondertekening. Bijkomend is een samenwerking opgestart met Ecovadis (zie die als derde partij de beoordeling doet van de duurzaamheidsinspanningen van deze leveranciers, waarbij de informatie verkregen wordt door een on-line beoordeling. Tegen 2015 wordt gestreefd om 80% van de strategische aankopen op een 'onder controle' niveau te hebben volgens het evaluatie systeem van Ecovadis. Hiervoor zijn drie KPI's ontwikkeld die de opvolging van deze doelstelling bij de strategische leveranciers monitoren: 1/ het aantal leveranciers dat de Spadel Sustainable Procurement Policy ondertekend heeft (53% in 2012) ; 2/ het aantal leveranciers dat de beoordeling via Ecovadis voltooid heeft (80% in 2012) ; 3/ het aantal leveranciers dat een 'onder controle' score bij deze Ecovadis beoordeling verkregen heeft (35% in 2012). 21

24 22 Our footprint

25 Koolstofvoetafdruk Platform 4 Spadel heeft zich als doelstelling gesteld om tegen 2015 de koolstofvoetafdruk met 20% te verlagen, in de eerste plaats op basis van eigen inspanningen. De baseline van de koolstofvoetafdruk die voor de eerste maal in 2010 werd bepaald voor de Spadel Groep werd herzien. In de huidige berekening wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de Product Environmental Footprint (PEF) en Organisation Environmental Footprint (OEF) guidelines op Europees niveau. Door de herwerkte 2010 baseline, is het mogelijk een correcte vergelijkingsbasis te hebben voor en de komende jaren. De koolstofvoetafdruk is in 2012 met 5% gedaald ten opzichte van 2010 en bedroeg in 2012 voor Spadel 102 kton. Dit is voornamelijk te wijten aan een daling van het directe energieverbruik. Deze daling bedraagt in Spa Monopole 8% (tot MWh). Verschillende initiatieven droegen hiertoe bij, zoals procesoptimalisaties, betere isolatie en nieuwe infrastructuur. Van het totale energieverbruik werd bovendien 30% geleverd door groene stroom. Totale Koolstofvoetafdruk Producten Spadel Verpakking + limonades (ingrediënten) Overige (offsite activiteiten) Energie (onsite productie) Transport End of life in ton CO2-eq. Ook de verpakkingen worden continu geoptimaliseerd inzake gewicht en koolstofvoetafdruk. Zo werd sinds 2010 een daling van 11% tot 17% in gewicht doorgevoerd voor de kleine formaten Spa (respectievelijk 330ml en 500ml). De verpakking bevat nu ook gemiddeld 8% meer gerecycleerd materiaal, wat in totaliteit gemiddeld 40% gerecycleerd materiaal in 2012 betekent. De nieuwe Spa Reine PET-flessen, die in 2010 op de markt werden gebracht, bestaan uit 50% gerecycleerde PET. Hiermee is Spa Reine voorloper in Europa. Verschillende activiteiten dragen bij tot het verminderen van onze voetafdruk. Nieuwe investeringen op de productielokaties, sensibiliserende acties naar het personeel, een beter mobiliteitsbeleid % -80 % -60 % -40 % -20 % 0 % ,3 g. PET Vooruitzicht: 25% gerecycleerde PET ,3 g. PET ,3 g. PET 25% gerecycleerde PET ,9 g. PET 50% gerecycleerde PET ,6 g. PET In 2013 wordt bepaald welke technologische investeringen worden ingezet om bij te dragen aan de reductie van de koolstofvoetafdruk. -44 % van het gewicht van de verpakking van

26 Platform 5 Watervoetafdruk De Water Exploitatie Index (WEI) bepaalt de gemiddelde jaarlijkse onttrekking van water ten opzichte van de lange termijn netto gemiddelde watertoevoer in een bepaalde regio. Wanneer deze meer dan 10% bedraagt ontstaat er volgens de criteria van het Europees Milieu Agentschap (EMA) druk op het watersysteem. Voor Spa bedraagt deze minder dan 4% en aldus ruim minder dan de WEI-drempel bepaald door het EMA. Voor Spa - gemiddelde jaarlijkse Jaarlijkse neerslag Evapotranspiratie Reserve vers water Onttrekking * Universiteit van Luik 1150 liter/m² 700 liter/m²* 450 liter/m²* 16 liter/m² In 2012 werd 1,04 miljoen m³ water gebruikt voor het botteling proces. In 2012 werd op de grootste productielokatie (Spa Monopole) 14% van het productiewaterverbruik (exclusief water in de fles) hergebruikt voor het koelen van pompen en het spoelen van productielijnen. Dit komt overeen met m³. People & Society Vooruitzicht: 24 In 2014 wordt een gedetailleerde watervoetafdruk berekend op basis waarvan een verder actieplan zal worden ontwikkeld.

27 Great Place to Work TM Platform 6 In het kader van de pijler Great Place to Work TM werd er gewerkt rond vertrouwen, trots & welzijn op het werk. De 2-jaarlijkse tevredenheidsmeting via het bureau ICMA werd uitgebreid naar de gehele groep en toonde aan dat de People Performance Index gestegen is met 2% tot 72%. Deze index is gebouwd op 5 pijlers en houdt rekening met tevredenheid, betrokkenheid, loyaliteit, motivatie en zorg. Voor kaderleden en bedienden stonden specifieke acties inzake leiderschap en management centraal. De relatie manager- Leiderschapscompetenties werden gedefinieerd en geïntroduceerd. Deze vormen de basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. In 2012 werden de functiebeschrijvingen van alle kaderleden geactualiseerd die de basis zullen vormen voor een herziening van het functieclassificatiesysteem in De mogelijkheid tot thuiswerk werd in 2012 geïntroduceerd, met de bedoeling meer flexibiliteit te creëren en bij te dragen aan een betere work-life balans. Er werd terug fors medewerker is immers cruciaal in de geïnvesteerd in opleidingen; deze bedragen per werkbeleving van een werknemer. jaar bijna 400 k over Investeringen Evolutie Verdeling M/V in opleiding Evolutie Site (in 2012) Totaal Aandeel (2010) Man Vrouw Arbeiders Bedienden Kader k (2010) Spadel België % -3% 80% 20% % Spa Monopole % -5% 84% 16% % Bru 31 4% -3% 94% 6% % Spadel Brussel 90 13% 6% 56% 44% % Spadel Nederland 51 7% 31% 80% 20% % Les Grandes Sources de Wattwiller (FR) 46 6% -2% 54% 46% % Brecon Mineral Water (UK) 29 4% 0% 73% 27% % Totaal % -1% 74% 26% % Er is een totale personeelswisseling van 4,4% 3 over 2 jaar op het totaal effectief (ten aanzien Vooruitzicht: van 2010), waarvan 29% gedwongen ontslag en 71% vrijwillig. 3 exclusief(pre)pensioen In 2013 zal een nieuw Performance Management proces worden geïntroduceerd, dat meer in lijn is met de people strategie van Spadel. Verder staat functieclassificatie en de remuneratiepolitiek op de agenda. 25

28 26

29 Gezonde levensstijl Platform is eveneens het jaar waarin het welzijn op het werk en meer bepaald een gezonde levensstijl van onze medewerkers speciale aandacht heeft gekregen. Niet alleen vanuit een intrinsiek geloof dat medewerkers die zich goed moeten op de werkvloer, de sociale werkomgeving in de positieve zin beïnvloeden. Ook als verantwoordelijke partner voor de samenleving, is het belangrijk dat onze medewerkers geloofwaardige ambassadeurs zijn. Een programma werd opgesteld waar er zowel aandacht is voor het fysieke als het emotionele welzijn van onze medewerkers. 3 thema s staan hierin centraal: een gezonde voeding, voldoende beweging en energie management. Het merendeel van de hieraan gekoppelde acties zullen vooral in 2013 worden uitgerold. Vooruitzicht: In 2013 worden er voornamelijk acties uitgerold met betrekking tot de eerste pijler, namelijk een gezonde en evenwichtige voeding, om vanaf 2014 de focus te leggen op de 2 andere pijlers. 27

30 28

31 Platform 8 Betrokken maatschappelijke partner Het achtste platform inzake duurzaamheid heeft specifiek tot doel een verantwoorde partner te zijn in de samenleving. Hiertoe is Spadel een strategisch partnerschap aangegaan met Goodplanet Belgium. In het kader van deze partnerschappen wordt geïnvesteerd in projecten die een maatschappelijke meerwaarde creëren. Spadel organiseerde in samenwerking met Goodplanet Belgium de Challenge for Kids natuurkampen, gericht naar kansarme jongeren die weinig kans hebben op contact met natuur. Zowel in 2011 als 2012 werden natuureducatieve posters inzake bos en water verspreid naar duizenden scholen in België. Samen met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) worden acties bepaald om mee te werken aan de doelstellingen van JOGG in Nederland. Verder ondersteunt Spadel via een samenwerking met het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in België onderzoek met maatschappelijke meerwaarde in het domein van water. Spadel is ook lid van diverse MVO verenigingen zoals Business & Society Belgium en Kauri en dit zowel om duurzaamheid te versterken binnen Spadel als actief te promoten. De klanten en andere geïnteresseerden worden via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van alle nieuws bij Spadel. Duurzaamheid maakt hiervan een vaste rubriek uit. Daarnaast is er de 2-jaarlijkse duurzaamheidsrapportering die telkens ook gevolgd wordt door een dialoog met stakeholders. Verder is een aparte rubriek op de website voorbehouden voor duurzaamheid. Zie Spadel verbindt zich tot de reclamecode voor voedingsmiddelen van de voedingssector (Fevia), de Belgian Pledge 'responsible food advertising' en het Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen (NL). In Frankrijk heeft Wattwiller een partnership met de Fondation pour la Recherche contre l Hypertension Artérielle (FRHTA). Vooruitzicht: Voor 2013 zal er een nieuw partner overeenkomst afgesloten worden met GoodPlanet Belgium voor een nieuwe periode van 3 jaar. 29

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Inhoudstafel 1 Voorwoord 3 Inleiding 4 Spadel in het kort 8 MVO-strategie 10 Uitdagingen voor de sector 14 3 pijlers 15

Nadere informatie

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst?

Hoe kan een drankje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Inhoudsopgave Een blik op de toekomst 4 Ons duurzaamheidsplan 5 Een dorstlesser voor iedereen 6 Coca-Cola: één merk, meerdere bedrijven 7 Wereldwijde merken, lokaal bedrijf 8 Onze activiteiten in kaart

Nadere informatie

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013

Werken aan je toekomst. Duurzaamheidsverslag 2013 Werken aan je toekomst Duurzaamheidsverslag 2013 Inhoudstafel De groep... 2 Bedrijfsprofiel.............................................4 Missie... 5 Onze waarden... 5 Voorwoord van de de voorzitter en

Nadere informatie

Halle, 25 juni 2010. Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE

Halle, 25 juni 2010. Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt. Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE Halle, 25 juni 2010 Naamloze Vennootschap Etn. Fr. Colruyt Maatschappelijke zetel: Wilgenveld Edingensesteenweg 196 B-1500 HALLE RPR Brussel BTW: BE 400.378.485 Ondernemingsnummer: 0400.378.485 Tel. +32

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 over dit verslag 2 over dit verslag Beste stakeholder, 3 Dit is het negende maatschappelijk verslag van Randstad Belgium. Het is de bedoeling dat u

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag Maatschappelijk Jaarverslag 2013 IHC Merwede P.O. Box 204, 3360 AE Sliedrecht Molendijk 94, 3361 EP Sliedrecht The Netherlands T +31 184 41 15 55 F +31 184 41 18 84 info@ihcmerwede.com www.ihcmerwede.com

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD

DOING ELLBY ELL BY. Maatschappelijk jaarverslag 2010. McDonald s Nederland OOD DOING OING ELLBY Maatschappelijk jaarverslag 2010 DOING ELL BY McDonald s Nederland OOD 1 xx Voorwoord xx Over McDonald s xx Bewuste leefstijl xx Beter milieu xx Duurzame keten xx Groei van onze mensen

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 21 Corporate Governance 22 Bijlagen

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar JAARVERSLAG 2014 DELHAIZE GROEP (1) EEN LEIDENDE VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities op vlak van voedingsdistributie in onze voornaamste markten. Onze operationele ondernemingen

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie