Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten van de Groep Spadel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2011-2012 van de Groep Spadel"

Transcriptie

1

2 Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten van de Groep Spadel

3 Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 5 Spadel in het kort 6 MVO-strategie en Bestuur 9 Onze verantwoordelijkheid 11 Betrokken met stakeholders 15 Platformen 17 Bescherming van de natuurlijke bronnen en van de biodiversiteit 19 Duurzame productontwikkeling 20 Duurzaam aankopen 21 Koolstofvoetafdruk 23 Watervoetafdruk 24 Great Place to Work TM 25 Gezonde levensstijl 27 Betrokken maatschappelijke partner 29 GRI Verslaggevingsraamwerk 31 Contacten 36 1

4 2

5 Voorwoord De natuurlijke weg naar een duurzame wereld Duurzaamheid zit in ons DNA. Reeds in 1889 ontstond het 1 ste beschermd waterwinningsgebied in Europa te Spa om de originele zuiverheid en kwaliteit van het natuurlijk mineraalwater voor de toekomstige generaties te garanderen. Als de mens het water beschermt, beschermt het water de mens. Dit is niet alleen een visie maar vertaalt zich ook concreet elke dag binnen het bedrijf. Het is dan ook een noodzaak om duurzaamheid essentieel verankerd te zien in onze lange termijn strategie en onze businessplannen. Daarom wordt duurzaamheid op continue basis opgevolgd binnen het directiecomité en stroomt het door de verschillende departementen van Spadel. Enkel op deze wijze kunnen we ook onze leiderspositie inzake duurzaamheid ontwikkelen en versterken. Deze ambitie heeft een concrete basis nodig, uitdagende doelstellingen die u terug kan vinden in het Spadel Sustainability Strategy document dat in 2012 werd uitgebracht. De grote lijnen waarop we actie ondernemen zijn daarin vastgelegd: Nature s best close to you gericht op een proactief beleid inzake bescherming van de natuurlijke bronnen en op productinnovatie met als doel te streven naar natuurlijkheid in alle producten. Our footprint waarbij we maximaal werken op de reductie van zowel de koolstof- als de watervoetafdruk. Great Place to Work TM & Responsible Partner for Society waarbij we intern en extern op sociaal en maatschappelijk vlak een belangrijke rol willen spelen. Sinds de lancering van onze duurzaamheidsstrategie 2015, ben ik blij vast te stellen dat we op deze drie pijlers vooruitgang hebben geboekt. Er blijven belangrijke challenges die we binnen de organisatie opnemen ondanks de moeilijke Duurzaamheid zit in ons DNA. economische context. We werken niet alleen inhoudelijk aan het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen, ook de interne organisatie werd aangepast, met de aanwerving van een Group Environmental Coordinator. De ingeslagen weg inzake duurzaamheid toont aan dat we onze leiderspositie hierin willen versterken. En zoals elke mooie weg, zit hier en daar een bocht. We kijken er naar uit om deze natuurlijke weg samen met al onze medewerkers verder te zetten. Marc du Bois Gedelegeerd Bestuurder 3

6 4

7 Inleiding Ons tweede duurzaamheidsverslag! Na het verschijnen van het eerste duurzaamheidsverslag in 2011 over de activiteiten in 2010 is het met groot genoegen dat we ons tweede duurzaamheidsverslag voorstellen. We hebben hard gewerkt aan de verschillende ambities die we ons hebben gesteld naar 2015 en 2020 toe. Dit dankzij een hechte samenwerking met en tussen alle afdelingen binnen Spadel, de groeiende dialoog met externe partners en een strategische samenwerking met het MVO adviesbureau Sustenuto. We zijn op de goede weg maar er zal blijvende aandacht en inspanning nodig zijn om alle ambities in te lossen. Dit rapport baseert zich op de nieuwe GRIrichtlijnen (Global Reporting Initiative, versie 4 Persoonlijk zijn we blij met deze nieuwe versie. Het plaatst de duidelijk omlijnde verantwoordelijkheid (materialiteit) en stakeholders vooraan, twee aspecten die aan de basis liggen van de duurzaamheidsstrategie die in 2010 werd ontwikkeld. Het komt zo meer en meer in lijn met de ISO richtlijnen die we als bijkomend kader gebruiken om onze strategie verder vorm te geven. We kijken vol verwachting uit naar uw reactie op dit rapport. Zelf zien we tal van kansen om het nog beter te doen, bv in de vorm en de wijze waarop we rapporteren. Ook op dit vlak gaan we graag in dialoog met u! Ann Vandenhende CSR Manager Rapporteringsprofiel De rapporteringsperiode komt overeen met de jaren (van 1 januari tot 31 december). De data van de indicatoren stemt meestal overeen met het meest recente jaar Het voorgaande meest recente rapport was het duurzaamheidsverslag Dit was ook het eerste duurzaamheidsverslag van Spadel. De scope van het duurzaamheidsrapport is gelijkaardig gebleven. Wij rapporteren op het vlak van duurzaamheid volgens een 2-jaarlijkse cyclus. Dit duurzaamheidsverslag is in overeenstemming met GRI-4 Core, niet extern geverifieerd. 5

8 Spadel in het kort Spadel produceert en commercialiseert natuurlijke mineraal en bronwater en limonades op basis van natuurlijk mineraalwater: Spa, Bru, Wattwiller, Carola 1 en Brecon Carreg (zie JR 2012 pp ). Spadel beschikt over vijf productiesites in Europa (zie JR pp 12,70). De voornaamste markten bevinden zich in België-Luxemburg, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (zie JR 2012 pp ). Daarnaast worden de merken geëxporteerd naar meer dan 30 landen wat ongeveer 1% van het jaarlijkse totale volume van de Groep vertegenwoordigt (zie JR 2012 pp. 28). Het bedrijf (Spa Monopole) werd op gecreëerd en Spadel N.V. op is opgericht op. Op controleert Finances & industries N.V., Vennootschap in rechte gecontroleerd door: Société de participation financière Guyan (Luxemburg) 90,84% van de aandelen van Spadel N.V. De overige 9,16% van de aandelen zijn op Euronext Brussel genoteerd. Eind realiseerde de Groep een omzet van 198,2 miljoen euro (exclusief taksen) en behaalde een operationeel resultaat van 12,8 miljoen euro. De groep telt vandaag 760 medewerkers waarvan 75% in België werkzaam is. Spadel is marktleider in de Benelux in de sector van natuurlijk mineraalwater. In 2012 produceerde Spadel 500 miljoen liter water en limonades. Spadel Nederland B.V. 100% Spadel N.V. 100% Spa Monopole N.V. 99,99% Zie Jaarrapport 2012 in Euro Omzet Activa Nettoactiva Belux Nettoactiva Nederland 92 Nettoactiva Overige Aandelen - aantal Bru-Chevron N.V. Spa Monopole N.V. Division Spadel UK 100% Les Grandes Sources de Wattwiller S.A.S. 99,6% Eaux Minérales de Ribeauvillé S.A. 1 Privaat (Finances & industries N.V. Brussel) 90,84% Publiek 9,16% Opmerking: Spadel Group publiceert enkel geconsolideerde rekeningen 6 1 Spadel heeft in juli 2013 de SA Eaux Minérales de Ribeauvillé gekocht die het merk bronwater Carola in Frankrijk commercialiseert. 2 Resultaten zonder Carola

9 Informatie betreffende dit duurzaamheidsverslag Waar relevant, wordt verwijzing gemaakt naar informatie die opgenomen is in het jaarrapport 2012 (JR 2012). Dit jaarrapport kan gevonden worden op Ook het jaarrapport 2011 is daar ter beschikking. Verder wordt ook verwezen naar informatie opgenomen in het eerste duurzaamheidsrapport en het Spadel duurzaamheid strategie document. Deze documenten kunt u terugvinden op In het rapport vindt u de verwijzing naar de specifieke G4-indicatoren. Deze zijn achteraan dit rapport nog eens samengebracht in een overzichtstabel. Er zijn geen significante wijzigingen met betrekking tot Spadel's organisatie, structuur, aandeelhouderschap of toeleveringsketen ten opzichte van De merken 7

10 8

11 MVO-strategie en Bestuur Een volledig overzicht van het bestuur van Spadel wordt gegeven in het jaarrapport 2012 pp Dit omvat informatie over de Corporate Governance verklaring, de interne en externe controle systemen, de beheersstructuren en hun werking met ondermeer informatie over het auditcomité en het benoemings- en renumeratiecomité Vier waarden (passie-openheidnabijheid-vooruitgang) staan centraal bij Spadel - zie p. 6 eerste duurzaamheidsverslag. Na het definiëren van de duurzaamheidsstrategie in 2012 is nagedacht hoe we duurzaamheid beter structureel kunnen verankeren. De ambitieuze doelstelling inzake de koolstofvoetafdruk maakt dat nieuwe functies dienen gecreëerd te worden zoals een Group Environmental Coordinator. Daarnaast engageert Spadel zich in het kader van diverse vrijwillige externe initiatieven: the Belgian Pledge Ondertekening van de Spa-verklaring (initiatief van 21 bedrijven uit de streek van Spa die zich ertoe verbinden om in hun algemeen beleid de aspecten van de klimaatsverandering op te nemen) Corporate Government Charter (die de governance-regels van Spadel bepaalt, zie Jaarverslag 2012 p.35) Spadel is partner van het Europees project Life Ardennes Liégeoises als doel de natuurlijke omgeving van de Hoge Ardennen te herstellen Nederland: Handvest Gezonde Schoolkantine, een initiatief van het Voedingscentrum Spadel onderschrijft de Belgian Pledge (verbintenis van voedingsbedrijven inzake verantwoordelijke reclamepraktijken) Spadel is stichtend partner van Goodplanet Belgium Spadel, eco-dynamisch bedrijf 2 sterren De Modus vivendi afgesloten in 1967 tussen Spa Monopole, de Stad Spa en het Waals Gewest. Deze beoogt een duurzaam beheer van het waterpatrimonium: strikte bescherming van de waterbronnen, herstel van vochtige zones of venen (turfzones), behoud en versterking van de biodiversiteit. Het zeer geringe natriumgehalte van Wattwiller maakt dit tot een referentiewater voor de zoutarme diëten, vooral aangewezen voor personen die lijden aan hart- en vaatziekten. Wattwiller is daarom partner van de Fondation de Recherche sur l Hypertension Artérielle (de Stichting voor onderzoek van arteriële hypertensie) in Frankrijk en organiseert acties rond het meten van de bloeddruk van consumenten in een aantal stadscentra. 9

12 Verder is Spadel ook lid van sectorverenigingen: FEVIA: Belgische Federatie van de Voedingsnijverheid VIWF: De sectorale vereniging in België die de belangen van de producenten van flessenwater en frisdranken behartigt. FWS: Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (Nederland) CSEM: Chambre Syndicale des eaux minérales (Frankrijk) Natural Hydration Council (Verenigd Koninkrijk) EFBW: European Federation of Bottled Waters ( Europa) Chambre Syndicale Eaux Mineŕales MVO-organisaties: Business & Society Belgium (Belgian Business Network for Corporate Social Responsibility) Kauri (Meeting point for global Sustainable action) 10

13 Onze verantwoordelijkheid 2010 stond volledig in het teken van de ontwikkeling van een duurzaamheidsstrategie. Deze werd in 2012 gecommuniceerd via het document Spadel Sustainability Strategy Caring for our community and nature. Deze strategie is gebaseerd op 3 pijlers. Voor elk van deze pijlers zijn diverse doelstellingen gedefinieerd die geclusterd zijn in acht platformen: Nature's best close to you Our footprint People & Society Platform 1 Sustainable water management & biodiversity Platform 2 Natural products Platform 4 Carbon footprint Platform 5 Water footprint Platform 6 Great Place to Work TM Platform 7 Employees healthy lifestyle Platform 3 Responsible sourcing Platform 8 Responsible partner for society 11

14 Per platform werden verschillende doelstellingen voor 2015 en 2020 bepaald, met een visie naar 2039 toe. Our Ambition in Brief Spadel s Vision: Caring for our community and the nature - Preparing the future 3 Focus Areas: 1. Nature s best close to you 2. Our footprint 3. People & Society Nature s best close to you ᐅ ᐅ ᐅ highest standards of water resource protection in all Spadel Sites 50% of our products labeled natural 80% responsible sourcing Our footprint ᐅ The green mile (20%), reducing our footprint through: 20% energy efficiency reduce 20% carbon ᐅ Water footprint: -20% People: One Team - One Company ᐅ by the Great Place to Work TM standard Nature s best close to you ᐅ ᐅ to be the reference on water resource protection 100% responsible sourcing Our footprint ᐅ carbon neutrality People: Responsible Partner for Society ᐅ contribute to a healthy life pattern through hydration and balanced diets We strive towards a positive footprint in every aspect of the value chain. 12

15 Voor deze doelstelling zijn specifieke indicatoren ontwikkeld. Deze worden aangevuld met indicatoren volgens de GRI. Onderstaande tabel heeft een overzicht van core G4-indicatoren. Voor elk van deze indicatoren is aangeduid binnen welk platform zij inhoudelijk passen en welk hun resultaat is voor Er zijn geen GRI-indicatoren die op directe wijze verband houden met Platform 7 gezonde levensstijl bij werknemers Spadel. In navolging van deze algemene duurzaamheidsstrategie, werden in 2013 identieke oefeningen gehouden voor de sites Les Grandes Sources de Wattwiller in Frankrijk en Brecon Mineral Water in Wales. Deze oefeningen moeten toelaten duurzaamheid in lijn met de visie van Spadel te implementeren en op maat van de regionale context. Spadel Sustainability Spadel Strategy Code GRI Indicator Eenheid Groep G4-EC1 omzet (exclusief taksen) mio 198,2 Platform 1 Sustainable water G4-EN13 bescherming van de waterbronnen ha management & biodiversity Platform 2 G4-EN27 daling in materiaalverbruik % 14* Natural products G4-PR1 gezondheid en natuurlijkheid bij productontwikkeling % 100 G4-PR2 aantal terugnames # 0 G4-PR3 informatie op het label % G4-PR4 inbreuken op label informatie # 0 G4-PR5 klantentevredenheid via aantal bemerkingen aantal/mio 1,05 G4-PR7 inbreuken op vrijwillige marketing codes # 0 G4-PR8 inbreuken op vertrouwelijkheid van informatie # 0 G4-PR9 boetes inzake product en gebruik 0 Platform 3 G4-EC9 aankoop binnen radius van 500 km % 82 Responsible G4-EN32, LA14, sourcing HR10, SO9 evaluatie van strategische leveranciers % 80 G4-EN32, LA14, HR10, SO9 aandeel van nieuwe strategische leveranciers % 21 G4-HR4, 5, 6 Spadel Sustainability Procurement Charter % 53 G4-HR4, 5, 6 risico's in de supply chain % 6 Platform 4 G4-EN2 gerecycleerd materiaal % 40* Carbon Footprint G4-EN3 energieverbruik MWh * G4-EN6 energie efficiëntie % 8* G4-EN15 koolstof voetafdruk (scope 1, direct energieverbruik) CO2-eq G4-EN16 koolstof voetafdruk (scope 2, indirect energieverbruik) CO2-eq 954 G4-EN17 koolstof voetafdruk (scope 3, ander indirect energieverbruik) CO2-eq G4-EN19, 27 reductie van de koolstof voetafdruk % -5 Platform 5 G4-EN8 waterverbruik mio liter Water footprint G4-EN9 water exploitatie index % 4* G4-EN10 water efficiëntie % 7* Platform 6 G4-LA1 personeelsverloop % 4,4 Great Place G4-LA16, HR3, to Work TM HR12 klachten werkomstandigheden & mensenrechten # 0 Platform 8 G4-EN29, SO8 boetes of niet monetaire sancties # 0 Responsible G4-EN34, SO11 bezwaren via formele procedures # 1 partner G4-SO6 politieke steun # 0 for Society G4-SO7 wettelijke acties inzake anti-competitie # 0 * basis Spa Monopole 13

16 14

17 Betrokken met stakeholders Deze ambities werden gevalideerd met een groep stakeholders in België en Nederland in Onze stakeholders hebben eerst en vooral een sterk vertrouwen in de duurzaamheidsaanpak van Spadel. Anderzijds waarschuwden ze voor een te ambitieuze of te optimistische aanpak. Hierbij zal het voor Spadel belangrijk zijn het juiste evenwicht te vinden tussen de ambities en doelstellingen en hun haalbaarheid. De stakeholders vinden de doelstellingen duidelijk gedefinieerd op het vlak van milieu, en zijn vragende partij voor meer duiding bij de andere doelstellingen. De stakeholders wensen dat Spadel meer zichtbaarheid zou creëren inzake de inspanningen voor duurzaamheid. Zowel naar de consument als naar de andere stakeholders. Dit zou ook mogen betekenen dat Spadel duidelijke posities inneemt, bijvoorbeeld op het vlak van verpakkingsafval. Op het vlak van water is er nood aan een objectieve vergelijking van mineraalwaters ten opzichte van andere types water. De stakeholders zien een duidelijke rol weggelegd voor Spadel op het vlak van de promotie van een gezonde levensstijl. Dit in aansluiting bij een sterke verantwoordelijkheid om natuurlijke dranken te maken. Bijkomend onderzoek is nodig om natuurlijkheid van ingrediënten te definiëren. De unieke ervaring die Spadel heeft in de bescherming van de waterwingebieden kan ook breed ingezet worden om een maatschappelijke meerwaarde te creëren. Stakeholders wensen verder geïnformeerd te blijven over de komende inspanningen die we leveren op het vlak van duurzaamheid. Er werd gekozen om een breed pallet aan stakeholders te betrekken over de gehele waardeketen van toeleveranciers, medewerkers, aandeelhouders, klanten en consumenten tot de gemeenschappen waar de producties gevestigd zijn. Hierbij werd rekening Lijst van geconsulteerde stakeholders België ᐅ Natagora, Karott, Fost Plus, Colruyt, Quick, FEVIA, de stad Spa, Protos, Ecoconso, Exki, WWF Nederland ᐅ CE Delft, Gezondheidsinstituut NIGZ, Albert Heijn, Stichting Natuur & Milieu, NVC Nederlands Verpakkingscentrum, Stichting Voedingscentrum Nederland, Albron gehouden met de principes van de AA1000 standaard en de stakeholder groepen binnen de ISO ondernemingen, consumenten, overheid, personeel, kennisinstellingen en NGO's. 15

18 Deze dialoog met de stakeholders zal verder uitgebouwd worden. Het engagement met stakeholders is breder dan consultatie. Spadel wil ook concrete samenwerkingen aangaan. Eén voorbeeld hiervan is de structurele samenwerking sinds 2011 met GoodPlanet Belgium

19 Platformen Nature's best close to you: Platform 1, 2 en 3 Our footprint: Platform 4 en 5 People & Society: Platform 6, 7 en 8 17

20 18 Nature's best close to you

21 Bescherming van de natuurlijke bronnen en van de biodiversiteit Platform 1 Spadel heeft sinds jaar en dag een proactieve aanpak met het oog op een strikte bescherming en duurzaam beheer van de natuurgebieden waar het natuurlijk mineraalwater ondergronds gewonnen wordt. Deze aanpak, die past binnen een uniek publiekprivé partnership, steunt op 5 pijlers: Administratieve bescherming Behoud en verbetering van de biodiversiteit Duurzaam grondwaterbeheer Risicobeheer Informatie, sensibilisering en educatie Spadel is een voorloper in Europa. Spadel is een voorloper in Europa. De allereerste beschermingswet zag het licht in 1772 en de eerste beschermingszone ontstond te Spa in Vandaag is er een totale beschermingsgebied van hectare. Specifieke acties die in 2012 gestart werden met de steun van Spadel: De ontwikkeling van een nieuw kwaliteitslabel voor de levering van brandstof aan huis te Spa in samenwerking met de brandstofleveranciers en de stad Spa; De start van het Europees Life project Ardennes Liégeoises ( ) met als doelstelling de restauratie van de originele biodiversiteit en vochtige weilanden; De ontwikkeling van een nieuw natuurpark in samenwerking met gemeenten Spa en Stoumont. De bronnen van het natuurlijk mineraalwater Spa ontspringen in het hartje van de Belgische venen. De bronnen van het natuurlijk mineraalwater Bru bevinden zich in de gemeente Stoumont-Lorcé, deze van Wattwiller in het Regionaal natuurpark van de Ballons des Vosges (in de Elzas), Carola ontspringt te Ribeauvillé in de Elzas en de bronnen van Brecon Carreg in het Nationaal Park van Brecon Beacons, één van de tien nationale Britse parken (in het hart van Wales). Vooruitzicht: De natuurlijke bronnen (milieu/water) worden maximaal beschermd. Dit creëert uiteindelijk ook positieve effecten op het vlak van biodiversiteit. Doelstelling is in de toekomst tot een juiste meting van de biodiversiteit te komen in de watercaptatiezones en de hoge kwaliteit te bestendigen of daar waar mogelijk te verbeteren. Hiertoe wordt samengewerkt met de regionale overheid (Département Nature et Forêt) en de omliggende gemeenten. 19

22 Duurzame productontwikkeling Platform 2 Spadel streeft er naar tegen % van de producten natuurlijk te hebben. In dit kader zijn al belangrijke stappen ondernomen. Eerst en vooral werd er gewerkt aan een duidelijke definiëring van wat natuurlijkheid betekent. Hiervoor werden ook externe partijen betrokken. De grote structuur is daarbij afgebakend, de verdere detaillering zal in 2014 worden gefinaliseerd en ter validatie voorgelegd worden aan stakeholders. Een tweede stap is de herformulering van Spa Citroen 100% natuurlijk die in februari 2012 werd gelanceerd. Deze frisdrank bevat 100% natuurlijke ingrediënten. Voor de andere frisdranken is voornamelijk de periode van ontwikkeling naar duurzame ingrediënten. We staan hierbij voor enkele dilemma s waarbij de ecologische voetafdruk wordt afgewogen versus natuurlijkheid: de keuze om artificiële zoetstoffen te vervangen door suiker, heeft een negatieve impact op de koolstofvoetafdruk. Een ander dilemma betreft de impact van de prijs op het produkt, daar suiker duurder is dan de kunstmatige zoetstoffen. Vooruitzicht: worden de scharnierjaren om de trajecten inzake duurzame productontwikkeling verder vorm te geven. 100% natuurlijke ingrediënten 20

23 Duurzaam aankopen Platform 3 Spadel heeft zich als doelstelling gesteld om 80% van haar keten tegen 2015 duurzaam te hebben. Daarbij is duurzaamheid opgenomen als vijfde pijler bij de beoordeling van leveranciers. Vooruitzicht: Het belangrijkste element in de supply chain is dat het basisproduct uit de natuur komt, namelijk natuurlijk mineraalwater. Dit water biedt ook de basis voor onze limonades. Hiervoor worden diverse ingrediënten aangeschaft die afkomstig zijn uit de land- en tuinbouw. Een belangrijke materiaalstroom die aangekocht wordt, vormt het verpakkingsmateriaal met o.a. PET (aankoop in diverse landen). De totale aankoop van goederen en diensten bedraagt 117 mio (2012). Hiervan wordt 47 mio als strategische aankopen beschouwd die geleverd worden door 51 leveranciers. Sinds 2011 wordt een volledig duurzaam beheer ontwikkeld naar deze strategische leveranciers toe. In 2013 ontving elke strategische leverancier een actieplan op maat met aanbevelingen om zodoende duurzaamheid verder te verankeren in hun producten en diensten. (G4-12). Dit wordt in 2014 opgevolgd om de aanbevelingen te concretiseren. In eerste instantie is een Spadel Sustainable Procurement Policy ontwikkeld die opgestuurd wordt naar de leveranciers ter ondertekening. Bijkomend is een samenwerking opgestart met Ecovadis (zie die als derde partij de beoordeling doet van de duurzaamheidsinspanningen van deze leveranciers, waarbij de informatie verkregen wordt door een on-line beoordeling. Tegen 2015 wordt gestreefd om 80% van de strategische aankopen op een 'onder controle' niveau te hebben volgens het evaluatie systeem van Ecovadis. Hiervoor zijn drie KPI's ontwikkeld die de opvolging van deze doelstelling bij de strategische leveranciers monitoren: 1/ het aantal leveranciers dat de Spadel Sustainable Procurement Policy ondertekend heeft (53% in 2012) ; 2/ het aantal leveranciers dat de beoordeling via Ecovadis voltooid heeft (80% in 2012) ; 3/ het aantal leveranciers dat een 'onder controle' score bij deze Ecovadis beoordeling verkregen heeft (35% in 2012). 21

24 22 Our footprint

25 Koolstofvoetafdruk Platform 4 Spadel heeft zich als doelstelling gesteld om tegen 2015 de koolstofvoetafdruk met 20% te verlagen, in de eerste plaats op basis van eigen inspanningen. De baseline van de koolstofvoetafdruk die voor de eerste maal in 2010 werd bepaald voor de Spadel Groep werd herzien. In de huidige berekening wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de Product Environmental Footprint (PEF) en Organisation Environmental Footprint (OEF) guidelines op Europees niveau. Door de herwerkte 2010 baseline, is het mogelijk een correcte vergelijkingsbasis te hebben voor en de komende jaren. De koolstofvoetafdruk is in 2012 met 5% gedaald ten opzichte van 2010 en bedroeg in 2012 voor Spadel 102 kton. Dit is voornamelijk te wijten aan een daling van het directe energieverbruik. Deze daling bedraagt in Spa Monopole 8% (tot MWh). Verschillende initiatieven droegen hiertoe bij, zoals procesoptimalisaties, betere isolatie en nieuwe infrastructuur. Van het totale energieverbruik werd bovendien 30% geleverd door groene stroom. Totale Koolstofvoetafdruk Producten Spadel Verpakking + limonades (ingrediënten) Overige (offsite activiteiten) Energie (onsite productie) Transport End of life in ton CO2-eq. Ook de verpakkingen worden continu geoptimaliseerd inzake gewicht en koolstofvoetafdruk. Zo werd sinds 2010 een daling van 11% tot 17% in gewicht doorgevoerd voor de kleine formaten Spa (respectievelijk 330ml en 500ml). De verpakking bevat nu ook gemiddeld 8% meer gerecycleerd materiaal, wat in totaliteit gemiddeld 40% gerecycleerd materiaal in 2012 betekent. De nieuwe Spa Reine PET-flessen, die in 2010 op de markt werden gebracht, bestaan uit 50% gerecycleerde PET. Hiermee is Spa Reine voorloper in Europa. Verschillende activiteiten dragen bij tot het verminderen van onze voetafdruk. Nieuwe investeringen op de productielokaties, sensibiliserende acties naar het personeel, een beter mobiliteitsbeleid % -80 % -60 % -40 % -20 % 0 % ,3 g. PET Vooruitzicht: 25% gerecycleerde PET ,3 g. PET ,3 g. PET 25% gerecycleerde PET ,9 g. PET 50% gerecycleerde PET ,6 g. PET In 2013 wordt bepaald welke technologische investeringen worden ingezet om bij te dragen aan de reductie van de koolstofvoetafdruk. -44 % van het gewicht van de verpakking van

26 Platform 5 Watervoetafdruk De Water Exploitatie Index (WEI) bepaalt de gemiddelde jaarlijkse onttrekking van water ten opzichte van de lange termijn netto gemiddelde watertoevoer in een bepaalde regio. Wanneer deze meer dan 10% bedraagt ontstaat er volgens de criteria van het Europees Milieu Agentschap (EMA) druk op het watersysteem. Voor Spa bedraagt deze minder dan 4% en aldus ruim minder dan de WEI-drempel bepaald door het EMA. Voor Spa - gemiddelde jaarlijkse Jaarlijkse neerslag Evapotranspiratie Reserve vers water Onttrekking * Universiteit van Luik 1150 liter/m² 700 liter/m²* 450 liter/m²* 16 liter/m² In 2012 werd 1,04 miljoen m³ water gebruikt voor het botteling proces. In 2012 werd op de grootste productielokatie (Spa Monopole) 14% van het productiewaterverbruik (exclusief water in de fles) hergebruikt voor het koelen van pompen en het spoelen van productielijnen. Dit komt overeen met m³. People & Society Vooruitzicht: 24 In 2014 wordt een gedetailleerde watervoetafdruk berekend op basis waarvan een verder actieplan zal worden ontwikkeld.

27 Great Place to Work TM Platform 6 In het kader van de pijler Great Place to Work TM werd er gewerkt rond vertrouwen, trots & welzijn op het werk. De 2-jaarlijkse tevredenheidsmeting via het bureau ICMA werd uitgebreid naar de gehele groep en toonde aan dat de People Performance Index gestegen is met 2% tot 72%. Deze index is gebouwd op 5 pijlers en houdt rekening met tevredenheid, betrokkenheid, loyaliteit, motivatie en zorg. Voor kaderleden en bedienden stonden specifieke acties inzake leiderschap en management centraal. De relatie manager- Leiderschapscompetenties werden gedefinieerd en geïntroduceerd. Deze vormen de basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. In 2012 werden de functiebeschrijvingen van alle kaderleden geactualiseerd die de basis zullen vormen voor een herziening van het functieclassificatiesysteem in De mogelijkheid tot thuiswerk werd in 2012 geïntroduceerd, met de bedoeling meer flexibiliteit te creëren en bij te dragen aan een betere work-life balans. Er werd terug fors medewerker is immers cruciaal in de geïnvesteerd in opleidingen; deze bedragen per werkbeleving van een werknemer. jaar bijna 400 k over Investeringen Evolutie Verdeling M/V in opleiding Evolutie Site (in 2012) Totaal Aandeel (2010) Man Vrouw Arbeiders Bedienden Kader k (2010) Spadel België % -3% 80% 20% % Spa Monopole % -5% 84% 16% % Bru 31 4% -3% 94% 6% % Spadel Brussel 90 13% 6% 56% 44% % Spadel Nederland 51 7% 31% 80% 20% % Les Grandes Sources de Wattwiller (FR) 46 6% -2% 54% 46% % Brecon Mineral Water (UK) 29 4% 0% 73% 27% % Totaal % -1% 74% 26% % Er is een totale personeelswisseling van 4,4% 3 over 2 jaar op het totaal effectief (ten aanzien Vooruitzicht: van 2010), waarvan 29% gedwongen ontslag en 71% vrijwillig. 3 exclusief(pre)pensioen In 2013 zal een nieuw Performance Management proces worden geïntroduceerd, dat meer in lijn is met de people strategie van Spadel. Verder staat functieclassificatie en de remuneratiepolitiek op de agenda. 25

28 26

29 Gezonde levensstijl Platform is eveneens het jaar waarin het welzijn op het werk en meer bepaald een gezonde levensstijl van onze medewerkers speciale aandacht heeft gekregen. Niet alleen vanuit een intrinsiek geloof dat medewerkers die zich goed moeten op de werkvloer, de sociale werkomgeving in de positieve zin beïnvloeden. Ook als verantwoordelijke partner voor de samenleving, is het belangrijk dat onze medewerkers geloofwaardige ambassadeurs zijn. Een programma werd opgesteld waar er zowel aandacht is voor het fysieke als het emotionele welzijn van onze medewerkers. 3 thema s staan hierin centraal: een gezonde voeding, voldoende beweging en energie management. Het merendeel van de hieraan gekoppelde acties zullen vooral in 2013 worden uitgerold. Vooruitzicht: In 2013 worden er voornamelijk acties uitgerold met betrekking tot de eerste pijler, namelijk een gezonde en evenwichtige voeding, om vanaf 2014 de focus te leggen op de 2 andere pijlers. 27

30 28

31 Platform 8 Betrokken maatschappelijke partner Het achtste platform inzake duurzaamheid heeft specifiek tot doel een verantwoorde partner te zijn in de samenleving. Hiertoe is Spadel een strategisch partnerschap aangegaan met Goodplanet Belgium. In het kader van deze partnerschappen wordt geïnvesteerd in projecten die een maatschappelijke meerwaarde creëren. Spadel organiseerde in samenwerking met Goodplanet Belgium de Challenge for Kids natuurkampen, gericht naar kansarme jongeren die weinig kans hebben op contact met natuur. Zowel in 2011 als 2012 werden natuureducatieve posters inzake bos en water verspreid naar duizenden scholen in België. Samen met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) worden acties bepaald om mee te werken aan de doelstellingen van JOGG in Nederland. Verder ondersteunt Spadel via een samenwerking met het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in België onderzoek met maatschappelijke meerwaarde in het domein van water. Spadel is ook lid van diverse MVO verenigingen zoals Business & Society Belgium en Kauri en dit zowel om duurzaamheid te versterken binnen Spadel als actief te promoten. De klanten en andere geïnteresseerden worden via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van alle nieuws bij Spadel. Duurzaamheid maakt hiervan een vaste rubriek uit. Daarnaast is er de 2-jaarlijkse duurzaamheidsrapportering die telkens ook gevolgd wordt door een dialoog met stakeholders. Verder is een aparte rubriek op de website voorbehouden voor duurzaamheid. Zie Spadel verbindt zich tot de reclamecode voor voedingsmiddelen van de voedingssector (Fevia), de Belgian Pledge 'responsible food advertising' en het Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen (NL). In Frankrijk heeft Wattwiller een partnership met de Fondation pour la Recherche contre l Hypertension Artérielle (FRHTA). Vooruitzicht: Voor 2013 zal er een nieuw partner overeenkomst afgesloten worden met GoodPlanet Belgium voor een nieuwe periode van 3 jaar. 29

Verdiepingsbijeenkomst KIDV 25 september Stefan De Clercq

Verdiepingsbijeenkomst KIDV 25 september Stefan De Clercq Verdiepingsbijeenkomst KIDV 25 september 2014 Stefan De Clercq 1 Inhoud presentatie Spadel in vogelvlucht CSR strategie en ambities Duurzaam verpakkingsmanagement bij Spadel Learnings uit de praktijk 2

Nadere informatie

Sustainability Report 2013-2014

Sustainability Report 2013-2014 Sustainability Report 2013-2014 Onze aanpak - Voorwoord CEO Voorwoord CEO De natuurlijke weg naar een duurzame wereld G4-1 Duurzaamheid zit in ons DNA. Reeds in 1889 ontstond het 1 ste beschermd waterwinningsgebied

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Meer informatie. Ann Vandenhende. Voor meer informatie gelieve onze website te consulteren op www.spadel.com. U kan ook contact opnemen met:

Meer informatie. Ann Vandenhende. Voor meer informatie gelieve onze website te consulteren op www.spadel.com. U kan ook contact opnemen met: Meer informatie Voor meer informatie gelieve onze website te consulteren op www.spadel.com. U kan ook contact opnemen met: Ann Vandenhende CSR Manager a.vandenhende@spawater.com Het is niet de eerste maal

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Certificaten Kwaliteit: ISO 9001:2008 certificaat Milieu: ISO 14001:2004 certificaat

Nadere informatie

Indicator Description Page number Remarks Level. Strategy & analysis 8-9. Organizational profile 2, 4-5 2,4 2,4 2-3

Indicator Description Page number Remarks Level. Strategy & analysis 8-9. Organizational profile 2, 4-5 2,4 2,4 2-3 GRI-tabel ROCKWOOL Roermond doet verslag overeenkomstig het Core toepassingsniveau. De meeste materiële, niet-financiële informatie is in dit verslag opgenomen. Het beleid van de Group voorziet in het

Nadere informatie

LANCERING VAN INNOVATIES

LANCERING VAN INNOVATIES GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 28 maart 2017 17u00 CET STIJGING VAN DE OMZET. DALING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT ALS GEVOLG VAN DE LANCERING VAN INNOVATIES Omzet van 250,4

Nadere informatie

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015

GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 GRI Tabel Duurzaamheidsverslag 2015 BMA Ergonomics b.v. rapporteert volgens de core variant van versie G4 van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative. Op de indicatoren en de informatie in het

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010:

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010: Kijk! dit doen wij. IDENTITY-KIT GESCHIEDENIS 1898: Start Drukkerij Wils - Wiels 1959: Oprichting vennootschap Drukkerij Ignace Wils pvba 1989: omvorming vennootschap naar Drukkerij Ignace Wils nv 1995:

Nadere informatie

Overheid en voedingssector gaan samen voor -5% calorieën en verbeterde voeding Persconferentie 13 juni 2016

Overheid en voedingssector gaan samen voor -5% calorieën en verbeterde voeding Persconferentie 13 juni 2016 Convenant Evenwichtige Voeding: Overheid en voedingssector gaan samen voor -5% calorieën en verbeterde voeding Persconferentie 13 juni 2016 Het convenant in 4 vragen 1 Wat gebeurt er reeds in België? Wat

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

Global Reporting Initiative (GRI) tabel

Global Reporting Initiative (GRI) tabel Global Reporting Initiative (GRI) tabel - 2016 General Standard Disclosures Omschrijving Waar in verslag Pagina / locatie G4-1 Verklaring van de directie. Jaaroverzicht G4-1 G4-3 Naam van de verslaggevende

Nadere informatie

Index van de GRI-inhoud

Index van de GRI-inhoud Index van de GRI-inhoud Algemene informatie-elementen G4-32 Algemene informatieelementen Jaarlijks Financieel Verslag 204 Pagina( s) Externe controle Strategie en Analyse G4-2: Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

Duurzaamheid in de voedingssector

Duurzaamheid in de voedingssector Duurzaamheid in de voedingssector Een toepassing 10 mei 2010, Trefmoment Voeding Meetjesland Renate Degrave l Manager Sustainability Services, Ernst & Young Deze twee druppels vertegenwoordigen? Page 2

Nadere informatie

PERSDOSSIER NEDERLAND

PERSDOSSIER NEDERLAND PERSDOSSIER NEDERLAND De mens en het water, het beste van de natuur dicht bij u Informatie: Jean-Benoît Schrans Directeur Communicatie SPADEL Tel. : 32 2 702.38.40 GSM: 32 497 511 575 Mail: jb.schrans@spawater.com

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

BEHIND THE BOTTLE. De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie

BEHIND THE BOTTLE. De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie BEHIND THE BOTTLE De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie Bij Coca-Cola werken 800 werknemers Coca-Cola ondersteunt,3 miljard BBP in Nederland 22% van alle banen bij frisdranken-, water-,

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

Mineraal- en bronwater in Nederland. Natuurzuiver, gezond en verantwoord

Mineraal- en bronwater in Nederland. Natuurzuiver, gezond en verantwoord Mineraal- en bronwater in Nederland Natuurzuiver, gezond en verantwoord Mineraal- en bronwaters zijn Uniek: Van constante kwaliteit en samenstelling Afkomstig uit wettelijk beschermde en zuivere bronnen

Nadere informatie

MVO-Event Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doenbaar en zichtbaar maken in Vlaanderen. Het belang van ketensamenwerking.

MVO-Event Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doenbaar en zichtbaar maken in Vlaanderen. Het belang van ketensamenwerking. MVO-Event Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doenbaar en zichtbaar maken in Vlaanderen. Het belang van ketensamenwerking. Bernard MAZIJN Brussel, 26 januari 2012 Problemen in de keten. Soms in de media

Nadere informatie

DOOR HET UITZONDERLIJK WARME WEER TIJDENS DE ZOMER.

DOOR HET UITZONDERLIJK WARME WEER TIJDENS DE ZOMER. Gereglementeerde informatie 25 maart 2016 16u30 CET GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2015 STERKE GROEI VAN DE OMZET EN HET OPERATIONELE RESULTAAT, GESCHRAAGD DOOR HET UITZONDERLIJK WARME WEER TIJDENS DE ZOMER.

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de praktijk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de praktijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de praktijk Anouk Van de Meulebroecke - slidingdoors 1994-1999: Bio-ingenieur milieutechnologie (UGent) 1999-2000: MSc. in environmental management & sanitation

Nadere informatie

Bedrijfsresultaat boekt verlies als gevolg van een moeilijk jaar en niet-recurrente elementen 1. Kerncijfers

Bedrijfsresultaat boekt verlies als gevolg van een moeilijk jaar en niet-recurrente elementen 1. Kerncijfers Brussel, 30 maart 2009. Gereglementeerde informatie 30 maart 2009 16u30 CET GROEP SPADEL : JAARRESULTATEN 2008 Bedrijfsresultaat boekt verlies als gevolg van een moeilijk jaar en niet-recurrente elementen

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN?

HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN? HOE KAN DUURZAME CATERING DE DUURZAME POLITIEK VAN EEN ONDERNEMING ONDERSTEUNEN? Ellen Dessart Sodexo Belgium INHOUD o Wat is een duurzaam voedingsaanbod? o Hoe omschakelen van een gewoon naar een duurzaam

Nadere informatie

GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2012

GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2012 EMBARGO TOT 27 MAART 2013-16.30 u. GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2012 Gereglementeerde informatie 27 maart 2013 16.30 u. CET Stijging van de omzet met 0,7% tot 198,2 miljoen euro in de heroplevende, maar

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING. Stijn Bruers

METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING. Stijn Bruers METING EN INBEDDING VAN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK IN BEDRIJFSVOERING Stijn Bruers OVERZICHT MILIEUZORGSYSTEEM NULMETING REDUCTIEDOELSTELLING ANALYSES EN SIMULATIES ACTIEPLAN CASE STUDIES 1 1. MILIEUZORGSYSTEEM

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

2013 Monitoring Report

2013 Monitoring Report 2013 Monitoring Report Executive summary Monitoring 2013 TV advertsing Websites Basisscholen Conclusie 2013 Monitoring Report Executive summary & Key findings Verantwoorde reclame en marketing naar kinderen

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting GRI tabel

Toelichting GRI tabel Toelichting GRI tabel Bij de samenstelling van het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijke organisatie, gevestigd in

Nadere informatie

NUMMER OMSCHRIJVING Pagina( s) in verslag JV = Jaarverslag 2015 TV = Transparantieverslag 2015

NUMMER OMSCHRIJVING Pagina( s) in verslag JV = Jaarverslag 2015 TV = Transparantieverslag 2015 GRI-TABEL 4.0 BDO De afgelopen jaren hebben wij de eerste stappen gezet om duurzame economische, ecologische, sociale en bestuurlijke resultaten te integreren in onze verslaggeving. Wij hebben daarbij

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Assemblée générale Algemene vergadering

Assemblée générale Algemene vergadering Assemblée générale 9-6 - 2016 Algemene vergadering 1.1 Rapport annuel du Groupe Spadel et Rapport de Gestion du Conseil d Administration sur l exercice social de Spadel S.A. clôturé au 31 décembre 2015.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

HoE kwam dit duurzaamheids- verslag tot StAnd?

HoE kwam dit duurzaamheids- verslag tot StAnd? hoofdstuk 2 Hoe kwam dit duurzaamheidsverslag tot stand? Voor de opmaak van dit duurzaamheidsverslag heeft AWDC beroep gedaan op de richtlijnen voor duurzaamheidsrapportering van Global Reporting Initiative

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V.

DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DUURZAAMHEIDSJAARVERSLAG 2014 DAF TRUCKS N.V. DRIVEN BY QUALITY Voorwoord Dit verslag is het Duurzaamheidsjaarverslag van DAF Trucks N.V. betreffende het jaar 2014. De scope van het Duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

SPADEL GROEP: JAARRESULTATEN 2013 STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN BINNEN EEN STIJGENDE CONCURRERENDE CONTEXT

SPADEL GROEP: JAARRESULTATEN 2013 STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN BINNEN EEN STIJGENDE CONCURRERENDE CONTEXT Gereglementeerde informatie 27 maart 2014 16.30 u. CET SPADEL GROEP: JAARRESULTATEN 2013 STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN BINNEN EEN STIJGENDE CONCURRERENDE CONTEXT Omzet van 210,4 Mio, een stijging van

Nadere informatie

16 november In 2001 nam het Italiaanse Perfetti het Nederlandse Van Melle over en zo onstondhet internationale concern

16 november In 2001 nam het Italiaanse Perfetti het Nederlandse Van Melle over en zo onstondhet internationale concern Vereniging Buitengewoon Groen Perfetti Van Melle Benelux B.V. Locatie Hoorn 16 november 2012 Perfetti Van Melle Group In 2001 nam het Italiaanse Perfetti het Nederlandse Van Melle over en zo onstondhet

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Evenwichtige verslaggeving

Evenwichtige verslaggeving Hoofdstuk 4 Transparantie De Antwerpse diamantsector wordt door het grote publiek vaak gezien als een gesloten sector. Het is één van de grootste uitdagingen van AWDC om de sector meer open te stellen

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Inhoudstafel 1 Voorwoord 3 Inleiding 4 Spadel in het kort 8 MVO-strategie 10 Uitdagingen voor de sector 14 3 pijlers 15

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Natuurlijk mineraalwater en bronwater: 242 km² beschermde waterzones in België, voor het behoud van de natuurlijke bronnen

Natuurlijk mineraalwater en bronwater: 242 km² beschermde waterzones in België, voor het behoud van de natuurlijke bronnen Persbericht Brussel, 16 maart 2012 Wereldwaterdag 22 maart 2012 Natuurlijk mineraalwater en bronwater: 242 km² beschermde waterzones in België, voor het behoud van de natuurlijke bronnen Beschermde impluviumzone

Nadere informatie

Water Stewardship Journey Water Use Efficiency tijdens de productie van gewasbeschermingsmiddelen

Water Stewardship Journey Water Use Efficiency tijdens de productie van gewasbeschermingsmiddelen Water Stewardship Journey Water Use Efficiency tijdens de productie van gewasbeschermingsmiddelen May 28 th, 2015 Tom Vereijken Water-uitdagingen en -risico s Water Stewardship EWS: Hoe betrokken te raken

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Sustainable News Editie 1, 2014

Sustainable News Editie 1, 2014 Sustainable News Editie 1, 2014 Rotterdam/Amersfoort,maart 2014 Geachte relatie, Als gewaardeerde zakelijk partner doet het ons genoegen u de eerste editie toe te zenden van Sustainable News die dit jaar

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

VOEDSELAUTHENTICITEIT GARANDEREN: 5 STAPPEN OM UW BEDRIJF TEGEN VOEDSELFRAUDE TE BESCHERMEN

VOEDSELAUTHENTICITEIT GARANDEREN: 5 STAPPEN OM UW BEDRIJF TEGEN VOEDSELFRAUDE TE BESCHERMEN VOEDSELAUTHENTICITEIT GARANDEREN: 5 STAPPEN OM UW BEDRIJF TEGEN VOEDSELFRAUDE TE BESCHERMEN Voedselauthenticiteit: 5 stappen om uw bedrijf te helpen zich tegen voedselfraude te beschermen Fabrikanten van

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Inhoudstafel 1 Voorwoord 3 Inleiding 4 Spadel in het kort 8 MVO-strategie 10 Uitdagingen voor de sector 14 3 pijlers 15

Nadere informatie

Vormingssessie SDG s. 1. Afstemming SDG s met bestaande instrumenten 2. Voorstel begeleidingstraject (via Raamcontract) 9 mei 2016

Vormingssessie SDG s. 1. Afstemming SDG s met bestaande instrumenten 2. Voorstel begeleidingstraject (via Raamcontract) 9 mei 2016 Vormingssessie SDG s 1. Afstemming SDG s met bestaande instrumenten 2. Voorstel begeleidingstraject (via Raamcontract) 9 mei 2016 1 Hoe verhouden de SDG s zich ten opzichte van verduurzamen en MVO? 2 Is

Nadere informatie

Juryverslag. Het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen 2005 Prijs Instituut der Bedrijfsrevisoren. Koninklijk Instituut

Juryverslag. Het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen 2005 Prijs Instituut der Bedrijfsrevisoren. Koninklijk Instituut Juryverslag Het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen 2005 Prijs 2006 Instituut der Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Inleiding Het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft, op initiatief van de Association

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen Musea

Duurzaam ondernemen Musea Duurzaam ondernemen Musea Kunst voor bedrijfsvoering Rob van Tilburg Mei 2012 DHV 2012 All rights reserved Alleen voor intern gebruik Welkom en agenda Definitie en duiding duurzaam ondernemen Omgang bedrijven

Nadere informatie

Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification BUSINESS ASSURANCE Next Generation Risk Based Certification DNV GL Relatiedag - 11 november 2014 Albert Zwiesereijn 2014-06-05 1 SAFER, SMARTER, GREENER Albert Zwiesereijn 37 jaar Voor DNV GL Officier

Nadere informatie

Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd. Strategie: milieuvriendelijkmaterialiteit, meetbaarheid en beïnvloedbaarheid

Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd. Strategie: milieuvriendelijkmaterialiteit, meetbaarheid en beïnvloedbaarheid Milieu-indicatoren SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES Milieu-indicatoren Prestati e indicat or Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd Disclosures on Management Approach Strategie:

Nadere informatie

Het verschil tussen de huidige situatie en de situatie 10 jaar geleden

Het verschil tussen de huidige situatie en de situatie 10 jaar geleden Klimaatimpact van de 0,5 liter PET-fles Het verschil tussen de huidige situatie en de situatie 10 jaar geleden Openbare notitie Delft, april 2011 Opgesteld door: M.M. (Marijn) Bijleveld G.C. (Geert) Bergsma

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE

1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Methodologische fiche INDICATOR: BEVOORRADING VAN DE ABONNEES MET LEIDING- EN DRINKWATER THEMA: WATER EN AQUATISCH MILIEU 1 BELANG VAN DE INDICATOR EN ELEMENTEN VOOR INTERPRETATIE Vraag achter de indicator:

Nadere informatie

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie 27 november 2008 Martine Willems Programma Ontwikkelingen in MVO De Duurzaamheid Strategie Scan (DSS) vernieuwd Een tweede maal de DSS

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

Monitoring 2008. Rapportering definitieve resultaten

Monitoring 2008. Rapportering definitieve resultaten Monitoring 2008 Rapportering definitieve resultaten februari 2010 Voorwoord Zoals afgesproken tijdens de Auditcommissie van 29 september 2009 heeft het Verificatiebureau een aanvullend rapport voor de

Nadere informatie

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog Hoofdstuk 6 Indirecte economische impact in Antwerpen De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen door de toegevoegde waarde en inkomsten die

Nadere informatie

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2014. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0)

Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 2014. gri tabel. op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) Bijlage bij MN MVO Jaarverslag 14 gri tabel op basis van de gri Richtlijnen (versie g4.0) 14 Strategie en analyse G4-1 Verklaring management over visie en strategie van duurzame ontwikkeling 2 Voorwoord

Nadere informatie

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen Secretaris NEN Nederlandse normcommissie MVO en Expert in de ISO-werkgroep voor Social Responsibility SER-congres Internationaal MVO ISO 26000-

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit als onderdeel van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Sin Declerc, Uitrit4. 4/11/2014.

Duurzame mobiliteit als onderdeel van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Sin Declerc, Uitrit4. 4/11/2014. Duurzame mobiliteit als onderdeel van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Sin Declerc, Uitrit4. 4/11/2014. What s next? MVO als groter kader: - Wat is het grotere verhaal van mobiliteit? - Hoe

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Waarom meet ACTIAM de CO 2 -voetafdruk van haar beleggingen? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Daarom steunt ACTIAM het klimaatakkoord

Nadere informatie

Mobility Management. Hans Van Neyghem. Mobility Manager

Mobility Management. Hans Van Neyghem. Mobility Manager Mobility Management binnen ING Bank Hans Van Neyghem Mobility Manager Inhoudstafel Even kort voorstellen Eerste stappen in Mobility Management Ken de mobiliteit binnen je bedrijf Focus in 2012 Focus in

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013

Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013 Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013 1 1. Calculatie CO2 Emissies eerste semester 2013 1.1. SCOPE 1 EMISSIES OF DIRECTE EMISSIES Scope 1 emissies of directe emissies zijn de emissies door AEG Belgium. Hieronder

Nadere informatie

Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven

Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven OPZET WORKSHOP Inleiding en inventarisatie vragen Ervaringen van Aarts Conserven

Nadere informatie

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015

GRI-tabel. duurzaamheidsverslag 2015 GRI-tabel duurzaamheidsverslag 2015 general standard disclosures visie en strategie verslag opmerkingen G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie. duurzaamheidsverslag 2015

Nadere informatie

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN)

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) 6e Sustainability Congres 17 maart 2005 Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) Programma Voorstel voor ISO Guidance on Social Responsibility Resultaten eerste vergadering

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

BEHIND THE BOTTLE. De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie

BEHIND THE BOTTLE. De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie BEHIND THE BOTTLE De bijdrage van Coca-Cola aan de Nederlandse economie Bij Coca-Cola werken 725 werknemers Coca-Cola ondersteunt,3 miljard BBP in Nederland 21% van alle banen bij frisdranken-, water-,

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Total Zero Antwoorden op uw vragen

Total Zero Antwoorden op uw vragen Wat is Total Zero? DPD Pakketservice heeft toegezegd om vanaf juli 2012 in zijn zes belangrijkste markten volledig CO 2 -neutraal te werken: dit nieuwe initiatief draagt de naam Total Zero. Als eerste

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE

COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE COMMUNICATIEPLAN PLAN C: COMMUNICATIE EN TRANSPARANTIE Sapa Pole Products Alcoalaan 12 5151 RW Drunen Tel: 0416-386200 Fax: 0416-386230 E-mail: info.poleproducts.nl@sapagroup.com Website: www.sapapoleproducts.com

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie