Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu"

Transcriptie

1 TNO-rapport TNO 2015 R10185 Meerjaren Speurwerkprogramma's Voortgangsrapportage 2014 VP Betrouwbaar Verkeerssysteem en VP Stedelijke Ontwikkeling en Logistiek Thema VIII Logistiek en Mobiliteit Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft T F Datum 15 februari 2015 Auteur(s) Autorisatie Jan Burgmeijer, VP-manager Logistiek en Mobiliteit Chris Bremmer, VP-manager Stedelijke ontwikkeling en logistiek Michiel Jak, Business director Urbanisatie Leo Kusters, Managing director Urbanisation Aantal pagina's 44 Regievoerend departement ministerie van Infrastructuur en Milieu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

2 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 2 / 44 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inleiding thema Logistiek en Mobiliteit Resultaten Logistiek Inleiding Synchromodaliteit Trade Compliance & Border Management (Douane) Hoogtepunt: The Chain Game (project CASSANDRA) Cross Chain Control Centers (4C) Hoogtepunt: StadsDashboard Rotterdam Bereikbaarheid en duurzaamheid van logistiek Resultaten Mobiliteit Inleiding Slim op reis Hoogtepunt: Eco-Mobility Gaming fase Robuust op reis Coöperatieve mobiliteit Hoogtepunt: DRIVE C2X Duurzame mobiliteit Veiligheid Bijlage: Rapporten, publicaties en presentaties Logistiek Betrouwbare, duurzame en veilige Mobiliteit Bijlage: Projecten Logistiek Mobiliteit Ondertekening... 44

3 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 3 / 44 1 Inleiding 1.1 Inleiding thema Logistiek en Mobiliteit. Deze voortgangsrapportage over 2014 betreft het vraaggestuurde onderzoek van TNO in het thema 8: Logistiek en Mobiliteit. Dit thema is gekoppeld aan de Topsector Logistiek en staat onder regie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het vraaggestuurde onderzoek in 2014 vond plaats in twee Vraaggestuurde Programma s (VP s): 1. Betrouwbaar Verkeerssysteem (Reliable & Sustainable Mobility: RSM). 2. Stedelijke Ontwikkeling en Logistiek (SOL). Het VP-RSM maakt onderscheid tussen onderzoek naar Logistiek (gericht op de logistieke dienstverlening en het slim en efficient transporteren van goederen over multimodale internationale netwerken) en onderzoek naar Mobiliteit (gericht op optimale en slimme personenmobiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid). Het VP-SOL betreft onderzoek naar logistiek, specifiek gericht op de uitdagingen van grootstedelijke ontwikkelingen (gericht op stedelijke distributie, smart hubs in stedelijke regio s en intra-stedelijke smart corridors). Het onderzoek naar logistiek in beide VP s wordt vraaggestuurd door de Topsector Logistiek. Het topteam van deze topsector wordt gevormd door het Strategisch Platform Logistiek (SPL). Het SPL heeft het onderzoeksprogramma voor logistiek vastgelegd in het innovatiecontract Topsector Logistiek, met als titel: Het concert begint (2 april 2012). Het onderzoek op gebied van logistiek wordt verder gecoördineerd vanuit het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI- Logistiek), het samenwerkingsverband van de kennisinstellingen Dinalog, NWO en TNO met het logistieke bedrijfsleven 1. Het onderzoek in het maatschappelijke deel van logistiek en in het mobiliteitsdeel wordt vraaggestuurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De vraagsturing vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is uitgewerkt in de vorm van de Strategische Kennis en Innovatie Agenda van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (SKIA-DGB). De vraagsturing is nader gepriotiseerd en gedetailleerd in een aantal gesprekken tussen TNO en Min IenM op managementniveau en op het niveau van senior specialisten. Deze rapportage geeft een verantwoording voor de resultaten van het vraaggestuurde programma op hoofdlijnen (hoofdstuk 2 en 3). In overeenstemming met het verzoek van EZ zal TNO dit rapport op de website van TNO plaatsen. De rapporten, publicaties en een selectie van conferentie-presentaties zijn weergegeven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de projecten (doelstelling, partners en funding) binnen het thema in

4 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 4 / 44

5 Benutten Infrastructuur & Netwerken Synchromodaliteit Informatietoepassingen Randvoorwaarden Synchromoda al denken TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 5 / 44 2 Resultaten Logistiek 2.1 Inleiding De Topsector Logistiek heeft in het innovatiecontract het programma in de vorm van de volgende 6 inhoudelijke roadmaps beschreven, die worden vraaggestuurd vanuit het logistieke bedrijfsleven: Neutraal Logistiek Informatie Platform Synchromodaliteit Douane Cross Chain Control Centers Service Logistiek Supply Chain Finance TNO heeft haar bijdrage aan deze roadmaps gefocusseerd op 3 roadmaps: Synchromodaliteit, Douane en Cross Chain Control Centers. Daarnaast staan in het innovatiecontract maatschappelijke thema s benoemd waar de vraagsturing minder vanuit het bedrijfsleven en meer vanuit de overheid plaatsvindt. Hierbij wordt samenwerking met bedrijven en synergie met de SPL roadmaps nagestreefd. Dit is opgenomen in de vierde logistieke roadmap van TNO: Bereikbaarheid en Duurzaamheid van logistiek De vier roadmaps voor logistiek zullen in de nu volgende paragrafen worden besproken. Van elke roadmap zullen eerst beknopt de resultaten worden weergegeven en daarna zal voor een paar roadmaps een hoogtepunt in de resultaten worden toegelicht. 2.2 Synchromodaliteit De activiteiten van TNO binnen de roadmap Synchromodaliteit werden binnen TNO gecoördineerd door Albert Veenstra en vanaf 1 november 2014 door Jaco van Meijeren. In onderstaand schematische weergave van de roadmap synchromodaliteit is (met groen) aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 tot en met 2014 heeft gewerkt. Priorities Target Focus Theme Activity F T O M 2020 Mental shift x x x x Business model innovatie x x x x Efficiënt Professionalisering x x x x Conceptontwikkeling x x x Samenwerking x x x Juridisch kader: Transportrecht, contractvormen x x x x Technologie x x x Douane x x x x Alle knelpunten in randvoorwaarden oplossen Meetbaar maken voorspelbaarheid en betrouwbaarheid Infrastructuur informatie voorziening x x x x Dynamisch plannen en switchen x x x x x x Voorspelbaar Sturen op benutting Inrichting overslagpunten x x x x x x x x Betrouwbaar

6 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 6 / 44 De belangrijkste resultaten in 2014 zijn: Onderdeel roadmap Project Resultaten Synchromodaal denken Synchromodal gaming A serious game Synchro Mania for experiencing synchromodal transport planning by operational staff. Use of the game results in increasing the awareness of the benefits of synchromodality leading to an increased percentage of a-modal bookings in the future. Informatietoepassingen Smart Barging Een demonstratie van de integratie van TNO technologieën (anysense, intrepid, kate), wachttijd algoritmen en AIS data, voor het bepalen van wachttijden bij sluizen in het Nederlandse binnenvaartnetwerk. Big Data HBR Een verkenning naar de mogelijkheden en meerwaarde van de bij het HbR beschikbare data. Een showcase waarmee de potentie van BigData concreter gemaakt wordt Logicon Het Nederlandse Living Lab bij Combi Terminal Twente met een IT infrastructuur ontwikkeld door TNO (Intrepid) en met apps, zoals Sluisbediening 2.0, ontwikkeld door partners. DEMANES Smart Container terminal pilot in Rotterdam with a prototype of a Turn-around time predictor. DEMANES DEMANES design and validation methodology; cookbook and Tooling (DYNAA+). Benutten infrastructuur & netwerken Synchromodal corridor Model A corridor model for the logistic flows on undisturbed modalities and the predicted logistic flows when one of the modalities has a reduced capacity. 2.3 Trade Compliance & Border Management (Douane) De activiteiten van TNO binnen de roadmap Trade Compliance & Border Management (Douane) worden intern-tno gecoördineerd door Gerwin Zomer. In onderstaand schematische weergave van de roadmap Douane is met groen aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 tot en met 2014 heeft gewerkt vanuit lopende projecten.

7 Coordinated Border Management Douane Pushing Controls away from the border System Based Control TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 7 / 44 Focus Theme Activity Target F T O M 2020 Auditingbehoefte voor System Based Control x x x x risico analyse overheden obv ketendenken validatie en verbeteren kwaliteit data x x x x wetgevend kader x Priorities pilots en demonstratie bedrijven, douane x x impact kwantificeren x x x governance en business modellen x x x x Reductie inspectielast, vergroten interne beheersing optimaliseren van data uitwisseling x x x samenwerking met handelspartners x x verleggen controles in extended gate concept x x x x juridische haalbaarheid x impacts kwantificeren x x x pilots en demonstraties x x governance en business modellen x x x x Ontlasten internationale hubs, verhogen efficiency & betrouwbaarheid ontwikkeling NLIP en overheids Single Window x x x Regiemodel Inspectiediensten (One Stop Shop) x x Pilots en demonstraties x x Impacts kwantificeren x x x Integratie van CBM in Systems Based Control x x x x Samenwerking x x x x Minimaliseren regeldruk De belangrijkste resultaten in 2014 zijn: Project Resultaten CASSANDRA Serious game (The Chain Game); zie verder in Evaluatie van business cases en living labs in Cassandra. icargo Een logistics core ontologie LogiCo, die gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van interoperabiliteit tussen partijen in de logistieke sector. Deze ontologie, samen met de verkregen inzichten rondom logistiek, helpen bij het vormgegeven van plug & play interoperabiliteit icargo Een werkende proof-of-concept van een Access Point op basis van semantic web technologie (linked data). Deze combineert de voordelen van de 'entity centric approach' met het gemak van nieuwe semantic web technologie. De technologie kan ingezet worden bij living labs (voor b.v. de ontwikkeling van een nieuwe generatie control tower). Extended Single Final Evaluation Report. Window Business information architectuur (zie ook publicaties) Leerstoel Albert Academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van Veenstra Trade facilitation en Logistics. Twee gewonnen projecten in ISCOM-call (NWO ): ISOLA en SATIN. Hierdoor gaan een AIO en een Postdoc werken aan Trade Facilitation. Executive programma van TUD en RSM: Customs and Supply Chain Compliance (18 master studenten) PROMENADE Inspiratiebundel Authorised Economic Operator (AEO) CORE Start van dit grote 4-jarige EU-project met 70 partners. Deliverable: CORE Innovation Agenda Hoogtepunt: The Chain Game (project CASSANDRA) The Chain Game is in zes weken ontwikkeld door TNO en voor de eerste maal gespeeld met 35 gasten op dinsdag 27 mei Een paar impressies van de game:

8 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 8 / 44 The Chain Game (CASSANDRA). Tijdens de game spelen vijf spelers (twee producenten, twee expediteurs en een koper) een aantal rondes waarin ze hun ketenbeheersing kunnen verbeteren. Door te investeren in maatregelen, vergroten ze hun bestendigheid tegen incidenten als een staking, ongewenste drugssmokkel, schandalen rond productveiligheid of faillissementen van toeleveranciers, maar verbeteren ze tegelijk hun compliance. Dit komt tot uiting in persoonlijke scores op Key Performance Indicators (KPI s). Ze kunnen in interne beheersmaatregelen investeren maar ook in ketenbrede maatregelen. Dat laatste vergt wel gezamenlijke investeringen en moet je elkaar dus wel vertrouwen. De game geeft inzicht in de effecten van dergelijke maatregelen en ketensamenwerking. De game wordt gespeeld op een Multitouch-table met een spelleider. De ontwikkelde scores worden per speler en over de gehele keten zichtbaar gemaakt. Tevens wordt duidelijk hoezeer de Douane de keten als transparant ervaart met meer of minder controles tot gevolg. Zichtbaar en beleefbaar zijn de prachtige visuals en de involverende spelelementen. Maar áchter de game zit het game content model van TNO. Deze bevat de inzichten, kennis en ervaring over internationale ketenlogistiek en (systeem)innovaties zoals opgebouwd binnen Cassandra.

9 Nieuwe business concepten Plug & Play 4C's Cross Chain Control Centers 4C voor sectoren Governance & business modellen TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 9 / 44 Bij het event op dinsdag 27 mei 2014 kwamen 35 klanten en partners uit de logistieke wereld samen in Lijm & Cultuur in Delft om de game te spelen. Met veel enthousiasme speelden drie teams de game parallel. Duidelijk was dat men helemaal opging in het spel. Ook in de reflectieronde na het spel toonde men zich zeer betrokken. Spelers vonden het spel een hele goede manier om eens in de schoenen van een andere ketenpartner te staan. Ook had men een beter gevoel gekregen voor mogelijkheden voor innovaties in de logistieke keten, en voor hun effecten. Tijdens het laatste programmaonderdeel werden vier van de gespeelde maatregelen uit het spel besproken in het licht van daadwerkelijke toepassing. Wat houdt men tegen om dat te doen? Wat zou er moeten gebeuren om bijvoorbeeld container security devices in de keten tot een realiteit te maken? Op deze manier is de game ook een middel om verder na te denken over systeeminnovaties die breder gaan dan de eigen rol. 2.4 Cross Chain Control Centers (4C) De activiteiten van binnen de roadmap 4C worden binnen TNO gecoördineerd door Hans Quak. In onderstaand schematische weergave van de roadmap 4C is met groen aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 tot en met 2014 heeft gewerkt vanuit lopende projecten. Focus Theme Activity Priorities Target F T O M 2020 ontwerp governance x x ontwikkeling business modellen x x incentives, fair share, partnering x x sociale innovatie, mental shift, change, culture x x wettelijke kansen en belemmeringen x x wettelijk kader naar realisatie van 4C trustees x x Modellen voor transitie x x x x NL koploper ketenregie Agro, Food en Tuinbouw x x High Tech x x Chemie en energie x x Fashion en Creatieve industrie x x Bouwlogistiek x x Stedelijke distributie, incl consolidatie & retour x x Health care x x Besparing kosten, congestie en CO2 Ontwerp 4C's x x Decision support systemen x x x ICT-ondersteunende Plug & Play x ICT-ondersteunde 4C trustees live x Ontwerp robuuste systemen x x Toename beladingsgraad Uitbreiding scope 4C x x x x Opschaling en internationalisering x x x Modellen gericht op betrokkenheid consument x x Gevolgen schone voertuigen voor distributie x x Extra bijdrage bbp door vergroten scope 4C De belangrijkste resultaten in 2014 waren: Onderdeel roadmap Projecten Resultaten Governance en business modellen STRAIGHTSOL Business analyse en een evaluatieframework voor stedelijke distributie van goederen. Governance en business modellen 4C4More Paper (en deel van een proefschrift) over business modellen en modellen voor

10 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 10 / 44 4C (en andere ICT oplossingen) voor de sectoren stedelijke distributie, en bouwlogistiek 4C4D 4C in Bouwlogistiek StadsDashboard logistieke samenwerking (allianties) Valorisatie van kennis over stedelijke distributie bij diverse locale last mile oplossingen Referentiebibliotheek van Best Practices. Selectie en start van twee bouwlogistieke proeftuin projecten. Set van KPI s (concept) Een Smart City roadmap en demonstrator in Rotterdam op het gebied van verkeer, logistiek en luchtkwaliteit (Zie 2.4.1) Hoogtepunt: StadsDashboard Rotterdam In een korte periode van 8 weken is met een team van ruim 20 mensen uit meer dan 7 afdelingen van TNO gewerkt aan het zetten van de eerste stap in de ontwikkeling van een StadsDashboard. Het stadsdashboard voegt veel bestaande IT-architecturen en platformen en modellen samen om een volledig nieuw integraal beeld te geven van mobiliteit, logistiek en milieu in de stad. De voorbeeldcasus is Rotterdam. Met het Stadsdashboard kunnen ook de gevolgen van mogelijke maatregelen voorspeld en gevisualiseerd worden. Dit is gepresenteerd tijdens een eindevent op 18 December Resultaten zijn: Een Smart City demonstrator op het gebied van verkeer, logistiek en luchtkwaliteit. Een systeemarchitectuur voor het StadsDashboard. Geïmplementeerd voor de casus Rotterdam. Ontsluiting van databronnen (zoals NDW data voor een stad), een nieuw stadsgoederenvervoermodel (inzicht in logistieke stromen in een stad), een uitbreiding van een verkeersmodule RAMON (verkeersdata voor meerdere steden toegankelijk maken) en nieuwe koppelingen zoals met het luchtkwaliteitsmodel en platformen als Common Sense (visualisatieplatform) en Urban Strategy (integratie van stedelijke modellen op een GIS basis)

11 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 11 / 44 Figuur. Vereenvoudigde weergave van de systeemarchitectuur. 2.5 Bereikbaarheid en duurzaamheid van logistiek De bereikbaarheid via multimodale (achterland) netwerken is een belangrijke voorwaarde voor de concurrentiepositie van de Nederlandse logistiek en in het bijzonder voor de roadmap synchromodaliteit. De activiteiten van TNO binnen de maatschappelijke roadmap Bereikbaarheid en duurzaamheid van de logistiek worden binnen TNO gecoördineerd door Lori Tavasszy en Jaco van Meijeren. In onderstaand schematische weergave van de deel roadmap Bereikbaarheid is aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 tot en met 2014 heeft gewerkt. Daaronder is een schema weergegeven van een aantal kwantitatieve goederenmodellen

12 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 12 / 44 De belangrijkste resultaten in 2014 op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid zijn: Onderdeel roadmap Projecten Resultaten Verkenning, strategie Hoogleraar Tavasszy-TUD Strategische informatiemodellen die nodig zijn om de beleidsagenda op het gebied van goederenvervoer en logistiek te ondersteunen Infra ontwerp & organisatie Dit jaar geen projecten en resultaten

13 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 13 / 44 Optimale Infra benutting FP7: SPECTRUM Economische analyses van innovatief rail transport van lowdensity-high-value goods (LDHV): Cost Benefit Analysis en Financial Feasibility HighTool Ontwikkeling van het Strategic High Level Transport Model (zal in 2015 gereed zijn); Goederenmodellen op EUniveau voor beleidsmakers NMDC ViaGoed VIAgoed modelopzet: globale specificatie en ontwikkelplan (rapportvorm). POC van het onderzoeksmodel in Matlab gerealiseerd. CBS Microstatistieken Een concept rapportage over de challenge voor gebruik microstatistieken van transportbedrijven voor verhoging van beladingsgraad is gemaakt; afronding in 2015 Duurzaamheid FREVUE Central assessment framework voor de Inzet van electrische voertuigen voor stedelijke distributie, met pilots in 8 EUsteden, waaronder Utrecht en Rotterdam. COFRET Methodological recommendations on the improvement of the existing EN standard

14 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 14 / 44

15 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 15 / 44 3 Resultaten Mobiliteit 3.1 Inleiding Het onderzoek in het mobiliteitsdeel wordt vraaggestuurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit deel zijn verschillende raakvlakken te geven met logistiek, met name op het gebied van de logistieke roadmap bereikbaarheid en duurzaamheid. Dit hoofdstuk geeft enkele hoogtepunten en een overzicht van resultaten van het programma op de 5 VP-roadmaps binnen het programma onderdeel mobiliteit. De 5 VP-roadmaps over de periode voor mobiliteit zijn: 1. Slim op reis (gedrag, mobiliteitsbeleid) 2. Robuust op reis (beter benutten, robuust mobiliteitsysteem, dynamisch verkeersmanagement) 3. Coöperatieve mobiliteit (in-car en coöperatieve systemen, testen van effectiviteit en impact) 4. Duurzame mobiliteit (milieu, klimaat) 5. Veiligheid (gedrag bestuurder, infrastructuur en voertuig) De activiteiten van TNO op het gebied van Mobiliteit worden vraaggestuurd vanuit een set van beleidsondersteunende kennisvragen die met het ministerie van IenM zijn opgesteld. Aan elke VP- roadmap zijn beleidsondersteunende kennisvragen gekoppeld die per VP-roadmap kort zullen worden weergegeven. 3.2 Slim op reis Binnen deze roadmap hebben we de volgende 3 beleidsondersteunende kennisvragen: Kennisvragen Betrouwbare mobiliteit; Slim op Reis 1. Hoe krijgen we inzicht in mobiliteitskeuzes en -gedrag? Langs welke haakjes is beïnvloeding mogelijk? In hoeverre is de mobiliteitsbehoefte bij verschillende doelgroepen (vergrijzende groep, jongeren) de laatste jaren veranderd? 2. Welke interventies werken wel/niet bij de beïnvloeding van de mobiliteitskeuzes? Welke nieuwe initiatieven uit de samenleving werken en welk doel dienen reisinformatiediensten te hebben? 3. Wat is de wijze van invoering van nieuwe diensten en beleid? Welke rollen zijn er voor de overheid en voor de werkgever? Deze kennisvragen zijn in de onderstaande projecten onderzocht met de volgende resultaten: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2014 Mobiliteitskeuzes en gedrag Expertise BIT Inhoudelijk bijdrage, door deelname van Tineke Hof aan het BIT, op psychologisch gebied aan de volgende beleidsdossiers: - Stedelijke distributie - Klimaatbestendige stad

16 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 16 / 44 Interventies die werken Wijze van invoering nieuwe diensten en beleid GoRight Eco-Mobility Gaming fase 2 Civitas WIKI Sensor City Mobility Enhanced Wisetrip Een infrastructuur met algoritmes waarmee ingewonnen locatie en context data uit het KATE-platform ingezet kan worden voor gedragsanalyse, waarbij voldaan wordt aan privacy en security eisen. Plus een bijbehorend Analysekader voor gedrag Een PoC serious game emission plus een experiment uitgevoerd bij 3 auto s. Evaluatie geeft aan dat gedragsverandering mogelijk is, maar dat de game dan verbeterd moet worden. Memo 1 over Long term evaluatie van de CIVITAS II projecten. + Policy note over Clean Buses. Eindsymposium en Eindrapport op 17 april Diverse disseminatie activiteiten. Proof Of Concept van een Internationale multimodale reisplanner; TNO heeft intelligentie toegevoegd voor het verwerken van de voorkeuren van reizigers. BestMob Uitwerking en verbetering van 3 nieuwe business modellen om tegen lagere kosten effectieve gedragsinterventies mogelijk te maken die duurzame reisopties stimuleren Hoogtepunt: Eco-Mobility Gaming fase 2

17 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 17 / 44 In 2014 is het project Eco-Mobility Gaming fase 2 uitgevoerd. In het project wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om CO2 reductie in het verkeer te verkrijgen en brandstofkosten te besparen door het reisgedrag van automobilisten te beïnvloeden. Diverse studies tonen aan dat een realistische besparingspotentie 15% is. De grootste uitdaging is het daadwerkelijk zorgen voor een gedragsverandering van de bestuurders. Eén van de middelen is serious gaming waarbij deelnemers met elkaar in competitie gaan. In dit project is de game emission uitgewerkt en daadwerkelijk als Proof of Concept (PoC) geïmplementeerd. Er zijn 3 verschillende auto s geïnstrumenteerd met een IVSP platform en daaraan gekoppeld een game op een tablet of smartphone. Met deze 3 auto s is een kleinschalig experiment uitgevoerd, waarbij 3 TNO medewerkers de auto 6 weken hebben gebruikt, waarvan 4 weken met de game. De resultaten zijn nu nog kwalitatief, maar geven veel aanknopingspunten. Gedragsverandering is mogelijk door gaming, maar voor brede uitrol vereist dit nog aanscherping/verbetering van de game. Er is een lijst met aanbevelingen voor een nieuwe versie van de game opgesteld. Een Fase 3 voorstel is in voorbereiding met een aanpassing van de game en een grootschaliger pilot, met kwantitatieve evaluatie en business modellering. Voor de pilot wordt nog een partner gezocht.

18 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 18 / Robuust op reis Binnen deze roadmap Robuust op Reis hebben we de volgende 3 kennisvragen afgestemd met Min IenM: Betrouwbare mobiliteit; Robuust op reis Kennisvragen 1. Hoe kunnen we robuuste en betrouwbare mobiliteit van het wegennet bepalen en verbeteren? 2. Hoe integreren we het stedelijk mobiliteitsbeleid met ruimtelijke ontwikkelingen (Urban Mobility)? 3. Hoe werken maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en ITS, op individueel en collectief niveau? En hoe werkt een mix daarvan? Deze kennisvragen zijn in de onderstaande projecten onderzocht met de volgende resultaten: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2014 Bepalen en verbeteren robuuste en betrouwbare mobiliteit Robuust Mobiliteit systeem Probabilistisch modelleren INCAH Kennis voor Klimaat Den Haag Netwerk Model Data analyse deur-tot-deur reistijden en reistijdbetrouwbaarheid (incl OWN) is uitgewerkt en toegevoegd aan de Ramon/Atol toolset + spreadsheet-tool. Voorbeeld Amsterdam uitgewerkt. Analyse van het belang van reistijdbetrouwbaarheid in de bereikbaarheidsindicator I&M Data analyse van effecten van het weer (regen) op capaciteit en congestie. Onderdeel van een nieuw probabilistisch verkeersmodel (afronding in 2015) Robuuste mobiliteit in relatie tot klimaatverandering. Concrete producten zijn: De aanzet voor een methodiek voor klimaatstresstest van infra. Een Rotterdamse Adaptatiestrategie Een data-platform, en een dataset voor het Netwerk Transmissie Model (NTM) van de stad Den Haag. Stedelijk mobiliteitsbeleid Civitas WIKI Zie ook Slim op Reis Mix van maatregelen op gebied van verkeersmanagement TrafficQuest Kennisplatform voor Verkeersmanagement en - informatie voor RWS, TUD en TNO ; state of the art studies, richting geven aan nieuwe

19 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 19 / 44 ontwikkelingen en beantwoording van vragen. 3.4 Coöperatieve mobiliteit Voor de roadmap Coöperatieve Mobiliteit zijn de volgende kennisvragen opgesteld: Kennisvragen Betrouwbare mobiliteit; coöperatief reis op 1. Wat zijn de effectieve coöperatieve maatregelen voor verkeersinformatie en verkeersmanagement? Wat zijn op de korte en langere termijn de meest kansrijke oplossingen? Hoe evalueren en voorspellen we de impact van deze maatregelen op doorstroming, veiligheid en milieu, inclusief hoe de gebruiker met deze maatregelen omgaat? 2. Hoe kunnen deze maatregelen worden gerealiseerd en ingevoerd in nationale en internationale context? Welke rol speelt de overheid bij deze oplossingen? In hoeverre kunnen deze oplossingen zonder initiatief van de overheid tot stand komen? Zijn er belemmeringen die de overheid weg kan nemen? Deze kennisvragen zijn in de onderstaande projecten onderzocht met de volgende resultaten: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2014 Effecten van coöperatieve mobiliteit op doorstroming, duurzaamheid en veiligheid DRIVE C2X MobiNet Invoering maatregelen en rol van de overheid Nieuw: Automatisch Rijden en Logistiek FOTnet2 KITS SATIE VILAZ Integrale technische systeem test (DITCM) en impact assessment in veldtesten van V2X systemen (zie verder volgende paragraaf) De eerste release van een EUbreed standaard coöperatief service platform; pilot en testfaciliteiten in Helmond (DITCM facilities) EU-standaard voor Field Operational Test - methodologie: FESTA TNO heeft haar onderwerpen uit de roadmaps voor mobiliteit ingebracht voor de derde en verdere calls van Horizon2020 Een eindrapport dat inzicht geeft in de karakteristieken van Europese test beds, inclusief hun barriers en drivers. 5 Use Cases voor Virtueel Langer en Zwaarder (platooning van trucks) en business cases. Analyse van stakeholders en van barriers voor implementatie en maatregelen.

20 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 20 / Hoogtepunt: DRIVE C2X Het Europese project DRIVE C2X ging over de evaluatie van de technische performance en van de impact van systemen voor coöperatieve mobiliteit; met name car to infrastructure systems (C2X). Iets specifieker; er zijn resultaten bereikt op de volgende onderwerpen: Impact assessment of cooperative systems on a European scale; Validation of simulation models and results; Human behavior and acceptance and its implications for efficiency, safety and environment; Tool development for the assessment of cooperative systems on test sites (combination of Video based Monitoring, in-vehicle state-estimation, vehiclevehicle interaction and traffic flow simulation); Technical validation and testing of all relevant systems under the concept of cooperative systems on dedicated test site (i.e. Helmond); Het resultaat van dit project is dat we nu een goede methodiek hebben voor de technische evaluatie en de impact evaluatie van coöperatieve systemen, gebaseerd op voertuig-infrastructuur communicatie. Ook is er een tool ontwikkeld (SCENIC) waarmee de locale effecten van een FOT opgeschaald kunnen worden naar landelijk en Europese schaal. In het COBRA project is ook een kosten / baten methodiek ontwikkeld voor investeringsbesluiten (COBRA). Dit is belangrijk voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu DGB en het Programma Beter Benutten, Wegbeheerder Rijkswaterstaat en het Programma Connecting Mobility, de verkeersindustrie en de automotive industrie. Onderstaand enkele samenvattende slides omtrent impact evaluatie. Meer resultaten zijn te vinden op: Coöperatieve mobiliteit systemen die in Drive C2X zijn geëvalueerd

21 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 21 / 44 De locaties en testcentra van de Fiel Operational Testen De relatieve effecten op verkeersdoorstroming van 3 C2X systemen. De systemen: IVS: In-vehicle signage / speed limits: significante effecten buiten de spits, op snelwegen en locale wegen. GLOSA: Green light optimal speed advisory: significante effecten, maar buiten de spits negatieve effecten. TJAW: Traffic Jam Ahead Warning: geen significante effecten voor in de spits. Er waren ook effecten op milieu (environment) of brandstofverbruik, zie onderstaand:

22 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 22 / Duurzame mobiliteit Voor de roadmap Duurzame mobiliteit zijn de volgende kennisvragen opgesteld: Kennisvragen Duurzame mobiliteit 1. Wat zijn de effecten (2020) van grootschalige invoering van ITS op het milieu? Wat zijn aansprekende applicaties die echt iets opleveren? 2. Wat zijn effectieve beleidsmaatregelen om burgers, bedrijven en overheden te verduurzamen? Welke transities zijn nodig; welke wet- en regelgeving? Sociaal-economische analyse van adoptie? Welke beleidsinstrumenten? Welk handelingsperspectief? Op deze kennisvragen zijn de volgende resultaten behaald: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2014 Effecten invoering van ITS op milieu EcoDriver De effectiviteit van de in Ecodriver ontwikkelde support systems is daadwerkelijk getest en gemeten in real world tests EcoDriver Modellen van bestuurdersgedrag en van powertrains die in combinatie optimale feedback kunnen geven aan een bestuurder voor een zuiniger en schonere rijstijl AMITRAN EU-Standaard methode (handbook, checklist) en tools (ITS Modeller, Versit+, Enviver) voor de impact evaluatie van ITS maatregelen op CO2. Opschaling van de impact naar EUniveau. Effectieve Beleidsinstrumenten EcoDriver en Instrumentarium voor duurzame mobiliteit Verkenning van methodologische mogelijkheden voor R3 een nieuw emissiefactorenmodel Nieuw model voor beschrijving real world emissies op basis van de PEMS metingen Integratie in Ecodriver voor

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013

TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013 TNO-rapport TNO Informatiemaatschappij Voortgang vraaggestuurde programma s Topsector HTSM / ICT Roadmap 2013 Informatiemaatschappij Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl

Nadere informatie

Eindrapport Sensor City Mobility

Eindrapport Sensor City Mobility TNO-rapport TNO 2014 R10629 Eindrapport Sensor City Mobility Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 Conferentiecentrum Aldhem**** Hotel te Grobbendonk (België) 15 en 16 november 2007 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Prof. Drs. C.J. Ruijgrok,

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 2 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox,

Nadere informatie

AVG onderweg. Recente ontwikkelingen in Automatische Voertuiggeleiding voor het wegverkeer; implicaties voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

AVG onderweg. Recente ontwikkelingen in Automatische Voertuiggeleiding voor het wegverkeer; implicaties voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat TNO-rapport Inro/VK/1999-02 AVG onderweg TNO Inro Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft Telefoon 015 269 69 00 Fax 015 269 77 82 Internet http://www.inro.tno.nl Recente ontwikkelingen in Automatische

Nadere informatie

Overzicht 2014 Kennis- en faciliteitenontwikkeling

Overzicht 2014 Kennis- en faciliteitenontwikkeling Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR Overzicht 2014 Kennis- en faciliteitenontwikkeling Rob Zwemmer (NLR) ontvangt de prestigieuze Engineering Impact award van

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

C-Infrastructuur & Vervoer

C-Infrastructuur & Vervoer C-Infrastructuur & Vervoer Markt, technologie en toekomstige thema s Auteur: Chris Maliepaard Versie: 1.0 Datum: 1 december 2014 Status: Definitieve versie Versieoverzicht Versie Datum Reflectiegroep Commentaar

Nadere informatie

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip TNO-rapport 35610 Programma Digitale Agenda Fryslân Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip Behavioural and Societal Sciences Eemsgolaan 3 9727 DW Groningen

Nadere informatie

Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009

Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009 TRANSUMO VERZEKEREN PER KILOMETER Rijgedrag bepaalt verzekeringspremie Eindrapportage Verzekeren per kilometer; oktober 2009 Auteur: Daan van Egeraat THEMA ZELFSTURING DOOR PRIJS EN ANDERE INCENTIVES IN

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

innovation for life Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Functie ( Handtekeníng

innovation for life Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Functie ( Handtekeníng innovation for life TNO-rapport TNO 2014 R10281 Meerjaren Speunruerkprogramma 201 1-201 4 Voortgangsrapport age 20 13 VP Sociale lnnovatie (P207) Gezond Leven Utrechtseweg 48 3704 HE Zeist Postbus 360

Nadere informatie

Intelligente Transport Systemen

Intelligente Transport Systemen Intelligente Transport Systemen ITS en verkeersveiligheid RA-MOW-2008-007 J. De Mol, T. Van Leeuwen, W. Vandenberghe, S. Vlassenroot Onderzoekslijn Innovatie en ICT voor een veiligere mobiliteit DIEPENBEEK,

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 EDBR Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 Woord vooraf Met plezier presenteer ik u, namens de hele EDBR werkgroep Stad en Hoger Onderwijs, ons concept voorstel voor een Regionale

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. opq. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wijzer op weg. Quick scan Info in de auto Leren van buitenlandse ervaringen.

Rijkswaterstaat. opq. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wijzer op weg. Quick scan Info in de auto Leren van buitenlandse ervaringen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Wijzer op weg Quick scan Info in de auto Leren van buitenlandse ervaringen februari 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Wijzer op weg

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur

Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur TNO-rapport TNO 2014 R11294 Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur Actualisatie van de risico's en kansen door klimaatverandering op de Nederlandse energie-infrastructuur Earth, Life and Social Sciences

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Verhoogde verkeersveiligheid op autosnelwegen dankzij ITS

Verhoogde verkeersveiligheid op autosnelwegen dankzij ITS Verhoogde verkeersveiligheid op autosnelwegen dankzij ITS RA-MOW-2010-008 Johan De Mol, Erik Vanhauwaert, Wim Vandenberghe Onderzoekslijn Innovatie en technologie DIEPENBEEK, 2010. STEUNPUNT MOBILITEIT

Nadere informatie

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling EOS LT 03029, werkpakket 2 Datum Juni 2012 Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw, ECN, TNO, IVAM, Erasmus Universiteit (DRIFT), TU

Nadere informatie

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech?

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam/TNO Mobiliteit Preadvies voor de Raden

Nadere informatie

Internationale handel en transport in Nederland op nationaal en regionaal niveau. Dataontwikkelingen en beleidsanalyses

Internationale handel en transport in Nederland op nationaal en regionaal niveau. Dataontwikkelingen en beleidsanalyses Internationale handel en transport in Nederland op nationaal en regionaal niveau Dataontwikkelingen en beleidsanalyses Verslag Workshop Centraal Bureau voor de Statistiek en Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend

PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend PROGRAMMA FLOOD CONTROL IJKDIJK Nederland waterveilig: beter, sneller en kostenbesparend September 2013 1. FLOOD CONTROL-IJKDIJK Enkele jaren geleden bezweken er dijken in onder andere Wilnis, Terbregge

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie