Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu"

Transcriptie

1 TNO-rapport TNO 2015 R10185 Meerjaren Speurwerkprogramma's Voortgangsrapportage 2014 VP Betrouwbaar Verkeerssysteem en VP Stedelijke Ontwikkeling en Logistiek Thema VIII Logistiek en Mobiliteit Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft T F Datum 15 februari 2015 Auteur(s) Autorisatie Jan Burgmeijer, VP-manager Logistiek en Mobiliteit Chris Bremmer, VP-manager Stedelijke ontwikkeling en logistiek Michiel Jak, Business director Urbanisatie Leo Kusters, Managing director Urbanisation Aantal pagina's 44 Regievoerend departement ministerie van Infrastructuur en Milieu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO

2 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 2 / 44 Inhoudsopgave 1 Inleiding Inleiding thema Logistiek en Mobiliteit Resultaten Logistiek Inleiding Synchromodaliteit Trade Compliance & Border Management (Douane) Hoogtepunt: The Chain Game (project CASSANDRA) Cross Chain Control Centers (4C) Hoogtepunt: StadsDashboard Rotterdam Bereikbaarheid en duurzaamheid van logistiek Resultaten Mobiliteit Inleiding Slim op reis Hoogtepunt: Eco-Mobility Gaming fase Robuust op reis Coöperatieve mobiliteit Hoogtepunt: DRIVE C2X Duurzame mobiliteit Veiligheid Bijlage: Rapporten, publicaties en presentaties Logistiek Betrouwbare, duurzame en veilige Mobiliteit Bijlage: Projecten Logistiek Mobiliteit Ondertekening... 44

3 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 3 / 44 1 Inleiding 1.1 Inleiding thema Logistiek en Mobiliteit. Deze voortgangsrapportage over 2014 betreft het vraaggestuurde onderzoek van TNO in het thema 8: Logistiek en Mobiliteit. Dit thema is gekoppeld aan de Topsector Logistiek en staat onder regie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het vraaggestuurde onderzoek in 2014 vond plaats in twee Vraaggestuurde Programma s (VP s): 1. Betrouwbaar Verkeerssysteem (Reliable & Sustainable Mobility: RSM). 2. Stedelijke Ontwikkeling en Logistiek (SOL). Het VP-RSM maakt onderscheid tussen onderzoek naar Logistiek (gericht op de logistieke dienstverlening en het slim en efficient transporteren van goederen over multimodale internationale netwerken) en onderzoek naar Mobiliteit (gericht op optimale en slimme personenmobiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid). Het VP-SOL betreft onderzoek naar logistiek, specifiek gericht op de uitdagingen van grootstedelijke ontwikkelingen (gericht op stedelijke distributie, smart hubs in stedelijke regio s en intra-stedelijke smart corridors). Het onderzoek naar logistiek in beide VP s wordt vraaggestuurd door de Topsector Logistiek. Het topteam van deze topsector wordt gevormd door het Strategisch Platform Logistiek (SPL). Het SPL heeft het onderzoeksprogramma voor logistiek vastgelegd in het innovatiecontract Topsector Logistiek, met als titel: Het concert begint (2 april 2012). Het onderzoek op gebied van logistiek wordt verder gecoördineerd vanuit het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI- Logistiek), het samenwerkingsverband van de kennisinstellingen Dinalog, NWO en TNO met het logistieke bedrijfsleven 1. Het onderzoek in het maatschappelijke deel van logistiek en in het mobiliteitsdeel wordt vraaggestuurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De vraagsturing vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is uitgewerkt in de vorm van de Strategische Kennis en Innovatie Agenda van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (SKIA-DGB). De vraagsturing is nader gepriotiseerd en gedetailleerd in een aantal gesprekken tussen TNO en Min IenM op managementniveau en op het niveau van senior specialisten. Deze rapportage geeft een verantwoording voor de resultaten van het vraaggestuurde programma op hoofdlijnen (hoofdstuk 2 en 3). In overeenstemming met het verzoek van EZ zal TNO dit rapport op de website van TNO plaatsen. De rapporten, publicaties en een selectie van conferentie-presentaties zijn weergegeven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de projecten (doelstelling, partners en funding) binnen het thema in

4 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 4 / 44

5 Benutten Infrastructuur & Netwerken Synchromodaliteit Informatietoepassingen Randvoorwaarden Synchromoda al denken TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 5 / 44 2 Resultaten Logistiek 2.1 Inleiding De Topsector Logistiek heeft in het innovatiecontract het programma in de vorm van de volgende 6 inhoudelijke roadmaps beschreven, die worden vraaggestuurd vanuit het logistieke bedrijfsleven: Neutraal Logistiek Informatie Platform Synchromodaliteit Douane Cross Chain Control Centers Service Logistiek Supply Chain Finance TNO heeft haar bijdrage aan deze roadmaps gefocusseerd op 3 roadmaps: Synchromodaliteit, Douane en Cross Chain Control Centers. Daarnaast staan in het innovatiecontract maatschappelijke thema s benoemd waar de vraagsturing minder vanuit het bedrijfsleven en meer vanuit de overheid plaatsvindt. Hierbij wordt samenwerking met bedrijven en synergie met de SPL roadmaps nagestreefd. Dit is opgenomen in de vierde logistieke roadmap van TNO: Bereikbaarheid en Duurzaamheid van logistiek De vier roadmaps voor logistiek zullen in de nu volgende paragrafen worden besproken. Van elke roadmap zullen eerst beknopt de resultaten worden weergegeven en daarna zal voor een paar roadmaps een hoogtepunt in de resultaten worden toegelicht. 2.2 Synchromodaliteit De activiteiten van TNO binnen de roadmap Synchromodaliteit werden binnen TNO gecoördineerd door Albert Veenstra en vanaf 1 november 2014 door Jaco van Meijeren. In onderstaand schematische weergave van de roadmap synchromodaliteit is (met groen) aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 tot en met 2014 heeft gewerkt. Priorities Target Focus Theme Activity F T O M 2020 Mental shift x x x x Business model innovatie x x x x Efficiënt Professionalisering x x x x Conceptontwikkeling x x x Samenwerking x x x Juridisch kader: Transportrecht, contractvormen x x x x Technologie x x x Douane x x x x Alle knelpunten in randvoorwaarden oplossen Meetbaar maken voorspelbaarheid en betrouwbaarheid Infrastructuur informatie voorziening x x x x Dynamisch plannen en switchen x x x x x x Voorspelbaar Sturen op benutting Inrichting overslagpunten x x x x x x x x Betrouwbaar

6 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 6 / 44 De belangrijkste resultaten in 2014 zijn: Onderdeel roadmap Project Resultaten Synchromodaal denken Synchromodal gaming A serious game Synchro Mania for experiencing synchromodal transport planning by operational staff. Use of the game results in increasing the awareness of the benefits of synchromodality leading to an increased percentage of a-modal bookings in the future. Informatietoepassingen Smart Barging Een demonstratie van de integratie van TNO technologieën (anysense, intrepid, kate), wachttijd algoritmen en AIS data, voor het bepalen van wachttijden bij sluizen in het Nederlandse binnenvaartnetwerk. Big Data HBR Een verkenning naar de mogelijkheden en meerwaarde van de bij het HbR beschikbare data. Een showcase waarmee de potentie van BigData concreter gemaakt wordt Logicon Het Nederlandse Living Lab bij Combi Terminal Twente met een IT infrastructuur ontwikkeld door TNO (Intrepid) en met apps, zoals Sluisbediening 2.0, ontwikkeld door partners. DEMANES Smart Container terminal pilot in Rotterdam with a prototype of a Turn-around time predictor. DEMANES DEMANES design and validation methodology; cookbook and Tooling (DYNAA+). Benutten infrastructuur & netwerken Synchromodal corridor Model A corridor model for the logistic flows on undisturbed modalities and the predicted logistic flows when one of the modalities has a reduced capacity. 2.3 Trade Compliance & Border Management (Douane) De activiteiten van TNO binnen de roadmap Trade Compliance & Border Management (Douane) worden intern-tno gecoördineerd door Gerwin Zomer. In onderstaand schematische weergave van de roadmap Douane is met groen aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 tot en met 2014 heeft gewerkt vanuit lopende projecten.

7 Coordinated Border Management Douane Pushing Controls away from the border System Based Control TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 7 / 44 Focus Theme Activity Target F T O M 2020 Auditingbehoefte voor System Based Control x x x x risico analyse overheden obv ketendenken validatie en verbeteren kwaliteit data x x x x wetgevend kader x Priorities pilots en demonstratie bedrijven, douane x x impact kwantificeren x x x governance en business modellen x x x x Reductie inspectielast, vergroten interne beheersing optimaliseren van data uitwisseling x x x samenwerking met handelspartners x x verleggen controles in extended gate concept x x x x juridische haalbaarheid x impacts kwantificeren x x x pilots en demonstraties x x governance en business modellen x x x x Ontlasten internationale hubs, verhogen efficiency & betrouwbaarheid ontwikkeling NLIP en overheids Single Window x x x Regiemodel Inspectiediensten (One Stop Shop) x x Pilots en demonstraties x x Impacts kwantificeren x x x Integratie van CBM in Systems Based Control x x x x Samenwerking x x x x Minimaliseren regeldruk De belangrijkste resultaten in 2014 zijn: Project Resultaten CASSANDRA Serious game (The Chain Game); zie verder in Evaluatie van business cases en living labs in Cassandra. icargo Een logistics core ontologie LogiCo, die gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van interoperabiliteit tussen partijen in de logistieke sector. Deze ontologie, samen met de verkregen inzichten rondom logistiek, helpen bij het vormgegeven van plug & play interoperabiliteit icargo Een werkende proof-of-concept van een Access Point op basis van semantic web technologie (linked data). Deze combineert de voordelen van de 'entity centric approach' met het gemak van nieuwe semantic web technologie. De technologie kan ingezet worden bij living labs (voor b.v. de ontwikkeling van een nieuwe generatie control tower). Extended Single Final Evaluation Report. Window Business information architectuur (zie ook publicaties) Leerstoel Albert Academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van Veenstra Trade facilitation en Logistics. Twee gewonnen projecten in ISCOM-call (NWO ): ISOLA en SATIN. Hierdoor gaan een AIO en een Postdoc werken aan Trade Facilitation. Executive programma van TUD en RSM: Customs and Supply Chain Compliance (18 master studenten) PROMENADE Inspiratiebundel Authorised Economic Operator (AEO) CORE Start van dit grote 4-jarige EU-project met 70 partners. Deliverable: CORE Innovation Agenda Hoogtepunt: The Chain Game (project CASSANDRA) The Chain Game is in zes weken ontwikkeld door TNO en voor de eerste maal gespeeld met 35 gasten op dinsdag 27 mei Een paar impressies van de game:

8 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 8 / 44 The Chain Game (CASSANDRA). Tijdens de game spelen vijf spelers (twee producenten, twee expediteurs en een koper) een aantal rondes waarin ze hun ketenbeheersing kunnen verbeteren. Door te investeren in maatregelen, vergroten ze hun bestendigheid tegen incidenten als een staking, ongewenste drugssmokkel, schandalen rond productveiligheid of faillissementen van toeleveranciers, maar verbeteren ze tegelijk hun compliance. Dit komt tot uiting in persoonlijke scores op Key Performance Indicators (KPI s). Ze kunnen in interne beheersmaatregelen investeren maar ook in ketenbrede maatregelen. Dat laatste vergt wel gezamenlijke investeringen en moet je elkaar dus wel vertrouwen. De game geeft inzicht in de effecten van dergelijke maatregelen en ketensamenwerking. De game wordt gespeeld op een Multitouch-table met een spelleider. De ontwikkelde scores worden per speler en over de gehele keten zichtbaar gemaakt. Tevens wordt duidelijk hoezeer de Douane de keten als transparant ervaart met meer of minder controles tot gevolg. Zichtbaar en beleefbaar zijn de prachtige visuals en de involverende spelelementen. Maar áchter de game zit het game content model van TNO. Deze bevat de inzichten, kennis en ervaring over internationale ketenlogistiek en (systeem)innovaties zoals opgebouwd binnen Cassandra.

9 Nieuwe business concepten Plug & Play 4C's Cross Chain Control Centers 4C voor sectoren Governance & business modellen TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 9 / 44 Bij het event op dinsdag 27 mei 2014 kwamen 35 klanten en partners uit de logistieke wereld samen in Lijm & Cultuur in Delft om de game te spelen. Met veel enthousiasme speelden drie teams de game parallel. Duidelijk was dat men helemaal opging in het spel. Ook in de reflectieronde na het spel toonde men zich zeer betrokken. Spelers vonden het spel een hele goede manier om eens in de schoenen van een andere ketenpartner te staan. Ook had men een beter gevoel gekregen voor mogelijkheden voor innovaties in de logistieke keten, en voor hun effecten. Tijdens het laatste programmaonderdeel werden vier van de gespeelde maatregelen uit het spel besproken in het licht van daadwerkelijke toepassing. Wat houdt men tegen om dat te doen? Wat zou er moeten gebeuren om bijvoorbeeld container security devices in de keten tot een realiteit te maken? Op deze manier is de game ook een middel om verder na te denken over systeeminnovaties die breder gaan dan de eigen rol. 2.4 Cross Chain Control Centers (4C) De activiteiten van binnen de roadmap 4C worden binnen TNO gecoördineerd door Hans Quak. In onderstaand schematische weergave van de roadmap 4C is met groen aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 tot en met 2014 heeft gewerkt vanuit lopende projecten. Focus Theme Activity Priorities Target F T O M 2020 ontwerp governance x x ontwikkeling business modellen x x incentives, fair share, partnering x x sociale innovatie, mental shift, change, culture x x wettelijke kansen en belemmeringen x x wettelijk kader naar realisatie van 4C trustees x x Modellen voor transitie x x x x NL koploper ketenregie Agro, Food en Tuinbouw x x High Tech x x Chemie en energie x x Fashion en Creatieve industrie x x Bouwlogistiek x x Stedelijke distributie, incl consolidatie & retour x x Health care x x Besparing kosten, congestie en CO2 Ontwerp 4C's x x Decision support systemen x x x ICT-ondersteunende Plug & Play x ICT-ondersteunde 4C trustees live x Ontwerp robuuste systemen x x Toename beladingsgraad Uitbreiding scope 4C x x x x Opschaling en internationalisering x x x Modellen gericht op betrokkenheid consument x x Gevolgen schone voertuigen voor distributie x x Extra bijdrage bbp door vergroten scope 4C De belangrijkste resultaten in 2014 waren: Onderdeel roadmap Projecten Resultaten Governance en business modellen STRAIGHTSOL Business analyse en een evaluatieframework voor stedelijke distributie van goederen. Governance en business modellen 4C4More Paper (en deel van een proefschrift) over business modellen en modellen voor

10 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 10 / 44 4C (en andere ICT oplossingen) voor de sectoren stedelijke distributie, en bouwlogistiek 4C4D 4C in Bouwlogistiek StadsDashboard logistieke samenwerking (allianties) Valorisatie van kennis over stedelijke distributie bij diverse locale last mile oplossingen Referentiebibliotheek van Best Practices. Selectie en start van twee bouwlogistieke proeftuin projecten. Set van KPI s (concept) Een Smart City roadmap en demonstrator in Rotterdam op het gebied van verkeer, logistiek en luchtkwaliteit (Zie 2.4.1) Hoogtepunt: StadsDashboard Rotterdam In een korte periode van 8 weken is met een team van ruim 20 mensen uit meer dan 7 afdelingen van TNO gewerkt aan het zetten van de eerste stap in de ontwikkeling van een StadsDashboard. Het stadsdashboard voegt veel bestaande IT-architecturen en platformen en modellen samen om een volledig nieuw integraal beeld te geven van mobiliteit, logistiek en milieu in de stad. De voorbeeldcasus is Rotterdam. Met het Stadsdashboard kunnen ook de gevolgen van mogelijke maatregelen voorspeld en gevisualiseerd worden. Dit is gepresenteerd tijdens een eindevent op 18 December Resultaten zijn: Een Smart City demonstrator op het gebied van verkeer, logistiek en luchtkwaliteit. Een systeemarchitectuur voor het StadsDashboard. Geïmplementeerd voor de casus Rotterdam. Ontsluiting van databronnen (zoals NDW data voor een stad), een nieuw stadsgoederenvervoermodel (inzicht in logistieke stromen in een stad), een uitbreiding van een verkeersmodule RAMON (verkeersdata voor meerdere steden toegankelijk maken) en nieuwe koppelingen zoals met het luchtkwaliteitsmodel en platformen als Common Sense (visualisatieplatform) en Urban Strategy (integratie van stedelijke modellen op een GIS basis)

11 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 11 / 44 Figuur. Vereenvoudigde weergave van de systeemarchitectuur. 2.5 Bereikbaarheid en duurzaamheid van logistiek De bereikbaarheid via multimodale (achterland) netwerken is een belangrijke voorwaarde voor de concurrentiepositie van de Nederlandse logistiek en in het bijzonder voor de roadmap synchromodaliteit. De activiteiten van TNO binnen de maatschappelijke roadmap Bereikbaarheid en duurzaamheid van de logistiek worden binnen TNO gecoördineerd door Lori Tavasszy en Jaco van Meijeren. In onderstaand schematische weergave van de deel roadmap Bereikbaarheid is aangegeven op welke activiteiten van de roadmap TNO in 2012 tot en met 2014 heeft gewerkt. Daaronder is een schema weergegeven van een aantal kwantitatieve goederenmodellen

12 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 12 / 44 De belangrijkste resultaten in 2014 op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid zijn: Onderdeel roadmap Projecten Resultaten Verkenning, strategie Hoogleraar Tavasszy-TUD Strategische informatiemodellen die nodig zijn om de beleidsagenda op het gebied van goederenvervoer en logistiek te ondersteunen Infra ontwerp & organisatie Dit jaar geen projecten en resultaten

13 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 13 / 44 Optimale Infra benutting FP7: SPECTRUM Economische analyses van innovatief rail transport van lowdensity-high-value goods (LDHV): Cost Benefit Analysis en Financial Feasibility HighTool Ontwikkeling van het Strategic High Level Transport Model (zal in 2015 gereed zijn); Goederenmodellen op EUniveau voor beleidsmakers NMDC ViaGoed VIAgoed modelopzet: globale specificatie en ontwikkelplan (rapportvorm). POC van het onderzoeksmodel in Matlab gerealiseerd. CBS Microstatistieken Een concept rapportage over de challenge voor gebruik microstatistieken van transportbedrijven voor verhoging van beladingsgraad is gemaakt; afronding in 2015 Duurzaamheid FREVUE Central assessment framework voor de Inzet van electrische voertuigen voor stedelijke distributie, met pilots in 8 EUsteden, waaronder Utrecht en Rotterdam. COFRET Methodological recommendations on the improvement of the existing EN standard

14 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 14 / 44

15 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 15 / 44 3 Resultaten Mobiliteit 3.1 Inleiding Het onderzoek in het mobiliteitsdeel wordt vraaggestuurd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit deel zijn verschillende raakvlakken te geven met logistiek, met name op het gebied van de logistieke roadmap bereikbaarheid en duurzaamheid. Dit hoofdstuk geeft enkele hoogtepunten en een overzicht van resultaten van het programma op de 5 VP-roadmaps binnen het programma onderdeel mobiliteit. De 5 VP-roadmaps over de periode voor mobiliteit zijn: 1. Slim op reis (gedrag, mobiliteitsbeleid) 2. Robuust op reis (beter benutten, robuust mobiliteitsysteem, dynamisch verkeersmanagement) 3. Coöperatieve mobiliteit (in-car en coöperatieve systemen, testen van effectiviteit en impact) 4. Duurzame mobiliteit (milieu, klimaat) 5. Veiligheid (gedrag bestuurder, infrastructuur en voertuig) De activiteiten van TNO op het gebied van Mobiliteit worden vraaggestuurd vanuit een set van beleidsondersteunende kennisvragen die met het ministerie van IenM zijn opgesteld. Aan elke VP- roadmap zijn beleidsondersteunende kennisvragen gekoppeld die per VP-roadmap kort zullen worden weergegeven. 3.2 Slim op reis Binnen deze roadmap hebben we de volgende 3 beleidsondersteunende kennisvragen: Kennisvragen Betrouwbare mobiliteit; Slim op Reis 1. Hoe krijgen we inzicht in mobiliteitskeuzes en -gedrag? Langs welke haakjes is beïnvloeding mogelijk? In hoeverre is de mobiliteitsbehoefte bij verschillende doelgroepen (vergrijzende groep, jongeren) de laatste jaren veranderd? 2. Welke interventies werken wel/niet bij de beïnvloeding van de mobiliteitskeuzes? Welke nieuwe initiatieven uit de samenleving werken en welk doel dienen reisinformatiediensten te hebben? 3. Wat is de wijze van invoering van nieuwe diensten en beleid? Welke rollen zijn er voor de overheid en voor de werkgever? Deze kennisvragen zijn in de onderstaande projecten onderzocht met de volgende resultaten: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2014 Mobiliteitskeuzes en gedrag Expertise BIT Inhoudelijk bijdrage, door deelname van Tineke Hof aan het BIT, op psychologisch gebied aan de volgende beleidsdossiers: - Stedelijke distributie - Klimaatbestendige stad

16 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 16 / 44 Interventies die werken Wijze van invoering nieuwe diensten en beleid GoRight Eco-Mobility Gaming fase 2 Civitas WIKI Sensor City Mobility Enhanced Wisetrip Een infrastructuur met algoritmes waarmee ingewonnen locatie en context data uit het KATE-platform ingezet kan worden voor gedragsanalyse, waarbij voldaan wordt aan privacy en security eisen. Plus een bijbehorend Analysekader voor gedrag Een PoC serious game emission plus een experiment uitgevoerd bij 3 auto s. Evaluatie geeft aan dat gedragsverandering mogelijk is, maar dat de game dan verbeterd moet worden. Memo 1 over Long term evaluatie van de CIVITAS II projecten. + Policy note over Clean Buses. Eindsymposium en Eindrapport op 17 april Diverse disseminatie activiteiten. Proof Of Concept van een Internationale multimodale reisplanner; TNO heeft intelligentie toegevoegd voor het verwerken van de voorkeuren van reizigers. BestMob Uitwerking en verbetering van 3 nieuwe business modellen om tegen lagere kosten effectieve gedragsinterventies mogelijk te maken die duurzame reisopties stimuleren Hoogtepunt: Eco-Mobility Gaming fase 2

17 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 17 / 44 In 2014 is het project Eco-Mobility Gaming fase 2 uitgevoerd. In het project wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om CO2 reductie in het verkeer te verkrijgen en brandstofkosten te besparen door het reisgedrag van automobilisten te beïnvloeden. Diverse studies tonen aan dat een realistische besparingspotentie 15% is. De grootste uitdaging is het daadwerkelijk zorgen voor een gedragsverandering van de bestuurders. Eén van de middelen is serious gaming waarbij deelnemers met elkaar in competitie gaan. In dit project is de game emission uitgewerkt en daadwerkelijk als Proof of Concept (PoC) geïmplementeerd. Er zijn 3 verschillende auto s geïnstrumenteerd met een IVSP platform en daaraan gekoppeld een game op een tablet of smartphone. Met deze 3 auto s is een kleinschalig experiment uitgevoerd, waarbij 3 TNO medewerkers de auto 6 weken hebben gebruikt, waarvan 4 weken met de game. De resultaten zijn nu nog kwalitatief, maar geven veel aanknopingspunten. Gedragsverandering is mogelijk door gaming, maar voor brede uitrol vereist dit nog aanscherping/verbetering van de game. Er is een lijst met aanbevelingen voor een nieuwe versie van de game opgesteld. Een Fase 3 voorstel is in voorbereiding met een aanpassing van de game en een grootschaliger pilot, met kwantitatieve evaluatie en business modellering. Voor de pilot wordt nog een partner gezocht.

18 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 18 / Robuust op reis Binnen deze roadmap Robuust op Reis hebben we de volgende 3 kennisvragen afgestemd met Min IenM: Betrouwbare mobiliteit; Robuust op reis Kennisvragen 1. Hoe kunnen we robuuste en betrouwbare mobiliteit van het wegennet bepalen en verbeteren? 2. Hoe integreren we het stedelijk mobiliteitsbeleid met ruimtelijke ontwikkelingen (Urban Mobility)? 3. Hoe werken maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en ITS, op individueel en collectief niveau? En hoe werkt een mix daarvan? Deze kennisvragen zijn in de onderstaande projecten onderzocht met de volgende resultaten: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2014 Bepalen en verbeteren robuuste en betrouwbare mobiliteit Robuust Mobiliteit systeem Probabilistisch modelleren INCAH Kennis voor Klimaat Den Haag Netwerk Model Data analyse deur-tot-deur reistijden en reistijdbetrouwbaarheid (incl OWN) is uitgewerkt en toegevoegd aan de Ramon/Atol toolset + spreadsheet-tool. Voorbeeld Amsterdam uitgewerkt. Analyse van het belang van reistijdbetrouwbaarheid in de bereikbaarheidsindicator I&M Data analyse van effecten van het weer (regen) op capaciteit en congestie. Onderdeel van een nieuw probabilistisch verkeersmodel (afronding in 2015) Robuuste mobiliteit in relatie tot klimaatverandering. Concrete producten zijn: De aanzet voor een methodiek voor klimaatstresstest van infra. Een Rotterdamse Adaptatiestrategie Een data-platform, en een dataset voor het Netwerk Transmissie Model (NTM) van de stad Den Haag. Stedelijk mobiliteitsbeleid Civitas WIKI Zie ook Slim op Reis Mix van maatregelen op gebied van verkeersmanagement TrafficQuest Kennisplatform voor Verkeersmanagement en - informatie voor RWS, TUD en TNO ; state of the art studies, richting geven aan nieuwe

19 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 19 / 44 ontwikkelingen en beantwoording van vragen. 3.4 Coöperatieve mobiliteit Voor de roadmap Coöperatieve Mobiliteit zijn de volgende kennisvragen opgesteld: Kennisvragen Betrouwbare mobiliteit; coöperatief reis op 1. Wat zijn de effectieve coöperatieve maatregelen voor verkeersinformatie en verkeersmanagement? Wat zijn op de korte en langere termijn de meest kansrijke oplossingen? Hoe evalueren en voorspellen we de impact van deze maatregelen op doorstroming, veiligheid en milieu, inclusief hoe de gebruiker met deze maatregelen omgaat? 2. Hoe kunnen deze maatregelen worden gerealiseerd en ingevoerd in nationale en internationale context? Welke rol speelt de overheid bij deze oplossingen? In hoeverre kunnen deze oplossingen zonder initiatief van de overheid tot stand komen? Zijn er belemmeringen die de overheid weg kan nemen? Deze kennisvragen zijn in de onderstaande projecten onderzocht met de volgende resultaten: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2014 Effecten van coöperatieve mobiliteit op doorstroming, duurzaamheid en veiligheid DRIVE C2X MobiNet Invoering maatregelen en rol van de overheid Nieuw: Automatisch Rijden en Logistiek FOTnet2 KITS SATIE VILAZ Integrale technische systeem test (DITCM) en impact assessment in veldtesten van V2X systemen (zie verder volgende paragraaf) De eerste release van een EUbreed standaard coöperatief service platform; pilot en testfaciliteiten in Helmond (DITCM facilities) EU-standaard voor Field Operational Test - methodologie: FESTA TNO heeft haar onderwerpen uit de roadmaps voor mobiliteit ingebracht voor de derde en verdere calls van Horizon2020 Een eindrapport dat inzicht geeft in de karakteristieken van Europese test beds, inclusief hun barriers en drivers. 5 Use Cases voor Virtueel Langer en Zwaarder (platooning van trucks) en business cases. Analyse van stakeholders en van barriers voor implementatie en maatregelen.

20 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 20 / Hoogtepunt: DRIVE C2X Het Europese project DRIVE C2X ging over de evaluatie van de technische performance en van de impact van systemen voor coöperatieve mobiliteit; met name car to infrastructure systems (C2X). Iets specifieker; er zijn resultaten bereikt op de volgende onderwerpen: Impact assessment of cooperative systems on a European scale; Validation of simulation models and results; Human behavior and acceptance and its implications for efficiency, safety and environment; Tool development for the assessment of cooperative systems on test sites (combination of Video based Monitoring, in-vehicle state-estimation, vehiclevehicle interaction and traffic flow simulation); Technical validation and testing of all relevant systems under the concept of cooperative systems on dedicated test site (i.e. Helmond); Het resultaat van dit project is dat we nu een goede methodiek hebben voor de technische evaluatie en de impact evaluatie van coöperatieve systemen, gebaseerd op voertuig-infrastructuur communicatie. Ook is er een tool ontwikkeld (SCENIC) waarmee de locale effecten van een FOT opgeschaald kunnen worden naar landelijk en Europese schaal. In het COBRA project is ook een kosten / baten methodiek ontwikkeld voor investeringsbesluiten (COBRA). Dit is belangrijk voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu DGB en het Programma Beter Benutten, Wegbeheerder Rijkswaterstaat en het Programma Connecting Mobility, de verkeersindustrie en de automotive industrie. Onderstaand enkele samenvattende slides omtrent impact evaluatie. Meer resultaten zijn te vinden op: Coöperatieve mobiliteit systemen die in Drive C2X zijn geëvalueerd

21 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 21 / 44 De locaties en testcentra van de Fiel Operational Testen De relatieve effecten op verkeersdoorstroming van 3 C2X systemen. De systemen: IVS: In-vehicle signage / speed limits: significante effecten buiten de spits, op snelwegen en locale wegen. GLOSA: Green light optimal speed advisory: significante effecten, maar buiten de spits negatieve effecten. TJAW: Traffic Jam Ahead Warning: geen significante effecten voor in de spits. Er waren ook effecten op milieu (environment) of brandstofverbruik, zie onderstaand:

22 TNO 2015 R10185 Voortgangsrapportage 2014 Logistiek en Mobiliteit 22 / Duurzame mobiliteit Voor de roadmap Duurzame mobiliteit zijn de volgende kennisvragen opgesteld: Kennisvragen Duurzame mobiliteit 1. Wat zijn de effecten (2020) van grootschalige invoering van ITS op het milieu? Wat zijn aansprekende applicaties die echt iets opleveren? 2. Wat zijn effectieve beleidsmaatregelen om burgers, bedrijven en overheden te verduurzamen? Welke transities zijn nodig; welke wet- en regelgeving? Sociaal-economische analyse van adoptie? Welke beleidsinstrumenten? Welk handelingsperspectief? Op deze kennisvragen zijn de volgende resultaten behaald: Kennisvragen Projecten Resultaten in 2014 Effecten invoering van ITS op milieu EcoDriver De effectiviteit van de in Ecodriver ontwikkelde support systems is daadwerkelijk getest en gemeten in real world tests EcoDriver Modellen van bestuurdersgedrag en van powertrains die in combinatie optimale feedback kunnen geven aan een bestuurder voor een zuiniger en schonere rijstijl AMITRAN EU-Standaard methode (handbook, checklist) en tools (ITS Modeller, Versit+, Enviver) voor de impact evaluatie van ITS maatregelen op CO2. Opschaling van de impact naar EUniveau. Effectieve Beleidsinstrumenten EcoDriver en Instrumentarium voor duurzame mobiliteit Verkenning van methodologische mogelijkheden voor R3 een nieuw emissiefactorenmodel Nieuw model voor beschrijving real world emissies op basis van de PEMS metingen Integratie in Ecodriver voor

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

Hoe slechten we de taalbarriere in de stedelijke logistiek?

Hoe slechten we de taalbarriere in de stedelijke logistiek? Als de taal volmaakt was, Zou de mens ophouden te denken, Paul Valéry (1871-1945) Hoe slechten we de taalbarriere in de stedelijke logistiek? Wetenschappelijke aanpakken voor de softe kant Onderzoekers:

Nadere informatie

De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector. 25 mei 2016

De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector. 25 mei 2016 De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector 25 mei 2016 Agenda Serious gaming lijkt overal op te komen in de logistiek. Een bekend en veel gebruikt voorbeeld van serious gaming

Nadere informatie

Leo Kusters Themadirecteur Mobiliteit

Leo Kusters Themadirecteur Mobiliteit TNO-rapport 2014 R10375 Meerjaren Speurwerkprogramma's 2011-2014 Voortgangsrapportage 2013 VP Betrouwbaar Verkeerssysteem en VP Stedelijke Ontwikkeling & Logistiek Thema VIII Logistiek en Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020.

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020. Horizon 2020 MKB instrument & Fast track to Innovation 10 juni 2015 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020 2 1 Boodschap 3 MKB instrument: wat is het? Financiering voor High

Nadere informatie

EU beleid stedelijke mobiliteit

EU beleid stedelijke mobiliteit EU beleid Stedelijke Mobiliteit en de voorbereidingen voor de 2013 'Urban Mobility Package' Brugge 26 februari 2013 Monique VAN WORTEL Clean Transport and Sustainable Urban Mobility (DG MOVE C1) EU beleid

Nadere informatie

Trade Compliance: Een last of een kans? VLM Workshop 18-11-2014

Trade Compliance: Een last of een kans? VLM Workshop 18-11-2014 Trade Compliance: Een last of een kans? VLM Workshop 18-11-2014 Agenda Opening Introductie Doel van de bijeenkomst Netwerk Trade Compliance Wat is Trade Compliance? Uitdagingen voor Trade Compliance Innovaties

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 0 1 Outline A. Nieuwe ontwikkelingen; wat is het speelveld? B. Hoe ziet de toekomst

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium

Vlaams Kenniscentrum water. Van projectidee tot projectconsortium Vlaams Kenniscentrum water Van projectidee tot projectconsortium ca. 600 calls -> 96 calls Intern gebruik -> nuttig voor Vlaanderen 96 calls -> 34 calls -> 6 thema s o o o o o o Sustainable rural development

Nadere informatie

Paul de Vos. paul.de.vos@rhdhv.com. in voor in relatie tot

Paul de Vos. paul.de.vos@rhdhv.com. in voor in relatie tot Trends en ontwikkelingen Paul de Vos paul.de.vos@rhdhv.com in voor in relatie tot railvervoer Bruggen bouwen Bruggen bouwen voor de toekomst van het spoor Page 2 Is of wordt het beter op het spoor? Dienstverlening?

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Impacts of automated driving

Impacts of automated driving Impacts of automated driving Prof Dr Bart van Arem Director TU Delft Transport Institute 1 Impact of Automated driving Infrastructuur Digital infrastructuur Verkeersafwikkeling Mobiliteit en ruimte Veiligheid

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

HOLLAND HIGH TECH 22 SEPTEMBER 2015 RINÉ PELDERS, PROGRAMMA MANAGER AUTOMOTIVE

HOLLAND HIGH TECH 22 SEPTEMBER 2015 RINÉ PELDERS, PROGRAMMA MANAGER AUTOMOTIVE HOLLAND HIGH TECH 22 SEPTEMBER 2015 RINÉ PELDERS, PROGRAMMA MANAGER AUTOMOTIVE TKI PROJECTEN AUTOMOTIVE Grondslag TNO in Automotive Roadmap Omzet in samenwerking en contractonderzoek binnen HTSM Automotive

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2017

Nationaal verkeerskundecongres 2017 Nationaal verkeerskundecongres 2017 SimSmartMobility: inzicht in de effecten van Smart Mobility maatregelen door simulatie Isabel Wilmink TNO Thijs Muizelaar Connecting Mobility Hans van Lint Technische

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility Samen werken aan randvoorwaarden voor versnelling en opschalen van implementatie Programma 13:00 13:10

Nadere informatie

wao innovation for life Meerjarenprogramma Topsector Logistiek en Mobiliteit Bijstelling 2017 TNO-rapport TNO 2016 R11229

wao innovation for life Meerjarenprogramma Topsector Logistiek en Mobiliteit Bijstelling 2017 TNO-rapport TNO 2016 R11229 wao innovation for life TNO-rapport TNO 2016 R11229 Meerjarenprogramma 2015-2018 Topsector Logistiek en Mobiliteit Bijstelling 2017 Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tn

Nadere informatie

Smart Mobility ronde tafel Security

Smart Mobility ronde tafel Security Smart Mobility ronde tafel Security JAARPLAN 2016 GJA DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU JAARPLAN 2016 Smart Mobility ronde tafel Security Doelstelling De landelijke ronde tafel Security heeft als doel om

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan Grontmij TU Delft Data Hub Functional Modules Your Application

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014

Roger Lemmens. Directeur 17 Maart 2014 Roger Lemmens Directeur 17 Maart 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen is het onafhankelijk onderzoeks- & expertisecentrum voor digitale zorg & gezondheidsinnovatie,

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Landelijk Ronde Tafels ITS Expertsessie use cases

Landelijk Ronde Tafels ITS Expertsessie use cases Landelijk Ronde Tafels ITS Expertsessie use cases Dr. ir. Jaap Vreeswijk, MAPtm 15 september 2016 Doel van de expertsessie Eenduidig begrip krijgen van use cases en consensus te bereiken over de functie

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016 Smart accessibility for a healthy, strong economics and attractive city! Rotterdamse Mobiliteitsagenda IN ROTTERDAM HEB JE DE LUXE OM TE KIEZEN HOE JE REIST. WIL JE OP DE FIETS, GA JE MET DE FIETS. WIL

Nadere informatie

Dr. ir. Jaap Vreeswijk, MAPtm 25 oktober Use cases

Dr. ir. Jaap Vreeswijk, MAPtm 25 oktober Use cases Dr. ir. Jaap Vreeswijk, MAPtm 25 oktober 2016 Use cases Expertsessie use cases 15-09-2016 20 aanwezigen Agendapunten: CODECS, internationale aansluiting Functie, belang en gebruik van use cases Definities,

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle 1 Inhoud Waar hebben wij het over? Ontwikkelingen in vogelvlucht

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie

Noordzee Baltics corridor

Noordzee Baltics corridor Noordzee Baltics corridor Datum RVO.nl infodag CEF/TEN-T 29 oktober 2014 TEN-T corridors 9 corridors: 1. Balt-Adriatic 2. Northsea-Baltic 3. Mediterranean 4. Orient/east-med 5. Scandinavian-mediterranean

Nadere informatie

European Gateway Services Paul Ham Straatsburg, November 2012

European Gateway Services Paul Ham Straatsburg, November 2012 European Gateway Services Paul Ham Straatsburg, November 2012 Introduction ECT City Terminal Euromax Terminal 7,5 mlnteu in 2011 Delta Terminal 1 Introduction ECT Venlo-rail Duisburg Moerdijk Willebroek

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

The Control Room of the Future

The Control Room of the Future Even voorstellen: Prodek Automation products Opgericht in 2001 Importeur / distributeur Opleiding / levering / advies / consultancy / dienstverlening Joop de Kwant Directeur Hoe ziet de toekomstige controle

Nadere informatie

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Wladimir Moen Director Business Development wmoen@agtinternational.com 0031 6 31 95 48 77 A leader

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie 25/02/2013 Olav Luyckx Project Officer Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) Brugge, 26 Februari 2013 EACI IEE - STEER

Nadere informatie

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen www.jpi oceans.eu OVERZICHT Terrein Governance Operationeel maken Strategic Research and Innovation Agenda Belgische deelname en interesse Outlook SRIA

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

Smart Cities Center. Prof.ir. Elphi Nelissen

Smart Cities Center. Prof.ir. Elphi Nelissen Smart Cities Center Prof.ir. Elphi Nelissen Inleiding Wat zijn Smart Cities (1) De Smart Cities definitie volgens de TU/e: De uitdaging hoe steden optimaal te ontwerpen en transformeren tot slimme/intelligente

Nadere informatie

Ontwikkeling van Europese onderzoeksprojecten

Ontwikkeling van Europese onderzoeksprojecten Ontwikkeling van Europese onderzoeksprojecten Twente Grants Week Workshop Oriëntatie Europese Projecten 8 oktober 2015 Hans Schaffers Lector Ambient Intelligence, ACT, Saxion Research director Aalto University

Nadere informatie

Consequenties van Automatisch Rijden Prof Dr Ir Bart van Arem Director TU Delft Transport Institute

Consequenties van Automatisch Rijden Prof Dr Ir Bart van Arem Director TU Delft Transport Institute Consequenties van Automatisch Rijden Prof Dr Ir Bart van Arem Director TU Delft Transport Institute 1 Consequenties van Automatisch Rijden Prof Dr Ir Bart van Arem Director TU Delft Transport Institute

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Ontmanteling & Hergebruik in NL: Een gezamenlijke inspanning

Ontmanteling & Hergebruik in NL: Een gezamenlijke inspanning Ontmanteling & Hergebruik in NL: Een gezamenlijke inspanning New emmergy 17 mei 2017 Berend Scheffers Ons energiesysteem 2 Energiesysteem Nederland 2015. Bron: NEV 2016, ECN, PBL, CBS, RVO Rol van gas

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Potentie van Smart Mobility voor verkeersveiligheid NOTITIE OVER DE ONDERZOEKSOPZET (AANZET)

Potentie van Smart Mobility voor verkeersveiligheid NOTITIE OVER DE ONDERZOEKSOPZET (AANZET) Potentie van Smart Mobility voor verkeersveiligheid NOTITIE OVER DE ONDERZOEKSOPZET (AANZET) Ilse Harms, Connecting Mobility, Diana Vonk Noordegraaf, DITCM Innovations, Matthijs Dicke, DITCM Innovations.

Nadere informatie

SMART CITIES CONCEPTS AND URBAN MOBILITY MARIANNE LINDE 12 JUNE 2015

SMART CITIES CONCEPTS AND URBAN MOBILITY MARIANNE LINDE 12 JUNE 2015 SMART CITIES CONCEPTS AND URBAN MOBILITY MARIANNE LINDE 12 JUNE 2015 SOME EXAMPLES: AMSTERDAM THE HAGUE ASSEN https://www.youtube.com/watch?v=c9vkpzsg R_Q https://www.amsterdamonderweg.nl/pages/in dex.php?pageid=home

Nadere informatie

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium.

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium. n CK n Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1992 Bundeling van bijdragen van het colloquium gehouden te Rotterdam op 26 en 27 november 1992 Redactie P.M. Blok INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER Deel

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

"WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015

WAAR STAAN WIJ?... Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen Inhoud "Waar staan wij?..." De BIM Levels Internationale BIM ontwikkelingen

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Overzicht O&O ICT. oproepen/opportuniteiten. 31/1/2008 PiCToR Info Sessie

Overzicht O&O ICT. oproepen/opportuniteiten. 31/1/2008 PiCToR Info Sessie Overzicht O&O ICT oproepen/opportuniteiten 2008 FP7 oproepen FP7 Cooperation - Thema 3 ICT FP7-ICT-2007-3 Challenge 2: Cognitive Systems, Interaction, Robotics (97 M) Challenge 4: Digital Libraries and

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Innoveren voor meer en beter transporteren. Hoe staat het met het innovatievermogen van de transportsector?

Innoveren voor meer en beter transporteren. Hoe staat het met het innovatievermogen van de transportsector? Innoveren voor meer en beter transporteren Hoe staat het met het innovatievermogen van de transportsector? Panteia 18 januari 2013 Nederland Topsectorenbeleid Versterken van concurrentiepositie Doen waar

Nadere informatie

Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class

Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class Maintenance Oktober 2016 World Class Maintenance www.worldclassmaintenance.com

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Service management stuurt de verandering

Service management stuurt de verandering Service management stuurt de verandering Presentator: Nick Bakker Business consultant Auteur Gebruiker van cloud computing Trackrecord Service Manager Service ontwerp en transitie Publicaties, reviews

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort

Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort Open Data Estafette Duurzame Energie, 11 juni 2014, Amersfoort Gaston Halders (Enexis) Arjan van Diemen (TNO) Derek Rodenberg (KPN) Energie Informatie Agenda Introductie sprekers Projectachtergrond Het

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling India

Stedelijke Ontwikkeling India Stedelijke Ontwikkeling India An Urban Challenge Leon van Velzen 23 april 2015 2 3 Urban Challenge Circular City Water Resilience Public Space Governance and Finance Data City Urban Challenge 4 Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

EDA huidige situatie. Presentatie voor NIDV KG Europa. André Mom 7 januari 2015

EDA huidige situatie. Presentatie voor NIDV KG Europa. André Mom 7 januari 2015 EDA huidige situatie Presentatie voor NIDV KG Europa André Mom 7 januari 2015 EDA huidige organisatie Claude-France Arnould, tot 15/01/2015 Head of the EDA: Federica Mogherini Rini Goos Roland Van Reybroeck

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

INNOVATIE VERKENNING INBOUND. Cargonaut klantendag 23 september 2015, Schiphol

INNOVATIE VERKENNING INBOUND. Cargonaut klantendag 23 september 2015, Schiphol INNOVATIE VERKENNING INBOUND Cargonaut klantendag 23 september 2015, Schiphol Project introductie Wie? Waarom? INNOVATIE VERKENNING INBOUND Hoe? 2 Project introductie Positioning: MAINPORT PROGRAMMA Informatiegestuurde

Nadere informatie

Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten. Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit

Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten. Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit Paradigm shift: data drivensociety. Hoeveelheid geproduceerde data groeit exponentieel De samenleving verandert

Nadere informatie

NWO-propositie voor de Topsector Logistiek

NWO-propositie voor de Topsector Logistiek NWO-propositie voor de Topsector Logistiek Concrete acties voor 2012-2013 Innovatiecontract De Uitvoeringsagenda voor de Topsector Logistiek beslaat alle activiteiten en initiatieven die bijdragen aan

Nadere informatie

Wat betekent connectiviteit voor mobiliteit? Houten, 23 november 2016

Wat betekent connectiviteit voor mobiliteit? Houten, 23 november 2016 Wat betekent connectiviteit voor mobiliteit? Houten, 23 november 2016 Leo Bingen RAI Vereniging Adviseur ITS Chris Huijboom HAN Automotive Research Projectleider 2 Agenda 1. Definities 2. Stakeholders-1

Nadere informatie

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken Innovatie en RWS Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken In today s business environment, Innovation means survival. David Gann. 2 RWS Innovatie Innovatie Innovation is the process by

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe

C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe DELIVERABLE n. 7.1 TRANSFERABILITY PLAN FOR LOCAL GOVERNMENTS ON ENERGY SAVING AND SUSTAINABLE

Nadere informatie

Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport. Nationaal LNG Platform Schiedam, 15 maart 2016

Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport. Nationaal LNG Platform Schiedam, 15 maart 2016 Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport Nationaal LNG Platform Schiedam, 15 maart 2016 Inhoud Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart en LNG Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway

Nadere informatie

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DE CONSUMENT IN DE ZORG? Fragmentatie ehealth initiatieven zorgen weer voor eilandjes in de zorg: ICT leveranciers, Regio s, Ziekenhuizen, Klinieken, Patiënt Verenigingen, Verzekeraars,

Nadere informatie