Rijnja, Guido Kleur bekennen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijnja, Guido Kleur bekennen"

Transcriptie

1 Non-Fictie Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep, [2014] pagina's : illustraties ; 18 cm. - (Communicatie.serie) ISBN : : 12 Communicatie I : : Kleur bekennen Is het de enorme behoefte aan verantwoording over het doen (en vooral: laten) van organisaties? Zijn het de ongekende technologische toepassingen om transparant te handelen? Of is het de ontdekking van overheidsorganisaties dat zoveel wordt bereikt door aan te sluiten op energie in buurten en branches? Aan aanjagers geen gebrek, als het om de communicatieve overheid gaat. Aan de hand van vijf trends beschrijven Guido Rijnja en Vera de Witte in dit boekje de stand van het gewas. Zelden doen die ontwikkelingen zich als eenvoudig voor. Tegenover de hang naar openheid staat een drang naar veiligheid. En wat betekent de eeuwenoude behoefte aan sturing in een steeds verder uitwaaierend medialandschap. Van wie is Overheidscommunicatie eigenlijk? 1

2 Non-Fictie Oude Luttighuis, Paul Qualitate qua Qualitate qua : bondige relativiteitstheorie van werkelijkheid, taal, mens & getal / Paul Oude Luttighuis. - Delft : Eburon, XLIII, 57 pagina's, pagina III-XIII ; 26 cm. - Met index, literatuuropgave. ISBN : 134 : 01 Geestelijk leven : : : : 01 Geestelijk leven : I : : 'Qualitate qua' is een bondige kennistheorie die werkelijkheid, taal, mens en getal relativeert en verbindt in een eenvoudig en precies intersubjectief weefsel. Dat weefsel is precies genoeg om door ontwerpers gebruikt te worden en zelfs om mee te rekenen. Toch is het zo krachtig dat het onbegrensde ruimte biedt aan de veelvormige en vloeibare werkelijkheid, aan levende taal en aan de subjectieve mens. In een uitgebreide inleiding verantwoordt de auteur zich voor zijn filosofische zoektocht. De kennisleer telt 21 paragrafen van steeds twee pagina's, waarvan de vorm wil doen denken aan Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus, maar waarvan de inhoud verstrekkend daarvan verschilt Van Kerckhove, Chris Een goddelijk humanisme Een goddelijk humanisme : Sartres minachting voor de menselijke werkelijkheid / Christian Van Kerckhove. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 21 cm. - (Omtrent filosofie ; nummer 3). - Met literatuuropgave. ISBN De Franse existentialist Jean-Paul Sartre heeft altijd een problematische verhouding tot het humanisme gehad. In zijn roman 'Walging' walgt hoofdpersoon Antoine Roquentin van het humanisme van de autodidact. Jaren later verklaart Sartre dat het existentialisme een humanisme is. Geen christelijk humanisme, zoals bij de filosofen Karl Jaspers en Gabriel Marcel bijvoorbeeld, maar een goddeloos humanisme. De vraag is of het humanisme van Sartre wel echt goddeloos is? Om hierop een antwoord te vinden, leest en herleest de auteur het hoofdwerk van Sartre: 'Het zijn en het niet', samen met enkele van zijn andere (literaire) werken. Dit boek is geen zuiver filosofische analyse van een meesterwerk, maar is geschreven vanuit een maatschappelijk engagement. Als Sartre de 'condition humaine' ontkent, zo stelt de auteur, geeft hij elke mogelijkheid tot samen leven op. Voor Sartre is de ander de hel. Christian Van Kerckhove gaat uiterst verfijnd en rustig te werk. Zijn analyse is vlijmscherp, snijdt tot op het bot maar getuigt tegelijk van een liefde voor de meesterfilosoof en zijn existentialisme. 2

3 Non-Fictie Schrijvers, Joeri In het licht van de eindigheid In het licht van de eindigheid : het einde van de metafysica en de deconstructie van het christendom / Joeri Schrijvers. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : 204 : 27 Religie : I : : Bijzonderheden : 209 : 27 Religie : : : 3 BD Deze publicatie gaat uit van Heideggers denken over het einde van de metafysica en de ontotheologie en werkt deze thema's uit aan de hand van verschillende hedendaagse auteurs, van Jean-Yves Lacoste tot Peter Sloterdijk. Ze diept de thematiek uit en maakt die toegankelijk voor een breder publiek. Dit gebeurt veelal met voorbeelden uit de hedendaagse literatuur, vooral Michel Houellebecq. De auteur ontwikkelt een nieuwe visie op het christendom vandaag en gaat na welke rol religie in de samenleving nog kan spelen. De deconstructie van het christendom leert immers dat we leven in een niet-niet-christelijke cultuur en dat, ook al kunnen christendom en cultuur niet langer met elkaar geïdentificeerd worden, de verwevenheid tussen beide van die aard is dat men de bijdrage van het christendom aan onze cultuur nauwelijks kan onderschatten - maar ook: inschatten. Dit boek stelt daarom een hedendaags christendom voor dat, wars van de wetten van de wereld, een verzet tegen het kwantitatieve en kapitalistische denken inhoudt Neckebrouck, V. Denken over religie Denken over religie : antropologische theorie en godsdienst / Valeer Neckebrouck. Leuven : Universitaire Pers Leuven, dl ; 24 cm ISBN Drie delig werk denken over religie. Van alle onderwerpen die in de antropologie worden bestudeerd is er geen enkel dat aanleiding heeft gegeven tot zoveel tegenstrijdige verklaringen en conflicterende interpretaties als het fenomeen 'religie'. In dit chronologisch opgevatte overzicht Denken over religie behandelt Valeer Neckebrouck, die een jarenlange ervaring als antropologisch veldwerker combineert met een grondige kennis van de geschiedenis van de discipline, de belangrijkste denkers die een bijdrage hebben geleverd aan het begrijpen van religie als menselijk fenomeen. Voor eenieder die geïnteresseerd is in het fenomeen religie en wil weten hoe antropologen doorheen de geschiedenis over godsdienst hebben gedacht, is dit boek een onmisbaar en bijzonder rijk gestoffeerd naslagwerk. Een zo gedetailleerde beschrijving en kritische evaluatie van de behandelde materie was tot nog toe in geen enkel taalgebied voorhanden. 3

4 Non-Fictie Bell, Judith Doing your research project Doing your research project : a guide for first time researchers / Judith Bell with Stephen Waters. - Sixth edition. - Maidenhead, Berkshire : McGraw-Hill Education, XI, 306 pagina's : illustraties ; 23 cm. - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN : : 13 Wetenschap en Techniek : : : : 10 Mens en Maatschappij : : This is the market leading book for anyone doing their research project. Clear, concise and extremely readable, this book provides a practical, step-by-step guide to doing a research project from start to finish. Thoroughly updated but retaining its well-loved style, this 6th edition includes: information on using online surveys; information on online interviewing and using online platforms for observation, e.g. Skype, Google Hangouts; new chapter on the use of social media in small scale research; thoroughly updated chapter on literature searching; revised and additional pedagogy; and a brand new text design. This practical, no-nonsense guide is vital reading for all those embarking on undergraduate or postgraduate study in any discipline, and for professionals in such fields as social science, education and health Sociaal Sociaal memo actueel Sociaal memo actueel : november 2014 / onder redactie van Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV. - Deventer : Kluwer, a Wolters Kluwer business, pagina's : tabellen ; 19 cm. - (Sociaal memo actueel ; 2014) ISBN Sociaal Memo Actueel november 2014 geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de afgelopen maanden in de sociale zekerheid. Daarnaast behandelt dit Memo een aantal wetten die op 1 januari 2015 in werking zullen treden, zoals de Wet hervorming kindregelingen, de Wet maatregelen WWB, de Invoeringswet Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning Van de Wet werk en zekerheid zijn alleen de wijzigingen verwerkt die op 1 januari 2015 in werking treden. Verder besteedt Sociaal Memo Actueel november 2014 aandacht aan de Wet langdurige zorg die in november 2014 bij de Eerste Kamer in behandeling is en zeer waarschijnlijk per 1 januari 2015 in werking zal treden. Een aantal wetsvoorstellen die in november 2014 bij de Eerste Kamer in behandeling zijn en invloed hebben op bovengenoemde wetten hebben wij ook meegenomen. Ten slotte vindt u in dit Memo een vooruitblik naar inmiddels bekendgemaakte nieuwe cijfers per 1 januari Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, wordt regelmatig verwezen naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften en andere Kluwer Memo's. 4

5 Non-Fictie Aerden, Onno Nieuwe leiders van de BV Nederland Nieuwe leiders van de BV Nederland / Onno Aerden ; met een voorwoord van Peter Elverding ; eindredactie: Alex Douma ; fotografie: Friso Keuris. - [Amsterdam] : [Better Life Publishers], oktober pagina's : illustraties ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: ervaringen en inzichten van 9 jonge captains of industry. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Dit boek gaat over negen bijzondere mannen en vrouwen. Ze zijn werkzaam in allerlei verschillende bedrijven en organisaties, maar delen één kwaliteit: Ze wonnen allen een Young Captain Award, de prijs voor 'toekomstige leiders van de BV Nederland'. Wie zijn deze jonge leiders? Wat verbindt ze? Hoe kijken ze aan tegen hun werk, hun eigen leiderschap en dat van anderen en de Nederlandse politiek? Nieuwe leiders van de BV Nederland biedt een ongekend inzicht in de zakelijke en persoonlijke opvattingen over leiderschap van Roy Jakobs (Philips), Pim Berendsen (Van Gansewinkel Group), Veronique Pauwels (Bain & Co.), Olaf Sleijpen (DNB), Hugo Loudon (Hertel), Conrad Keijzer (AkzoNobel), Hein Schumacher (FrieslandCampina), Dimitri de Vreeze (Koninklijke DSM) en Annemarieke de Haan (Unilever). Elk van hen geeft bovendien persoonlijke tips voor nieuw leiderschap. Topbestuurder Peter Elverding, voormalig CEO van DSM en voorzitter van de jury van de Young Captain Award schreef een voorwoord over het leiderschap dat hij in deze nieuwe generatie topbestuurders ontdekte. Onmisbaar voor elke manager en elke ondernemer die zich de leiderschapsstijl van de 21ste eeuw eigen wil maken Henrard, Christian Emosan Emosan : emoties, creativiteit en innovatie / Christian Henrard. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Waarom kan meer informatie leiden tot minder communicatie? Waarom is gebrek aan 'echte' communicatie de meest gehoorde klacht bij organisaties en in het bedrijfsleven? Waarom ontstaan er zo veel communicatiestoringen en emotionele conflicten? Welke opportuniteiten kunnen verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke hersenen bieden? Wat gebeurt er in onze hersenen als we communiceren? Wat is het echte belang van emoties in interpersoonlijke relaties en in onze intermenselijke communicatie? Emosan is een baanbrekend en grensverleggend boek dat vanuit recent wetenschappelijk onderzoek rond de werking van de hersenen en het belang van emoties en gevoel, nieuwe en vaak spectaculaire inzichten biedt en de effectiviteit verhoogt van onze dagelijkse communicatie, zowel in onze persoonlijke relaties als in onze communicatie binnen een bedrijfsof organisatieomgeving. Emosan bevat het woord 'emotie', terwijl 'san' in het Japans 'respect' betekent. Emosan staat dus voor respect voor onze eigen emoties en die van onze gesprekspartners. Neurocommunicatie wordt in dit boek gedefinieerd als het aanpassen van onze manier van communiceren aan wat er onbewust gebeurt in de hersenen van onze gesprekspartner op het moment dat we met hem of haar communiceren. 5

6 Non-Fictie Romney, Marshall B. Accounting information systems Accounting information systems / Marshall B. Romney, Paul John Steinbart ; editor in chief: Donna Battista. - Thirteenth edition, Global edition. - Boston : Pearson, [2014] pagina's : illustraties ; 28 cm. - "Authorised adaptation from the United States edition, entitled Accounting information systems, 13th edition, ISBN , by Marshall B. Romney and Paul John Steinbart, published by Pearson Education, cop. 2015". - Eerste uitgave: Met index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep : : : : 11 Bedrijf en Beroep : : For undergraduate and graduate courses in AIS The market-leading text with the most comprehensive, flexible coverage of AIS available. This marketleading text delivers the most comprehensive and flexible coverage of the our major approaches to teaching AIS, while allowing instructors the flexibility to reorder chapters and focus the material to suit their individual course needs. This new edition has been updated to cover all of the most recent developments in AIS and to show AIS has changed the roles of an accountant. Teaching and Learning Experience This texts presents a better teaching and learning experience-for you and your students. Here's how: *Students see the concepts in action *Up-to-date information covers critical topics *Students get numerous opportunities to practice and hone their skills *Instructors get the flexibility to tailor the material to fit their individual course needs Fertik, Michael The reputation economy The reputation economy : how to optimize your digital footprint in a world where your reputation is your most valuable asset / Michael Fertik and David C. Thompson. London : Piatkus, pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN In a world where technology allows companies to gather, aggregate and analyse data about us that includes our buying habits, our financial behavior, our professional and personal networks, and even our physical whereabouts - our digital reputations are becoming our most valuable currency. Whether you like it or not, everywhere you go, other people will be able to instantly access information about your reputation - with or without your knowledge or consent. In The Reputation Economy, Michael Fertik reveals the secrets used to optimise the digital reputations and improve the lives of millions of users of Reputation.com. 6

7 Non-Fictie Smit, K. Maintenance engineering and management Maintenance engineering and management / Prof. Klaas Smit. - First impression. Delft : Delft Academic Press, X, 551 pagina's : illustraties ; 24 cm. - In colofon: Published by Delft Academic Press, VSSD. - Met index, literatuuropgave. ISBN : : : Maintenance Engineering and Management covers the fields of industrial maintenance technology, engineering and management and their related theoretical background and practical applications. In respect of technical and engineering principles, the book focuses on the economic, organisational, industrial engineering, ICT and managerial aspects of the industrial maintenance function. With that in mind, the book is intended for university and college engineering students as well as for engineers and managers in industry. Klaas Smit served for 10 years as a Technical Officer with the Royal Netherlands Air Force and spent 5 years at Unilever's Engineering Division as Senior Maintenance Engineering Manager. Subsequently, until he acquired current emeritus status in 2006, he was appointed as full professor at Delft University of Technology in the Netherlands, where he held the chair of Aerospace Industrial Engineering and Management within the Faulty of Aerospace Engineering and the chair of Maintenance Engineering and Management at the Faculty of Mechanical Engineering Staveren, M.Th. van Risicogestuurd werken in de praktijk Risicogestuurd werken in de praktijk / Martin van Staveren. - Deventer : Vakmedianet, [2015] pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met literatuuropgave en index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : Met risico's heeft elke organisatie te maken, maar hoe ermee wordt omgegaan verschilt enorm; er wordt van weggekeken, of regelgeving wordt dichtgetimmerd met de illusie van zekerheid. Maar het kan anders. Martin van Staveren laat in Risicogestuurd werken in de praktijk zien dat én hoe je binnen je organisatie op een gezonde manier kan omgaan met risico's. Door risicogestuurd te werken kijk je de realiteit van onzekerheid diep in de ogen en maak je op basis daarvan scherpe keuzes. Van Staveren beschrijft glashelder hoe je dit als manager of professional aanpakt en hoe je de voorwaarden in je organisatie zo ontwikkelt, dat de mensen om je heen het overnemen. Met talrijke voorbeelden en concrete tips is dit praktijkboek een onmisbare gids om, met alle veranderingen en onzekerheden in je dagelijkse werk, succesvol je doelen te bereiken. Dr. ir. Martin Th. van Staveren MBA studeerde technische aardwetenschappen en bedrijfskunde. Hij promoveerde op het implementeren van risicomanagement in organisaties. Met zijn bureau VSRM helpt hij organisaties risicogestuurd te werken. Van Staveren is ook kerndocent in de masteropleidingen Risicomanagement en Public Management, Universiteit Twente. 7

8 Non-Fictie Teeuwen, Bert Productwissels, omstellingen, reinigingen en andere wachttijden verkorten met SMED* Productwissels, omstellingen, reinigingen en andere wachttijden verkorten met SMED* : *single minute exchange of die / auteur: Bert Teeuwen ; tekeningen en grafische vormgeving: Bert Teeuwen. - 1e druk. - [Gouda] : Yokoten, [2014] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : 369 : 11 Bedrijf en Beroep I : : Elk proces is ontworpen om producten te produceren of diensten te verlenen. Als een proces dat doet is het waarde aan het creëren. Helaas zullen processen en de machines in die processen niet altijd bezig zijn met waarde creëren. Er gaat tijd verloren aan allerlei ongeplande en onverwachte verstoringen, maar ook aan voorspelbaar wachten. Het gaat dan om wachttijd die nodig is om het proces of de machine om te bouwen voor de productie van een ander type product, of omdat de machine regelmatig schoongemaakt moet worden. Die wachttijden zijn doorgaans noodzakelijk, maar niet waarde creërend. Misschien zijn uw geplande wachttijden wel noodzakelijk, maar beschouw dan de tijd die ze duren niet als een vaststaand gegeven. Vaak zijn met een paar eenvoudige oplossingen die wachttijden flink te verkorten tot meer dan 90%. SMED (Single Minute Exchange of Die) is een slimme en eenvoudige methode om geplande wachttijden te verkorten. Dit boek behandelt de drie fasen van SMED, gecombineerd met de befaamde verbetercyclus van Dr. Deming - PlanDoCheckAct. Een klassiek How-to boek, dat antwoord geeft op vragen, zoals:hoe en wanneer pas ik SMED toe? Welke voorbereidingen moet ik treffen? Wie passen SMED toe? Hoe past SMED in ons Lean of TPM programma? Hoe verzilveren we de tijdwinst? Wilbers, Mauk Supply chain innovation Supply chain innovation / Mauk Wilbers. - Second edition. - Den Haag : Academic Service, [2015] pagina's : illustraties ; 24 cm. - Ondertitel op omslag: an innovation business approach. - Academic Service is een imprint van BIM Media B.V.. - Achterflap vermeldt: "This second edition has been completely revised...". - 1st edition: Maastricht : NewGreen Publishers, Met index, literatuuropgave. ISBN Supply Chain Innovation is aimed at students in undergraduate and graduate courses in supply chain management. Collaborative planning, efulfillment, outsourcing, social media and cloud computing, technological developments and automation all have an impact on supply chain and operations management. Renewable energy and modal shifts in distribution will change the urban landscape. This poses challenges for supply chain partners and stakeholders, including educational institutes. This book contributes to fi nding innovative supply chain solutions.the book is written from a business perspective and starts by explaining how organizations can live up to their corporate and social responsibility and develop a mission to serve people, planet and profi t. The following chapters deal with planning, quality and process management, and the individual processes in the supply chain. The final chapter looks at the future and, more specifi cally, at innovation in the supply chain. This second edition has been completely revised to include the latest developments in business and sustainability. Each chapter starts with learning objectives, to help students focus on the key concepts, which are also illustrated in the text by a large number of examples and cases. 8

9 Non-Fictie Tancer, Bill Everyone's a critic Everyone's a critic : winning customers in a review-driven world / Bill Tancer. - New York, New York : Portfolio/Penguin, pagina's : grafiek ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 11 Bedrijf en Beroep I : : : : 15 Verkeer en Vervoer I : : More than 70% of customers consult online reviews and take them very seriously. A disgruntled customer on Yelp might have more clout than a guidebook, magazine, or newspaper. This review-driven marketplace terrifies many businesses. But some have learnt to navigate and profit from customer reviews. Bill Tancer takes readers on a fascinating journey inside that world, to find out why one Los Angeles barber advertised his one-star reviews and how one scrappy hotel became the highest rated in London. Tancer's fascinating stories and data-driven research reveal how sites like Yelp and TripAdvisor are changing the way we interact and show how business owners can leverage online reviews to find greater success Rothfeder, Jeffrey Driving Honda Driving Honda : inside the world's most innovative car company / Jeffrey Rothfeder. New York, New York : Portfolio/Penguin, VIII, 309 pagina's, 8 ongenummerde pagina's foto's : foto's ; 24 cm. - Met literatuuropgave, index. ISBN For decades there have been two iconic Japanese auto companies. One has been endlessly studied and written about. The other has been generally underappreciated and misunderstood. Until now. Since its birth as a motorcycle company in 1949, Honda has steadily grown into the world's fifth largest automaker and top engine manufacturer, as well as one of the most beloved, most profitable, and most consistently innovative multinational corporations. What drives the company that keeps creating and improving award-winning and bestselling models like the Civic, Accord, Odyssey, CR-V, and Pilot? According to Jeffrey Rothfeder - the first journalist allowed behind Honda's infamously private doors - what truly distinguishes Honda from its competitors, especially archrival Toyota, is a deep commitment to a set of unorthodox management tenets. The Honda Way, as insiders call it, is notable for decentralization over corporate control, simplicity over complexity and unyielding cynicism toward the status quo and whatever is assumed to be the truth - ideas embedded in the DNA of the company by its colourful founder Soichiro Honda, sixty-five years ago. 9

10 Non-Fictie Derrida, Jacques Kracht van wet Kracht van wet : het 'mystieke fundament van het gezag' / Jaques Derrida ; Nederlandse inleiding en vertaling: Rico Sneller. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's ; 21 cm. - (Omtrent filosofie ; nummer 2). - Vertaling van: Force de loi. - Paris : Editions Galile e. - Vertaald uit het Frans. - Met literatuuropgave. ISBN : : I : : : : 10 Mens en Maatschappij I : : De geschriften van Jacques Derrida betekenen een breekpunt in de geschiedenis van de Westerse filosofie. Dat was althans de mening van Emmanuel Levinas, volgens wie het oeuvre van Derrida in de ontwikkeling van het Westerse denken een cesuur aanbrengt, vergelijkbaar met Kants kritiek van de metafysica. Derrida en de door hem ondernomen deconstructie wijzen ons op de laatste resten onvermoed dogmatisme die sluimeren in de kritische geest van de Moderniteit en de Verlichting. Dit boek is een buitengewoon actueel essay waarin wordt ingegaan op de verhouding tussen deconstructie en rechtvaardigheid. Als alles wat bestaat aan denkbeelden, opvattingen en geloofsvoorstellingen onderhevig is aan een onstuitbaar afbraakproces, wat blijft er dan nog over van ethiek en recht? Onder verwijzing naar bekende uitspraken van Montaigne en Pascal, spreekt Derrida over het 'mystieke fundament van alle gezag'. Het oorspronkelijke fundament dat elk recht zijn gezag verleent, blijft altijd afwezig. Niettemin vraagt het erom gestalte te krijgen in het recht; het vraagt om interpretatie zonder zelf op te gaan in de interpretatie die het recht altijd vormt Digitale Digitale dialoog Digitale dialoog : de sociale media-almanak voor gemeenten / David Kok [red.]. Delft : Eburon, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN Gemeenten zetten stappen bij het inzetten van sociale media. Ten opzichte van 2013 luisteren gemeenten in 2014 beter naar de berichten op sociale media. Vragen worden ook beter beantwoord. Gemeenten begrijpen steeds beter dat sociale media serieus genomen moeten worden en zien het belang ervan in. We zijn er echter nog niet. Samen met een groep experts uit gemeenten, ontwikkelden David Kok en HowAboutYou daarom een 'groeimodel sociale media voor gemeenten'. In Digitale Dialoog, sociale media-almanak voor gemeenten, wordt het groeimodel in de verschillende hoofdstukken uitgewerkt en het boek biedt zo ambtenaren en bestuurders inspiratie hoe sociale media in te zetten. Digitale Dialoog is na Sociaal kapitaal en Sociale gemeenten het derde boek dat David Kok samenstelde. De hoofdstukken zijn geschreven door ambtenaren, bestuurders, sociale media-adviseurs, mensen uit het bedrijfsleven en uit het wetenschappelijk onderwijs. Hierdoor wordt het gebruik van sociale media door gemeenten vanuit vele verschillende invalshoeken belicht. David Kok werkt sinds 1 juli 2013 bij de gemeente Almere als social media manager van de gemeenteraad. Daarvoor werkte hij elf jaar in verschillende functies binnen de gemeente Amsterdam. Het redactiewerk van dit boek doet hij op persoonlijke titel. 10

11 Non-Fictie Feringa, Dana Burgerschap als ambacht Burgerschap als ambacht : jongerenraden in Nederland / Dana Feringa. - Delft : Eburon, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Ook verschenen als proefschrift Universiteit van Amsterdam. - Met literatuuropgave. - Met samenvatting in het Engels. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : : : 10 Mens en Maatschappij I : : Er zijn honderden jongerenraden in Nederland maar je hoort en leest er weinig over. Wie doen er aan mee, wat drijft de deelnemers en hoe functioneren deze raden? Wat betekenen ze voor jongeren? Wat leren ze ons over wensen en mogelijkheden van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren van nu? Deze vragen staan centraal in het onderzoek van Dana Feringa naar de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van jongeren. Op basis van dit onderzoek blijkt dat jongerenraden van betekenis zijn voor burgerschap van jongeren. Deelname aan een jongerenraad stelt de deelnemers in de gelegenheid om hun wensen en behoeften te uiten ten aanzien van thema's die jongeren binnen een gemeente aangaan. Daarnaast biedt deelname jongeren de mogelijkheid om gezamenlijk diverse thema's te bediscussiëren en om de gemeente te adviseren over deze thema's in overeenstemming met de wensen en de behoeften van de jongeren uit de desbetreffende gemeente. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat burgerschap is als een ambacht. Een ambacht dat jongeren zich eigen leren maken door dit gezamenlijk uit te oefenen met volwassenen. Burgerbetrokkenheid staat volop in de belangstelling. Met de nieuwe decentralisaties worden jongeren voor gemeenten een extra belangrijke doelgroep. Hoe kunnen zij bij het beleid betrokken worden? advisering Engel, Kees 33 bijzondere, humoristische en opvallende rechterlijke uitspraken 33 bijzondere, humoristische en opvallende rechterlijke uitspraken / Kees Engel. Zutphen : Uitgeverij Paris, pagina's : illustraties ; 22 cm ISBN Een omgangsregeling met een konijn, een buurvrouw met maar liefst 17 katten, en rechter die ter zitting grappen maakt, een kleuterruzie in de zandbak, zomaar een greep uit de 33 bijzondere, humoristische en opvallende rechterlijke uitspraken die dit boek bevat. Uit dit boek blijkt dat rechtspreken, hoewel een serieuze aangelegenheid, ook veel amusante en soms zelfs hilarische momenten kan opleveren. Het boek is daarmee een ideaal cadeau voor advocaten, rechters, juridisch medewerkers, rechtenstudenten en andere juridisch geïnteresseerden. 11

12 Non-Fictie Work The work of authorship The work of authorship / edited by Mireille van Eechoud. - Amsterdam : Amsterdam University Press, [2014?] pagina's ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : : : Technological and economic concerns have long been the drivers of debate about copyright. But diverse disciplines in the humanities-including literary studies, aesthetics, film studies, and the philosophy of art-have a great deal to offer if we wish to establish a more nuanced and useful conception of copyright and authorship. This volume brings together scholars from a range of disciplines to explore the challenges inherent in translating aesthetics and creativity studies to concepts of copyright, especially as longstanding approaches are troubled by the rise of the digital. 12

13 Non-Fictie Chamayou, Gre goire Drone theory Drone theory / Gre goire Chamayou ; translated by Janet Lloyd. - [Londen] : Penguin Books, [2015] pagina's : illustraties ; 18 cm. - Vertaling van: The orie du drone. - Paris : La Fabrique Editions, Vertaald uit het Frans. - Met literatuuropgave, index. ISBN : : 10 Mens en Maatschappij : : Drone Theory is Gregoire Chamayou's poignant and sharply argued polemic against US drone warfare. In 2011 alone, the US deployed one drone strike every four days in Pakistan. Drone Theory is a rigorous polemic against the increasing use of robot warfare around the world. Drawing on philosophical debate, moral lessons from Greek mythology and transcripts of conversations between drone operators, Drone Theory re-evaluates the socio-political impact of drone warfare on the world - and its people. Chamayou takes us through Nevada, Pakistan and arresting philosophical terrain to reveal how drones are changing the landscape of war theory and to highlight the profound moral implications of our own silence in the face of drone warfare. Born in 1976, Gregoire Chamayou is a philosopher at the Centre National de la Recherche Scientifique in Paris and the author of Les corps vils and Manhunts: A Philosophical History. Chamayou also lectures at Universite de Paris Ouest, and has written for Le Monde Diplomatique among other publications. Janet Lloyd has translated over seventy books from French to English and has twice been awarded the Scott Moncrieff prize. 13

14 Non-Fictie Hattie, John Leren zichtbaar maken Leren zichtbaar maken / John Hattie ; bewerking voor het Nederlandse onderwijs: Anne-Marie Dogger-Stigter, Marcel Bogaarts ; vertaling [uit het Engels] en inhoudelijk advies: Frans Collignon. - 3e druk. - Vlissingen : Bazalt Educatieve Uitgaven, pagina's : illustraties, figuren, tabellen ; 25 cm. - Vertaling van: Visible learning for teachers : maximizing impact on learning. - Routledge, Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs I : : : : 05 Opvoeding en Onderwijs I : : Het baanbrekende boek Visible Learning van John Hattie bevat de resultaten van meer dan vijftien jaar onderzoek waarbij miljoenen leerlingen zijn betrokken. Daarnaast bevat het de grootste verzameling van evidence-based onderzoek over wat feitelijk werkt op school om het leren te verbeteren. Leren zichtbaar maken (Visible Learning for teachers) is de volgende stap. Het maakt die vernieuwende ideeën voor een volledig nieuw publiek toegankelijk. Het is geschreven voor studenten, voor aankomende en al ervaren leraren en het legt uit hoe de principes van Visible Learning in elk klaslokaal, waar ook ter wereld, kunnen worden toegepast. De auteur geeft bondige en goed te begrijpen samenvattingen van de succesvolste methoden en biedt een stap-voor-stapbegeleiding voor een geslaagde invoering van Visible Learning en Visible teaching in de klas. Dit boek:- verbindt het grootste onderzoeksproject ooit van onderwijsstrategieën naar een praktische invoering in het klaslokaal;- komt op voor zowel leraar en leerling perspectief en bevat stap-voor-stapbegeleiding voor lesvoorbereiding, het verklaren van leren en feedback tijdens de les en de follow-up;- biedt checklists, oefeningen, casestudy's en succesvolle praktijkvoorbeelden om resultaten te verbeteren Berg, Rudolf van den Leidinggevende, wie ben je? Leidinggevende, wie ben je? : postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs / Dolf van den Berg, Luc Stevens, Roland Vandenberghe. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN De overmacht van logisch-rationele controlerende systemen is een probleem voor het onderwijs. Postmodernisten vragen aandacht voor het gegeven dat het individu tegenwoordig meer en meer op zichzelf is aangewezen. Zelfbevestiging en ontwikkeling van gevoelens van eigenwaarde houden verband met persoonlijke groei en welbevinden, in relatie tot de ander. Dit maakt 'herschepping' van het proces van leidinggeven hoogst noodzakelijk. Hiertoe worden in "Leidinggevende, wie ben je?" nieuwe basisprincipes ontwikkeld, resulterend in elf dimensies van excellent leiderschap. Aan de hand van onderzoeksdata, ontleend aan de Nederlandse en Vlaamse onderwijspraktijk, worden deze dimensies nader ingevuld. Hoe kun je je innerlijke kompas gebruiken? Hoe kun je de dingen doen die bij je passen? Hoe richt je je professionele leven in op een manier waar je blij van wordt? De huidige dominante politieke beheersstructuur in het onderwijs biedt nauwelijks ruimte voor het stellen van dergelijke dieperliggende, existentiële en morele vragen van deze tijd. Toch is het van groot belang er in onze scholen aandacht aan te besteden. Iedere leidinggevende, van teamleider tot en met bestuurder, zal vooral een bemiddelaar moeten zijn van de ontwikkeling van anderen, niet door wegen vrij te maken, maar door anderen in staat te stellen hun wegen vrij te maken. 14

15 Non-Fictie Berg, Rudolf van den Jezelf zijn Jezelf zijn : over autonomie in het onderwijs / Dolf van den Berg. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : : Dit boek is geschreven vanuit een oprechte zorg voor het onderwijs. Het is de weerslag van een zoektocht naar de betekenis van individuele vrijheid en menselijke autonomie, toegespitst op het onderwijs. In de verhandeling staat het belang van de menselijke dimensie in het onderwijs voorop, een dimensie die door bestuurders en leidinggevenden vooral instrumenteel wordt benaderd, waardoor individuele vrijheid en menselijke autonomie juist worden beknot. Door het boek heen loopt een uitgesproken visie op de professionele ontwikkelingstaak van leraren en leidinggevenden. Het leraarschap kan worden versterkt en het proces van leidinggeven kan worden geïntensiveerd door individuele vrijheid en menselijke autonomie als uitgangspunt te nemen. De auteur introduceert daartoe het menselijke tegenwoordigheidsveld als nieuw basisbegrip in de westerse psychologie. Het gaat om het vanuit een heelheid aanwezig zijn in het hier-en-nu, om een volledige ontwikkeling van je eigen kwaliteiten, waardoor je er als leraar of als leidinggevende voor kunt zorgen dat de ander in-de-wereld kan komen. Dat is waar het in dit boek om gaat: hoe laat je mensen worden wie ze kunnen zijn, met de vrijheid van het zelf, met de kracht voor een ander en met de hulp van de ander. Daarmee is het boek primair van belang voor leraren en schoolleiders, lerarenopleiders, nascholers, begeleiders en onderwijsbestuurders Rood, Sacha van From fragmentation to coherence From fragmentation to coherence : explaining autism and derealization/ depersonalization in the context of child development : creating 'reality' / Sacha van Rood ; translated from the Dutch by Beverly Jackson. - Delft : Eburon, [2014] pagina's : illustratie ; 24 cm. - Vertaling gebaseerd op: Autisme, derealisatie/ depersonalisatie : een nieuwe psychologische kijk. - Wassenaar : Mirananda, Met literatuuropgave. ISBN In From Fragmentation to Coherence, the author Sacha van Rood presents a theory for the genesis of autism and the disorder known as "derealization/ depersonalization" by demonstrating the connections between them and tracing the roots to events in early childhood. She discusses the crucial importance of creating a functional perception of reality in the early months and years of life, and the environmental conditions that must be present for this process to succeed. She identifies certain factors in modern lifestyles that may hamper the creation of a functional perception of reality, leading in the most extreme cases to a disastrous rupturing of a child's development. Van Rood's theory, which gives an explanation for the experience of unreality that is intrinsic to derealization and depersonalization, also suggests possible paths to the prevention -- and in some cases possibly even a cure - for the disorder known as autism. Sacha van Rood developed her theory on the basis of personal experience with the disorder of derealization/depersonalization. She lives in the Netherlands. 15

16 Non-Fictie Meer Meer mans Meer mans : leraren opleiden met oog voor diversiteit en kwaliteit / Gerda Geerdink & Fedor de Beer (red.). - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN : 473 : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : 474 : 05 Opvoeding en Onderwijs I : : Meer Mans heeft als doel bij te dragen aan de verhoging van het rendement en de kwaliteit van mannelijke studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs. Mannelijke studenten doen langer over de opleiding, vallen vaker uit en halen minder goede cijfers dan vrouwelijke studenten. Het uitgangspunt van Meer Mans is dat het geboden onderwijs minder goed aansluit bij de beroepsmotivatie, inzet en opleidingsverwachtingen van mannelijke studenten. Door onderzoek en curriculumontwikkeling te combineren is gewerkt aan kennisontwikkeling met betrekking tot optimalisering van de match tussen het curriculum en de mannelijke studenten. Aan het totale project werkten drie onderzoekers, acht lerarenopleiders en zes leraren uit het basisonderwijs samen. Zij hebben op basis van theorie en praktijkervaringen vastgesteld welke opleidingsfactoren minder aansluiten bij mannelijke studenten en in aanmerking komen voor aanpassing zonder afbreuk te doen aan de vereiste kwaliteit van een afgestudeerde leraar basisonderwijs. De geselecteerde opleidingsfactoren zijn in overleg met de opleidingen als pilot aangepast en kleinschalig geïmplementeerd. Vervolgens is daarvan onderzocht of dat tot gewenste verbeteringen leidt. Voorbeelden van deelprojecten zijn 'reflecteren moet je leren', 'opdrachten onder de genderlens', en 'op (mannelijke) maat begeleiden' van stagiaires Scrivener, Jim Classroom management techniques Classroom management techniques / Jim Scrivener ; consultant and editor: Scott Thornbury. - 3rd printing. - Cambridge : Cambridge University Press, VIII, 307 p : illustraties ; 25 cm. - (Cambridge handbooks for language teachers). - 1e druk: Met literatuuropgave, index. ISBN A complete and essential activity-based guide to ELT classroom management. Overall winner of the 2012 HRH The Duke of Edinburgh ESU English Language Book Award, Classroom Management Techniques offers a huge range of practical techniques to help teachers make the most of their teaching space and get students working in more focused ways. It helps teachers anticipate and avoid problems in the classroom, allowing more time to be devoted to meaningful activities. By analysing the classroom from three perspectives: the classroom, the teacher and the learners, this book presents a ground-breaking analysis of 14 kinds of teacher intervention, allowing teachers to examine the way they communicate with learners. 16

17 Non-Fictie Mitchell, Stephen A. Teaching sport concepts and skills Teaching sport concepts and skills : a tactical games approach for ages 7 to 18 / Stephen A. Mitchell, Judith L. Oslin, Linda L. Griffin. - Third edition. - Champaign, IL : Human Kinetics, [2013]. - XI, 660 pagina's : illustraties ; 28 cm + 1 dvd-video. Herziene versie van: Teaching sport concepts and skills. - Human Kinetics, Inc., 2005 en: Teaching sport concepts and Skills. - Human Kinetics, Inc., e druk: Met literatuuropgave. ISBN : : 05 Opvoeding en Onderwijs : : : : : This reference outlines a tactical approach to teaching sport skills, with detailed lesson and unit plans and videos of sample lessons. Elementary lessons teach basic concepts and tactics, while lessons for middle and high school students delve more deeply into 12 sports. This text also includes a NASPE standards-linked Game Performance Assessment Instrument ( Slaman, Pieter Staat van de student Staat van de student : tweehonderd jaar politieke geschiedenis van studiefinanciering in Nederland / Pieter Slaman. - Amsterdam : Boom, [2014] pagina's ; 24 cm. Dit boek maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject '200 jaar studiefinanciering in het Koninkrijk der Nederlanden'. - Ook verschenen als proefschrift Universiteit Leiden. Met literatuuropgave, register. - Met samenvatting in het Engels. ISBN Al twee eeuwen lang wordt er strijd geleverd over studiefinanciering. Hoe zouden geld en kansen verdeeld moeten worden? In hoeverre mag de staat zich daar mee bemoeien? Wie moet voor studiefinanciering betalen, en wie mag ontvangen? Deze vragen raken aan grote politieke en maatschappelijke verschillen in ons land. Zo is de geschiedenis van studiefinanciering een spiegel van de sociale en politieke ontwikkeling in Nederland. In Staat van de Student laat Pieter Slaman zien hoe deze politieke strijd in Nederland sinds 1815 telkens opnieuw werd gevoerd en beslist. Hij onthult hoe bestuurders van koning Willem I tot minister Bussemaker tot hun besluiten kwamen, en welke belangen en idealen daarbij de doorslag gaven. Dat waren niet alleen die van studenten. Dit boek maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject 200 jaar studiefinanciering in het Koninkrijk der Nederlanden, een samenwerkingsverband van de universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het kwam tot stand in het Centrum Regionale Kennisontwikkeling in Den Haag. 17

18 Non-Fictie Alphen, Markus van Psychosociale gespreksvoering Psychosociale gespreksvoering : observatief luisteren in de hulpverlening / Markus van Alphen. - 's-gravenhage : Boom Lemma uitgevers, pagina's ; 24 cm. Om de internetsite behorende bij deze methode te bekijken is er een activeringscode beschikbaar.. - Met literatuuropgave, register. ISBN : : 12 Communicatie I : : In de psychosociale hulpverlening zijn goede gespreksvaardigheden. essentieel. Het gaat immers om het voeren van vaak diepgaande gesprekken. In Psychosociale gespreksvoering. Observatief luisteren in de hulpverlening komen de theoretische kennis en praktische vaardigheden waarover de psychosociale hulpverlener moet beschikken uitgebreid aan bod. Uitgangspunt is het begrip observatief luisteren, waarmee wordt bedoeld dat de psychosociale hulpverlener zijn communicatie afstemt op de reacties van zijn cliënten. Het is een integratieve manier van werken waarin empowerment een sleutelrol speelt.de behandelde theorie wordt steeds vertaald naar bruikbare strategieën en vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Het boek is in begrijpelijke taal geschreven en de technieken worden geïllustreerd met filmmateriaal op Op de website zijn ook oefeningen voor studenten en PowerPoints voor docenten te vinden. Psychosociale gespreksvoering. Observatief luisteren in de hulpverlening is bedoeld voor studenten binnen het hoger sociaal agogisch onderwijs en voor psychosociale hulpverleners. Kortom, iedereen die cliënten helpt met hun functioneren op zowel psychisch als sociaal gebied. 18

19 Non-Fictie White, Ron How computers work How computers work : the evolution of technology / Ron White ; illustrated by Timothy Edward Downs ; editor-in-chief Greg Wiegand. - Tenth edition. - Indianapolis, IN : Que, December XX, 361 pagina's : illustraties ; 26 cm. - Oorspronkelijke uitgave: Emeryville, CA : Ziff-Davis Press, Met index. ISBN : 523 : 14 Computers : : : : 14 Computers : : How Computers Work is a fully illustrated guide to the entire world of computing, from the bulky PC on your desktop, to your business laptop, to your ultra portable tablet, to the smartphone you use to catch up on important and avoid getting lost on the road. It covers all the ways people use their tech, explaining everything from how Windows manages data, to how your browser streams video, to how game makers create 3D worlds. It covers virtually everything related to home networking and the Internet, how viruses and spyware can infiltrate your computer and how firewalls and antivirus programs prevent them, and how Facebook has changed how we stay in touch. This is a book that shows exactly how computers, in all their wondrous incarnations, have infiltrated and improved our lives, from the bulkiest desktop right on down to the most humble of ereaders and smartphones. There is no stone left unturned. One of the bestselling, longest-running PC books every written, revised! Completely updated with many all new illustrations and topics, including smartphones, social media apps and the hottest new game systems. Lush, full-color illustrations on every page make learning about PC technology fun and easy Deitel, P.J. ios 8 for programmers: an app-driven approach with Swift ios 8 for programmers: an app-driven approach with Swift / Paul Deitel, Harvey Deitel and Abbey Deitel. - Third edition. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, [2015]. - XXIX, 356 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Deitel developer series ; volume 1). Met index. ISBN ios 8 for Programmers: An App-Driven Approach teaches ios 8 app development using Swift. It focuses on those Swift language features needed to develop the seven complete ios 8 apps in the book. While studying the ios8 and Swift programming interfaces, students learn to build seven complete Apps. These include the Tip Calculator App, the Twitter Searches App, a game called the Flag Quiz App, another game called the Cannon Game App, a drawing app called Doodlz, and a very handy Address Book App. 19

20 Non-Fictie Bell, Doug Programmeren in C# Programmeren in C# / Douglas Bell en Mike Parr ; Kris Hermans. - Tweede editie. Amsterdam : Pearson, [2015]. - XVII, 520 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vertaling van: C# for students. - Revised edition. - Pearson Education Limited, Omslag vermeldt: Nederlandstalige bewerking Kris Hermans. - 1e editie: Met index. ISBN : : 14 Computers : : : : 14 Computers : : Als je nog nooit hebt geprogrammeerd en dit graag op een leuke, heldere manier wil leren, dan is Programmeren in C# hét boek voor jou. C# is een van de meest wijdverspreide programmeertalen. Het is eenvoudig en universeel toepasbaar. Bovendien is het, als objectgeoriënteerde taal, een succesvolle benadering van programmeren. Programmeren in C# is geschreven in een eenvoudige, directe en heldere stijl. Het begint met een uitleg over hoe objecten gebruikt worden en gaat in op variabelen, toekenning en methoden. Vervolgens wordt het gebruik van objecten uit bibliotheekklassen geïntroduceerd. Daarnaast leer je hoe je zelf klassen kunt schrijven. De grote hoeveelheid afbeeldingen en testvragen die in elk hoofdstuk voorkomt, maakt dit een zeer praktisch boek. Programmeren in C# is met name gericht op eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs, maar het is ook geschikt voor iedereen die de programmeertaal zelfstandig wil leren. Nieuw in deze editie is dat er wordt gebruikgemaakt van het raamwerk van Windows Presentation Foundation (WPF). Hierdoor zul je, naast traditionele computerprogramma's, ook eenvoudige apps voor een Windows tablet of Windows phone kunnen schrijven Davis, Stephen R. Beginning programming with C++ for dummies Beginning programming with C++ for dummies / Stephen R. Davis. - 2nd edition. Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley Brand, [2015]. - X, 444 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met index. ISBN Want to get started with programming but don't know quite where to begin? This complete guide to learning C++ programming will help you start your journey! Learn to walk the programming walk while figuring out how to use C ++, install and use the compiler, work with loops, grasp objects and classes, and write real programs that work. 20

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Mooij, Gabor Meer doen met public relations

Mooij, Gabor Meer doen met public relations Non-Fictie - 000 2013-34-5738 Mooij, Gabor Meer doen met public relations Meer doen met public relations / Gabor Mooij ; coo rdinatie/fondsredactie: Ingrid Lenting. - Alphen aan den Rijn : Vakmedianet,

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld

Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Non-Fictie - 000 2014-10-2721 Bruin, Jeanine de Wetenschappers in beeld Wetenschappers in beeld : van YouTube tot talkshow / Jeanine de Bruin, Lennart Wesel. - Den Haag : Boom Lemma uitgevers, 2014. -

Nadere informatie

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity

Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Non-Fictie - 000 2015-24-3246 Johansson, Christina Museums, migration and cultural diversity Museums, migration and cultural diversity : Swedish museums in tune with the times? / Christina Johansson. -

Nadere informatie

Vos, F. De praktijk als gids

Vos, F. De praktijk als gids Non-Fictie 300-330 2013-40-3454 Vos, F. De praktijk als gids De praktijk als gids : verkenning van sleutelvariabelen voor vernieuwing in de Wmo / Frans Vos, Heleen Rijnkels en Kyelle Mintzis. - Den Haag

Nadere informatie

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000

Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 Plusaanbod 2014-35 Non-Fictie - 000 2014-17-1396 Burssens, Dieter Preventie morgen Preventie morgen : bouwstenen voor een goede praktijk / Peter Goris, Bie Melis, Bie Melis & Nicole Vettenburg (red.).

Nadere informatie

Oldfield, Molly The secret museum

Oldfield, Molly The secret museum Non-Fictie - 000 2014-01-1744 Oldfield, Molly The secret museum The secret museum / Molly Oldfield ; editor Craig Adams ; illustrations Hennie Haworth. - London : Collins, 2013. - 351 pagina's : illustraties

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Weterings, E.J. Gommert de Kok

Weterings, E.J. Gommert de Kok Non-Fictie - 000 2014-14-5662 Weterings, E.J. Gommert de Kok Gommert de Kok : journalist / Eric-Jan Weterings ; tekstredactie Tekstbureau Thea Nijbakker. - Vlissingen : Den Boer de Ruiter, [2014]. - 164

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Contemporary Contemporary culture

Contemporary Contemporary culture Non-Fictie - 000 2013-02-0705 Contemporary Contemporary culture Contemporary culture : new directions in arts and humanities research / ed. by Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans. - [Amsterdam]

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013

Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013 Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 4 / december 2013 ICT-onderzoek Tweede Nationale Cyber Security Research Agenda ziet het licht Terugblik op ICT.OPEN Winnaar

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284 Inhoud leereenheid 8 Meten van cultuur Introductie 253 Leerkern 254 1 Het raamwerk van Geert Hofstede 254 1.1 PDI of machtafstand 258 1.2 IDV of individualisme 259 1.3 MAS of masculiniteit 260 1.4 UAI

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch.

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Buro Toonlef! M. van der Sanden oktober 2012 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie