Van Loopgraven naar Republiek. Gerolf Annemans. Smashwords edition. Copyright 2014 Gerolf Annemans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1914-2014 Van Loopgraven naar Republiek. Gerolf Annemans. Smashwords edition. Copyright 2014 Gerolf Annemans"

Transcriptie

1 Van Loopgraven naar Republiek Gerolf Annemans Smashwords edition Copyright 2014 Gerolf Annemans Ook te verkrijgen via

2

3 INHOUD Voorwoord DEEL I. Het verdriet van Vlaanderen - Diagnose van het ziektebeeld 1.Het Belgische labyrint en het Europese monster: een perfect koppel 2. Werken tussen Steenstrate en Diksmuide 3. Vlaanderen boven? - Hoe de Copernicaanse omwenteling omgekeerd draait 4. Het racisme -spook, het cordon en de Belgische inquisitie: de democratische Bermudadriehoek 5. De Vlaamse culturele elite, de media en het Belgische status-quo DEEL II. De weg naar de toekomst De rol van een partij als de onze 1. De stok achter de deur : het Vlaams Belang als zweeppartij 2. Nationalisme en democratie: het Vlaams Belang als vrijheidspartij 3. Aan de kant van Marc en Mia : het Vlaams Belang als sociale volkspartij 4. Het Vlaams Belang en cultuur: de identitaire partij 5. Het Vlaams Belang als republikeinse voorhoede

4 Voorwoord 1914 wordt dit jaar herdacht als het begin van een grote wereldbrand, de eerste van twee in die twintigste eeuw. Uiteraard geeft dit aanleiding tot enig patriottisch vertoon, waarbij vaderlandslievende commentatoren fluitend voorbij fietsen aan de verbroken belofte van Albert I omtrent rechten voor de Vlaamse taal en cultuur, evenals de behandeling van het Vlaamse voetvolk door het Franstalige legerkader. Hoe de geschiedenis dan verder haar tragische verloop kreeg, van radicaliserend flamingantisme over activisme naar collaboratie, daaraan kon dit boek als status quaestionis uiteraard niet voorbijgaan. Wat een geploeter is dat toch geweest. Sinds de loopgraven van de IJzer is Vlaanderen op zoek naar zijn bevrijding, naar zijn zelfbestuur. Maar exact een eeuw later, na twee wereldoorlogen en zes staatshervormingen dus, is de Belgische knoop nog altijd niet ontward. Erger nog: het institutionele kluwen neemt toe. In het jaar 2014 staat Vlaanderen opnieuw bedelend aan de poort van de Belgische grondwet en vraagt het om een aalmoes, een zoveelste hervorming. Weerom een maat voor niets. Als de verkiezingen van 2014 voorbij zullen zijn, en vervolgens snel zal blijken dat de in het vooruitzicht gestelde hervorming van het Belgische systeem tot een werkbare (confederale) staat een illusie zonder ziel was, dan pas zal de ontnuchtering toeslaan. Van een revolutionaire tabula-rasa-idee is een deel van de Vlaamse Beweging weggegleden in een confederaal moeras dat de Belgische constructie - hoe wanstaltig ook - voorgoed zal betonneren, tot grote tevredenheid van de EU-potentaten die met argusogen de situatie in Schotland, Catalonië en, ja, dus ook ons Vlaanderen, volgen. Waarom toch binnen België blijven denken? Wat bezorgt de Vlamingen en zelfs een deel van het flamingantisme zoveel koudwatervrees? Het antwoord op die vraag ben ik gaan zoeken in de DNA-structuur van de Vlaamse Beweging zelf. Heel het eerste deel van dit boek is gewijd aan dat Vlaamse verdriet, zich nestelend binnen de Belgische ziekte. De manier bijvoorbeeld hoe we ons de IJzertoren als cultplek lieten ontfutselen - ik haal die geschiedenis in het boek nog eens aan -, is prototypisch voor het gebrek aan strategisch inzicht en aan alertheid, maar spreekt ook boekdelen over onze braafheid en de daarbij behorende klaagcultuur die aan de overzijde van de taalgrens voor veel bedekte hilariteit zorgt.

5 De manier ook waarop het Vlaams Parlement ons Vlamingen, eigenlijk blij maakt met een dode mus en ons vooral de goesting ontneemt om echt in termen van een Vlaamse natie te denken. De wijze ook waarop het Belgische regime omgaat met elementen die dat bestel fundamenteel in vraag stellen en hoe het Vlaamse politieke establishment die cordonagenda van stigmatisering en uitsluiting braafjes mee uitvoert. Met actieve medewerking van de media die hun kritische rol níet spelen. De manier ten slotte waarop de Vlaamse culturele elite dapper meezingt in het weg-metons! -koor, de eigen identiteit tot folklore herleidt en een kosmopolitische pseudo-identiteit naar voor schuift, als dam tegen extreem-rechts. Het zal hen vreemd in de oren klinken, maar elk extremisme is mij vreemd. Ik ben geen extremist en wil het ook niet zijn. Ik ben gewoon een hartstochtelijke believer in vrijheid en zelfbeschikking voor álle volkeren, het Vlaamse niet uitgezonderd. Ik geloof in de small is beautiful -idee, in herkenbaarheid en organische samenhang. In Joseph Anton, de roman van Salman Rushdie over zijn fatwa-jaren, zei een fotograaf na een kennismaking aan een vriendin van Rushdie: Hij is zo aardig en geestig. Waarop Rushdie zichzelf aanhaalt met een bedenking: Kon ik alle mensen van de wereld maar in kleine groepjes ontmoeten, misschien kon ik al die haat en verachting dan laten verdwijnen. Maar dat kon hij niet. En ik kan het ook niet. Ik kan enkel zeggen: ik ben geen extremist, maar slechts een dromer van een land - mijn land - een dromer van bevrijding. Het tweede deel van dit boek is een poging om die droom te laten landen in een concrete visie, in een marsrichting die ons naar een Onafhankelijk Vlaanderen als een betere plek moet leiden. Als radicale zweeppartij moet het Vlaams Belang daarin de rol van smaakmaker spelen. Niet gaan voor de mandaten en de postjes, maar de maatschappij met ideeën voeden, uitdagende ideeën die prikkelen door hun parler-vrai -gehalte. Eerlijk, duidelijk en vooral: echt. Ideeën die dikwijls veel later, in verwaterde vorm, door de politieke markt worden hernomen. Met de hoofdidee, de Res Publica, de gemeenschappelijke zaak die wij als Vlamingen zouden moeten vormen, wil ik de optimistische stemming brengen van dit boek. Weg met het klaagflamingantisme, plus est en vous. Onze vrijheidsstrijd verbindt ons met

6 burgerrechtenactivisten overal. Als het Vlaams Belang voluit wil gaan voor zijn missie als vrijheidspartij, tegen het Belgische juk en tegen de eigen Vlaamse Lamme Goedzak-berusting, tegen de schijndemocratie die partijen zomaar wegcensureert, dan moeten wij ook de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd durven kaderen in een veel groter proces van herdemocratisering ten nadele van de oude, verstarde wereldorde. Wij willen dit republikeinse denken ook met een breed cultureel inzicht verbinden dat dit ontpoppingsproces het Vlaams-nationalisme ontdoet van al te kleinburgerlijk cultuurflamingantisme dat zijn toevlucht zoekt tot een iets te erg verzuurde pessimist zoals de conservatieve maatschappijcriticaster Theodore Dalrymple. Dat is voor ons niet genoeg. Een ideologisch vastgelegd cultuurmodel dat de brave Vlaming enkel in zijn comfortzone bevestigt, moet doorbroken worden. Het Tijl Uilenspiegel-gehalte van onze vrijheidsstrijd moet in staat zijn om nu eindelijk het gat dicht te rijden tussen de Vlaamsvoelende grondstroom en de culturele elite. Ook zij moeten uitgedaagd, verleid, gecharmeerd worden. Uiteindelijk culmineert dit boek in een republikeins manifest, waarbij het Vlaams Belang voluit gaat voor de status van sociale volkspartij. Tegen de door de EU gedicteerde opengrenzenanarchie en tegen het door diezelfde EU gepropageerde casinoliberalisme. Een overheid moet ondergrenzen voor welvaart vastleggen en met materiële en psychische zorg voor zijn burgers begaan zijn. De republiek zal, wat ons betreft, sociaal zijn of niet zijn. Een gemeenschap van vrije burgers die haar solidariteit niet enkel ontleent aan opgelegde wetten en regels, maar ook aan een doorleefd wij-gevoel. Het is in feite geen ideologische kwestie. Wij allen beseffen dat we in een tijdperk opereren waarin de klassieke ideologieën het veld hebben geruimd. Sommige adepten schrijven boeken over hun christendemocratische, socialistische of liberale ideologie. Maar het lijkt op het restaureren van ruïnes die niet meer te redden zijn. Huntington lijkt gelijk te hebben gekregen. Alles moet opnieuw herdacht worden en in die tussentijd schuiven nog slechts planeetoppervlakken tegen elkaar aan, the clash of civilisations, met het handelsverkeer als zoethouder, met - in het oude Westen - werkloosheid na de implosie van de industriële ontwikkeling en met - tegelijk - oncontroleerbare migratiestromen als steeds voelbaarder koortssymptoom van dit alles. Het droombeeld van de wereldcultuur - het multiculturele palmstrand van een zorgeloos bestaan - werd aan het begin van het millennium brutaal aan diggelen geslagen. De islam - godsdienst en ideologie tegelijk - sprong in het gapende gat en deed dat met een opvallend en

7 uitdagend entree: dwars door de Twin Towers vlakbij Wall Street. Het wereldcentrum van financiële markten die zeven vette jaren later van zich zouden laten horen. Er valt dus geen tijd te verliezen. In dit hele gewricht van wisselende tijden moet Vlaanderen zijn toekomst willen. Het enige antwoord op de terreur van het planetair-totalitaire denken, in de vorm van ontaard wereldkapitalisme of van islamhegemonie, is een alternatieve wereldorde, gebaseerd op organische, zelfbesturende volksnaties die vrij met elkaar in associatie kunnen gaan. Voor zo n Europa tekenen wij graag. In dit jaar 2014 was het natuurlijk onmogelijk om in een boek over Vlaams-nationale en Vlaams-Belangstrategie niet over de collega s van de N-VA en hun strategie te spreken af en toe. De lezer moet mij dat maar vergeven. Ik heb - in tegenstelling tot politici van andere partijen - geen enkele obsessie omtrent de N-VA. Mijn kritiek en mijn aanbevelingen zijn positief bedoeld. Zweeppartij, vrijheidspartij, sociale volkspartij en identitaire partij: het Vlaams Belang is het allemaal. De rol opnemen van radicale voorhoede van de republikeinse beweging is het Vlaams Belang dan ook op het lijf geschreven. Want wij hebben het gereedschap, de ervaring en de durf om het ijs te breken. Vlaanderen niet zijn verleden geven, dat in feite het verleden is van een ander, maar het zijn toekomst geven, zijn eigen toekomst. En snel liefst. Het loopgravenverhaal overstijgen. Want er staan grotere en dringender problemen op de agenda. Leve de republiek! Gerolf Annemans Antwerpen, 20 maart 2014

8 DEEL I. Het verdriet van Vlaanderen Diagnose van het ziektebeeld

9 1. Het Belgische labyrint en het Europese monster: een perfect koppel Ouverture 1815: de Europese restauratie en de Belgische nageboorte Toen in de jaren 1814 en 1815 Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk zich opmaakten om de grenzen van Europa te hertekenen na de nederlaag van Napoleon, waren de winnaars het er over eens om een sterke derde staat tussen de Franse noordgrens en het Kanaal te creëren: een antagonist voor zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk. Dat zou uiteindelijk het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden worden, geleid door de monarch Willem I Frederik van Oranje-Nassau, die zich meteen ook Groothertog van Luxemburg mocht noemen. Voor de aanhangers van de Heel-Nederlandse gedachte tot op vandaag een heuglijk feit: de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden waren voor het eerst, sinds de val van Antwerpen in 1585, weer echt verenigd. Maar de kwaliteit van die constructie was bedenkelijk. De sfeer in dat fameuze Weense Congres was naar het schijnt leutig, decadent en zelfs tamelijk chaotisch. De zegedronken Europese grootadel wilde, tussen de pompeuze diners door, overgoten met goede (Franse) wijn, de Ancien Régimes van vóór de Napoleontische oorlogen herstellen. Spreken over een congres is hoe dan ook een eufemisme: het was meer een bont carnaval, een diplomatieke poker die ongeveer twee jaar heeft geduurd en waarin gebieden, territoria, volkeren virtueel voortdurend schoven en verschoven als in een monopolyspel. De grote regisseur van deze vrolijke salondiplomatie was de Oostenrijker Klemens von Metternich. Hij leidde Europa de periode van restauratie in en probeerde alle opflakkeringen van liberalisme en volksnationalisme in de kiem te smoren. Vooral dat laatste is belangrijk: in Wenen anno 1815 zijn de woorden volksnatie, laat staan cultuurnatie, taboe. Duitsland en Italië zouden dat taboe aan hun laars lappen en een eigen nationalistisch ontstaansproces ontwikkelen. Vlaanderen ondergaat een heel andere dynamiek en komt als restgebied tussen wal en schip terecht: als er één volk de dupe is van die Weense koehandel, dan zijn wij het wel. Het Europa dat uiteindelijk uit de bus kwam, moet men dan ook als het resultaat van een ingenieus compromis tussen de elkaar wantrouwende grootmachten beschouwen, zoals de conferentie van Jalta in 1945 dat ook was. Binnen die constructie was het kersverse Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dan nog een gebricoleerd conglomeraat zonder culturele of taalkundige eenheid. Het betekende een terugkeer naar de periode van voor de Vrede van

10 Münster. Voor alle duidelijkheid: in principe geen erg voor de Nederlanders van toen, maar het zou al spoedig blijken dat niet iedereen dat Nederlanderschap zomaar even enthousiast zou onderschrijven. Behalve de Bataafse republiek (de Noordelijke Nederlanden) en de Zuidelijke Nederlanden (vóór Napoleon onder Oostenrijks gezag) werden onder meer ook nog het prinsbisdom Luik, het prinsdom Stavelot-Malmedy, het hertogdom Bouillon, Luxemburg en nog wat feodale kruimels cadeau gedaan aan Willem I. Een echt lappendeken dus. Nauwelijks 15 jaar later bleek hoe instabiel dat nieuwe Nederland was: ondanks het goed - maar autocratisch - bestuur van Willem I en de florerende economie, sloten de Franstalige liberale burgerij en de katholieke clerus een anti-hollands - en tegelijk antiprotestants - monsterverbond. Een uit de hand gelopen - en door de bourgeoisie deskundig gerecupereerde - arbeidersmanifestatie en de uitvoering in de Munt van een hitserige (Franse) derderangsopera deden de rest: de Belgische revolutie was een feit. Opnieuw schoten de grootmachten, die eerst van op een afstand hadden toegekeken, in actie. De bemoeienis van Frankrijk, dat zelfs militair intervenieerde tegen het Hollandse leger, noopte hen ertoe om snel de Belgische onafhankelijkheid te erkennen, mits ook deze nieuwe staat zich strikt zou houden aan zijn neutrale, intermediaire status in dienst van het Europese status-quo. Mokkend bonden de Hollanders in, op voorwaarde dat Willem I Limburg als compensatie kreeg plus het recht om Scheldetol te heffen. Business as usual dus. Weer kwam er een post vrij voor een monarch. En nu van een bufferstaat in de echte betekenis van het woord. Leopold I van Saksen-Coburg kreeg de job en werd door het internationale establishment opgedragen om voorts vooral de verworvenheden van het Congres van Wenen veilig te stellen. België was in die conservatieve constellatie een soort sluitstuk van de puzzel: een strikt neutraal land, behorend tot de francofone cultuursfeer, maar verder zonder identitaire ambities. Van een Vlaamse identiteit kon, alleen al door de internationale context, geen sprake zijn, want zo n conflict kon weerom de stabiliteit van de bufferstaat hypothekeren. Eén revolutie was genoeg geweest. Achteraf bekeken is het daar al fout gelopen. Men had toen onder internationale druk een Vlaamse staat kunnen creëren, al dan niet in een confederatie met Nederland. Onze geschiedenis zou er dan helemaal anders uitgezien hebben. Maar men deed het niet, om verschillende redenen. Ten eerste omdat het Waalse restgebied dan haast automatisch aansluiting bij Frankrijk zou zoeken. Dat was een uitbreiding die men de verliezer van 1815 niet wenste te gunnen. Ten tweede omdat men het kleine Vlaanderen met zijn belangrijke

11 haven een te gemakkelijke prooi achtte voor de zuiderbuur (vooral de Britten waren gebiologeerd door het strategisch belang van de Schelde). Ten derde, omdat die Belgische revolutie werd gedomineerd door een Franstalige bourgeoisie (ook in Vlaanderen) die in het nieuwe koninkrijk aan het Nederlands geen enkele plaats meer voorbehield. Het lijdt niet de minste twijfel dat Charles Rogier, Walthère Frère-Orban en alle andere founding fathers van de Belgische staat, een homogeen-francofone natie op het oog hadden, onder het devies: La Belgique sera latine, ou ne sera pas. Zowel vanuit een Belgisch-nationaal als vanuit een internationaal standpunt was Vlaanderen als taal- en cultuurgebied vanaf 1831 onbestaande. En dan ten slotte - ten vierde - omdat in de vroege negentiende eeuw er gewoon niet gedacht werd volgens cultuurnaties. Dat een traditionele volkscultuur en een volkstaal de grondslagen konden vormen van een natiestaat, kwam eenvoudig niet op in de hoofden van de restaurateurs van het Ancien Régime en zelfs niet bij de eerste liberale revolutionairen uit dezelfde periode. België als permanente diplomatieke conferentie Het is vanuit die historische context dat we, haast twee eeuwen later, het fenomeen België moeten begrijpen: als de Europese bufferstaat van weleer, met een opgelegde non-identiteit, en gedomineerd door een flou artistique die de problemen altijd voor zich uitschuift, maar nooit oplost. Het behoud van het grote maatschappelijke en politieke status-quo overschaduwt alle andere perspectieven, tot op vandaag. De Weense vrolijkheid van 1815 is bij ons neergeslagen en versteend tot een eindeloos geschuifel van teksten, instellingen, posities, ambten en bevoegdheden. België is de schaduw van het gebricoleerde Europa uit het begin van de negentiende eeuw, als het ware een levend museum waar historici hun hartje kunnen ophalen. Deze versteende stilstand is uiteraard benauwend voor al wie zich inwoner van dat land mag/ moet noemen en niet zelf door een hersenstilstand is getroffen. Ondanks twee wereldoorlogen, de tweede en derde industriële revolutie, allerlei emancipatiebewegingen, zes staatshervormingen en niet in het minst de economische opgang van Vlaanderen, is België zodanig erfelijk belast dat het zijn status van niemandsland nooit kan overstijgen. Extern betekent het niets, intern is het gedoemd tot een politieke charade die de naam schijndemocratie ten volle verdient. Naarmate het grote Belgische machtsevenwicht zich kristalliseerde tussen de drie politieke families, namelijk de liberale, de katholieke en de socialistische, kreeg het land dan ook

12 steeds meer de allure van een permanente diplomatieke conferentie ; voor een keer mogen we hier graag Karel De Gucht citeren. Ze wordt gedreven door een logica van drie machtsblokken die elkaar in evenwicht houden en daar ook al hun energie aan spenderen. In een verbaal-theatrale draaikolk zuigt deze conferentie, ook wel praatbarak genoemd, alle waarheid en essentie in zich op en vergruizelt ze tot grondstof van de leugen, de halfslachtigheid en het compromis plus de cultus ervan. Niets is echt en zuiver, alles is dubbel en verwisselbaar. Het establishment dat teert op die Babylonische verwarring, groeit en bloeit via een breed netwerk van personen, die informatie uitwisselen en macht distribueren via de politiek zelf, het bedrijfsleven, het gerechtelijk apparaat, de vakbonden, de culturele en academische wereld, de media. Met de monarchie als spin in het web. Tot op vandaag zien we dat systeem voortgezet in de periodieke carrousel van politieke benoemingen, de toewijzing van topfuncties in allerlei overheidsbedrijven en -instellingen aan partijgebonden personen, enzovoort. Met spreekt in dat opzicht, terecht, internationaal van la maladie belge, the Belgian disease, de Belgische ziekte : een blijvend democratisch deficit, gekoppeld aan een ongeneeslijke inefficiëntie en een institutionele overwoekering, waardoor er periodiek specialisten worden bijgehaald die het nóg ingewikkelder maken. België is, sinds zijn ontstaan, aan het immobilisme gewijd. Alles blijft steken, niets raakt af, omdat de heersende politieke klasse ten gronde ook niets wíl veranderen. De valse noot in het Belgisch concert: het Vlamingenprobleem Maar terug naar onze historische plot. Het wanstaltige bufferstaatje uit 1831 had zo nog wel eeuwen kunnen voortsudderen binnen zijn ziekelijke flou artistique, tot vermaak van de Europese grootmachten, ware het niet dat er zich in de loop van de negentiende eeuw een nieuwe constructiefout manifesteerde: het Vlamingenprobleem. Wie? Wat? Welk probleem? Inderdaad, het volk dat in 1831 van de kaart was gewist, had binnen het bestek van een halve eeuw, zo tegen 1870, opnieuw zijn identiteit vastgesteld én daarmee de verboden vraag gesteld over zijn plaats in heel het Euro-Belgische verhaal. Wat doen wij hier eigenlijk? Hoe zijn we hier beland? Hoe geraken we eruit? Het is op dit moment dat eigenlijk heel het concept van het blije dwergstaatje begint te barsten. Achter het vanzelfsprekende feit dat het eeuwigdurende Belgische concert enkel en alleen op een Franse toonaard kon worden gespeeld, kwam zowaar een vraagteken te staan.

13 Hetgeen heel de syntax van die permanente diplomatieke conferentie dreigde te verstoren. De verbijstering van francofoon België is sindsdien nooit meer weggeweest. Men merkt ze tot op vandaag in de attitude van haar politici, over alle partijpolitieke grenzen. Mais qu est-ce qu ils veulent, ces Flamands? Van de weeromstuit is de exitgedachte in de Vlaamse Beweging steeds sterker geworden. Vlaanderen past niet in dit land. Het is meer dan zomaar een politieke kwestie. Het is trouwens een existentiële zaak, een gevoel van ergens niet thuis te horen, zonder dat men aanvankelijk goed weet waarin men dan wél thuis hoort. Het gevoel dat iemand krijgt als hij hoort dat zijn ouders zijn echte ouders niet zijn en op zoek gaat naar zijn wortels. Vanaf het volkspetitionnement in 1840 (het allereerste flamingante manifest binnen de Belgische staat) over de oprichting van de Nederduitse Bond in 1861 en zo naar de oprichting in Antwerpen van de succesvolle Meetingpartij (de politieke oermoeder van het Vlaams Belang), ziet men deze radicalisering als een rode draad door onze politieke geschiedenis lopen. Gedurende de negentiende en de twintigste eeuw zal dat onbehagen zich steeds sterker manifesteren, eerst als burgerrechtenbeweging, nadien als inciviek activisme, om met het collaboratiefenomeen en de daarop volgende repressie een dramatische wending te nemen. De taalstrijd, waarmee alles begon, ontpopte zich steeds meer tot onafhankelijkheidsbeweging die het bestaan van de Belgische constructie zelf in vraag stelde. Onnodig te zeggen dat die Vlaamse Beweging helemaal niet paste in het Europese scenario van het grote status-quo. Toen niet en nu evenmin. Als België ontploft, dan ontploft Europa, zo moet het in 1830 geklonken hebben en zo klinkt het vandaag nog altijd. Eerst werd de beweging onder de mat geschoven of men trachtte haar te paaien met kleine toegevingen. Maar toen ze te groot werd en vooral toen Vlaanderen economisch begon te groeien, zagen de traditionele elites zich genoodzaakt om dit probleem mee op te nemen in hun grote diplomatieke conferentie. Vanaf dan wordt het probleem een (ver)handelbare en onderhandelbare materie die zijn beslag kan krijgen in schier eindeloze kasteelconclaven. Het Vlamingenprobleem wordt nu meegenomen in het globale immobilisme. Vanaf dan ook wordt de Vlamingen ook het hof gemaakt om hun exitdromen op te geven en deel te nemen aan het Belgische concert, zonder de hoofdzaak ook maar één moment uit het oog te verliezen: het behoud van de staat. Pax Belgica: opvoedingsproject voor Vlaanderen

14 Deze nieuwe toonzetting betekent het begin van de communautaire palavers en de magischrealistische compromiscultuur waarvoor we wereldberucht zijn. Sinds de eerste grote staatshervorming van 1970 is het woord pacificatie volop in zwang gekomen: er wordt naar vrede gezocht, een definitieve wapenstilstand, maar, zo leert men ons, die vrede kan per definitie enkel binnen een Belgische context gedacht worden. Het dubbelzinnige woord pacificatie, zoals de francofonen en de gewillige Vlamingen dat gebruiken, moet dan ook veeleer begrepen worden als onderwerping, helemaal zoals de Pax Romana een grotesk eufemisme was en eigenlijk verwees naar een kolonisatie en gedwongen inlijving in het Romeinse Rijk. Op dezelfde manier ontstond er na 1815 een Pax Britannica. En na 1945 zelfs een Pax Americana, allemaal tamelijk cynische benamingen voor een overwinnaarsdictaat waarin de verliezers zich te schikken hebben. En jawel, de Vlaamse politieke elites zien het helemaal zitten met die opgelegde vrede: ze gedragen zich als verliezers, anticiperend, nog voor er een oorlog heeft plaatsgevonden. In december 2008 smeekt Vlaams minister-president Kris Peeters zijn Waalse collega Rudy Demotte om een Pax Belgica. Daarmee is de francofone strategie helemaal geslaagd: de Vlaamse meerderheid zal gepacificeerd worden omdat ze dat zelf wil. Het zal een proces van lange adem worden, traag, geleidelijk, complex, tot de Vlamingen door de bomen het bos niet meer zien. Het is een proces dat tot op vandaag doorloopt, niet alleen politiek-institutioneel, maar vooral ook moreel-cultureel: België is een eeuwigdurend heropvoedingsinstituut voor de Vlamingen. We zijn met meer, maar net iets dommer, minder gecultiveerd en daarom ook een politiek onvolwassen populatie waaraan de democratie slechts mondjesmaat mag worden toebedeeld. Daarom ook leest de grondwet met zijn grendels en alarmbellen als een plattegrond van een gevangenis, wellicht niet toevallig. De Vlamingen hebben rechten, jawel, op voorwaarde dat ze zich gedragen als de negers in het voormalige Congo, opkijkend naar het francofone Verlichtingsdenken, waarvoor de Unio Belgica de beste waarborg is. Via dit sofisme heeft Vlaanderen België nodig, niet meer economisch, maar wel cultureel en moreel. De multiculturele staatsideologie, die wil dat Vlaanderen zich aanpast aan de inwijkende francofonen én aan de migranten (nooit andersom), is een belangrijke bijkomende steunpilaar van die Belgische vrede. Vrijwel heel de linkerzijde in Vlaanderen loopt enthousiast in deze val, samen met de traditionele staatsdragende centrumpartijen. Het fameuze participationisme, zijnde de doctrine die stelt dat Vlaanderen zijn lot aan de

15 Belgische instellingen moet blijven verbinden, steunt impliciet (en soms zelfs expliciet) op die moreel-culturele premisse van een verlichte (francofone) minderheid. Ze katapulteert ons eigenlijk terug naar de negentiende eeuw en de tijd van Conscience, toen er van een Vlaamsrepublikeinse ambitie nog geen sprake was. Het maakt ons tot eeuwige verliezers, het maakt de haast masochistische obsessie uit van de Vlaamse onderhandelaars die absoluut aan tafel willen blijven om hun welopgevoedheid te demonstreren. Dat wij telkens weer verliezen in de compromissenlogica van de opeenvolgende staatshervormingen, wordt zorgvuldig toegedekt, weerom onder het masker van de tolerantie en de weldenkendheid. Met vertraging wordt de schade zichtbaar, wanneer Vlaams- Belangpolitici opmerken dat de keizer geen kleren aan heeft of wanneer een of andere Bart Maddens in zijn pen klimt. Zonder het minste resultaat overigens: de critici van de Pax Belgica worden als lastigaards, caractériels en mestkevers beschouwd. Slechte Vlamingen en vooral slechte Belgen, zwarten die hun laarzen oppoetsen en in geheime genootschappen foute liederen brullen, zo wil het de karikatuur die in de media op gezette tijden wordt opgediend. België als labyrint: de kracht van complexiteit In heel die heropvoedingsdynamiek spelen de tekstuele finesses een grote rol. Het fenomeen is een grote studie waard: de manier waarop de Belgische constructie zich steeds weer herstelt via gelaagde compromissen, teksten vol dubbele bodems en kleine lettertjes, een labyrint als het ware waarin de domme Vlamingen telkens weer verdrinken en waardoor ze leergeld moeten betalen. Bij elke staatshervorming wordt het Belgische gewrocht, met zijn zes regeringen en zeven parlementen, nóg complexer en nóg ondoorzichtiger, waardoor het onding haast immuun wordt voor een kritische analyse en aan buitenlanders niet meer uit te leggen valt. Slechts enkele specialisten geraken er nog wijs uit; zij staan meestal aan de kant van het regime: zij leveren namelijk zelf de teksten aan. Zowel in de teksten als in de reële structuren ontstaat er zo een doolhof van woorden, begrippen, titels, constructies, wat op normale mensen afkomt als een surreële abracadabra. De Dexia-affaire, de resem staatshervormingen, BHV, niemand snapt het nog of wil het nog snappen, het maakt ons murw en moedeloos. Het Belgische Staatsblad klokte in 2012 af op bladzijden regels, regeltjes en reglementen: het kenschetst dit land als een in zichzelf gekeerd wezen dat het alleen nog over zichzelf heeft, zich in een onverstaanbare geheimtaal hult - en net daardoor - onkwetsbaar wordt.

16 Want het opmerkelijke is dat deze labyrintstructuur België overeind houdt: de perplexiteit waarmee wij allen tegen dat kluwen aankijken, maakt dat de dames en heren rustig verder hun gang kunnen gaan. Men sleept zich van crisis naar crisis, van onderhandeling naar onderhandeling, van hervorming naar hervorming, zonder dat ook maar één regimepoliticus durft te zeggen dat de keizer - of moeten we hier zeggen: de koning - geen kleren aan heeft. Ondertussen worden de Vlaamse onderhandelaars bedrogen waar ze bij staan: ze kunnen niet goed lezen, gedragen zich echt als petits nègres, en bevestigen wat te bewijzen was: ze hebben echt nog veel te leren in het Belgische opvoedingsinstituut. Nul op tien en een bank achteruit. De ontstaansgeschiedenis van het fameuze Vlinderakkoord in 2011 en de daaraan verbonden splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, zijn typerend voor de geslepen kleine-lettertjes-strategie van de francofonen. De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, die Milquet, Onkelinx, Michel en co op een drafje wisten door te drukken, voorziet aparte Franstalige parketmagistraten, onder het gezag geplaatst van een Franstalige procureur. Daarmee is de juridische tweetaligheid van een groot stuk van de Vlaamse Rand bezegeld. Anderzijds komen de zes Vlaamse faciliteitengemeenten in de Brusselse invloedssfeer terecht, via een eigen kieskanton en nieuwe institutionele draak, namelijk de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap, die zich als een olievlek over heel Vlaams-Brabant kan verspreiden. Pas achteraf bleek hoe Beke, De Croo junior en Van Besien zich als kleine jongens (kindsoldaten heb ik ze genoemd) hadden laten rollen en zich eruit probeerden te praten door zich op te werpen als, jawel, architecten van de communautaire vrede. Op de vooravond van 11 juli 2013 tenslotte - dat is het voorlopige dieptepunt - werden door de ook in het Nederlands zo genoemde Comori ( Comité de Mise en Oeuvre des Réformes Institutionnelles, de taal van de afkorting verraadt al de agenda) de wetteksten van de zesde staatshervorming gepresenteerd en mochten de Vlaamse onderhandelaars op hun feestdag gaan uitleggen met hoeveel vers geld voor Brussel en Wallonië de vrede is afgekocht. Het BHV-akkoord van Di Rupo en zijn trawanten is een totaal uit de hand gelopen versie van het oorspronkelijke lepeltje suiker. De grenzen van Brussel werden middels het kiesrecht opgeschoven tot aan de grenzen van Wallonië. De grenzen van Vlaanderen werden doorprikt met een nieuwe paritaire megalo-brusselse instelling die in heel Vlaams-Brabant actief kan worden. En van het zelfbenoemde gentleman-

17 akkoord dat De Wever en Di Rupo in Vollezele maakten over het premierschap en over de bijkomende financiering van Brussel werd gretig misbruik gemaakt om zowel het ene als het andere binnen te halen voor de Franstaligen, trouwens wat de extra zak geld voor het vadsige en in sneltempo islamiserende Brussel betreft in een nog twee of zelfs driemaal zo grote versie. Neen, vrienden: de historische kans om BHV uit te bouwen tot een Vlaamse overwinning of anders onbevreesd door te stoten tot een Vlaamse staat is ingevolge de ene na de andere tactische en strategische blunder totaal maar dan ook totaal verkwanseld. De strategie van het zogeheten participationistische Vlaamsnationalisme is totaal mislukt. ( ) Laat dat dan ook onze conclusie zijn. Aan al die toegevingen kan geen einde komen, met de vrijheid van Vlaanderen kan geen begin meer gemaakt worden tenzij...! Tenzij Vlaanderen de moed heeft om uit de gevangenis te ontsnappen. Tenzij Vlaanderen de moed heeft om los te komen van zijn eigen angst en de moed heeft om niet meer binnen België te zoeken naar een oplossing. Vlaanderen moet de moed vinden om niet meer zijn dromen te beperken tot zoiets dufs en zoiets zielloos als het Belgische confederalisme of tot zoiets dufs en zoiets zielloos als het Handvest van de Vlaamse Regering. (toespraak Guldensporenviering, Kortrijk, 1 juli Schuld en boete: het Belgische compromis als protocol van de schadeloosstelling We zeiden het al: de door de francofonie gedefinieerde relatie tussen België en Vlaanderen is er een van (her)opvoeding via de permanente negotiatie. Elke staatshervorming is een examen in wellevendheid. Echter, in de prijs die uiteindelijk door Vlaanderen betaald wordt, zit niet alleen leergeld, maar ook een deel compensatie voor ja, voor wat? Inderdaad: voor een fout verleden dat als een haast onaflosbare schuld blijft doorschemeren in het heden. Lees er de Franstalige pers op na en tel elke dag het woord raciste in verband met de Vlamingen. Die kwalificatie refereert, heel subtiel, niet alleen aan onze huidige verdorvenheid, maar ook aan de jaren 30 en 40 van vorige eeuw, toen het flamingantisme radicaliseerde en voor de anti-belgische piste ging, tot en met de collaboratie. Grotesk zoals alles in deze dwergstaat, wordt de Belgische eenheid dan haast als ultieme dam voorgesteld tegen de dreiging van een derde wereldoorlog. Voor Guy Verhofstadt en gelijkgezinden staat

18 het Vlaams-nationalisme sowieso gelijk met een nieuw Auschwitz. Die twintigste eeuw heeft ons geleerd dat de uiterste consequentie van het identiteitsdenken de gaskamers van Auschwitz zijn. ( De Standaard, 24 februari 2010). Ook de kerstboodschap van koning Albert van 24 december 2012 met zijn verwijzing naar de jaren 30 was met dit soort hatelijkheden besmet: In de verwarde tijden die we nu meemaken, moeten we waakzaam blijven en de populistische betoogtrant helder doorzien. Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis; ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. Zulk betoog komt vandaag vaak voor in talrijke Europese landen, ook bij ons. De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweegbracht, mogen niet worden vergeten. Men heeft gezien welke rampzalige gevolgen dat voor onze democratieën heeft betekend. Dat racisme-stigma is een sleutelelement in de perceptie-oorlog die door francofoon België ingenieus wordt geregisseerd, zelfs naar het buitenland en Europa toe. Later zal ik dat verder toelichten in de analyse van het cordon sanitaire. Onderhuids zit de gedachte van morele schadevergoeding in elke opbouw van de Franstalige retoriek met betrekking tot het staatshervormingsproces: de Vlamingen hebben een historische schuld uitstaan. Men zegt het niet met zoveel woorden, maar het hangt tussen de regels, het zit vervat in de moreel beladen definitie van het woord compromis zelf. Het compromis is, in de Belgische context van de pacificatie, namelijk een voor de Vlamingen opgelegde oefening in verdraagzaamheid. Het is, anders gezegd, een orwelliaans codewoord voor een permanente morele chantage die op de Vlamingen wordt toegepast: wie niet bereid is om compromissen te sluiten (lees: toegevingen te doen, maar dan vooral aan Vlaamse kant), is onverdraagzaam, op zichzelf gericht, sluit de anderen uit, zit ethisch fout. Kortom: is een rechtse salopard. Als vanzelfsprekend wordt de Vlaamse rechterzijde, waar het flamingantisme zijn grootste verdedigers heeft, als immoreel gekwalificeerd. Recent hebben nu ook intellectuelen als Jean-Pierre Rondas deze analyse gemaakt. Zo lezen we in zijn 11-juli-toespraak van 2010, getiteld Suïcidale dialoog en rotte compromissen : Het gepreek over het compromis heeft al evenmin Vlaanderen vooruitgeholpen, integendeel. Dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. En op die manier is het dan toch gedeeltelijk in zijn oogmerk geslaagd. Als onderdeel van de

19 culpabiliseringscampagne heeft het vele Vlamingen, met name die mensen die gevoelig zijn voor de moreel multiculturalistische mensenrechtenargumenten van de Franstaligen, inderdaad ideologisch geblokkeerd. De heropvoeding van Vlaanderen in de Belgische school is tegelijk een verhaal van financiële Wiedergutmachung. Nergens wordt dat met zoveel woorden gezegd, maar het blijkt uit de arrogante vanzelfsprekendheid waarmee de francofone politieke klasse haar eisen formuleert en ze keer op keer nog ingewilligd ziet ook. Dit asymmetrisch systeem van een ingebouwde winnaar en verliezer is niet voor discussie vatbaar en behoort tot de kernwaarheden van de Belgische constructie. Het is de onderliggende subtiele psychologie van het in België zo dikwijls aangehaalde principe van de solidariteit. De logica rond de noord-zuid-transfers inzake de sociale zekerheid - naast de individuele overlevingsagenda van de belgicistische elites hét motief waarom dit land koste wat kost overeind moet blijven - is gegrondvest op een schuldbeginsel dat de Franstaligen bij voorbaat als ontvangers definieert. De PS is sinds de teloorgang van de Waalse economie na de Tweede Wereldoorlog de gangmaker van deze bizarre eenrichtingssolidariteit. De belgitude en de multiculturele mythe Is dit mechanisme definitief doorprikt? Zijn de morele chantage en het cultuursuprematisme, die achter de transferlogica verstopt zitten, door het Vlaams-nationalisme ontmaskerd en is daar een republikeins, wervend verhaal tegenover geplaatst? Helaas, neen. Het tegendeel blijkt waar. Het getreuzel en het bochtenwerk na de verkiezingen van 2010 sterkten de belgicisten in de overtuiging dat het ergste nu wel voorbij was en dat de Endlösung van het Vlamingenprobleem eigenlijk op een haast sentimentele wijze zijn beslag kon krijgen: namelijk via een nieuw-belgisch-nationalistisch protocol van de meertalige, verdraagzame, osmotische ontmoetingsplek waar unitarisme gelijk staat met broederlijkheid en separatisme met onverdraagzaamheid. België is hip, Vlaanderen kijkt sip. Min of meer synchroon met de verdere consolidering van het cordon sanitaire rond het Vlaams Blok/Belang, kon er nu een meer positieve, softe toon gezet worden wat betreft de verdediging van het Belgische status-quo. De Vlamingen moeten niet zo moeilijk doen en aldoor dwarsliggen: er is plaats voor iedereen in België, als we maar samen zingen en leut maken, veel bier drinken en chocolade eten. Zo ontstond de zogenaamde belgitude : de

20 cultus van een nep-identiteit ( hybride of gelaagd zeggen de verdedigers), gebaseerd op een vage smeltkroesdoctrine: we zijn alles en niets, en net dat is onze sterkte. De charme van een blije, positieve, veelkleurige samenleving, en dat allemaal in het centrum van Europa. Wie kan daar nu tegen zijn? Formidable! Het naakte feit van de financiële noord-zuid-transfers en het geniepige gepruts aan de taalgrens vanwege de francofonen kreeg daardoor zelfs een bijkomende legitimering: waarom zou men op de markt van Vilvoorde geen pint in het Frans mogen bestellen? Waar zitten die bekrompen Vlamingen die daar graten in zien? En zijn alle Menschen uiteindelijk geen Brüder? Zo gezegd zo gedaan. Het franco-belgicisme ruilde zijn imperialistisch conflictmodel in voor een schaapsvacht. De Pax Belgica zou ontploffen tot een Pax Orbis Terrarum, een wereldvrede waarvan de navel om en rond de Brusselse Grote Markt gelegen was, in de onmiddellijke buurt van Manneken Pis. Het obligate kosmopolitisme groeide door tot een echte staatsmythologie die van België een surrealistisch meesterwerk maakte. Een kromme, bizarre, kakofone, onwerkzame, maar niettemin amusante hutsekluts die zich aan de wereld als creatief presenteert. Plots valt alles op zijn plaats: de Brusselse triepen, het institutionele labyrint, het politieke geknoei en gechipoteer, de eindeloze palavers, de rotte compromissen, de teksten vol dubbele bodems, de harde en zachte corruptie en de ons-kent-ons-cultuur. Kortom: heel de Belgische ziekte werd gepromoveerd tot keurmerk van een natie die al in 1830 werd gedefinieerd als een rommelig restgebied. De twee grote Belgische surrealisten van Waalse komaf, René Magritte en Paul Delvaux, werden willens nillens ingelijfd in deze cultus van de ondraaglijke lichtheid. De bolhoed van Magritte was niet meer weg te denken als internationaal visitekaartje van het moderne, creatieve, gastvrije en multiculturele België, schril afstekend tegen het archaïsme van de leeuwenvlaggen. België, land van het surrealisme. Het is zo n dooddoener geworden, maar het blijft meegaan als twijfelachtig verkoopsargument in het buitenland. Voorwaar een unique selling proposition. Salvador Dalí was een groot kunstenaar, maar bij ons weten huldigt Spanje hem niet als inspirerende kracht voor een staatsstructuur. Franz Kafka is een van de allergrootste literatoren van de twintigste eeuw, maar zijn thuisland Tsjechië zal zijn hallucinante wereld wel niet als model promoveren van hoe een samenleving er moet uitzien. Alleen in België is de kunst van de dubbele bodems, de valse pijpen en de bolhoeden tot staatsideologie verheven.

- Nieuwe Tijd provinciën onder Karel V. - Habsburgse of Spaanse Nederlanden : noorden scheurt zich af Republiek in noorden

- Nieuwe Tijd provinciën onder Karel V. - Habsburgse of Spaanse Nederlanden : noorden scheurt zich af Republiek in noorden Vlaams geduld over Schelde-uitdieping is op Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en de Belgische Revolutie p. 44-56 De Vlaamse minister-president Kris Peeters heeft de Nederlandse ambassadeur in België

Nadere informatie

Het Congres van Wenen hertekent Europa (1815) (les 03 5des) Geschiedenis 5MEVO-5EM-5EI-5IW VTI Kontich

Het Congres van Wenen hertekent Europa (1815) (les 03 5des) Geschiedenis 5MEVO-5EM-5EI-5IW VTI Kontich (les 03 5des) Geschiedenis 5MEVO-5EM-5EI-5IW --- www.degeschiedenisles.com --- VTI Kontich 1. Voor het Congres van Wenen a. Rond 1750: het Ancien Regime komt ten einde => Enkele kenmerken van het Ancien

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28

1.3.1. De samenleving is organisch 26 1.3.2. De nationalistische correctie van het sociaal contract 28 Inhoud Over deze analyse 13 De structuur van dit onderzoek 14 De bronnen en citaten 16 Referenties 17 Dankwoord 17 1. Inleiding. De Wever en de schaduw van Burke 19 1.1. Edmund Burke, een moderne held?

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

7. Het ontstaan van het nationalisme

7. Het ontstaan van het nationalisme 7. Het ontstaan van het nationalisme Artikel 3 uit de Verklaring van de rechten van de mens en de burger, 1789. De oorsprong van iedere soevereiniteit ligt wezenlijk bij het volk/de natie. Geen instantie,

Nadere informatie

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

TIJDVAK 7 Bepoederde pruiken, bruisende ideeën

TIJDVAK 7 Bepoederde pruiken, bruisende ideeën TIJDVAK 7 Bepoederde pruiken, bruisende ideeën Bepoederde pruiken, bruisende ideeën Tijd van Pruiken en Revoluties 1700-1800 Vroegmoderne Tijd Kenmerkende aspecten Uitbouw van de Europese overheersing,

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo II

Eindexamen geschiedenis vwo II Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen Vanaf de zomer van 1789 trokken veel Franse vluchtelingen naar Oostenrijk. 1p 1 Waarom vormde dit voor het Franse revolutionaire

Nadere informatie

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82637 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2008-II

Eindexamen geschiedenis vwo 2008-II De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië In 1596 bereikte een Nederlandse expeditie onder Cornelis de Houtman Bantam. 2p 1 Leg uit welk verband er bestaat tussen deze expeditie en

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In de landen die Napoleon veroverde, voerde hij een beleid dat: enerzijds paste binnen het gelijkheidsideaal van de Franse Revolutie

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Groep 2: De symbolen van België. Bron 2.1. De naam België/Belgique: (uit: Dossier De Belgische Revolutie, 1, De Standaard, p. 2)

Groep 2: De symbolen van België. Bron 2.1. De naam België/Belgique: (uit: Dossier De Belgische Revolutie, 1, De Standaard, p. 2) Bron 2.1. De naam België/Belgique: (uit: Dossier De Belgische Revolutie, 1, De Standaard, p. 2) Vragen: a) Naar welk stukje geschiedenis verwijst de naam België? b) Is de keuze voor deze naam juist? Bron

Nadere informatie

Valkeniers: "Ze moeten weer bang van ons worden"

Valkeniers: Ze moeten weer bang van ons worden Valkeniers: "Ze moeten weer bang van ons worden" De schrik van het Belgische establishment "Stel dat de staatshervorming niet lukt, dan zijn het verkiezingen op ons terrein. Dan zullen ze opnieuw bang

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden.

De Europese Unie is niet alleen een munt of een markt, maar ook een Unie die gebouwd is op gemeenschappelijke waarden. Debat over Polen in het Europees Parlement Interventie van de heer Koenders - minister van Buitenlandse Zaken - Nederlands voorzitterschap Dank u meneer de voorzitter, De Europese Unie is niet alleen een

Nadere informatie

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800 Onderzoeksvraag: Hoe probeerde men tijdens de Franse Revolutie enkele Verlichtingsidealen in praktijk te brengen? Kenmerkende aspect: De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - I

Eindexamen geschiedenis havo 2009 - I Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In de Coalitieoorlogen voerde de Franse regering de dienstplicht in. 2p 1 Leg uit dat zij hiermee de betrokkenheid van Franse

Nadere informatie

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol?

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol? Hoe word ik beter in geschiedenis? Als je beter wilt worden in geschiedenis moet je weten wat er bij het vak geschiedenis van je wordt gevraagd, wat je bij een onderwerp precies moet kennen en kunnen.

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei Johannes 14

Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei Johannes 14 Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei 2016 Johannes 14 Als iemand in deze tijd zou zeggen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zouden we hem al snel fundamentalistisch noemen. We leven in een multiculturele

Nadere informatie

De patriotten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

De patriotten hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 September 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/61319 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 651 (2009-2010) Nr. 1 21 september 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Wim Wienen en Felix Strackx betreffende de splitsing van de Koninklijke

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Toespraak van Anouchka van Miltenburg, Voorzitter van de Tweede Kamer, bij de bijeenkomst van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, op 14 augustus 2015 in de Tweede Kamer We dachten dat we na de capitulatie

Nadere informatie

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...

1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN... HET CONGRES VAN WENEN 1. WAT VOORAFGING...1 2. HET CONGRES VAN WENEN...2 2.1. BESLISSINGEN...3 2.2. GEVOLGEN...6 2.3. BELANG VAN HET CONGRES VAN WENEN...7 3.1. Het Congres van Wenen en de restauratie Het

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Inhuldiging standbeeld Willem van Oranje & Marnix van Sint-Aldegonde

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Het verhaal van William Booth

Het verhaal van William Booth Lesmateriaal bij Het verhaal van William Booth Inhoudsopgave Geroepen om te dienen woordzoeker 3 Graaf in het verhaal! 4 Graaf dieper 5 Gods weg doolhof 6 Nieuw leven interview 7 Het Leger des Heils verspreid

Nadere informatie

Voorafgaand aan de film

Voorafgaand aan de film Die Welle Opdrachtenblad Regie: Dennis Gansel Jaar: 2008 Duur: 110 minuten Filmkeuring: 12 (geweld, angst en discriminatie) Website: www.welle.film.de Voorafgaand aan de film De legendarische film The

Nadere informatie

macht heeft toegeëigend, zonder de toestemming van de volkeren en zelfs tegen de wil van bevolkingen die wel om hun oordeel werd gevraagd!

macht heeft toegeëigend, zonder de toestemming van de volkeren en zelfs tegen de wil van bevolkingen die wel om hun oordeel werd gevraagd! IMPERIUM EUropa. De reden waarom ik op 25 mei ek. niet voor de NVA zal stemmen is dat de NVA voor en niet tegen de EU is, en derhalve automatisch het Vlaamse volks nationalisme en de Vlaamse volksaard

Nadere informatie

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 7 Inhoud Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15 Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 1. De particratie in België, een bloemlezing 22 2. Representatie

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824

Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824 Lodewijk XVIII van Frankrijk: Kasteel van Versailles, 17 november 1755 Parijs, 16 september 1824 Kasteel van Versailles Koning van Frankrijk Co-vorst van Andorra Periode : 1814-1824 Voorganger: Napoleon

Nadere informatie

geschiedenis geschiedenis

geschiedenis geschiedenis Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-12.00 uur tevens oud programma geschiedenis geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie?

De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie? De Bilderberg Groep. Democratie? Welke Democratie? http://www.youtube.com/watch?v=vsax6nds1ey Vorige dinsdag eindigde de Bilderberg conferentie uitgave 2014 in Denemarken in plaats van het gebruikelijke

Nadere informatie

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen.

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen. Heb God lief zo goed als je kunt, en heb elkaar lief zoals Jezus ons liefhad. Het is niet niks, wat we net gelezen hebben. Eerst het verhaal van het volk Israel. Gevlucht uit Egypte, een lange vermoeiende

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet Haarlem, 5 november Dames en heren,

Toespraak Gerdi Verbeet Haarlem, 5 november Dames en heren, Toespraak Gerdi Verbeet Haarlem, 5 november 2016 (alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, Welkom, wat goed u allen weer te zien. Allereerst veel dank aan de Commissaris, dat wij hier vandaag

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D RESEARCH CONTENT Loïs Vehof GAR1D INHOUD Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ blz. 2 Methode -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

6. Het ontstaan van het liberalisme

6. Het ontstaan van het liberalisme 6. Het ontstaan van het liberalisme Mijnheer, als je wilt weten wat ik denk dan heb ik helemaal geen schrik om je te zeggen dat van alle gevoelens de vrijheidsliefde mij de waardigste schijnt. Ik ben vrij:

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

deeultûrele grens de natuurlijke grens onafhankelijk de open grens de $~aatkundi "" ~...de 't-aalg(ens Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1

deeultûrele grens de natuurlijke grens onafhankelijk de open grens de $~aatkundi  ~...de 't-aalg(ens Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1 Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1 Grenzen verdwijnen De schutting in jouw tuin is de grens tussen jouw tuin en die van de buren. Tussen woonwijken, gemeenten, provincies en landen zijn ook grenzen. Die grenzen

Nadere informatie

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983 Karel van België: Brussel, 10 oktober 1903 - Oostende, 1 juni 1983 Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad, graaf van Vlaanderen, prins van België, was regent van België van 1944 tot 1950. Graaf van Vlaanderen

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.3 Nationalisme en Duitse eenwording.

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.3 Nationalisme en Duitse eenwording. Onderzoeksvraag: Hoe zorgden nationalistische gevoelens ervoor dat de Duitstalige gebieden één staat werden? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke stromingen nationalisme, liberalisme,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen van een liberale burgemeester.

Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen van een liberale burgemeester. Beste Gentenaars, Beste liberale vrienden, WELKOM! Welkom in gent, Welkom op de stedendag van Open Vld. Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 30 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tielrode Dames en heren Vandaag start de paasvakantie. Voor

Nadere informatie

VLAANDEREN GESCAND. 27 april Steekproeftrekking & Veldwerk

VLAANDEREN GESCAND. 27 april Steekproeftrekking & Veldwerk VLAANDEREN GESCAND 27 april 2009 1 Inhoud Achtergrond Methodologie & Steekproef Onderzoeksresultaten Wat is belangrijk voor de Vlaming in de hedendaagse samenleving? Welke visie heeft de Vlaming op de

Nadere informatie

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats).

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats). Het verhaal van 1588 Bodystorming Inleiding Het jaar 1588 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van de Republiek. De gebeurtenissen die eraan vooraf gaan worden als feiten voorgelezen en tussen de

Nadere informatie

In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste wereldoorlog voorbij. In een trein in frankrijk wordt de wapenstilstand getekend.

In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste wereldoorlog voorbij. In een trein in frankrijk wordt de wapenstilstand getekend. Een wapenstilstand is niet hetzelfde als een vrede. Daarover gaan de landen vanaf januari 1919 in het paleis van versailles bij parijs lang over praten... In 1918 is na vier lange jaren vechten de eerste

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

Daar duurt het vaak een hele tijd vooraleer men over een boek begint te praten en er commentaren over pleegt.

Daar duurt het vaak een hele tijd vooraleer men over een boek begint te praten en er commentaren over pleegt. Toespraak van Guy Verhofstadt Hasselt, 2 juni 2009. Dames en heren, Beste vrienden, Het is vandaag exact een maand geleden dat ik in Leuven mijn boek De weg uit de crisis heb voorgesteld. In de politiek

Nadere informatie

Hoop op democratie in het Midden Oosten

Hoop op democratie in het Midden Oosten De Toestand in de Wereld 3 Hoop op democratie in het Midden Oosten Egypte: De kater na de Arabische lente Bas Levinsohn 1 Inleiding Vraagstelling Wat wordt bedoeld met de Arabische lente? Wat is de betekenis

Nadere informatie

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië België is officieel tweetalig, maar de Vlamingen en Walen gaan niet altijd goed samen. Je kunt spreken van een taalconflict. Hoe kijken Vlaamse

Nadere informatie

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20

Burgers en Stoommachines. Tot 1:20 Burgers en Stoommachines Tot 1:20 Wat gaan we leren? 1. Welke gevolgen de technische uitvindingen hadden. 2. Wat er in de grondwet van 1848 stond. 3. Welke groepen minder rechten hadden dan andere groepen.

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800 Onderzoeksvraag: Hoe probeerde men tijdens de Franse Revolutie enkele Verlichtingsidealen in praktijk te brengen? Kenmerkende aspect: De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies

Nadere informatie

8*. Na de dood van Karel de Grote werd de eerste grondslag gelegd voor Grenzen in Europa. Leg uit.

8*. Na de dood van Karel de Grote werd de eerste grondslag gelegd voor Grenzen in Europa. Leg uit. Gebruik bron 1 en 2 In 1897 werd in de venen bij Yde het lijk van een ongeveer zestienjarig meisje gevonden. Deze vondst gaf aanleiding tot twee voorlopige conclusies over de leefwijze van het volk waartoe

Nadere informatie

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Mensen zoeken hulp omdat ze overhoop liggen met zichzelf of met anderen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige mensen worden

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Historische context. Verlich/ngsideeën en de democra/sche revolu/es

Historische context. Verlich/ngsideeën en de democra/sche revolu/es Historische context Verlich/ngsideeën en de democra/sche revolu/es 1650 1848 Kenmerkende aspecten 23. Het streven van vorsten naar absolute macht 26. Wetenschappelijke revolu/e 27. Ra/oneel op/misme en

Nadere informatie

TOESPRAAK JAN PEUMANS, VOORZITTER VAN HET VLAAMS PARLEMENT

TOESPRAAK JAN PEUMANS, VOORZITTER VAN HET VLAAMS PARLEMENT TOESPRAAK JAN PEUMANS, VOORZITTER VAN HET VLAAMS PARLEMENT Sire, Waarde leden van de Academie, Geachte dames en heren, Vandaag zijn we hier in het Paleis der Academiën bijeen voor de viering van 75 jaar

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Les 1: Het ontstaan en de splitsing van het Koninkrijk der Nederlanden ( )

Les 1: Het ontstaan en de splitsing van het Koninkrijk der Nederlanden ( ) Les 1: Het ontstaan en de splitsing van het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) Inleiding Tijdens de viering van 200 jaar koninkrijk staan we stil bij gebeurtenissen uit de afgelopen twee eeuwen en

Nadere informatie

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN 3.1 Exploreren, verkennen en integreren van de mogelijkheden van de mens 3.2 Exploreren, verkennen en integreren van de grenzen van de mens 3.3 Ontdekken

Nadere informatie