Van Loopgraven naar Republiek. Gerolf Annemans. Smashwords edition. Copyright 2014 Gerolf Annemans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1914-2014 Van Loopgraven naar Republiek. Gerolf Annemans. Smashwords edition. Copyright 2014 Gerolf Annemans"

Transcriptie

1 Van Loopgraven naar Republiek Gerolf Annemans Smashwords edition Copyright 2014 Gerolf Annemans Ook te verkrijgen via

2

3 INHOUD Voorwoord DEEL I. Het verdriet van Vlaanderen - Diagnose van het ziektebeeld 1.Het Belgische labyrint en het Europese monster: een perfect koppel 2. Werken tussen Steenstrate en Diksmuide 3. Vlaanderen boven? - Hoe de Copernicaanse omwenteling omgekeerd draait 4. Het racisme -spook, het cordon en de Belgische inquisitie: de democratische Bermudadriehoek 5. De Vlaamse culturele elite, de media en het Belgische status-quo DEEL II. De weg naar de toekomst De rol van een partij als de onze 1. De stok achter de deur : het Vlaams Belang als zweeppartij 2. Nationalisme en democratie: het Vlaams Belang als vrijheidspartij 3. Aan de kant van Marc en Mia : het Vlaams Belang als sociale volkspartij 4. Het Vlaams Belang en cultuur: de identitaire partij 5. Het Vlaams Belang als republikeinse voorhoede

4 Voorwoord 1914 wordt dit jaar herdacht als het begin van een grote wereldbrand, de eerste van twee in die twintigste eeuw. Uiteraard geeft dit aanleiding tot enig patriottisch vertoon, waarbij vaderlandslievende commentatoren fluitend voorbij fietsen aan de verbroken belofte van Albert I omtrent rechten voor de Vlaamse taal en cultuur, evenals de behandeling van het Vlaamse voetvolk door het Franstalige legerkader. Hoe de geschiedenis dan verder haar tragische verloop kreeg, van radicaliserend flamingantisme over activisme naar collaboratie, daaraan kon dit boek als status quaestionis uiteraard niet voorbijgaan. Wat een geploeter is dat toch geweest. Sinds de loopgraven van de IJzer is Vlaanderen op zoek naar zijn bevrijding, naar zijn zelfbestuur. Maar exact een eeuw later, na twee wereldoorlogen en zes staatshervormingen dus, is de Belgische knoop nog altijd niet ontward. Erger nog: het institutionele kluwen neemt toe. In het jaar 2014 staat Vlaanderen opnieuw bedelend aan de poort van de Belgische grondwet en vraagt het om een aalmoes, een zoveelste hervorming. Weerom een maat voor niets. Als de verkiezingen van 2014 voorbij zullen zijn, en vervolgens snel zal blijken dat de in het vooruitzicht gestelde hervorming van het Belgische systeem tot een werkbare (confederale) staat een illusie zonder ziel was, dan pas zal de ontnuchtering toeslaan. Van een revolutionaire tabula-rasa-idee is een deel van de Vlaamse Beweging weggegleden in een confederaal moeras dat de Belgische constructie - hoe wanstaltig ook - voorgoed zal betonneren, tot grote tevredenheid van de EU-potentaten die met argusogen de situatie in Schotland, Catalonië en, ja, dus ook ons Vlaanderen, volgen. Waarom toch binnen België blijven denken? Wat bezorgt de Vlamingen en zelfs een deel van het flamingantisme zoveel koudwatervrees? Het antwoord op die vraag ben ik gaan zoeken in de DNA-structuur van de Vlaamse Beweging zelf. Heel het eerste deel van dit boek is gewijd aan dat Vlaamse verdriet, zich nestelend binnen de Belgische ziekte. De manier bijvoorbeeld hoe we ons de IJzertoren als cultplek lieten ontfutselen - ik haal die geschiedenis in het boek nog eens aan -, is prototypisch voor het gebrek aan strategisch inzicht en aan alertheid, maar spreekt ook boekdelen over onze braafheid en de daarbij behorende klaagcultuur die aan de overzijde van de taalgrens voor veel bedekte hilariteit zorgt.

5 De manier ook waarop het Vlaams Parlement ons Vlamingen, eigenlijk blij maakt met een dode mus en ons vooral de goesting ontneemt om echt in termen van een Vlaamse natie te denken. De wijze ook waarop het Belgische regime omgaat met elementen die dat bestel fundamenteel in vraag stellen en hoe het Vlaamse politieke establishment die cordonagenda van stigmatisering en uitsluiting braafjes mee uitvoert. Met actieve medewerking van de media die hun kritische rol níet spelen. De manier ten slotte waarop de Vlaamse culturele elite dapper meezingt in het weg-metons! -koor, de eigen identiteit tot folklore herleidt en een kosmopolitische pseudo-identiteit naar voor schuift, als dam tegen extreem-rechts. Het zal hen vreemd in de oren klinken, maar elk extremisme is mij vreemd. Ik ben geen extremist en wil het ook niet zijn. Ik ben gewoon een hartstochtelijke believer in vrijheid en zelfbeschikking voor álle volkeren, het Vlaamse niet uitgezonderd. Ik geloof in de small is beautiful -idee, in herkenbaarheid en organische samenhang. In Joseph Anton, de roman van Salman Rushdie over zijn fatwa-jaren, zei een fotograaf na een kennismaking aan een vriendin van Rushdie: Hij is zo aardig en geestig. Waarop Rushdie zichzelf aanhaalt met een bedenking: Kon ik alle mensen van de wereld maar in kleine groepjes ontmoeten, misschien kon ik al die haat en verachting dan laten verdwijnen. Maar dat kon hij niet. En ik kan het ook niet. Ik kan enkel zeggen: ik ben geen extremist, maar slechts een dromer van een land - mijn land - een dromer van bevrijding. Het tweede deel van dit boek is een poging om die droom te laten landen in een concrete visie, in een marsrichting die ons naar een Onafhankelijk Vlaanderen als een betere plek moet leiden. Als radicale zweeppartij moet het Vlaams Belang daarin de rol van smaakmaker spelen. Niet gaan voor de mandaten en de postjes, maar de maatschappij met ideeën voeden, uitdagende ideeën die prikkelen door hun parler-vrai -gehalte. Eerlijk, duidelijk en vooral: echt. Ideeën die dikwijls veel later, in verwaterde vorm, door de politieke markt worden hernomen. Met de hoofdidee, de Res Publica, de gemeenschappelijke zaak die wij als Vlamingen zouden moeten vormen, wil ik de optimistische stemming brengen van dit boek. Weg met het klaagflamingantisme, plus est en vous. Onze vrijheidsstrijd verbindt ons met

6 burgerrechtenactivisten overal. Als het Vlaams Belang voluit wil gaan voor zijn missie als vrijheidspartij, tegen het Belgische juk en tegen de eigen Vlaamse Lamme Goedzak-berusting, tegen de schijndemocratie die partijen zomaar wegcensureert, dan moeten wij ook de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd durven kaderen in een veel groter proces van herdemocratisering ten nadele van de oude, verstarde wereldorde. Wij willen dit republikeinse denken ook met een breed cultureel inzicht verbinden dat dit ontpoppingsproces het Vlaams-nationalisme ontdoet van al te kleinburgerlijk cultuurflamingantisme dat zijn toevlucht zoekt tot een iets te erg verzuurde pessimist zoals de conservatieve maatschappijcriticaster Theodore Dalrymple. Dat is voor ons niet genoeg. Een ideologisch vastgelegd cultuurmodel dat de brave Vlaming enkel in zijn comfortzone bevestigt, moet doorbroken worden. Het Tijl Uilenspiegel-gehalte van onze vrijheidsstrijd moet in staat zijn om nu eindelijk het gat dicht te rijden tussen de Vlaamsvoelende grondstroom en de culturele elite. Ook zij moeten uitgedaagd, verleid, gecharmeerd worden. Uiteindelijk culmineert dit boek in een republikeins manifest, waarbij het Vlaams Belang voluit gaat voor de status van sociale volkspartij. Tegen de door de EU gedicteerde opengrenzenanarchie en tegen het door diezelfde EU gepropageerde casinoliberalisme. Een overheid moet ondergrenzen voor welvaart vastleggen en met materiële en psychische zorg voor zijn burgers begaan zijn. De republiek zal, wat ons betreft, sociaal zijn of niet zijn. Een gemeenschap van vrije burgers die haar solidariteit niet enkel ontleent aan opgelegde wetten en regels, maar ook aan een doorleefd wij-gevoel. Het is in feite geen ideologische kwestie. Wij allen beseffen dat we in een tijdperk opereren waarin de klassieke ideologieën het veld hebben geruimd. Sommige adepten schrijven boeken over hun christendemocratische, socialistische of liberale ideologie. Maar het lijkt op het restaureren van ruïnes die niet meer te redden zijn. Huntington lijkt gelijk te hebben gekregen. Alles moet opnieuw herdacht worden en in die tussentijd schuiven nog slechts planeetoppervlakken tegen elkaar aan, the clash of civilisations, met het handelsverkeer als zoethouder, met - in het oude Westen - werkloosheid na de implosie van de industriële ontwikkeling en met - tegelijk - oncontroleerbare migratiestromen als steeds voelbaarder koortssymptoom van dit alles. Het droombeeld van de wereldcultuur - het multiculturele palmstrand van een zorgeloos bestaan - werd aan het begin van het millennium brutaal aan diggelen geslagen. De islam - godsdienst en ideologie tegelijk - sprong in het gapende gat en deed dat met een opvallend en

7 uitdagend entree: dwars door de Twin Towers vlakbij Wall Street. Het wereldcentrum van financiële markten die zeven vette jaren later van zich zouden laten horen. Er valt dus geen tijd te verliezen. In dit hele gewricht van wisselende tijden moet Vlaanderen zijn toekomst willen. Het enige antwoord op de terreur van het planetair-totalitaire denken, in de vorm van ontaard wereldkapitalisme of van islamhegemonie, is een alternatieve wereldorde, gebaseerd op organische, zelfbesturende volksnaties die vrij met elkaar in associatie kunnen gaan. Voor zo n Europa tekenen wij graag. In dit jaar 2014 was het natuurlijk onmogelijk om in een boek over Vlaams-nationale en Vlaams-Belangstrategie niet over de collega s van de N-VA en hun strategie te spreken af en toe. De lezer moet mij dat maar vergeven. Ik heb - in tegenstelling tot politici van andere partijen - geen enkele obsessie omtrent de N-VA. Mijn kritiek en mijn aanbevelingen zijn positief bedoeld. Zweeppartij, vrijheidspartij, sociale volkspartij en identitaire partij: het Vlaams Belang is het allemaal. De rol opnemen van radicale voorhoede van de republikeinse beweging is het Vlaams Belang dan ook op het lijf geschreven. Want wij hebben het gereedschap, de ervaring en de durf om het ijs te breken. Vlaanderen niet zijn verleden geven, dat in feite het verleden is van een ander, maar het zijn toekomst geven, zijn eigen toekomst. En snel liefst. Het loopgravenverhaal overstijgen. Want er staan grotere en dringender problemen op de agenda. Leve de republiek! Gerolf Annemans Antwerpen, 20 maart 2014

8 DEEL I. Het verdriet van Vlaanderen Diagnose van het ziektebeeld

9 1. Het Belgische labyrint en het Europese monster: een perfect koppel Ouverture 1815: de Europese restauratie en de Belgische nageboorte Toen in de jaren 1814 en 1815 Pruisen, Oostenrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk zich opmaakten om de grenzen van Europa te hertekenen na de nederlaag van Napoleon, waren de winnaars het er over eens om een sterke derde staat tussen de Franse noordgrens en het Kanaal te creëren: een antagonist voor zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk. Dat zou uiteindelijk het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden worden, geleid door de monarch Willem I Frederik van Oranje-Nassau, die zich meteen ook Groothertog van Luxemburg mocht noemen. Voor de aanhangers van de Heel-Nederlandse gedachte tot op vandaag een heuglijk feit: de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden waren voor het eerst, sinds de val van Antwerpen in 1585, weer echt verenigd. Maar de kwaliteit van die constructie was bedenkelijk. De sfeer in dat fameuze Weense Congres was naar het schijnt leutig, decadent en zelfs tamelijk chaotisch. De zegedronken Europese grootadel wilde, tussen de pompeuze diners door, overgoten met goede (Franse) wijn, de Ancien Régimes van vóór de Napoleontische oorlogen herstellen. Spreken over een congres is hoe dan ook een eufemisme: het was meer een bont carnaval, een diplomatieke poker die ongeveer twee jaar heeft geduurd en waarin gebieden, territoria, volkeren virtueel voortdurend schoven en verschoven als in een monopolyspel. De grote regisseur van deze vrolijke salondiplomatie was de Oostenrijker Klemens von Metternich. Hij leidde Europa de periode van restauratie in en probeerde alle opflakkeringen van liberalisme en volksnationalisme in de kiem te smoren. Vooral dat laatste is belangrijk: in Wenen anno 1815 zijn de woorden volksnatie, laat staan cultuurnatie, taboe. Duitsland en Italië zouden dat taboe aan hun laars lappen en een eigen nationalistisch ontstaansproces ontwikkelen. Vlaanderen ondergaat een heel andere dynamiek en komt als restgebied tussen wal en schip terecht: als er één volk de dupe is van die Weense koehandel, dan zijn wij het wel. Het Europa dat uiteindelijk uit de bus kwam, moet men dan ook als het resultaat van een ingenieus compromis tussen de elkaar wantrouwende grootmachten beschouwen, zoals de conferentie van Jalta in 1945 dat ook was. Binnen die constructie was het kersverse Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dan nog een gebricoleerd conglomeraat zonder culturele of taalkundige eenheid. Het betekende een terugkeer naar de periode van voor de Vrede van

10 Münster. Voor alle duidelijkheid: in principe geen erg voor de Nederlanders van toen, maar het zou al spoedig blijken dat niet iedereen dat Nederlanderschap zomaar even enthousiast zou onderschrijven. Behalve de Bataafse republiek (de Noordelijke Nederlanden) en de Zuidelijke Nederlanden (vóór Napoleon onder Oostenrijks gezag) werden onder meer ook nog het prinsbisdom Luik, het prinsdom Stavelot-Malmedy, het hertogdom Bouillon, Luxemburg en nog wat feodale kruimels cadeau gedaan aan Willem I. Een echt lappendeken dus. Nauwelijks 15 jaar later bleek hoe instabiel dat nieuwe Nederland was: ondanks het goed - maar autocratisch - bestuur van Willem I en de florerende economie, sloten de Franstalige liberale burgerij en de katholieke clerus een anti-hollands - en tegelijk antiprotestants - monsterverbond. Een uit de hand gelopen - en door de bourgeoisie deskundig gerecupereerde - arbeidersmanifestatie en de uitvoering in de Munt van een hitserige (Franse) derderangsopera deden de rest: de Belgische revolutie was een feit. Opnieuw schoten de grootmachten, die eerst van op een afstand hadden toegekeken, in actie. De bemoeienis van Frankrijk, dat zelfs militair intervenieerde tegen het Hollandse leger, noopte hen ertoe om snel de Belgische onafhankelijkheid te erkennen, mits ook deze nieuwe staat zich strikt zou houden aan zijn neutrale, intermediaire status in dienst van het Europese status-quo. Mokkend bonden de Hollanders in, op voorwaarde dat Willem I Limburg als compensatie kreeg plus het recht om Scheldetol te heffen. Business as usual dus. Weer kwam er een post vrij voor een monarch. En nu van een bufferstaat in de echte betekenis van het woord. Leopold I van Saksen-Coburg kreeg de job en werd door het internationale establishment opgedragen om voorts vooral de verworvenheden van het Congres van Wenen veilig te stellen. België was in die conservatieve constellatie een soort sluitstuk van de puzzel: een strikt neutraal land, behorend tot de francofone cultuursfeer, maar verder zonder identitaire ambities. Van een Vlaamse identiteit kon, alleen al door de internationale context, geen sprake zijn, want zo n conflict kon weerom de stabiliteit van de bufferstaat hypothekeren. Eén revolutie was genoeg geweest. Achteraf bekeken is het daar al fout gelopen. Men had toen onder internationale druk een Vlaamse staat kunnen creëren, al dan niet in een confederatie met Nederland. Onze geschiedenis zou er dan helemaal anders uitgezien hebben. Maar men deed het niet, om verschillende redenen. Ten eerste omdat het Waalse restgebied dan haast automatisch aansluiting bij Frankrijk zou zoeken. Dat was een uitbreiding die men de verliezer van 1815 niet wenste te gunnen. Ten tweede omdat men het kleine Vlaanderen met zijn belangrijke

11 haven een te gemakkelijke prooi achtte voor de zuiderbuur (vooral de Britten waren gebiologeerd door het strategisch belang van de Schelde). Ten derde, omdat die Belgische revolutie werd gedomineerd door een Franstalige bourgeoisie (ook in Vlaanderen) die in het nieuwe koninkrijk aan het Nederlands geen enkele plaats meer voorbehield. Het lijdt niet de minste twijfel dat Charles Rogier, Walthère Frère-Orban en alle andere founding fathers van de Belgische staat, een homogeen-francofone natie op het oog hadden, onder het devies: La Belgique sera latine, ou ne sera pas. Zowel vanuit een Belgisch-nationaal als vanuit een internationaal standpunt was Vlaanderen als taal- en cultuurgebied vanaf 1831 onbestaande. En dan ten slotte - ten vierde - omdat in de vroege negentiende eeuw er gewoon niet gedacht werd volgens cultuurnaties. Dat een traditionele volkscultuur en een volkstaal de grondslagen konden vormen van een natiestaat, kwam eenvoudig niet op in de hoofden van de restaurateurs van het Ancien Régime en zelfs niet bij de eerste liberale revolutionairen uit dezelfde periode. België als permanente diplomatieke conferentie Het is vanuit die historische context dat we, haast twee eeuwen later, het fenomeen België moeten begrijpen: als de Europese bufferstaat van weleer, met een opgelegde non-identiteit, en gedomineerd door een flou artistique die de problemen altijd voor zich uitschuift, maar nooit oplost. Het behoud van het grote maatschappelijke en politieke status-quo overschaduwt alle andere perspectieven, tot op vandaag. De Weense vrolijkheid van 1815 is bij ons neergeslagen en versteend tot een eindeloos geschuifel van teksten, instellingen, posities, ambten en bevoegdheden. België is de schaduw van het gebricoleerde Europa uit het begin van de negentiende eeuw, als het ware een levend museum waar historici hun hartje kunnen ophalen. Deze versteende stilstand is uiteraard benauwend voor al wie zich inwoner van dat land mag/ moet noemen en niet zelf door een hersenstilstand is getroffen. Ondanks twee wereldoorlogen, de tweede en derde industriële revolutie, allerlei emancipatiebewegingen, zes staatshervormingen en niet in het minst de economische opgang van Vlaanderen, is België zodanig erfelijk belast dat het zijn status van niemandsland nooit kan overstijgen. Extern betekent het niets, intern is het gedoemd tot een politieke charade die de naam schijndemocratie ten volle verdient. Naarmate het grote Belgische machtsevenwicht zich kristalliseerde tussen de drie politieke families, namelijk de liberale, de katholieke en de socialistische, kreeg het land dan ook

12 steeds meer de allure van een permanente diplomatieke conferentie ; voor een keer mogen we hier graag Karel De Gucht citeren. Ze wordt gedreven door een logica van drie machtsblokken die elkaar in evenwicht houden en daar ook al hun energie aan spenderen. In een verbaal-theatrale draaikolk zuigt deze conferentie, ook wel praatbarak genoemd, alle waarheid en essentie in zich op en vergruizelt ze tot grondstof van de leugen, de halfslachtigheid en het compromis plus de cultus ervan. Niets is echt en zuiver, alles is dubbel en verwisselbaar. Het establishment dat teert op die Babylonische verwarring, groeit en bloeit via een breed netwerk van personen, die informatie uitwisselen en macht distribueren via de politiek zelf, het bedrijfsleven, het gerechtelijk apparaat, de vakbonden, de culturele en academische wereld, de media. Met de monarchie als spin in het web. Tot op vandaag zien we dat systeem voortgezet in de periodieke carrousel van politieke benoemingen, de toewijzing van topfuncties in allerlei overheidsbedrijven en -instellingen aan partijgebonden personen, enzovoort. Met spreekt in dat opzicht, terecht, internationaal van la maladie belge, the Belgian disease, de Belgische ziekte : een blijvend democratisch deficit, gekoppeld aan een ongeneeslijke inefficiëntie en een institutionele overwoekering, waardoor er periodiek specialisten worden bijgehaald die het nóg ingewikkelder maken. België is, sinds zijn ontstaan, aan het immobilisme gewijd. Alles blijft steken, niets raakt af, omdat de heersende politieke klasse ten gronde ook niets wíl veranderen. De valse noot in het Belgisch concert: het Vlamingenprobleem Maar terug naar onze historische plot. Het wanstaltige bufferstaatje uit 1831 had zo nog wel eeuwen kunnen voortsudderen binnen zijn ziekelijke flou artistique, tot vermaak van de Europese grootmachten, ware het niet dat er zich in de loop van de negentiende eeuw een nieuwe constructiefout manifesteerde: het Vlamingenprobleem. Wie? Wat? Welk probleem? Inderdaad, het volk dat in 1831 van de kaart was gewist, had binnen het bestek van een halve eeuw, zo tegen 1870, opnieuw zijn identiteit vastgesteld én daarmee de verboden vraag gesteld over zijn plaats in heel het Euro-Belgische verhaal. Wat doen wij hier eigenlijk? Hoe zijn we hier beland? Hoe geraken we eruit? Het is op dit moment dat eigenlijk heel het concept van het blije dwergstaatje begint te barsten. Achter het vanzelfsprekende feit dat het eeuwigdurende Belgische concert enkel en alleen op een Franse toonaard kon worden gespeeld, kwam zowaar een vraagteken te staan.

13 Hetgeen heel de syntax van die permanente diplomatieke conferentie dreigde te verstoren. De verbijstering van francofoon België is sindsdien nooit meer weggeweest. Men merkt ze tot op vandaag in de attitude van haar politici, over alle partijpolitieke grenzen. Mais qu est-ce qu ils veulent, ces Flamands? Van de weeromstuit is de exitgedachte in de Vlaamse Beweging steeds sterker geworden. Vlaanderen past niet in dit land. Het is meer dan zomaar een politieke kwestie. Het is trouwens een existentiële zaak, een gevoel van ergens niet thuis te horen, zonder dat men aanvankelijk goed weet waarin men dan wél thuis hoort. Het gevoel dat iemand krijgt als hij hoort dat zijn ouders zijn echte ouders niet zijn en op zoek gaat naar zijn wortels. Vanaf het volkspetitionnement in 1840 (het allereerste flamingante manifest binnen de Belgische staat) over de oprichting van de Nederduitse Bond in 1861 en zo naar de oprichting in Antwerpen van de succesvolle Meetingpartij (de politieke oermoeder van het Vlaams Belang), ziet men deze radicalisering als een rode draad door onze politieke geschiedenis lopen. Gedurende de negentiende en de twintigste eeuw zal dat onbehagen zich steeds sterker manifesteren, eerst als burgerrechtenbeweging, nadien als inciviek activisme, om met het collaboratiefenomeen en de daarop volgende repressie een dramatische wending te nemen. De taalstrijd, waarmee alles begon, ontpopte zich steeds meer tot onafhankelijkheidsbeweging die het bestaan van de Belgische constructie zelf in vraag stelde. Onnodig te zeggen dat die Vlaamse Beweging helemaal niet paste in het Europese scenario van het grote status-quo. Toen niet en nu evenmin. Als België ontploft, dan ontploft Europa, zo moet het in 1830 geklonken hebben en zo klinkt het vandaag nog altijd. Eerst werd de beweging onder de mat geschoven of men trachtte haar te paaien met kleine toegevingen. Maar toen ze te groot werd en vooral toen Vlaanderen economisch begon te groeien, zagen de traditionele elites zich genoodzaakt om dit probleem mee op te nemen in hun grote diplomatieke conferentie. Vanaf dan wordt het probleem een (ver)handelbare en onderhandelbare materie die zijn beslag kan krijgen in schier eindeloze kasteelconclaven. Het Vlamingenprobleem wordt nu meegenomen in het globale immobilisme. Vanaf dan ook wordt de Vlamingen ook het hof gemaakt om hun exitdromen op te geven en deel te nemen aan het Belgische concert, zonder de hoofdzaak ook maar één moment uit het oog te verliezen: het behoud van de staat. Pax Belgica: opvoedingsproject voor Vlaanderen

14 Deze nieuwe toonzetting betekent het begin van de communautaire palavers en de magischrealistische compromiscultuur waarvoor we wereldberucht zijn. Sinds de eerste grote staatshervorming van 1970 is het woord pacificatie volop in zwang gekomen: er wordt naar vrede gezocht, een definitieve wapenstilstand, maar, zo leert men ons, die vrede kan per definitie enkel binnen een Belgische context gedacht worden. Het dubbelzinnige woord pacificatie, zoals de francofonen en de gewillige Vlamingen dat gebruiken, moet dan ook veeleer begrepen worden als onderwerping, helemaal zoals de Pax Romana een grotesk eufemisme was en eigenlijk verwees naar een kolonisatie en gedwongen inlijving in het Romeinse Rijk. Op dezelfde manier ontstond er na 1815 een Pax Britannica. En na 1945 zelfs een Pax Americana, allemaal tamelijk cynische benamingen voor een overwinnaarsdictaat waarin de verliezers zich te schikken hebben. En jawel, de Vlaamse politieke elites zien het helemaal zitten met die opgelegde vrede: ze gedragen zich als verliezers, anticiperend, nog voor er een oorlog heeft plaatsgevonden. In december 2008 smeekt Vlaams minister-president Kris Peeters zijn Waalse collega Rudy Demotte om een Pax Belgica. Daarmee is de francofone strategie helemaal geslaagd: de Vlaamse meerderheid zal gepacificeerd worden omdat ze dat zelf wil. Het zal een proces van lange adem worden, traag, geleidelijk, complex, tot de Vlamingen door de bomen het bos niet meer zien. Het is een proces dat tot op vandaag doorloopt, niet alleen politiek-institutioneel, maar vooral ook moreel-cultureel: België is een eeuwigdurend heropvoedingsinstituut voor de Vlamingen. We zijn met meer, maar net iets dommer, minder gecultiveerd en daarom ook een politiek onvolwassen populatie waaraan de democratie slechts mondjesmaat mag worden toebedeeld. Daarom ook leest de grondwet met zijn grendels en alarmbellen als een plattegrond van een gevangenis, wellicht niet toevallig. De Vlamingen hebben rechten, jawel, op voorwaarde dat ze zich gedragen als de negers in het voormalige Congo, opkijkend naar het francofone Verlichtingsdenken, waarvoor de Unio Belgica de beste waarborg is. Via dit sofisme heeft Vlaanderen België nodig, niet meer economisch, maar wel cultureel en moreel. De multiculturele staatsideologie, die wil dat Vlaanderen zich aanpast aan de inwijkende francofonen én aan de migranten (nooit andersom), is een belangrijke bijkomende steunpilaar van die Belgische vrede. Vrijwel heel de linkerzijde in Vlaanderen loopt enthousiast in deze val, samen met de traditionele staatsdragende centrumpartijen. Het fameuze participationisme, zijnde de doctrine die stelt dat Vlaanderen zijn lot aan de

15 Belgische instellingen moet blijven verbinden, steunt impliciet (en soms zelfs expliciet) op die moreel-culturele premisse van een verlichte (francofone) minderheid. Ze katapulteert ons eigenlijk terug naar de negentiende eeuw en de tijd van Conscience, toen er van een Vlaamsrepublikeinse ambitie nog geen sprake was. Het maakt ons tot eeuwige verliezers, het maakt de haast masochistische obsessie uit van de Vlaamse onderhandelaars die absoluut aan tafel willen blijven om hun welopgevoedheid te demonstreren. Dat wij telkens weer verliezen in de compromissenlogica van de opeenvolgende staatshervormingen, wordt zorgvuldig toegedekt, weerom onder het masker van de tolerantie en de weldenkendheid. Met vertraging wordt de schade zichtbaar, wanneer Vlaams- Belangpolitici opmerken dat de keizer geen kleren aan heeft of wanneer een of andere Bart Maddens in zijn pen klimt. Zonder het minste resultaat overigens: de critici van de Pax Belgica worden als lastigaards, caractériels en mestkevers beschouwd. Slechte Vlamingen en vooral slechte Belgen, zwarten die hun laarzen oppoetsen en in geheime genootschappen foute liederen brullen, zo wil het de karikatuur die in de media op gezette tijden wordt opgediend. België als labyrint: de kracht van complexiteit In heel die heropvoedingsdynamiek spelen de tekstuele finesses een grote rol. Het fenomeen is een grote studie waard: de manier waarop de Belgische constructie zich steeds weer herstelt via gelaagde compromissen, teksten vol dubbele bodems en kleine lettertjes, een labyrint als het ware waarin de domme Vlamingen telkens weer verdrinken en waardoor ze leergeld moeten betalen. Bij elke staatshervorming wordt het Belgische gewrocht, met zijn zes regeringen en zeven parlementen, nóg complexer en nóg ondoorzichtiger, waardoor het onding haast immuun wordt voor een kritische analyse en aan buitenlanders niet meer uit te leggen valt. Slechts enkele specialisten geraken er nog wijs uit; zij staan meestal aan de kant van het regime: zij leveren namelijk zelf de teksten aan. Zowel in de teksten als in de reële structuren ontstaat er zo een doolhof van woorden, begrippen, titels, constructies, wat op normale mensen afkomt als een surreële abracadabra. De Dexia-affaire, de resem staatshervormingen, BHV, niemand snapt het nog of wil het nog snappen, het maakt ons murw en moedeloos. Het Belgische Staatsblad klokte in 2012 af op bladzijden regels, regeltjes en reglementen: het kenschetst dit land als een in zichzelf gekeerd wezen dat het alleen nog over zichzelf heeft, zich in een onverstaanbare geheimtaal hult - en net daardoor - onkwetsbaar wordt.

16 Want het opmerkelijke is dat deze labyrintstructuur België overeind houdt: de perplexiteit waarmee wij allen tegen dat kluwen aankijken, maakt dat de dames en heren rustig verder hun gang kunnen gaan. Men sleept zich van crisis naar crisis, van onderhandeling naar onderhandeling, van hervorming naar hervorming, zonder dat ook maar één regimepoliticus durft te zeggen dat de keizer - of moeten we hier zeggen: de koning - geen kleren aan heeft. Ondertussen worden de Vlaamse onderhandelaars bedrogen waar ze bij staan: ze kunnen niet goed lezen, gedragen zich echt als petits nègres, en bevestigen wat te bewijzen was: ze hebben echt nog veel te leren in het Belgische opvoedingsinstituut. Nul op tien en een bank achteruit. De ontstaansgeschiedenis van het fameuze Vlinderakkoord in 2011 en de daaraan verbonden splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, zijn typerend voor de geslepen kleine-lettertjes-strategie van de francofonen. De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, die Milquet, Onkelinx, Michel en co op een drafje wisten door te drukken, voorziet aparte Franstalige parketmagistraten, onder het gezag geplaatst van een Franstalige procureur. Daarmee is de juridische tweetaligheid van een groot stuk van de Vlaamse Rand bezegeld. Anderzijds komen de zes Vlaamse faciliteitengemeenten in de Brusselse invloedssfeer terecht, via een eigen kieskanton en nieuwe institutionele draak, namelijk de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap, die zich als een olievlek over heel Vlaams-Brabant kan verspreiden. Pas achteraf bleek hoe Beke, De Croo junior en Van Besien zich als kleine jongens (kindsoldaten heb ik ze genoemd) hadden laten rollen en zich eruit probeerden te praten door zich op te werpen als, jawel, architecten van de communautaire vrede. Op de vooravond van 11 juli 2013 tenslotte - dat is het voorlopige dieptepunt - werden door de ook in het Nederlands zo genoemde Comori ( Comité de Mise en Oeuvre des Réformes Institutionnelles, de taal van de afkorting verraadt al de agenda) de wetteksten van de zesde staatshervorming gepresenteerd en mochten de Vlaamse onderhandelaars op hun feestdag gaan uitleggen met hoeveel vers geld voor Brussel en Wallonië de vrede is afgekocht. Het BHV-akkoord van Di Rupo en zijn trawanten is een totaal uit de hand gelopen versie van het oorspronkelijke lepeltje suiker. De grenzen van Brussel werden middels het kiesrecht opgeschoven tot aan de grenzen van Wallonië. De grenzen van Vlaanderen werden doorprikt met een nieuwe paritaire megalo-brusselse instelling die in heel Vlaams-Brabant actief kan worden. En van het zelfbenoemde gentleman-

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist

Bart De Wever: historische kans gemist. v r i j m o e d i g m a a n d b l a d. Rondas over de G704. Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist OORBRAAK v r i j m o e d i g m a a n d b l a d december 2011 12 Rondas over de G704 Roger Van Houtte: Afscheid van een rasjournalist Bart De Wever: historische kans gemist Afgiftekantoor 8000 Brugge V.U.

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie

Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie Nicis Institute - 2008 ISBN: 9789077389676 NUR: 740 Uitgave: Nicis Institute Laan van Nieuw Oost

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Jaargang Nummer Februari. EuroVisie. Europe? Is that in Germany? Amerikanen over de Europese Unie

Jaargang Nummer Februari. EuroVisie. Europe? Is that in Germany? Amerikanen over de Europese Unie EV Jaargang Nummer Februari 9 3 2014 EuroVisie Europe? Is that in Germany? Amerikanen over de Europese Unie En... wat is jouw bijbaan? Of nee, laat maar. Jouw bijbaan is gegarandeerd saai, vergeleken bij

Nadere informatie

De Kracht van je Stem

De Kracht van je Stem De Kracht van je Stem Informatiemap over democratie, burgerzin en politiek Voorwoord Wie ben ik? Wie is die andere? Hoe sta ik tegenover die andere? Hoe gedraag ik mij in mijn eigen kleine wereld? En in

Nadere informatie

Gwendolyn Rutten. Inleiding tot een nieuwe politieke lente.

Gwendolyn Rutten. Inleiding tot een nieuwe politieke lente. Gwendolyn Rutten De Geëngageerde Burger Inleiding tot een nieuwe politieke lente. No pessimist ever discovered the secrets of the stars or sailed to an uncharted land or opened a new heaven to the human

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood

Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2. Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood 1997/2.dit nummer o.a.; Planned Chaos van Ludwig Von Mises vertaald, deel 2 Jan Smid over een bekende libertariër: Clint Eastwood Albanië, een gesmoorde libertarische revolutie? De beginselen van de echte

Nadere informatie

Willy De Clercq: Een Belgisch politicus van Europees formaat

Willy De Clercq: Een Belgisch politicus van Europees formaat Willy De Clercq: Een Belgisch politicus van Europees formaat Prof. dr. Walter Prevenier Weinig Belgische politici, Camille Huysmans niet te na gesproken, hebben het gepresteerd even lang en onverwoestbaar

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig?

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? 75 HOOFDSTUK 3 Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? Marin Terpstra The first voice of the togetherness (cum) resounds in the polemos. (Massimo Cacciari 2009:

Nadere informatie

STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011. Geert Mak

STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011. Geert Mak 1 STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011 Geert Mak Het was in de winter van 1999. Het voormalige Joegoslavië lag in ontreddering uiteen. De vriendelijke Donau-stad Novi Sad was keer op keer door de geallieerden

Nadere informatie

Steenkolen-Engels Een pleidooi voor normvervaging

Steenkolen-Engels Een pleidooi voor normvervaging Steenkolen-Engels Een pleidooi voor normvervaging Marc van Oostendorp 1. I love you soo mats. Het nieuwe tulpen-engels.... 2 2. De taal van Mickey Mouse. Taalkundig imperialisme... 7 3. Seperate Acommodation.

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

de vrijwillige slavernij

de vrijwillige slavernij de vrijwillige slavernij Étienne de La Boétie Ve r t o o g o v e r d e Vr i j w i l l i g e Sl av e r n i j vertaald door Charlotte Bauwens met een inleiding van dr. Jos Verhulst en een nawoord door dr.

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING?

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? WAAROM... WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? Scriptie door Anita Sookiasian Scriptiebegeleider: Dr. René van Swaaningen (Universitair docent criminologie) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie