Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie..."

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11 Jaarverslag Landelijk Bestuur Politiek Vereniging Organisatie Vacatures Landelijk Bestuur Voorzitter Landelijk Bestuur Vicevoorzitter / secretaris Landelijk Bestuur Penningmeester Landelijk Bestuur Secretaris Politiek en Campagnes Landelijk Bestuur Internationaal Secretaris Landelijk Bestuur Bestuurslid Afdelingen & Trainingen...23 Landelijk Bestuur Bestuurslid Leden...23 Presidium...25 Beroepscommissie...26 Beslispunten...27 B 1. JS de straat op en de wijk in...27 B 2. Lava: the next generation...27 B 3. Moddergooien...27 Resoluties R 1. Europa Amendementen op Europa Resolutie Moties, Europa...34 M 1. EUvervoersverbod voor Dieren...34 M 2. EU in de VN...34 M 3. EU Energieonafhankelijk...34 M 4. Europese Raad...35 M 5. Hervorming Stabiliteitspact...36 M 6. Kennis is Macht...36 Moties, Arbeidsmarkt...37 M 7. Flexwerkers bij de Overheid...37 M 8. 32urige Werkweek...37 M 9. ZZP ers...37 M 10. Belast Consumptie...38 M 11. Onderkant Arbeidsmarkt...38 M 12. Naar een Modern Ontslagrecht...39 M 13. Flexcontracten en WWPremie M 14. WW M 15. AOW Niet Afwachten maar Doorpakken M 16. Wet Werken Naar Vermogen (WWNV)...42 M 17. Arbeidsmigratie naar Nederland...42 M 18. Bijstand...42 Moties, Overige Onderwerpen...44 M 19. Democratie Referendum...44 M 20. Opkomst Verkiezingen...44 M 21. Gekozen Burgemeester...45 M 22. (Excessief) Drankgebruik jongeren...45 Vertrouwenspersonen...47 Presidium...47 De Internationale Bella Ciao

3 Voorwoord Strijdmakkers der JS, Voor je ligt de tweede congreskrant van het voorjaarscongres in Rotterdam. Allereerst wil ik alle afdelingen, werkgroepen en leden bedanken die voorstellen hebben ingediend. Het belooft wederom een mooi congres te gaan worden. Samen met de congrescommissie zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Traditioneel kiest de JS haar nieuwe Landelijk Bestuur op het voorjaarscongres, dat betekent spannende verkiezingen op het congres, maar ook in de aanloop er naartoe. Hieronder een overzichtje van de belangrijkste debatten: Woensdag 23 mei, Den Haag >> https://www.facebook.com/events/ / Vrijdag 25 mei, Groningen >> https://www.facebook.com/events/ / Woensdag 30 mei, Eindhoven >> https://www.facebook.com/events/ / Donderdag 31 mei, Utrecht >> https://www.facebook.com/events/ / Daarnaast zal ook op het congres zelf een groot debat tussen de kandidaten plaatsvinden! De brieven kun je verderop in de congreskrant lezen. Het is nog steeds mogelijk om je aan te melden voor dit congres. Je kan dit doen door het webformulier (http://bit.ly/voorjaarscongres) in te vullen. Het congresweekend kost je 30 voor het hele weekend en 15 voor één dag. Met strijdbare groet, Kolonel Tak Vicevoorzitter/secretaris Jonge Socialisten in de PvdA 3

4 Procedures Congres/Oproepen Algemeen Het congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het congres hebben alle aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het congres wordt de politiek inhoudelijke en organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen in de vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en amendementen. Voorstellen op het congres De volgende voorstellen komen op het congres aan de orde: Resolutie: voorstel om een of meer standpunten van de standpunten database te wijzigen. Motie: inhoudelijk voorstel. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), andere reglementen en statuten. Beslispunt: organisatorisch voorstel dat niet kan worden opgenomen in een reglement omdat het niet gaat om een permanente wijziging van de organisatiestructuur. Tijdelijke motie: voorstel voor een politiek standpunt dat niet kan worden opgenomen in de standpunten database, omdat het op een of andere manier tijdelijk van aard is. Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het congres, aangezien er dan gekozen kan worden tussen verschillende voorstellen. Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel reageren. Zo wordt de discussie al vóór het congres op papier gevoerd. De preadviezen zijn opgenomen in de Tweede Congreskrant. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering is (preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het preadvies gewijzigd over te nemen. Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend door individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan op het congres zelf nog worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn voor het indienen van tijdelijke moties. Naar het congres toe Het Landelijk Bestuur heeft de congresdatum tien weken voor het congres bekend gemaakt aan alle leden van de JS. Vervolgens konden zowel leden als afdelingen, werkgroepen en LB tot acht weken voor het congres congresvoorstellen indienen. In de eerste congreskrant die nu voor je ligt zijn al deze ingediende voorstellen gepubliceerd. Vanaf nu bestaat voor iedereen de mogelijkheid om tot 11 mei amendementen op de congresvoorstellen in te dienen. Meer uitleg hierover vind je onder het kopje Het schrijven van een amendement. Als alle amendementen binnen zijn, worden ze bekeken door de indieners van het betreffende voorstel en voorzien van een preadvies daarvoor hebben ze tot 15 mei de tijd. Twee weken voor het congres (18 mei) zal de tweede congreskrant worden rondgestuurd. Behalve de congresvoorstellen, staan hierin ook halfjaarverslagen van de huidige bestuursleden en het definitieve congresprogramma. De tweede congreskrant wordt gebruikt voor de discussies en stemmingen op het congres zelf. Het congres Het congres wordt voorgezeten door het presidium, dat uit vijf leden bestaat. Vier gekozen leden (en twee plaatsvervangers) en de secretaris van het landelijk bestuur. De namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht. Bij aanvang van het congres doet het presidium een voorstel voor de Congresagenda. Het Congres stelt deze zelf vast. Als je iets wil veranderen in de agenda kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt Vaststellen Congresagenda. Het schrijven van een amendement Voor de verwerking van de amendementen in de tweede congreskrant is het handig als er een uniforme stijl wordt gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat de amendementen op de juiste plaats komen te staan en dat er duidelijkheid bestaat bij de bespreking ervan op het congres. Vandaar het verzoek amendementen in te dienen voor het daarvoor bestemde webformulier (http://bit.ly/voorjaarscongres). Spreekregels Bij elk stuk heeft eerst de indiener van het stuk het woord om een korte inleiding te geven. Daarna worden de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde alinea, wordt het meest verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft eerst de indiener het woord. Vervolgens krijgen de leden het woord die daarvoor in een rij bij de microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij). Ook krijgt het landelijk bestuur het woord en de indiener van het voorstel. Het laatste woord is voor de indiener 4

5 van het amendement, daarna wordt er gestemd. Als er gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. De indieners van het voorstel kunnen het voostel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel het laatste woord heeft gekregen, wordt er gestemd ver het voorstel. Het kan dus gebeuren dat na een uitgebreide discussie over amendementen het voorstel verworpen wordt. Over delen van voorstellen waarop geen amendement is ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het presidium deelt zondig spreektijd bij de behandeling van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de manier van discussievoeren, met de orde, kan dat lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt dan onmiddellijk in behandeling genomen. Oproepen Aan het begin van het Congres worden leden gekozen voor de stemcommissie en de redactiecommissie. De stemcommissie is verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen, zowel bij de verkiezingen als bij stemmingen bij handopsteken. De redactiecommissie legt vast welke voorstellen en amendementen worden aangenomen en verworpen en wat de uiteindelijke tekst is van de aangenomen voorstellen (met alle amendementen erin verwerkt). Deze worden gepubliceerd in de derde congreskrant. De derde congreskrant wordt uitgebracht door de vicevoorzitter/secretaris en vastgesteld door het presidium. 5

6 Congresagenda Zaterdag 2 juni 2012 Tijd Activiteit Locatie Inschrijven Opening: Burgemeester Aboutaleb Zadkine College ALV gedeelte Verantwoording LB Nieuwe ledenprogramma Plenair Lunch Workshopronde I Europees Recht Sociale Werkplaats Emancipatie op de arbeidsmarkt Plenair Voorstellen + Debat Kandidaten LB Naar het hostel + opfrissen Eten Restaurant Staal Laat Feest Marco Florijn Café Pardoen Zondag 3 juni 2012 Tijd Wat Locatie Ontbijt StayOkay Rotterdam Verkiezingen Zadkine College D66 Europarlementariër Sofie in t Veld Plenair +korte speech Rick Jonker Lunch Campagne/Canvasactie in Rotterdam Alexander met afsluitend een speech van Diederik Samsom Plenair Afsluiting oud LB Afsluiting nieuwe voorzitter 6

7 Congreslocaties Congreslocatie Zadkine College Prins Alexanderlaan GB Rotterdam Slaaplocatie StayOkay Blaak Overblaak MH Rotterdam 7

8 Eetlocatie Restaurant Staal Beursplein AA Rotterdam 8

9 Feestlocatie Pardoen Spaansekade ML Rotterdam 9

10 Overzichtskaart Zadkine Prins Alexanderlaan GB Rotterdam Restaurant Staal Beursplein AA Rotterdam Pardoen Spaansekade ML Rotterdam StayOkay Overblaak MH Rotterdam 10

11 Bereikbaarheid Congreslocatie De Congreslocatie ligt naast trein/metro station Rotterdam Alexander. Eet, Feest en Slaaplocatie Nadat je de congreslocatie hebt verlaten, ga je per metro richting Rotterdam Blaak. De slaaplocatie ligt er naast. Vervolgens kun je vanaf Rotterdam Blaak met de metro naar Rotterdam Beurs of lopend naar de eetlocatie (1015 minuten lopen). De feestlocatie ligt op struikelafstand van de slaaplocatie. 11

12 Jaarverslag Landelijk Bestuur Beste JS er, Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. Toen we als bestuur van start gingen leek bestuursjaar een rustig politiek jaar te gaan worden, het had niet extremer kunnen uitpakken. Niet alleen hebben we afgelopen jaar een strijd gehad om een nieuwe partijvoorzitter en partijleider als klap op de vuurpijl is het kabinet ook nog eens gevallen. Kortom, een bewogen jaar waarin veel is gebeurd. In dit overzichtelijke verslag zetten wij uiteen wat wij in dit bewogen jaar hebben bereikt en waar we het meest trots op zijn. Politiek PensioenOpStand.nl: Samen met de JD, JOVD, DWARS, SGPJ en AVV hebben we een manifest opgesteld en een advies aan de Tweede Kamer uitgebracht, dit manifest is door meer dan mensen ondertekent. >> Artikel over koers PvdA op VK.nl: Na het aftreden van Ploumen heeft de JS zich uitgesproken voor een duidelijkere koers links van het midden. >> Voorzittersdebat JS Congres: Op ons najaarscongres in Nijmegen vond het eerste debat plaats tussen de voorzitterskandidaten. Ledenraadpleging Partijleider: Ruim 700 JS ers hebben deelgenomen aan de ledenraadpleging waarin ze hun voorkeur bekend konden maken. Diederik Samsom won deze peiling met 47% van de stemmen. De peiling was op dag van publicatie het best gelezen artikel op nu.nl (beter dan de Maurice de Hond peiling). >> Analyse leiderschapsstrijd in Pauw en Witteman: Namens ons bestuur heeft Rick Jonker in Pauw en Witteman twee maal de leiderschapsstrijd in de PvdA geanalyseerd. Dit heeft geleid tot tal van positieve reacties van nieuwe leden die te kennen gaven, geïnspireerd door Rick s verhaal, zich aangesloten te hebben bij de JS. >> ckpid%5d=1546&chash=73740f420d c23d05c7990cd5 Campagne Actie Team: De JS heeft afgelopen jaar een start gemaakt met een activistische koers: o Pensioenakkoord = Diefstal, samen met de JD heeft de JS de publieke tribune van de Tweede Kamer bezet om aandacht te vragen voor de onevenwichtigheden in het pensioenakkoord. Vele kranten openden met een verslag van deze actie op hun voorpagina. o Occupy PvdA, Tijdens het PvdA congres in Den Bosch heeft de JS op ludieke wijze aandacht gevraagd voor jongerenbelangen. Bij onze eigen Occupytent konden PvdA leden onze enquête invullen. Daarnaast hebben we samen met de afdeling ArnhemNijmegen onder de noemer #DeToekomstVoorop de eerste rij bezet om een signaal af te geven. Onze eigen congreskrant was een groot succes. Met dank aan de JS is de PvdA nu definitief voor het nationaliseren van de NS. o Langstudeerpolitie, eind maart en 21 mei heeft het Campagne Actie Team langstudeerboetes uitgedeeld op universiteiten in Nederland. Hiermee heeft de JS via Facebook meer dan o mensen bereikt. Daarnaast is er door lokale media aandacht besteed aan onze actie. Landelijk Team Campaigners, zoals in het convenant met de PvdA al was afgesproken heeft de JS dit jaar meer de samenwerking gezocht met de PvdA en nemen we nu ook deel aan de belangrijkste campagne overleggen van de PvdA. >> https://www.facebook.com/stopdelangstudeerboete Nieuwjaarsactiviteit Wet Werken Naar Vermogen: Samen met de afdeling Brabant heeft dit bestuur haar nieuwjaarsacvitieit in Eindhoven georganiseerd. Deze activiteit is door ongeveer 50 leden bezocht die de hele dag hebben gesproken over de WWNV. Vereniging Nieuwe leden: dit jaar hebben we ruim 600 nieuwe leden mogen verwelkomen. De zomertour was wat dit betreft erg succesvol, daarnaast had de PvdA besloten zich meer te willen focussen op het werven van jongeren. De grootste verandering is dat het combilidmaatschap voordeliger is gemaakt. De instroom van nieuwe leden viel in eerste instantie wat tegen (ten opzicht wat was begroot), om dit te corrigeren heeft dit bestuur besloten belacties te organiseren om leden te werven. Hiervoor waren de gemaakte afspraken in het convenant zeer nuttig, dit stelde ons in staat om alle PvdA leden onder de 28 te benaderen die nog geen JS lid waren. Na het aftreden van Job Cohen en de val van het kabinet is er een stijging in het aantal aanmeldingen waargenomen. Op moment van schrijven heeft de JS 1836 leden, hiermee heeft dit bestuur een groei gerealiseerd van ruim 40% ten opzichte van vorig jaar. JS 35 Jaar: Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan het 35 jarige bestaan van de JS. In najaar 2011 hebben we een bijeenkomst georganiseerd met oud JS voorzitters, er is een speciale Lustrum LAVA 12

13 uitgegeven, met daarin interviews met oudjs ers, en op 11 mei vond het lustrumfeest plaats dat door ruim 160 mensen is bezocht. JS Academie: Afgelopen jaar heeft het bestuur gewerkt aan het integreren van de PIT weekenden en andere trainingen in één JS Academie. De PIT weekenden werden door de leden erg gewaardeerd en daarnaast is er een training geweest speechen als Obama. Afdelingsondersteuning: Gedurende het jaar heeft het bestuur waar mogelijk afdelingen ondersteunt en geholpen met het opzetten van activiteiten. Tunesië Reis: In april is de JS met een kleine groep geïnteresseerden naar Tunesië geweest om meer te leren over de politieke situatie in dat land. Facebook Integratie: Dit jaar hebben we stevig ingezet op Facebook voor onder meer opkomstbevordering, het binden van nieuwe leden en het monitoren van de effectiviteit van onze campagnes. Inmiddels is ook onze website helemaal uptodate en is hij volledig geïntegreerd met Facebook. Nieuwe Ledendag: Afgelopen jaar is hard gewerkt om de nieuwe ledendag te verbeteren. Zo worden alle nieuwe leden via Facebook benaderd door het bestuur en uitgenodigd voor de eerst volgende nieuwe ledendag. Op de laatste nieuwe ledendag zijn 30 mensen afgekomen. Actief MBO ers benaderen: Samen met de PvdA en Victor Strengers hebben we actief campagne gevoerd op verschillende MBO s in het land voor de invoering van een OV jaarkaart voor MBO ers. Organisatie Convenant met de PvdA: nadat het vorige bestuur samen met de PvdA een convenant had ondertekent heeft dit bestuur aan dit convenant uitvoering gegeven. Detachering Medewerker: Zowel JS als PvdA zijn tevreden over de nieuwe constructie waarbij de medewerker gedetacheerd wordt en niet langer direct in dienst is van de JS. Personele wijzigingen: Dit bestuur heeft in samenspraak met het partijbureau de personele wijzigingen tot een goed einde weten te brengen. Tevens heeft de herverdeling van taken, die voorheen de bureau coördinator toebehoorden, niet geleid tot problemen. Terug naar de AAArating: De JS heeft begrotingsjaar 2011 met een positief saldo afgesloten, dit is te danken aan de nodige ombuigingen die getroffen zijn onder leiding van penningmeester (afgetreden per 31 december 2011) Marnix Brinkman. Hij wist een tekort van ruim om te buigen in een klein overschot. Automatische Incasso Activiteiten: Vanaf dit bestuursjaar werkt het bestuur met een automatische incasso voor het innen van bijdragen aan activiteiten. Dit heeft met name bij het najaarscongres geleid tot de nodige extra inkomsten en verminderde bureaucratie op grote activiteiten zelf. Mijn ING: Alle afdelingen kunnen vanaf heden gebruik maken van Mijn ING en daarmee is het voor hen eenvoudiger om de afdelingsfinanciën te beheren. Laagdrempelige Activiteitenfinanciering: Vanaf het najaarscongres in 2011 werkt de JS met een eenvoudig systeem voor activiteitenfinanciering waarbinnen afdelingen, werkgroepen en individuele leden geld kunnen vragen voor het organiseren van een activiteit. De procedure is kort en makkelijk zodat leden geen drempel hebben om een activiteit te organiseren. Behoud van de AAArating: Dankzij de meerjarenbegroting die eind 2011 is opgesteld en degelijk financieel beheer zijn de inkomsten en uitgaven voor de JS vooralsnog netjes in balans. Daarnaast is het aantal leden harder gegroeid dan begroot, dit zorgt voor een kleine meevaller. Zoals je kan lezen hebben we het afgelopen jaar niet stilgezeten. We kijken dan ook tevreden terug op een mooi bestuursjaar. Als laatste rest ons niets anders dan alle leden van de JS en anderen die ons het afgelopen jaar hebben bijgestaan enorm te bedanken voor jullie inzet! Met vriendelijke groet, Rick Jonker voorzitter Dennis Tak vicevoorzitter/secretaris Toon Geenen penningmeester Jules Blaisse politiek secretaris JeanMicheal Derksen bestuurslid communicatie & campagnes Maruschka Gijsbertha bestuurslid afdelingen & plaatsvervangend internationaal secretaris Emma van de Meerendonk bestuurslid leden 13

14 Vacatures Landelijk Bestuur Voorzitter Amsterdam, donderdag 10 mei 2012 Beste vrienden, Via deze brief wil ik iedereen vragen om mij te steunen als voorzitter van de Jonge Socialisten (JS). Want ik sta te popelen om me het komende jaar volledig in te zetten voor onze club. In deze brief licht ik graag toe waarom ik me heb gekandideerd en wat ik als voorzitter van de JS wil bereiken. Ik wil ervoor zorgen dat ieder lid kan meebeslissen over de dagelijkse politieke lijn en standpunten van de JS. Ik wil onze vereniging losser en laagdrempelig maken door onderling veel meer samen te werken en naast de gebruikelijke bijeenkomsten ook andere activiteiten te organiseren, zoals vrijwilligerswerk en inhoudelijke scholing. Ook wil ik de maatschappelijke en politieke kracht van de JS vergroten door meer samen te werken met gelijkgestemden, van de nieuwe vakbond tot Peruaanse sociaaldemocraten. Ik zal mij eerst even kort voorstellen en vertellen waarom ik voorzitter wil worden. Daarna zal ik mijn plannen voor het komende jaar uiteenzetten. Ik ben Toon Geenen, 23 jaar oud en geboren en getogen in Amsterdam. Ik studeer politicologie en zit in de stadsdeelraad van Amsterdam Zuidoost. Op de middelbare school raakte ik geïnteresseerd in politiek en sociaaldemocratie, en sloot mij daarom aan bij de JS Amsterdam. Tussen 2006 en 2011 zat ik daar, onder andere als voorzitter, in het afdelingsbestuur. Toen ik aantrad, lag de afdeling zo goed als stil. Maar samen met vele anderen heb ik de Amsterdamse afdeling kunnen brengen waar zij nu is: een enthousiaste afdeling met tientallen actieve leden. Voor de PvdA Amsterdam ben ik sinds 2008 bij alle verkiezingscampagnes actief geweest in de campagneorganisatie. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met het organiseren en voeren van campagnes. In 2010 ben ik stadsdeelraadslid geworden omdat ik het onverteerbaar vind hoe ongelijk de kans op een gelukkig leven is verdeeld onder de Amsterdamse jeugd: het maakt te veel uit of je in de Bijlmer of Wassenaar ben geboren. Sinds een halfjaar ben ik penningmeester van de JS. In die rol ben ik ben nóg meer van de JS en haar leden gaan houden, maar heb ik ook veel ruimte voor verbeteringen gezien. Ik wil voorzitter worden omdat ik mij niet neerleg bij de manier waarop de wereld nu werkt. Financiële markten en kredietbeoordelaars lijken te beslissen wat er gebeurt in de wereld, zonder dat we daar enige invloed op hebben. Honderden miljoenen mensen leven heel hun leven in extreme armoede en onvrijheid. En als we in dit tempo fossiele brandstoffen blijven gebruiken en het milieu blijven belasten verpesten we de wereld voorgoed. Tegelijkertijd zet de politiek zichzelf buitenspel. Want terwijl deze enorme problemen maar voortdenderen gaat het in Den Haag over de Hedwigespolder, of er ergens 0,1% bij of af moet en wie er hoog staat in de peilingen. Daardoor hebben steeds meer mensen, waaronder ikzelf, het gevoel dat de echte problemen niet worden opgelost en we stuurloos afdrijven. De JS moet hier iets tegenover stellen: door voorstellen te doen voor een vrijere en rechtvaardigere samenleving én deze alvast in de praktijk te brengen door actie te voeren en vrijwilligerswerk te doen. De JS moet, in de woorden van Hans Spekman, een einde aan de machteloze politiek maken. Het uitwerken en voeren van deze strijd, in woord en daad, is een van mijn belangrijkste doelen voor de JS het komende jaar. De JS bestaat volgens mij om de PvdA scherp en sterk te houden en om sociaaldemocratische idealen van jongeren om te zetten in daden, van het lopen in de Nacht van de Vluchteling tot het indienen van amendementen op het PvdA verkiezingsprogramma. Om dit beter te kunnen doen moeten moet de JS veranderen. Ten eerste moet het onderscheid tussen landelijk bestuur, afdelingsbesturen, actieve leden, enzovoorts voor een groot deel verdwijnen, en ten tweede moet de manier waarop we in de JS tot standpunten komen op de schop. Niet door allerlei regels, structuren, procedures en beslispunten op te stellen, maar door zo vaak mogelijk digitaal en echt bij elkaar te komen en argumenten uit te wisselen over actuele politiek. Ik vind dat iedereen die lid is van de Jonge Socialisten zich overal tegenaan mag bemoeien. Daarom wil ik de adviesraad, waar alle verschillende clubjes binnen de JS samenkomen via vertegenwoordigers, omtoveren tot een politiek café, waarin zo vaak als nodig gedebatteerd wordt over de actuele politiek en wat de JS daarvan moet vinden of moet doen. En wat mij betreft is iedereen welkom, en heeft iedereen één stem. Omdat de JS uiteindelijk maar een kleine vereniging in een grote wereld is, kunnen we meer bereiken als we intensiever samenwerken met gelijkgestemden. Als voorzitter wil ik dan ook samenwerking zoeken met zoveel mogelijk gelijkgestemden. De JS moet ook een grotere en bredere verenging worden. Nu bestaan onze actieve leden vooral uit autochtone studenten, waarvan de meeste man zijn. Dat veranderen we alleen door dit probleem op de agenda te houden en door laagdrempelige acties en activiteiten te ondernemen. We moeten eens op zaterdag in buurthuizen gaan zitten, actie voeren zoals de JS in Groningen doet en vrijwilligerswerk doen zoals de JS Friesland voor de voedselbank. Zo maken we de JS een plek voor alle jongeren met sociaaldemocratische idealen. 14

15 De maanden direct na het JScongres op 2 en 3 juni gaat onze aandacht natuurlijk vooral naar de spannende Tweede Kamerverkiezingen en een waarschijnlijk moeilijke formatieronde van een nieuw kabinet. Daarom gaan we deze zomer keihard campagne voeren voor een eerlijker en rechtvaardiger land. Maar nog voorafgaand aan die campagne moeten we proberen als JS ons stempel te drukken op het verkiezingsprogramma. Op 8 juni komt het verkiezingsprogramma uit, en tot 18 juni kunnen er amendementen (veranderingsvoorstellen) ingediend worden. In die tien dagen wil ik in zoveel mogelijk steden in Nederland tijdens politieke cafés het verkiezingsprogramma bespreken met zoveel mogelijk mensen. Op basis van de ideeën op die bijeenkomsten gaan we het PvdAprogramma proberen te verbeteren. Na de Tweede Kamerverkiezingen wil ik via een ledenraadpleging onder alle leden van de JS een advies uitbrengen aan de PvdA over wat de PvdA moet doen na de verkiezingsuitslagen: oppositievoeren of regeren? En met wie dan regeren en welke punten mogen niet ontbreken in het nieuwe regeerakkoord? De afgelopen maanden heb ik met velen van jullie gesproken over wat er goed is aan de JS en wat er anders moet. Ik ga daar de komende weken graag mee door. Als je vragen, opmerkingen of wat dan ook hebt: bel ( ) of mail me, dan maken we een afspraak! Met vriendelijke groet, Toon Geenen Lieve vrienden, "De beste manier om de toekomst te voorspellen is om haar zelf te creëren". Deze woorden zijn ooit uitgesproken door Stephan Covey. Woorden krijgen pas betekenis als je ze gebruikt. Als Jonge Socialisten hoeven we de toekomst niet te kunnen voorspellen, want we hebben genoeg creativiteit, talent en kennis om onze toekomst zelf te kunnen creëren. Voor elke creatie heb je goede ideeën, duidelijke plannen en assertiviteit nodig. En als Jonge Socialisten in de PvdA gaan we de toekomst creëren, de toekomst van onze generatie. Mijn naam is Maruschka Gijsbertha, ik ben 26 jaar. Op dit moment ben ik voor de JS landelijk bestuurslid Afdelingen en Trainingen en waarnemend Internationaal Secretaris. Daarnaast ben ik namens de PvdA gemeenteraadslid in Capelle aan den IJssel. Vol enthousiasme en energie kandideer ik mij hierbij voor het landelijke voorzitterschap van de Jonge Socialisten in de PvdA. Het komend jaar wil ik me voor onze mooie vereniging op de volgende punten richten: Kracht van de JS Als vereniging draaien we op de kracht van onze vrijwilligers. Daar mogen we ook dankbaar voor zijn en daarom moeten we onze vrijwilligers meer in het zonnetje zetten. Niet een financiële prikkel maar duidelijke erkenning voor wat zij doen en bijdragen aan onze vereniging en daardoor aan de samenleving. We moeten in kaart brengen wat de interesses en expertise zijn van onze leden. Op deze manier kunnen we vraaggericht werken in ons aanbod van activiteiten. Ook moeten de werkgroepen een veel prominentere rol krijgen. Op onze congressen moeten politiek, debat, workshops en trainingen centraal staan en geen procedures en regeltjes. Congressen zijn er voor en door de leden! Groter draagvlak onder jongeren We hebben als vereniging achttien groeigemeenten (gemeenten met meer dan tien leden maar zonder JSafdeling). Daar is veel potentie voor ledengroei. Dit is ons laaghangend fruit dat wij kunnen plukken voordat we overgaan tot het plukken van hooghangend fruit. Onbekend maakt onbemind. Daarom is het van belang dat wij als ambassadeurs van de sociaaldemocratie ons verhaal kunnen vertellen, laten zien dat politiek ook leuk kan zijn en vooral laten zien dat wij als jongeren samen onze toekomst vormen. Investering in het kapitaal van de JS, investering in de leden van de JS Jongeren worden niet lid van een vereniging omdat ze alles al weten van de politiek maar juist omdat ze ook willen leren en daarnaast hun mening willen vormen en ontwikkelen. De JS Academie moet hierin een actieve rol spelen door gericht workshops en cursussen aan te bieden die hierin voorzien. Eén keer per twee maanden de JSleergang voor nieuwe leden zodat zij direct binding krijgen met onze geweldige vereniging. 15

16 Agenda van de Toekomst We moeten samen met de leden en de werkgroepen een goede en duidelijke boodschap formuleren over hoe wij tegen onze toekomst aankijken. Met onze boodschap voor de toekomst en het draagvlak dat we hebben onder jongeren door de bovenstaande punten uit te voeren moet het mogelijk zijn om de Tweede Kamerfractie van de PvdA te bewegen om ons te volgen in de keuzes die wij maken voor onze toekomst. Ik ben er klaar voor om me als voorzitter voor deze punten in te zetten voor de Jonge Socialisten in de PvdA. Natuurlijk kan het zijn dat je na het lezen van deze brief nog vragen hebt. Aarzel dan ook niet om me aan te schieten op een van de komende activiteiten of om mij te bellen op Mailen kan uiteraard ook op Met strijdbare groet, Maruschka Gijsbertha Thomas Ronnes Tijd voor vernieuwing! Beste vrienden, Het komend jaar staan wij voor een aantal uitdagingen. In de komende maanden gaan wij samen met de PvdA veel en enthousiast campagne voeren voor een beter Nederland. Het orde op zaken van Mark Rutte heeft ons alleen maar dieper in de crisis geduwd en nu is het tijd voor sociaal, duurzaam en vernieuwend beleid met oog voor de lange termijn. Ook de JS is aan vernieuwing toe. Samen met jullie wil ik als voorzitter deze uitdagingen aangaan. Ik ben Thomas Ronnes, 25 jaar, geboren in Nijmegen en opgegroeid in Culemborg. Ik heb mijn bachelor Economie aan de Universiteit van Utrecht behaald en nu doe ik een master International Management. Sinds een aantal jaren zet ik mij met veel plezier en passie in voor JS en PvdA. Dit doe ik omdat ik de diepste overtuiging heb dat de sociaaldemocratie de beste antwoorden biedt voor de zorgen van mensen en de uitdagingen voor onze maatschappij. Sociaaldemocratie die mensen niet behandelt alsof ze zielig of handelingsonbekwaam zijn, maar zeker niet haar ogen sluit voor de mensen die niet op eigen kracht een fatsoenlijk leven kunnen leiden. Binnen de JS ben ik sinds twee jaar coördinator van de opnieuw bruisende werkgroep sociaal economisch beleid en zit ik in het bestuur van de afdeling Utrecht. Vanaf juni 2011 ben ik voorzitter van deze mooie afdeling en mag ik leiding geven aan een hele gezellige en bijzondere groep mensen. Daarnaast heb ik mij ook veel ingezet voor de PvdA. Zowel in campagnetijd als daarbuiten. Dit doe ik in Utrecht, maar ook landelijk. Zo heb ik tijdens het vele canvassen veel mensen gesproken. Het levert soms confronterende maar vaak mooie gesprekken op. Hier heb ik veel van geleerd. Een van de uitdagingen ligt in onze vereniging zelf. Het is tijd voor vernieuwing. De JS moet dé linksprogressieve jongerenbeweging van Nederland zijn. Als JS zetten wij ons in voor democratisering en transparantie van systemen, partijen en instituties. En terecht. Daarom wil ik ook onze vereniging sterker en democratischer maken.ik sta voor een gezellige vereniging waar het niet belangrijk is wie je kent, maar waar iedereen gelijkwaardig is en dezelfde mogelijkheden heeft. Het volgende bestuur kiezen wij dan ook via een volledige ledenraadpleging. Het recht om een stem uit te brengen op het landelijk bestuur is het recht van ieder lid en moet niet voorbehouden blijven aan de nog geen 10% die op het congres komt. Dit zal kandidaten stimuleren zich te profileren via sociale media en langs te gaan bij afdelingen.de adviesraad wil ik vervangen door een politieke ledenraad en een informeel voorzittersoverleg. In plaats van alleen het kader van onze vereniging heefttijdens de politieke ledenraad elk lid de mogelijkheid vragen te stellen en een stem uit te brengen. Ookzal er gedebatteerd worden over actuele onderwerpen. Omdat het in een vereniging nodig is te overleggen over dagelijks bestuurlijke zaken komt er ook een informeel voorzittersoverleg.de werkgroepen worden omgezet in een JS Schaduwkabinet om deze meer te betrekken bij de politieke lijn en ze meer ondersteuning te geven. Eén van de taken van de JS is de PvdA scherp te houden. Belangrijk is daarbij wel dat we ons opstellen als een serieuze gesprekspartner. Ik zal de confrontatie niet schuwen, maar mij ook niet laten verleiden tot geschreeuw als een klein kind dat zijn zin niet krijgt. Met deze opstelling wil ik onze standpunten beter onder de aandacht brengen en onze invloed binnen de PvdA vergroten. Dat is waar het uiteindelijk om gaat, dat wij onze standpunten erdoorheen krijgen en onze accenten in de PvdA kunnen leggen. De huidige politiek richt zich uit angst voor de kiezer steeds meer op de korte termijn. Regelmatig worden gevestigde belangen van nu verkozen boven toekomstgerichte keuzes. Ook de PvdA worstelt met de snel veranderende wereld en de (nieuwe) onzekerheden 16

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2015/2016 Jonge Socialisten in de PvdA Van links naar rechts: Martijn Otten (bestuurslid politiek & communicatie), Laura Jak (vicevoorzitter/secretaris), Lieke Kuiper (bestuurslid

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2016/2017 Jonge Socialisten in de PvdA Bovenste rij (v.l.n.r.): Edou Hamstra (bestuurslid leden), Simon Putman (bestuurslid politiek & scholing) Twan Wilmes (penningmeester &

Nadere informatie

Ontmoeten & Verbinden

Ontmoeten & Verbinden Ontmoeten & Verbinden Verenigingsplan PvdA Den Haag 2016-2018 Een naïef cliché als eenheid in verscheidenheid Het is wellicht een klein begin Voortbewegend naar een toekomst, soms tegen beter weten in

Nadere informatie

Werkplan landelijk bestuur 2014/2015 Jonge Socialisten in de PvdA

Werkplan landelijk bestuur 2014/2015 Jonge Socialisten in de PvdA Werkplan landelijk bestuur 2014/2015 Jonge Socialisten in de PvdA Van links naar rechts: Natasha Elfrink (bestuurslid politiek & scholing), Rolf de Goeij (bestuurslid politiek & communicatie), Bart van

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Voorbereiding 1. Bepaal hoeveel tijd er is: kies voor 45, 60 of 90 uten versie 2. Deel tijdschema uit en bespreek dit met de leerlingen 3. Verdeel de rollen, zie

Nadere informatie

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek

Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Docentenhandleiding Rollenspel Politiek Voorbereiding 1. Bepaal hoeveel tijd er is: kies voor 45, 60 of 90 uten versie 2. Deel tijdschema uit en bespreek dit met de leerlingen 3. Verdeel de rollen, zie

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg

Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Afdelingsreglement Jonge Democraten Limburg Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Voorzitter: Sebiha Cirikka 2. Vice-voorzitter: Tim van de Ven 3. Secretaris: Joost Westland 5. Penningmeester: Twan Wilmes 7

Voorzitter: Sebiha Cirikka 2. Vice-voorzitter: Tim van de Ven 3. Secretaris: Joost Westland 5. Penningmeester: Twan Wilmes 7 Inhoudsopgave Voorzitter: Sebiha Cirikka 2 Vice-voorzitter: Tim van de Ven 3 Secretaris: Joost Westland 5 Penningmeester: Twan Wilmes 7 Bestuurslid Advies & Strategie: Fabian Tijhof 8 Bestuurslid Interne

Nadere informatie

Nieuwsbrief CDA Schagen

Nieuwsbrief CDA Schagen Nieuwsbrief juli 2017 Nieuwsbrief CDA Schagen CDA Schagen Nieuwsbrief nr.10 juli 2017 Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de CDA afdeling in de gemeente Schagen. Het bestuur geeft enkele keren per jaar

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen ALV 27-01-2015 4. Verantwoording bestuur 2014-2015 5. Halfjaarrekening 2015 6. Verkiezen nieuw bestuur 7. Sluiting Agenda

Nadere informatie

Moties. M1. Comité vluchteling op de arbeidsmarkt. M2. Vluchtelingen op de arbeidsmarkt. M3. Jongeren aan het werk!

Moties. M1. Comité vluchteling op de arbeidsmarkt. M2. Vluchtelingen op de arbeidsmarkt. M3. Jongeren aan het werk! Moties M1. Comité vluchteling op de arbeidsmarkt Indiener: Themagroep vluchtelingen op de arbeidsmarkt De Jonge Socialisten in de PvdA in congres bijeen, - de vluchtelingen niet direct betrokken worden

Nadere informatie

SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN

SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN SAMEN VOORUIT PROGRAMMA PVDA-VOORZITTER PERIODE 2016-2020 HANS SPEKMAN De komende weken ga ik op campagne door het land. Ik vraag jullie om meer dan het vertrouwen in mij. Ik vraag jullie om samen met

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2017 Concept augustus 2014 Vastgesteld PM AAV oktober 2014 (ter informatie) Opstellers: Martijn Groenestein Stefan van Hoef Sjef de Wit Sjoerd Manschot Marieke van Beurden José Bielderman

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

Nieuwsbrief, Januari 2015

Nieuwsbrief, Januari 2015 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl Nieuwsbrief, Januari 2015 Woord van de voorzitter: Waarden Elke godsdienst kent extremisten. Elk land kent achtergestelden.

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Kandidatenoverzicht. verkiezing secretaris. D66 regio buitenland

Kandidatenoverzicht. verkiezing secretaris. D66 regio buitenland Kandidatenoverzicht verkiezing secretaris D66 regio buitenland Voor deze verkiezing hebben zich twee kandidaten gemeld: Arthur van Benthem en Martine van Schoor. De informatie over de kandidaten in dit

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Motivaties Kandidaatstellingen

Motivaties Kandidaatstellingen Jonge Democraten Groningen Motivaties Kandidaatstellingen Voor het 39e bestuur Matt Veerkamp 13-6-2017 Matt Veerkamp voor Voorzitter Beste sociaal-liberalen, De afgelopen maanden ben ik met veel plezier

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur!

Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Solliciteer nu voor het landelijk bestuur van DWARS! Vind je het harstikke leuk bij DWARS, en wil je graag meer betekenen voor de vereniging? Solliciteer dan nu voor het landelijk bestuur! Als bestuurslid

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief, april 2015

Nieuwsbrief, april 2015 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl Nieuwsbrief, april 2015 Woord van de voorzitter Amersfoort staat voor de opgave van grote bezuinigingen. Eind deze maand

Nadere informatie

Algemene Afdelingsvergadering te Nijmegen

Algemene Afdelingsvergadering te Nijmegen Algemene Afdelingsvergadering 04-09-2017 te Nijmegen 1 Notulen Maandag 4 september 2017, 19:45 Café de 4 Heeren, Nijmegen. 1. Opening door Cyriel van Vugt Cyriel heet iedereen welkom en geeft een korte

Nadere informatie

Verslag Politieke Ledenraad Utrecht - 18 maart 2017

Verslag Politieke Ledenraad Utrecht - 18 maart 2017 Verslag Politieke Ledenraad Utrecht - 18 maart 2017 De Politiek ledenraad wordt geopend door de voorzitter van het presidium, Bert Blase. Hij heet iedereen welkom, er is een enorme opkomst. Dat is niet

Nadere informatie

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur.

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur. Notulen (concept) Algemene Leden Vergadering (openbaar) Datum: 17 juni 2017 Locatie: Aanwezig: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum Jan Nagel (voorzitter) Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter) Hans Cornet

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

AAV der Jonge Democraten Limburg

AAV der Jonge Democraten Limburg AAV der Jonge Democraten Limburg 11-1-2017 Notulen AAV JD Limburg 11 januari 2017 Opening 19:38 Dennis wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar. Benoeming SNC Hans is benoemd. Vaststellen Agenda Jaarrekening

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden

Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden Jaarplan 2017 bestuur Partij van de Arbeid Leiden 2017 wordt voor de PvdA een heel belangrijk jaar. Allereerst hebben we op 15 maart 2017 de Tweede Kamer verkiezingen, waarbij duidelijk zal worden in hoeverre

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

F r a c t i e S t i m u l u s 1

F r a c t i e S t i m u l u s 1 F r a c t i e S t i m u l u s 1 L i s a n n e S w a g e r Beste TSB-student! Mijn naam is Lisanne Swager. Ik ben tweedejaars studente Personeelwetenschappen aan Tilburg University. Op dit moment ben ik

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 14 en 15 juni 2014. Utrecht

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 14 en 15 juni 2014. Utrecht Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 14 en 15 juni 2014 Utrecht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Programma... 6 Locaties... 7 Congreslocatie... 7 Slaaplocatie...

Nadere informatie

Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom

Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom Begroting 2017 Wie als een dubbeltje wordt geboren, heeft weinig kans om een kwartje te worden in Bergen op Zoom Beste voorzitter, toeschouwers op de publieke tribune en luisteraars thuis. Allereerst willen

Nadere informatie

Najaarscongres 24 en 25 november 2012. Tweede Congreskrant

Najaarscongres 24 en 25 november 2012. Tweede Congreskrant Najaarscongres 24 en 25 november 2012 Tweede Congreskrant Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Congresinformatie... 5 Congresprogramma... 5 Contactinformatie... 5 Locaties... 6

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 BESTE ALUMNI, Aan het begin van 2013 kijken we terug op twee mooie jaren waarin NOSO weer langzaam opbloeide. Na deze taak volbracht te hebben vonden Manon, Jeffrey en Bram

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

Evaluatiestudie verkiezingen Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging!

Evaluatiestudie verkiezingen Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging! Evaluatiestudie verkiezingen 2017 Motto: Ik droomde - dat het om de inhoud ging! Evaluatiestudie verkiezingen 2017 Uitgevoerd in opdracht van het Hoofdbestuur 50PLUS door: Mark van Overveld (onderzoeker)

Nadere informatie

Wat kan ik zelf doen?

Wat kan ik zelf doen? Wat kan ik zelf doen? Korte omschrijving werkvorm : In vier groepjes voeren de leerlingen een opdracht uit. Alle opdrachten gaan over een methode om invloed uit te oefenen op politieke beslissingen. Op

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Reglement Congres 107

Reglement Congres 107 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 3 maart 2018. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter vergadering

Nadere informatie

Reglement Congres 103

Reglement Congres 103 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 16 april 2016. Conform artikel 4.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

TWEEDE CONRESKRANT 1

TWEEDE CONRESKRANT 1 TWEEDE CONRESKRANT 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Programma 5 Locaties 7 Congreslocatie 7 Slaaplocatie 7 Feestlocatie 8 Eetlocatie 8 Vrijdagavond 9 Plattegrond 10 Procedures Congres/Oproepen

Nadere informatie

Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad

Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad Een Jonge Democraat in elke gemeenteraad Inleiding Jonge Democraten barsten van het talent. Vooral (voormalig) leden van het kader hebben ervaring opgedaan met intensief samenwerken, leiding geven en campagne

Nadere informatie

Visie GroenLinks Leiden in 2018

Visie GroenLinks Leiden in 2018 Visie GroenLinks Leiden in 2018 Inleiding GroenLinks afdeling Leiden staat stevig in haar schoenen. Afgelopen jaar is opnieuw bewezen dat wij, ondanks politieke tegenwind, als afdeling een goede verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

Reglement Congres 106

Reglement Congres 106 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 18 november 2017. Conform artikel 3.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden

JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT. Verbinden, verjongen, verbreden JAARPLAN 2016 PVDA DORDRECHT Verbinden, verjongen, verbreden 1. INLEIDING Bij ons aantreden als nieuw bestuur vorig jaar hebben drie speerpunten gekozenen: verbinden, verjongen, en verbreden. We hebben

Nadere informatie

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu!

De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! De ambities van D66 vragen om meer geld! Niet morgen maar nu! Met de groei naar ruim 25.000 leden in de afgelopen jaren is een basis gelegd voor een bloeiende en financieel gezonde vereniging. Met 12 Tweede

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH

Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Werkplan 2016 Afdeling s-hertogenbosch DENBOSCH.PVDA.NL TWITTER.COM/PVDADENBOSCH FACEBOOK.COM/PVDADENBOSCH Dit werkplan 2016 gaat over het tweede jaar van de bestuurscyclus van de gemeenteraad s-hertogenbosch

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken Vrijwilligersbeleid Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink Manager Breedtesport & Competitiezaken Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger

Nadere informatie

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen

Afdelingsreglement. Jonge Democraten Groningen 1 Afdelingsreglement Jonge Democraten Groningen Vastgesteld op de Algemene Afdelingsvergadering van 29 januari 2013 en voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nadere informatie

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012

De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 In plaats van een nieuwe peiling enkele dagen na de verkiezingen komen we vandaag met een analyse van de verkiezingsuitslag van 12 september. Op de dag

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld februari 2016 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld februari 2016 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen Artikel 1 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen

PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015. Motie bij agendapunt Basisinkomen PvdA Amsterdam Ingediende moties Politieke ledenraad 19-09-2015 Motie bij agendapunt Basisinkomen 1. de motie Basisinkomen (nr. 37), zoals aangenomen door het Congres van januari 2015, voorstellende een

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018

Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing GR 2018 Lijsttrekkersverkiezing Gemeenteraadsverkiezingen 2018 1 Woord van de voorzitter Aan de leden van D66 Alphen aan den Rijn 10 mei 17 Democraten! Terwijl in Den Haag hard word gewerkt aan de formatie van

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie