Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie..."

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11 Jaarverslag Landelijk Bestuur Politiek Vereniging Organisatie Vacatures Landelijk Bestuur Voorzitter Landelijk Bestuur Vicevoorzitter / secretaris Landelijk Bestuur Penningmeester Landelijk Bestuur Secretaris Politiek en Campagnes Landelijk Bestuur Internationaal Secretaris Landelijk Bestuur Bestuurslid Afdelingen & Trainingen...23 Landelijk Bestuur Bestuurslid Leden...23 Presidium...25 Beroepscommissie...26 Beslispunten...27 B 1. JS de straat op en de wijk in...27 B 2. Lava: the next generation...27 B 3. Moddergooien...27 Resoluties R 1. Europa Amendementen op Europa Resolutie Moties, Europa...34 M 1. EUvervoersverbod voor Dieren...34 M 2. EU in de VN...34 M 3. EU Energieonafhankelijk...34 M 4. Europese Raad...35 M 5. Hervorming Stabiliteitspact...36 M 6. Kennis is Macht...36 Moties, Arbeidsmarkt...37 M 7. Flexwerkers bij de Overheid...37 M 8. 32urige Werkweek...37 M 9. ZZP ers...37 M 10. Belast Consumptie...38 M 11. Onderkant Arbeidsmarkt...38 M 12. Naar een Modern Ontslagrecht...39 M 13. Flexcontracten en WWPremie M 14. WW M 15. AOW Niet Afwachten maar Doorpakken M 16. Wet Werken Naar Vermogen (WWNV)...42 M 17. Arbeidsmigratie naar Nederland...42 M 18. Bijstand...42 Moties, Overige Onderwerpen...44 M 19. Democratie Referendum...44 M 20. Opkomst Verkiezingen...44 M 21. Gekozen Burgemeester...45 M 22. (Excessief) Drankgebruik jongeren...45 Vertrouwenspersonen...47 Presidium...47 De Internationale Bella Ciao

3 Voorwoord Strijdmakkers der JS, Voor je ligt de tweede congreskrant van het voorjaarscongres in Rotterdam. Allereerst wil ik alle afdelingen, werkgroepen en leden bedanken die voorstellen hebben ingediend. Het belooft wederom een mooi congres te gaan worden. Samen met de congrescommissie zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Traditioneel kiest de JS haar nieuwe Landelijk Bestuur op het voorjaarscongres, dat betekent spannende verkiezingen op het congres, maar ook in de aanloop er naartoe. Hieronder een overzichtje van de belangrijkste debatten: Woensdag 23 mei, Den Haag >> https://www.facebook.com/events/ / Vrijdag 25 mei, Groningen >> https://www.facebook.com/events/ / Woensdag 30 mei, Eindhoven >> https://www.facebook.com/events/ / Donderdag 31 mei, Utrecht >> https://www.facebook.com/events/ / Daarnaast zal ook op het congres zelf een groot debat tussen de kandidaten plaatsvinden! De brieven kun je verderop in de congreskrant lezen. Het is nog steeds mogelijk om je aan te melden voor dit congres. Je kan dit doen door het webformulier (http://bit.ly/voorjaarscongres) in te vullen. Het congresweekend kost je 30 voor het hele weekend en 15 voor één dag. Met strijdbare groet, Kolonel Tak Vicevoorzitter/secretaris Jonge Socialisten in de PvdA 3

4 Procedures Congres/Oproepen Algemeen Het congres heeft het hoogste gezag binnen de JS en komt tweemaal per jaar bijeen. Op het congres hebben alle aanwezige leden stemrecht (elk lid heeft één stem). Op het congres wordt de politiek inhoudelijke en organisatorische lijn van de JS bepaald. Dit gebeurt door discussie en uiteindelijk stemming over voorstellen in de vorm van resoluties, moties, beslispunten, wijzigingen van het huishoudelijk reglement en amendementen. Voorstellen op het congres De volgende voorstellen komen op het congres aan de orde: Resolutie: voorstel om een of meer standpunten van de standpunten database te wijzigen. Motie: inhoudelijk voorstel. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement (HR), andere reglementen en statuten. Beslispunt: organisatorisch voorstel dat niet kan worden opgenomen in een reglement omdat het niet gaat om een permanente wijziging van de organisatiestructuur. Tijdelijke motie: voorstel voor een politiek standpunt dat niet kan worden opgenomen in de standpunten database, omdat het op een of andere manier tijdelijk van aard is. Amendement: op bovengenoemde voorstellen kunnen amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend. Door amendementen ontstaat discussie op het congres, aangezien er dan gekozen kan worden tussen verschillende voorstellen. Preadvies: als er een amendement wordt ingediend op een voorstel, mag de indiener van dat voorstel reageren. Zo wordt de discussie al vóór het congres op papier gevoerd. De preadviezen zijn opgenomen in de Tweede Congreskrant. De indiener van het voorstel kan aangeven of het amendement een verbetering is (preadvies om het amendement over te nemen), of juist niet (preadvies om het amendement af te wijzen). De indiener van het voorstel kan ook adviseren om het preadvies gewijzigd over te nemen. Actuele motie: een inhoudelijk voorstel over iets actueels. Een actuele motie kan worden ingediend door individuele leden, afdelingen, werkgroepen of het LB. Een actuele motie kan op het congres zelf nog worden ingediend, maar moet wel actueel zijn geworden na het sluiten van de termijn voor het indienen van tijdelijke moties. Naar het congres toe Het Landelijk Bestuur heeft de congresdatum tien weken voor het congres bekend gemaakt aan alle leden van de JS. Vervolgens konden zowel leden als afdelingen, werkgroepen en LB tot acht weken voor het congres congresvoorstellen indienen. In de eerste congreskrant die nu voor je ligt zijn al deze ingediende voorstellen gepubliceerd. Vanaf nu bestaat voor iedereen de mogelijkheid om tot 11 mei amendementen op de congresvoorstellen in te dienen. Meer uitleg hierover vind je onder het kopje Het schrijven van een amendement. Als alle amendementen binnen zijn, worden ze bekeken door de indieners van het betreffende voorstel en voorzien van een preadvies daarvoor hebben ze tot 15 mei de tijd. Twee weken voor het congres (18 mei) zal de tweede congreskrant worden rondgestuurd. Behalve de congresvoorstellen, staan hierin ook halfjaarverslagen van de huidige bestuursleden en het definitieve congresprogramma. De tweede congreskrant wordt gebruikt voor de discussies en stemmingen op het congres zelf. Het congres Het congres wordt voorgezeten door het presidium, dat uit vijf leden bestaat. Vier gekozen leden (en twee plaatsvervangers) en de secretaris van het landelijk bestuur. De namen van de presidiumleden zijn opgenomen in het namenoverzicht. Bij aanvang van het congres doet het presidium een voorstel voor de Congresagenda. Het Congres stelt deze zelf vast. Als je iets wil veranderen in de agenda kun je (mondeling) een ordevoorstel doen bij het agendapunt Vaststellen Congresagenda. Het schrijven van een amendement Voor de verwerking van de amendementen in de tweede congreskrant is het handig als er een uniforme stijl wordt gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat de amendementen op de juiste plaats komen te staan en dat er duidelijkheid bestaat bij de bespreking ervan op het congres. Vandaar het verzoek amendementen in te dienen voor het daarvoor bestemde webformulier (http://bit.ly/voorjaarscongres). Spreekregels Bij elk stuk heeft eerst de indiener van het stuk het woord om een korte inleiding te geven. Daarna worden de amendementen behandeld. Als er meerdere amendementen zijn over dezelfde alinea, wordt het meest verstrekkende amendement als eerste behandeld. Bij elk amendement heeft eerst de indiener het woord. Vervolgens krijgen de leden het woord die daarvoor in een rij bij de microfoon zijn gaan staan (de sprekersrij). Ook krijgt het landelijk bestuur het woord en de indiener van het voorstel. Het laatste woord is voor de indiener 4

5 van het amendement, daarna wordt er gestemd. Als er gediscussieerd en gestemd is over alle amendementen, volgt een discussie over het gehele, geamendeerde voorstel. De indieners van het voorstel kunnen het voostel dan nog intrekken. Nadat de indiener van het voorstel het laatste woord heeft gekregen, wordt er gestemd ver het voorstel. Het kan dus gebeuren dat na een uitgebreide discussie over amendementen het voorstel verworpen wordt. Over delen van voorstellen waarop geen amendement is ingediend, wordt in principe niet gesproken. Het presidium bepaalt de precieze spreekvolgorde. Het presidium deelt zondig spreektijd bij de behandeling van de voorstellen toe. Als een lid het niet eens is met de manier van discussievoeren, met de orde, kan dat lid een ordevoorstel doen (mondeling). Dit voorstel wordt dan onmiddellijk in behandeling genomen. Oproepen Aan het begin van het Congres worden leden gekozen voor de stemcommissie en de redactiecommissie. De stemcommissie is verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen, zowel bij de verkiezingen als bij stemmingen bij handopsteken. De redactiecommissie legt vast welke voorstellen en amendementen worden aangenomen en verworpen en wat de uiteindelijke tekst is van de aangenomen voorstellen (met alle amendementen erin verwerkt). Deze worden gepubliceerd in de derde congreskrant. De derde congreskrant wordt uitgebracht door de vicevoorzitter/secretaris en vastgesteld door het presidium. 5

6 Congresagenda Zaterdag 2 juni 2012 Tijd Activiteit Locatie Inschrijven Opening: Burgemeester Aboutaleb Zadkine College ALV gedeelte Verantwoording LB Nieuwe ledenprogramma Plenair Lunch Workshopronde I Europees Recht Sociale Werkplaats Emancipatie op de arbeidsmarkt Plenair Voorstellen + Debat Kandidaten LB Naar het hostel + opfrissen Eten Restaurant Staal Laat Feest Marco Florijn Café Pardoen Zondag 3 juni 2012 Tijd Wat Locatie Ontbijt StayOkay Rotterdam Verkiezingen Zadkine College D66 Europarlementariër Sofie in t Veld Plenair +korte speech Rick Jonker Lunch Campagne/Canvasactie in Rotterdam Alexander met afsluitend een speech van Diederik Samsom Plenair Afsluiting oud LB Afsluiting nieuwe voorzitter 6

7 Congreslocaties Congreslocatie Zadkine College Prins Alexanderlaan GB Rotterdam Slaaplocatie StayOkay Blaak Overblaak MH Rotterdam 7

8 Eetlocatie Restaurant Staal Beursplein AA Rotterdam 8

9 Feestlocatie Pardoen Spaansekade ML Rotterdam 9

10 Overzichtskaart Zadkine Prins Alexanderlaan GB Rotterdam Restaurant Staal Beursplein AA Rotterdam Pardoen Spaansekade ML Rotterdam StayOkay Overblaak MH Rotterdam 10

11 Bereikbaarheid Congreslocatie De Congreslocatie ligt naast trein/metro station Rotterdam Alexander. Eet, Feest en Slaaplocatie Nadat je de congreslocatie hebt verlaten, ga je per metro richting Rotterdam Blaak. De slaaplocatie ligt er naast. Vervolgens kun je vanaf Rotterdam Blaak met de metro naar Rotterdam Beurs of lopend naar de eetlocatie (1015 minuten lopen). De feestlocatie ligt op struikelafstand van de slaaplocatie. 11

12 Jaarverslag Landelijk Bestuur Beste JS er, Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. Toen we als bestuur van start gingen leek bestuursjaar een rustig politiek jaar te gaan worden, het had niet extremer kunnen uitpakken. Niet alleen hebben we afgelopen jaar een strijd gehad om een nieuwe partijvoorzitter en partijleider als klap op de vuurpijl is het kabinet ook nog eens gevallen. Kortom, een bewogen jaar waarin veel is gebeurd. In dit overzichtelijke verslag zetten wij uiteen wat wij in dit bewogen jaar hebben bereikt en waar we het meest trots op zijn. Politiek PensioenOpStand.nl: Samen met de JD, JOVD, DWARS, SGPJ en AVV hebben we een manifest opgesteld en een advies aan de Tweede Kamer uitgebracht, dit manifest is door meer dan mensen ondertekent. >> Artikel over koers PvdA op VK.nl: Na het aftreden van Ploumen heeft de JS zich uitgesproken voor een duidelijkere koers links van het midden. >> Voorzittersdebat JS Congres: Op ons najaarscongres in Nijmegen vond het eerste debat plaats tussen de voorzitterskandidaten. Ledenraadpleging Partijleider: Ruim 700 JS ers hebben deelgenomen aan de ledenraadpleging waarin ze hun voorkeur bekend konden maken. Diederik Samsom won deze peiling met 47% van de stemmen. De peiling was op dag van publicatie het best gelezen artikel op nu.nl (beter dan de Maurice de Hond peiling). >> Analyse leiderschapsstrijd in Pauw en Witteman: Namens ons bestuur heeft Rick Jonker in Pauw en Witteman twee maal de leiderschapsstrijd in de PvdA geanalyseerd. Dit heeft geleid tot tal van positieve reacties van nieuwe leden die te kennen gaven, geïnspireerd door Rick s verhaal, zich aangesloten te hebben bij de JS. >> ckpid%5d=1546&chash=73740f420d c23d05c7990cd5 Campagne Actie Team: De JS heeft afgelopen jaar een start gemaakt met een activistische koers: o Pensioenakkoord = Diefstal, samen met de JD heeft de JS de publieke tribune van de Tweede Kamer bezet om aandacht te vragen voor de onevenwichtigheden in het pensioenakkoord. Vele kranten openden met een verslag van deze actie op hun voorpagina. o Occupy PvdA, Tijdens het PvdA congres in Den Bosch heeft de JS op ludieke wijze aandacht gevraagd voor jongerenbelangen. Bij onze eigen Occupytent konden PvdA leden onze enquête invullen. Daarnaast hebben we samen met de afdeling ArnhemNijmegen onder de noemer #DeToekomstVoorop de eerste rij bezet om een signaal af te geven. Onze eigen congreskrant was een groot succes. Met dank aan de JS is de PvdA nu definitief voor het nationaliseren van de NS. o Langstudeerpolitie, eind maart en 21 mei heeft het Campagne Actie Team langstudeerboetes uitgedeeld op universiteiten in Nederland. Hiermee heeft de JS via Facebook meer dan o mensen bereikt. Daarnaast is er door lokale media aandacht besteed aan onze actie. Landelijk Team Campaigners, zoals in het convenant met de PvdA al was afgesproken heeft de JS dit jaar meer de samenwerking gezocht met de PvdA en nemen we nu ook deel aan de belangrijkste campagne overleggen van de PvdA. >> https://www.facebook.com/stopdelangstudeerboete Nieuwjaarsactiviteit Wet Werken Naar Vermogen: Samen met de afdeling Brabant heeft dit bestuur haar nieuwjaarsacvitieit in Eindhoven georganiseerd. Deze activiteit is door ongeveer 50 leden bezocht die de hele dag hebben gesproken over de WWNV. Vereniging Nieuwe leden: dit jaar hebben we ruim 600 nieuwe leden mogen verwelkomen. De zomertour was wat dit betreft erg succesvol, daarnaast had de PvdA besloten zich meer te willen focussen op het werven van jongeren. De grootste verandering is dat het combilidmaatschap voordeliger is gemaakt. De instroom van nieuwe leden viel in eerste instantie wat tegen (ten opzicht wat was begroot), om dit te corrigeren heeft dit bestuur besloten belacties te organiseren om leden te werven. Hiervoor waren de gemaakte afspraken in het convenant zeer nuttig, dit stelde ons in staat om alle PvdA leden onder de 28 te benaderen die nog geen JS lid waren. Na het aftreden van Job Cohen en de val van het kabinet is er een stijging in het aantal aanmeldingen waargenomen. Op moment van schrijven heeft de JS 1836 leden, hiermee heeft dit bestuur een groei gerealiseerd van ruim 40% ten opzichte van vorig jaar. JS 35 Jaar: Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan het 35 jarige bestaan van de JS. In najaar 2011 hebben we een bijeenkomst georganiseerd met oud JS voorzitters, er is een speciale Lustrum LAVA 12

13 uitgegeven, met daarin interviews met oudjs ers, en op 11 mei vond het lustrumfeest plaats dat door ruim 160 mensen is bezocht. JS Academie: Afgelopen jaar heeft het bestuur gewerkt aan het integreren van de PIT weekenden en andere trainingen in één JS Academie. De PIT weekenden werden door de leden erg gewaardeerd en daarnaast is er een training geweest speechen als Obama. Afdelingsondersteuning: Gedurende het jaar heeft het bestuur waar mogelijk afdelingen ondersteunt en geholpen met het opzetten van activiteiten. Tunesië Reis: In april is de JS met een kleine groep geïnteresseerden naar Tunesië geweest om meer te leren over de politieke situatie in dat land. Facebook Integratie: Dit jaar hebben we stevig ingezet op Facebook voor onder meer opkomstbevordering, het binden van nieuwe leden en het monitoren van de effectiviteit van onze campagnes. Inmiddels is ook onze website helemaal uptodate en is hij volledig geïntegreerd met Facebook. Nieuwe Ledendag: Afgelopen jaar is hard gewerkt om de nieuwe ledendag te verbeteren. Zo worden alle nieuwe leden via Facebook benaderd door het bestuur en uitgenodigd voor de eerst volgende nieuwe ledendag. Op de laatste nieuwe ledendag zijn 30 mensen afgekomen. Actief MBO ers benaderen: Samen met de PvdA en Victor Strengers hebben we actief campagne gevoerd op verschillende MBO s in het land voor de invoering van een OV jaarkaart voor MBO ers. Organisatie Convenant met de PvdA: nadat het vorige bestuur samen met de PvdA een convenant had ondertekent heeft dit bestuur aan dit convenant uitvoering gegeven. Detachering Medewerker: Zowel JS als PvdA zijn tevreden over de nieuwe constructie waarbij de medewerker gedetacheerd wordt en niet langer direct in dienst is van de JS. Personele wijzigingen: Dit bestuur heeft in samenspraak met het partijbureau de personele wijzigingen tot een goed einde weten te brengen. Tevens heeft de herverdeling van taken, die voorheen de bureau coördinator toebehoorden, niet geleid tot problemen. Terug naar de AAArating: De JS heeft begrotingsjaar 2011 met een positief saldo afgesloten, dit is te danken aan de nodige ombuigingen die getroffen zijn onder leiding van penningmeester (afgetreden per 31 december 2011) Marnix Brinkman. Hij wist een tekort van ruim om te buigen in een klein overschot. Automatische Incasso Activiteiten: Vanaf dit bestuursjaar werkt het bestuur met een automatische incasso voor het innen van bijdragen aan activiteiten. Dit heeft met name bij het najaarscongres geleid tot de nodige extra inkomsten en verminderde bureaucratie op grote activiteiten zelf. Mijn ING: Alle afdelingen kunnen vanaf heden gebruik maken van Mijn ING en daarmee is het voor hen eenvoudiger om de afdelingsfinanciën te beheren. Laagdrempelige Activiteitenfinanciering: Vanaf het najaarscongres in 2011 werkt de JS met een eenvoudig systeem voor activiteitenfinanciering waarbinnen afdelingen, werkgroepen en individuele leden geld kunnen vragen voor het organiseren van een activiteit. De procedure is kort en makkelijk zodat leden geen drempel hebben om een activiteit te organiseren. Behoud van de AAArating: Dankzij de meerjarenbegroting die eind 2011 is opgesteld en degelijk financieel beheer zijn de inkomsten en uitgaven voor de JS vooralsnog netjes in balans. Daarnaast is het aantal leden harder gegroeid dan begroot, dit zorgt voor een kleine meevaller. Zoals je kan lezen hebben we het afgelopen jaar niet stilgezeten. We kijken dan ook tevreden terug op een mooi bestuursjaar. Als laatste rest ons niets anders dan alle leden van de JS en anderen die ons het afgelopen jaar hebben bijgestaan enorm te bedanken voor jullie inzet! Met vriendelijke groet, Rick Jonker voorzitter Dennis Tak vicevoorzitter/secretaris Toon Geenen penningmeester Jules Blaisse politiek secretaris JeanMicheal Derksen bestuurslid communicatie & campagnes Maruschka Gijsbertha bestuurslid afdelingen & plaatsvervangend internationaal secretaris Emma van de Meerendonk bestuurslid leden 13

14 Vacatures Landelijk Bestuur Voorzitter Amsterdam, donderdag 10 mei 2012 Beste vrienden, Via deze brief wil ik iedereen vragen om mij te steunen als voorzitter van de Jonge Socialisten (JS). Want ik sta te popelen om me het komende jaar volledig in te zetten voor onze club. In deze brief licht ik graag toe waarom ik me heb gekandideerd en wat ik als voorzitter van de JS wil bereiken. Ik wil ervoor zorgen dat ieder lid kan meebeslissen over de dagelijkse politieke lijn en standpunten van de JS. Ik wil onze vereniging losser en laagdrempelig maken door onderling veel meer samen te werken en naast de gebruikelijke bijeenkomsten ook andere activiteiten te organiseren, zoals vrijwilligerswerk en inhoudelijke scholing. Ook wil ik de maatschappelijke en politieke kracht van de JS vergroten door meer samen te werken met gelijkgestemden, van de nieuwe vakbond tot Peruaanse sociaaldemocraten. Ik zal mij eerst even kort voorstellen en vertellen waarom ik voorzitter wil worden. Daarna zal ik mijn plannen voor het komende jaar uiteenzetten. Ik ben Toon Geenen, 23 jaar oud en geboren en getogen in Amsterdam. Ik studeer politicologie en zit in de stadsdeelraad van Amsterdam Zuidoost. Op de middelbare school raakte ik geïnteresseerd in politiek en sociaaldemocratie, en sloot mij daarom aan bij de JS Amsterdam. Tussen 2006 en 2011 zat ik daar, onder andere als voorzitter, in het afdelingsbestuur. Toen ik aantrad, lag de afdeling zo goed als stil. Maar samen met vele anderen heb ik de Amsterdamse afdeling kunnen brengen waar zij nu is: een enthousiaste afdeling met tientallen actieve leden. Voor de PvdA Amsterdam ben ik sinds 2008 bij alle verkiezingscampagnes actief geweest in de campagneorganisatie. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met het organiseren en voeren van campagnes. In 2010 ben ik stadsdeelraadslid geworden omdat ik het onverteerbaar vind hoe ongelijk de kans op een gelukkig leven is verdeeld onder de Amsterdamse jeugd: het maakt te veel uit of je in de Bijlmer of Wassenaar ben geboren. Sinds een halfjaar ben ik penningmeester van de JS. In die rol ben ik ben nóg meer van de JS en haar leden gaan houden, maar heb ik ook veel ruimte voor verbeteringen gezien. Ik wil voorzitter worden omdat ik mij niet neerleg bij de manier waarop de wereld nu werkt. Financiële markten en kredietbeoordelaars lijken te beslissen wat er gebeurt in de wereld, zonder dat we daar enige invloed op hebben. Honderden miljoenen mensen leven heel hun leven in extreme armoede en onvrijheid. En als we in dit tempo fossiele brandstoffen blijven gebruiken en het milieu blijven belasten verpesten we de wereld voorgoed. Tegelijkertijd zet de politiek zichzelf buitenspel. Want terwijl deze enorme problemen maar voortdenderen gaat het in Den Haag over de Hedwigespolder, of er ergens 0,1% bij of af moet en wie er hoog staat in de peilingen. Daardoor hebben steeds meer mensen, waaronder ikzelf, het gevoel dat de echte problemen niet worden opgelost en we stuurloos afdrijven. De JS moet hier iets tegenover stellen: door voorstellen te doen voor een vrijere en rechtvaardigere samenleving én deze alvast in de praktijk te brengen door actie te voeren en vrijwilligerswerk te doen. De JS moet, in de woorden van Hans Spekman, een einde aan de machteloze politiek maken. Het uitwerken en voeren van deze strijd, in woord en daad, is een van mijn belangrijkste doelen voor de JS het komende jaar. De JS bestaat volgens mij om de PvdA scherp en sterk te houden en om sociaaldemocratische idealen van jongeren om te zetten in daden, van het lopen in de Nacht van de Vluchteling tot het indienen van amendementen op het PvdA verkiezingsprogramma. Om dit beter te kunnen doen moeten moet de JS veranderen. Ten eerste moet het onderscheid tussen landelijk bestuur, afdelingsbesturen, actieve leden, enzovoorts voor een groot deel verdwijnen, en ten tweede moet de manier waarop we in de JS tot standpunten komen op de schop. Niet door allerlei regels, structuren, procedures en beslispunten op te stellen, maar door zo vaak mogelijk digitaal en echt bij elkaar te komen en argumenten uit te wisselen over actuele politiek. Ik vind dat iedereen die lid is van de Jonge Socialisten zich overal tegenaan mag bemoeien. Daarom wil ik de adviesraad, waar alle verschillende clubjes binnen de JS samenkomen via vertegenwoordigers, omtoveren tot een politiek café, waarin zo vaak als nodig gedebatteerd wordt over de actuele politiek en wat de JS daarvan moet vinden of moet doen. En wat mij betreft is iedereen welkom, en heeft iedereen één stem. Omdat de JS uiteindelijk maar een kleine vereniging in een grote wereld is, kunnen we meer bereiken als we intensiever samenwerken met gelijkgestemden. Als voorzitter wil ik dan ook samenwerking zoeken met zoveel mogelijk gelijkgestemden. De JS moet ook een grotere en bredere verenging worden. Nu bestaan onze actieve leden vooral uit autochtone studenten, waarvan de meeste man zijn. Dat veranderen we alleen door dit probleem op de agenda te houden en door laagdrempelige acties en activiteiten te ondernemen. We moeten eens op zaterdag in buurthuizen gaan zitten, actie voeren zoals de JS in Groningen doet en vrijwilligerswerk doen zoals de JS Friesland voor de voedselbank. Zo maken we de JS een plek voor alle jongeren met sociaaldemocratische idealen. 14

15 De maanden direct na het JScongres op 2 en 3 juni gaat onze aandacht natuurlijk vooral naar de spannende Tweede Kamerverkiezingen en een waarschijnlijk moeilijke formatieronde van een nieuw kabinet. Daarom gaan we deze zomer keihard campagne voeren voor een eerlijker en rechtvaardiger land. Maar nog voorafgaand aan die campagne moeten we proberen als JS ons stempel te drukken op het verkiezingsprogramma. Op 8 juni komt het verkiezingsprogramma uit, en tot 18 juni kunnen er amendementen (veranderingsvoorstellen) ingediend worden. In die tien dagen wil ik in zoveel mogelijk steden in Nederland tijdens politieke cafés het verkiezingsprogramma bespreken met zoveel mogelijk mensen. Op basis van de ideeën op die bijeenkomsten gaan we het PvdAprogramma proberen te verbeteren. Na de Tweede Kamerverkiezingen wil ik via een ledenraadpleging onder alle leden van de JS een advies uitbrengen aan de PvdA over wat de PvdA moet doen na de verkiezingsuitslagen: oppositievoeren of regeren? En met wie dan regeren en welke punten mogen niet ontbreken in het nieuwe regeerakkoord? De afgelopen maanden heb ik met velen van jullie gesproken over wat er goed is aan de JS en wat er anders moet. Ik ga daar de komende weken graag mee door. Als je vragen, opmerkingen of wat dan ook hebt: bel ( ) of mail me, dan maken we een afspraak! Met vriendelijke groet, Toon Geenen Lieve vrienden, "De beste manier om de toekomst te voorspellen is om haar zelf te creëren". Deze woorden zijn ooit uitgesproken door Stephan Covey. Woorden krijgen pas betekenis als je ze gebruikt. Als Jonge Socialisten hoeven we de toekomst niet te kunnen voorspellen, want we hebben genoeg creativiteit, talent en kennis om onze toekomst zelf te kunnen creëren. Voor elke creatie heb je goede ideeën, duidelijke plannen en assertiviteit nodig. En als Jonge Socialisten in de PvdA gaan we de toekomst creëren, de toekomst van onze generatie. Mijn naam is Maruschka Gijsbertha, ik ben 26 jaar. Op dit moment ben ik voor de JS landelijk bestuurslid Afdelingen en Trainingen en waarnemend Internationaal Secretaris. Daarnaast ben ik namens de PvdA gemeenteraadslid in Capelle aan den IJssel. Vol enthousiasme en energie kandideer ik mij hierbij voor het landelijke voorzitterschap van de Jonge Socialisten in de PvdA. Het komend jaar wil ik me voor onze mooie vereniging op de volgende punten richten: Kracht van de JS Als vereniging draaien we op de kracht van onze vrijwilligers. Daar mogen we ook dankbaar voor zijn en daarom moeten we onze vrijwilligers meer in het zonnetje zetten. Niet een financiële prikkel maar duidelijke erkenning voor wat zij doen en bijdragen aan onze vereniging en daardoor aan de samenleving. We moeten in kaart brengen wat de interesses en expertise zijn van onze leden. Op deze manier kunnen we vraaggericht werken in ons aanbod van activiteiten. Ook moeten de werkgroepen een veel prominentere rol krijgen. Op onze congressen moeten politiek, debat, workshops en trainingen centraal staan en geen procedures en regeltjes. Congressen zijn er voor en door de leden! Groter draagvlak onder jongeren We hebben als vereniging achttien groeigemeenten (gemeenten met meer dan tien leden maar zonder JSafdeling). Daar is veel potentie voor ledengroei. Dit is ons laaghangend fruit dat wij kunnen plukken voordat we overgaan tot het plukken van hooghangend fruit. Onbekend maakt onbemind. Daarom is het van belang dat wij als ambassadeurs van de sociaaldemocratie ons verhaal kunnen vertellen, laten zien dat politiek ook leuk kan zijn en vooral laten zien dat wij als jongeren samen onze toekomst vormen. Investering in het kapitaal van de JS, investering in de leden van de JS Jongeren worden niet lid van een vereniging omdat ze alles al weten van de politiek maar juist omdat ze ook willen leren en daarnaast hun mening willen vormen en ontwikkelen. De JS Academie moet hierin een actieve rol spelen door gericht workshops en cursussen aan te bieden die hierin voorzien. Eén keer per twee maanden de JSleergang voor nieuwe leden zodat zij direct binding krijgen met onze geweldige vereniging. 15

16 Agenda van de Toekomst We moeten samen met de leden en de werkgroepen een goede en duidelijke boodschap formuleren over hoe wij tegen onze toekomst aankijken. Met onze boodschap voor de toekomst en het draagvlak dat we hebben onder jongeren door de bovenstaande punten uit te voeren moet het mogelijk zijn om de Tweede Kamerfractie van de PvdA te bewegen om ons te volgen in de keuzes die wij maken voor onze toekomst. Ik ben er klaar voor om me als voorzitter voor deze punten in te zetten voor de Jonge Socialisten in de PvdA. Natuurlijk kan het zijn dat je na het lezen van deze brief nog vragen hebt. Aarzel dan ook niet om me aan te schieten op een van de komende activiteiten of om mij te bellen op Mailen kan uiteraard ook op Met strijdbare groet, Maruschka Gijsbertha Thomas Ronnes Tijd voor vernieuwing! Beste vrienden, Het komend jaar staan wij voor een aantal uitdagingen. In de komende maanden gaan wij samen met de PvdA veel en enthousiast campagne voeren voor een beter Nederland. Het orde op zaken van Mark Rutte heeft ons alleen maar dieper in de crisis geduwd en nu is het tijd voor sociaal, duurzaam en vernieuwend beleid met oog voor de lange termijn. Ook de JS is aan vernieuwing toe. Samen met jullie wil ik als voorzitter deze uitdagingen aangaan. Ik ben Thomas Ronnes, 25 jaar, geboren in Nijmegen en opgegroeid in Culemborg. Ik heb mijn bachelor Economie aan de Universiteit van Utrecht behaald en nu doe ik een master International Management. Sinds een aantal jaren zet ik mij met veel plezier en passie in voor JS en PvdA. Dit doe ik omdat ik de diepste overtuiging heb dat de sociaaldemocratie de beste antwoorden biedt voor de zorgen van mensen en de uitdagingen voor onze maatschappij. Sociaaldemocratie die mensen niet behandelt alsof ze zielig of handelingsonbekwaam zijn, maar zeker niet haar ogen sluit voor de mensen die niet op eigen kracht een fatsoenlijk leven kunnen leiden. Binnen de JS ben ik sinds twee jaar coördinator van de opnieuw bruisende werkgroep sociaal economisch beleid en zit ik in het bestuur van de afdeling Utrecht. Vanaf juni 2011 ben ik voorzitter van deze mooie afdeling en mag ik leiding geven aan een hele gezellige en bijzondere groep mensen. Daarnaast heb ik mij ook veel ingezet voor de PvdA. Zowel in campagnetijd als daarbuiten. Dit doe ik in Utrecht, maar ook landelijk. Zo heb ik tijdens het vele canvassen veel mensen gesproken. Het levert soms confronterende maar vaak mooie gesprekken op. Hier heb ik veel van geleerd. Een van de uitdagingen ligt in onze vereniging zelf. Het is tijd voor vernieuwing. De JS moet dé linksprogressieve jongerenbeweging van Nederland zijn. Als JS zetten wij ons in voor democratisering en transparantie van systemen, partijen en instituties. En terecht. Daarom wil ik ook onze vereniging sterker en democratischer maken.ik sta voor een gezellige vereniging waar het niet belangrijk is wie je kent, maar waar iedereen gelijkwaardig is en dezelfde mogelijkheden heeft. Het volgende bestuur kiezen wij dan ook via een volledige ledenraadpleging. Het recht om een stem uit te brengen op het landelijk bestuur is het recht van ieder lid en moet niet voorbehouden blijven aan de nog geen 10% die op het congres komt. Dit zal kandidaten stimuleren zich te profileren via sociale media en langs te gaan bij afdelingen.de adviesraad wil ik vervangen door een politieke ledenraad en een informeel voorzittersoverleg. In plaats van alleen het kader van onze vereniging heefttijdens de politieke ledenraad elk lid de mogelijkheid vragen te stellen en een stem uit te brengen. Ookzal er gedebatteerd worden over actuele onderwerpen. Omdat het in een vereniging nodig is te overleggen over dagelijks bestuurlijke zaken komt er ook een informeel voorzittersoverleg.de werkgroepen worden omgezet in een JS Schaduwkabinet om deze meer te betrekken bij de politieke lijn en ze meer ondersteuning te geven. Eén van de taken van de JS is de PvdA scherp te houden. Belangrijk is daarbij wel dat we ons opstellen als een serieuze gesprekspartner. Ik zal de confrontatie niet schuwen, maar mij ook niet laten verleiden tot geschreeuw als een klein kind dat zijn zin niet krijgt. Met deze opstelling wil ik onze standpunten beter onder de aandacht brengen en onze invloed binnen de PvdA vergroten. Dat is waar het uiteindelijk om gaat, dat wij onze standpunten erdoorheen krijgen en onze accenten in de PvdA kunnen leggen. De huidige politiek richt zich uit angst voor de kiezer steeds meer op de korte termijn. Regelmatig worden gevestigde belangen van nu verkozen boven toekomstgerichte keuzes. Ook de PvdA worstelt met de snel veranderende wereld en de (nieuwe) onzekerheden 16

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal.

Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Mijn naam is Sam VOETEN en ik ben kandidaat-voorzitter voor JONGCD&V Nationaal. Als gedreven basketballer weet ik dat niet alleen de gestalte en het volume het verschil maken. Winnen doe je immers nooit

Nadere informatie

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden

Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden Hoe word je een betere politicus? Handboek politieke vaardigheden 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing

Weinig kansen voor jongeren 9 maart debat met PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing 10e jaargang, nummer 1 maart 2012 Rotterdamse werklozen moeten aan de slag in de kassen pagina 10 Chris van der Meulen sprak met de Rotterdamse Occupy pagina 4 Op de helft... fractieleden kijken terug

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12 INHOUDSOPGAVE INHOUD EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 Volharden, je lijn doorzetten en de stip op de horizon bewaken RENÉ VAN DEN BURG EN MARIJKE FLEUREN KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie