De ander in de aandacht brengen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ander in de aandacht brengen"

Transcriptie

1 Evens Stichting Jaarverslag 2006

2

3 YEPP ANTWERPEN NOORD 25 LOKAAL TELEVISIEPROJECT T 25 3 INHOUD VERKLARING VAN DE OPRICHTERS 4 BERICHT VAN DE VOORZITSTER: WAT IS ONZE VISIE VOOR DE TOEKOMST? 4 MISSIE 6 DE RAAD VAN BESTUUR 7 DAGELIJKS BESTUUR 8 FINANCIËLE STEUN 2005 & KUNST 9 DOELSTELLINGEN 10 CAMPEMENT URBAIN SEVRAN JE & NOUS 11 FILMPRIJZEN 12 INTERCULTURELE OPVOEDING 15 DOELSTELLINGEN 16 CLASSROOM OF DIFFERENCE 17 STUDIO GLOBO WONEN OP HET DAK 18 SPEEL-O-THEKEN 18 INITIATIEF VOOR INTERCULTUREEL LESMATERIAAL 19 ZOMERKLAP 20 PIAZZA DELL ARTE 20 CLUSTERS EN NETWERKEN OP EUROPEES NIVEAU 21 SAMENLEVINGSOPBOUW 23 DOELSTELLINGEN 24 YOUTH EMPOWERMENT PARTNERSHIP PROGRAMME - YEPP 25 PROJECTEN WERKERVARING 26 TOEKOMST OP HET WATER 27 ANDERE 27 CONFLICTPREVENTIE 29 DOELSTELLINGEN 30 CONFERENTIES VAN IMAMS & RABBIJNEN 31 DE VREDESFABRIEK 31 EURO-MEDITERRAAN INTERCULTUREEL ATELIER 31 EURO-MEDITERRAAN ANDERE INITIATIEVEN 33 EUROPESE IDENTITEIT 35 DOELSTELLINGEN 36 POETRY UNITES MIJN FAVORIETE GEDICHT 36 DEMOCRATISCHE INSPRAAK EUROPEES BURGERPANEL OVER DE TOEKOMST VAN LANDELIJK EUROPA 38 LITERATUUR 39 WETENSCHAP 41 DOELSTELLINGEN 42 SCIENTIFIC RESEARCH CHALLENGE 43 WETENSCHAPPELIJKE SALONS 43 TECHNOCALYPS 44 EINSTEIN ANDERS BEKEKEN 44 INTERNATIONAAL COLLEGE VOOR FILOSOFIE 45 PRIJS LE MONDE DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE 45 Lijst Van Gesteunde Projecten Inhoud

4 4 VERKLARING VAN DE OPRICHTERS BERICHT VAN DE VOORZITSTER: WAT IS ONZE VISIE VOOR DE TOEKOMST? DOOR DE ANDERE CENTRAAL TE PLAATSEN, STIMULEERT DE EVENS STICHTING WERKINGSMIDDELEN VAN ELKE DISCIPLINE DIE DE DIALOOG TUSSEN MENSEN BEVORDEREN, ELKE VORM VAN DISCRIMINATIE BESTRIJDEN, POTENTIËLE CONFLICTEN DETECTEREN EN HIERIN OP MOEDIGE WIJZE TRACHTEN IN TE GRIJPEN EN DE INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN TRACHTEN TE ONTWIKKELEN. OPRICHTERS GEORGES EVENS IRÈNE EVENS-RADZYMINSKA STÉPHANE EVENS CORINNE EVENS Georges Evens Met verbazing kijk ik over mijn schouder om de weg te prijzen die onze Stichting reeds aflegde. Opgericht in 1990 door mijn ouders, kreeg de Stichting pas echt vleugels in 1997, na de dood van mijn vader waarbij we door toewijding in staat waren voortdurend leven te blazen in een project dat hij had gekoesterd. Sindsdien durf ik, naar het voorbeeld van Lot s vrouw, nooit meer achterom kijken uit vrees dat de Stichting tot stilstand zou komen Vandaag moet ik de dingen onder ogen zien en kan ik niet langer vooruit gaan zonder wat tot stand gebracht werd, in ogenschouw te nemen. Deze Stichting, van nature uit zeer humaan en Europees, is erop gebrand de waarde van de mens te verhogen, zowel van het individu als van een burger van Europa. Reeds vanaf het prille begin legde ze de nadruk op de moedige, onbaatzuchtige en creatieve verwezenlijkingen van elk van haar laureaten. In de mate van het mogelijke begeleidde ze hen ook steeds op langere termijn. De Stichting interageert ook met de enen en de anderen als antwoord op de welig tierende gebreken; aan de ene kant het globale perspectief (massamedia), en aan de andere kant het standpunt van de elite (discriminatie). We zijn ons er bij de Stichting echter van bewust dat de weg nog lang is, en dat we iedereen nodig zullen hebben van stichtingen en economische belanghebbenden tot administraties en vrijwilligers om bij te dragen aan de evolutie van denkrichtingen en mentaliteiten. Daarmee is het verhaal echter niet uit. We bedachten en concretiseerden onze eigen specifieke projecten. Speel-o-theken, bijzondere evenementen (Forums over racisme en anti-semitisme), acties om de muticulturele kloof te dichten, meer fundamentale missies in samenwerking met andere stichtingen doorheen Europa (Centrum voor Hoge Intensiteit (CHI) in Antwerpen; Youth Empowerment Partnership Programme (YEPP)), of zelfs publicaties (Le Monde,

5 selectie van dissertaties, essays). Telkens met harmonie als doel, in overeenstemming met de Bestaansreden van de Stichting. Er waren ook prijzen om de humanistische concepten van kunst weer te geven op verschillende manieren, Plaats van Eenzaamheid in 2002, Kortfilms over de ontmoeting Europa Midden-Oosten in 2004 en Floating Territories, in de herfst van Eigenlijk flirtten we altijd al met grenzen, die grenzen die mijn ouders moesten oversteken om te overleven, maar ook de grenzen tussen het bepaalde en het onbepaalde identiteit, taal, symbolen, de interpretatie van mythes enz. Elke keer opnieuw vonden we een concept uit dat zinvol moest zijn. Een concept waarvan de betekenis niet gevangen zat in een dogma of een onwrikbaar standpunt. We bevestigen onze kritische geest en de plicht permanent vragen te stellen. En ik moet zeggen, we zijn pragmatisch geweest. Zonder pragmatisme bereik je weinig of geen resultaten. Ik geloof dat deze Stichting een levend organisme is, waarin cellen voortdurend met elkaar botsen. Ik hoop dat medewerkers onze vasthoudendheid delen, zelfs al is het niet eenvoudig te vinden wat juist is en het met passie te implementeren. Zelfs al is het niet eenvoudig de ruimte tussen twee keuzes te vinden zonder zichzelf te verliezen. We houden ook van feesten, het echte feest, waar iemand zichzelf vergeet om opnieuw te beginnen, opnieuw te verschijnen, na te streven, alsof de ziel opnieuw zijn recht verwerft. Vandaag staan we nog steeds voor een enorme taak: hoe kunnen we verdergaan en toch trouw blijven aan onze aard? Sta me toe Axel Kahn* te citeren: «La conscience et la raison émergent d êtres biologiques sociaux, largement déterminés par leur patrimoine génétique vivant dans l intersubjectivité au cœur de leur communauté. Est ce que cette raison fait partie de l essence de notre être (Kant) ou bien est-elle un artifice construit par un homme en quête de la satisfaction de ses besoins et plaisirs (Hume)? Dans les deux cas, la reconnaissance de la valeur de l autre est la condition sine qua non de développement mental de toute personne, de l édification de la Raison Humaine. La construction mentale réciproque ne peut que participer au développement des potentialités génétiquement déterminées et enclencher un processus civilisationnel de notre espèce.» Dit citaat doet me denken aan de constante van Planck die de energie van een foton relateert aan de frequentie van zijn vibraties! Vandaag de dag geloven wij, mensen, dat alles rationeel of meetbaar is. We geloven dat we alles kunnen uitdrukken, verklaren en beheersen met 1 en 0. Computers zijn zo krachtig dat we oneindigheden van 0 en 1 kunnen gebruiken om zowel het eindeloos kleine als het onmetelijk grote te beschrijven; zelfs het individu, een verzameling individuen, de samenleving, een sociologische groep Dat stoort me niet, zolang je onthoudt dat deze manier van redeneren een kaart is, niet het landschap! Het is en blijft een kaart. Waarom hebben wij, mensen, dan zoveel zekerheid nodig? Net als bij de jurisprudentie en decreten, is er geen einde. Elk nieuw geval vraagt om nieuwe observeringen. Misschien volstaat het een doel te hebben en pragmatisch te zijn. En wanneer een fout gemaakt wordt, gaat het erom op te staan en te begrijpen wat er misging. Dus hoe gaan we dan vooruit? Hoe blijven we laveren tussen twee keuzes, de gebreken van onze samenlevingen, de zwakke punten van onze vooruitgang, de kwetsbaarheid van onze hoop, om een creatief evenwicht te behouden en ons bewust te blijven het civilisatieproces na te streven? Ik denk niet dat zoiets zal gebeuren als de hoop, edelmoedigheid, moed en zelfexpressie ons verlaten. Want we zijn allemaal verantwoordelijk voor alles en iedereen tegenover hen allemaal, en ik meer dan alle anderen (Dostoevsky). CORINNE EVENS Voorzitster MEI 2007 * Het bewustzijn en de rede ontstaan in sociale biologische wezens, grotendeels bepaald door hun levende genetische erfenis in de intersubjectiviteit met het hart van hun gemeenschap. Is het deze rede die de essentie van ons wezen vormt (Kant) of is het een kunstgreep van de mens op zoek naar de bevrediging van behoeften en verlangens (Hume)? In beide gevallen is de erkenning van de waarde van de ander de onmisbare voorwaarde voor de mentale ontwikkeling van ieder persoon, van de constructie van de Menselijke Rede. Wederzijdse mentale opbouw kan alleen plaatsvinden in de ontwikkeling van genetisch bepaalde mogelijkheden en een civilisatieproces opstarten voor onze soort. 5

6 6 MISSIE If I am not for myself, then who will be for me? And if I am only for myself, then what am I? And if not now, when? (Pirkei Avot, 1:14) Iedereen in de Evens Stichting gelooft dat de enige garantie van ons gezamenlijk welzijn verscholen ligt in precies dit soort blijvende oproep voor zowel onszelf als de ander. Zijn waarheid gold gedurende twee millennia en zal blijven gelden tijdens het pasgeboren millennium en de volgende. Morgen betekent maar al te vaak nooit. Daarom steunen we vandaag initiatieven die plaats bieden aan tolerantie, respect en zorg voor de ander waarmee we samenleven. Initiatieven die de grenzen van naties, afkomst en geloof ver achter zich laten ten voordele van een verenigd Europa waarvan we met z n allen trots deel uitmaken. ONZE GESCHIEDENIS: De Evens Stichting is een filantropische stichting die de opbouw van Europa promoot met de ander in gedachten. Ze heeft haar zetel in Antwerpen, België, met vertegenwoordiging in Parijs en Warschau. De Stichting, die haar tiende verjaardag viert in 2006, dankt haar bestaan aan de vrijgevigheid van wijlen Dhr. Georges Evens, een Poolse filantroop en aanhanger van de opbouw van Europa, die zich enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog vestigde in Antwerpen, België. Na een schitterende carrière in de diamantindustrie, ervoer hij België als een gastvrij land en sprak samen met zijn familie de wens uit verscheidene projecten te lanceren om duurzame, humanistische en moedige initiatieven te ondersteunen, en dit door het uitreiken van tweejaarlijkse prijzen en het sponsoren van acties die bijdragen tot een harmonische en gediversifieerde samenleving. Zijn dochter Corinne Evens is de huidige voorzitster van de Stichting. ONZE ACTIVITEITEN: De Stichting wil individuen en sociale groepen inspireren om Europa te verrijken zodat het kan evolueren met een gesynchroniseerd en constructief doel. Ze steunt projecten die bijdragen tot een groter respect voor de mens, op het domein van Intercultureel Onderwijs, Kunst, Wetenschap, Literatuur, Samenlevingsopbouw, Europese Identiteit en Conflictpreventie. De Stichting vult de term intercultureel onderwijs in als actief leren en verantwoord onderwijzen om de tegenstellingen uit sociale en culturele diversiteit aan te pakken en nieuwe en verrijkende culturen te doen ontstaan. De Evens Stichting erkent ook het belang van dialoog tussen mensen en sociale groepen als een instrument om conflicten te vermijden. Op het gebied van kunst en wetenschappen, wil de Stichting interdisciplinaire projecten aanmoedigen op de grenzen van bestaande disciplines (Kunst sociologie architectuur of exacte wetenschappen sociologie neurologie). De strategie en inspanningen van de Evens Stichting beslaan ook het bouwen van bruggen tussen mensen, commerciële ondernemingen, non-profit organisaties (of stichtingen) en instituten. De Stichting bereikt dit doel door het aanmoedigen en steunen van connecties, samenwerking, symposiums en projecten. De doelstellingen van de Evens Stichting mogen dan globaal en eerder utopisch zijn, op lokaal vlak is de Stichting actief op een zeer pragmatische wijze, zodat bewegingen ontstaan die als stichtend voorbeeld kunnen dienen en een sneeuwbaleffect doen ontstaan.

7 DE RAAD VAN BESTUUR De Stichting wordt beheerd door de Raad van Bestuur en geleid door een professioneel team. De Raad van Bestuur staat in voor het formuleren van het beleid en de visie van de Stichting, en voor de goedkeuring van het budget en de jaarrekening. 7 CORINNE EVENS, Parijs Voorzitster van Groupe Evens. Bestuurslid van verschillende internationale beleggingsfondsen in China, Israël, Europa, VS. Master s Degree in Zuivere Wiskunde van de Université Libre de Bruxelles. Training aan de Universiteit van New York Faculteit Film. Bestuurslid : EFC (European Foundation Centre), vicevoorzitster UEF (Universal Education Foundation), Planet Finance, Tel Aviv University, Ben Gurion University, Collège International de Philosophie DR YOLANDE AVONTROODT, T Antwerpen Dokter in de Geneeskunde, Vlaams Parlementslid, Burgemeester van Schilde (Antwerpen) DR JACQUES EHELBERG, Antwerpen Dokter in de Geneeskunde XAVIER VIDAL, Parijs Senior investment manager. Gediplomeerd Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen (UA) optie Boekhouden. Strategisch & Financieel Advies, Bedrijfsbeheer, Privaat Vermogen, Turn around management, vooral in de media-industrie DANIEL KROPF, Parijs Oprichtend voorzitter van de Universal Education Foundation. Gevestigd ondernemer in gezondheidszorg, voorzitter of leider van verschillende ondernemingen in gezondheidszorg zoals Healthcare Technologies Ltd, Gamida for Life, Ultramind P.L.C. Stichter van Education for Life, Nederland; Secretaris-Generaal van CEJI (Centre Européen Juif d Information) ERNEST VAN BUYNDER, Antwerpen Vast Secretaris Universiteit Antwerpen. Voorzitter van MuHKA museum. Ex-voorzitter van de Vlaamse Commissie van Beeldende Kunsten

8 8 Tim Verbist Verantwoordelijke Departement Samenlevingsopbouw/Youth Empowerment DAGELIJKS BESTUUR Jan Morrens Administrative Officer Caroline Coosemans Penningmeester Voorzitster: Corinne Evens (corinne. Secretaris-Generaal: Neville Kluk Antwerpen: Maud Aguirre Verantwoordelijke Departement Intercultureel Onderwijs Parijs: Germana Jaulin Verantwoordelijke Departement Kunst Patricia Richer-Clermont Verantwoordelijke Wetenschapsprijs Warschau: Ewa Zadrzyńska Verantwoordelijke vertegenwoordiging Polen Magdalena Wójcicka Administratief Medewerkster FINANCIËLE STEUN 2005 & 2006 UITGAVENPROFIEL CONFLICTPREVENTIE DIVERSEN EUROPESE IDENTITEIT WETENSCHAP LITERATUUR KUNST SAMENLEVINGSOPBOUW INTERCULTUREEL ONDERWIJS SAMENWERKING FINANCIEEL INFRASTRUCTUUR % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

9 9 Kunst Kunst als territorium waar bestaanswegen en -vormen beleefd en voorgesteld worden. Germana Jaulin

10 10 DOELSTELLINGEN DEPARTEMENT KUNST Kunst Visuele kunst, vooral via beelden, heeft de kracht zeer complexe informatiesystemen samen te vatten waardoor we de universums kunnen kennen en opbouwen. Culturen/individuen drukken hun indruk van de wereld formeel uit door representatiesystemen. Kunst bouwt op die manier hun identiteit op. In symbolische zin drukt Kunst de stand van een cultuur uit en de vrijheid zichzelf uit te vinden. Het belangrijkste doel van de Stichting is kunstenaars aan te moedigen moderne sociale en politieke zaken aan te pakken en deze kunstenaars de mogelijkheid te bieden te experimenteren en innovatieve projecten te produceren. De Evens Stichting is fundamenteel geïnteresseerd in de verantwoordelijkheid en grenzen van kunst in een moderne samenleving en promoot initiatieven die een artistieke dimensie verbinden met een vorm van sociale emancipatie. De Stichting zelf heeft altijd een avontuurlijke ambitie en aanpak gehad bij het uitreiken van eerdere Kunstprijzen, waardoor ideeën gerealiseerd konden worden in plaats van een afgewerkt product te selecteren. Deze aanpak vond weerklank bij ontluikende kunstfilosofen de legenden van de toekomst.

11 CAMPEMENT URBAIN SEVRAN JE & NOUS STEDELIJK ONTWIKKELINGSPROJECT 11 Kunst De Kunstprijs 2002 werd uitgereikt aan Artistieke Projecten in de Publieke Ruimte in Europa, waardoor Campement Urbain (Frans collectief; Sylvie Blocher, Josette Faidit, François Daune) de kans kreeg een plek te bedenken en te bouwen waar je alleen kan zijn een nieuwe soort openbare ruimte die een evenwicht vindt in de spanning tussen ik en ons (persoonlijke eenzaamheid en socialisatie). De tijdslijn voor het project was complex en vereiste het samenkomen van verschillende sociale groepen en het bureaucratisch proces voor goedkeuring door de ruimtelijke ordening. Het project, een voorbeeld van dynamiek, nam deel aan verschillende grote evenementen zoals de Biënnale van Venetië, La Force de l Art in het Grand Palais in Parijs en academische conferenties. Het maakt culturele evenementen toegankelijk voor de zogenaamd kansarme bevolking. De bouwplannen werden goedgekeurd door partners in de gemeente en de regering en gingen van start in januari Het project slaagde in een onverwachte richting; in plaats van gewoon een gebouw, tuin of standbeeld op te richten, startte het bestuurscomité een forum voor communicatie tussen groepen dat 5 jaar later nog steeds actief is in deze banlieue (voorstad).

12 12 FILMPRIJZEN Kunst Via het perspectief van samenwerking tussen Europa en het Midden-Oosten d.m.v. artistieke projecten, breidde de Stichting in 2004 haar actieterrein uit door het uitschrijven van een wedstrijd voor kortfilmscripts met het thema Meeting (Ontmoeting), gericht op jonge regisseurs uit Europa en het Midden-Oosten. De jury selecteerde drie regisseurs en stelde hen in staat hun scripts te verwezenlijken. De productie vond integraal plaats in Jordanië, in samenwerking met plaatselijke onafhankelijke filminitiatieven.

13 LAUREATEN VAN DE TWEEDE EVENS STICHTING KUNSTPRIJS Quelques Miettes Pour Les Oiseaux / Nassim Amaouche Ruwaysched, een niemandsland aan de grens. Het laatste Jordaanse dorp vóór Irak... Diaspora (Chatat) /Ula Tabari De film is het dagboek van een vrouw die leeft op de rand van twee gemeenschappen, ze deelt hun taal en liefdesverhalen. Het is het verhaal van een vreemdeling in een vreemd land, wachtend op het nieuws dat ze niet wil horen: een telefoontje van thuis, dat haar vertelt over de dood van haar zieke vader. De quelle couleur sont les murs de votre appartement? / Timon Koulmasis Marie, 38 jaar oud, Grieks, arriveert in Amman, gaat de weg op, arriveert in een dorp, in een huis en ontmoet een oude man. Een ontmoeting onder dramatische omstandigheden tussen een Griekse vrouw en een oudere Palestijnse man. Na de lancering op Mostra di Venezia in 2005, namen de drie films deel aan vele belangrijke internationale filmfestivals. Quelques miettes pour les oiseaux werd bekroond met verschillende prijzen en maakt deel uit van de officiële selectie van César du court métrage 2007 Académie des Arts et Techniques du Cinéma en werd uitgenodigd op de European Film Awards. Nassim Amouche won een eervolle vermelding voor beste kortfilm op het Festival Internacional de Documentales del Sur in Tenerife (oktober 2006), de Speciale Prijs van de Jury op de 5de editie van het Festival Silhouette in Parijs (augustus 2006), de eerste prijs in de Competitie voor Afrikaanse Documentaires op het African, Asian and Latin-American Film Festival 2006 in Milaan, de prijs voor Beste Documentaire op het Internationale Filmfestival Curtas Vila do Conde 2006 in Portugal, de Speciale Prijs van de Jury voor Kortfilm op de 8ste Biënnale van de Arabische Film in Parijs 2006, de prijs voor Beste Kortfilm op het 14de International Festival of Short Films and New Images Arcipelago in Rome, de Speciale Prijs van de Jury op het festival Cinemed Montpellier 2005, de Eerste Prijs Ecrans Documentaires Arcueil 2005 en de Persprijs op het Festival du Court Métrage Clermont-Ferrand Kunst

14 14 Interculturele Opvoeding Steun aan 0110 concert in Antwerpen: voor verdraagzaamheid tegen racisme, tegen extremisme, tegen zinloos geweld.

15 15 Interculturele Opvoeding Onderwijs is het sterkste wapen waarmee je de wereld kunt veranderen. Nelson Mandela

16 Interculturele Opvoeding 16 DOELSTELLINGEN DEPARTEMENT INTERCULTURELE OPVOEDING De Evens Stichting steunt al meer dan 10 jaar het interculturele onderwijs. Terwijl Europa het jaar van Gelijke Kansen (2007) en van Interculturele Dialoog (2008) uitroept, zetten zowel nationale als Europese autoriteiten alles in het werk om deze doelen in dagelijkse praktijk om te zetten. We zijn verheugd te zien dat ons vertrekpunt bevestigd wordt. Heterogeniteit, meerdere identiteiten, multiculturalisme, intercultureel en zo veel gelijkaardige woorden definiëren de uitdagingen van onze samenleving. Hoe rijmen we onszelf en onze systemen met de transformaties en evoluties die ons omringen? Onderwijs speelt inderdaad een cruciale rol in de opbouw van onze samenlevingen. Het opvoeden van democratische burgers, zich bewust van hun burgerrechten en gemeenschappelijke verantwoordelijkheden, en met een openheid en empathie naar anderen, hangt in grote mate af van deze onderwijssystemen. Dankzij onderwijs meer kansen creëren voor meer mensen (ongeacht hun sociale of economische achtergrond), uitsluiting of het watervalsysteem vermijden zijn moeilijke obstakels die onderwijs voor een betere toekomst moet overwinnen. Tijdens de komende jaren wil de Evens Stichting haar strategieën herbekijken en aanpassen om haar rol op dit terrein te versterken. Het Departement Interculturele Opvoeding wil de volgende zaken bevorderen: Participatie Leren samenleven Erkennen van de dynamiek in culturen & identiteiten Inclusief onderwijs, dus hoogstaand onderwijs voor IEDEREEN. Ons belangrijkste instrument is de tweejaarlijkse Evensprijs voor Interculturele Opvoeding. Dankzij deze prijs schuiven we niet enkel goede voorbeelden op het gebied van Intercultureel Onderwijs naar voren, we breiden ook ons netwerk uit en maken kennis met andere uitdagingen, nieuwe inzichten en perspectieven. De andere activiteiten van het departement ICO grijpen plaats op zowel lokaal als Europees niveau, alle in samenwerking met andere stichtingen of autoriteiten.

17 CLASSROOM OF DIFFERENCE ONDERWIJS DE LERAAR SENSIBILISATIE A CLASSROOM OF DIFFERENCE is een trainingsprogramma voor leerkrachten, leerlingen en schoolpersoneel waarin getracht wordt vooroordelen tegen te gaan en diversiteit te bevorderen. De programma s A CLASSROOM OF DIFFERENCE en PEER TRAINING zijn twee complementaire invalshoeken om het bewustzijn en de vaardigheden te vergroten van de schoolgemeenschap zodat ze diversiteit kunnen aanvaarden, discriminatie confronteren, en inclusieve leeromgevingen kunnen creëren waar alle leerlingen kunnen slagen. A CLASSROOM OF DIFFERENCE biedt opleiding en lesinstrumenten voor leerkrachten om efficiënte klasstrategieën te ontwikkelen. PEER TRAINING ontwikkelt jeugdig leiderschap en belangrijke kruiselingse vaardigheden die leerlingen toelaten actief deel te nemen aan het bepalen van een positief schoolklimaat. Samen maken deze twee programma s deel uit van een globaal project waarin de administratie een langetermijnvisie ontwikkelt als grondvest voor de school, ze bieden een duidelijk kader waarin scholen beter voorbereid zijn om de moderne onderwijsuitdagingen aan te pakken. In België werd het programma aangepast aan de Europese context door CEJI (CENTRE EUROPÉEN JUIF D INFORMATION) in samenwerking met en gefinancierd door de Bernheim Stichting en de Evens Stichting. In Vlaanderen wordt het programma gecoördineerd door het opleidingscentrum Agora vzw en in Wallonië door I.R.F.A.M. (INSTITUT DE RECHERCHE, FORMATION ET ACTION SUR LES MIGRATIONS). De Evens Stichting steunt het programma actief sinds 2000, met specifieke aandacht sinds het schooljaar voor het Vlaamse landsdeel. Het einde van onze cyclus opstartfinanciering wordt bereikt in augustus Wat 2006 betreft was de Evens Stichting zeer opgezet met de bestendiging van de netoverschrijdende train-the-trainer voor leerkrachten; maar ook met de grondige integrale aanpak van Antwerpse scholen: Sint Agnes Hoboken en Maris Stella/Sint Agnes Borgerhout. De Stichting gelooft in de duurzaamheid van deze langetermijnaanpak, gebaseerd op de inschatting van de behoeften van de school zelf, de opleiding voor leerkrachten en medeleerlingtraining voor de leerlingen zelf. De Stichting hoopt nu dat het programma voldoende in de Belgische onderwijswereld verspreid werd om blijvend zijn effectiviteit te bewijzen. 17 Interculturele Opvoeding

18 18 STUDIO GLOBO PROGRAMMA WONEN OP HET DAK leerkrachten, onderzoek- en beleidsinstanties; aangezien ze elkaar uitstekend aanvullen. In 2007 bereikt de Stichting het einde van haar 6-jarige cyclus financiering en is ervan overtuigd dat het programma zal blijven schitteren in de onderwijswereld. Interculturele Opvoeding Een project om kinderen van de lagere school (10-12 jaar oud) een open houding aan te leren tegenover mensen van andere culturen en/of sociale achtergrond. De Wonen op het Dak workshop legt de nadruk op de wereld en de ervaringen van de kinderen. Voor de start van het programma, volgen de leerkrachten een dag opleiding bij Studio Globo en krijgen ze een mediapakket om het bezoek in de klas met hun leerlingen voor te bereiden. Na hun bezoek aan de workshop blijven leraar en leerlingen verder werken rond het thema diversiteit volgens de handleiding voor de leraar, een CD-rom, de werkschriften voor de leerlingen en de website die de kans geeft de rijkdom van diversiteit te ontdekken. De voortdurende wachtlijst van scholen om deel te nemen aan een Wonen op het Dak workshop bewijst de noodzaak van zulk initiatief. Op 20 mei 2006, organiseerde Studio Globo in samenwerking met de Speel-o-theek Walala/ Walalou een debat over de aanpak van diversiteit op school en de zin van programma s zoals Wonen op het Dak. De unanieme conclusie was een pleiten voor meer samenwerking tussen deze programma s en andere initiatieven van ouders, SPEEL-O OPVOEDINGSONDERSTEUNING WALALA SPEEL-O-THEEK (KUREGEM) EN OPRICHTING DE SPEELVIJVER (ANTWERPEN-NOORD) De Stichting wenst haar engagement naar de opvoeding van het jonge kind te consolideren door jonge ouders te ondersteunen met de speel-o-theek methodiek. Jonge ouders, vooral diegenen die in moeilijke omstandigheden leven, zijn op zoek naar manieren om hun jonge kinderen te steunen bij het opgroeien en bij hun schoolcarrière. De Speel-o-theek is een erg toegankelijke methode om ouders te bereiken, waar door spelen en het wijzen op het belang van spelen voor jonge kinderen, professionele opvoedingsondersteuning door deskundige pedagogische begeleiders wordt voorzien. De plek wordt ook een ontmoetingsplaats met andere jonge families waar ze kennis kunnen uitwisselen over de opvoeding van kinderen. Deze ontmoetingen bieden een belangrijke meerwaarde aan deze methode omdat ouders

19 ontdekken dat ze niet alleen staan en dat opvoeding een gemeenschappelijke zorg is die boven alle culturele verschillen uitstijgt. De mogelijkheid zorgvuldig geselecteerd educatief speelgoed te kunnen ontlenen is van niet te onderschatten waarde voor families die in moeilijke omstandigheden leven. De Walala/Walalou Speel-o-theek in Kuregem (Brussel) die opgestart werd door de Evens Stichting in 2003, rekent op de steun van zowel Vlaamse als Waalse autoriteiten. Ze heeft een sterke affiniteit opgebouwd in de Kuregemse wijken met de inwoners en de scholen. Dankzij de samenwerking met sociale instellingen en scholen ontwikkelt de Walala/Walalou Speel-o-theek een gestage activiteit met jonge ouders, programma s voor jonge moeders, specifieke programma s voor nieuwe leerlingen, taalactiviteiten tijdens schoolvakanties, enz. Aangezien de doeltreffendheid van deze aanpak in het benaderen en ondersteunen van jonge ouders over opvoedkundige thema s in kansarme wijken evident is, nam de Evens Stichting het initiatief een samenwerking op te starten met verschillende verenigingen in de wijk Antwerpen- Noord om een nieuwe speel-o-theek in het leven te roepen: De Speelvijver start haar activiteiten in januari INITIATIEF VOOR INTERCULTUREEL LESMATERIAAL Dit project, uniek in Vlaanderen, is bedoeld om scholen te sensibiliseren over het gebruik van intercultureel lesmateriaal en goede voorbeelden als advies te geven (in het bijzonder aan de uitgevers en auteurs van lesmateriaal en schoolboeken) bij het ontwikkelen en gebruiken van lesmateriaal dat multiculturalisme en diversiteit weerspiegelt de realiteit van vandaag. Steunpunt Diversiteit & Leren (ex-laureaat van de Interculturele Opvoedingsprijs en de belangrijkste Vlaamse organisatie actief op het gebied van Intercultureel Onderwijs) werd gevraagd het Vlaamse lesmateriaal te beoordelen op zijn interculturele waarde, inclusief de aanpak van verschillende religies en overtuigingen. Steunpunt verzamelde boeken die in aanmerking komen en bepaalde de evaluatiecriteria. Ze onderzochten deze boeken om na te gaan of het voorbeeld van vooroordeel dat de oorzaak was van dit initiatief wijdverspreid is of dat het om een geïsoleerd geval gaat. In november 2006 stelde Steunpunt de resultaten voor. Er waren geen andere opruiende voorbeelden, maar ze konden wel aantonen hoe de structuur van studieboeken de laterale aanpak ontmoedigen bij probleemoplossend denken. Ze zijn de mening toegedaan dat dit bijdraagt tot ontoereikende karakterontwikkeling wat betreft diversiteit tijdens de opvoeding. De resultaten worden als rapport gepubliceerd en voorgelegd aan overheidsinstellingen. 19 Interculturele Opvoeding

20 20 Het Euromediterraan Intercultureel Atelier gaf aan interesse te hebben voor deze methode voor een objectief multinationaal agentschap om tekortkomingen in regionale Mediterrane studieboeken aan te pakken. PIAZZAA DELL ARTE Interculturele Opvoeding ZOMERKLAP Tijdens de zomervakantie van 2006 steunde de Stichting dit initiatief van de vereniging ISIS in Antwerpen. Zomerklap is een zomerschool voor 12 tot 15-jarigen, nieuwkomers die nog geen 6 maanden in België zijn. Gedurende 7 weken legt het enthousiaste team van vrijwilligers van ISIS de nadruk op het praktische Nederlandse taalgebruik door sport, muziek, les, culturele uitstappen, enz. zodat de jongeren een goede basis Nederlands krijgen en de sociale en culturele vaardigheden ontwikkelen om het nieuwe schooljaar te starten. Piazza dell Arte is een multidisciplinair kunstonderwijsproject, ontstaan uit de overtuiging dat alle mensen, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen moeten krijgen om hun creatieve talenten te ontwikkelen. Op het terrein poogt Piazza de drempel tot kunst te verlagen door de kunstervaring tot bij de jongeren te brengen en hen te stimuleren tot creativiteit dankzij alle mogelijke moderne multimediatechnieken. Piazza dell Arte bereikt jongeren vanaf 14 jaar oud door kamp op te slaan in hun eigen omgeving: in scholen, wijken, jeugd- en culturele centra. Dit alles ongeacht afkomst of opleiding: wat telt zijn de ideeën van de jongeren en alle interesses en invloeden waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. De Evens Stichting heeft dit project al meerdere jaren gesteund, altijd op zoek naar samenwerking tussen dit erg creatief initiatief en andere initiatieven gesteund of ontdekt door de Stichting.

21 CLUSTERS EN NETWERKEN OP EUROPEES NIVEAU Samenwerking omvat: EFC (European Foundation Centre) EFC Diversity, Migration and Integration Interest Group p( (DMII Group) De groep werd gelanceerd in maart 2006 als resultaat van de samensmelting van de Migration Interest Group en de Minorities and Multiculturalism Interest Group en is nu de verzamelplaats voor EFC-activiteiten rond diversiteit, migranten en integratie. De Groep wordt voorgezeten door de Barrow Cadbury Trust en alle leden trachten ervaringen uit te wisselen, gemeenschappelijke programma s aan te duiden en toenadering te zoeken tot de Europese Commissie door Eurobriefings. Het initiatief van dit stichtingennetwerk resulteerde in de samenwerking van verschillende stichtingen in het Roma Education Fund en de EPIM-initiatieven die nu gecoördineerd worden door NEF. NEF (Network of European Foundations for Innovative Cooperation) Roma Education Fund In juli 2003 vond de eerste regionale conferentie op hoog niveau over Roma plaats: Roma in een Uitbreidend Europa: Uitdagingen voor de Toekomst in Boedapest. Deelnemende landen waren Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Macedonië, Roemenië, Servië en Montenegro en Slovakije. Het werd medegefinancierd door de Wereldbank, het Open Society Institute (OSI), de Europese Commissie, UNDP, de Council of Europe Development Bank en de regeringen van Hongarije, Finland en Zweden. De conferentie besloot om (a) een Decennium van Roma- Integratie uit te roepen, waarbij landen de nadruk leggen op het verminderen van ongelijkheden bij belangrijke economische en menselijke ontwikkelingsresultaten voor Roma; en (b) een Internationaal Roma Onderwijsfonds op te richten. Het fonds is operationeel sinds mei 2005 en is gevestigd in Boedapest. Een van de belangrijkste doelstellingen van het Roma Education Fund is steun te verlenen aan het ontwerpen en implementeren van een onderwijsbeleid dat bijdraagt tot de verkleining van de onderwijsachterstand tussen Roma- en niet-romakinderen en de inclusie steunt van Roma in de onderwijssystemen. Door toetreding tot het Roma Education Fund sinds de lancering met andere leden van de EFC DMII Group wilde de Evens Stichting de continuïteit van haar betrokkenheid bij Roma-aangelegenheden garanderen na de Evensprijs 2003 en de laureaat Roma Mainstream Media Internship Program van het Centrum van Onafhankelijke Journalistiek in Boedapest, Bratislava en Boekarest. EPIM initiative (European Platform for Integration of Migrants) ). In 2006 nam de Evens Stichting in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Bernheim Stichting deel aan de organisatie van de EPIM Belgische Nationale Consultatie getiteld SLAAGKANSEN EN INTEGRATIE VAN ALLOCHTONE JONGEREN: IDENTIFICATIE VAN DE KRITISCHE SUCCESFACTOREN IN EEN EUROPESE CONTEXT. Na de resultaten uit de Pisa 2003 rapporten van de OESO over de prestaties van migrantenleerlingen in ons onderwijssysteem, bestelden de drie stichtingen een informele studie bij belanghebbenden uit zowel de Waalse als Vlaamse onderwijsgemeenschappen in een poging de belangrijke succesfactoren aan te duiden die een betere schoolprestatie van jonge migranten bepalen. Dit onderzoek wordt gepubliceerd in de loop van Interculturele Opvoeding

22 22 Interculturele Opvoeding Op 6 december werden op een seminarie in Brussel de OESO-rapporten voorgesteld, met interventies van afgevaardigden van de Europese Commissie, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, het Zweeds Nationaal Agentschap voor de Verbetering van Scholen en de resultaten van onderzoek door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), besteld door de Koning Boudewijnstichting, dat de prestaties van Vlaamse migranten vergelijkt met die van Waalse migranten. Het seminarie werd bijgewoond door de Minister van Onderwijs van Vlaanderen, Frank Vandenbroucke. ILDE (Initiative for Learning for Democracy) gelanceerd in 2005, het Europese Jaar van Burgerschap door Onderwijs, gecoördineerd door de Raad van Europa. De doelstelling van dit jaar was de aandacht te vestigen op de cruciale rol die onderwijs speelt in het ontwikkelen van actief burgerschap, democratische cultuur en sociale cohesie. ILDE werd opgericht door verschillende stichtingen onder het voorzitterschap van de Bertelsmann Stiftung met het oog op een praktische samenwerking zodat stichtingen hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen en hun inspanningen kunnen bundelen en goede voorbeelden van democratisch onderwijs kunnen identificeren en promoten, met speciale nadruk op de Europese dimensie. De Evens Stichting nam deel aan de eerste fase van het ILDE-initiatief ( ). Europese Culturele Cluster speelt een rol in de Interculturele Dialoog en uitwisseling met de Europese Commissie. Onder de koepel van NEF, lanceerden Europese stichtingen gezamenlijk verschillende initiatieven bedoeld om een belangrijke bijdrage te leveren aan het Europese Jaar van de Interculturele Dialoog in 2008 en een belangrijk signaal te geven vanuit de samenleving aan Europees beleid en gebruik. De Culturele Cluster wordt voorgezeten door de European Cultural Foundation (Amsterdam) en zal zich toeleggen op deze drie benaderingen: Een analyse van de activiteiten van stichtingen om goede voorbeelden aan te duiden en beleidsaanbevelingen te doen betreffende culturele diversiteit en interculturele dialoog. Een Europese documentaire die de culturele diversiteit en interculturele dialoog illustreert. De film wordt gemaakt door studenten uit heel Europa, onder leiding van de European Institutes of the Arts (ELIA), Universität der Künste Berlin en filmregisseur Ove Nyholm. Als gezamenlijk initiatief van de European Cultural Foundation en de European Forum for the Arts & Heritage, werd het Civil Society Platform voor Interculturele Dialoog ontwikkeld als een intersectoriële alliantie van burgerlijke organisaties die cultuur als een centraal onderdeel beschouwen van hun activiteitenprogramma. Het Platform verenigt dus niet alleen organisaties uit heel Europa actief in de culturele sector, maar ook diegene die actief zijn op andere terreinen zoals migratie, mensenrechten, onderwijs en jeugdbeleid, enz. De eerste vergadering van het Platform werd gehouden op 24 november 2006 in Brussel.

23 23 Samenlevingsopbouw People must start with that essential can do vision recognising that their community is already wealthy, that it already has all kinds of assets, many of them lying idle or under-used, that if put to better use, could really begin to change a community s fortunes; recognising in other words, that something can be done. Matthew Pike, Can Do Citizens: Re-building Marginalised Communities, 2003: 29-30

24 Samenlevingsopbouw 24 DOELSTELLINGEN DEPARTEMENT SAMENLEVINGSOPBOUW De Evens Stichting gelooft in de participatiemogelijkheden van burgers om de levenskwaliteit in hun eigen omgeving te verbeteren. We willen zaken als sociale uitsluiting, ontheemdheid, gebrek aan kansen, problemen bij integratie van jonge migranten, racisme en discriminatie volgens sekse aanpakken. Het is de bedoeling deze problemen aan te pakken door: achtergestelde groepen te ondersteunen door opleidingen en praktische arbeidsvaardigheden aan te bieden succesverhalen te ontwikkelen in wijken die hoog scoren op de kansarmoede-index de privé- en overheidssector aan te moedigen tot het creëren van extra faciliteiten en kansen voor achtergestelde groepen het lokale kapitaal te versterken in achtergestelde wijken door bewoners te motiveren zelf verantwoordelijkheid op te nemen en initiatieven ter verbetering van de leefomgeving te ondernemen Onze steun binnen Samenlevingsopbouw gaat voornamelijk uit naar het YEPP programma. Voor de periode zijn de doelstellingen binnen het departement Samenlevingsopbouw: Het engagement bij YEPP verderzetten Ondersteunen van jongeren door werkervarings mogelijkheden te creëren Jeugdparticipatie, met de nadruk op jeugd en media door VideAntz Community TV Inclusie van jongeren in de bredere samenleving De activiteiten van YEPP en de Evens Stichting promoten in Antwerpen Andere opportuniteiten bestuderen zoals uitbreiden naar andere steden waar de Stichting actief is

25 YOUTH EMPOWERMENT PARTNERSHIP PROGRAMME YEPP Het Youth Empowerment Partnership Programma (YEPP) is een samenwerking opgestart door een groep innovatieve stichtingen tussen de privé- en overheidssectoren bedoeld voor risicojongeren. De stichtingen bundelen hun krachten om een synergie te creëren tussen uiteenlopende programma s voor jeugdbeleid en samenlevingsopbouw in bepaalde Europese steden en het daarop gebaseerde beleid te versterken en te optimaliseren. YEPP ANTWERPEN NOORD Op het lokaal niveau werkt YEPP in een aantal bepaalde programmalocaties doorheen Europa, de zogenaamde Centra van Hoge Intensiteit (CHI) gemeenschappen met een hoge concentratie van sociale en economische problemen. Deze factoren ondermijnen de kansen van kinderen en jongeren en verhogen de kans op het zich afkeren van de democratie. YEPP wil dit aanpakken door praktische ondersteuning in plaatselijke CHI s. Projecten worden opgezet binnen het vastgelegde kader van werkervaringsprojecten, activiteiten voor de vrije tijd en samenlevingo pbouwprojecten, telkens met en voor jongeren. Bijzondere aandacht gaat naar de ontwikkeling van een plaatselijk televisieproject, een uniek project in Europa met de bedoeling een transnationaal EmpowerMediaNetwork op te richten. Tussen YEPP en Samenlevingsopbouw Antwerpen werd een structureel samenwerkingsakkoord gesloten in de vorm van een gemeenschapsfonds om de verschillende buurtprojecten onder een koepel samen te brengen. LOKAALL TELEVISIEPROJECT DOELSTELLING: Jongeren de kans geven een veelgevraagde vaardigheid te leren. Evens Stichting/YEPP Antwerpen District, Piazza dell Arte, Flying Carpet vzw en Jongerencentrum Kavka zijn allemaal betrokken in projecten die jongeren de kans bieden te experimenteren met beeld en geluid. Dit team stelde een reeks plaatselijke kortfilms voor aan een geïnteresseerd publiek. Onder de aanwezigen was ook Lieve Stallaert (districtsschepen voor District Antwerpen), en Dhr. Voorhamme (Schepen voor jeugd & onderwijs). Zo n 100 mensen woonden de boeiende première bij in het MuHKA Kunstmuseum. De avond werd verslagen door de krant Gazet van Antwerpen op 23/09/ Samenlevingsopbouw

26 26 PROJECTEN WERKERVARING DOELSTELLING: Houding en eigenwaarde van jongeren verbeteren. Bijkomende vaardigheden leren voor een betere toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Kansen creëren voor jongeren uit kansengroepen op de reguliere arbeidsmarkt. Samenlevingsopbouw PROJECTEN: Renovatieprojecten waar jongeren in gemengde teams samenwerken en helpen bij de renovatie van vervallen huizen in de stad. Matching Project waar jongeren de vraag naar ouderenhulp invullen (vb. maaltijden leveren). Ook bijkomende onderwijsopleidingen waar jongeren individueel begeleid worden om deze extra vaardigheden te verwerven, vb. sollicitatietraining. PARTNERS: ESF, CDO-Noord, Levanto, OCMW, Stad Antwerpen

27 27 TOEKOMST OP HET WATER ANDEREE DOELSTELLING: Boottochten van een week organiseren met jeugddelinquenten en risicojongeren, begeleid door professionele trainers. Deze unieke kans benutten om intens met deze jongeren te werken en hun verleden en toekomst te overdenken. De trainers van de Overstap, een rehabilitatieorganisatie die deze jongeren onder hun hoede hadden, vertelden dat ze nooit de kans kregen echt tot de jongeren door te dringen zoals bij de eerste activiteit. De boot zal minstens 12 weken per jaar uitvaren met jongeren uit de doelgroep van Arktos, Elegast, CDO, De Overstap, Adam. Dit project werd geselecteerd door SAM (Belgisch multimedia project dat sociale initiatieven ondersteunt) en verslagen door de nationale pers. Andere projecten: Fun-oord, een jaarlijkse serie creatieve workshops voor jongeren in de CHI, Jeugdcentrum Oase, een ontmoetingsplaats voor jongeren in de CHI, ook zomeruitstappen voor jongeren uit CHI, wat extra sportmogelijkheden biedt. PARTNERS: Kavka, Piazza dell Arte, Stedelijke Jeugddienst Antwerpen, Bojan, Elegast Buurtschatten, een buurtontwikkelingsproject dat plaatselijke initiatieven van bewoners ondersteunt zoals het aanleggen van voetbalterreinen voor kinderen. Omwille van de duurzaamheid hebben we mede de oprichting van een Wijkfonds mogelijk gemaakt, zodat de inwoners zelf meer inspraak hebben over welke projecten er gesteund worden. PARTNERS: Samenlevingsopbouw Antwerpen Samenlevingsopbouw

28 28 Samenlevingsopbouw YEPP CHI Antwerpen

29 29 Conflictpreventie We moeten leren samenleven als broeders, of we gaan samen ten onder als dwazen. Martin Luther King

30 30 DOELSTELLINGEN departement conflictpreventie De belangrijkste doelstelling van de Evens Stichting is Europa en haar intrinsieke waarden te promoten (onderwijskansen voor iedereen, respect voor man en vrouw en emancipatie, vrijheid van meningsuiting, geloof en vereniging, stemrecht). We hopen mensen het publieke vertrouwen te geven om de culturele integriteit te verzoenen met sociale conventies door het onderwijzen van interculturele tolerantie, het tonen van individuele succesverhalen en het gebruiken van buurtprojecten als integratiekatalysator. Conflictpreventie We willen iedereen ervan overtuigen dat individuele culturen Europa verrijken en dat Europa vooruitgaat als diversiteit gesynchroniseerd wordt met het algemeen belang.

31 CONFERENTIES VAN IMAMS & RABBIJNEN De Evens Stichting verleende haar steun aan de wereldcongressen (Brussel & Sevilla) van imams en rabbijnen voor vrede, waar 100 imams en rabbijnen uit verschillende landen samenkwamen om hun stemmen te bundelen en te herinneren aan hun gelijkenissen, hun verschillen uit te leggen, unaniem elke daad van geweld gepleegd in de naam van God of een religieus principe te veroordelen en tegenover de wereld te bevestigen dat vrede en verzoening aan de basis liggen van hun religie. Het concept van de Vredesfabriek werd ontwikkeld door Stichting Vredeseducatie, een ex-laureaat van de Evensprijs voor Interculturele Opvoeding. De Evens Stichting heeft hen blijvend en internationaal aangemoedigd om meer van dat soort tentoonstellingen te organiseren. In 2006 spande de Evens Stichting zich in om in Frankrijk partners te vinden om deze interactieve tentoonstelling voor 10 tot 14- jarigen te implementeren. De uitwerking wordt op dit moment uitgevoerd door La Ligue de l Enseignement. De opening van deze reizende tentoonstelling La Fabrique de la Paix is voorzien voor DE VREDESFABRIEK De Vredesfabriek laat zien hoe oorlog en vrede, het verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden zijn. Terwijl de tentoonstelling laat zien hoe deze elementen aanwezig zijn in onze wereld, verschuift de aandacht naar de persoonlijke overtuiging van de bezoeker. Wat zijn je eigen normen en waarden? Hoe gedraag jij je in een bepaalde situatie? Durf je voor jezelf op te komen? Door de eigen identiteit van de bezoekers te raken, worden ze gedwongen na te denken over de gevolgen van hun eigen dagelijkse morele dilemma s. EURO-MEDITERRAAN INTERCULTUREEL ATELIER In een belangrijke beleidsverklaring van november 2005 ter ondersteuning van het EU Barcelona-proces, verwees president Jacques Chirac naar het idee van Jacques Berques over gedachte van de twee oevers, om een initiatief op te starten tussen Oost en West en het begrip tussen culturen en de uitwisseling tussen burgergemeenschappen te versterken. Om de culturele dialoog verder te zetten, nodigden enkele regeringen onder leiding van Frankrijk Euro-Mediterrane partners uit deel te nemen, in 2006 en 2007, aan een reeks Mediterrane Culturele Workshops die denkers Conflictpreventie

32 Conflictpreventie 32 bijeenbrengen. De Stichting trad op als co-sponsor van het eerste Intercultureel Atelier in Parijs van 13 tot 15 september, een erg in het oog lopende interventie georganiseerd door het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met het Euro-Mediterrane NGO-Platform en met de samenwerking van BNP, France TV en de Anna Lindh Euro-Mediterrane Stichting voor de Dialoog tussen Culturen. Drie Culturele Workshops over 12 maanden vormen het kader tussen animatoren uit Europa, de Golflanden, Israël, Maghreblanden, Mashreq en Turkije. Het workshopproject wil de belangrijkste argumenten van de Botsing van Beschavingen aanpakken: Culturele verdeeldheid, herinneringen, geschiedenis, beschermen van erfgoed; Beelden en geschriften; Religies; Sociale Modernisering; Onderwijs; Gemeenschappelijke waarden. De Atelier werkgroepen startten gesloten online forums op waar de afgevaardigden onder elkaar debatteren en gezamenlijke standpunten verfijnen. De werkgroepen zullen opnieuw samenkomen in Sevilla en in Alexandrië in 2007 en de resultaten voorstellen van een jaar van inspanningen. De niet-gouvernementele aanpak is een aanvulling op de complexe gouvernementele diplomatie en verankerde politieke standpunten. Burgerlijke samenlevingen, of ze nu ontwikkeld zijn of nog moeten openbloeien, vrij of onder een streng regime, zijn de sleutel tot sociale, culturele en politieke vooruitgang aan de zuidkust.

33 EURO-MEDITERRAAN ANDERE INITIATIEVEN 33 De Evens Stichting, Compagnia di San Paolo, Madariaga Foundation en Luso-American Foundation deden onderzoek onder de brede titel Inspanningen voor Vrede en Vooruitgang in het Middellandse Zeegebied naar manieren om concrete programma s uit te breiden naar het domein van Wetenschappelijk Onderzoek, Conflictoplossing en Bemiddeling, Onderwijs en Cultuur en zo samenwerkingen aan te gaan en uit te bouwen tussen Europese en Mediterrane Instellingen. Conflictpreventie

34 34 Steun aan het Europees Jongerenparlement, Internationale Sessie in Riga, juli 2006 de diversiteit van culturen in Europa Europese Identiteit

35 35 Europese Identiteit Europa is eenheid in diversiteit. De Europese integratie draaide altijd al rond uiteenlopende volkeren met verschillende culturen die leren samen te leven en te werken, gemeenschappelijke waarden en een gezamenlijke identiteit ontdekken. Romano Prodi

36 36 DOELSTELLINGEN departement Europese Identiteit POETRY UNITES MIJN FAVORIETE GEDICHT Europese Identiteit De Evens Stichting wil bijdragen aan de Europese eenheid. Er werd reeds een enorme vooruitgang geboekt in de richting van een vreedzame, democratische en multiculturele maatschappij op het Europese continent. Maar meer dan alleen de beleidsorganen van de EU te ondersteunen, vinden wij dat de Europese burgers kunnen meewerken om de toekomst van Europa vorm te geven. Burgers moeten betrokken worden bij het Europese project, hun deelname is van vitaal belang om een Europese democratische identiteit te kunnen uitbreiden en opbouwen. Dit internationale project, dat ontstond uit de universele aantrekkingskracht van poëzie, introduceert dit medium als een instrument voor wederzijds begrip in een pas verenigd Europa. Het project heeft als doel de lezers en schrijvers van poëzie aan te moedigen in de hoop dat hun enthousiasme aanstekelijk werkt voor duizenden of zelfs miljoenen medeburgers van Europa. In elk van deze reeksen van films van 5 minuten, getoond op TV, het internet en in de bioscoop, spreekt een welbepaalde poëzieliefhebber over zijn of haar leven aan de hand van de voorstelling van een lievelingsgedicht. De eerste uitzendingen vonden plaats op de Poolse Nationale Televisie in februari Gedurende dat jaar presenteerde de openbare omroep een serie van 18 films over Poolse poëzieliefhebbers van 14 tot 66 aan zijn miljoenen kijkers. Zowel de originele als de nieuwe films worden op een vast moment uitgezonden op de Poolse Nationale Televisie, Channel 2. Deze korte getuigenissen zijn intiem en vaak erg ontroerend. Gewone mensen krijgen een sterrengloed in het licht van hun gevoeligheid. Poetry Unites hoopt een firmament te creëren met zulke sterren en de anders zo gewone poëzieliefhebbers tot voorbeeld van een verenigd Europa te maken. De Evens Stichting bestudeert nu de verspreiding van dit concept in zowel Frankrijk als België. Nu meer versies van deze reeks doorheen Europa gedeeld worden, beginnen de verschillende levens die zo gedeeld worden te lijken op de grenzeloze hemel.

37 De productie van 50 filmprofielen in elk land wordt hopelijk gevolgd door de publicatie van een anthologie van de gedichten met profielen van de mensen die hen selecteerden. De Evens Stichting ziet haar rol als een katalysator voor een grote waaier van pan-europese culturele activiteiten die ontwikkeld en voortgezet kunnen worden in andere Europese landen. 37 Europese Identiteit

38 38 DEMOCRATISCHE INSPRAAK EUROPEES BURGERPANEL OVER DE TOEKOMST VAN LANDELIJK EUROPA De ontevredenheid over de afstandelijke politiek van het Europese Parlement werd weerspiegeld in de meerderheid van proteststemmen in de referenda van 2005 over de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland. De inspraak van burgers in de vorming van de toekomst voor Europa is van vitaal belang voor de uitbreiding en opbouw van een Europese democratische identiteit. Hoewel culturele diversiteit een bron van verrijking is voor Europa, blijft transnationale inspraak van burgers gebaseerd op vertegenwoordiging. WELKE ROLLEN VOOR RURALE GEBIEDEN IN HET EUROPA VAN MORGEN? Dit pilootinitiatief combineert een innovatief inspraakproces dat burgers uit 9 Europese landen inspraak geeft in de Europese besluitvorming om zo de kloof tussen burgers en hun verkozen vertegenwoordigers in de Europese dimensie te overbruggen. Europese Identiteit Rurale gebieden hebben een ongelijke invloed op het Europa van morgen (90% van EU-territorium, 56% van EU-bevolking en meer dan 75% van het EU-budget), evenals het belang van de voedselproductie. Burgers uit deze Europese regio s, uit een doorsnede van de samenleving, zijn bezig een burgerrapport samen te stellen over de problemen en zullen het rapport overhandigen aan regionale en Europese overheden als leidraad bij de besluitvorming.

39 39 Literatuur Waar boeken werden verbrand, worden uiteindelijk mensen verbrand Heinrich Heine (1821)

40 40 LITERATUUR De Evens Stichting steunt de publicatie van boeken die oog hebben voor de groeiende tendens tot uitsluiting en racistische ideologieën in een steeds meer multiculturele wereld. Ook pedagogische en humanistische werken komen in aanmerking. We steunen ook uitgaven die gespecialiseerde kennis verspreiden in een aangepaste versie voor het grote publiek. Ten slotte steunen we publicaties in het domein van Intercultureel Onderwijs en Kunst voor sociale verandering. Begin 2007 zal de Stichting de resultaten publiceren van werk uitgevoerd in 2006: Het Initiatief voor Intercultureel Lesmateriaal: onderzoek naar vooroordelen in Vlaamse schoolboeken; Studie naar de houding van jongeren tegenover Europa onder de afgevaardigden van het Europese Jongerenparlement, gehouden in Riga in Deze studie bestudeerde het verband tussen het zich identificeren met Europese waarden en de sociale achtergrond, type en inhoud van het onderwijs. Literatur

41 41 Wetenschap Zodra een zeker niveau van technische vaardigheid bereikt is, hebben Wetenschap en Kunst de neiging samen te vloeien naar esthetica, plasticiteit en vorm. De grootste wetenschappers zijn altijd ook kunstenaars. A. Einstein

42 42 DOELSTELLINGEN DEPARTEMENT WETENSCHAP Het Evens Wetenschappelijk Programma wenst te ondersteunen: Uitmuntendheid in Europees wetenschappelijk onderzoek Moed binnen onderzoeksgemeenschappen om gebieden, vragen, wetenschappers te ondersteunen die een atypisch standpunt innemen bij baanbrekende wetenschappelijke ontwikkeling Het verspreiden van wetenschap onder het grote publiek Wetenschap

43 43 SCIENTI WETENSCHAPPELIJKE SALONS De inaugurale editie van de Evens Scientific Research Challenge, gelanceerd op 30 september 2006 over Neurale Correlaties van Menselijk Conflictgedrag, in nauwe samenwerking met EBBS (European Brain and Behavior Society), moedigt baanbrekend Europees wetenschappelijk onderzoek aan. De uitdaging richt zich op Europese onderzoekscentra of overwegend Europese teams. Het winnende laboratorium wordt bekroond met de Evensprijs om het onderzoek verder te zetten. De oproep moedigt inspanningen en initiatieven op velerlei gebieden van de wetenschap aan (vooral van interdisciplinaire aard). Het begrip conflict is alomtegenwoordig in de geschiedenis van de mens en een beter begrip van haar vele uitingsvormen vormt de kern van het werk van de Stichting. De dynamiek van conflict bij mensen is opmerkelijk afwezig in het debat bij zuivere en toegepaste wetenschappen. We willen meer begrip creëren van de idee, mogelijkheid en/of aard van neurale verbanden tussen menselijk conflictgedrag en zijn uitingsvormen. Een ander initiatief op ons nieuwste actieterrein is de organisatie van wetenschappelijke salons, waar 8 tot 12 bekende wetenschappers, politici, persoonlijkheden, academici, enz. de kans krijgen elkaar te ontmoeten en een wetenschappelijk onderwerp van algemeen belang dat een invloed heeft op aspecten van de samenleving en dat hoog op de agenda staat van de publieke opinie te bespreken. Het inaugurale Wetenschappelijke Salon vindt plaats in Parijs in mei 2007 met als thema Stamcellen en het ontluikende terrein van de Regeneratieve Geneeskunde: Nieuwe Grenzen en Ethische Landschappen, Een Perspectief voor Europa. Wetenschap

44 44 TECHNOCALYPS EINSTEIN ANDERS BEKEKEN Wetenschap Technocalyps is een driedelige documentaire over Transhumanisme, een ideologie die vooronderstelt dat artificiële intelligentie en de leersnelheid van computers die van mensen voorbijsteekt, die niet langer de drijvende kracht achter de beschaving zijn. De Evens Stichting steunde deze documentaire omdat ze drie belangrijke punten aanraakt: het artistieke domein, het wetenschappelijke domein en het onderwijskundige domein. Deze documentaire ontwikkelt een beeld van het heden en de toekomst dat niemand onberoerd laat. De film ging in première in Antwerpen en wordt ook internationaal getoond vanaf Expo Einstein ( publieke tentoonstelling in Brussel van 15 december 2005 tot 1mei 2006 in Tour & Taxis. Einstein, anders bekeken is een wetenschappelijke en historische tentoonstelling bedoeld voor het grote publiek. Deze tentoonstelling past binnen de herdenking van de honderdste verjaardag van de publicatie van vier artikels door Albert Einstein die een revolutie ontketenden in de moderne wetenschap. De tentoonstelling werd ontworpen voor een publiek dat niet bij voorbaat aangetrokken wordt door wetenschap en haar culturele dimensie, in het bijzonder jongeren. Om die reden maakt de tentoonstelling gebruik van moderne museografische technieken zoals interactieve experimenten, animaties en nieuwe audiovisuele technieken. De doelstelling is niet alleen het ontdekken van het belangrijke wetenschappelijke oeuvre van Einstein, de rijkdom die zijn persoonlijkheid kenmerkt en zijn relatie met België, maar ook en vooral de interesse van bezoekers voor de wetenschap te wekken.

45 De Evens Stichting steunde deze tentoonstelling omdat ze gelooft in het belang de erfenis van één van de belangrijkste wetenschappers aan het grote publiek te tonen en in het bijzonder aan de jeugd. De Stichting wil bijdragen aan het bevorderen van een wetenschappelijke en rationele cultuur gebaseerd op verantwoordelijkheid en wil de nadruk leggen op de bijdrage van de fysica aan de ontwikkeling van kennis en de sociale en economische vooruitgang. INTERNATIONAAL COLLEGE VOOR FILOSOFIE Het Internationaal College voor Filosofie werd opgericht in 1981 door de Franse regering onder het patronaat van Jacques Derrida en Jean-François Lyotard (die ontevreden waren over het universiteitsysteem), om een nieuw volkscentrum voor filosofie te creëren. Zijn leden zouden niet aangeduid worden door het Ministerie van Onderwijs, maar door hun gelijken. Het zou voornamelijk onderzoeksseminaries houden, en enkele lessen, niet gevolgd door een examen. De Stichting onderhoudt actief contact en kennis van deze fontein van filosofische inspiratie. PRIJS UNIVERSITAIRE De Evens Stichting steunt de edities van de uitreiking van de Prijs Le Monde voor Universitair Onderzoek, georganiseerd door de Le Monde de l Education. Jaarlijks beloont deze prijs vijf doctoren door hun thesis in een aangepaste versie uit te geven voor het grote publiek, en levert zodoende een bijdrage aan de waardering van wetenschappelijk onderzoek. Deze selectie van universiteitsthesissen vormt een collectie voorgesteld onder de titel Partage du Savoir (Kennis delen). De Evens Stichting steunde de laatste vier edities van deze collectie. De werken worden uitgegeven door de Presses Universitaires de France. 45 Wetenschap

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

8301/18 van/pau/sl 1 DG E 1C

8301/18 van/pau/sl 1 DG E 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 4 mei 2018 (OR. en) 8301/18 NOTA van: aan: JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) Raad nr. vorig doc.: 7831/1/18 JEUN

Nadere informatie

BELVUE MUSEUM. Jongeren eerst!

BELVUE MUSEUM. Jongeren eerst! BELVUE MUSEUM Jongeren eerst! HET BELvue Beheerd door de Koning Boudewijnstichting Geopend in 2005 als centrum voor democratie en geschiedenis Belangrijkste doelgroep: jongeren 2 Democratische waarden

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Thema: Grenzen en bruggen - Migratie

Thema: Grenzen en bruggen - Migratie Thema: Grenzen en bruggen - Migratie Onderdeel 2: De beleving van migratie achter ieder verhaal een mens Te vaak gaan de echte verhalen van migranten schuil achter kaarten, grafieken en cijfers. We horen

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

13640/15 nes/ass/fb 1 DG E - 1C

13640/15 nes/ass/fb 1 DG E - 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Europa voor de Burger Programma EU subsidie lijn EACEA (EC) 7-jarig programma ( ) Jaarlijkse oproep

Europa voor de Burger Programma EU subsidie lijn EACEA (EC) 7-jarig programma ( ) Jaarlijkse oproep Europa voor de Burger Programma 2007-2013 EU subsidie lijn EACEA (EC) 7-jarig programma (2007-2013) Jaarlijkse oproep 1 Europa voor de Burger: Doelstellingen (1) Het burgerschap van de Europese Unie ontwikkelen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

De Rondetafels van de Interculturaliteit

De Rondetafels van de Interculturaliteit De Rondetafels van de Interculturaliteit Inleiding In de federale regeringsverklaring van maart 2008, die door de huidige federale regering werd hernomen, werd op vraag van de minister van Werk en van

Nadere informatie

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep Buiten Gewone Buurt Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp Dien een dossier in vóór 12/10/2009 Projectoproep Wil u, samen met andere buurt- of dorpsbewoners, het initiatief nemen om het

Nadere informatie

8653/19 voo/mak/hh 1 TREE.1.B

8653/19 voo/mak/hh 1 TREE.1.B Raad van de Europese Unie Brussel, 6 mei 2019 (OR. en) 8653/19 EDUC 214 SOC 321 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad Voorbereiding

Nadere informatie

CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS

CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS PEDAGOGISCH DOSSIER CREATIEVE & MULTIDISCIPLINAIRE ATELIERS Podiumkunste VOORSTELLING Het gezelschap Transe-en-Danse heeft, doorheen de creatie van haar voorstellingen, een bijzondere manier van werken

Nadere informatie

Functieprofiel. Leraar. op OBS Het Toverkruid LA, 1,0 FTE. Aanstelling voor een jaar welke bij goed functioneren kan leiden tot een vaste aanstelling.

Functieprofiel. Leraar. op OBS Het Toverkruid LA, 1,0 FTE. Aanstelling voor een jaar welke bij goed functioneren kan leiden tot een vaste aanstelling. Functieprofiel Leraar op OBS Het Toverkruid LA, 1,0 FTE Aanstelling voor een jaar welke bij goed functioneren kan leiden tot een vaste aanstelling. April 2018 Specifieke competenties teamlid OBS Het Toverkruid

Nadere informatie

EUROPEES LABEL VOOR INNOVATIEF TALENONDERWIJS 2008

EUROPEES LABEL VOOR INNOVATIEF TALENONDERWIJS 2008 EUROPEES LABEL VOOR INNOVATIEF TALENONDERWIJS 2008 INFORMATIEBROCHURE INHOUDSTAFEL 1. Wat is het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs? 2. Welk is het thema van het Europees Label voor Innovatief

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Embargo tot de datum waarop deze toespraak wordt gehouden / toetsen aan deze datum

Embargo tot de datum waarop deze toespraak wordt gehouden / toetsen aan deze datum Bouwen aan de democratische veiligheid in Europa Ontwerptoespraak van de secretaris-generaal Brussel, woensdag 12 november 2014 Embargo tot de datum waarop deze toespraak wordt gehouden / toetsen aan deze

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

Erasmus+ ROLMODELLEN GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN UITDRAGEN

Erasmus+ ROLMODELLEN GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN UITDRAGEN ROLMODELLEN GEMEENSCHAPPELIJKE WAARDEN UITDRAGEN DOE MEE > Als je een leerkracht of maatschappelijk werker bent die een evenement wil organiseren met een rolmodel > als je wil deelnemen als rolmodel >

Nadere informatie

dialooghouding We stellen u onze visie even voor.

dialooghouding We stellen u onze visie even voor. schoolvisie Als katholieke basisschool willen we zorg dragen voor de opvoeding van elk kind. We zien onze school als een huis met een tuin waarin we de basis leggen voor de toekomst, om later met de beste

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS.

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS. IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS. OPROEP VOOR PROJECTEN 2017 AWARDSPROGRAMMA IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN

Nadere informatie

European Festivals Association

European Festivals Association European Festivals Association De stem van honderden festivals in Europa en daarbuiten Festivals... trekken miljoenen burgers aan presenteren de meest gerenomeerde artiesten en ensembles d.m.v. co-producties

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

ADVIES Europese Jongerenhoofdstad

ADVIES Europese Jongerenhoofdstad ADVIES Europese Jongerenhoofdstad Het European Youth Forum werkt in het voorjaar van 2008 het idee van een Europese jongerenhoofdstad verder uit. De Vlaamse Jeugdraad geeft zijn standpunt over dit idee.

Nadere informatie

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh De waarde van onderwijs oktober 2013 lllllllllllllll dwarsdwarsdwars Inleiding De tijd dat het onderwijs alleen maar gericht was op het overdragen van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

Kinderopvang = instrument in strijd tegen kinderarmoede

Kinderopvang = instrument in strijd tegen kinderarmoede Kinderopvang = instrument in strijd tegen kinderarmoede Kinderopvang heeft verschillende functies: een economische functie, een pedagogische en een sociale functie. Kwalitatieve kinderopvang weet deze

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 9 april 2015, Amsterdam Geachte leden van de Vaste commissie voor

Nadere informatie

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN KALENDER 23.06.14 : Deadline project 15.07.14 : Preselectie en interview met

Nadere informatie

WORDT UW STAD DE EERSTE EUROPESE HOOFDSTAD VAN SLIM TOERISME?

WORDT UW STAD DE EERSTE EUROPESE HOOFDSTAD VAN SLIM TOERISME? WORDT UW STAD DE EERSTE EUROPESE HOOFDSTAD VAN SLIM TOERISME? FACTSHEET 1. WORDT UW STAD DE EERSTE EUROPESE HOOFDSTAD VAN SLIM TOERISME? In lijn met een door het Europees Parlement voorgestelde voorbereidende

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa

Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa Brussel, 16 november 2011 Beleidsmakers moeten scholen beter ondersteunen

Nadere informatie

De stem verheffen. Leerlingparticipatie als pedagogische uitdaging

De stem verheffen. Leerlingparticipatie als pedagogische uitdaging De stem verheffen Leerlingparticipatie als pedagogische uitdaging Prof.dr. Micha de Winter Faculty of Social Sciences Dept. of Education Utrecht, the Netherlands Participatie: hype, hyperbool,of hyperbelangrijk?

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

8273/1/18 REV 1 dui/ass/sv 1 DG E 1C

8273/1/18 REV 1 dui/ass/sv 1 DG E 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 27 april 2018 (OR. en) 8273/1/18 REV 1 JEUN 45 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie

Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie Bijzonder procesdoel 4: beleven van de democratie Eerste leerjaar B 4.1. Herkennen en verkennen Mijn gedrag - hoe gedraag ik mij en waarom? - mijn waarden: - aan welke waarde(n) hecht ik belang? - thuis

Nadere informatie

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 Kwaliteitsvol jeugdwerk Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 In vogelvlucht Kwaliteitsvol jeugdwerk Toelichting bij de politieke discussie in de EU en het traject van de

Nadere informatie

MEET, LEARN, EXPERIENCE

MEET, LEARN, EXPERIENCE MEET, LEARN, EXPERIENCE Dynamiek, het is de energie die ons in beweging houdt, en ons sterk maakt in een wereld die constant verandert. Het houdt ons scherp en alert. Het doet ons bewegen, stappen vooruit

Nadere informatie

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009

Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health) 17 juni 2009 Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid 17 juni 2009 Inleiding Onderwijs en gezondheid hebben een

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Enkele vragen aan Kristin Harmel

Enkele vragen aan Kristin Harmel Enkele vragen aan Kristin Harmel Waar gaat Zolang er sterren aan de hemel staan over? Zolang er sterren aan de hemel staan gaat over Hope McKenna- Smith, eigenaresse van een bakkerij in Cape Cod. Ze komt

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

COMMUNITY DEVELOPMENT. Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar

COMMUNITY DEVELOPMENT. Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar COMMUNITY DEVELOPMENT Flankerend College Bachelor Social Work UNA Studiejaar 2012-2013 Samenlevingsopbouw Concepten en gerichte benadering Kernprincipes en processen Verschillende classificaties en werkmodellen

Nadere informatie

Antwerp Children s Zone start op het Kiel vanaf maart 2017 Meer kansen voor elk kind _STAD_onderwijs_brochure_ACZ_A5.

Antwerp Children s Zone start op het Kiel vanaf maart 2017 Meer kansen voor elk kind _STAD_onderwijs_brochure_ACZ_A5. Antwerp Children s Zone start op het Kiel vanaf maart 2017 Meer kansen voor elk kind 170214-1282_STAD_onderwijs_brochure_ACZ_A5.indd 1 15/02/17 15:52 2 Antwerp Children s Zone start op het Kiel vanaf maart

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Belgian Chairmanship Council of Europe

Belgian Chairmanship Council of Europe Belgian Chairmanship Council of Europe Evenementen tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van Europa 2014/2015 Datum Evenement Plaats Verantwoordelijke organisatie voor het evenement 2014 12

Nadere informatie

VR DOC.0432/1

VR DOC.0432/1 VR 2018 0405 DOC.0432/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Alle delegaties gaan thans akkoord met de tekst van bovengenoemde conclusies van de Raad.

Alle delegaties gaan thans akkoord met de tekst van bovengenoemde conclusies van de Raad. Raad van de Europese Unie Brussel, 4 mei 2018 (OR. en) 8544/18 CULT 52 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad Raad nr. vorig doc.: 7759/18 CULT 36 Betreft: Ontwerpconclusies van de Raad over

Nadere informatie

Maagdenhuisbezetting 2015

Maagdenhuisbezetting 2015 Maagdenhuisbezetting 2015 Genoeg van de marktwerking en bureaucratisering in de publieke sector Tegen het universitaire rendementsdenken, dwz. eenzijdige focus op kwantiteit (veel publicaties, veel studenten,

Nadere informatie

Studie Antwerp Children s Zone

Studie Antwerp Children s Zone Studie Antwerp Children s Zone 20161018 aanleiding ACZ 1. hoe minder sociale afkomst onderwijsuitkomsten bepaalt, hoe minder hindernissen kansarme kinderen ondervinden in onderwijstraject, hoe kleiner

Nadere informatie

13617/16 van/ons/sv 1 DG E 1C

13617/16 van/ons/sv 1 DG E 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 4 november 2016 (OR. en) 13617/16 JEUN 84 NOTA van: aan: nr. vorig doc.: 13344/16 JEUN 76 Betreft: Na raadpleging van de Groep jeugdzaken heeft het voorzitterschap bijgaande

Nadere informatie

Opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen kleurt lokaal. Samen voor een lokaal gezinsbeleid maart 2017

Opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen kleurt lokaal. Samen voor een lokaal gezinsbeleid maart 2017 Opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen kleurt lokaal Samen voor een lokaal gezinsbeleid maart 2017 Ann Lobijn Diensthoofd Kinderopvang VVSG 02 211 55 73 Ann.lobijn@vvsg.be Leen Walravens Stafmedewerker

Nadere informatie

Onze stichting. Ons engagement: het talent en de ambitie van jongeren steunen

Onze stichting. Ons engagement: het talent en de ambitie van jongeren steunen Stichting VOCATIO Onze stichting Al meer dan 50 jaar steunt de stichting VOCATIO jonge, gepassioneerde en geëngageerde talenten die door een gebrek aan financiële middelen of een geschikte omkadering hun

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van Foundation Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden Oproep voor projecten 2015 http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor projecten 2015 Awards-programma

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

3EEN INTERGENERATIONELE 3KLASSESSIE ORGANISEREN. Het bezoek van één uur van ouderen aan de klas. Om rekening mee te houden.

3EEN INTERGENERATIONELE 3KLASSESSIE ORGANISEREN. Het bezoek van één uur van ouderen aan de klas. Om rekening mee te houden. 3 Er kunnen intergenerationele banden worden opgebouwd door activiteiten te organiseren waarin leerlingen en ouderen in één ruimte kunnen leren en hun ervaringen kunnen uitwisselen. Het bezoek van één

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport 20 november 2009 De Antwerpse jeugdcentra legden een intensief proces af om tot deze nota te komen over hun identiteit

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

De Venhorst Declaration. 21 oktober 2017

De Venhorst Declaration. 21 oktober 2017 De Venhorst Declaration 21 oktober 2017 Wij, 250 vertegenwoordigers van 40 Europese landen, kwamen bij elkaar op het derde Europees Plattelands Parlement in Venhorst Noord-Brabant van 18 tot en met 21

Nadere informatie

Historie. Oprichting van de NDP. Missie en visie

Historie. Oprichting van de NDP. Missie en visie Historie In 1980 werd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken het Directoraat Volksmobilisatie opgericht. In geheel Suriname werden Volks Comites in het leven geroepen. Buurtbewoners werkte met elkaar

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting door M. 1184 woorden 8 juni 2013 4 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Hoofdstuk 1 De staat kan wetten maken, regels die voor alle

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SPEELPLEIN WERK Memorandum Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 2019

DE KRACHT VAN SPEELPLEIN WERK Memorandum Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 2019 DE KRACHT VAN SPEELPLEIN WERK Memorandum Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 2019 Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw 26 mei 2019 vinden er verkiezingen plaats op Vlaams, federaal en Europees niveau.

Nadere informatie

STRATAEGOS CONSULTING

STRATAEGOS CONSULTING STRATAEGOS CONSULTING EXECUTIE CONSULTING STRATAEGOS.COM WELKOM EXECUTIE CONSULTING WELKOM BIJ STRATAEGOS CONSULTING Strataegos Consulting is een strategie consultancy met speciale focus op strategie executie.

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen 2008. Omgaan met Diversiteit

Ronde van Vlaanderen 2008. Omgaan met Diversiteit Ronde van Vlaanderen 2008 Omgaan met Diversiteit Omgaan met diversiteit Diversiteitstest Referentiekader: omgaan met diversiteit Screeningsinstrument Doe de diversiteitstest! Vul de test individueel in.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

De Wakkere Burger promoot de participatie van burgers aan het beleid.

De Wakkere Burger promoot de participatie van burgers aan het beleid. Word politicus voor 1 dag UGent vakgroep Politieke Wetenschappen Centrum voor Lokale Politiek Onderzoek en onderwijs omtrent (lokale) politiek www.ugent.be/ps/politiekewetenschappen/clp Thibaut.renson@ugent.be

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Over de. Bernard van Leer Foundation

Over de. Bernard van Leer Foundation Over de Bernard van Leer Foundation Wie wij zijn De Bernard van Leer Foundation gelooft dat het realiseren van een sterke start voor alle jonge kinderen niet alleen goed is om te doen vanuit moreel perspectief,

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

1. Is er al onderzoek gebeurd naar het percentage jongeren van vreemde origine in de Vlaamse jeugdbewegingen?

1. Is er al onderzoek gebeurd naar het percentage jongeren van vreemde origine in de Vlaamse jeugdbewegingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 39 van BART SOMERS datum: 13 november 2014 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Jongeren van vreemde origine Het aantal jongeren

Nadere informatie

Fonds 3AMB pour l éducation et la formation.

Fonds 3AMB pour l éducation et la formation. Fonds 3AMB pour l éducation et la formation Opleiding voor jongvolwassenen in landen buiten West-Europa die zich in probleemsituaties bevinden Ondersteunde projecten 2010-2013 www.kbs-frb.be/3amb.htm Fonds

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren

Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren Workshop levensverhalen van Duitse soldaten infobrochure voor leraren Deze infobrochure bevat een inhoudelijke beschrijving van de workshop en zijn doelstellingen. Ten tweede vinden begeleidende leraren

Nadere informatie

Beleidsplan Unie van Betrokken Ouders

Beleidsplan Unie van Betrokken Ouders Beleidsplan 2015-2020 Unie van Betrokken Ouders Plaats: Apeldoorn Datum: 18-11-2014 Inhoudsopgave INLEIDING 1 UVBO- SCHEMA 2 ORGANISATIEBESCHRIJVING 3 MISSIE 3 VISIE 3 SPEERPUNTEN 4 KRITISCHE SUCCESFACTOREN

Nadere informatie

VISIE. Met opvoeden en onderwijzen beogen leerkrachten de harmonische ontplooiing van de totale persoon.

VISIE. Met opvoeden en onderwijzen beogen leerkrachten de harmonische ontplooiing van de totale persoon. Met opvoeden en onderwijzen beogen leerkrachten de harmonische ontplooiing van de totale persoon. OPVOEDEN en LEREN is gebaseerd op een draagvlak van STEUNEN, STUREN EN STIMULEREN: Om binnen de grenzen

Nadere informatie

Beleidsvisie Sociaal Werk

Beleidsvisie Sociaal Werk Beleidsvisie Sociaal Werk Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het momentum Groot enthousiasme voor deelname aan werkgroepen Sociaal werkers uit verschillende sectoren en

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS OPROEP VOOR PROJECTEN 2016 AWARDSPROGRAMMA 4 INLEIDING 6 BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA VORMING VAN KANSARME

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

Diverse school, diverse kansen

Diverse school, diverse kansen Diverse school, diverse kansen Stel je buur de volgende 3 vragen: 1. Hoe kom jij in aanraking met diversiteit in onderwijs? 2. Wat is het eerste gevoel dat jij hebt wanneer je denkt aan diversiteit? 3.

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie