Voortgangsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport 2009-2010"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw 1

2 2

3 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw Dit voortgangsrapport werd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2010 te Gent goedgekeurd. René De Pauw Voorzitter Koen Ideler Secretaris - penningmeester 3

4 4

5 Inhoud INHOUD... 5 WOORD VOORAF... 9 DEEL 1: BESCHRIJVING VAN DE WERKING BINNEN DE DOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSPLAN BELEIDSUITDAGING 1: VISIE A. BESCHRIJVING Diversiteitsbeleid Integrale toegankelijkheid Onze werking naar partners en publiek Onze interne werking Visie op leren en de educatieve functie Visie op de culturele functie B. TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BELEIDSUITDAGING 2: DIENSTVERLENING A. BESCHRIJVING In samenwerking vormingsactiviteiten opzetten We werken in enkele gemeenten samen met partners een seizoensprogammatie uit Met partners in de regio zoeken we, proactief en in aansluiting op hun werking, naar (duurzame) samenwerking op het vlak van specifieke thema s, formules en doelgroepen We geven opvolging aan specifieke vragen naar vormingsactiviteiten Ondersteuning Begeleiden bij het ontwikkelen van een vormingsbeleid en het organiseren van vormingsactiviteiten Deelnemen aan of organiseren van overlegplatforms Doorverwijzen naar de geschikte aanbieder Freelancerswerking Educatieve zoekrobot (= organiseer zelf) Freelancersontmoetingsdag Recrutering en intake van freelancers Opvolging en begeleiding van freelancers WIKI-DMS-Forum voor leesgroepbegeleiders Infoknooppunt voor niet-formele vorming Educatieve kaart van onze regio Leer- en cultuurmarkten, vormingsbeurzen Samenwerking met de Stap Inventariseren vormingslokalen in de regio Bepalen van behoeften Behoeften aan aangepaste vormingen B. TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN UIT HET BELEIDSPLAN

6 BELEIDSUITDAGING 3: EIGEN AANBOD A. BESCHRIJVING Inhoudelijke ontwikkeling van ons aanbod Thematische diversiteit Behoeftegericht werken Visie op leren Uitwerken van een rolbeschrijving per themagebied Een aanbod vorm geven vanuit de culturele functie Vernieuwende initiatieven Opleiding voor begeleiders Werken naar doelgroepen Vrijwilligers Maatschappelijk kwetsbare groepen Etnisch-culturele minderheden Afspraken i.v.m. de organisatie van ons vormingsaanbod B. TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BELEIDSUITDAGING 4: EXTERNE COMMUNICATIE A. BESCHRIJVING De creatie en de implementatie van een vernieuwde huisstijl Verdere ontwikkeling van het tijdschrift Goedgevonden Uitbouw van de website Bijkomende promotie van het eigen aanbod ings Projectpromotie en flankerende promotie voor cursussen Vormingplus-promotie Pers: audiovisuele media, kranten en tijdschriften Promotie via regionale kanalen Voorstellingsfolder voor partners Goedgebrieft, de nieuwsbrief voor partners B. TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BELEIDSUITDAGING 5: INTERNE WERKING A. BESCHRIJVING Medewerkersbeleid Functieomschrijvingen en functioneringsgesprekken Deskundigheidsontwikkeling Vrijwilligersbeleid IKZ-beleid Opvolgen van het jaarplan Zichtbaar maken van de werking via gegevensregistratie Interne evaluatie in het kader van de lerende organisatie Interne communicatie Beleidsplanning voor Financieel beleid/administratief beleid Prijsbeleid cursussen Samenwerkingsovereenkomsten met partners en aannemingsovereenkomsten met freelancers Cursusadministratie, algemene administratie en externe communicatie ICT Wiki s voor Vormingplus Group-Office Scarabee Bestuurlijke werking Bestuursvergaderingen

7 B. TOETSING AAN DE DOELSTELLINGEN UIT HET BELEIDSPLAN DEEL 2: VERHOUDING VAN DE WERKING T.O.V. DE DECRETALE BEOORDELINGSELEMENTEN HET PUBLIEKSBEREIK DE MATE WAARIN DE VOLKSHOGESCHOOL KANSENGROEPEN BEREIKT, OF VIA HET WERKEN MET MULTIPLICATOREN VAN BETEKENIS IS VOOR KANSENGROEPEN DE SPREIDING VAN HET AANBOD OVER DE REGIO DE WIJZE VAN BEKENDMAKING VAN HET AANBOD DE DIVERSITEIT VAN HET AANBOD DE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING VAN HET AANBOD DE BESCHIKBARE INFRASTRUCTUUR DE PROFESSIONELE UITBOUW DE NETWERKVORMING DE SAMENWERKING MET DE GESPECIALISEERDE VORMINGSINSTELLINGEN DE EIGEN BIJDRAGE AAN HET OVERLEG MET DE VOLKSHOGESCHOLEN UIT DE ANDERE REGIO S DE INVULLING VAN DE CULTURELE EN GEMEENSCHAPSVORMENDE FUNCTIE HET AANTAL UREN PROGRAMMA S DEEL 3: EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 2009 IN CIJFERS AANTAL ACTIVITEITEN EN VORMINGSUREN ALGEMEEN OVERZICHT PER THEMAGEBIED OVERZICHT PER PROGRAMMATIEVORM OVERZICHT PER SEIZOEN OVERZICHT PER GEMEENTE DEELNEMERSBEREIK BIJLAGEN BIJLAGE 1: ACTIVITEITENLIJST BIJLAGE 2: BESCHRIJVING VAN ENKELE PRAKTIJKEN DAG VAN DE DIALOOG OUDERS ALS ONDERZOEKERS DZJAMBO! EEN LEESGROEP IN JOUW BIB! FILOCAFÉ ZOMERS KOKEN OP DE BIOBOERDERIJ BIJLAGE 3: PERSONEELSLIJST EN OVERZICHT GEVOLGDE OPLEIDINGEN BIJLAGE 4: LIJST AV PER 31/12/

8 8

9 Woord vooraf In 2009 bouwden we de werking verder uit volgens de sporen die in 2007 en 2008 zijn getrokken. Enkele belangrijke vernieuwingen in 2009 zijn: 1. De uitbreiding van de seizoensprogrammatie in de regio buiten Gent door een samenwerking met de stad Deinze en de gemeente Knesselare. 2. Een verhoging, gespreid over de hele regio, van het aantal specifieke samenwerkingen met partners. Het gaat onder meer om projecten zoals Met oud en jong van lied naar song in Maldegem en St-Laureins, om de Dag van de Dialoog in Gent. 3. We gingen ook van start met de programmatie van Spring Mee, een open vormingsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen. 4. De start van het uitwerken van een meerjarenplan interculturaliseren en het aangaan van een Grundtvig leerpatnershap Immigrants as active citizens by choice voor de periode 1 augustus 2009 tot 1 augustus In 2010 leggen we dezelfde accenten. We ontwikkelen verder op dezelfde sporen en volgen de gestarte initiatieven verder op. Het eerste deel van dit voortgangsrapport beschrijft de evaluatie van onze werking in 2009 en de plannen voor 2010 binnen de doelstellingen van het beleidsplan. De plannen voor 2010 worden genummerd in acties. In Deel 2 verhouden we onze werking t.o.v de 13 decretaal bepaalde beoordelingselementen. In Deel 3 maken we een cijfermatige analyse van onze educatieve activiteiten. De bijlagen bevatten een activiteitenlijst, een beschrijving van enkele educatieve praktijken, een personeelslijst en een overzicht van de gevolde opleidingen en een lijst van de algemene vergadering. Ter voorbereiding van dit voortgangsrapport organiseerden we met het team eind 2009 een jaarplanningsdag. Iedere medewerker gaf ook input of schreef mee aan bepaalde delen van dit voortgangsrapport. 9

10 10

11 Deel 1: Beschrijving van de werking binnen de doelstellingen van het beleidsplan 11

12 12

13 Beleidsuitdaging 1: Visie Vanuit een duidelijke en gemeenschappelijke visie ontwikkelen en verfijnen wij verder onze kijk op de opdrachten en taken van de regionale volkshogeschool. A. Beschrijving 1.1. Diversiteitsbeleid In oktober 2007 keurden we het diversiteitsplan goed op de Raad van Bestuur. Dit diversiteitsplan omvat een visie op diversiteit en een actieplan. Het actieplan wordt opgedeeld in drie luiken 1. Doelen en acties i.v.m. integrale toegankelijkheid 2. Doelen en acties i.v.m. onze diensten 3. Doelen en acties i.v.m. onze interne werking Hieronder geven we een beschrijving van de specifieke acties die in 2009 werden gerealiseerd en de specifiek geplande acties voor Integrale toegankelijkheid We stellen ons als doel om onze werking tegen eind 2010 integraal toegankelijk te maken. Dit betekent dat onze interne werking, aanbod en communicatie effectief bereikbaar, betreedbaar, betaalbaar en bruikbaar is voor iedereen. Dat mensen er onafhankelijk en op gelijkwaardige wijze aan kunnen deelnemen. De uitgangspunten voor een integraal toegankelijke werking staan nader omschreven in het diversiteitsplan. Voor deze uitgangspunten hebben we permanente aandacht Actie 1: In 2009 was er expliciet aandacht voor de onderstaande acties. Deze actie werd uitgevoerd zoals gepland. 1. Op basis van het ATO-rapport werden enkele kleine aanpassingen aangebracht aan onze gebouwen. In één vormingslokaal en aan het onthaal werden ringleidingen geïnstalleerd. 2. We zorgden voor een goede communicatie over de bereikbaarheid van onze lokalen n.a.l.v. de geplande infrastructuurwerken aan het Sint-Pietersstation Onze werking naar partners en publiek Enerzijds willen we onze diensten zo inclusief mogelijk uitbouwen door zoveel mogelijk drempels weg te nemen en randvoorwaarden te faciliteren. Anderzijds willen we gerichte inspanningen ondernemen naar kansarmen, personen met een beperking, mensen uit een etnisch-culturele minderheid. We hebben hiervoor aandacht in alle delen van onze werking naar partners en publiek: het opzetten van vormingsactiviteiten, ondersteuning, freelancerswerking, infoknooppunt, behoeftedetectie en bekendmaking. De uitgangspunten staan nader omschreven in ons diversiteitsplan In 2009 hebben we enkele specifieke acties gerealiseerd in onze werking naar partners en publiek (cf actie 21, actie 30, actie 31, actie 36)

14 De acties in onze werking naar partners en publiek die ons diversiteitsbeleid helpen realiseren staan beschreven onder de acties 18, 26, 27, Onze interne werking We integreren in ons algemeen beleid, in het personeelsbeleid en het financieel beleid de principes en acties uit het diversiteitsplan. We nemen jaarlijks de verantwoordelijkheid in het plannen, uitvoeren en evalueren van dit beleid Actie 2: Deze actie werd uitgevoerd zoals gepland. 1. We volgden de geplande acties voor 2009 op en formuleerden nieuwe acties voor De voorziene middelen voor opvolging van het ATO-rapport, voor communicatie acties en voor werkingsmiddelen voor vormingsinitiatieven in het kader van het diversiteitsbeleid werden aangewend. 3. Extra actie: In 2009 startten we een begeleidingsproces met Intercultureel Netwerk Gent (ING) om een strategisch meerjarenplan interculturaliseren uit te werken. In 2009 maakten we vooral een interne en externe analyse en hebben we de aanzet gegeven tot een strategie In 2010 leggen we de klemtoon op het verder uitwerken van een actieplan interculturaliseren (cf actie 27 ) Visie op leren en de educatieve functie 2009 Op 30 maart 2009 organiseerden we onze tweede freelancersontmoeting. Het doel was om de band aan te halen met Vormingplus Gent-Eeklo en samen de kwaliteit van onze educatieve activiteiten te bevorderen. Er werden twee workshops georganiseerd: 1. de kunst van het zelf vragen stellen (begeleiding: Yves Larock, Stichting Lodewijk de Raet) 2. levendig en creatief leren in een groep, kennismaken met het TGI-model (begeleiding: Mieke De Veuster) (cf actie 13) We volgden de evoluties rond EVC s op via infomomenten van SoCius en FOV (cf actie 24) In 2010 doen we het volgende 1. We volgden de evoluties rond EVC s op via infomomenten van SoCius en FOV. 2. We verkennen nieuwe denkwijzen omtrent een visie op leren en bekijken wat deze kunnen betekenen voor onze visie op leren en de educatieve functie. (cf actie 21) 1.3. Visie op de culturele functie 2009 In 2009 bespraken we een nieuwe visietekst op de culturele functie. Daarna hielden we met het team een denkoefening over hoe we met concrete initiatieven invulling kunnen geven aan het cultureel project water. Dit is een project met de drie Oost-Vlaamse Vormingpluscentra voor de periode (cf actie 26). 14

15 2010 In 2010 geven we invulling aan het provinciaal project water van de drie Oost-Vlaamse Vormingpluscentra (cf actie 23). 15

16 B. Toetsing aan de doelstellingen uit het beleidsplan Strategische doelstelling 1 : Eind 2009 is onze werking aantoonbaar gestoeld op onze gemeenschappelijk gedeelde visie. Operationele doelstelling 1.1. : Eind 2006 hebben we met alle geledingen van de organisatie een gemeenschappelijk visie ontwikkeld op onze decretale opdrachten en taken. Indicator : Eind 2006 is er een gemeenschappelijk gedragen visietekst i.v.m. de decretale opdrachten en taken, goedgekeurd door de Raad van Bestuur en opgenomen in de kwaliteitsdocumentatie. Deze doelstelling is gerealiseerd in Operationele doelstelling 1.2. : Vanaf 2007 communiceren wij duidelijk over onze eigen visie in alle contacten met de regelgevende en subsidiërende overheden. Indicator : Vanaf 2007 worden het jaarplan, het jaarverslag en de rapportages voor de subsidiërende overheden gecheckt op de kenmerken, die deel uitmaken van onze visie op de decretale opdrachten en taken 2009 en 2010 In deel 1 van het voortgangsrapport beschrijven we voor onze werking de realisaties van het voorbije jaar en de plannen voor het komende jaar. In deel 2 omschrijven we hoe we invulling geven aan de culturele en de gemeenschapsvormende functie. Deze doelstelling is gerealiseerd. Operationele doelstelling 1.3. : Tegen eind 2007 hebben wij een visie ontwikkeld over de inclusieve werking van onze organisatie. Indicator : Eind 2007 is er een gemeenschappelijk gedragen visietekst en stappenplan i.vm. diversiteitsbeleid, goedgekeurd door de Raad van Bestuur en opgenomen in de kwaliteitsdocumentatie. Deze doelstelling is gerealiseerd in Operationele doelstelling 1.4. : Tegen eind 2009 is onze gemeenschappelijke visie aantoonbaar geconcretiseerd in onze werking. Indicator : In elk jaarverslag vanaf 2006 is er een hoofdstuk opgenomen i.v.m. (a) de keuzes die we dat jaar gemaakt hebben vanuit onze visie en (b) de effecten van deze keuze op onze werking Indicator : Uit de evaluatie van onze werking eind 2009 blijkt dat onze visie geïmplementeerd is en 2010 In deel 1 van het voortgangsrapport beschrijven we voor onze werking de realisaties in 2009 en de plannen voor In deel 2 wordt bij de beoordelingselementen omschreven hoe we invulling geven aan de culturele en de gemeenschapsvormende functie in 2009 en hoe we dit in 2010 willen invullen. De interne analyse van onze werking i.f.v. de opmaak van een nieuw beleidsplan toont aan dat we onze werking ontwikkeld hebben in de richting van onze visie. Deze analyse gaf ook aan wat we minder goed doen en hoe we onze werking willen 16

17 bijsturen. In het beleidsplan zullen deze nieuwe keuzes worden ingevoegd. Deze doelstelling is gerealiseerd. 17

18 18

19 Beleidsuitdaging 2: Dienstverlening Om samenwerking te stimuleren met onze potentiële partners, investeren we in een samenhangende dienstverlening die zij als waardevol en inzetbaar (h)erkennen. A. Beschrijving Eind 2006 formuleerden we 7 diensten om onze decretale opdrachten uit te bouwen: 1. Een vormingsaanbod, gespreid in de regio voor een groter en divers publiek 2. Freelancerwerking 3. Infoknooppunt 4. Behoeftebepaling 5. Bekendmaking 6. Partners ondersteunen 7. Beleidsgericht werken We beschrijven hieronder onze samenwerking met partners in het kader van deze diensten. De dienst bekendmaking wordt uitgebreid beschreven onder beleidsuitdaging 4. De dienst beleidsgericht werken wordt niet langer apart uitgewerkt, maar is een aspect van de andere diensten. Door het uitbouwen van deze diensten willen we onze rol als motor van de niet-formele vorming in de regio waarmaken. We willen hierbij ook toewerken naar meer coördinatie en afstemming van het niet-formele vormingsaanbod in de regio. Dit doen we ondermeer door 1. het opstellen van een educatieve kaart van onze regio en het ontsluiten van informatie over educatieve behoeften. 2. op basis van deze informatie in samenwerking met partners een afgestemd aanbod te ontwikkelen. 3. het begeleiden van gemeenten en regionale organisaties bij het ontwikkelen van een afgestemd aanbod in hun werkingsgebied. 4. deel te nemen aan verschillende overlegplatforms in de regio. 5. het bekendmaken van het globale aanbod in de regio 6. het organiseren van activiteiten in samenwerking en afstemming met partners. Om een samenwerking rond één of meerdere van deze diensten vorm te geven, bouwen we netwerken uit met freelancers, vormingsinstellingen, organisaties, gemeenten en sleutelfiguren in de regio Actie 3: Deze actie werd uitgevoerd zoals gepland. In 2009 bouwden we netwerken uit met gemeenten, organisaties en sleutelfiguren in onze regio, o.a.: 1. We voerden een gesprek met de cultuurambtenaar van Lochristi om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. 2. We contacteerden en bevroegen regionale organisaties in het Meetjesland actief rond natuur, milieu en streekverkenning in functie van afstemming van het aanbod. Uit de bevraging bij de betreffende organisaties (VELT, CVN, Inverde, Mondina, Landelijke Gilden, Natuurpunt en partners, Plattelandscentrum, Regionaal landschap, Erfgoedcel, gidsenvereniging en toerisme Meetjesland) bleek dat verder overleg in deze fase niet nodig was omdat er weinig of geen vragen en behoeften zichtbaar waren die om invulling vroegen. 19

20 3. Onze contacten met de stedelijke bibliotheek Gent om de samenwerking uit te breiden leidde in 2009 nog niet tot een concreet resultaat. 4. Met Circa, cultuurcentrum Gent, werden samenwekingsmogelijkheden afgetast en werd een aanbod vorm gegeven n.a.v. de Week van de Amateurkunsten We stelden onze werking voor op het bibliotheekoverleg Meetjeslandse bibliotheken van COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) en gingen het gesprek aan over vorming in deze bibliotheken. 6. We volgden de werking op van COMEET door te zetelen in de Adviesgroep en de werkgroepen. Dit maakt het tegelijk mogelijk om in deze regio ons netwerk te verstevigen en uit te breiden. 7. We onderzochten de bestaande praktijken van samenwerking met sociaal-culturele verenigingen in de verschillende volkshogescholen en organiseerden een focusgroepsgesprek met beroepskrachten van verenigingen in voorbereiding van het beleidsplan De regionale en provinciale koepels van sociaal-culturele verenigingen ontvangen de digitale nieuwsbrief, Goedgebrieft. 8. In een verkennend gesprek met de coördinator van de Brede Schoolwerking in Gent onderzochten we de mogelijkheden tot samenwerking. Dit wordt in 2010 verder onderzocht. 9. We namen deel aan de vergaderingen van de cultuurraad Gent Actie 1 : In 2010 bouwen we netwerken uit met gemeenten, organisaties en sleutelfiguren in onze regio, o.a.: 1. We zetelen in de Adviesgroep, volgen de werkgroepen van COMEET op en werken het reflectietraject op de werking van COMEET mee uit. 2. We nemen deel aan de vergaderingen van de Cultuurraad Gent. 3. We onderzoeken met Circa verder hoe we een aanbod kunnen uitbouwen en spreiden in de buurten en deelgemeenten van Gent. 4. We knopen verdere gesprekken aan met de bibliotheek van Lochristi en met de cultuurbeleidscoördinator van Melle In samenwerking vormingsactiviteiten opzetten Samen vormingsactiviteiten opzetten is onze voornaamste vorm van samenwerking met partners in de regio. Deze samenwerking krijgt vorm langs drie strategieën: 1. We werken in enkele gemeenten samen met partners een seizoensprogammatie uit. 2. Met partners in de regio zoeken we proactief en in aansluiting op hun werking naar (duurzame) samenwerking op het vlak van specifieke thema s, formules en doelgroepen. 3. We geven opvolging aan specifieke vragen naar vormingsactiviteiten We werken in enkele gemeenten samen met partners een seizoensprogammatie uit. We willen op een beperkt aantal plaatsen - goed gespreid in de regio - een seizoensprogrammatie uitwerken. We kiezen voor een samenwerking met gemeenten die een uitstraling hebben op omliggende gemeenten en die in staat zijn vorming te verankeren in hun werking. De samenwerking met deze partners verloopt gestructureerd. Jaarlijks organiseren we een evaluatie- en planningsgesprek. De afspraken en engagementen worden vastgelegd in een samenwerkingsnota. In de periode van uitvoering zijn er veelvuldige contacten ter opvolging Actie 4: Deze actie werd uitgevoerd zoals gepland. In 2009 realiseerden we de volgende acties i.v.m. de seizoensprogrammaties in de regio: 20

21 1. We volgden de bestaande structurele samenwerkingen op met de volgende partners: het GC t Groenendal in Merelbeke, de bibliotheek Oosterzele, het CC Evergem, het CC De Herbakker in Eeklo, de bibliotheek Knesselare en het Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen in Deinze. 2. In het najaar 2009 zijn we in samenwerking met het Cultuurcentrum Wachtebeke gestart met de organisatie van een bescheiden aantal vormingsactiviteiten. Het vormingsprogramma krijgt inhoudelijk vorm door overleg met de cultuurfunctionaris en de Seniorenclub die verbonden is aan het Cultuurcentrum. Op langere termijn wordt een verbreding van thema s en doelgroepen nagestreefd. 3. We bouwden de samenwerking met de stad Deinze verder uit in de vorm van een seizoensprogrammatie in het Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen en de bibliotheek Deinze. Deze programmatie gebeurt in een planningsteam bestaande uit de centrumleidster van het dienstencentrum, de bibliothecaris en de cultuurbeleidscoördinator. 4. In de gemeente Knesselare werd er vorming gepland in afstemming met andere lokale partners. Via dit netwerk konden we in afstemming met het bestaande aanbod vorming organiseren en konden we in samenwerking met verschillende lokale partners (bibliotheek, CM-afdeling, KVLV-afdeling, RVT, dienstencentrum) een lokaal gedragen vormingsaanbod verzorgen Actie 2 : We ondernemen de volgende acties i.v.m. een gespreide seizoensprogrammatie in de regio: 1. We volgen de bestaande samenwerkingen in functie van seizoensprogrammatie in onze regio op met de volgende partners in zeven gemeenten uit onze regio: bibliotheek Deinze en Lokaal Dienstencentrum Elfdorpen in Deinze, bibliotheek Knesselare, CC Evergem, CC De Herbakker in Eeklo, GC t Groenendal in Merelbeke, bibliotheek Oosterzele, CC Wachtebeke. In samenspraak met deze partners gaan we zoveel mogelijk het gesprek aan met vertegenwoordigers of toeleiders uit de gemeente teneinde een optimale gedragenheid van het vormingsaanbod te creëren. 2. We overleggen met relevante partners (in eerste instantie met Circa) in Gent om te onderzoeken of en hoe we een vormingsaanbod gespreid in Gent kunnen organiseren Met partners in de regio zoeken we, proactief en in aansluiting op hun werking, naar (duurzame) samenwerking op het vlak van specifieke thema s, formules en doelgroepen. Naast de seizoensprogrammatie in enkele gemeenten in onze regio, zoeken we ook met andere partners samenwerking voor specifieke activiteiten. We willen onze werking ook op deze manier verankeren in de regio en door de krachten te bundelen nieuwe activiteiten organiseren en een nieuw publiek aanspreken. De meeste van deze activiteiten vragen een intens overleg en samenwerking met alle betrokken actoren en zijn dus tijdsintensief Actie 5: In 2009 zetten we sterk in op het ontwikkelen van samenwerkingen rond vorming aansluitend op de werking van partners. De voorziene acties werden uitgevoerd. 1. In samenwerking met het bibliotheekoverleg ZOVLA (Zuid-Oost-Vlaanderen), het streekgericht biblitoheekbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender werkten we een vormingsaanbod over poëzie uit. Deze samenwerking leidde tot vier vormingen (beschouwend en creatief) tussen Poëziedag 2009 en Poëziedag Dit project liet ons toe met vijf bibliotheken (Sint-Martens-Latem, De Pinte, Gavere, Zulte, Nazareth) uit ons werkingsgebied 21

22 samen te werken. Naar aanleiding van die vormingen groeide er in de bibliotheek Gavere een poëzieleesgroep. 2. I.s.m. Kompas vzw, het onthaalbureau Gent, organiseerden we de interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo (cf actie 31). 3. I.s.m. het Huis van het Nederlands organiseerden we Dzjambo-zomer, vier uitstappen in Vlaanderen voorbereid door de Dzjambo-vrijwilligers voor nieuwkomers die een NT2 aanbod volgen (cf actie 31). 4. I.s.m. de Stedelijke Bibliotheek Gent organiseerden we 12 leesgroepen. Voor de leesgroepbegeleiders werd een intervisietraject opgezet i.s.m. Leesweb. 5. Het intergenerationeel vormingsproject over cultureel erfgoed Met oud en jong van liedje naar song werd uitgevoerd en loopt verder in Dit project, met middelen van de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met de Erfgoedcel Meetjesland van COMEET, het Plattelandscentrum Meetjesland en de cultuurdienst Maldegem, leidde tot de volgende acties in 2009: o Creatieve workshops over muzikaal erfgoed in Maldegem op de Dag van de Intergenerationele Solidariteit, tijdens de Week van de Amateurkunsten, op 29 april 2009: workshop a capella, workshop rappen in t Maldegems, workshop radio maken, workshop De Lange Zangtafel, workshop Dans. o Voorstelling van het project als praktijkvoorbeeld op de studiedag Rewind & FastForward (23/10/2009) van FARO over intergenerationeel werken in de cultureel-erfgoedsector. o Uitwerken van het educatieve pakket Creatief aan de slag met muzikaal erfgoed : publicatie en cd. 6. We startten een samenwerking met het Plattelandscentrum Meetjesland in Sint- Laureins over vorming, aansluitend bij het thema van plattelandsbeleving. Dit resulteerde in een programmatie van drie vormingen in Met Circa, cultuurcentrum Gent, werden n.a.l.v. de week van de amateurkunsten enkele workshops georganiseerd. Deze gingen helaas niet door wegens te weinig inschrijvingen. 8. I.s.m. de federaties van allochtone zelforganisaties (VOEM en FZOVL) werkten we een project uit rond de Europese en Vlaamse verkiezingen. Vormingplus zette een kadervorming op voor de kadervrijwilligers van de aangesloten zelforganisaties. Een drietal organisaties organiseerden nadien vorming voor hun eigen achterban (cf actie 31). 9. I.s.m. Intercultureel Netwerk Gent en de Integratiedienst van de stad Gent organiseerde we op 27 oktober de Dag van de Dialoog. In totaal waren 30 organisatie betrokken bij de organisatie van 22 dialoogtafels. Er namen 150 Gentenaars deel (cf actie 31). 10. In het voorjaar werd het filocafé georganiseerd met het Volkshuis in Gent. Sinds het najaar 2009 gaat het filocafé door in café Het Onverwacht Geluk. We organiseerden ook de estafette filocafé mee. Deze ging in 2009 door in Antwerpen met een 50-tal deelnemers. 11. Tijdens de Week van de Vrijwilliger, die plaatsvond van 1 tot 8 maart 2009, organiseerden we in Deinze, Eeklo en Gent in totaal 12 kennismakingsbezoeken voor kandidaat-vrijwilligers aan organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Negen bezoeken hebben effectief plaatsgevonden (cf actie 29). 12. Samen met de Gezinsbond afdeling Gent organiseerden we de infosessie Onze kinderen veilig online. Deze werd helaas afgelast wegens te weinig inschrijvingen. 13. I.s.m. het Poëziecentrum Gent organiseerden we poëzieleesgroepen. In het najaar 2009 werd een tweede poëzieleesgroep opgestart. 14. I.s.m. Academie Levenseinde, LEIF (Levenseinde Informatie Forum) en CMD (Centrum Morele Dienstverlening) werd een lezing georganiseerd rond euthanasie en wilsbeschikking. Vanuit deze samenwerking werd voor 2010 samen met LEIF en 22

23 het Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo een cursus aspecten van het levenseinde uitgewerkt rond de thema s patiëntenrechten, wilsbeschikking, euthanasie en palliatieve zorg. 15. Samen met de erkende levensbeschouwelijke organisaties in Gent, HVV Oost- Vlaanderen en CCV werd een reeks Levensbeschouwelijke bezoeken georganiseerd. Wegens te weinig inschrijvingen konden deze helaas niet doorgaan. 16. Samen met de Gezinsbond werd een oefenschool voor ouders rond grenzen stellen georganiseerd. 17. I.s.m. de andere Oost-Vlaamse Vormingpluscentra en CEDES organiseerden we een training voor welzijnswerkers en sociaal-cultureel werkers over de gezondsheidskuur van nonkel Tuur. Dit is een vormingspakket om met kansarmen te werken rond gezondheid (cf actie 30). 18. We namen deel aan het project Ouders als onderzoekers van het VCOK door het begeleiden van een oudergroep (cf actie 30). 19. I.s.m. CM-Midden-Vlaanderen werd een cursus NLP georganiseerd in Deinze, Eeklo en Gent. 20. We continueerden de samenwerking met Imavo en het Masereelfonds in Gent voor de organisatie van een reeks rond kopstukken uit de filosofie. 21. I.s.m. de stad Gent, Dienst sociale voorzieningen, werd een vorming georganiseerd over de Vlaamse en Europese verkiezingen (cf actie 30). 22. Samen met de Alzheimer Liga, het gemeentebestuur en de bibliotheek van Oosterzele organiseerden we een lezing met prof. Christine Van Broeckhoven over De genetica van de ziekte van Alzheimer 2010 Actie 3 : We gaan o.a. de volgende specifieke samenwerkingen aan: 1. We overleggen met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van bibliotheken over een mogelijk vormingsaanbod in het kader van de Bibliotheekweek of als onderdeel van hun uitbreidingsactiviteiten. 2. We plannen vormingsactiviteiten in de gemeenten Sint-Laureins en Maldegem in het kader van de Week van de Amateurkunsten. 3. Het intergenerationeel vormingsproject over cultureel erfgoed Met oud en jong van liedje naar song loopt verder in We werken samen met het Plattelandscentrum Meetjesland aan een vormingsaanbod over landbouw en plattelandsbeleving en hanteren hierbij verschillende invalshoeken. 5. We werken samen met lokale partners in het kader van het provinciaal project over water (i.s.m. de drie Oost-Vlaamse Vormingplussen). 6. We organiseren de interculturele ontmoetingsgroep Dzjambo. 7. We participeren verder aan het project Ouders als onderzoekers. 8. We organiseren verder leesgroepen i.s.m. de Stedelijke Bibliotheek Gent. 9. We organiseren verder poëzieleesgroepen met het Poëziecentrum Gent. 10. We organiseren het filocafé in Gent. 11. Samenwerking met LEIF en Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo rond aspecten van het levenseinde. 12. We organiseren oefenscholen voor ouders i.s.m. de Gezinsbond. 13. We organiseren een nieuwe Dag van de Dialoog in We werken mee aan de Week tegen racisme in Gent We geven opvolging aan specifieke vragen naar vormingsactiviteiten Organisaties die een vormingsvraag hebben, kunnen ons contacteren. Indien mogelijk organiseren we samen met hen een vormingsactiviteit. Indien we zelf geen aanbod beschikbaar hebben, verwijzen we hen door naar de geschikte aanbieder. 23

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren 12 december 2012 Vormingsinstellingen Infomoment visitatoren Sociaal-culturele vormingsinstellingen Volkshogescholen of Vormingpluscentra Gespecialiseerde vormingsinstellingen Syndicale vormingsinstellingen

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Voorstelling rapport behoeftedetectie Doelstelling, opzet en methodologie Inhoud van de behoeftedetectie

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding voor de Freelance- medewerker

Handleiding voor de Freelance- medewerker Handleiding voor de Freelance- medewerker Je hebt nog zoveel te ontdekken Volkshogeschool Vlaamse Ardennen -Dender vzw Sint-Annastraat 8 9620 Zottegem 09 330 21 30 vlad@vormingplus.be 1 Handleiding voor

Nadere informatie

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Herlinde Trenson Schepen Kinderopvang Kinderopvang : samenwerken Aanleiding Totaal concept Knesselare Traject Partners Partners en hun rol Rol coördinator

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ

OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ OMGEVINGSANALYSE EN LITERATUURSTUDIE AANBOD OPVOEDINGSONDERSTEUNING BIJ 10- TOT 17-JARIGEN ANTWERPEN PRESENTATIE 27 OKTOBER 2015 1 SITUERING VAN HET ONDERZOEK 4 grote onderdelen: literatuurstudie focusgroep

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat)

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat) Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2013 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan?

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Cliënten van vreemde origine vinden soms moeizaam hun weg naar zorgvoorzieningen en zijn bovendien moeilijk te bereiken. Dit wil niet zeggen dat ze geen

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

Aandachtspunten merk. Comeet:

Aandachtspunten merk. Comeet: Aandachtspunten merk Comeet: - Logo s tot een minimum beperken. Reeds te veel representatie met huidige overheden bij bijvoorbeeld projectsubsidies. - Duidelijke zichtbaarheid van eigen inspanningen is

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote x aanbod aan activiteiten wordt

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 De grote x aanbod aan activiteiten wordt .01 Het bestaand gemeentelijk cultureel.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote aanbod aan activiteiten wordt revoluties" op 05/01; 12/01 en 19/01 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of vernieuws.01.02

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Er was eens. in 2012

Er was eens. in 2012 Er was eens in 2012 Hoe het allemaal begon Bibliotheekweek 2012 met website ww.bibstevanhetland.be Verwendag met de interactieve brunch XXL vooraf brainstorm met wat willen we te weten komen, waaruit

Nadere informatie

Provinciaal participatiebeleid van ouderen

Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen 5 pijlers : 1. Organiseren van inspraak en participatie bij het provinciaal ouderenbeleid 2. Subsidiebeleid : ouderenverenigingen,

Nadere informatie

steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk ONTDEK ONS AANBOD VOOR 2016

steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk ONTDEK ONS AANBOD VOOR 2016 steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk ONTDEK ONS AANBOD VOOR 2016 Onze samenleving is voortdurend in beweging. Oude vormen, gewoontes en patronen worden in vraag gesteld. Deze evoluties brengen niet

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 1 TOEPASSINGSGEBIED 1. De werkingscode is van toepassing op alle leden van de pedagogische

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit Invulformulier voor goede praktijkvoorbeelden Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit 1. Naam van uw stad, gemeente of OCMW OCMW Gent 2. Praktijkvoorbeeld 2.1 Titel van het initiatief

Nadere informatie

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2016-2018 PI Beveren 1 1. Proces om tot actieplan te komen Voor de opmaak van dit tweede actieplan werd de keuze gemaakt om het coördinatieteam (CORT)

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC Een introductie Actuele beleidscontext - Aandacht voor EVC: beleidsnota s 2009-14 onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. - Oprichting van een kennisnetwerk EVC is

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Jaarverslag seniorenbeleid District Deurne 2004

Jaarverslag seniorenbeleid District Deurne 2004 Jaarverslag seniorenbeleid District Deurne 2004 Februari 2005 Han Van den Kieboom Seniorenconsulente district Deurne Inhoudstabel Inhoudstabel 2 Inleiding 3 1 Dienstverlening 3 1.1 De aangepaste sociale

Nadere informatie

De organisatie van opvoedingsondersteuning

De organisatie van opvoedingsondersteuning De organisatie van opvoedingsondersteuning 1. Wat is opvoedingsondersteuning? Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en andere opvoeders steun te bieden bij

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie: hoe kan je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie: hoe kan je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? Kinderopvang met een sociale functie: hoe kan je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? De sociale functie van kinderopvang houdt in dat: - de toegankelijkheid van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

marc.vandaele@zwijndrecht.be Op het menu Aperitiefhapje Het lokaal sociaal beleidsplan en het sociaal huis Voorgerecht Doelstelling van het sociaal huis Hoofdgerecht Productencatalogus Tussengerecht Samenwerking

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Lokaal netwerk mantelzorg

Lokaal netwerk mantelzorg Lokaal netwerk mantelzorg met ondersteuning van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen Voor de mantelzorger is nabijheid zeer belangrijk. In die zin is de mantelzorger voor alles wat hij of zij zou kunnen

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2011 Bekendgemaakt op 27 oktober 2011 Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Het inventariseren van roerend religieus erfgoed. Bert Van der Veken, provincie Oost-Vlaanderen Ans Van de Cotte, erfgoedcel Viersprong

Het inventariseren van roerend religieus erfgoed. Bert Van der Veken, provincie Oost-Vlaanderen Ans Van de Cotte, erfgoedcel Viersprong Het inventariseren van roerend religieus erfgoed Bert Van der Veken, provincie Oost-Vlaanderen Ans Van de Cotte, erfgoedcel Viersprong I I. Werking rond religieus erfgoed in Oost- Vlaanderen Wat is roerend

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Gebruikersparticipatie

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie Ik ben de Communicatiedienst van K&G Voor de onderstaande informatiebrochures hebben we een project gebruikersparticipatie opgezet: - Kind in Beeld - Voeding en beweging - Taalstimulering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005.

Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005. Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaandere Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Rol: Erfgoedconsulent bouwkundig en archeologisch erfgoed

Rol: Erfgoedconsulent bouwkundig en archeologisch erfgoed Doel van de functie De erfgoedconsulent zal instaan voor de uitvoering van de doelstellingen van de IOED rond archeologie en bouwkundig erfgoed. Het luik landschappelijk erfgoed zal door het Regionale

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Barometer lokale ouderenraden - Werking 2016

Barometer lokale ouderenraden - Werking 2016 Barometer lokale ouderenraden - Werking 2016 Aan de hand van een regelmatige barometerbevraging wenst de Vlaamse Ouderenraad, door de ogen van de lokale ouderenraden zelf, de noden en de evolutie van de

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie