EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EENHEID IN VERSCHEIDENHEID"

Transcriptie

1 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Een kwalitatieve beschrijving van arbeidszorg in de provincie Limburg Filip De Meyst Wetenschappelijk Medewerker Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw MEI 2006

2

3 Inhoudstafel Tabellenlijst...8 Figurenlijst...8 I. Inleiding en Probleemstelling Arbeidszorg in Limburg en Vlaanderen: een korte geschiedenis Algemene situering van het Pilootproject Arbeidszorg in Limburg Algemene situering van het onderzoeksproject Probleemstelling, doelstelling en algemene onderzoeksvraag II. Onderzoeksopzet Operationalisering van de onderzoeksvraag Uitwerking van de algemene onderzoeksvraag Methodologie: kwalitatieve bevraging Onderzoeksmethoden in de sociale wetenschappen Keuze voor een kwalitatieve onderzoeksmethode...25 III. Resultaten...27 A. Geestelijke Gezondheidszorg Inleiding: arbeidszorg in de sector van de geestelijke gezondheidszorg Situering: arbeidszorg in de dagactiviteitencentra Doelgroep Doelstellingen, visie, werking Arbeidszorg Wettelijk kader Algemene beschrijving Arbeidszorgsetting Wat is een arbeidszorgmedewerker? Setting en integratie begeleiding...40

4 3.3. Setting en integratie samenwerking met andere doelgroepen in de organisatie Setting en integratie infrastructuur Besluit: arbeidszorg is sterk geïntegreerd in het dagactiviteitencentrum Intake, screening en selectie Intakeprocedure Screening Modaliteiten Screening in twee fasen Selectie Modaliteiten Selectie in twee fasen Selectiecriteria Besluit: Intake, screening en selectie Arbeid op maat Werkaanbod en differentiatie Algemene werksetting: gericht op dagbesteding Verwachtingen betreffende arbeidsmatig presteren en algemene functioneren Algemene verwachtingen t.o.v. arbeidszorgmedewerkers Concrete regels, ziekteverlof en vakantieregeling Tijdsstructurering, arbeidsattitudes en arbeidsmatige activiteiten Werkdruk, rendement en strategieën Doorstroming naar een hogere werkvorm Doorstroming is mogelijk, maar niet noodzakelijk Strategieën in functie van arbeidsmatige activering Besluit: arbeid op maat Zorgondersteuning op maat Persoonlijk dossier en begeleidingsplan Interne aanbod Externe zorgondersteuning

5 6.4. Zorgnetwerk Besluit: zorgondersteuning op maat Besluit Geestelijke Gezondheidszorg...83 B. Gehandicaptenzorg Inleiding: arbeidszorg in de gehandicaptensector Arbeidszorg en begeleid werken Niet-categoriale arbeidszorgwerking Wettelijk kader Algemene beschrijving van Limburgse arbeidszorginitiatieven in de Gehandicaptensector Arbeidszorgsetting Wat is een arbeidszorgmedewerker? Setting en integratie begeleiding Setting en integratie samenwerking met andere doelgroepen binnen de organisatie Setting en integratie Infrastructuur Besluit: sterke variatie wat betreft de arbeidszorgintegratie Intake, screening en selectie Intakeprocedure Screening Modaliteiten Screening in twee fasen Selectie Modaliteiten Selectie in twee fasen Selectiecriteria Besluit: intake, screening en selectie Arbeid op maat Werkaanbod en differentiatie...121

6 5.2 Werksetting: gericht op arbeid Verwachtingen betreffende arbeidsmatig presteren en algemeen functioneren Algemene verwachtingen t.o.v. arbeidszorgmedewerkers Concrete regels, ziekenverlof en vakantieregeling Tijdsstructurering Werkdruk, rendement en strategieën Doorstroming naar een hogere werkvorm Algemene houding: De poort staat op een kier Strategieën in functie van arbeidsmatige activering Besluit: op maat, vrijwillig, maar niet vrijblijvend Zorgondersteuning op maat Persoonlijk dossier en begeleidingsplan Het interne zorgaanbod Begeleiding naar een extern zorgaanbod Zorgnetwerk Besluit: zorgondersteuning op maat Besluit Gehandicaptenzorg C. Algemeen Welzijnswerk Historiek: arbeidszorg in de sector van het algemeen welzijnswerk Wettelijk kader Algemene beschrijving van het arbeidszorginitiatief Arbeidszorgsetting Wat is een arbeidszorgmedewerker? Setting en integratie begeleiding Setting en integratie samenwerking met andere doelgroepen in de organisatie Setting en integratie infrastructuur Besluit: arbeidszorg als autonome werking binnen het CAW

7 4 Intake, screening en selectie Intakeprocedure Screening en selectie Besluit: intake, screening en selectie Arbeid op maat Werkaanbod en differentiatie Werksetting: gericht op arbeid Verwachtingen betreffende arbeidsmatige presteren en algemene functioneren Doorstroming naar een hogere werkvorm Besluit: arbeid op maat Zorgondersteuning op maat Persoonlijk dossier en begeleidingsplan Het interne zorgaanbod Begeleiding naar een extern zorgaanbod en zorgnetwerk Besluit zorgondersteuning op maat Besluit Algemeen Welzijnswerk D. Sociale Tewerkstelling Inleiding: arbeidszorg in de sector van de Sociale Tewerkstelling Arbeidszorg Doelgroep Arbeidszorg Activiteiten Wettelijk kader: arbeidszorg in de sociale werkplaats Algemene beschrijving van Limburgse arbeidszorginitiatieven in de sector sociale tewerkstelling Arbeidszorgsetting Wat is een arbeidszorgmedewerker? Setting en integratie begeleiding...194

8 3.3. Setting en integratie samenwerking met andere doelgroepen binnen de organisatie Setting en integratie infrastructuur Besluit: sterke integratie van het arbeidszorginitiatief in de sociale werkplaats Intake, screening en selectie Intakeprocedure in het arbeidszorginitiatief Screening Selectie Besluit: intake, screening en selectie Arbeid op maat Werkaanbod en differentiatie Werksetting: gericht op arbeid Verwachtingen betreffende arbeidsmatige presteren en algemene functioneren Doorstroming naar een hogere vorm van arbeid Besluit: arbeid op maat Zorgondersteuning op maat Persoonlijk dossier en begeleidingsplan Het interne zorgaanbod Begeleiding naar een extern zorgaanbod Zorgnetwerk Besluit: zorgondersteuning op maat Besluit Sociale Tewerkstelling IV. Conclusie en Krijtlijnen Algemeen Besluit Probleemstelling Resultaten

9 1.3. De kracht van diversiteit Krijtlijnen voor de toekomst Wat is een arbeidszorgmedewerker? Arbeid op maat Zorg op maat Enkele instrumenten: V. Bibliografie VI. Bijlagen Bijlage 1: deelnemende arbeidszorginitiatieven...261

10 Tabellenlijst Tabel 1: Setting en integratie Geestelijke Gezondheidszorg Tabel 2 Selectiecriteria samengevat Tabel 3: arbeidszorg in de gehandicaptensector Tabel 4 Arbeidszorgsetting: overzicht Tabel 5 Selectiecriteria samengevat Tabel 6 Arbeidszorgsetting: overzicht Tabel 7: Arbeidszorgintegratie - begeleiding Tabel 8: Arbeidszorgintegratie samenwerking met andere doelgroepen Tabel 9: Arbeidszorgintegratie - infrastructuur Figurenlijst Figuur 1: Screeningsmodaliteiten Figuur 2: selectiemodaliteiten Figuur 3 Screeningsmodaliteiten Figuur 4 Selectiemodaliteiten Figuur 5 Screenings- en selectiemodaliteiten Figuur 6 Screeningsmodaliteiten Figuur 7 Selectiemodaliteiten

11 Voorwoord In februari 2004 begon ik te werken aan het onderzoek in het kader van het Vlaams Pilootproject Arbeidszorg in Limburg. Dit bleek algauw een boeiende en uitdagende taak. Wie zich wil verdiepen in arbeidszorg, raakt hierbij onwillekeurig verschillende maatschappelijke domeinen aan: werkgelegenheid, sociale economie en welzijn tonen elk belangrijke raakpunten met arbeidszorg. Wat kan een socioloog nog meer wensen? Het rapport dat voor u ligt is er alleen gekomen dankzij de inspanning en ondersteuning van heel wat mensen. Ik wil hier uitdrukkelijk de tijd en ruimte nemen om een aantal mensen te bedanken. Alles begon bij de samenwerking met Lut Ghaye, voormalig coördinator van het Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw. Haar kennis omtrent arbeidszorg, de persoonlijke aanpak, motivatie en ondersteuning hebben mij op de juiste weg geholpen. De bijdrage van de Stuurgroep was essentieel tijdens het onderzoeksproces. Karine Beckers, Mieke Frans, Sonja Schreurs en Steven Lenaers hebben bijgedragen tot de inhoudelijke en methodologische correctheid van het rapport. Een speciale vermelding verdienen Veerle Van Houdenhove en Jan Raymaekers. In de laatste maanden van het onderzoek kon ik steeds voor de nodige inhoudelijke feedback of voor een persoonlijk gesprek bij hen terecht. Rina Simons heeft als voorzitter van het Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw het hele onderzoekstraject van nabij gevolgd. Het was fijn samenwerken. De samenwerking met Peter Reynders, coördinator van het Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw, was essentieel voor de goede afloop van het onderzoek. De afgelopen weken hebben wij zes dagen op zeven gewerkt om dit onderzoeksproject tot een goed einde te brengen. Alle praktische beslommeringen kon ik uit handen geven en hij stond op alle mogelijke manieren klaar om te helpen waar hij kon. Bedankt dat ik steeds op je kon rekenen. Uiteraard wil ik alle arbeidszorginitiatieven en respondenten bedanken voor de goede samenwerking gedurende de afgelopen twee jaar. Tot slot gaat mijn dank uit naar het Provinciebestuur Limburg, met name gedeputeerde voor Welzijn Sonja Claes, voor de financiering van het onderzoek, neer het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie (PSSE), en naar SEIN voor de wetenschappelijke begeleiding. 9

12 10

13 Inleiding en probleemstelling I. Inleiding en Probleemstelling 1. Arbeidszorg in Limburg en Vlaanderen: een korte geschiedenis In 1996 verenigen een zestal Limburgse organisaties die arbeidszorg aanbieden zich in het Consortium Arbeidszorg Limburg. Tot 1999 werkt het consortium als een feitelijke vereniging, zonder juridisch statuut. In deze periode worden de eerste contacten gelegd met het provinciebestuur van Limburg. Deze contacten monden uit in logistieke ondersteuning van arbeidszorg door de Provinciebestuur Limburg Afdeling Welzijn. In 1999 wordt de samenwerking tussen de verschillende arbeidszorginitiatieven geformaliseerd met de oprichting van een overkoepelende VZW: Consortium Arbeidszorg Provincie Limburg. Het consortium telt op dat moment 12 leden. In 2002 sluit het consortium een Convenant met de provincie Limburg: het Consortium krijgt een nieuwe naam en 8 opdrachten. Onder de naam Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg VZW (PSAZ) is de koepelorganisatie voor arbeidszorginitiatieven in Limburg momenteel werkzaam. Het PSAZ krijgt een aantal opdrachten mee. In een notendop: Het organiseren van overleg tussen de leden van het PSAZ; het ondersteunen en uitbouwen van arbeidszorg in Limburg; en een forum bieden voor de arbeidszorginitiatieven naar de verschillende overheden toe. In 2006 bestaat het Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg (PSAZ) tien jaar. Het PSAZ is blijven groeien en telt in 2006 eenendertig leden allen Limburgse organisaties die arbeidszorg aanbieden aan kansengroepen. De ledenorganisaties van het PSAZ komen uit 4 sectoren: Geestelijke Gezondheidszorg; Gehandicaptensector; Sociale Tewerkstelling; en Algemeen Welzijnswerk. In tussentijd komt er ook op Vlaams niveau beweging in het arbeidszorggebeuren. In november 1999 wordt onder impuls van het Steunpunt Sociale Tewerkstelling (SST), en op initiatief van de Koning Boudewijn Stichting de Rondetafel Arbeidszorg opgericht. In deze Rondetafel zijn afgevaardigden van de vier belangrijkste arbeidszorgsectoren vertegenwoordigd: de Sociale Tewerkstelling; de Gehandicaptensector; de Geestelijke Gezondheidszorg; en het Algemeen Welzijnswerk. Met de Rondetafel Arbeidszorg is structureel overleg voorzien op Vlaams niveau, over de verschillende sectoren heen. Rond de meeste thema s, zoals doelgroepomschrijving, doelstelling en toeleiding, vinden de verschillende sectoren in 2001 een consensus, neergeschreven in een Consensustekst 11

14 Arbeidszorg (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2001). Hiermee is een aanzet gegeven om op Vlaams niveau voor arbeidszorg naar meer uniformiteit en consensus te streven. 2. Algemene situering van het Pilootproject Arbeidszorg in Limburg. Vanuit de nood om arbeidszorg in Limburg en Vlaanderen verder uit te bouwen en te streven naar een structurele erkenning van arbeidszorg is in 2004 het Pilootproject Uitbouw en ondersteuning van arbeidszorg in Limburg van start gegaan. Drieëntwintig Limburgse arbeidszorginitiatieven tekenden in op dit project. Het project heeft een tweevoudige doelstelling. Vooreerst wil men een aanzet geven tot verdere uitbouw van arbeidszorg. Dit gebeurt door aan elk deelnemend arbeidszorginitiatief, gedurende een experimentele fase van twee jaar, een extra pedagogische begeleider toe te voegen. Op die manier wordt tijd en ruimte gecreëerd om meer mensen in arbeidszorg te begeleiden en de arbeidszorgwerking te optimaliseren en professionaliseren. Daarnaast loopt er een onderzoek naar arbeidszorg in Limburg. Met het onderzoek wil men uiteenlopende aspecten van arbeidszorg in kaart brengen en op deze wijze het pilootproject opvolgen en ondersteunen. Door middel van het onderzoek wordt de limburgse arbeidszorgwerking en doelgroep op kwalitatieve en kwantitatieve wijze in kaart gebracht. De resultaten van dit onderzoek moeten uitmonden in krijtlijnen voor een toekomstige arbeidszorgwerking. 3. Algemene situering van het onderzoeksproject Het onderzoeksproject werd opgedeeld in een kwantitatief onderzoeksluik en een kwalitatief onderzoeksluik. In een eerste onderzoeksluik wordt de doelgroep arbeidszorg in Limburg, samen met de Limburgse arbeidszorginitiatieven op kwantitatieve wijze in kaart gebracht. Het profiel van de arbeidszorginitiatieven en het socio-demografisch profiel van de arbeidszorgmedewerkers (doelgroep arbeidszorg) wordt in het eerste onderzoeksluik uitgetekend, naast gegevens over in- en uitstroom van arbeidszorgmedewerkers. Dit onderzoeksluik wordt in een ander rapport uitgewerkt. Het rapport dat nu voor u ligt behandelt de beschrijvende analyse van het kwalitatieve onderzoeksluik. In dit rapport worden uiteenlopende aspecten van de arbeidszorgwerking in Limburg in kaart gebracht. We pogen een duidelijk beeld te schetsen van de concrete 12

15 Inleiding en probleemstelling arbeidszorgwerking in het werkveld. De rapportering en beschrijving gebeurt afzonderlijk voor de vier arbeidszorgsectoren: Geestelijke Gezondheidszorg; Gehandicaptensector; Algemeen welzijnswerk; en Sociale Tewerkstelling. Achteraan in deze tekst vindt u aanbevelingen onder de titel krijtlijnen voor de toekomst. Dit onderdeel van de tekst werd geschreven naar aanleiding van verschillende overlegmomenten in de Stuurgroep Pilootproject Arbeidszorg in Limburg. 4. Probleemstelling, doelstelling en algemene onderzoeksvraag. Ondanks het bestaan van de Visietekst Arbeidszorg (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2006), blijft arbeidszorg in de praktijk een containerbegrip: hoe dit in de praktijk ingevuld wordt hangt in grote mate af van de particuliere arbeidszorginitiatieven. Dit is niet verwonderlijk: arbeidszorg is een arbeids- en zorgmethodiek die in verschillende sectoren, min of meer onafhankelijk gegroeid is. kreeg de afgelopen jaren vorm van onderuit, vanuit de verschillende initiatieven, als vangnet voor personen die niet in het normale of gesubsidieerde arbeidscircuit terechtkunnen. De nood aan meer uniformiteit en structuur is daarom groot. De tijd is rijp voor een evaluatie en professionalisering van de arbeidszorgwerking. Om de bestaande arbeidszorgwerking te structureren werd voorgesteld om krijtlijnen voor arbeidszorg uit te werken. Deze krijtlijnen willen richting geven aan de toekomstige Vlaamse arbeidszorgwerking. Als basis voor de krijtlijnen wordt enerzijds beroep gedaan op de theoretische en beleidsmatige documenten die in 2004 reeds voorhanden waren: de consensustekst opgesteld door de rondetafel arbeidszorg, decretale voorwaarden voor arbeidszorg binnen Sociale Werkplaatsen, onderzoeksliteratuur en beleidsdocumenten van het PSAZ. Anderzijds: essentieel voor de uitwerking van werkbare en relevante krijtlijnen is een duidelijk zicht op de huidige empirische realiteit in het werkveld. Vandaar de nood aan een beschrijvende analyse van de sociale realiteit wat arbeidszorg betreft. De nood aan een duidelijke, empirische weergave van de arbeidszorgwerking bestaat niet enkel binnen het PSAZ. Vanuit contacten met de Vlaamse overheid blijkt dat arbeidszorg tot op heden een erg vaag begrip blijft. Met dit onderzoeksrapport pogen we het begrip arbeidszorg dieper uit te klaren. 13

16 De voornaamste doelstelling van dit onderzoeksrapport is het invullen van deze nood aan empirisch materiaal omtrent arbeidszorg. De algemene onderzoeksvraag luidt daarom: Op welke manier wordt vorm gegeven aan de arbeidszorgwerking in Limburg? In wat volgt worden verschillende aspecten van de arbeidszorgwerking in Limburg in kaart gebracht. 14

17 Onderzoeksopzet II. Onderzoeksopzet 1. Operationalisering van de onderzoeksvraag. De doelstelling van dit onderzoek kunnen we als volgt verwoorden: we willen een duidelijk en concreet beeld krijgen van de arbeidszorgwerking in Limburg. De focus ligt op de praktijk in het werkveld: de concrete werking in elk van de Limburgse arbeidszorginitiatieven. Om dit doel te bereiken wordt de algemene onderzoeksvraag verder uitgewerkt in verschillende deelvragen. Hierbij gaan we als het ware hiërarchisch te werk. Om een antwoord te krijgen op de algemene en eerder abstracte onderzoeksvraag, dient deze vraag vertaald te worden naar concrete bijvragen die verder uitgewerkt kunnen worden tot een vragenlijst of topiclijst. Deze operationalisering maakt het mogelijk om de concrete data te verzamelen tijdens het onderzoek. In een eerste fase wordt de onderzoeksvraag als volgt gespecificeerd: Welke gelijkenissen en verschillen zijn er tussen de Limburgse arbeidszorginitiatieven, wat betreft de verschillende aspecten van hun arbeidszorgwerking? Concreet worden de arbeidszorginitiatieven en hun werking onder de loep genomen. Om praktische redenen worden de initiatieven in dit onderzoek opgedeeld per sector. De Limburgse arbeidszorginitiatieven zijn praktisch gezien steeds verbonden met een van de voornoemde vier sectoren: de Gehandicaptensector, de sector van de Geestelijke Gezondheidszorg, de Sociale Tewerkstellingssector en het Algemeen Welzijnswerk. Hiermee is reeds veel duidelijk gemaakt: we gaan op zoek naar gelijkenissen en verschilpunten tussen Limburgse arbeidszorginitiatieven wat betreft de concrete werking van de initiatieven en de gebruikte procedures en de structuren die daarbij voorhanden zijn. Dit doen we door de initiatieven op te delen per sector en binnen elke sector individuele initiatieven te vergelijken. De enige vraag blijft nog: welke aspecten van de arbeidszorgwerking willen we vergelijken? Met andere woorden: op welke aspecten willen we ons focussen? Welke inhoudelijke thema s staan centraal bij de beschrijving van de arbeidszorgwerking? Om een antwoord op deze vraag te krijgen is een kleine omweg aangewezen. 15

18 1.1 Uitwerking van de algemene onderzoeksvraag De onderzoeksvraag is erg ruim: we streven er naar om zo veel mogelijk relevante aspecten van de arbeidszorgwerking in kaart te brengen. We gaan nu op zoek naar een leidraad bij het onderzoek. Op basis van een leidraad kan naderhand de algemene onderzoeksvraag uitgewerkt worden in concrete bijvragen. Om een antwoord te krijgen op de algemene onderzoeksvraag dienen een aantal bijvragen uitgewerkt te worden. Met andere woorden: welke aspecten van de arbeidszorgwerking willen we in kaart brengen? Voor de concrete uitwerking van de bijvragen werd beroep gedaan op bestaande onderzoeksliteratuur, en op de visietekst arbeidszorg (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2006). Uit deze teksten worden een aantal items gekozen die vorm geven aan de concrete onderzoeksvragen. 16

19 Onderzoeksopzet Van A tot Z Een Visie op Arbeidszorg. In november 1999 werd gestart met de Ronde Tafel Arbeidszorg. Hieraan nemen verschillende Vlaamse vertegenwoordigers vanuit het werkveld deel. Anno 2006 werkt de Ronde Tafel Arbeidszorg onder voorzitterschap van Jan Vranken gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen. Daarnaast nemen deel aan de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 : - Sector Geestelijke Gezondheid. o Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg. o Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI). - Sector Sociale Tewerkstelling. o Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST). - Gehandicaptenzorg. o Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen (VLAB). o Pluralistisch Platvorm Gehandicaptenzorg (PPG). o Vlaams Welzijnsverbond. - Provinciale Steunpunten. o Provinciaal Overleg Arbeidszorg Antwerpen. o Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg Limburg. o Samenwerkingsverband Arbeidszorg West-Vlaanderen. - Provinciale ambtenaren vanuit elke Vlaamse provincie. Vanuit deze Rondetafel werd reeds in februari 2001 een visie op arbeidszorg uitgewerkt, onder de titel Consensustekst Arbeidszorg (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2001). Sindsdien werd op regelmatige basis overlegd over diverse aspecten en knelpunten in verband met arbeidszorg. Dit resulteerde in een vernieuwde visie over arbeidszorg. In 2006 verscheen Van A tot Z een Visie op Arbeidszorg (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2006), of kortweg: de Visietekst Arbeidszorg 2. De visietekst integreert nieuwe inzichten in arbeidszorg en wil richtinggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van arbeidszorg in Vlaanderen. 1 Een volledig overzicht van de leden van de Rondetafel Arbeidszorg in bijlage. 2 De Visietekst Arbeidszorg kan u downloaden via 17

20 De Visietekst Arbeidszorg is de eerste en voornaamste richtinggever voor dit onderzoek. In wat volgt worden een aantal doelstellingen en basisprincipes uit de visietekst geciteerd. Hieruit distilleren we vervolgens een aantal concrete onderzoeksvragen. In de Visietekst staan enkele basisprincipes voorop: arbeidszorg werkt inclusiebevorderend. Via arbeidszorg worden de latente functies 3 van arbeid bereikbaar gemaakt voor de doelgroep. Om dit alles mogelijk te maken dient in arbeidszorg (1) kwaliteitsvolle arbeid aangeboden te worden; (2) men biedt aan de doelgroep maatwerk en geïntegreerde maatzorg; (3) de arbeidszorginitiatieven werken niet-categoriaal; en (4) arbeidszorg biedt trajectbegeleiding aan de doelgroep Uit de visietekst: Doelgroepomschrijving. De Visietekst Arbeidszorg zegt hierover: Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. De arbeidszorg wil ook voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen. (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2006) Centraal hierbij staat de niet-categoriale werking van de arbeidszorginitiatieven. Deze doelstelling heeft twee betekenissen. Enerzijds staat de sociale integratie van de doelgroep voorop. Arbeidszorg mag daarom niet afgesloten zijn van de rest van de samenleving. Openheid naar de maatschappij toe is belangrijk. Anderzijds wil niet-categoriaal ook zeggen dat men in de initiatieven met een gemengde doelgroep werkt. De deelname in een bepaald arbeidszorginitiatief mag niet afhankelijk zijn van de specifieke problematiek van de doelgroep. Hierbij plaatst men een voetnoot: in de praktijk is het in sommige gevallen aangewezen om met een homogene doelgroep te werken. De Visietekst besluit hieromtrent: de arbeidszorginitiatieven werken zo breed als het kan, enkel specialistisch als het moet. (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2006). 3 De latente functies van arbeid zijn: tijdsstructurering; arbeid is een bron van sociale contacten; arbeid verbindt individuele doeleinden met ruimere doelen; arbeid biedt status en identiteit; arbeid draagt bij tot de ontwikkeling van competenties en vaardigheden. 18

21 Onderzoeksopzet Onderzoeksvragen - In welke mate staan de arbeidszorginitiatieven open voor een niet-categoriale doelgroep? - Welke zijn gehanteerde selectiecriteria voor arbeidszorgmedewerkers? - Hoe gebeurt de intake, screening en selectie van arbeidszorgmedewerkers? - Welke zijn de verschillen en gelijkenissen per sector? Uit de Visietekst Arbeidszorg: Arbeid op maat. De arbeidszorg biedt hen arbeidsmatige activiteiten aan in een werkomgeving die ofwel op productie ofwel op dienstverlening is gericht en ondersteunt hen daarbij. (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2006) Aan de arbeidszorgmedewerkers wordt arbeid op maat aangeboden. Dit wil zeggen dat men vraaggestuurd te werk gaat. Men vertrekt steeds van de mogelijkheden en beperkingen van de individuele arbeidszorgmedewerker. De arbeidszorginitiatieven begeleiden de medewerker naar het meest gewenste, en/of maximale niveau van arbeid. Hiertoe wordt een traject aangeboden. Deze trajecten kunnen horizontaal zijn, naar een ander arbeidszorginitiatief toe. Ze kunnen ook verticaal zijn, naar een vorm van bezoldigde arbeid toe. De arbeidszorgmedewerker geeft zelf aan waar zijn grens ligt, en bepaalt zelf of en wanneer hij een volgende stap zet in het traject. Arbeid op maat wordt op verschillende manieren mogelijk gemaakt. Vooreerst vanuit het aanbod aan arbeidsmatige activiteiten. Het aanbod moet daarom voldoende gedifferentieerd zijn. Daarnaast komt dit tot uiting in de verwachtingen die men heeft ten opzichte van de arbeidszorgmedewerker. Ook deze zijn vraaggestuurd en houden steeds rekening met ieders mogelijkheden en beperkingen. Hierbij werkt men met een minimaal aantal regels, maar binnen een bepaalde structuur. Structuur in de werkplaats kan een aanzet zijn tot structuur in het leven van de arbeidszorgmedewerkers. Daarenboven is arbeidszorg vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dit impliceert een engagement van de arbeidszorgmedewerker. De arbeidszorgmedewerker moet kunnen groeien: hij krijgt voldoende leermogelijkheden en uitdagingen aangereikt. Dit wil zeggen dat een gezonde vorm van stress aanwezig mag zijn, mits 19

22 de medewerker deze met eigen middelen kan hanteren. Dit alles gebeurt in een beschermd milieu, waarbinnen de medewerker fouten kan en mag maken zonder risico s. Onderzoeksvragen - Algemene onderzoeksvraag: Op welke manier krijgt de arbeid op maat filosofie vorm in de arbeidszorginitiatieven? o o o o o o o o Welke zijn de gelijkenissen en verschillen tussen de sectoren? Welke arbeidsmatige activiteiten worden aangeboden? Hoe groot is de differentiatie? Welke initiatieven worden genomen om horizontale en verticale trajecten mogelijk te maken? Welk is de houding ten opzichte van verticale doorstroming? Welke zijn de algemene en concrete verwachtingen ten opzichte van de arbeidszorgmedewerkers? Welke structuur wordt aangeboden? Gebruikt men strikte week- en dagplanningen? Welke is de houding ten opzichte van werkdruk en stress? Op welke manier worden deze beperkt? Hoe ziet de arbeidssetting er uit? In welke mate benadert deze een reële werksituatie? Uit de Visietekst Arbeidszorg: Zorgondersteuning op maat. Zorg naar maat. Omdat achterstelling op het vlak van arbeid doorgaans gepaard gaat met achterstelling op andere levensdomeinen, heeft de medewerker ook nood aan ondersteuning op het vlak van huisvesting, gezondheid, relaties met de omgeving, inkomen en dergelijke. ( ) De maatzorg is altijd geïntegreerd: hij wordt verleend samen met andere instanties die op deze aspecten focussen. Dat vergt een niet-categoriale aanpak en trajectbegeleiding. (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2006) 20

23 Onderzoeksopzet Geïntegreerde maatzorg betekent ook dat de arbeidszorgbegeleiding niet op haar eentje werkt maar altijd in netwerken, samen met andere gespecialiseerden en ook op andere domeinen dan de arbeid. (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2006) Tijdens het arbeidsproces moet altijd tijd vrijgemaakt kunnen worden voor nuldelijnsopvang op de werkvloer. De inspanningen voor de socio-professionele inschakeling van de arbeidszorgmedewerkers beogen (immers) niet alleen de verwerving van specifieke vaktechnische vaardigheden, maar ook de persoonlijke en sociale ontwikkeling, de ontplooiing en het welzijn van de medewerker. (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2006) Onderzoeksvragen - Algemene onderzoeksvraag: Op welke manier krijgt de zorg op maat filosofie vorm in de arbeidszorginitiatieven? o o o o Hoe ver reikt de aangeboden zorgondersteuning? Welke zorg wordt intern aangeboden? Voor welke zorg doet men beroep op een externe zorgverstrekker? Worden er persoonlijke dossiers en begeleidingsplannen gebruikt? Hoe frequent worden deze bijgewerkt naar aanleiding van evaluatie of functioneringsgesprekken met de medewerker? Is het arbeidszorginitiatief in een (formeel of informeel) zorgnetwerk ingebed? Uit de visietekst: Arbeidszorgsetting. De arbeidszorg bestaat in diverse sectoren: in de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor personen met een handicap, het algemeen welzijnswerk en de sociale werkplaatsen. (De Ronde Tafel Arbeidszorg, 2006) Arbeidszorg wordt in diverse sectoren aangeboden en de arbeidszorgwerking streeft ernaar om nietcategoriaal te werk te gaan. 21

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 Inhoud 1. Registratiesysteem en gegevensverzameling... 3 1.1 Waarom een Vlaams registratiesysteem?...

Nadere informatie

1. We maken manifest wat latent is 3. 2. We waarborgen het recht op arbeid 3. 3. voor een specifieke doelgroep 4

1. We maken manifest wat latent is 3. 2. We waarborgen het recht op arbeid 3. 3. voor een specifieke doelgroep 4 VAN A TOT Z EEN VISIE OP ARBEIDSZORG De arbeidszorg evolueert. Deze visietekst wil de nieuwe inzichten integreren en richtinggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van de arbeidszorg in Vlaanderen. Deze

Nadere informatie

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen:

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen: Toelichting bij provinciale subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant BIJLAGE 1. Voorwaarden met betrekking de niet-categoriale werking De provinciale subsidies kunnen aangevraagd worden

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN ADVIES VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN BEGELEID WERKEN Wat is begeleid werken? Voor wie is begeleid werken? Wie organiseert begeleid werken? DE PRAKTIJK: SUPPORTED EMPLOYMENT BEGELEID WERKEN Enkele praktijkvoorbeelden.

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg (Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg Studiedag Werk Werkt 27 maart 2014 Een momentopname Tussen een zoekende voorgeschiedenis... Decreet Werk en Zorg als

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN Activering Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Dagactiviteitencentrum Kameleon re-actief

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Harlingen, 8 augustus 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dagbesteding

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Arbeidszorg: een kwalitatief vangnet in de maatschappij

Arbeidszorg: een kwalitatief vangnet in de maatschappij Arbeidszorg: een kwalitatief vangnet in de maatschappij De roep binnen arbeidszorg om een kwalitatief beleid versus de realiteit van het huidige beleid Freija Luchtens Academiejaar 2008-2009 Eindverhandeling

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

PSYLOS VZW. vrije tijd. sport. activering. vorming. intervisie. vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg

PSYLOS VZW. vrije tijd. sport. activering. vorming. intervisie. vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg PSYLOS VZW vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg vrije tijd sport activering vorming intervisie pagina 1 Inhoud Secretariaat Psylos vzw Valkerijgang 26 3000 Leuven

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel Inhoud Vooraf: Steunpunt Diversiteit en Leren 1. Wat is een Brede School? 2. Welke impact ervaren de proefprojecten? 3. Brede school in de toekomst 4. Standpunt VVJ Brede School in Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking.

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. Het ouderenzorglandschap in vogelvlucht 3 GROTE DELEN : Thuiszorg Thuiszorgondersteunende dienstverlening & aanvullende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 Inhoud woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1 Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Resultaten inventarisatie en behoefteonderzoek vorming

Resultaten inventarisatie en behoefteonderzoek vorming Resultaten inventarisatie en behoefteonderzoek vorming 1. Gegevens respondenten 32 sociale werkplaatsen en/of arbeidszorgcentra werkten mee aan de vragenlijst. Deze groep bestond voor 38% uit sociale werkplaatsen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 oktober 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Budget 2013. Machtigingskrediet 831/640. Subsidie

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Students Voices (verkorte versie)

Students Voices (verkorte versie) Lectoraat elearning Students Voices (verkorte versie) Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

(Hoe) kan onze communicatie beter?

(Hoe) kan onze communicatie beter? Deel 3 Onderzoek (Hoe) kan onze communicatie beter? Marijke Manshanden* Uw organisatie heeft een communicatieprobleem. U wilt dit probleem oplossen, maar mist de informatie om tot een goede oplossing te

Nadere informatie

Supported Employment modelgetrouwheid in Vlaamse arbeidsrehabilitatieprogramma s Knaeps J. & Van Audenhove Ch. GGZ-congres, 2012 Overzicht Inleiding Onderzoek Onderzoeksvragen Methode Analyse Resultaten

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

Visietekst. Trajectbegeleiding in DBSO

Visietekst. Trajectbegeleiding in DBSO Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs Leuvenseplein 4 23 november 2004 1000 Brussel RSO/GCO/DOC/018 Visietekst Trajectbegeleiding in DBSO 1 Inleiding In het Vlor-advies van 20 januari 2004 stelt

Nadere informatie

Reglement impulssubsidies arbeidszorg

Reglement impulssubsidies arbeidszorg Dienst Welzijn en Gezondheid Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem T 03 240 57 95 E-mail: samenleven@provincieantwerpen.be Reglement impulssubsidies arbeidszorg Goedgekeurd door de provincieraad op 30/04/2014

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

West-Vlaanderen performant in tewerkstelling kansengroepen

West-Vlaanderen performant in tewerkstelling kansengroepen Werkt 2, 2007 performant in tewerkstelling kansengroepen Ilse Van Houtteghem Coördinator sociale economie, POM presteert goed op gebied van de tewerkstelling van kansengroepen. Dit blijkt uit de pas verschenen

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA

Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel. Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA Wervings- en selectieprocedures en discriminatie: een bevraging van HRpersoneel Lieve Eeman en Miet Lamberts - HIVA OVERZICHT 1. Situering en onderzoeksvragen 2. Methode 3. Wervings- en selectieprocedures

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN Ellen Wayenberg & Filip De Rynck Spoor Bestuurlijke

Nadere informatie

LIJST VAN TABELLEN... 10 LIJST VAN FIGUREN... 12 VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1: PROJECT ONTWIKKELING VAN EEN RECIDIVEMONITOR : ALGEMENE INLEIDING...

LIJST VAN TABELLEN... 10 LIJST VAN FIGUREN... 12 VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1: PROJECT ONTWIKKELING VAN EEN RECIDIVEMONITOR : ALGEMENE INLEIDING... Inhoudstafel LIJST VAN TABELLEN... 10 LIJST VAN FIGUREN... 12 VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1: PROJECT ONTWIKKELING VAN EEN RECIDIVEMONITOR : ALGEMENE INLEIDING... 15 1. Inleiding en probleemstelling... 15

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT

DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT DRAAIBOEK PROJECT ROMA T WERKT Het project Roma t Werkt werd uitgeschreven door Odice vzw en de OCMW s van Beveren, Sint- Niklaas en Temse. Het project werd gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fond

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

REHABILITATIE DOOR EDUCATIE

REHABILITATIE DOOR EDUCATIE REHABILITATIE DOOR EDUCATIE ONDERZOEK NAAR EEN BEGELEID LEREN-PROGRAMMA VOOR MENSEN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK Lies Korevaar 3 Rehabilitatie door educatie Onderzoek naar een Begeleid Leren-Programma

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/1 Welzijn. Voorstel tot opheffing van 14 subsidiereglementen.

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda

Alleen ter besluitvorming door het College Bestuursagenda Openbaar Onderwerp Subsidie informele taalondersteuning 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051/ Werk & Inkomen/ 1061 B. Frings/ T. Tankir Samenvatting Met dit voorstel verlenen wij een

Nadere informatie

Mechelen 4 december 2012. CAG MOVI Seminarie. Workshop Tewerkstelling: iedereen mee, iedereen actief. Bijdrage OCMW Gent:

Mechelen 4 december 2012. CAG MOVI Seminarie. Workshop Tewerkstelling: iedereen mee, iedereen actief. Bijdrage OCMW Gent: CAG MOVI Seminarie Mechelen 4 december 2012 Workshop Tewerkstelling: iedereen mee, iedereen actief Bijdrage OCMW Gent: Enige (kritische) bedenkingen over de relatie Vlaanderen OCMW s aan de hand van het

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Individuele karakter A- kaart versus groepsactiviteiten

Individuele karakter A- kaart versus groepsactiviteiten Advies Titel Advies : Advies A-kaart (versie 1.2.) Naam Adviesgroep : adviesgroep Cultuur Orc-A Datum : maart 2012 Na de uiteenzetting van het project rond de A-kaart door Frederik Bastiaensen (Manager

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

23/05/15() Belangrijkste doel HB05. Verpleegkunde: 2 niveaus. Traject HBO5 verpleegkunde. Omvorming tot HBO5

23/05/15() Belangrijkste doel HB05. Verpleegkunde: 2 niveaus. Traject HBO5 verpleegkunde. Omvorming tot HBO5 Praktijkverhaal van VTI Hasselt HBO5 Verpleegkunde Silkens Samantha Kwaliteitscoördinator Verpleegkunde: 2 niveaus A1 A2 Belangrijkste doel HB05 Mensen voorbereiden op werkveld Bachelor opleiding HBO5

Nadere informatie

Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014

Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014 Tussentijds verslag denktank 7 januari 2014 18-2-2014 pag. 1 Doelstelling & methode Doelstelling: procesevaluatie Nagaan in welke mate aanpak tov plan is bijgestuurd Inzicht verwerven in factoren die de

Nadere informatie

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING MISSIE Binnen het kader van functie 3 (psychosociale rehabilitatie, destigmatisering, sociale inclusie) van het GGZ-netwerk SaRA (samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte

Nadere informatie

OVERZICHT VAN NIET-GEBRUIKERGERICHTE ACTIVITEITEN

OVERZICHT VAN NIET-GEBRUIKERGERICHTE ACTIVITEITEN PILOOTPROJECT ACTIVERING OVERZICHT VAN NIET-GEBRUIKERGERICHTE ACTIVITEITEN o.l.v. Prof.dr. Chantal Van Audenhove & Prof.dr. Jean Wilmotte 2002 Naam pilootproject:... Naam contactpersoon:... Van Audenhove

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie