ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN 1999"

Transcriptie

1

2 ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN 1999

3 Inhoudstafel VOORWOORD LIJST VAN DE KNELPUNTBEROEPEN IN HET BHG VOLGENS DE BGDA Inleiding Methodologie Knelpuntberoepenlijst in het BHG in Knelpuntberoepenlijst Nabeschouwing Aandeel van de knelpuntberoepen in het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen Studieniveau en studierichting Type werkaanbieding Taalvereiste Sector Conclusie...23 LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN KNELPUNTFUNCTIES IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : EEN ENQUÊTE BIJ DE UITZENDCONSULENTEN Inleiding Methodologie De vragenlijsten: schema Schaal Het identificeren en klasseren van de knelpuntfuncties Knelpuntfuncties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: inventaris en oorsprong Knelpuntfuncties/niet-knelpuntfuncties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Oorzaken van het tekort aan arbeidskrachten in het Brusselse Gewest Analyse van de knelpunten per beroepscategorie Knelpuntfuncties bij arbeiders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Knelpuntfuncties bij bedienden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluiten KNELPUNTBEROEPEN IN HET BHG Inventaris van de knelpuntberoepen volgens de BGDA en UPEDI Bevraging van de sectorfederaties...50

4 VOORWOORD Ondanks de vrij ruime arbeidsreserve die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kenmerkt, wordt er vastgesteld dat er voor bepaalde beroepen grote moeilijkheden ondervonden worden om vacatures in te vullen. Het is dan ook belangrijk een uitgebreid onderzoek te voeren om tot een degelijke identificatie en analyse van deze knelpuntberoepen te komen. Vertrekkend vanuit die vaststelling, heb ik als coördinator van het Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ervoor gezorgd dat deze thematiek uitgebreid aan bod komt in een van de krachtlijnen van dit Pact, met name in krachtlijn 1 die tot doelstelling heeft om een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te realiseren. In het kader van deze krachtlijn wordt er onder meer specifiek gepoogd om een verbetering van de inventaris van de behoeften inzake opleiding te bereiken. Met het oog op het verwezenlijken van deze doelstelling, worden de initiatieven in 2 fasen opgedeeld. In de eerste fase beogen de actoren die een grondige kennis over de Brusselse arbeidsmarkt bezitten een overzichtelijke en volledige inventaris van de knelpuntberoepen op te stellen. Dit rapport, dat geschreven werd door de BGDA en UPEDI, kadert precies in deze doelstelling. Concreet werd de knelpuntberoepenlijst van de BGDA en van UPEDI voor het jaar 1999 bijeen gebracht. Door middel van de sectorfederaties, werd eveneens de mening van de bedrijfswereld inzake haar knelpuntberoepen gevraagd. Door het verzamelen en analyseren van relevante informatie over de knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal dit rapport toelaten om in een volgende stap een inventaris van opleidingsbehoeften op te maken. In de tweede fase zal deze informatie gebruikt worden door de opleidingsactoren zodat ze zich hierop kunnen inspireren bij de programmering van hun opleidingsaanbod. E. Courthéoux Coördinator Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid Directeur-generaal BGDA INVENTARIS VAN DE KNELPUNTBEROEPEN IN HET BHG 1

5 1. LIJST VAN DE KNELPUNTBEROEPEN IN HET BHG VOLGENS DE BGDA 1.1 Inleiding In dit deel wordt een overzicht gegeven van de moeilijk in te vullen vacatures bij de BGDA ontvangen in het jaar Moeilijk in te vullen vacatures, ook wel knelpuntberoepen genoemd, kunnen op verschillende manieren gedefinieerd worden. In dit rapport worden beroepen waarvoor men relatief meer tijd nodig heeft om de vacatures in te vullen en waarvoor tegelijkertijd de vacatures uiteindelijk minder ingevuld raken dan het gemiddelde beroep, tot de lijst van knelpuntberoepen gerekend. Het is belangrijk het begrip knelpuntberoep niet te verwarren met een tekort aan arbeidskrachten, zelfs indien in bepaalde gevallen de aanwervingsproblemen zich verklaren door een tekort aan arbeidskrachten. Indien een beroep op de lijst van knelpuntberoepen staat, betekent dit niet dat het onmogelijk is vacatures voor dit beroep in te vullen. De invullingsgraad is lager en de looptijd is langer, maar het kan best zijn dat een groot aantal vacatures voor het knelpuntberoep zonder problemen ingevuld worden. Na hoofdstuk 2, waarin de methodologie wordt uiteengezet, wordt in het derde hoofdstuk de uiteindelijk geselecteerde lijst van knelpuntberoepen besproken. Voor elk knelpuntberoep wordt in het kort uiteengezet waarom de vacatures voor dit beroep moeilijk in te vullen zijn. In dat hoofdstuk wordt eveneens een beknopt overzicht van de knelpuntberoepen en van hun oorzaken gegeven. Er wordt ook aandacht besteed aan het belang van de talenkennis van de werkzoekenden voor bepaalde knelpuntberoepen. In het laatste hoofdstuk wordt een vergelijking van de belangrijkste kenmerken van de knelpuntberoepen ten opzichte van het totaal ontvangen werkaanbiedingen gemaakt om de werkaanbiedingen voor de knelpuntberoepen te situeren in het toaal aantal bij de BGDA ontvangen werkaanbiedingen ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 1

6 1.2 Methodologie Van de totale lijst van beroepen die op basis van de bij de BGDA ontvangen werkaanbiedingen (meer dan ) opgesteld wordt, worden de beroepen geselecteerd die tegelijkertijd aan de volgende 3 criteria voldoen : - de invullingsgraad 1 van het beroep is lager dan het gemiddelde van alle beroepen (in 1999 bedroeg dit 61,2%); - de looptijd is langer dan het gemiddelde van alle beroepen (in 1999 was dit 1,3 maand); - er moeten tenminste 10 werkaanbiendingen in de loop van het jaar 1999 voor het beroep in kwestie ontvangen worden (vorig jaar lag de drempel op 6 werkaanbiedingen) Van het totaal aantal beroepen (773) voldoen er 78 aan de 3 gestelde criteria Deze 78 beroepen hebben betrekking op 3600 werkaanbiedingen, wat overeenstemt met 23,7% van het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen in De totale invullingsgraad voor deze knelpuntberoepen bedraagt 46,0%. Om zo goed mogelijk de dynamiek op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, werd de analyse op de werkaanbiedingen van alle types van arbeidscircuit, met name het normaal economisch circuit (met uitzondering van de EURES-werkaanbiedingen) en eveneens de programma s ter opslorping van de werkloosheid, uitgevoerd. De lijst van de 78 knelpuntberoepen werd voorgelegd aan de bemiddelingsdienst van de BGDA. Aan de hand van hun ervaring, werd voor elk knelpuntberoep besproken wat de oorzaken van het moeilijk in te vullen karakter zijn. Deze lijst, voorzien met commentaar staat in het volgende hoofdstuk. Het voordeel van deze methode is dat ze gebaseerd is op een cijfermatige verwerking van 3 belangrijke parameters van alle ontvangen werkaanbiedingen en dat ze dus objectief en volledig is. Er moeten echter ook twee kantekeningen bij deze methode gemaakt worden. Zo kan het zijn dat voor een be-paald beroep er effectief moeilijkheden ondervonden worden om werkaanbiedingen in te vullen, maar dat één van de parameters net niet beantwoordt aan de gestelde criteria. Dit beroep zal dus niet weer-houden worden als knelpuntberoep. De tweede opmerking heeft betrekking op de representativiteit. Indien de BGDA voor een bepaald beroep onvoldoende werkaanbiedingen ontvangt, kan het mogelijk zijn dat dit beroep niet op de knelpuntberoepenlijst terechtkomt terwijl het in de praktijk toch moeilijk is om werkaanbiedingen voor dit beroep in te vullen. 1 Aantal voldane werkaanbiedingen/aantal ontvangen werkaanbiedingen. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 2

7 1.3 Knelpuntberoepenlijst in het BHG in 1999 In dit hoofdstuk wordt er voor de 78 uiteindelijk geselecteerde knelpuntberoepen kort aangegeven wat de oorzaken van de knelpunten zijn. Op basis van de literatuur over de knelpuntberoepen 2 en op basis van de verklaringen van de moeilijk in te vullen vacatures door de bemiddelingsdienst van de BGDA, kan men de oorzaken van het knelpuntkarakter van de knelpuntberoepen in 3 categorieën onderverdelen : - kwantitatief tekort aan arbeidskrachten bvb. er is een tekort aan kandidaten voor een bepaald beroep. - kwalitatief tekort bvb. er zijn voldoende arbeidskrachten voor het beroep, maar er is een tekort aan mensen met specifieke kwalificaties of ervaring. - onaantrekkelijke kenmerken van de aangeboden job bvb. laag loon, ongezond werk, tijdsregeling (avondwerk, weekendwerk, deeltijds werk,...). Per knelpuntberoep wordt in paragraaf 1 het aantal ontvangen werkaanbiedingen, de gemiddelde looptijd, de invullingsgraad, het aantal NWWZ op 30 juni '99 met als hoofdberoepscode het knelpuntberoep in kwestie en tenslotte het aantal NWWZ gedeeld door het aantal ontvangen werkaanbiedingen in 1999 voor dit knelpuntberoep afgebeeld. De variabele 'aantal werkzoekenden per aantal werkaanbiedingen' is minder belangrijk als absolute waarde omdat het aantal ontvangen werkaanbiedingen gedurende 1 jaar ten opzichte van het aantal werkzoekende op één bepaald moment vergeleken wordt. De variabele is echter wel interessant om de verschillende beroepen ten opzichte van elkaar te vergelijken. Desalniettemin moet het belang van deze variabele gerelativeerd worden omdat er voor sommige beroepen een lage overeenstemming tussen de code van het beroep en de code van de werkzoekende is. In dit geval is er dus een ruimere arbeidsreserve voor dit beroep. 2 VDAB, analyse vacatures '98 - Deel 1, mei ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 3

8 1.3.1 Knelpuntberoepenlijst Ingenieurs en technisch ingenieurs Knelpuntberoepn Ontvangen Gem. Invullings- NWWZ/ NWWZ WA looptijd graad WA Ingenieur openbare en private werken, in het algemeen 16 6,5 25,0 21 1,3 Technisch ingenieur, openbare en private werken, in het 24 3,7 33,3 14 0,6 algemeen Technisch ingenieur in de elektronica 11 1,5 45,5 13 1,2 Technisch ingenieur elektromechanica 15 2,8 40,0 22 1,5 De werkaanbiedingen voor ingenieurs zijn omwille van het kwantitatieve tekort moeilijk in te vullen. Daarbij vormen de gevraagde taaleisen nog een extra moeilijkheid. Apothekers en apothekersassistenten Officina-apotheker 10 1,7 50,0 32 3,2 Industrie-apotheker 14 2,1 54,5 4 0,3 Apothekerassistent 16 1,9 56,3 91 5,7 De moeilijke invulbaarheid van de vacatures voor apothekersassistenten en officina-apothekers is enerzijds te wijten aan de ongunstige arbeidsomstandigheden, zoals de flexibele uren en het zaterdagwerk, de lage verloning en anderzijds beschikken de ingeschreven werkzoekenden dikwijls niet over de nodige tweetaligheid. Wat de industrie-apothekers betreft, is de oorzaak van de moeilijke invulbaarheid te wijten aan het grote kwantitatieve tekort. Verplegers, verpleegassistenten en niet als verplegend gediplomeerd verplegend personeel Ziekenhuisverpleger (brevet) 169 3,7 26,5 34 0,2 Ziekenhuisverpleger (gegradueerd) 74 3,8 41,9 17 0,2 Verpleger in niet specifieke verpleeginstellingen (gegradueerde sociale verpleger) 17 1,9 52,9 4 0,2 Verzorger, ziekenoppasser 30 3,1 50, ,4 Tandartsassistent 10 1,9 60,0 16 1,6 Zowel voor de gebrevetteerde als voor de gegradueerde ziekenhuisverplegers is er een kwantitatief tekort. Bovendien zijn er eveneens belangrijke ongunstige aspecten aan het beroep verbonden, zoals de grote fysieke en mentale belasting en de onregelmatige werktijden en weekendwerk. Voor het beroep van verzorger of ziekenoppasser vinden sommige werkgevers dat de korte opleidingen van 10 maand onvoldoende zijn. Ze werven liever mensen aan met een diploma van het hoger beroepsonderwijs. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 4

9 Leraars aan inrichtingen voor lager secundair onderwijs Knelpuntberoepn Ontvangen Gem. Invullings- NWWZ/ NWWZ WA looptijd graad WA Leraar Nederlands - Engels (lager secundair) 87 1,8 52,9 5 0,1 Leraar technische vakken en/of beroepspraktijk (lager secundair) - mechanica en metaalbewerking 19 1,8 52,6 1 0,1 De moeilijkheid bij het invullen van vacatures voor leraars Nederlands-Engels en de leraars technische vakken en/of beroepspraktijk wordt vooral veroorzaakt door het kwantitatieve tekort. Vooral de betere bezoldiging in de privé-sector maakt dat vele werkzoekenden niet voor deze beroepen kiezen. Tekenaars Tekenaar, in het algemeen 10 2,1 60,0 22 2,2 Tekenaar van studiebureau burgerlijke bouwwerken 24 5,0 37,5 82 3,4 Tekenaar van studiebureau mechanica 10 1,4 40,0 17 1,7 De vacatures voor bouwkundig tekenaars raken moeilijk ingevuld omdat de werkgevers dikwijls specifieke vereisten, zoals autocad of piping, vragen. Maar weinig werkzoekenden beheersen deze technieken. Technici in de natuurwetenschappen en toegepaste wetenschappen en laboratoriumassistenten Technicus in de elektromechanica 85 2,2 34,1 91 1,1 Technicus in de machinebouw en in de mechanische industrieën 29 1,8 58,6 25 0,9 Technicus bouw 87 2,6 35,6 70 0,8 Technicus elektriciteit 55 1,7 54,5 41 0,7 Technicus scheikunde 17 1,4 29,4 27 1,6 Technicus in de koel- en verwarmingstechniek 11 1,8 9,1 2 0,2 Technicus voor laboratoriumonderzoek - laborant 10 1,8 50,0 56 5,6 Technicus in de elektronica 65 1,8 43, ,1 Bij de technici is er zowel een kwantitatief als een kwalitatief probleem. Enerzijds zijn er niet al teveel technici ingeschreven en anderzijds moeten deze dikwijls over een combinatie van verschillende kwalificaties beschikken, zoals tweetaligheid, polyvalentie, klantvriendelijkheid, rijbewijs... Daarenboven discrimineren sommige werkgevers kandidaten van vreemde origine. Boekhouders Boekhouder 278 1,4 53, ,1 Enerzijds zijn er niet veel werkzoekenden ingeschreven. Anderzijds worden er door vele werkgevers specifieke ervaring en vaak ook tweetaligheid gevraagd. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 5

10 Hulpboekhouders en kassiers Ontvangen Gem. Invullings- NWWZ/ Knelpuntberoepn NWWZ WA looptijd graad WA Andere hulpboekhouders en kassiers 25 1,9 56, ,1 Het zijn vooral de taalvereisten die het moeilijk in te vullen karakter veroorzaken. Maatschappelijke assistenten Maatschappelijk assistent, in het algemeen 365 2,0 56, ,4 Maatschappelijk assistent gespecialiseerd in individuele problemen 12 1,6 58,3 2 0,2 De hoofdoorzaak van het moeilijk in te vullen karakter van de vacatures voor maatschappelijk assistenten is het kwantitatieve tekort. Daarenboven komt nog dat sommige werkaanbiedingen door de werkzoekenden als weinig interessant beschouwd worden omdat ze te administratief of te controlerend zijn. Bibliothecarissen Bibliothecaris 19 2,2 57,9 19 1,0 Meestal wordt voor het beroep van bibliothecaris een graduaatsdiploma gevraagd en er zijn maar weinig kandidaten die aan deze voorwaarde voldoen. Informatici en aanverwante beroepen Systeemingenieur 20 4,2 10,0 13 0,7 Organisch analist 19 1,5 44,4 27 1,4 Analist-programmeur 126 1,4 52,4 99 0,8 Toepassingsprogrammeur 34 1,5 34,4 67 2,0 Onderhoudstechnicus (software en materieel) 35 1,8 45,7 76 2,2 Netwerkbeheerder 33 1,4 42,4 10 0,3 Andere informatici 62 1,7 29,0 19 0,3 Er is een structureel kwantitatief tekort aan informatici (met of zonder tweetaligheid) en dit voor de meeste specialiteiten die momenteel op de arbeidsmarkt gevraagd worden, zoals programmeurs SAP, VISUAL BASIC, C+, C++,..., software ingenieurs, systeemingenieurs, netwerkbeheerders,... ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 6

11 Directeurs en hoger administratief kaderpersoneel (groot- en kleinhandel) Knelpuntberoepn Ontvangen Gem. Invullings- NWWZ/ NWWZ WA looptijd graad WA Aankoopleider 10 2,0 40,0 23 2,3 Marketing officer 61 1,4 49, ,3 Publiciteitsdirecteur 17 1,5 41,2 36 2,1 Deze beroepen vergen een degelijke marktkennis, dikwijls in een bepaald product. De meeste werkgevers zoeken dan ook personen met terreinervaring van dit specifiek product, liefst iemand die in de verkoop gestaan heeft in deze sector. Bovendien moet men een goede onderhandelaar zijn om met verschillende leveranciers te kunnen omgaan. Soms wordt een universitair diploma vereist. Deze factoren verklaren de moeilijkheidsgraad om de werkaanbiedingen in te vullen. Directeurs et cadres administratifs supérieurs (services) Beheerder (culturele en artistieke sector) 10 2,2 50,0 59 5,9 Beheerder (hotelwezen) 23 2,5 8,7 23 1,0 Adviseur van de directie (administratief) 26 1,4 50,0 61 2,3 Adviseur van de directie (commercieel) 65 1,4 47, ,2 Adviseur van de directie (banken, verzekeringen en onroerende goederen) 30 1,4 46,7 68 2,3 Net zoals bij de hierbovenvermelde beroepen (aankoopleider-publiciteitsdirecteur), vormen de hoge eisen aan de kandidaat-beheerders en de kandidaat-adivseurs van de directie het probleem om deze vacatures in te vullen. Secretarissen(essen) en bureelbedienden Stenograaf-dactylograaf, in het algemeen of stenotypist(e) 272 1,4 56, ,6 Beginneling(e) stenotypist(e) 29 1,6 48,3 46 1,7 Stenotypist(e)-secretaris(esse) 13 1,5 15,4 24 1,8 Bediende personeelsdiensten 31 1,4 51,6 17 0,5 Secretariaatbediende 19 1,8 42,1 89 4,7 Bediende van juridische diensten 30 1,9 56,7 42 1,4 Bediende reisbureau 57 1,7 47, ,8 Andere gespecialiseerde bedienden van reisbureaus en receptiediensten van hotels 11 4,6 27,3 43 3,9 Ook hier zijn het vooral de taalvereisten die maken dat de werkaanbiedingen moeilijk ingevuld geraken. Er kan niet gesteld worden dat er geen geschikte kandidaat voorhanden zijn voor de functie van reisbureau-bediende. Meertalige kandidaturen met een degelijke scholingsgraad zijn effectief in ons bestand aanwezig. De arbeidsvoorwaarden zijn echter niet altijd zeer aantrekkelijk, vooral wat de verloning betreft. Werkaanbiedingen voor andere gespecialiseerde bedienden van reisbureaus zijn voornamelijk bestemd voor check-in agenten die tewerkgesteld worden op de nationale luchthaven van Zaventem voor vliegtuig- of chartermaatschappijen. Het gaat meestal om seizoensgebonden arbeid met een zeer flexibele arbeidsregeling. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 7

12 edienden van verzendings- en ontvangstdiensten Ontvangen Gem. Invullings- NWWZ/ Knelpuntberoepn NWWZ WA looptijd graad WA Dispatcher 12 4,0 8,3 4 0,3 Voor dispatcher wordt bijna steeds een bewezen ervaring gevraagd. Er zijn maar weinig werkzoekenden die over een lange ervaring in dit beroep beschikken. De dispatcher vervult een sleutelfunctie in het bedrijf. Vele jobs worden ingevuld door personen in het bedrijf zelf op te leiden tot dispatcher of door personen van een concurrerend bedrijf aan te trekken. Economaatbedienden en magazijnbedienden Verantwoordelijke magazijnarbeiders 14 2,3 14,3 29 2,1 Onder deze code worden de hoofdbedienden chef magazijniers genoteerd. Het gaat dus om een leidinggevende functie over verschillende magazijnarbeiders met de verantwoordelijkheid over de goede afhandeling van de goederen in het magazijn. Talenkennis is hiervoor belangrijk, maar vooral goed kunnen omgaan met eigen personeel en buitenstaanders is een steeds terugkomend criterium. Er zijn slechts weinig werkzoekenden die voor deze "middenkaderfunctie" in aanmerking komen. Handelsagenten of vertegenwoordigers Handelsagenten 121 1,6 35, ,6 Handelsvertegenwoordiger 78 1,5 28, ,4 Technisch vertegenwoordiger 59 1,7 44,1 76 1,3 Vacatures voor handelsagenten betreffen ofwel vertegenwoordigers van hoog niveau of van vertegenwoordigers met een zelfstandig statuut. Dit laatste komt steeds meer voor, maar kent helemaal geen bijval bij de werkzoekenden. De stap en het risico is te groot. Vacatures voor handelsvertegenwoordigers zijn enerzijds moeilijk in te vullen omwille van de ongunstige arbeidsomstandigheden. De verloning is dikwijls heel onzeker, er wordt een grote flexibiliteit verwacht, soms moet de potentiële werknemer in het statuut van zelfstandige stappen, er zijn lange verplaatsingen... Anderzijds moet de werkzoekende heel communicatievaardig, klantvriendelijk, dikwijls 2-talig zijn, een goed voorkomen hebben... Ook dit kan soms een probleem vormen. De technische vertegenwoordigers moeten daarenboven ook nog over een technische bagage beschikken. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 8

13 Handelszaakbeheerders en verkopers Knelpuntberoepn Ontvangen Gem. Invullings- NWWZ/ NWWZ WA looptijd graad WA Gerant, zaakvoerder 26 1,9 34, ,8 Verkoopschef 16 1,7 31,3 63 3,9 Gespecialiseerd verkoper 26 1,7 57, ,9 Televerkoper 100 1,3 47,3 62 0,6 Wat de zaakvoerders betreft, wordt dikwijls het statuut van zelfstandige gevraagd. Zelfs indien dit niet gevraagd wordt, wordt er vaak een garantie of een overname van de stock geëist. Daarenboven is de bezoldiging onzeker en moeten er lange werkdagen gepresteerd worden. Buiten deze ongunstige arbeidsomstandigheden, voldoen ook niet alle werkzoekenden aan de strenge vereisten, zoals organisatietalent, communicatievaardigheid, klantvriendelijkheid, teamgeest, verantwoordelijkheidsgevoel, noties van boekhoudkunde... De verkopersfunctie is dikwijls een moeilijk in te vullen vacature. Zoals steeds bij vacatures waarbij een veelvuldig contact met het cliënteel gebruikelijk is, wordt bijna steeds, naast goede communicatievaardigheden, ook een degelijke tweetaligheid vereist. Onregelmatige uren, talenkennis en soms het lage loon vormen een bijkomende moeilijkheid bij het invullen van deze werkaanbiedingen. De werkaanbiedingen voor gespecialiseerd verkoper handelen over de verkoop van heel specifieke producten, bvb. antiek. De werkaanbiedingen komen van speciaalzaken die voor de verkoop van hun specifieke producten gespecialiseerde verkopers wensen. Deze zijn dikwijls onvindbaar op de arbeidsmarkt. Het probleem van het beroep van tele-verkoper situeert zich vooral op het vlak van de arbeidsomstandigheden. Veel stress, een lage bezoldiging en een ongunstig uurrooster kenmerken dit beroep. Er zijn ook weinig werkzoekenden voor dit beroep ingeschreven. Tuiniers Tuiniers 36 3,9 48,6 92 2,6 De werkaanbiedingen voor het beroep van tuinier worden moeilijk ingevuld omdat er enerzijds specifieke diploma's gevraagd worden. Anderzijds zijn de arbeidsomstandigheden vaak zwaar en lastig. Vrachtwagenbestuurders Vrachtwagenbestuurder (verhuizingen) 17 1,8 41,2 2 0,1 Bij de vrachtwagenbestuurders-verhuizers stellen we vooral een kwantitatief tekort vast. Dit komt vooral omdat de meeste werkzoekenden die over een vrachtwagenrijbewijs beschikken, dit rijbewijs liever optimaal willen benutten en zich dus voor het beroep van voltijds vrachtwagenchauffeur inschrijven. Op deze manier vermijden ze eveneens de bijzonder zware fysieke inspanningen. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 9

14 Mecanicienherstellers en elektromecaniciens Knelpuntberoepn Ontvangen Gem. Invullings- NWWZ/ NWWZ WA looptijd graad WA Mecanicien-hersteller van motorvoertuigen 45 1,6 53, ,8 Elektromecanicien in het algemeen 26 2,9 34, ,2 Op zich zijn er voldoende werkzoekende mecanicienherstellers ingeschreven. Vele vacatures vereisen echter ook het beheersen van nieuwe technologieën, polyvalentie, ervaring. Deze bijkomende eisen maken het moeilijk om het beroep in te vullen. Gebrek aan polyvalentie en voldoende talenkennis zijn de hoofdoorzaken van de moeilijk in te vullen vacatures voor elektromecaniciens. Daarenboven hebben heel wat werkaanbiedingen betrekking op een dienst-na-verkoopsfunctie. De commerciële ingesteldheid en de klantvriendelijkheid spelen dan ook een grote rol. Een extra probleem wordt gevormd door het feit dat sommige werkgevers allochtone kandidaten discrimineren. Loodgieters en buizenfitters Loodgieter, in het algemeen 18 2,6 50, ,4 Loodgieter sanitaire installaties 17 1,7 38, ,7 De ingeschreven kandidaten zijn meestal slechts helpers van ervaren vakmensen. Zij beheersen te weinig de verschillende technische aspecten van het beroep of hebben geen ervaring. Timmerlieden en schrijnwerkers Schrijnwerker 30 1,9 43, ,3 Het beroep van schrijnwerker is een knelpuntberoep omdat er maar weinig gekwalificeerde schrijnwerkers ingeschreven zijn. Bovendien kunnen de werkomstandigheden soms wel hard zijn. Metselaars en vloerenleggers Metselaar 49 1,8 55, ,0 De werkgevers eisen dikwijls dat de kandidaat-metselaars polyvalent zijn. Vele ingeschreven werkzoekenden ontbreken deze kwalificatie. Plafonneerders en pleisterwerkers Plafonneerder in het algemeen 31 2,6 41,9 89 2,9 Enerzijds zijn er weinig gekwalificeerde werkzoekende plafonneerders en anderzijds wordt het beroep eveneens gekenmerkt door harde werkomstandigheden. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 10

15 Dakdekkers Ontvangen Gem. Invullings- NWWZ/ Knelpuntberoepn NWWZ WA looptijd graad WA Dakdekker (dakzinkwerk) 17 2,7 47,1 13 0,8 Vele ingeschreven werkzoekenden in dit vak wensen dit risicovol beroep niet meer uit te oefenen. Ook moet men meestal verschillende aspecten van dit beroep kennen : zinkbewerking, roofing, metselwerk en deze veelzijdigheid ontbreekt vaak bij de ingeschreven werkzoekenden. Koks Chef-kok 13 1,9 53,8 30 2,3 Kok (met uitzondering van particuliere dienst) 58 1,4 39, ,1 Eerste aanvullende kok 11 1,4 36,4 23 2,1 Naast de ongunstige arbeidsomstandigheden verbonden aan de horecasector, wordt er voor functies van eerste aanvullende kok specifiek een heel uitgebreide ervaring gevraagd. Kamermeiden en -dienaars, dienstboden en soortgelijke werknemers die niet elders vermeld werden Kindermeid 19 3,0 42, ,2 Het zijn vooral de slechte arbeidsomstandigheden die maken dat het beroep moeilijk in te vullen is. Daarenboven worden deze jobs dikwijls slecht betaald. Schoonmakers en soortgelijke werknemers Ploegverantwoordelijke schoonmakers 57 1,4 60, ,0 Het beroep van ploegverantwoordelijke schoonmakers is moeilijk in te vullen omdat de kandidaten over ervaring in de sector moeten beschikken, een ploeg moeten kunnen leiden, moeten kunnen organiseren... Bovendien is er aan dit beroep een bijzonder grillig uurrooster verbonden, wat vele kandidaten afschrikt. Kappers, schoonheidsspecialisten en soortgelijke werknemers Kapper voor dames 19 1,5 60, ,6 Er zijn wel voldoende werkzoekenden ingeschreven. Wat het moeilijk in te vullen karakter van deze functie verklaart, is het deeltijds uurrooster dat de meeste van deze vacatures kenmerkt. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 11

16 Niet elders vermelde werknemers die gespecialiseerd zijn in de diensten, de sport en het vermaak Ontvangen Gem. Invullings- NWWZ/ Knelpuntberoepn NWWZ WA looptijd graad WA Onthaalhostess 38 2,3 60, ,4 Onthaalhostessen moeten in het algemeen 3-talig zijn. Het zijn vooral deze taaleisen die het knelpuntkarakter verklaren. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 12

17 1.3.2 Nabeschouwing Overzicht van de knelpuntberoepen en van de oorzaken van de moeilijke invulbaarheid In deze paragraaf wordt er een overzicht gegeven van de knelpuntberoepen en van de oorzaken van het knelpuntkarakter. De knelpuntberoepen worden in onderstaande tabel volgens beroepsgroep weergegeven. Per beroepsgroep wordt enkel het aantal werkaanbiedingen voor deze moeilijk in te vullen beroepen weergegeven en het aantal ontvangen werkaanbiedingen stemt dus niet overeen met het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen voor de betrokken beroepsgroep. De beroepsgroepen worden in dalende volgorde van het aantal werkaanbiedingen afgebeeld. De precieze beroepen die per beroepsgroep het knelpunt vormen, kan men in de knelpuntberoepenlijst onder paragraaf 3.1. terugvinden. Aangezien de toekenning van de oorzaken op beroepsgroepniveau toegepast wordt, komen de nuances tussen sommige aanverwante knelpuntberoepen niet altijd tot uiting. Daarom wordt rekening gehouden met de belangrijkheid van de verschillende beroepen binnen een bepaalde beroepsgroep om de uiteindelijke oorzaken voor deze beroepsgroep te bepalen. Tabel 1 Overzicht van de knelpuntberoepen volgens beroepsgroep Rang- WA voor Oorzaak knelpuntkarakter schik- king Knelpuntberoepen volgens beroepsgroep knelpuntberoepen In % Kwantitatief tekort Kwalitatief tekort Ongunstige kenmerken 1 Secretarissen(essen) en bureelbedienden ,2 X 2 Maatschappelijke assistenten ,5 X X 3 Technici in de natuurwetenschappen en toegepaste 3 wetenschappen en laboratoriumassistenten ,0 X X 4 Informatici en aanverwante beroepen 329 9,1 X 5 Verplegers, verpleegassistenten en niet als verplegend gediplomeerd verplegend personeel 290 8,1 X X 6 Boekhouders 278 7,7 X 7 Handelsagenten en vertegenwoordigers 258 7,2 X X 8 Directeurs en hoger administratief kaderpersoneel 242 6,7 X 9 Handelszaakbeheerders en verkopers 168 4,7 X 10 Leraars aan inrichtingen voor lager secundair onderwijs 106 2,9 X X 11 Koks 82 2,3 X 12 Bedienden van reisbureaus en receptiepersoneel 68 1,9 X 13 Ingenieurs en technisch ingenieurs 66 1,8 X 14 Schoonmakers en soortgelijke werknemers (ploegverantwoordelijke) 57 1,6 X X 15 Metselaars en vloerenleggers 49 1,4 X 16 Mecaniciens-herstellers en bankwerkers voor onderhoudswerk 45 1,3 X 17 Tekenaars 44 1,2 X 18 Apothekers en apothekersassitenten 40 1,1 X X 19 Niet elders vermelde werknemers die gespecialiseerd zijn in de diensten, de sport en het vermaak 38 1,1 X 20 Tuiniers 36 1,0 X X 21 Loodgieters en buizenfitters 35 1,0 X 22 Plafonneerders en pleisterwerkers 31 0,9 X X 23 Timmerlieden en schrijnwerkers 30 0,8 X X 24 Electromecaniciens 26 0,7 X 25 Hulpboekhouders en kassiers 25 0,7 X 26 Kappers, schoonheidsspécialisten en soortgelijke werkn. 19 0,5 X 27 Bibliothecarissen en archivarissen 19 0,5 X 28 Kamermeiden en -dienaars, dienstboden en soortgelijke werknemers die niet elders vermeld werden 19 0,5 X 29 Bestuurders van motorvoertuigen 17 0,5 X X 30 Dakdekkers 17 0,5 X X X 31 Economaatbed., magazijnbed. en bedienden-wegers 14 0,4 X 32 Bedienden van verzendings- en ontvangstdiensten 12 0,3 X X Totaal ,0 ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 13

18 De 10 beroepsgroepen met het grootste aantal knelpuntvacatures omvatten bijna 80% van alle knelpuntvactures. We kunnen deze 10 beroepsgroepen in 3 hoofdgroepen onderverdelen. Vooreerst zijn er de administratieve en de klantgerichte beroepsgroepen, met name de secretarissen(essen), boekhouders, handelsvertegenwoordigers, verkopers en het hoger administratief kaderpersoneel. Daarnaast hebben we de beroepsgroepen die behoren tot de niet private sector, met name de maatschappelijk assistenten, het verplegend personeel en de leerkrachten voor lager secundair onderwijs. De meer technische beroepsgroepen zoals de informatici en de technici vormen tenslotte de laatste hoofdgroep. De vereiste tweetaligheid Uit de knelpuntberoepenlijst onder paragraaf 3.1 blijkt dat voor een groot aantal knelpuntberoepen het moeilijk is tweetalige kandidaten te vinden. Voor meerbepaald 41 knelpuntberoepen vormt de tweetaligheidsvereiste volgens de bemiddelingsdienst effectief een belemmering om de vacatures in te vullen. Deze 41 knelpuntberoepen omvatten net iets meer dan de helft van de knelpuntvacatures, met name 52,6%. In tabel 2 wordt het aantal ingeschreven werkzoekenden weergegeven voor deze 41 knelpuntberoepen. In de 2de en de 3de kolom van tabel 2 wordt respectievelijk weergegeven hoeveel werkzoekenden Frans en Nederlands op zijn minst matig beheersen en hoeveel beide talen op zijn minst goed beheersen. Het toekennen van het niveau van de talenkennis gebeurt hoofdzakelijk op basis van de verklaring van de werkzoekenden zelf. De cijfers moeten dus met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Er is echter nog een bijkomend probleem bij de interpretatie van tabel 2. We stellen vast dat er tussen de verschillende beroepen uiteenlopende taaleisen worden gesteld. Bovendien zijn er binnen elk beroep vacatures waarvoor er enerzijds bijna geen taalvereisten zijn en anderzijds waarvoor een perfecte taal-beheersing onontbeerlijk is. Dit maakt het bijzonder moeilijk om precieze conclusies te trekken. We kunnen echter wel stellen dat voor knelpuntberoepen waarvoor er volgens de bemiddelingsdienst een tweetaligheidsprobleem is, er effectief opmerkelijk weinig werkzoekenden, namelijk ten hoogste 28,8%, van zichzelf vinden goed tweetalig te zijn. Deze gegevens lijken dus te bevestigen dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daadwerkelijk een probleem is om voor bepaalde beroepen (zie tabel 2) voldoende tweetaligen te vinden. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 14

19 Tabel 2 Arbeidsreserve voor knelpuntberoepen waarvoor moeilijk tweetaligen te vinden zijn volgens talenkennis op 30/6/99 Beroep Totaal Matig Goed NWWZ In A.W. In % In A.W. In % Beheerder (culturele en artistieke sector) , ,8 Publiciteitsdirecteur , ,8 Dispatcher ,0 1 25,0 Aankoopleider ,8 5 21,7 Technisch vertegenwoordiger , ,1 Adviseur van de directie (commercieel) , ,0 Handelsagent , ,8 Verantwoordelijke magazijnarbeiders ,8 5 17,2 Handelsvertegenwoordiger , ,8 Adviseur van de directie (banken, verzekeringen en onr. goederen) , ,7 Marketing officer , ,3 Technisch ingenieur elektromechanica ,4 3 13,6 Stenograaf-dactylograaf, in het algemeen of stenotypist(e) , ,4 Gespecialiseerd verkoper , ,7 Adviseur van de directie (administratief) ,9 7 11,5 Beginneling(e) stenotypist(e) ,0 5 10,9 Technicus bouw ,6 7 10,0 Verkoopschef ,0 6 9,5 Technicus in de machinebouw en in de mechanische industrieën ,0 2 8,0 Onthaalhostess ,0 15 7,3 Tandartsassistente ,5 1 6,3 Boekhouder ,3 18 5,7 Secretariaatbediende ,1 5 5,6 Bediende "reisbureau" ,0 9 5,6 Handelszaakbeheerder ,5 20 5,6 Technicus voor laboratoriumonderzoek - laborant ,1 3 5,4 Technicus in de elektromechanica ,0 4 4,4 Technicus in de elektronica ,5 6 4,3 Tele-verkoper ,9 2 3,2 Andere hulpboekhouders en kassiers ,8 5 2,5 Technicus elektriciteit ,6 1 2,4 Andere gespecial. bedienden v. reisbureaus en receptiediensten v. hotels ,5 1 2,3 Ingenieur openbare en private werken, in het algemeen ,0 0 0,0 Technisch ingenieur, openbare en private werken, in het algemeen ,7 0 0,0 Technisch ingenieur in de elektronica ,4 0 0,0 Technicus scheikunde ,1 0 0,0 Technicus in de koel- en verwarmingstechniek 2 0 0,0 0 0,0 Beheerder (hotelwezen) ,5 0 0,0 Stenotypist(e)-secretaris(esse) ,7 0 0,0 Bediende personeelsdiensten ,3 0 0,0 Bediende van juridische diensten ,3 0 0,0 Totaal , ,4 ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 15

20 1.4 Aandeel van de knelpuntberoepen in het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen Het loont eveneens de moeite om de kenmerken van de vacatures voor knelpuntberoepen te vergelijken ten opzichte van het totaal van de vacatures. In de hiernavolgende paragrafen wordt het aandeel van de knelpuntberoepen in het totaal van de vacatures volgens studieniveau, studierichting, type werkaanbieding, taalvereiste en nijverheidssector berekend. Achteraan bevindt zich een lijst van de gebruikte afkortingen Studieniveau en studierichting Grafiek 1 Aandeel van de knelpuntberoepen volgens studieniveau in het totaal van de vacatures 0% 20% 40% 60% 80% 100% LO LSO HSO HOBU Universitair Leerlingwezen 6 30 Andere studies 8 35 Totaal Knelpuntberoepen Niet-knelpuntberoepen Uit bovenstaande grafiek blijkt dat enkel het studieniveau van hoger onderwijs buiten de universiteit relatief meer werkaanbiedingen voor knelpuntberoepen telt. Bijna één op twee werkaanbiedingen met een gevraagd studieniveau van hoger onderwijs buiten de universiteit behoren tot een knelpuntberoep! ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 16

21 Grafiek 2 Aandeel van de knelpuntberoepen volgens studierichting in het totaal van de vacatures 0% 20% 40% 60% 80% 100% LO (voleindigd of niet) Getuigschrift LSO Getuigschrift HSO Kwalificatiegetuigschrift 4de lrjr TSO Kwalificatiegetuigschrift 6de lrjr TSO Kwalificatiegetuigschrift Kwalificatiegetuigschrift 6de lrjr BSO Aanvullend beroepsonderwijs HOBU Knelpuntberoepen Niet-knelpuntberoepen Universitaire studies 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wijsbegeerte 0 9 Geschiedenis 2 11 Klassieke filologie 0 16 Germaanse filologie 2 64 Romaanse filologie 0 38 Kunstgeschiedenis en oudheidkunde 1 10 Rechten Criminologie 3 11 Politieke en sociale wetenschappen Pers- en communicatiewetenschappen Economische en toegepaste econ. wet Psychologische en pedagogische wet Wiskunde 0 24 Informatica Natuurkunde 0 12 Chemie 1 26 Knelpuntberoepen Niet-knelpuntberoepen ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 17

22 0% 20% 40% 60% 80% 100% Biologie 3 8 Aardrijkskunde Geologie en mineralogie Genees-, heel-, verloskunde 3 10 Tandheelkunde 0 1 Farmacie 10 5 Diergeneeskunde Lichamelijke opvoeding Kinesitherapie Burgerlijk ingenieur Landbouwwetenschappen Godsdienstwetenschappen Andere universitaire opleidingen 7 26 Leerlingschap voleindigd 6 30 Andere of onbepaalde studies 8 35 Totaal Knelpuntberoepen Niet-knelpuntberoepen De bovenstaande grafiek geeft een gedetailleerder beeld per studierichting van de verhouding van de knelpuntberoepen ten opzichte van het totaal van de beroepen. Grafiek 1 toonde reeds dat knelpuntvacatures met een vereist studieniveau van HSO niet overtegenwoordigd zijn in het totaal aantal vacatures met dit vereist studieniveau. Uit grafiek 2 blijkt dat dit niet geldt voor de technische richtingen van het hoger secundair onderwijs. Meer dan 30% van de vacatures met een gevraagd diploma hoger secundair technisch onderwijs behoren tot een knelpuntberoep. Grafiek 2 geeft eveneens weer dat de diploma's economie, informatica, farmacie en burgerlijk ingenieur de zwaarst oververtegenwoordigde universitaire diploma's bij de knelpuntberoepen zijn. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 18

23 1.4.2 Type werkaanbieding Grafiek 3 Aandeel van de knelpuntberoepen volgens type werkaanbieding in het totaal van de vacatures 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% KB KB Brugpensioen Dienstenplan DUT IBF GECO Horeca Conventie UPEDI-BGDA Loopbaanonderbreking p. s. Loopbaanonderbreking o. s Onbepaalde duur EWE DSP Stage (KB 230) DAC Totaal Knelpuntberoepen Niet-knelpuntberoepen Men stelt vast dat het vooral de werkaanbiedingen van onbepaalde duur (met uitzondering van de werkaanbiedingen in het kader van het KB 123) in relatieve en absolute zin veel knelpuntvacatures tellen. De werkaanbiedingen voor gesubsidieerde contractuelen zijn relatief gezien lichtjes overtegenwoordigd in de knelpuntberoepen. Werkaanbiedingen van bepaalde duur (DUT) en vacatures in het kader van de stage der jongeren zijn daarentegen licht ondervertegenwoordigd. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 19

24 1.4.3 Taalvereiste Grafiek 4 Aandeel van de knelpuntberoepen volgens taalvereiste in het totaal van de vacatures 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zonder vereiste Andere (meertalig) Frans-Nederlands Nederlands-Frans Nederlands Frans Totaal Knelpuntberoepen Niet-knelpuntberoepen Er springt dadelijk in het oog dat vacatures waarvoor kandidaten met een zeer goede kennis van het Nederlands en kennis van het Frans gezocht worden, relatief gezien het zwaarst oververtegenwoordigd in de knelpuntberoepen zijn. Ook vacatures met 'andere' vereiste talen, wat hoofdzakelijk Engels en in mindere mate Duits betreft, zijn meer terug te vinden in de knelpuntberoepen. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 20

25 1.4.4 Sector Grafiek 5 Aandeel van de knelpuntberoepen volgens sector in het totaal van de vacatures 0% 20% 40% 60% 80% 100% Landbouw en veeteelt 2 1 Landbouw-, veeteelt- en tuinbouwactiviteiten 17 7 Bosbouw en -ontginning 2 0 Ruwe petroleum en natuurlijk gas 2 8 Voedingsnijverheid (uitzonderd dranken) Fabricatie van dranken 2 5 Tabaksnijverheid 2 0 Textielnijverheid 4 24 Confectie van kledingsartikelen 6 87 Fabricatie en herstelling van schoenen 1 3 Hout- en kurknijverheid 1 11 Papier- en kartonnijverheid 2 4 Drukkerijen en uitgeversbedrijven Ledernijverheid en bontwerk (uitzonderd schoenen) 1 15 Scheikundige nijverheid Nijverheid der petroleum- en steenkoolderivaten 3 5 Glasnijverheid 0 4 Basismetaalnijverheid 3 9 Metaalverwerkende nijverheid Knelpuntberoepen Niet-knelpuntberoepen Grafiek 5 toont ons dat er 8 grote sectoren zijn die vaak geconfronteerd worden met knelpuntvacatures. Met name meer dan 30% van de vacatures in de scheikundige nijverheid, de sector van de constructie van elektrische machines, toestellen en toebehoren, de communicatiesector, de sector van de constructie van transportmaterieel en de sector van de diensten aan bedrijven, de sector van de diensten i.v.m. ontspanning en de sector van de andere openbare diensten behoren tot een knelpuntberoep. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Constructie van elek. machines, toestellen en toebehoren Constructie van transportmaterieel Diverse fabrieksnijverheden 4 27 Diamant 0 2 Bouwnijverheid Diverse elders niet genoemde ondernemingen Elektriciteit, gas en stoom Dienst voor waterbedeling 1 0 Atoomcentrales 0 1 Groothandel Kleinhandel Banken en andere financiële instellingen Verzekeringen Ondernemingen in onroerende goederen Vervoer Opslagplaatsen en magazijnen 0 16 Communicatie Diensten aan bedrijven Knelpuntberoepen Niet-knelpuntberoepen ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 21

26 0% 20% 40% 60% 80% 100% Diensten i.v.m. ontspanning Diensten aan personen Hotelnijverheid Landsverdediging en dienst der geallieerde legers 5 7 Admin. diensten van de staat, de provincies en de gemeenten Andere openbare diensten Onderwijs Wetenschappelijke instituten, opzoekingscentra, musea, Menselijke en dierlijke geneeskunde Andere gezondheidsdiensten 3 39 Sociale werken (rusthuizen, kinderkribben, weeshuizen, ) Kunsten en letteren 2 26 Godsdienstige verenigingen0 5 Beroeps-, interprofessionelle en syndicale verenig., ziekenf Andere private diensten en instellingen van algemeen belang Internationale organismen 7 20 Onnauwkeurig bepaalde activiteiten Totaal Knelpuntberoepen Niet-knelpuntberoepen ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 22

27 1.5 Conclusie In dit rapport wordt onderzocht welke beroepen in 1999 moeilijker ingevuld worden dan gemiddeld. Hiervoor werd van de totale lijst van beroepen, die gebaseerd is op de bij de BGDA ontvangen werkaanbiedingen in 1999, de beroepen geselecteerd die minder ingevuld worden en langer blijven openstaan dan het gemiddelde beroep. Bovendien moet er voor elk beroep op zijn minst ook 10 werkaanbiedingen ontvangen worden. Uiteindelijk voldoen er 78 beroepen aan de gestelde criteria. Deze 78 beroepen hebben betrekking op werkaanbiedingen, wat overeenstemt met 23.7 % van het totaal aantal werkaanbiedingen in De totale invullingsgraad voor deze knelpuntberoepen bedraagt 46.0 %. Om een beter overzicht te kunnen geven, worden de 78 knelpuntberoepen gegroepeerd volgens beroepsgroep. De 10 beroepsgroepen met het grootste aantal knelpuntvacatures omvatten bijna 80% van alle knelpuntvacatures. We kunnen deze 10 beroepsgroepen in 3 categorieën onderverdelen. Vooreerst zijn er de administratieve en de klantgerichte beroepsgroepen, met name de secretarissen(essen), boekhouders, handelsvertegenwoordigers, verkopers en het hoger administratief kaderpersoneel. Daarnaast hebben we de beroepsgroepen die behoren tot de niet private sector, met name de maatschappelijk assistenten, het verplegend personeel en de leerkrachten voor lager secundair onderwijs. De meer technische beroepsgroepen zoals de informatici en de technici vormen tenslotte de laatste hoofdgroep. De oorzaken van de knelpuntberoepen worden in 3 categorieën onderverdeeld. Er kan sprake zijn van een kwantitatief of kwalitatief tekort. Daarnaast worden eventuele onaantrekkelijke kenmerken van het beroep als derde categorie van oorzaken vermeld. Voor een groot aantal vacatures voor knelpuntberoepen wordt er een kwalitatief tekort vastgesteld. Volgens de bemiddelingsdienst is dit dikwijls aan een onvoldoende talenkennis te wijten. Voor deze knelpuntberoepen (die 52.6% van de knelpuntvacatures uitmaken), stellen we inderdaad vast dat er maar bijzonder weinig werkzoekenden van hun zelf vinden goed tweetalig te zijn, met name nog geen 28.8% voor het knelpuntberoep met de hoogste verhouding goed tweetaligen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt er dus duidelijk een probleem te zijn om voor bepaalde beroepen (voor de volledige lijst, zie tabel 2, p 15) voldoende tweetaligen te vinden. Indien we de knelpuntberoepen vergelijken ten opzichte van het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen, komen we tot de volgende vaststellingen : - Bijna één op twee werkaanbiedingen met een gevraagd studieniveau van hoger onderwijs buiten de universiteit behoren tot de een knelpuntberoep. De andere studieniveaus zijn niet oververtegenwoordigd in de knelpuntberoepen. - Werkaanbiedingen van onbepaalde duur (met uitzondering van de werkaanbiedingen in het kader van het KB 123) tellen in relatieve en absolute zin veel knelpuntvacatures. De werkaanbiedingen voor gesubsidieerde contractuelen zijn relatief gezien lichtjes overtegenwoordigd in de knelpuntberoepen. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 23

28 - Vacatures waarvoor kandidaten met een zeer goede kennis van het Nederlands en kennis van het Frans gezocht worden, zijn relatief gezien het zwaarst in de knelpuntberoepen oververtegenwoordigd. - Er zijn 8 grote sectoren die vaak geconfronteerd worden met knelpuntvacatures, met name de scheikundige nijverheid, de sector van de constructie van elektrische machines, toestellen en toebehoren, de communicatiesector, de sector van de constructie van transportmaterieel en de sector van de diensten aan bedrijven, de sector van de diensten i.v.m. ontspanning en de sector van de andere openbare diensten. ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 24

29 LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN AW : absolute waarde DAC : derde arbeidscircuit DSP : doorstromingsprogramma DUT : WA voor betrekking van bepaalde duur EURES : European Employment Services EWE : eerste werkervaring GECO : gesubsidieerde contractuelen HOBU : hoger onderwijs buiten de universiteit HSO : hoger secundair onderwijs IBF : interdepartementaal begrotingsfonds LO : lager onderwijs LSO : lager secundair onderwijs NWWZ : niet werkende werkzoekenden TSO : technisch secundair onderwijs WA : werkaanbieding ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN VOLGENS DE BGDA 25

30 2. KNELPUNTFUNCTIES IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST : EEN ENQUÊTE BIJ DE UITZENDCONSULENTEN Hoofdstuk onder redactie van UPEDI Inleiding Ondanks een arbeidsreserve die aanzienlijk blijft, maakt het Belgische bedrijfsleven steeds meer melding van toenemende moeilijkheden bij het invullen van bepaalde vacatures. Om een aanzet te geven tot reflectie en het ontwikkelen van oplossingsstrategieën t.a.v. deze problematiek hebben UPEDI 4 en CEVORA beslist voor de derde maal een enquête te organiseren bij de uitzendconsulenten teneinde de knelpuntfuncties op de Belgische arbeidsmarkt te identificeren en te analyseren. De uitzendsector profileert zich immers alsmaar meer als een bron voor het snel verzamelen van informatie over de gang van zaken op de arbeidsmarkt. Ten eerste : naast zijn rol als systeem voor het opvangen van conjunctuurschommelingen, versterkt de uitzendsector deze van structureel instrument voor het human resourcesbeheer, waardoor hij bijgevolg met een toenemend en niet onaanzienlijk aantal economische actoren in aanraking komt. Ten tweede : door zijn ruim verspreid netwerk van agentschappen biedt de uitzendsector het voordeel zeer dicht bij zowel vraag als aanbod van werk te staan, zodat hij onmiddellijk een aantal ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan identificeren. Tenslotte vormt ook de intersectorale dimensie van de uitzendsector uiteraard een sterke troef. De resultaten van deze enquête hebben geleid tot de publicatie : "Knelpuntfuncties en vormingsbehoeften, een onderzoek bij uitzendconsulenten" (UPEDI-CEVORA, maart 2000). UPEDI stelt hier de resultaten voor Brussel van voornoemde studie voor. Het protocol van akkoord gesloten met de BGDA voorziet immers dat UPEDI de informatie inzake de Brusselse arbeidsmarkt die zij bij de uitzendconsulenten verzamelt, meedeelt, met het oog op het samenstellen van een inventaris inzake vormingsbehoeften, zoals voorzien in het Territoriaal Werkgelegenheidspakt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Na een volledige beschrijving van de methodologie die gevolgd werd voor het identificeren van de knelpuntfuncties (2.2), wordt een globaal overzicht gegeven van de knelpuntfuncties en de niet-knelpuntfuncties in het Brusselse Gewest, en tevens van de oorzaken van het vastgestelde tekort aan arbeidskrachten (2.3). Vervolgens geven we, voor elke knelpuntfunctie afzonderlijk, de oorzaak van de ondervonden wervingsmoeilijkheden (2.4). Wij besluiten tenslotte met een korte samenvatting van de voornaamste resultaten van de enquête (2.5). 3 4 Op basis van het onderzoek "Knelpuntfuncties en vormingsbehoeften, een onderzoek bij uitzendconsulenten" (UPEDI- CEVORA, maart 2000). UPEDI, Federatie van de uitzendbureaus (Helihavenlaan 21 bus Brussel Tel. 02/ Fax: 02/ ). KNELPUNTFUNCTIES IN HET BHG : EEN ENQUÊTE BIJ DE UITZENDCONSULENTEN HOOFDSTUK ONDER REDACTIE VAN UPEDI 26

De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief

De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief Cevora/Upedi (2002), Knelpuntfuncties, een onderzoek bij uitzendconsulenten, België/Vlaanderen/Wallonië/Brussel (1 landelijk en 3 regionale rapporten),

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ANALYSE VACATURES en KNELPUNTBEROEPEN Algemene Trends 2002

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ANALYSE VACATURES en KNELPUNTBEROEPEN Algemene Trends 2002 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ANALYSE VACATURES en KNELPUNTBEROEPEN Algemene Trends 2002 Databeheer en analyse juli 2003 Cd-Rom en Rapport Knelpuntberoepen Hoe goed of hoe

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700 De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader Werkloosheid daalt Evolutie aantal NWWZ in Vlaanderen 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 dec '04 jun '05 dec'05 jun '06 dec '06 Werkaanbod

Nadere informatie

Zorg voor werk Asse. Tess Poppe. 26 maart 2015

Zorg voor werk Asse. Tess Poppe. 26 maart 2015 Zorg voor werk Asse Tess Poppe 26 maart 2015 1 2 3 Maar. Dus 1 e Onderzoeksvraag Welke knelpuntberoepen zijn er binnen de lokale besturen? Zijn er significante verschillen tussen de gemeenten/ocmw s

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN 2006

ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN 2006 ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN 2006 Inhoudstafel VOORWOORD 1. INLEIDING...1 2. METHODOLOGIE...3 3. INVENTARIS VAN DE KNELPUNTBEROEPEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

Nadere informatie

Toename knelpuntjobs leidt niet tot grotere vervullingsproblemen

Toename knelpuntjobs leidt niet tot grotere vervullingsproblemen Toename knelpuntjobs leidt niet tot grotere vervullingsproblemen VDAB (2003). Analyse vacatures. Knelpuntberoepen. Brussel. Bijna 83% van de door de VDAB ontvangen vacatures wordt ingevuld. Deze vervullingsgraad

Nadere informatie

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2008 BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2008 BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID analyse van de KNELPUNTBEROEPEN in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2008 BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN

Nadere informatie

De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden

De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 2011 Als hoofdstad van België en door zijn internationale rol concentreert

Nadere informatie

VACATURES Hoofdstuk 7

VACATURES Hoofdstuk 7 VACATURES Hoofdstuk 7 Karen Geurts De minder gunstige conjunctuur mist haar effect op de vacaturemarkt niet. In 2002 is het gemiddeld aantal openstaande vacatures bij de VDAB gedaald tot 30 270. De afname

Nadere informatie

analyse van de in 2011 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID

analyse van de in 2011 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID analyse van de KNELPUNTBEROEPEN in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2011 BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN

Nadere informatie

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2010 BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2010 BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID analyse van de KNELPUNTBEROEPEN in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2010 BRUSSELS O B S E R VATORI U M VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS O B S E R VATORI U M VOOR DE WERKGELEGENHEID ANALYSE VAN DE

Nadere informatie

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908.

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 247 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Geannuleerde Tussen januari 2013 en december

Nadere informatie

Knelpuntberoepen. Methodologie

Knelpuntberoepen. Methodologie Knelpuntberoepen VDAB (2001), Analyse vacatures 2000 Deel 1, Knelpuntberoepen, Brussel De economische conjunctuur piekte in 2000. Dat resulteerde in meer vacatures, een krimpende arbeidsreserve en per

Nadere informatie

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009 BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009 BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID analyse van de KNELPUNTBEROEPEN in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009 BRUSSELS O B S E R VATORI U M VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS O B S E R VATORI U M VOOR DE WERKGELEGENHEID ANALYSE VAN DE

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

Werkbaarheid. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Ervaringsfonds

Werkbaarheid. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Ervaringsfonds Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Ervaringsfonds Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVA) Vragenlijst over Werkbaarheid (VOW) Versie 2010 ONDERNEMING

Nadere informatie

DE BEROEPENCODES VAN HET RIJKSREGISTER - VERKLARENDE NOTA.

DE BEROEPENCODES VAN HET RIJKSREGISTER - VERKLARENDE NOTA. DE BEROEPENCODES VAN HET RIJKSREGISTER - VERKLARENDE NOTA. Een nieuwe, vereenvoudigde lijst van beroepencodes werd door het Rijksregister ontworpen ten einde het informatiegegeven beroep (IT 070) betrouwbaarder

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Retentie in het beroep van leraar

Retentie in het beroep van leraar Retentie in het beroep van leraar Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data Ilse Laurijssen Retentie in het beroep van leraar Een analyse op basis van de longitudinale SONAR-data Ilse Laurijssen

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

C e v o r A. Kansen voor risicogroepen onder werkzoekenden op tewerkstelling als bediende. Brussel. Onderzoek op basis van bestanden van Actiris

C e v o r A. Kansen voor risicogroepen onder werkzoekenden op tewerkstelling als bediende. Brussel. Onderzoek op basis van bestanden van Actiris C e v o r A Kansen voor risicogroepen onder werkzoekenden op tewerkstelling als bediende Brussel Onderzoek op basis van bestanden van Actiris Studiedienst Brussel, mei 2008 www.cevora.be Inhoud 1 Methodologie

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008. Loon naar werken ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT donderdag 6 november 2008 Loon naar werken In welke sectoren betaalt men de hoogste lonen uit? Welke impact heeft het opleidingsniveau

Nadere informatie

Hinderpalen en kansen bij het vinden van een job als bediende

Hinderpalen en kansen bij het vinden van een job als bediende Hinderpalen en kansen bij het vinden van een job als bediende Cevora (2003). Kansen op tewerkstelling in bediendeberoepen. Onderzoek op basis van bestanden van de gewestelijke bemiddelingsdiensten. Brussel.

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaams Ministerie voor Werk en Economie Onderwerp Lijst beroepen voor versoepelde procedure arbeidskaarten in het Vlaamse Gewest. Datum mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 PERSBERICHT Brussel, 23 december 2014 De Belgische lonen in kaart gebracht Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen betalen goed en in welke sectoren liggen de lonen relatief laag? Wat is de

Nadere informatie

ANALYSE VACATURES KNELPUNTBEROEPEN. VDAB Databeheer & -analyse, Keizerslaan 11, 1000 BRUSSEL, tel. 02/506.15.70 www.vdab.be

ANALYSE VACATURES KNELPUNTBEROEPEN. VDAB Databeheer & -analyse, Keizerslaan 11, 1000 BRUSSEL, tel. 02/506.15.70 www.vdab.be ANALYSE VACATURES 2003 KNELPUNTBEROEPEN VDAB Databeheer & -analyse, Keizerslaan 11, 1000 BRUSSEL, tel. 02/506.15.70 www.vdab.be Het overnemen van gegevens uit deze studie is slechts toegelaten mits duidelijke

Nadere informatie

Vreemde talen in Brusselse bedrijven

Vreemde talen in Brusselse bedrijven Samenvatting van het onderzoeksrapport: Vreemde talen in Brusselse bedrijven Dit onderzoek had als voornaamste doelstellingen: (1) het intern en extern taalgebruik van de Brusselse bedrijven en de daaruit

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

INPROFIEL. 2 de graad TSO

INPROFIEL. 2 de graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2015

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2015 Meetkundigen Landmeter (m/v) 159 x x Bouwtechnici Technicus studiebureau bouw (m/v) 1635 x x! Calculator bouw (m/v) 1603 x x! Conducteur bouw (m/v) 1079 x x! Werfleider (m/v) 2584 x x Bouwarbeiders ruwbouw

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Knelpuntberoepen. Klassiekers van het voorbije decennium. Inleiding. Knelpunten definiëren

Knelpuntberoepen. Klassiekers van het voorbije decennium. Inleiding. Knelpunten definiëren Knelpuntberoepen Klassiekers van het voorbije decennium Inleiding 2000 kenmerkte zich door een krappe arbeidsmarkt. Binnen deze context werd de thematiek van de knelpuntberoepen hoogst actueel en werd

Nadere informatie

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten

Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Studierichtingen met bijhorende lessentabellen aangeboden door het Atheneum De Vesten Atheneum De Vesten Augustijnenlaan 32 2200 Herentals Tel. 014/21 11 44 Fax 014/21 61 06 Email: info@goherentals.be

Nadere informatie

Gepubliceerd. CRB evalueert interprofessioneel akkoord 2003-2004. Arbeidsmarktbeleid. Inhoud van het Technisch Verslag 2003

Gepubliceerd. CRB evalueert interprofessioneel akkoord 2003-2004. Arbeidsmarktbeleid. Inhoud van het Technisch Verslag 2003 Gepubliceerd Arbeidsmarktbeleid CRB evalueert interprofessioneel akkoord 2003-2004 CRB (2003).. Brussel: CRB, CRB 2003/1000 CCR 11. De ontwikkeling van de uurloonkosten en de werkgelegenheid loopt volgens

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek APRIL 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Logistiek 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN COMMERCIELE SECTOR VERZORGENDE SECTOR INDUSTRIELE SECTOR HANDEL SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN MECHANISCHE TECHNIEKEN INFORMATICABEHEER Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde 052 25 88 10 info@ktad.be www.ktad.be

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 september 2015 Een overzicht van de Belgische lonen Hoeveel verdient de gemiddelde Belg? Welke beroepen leveren het hoogste salaris op en in welke sectoren betaalt men het hoogste

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt in beeld Arbeidsmarkt in beeld Veerle Goossens - Product Manager Logistiek & Transport Infosessie Een job in de logistiek? Klinkt logisch! 26 januari 2011 Logistiek is al lang meer dan enkel schuiven met dozen

Nadere informatie

ANALYSE VACATURES KNELPUNTBEROEPEN. VDAB Databeheer & -analyse, Keizerslaan 11, 1000 BRUSSEL, tel. 02/506.15.70 www.vdab.be

ANALYSE VACATURES KNELPUNTBEROEPEN. VDAB Databeheer & -analyse, Keizerslaan 11, 1000 BRUSSEL, tel. 02/506.15.70 www.vdab.be ANALYSE VACATURES 2004 KNELPUNTBEROEPEN VDAB Databeheer & -analyse, Keizerslaan 11, 1000 BRUSSEL, tel. 02/506.15.70 www.vdab.be Het overnemen van gegevens uit deze studie is slechts toegelaten mits duidelijke

Nadere informatie

Wie zoekt die vindt niet altijd

Wie zoekt die vindt niet altijd Wie zoekt die vindt niet altijd Knelpuntberoepen in Vlaanderen Vacatures versus conjunctuur VDAB ontving in 2001 205.624 werkaanbiedingen uit het normaal economisch circuit, zijnde 112.972 via Ami en 92.652

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009 Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009 ONTVANGEN JOBS Ingenieur 833 3868 4701 Ingenieur bouwkunde 1 2 Ingenieur elektriciteit 1 2 Ingenieur elektronica 1 2 Ingenieur mechanica 1 2 Ingenieur elektromechanica

Nadere informatie

3300004 Thuisverpleging

3300004 Thuisverpleging Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten 3300004 Thuisverpleging Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 (57703)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013

Nadere informatie

Er rijdt een historicus met de bus Over onder- en overkwalificatie van hooggeschoolde werkzoekenden

Er rijdt een historicus met de bus Over onder- en overkwalificatie van hooggeschoolde werkzoekenden >> Er rijdt een historicus met de bus Over onder- en overkwalificatie van hooggeschoolde werkzoekenden In deze economisch onzekere tijden is een job vinden voor een aantal mensen een moeilijke opdracht.

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 818 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 augustus 2001 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Trees Merckx-Van Goey, mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, mevrouw Sonja Becq, mevrouw Ingrid

Nadere informatie

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven:

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven: BBTK NUMMER 2 NOVEMBER 2010 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL NIEUWE BAREMA S op basis van beroepservaring

Nadere informatie

analyse van de in 2012 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID

analyse van de in 2012 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID analyse van de KNELPUNTBEROEPEN in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2012 BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS OBSERVATORIUM VOOR DE WERKGELEGENHEID ANALYSE VAN DE KNELPUNTBEROEPEN

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

landmeter bij studiebureau, MOW RWO

landmeter bij studiebureau, MOW RWO 1 Licentiaat in de wetenschappelijke organisatie van werk op ISGEA- Bukavu, DRC Bac. Openbare administratie, Rwanda adviseur in de welzijnssector DAR BZ 2 Master in de rechten, Beijing rechter en professor

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering

Brochure 1 ste graad. School voor toegepaste wetenschappen en engineering Brochure 1 ste graad Met de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs staat je zoon of dochter voor een belangrijke keuze. Welke richting is hem of haar op het lijf geschreven? Welke

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

2 d INPROFIEL graad TSO

2 d INPROFIEL graad TSO INPROFIEL 2 de graad TSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is kiezen voor ruime studiemogelijkheden

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 * - kwalitatieve oorzaken en/of arbeidsomstandigheden

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 * - kwalitatieve oorzaken en/of arbeidsomstandigheden Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 * - kwalitatieve oorzaken en/of arbeidsomstandigheden Bron: VDAB - Studiedienst De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector, De belangrijkste

Nadere informatie

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten 3190211 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm

Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 7 maart 2008 Vrouwen blijven vaker thuis, werken veel meer deeltijds, verdienen minder en zijn vaker arm - Sociaal-economisch profiel

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS In deze lijst kan je zien welke opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie. Deze lijst is niet volledig, maar geeft weer welke opleidingen de voorbije jaren vaak gekozen werden door startbaners.

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Perscommuniqué PERSCONFERENTIE VAN 19 MEI 2004 In het kader van het Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars

Nadere informatie

school voor wetenschap en techniek INFO

school voor wetenschap en techniek INFO VTI school voor wetenschap en techniek INFO TORHOUT mei 2014 INHOUD Voorwoord 3 Grondplan VTI 4 Structuur 6 Lestabellen 8 Samenstelling Dirk Lamote Didier Lingier Johan Jonckheere 3D-voorstelling VTI:

Nadere informatie

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter

Voorwoord. Ik hoop dat dit naslagwerk met personeelsstatistieken een geschikt hulpmiddel zal zijn bij al uw opzoekingen. B. Van Camp Voorzitter Voorwoord Hierbij vindt u de jaarlijkse VLIR publicatie Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten (telling 01-02-2006). De Vlaamse universiteiten willen hiermee inzicht

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2006

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2006 Ingenieurs 00202 Ingenieur bouwkunde 189 979 1168 1 2 00227 Ingenieur elektronica 104 532 636 1 2 00239 Ingenieur mechanica 86 459 545 1 2 00257 Ingenieur elektromechanica 188 864 1052 1 2 00260 Ingenieur

Nadere informatie

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012)

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) Vra(a)g(en): A1, A2 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING

AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST B.E.W. Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie AANVRAAGDOSSIER TOT ERKENNING EN/OF FINANCIERING in het kader van de ordonnantie van 18 maart

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Met de ondersteuning van de dienst Emancipatiezaken De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen aantrekken voor vacatures. Daarom is

Nadere informatie

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN 1 DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 1.1. DE WERKZOEKENDE VOLLEDIG WERKLOZE IN STRIKTE ZIN... 3 1.2. BREDERE DEFINITIE VAN WERKLOOSHEID... 4 2. DE CIJFERS VAN DE

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Een diploma geeft je vleugels!

Een diploma geeft je vleugels! Onderwijs Een diploma geeft je vleugels! VDAB (2004). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. 19de longitudinale studie 2002-2003. Brussel. In deze jaarlijkse studie van de VDAB staat de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren

Lerend werken, werkend leren Lerend werken, werkend leren De versterking van het arbeidsaanbod is een kernopdracht voor de VDAB. In dit perspectief wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende formules van opleiding en begeleiding

Nadere informatie

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail)

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) 1.1. Liste des variables (n, nom de variable brute, type de données, longueur maximale de la chaîne, libellé) n variable type

Nadere informatie

3290103 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap. Maatschappelijk opbouwwerk

3290103 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap. Maatschappelijk opbouwwerk Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290103 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Maatschappelijk opbouwwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001 (61.388)... 2 Baremaharmonisering

Nadere informatie