DURFdenken spreken handelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DURFdenken spreken handelen"

Transcriptie

1 v.u. Georges De Batselier Jacob Jordaensstraat 17 / 1000 Brussel 1 DURFdenken spreken handelen VORMINGS BROCHURE

2 I n h o u d PG 3 PG 4 PG 5 PG 5 PG 6 PG 7 PG 7 Voorwoord Contactgegevens Vormingsdienst Hoe is onze vorming opgebouwd? 1. Opstapvorming 2. Oriëntatievorming 3. Modulevorming Module Syndicaal Werk Metaal (i.s.m. Erasmus) 2 PG 8 PG 10 PG 10 PG 10 PG 11 PG 13 PG 13 PG 15 PG 16 PG 17 PG 18 PG 19 PG 20 PG 21 PG 22 PG 23 PG 24 PG 29 PG 31 Hoe verloopt onze vorming praktisch? Wat kan je bij ons leren? 1. Opstapweken (in uw regio) Opstapweken Planning Oriëntatieweken (in internaatsverband) Oriëntatieweken CPBW Oriëntatieweken OR Oriëntatieweken SA Planning Modulevorming Module 1: LOONBEREKENING Module 2: SYNDICALE COMMUNICATIE Module 3: VAKBONDSWERKING KMO s METAAL Module 4: SYNDICAAL WELZIJNSBELEID OPTIMALISEREN Module 5: LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID Contactgegevens federaties ABVV-Metaal Overzicht Planning Inschrijvingsformulier

3 V o o r w o o r d Beste gezellin, kameraad, In deze onzekere en complexe tijden waarin herstructureringen en besparingen centraal staan, komt het er op aan dat je als vakbondsmilitant goed weet wat er op je af komt, wat je rechten zijn en hoe je het verschil kan maken in je bedrijf. Dit betekent dat je, met grondige kennis van zaken, de juiste antwoorden moet kunnen geven of de beste syndicale strategie kunt uitdokteren. Uitgerekend deze noodzakelijke kennis van zaken bieden we aan met ons vormingsprogramma. En dat onze vormingsaanpak loont, bewijzen de sociale verkiezingen: een goed gevormde metallo is er twee waard! 3 Syndicale vorming bij ABVV-Metaal staat voor kort en krachtig délégués vormen door hen de nodige kennis én vaardigheden bij te brengen zodat ze binnen de kortste keren op een doeltreffende manier hun syndicale opdracht ter harte kunnen nemen. Maar onze vorming is meer dan dat! Vorming volgen geeft je als militant ook en vooral de gelegenheid om (nieuwe) kameraden uit de metaal te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bovendien is vorming volgen bij ABVV-Metaal niet zoals les volgen op school. Onze vorming wil antwoorden geven op de actuele problemen waar je als syndicalist mee geconfronteerd wordt. De dagelijkse bedrijfsrealiteit en -problemen zijn in onze vormingsprogramma s steeds het vertrekpunt. Dit is zowel het geval in onze opstap-vorming voor startende militanten, als in onze expertise- of modulevorming voor gevorderden. Elke groep wordt vakkundig bijgestaan door een professionele vormingswerker en door ervaren begeleiders. Deze doorwinterde délégués kennen als geen ander de dagelijkse praktijk en problemen, en kunnen als beste de band tussen theorie en praktijk verduidelijken. Ik wens je alvast veel voldoening én plezier bij de vormgeving van je syndicale kennis. Georges De Batselier Ondervoorzitter ABVV-Metaal

4 C o n t a c t g e g e v e n s VORMINGSDIENST ABVV METAAL Jacob Jordaensstraat Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ Website: Verantwoordelijke: Georges DE BATSELIER 4 Coördinator: André VANDORPE Tel: 02/ Vormingswerkers: Adri CRAENS Tel: 02/ Ronny LOUBRIS Tel: 02/

5 Hoe is onze vorming opgebouwd? De vorming bij ABVV-Metaal is cyclisch opgebouwd. Een totale cyclus bestaat uit 7 vormingsweken (3 Opstapweken + 4 Oriëntatieweken) die zich uitstrekt over een periode tussen twee sociale verkiezingen. Op het einde van deze cyclus mag je jezelf zonder meer een deskundig militant noemen. Heb je hiermee de smaak goed te pakken en kijk je uit naar nog meer expertise dan kan je altijd terecht in onze modulevorming. Ons vormingsaanbod omvat dus 3 niveaus: 1. de opstapvorming 2. de oriëntatievorming 3. de modulevorming 5 1. Opstapvorming Ben je pas actief als militant? Volgde je nooit eerder vorming? Dan zijn de opstapweken iets voor jou! De drie opstapweken worden georganiseerd door de nationale vormingsdienst en gaan door in de verschillende federaties. Elke opstapweek duurt vijf dagen van telkens acht uur. Tijdens deze eerste drie opstapweken is het allerbelangrijkste aandachtspunt de bevoegdheden van afgevaardigden in OR, CPBW en SA. Op de 1001 vragen die je als beginnend militant of afgevaardigde hebt, krijg je het gepaste antwoord. Je maakt kennis met de vakbond als organisatie in het middenveld, het syndicale leven in de onderneming, de geschiedenis van de arbeidersbeweging en niet in het minst de visie van het ABVV. En hier houdt het niet bij op! We brengen je ook de nodige communicatievaardigheden bij en hoe je een groep overtuigend kan toespreken. Deze opstapvorming biedt jou de perfecte voorbereiding op de Oriëntatievorming, zie hierna. De drie opstapweken omvatten samen 120 vormingsuren. Per schooljaar kan je aan twee volledige vormingsweken deelnemen.

6 2. Oriëntatievorming Na de Opstapweken, of nadat je de basisvormingen van het interprofessioneel ABVV hebt gevolgd, kan je inschrijven voor onze Oriëntatievorming (in internaatsverband). 6 Voor deze internaatsvorming heb je de keuze uit 3 richtingen: ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk en syndicale afvaardiging. Een keuzerichting duurt in totaal 4 weken, van elk 40 uur. Je zal merken dat niet alleen het kennisaspect belangrijk is, maar zeker ook het ontwikkelen van vaardigheden, het werken aan houdingen en het bevorderen van groepsdynamiek en teamgeest. Elke keuzerichting kent dezelfde opbouw en structuur zodat naast de specifieke materie van de keuzerichting ook gemeenschappelijke onderwerpen behandeld worden. In elke richting wordt ook het belang benadrukt van de samenwerking tussen de drie organen. Onze internaatsvormingen gaan allemaal door in het Vormingscentrum Bremberg te Haasrode.

7 3. Modulevorming Wil je meer deskundigheid verwerven over specifieke technische materies, en heb je de Opstapweken en Oriëntatieweken (of eventueel een vormingscyclus bij het interprofessioneel ABVV) achter de rug, dan kan je zonder probleem terecht in één van onze modulevormingen. Deze modulevormingen behandelen de meeste diverse onderwerpen en problemen, en kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op de werking van één orgaan (bijvoorbeeld een grondige analyse van de loonberekening de specifieke problemen inzake personeelsbeleid, arbeidsongevallen en beroepsziekten). Daarnaast maken we ook de bewuste keuze om onderwerpen aan te bieden die de samenwerking tussen de drie organen versterken. Denk hierbij aan thema s zoals externe werkgelegenheid, uitbesteding, propaganda, herstructurering, globalisering 7 Er kunnen ook modulevormingen gegeven worden die specifiek gericht zijn op doelgroepen zoals hoofddélégués, afgevaardigden van KMO s, jongeren, vrouwen De modulevormingen duren vier dagen van telkens 8 uren. NIEUW! Volgend schooljaar bieden we niet minder dan 5 modulevormingen aan (van elk 32 uur): drie in ons Vormingscentrum Bremberg te Haasrode (telkens 2 x 2 dagen in internaatsverband) en twee in je eigen regio (allebei 4 opeenvolgende dagen, zonder internaat). Volgend schooljaar kan je dus voor het eerst ook onze gespecialiseerde modulevorming volgen in je eigen omgeving. Schrijf je tijdig in bij je vakbondssecretaris, als je er graag bij wil zijn! Module Syndicaal Werk Metaal i.s.m. de Erasmushogeschool In samenwerking met de Erasmushogeschool (Brussel) bieden we gevorderde militanten elk jaar een bijscholingsmodule syndicaal werk metaal aan. Tijdens het nieuwe schooljaar (voorjaar 2013) hebben geïnteresseerden de keuze tussen hetzij arbeidsrecht, hetzij sociaal zekerheidsrecht. Deze module wordt georganiseerd in het kader van Betaald Educatief Verlof (BEV). Alle deelnemers die deze module succesvol afsluiten, ontvangen een Module-getuigschrift Sociale Promotie. Locatie van de vorming is de Erasmushogeschool, Zespenningenstraat 70 te 1000 Brussel. Let wel: het aantal plaatsen voor deze module is beperkt! Als je geïnteresseerd bent, hou onze website in de gaten voor meer informatie (www.abvvmetaal.org) en contacteer snel je vakbondssecretaris.

8 8 Hoe verloopt onze vorming praktisch? Verder in deze brochure vind je het concrete vormingsaanbod van ABVV-Metaal voor het vormingsjaar Bij elke vorming vind je terug wat er aan bod komt, voor wie ze bedoeld is, waar en wanneer de vorming doorgaat en hoe je kan inschrijven. In onze syndicale vorming vertrekken we telkenmale van jouw praktijkervaring en die van de andere deelnemers in de groep. We kijken naar de achterliggende wet- en regelgeving, en we koppelen de ervaringen aan de maatschappelijke evoluties. Zo staan onze metallo-militanten de volgende keer sterker in contacten met de werkvloer, maar ook en vooral in onderhandelingen met de werkgever. In de metaalvorming doen we, naast onze professionele vormingswerkers, ook beroep op groepsbegeleiders. Dit zijn ervaren bedrijfsmilitanten die net als elke deelnemer de volledige vormingscyclus hebben doorlopen en vervolgens een opleiding hebben gevolgd om een groep zo goed mogelijk te coachen gedurende een vormingsweek. Door de ervaring die zij meebrengen van de bedrijfsvloer wordt de vorming zeer dicht bij de dagelijkse realiteit en problemen geplaatst. Het begrip groepsbegeleider mag letterlijk worden genomen. Een begeleider is immers niet echt een lesgever maar iemand die je doorheen het vormingsprogramma zal begeleiden. We kiezen dus zeker en vast niet voor een schoolse aanpak, maar voor een praktijkgerichte vorming. We werken momenteel met een 30-tal groepsbegeleiders afkomstig uit alle hoeken van Vlaanderen.

9 Tijdig inschrijven, is de boodschap! Want het aantal deelnemers per groep is beperkt. Kleine groepen houden het werkbaar en zo kan iedereen aan bod komen. Je kan alleen inschrijven via de verantwoordelijke secretaris in je regio. Hij/zij brengt dan de Vormingsdienst op de hoogte van je interesse. Op het einde van deze brochure vind je een inschrijvingsformulier en alle nodige contactgegevens. Voor alle bijkomende informatie kan je terecht bij de Vormingsdienst van ABVV-Metaal, zie gegevens vooraan in de brochure. Heb je de drie Opstapweken en de vier Oriëntatieweken van ABVV-Metaal achter de rug, of heb je eventueel de basisvorming binnen jouw ABVVafdeling gevolgd, dan kan je één van onze vijf modulevormingen volgen. Wil je ons vormingsaanbod online bekijken of op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen, dan kan je terecht op onze website (rubriek vorming). 9 Al onze vormingen zijn erkend in het kader van Betaald Educatief Verlof (BEV). Hierdoor krijg je het recht om tijdens je werkuren verlof te nemen voor het volgen van een opleiding of vorming. Je werkgever betaalt je het geplafonneerd loon. ABVV-Metaal betaalt de rest van het eventuele loonverlies. Per schooljaar kan je twee volledige vormingsweken (80 uur) volgen. Maar, geen rechten zonder plichten! BEV is gelijkgesteld met werken. Dit wil zeggen dat je verplicht bent om de volledige duur van de vorming aanwezig te zijn. De vier Oriëntatieweken en drie (van de vijf) Modulevormingen verlopen in internaatsverband, en gaan door in ons Vormingscentrum Bremberg te Haasrode. Dit centrum ligt te midden van het Meerdaelbos op 5 minuten van de autosnelwegen E40 en E314. Leuven ligt op slechts 5 minuutjes rijden. Er zijn 28 verzorgde kamers beschikbaar en een tiental goede vergaderzalen.

10 Wat kan je bij ons leren? 1. Opstapvorming Onze basisvorming omvat 3 Opstapweken en gaan door in je eigen regio. Gedurende deze drie weken leggen we de fundering voor je syndicaal werk en voor je verdere vorming. Opstapweken (in uw regio) 10 Week 1: het ABVV De ABVV-visie op de maatschappij Basisvaardigheden: nota nemen, spreken voor een groep, communicatie Het belang van de arbeidersstrijd (deel 1) Ledenwerving en ledenbeheer De werking en de bevoegdheden van de overlegorganen, een eerste kennismaking met het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Onderhandelingsoefening ABVV-Metaal en het ABVV: structuur en werking Week 2: onze Sociale Zekerheid Democratie Arbeiderscontrole en het ABVV Koopkracht Wegwijs in het loonbriefje Het belang van de arbeidersstrijd (deel 2) De sociale zekerheid in België Eerste kennismaking met de ondernemingsraad Onderhandelingstechnieken en argumentatie Organisatie- en besluitvormingsoefening Communicatie-oefeningen Syndicale groepswerking Week 3: de overlegorganen binnen het bedrijf Het sociaal overleg in België: structuur en geschiedenis De samenstelling, werking en bevoegdheden van de overlegorganen: kennis, vaardigheden en houding. Eerste kennismaking met de werking van de syndicale afvaardiging Ervaringsgerichte synthese-oefening waarbij de kennis en de toepassing van de bevoegdheden kunnen worden uitgeprobeerd en onderhandelingsen argumentatievaardigheden worden getraind.

11 Planning Opstapweek 1 (groep 2) Antwerpen oktober 2012 Vl-Brabant oktober 2012 Limburg oktober 2012 W-Vlaanderen november 2012 O-Vlaanderen november 2012 Opstapweek 2 (groep 1) Antwerpen september 2012 Limburg september 2012 Vl-Brabant september 2012 O-Vlaanderen september 2012 W-Vlaanderen oktober Opstapweek 2 (groep 2) Limburg februari 2013 Antwerpen 25 feb 01 maart 2013 O-Vlaanderen maart 2013 W-Vlaanderen maart 2013 Vl-Brabant maart 2013 Opstapweek 3 (groep 1) Limburg januari 2013 Antwerpen januari 2013 W-Vlaanderen januari 2013 O-Vlaanderen 28 jan 01 februari 2013 Vl-Brabant februari 2013

12 12 Als nieuw verkozen afgevaardigde weet je in feite enkel dat je tegen onrechtvaardigheid wil vechten. In ons geval, onrechtvaardigheid op de werkvloer. Je weet absoluut niet waar je moet beginnen maar ook niet wáár je aan begint! De vorming was en is nog steeds de oplossing om te starten met je opleiding maar ook met het ontplooien van jezelf. Eerst ben je vooral bezig met wetten en reglementen opzoeken om te weten wat kan en niet kan. Je probeert de reglementering toe te passen in je bedrijf maar botst dan op het njet van de werkgever. Hoe ga je daar mee om? Hoe ga je om met al je collega s, met de andere vakbonden, met de werkgever.. De metallo-vorming had daar het juiste concept voor, door reglementering en persoonlijke ontplooing te mixen in een opleiding om U tegen te zeggen. Werken in groepen, zelf teksten opzoeken, ideologische discussies toelaten zodat je zelf kan werken aan je de-conditionering. Een aantal dagen of weken weggaan uit het dagelijkse leven, dat steeds meer op een ratrace begint te lijken, is daarvoor van groot belang. Omdat je dan afstand kan nemen en vanop de zijlijn kan toekijken hoe de wereld in elkaar zit. En dromen van hoe het zou moeten zijn volgens ons ideeëngoed. Discussies onder elkaar voeren over maatschappelijke thema s verruimen je blik. Als je dan bagage hebt kan je stap voor stap werken aan een verbeterde samenleving die aangevallen wordt door mechanismen die het niet zo begrepen hebben op sociale welvaart voor iedereen. Meer dan ooit moet er door onze militanten weerwerk geboden worden en zij moeten daarin zo veel mogelijk ondersteund worden en zeker met het vormen van een maatschappij-visie, want reglementering alleen is absoluut niet voldoende. (Simonne Laeremans / ex-délégué DURACELL BATTERIES, deelneemster Vorming )

13 2. Oriëntatievorming Deze 4 weken gaan door in ons Vormingscentrum Bremberg te Haasrode. Deze vormingen zijn in internaatsverband. Bij het einde van de derde opstapweek mag je kiezen welke richting je wilt volgen in de Oriëntatieweken. Kameraden uit de verschillende regio s kunnen elkaar zo ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De keuze voor de internaatsformule is doelbewust: om de groeps dynamiek te bevorderen en om het werken in team te stimuleren. Het is de ideale formule om een leerproces op gang te brengen waarin niet alleen het kennisaspect voorop staat, maar ook gedrag en vaardigheden. De groepsbegeleiders, die zelf in bedrijven werkzaam zijn, zorgen dat de binding tussen theorie en praktijk wordt verzekerd. Je kan kiezen uit volgende richtingen: Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Ondernemingsraad Syndicale afvaardiging Afhankelijk van het mandaat binnen je bedrijf of van je eigen interesses, kan je kiezen welke richting het beste bij je past. 13 Oriëntatieweken (in internaatsverband) Oriëntatie CPBW CPBW 1: Wie is wie in het welzijnsbeleid? Doorlichting van de bedrijfswerking Werking, samenstelling en bevoegdheden van het CPBW: opfrissing Welzijn op het werk: begrip, wetgeving en instrumenten De codex over het welzijn op het werk: een grondige kennismaking vaardigheden: communiceren, vragen stellen, besluitvorming, onderhandelen, adviezen formuleren Syndicaal redeneren Het hart van ons syndicaal handelen: solidariteit, gelijkheid, democratie Creatief nadenken over en schematisch ordenen van probleemsituaties Adviezen formuleren in het CPBW: voorbereiding, uitvoering en opvolging CPBW 2: De risico-analyse als basis van een planmatig welzijnsbeleid en het JAP als syndicaal instrument. Doorlichting van de bedrijfswerking Risico-analyse: wetgeving, methoden, arbeiderscontrole De syndicale analyse van onveilige werksituaties Het Jaarlijks Actieplan: een instrument voor syndicale actie voor meer welzijn op het werk Persoonlijke Beschermingsmiddelen: plaats in de preventiehiërarchie, wetgeving, rol van het CPBW Vaardigheden voor de CPBW-afgevaardigde: analyseren, initiatief nemen, overleggen, betwisten, argumenteren Een vergeten traditie: socialistische strijdliederen

14 14 CPBW 3: De arbeidsomstandigheden en werkomgeving verbeteren Doorlichting van de bedrijfswerking Ergonomie: analyseren van probleemsituaties Omgaan met stoffen met gevaarlijke eigenschappen Thematisch bedrijfsbezoek De opdrachten en taken van de preventieadviseur en van de hiërarchische lijn in het welzijnsbeleid: een belangrijk syndicaal aandachtspunt Assertiviteit als basishouding CPBW 4: Arbeidsongevallen en beroepsziekten voorkomen Doorlichting van de bedrijfswerking Het arbeidsongeval: een syndicale analyse van het voorkomingsbeleid De arbeidsongevallenwetgeving Het gezondheidstoezicht op de werknemers: preventieve en op genezing gerichte aspecten, rechten en plichten van werknemers en afgevaardigden Het gezondheidstoezicht: inventariseren van gezondheidsproblemen van werknemers Het gezondheidstoezicht op de werknemers: de werking, opdrachten en taken van de interne en externe dienst voor preventie en bescherming, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de hiërarchische lijn Integratie-oefening waarin de deelnemer de geboekte vooruitgang inzake kennis, vaardigheden en attitude kan meten

15 Oriëntatie Ondernemingsraad Ondernemingsraad 1: Arbeidsorganisatie Doorlichting van de bedrijfswerking De werking, samenstelling en bevoegdheden van de ondernemingsraad: opfrissing arbeidsorganisatie: bevoegdheden OR en syndicale strategie vaardigheden: communiceren, vragen stellen, besluitvorming, onderhandelen, adviezen formuleren Omgaan met de sociaal-economische actualiteit Het hart van ons syndicaal handelen: solidariteit, gelijkheid, democratie Syndicaal redeneren Creatief nadenken over en schematisch ordenen van probleemsituaties Ondernemingsraad 2: Personeelsbeleid Doorlichting van de bedrijfswerking Tewerkstelling controleren Het arbeidsreglement De stromingen in het personeelsbeleid: van taylorisme over HRM tot competentiebeheer: werkgeversstrategie en syndicale antwoorden De economie in de actualiteit De functieclassificatie Werk = werk: een eenheidsstatuut voor alle werknemers Vaardigheden: analyseren, initiatief nemen, overleggen, betwisten, argumenteren Onze sociale zekerheid in gevaar? Ideeën over het socialisme vroeger en nu Een vergeten traditie: socialistische strijdliederen 15 Ondernemingsraad 3: De economische en financiële doorlichting van de onderneming Doorlichting van de bedrijfswerking Wegwijs in de jaarrekening De bedrijfsrevisor en de leden van de ondernemingsraad De crisis van het kapitalisme: welke syndicale antwoorden Omgaan met de sociaal-economische actualiteit Rechtvaardige fiscaliteit: een inleiding voor syndicalisten Onderhandelen als vaardigheid in de ondernemingsraad Ondernemingsraad 4: Ondernemingen in herstructurering Doorlichting van de bedrijfswerking Wegwijs in de jaarrekening: ratio-analyse en syndicale knipperlichten De basisinformatie: een onmisbaar instrument voor de arbeiderscontrole De ondernemingsraad en de herstructurering van de onderneming: technisch-juridische aspecten van collectief ontslag, sluiting of overgang van ondernemingen; sociaal-economische inlichtingen voor afgevaardigden; overlegprocedure en mogelijkheden tot het formuleren van alternatieven De staking: juridische en strategische aspecten Mediatraining: een teaser Integratie-oefening waarin de deelnemer de geboekte vooruitgang inzake kennis, vaardigheden en attitude kan meten.

16 Oriëntatie Syndicale Afvaardiging 16 Syndicale Afvaardiging 1: Arbeidsorganisatie Doorlichting van de bedrijfswerking De werking, samenstelling en bevoegdheden van de syndicale afvaardiging: opfrissing arbeidsorganisatie: analyse van de verschillende facetten en syndicale strategie vaardigheden: communiceren, vragen stellen, vergaderen, onderhandelen, adviezen formuleren Creatief nadenken over en schematisch ordenen van probleemsituaties Omgaan met de sociaal-economische actualiteit Syndicaal redeneren Het hart van ons syndicaal handelen: solidariteit, gelijkheid, democratie Syndicale Afvaardiging 2: Personeelsbeleid Doorlichting van de bedrijfswerking De stromingen in het personeelsbeleid: van Taylorisme over HRM tot competentiebeheer: werkgeversstrategie en syndicale antwoorden Syndicale dienstverlening Stress op het werk: een syndicale benadering Diversiteit op de werkvloer Omgaan met de sociaal-economische actualiteit Vaardigheden: analyseren, initiatief nemen, overleggen, betwisten, argumenteren Een vergeten traditie: socialistische strijdliederen Syndicale Afvaardiging 3: Sociaal overleg Doorlichting van de bedrijfswerking Het sociaal overleg in België: structuur en geschiedenis De Collectieve Arbeidsovereenkomst: begrip, soorten, toepassingsgebied, inhoud, geldigheidsvoorwaarden Omgaan met de sociaal-economische actualiteit De e-syndicalist: informatie inwinnen, verwerken, produceren en verspreiden Vaardigheden: onderhandelen Onderhandelingstechnieken Syndicale Afvaardiging 4: Syndicale actie Doorlichting van de bedrijfswerking De syndicale afvaardiging en het collectief ontslag: technisch-juridische aspecten, sociaal-economische inlichtingen voor afgevaardigden, ontslagbescherming; voorbereiding, strategie en aandachtspunten bij het onderhandelen over een sociaal akkoord Communicatievaardigheden Omgaan met de media Omgaan met sociaal-economische actualiteit De staking: juridische en strategische aspecten Integratie-oefening waarin de deelnemer de geboekte vooruitgang inzake kennis, vaardigheden en attitude kan meten

17 Planning richting SYNDICALE AFVAARDIGING WEEK september 2012 WEEK maart 2013 De Vorming van ABVV-Metaal heeft mij gemaakt tot de délégué die ik nu ben. Het was een ongelooflijke ervaring om te leren van de oude rotten in het vormingsvak. 17 Iedereen binnen onze militantenkern wordt er elke dag op attent gemaakt dat vorming volgen nut heeft en bijna verplichte kost is als je militant wil zijn van ABVV-Metaal. Het is geen toeval dat onze ABVV-delegatie in het bedrijf er met kop en schouders bovenuit steekt. Ikzelf heb de opleiding CPBW gevolgd. Dat was echt ongelooflijk. Telkens we na een vormingsweek in Bremberg terug op het bedrijf kwamen, brachten we als ABVV pertinente punten op de agenda. En elke keer opnieuw viel de mond van de preventieverantwoordelijken open van verbazing. Schitterend! Leren luisteren, observeren en daarna op de gepaste manier reageren! Durf denken! Durf spreken! Niet in het minst dankzij geweldige begeleiders die wisten waarover ze spraken, want tonnen ervaring hebben in de materie. Dat je problemen op het bedrijf kunt oplossen dankzij de bagage die je meegekregen hebt op de vorming. Dat gevoel is super! Dat je weet: ik heb iets opgestoken op de vorming. Praten met militanten van andere bedrijven, ook aan de toog met een pint bier, en samen van gedachten wisselen. Ook dit heeft onze syndicale werking op het bedrijf ferm vooruit geholpen (CAO 100, CAO 89, het JAP,...). Het sociale lieten jullie in Bremberg écht primeren, en dat vond ik schitterend. Ik zou het zo opnieuw doen! Het was een enorme ervaring die elke militant die opkomt bij ABVV-Metaal, moét meemaken! (Tom Grosemans / délégué ZF WIND POWER NV, deelnemer Vorming )

18 3. Modulevorming Tijdens het schooljaar bieden we vijf modulevormingen aan van elk 32 uur: drie in ons Vormingscentrum Bremberg (telkens 2x2 dagen in internaatsverband) en twee in je eigen regio (allebei 4 opeenvolgende dagen, zonder internaat). Schrijf je tijdig in bij je vakbondssecretaris, als je er bij wil zijn! 18 In de vorming heb ik echte kameraden voor het leven gemaakt. Waar en wanneer we elkaar ook tegenkomen onze begroeting is altijd even hartelijk. Nooit alleen en samen sterk! Maar ook inhoudelijk heeft de Vorming van ABVV-Metaal mij gesterkt. Het heeft me meer zelfvertrouwen gegeven. Ik heb er geleerd hoe in moeilijke situaties te reageren, waar ik essentiële informatie kan vinden, enz. De kennis die ik tijdens de vorming heb opgestoken, komt mij nog elke dag heel erg van pas. Kortom, ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen van ABVV-Metaal om de vorming te volgen. (Meryame Kitir ex-arbeidster Ford Genk / sp.a-volksvertegenwoordiger, deelneemster Vorming )

19 Module 1: LOONBEREKENING Vroeg of laat wordt elke militant of afgevaardigde door collega s op de werkvloer aangesproken met specifieke vragen over hun loonberekening. Meestal zijn het geen voor de hand liggende vragen en regelmatig blijken in de verrekening van premies, toeslagen, enz. flagrante fouten of vergissingen te schuilen. Een ABVV-Metaal afgevaardigde die aan de betrokken collega onmiddellijk kan verduidelijken waar het probleem zit of die weet waar hij binnen de kortste keren sluitende antwoorden kan vinden, is een militant die deze module heeft gevolgd! In deze module komen de concrete verloningspraktijken en problemen, die helaas nog dagelijks aan de orde zijn in tal van metaalbedrijven, uitgebreid aan bod: Wat is de wettelijke informatie die verplicht vermeld moet staan op de loonbrief? Hoe kan je een loonbrief praktisch controleren? Waar moet je op letten? Hoe kom je van bruto naar nettoloon? Welke barema s worden toegepast voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing? enz. Aan de hand van praktijkoefeningen krijg je op al deze en nog veel meer vragen, klare en duidelijke antwoorden. 19 Wat staat er onder meer op het menu? Loonberekening ahv loonbrief Loonbeslag Overuren Werkloosheidsvergoedingen Index / koopkracht Jongeren / studentenarbeid Maaltijdcheques / CAO 90 Premies / vervoerskosten Enz Waar en wanneer? Vormingscentrum Bremberg oktober januari 2013

20 Module 2: SYNDICALE COMMUNICATIE Als afgevaardigde van ABVV-Metaal binnen je bedrijf, maar ook als ABVVorganisatie, moeten we op verschillende manieren een boodschap kunnen brengen afgestemd op het doelpubliek dat we willen bereiken of overtuigen. Dit kan de achterban in het bedrijf zijn om hen te informeren of te sensibiliseren of de bevolking om de ABVV-standpunten duidelijk te maken of hen bewust te maken van maatschappelijke problemen. De manieren waarop, met welke communicatiemiddelen, wordt bepaald naargelang de boodschap die we willen brengen of de doelstelling die we willen bereiken. Bij het brengen van onze boodschap moeten we niet alleen met onze belangen bezig zijn maar ook rekening houden met de ontvanger van de boodschap. Hij heeft ook zijn belangen. 20 We moeten met verschillende factoren rekening houden in het brengen van onze boodschap, anders gaat de boodschap verloren of bereiken we niet het bedoelde effect. Efficiënte communicatie is tenslotte maar succesvol wanneer de ontvanger het bedoelde effect daadwerkelijk ontvangt en/of beantwoordt. De vragen waar in deze module uitgebreid antwoord op wordt gegeven zijn o.m. Hoe kunnen we als syndicalisten efficiënt communiceren? Hoe bepalen we de keuze van de verschillende communicatiemiddelen? Hoe gaan we om met de klassieke media? Kunnen we pro-actief tewerk gaan in de media? Wat staat er onder meer op het menu? Overzicht communicatietools Gebruik diverse mediakanalen Hoe effectief én efficiënt communiceren Doeltreffende vakbondscommunicatie: inhoud en vorm Enz Waar en wanneer? Vormingscentrum Bremberg oktober januari 2013

21 Module 3: VAKBONDSWERKING KMO s METAAL Meer dan de helft van de Belgische metaalarbeiders werkt in een kleine of middelgrote onderneming (KMO). In veel van deze bedrijven is geen sprake van een gestructureerde syndicale vertegenwoordiging. Ook al zijn heel wat leden van ABVV-Metaal tewerkgesteld in deze KMO s: Zij hebben dan ook eigen specifieke problemen en behoeften. Als vakbondsmilitant sta je er vaak alleen voor en de hoeveelheid problemen waarmee je geconfronteerd wordt, is nauwelijks te overzien. Om de moed niet te laten zakken doe je er best aan de voetjes op de grond te houden, en problemen stap voor stap aan te pakken. Tijdens deze modulevorming reiken we je werkinstrumenten aan om je syndicale actie te plannen, om realistische doelstellingen te formuleren en een echt stappenplan voor je syndicale actie uit te werken. 21 We leren je hoe je de dienstverlening nog kunt verbeteren, op welke diensten van het ABVV je hierbij beroep kunt doen, hoe je wijs geraakt uit de diverse bevoegdheden van de syndicale afvaardiging en het Comité voor Preventie en Bescherming, welke de belangrijkste sociale rechtsregels zijn inzake arbeidstijden, uitzendarbeid, ontslagrecht, economische werkloosheid, loonberekening, enz. Verder maken we je ook wegwijs in het sociaal overleg zodat je weet welke sectorale CAO s op jouw bedrijf (bindend) van toepassing zijn, hoe je een bedrijfs-cao kan afsluiten, enz. Wat staat er onder meer op het menu? Wegwijs in het sociaal overleg CAO s FBZ / subsectoren Bevoegdheden SA / CPBW Toezicht sociale wetten (inspectiediensten/arbeidsrechtbank) Rechten bij AO / Aansprakelijkheid Rechten in syndicale acties Hoe omgaan met vragen/problemen? Enz Waar en wanneer? Vormingscentrum Bremberg november januari 2013

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 INHOUD 5 6 13 27 37 45 51 55 61 65 1. INLEIDING. MENSEN LANGER AAN HET WERK HOUDEN 2. BOUWSTENEN EN VALSTRIKKEN VOOR EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID. VOOR

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

1. Leven is meer dan werken alleen

1. Leven is meer dan werken alleen 1. Leven is meer dan werken alleen Een goede combinatie tussen arbeid, gezin en vrije tijd is niet altijd evident. We leven in een maatschappij met een hoge werkdruk, toenemende werkstress, vraag naar

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

3 De BIB op de landkaart

3 De BIB op de landkaart FEDERAAL SECRETARIAAT BTB WEGVERVOER & L OGISTIEK SECRÉTARIAT FEDERAL UBOT TRANSPORT & LOGISTIQUE Federaal Secretaris - Werner De Clercq - Secrétaire Fédéral - Frank Moreels - Paardenmarkt 66 - Antwerpen

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

Versterking door verschillen

Versterking door verschillen Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven 4 ACLVB Versterking door verschillen Een syndicaal actiepunt in bedrijven

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie