DURFdenken spreken handelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DURFdenken spreken handelen"

Transcriptie

1 v.u. Georges De Batselier Jacob Jordaensstraat 17 / 1000 Brussel 1 DURFdenken spreken handelen VORMINGS BROCHURE

2 I n h o u d PG 3 PG 4 PG 5 PG 5 PG 6 PG 7 PG 7 Voorwoord Contactgegevens Vormingsdienst Hoe is onze vorming opgebouwd? 1. Opstapvorming 2. Oriëntatievorming 3. Modulevorming Module Syndicaal Werk Metaal (i.s.m. Erasmus) 2 PG 8 PG 10 PG 10 PG 10 PG 11 PG 13 PG 13 PG 15 PG 16 PG 17 PG 18 PG 19 PG 20 PG 21 PG 22 PG 23 PG 24 PG 29 PG 31 Hoe verloopt onze vorming praktisch? Wat kan je bij ons leren? 1. Opstapweken (in uw regio) Opstapweken Planning Oriëntatieweken (in internaatsverband) Oriëntatieweken CPBW Oriëntatieweken OR Oriëntatieweken SA Planning Modulevorming Module 1: LOONBEREKENING Module 2: SYNDICALE COMMUNICATIE Module 3: VAKBONDSWERKING KMO s METAAL Module 4: SYNDICAAL WELZIJNSBELEID OPTIMALISEREN Module 5: LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID Contactgegevens federaties ABVV-Metaal Overzicht Planning Inschrijvingsformulier

3 V o o r w o o r d Beste gezellin, kameraad, In deze onzekere en complexe tijden waarin herstructureringen en besparingen centraal staan, komt het er op aan dat je als vakbondsmilitant goed weet wat er op je af komt, wat je rechten zijn en hoe je het verschil kan maken in je bedrijf. Dit betekent dat je, met grondige kennis van zaken, de juiste antwoorden moet kunnen geven of de beste syndicale strategie kunt uitdokteren. Uitgerekend deze noodzakelijke kennis van zaken bieden we aan met ons vormingsprogramma. En dat onze vormingsaanpak loont, bewijzen de sociale verkiezingen: een goed gevormde metallo is er twee waard! 3 Syndicale vorming bij ABVV-Metaal staat voor kort en krachtig délégués vormen door hen de nodige kennis én vaardigheden bij te brengen zodat ze binnen de kortste keren op een doeltreffende manier hun syndicale opdracht ter harte kunnen nemen. Maar onze vorming is meer dan dat! Vorming volgen geeft je als militant ook en vooral de gelegenheid om (nieuwe) kameraden uit de metaal te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bovendien is vorming volgen bij ABVV-Metaal niet zoals les volgen op school. Onze vorming wil antwoorden geven op de actuele problemen waar je als syndicalist mee geconfronteerd wordt. De dagelijkse bedrijfsrealiteit en -problemen zijn in onze vormingsprogramma s steeds het vertrekpunt. Dit is zowel het geval in onze opstap-vorming voor startende militanten, als in onze expertise- of modulevorming voor gevorderden. Elke groep wordt vakkundig bijgestaan door een professionele vormingswerker en door ervaren begeleiders. Deze doorwinterde délégués kennen als geen ander de dagelijkse praktijk en problemen, en kunnen als beste de band tussen theorie en praktijk verduidelijken. Ik wens je alvast veel voldoening én plezier bij de vormgeving van je syndicale kennis. Georges De Batselier Ondervoorzitter ABVV-Metaal

4 C o n t a c t g e g e v e n s VORMINGSDIENST ABVV METAAL Jacob Jordaensstraat Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ Website: Verantwoordelijke: Georges DE BATSELIER 4 Coördinator: André VANDORPE Tel: 02/ Vormingswerkers: Adri CRAENS Tel: 02/ Ronny LOUBRIS Tel: 02/

5 Hoe is onze vorming opgebouwd? De vorming bij ABVV-Metaal is cyclisch opgebouwd. Een totale cyclus bestaat uit 7 vormingsweken (3 Opstapweken + 4 Oriëntatieweken) die zich uitstrekt over een periode tussen twee sociale verkiezingen. Op het einde van deze cyclus mag je jezelf zonder meer een deskundig militant noemen. Heb je hiermee de smaak goed te pakken en kijk je uit naar nog meer expertise dan kan je altijd terecht in onze modulevorming. Ons vormingsaanbod omvat dus 3 niveaus: 1. de opstapvorming 2. de oriëntatievorming 3. de modulevorming 5 1. Opstapvorming Ben je pas actief als militant? Volgde je nooit eerder vorming? Dan zijn de opstapweken iets voor jou! De drie opstapweken worden georganiseerd door de nationale vormingsdienst en gaan door in de verschillende federaties. Elke opstapweek duurt vijf dagen van telkens acht uur. Tijdens deze eerste drie opstapweken is het allerbelangrijkste aandachtspunt de bevoegdheden van afgevaardigden in OR, CPBW en SA. Op de 1001 vragen die je als beginnend militant of afgevaardigde hebt, krijg je het gepaste antwoord. Je maakt kennis met de vakbond als organisatie in het middenveld, het syndicale leven in de onderneming, de geschiedenis van de arbeidersbeweging en niet in het minst de visie van het ABVV. En hier houdt het niet bij op! We brengen je ook de nodige communicatievaardigheden bij en hoe je een groep overtuigend kan toespreken. Deze opstapvorming biedt jou de perfecte voorbereiding op de Oriëntatievorming, zie hierna. De drie opstapweken omvatten samen 120 vormingsuren. Per schooljaar kan je aan twee volledige vormingsweken deelnemen.

6 2. Oriëntatievorming Na de Opstapweken, of nadat je de basisvormingen van het interprofessioneel ABVV hebt gevolgd, kan je inschrijven voor onze Oriëntatievorming (in internaatsverband). 6 Voor deze internaatsvorming heb je de keuze uit 3 richtingen: ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk en syndicale afvaardiging. Een keuzerichting duurt in totaal 4 weken, van elk 40 uur. Je zal merken dat niet alleen het kennisaspect belangrijk is, maar zeker ook het ontwikkelen van vaardigheden, het werken aan houdingen en het bevorderen van groepsdynamiek en teamgeest. Elke keuzerichting kent dezelfde opbouw en structuur zodat naast de specifieke materie van de keuzerichting ook gemeenschappelijke onderwerpen behandeld worden. In elke richting wordt ook het belang benadrukt van de samenwerking tussen de drie organen. Onze internaatsvormingen gaan allemaal door in het Vormingscentrum Bremberg te Haasrode.

7 3. Modulevorming Wil je meer deskundigheid verwerven over specifieke technische materies, en heb je de Opstapweken en Oriëntatieweken (of eventueel een vormingscyclus bij het interprofessioneel ABVV) achter de rug, dan kan je zonder probleem terecht in één van onze modulevormingen. Deze modulevormingen behandelen de meeste diverse onderwerpen en problemen, en kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op de werking van één orgaan (bijvoorbeeld een grondige analyse van de loonberekening de specifieke problemen inzake personeelsbeleid, arbeidsongevallen en beroepsziekten). Daarnaast maken we ook de bewuste keuze om onderwerpen aan te bieden die de samenwerking tussen de drie organen versterken. Denk hierbij aan thema s zoals externe werkgelegenheid, uitbesteding, propaganda, herstructurering, globalisering 7 Er kunnen ook modulevormingen gegeven worden die specifiek gericht zijn op doelgroepen zoals hoofddélégués, afgevaardigden van KMO s, jongeren, vrouwen De modulevormingen duren vier dagen van telkens 8 uren. NIEUW! Volgend schooljaar bieden we niet minder dan 5 modulevormingen aan (van elk 32 uur): drie in ons Vormingscentrum Bremberg te Haasrode (telkens 2 x 2 dagen in internaatsverband) en twee in je eigen regio (allebei 4 opeenvolgende dagen, zonder internaat). Volgend schooljaar kan je dus voor het eerst ook onze gespecialiseerde modulevorming volgen in je eigen omgeving. Schrijf je tijdig in bij je vakbondssecretaris, als je er graag bij wil zijn! Module Syndicaal Werk Metaal i.s.m. de Erasmushogeschool In samenwerking met de Erasmushogeschool (Brussel) bieden we gevorderde militanten elk jaar een bijscholingsmodule syndicaal werk metaal aan. Tijdens het nieuwe schooljaar (voorjaar 2013) hebben geïnteresseerden de keuze tussen hetzij arbeidsrecht, hetzij sociaal zekerheidsrecht. Deze module wordt georganiseerd in het kader van Betaald Educatief Verlof (BEV). Alle deelnemers die deze module succesvol afsluiten, ontvangen een Module-getuigschrift Sociale Promotie. Locatie van de vorming is de Erasmushogeschool, Zespenningenstraat 70 te 1000 Brussel. Let wel: het aantal plaatsen voor deze module is beperkt! Als je geïnteresseerd bent, hou onze website in de gaten voor meer informatie (www.abvvmetaal.org) en contacteer snel je vakbondssecretaris.

8 8 Hoe verloopt onze vorming praktisch? Verder in deze brochure vind je het concrete vormingsaanbod van ABVV-Metaal voor het vormingsjaar Bij elke vorming vind je terug wat er aan bod komt, voor wie ze bedoeld is, waar en wanneer de vorming doorgaat en hoe je kan inschrijven. In onze syndicale vorming vertrekken we telkenmale van jouw praktijkervaring en die van de andere deelnemers in de groep. We kijken naar de achterliggende wet- en regelgeving, en we koppelen de ervaringen aan de maatschappelijke evoluties. Zo staan onze metallo-militanten de volgende keer sterker in contacten met de werkvloer, maar ook en vooral in onderhandelingen met de werkgever. In de metaalvorming doen we, naast onze professionele vormingswerkers, ook beroep op groepsbegeleiders. Dit zijn ervaren bedrijfsmilitanten die net als elke deelnemer de volledige vormingscyclus hebben doorlopen en vervolgens een opleiding hebben gevolgd om een groep zo goed mogelijk te coachen gedurende een vormingsweek. Door de ervaring die zij meebrengen van de bedrijfsvloer wordt de vorming zeer dicht bij de dagelijkse realiteit en problemen geplaatst. Het begrip groepsbegeleider mag letterlijk worden genomen. Een begeleider is immers niet echt een lesgever maar iemand die je doorheen het vormingsprogramma zal begeleiden. We kiezen dus zeker en vast niet voor een schoolse aanpak, maar voor een praktijkgerichte vorming. We werken momenteel met een 30-tal groepsbegeleiders afkomstig uit alle hoeken van Vlaanderen.

9 Tijdig inschrijven, is de boodschap! Want het aantal deelnemers per groep is beperkt. Kleine groepen houden het werkbaar en zo kan iedereen aan bod komen. Je kan alleen inschrijven via de verantwoordelijke secretaris in je regio. Hij/zij brengt dan de Vormingsdienst op de hoogte van je interesse. Op het einde van deze brochure vind je een inschrijvingsformulier en alle nodige contactgegevens. Voor alle bijkomende informatie kan je terecht bij de Vormingsdienst van ABVV-Metaal, zie gegevens vooraan in de brochure. Heb je de drie Opstapweken en de vier Oriëntatieweken van ABVV-Metaal achter de rug, of heb je eventueel de basisvorming binnen jouw ABVVafdeling gevolgd, dan kan je één van onze vijf modulevormingen volgen. Wil je ons vormingsaanbod online bekijken of op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen, dan kan je terecht op onze website (rubriek vorming). 9 Al onze vormingen zijn erkend in het kader van Betaald Educatief Verlof (BEV). Hierdoor krijg je het recht om tijdens je werkuren verlof te nemen voor het volgen van een opleiding of vorming. Je werkgever betaalt je het geplafonneerd loon. ABVV-Metaal betaalt de rest van het eventuele loonverlies. Per schooljaar kan je twee volledige vormingsweken (80 uur) volgen. Maar, geen rechten zonder plichten! BEV is gelijkgesteld met werken. Dit wil zeggen dat je verplicht bent om de volledige duur van de vorming aanwezig te zijn. De vier Oriëntatieweken en drie (van de vijf) Modulevormingen verlopen in internaatsverband, en gaan door in ons Vormingscentrum Bremberg te Haasrode. Dit centrum ligt te midden van het Meerdaelbos op 5 minuten van de autosnelwegen E40 en E314. Leuven ligt op slechts 5 minuutjes rijden. Er zijn 28 verzorgde kamers beschikbaar en een tiental goede vergaderzalen.

10 Wat kan je bij ons leren? 1. Opstapvorming Onze basisvorming omvat 3 Opstapweken en gaan door in je eigen regio. Gedurende deze drie weken leggen we de fundering voor je syndicaal werk en voor je verdere vorming. Opstapweken (in uw regio) 10 Week 1: het ABVV De ABVV-visie op de maatschappij Basisvaardigheden: nota nemen, spreken voor een groep, communicatie Het belang van de arbeidersstrijd (deel 1) Ledenwerving en ledenbeheer De werking en de bevoegdheden van de overlegorganen, een eerste kennismaking met het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Onderhandelingsoefening ABVV-Metaal en het ABVV: structuur en werking Week 2: onze Sociale Zekerheid Democratie Arbeiderscontrole en het ABVV Koopkracht Wegwijs in het loonbriefje Het belang van de arbeidersstrijd (deel 2) De sociale zekerheid in België Eerste kennismaking met de ondernemingsraad Onderhandelingstechnieken en argumentatie Organisatie- en besluitvormingsoefening Communicatie-oefeningen Syndicale groepswerking Week 3: de overlegorganen binnen het bedrijf Het sociaal overleg in België: structuur en geschiedenis De samenstelling, werking en bevoegdheden van de overlegorganen: kennis, vaardigheden en houding. Eerste kennismaking met de werking van de syndicale afvaardiging Ervaringsgerichte synthese-oefening waarbij de kennis en de toepassing van de bevoegdheden kunnen worden uitgeprobeerd en onderhandelingsen argumentatievaardigheden worden getraind.

11 Planning Opstapweek 1 (groep 2) Antwerpen oktober 2012 Vl-Brabant oktober 2012 Limburg oktober 2012 W-Vlaanderen november 2012 O-Vlaanderen november 2012 Opstapweek 2 (groep 1) Antwerpen september 2012 Limburg september 2012 Vl-Brabant september 2012 O-Vlaanderen september 2012 W-Vlaanderen oktober Opstapweek 2 (groep 2) Limburg februari 2013 Antwerpen 25 feb 01 maart 2013 O-Vlaanderen maart 2013 W-Vlaanderen maart 2013 Vl-Brabant maart 2013 Opstapweek 3 (groep 1) Limburg januari 2013 Antwerpen januari 2013 W-Vlaanderen januari 2013 O-Vlaanderen 28 jan 01 februari 2013 Vl-Brabant februari 2013

12 12 Als nieuw verkozen afgevaardigde weet je in feite enkel dat je tegen onrechtvaardigheid wil vechten. In ons geval, onrechtvaardigheid op de werkvloer. Je weet absoluut niet waar je moet beginnen maar ook niet wáár je aan begint! De vorming was en is nog steeds de oplossing om te starten met je opleiding maar ook met het ontplooien van jezelf. Eerst ben je vooral bezig met wetten en reglementen opzoeken om te weten wat kan en niet kan. Je probeert de reglementering toe te passen in je bedrijf maar botst dan op het njet van de werkgever. Hoe ga je daar mee om? Hoe ga je om met al je collega s, met de andere vakbonden, met de werkgever.. De metallo-vorming had daar het juiste concept voor, door reglementering en persoonlijke ontplooing te mixen in een opleiding om U tegen te zeggen. Werken in groepen, zelf teksten opzoeken, ideologische discussies toelaten zodat je zelf kan werken aan je de-conditionering. Een aantal dagen of weken weggaan uit het dagelijkse leven, dat steeds meer op een ratrace begint te lijken, is daarvoor van groot belang. Omdat je dan afstand kan nemen en vanop de zijlijn kan toekijken hoe de wereld in elkaar zit. En dromen van hoe het zou moeten zijn volgens ons ideeëngoed. Discussies onder elkaar voeren over maatschappelijke thema s verruimen je blik. Als je dan bagage hebt kan je stap voor stap werken aan een verbeterde samenleving die aangevallen wordt door mechanismen die het niet zo begrepen hebben op sociale welvaart voor iedereen. Meer dan ooit moet er door onze militanten weerwerk geboden worden en zij moeten daarin zo veel mogelijk ondersteund worden en zeker met het vormen van een maatschappij-visie, want reglementering alleen is absoluut niet voldoende. (Simonne Laeremans / ex-délégué DURACELL BATTERIES, deelneemster Vorming )

13 2. Oriëntatievorming Deze 4 weken gaan door in ons Vormingscentrum Bremberg te Haasrode. Deze vormingen zijn in internaatsverband. Bij het einde van de derde opstapweek mag je kiezen welke richting je wilt volgen in de Oriëntatieweken. Kameraden uit de verschillende regio s kunnen elkaar zo ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De keuze voor de internaatsformule is doelbewust: om de groeps dynamiek te bevorderen en om het werken in team te stimuleren. Het is de ideale formule om een leerproces op gang te brengen waarin niet alleen het kennisaspect voorop staat, maar ook gedrag en vaardigheden. De groepsbegeleiders, die zelf in bedrijven werkzaam zijn, zorgen dat de binding tussen theorie en praktijk wordt verzekerd. Je kan kiezen uit volgende richtingen: Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Ondernemingsraad Syndicale afvaardiging Afhankelijk van het mandaat binnen je bedrijf of van je eigen interesses, kan je kiezen welke richting het beste bij je past. 13 Oriëntatieweken (in internaatsverband) Oriëntatie CPBW CPBW 1: Wie is wie in het welzijnsbeleid? Doorlichting van de bedrijfswerking Werking, samenstelling en bevoegdheden van het CPBW: opfrissing Welzijn op het werk: begrip, wetgeving en instrumenten De codex over het welzijn op het werk: een grondige kennismaking vaardigheden: communiceren, vragen stellen, besluitvorming, onderhandelen, adviezen formuleren Syndicaal redeneren Het hart van ons syndicaal handelen: solidariteit, gelijkheid, democratie Creatief nadenken over en schematisch ordenen van probleemsituaties Adviezen formuleren in het CPBW: voorbereiding, uitvoering en opvolging CPBW 2: De risico-analyse als basis van een planmatig welzijnsbeleid en het JAP als syndicaal instrument. Doorlichting van de bedrijfswerking Risico-analyse: wetgeving, methoden, arbeiderscontrole De syndicale analyse van onveilige werksituaties Het Jaarlijks Actieplan: een instrument voor syndicale actie voor meer welzijn op het werk Persoonlijke Beschermingsmiddelen: plaats in de preventiehiërarchie, wetgeving, rol van het CPBW Vaardigheden voor de CPBW-afgevaardigde: analyseren, initiatief nemen, overleggen, betwisten, argumenteren Een vergeten traditie: socialistische strijdliederen

14 14 CPBW 3: De arbeidsomstandigheden en werkomgeving verbeteren Doorlichting van de bedrijfswerking Ergonomie: analyseren van probleemsituaties Omgaan met stoffen met gevaarlijke eigenschappen Thematisch bedrijfsbezoek De opdrachten en taken van de preventieadviseur en van de hiërarchische lijn in het welzijnsbeleid: een belangrijk syndicaal aandachtspunt Assertiviteit als basishouding CPBW 4: Arbeidsongevallen en beroepsziekten voorkomen Doorlichting van de bedrijfswerking Het arbeidsongeval: een syndicale analyse van het voorkomingsbeleid De arbeidsongevallenwetgeving Het gezondheidstoezicht op de werknemers: preventieve en op genezing gerichte aspecten, rechten en plichten van werknemers en afgevaardigden Het gezondheidstoezicht: inventariseren van gezondheidsproblemen van werknemers Het gezondheidstoezicht op de werknemers: de werking, opdrachten en taken van de interne en externe dienst voor preventie en bescherming, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de hiërarchische lijn Integratie-oefening waarin de deelnemer de geboekte vooruitgang inzake kennis, vaardigheden en attitude kan meten

15 Oriëntatie Ondernemingsraad Ondernemingsraad 1: Arbeidsorganisatie Doorlichting van de bedrijfswerking De werking, samenstelling en bevoegdheden van de ondernemingsraad: opfrissing arbeidsorganisatie: bevoegdheden OR en syndicale strategie vaardigheden: communiceren, vragen stellen, besluitvorming, onderhandelen, adviezen formuleren Omgaan met de sociaal-economische actualiteit Het hart van ons syndicaal handelen: solidariteit, gelijkheid, democratie Syndicaal redeneren Creatief nadenken over en schematisch ordenen van probleemsituaties Ondernemingsraad 2: Personeelsbeleid Doorlichting van de bedrijfswerking Tewerkstelling controleren Het arbeidsreglement De stromingen in het personeelsbeleid: van taylorisme over HRM tot competentiebeheer: werkgeversstrategie en syndicale antwoorden De economie in de actualiteit De functieclassificatie Werk = werk: een eenheidsstatuut voor alle werknemers Vaardigheden: analyseren, initiatief nemen, overleggen, betwisten, argumenteren Onze sociale zekerheid in gevaar? Ideeën over het socialisme vroeger en nu Een vergeten traditie: socialistische strijdliederen 15 Ondernemingsraad 3: De economische en financiële doorlichting van de onderneming Doorlichting van de bedrijfswerking Wegwijs in de jaarrekening De bedrijfsrevisor en de leden van de ondernemingsraad De crisis van het kapitalisme: welke syndicale antwoorden Omgaan met de sociaal-economische actualiteit Rechtvaardige fiscaliteit: een inleiding voor syndicalisten Onderhandelen als vaardigheid in de ondernemingsraad Ondernemingsraad 4: Ondernemingen in herstructurering Doorlichting van de bedrijfswerking Wegwijs in de jaarrekening: ratio-analyse en syndicale knipperlichten De basisinformatie: een onmisbaar instrument voor de arbeiderscontrole De ondernemingsraad en de herstructurering van de onderneming: technisch-juridische aspecten van collectief ontslag, sluiting of overgang van ondernemingen; sociaal-economische inlichtingen voor afgevaardigden; overlegprocedure en mogelijkheden tot het formuleren van alternatieven De staking: juridische en strategische aspecten Mediatraining: een teaser Integratie-oefening waarin de deelnemer de geboekte vooruitgang inzake kennis, vaardigheden en attitude kan meten.

16 Oriëntatie Syndicale Afvaardiging 16 Syndicale Afvaardiging 1: Arbeidsorganisatie Doorlichting van de bedrijfswerking De werking, samenstelling en bevoegdheden van de syndicale afvaardiging: opfrissing arbeidsorganisatie: analyse van de verschillende facetten en syndicale strategie vaardigheden: communiceren, vragen stellen, vergaderen, onderhandelen, adviezen formuleren Creatief nadenken over en schematisch ordenen van probleemsituaties Omgaan met de sociaal-economische actualiteit Syndicaal redeneren Het hart van ons syndicaal handelen: solidariteit, gelijkheid, democratie Syndicale Afvaardiging 2: Personeelsbeleid Doorlichting van de bedrijfswerking De stromingen in het personeelsbeleid: van Taylorisme over HRM tot competentiebeheer: werkgeversstrategie en syndicale antwoorden Syndicale dienstverlening Stress op het werk: een syndicale benadering Diversiteit op de werkvloer Omgaan met de sociaal-economische actualiteit Vaardigheden: analyseren, initiatief nemen, overleggen, betwisten, argumenteren Een vergeten traditie: socialistische strijdliederen Syndicale Afvaardiging 3: Sociaal overleg Doorlichting van de bedrijfswerking Het sociaal overleg in België: structuur en geschiedenis De Collectieve Arbeidsovereenkomst: begrip, soorten, toepassingsgebied, inhoud, geldigheidsvoorwaarden Omgaan met de sociaal-economische actualiteit De e-syndicalist: informatie inwinnen, verwerken, produceren en verspreiden Vaardigheden: onderhandelen Onderhandelingstechnieken Syndicale Afvaardiging 4: Syndicale actie Doorlichting van de bedrijfswerking De syndicale afvaardiging en het collectief ontslag: technisch-juridische aspecten, sociaal-economische inlichtingen voor afgevaardigden, ontslagbescherming; voorbereiding, strategie en aandachtspunten bij het onderhandelen over een sociaal akkoord Communicatievaardigheden Omgaan met de media Omgaan met sociaal-economische actualiteit De staking: juridische en strategische aspecten Integratie-oefening waarin de deelnemer de geboekte vooruitgang inzake kennis, vaardigheden en attitude kan meten

17 Planning richting SYNDICALE AFVAARDIGING WEEK september 2012 WEEK maart 2013 De Vorming van ABVV-Metaal heeft mij gemaakt tot de délégué die ik nu ben. Het was een ongelooflijke ervaring om te leren van de oude rotten in het vormingsvak. 17 Iedereen binnen onze militantenkern wordt er elke dag op attent gemaakt dat vorming volgen nut heeft en bijna verplichte kost is als je militant wil zijn van ABVV-Metaal. Het is geen toeval dat onze ABVV-delegatie in het bedrijf er met kop en schouders bovenuit steekt. Ikzelf heb de opleiding CPBW gevolgd. Dat was echt ongelooflijk. Telkens we na een vormingsweek in Bremberg terug op het bedrijf kwamen, brachten we als ABVV pertinente punten op de agenda. En elke keer opnieuw viel de mond van de preventieverantwoordelijken open van verbazing. Schitterend! Leren luisteren, observeren en daarna op de gepaste manier reageren! Durf denken! Durf spreken! Niet in het minst dankzij geweldige begeleiders die wisten waarover ze spraken, want tonnen ervaring hebben in de materie. Dat je problemen op het bedrijf kunt oplossen dankzij de bagage die je meegekregen hebt op de vorming. Dat gevoel is super! Dat je weet: ik heb iets opgestoken op de vorming. Praten met militanten van andere bedrijven, ook aan de toog met een pint bier, en samen van gedachten wisselen. Ook dit heeft onze syndicale werking op het bedrijf ferm vooruit geholpen (CAO 100, CAO 89, het JAP,...). Het sociale lieten jullie in Bremberg écht primeren, en dat vond ik schitterend. Ik zou het zo opnieuw doen! Het was een enorme ervaring die elke militant die opkomt bij ABVV-Metaal, moét meemaken! (Tom Grosemans / délégué ZF WIND POWER NV, deelnemer Vorming )

18 3. Modulevorming Tijdens het schooljaar bieden we vijf modulevormingen aan van elk 32 uur: drie in ons Vormingscentrum Bremberg (telkens 2x2 dagen in internaatsverband) en twee in je eigen regio (allebei 4 opeenvolgende dagen, zonder internaat). Schrijf je tijdig in bij je vakbondssecretaris, als je er bij wil zijn! 18 In de vorming heb ik echte kameraden voor het leven gemaakt. Waar en wanneer we elkaar ook tegenkomen onze begroeting is altijd even hartelijk. Nooit alleen en samen sterk! Maar ook inhoudelijk heeft de Vorming van ABVV-Metaal mij gesterkt. Het heeft me meer zelfvertrouwen gegeven. Ik heb er geleerd hoe in moeilijke situaties te reageren, waar ik essentiële informatie kan vinden, enz. De kennis die ik tijdens de vorming heb opgestoken, komt mij nog elke dag heel erg van pas. Kortom, ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen van ABVV-Metaal om de vorming te volgen. (Meryame Kitir ex-arbeidster Ford Genk / sp.a-volksvertegenwoordiger, deelneemster Vorming )

19 Module 1: LOONBEREKENING Vroeg of laat wordt elke militant of afgevaardigde door collega s op de werkvloer aangesproken met specifieke vragen over hun loonberekening. Meestal zijn het geen voor de hand liggende vragen en regelmatig blijken in de verrekening van premies, toeslagen, enz. flagrante fouten of vergissingen te schuilen. Een ABVV-Metaal afgevaardigde die aan de betrokken collega onmiddellijk kan verduidelijken waar het probleem zit of die weet waar hij binnen de kortste keren sluitende antwoorden kan vinden, is een militant die deze module heeft gevolgd! In deze module komen de concrete verloningspraktijken en problemen, die helaas nog dagelijks aan de orde zijn in tal van metaalbedrijven, uitgebreid aan bod: Wat is de wettelijke informatie die verplicht vermeld moet staan op de loonbrief? Hoe kan je een loonbrief praktisch controleren? Waar moet je op letten? Hoe kom je van bruto naar nettoloon? Welke barema s worden toegepast voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing? enz. Aan de hand van praktijkoefeningen krijg je op al deze en nog veel meer vragen, klare en duidelijke antwoorden. 19 Wat staat er onder meer op het menu? Loonberekening ahv loonbrief Loonbeslag Overuren Werkloosheidsvergoedingen Index / koopkracht Jongeren / studentenarbeid Maaltijdcheques / CAO 90 Premies / vervoerskosten Enz Waar en wanneer? Vormingscentrum Bremberg oktober januari 2013

20 Module 2: SYNDICALE COMMUNICATIE Als afgevaardigde van ABVV-Metaal binnen je bedrijf, maar ook als ABVVorganisatie, moeten we op verschillende manieren een boodschap kunnen brengen afgestemd op het doelpubliek dat we willen bereiken of overtuigen. Dit kan de achterban in het bedrijf zijn om hen te informeren of te sensibiliseren of de bevolking om de ABVV-standpunten duidelijk te maken of hen bewust te maken van maatschappelijke problemen. De manieren waarop, met welke communicatiemiddelen, wordt bepaald naargelang de boodschap die we willen brengen of de doelstelling die we willen bereiken. Bij het brengen van onze boodschap moeten we niet alleen met onze belangen bezig zijn maar ook rekening houden met de ontvanger van de boodschap. Hij heeft ook zijn belangen. 20 We moeten met verschillende factoren rekening houden in het brengen van onze boodschap, anders gaat de boodschap verloren of bereiken we niet het bedoelde effect. Efficiënte communicatie is tenslotte maar succesvol wanneer de ontvanger het bedoelde effect daadwerkelijk ontvangt en/of beantwoordt. De vragen waar in deze module uitgebreid antwoord op wordt gegeven zijn o.m. Hoe kunnen we als syndicalisten efficiënt communiceren? Hoe bepalen we de keuze van de verschillende communicatiemiddelen? Hoe gaan we om met de klassieke media? Kunnen we pro-actief tewerk gaan in de media? Wat staat er onder meer op het menu? Overzicht communicatietools Gebruik diverse mediakanalen Hoe effectief én efficiënt communiceren Doeltreffende vakbondscommunicatie: inhoud en vorm Enz Waar en wanneer? Vormingscentrum Bremberg oktober januari 2013

21 Module 3: VAKBONDSWERKING KMO s METAAL Meer dan de helft van de Belgische metaalarbeiders werkt in een kleine of middelgrote onderneming (KMO). In veel van deze bedrijven is geen sprake van een gestructureerde syndicale vertegenwoordiging. Ook al zijn heel wat leden van ABVV-Metaal tewerkgesteld in deze KMO s: Zij hebben dan ook eigen specifieke problemen en behoeften. Als vakbondsmilitant sta je er vaak alleen voor en de hoeveelheid problemen waarmee je geconfronteerd wordt, is nauwelijks te overzien. Om de moed niet te laten zakken doe je er best aan de voetjes op de grond te houden, en problemen stap voor stap aan te pakken. Tijdens deze modulevorming reiken we je werkinstrumenten aan om je syndicale actie te plannen, om realistische doelstellingen te formuleren en een echt stappenplan voor je syndicale actie uit te werken. 21 We leren je hoe je de dienstverlening nog kunt verbeteren, op welke diensten van het ABVV je hierbij beroep kunt doen, hoe je wijs geraakt uit de diverse bevoegdheden van de syndicale afvaardiging en het Comité voor Preventie en Bescherming, welke de belangrijkste sociale rechtsregels zijn inzake arbeidstijden, uitzendarbeid, ontslagrecht, economische werkloosheid, loonberekening, enz. Verder maken we je ook wegwijs in het sociaal overleg zodat je weet welke sectorale CAO s op jouw bedrijf (bindend) van toepassing zijn, hoe je een bedrijfs-cao kan afsluiten, enz. Wat staat er onder meer op het menu? Wegwijs in het sociaal overleg CAO s FBZ / subsectoren Bevoegdheden SA / CPBW Toezicht sociale wetten (inspectiediensten/arbeidsrechtbank) Rechten bij AO / Aansprakelijkheid Rechten in syndicale acties Hoe omgaan met vragen/problemen? Enz Waar en wanneer? Vormingscentrum Bremberg november januari 2013

VORMINGSBROCHURE SCHOOLJAAR 2015-2016

VORMINGSBROCHURE SCHOOLJAAR 2015-2016 VORMINGSBROCHURE SCHOOLJAAR 2015-2016 September 2015 VOORWOORD Beste gezellin, kameraad Vakbondsmilitanten zijn de bouwstenen van elke sterke syndicale bedrijfswerking. Dat was vroeger zo, dat is vandaag

Nadere informatie

BROCHURE Modulevorming

BROCHURE Modulevorming BROCHURE Modulevorming 1 Voorwoord Beste gezellin, kameraad We kunnen er niet omheen! Gevormde militanten tellen voor twee. In deze moeilijke tijden bevestigen onze militanten en delegees dat ze van goudwaarde

Nadere informatie

Vorming. Algemene Centrale PROGRAMMA

Vorming. Algemene Centrale PROGRAMMA Vorming Algemene Centrale PROGRAMMA 2017-2018 1 www.accg.be Praktisch In deze brochure vind je het vormingsaanbod van de vormingsdienst van de Algemene Centrale (AC) voor het vormingsjaar 2017-2018. Je

Nadere informatie

doorheen de metaal welkom!

doorheen de metaal welkom! doorheen de metaal welkom! Welkom bij de metallo s Welkom op je nieuwe job in de metaalsector. Spannend? Allicht wel en misschien ben je ook een beetje onwennig tijdens de eerste dagen. Dat is normaal.

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

VORMING AC PROGRAMMA

VORMING AC PROGRAMMA VORMING AC PROGRAMMA 2016-2017 1 2 www.accg.be De Algemene Centrale ABVV ACCG.be Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 3 PROGRAMMA 2016-2017 PRAKTISCH Hierna vind je het vormingsaanbod

Nadere informatie

VORMINGSBROCHURE SCHOOLJAAR

VORMINGSBROCHURE SCHOOLJAAR VORMINGSBROCHURE SCHOOLJAAR 2016-2017 April 2016 VOORWOORD VORMINGSDIENST ABVV METAAL Beste gezellin, kameraad Vakbondsmilitanten zijn de bouwstenen van elke sterke syndicale bedrijfswerking. Dat was vroeger

Nadere informatie

Voorwoord. Beste ABVV-militant,

Voorwoord. Beste ABVV-militant, programma vorming 2014-2015 Voorwoord Beste ABVV-militant, Vorming is voor ABVV-militanten zoiets als keihard trainen voor een Flandrien! Onmisbaar en nodig. Geen enkele grote renner wint een klassieker

Nadere informatie

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren Minimumlonen Handel in VoedingSwaren SYNDICALE PREMIE EN SYNDICALE VORMING Sectorale minimumlonen vanaf 1.1.2011 Groot- en kleinhandel in voedingswaren We hernemen hierna de sectorale minimumlonen van

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging van de lonen Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen met 0,16. Voorkeur voor contracten van onbepaalde

Nadere informatie

Vorming & Actie West-Vlaanderen Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk tel 056/

Vorming & Actie West-Vlaanderen Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk tel 056/ programma vorming 2011-2012 Vorming & Actie West-Vlaanderen Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk tel 056/24 05 35 E-mail: kortrijk.vi3@vorming-wvl.be 1. Voorwoord algemene basisvorming 2012 wordt voor het

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z

jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z jongeren sociale verkiezingen alles weten van A tot Z In elk bedrijf zijn er dingen die we graag veranderd zouden willen zien, die nog verbeterd kunnen worden en zaken die gewoonweg niét werken. Sommige

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en vergoedingen k Op 1 juli 2017 stijgen alle lonen en premies met 1,1%. De vergoedingen bestaanszekerheid

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

VOORWOORD. Schrijf je nu in en maak deel uit van de grote ABVV-ploeg die het opneemt voor alle werknemers in jouw bedrijf!

VOORWOORD. Schrijf je nu in en maak deel uit van de grote ABVV-ploeg die het opneemt voor alle werknemers in jouw bedrijf! programma vorming 2015-2016 VOORWOORD Beste ABVV-militant, De moderne samenleving, toch in ons land, bulkt van de technologie, gesofisticeerde informatica, camera s op alle straathoeken, satellieten die

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Werk maken van werkbaar werk

Werk maken van werkbaar werk Comité Vlaams ABVV 6 maart 2012 Resolutie Werk maken van werkbaar werk Voor een goed begrip Kwaliteit van arbeid is al lang een vakbondseis. We hebben het tegenwoordig over werkbaar werk. Werkbaarheid

Nadere informatie

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2014-2015 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie

Wij zijn kandidaat. En jij?

Wij zijn kandidaat. En jij? SOCIALE verkiezingen 2012 Wij zijn kandidaat. En jij? www.accg.be/sv2012 2 www.accg.be/sv2012 3 mei 2012 Binnenkort sociale verkiezingen Van 7 tot 20 mei 2012 vinden sociale verkiezingen plaats in duizenden

Nadere informatie

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Discriminatie en psychosociale risico s op het werk Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Meer en meer werknemers worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag op het werk, met

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging: + 16 cent/u

Nadere informatie

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Antwerpen Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Hasselt Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging: + 16 cent/u

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste ABVV militant,

VOORWOORD. Beste ABVV militant, PROGRAMMA VORMING 2016-2017 VOORWOORD Beste ABVV militant, De sociale verkiezingen liggen achter de rug... De kandidatenwerving heeft gewerkt: in heel veel bedrijven in West-Vlaanderen waren er ABVV-kandidaten,

Nadere informatie

Werken en zwangerschap

Werken en zwangerschap je rechten op zak Werken en zwangerschap Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je geluk niet op. Maar tegelijk roept deze belangrijke gebeurtenis ook een resem vragen op rond je werk. Als toekomstige

Nadere informatie

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst!

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Expresso 4 opleidingsdagen voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Edito Opleiding: een ver-van-mijn-bedshow? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

ONTHAAL- EN INFOBROCHURE

ONTHAAL- EN INFOBROCHURE ONTHAAL- EN INFOBROCHURE De Algemene Centrale ABVV Zakstraat 16 2800 Mechelen ALCON COUVREUR nv Rijksweg 14 2870 Puurs 1 VOORWOORD BESTE WERKMAKKER, De Militanten van de ALGEMENE CENTRALE -A.B.V.V. houden

Nadere informatie

expresso Zondag in de handel: werk- of rustdag?

expresso Zondag in de handel: werk- of rustdag? expresso Zondag in de handel: werk- of rustdag? Edito De laatste jaren heeft de sector handel heel wat veranderingen ondergaan, zoals het uitbreiden van de openingsuren in de winkels. Ook de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen? + 1,1% Eenmalige bruto premie van 250 in 2017. Vanaf januari 2018 worden lonen verhoogd met 25 bruto/maand (bedienden)

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN PC 323 1 2 3 EEN NIEUWE CAO VOOR WERKNEMERS IN DE SECTOR BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE

Nadere informatie

Vrouwen, durf kleur bekennen!

Vrouwen, durf kleur bekennen! Vrouwen, durf kleur bekennen! Sociale verkiezingen 9 > 22 mei 2016 Vrouwen, durf durf leur kleur bekennen! Afgevaardigde worden jouw in jouw onderneming, en een kans! kans! ehartig Behartig als vrouw als

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! 4 OPLEIDINGSDAGEN FEBRUARI 2009 VOOR ELKE BEDIENDE!

EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! 4 OPLEIDINGSDAGEN FEBRUARI 2009 VOOR ELKE BEDIENDE! EXPRESSO DE TROEF VOOR JOUW TOEKOMST! FEBRUARI 2009 4 OPLEIDINGSDAGEN VOOR ELKE BEDIENDE! EDITO OPLEIDING: EEN VER-VAN-MIJN-BEDSHOW? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN 3 BESCHUTTE WERKPLAATSEN VLAANDEREN (PC 327.01) De beschutte werkplaatsen worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Samen met een aantal

Nadere informatie

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad WELKOM op het startmoment van het traject Jeugdwerk in de Stad Stedelijkheid? Heel breed! Stedelijkheid beperkt zich niet tot de kern van steden, maar lekt naar randgebieden Het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van alle lonen en anciënniteitspremies Vanaf 01/07/2017: Lonen: + 0,18 Anciënniteitspremie na 25 jaar: 500

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Een uitgave van. ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.

Onthaalbrochure. Een uitgave van. ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie. Onthaalbrochure 2011-2012 voor AC VBIE leden uit de sec tor Gas & Elektriciteit Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be

Nadere informatie

expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 verkiezingen 5-18 Mei

expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 verkiezingen 5-18 Mei expresso J O N G E R E N A P R I L 2 0 0 8 n r. 1 LIJST Sociale verkiezingen 5-18 Mei 2 0 0 8 JONGEREN arbeidsovereenkomsten Jeugdvakantie ABVV-jongerenwerking Facebookgroep Pensioenrechten Edito Je eerste

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk

Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Sociale verkiezingen. Wat is dat? LBC-NVK nieuwsbrief april 2016 V.U. Marc Verstraeten-Hugo Vlaeyen

Sociale verkiezingen. Wat is dat? LBC-NVK nieuwsbrief april 2016 V.U. Marc Verstraeten-Hugo Vlaeyen Sociale verkiezingen Wat is dat? LBC-NVK nieuwsbrief april 2016 V.U. Marc Verstraeten-Hugo Vlaeyen Sociale verkiezingen, een kans om uw stem te laten horen binnen AB-Inbev. Donderdag 19 mei en zaterdag

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Koopkracht: k van de brutolonen Volledige invulling van de 1,1% marge via een bruto loonsverhoging vanaf 01/10/2017. Verhoging

Nadere informatie

EXPRESSO JONGEREN 5-18 MEI SOCIALE LIJST ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN VERKIEZINGEN

EXPRESSO JONGEREN 5-18 MEI SOCIALE LIJST ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN VERKIEZINGEN EXPRESSO JONGEREN APRIL 2008 Nr. 1 LIJST SOCIALE VERKIEZINGEN 5-18 MEI 2008 JONGEREN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN JEUGDVAKANTIE ABVV-JONGERENWERKING FACEBOOKGROEP PENSIOENRECHTEN EDITO JE EERSTE KEER, DIE VERGEET

Nadere informatie

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s

expresso Kaderleden: 0 1 0 2 r e B de spelregels VasTleGGen m e T p e s expresso S e p t e m b e r 2 0 1 0 KADERLEDEN: DE SPELREGELS VASTleggen Edito Als maar meer bedienden worden beschouwd als kaderleden. Sommige werkgevers spelen met die aanlokkelijke titel om je abnormale

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers IVOC CHECKLIST VOOR DE WERKGEVER F030-5.0 1 Inhoud IVOC checklist Inlichtingen over de aanwerving pagina 3 Voorbereiding van het onthaal pagina 4 Dag van de aanwerving pagina

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Communicatiekanalen in bedrijven

Communicatiekanalen in bedrijven Communicatiekanalen in bedrijven Valérie Vervliet Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg Overleg Comité PBW vakbondsafvaardiging rechtstreekse participatie Advies preventieadviseurs

Nadere informatie

om zowel de informatie te krijgen van leden die nog steeds of in het recente verleden als

om zowel de informatie te krijgen van leden die nog steeds of in het recente verleden als Beste ABVV lid, De voorbije periode werkte je als interim. Het ABVV krijgt van heel wat mensen die als interim werken te horen dat interim-arbeid niet altijd verloopt zoals het hoort. Als ABVV willen we

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Pascale Swinnen sociaal inspecteur Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg Toezicht op het Welzijn op het Werk Kennisdirectie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 54 van 14 juni 2002 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk 3

Vademecum Welzijn op het werk 3 Vademecum Welzijn op het werk 3 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD.......................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING

JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING JULI 2017 ACTUALISATIE CAO S INDUSTRIËLE REINIGING EEN STAP VOORUIT VOOR IEDEREEN De sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële reiniging werden in de praktijk niet overal op dezelfde manier

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Coachen van talenten

Coachen van talenten Coachen van talenten In de opleiding willen we het vertrouwen en de competenties van leidinggevenden (in spe) aansterken in het coachen en begeleiden van hun medewerkers: Deel 1: Basiskader - Creatie van

Nadere informatie

online enquête acv-openbare diensten

online enquête acv-openbare diensten online enquête acv-openbare diensten actie voeren dienstverlening lidmaatschap opdracht taken Resultaten Mei 2015 waarden resultaten mei 2015 Naar aanleiding van het congres van ACV-Openbare Diensten in

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN PC 330 1 2 3 www.accg.be VRIJSTELLING VAN ARBEIDSPRESTATIES (VAP) IN DE GEZONDHEIDSDIENSTEN INLEIDING In 2005

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Verhoging koopkracht Toekenning van de maximale loonnorm van 1,1% op de baremieke en reële bruto lonen met

Nadere informatie

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid

Lid worden. van ACV Openbare Diensten. Vlaamse overheid Lid worden van ACV Openbare Diensten Vlaamse overheid ACV Openbare Diensten is binnen de Vlaamse overheid de referentievakbond. Zowel in onderhandelingen en overleg, als voor dienstverlening en bijstand.

Nadere informatie

Juridische dienst. Opleidingen

Juridische dienst. Opleidingen Juridische dienst Opleidingen OPLEIDINGSKALENDER JURIDISCHE DIENST Basisopleiding VOORJAAR 2014 Vierdaagse: dinsdag 04/02/2014, dinsdag 11/02/2014, dinsdag 18/02/2014 en dinsdag 25/2/2014 in Nazareth -

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 2 INHOUDSTAFEL 4 Koopkracht 6 Arbeidsvoorwaarden 9 Bestaanszekerheid, inkomensbescherming en ontslag 12 Eindeloopbaan en tweede pijler 14 Tijdskrediet

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Verbond Sociale Ondernemingen. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Verbond Sociale Ondernemingen. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk Verbond Sociale Ondernemingen Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk AV SST 16 juni 2008 SOCIAAL OVERLEG IN BELGIE onderhandelingen informatie & advies informatie & advies federaal N.A.R. C.R.B.

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Vormingscyclus

Vormingscyclus Vormingscyclus 2017-2018 Brussel Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Embracing technology Embracing ambition.acioria Academy 2017-2018.ACiORIAAcademy Doelstelling van de opleiding U wordt

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie