De Innovatiekrant >> 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Innovatiekrant >> 05"

Transcriptie

1 De Innovatiekrant >> 05 > EDITORIAAL JULI 2003 Innovatie is gebaat bij Coöpetitie Neen, dit is geen tikfout! Coöpetitie slaat op de integratie van coöperatie en competitie. Prof. Leo Apostel stelde dat de mens, net als de meeste zoogdieren, een zeer competitief wezen is. Ondanks die competitiviteit kunnen we alleen overleven door een doorgedreven coöperatie. De mens is dus een coöperatieve competitor of een "competitieve coöperator". In de jaren 90 maakte ook het Cluster-concept furore, ondermeer gebaseerd op de analyses van Michael Porter. Dit stelt dat concurrenten er baat bij hebben om hun leiderspositie te versterken door onderlinge synergie. Succesvolle innovatie volgt hetzelfde stramien. Competitie is een belangrijke motor voor innovatie, maar dit doet geen afbreuk aan intelligente vormen van samenwerking, zelfs met concurrenten. Dit inzicht vertaalt zich in het arsenaal aan coöperatieve steunprogramma s van het IWT: het HOBU-Fonds, het programma Strategisch BasisOnderzoek, het Landbouwonderzoek, en de Vlaamse InnovatieSamenwerkingsverbanden (VIS). Deze laatste worden in deze Innovatiekrant in de schijnwerpers gezet. PS. Laat het duidelijk zijn: het IWT eist geen samenwerking met onderzoeksinstellingen of concurrenten voor steunwaardige bedrijfsprojecten. Concurrerende projecten kunnen aan bod komen en op strikte geheimhouding rekenen, zonder dat het IWT hen tot samenwerking verplicht. Op budgettair vlak waren deze coöperatieve programma s in 2002 samen goed voor keur steun, ongeveer evenveel als de individuele O&O-bedrijfsprojecten met keur. En zelfs bij de bedrijfsprojecten kwamen talrijke samenwerkingsprojecten aan bod waarbij een cluster van bedrijven, doorgaans in samenwerking met een onderzoeksinstelling, een gezamenlijk innovatiedoel nastreeft. Collectieve innovatiebestedingen zullen in 2003 nog toenemen omdat de Vlaamse regering het startsein heeft gegeven voor een reeks grotere innovatiecentra. Een goede zaak: collectieve onderzoeksprojecten en andere vormen van innovatie-infrastructuren vinden niet makkelijk privé-financiering. Een flinke steun in de rug vanuit de overheid is hier duidelijk op zijn plaats. Laten we waar mogelijk samenwerken en zoveel mogelijk win-win situaties creëren! Paul Zeeuwts Directievoorzitter >>

2 > IN DIT NUMMER >> 03 HET VIS-BESLUIT Een honderdtal verschillende projecten, afkomstig van diverse bedrijven, organisaties en instellingen zagen het daglicht in het kader van het VIS-Besluit. Directeur Innovatiestimulering Bernard De Potter legt uit hoe het IWT de samenwerking tussen de diverse actoren in goede banen leidt. 1 > EDITORIAAL 2 > IN DIT NUMMER 3> ACTUEEL Het VIS-Besluit: Vlaamse ideeën krijgen internationale erkenning 4 > CASE STUDY >> 06 >> 08 INTERFACEDIENSTEN Een interfacedienst zorgt er via diverse activiteiten voor dat een onderzoek aan een universiteit of onderzoeksinstelling zijn weg vindt naar de commerciële markt en vormt zo de schakel tussen kennis en economie. Het IWT ondersteunt de samenwerking van de verschillende Interfacediensten. DE NIEUWE ONDERZOEKSMANDATEN: WAAROM GEEN ONDERZOEKSSABATICAL? Het IWT biedt sinds kort twee nieuwe types OnderZoeksMandaten aan. Het is een unieke kans voor onderzoekers die hun onderzoek willen valoriseren. VIS-projecten van Thematische InnovatieStimulering (TIS) VIS-projecten van Technologische Dienstverlening (TD) VIS-projecten van (sub)regionale InnovatieStimulering (RIS) VIS-Projecten van Collectief Onderzoek INTERFACEDIENSTEN: de schakel tussen kennis en economie 6 > IWT-NIEUWS 8 > IN DE KIJKER TECHNOLOGY PARTNERING MEETINGS IRC-Vlaanderen organiseert Technology Partnering Meetings op EUROFINISH. Zorg dat u er bij bent! De nieuwe onderzoeksmandaten Waarom geen onderzoekssabbatical? 8 > AGENDA >> 08 2

3 > ACTUEEL Het VIS-Besluit Vlaamse ideeën krijgen internationale erkenning De projecten ingediend in het kader van het VIS-Besluit (steun aan Vlaamse InnovatieSamenwerkingsverbanden) gaan hun tweede werkingsjaar in. Een honderdtal verschillende projecten, afkomstig van diverse bedrijven, organisaties en instellingen zagen het daglicht. Het is de taak van het IWT om ondersteuning te bieden en om de samenwerking van de erg uiteenlopende actoren in goede banen te leiden. Verantwoordelijke Bernard De Potter legt aan de Innovatiekrant uit welke tendensen en uitdagingen het IWT onderweg tegenkwam. gemakkelijke opgave, maar het levert wel de garantie dat de bedrijven volledig achter de projecten staan en actief meewerken aan de realisatie van het project. Met welke andere uitdagingen wordt u geconfronteerd in het kader van het VIS-Besluit? We zijn bij het IWT volop aan het werken om prestatiemeetsystemen in te voeren om het VIS-Besluit te monitoren en te evalueren. Evaluatie van beleidsmaatregelen gebeurt al regelmatig in de Scandinavische landen bijvoorbeeld. Bij ons is het een totaal nieuwe manier van denken; bedoeling is om ook de VIS-actoren hiermee te confronteren. Dit vergt een belangrijk leerproces, niet alleen bij de actoren maar ook bij het IWT. Wat is uw evaluatie van het VIS-Besluit? Wat valt er u vooral op? Het VIS-Besluit heeft een uniek Vlaams karakter en heeft al internationale erkenning gekregen. Dit ligt eerst en vooral aan het bottom-up karakter: in Vlaanderen zijn er immers geen grote economische clusteranalyses gebeurd, wat in sommige andere Europese regio s wel het geval was. Zo n analyse bakent de bedrijfssectoren af die prioritair voor steun in aanmerking komen. Bij ons daarentegen vertrekt alles van het vrij initiatief. Eigenlijk komt iedere bedrijfsgroepering voor steun in aanmerking vooropgesteld natuurlijk dat hij een project heeft dat past binnen de doelstellingen en het kader van het VIS- Besluit. Krijgen zij steun bij de initiatie van projecten? Wij hebben het volste vertrouwen in de actoren die bedrijven nu al helpen, o.a. bij de totstandkoming van VIS-projecten. We beschikken in Vlaanderen over diverse innovatie-actoren die nauwe contacten onderhouden met KMO s en andere bedrijven. Hoe zit het met de financiering van de projecten van innovatiestimulering? Ook dat is een belangrijk punt. In de algemene regel vergoeden wij slechts de coördinatie- en animatiekosten van de verschillende projecten van innovatiestimulering. Het is namelijk de bedoeling dat hierdoor innovatietrajecten ontstaan in de bedrijven zelf, die evenwel via andere kanalen bij het IWT of andere overheidsorganisaties kunnen ondersteund worden. De basisfinanciering voor de projecten van innovatiestimulering bedraagt bovendien maximum 80%. Dit betekent dat het samenwerkingsverband van bedrijven zelf op zoek moet gaan naar de resterende 20%, via lidgelden, vergoeding van geleverde prestaties, inkomsten uit publicaties en seminaries,... Niet altijd een Wat wordt er precies verwacht van een innovatieadviseur? Een belangrijke vraag. De animator van een VIS-project moet het bedrijf de gepaste ondersteuning van overheidsinstrumenten aanreiken. En dat gaat een stuk verder dan de subsidies van het IWT alleen. Vaak gaat het om de begeleiding van het bedrijf naar het Europese Kaderprogramma, het zoeken naar een passende kennisleverancier, de begeleiding bij een technologietransfer, Zelfs de meer algemene economische instrumenten zoals opleidings- en adviescheques, organisatieadvies, begeleiding door Export Vlaanderen en door de Dienst Investeren in Vlaanderen behoren tot de parate kennis van de innovatieadviseur. U heeft momenteel een honderdtal projecten lopen van erg uiteenlopende aard: grote groepen van bedrijven en kleine niches; hoogtechnologische bedrijven en meer traditionele technologie; technologie die pas in de kinderschoenen staat en stevig verankerde technologie. Hoe gaat u deze veelheid van actoren laten samenwerken in een hecht samenwerkingsverband? We nemen een aantal maatregelen om de samenwerking goed en natuurlijk te laten verlopen. Eerst en vooral werken we aan de professionalisering van de dienstverlening door de adviseurs zelf, door vorming en opleiding. We bouwen een belangrijke tool, ons e-platform voor innovatie-intermediairen verder uit ( We werken ook actief verder aan de ontwikkeling van een aantal ICT-tools, die de innovatieadviseurs in hun praktijk kunnen gebruiken. Vervolgens proberen we om het wederzijds begrip en vertrouwen tussen actoren onderling en tussen actoren en het IWT te verhogen, door de organisatie van overleg. En tenslotte stellen we een betere en modernere communicatie van de verwezenlijkingen van de VIS-actoren op punt. >> 3

4 Kan men nog projecten indienen? Zeker weten. Binnenkort komen er nieuwe oproepen voor projecten van Technologische Dienstverlening (TD), Thematische InnovatieStimulering (TIS) en Collectief Onderzoek (CO). De modaliteiten van de projecten TD en TIS blijven grotendeels ongewijzigd. Voor TIS kan men nog creatiever te werk gaan dan vroeger. Deze projectvorm kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van technologieroadmaps en het uitvoeren van technologiewatch studies als basis voor de discussie en netwerkingvorming. Ook voor de projecten CO zijn we van plan om een aantal beperkingen weg te werken. Mijn boodschap is dus luid en duidelijk: hou de website van het IWT in de gaten! Bedankt voor dit gesprek! > CASE STUDY 4 VIS-projecten van Thematische InnovatieStimulering (TIS) Projecten van Thematische InnovatieStimulering ondersteunen groepen van bedrijven die te maken krijgen met een gemeenschappelijke technologische problematiek. Centraal in de aanpak staat de stimulering van netwerkvorming tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven met technologische kenniscentra. Studies voor het uitwerken van sectorroadmaps, technologieverkenningen, onderzoek naar de haalbaarheid van gemeenschappelijke O&O-inspanningen,... komen hiervoor in aanmerking. Als samenwerkingsverband krijgt u hiervoor tot 80% subsidie voor de inzet van maximaal 2 voltijds adviseurs. Een nieuwe oproep TIS loopt tot 17 oktober Een voorbeeld uit de machinebouw Omstreeks 2000 richtten een 15-tal bedrijven het samenwerkingsverband Flanders Mechatronics op. Mechatronica staat voor de integratie van verschillende technologische disciplines (mechanica, electronica, regeltechniek en ICT) die momenteel onder andere gebruikt worden in apparaten en machines. De toepassing van mechatronica wordt in bepaalde sectoren zoals de machinebouw beschouwd als één van de sleutels tot succes op de wereldmarkt. Flanders Mechatronics werd opgericht met een brede samenwerking op het oog, gaande van kennisopbouw tot voorstellen voor gemeenschappelijk beheer van wisselstukken. Het TIS-project ondersteunt dit samenwerkingsverband op technologisch vlak. Doelstelling van het project is om de Vlaamse machinebouwsector samen te brengen rond mechatronica. Dit wil zeggen dat het de onderlinge samenwerking en uitwisseling van expertise stimuleert en het kennisgebied mechatronica voor de bedrijven van het samenwerkingsverband toegankelijk maakt. Projecttitel: Stimulering van technologische doorbraken in KMO s van de sector mechanica en mechatronica door innoverende samenwerkingsverbanden. Aanvrager: Flanders' Mechatonics Uitvoerders: Agoria vzw en WTCM Partners: Barco NV, Bekaert NV, Egemin NV, Gilbos NV, LVD Company NV, Packo Inox NV, Pattyn BVBA, Picanol NV, Spicer Off-Highway Belgium NV en andere Meer info: Jos Pinte, Directeur AGORIA vzw, Brussel, , VIS-projecten van Technologische Dienstverlening (TD) De projecten Technologische Dienstverlening richten zich naar alle Vlaamse bedrijven voor het oplossen van technologische problemen. Organisaties kunnen zich hiervoor verenigen in een samenwerkingsverband dit kan een consortium zijn van bedrijven, een beroepsfederatie, een collectief centrum,. Dit samenwerkingsverband kan een project Technologische Dienstverlening aanvragen om te beantwoorden aan de nood aan technologische kennis bij bedrijven. Voor de uitvoering van het project, doet het samenwerkingsverband een beroep op een erkend technologisch kenniscentrum (een universiteit, hogeschool, collectief centrum, ). De dienstverlening van het kenniscentrum bestaat enerzijds uit het verstrekken van bondige technologische adviezen voor individuele bedrijven. Anderzijds bevordert het technologische innovatie door stimuleringsactiviteiten. Het samenwerkingsverband kan hiervoor 80% subsidie bekomen. Momenteel zijn er reeds meer dan 40 technologische adviseerdiensten. Een nieuwe oproep voor projecten TD is open van 26 juni tot 17 oktober Een voorbeeld uit de bouwsector Renovatiebedrijven worden vaak geconfronteerd met ongewone verschijnselen op de muren. Vaak gaat het renovatiebedrijf ervan uit dat het om een vochtprobleem gaat, terwijl er verschillende oorzaken mogelijk zijn. Dit is een typische vraag waar ondernemingen duidelijk behoefte hebben aan persoonlijk technologisch advies. Om deze bedrijven een antwoord te kunnen geven op hun technologische vraag, diende het samenwerkingsverband een aanvraag in voor een project Technologsiche Dienstverlening. Bij de uitvoering van het project kan de technologisch adviseur ter plaatse metingen uitvoeren om advies te geven, en op zoek gaan naar de geschikte remedie. Indien bedrijven regelmatig gelijkaardige vragen stellen rond een bepaald thema, of als er een nieuwe technologie op de markt komt, kan de adviseerdienst ook een seminarie organiseren om deze technologie uit de doeken te doen. Projecttitel: "Renovatie van gebouwen" Doelgroep: Gespecialiseerde renovatiebedrijven Meer info: Yves Vanhellemont, WTCB, Brussel, ,

5 > CASE STUDY VIS-projecten van (sub)regionale InnovatieStimulering (RIS) IWT houdt zich ook bezig met innovatiestimulering over sectoren en technologieën heen, via de projecten van (sub)regionale InnovatieStimulering. Per provincie zijn er gemiddeld een 5-tal innovatieadviseurs in dit kader actief. Hun voornaamste taak is vanuit een regionale aanpak bedrijven te stimuleren en te ondersteunen bij hun innovatie-inspanningen. De diensten en activiteiten van deze sub-regionale innovatieadviseurs onderscheiden zich fundamenteel van de andere twee types op het vlak van doelgroep en functie in het innovatietraject. De subregionale innovatieadviseurs richten zich in eerste instantie namelijk tot bedrijven met een sluimerend innovatiepotentieel, dus niet tot bedrijven die al manifest actieve innovatoren zijn. Je kan hun werk dan ook eerder als missionariswerk zien, waarbij zij de innovatieboodschap uitdragen en via een grondige analyse innovatie-opportuniteiten opsporen. Zodra zij een bedrijf kunnen overtuigen om een innovatietraject op te starten, schakelen zij eventueel hun collega-adviseurs (technologische of thematische) in om dit innovatietraject op technologische basis verder uit te diepen. Zelf blijven ze verantwoordelijk voor de begeleiding van het bedrijf en de aandacht voor de (belangrijke) deelaspecten om technologische innovatie ook tot een commercieel succes te maken. De adviseurs (sub)regionale InnovatieStimulering vervullen een belangrijke rol als frontoffice voor het IWT omdat zij de boodschap uitdragen en een eerstelijns innovatieondersteunende dienstverlening leveren. Gezien de aard van de taken die zij uitvoeren, gaat het hier over adviseurs met een ruime bedrijfservaring, die een volwaardige gesprekspartner zijn voor de KMO-bedrijfsleiders. Contactgegevens van de projectleiders in de 5 provincies: Swinnen Jos bij GOM Limburg (Hasselt), tel: 011/ , Desiere Piet bij GOM Oost-Vlaanderen (Gent), tel: 09/ , Helsen Jos bij GOM Vlaams Brabant (Vilvoorde), tel: 02/ , Koen Astaes bij GOM West-Vlaanderen (Assbroek- Brugge) ism. Charter ZWV, tel: 056/ , de Vocht Sven bij KHN Antwerpen (Antwerpen), tel: 03/ , Peeters Luc bij Innotek (Geel), tel: 014/ , VIS-Projecten van Collectief Onderzoek Zoals de naam Collectief Onderzoek het suggereert, gaat het hier om vormen van onderzoek die een hele sector aanbelangen. Projecten van Collectief Onderzoek hebben tot doel technologische kennis te verwerven, te bundelen en te vertalen tot praktische innovatietoepassingen die bruikbaar zijn voor een ruime groep bedrijven. Het onderzoek zelf wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door een technologisch kenniscentrum, maar de eigendomsrechten blijven bij het samenwerkingsverband. Er worden een aantal modaliteiten uitgewerkt om deze projecten aantrekkelijker te maken door de aanvaardbare kosten te verruimen. Samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor tot 50% subsidie bekomen. Een nieuwe oproep CO loopt van 15 juli tot 15 januari 2004 (nog te bevestigen). Een voorbeeld uit de textielsector Een tweevoudige dwingende milieuproblematiek lag aan de oorsprong van dit project. Voor het verven van textiel hebben de textielveredelaars veel proceswater nodig. Dit is in steeds mindere mate in de grond beschikbaar en wordt gekleurd terug in de natuur geloosd. Hoewel dit niet de belangrijkste bron van vervuiling is, valt deze kleuring visueel sterk op en wordt daarom niet aanvaard door de omgeving. Om deze reden gaat men in dit project op zoek naar de meest efficiënte en milieuvriendelijke manier om afvalwater van gekleurd textiel te kunnen hergebruiken. Bedoeling is ook om door aanpassingen aan het verfproces de hoeveelheid kleurstof in het afvalwater zo veel mogelijk te verlagen. Men rekent hierbij ook op een economische besparing. Dit is een typisch onderzoek dat een groep bedrijven, voornamelijk KMO s, aanbelangt, maar dat zij alleen niet aankunnen wegens een gebrek aan knowhow en middelen. Centexbel, de onderzoeksinstelling (collectief centrum) voor de textielsector, werkt samen met de KULeuven en de VITO aan dit project dat zijn eindfase ingaat. Projecttitel: "Efficiënt beheersen van de kleurproblematiek van textielafvalwater". Aanvrager: Centexbel, Divisie Gent Doelgroep: textielveredelingsbedrijven, ook toeleveranciers van kleurstoffen en constructeurs van zuiveringstechnologieën Partners: Centexbel, KULeuven, dept. Chemische Ingenieurstechnieken, VITO Meer info: Ilse De Vreese, Centexbel Zwijnaarde,

6 > CASE STUDY INTERFACEDIENSTEN: de schakel tussen kennis en economie 6 De Interfacediensten vormen een brug tussen kennis en economie. De Vlaamse regio telt 9 Interfacediensten: 6 daarvan zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit; 3 zijn verbonden aan een onderzoeksinstelling. De 6 universitaire Interfacediensten zijn zeer verschillend georganiseerd: soms gaat het om een echte dienst, soms gaat het om een aparte juridische entiteit. Soms staan meerdere diensten in voor de vervulling van het geheel van de opdrachten van de Interfacedienst. De 3 Interfacediensten verbonden aan een onderzoeksinstelling zijn georganiseerd rond een bepaald thema of technologiedomein. Het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) uit Leuven is gespecialiseerd in micro-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICTsystemen. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) uit Mol is gespecialiseerd in milieu, energie en materialen, en het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) uit Gent is actief in het domein van life sciences. Interfacediensten en het IWT Het IWT heeft een tweevoudige rol ten aanzien van de interfacediensten: enerzijds staat het IWT in voor het beheer van de financiële steun aan de 6 universitaire interfacediensten (Interfacebesluit van 13 september 2002); anderzijds ondersteunt het IWT de samenwerking van de verschillende interfacediensten. Zij houden zich immers regelmatig met dezelfde of gelijkaardige activiteiten bezig; waarom zou er dan niet gestreefd worden naar meer samenwerking? Het IWT streeft ook naar best practices voor samenwerkingsovereenkomsten met de industrie: zowel de industrie zelf als de universiteiten vragen hier om. Hier is al veel veldwerk verricht, maar er moeten nog duidelijke afspraken komen. Dit is zeker en vast een opdracht voor het najaar! Wat doet een Interfacedienst precies? Een Interfacedienst zorgt er via diverse activiteiten voor dat een onderzoek aan een universiteit of onderzoeksinstelling zijn weg vindt naar de commerciële markt. De productie zelf hoort hier niet bij. De actoren assisteren bij het opsporen en begeleiden van onderzoeksresultaten die gecommercialiseerd kunnen worden, om ze tot exploitatie te brengen. Wat zijn deze activiteiten concreet? Het Interfacebesluit bevat hierover 3 onderverdelingen: bevorderen van samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, bijv. Contractonderzoek; zorgen voor de economische valorisatie van het onderzoek, door het sensibiliseren en het opleiden van de eigen onderzoekers in diverse aspecten van economische valorisatie, door het opsporen van octrooieerbare zaken en het nemen van octrooien, en het opstellen van licentiecontracten; oprichten van spinoff-bedrijven door begeleiding bij opstellen van het businessplan, bij financiering in de opstartfase, door opleiding van het management. Geen onderzoek om het onderzoek Een Interfacedienst vult de wetenschappelijke valorisatie van onderzoeksresultaten (brede bekendmaking/ diffusie) aan met een economische valorisatie en gedraagt zich als een onderneming. Het is niet altijd makkelijk om de diverse betrokkenen te overtuigen van deze visie. Er bestaat immers nog steeds een strekking die vindt dat universiteiten zich niet op dit pad mogen begeven. De visie van het IWT en de Interfacediensten in deze kwestie is duidelijk: laten we op zoek gaan naar een goed evenwicht tussen vrij onderzoek en contractonderzoek, eigendom en licenties, publicatievrijheid en bescherming om zo een goede, bruikbare combinatie te vinden tussen wetenschappelijke valorisatie en commerciële exploitatie. Samen staan we sterker! > IWT-NIEUWS Nieuwe handleiding O&O Het IWT heeft de steunregeling voor O&O-projecten van bedrijven grondig geëvalueerd. Op basis hiervan voerden we een aantal concrete wijzigingen door, zonder aan de kern van de steunregeling te raken. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen: Scherpere selectiecriteria: de voorkeur gaat uit naar projecten met een stevige business case, een offensieve aanpak en een grote kans op valorisatie in Vlaanderen. Vast steunpercentage voor projecten van gemengd onderzoek (tussen ontwikkeling en basisonderzoek) van 38%. Toespitsing van de verwachtingen wat betreft de financiële toestand van de bedrijven tot op de uitvoeringstermijn van het project. Daarnaast werden er kleinere wijzigingen doorgevoerd aan de type-overeenkomst en de voorwaarden voor steunverlening, de uitbetaling van bedrijfspartners, de achtergestelde lening en de behandelingsprocedure. Surf snel naar voor alle informatie. U kan er ook de aangepaste handleidingen downloaden. Hou er wel rekening mee dat vooral het aanvraagformulier ingrijpend is bijgestuurd. Nog vragen hierover? Stuur ons een mailtje wij helpen u graag verder.

7 > IWT-NIEUWS In 2003 steunde het IWT tot nu toe 155 O&O-projecten van bedrijven voor een totaal bedrag van 44 miljoen euro (en 6 miljoen euro aan achtergestelde leningen) 252 projecten van onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren voor een totaalbedrag van 41 miljoen euro O&O- Aantal Effectieve Lening (keur) bedrijfsprojecten steun (keur) O&O-algemeen KMO-Programma TOTAAL Onderzoeksinstellingen Aantal Effectieve Innovatie-actoren steun (keur) Post-doc. (OZM) VIS HOBU Landbouwonderzoek Specialisatiebeurzen (2de termijn) TOTAAL In dienst sinds 1 maart 2003: De Maeyer Annelies, Webontwikkelaar Van Den Bremt Sandra, Logistiek medewerker De Greve Karine, Secretariaatsmedewerker Van Gastel Marc, Wetenschappelijk Adviseur Nieuwe Oproepen Technologische Dienstverlening: loopt van 26 juni tot 17 oktober u. Thematische InnovatieStimulering: loopt van 26 juni tot 17 oktober u. Collectief Onderzoek: loopt van 15 juli tot 15 januari 2004 (te bevestigen). KMO-Innovatiestudies ter voorbereiding van Europese projecten Het is geen gemakkelijke opgave voor een KMO om een Europees project met buitenlandse partners voor te bereiden. Het is een arbeidsintensief proces dat veel kosten (personeels-, reis- en andere kosten) met zich meebrengt. Om deze drempel te verlagen, kan de KMO een deel van het voortraject laten financieren via de KMO-Innovatiestudies van het IWT. Het hoofddoel van een KMO-Innovatiestudie (zie ook Innovatiekrant nr. 1 van oktober 2002) sluit hier perfect bij aan: het gaat immers om het verzamelen van de nodige kennis in het kader van een innovatie, door middel van een voorstudie, al dan niet met externe inbreng. Deze verzameling van informatie kan op verschillende manieren worden ingevuld: het kan een speurtocht zijn naar een geschikte technologie via literatuurstudie, het raadplegen van octrooibanken, het identificeren van mogelijke technische problemen en invloedsparameters, het verkrijgen van zekerheid over medewerking van de nodige partners. Dankzij de kennis die de KMO met zijn Innovatiestudie opbouwt, kan hij het vervolgproject beter en gerichter definiëren. De voorbereiding van een Europees project in het kader van 6KP (het Zesde Kaderprogramma) met inbegrip van de coöperatieve onderzoeksprojecten (de zogenaamde CRAFT-projecten), alsook van een EURE- KA-project komt in aanmerking voor deze steunmaatregel. Herbenoeming van de Raad van Bestuur van het IWT Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur van het IWT loopt ten einde op 23 juli Dit geldt eveneens voor het mandaat van de algemene leiding. De Vlaamse regering ging daarom op 13 juni over tot de hernieuwing van de mandaten. Een overzicht: Leden van de Raad van Bestuur: Professor Gino Baron de Heer Geert Campaert Mevrouw Viviane Camphyn Mevrouw Renilde Craps Professor Annie Cuyt Professor Koen Debackere Mevrouw Ann Demeulemeester Professor Paul Lagasse de Heer Luc Lemiengre de Heer Bruno Pairon de Heer Wilfried Van den Heuvel de Heer Eric Vermeylen Voorzitter van de Raad van Bestuur: Prof. Paul Lagasse. Prof. Paul Lagasse Voorzitter van het Directiecomité: de Heer Paul Zeeuwts. 7

8 > IN DE KIJKER De nieuwe onderzoeksmandaten Waarom geen onderzoekssabbatical? Het IWT beschikt over een systeem van post-doctoraatsbeurzen, de zogenaamde Onderzoeksmandaten of OZM. Dit systeem is niet zo bekend als de specialisatiebeurzen van het IWT voor het behalen van een doctoraat, maar het is wel een unieke kans voor ondernemende onderzoekers om hun onderzoeksresultaten naar een hoger niveau te tillen. Het richt zich naar gedoctoreerden of ingenieurs met minstens 4 jaar onderzoekservaring. Eind februari 2003 werd het systeem immers grondig herzien. Vroeger bestond er maar één type OZM, terwijl er voortaan naast OZM 3, het oorspronkelijke type twee nieuwe beurstypes worden aangeboden. OZM type 1 richt zich voornamelijk naar onderzoekers die verbonden zijn aan een Vlaamse universiteit of onderzoeksinstelling en die hun onderzoeksresultaten willen valideren door een spin-off bedrijf op te richten. De economische valorisatie voor Vlaanderen is hier dus een doorslaggevend criterium niet het uitdiepen van het onderzoek. Daarnaast hechten we bij de evaluatie van het project uiteraard belang aan de wetenschappelijke kennis van de kandidaat, maar vooral aan zijn vaardigheden: assertiviteit, ondernemerszin, realiteitszin,. OZM type 2 richt zich vooral op onderzoekers die hun onderzoek bruikbaar willen maken in het bedrijfsleven... Indien relevant, kan een groot gedeelte van de onderzoeksactiviteiten uitgevoerd worden bij de industriële promotor of verschillende wetenschappelijke instellingen. Bij de beoordeling weegt de mate van onafhankelijkheid van de kandidaat bij het uitvoeren van zijn activiteiten zwaar door. Zijn activiteiten moeten toegespitst zijn op het hoogwaardige valorisatie-onderzoek en mogen zich niet beperken tot het dagelijkse O&O-onderzoek. Om dit te garanderen tijdens het volledige verloop van het OZM, moeten de aanvrager en zijn wetenschappelijke en industriële promotor dus concrete samenwerkingsakkoorden afsluiten. AGENDA Infosessie over de nieuwe oproepen TD en TIS: 10 juli, op het IWT (aanmelden bij Gerthy Podevyn: Seminaries voor kandidaat-bursalen en hun promotoren: 2-5 september 2003 aan de KULeuven, de UGent en de UA (exacte data zie website universiteiten) Trainingsessies over het consulteren van octrooidatabanken: 25 september, 23 oktober, 27 november, op het IWT OZM type 3 blijft voorlopig ook behouden. Dit type speelt vooral in op wetenschappers die hun onderzoeksresultaten willen uitdiepen en valoriseren, via verdergezet onderzoek aan een onderzoeksinstelling. De strikt wetenschappelijke component van het voorstel speelt bij de evaluatie een grotere rol dan het valorisatiepotentieel. Deze nieuwe vormen van onderzoeksmandaten zijn ook een opportuniteit voor mensen met een eerste bedrijfservaring die zich willen herbronnen in het basisonderzoek: een echte onderzoekssabbatical. In het algemeen beoogt het nieuwe stelsel een grotere mobiliteit tussen bedrijfsleven en universiteiten of andere onderzoeksinstellingen. Onderzoekers die zich herkennen in één van de bovenvermelde profielen, kunnen steeds contact opnemen met het IWT, of de website ( zie onder financiële steun Persoonsgebonden steun Onderzoeksmandaten, handleiding ) bezoeken voor een eerste kennismaking. REDACTIE IWT-VLAANDEREN BISCHOFFSHEIMLAAN 25, B-1000 BRUSSEL T. +32 (0) F. +32 (0) Eurofinish Technology Partnering Meetings: 9 oktober in Flanders Expo te Gent (Thema: oppervlaktebehandeling en coating; Deadline profielen: 30 juni 2003; Deadline afspraken: 12 september 2003) OECD-TIP International Workshop over 'Third Generation Innovation Policy' (MONIT-project): oktober 2003, op IWT te Brussel (op uitnodiging) IRC-Vlaanderen-events: zie irc-website: (klik agenda) >> E. VORMGEVING EN OPMAAK WEB N LIL, BRUSSEL TEKSTEN LUNA

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel IWT-Vlaanderen Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Paul Zeeuwts Directievoorzitter Symposium VVBB 24 oktober 2005 1 IWT kort Agentschap Vlaamse overheid sinds 1991

Nadere informatie

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Europese InnovatieStimulering () Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Infosessie Europese onderzoeksfinanciering, 23/01/2007 Annelies Vandamme Inhoud presentatie KMO-definitie Subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt?

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 111 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Innovatie - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld.

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 127 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Spin-offbedrijven - Stand van zaken Met betrekking

Nadere informatie

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Interfacediensten Evaluatie Interfacediensten Van 1998 tot 2002 werd de ondersteuning door de Vlaamse overheid van de universitaire interfacediensten

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden Welkom 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden 2. Innovatiecentra Wie? Wat hebben we te bieden? Kennis Kennissen: Vlaams Innovatienetwerk Zelfkennis: de innovatieaudit Geld: subsidie begeleiding Creativiteit:

Nadere informatie

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en

Nadere informatie

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Samenwerkingsverband tussen IWT-Vlaanderen en de administratie Wetenschap en Innovatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Christophe Bruynseraede

Nadere informatie

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Innovatiesubsidies Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 12 OKTOBER 2005 Competentie Poolen Op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, het beleidskader goed voor steun aan Competentiepolen en Strategische

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 03 MAART 2003 Onderzoek in Europees verband Europa heeft zich als ambitie gesteld om de meest competitieve, kennisgedreven regio ter wereld te worden tegen 2010. Om deze

Nadere informatie

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009

Programma Innovatieve Media. Handleiding OPROEP 2009. Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media Handleiding OPROEP 2009 Indiendatum doorlopend vanaf 01 januari 2009 Programma Innovatieve Media - IWT - 22 januari 2009.doc PROJECTFICHE Het Programma Innovatieve Media (PIM)

Nadere informatie

Ondersteuning bij deelname aan KP7

Ondersteuning bij deelname aan KP7 Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid Thematische infosessie KP7 Overzicht presentatie 1. Ondersteuning door het Vlaams

Nadere informatie

Handshaking bij innovatiemanagement. Brainstorming voor KVIV denknet Toekomst Vlaanderen: Hoe innovatie vermarkten? Luc Bongaerts, 25 april 2004

Handshaking bij innovatiemanagement. Brainstorming voor KVIV denknet Toekomst Vlaanderen: Hoe innovatie vermarkten? Luc Bongaerts, 25 april 2004 Handshaking bij innovatiemanagement Brainstorming voor KVIV denknet Toekomst Vlaanderen: Hoe innovatie vermarkten? Luc Bongaerts, 25 april 2004 Overzicht Handshaking: Wat is dat? Probleemstelling Waarom

Nadere informatie

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF

AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF 1 AUHL RICHTLIJNEN BIJ HET OPRICHTEN VAN EEN SPIN-OFF Deze richtlijnen zijn steeds ondergeschikt en slechts aanvullend aan de bepalingen in het Decreet van 22/02/1995 betreffende de Deelname in spin-off

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ MAART 2011

HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ MAART 2011 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie VERSIE _ MAART 2011 HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES Deze handleiding heeft betrekking op het instrument van de individuele O&O-haalbaarheidsstudies.

Nadere informatie

Installeren van zonnepanelen

Installeren van zonnepanelen Wie zijn we? Wat doen we? Wat is innovatie? Installeren van zonnepanelen Wijnproeven Springwise.com Website die doorschakelt Springwise.com www.multicap.be Draadloze muizenval Kreukpaal Ichoosr Definitie

Nadere informatie

Positionering van het SBO-programma

Positionering van het SBO-programma Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Positionering van het SBO-programma Marianne Claessens, IWT Brussel, april 2013 Overzicht 1.Basiskenmerken van

Nadere informatie

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk Wie zijn wij? 1. Omgeving Vlaams Innovatienetwerk Onze rol en verankering daarin Doelgroep Onze partners 2. Innovatie 3. Onze diensten 4. Enkele voorbeelden 1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk 1 1 Omgeving;

Nadere informatie

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005)

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) 1. Inleiding Deze snapshot is een momentopname die in een oogopslag

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen -opleiding -advies over

Nadere informatie

Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe

Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe PROFESSIONALISERING KENNISPSRONG TRANSFORMATIE Front office van Agentschap Innoveren en Ondernemen Sensibiliseren/ondersteuning van het instrumentarium Subsidiebegeleiding

Nadere informatie

De kmo-portefeuille. 3 kernprincipes vernieuwing: - vereenvoudigde steun - jaarlijkse steun - hogere steun

De kmo-portefeuille. 3 kernprincipes vernieuwing: - vereenvoudigde steun - jaarlijkse steun - hogere steun Inhoud 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Wie komt in aanmerking? 3. Voorwaarden? 4. Periode? 5. Maximum budget 6. Steunpercentage 7. Hoe verloopt de aanvraag en betaling? 8. Drie processen: 1. Proces ondernemen

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

IWT8794/l 5/27/02 9:41 AM Page 1 A c t i v i t e i t e n v e r s l a g

IWT8794/l 5/27/02 9:41 AM Page 1 A c t i v i t e i t e n v e r s l a g Activiteitenverslag Activiteitenverslag WAT IS HET IWT? IWT-VLAANDEREN INSTITUUT VOOR DE AANMOEDIGING VAN INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE IN VLAANDEREN WAT IS IWT-VLAANDEREN? Het instituut voor

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Wie innoveert, die wint.

Wie innoveert, die wint. Wie innoveert, die wint. Activiteitenverslag 2003 Wie innoveert, die wint. Activiteitenverslag 2003 Inhoudstafel WAT IS HET IWT? 4 DEEL 0 VOORWOORD: HET INNOVATIEBELEID 6 DEEL 1 ADVIEZEN, BELEIDSOPTIES

Nadere informatie

Ruimer kader: valorisatie van onderzoek. Spin-off beleid aan de VUB/EhB: welke ondersteuning? Structuur van een onderzoeksgroep

Ruimer kader: valorisatie van onderzoek. Spin-off beleid aan de VUB/EhB: welke ondersteuning? Structuur van een onderzoeksgroep Ruimer kader: valorisatie van onderzoek Decreet erkent drie functies voor de universiteit/hogeschool: Spin-off beleid aan de VUB/EhB: welke ondersteuning? Onderwijs Onderzoek Dienstbetoon? Wat is dienstbetoon?

Nadere informatie

HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN

HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN VERSIE _ JULI 2009 HANDLEIDING ONDERZOEKS - & ONTWIKKELINGSPROJECTEN VOOR BEDRIJVEN Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 02 209 09 00 Fax : +32 02 223 11 81 e-mail : info@iwt.be web : www.iwt.be

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie De Innovatiekrant > Editoriaal >> 16 April 2007 Transparantie In de loop van 2006 lieten we Deloitte onze organisatie doorlichten. Bijzondere aandacht ging daarbij naar objectiviteit en transparantie:

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 VIS traject Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 1 VIS traject Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband Een VIS

Nadere informatie

Prog. BA 1995 1996 1997

Prog. BA 1995 1996 1997 Vraag nr. 146 van 21 april 1998 van mevrouw CECILE VERWIMP-SILLIS Wetenschapsbeleid Evaluatie middelenverhogingen Sedert 1996 geeft de Vlaamse regering jaarlijks voor twee miljard frank extra middelen

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 VIS traject Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 1 VIS traject Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband Een VIS

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

voledigeversiemetbijlagen

voledigeversiemetbijlagen voledigeversiemetbijlagen Inhoudstafel Deel 0 Voorwoord: Open Innovatie 2 Deel 1 Hervormingen, beleidsadviezen en nieuwe opdrachten 5 Deel 2 Globaal overzicht van de toegekende steun 10 Deel 3 O&O-projecten

Nadere informatie

Handleiding. VIS-Haalbaarheidsstudies en Samenwerkingsprojecten

Handleiding. VIS-Haalbaarheidsstudies en Samenwerkingsprojecten Handleiding VIS-Haalbaarheidsstudies en Samenwerkingsprojecten versie maart 2009 Opmaak en indiening van een projectvoorstel: aanvraag-template op http://www.iwt.be/subsidies/vis-hbstudies/documenten PROJECTFICHE

Nadere informatie

05activiteitenverslag 2005

05activiteitenverslag 2005 05activiteitenverslag 2005 05activiteitenverslag 2005 wat is het IWT? 2 deel 0 voorwoord: Naar 15 jaar IWT! 5 deel 1 hervormingen, beleidsadvies en nieuwe opdrachten 8 deel 2 globaal overzicht van de toegekende

Nadere informatie

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT VERSIE 2.0 _ SEPTEMBER 2004 BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 209 09 00 Fax :

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

HANDLEIDING GEGROEPEERDE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ SEPTEMBER 2011

HANDLEIDING GEGROEPEERDE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ SEPTEMBER 2011 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie VERSIE _ SEPTEMBER 2011 HANDLEIDING GEGROEPEERDE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES Deze handleiding heeft betrekking op het instrument van de gegroepeerde

Nadere informatie

KMO Innovatieondersteuning. Vlaanderen. Kurt Peys. Innoveer met ruimtevaarttechnologie 25/03/2014 Kruibeke

KMO Innovatieondersteuning. Vlaanderen. Kurt Peys. Innoveer met ruimtevaarttechnologie 25/03/2014 Kruibeke KMO Innovatieondersteuning in Vlaanderen Kurt Peys Innoveer met ruimtevaarttechnologie 25/03/2014 Kruibeke Missie Innovatiecentrum Vlaamse KMO's helpen innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN

VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN VERSCHILLEN TUSSEN COÖPERATIEVE PROJECTEN INLEIDING De subsidiepercentages voor coöperatieve projecten zijn onder voorbehoud en gebaseerd op de informatie die Flanders FOOD momenteel heeft (november 2014).

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

Voor KMO s is durf kapitaal!

Voor KMO s is durf kapitaal! De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 13 MAART 2006 Voor KMO s is durf kapitaal! Sinds Fientje Moerman Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is, werd een hele

Nadere informatie

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging!

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! Onze ambitie: de R&D-kostenkampioen van Europa worden > Agoria > Meer dan 1.600 lidbedrijven > Goed voor 300.000 werknemers > Exporteert ongeveer

Nadere informatie

Vernieuwde alumniwerking

Vernieuwde alumniwerking Vernieuwde alumniwerking Alumni en regio belangrijk in open campus model Meer (leuke) activiteiten organiseren Databank nog onvolledig Centrale databank met gegevens van > 10.000 alumni o o o o o o o o

Nadere informatie

Evolutie waterverbruik bij West- Vlaamse grootverbruikers

Evolutie waterverbruik bij West- Vlaamse grootverbruikers Evolutie waterverbruik bij West- Vlaamse grootverbruikers 1 Katelijne Vancleemput, 11 juni 2013 Inhoud 1. POM West-Vlaanderen 2. Analyse databanken 3. Evoluties waterverbruik per bron 4. Evoluties waterverbruik

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 & innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 DRIE 1. Klant centraal 2.Zorgproeftuinen & subsidies 3. Innovatiecentrum Innovatiecentrum? Voor wie? Bedrijven

Nadere informatie

Samenwerking bij technologische innovatie

Samenwerking bij technologische innovatie Samenwerking bij technologische innovatie Cijfers IOA-enquête 2011 Drempels en hefbomen voor bedrijven en kenniscentra Dag van de Sociologie 24 mei 2012 Utrecht - Gert Verdonck Liselotte Hedebouw Innovatie

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

Strategisch BasisOnderzoek, SpecialisatieBeurzen, OnderZoeksMandaten en LandbouwOnderzoek 39

Strategisch BasisOnderzoek, SpecialisatieBeurzen, OnderZoeksMandaten en LandbouwOnderzoek 39 1 2 Wat is het IWT? 6 deel 0 Voorwoord: Een verruimde 'policy mix' voor het Innovatiebeleid 9 deel 1 Hervormingen, beleidsadvies en nieuwe opdrachten 13 deel 2 Globaal overzicht van de toegekende steun

Nadere informatie

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN Nota Ref: N62o-14-07 Brussel, 15 december 2014 ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN In het kader van de opdracht Meer Europese samenwerking voor de sociale economie organiseert Kenniscentrum

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen

Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen organiseert informatiesessies Steunmaatregelen voor milieu- en energiebewust ondernemen Dinsdag 18 september 2007, 15.30 u. Ubicenter - Philipssite, Leuven In samenwerking met: VEA Vlaams Energieagentschap

Nadere informatie

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT Innovatieve starters Een onderneming opstarten rond een innovatief product of een innovatieve dienst brengt heel wat (extra) risico s met zich mee. Een gedegen voorbereiding is dan ook noodzakelijk. Door

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.262/1 van 16 november 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei

Nadere informatie

ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN JUNI 2011

ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN JUNI 2011 ADVIES 159 FWO-SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN 2012-2016 30 JUNI 2011 ADVIES 159 30 juni 2011 FWO-OVEREENKOMST EN BELEIDSPLAN 2012-2016 2/6 INHOUD SITUERING ADVIES 1. ALGEMEEN 2. EEN SPECIFIEK

Nadere informatie

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012 24/02/2012 VITO ICT-strategie MOVI studieavond 16 februari 2012 Onderzoeksorganisatie Onafhankelijk Klantgericht RTO cf. IMEC, VIB, IBBT, TNO, Fraunhofer, VTT, Complementair aan universiteiten en industrie

Nadere informatie

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB Prestatiegerichte betonsoorten in hybride toepassingen Innovatie stimuleren op basis van betonkennis Uitvoering: Hoofdthema s: Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt

Nadere informatie

A c t i v i t e i t e n v e r s l a g 2 0 0 7. V o l l e d i g e v e r s i e m e t b i j l a g e n

A c t i v i t e i t e n v e r s l a g 2 0 0 7. V o l l e d i g e v e r s i e m e t b i j l a g e n A c t i v i t e i t e n v e r s l a g 2 0 0 7 V o l l e d i g e v e r s i e m e t b i j l a g e n Inhoudstafel Wat is het IWT / IWT-producten 3 Deel 0 Voorwoord: Het instrumentarium onder de loep genomen

Nadere informatie

Raad voor het Wetenschapsbeleid Conseil de la Politique scientifique van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de la Région de Bruxelles- Capitale

Raad voor het Wetenschapsbeleid Conseil de la Politique scientifique van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de la Région de Bruxelles- Capitale Raad voor het Wetenschapsbeleid Conseil de la Politique scientifique van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de la Région de Bruxelles- Capitale RWB BHG /CPS RBC Ref. : RWB bhg / Advies 17 Advies nr. 17

Nadere informatie

LET S START NEW BUSINESS. ESA BIC Flanders. Innoveren met ruimtevaarttechnologie 25 maart

LET S START NEW BUSINESS. ESA BIC Flanders. Innoveren met ruimtevaarttechnologie 25 maart ESA BIC Flanders Innoveren met ruimtevaarttechnologie 25 maart 2014 Innotek in het kort Opgericht in 1987 Missie Bijdragen aan de creatie van hoogwaardige tewerkstelling in Vlaanderen door stimuleren van

Nadere informatie

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN ADVIES 77bis Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN 24 januari 2002 VRWB-R/ADV-77bis 24 januari 2002 2/4 Advies op HOOFDLIJNEN bij de Beleidsbrief 2001-2002

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017

Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers. Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies & Begeleiding van aanvragers Innovatiecentrum Kristine Debruyne & Kim Smets 13 juni 2017 Innovatiesubsidies Diverse steunkanalen voor Innovatie EFRO, ESF, Etc. Hoe kiezen? Doel programma

Nadere informatie

HANDLEIDING IWT BEDRIJFSSTEUN met inbegrip van het kmo-programma

HANDLEIDING IWT BEDRIJFSSTEUN met inbegrip van het kmo-programma VERSIE 3.0 NOVEMBER 2012 HANDLEIDING IWT BEDRIJFSSTEUN met inbegrip van het kmo-programma De modaliteiten uiteengezet in deze handleiding komen in voege voor projecten ingediend vanaf 1 januari 2013. Kmo-projecten

Nadere informatie

Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies

Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies Met de kmo-portefeuille kan u als kmo, eenmanszaak of beoefenaar van een vrij beroep tot 40.000 euro steun per jaar genieten

Nadere informatie

IWT: Seminarie 11.01.10. Enkele SBO-ervaringen Jef Van den Broeck prof.ir. KULeuven

IWT: Seminarie 11.01.10. Enkele SBO-ervaringen Jef Van den Broeck prof.ir. KULeuven IWT: Seminarie 11.01.10 Enkele SBO-ervaringen Jef Van den Broeck prof.ir. KULeuven SP2SP-spatial planning to strategic projects Strategische projecten zijn leer- en zoek- en transformatieprocessen met

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering

proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering proeftuin elektrische voertuigen oproep door IWT op initiatief van de Vlaamse Regering informatiesessie, 5 januari 2011 Jozef Ghijselen samenvatting doel van de proeftuin elektrische voertuigen economisch

Nadere informatie

Bedrijven - Kennisinstellingen. Tips voor een geslaagd huwelijk

Bedrijven - Kennisinstellingen. Tips voor een geslaagd huwelijk Bedrijven - Kennisinstellingen Tips voor een geslaagd huwelijk Karen Curé Universiteit Gent Dienst TechTransfer Hoe samenwerken? Samenwerkingsvormen - Wat kan je van een kennisinstelling verwachten? -

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen De KMO-portfeuille: het

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen Introductie conceptueel meetkader Begeleidingsgroep 24 maart 2010 Agenda Introductie

Nadere informatie

Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen. Joachim Castelain, 8 mei 2012

Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen. Joachim Castelain, 8 mei 2012 Steun voor energiebesparende investeringen Agentschap Ondernemen Joachim Castelain, 8 mei 2012 Inhoud presentatie 1. Oriëntering: eerstelijnsscan (AO) 2. Steun voor advies (AO) 3. Steun bij investeringen

Nadere informatie

Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES

Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES Agenda 09.30 Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten Veerle Lories, Projectleider PIO Enkele voorbeelden uit de praktijk: Ruimte maken voor innovatie Bart

Nadere informatie

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging! Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s

2. Kan de minister, voor de verschillende bedrijfsgerichte instrumenten en programma s SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT IWT en VLAIO - Bedrijfssteun voor innovatie Op 30 april

Nadere informatie

Productinnovatie in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, Een staalkaart van Onderzoek & Ontwikkeling in West-Vlaanderen

Productinnovatie in West-Vlaanderen West-Vlaanderen Werkt 3, Een staalkaart van Onderzoek & Ontwikkeling in West-Vlaanderen Productinnovatie in West- West- Werkt 3, 2013 Een staalkaart van Onderzoek & Ontwikkeling in West- Innovatie loont foto: Barco Nele Depestel afdelingshoofd Data, Studie en Advies, POM West- De POM West-

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

IWT IWT-bedrijfssteun januari 2013 Filip Van Isacker

IWT IWT-bedrijfssteun januari 2013 Filip Van Isacker IWT IWT-bedrijfssteun 2013 15 januari 2013 Filip Van Isacker agenda inleiding : IWT algemeen directe subsidies aan bedrijven andere IWT-steun van rechtstreeks belang voor bedrijven andere initiatieven

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

Financiering van Innovatie:

Financiering van Innovatie: WORKSHOP: Verbeter uw concurrentiepositie door steun voor onderzoek en ontwikkeling SPIROTECH BELGIUM, 22 April 2014 Financiering van Innovatie: Subsidies en Fiscale Stimuli LEYTON LEYTON GROEP Opgericht

Nadere informatie

ADVIES 70 VLAAMSE INNOVATIESAMENWERKINGSVERBANDEN REGLEMENTAIR BESLUIT

ADVIES 70 VLAAMSE INNOVATIESAMENWERKINGSVERBANDEN REGLEMENTAIR BESLUIT ADVIES 70 VLAAMSE INNOVATIESAMENWERKINGSVERBANDEN REGLEMENTAIR BESLUIT 9 november 2000 ADVIES BIJ HET REGLEMENTAIR BESLUIT VOOR VLAAMSE INNOVATIESAMENWERKINGSVERBANDEN Ontwerp van reglementair besluit

Nadere informatie

Oproepdocument Interclusterprojecten

Oproepdocument Interclusterprojecten Oproepdocument Interclusterprojecten OPROEP JULI 2017 Documenten voor opmaak en indiening van een projectaanvraag: http://www.vlaio.be/artikel/documenten-voor-projectwerking-van-clusters 1. Situering Het

Nadere informatie

met de Jon Sneyers 20 februari 2008 Info- en discussieavond, Universiteit Antwerpen Dept. Computerwetenschappen K.U.Leuven

met de Jon Sneyers 20 februari 2008 Info- en discussieavond, Universiteit Antwerpen Dept. Computerwetenschappen K.U.Leuven Problemen met de statuten van doctoraatsbursalen Jon Sneyers Dept. Computerwetenschappen K.U.Leuven 20 februari 2008 Info- en discussieavond, Universiteit Antwerpen De kenniseconomie : veel blabla De kenniseconomie

Nadere informatie