De Innovatiekrant >> 05

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Innovatiekrant >> 05"

Transcriptie

1 De Innovatiekrant >> 05 > EDITORIAAL JULI 2003 Innovatie is gebaat bij Coöpetitie Neen, dit is geen tikfout! Coöpetitie slaat op de integratie van coöperatie en competitie. Prof. Leo Apostel stelde dat de mens, net als de meeste zoogdieren, een zeer competitief wezen is. Ondanks die competitiviteit kunnen we alleen overleven door een doorgedreven coöperatie. De mens is dus een coöperatieve competitor of een "competitieve coöperator". In de jaren 90 maakte ook het Cluster-concept furore, ondermeer gebaseerd op de analyses van Michael Porter. Dit stelt dat concurrenten er baat bij hebben om hun leiderspositie te versterken door onderlinge synergie. Succesvolle innovatie volgt hetzelfde stramien. Competitie is een belangrijke motor voor innovatie, maar dit doet geen afbreuk aan intelligente vormen van samenwerking, zelfs met concurrenten. Dit inzicht vertaalt zich in het arsenaal aan coöperatieve steunprogramma s van het IWT: het HOBU-Fonds, het programma Strategisch BasisOnderzoek, het Landbouwonderzoek, en de Vlaamse InnovatieSamenwerkingsverbanden (VIS). Deze laatste worden in deze Innovatiekrant in de schijnwerpers gezet. PS. Laat het duidelijk zijn: het IWT eist geen samenwerking met onderzoeksinstellingen of concurrenten voor steunwaardige bedrijfsprojecten. Concurrerende projecten kunnen aan bod komen en op strikte geheimhouding rekenen, zonder dat het IWT hen tot samenwerking verplicht. Op budgettair vlak waren deze coöperatieve programma s in 2002 samen goed voor keur steun, ongeveer evenveel als de individuele O&O-bedrijfsprojecten met keur. En zelfs bij de bedrijfsprojecten kwamen talrijke samenwerkingsprojecten aan bod waarbij een cluster van bedrijven, doorgaans in samenwerking met een onderzoeksinstelling, een gezamenlijk innovatiedoel nastreeft. Collectieve innovatiebestedingen zullen in 2003 nog toenemen omdat de Vlaamse regering het startsein heeft gegeven voor een reeks grotere innovatiecentra. Een goede zaak: collectieve onderzoeksprojecten en andere vormen van innovatie-infrastructuren vinden niet makkelijk privé-financiering. Een flinke steun in de rug vanuit de overheid is hier duidelijk op zijn plaats. Laten we waar mogelijk samenwerken en zoveel mogelijk win-win situaties creëren! Paul Zeeuwts Directievoorzitter >>

2 > IN DIT NUMMER >> 03 HET VIS-BESLUIT Een honderdtal verschillende projecten, afkomstig van diverse bedrijven, organisaties en instellingen zagen het daglicht in het kader van het VIS-Besluit. Directeur Innovatiestimulering Bernard De Potter legt uit hoe het IWT de samenwerking tussen de diverse actoren in goede banen leidt. 1 > EDITORIAAL 2 > IN DIT NUMMER 3> ACTUEEL Het VIS-Besluit: Vlaamse ideeën krijgen internationale erkenning 4 > CASE STUDY >> 06 >> 08 INTERFACEDIENSTEN Een interfacedienst zorgt er via diverse activiteiten voor dat een onderzoek aan een universiteit of onderzoeksinstelling zijn weg vindt naar de commerciële markt en vormt zo de schakel tussen kennis en economie. Het IWT ondersteunt de samenwerking van de verschillende Interfacediensten. DE NIEUWE ONDERZOEKSMANDATEN: WAAROM GEEN ONDERZOEKSSABATICAL? Het IWT biedt sinds kort twee nieuwe types OnderZoeksMandaten aan. Het is een unieke kans voor onderzoekers die hun onderzoek willen valoriseren. VIS-projecten van Thematische InnovatieStimulering (TIS) VIS-projecten van Technologische Dienstverlening (TD) VIS-projecten van (sub)regionale InnovatieStimulering (RIS) VIS-Projecten van Collectief Onderzoek INTERFACEDIENSTEN: de schakel tussen kennis en economie 6 > IWT-NIEUWS 8 > IN DE KIJKER TECHNOLOGY PARTNERING MEETINGS IRC-Vlaanderen organiseert Technology Partnering Meetings op EUROFINISH. Zorg dat u er bij bent! De nieuwe onderzoeksmandaten Waarom geen onderzoekssabbatical? 8 > AGENDA >> 08 2

3 > ACTUEEL Het VIS-Besluit Vlaamse ideeën krijgen internationale erkenning De projecten ingediend in het kader van het VIS-Besluit (steun aan Vlaamse InnovatieSamenwerkingsverbanden) gaan hun tweede werkingsjaar in. Een honderdtal verschillende projecten, afkomstig van diverse bedrijven, organisaties en instellingen zagen het daglicht. Het is de taak van het IWT om ondersteuning te bieden en om de samenwerking van de erg uiteenlopende actoren in goede banen te leiden. Verantwoordelijke Bernard De Potter legt aan de Innovatiekrant uit welke tendensen en uitdagingen het IWT onderweg tegenkwam. gemakkelijke opgave, maar het levert wel de garantie dat de bedrijven volledig achter de projecten staan en actief meewerken aan de realisatie van het project. Met welke andere uitdagingen wordt u geconfronteerd in het kader van het VIS-Besluit? We zijn bij het IWT volop aan het werken om prestatiemeetsystemen in te voeren om het VIS-Besluit te monitoren en te evalueren. Evaluatie van beleidsmaatregelen gebeurt al regelmatig in de Scandinavische landen bijvoorbeeld. Bij ons is het een totaal nieuwe manier van denken; bedoeling is om ook de VIS-actoren hiermee te confronteren. Dit vergt een belangrijk leerproces, niet alleen bij de actoren maar ook bij het IWT. Wat is uw evaluatie van het VIS-Besluit? Wat valt er u vooral op? Het VIS-Besluit heeft een uniek Vlaams karakter en heeft al internationale erkenning gekregen. Dit ligt eerst en vooral aan het bottom-up karakter: in Vlaanderen zijn er immers geen grote economische clusteranalyses gebeurd, wat in sommige andere Europese regio s wel het geval was. Zo n analyse bakent de bedrijfssectoren af die prioritair voor steun in aanmerking komen. Bij ons daarentegen vertrekt alles van het vrij initiatief. Eigenlijk komt iedere bedrijfsgroepering voor steun in aanmerking vooropgesteld natuurlijk dat hij een project heeft dat past binnen de doelstellingen en het kader van het VIS- Besluit. Krijgen zij steun bij de initiatie van projecten? Wij hebben het volste vertrouwen in de actoren die bedrijven nu al helpen, o.a. bij de totstandkoming van VIS-projecten. We beschikken in Vlaanderen over diverse innovatie-actoren die nauwe contacten onderhouden met KMO s en andere bedrijven. Hoe zit het met de financiering van de projecten van innovatiestimulering? Ook dat is een belangrijk punt. In de algemene regel vergoeden wij slechts de coördinatie- en animatiekosten van de verschillende projecten van innovatiestimulering. Het is namelijk de bedoeling dat hierdoor innovatietrajecten ontstaan in de bedrijven zelf, die evenwel via andere kanalen bij het IWT of andere overheidsorganisaties kunnen ondersteund worden. De basisfinanciering voor de projecten van innovatiestimulering bedraagt bovendien maximum 80%. Dit betekent dat het samenwerkingsverband van bedrijven zelf op zoek moet gaan naar de resterende 20%, via lidgelden, vergoeding van geleverde prestaties, inkomsten uit publicaties en seminaries,... Niet altijd een Wat wordt er precies verwacht van een innovatieadviseur? Een belangrijke vraag. De animator van een VIS-project moet het bedrijf de gepaste ondersteuning van overheidsinstrumenten aanreiken. En dat gaat een stuk verder dan de subsidies van het IWT alleen. Vaak gaat het om de begeleiding van het bedrijf naar het Europese Kaderprogramma, het zoeken naar een passende kennisleverancier, de begeleiding bij een technologietransfer, Zelfs de meer algemene economische instrumenten zoals opleidings- en adviescheques, organisatieadvies, begeleiding door Export Vlaanderen en door de Dienst Investeren in Vlaanderen behoren tot de parate kennis van de innovatieadviseur. U heeft momenteel een honderdtal projecten lopen van erg uiteenlopende aard: grote groepen van bedrijven en kleine niches; hoogtechnologische bedrijven en meer traditionele technologie; technologie die pas in de kinderschoenen staat en stevig verankerde technologie. Hoe gaat u deze veelheid van actoren laten samenwerken in een hecht samenwerkingsverband? We nemen een aantal maatregelen om de samenwerking goed en natuurlijk te laten verlopen. Eerst en vooral werken we aan de professionalisering van de dienstverlening door de adviseurs zelf, door vorming en opleiding. We bouwen een belangrijke tool, ons e-platform voor innovatie-intermediairen verder uit (www.innovatienetwerk.be). We werken ook actief verder aan de ontwikkeling van een aantal ICT-tools, die de innovatieadviseurs in hun praktijk kunnen gebruiken. Vervolgens proberen we om het wederzijds begrip en vertrouwen tussen actoren onderling en tussen actoren en het IWT te verhogen, door de organisatie van overleg. En tenslotte stellen we een betere en modernere communicatie van de verwezenlijkingen van de VIS-actoren op punt. >> 3

4 Kan men nog projecten indienen? Zeker weten. Binnenkort komen er nieuwe oproepen voor projecten van Technologische Dienstverlening (TD), Thematische InnovatieStimulering (TIS) en Collectief Onderzoek (CO). De modaliteiten van de projecten TD en TIS blijven grotendeels ongewijzigd. Voor TIS kan men nog creatiever te werk gaan dan vroeger. Deze projectvorm kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van technologieroadmaps en het uitvoeren van technologiewatch studies als basis voor de discussie en netwerkingvorming. Ook voor de projecten CO zijn we van plan om een aantal beperkingen weg te werken. Mijn boodschap is dus luid en duidelijk: hou de website van het IWT in de gaten! Bedankt voor dit gesprek! > CASE STUDY 4 VIS-projecten van Thematische InnovatieStimulering (TIS) Projecten van Thematische InnovatieStimulering ondersteunen groepen van bedrijven die te maken krijgen met een gemeenschappelijke technologische problematiek. Centraal in de aanpak staat de stimulering van netwerkvorming tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven met technologische kenniscentra. Studies voor het uitwerken van sectorroadmaps, technologieverkenningen, onderzoek naar de haalbaarheid van gemeenschappelijke O&O-inspanningen,... komen hiervoor in aanmerking. Als samenwerkingsverband krijgt u hiervoor tot 80% subsidie voor de inzet van maximaal 2 voltijds adviseurs. Een nieuwe oproep TIS loopt tot 17 oktober Een voorbeeld uit de machinebouw Omstreeks 2000 richtten een 15-tal bedrijven het samenwerkingsverband Flanders Mechatronics op. Mechatronica staat voor de integratie van verschillende technologische disciplines (mechanica, electronica, regeltechniek en ICT) die momenteel onder andere gebruikt worden in apparaten en machines. De toepassing van mechatronica wordt in bepaalde sectoren zoals de machinebouw beschouwd als één van de sleutels tot succes op de wereldmarkt. Flanders Mechatronics werd opgericht met een brede samenwerking op het oog, gaande van kennisopbouw tot voorstellen voor gemeenschappelijk beheer van wisselstukken. Het TIS-project ondersteunt dit samenwerkingsverband op technologisch vlak. Doelstelling van het project is om de Vlaamse machinebouwsector samen te brengen rond mechatronica. Dit wil zeggen dat het de onderlinge samenwerking en uitwisseling van expertise stimuleert en het kennisgebied mechatronica voor de bedrijven van het samenwerkingsverband toegankelijk maakt. Projecttitel: Stimulering van technologische doorbraken in KMO s van de sector mechanica en mechatronica door innoverende samenwerkingsverbanden. Aanvrager: Flanders' Mechatonics Uitvoerders: Agoria vzw en WTCM Partners: Barco NV, Bekaert NV, Egemin NV, Gilbos NV, LVD Company NV, Packo Inox NV, Pattyn BVBA, Picanol NV, Spicer Off-Highway Belgium NV en andere Meer info: Jos Pinte, Directeur AGORIA vzw, Brussel, , VIS-projecten van Technologische Dienstverlening (TD) De projecten Technologische Dienstverlening richten zich naar alle Vlaamse bedrijven voor het oplossen van technologische problemen. Organisaties kunnen zich hiervoor verenigen in een samenwerkingsverband dit kan een consortium zijn van bedrijven, een beroepsfederatie, een collectief centrum,. Dit samenwerkingsverband kan een project Technologische Dienstverlening aanvragen om te beantwoorden aan de nood aan technologische kennis bij bedrijven. Voor de uitvoering van het project, doet het samenwerkingsverband een beroep op een erkend technologisch kenniscentrum (een universiteit, hogeschool, collectief centrum, ). De dienstverlening van het kenniscentrum bestaat enerzijds uit het verstrekken van bondige technologische adviezen voor individuele bedrijven. Anderzijds bevordert het technologische innovatie door stimuleringsactiviteiten. Het samenwerkingsverband kan hiervoor 80% subsidie bekomen. Momenteel zijn er reeds meer dan 40 technologische adviseerdiensten. Een nieuwe oproep voor projecten TD is open van 26 juni tot 17 oktober Een voorbeeld uit de bouwsector Renovatiebedrijven worden vaak geconfronteerd met ongewone verschijnselen op de muren. Vaak gaat het renovatiebedrijf ervan uit dat het om een vochtprobleem gaat, terwijl er verschillende oorzaken mogelijk zijn. Dit is een typische vraag waar ondernemingen duidelijk behoefte hebben aan persoonlijk technologisch advies. Om deze bedrijven een antwoord te kunnen geven op hun technologische vraag, diende het samenwerkingsverband een aanvraag in voor een project Technologsiche Dienstverlening. Bij de uitvoering van het project kan de technologisch adviseur ter plaatse metingen uitvoeren om advies te geven, en op zoek gaan naar de geschikte remedie. Indien bedrijven regelmatig gelijkaardige vragen stellen rond een bepaald thema, of als er een nieuwe technologie op de markt komt, kan de adviseerdienst ook een seminarie organiseren om deze technologie uit de doeken te doen. Projecttitel: "Renovatie van gebouwen" Doelgroep: Gespecialiseerde renovatiebedrijven Meer info: Yves Vanhellemont, WTCB, Brussel, ,

5 > CASE STUDY VIS-projecten van (sub)regionale InnovatieStimulering (RIS) IWT houdt zich ook bezig met innovatiestimulering over sectoren en technologieën heen, via de projecten van (sub)regionale InnovatieStimulering. Per provincie zijn er gemiddeld een 5-tal innovatieadviseurs in dit kader actief. Hun voornaamste taak is vanuit een regionale aanpak bedrijven te stimuleren en te ondersteunen bij hun innovatie-inspanningen. De diensten en activiteiten van deze sub-regionale innovatieadviseurs onderscheiden zich fundamenteel van de andere twee types op het vlak van doelgroep en functie in het innovatietraject. De subregionale innovatieadviseurs richten zich in eerste instantie namelijk tot bedrijven met een sluimerend innovatiepotentieel, dus niet tot bedrijven die al manifest actieve innovatoren zijn. Je kan hun werk dan ook eerder als missionariswerk zien, waarbij zij de innovatieboodschap uitdragen en via een grondige analyse innovatie-opportuniteiten opsporen. Zodra zij een bedrijf kunnen overtuigen om een innovatietraject op te starten, schakelen zij eventueel hun collega-adviseurs (technologische of thematische) in om dit innovatietraject op technologische basis verder uit te diepen. Zelf blijven ze verantwoordelijk voor de begeleiding van het bedrijf en de aandacht voor de (belangrijke) deelaspecten om technologische innovatie ook tot een commercieel succes te maken. De adviseurs (sub)regionale InnovatieStimulering vervullen een belangrijke rol als frontoffice voor het IWT omdat zij de boodschap uitdragen en een eerstelijns innovatieondersteunende dienstverlening leveren. Gezien de aard van de taken die zij uitvoeren, gaat het hier over adviseurs met een ruime bedrijfservaring, die een volwaardige gesprekspartner zijn voor de KMO-bedrijfsleiders. Contactgegevens van de projectleiders in de 5 provincies: Swinnen Jos bij GOM Limburg (Hasselt), tel: 011/ , Desiere Piet bij GOM Oost-Vlaanderen (Gent), tel: 09/ , Helsen Jos bij GOM Vlaams Brabant (Vilvoorde), tel: 02/ , Koen Astaes bij GOM West-Vlaanderen (Assbroek- Brugge) ism. Charter ZWV, tel: 056/ , de Vocht Sven bij KHN Antwerpen (Antwerpen), tel: 03/ , Peeters Luc bij Innotek (Geel), tel: 014/ , VIS-Projecten van Collectief Onderzoek Zoals de naam Collectief Onderzoek het suggereert, gaat het hier om vormen van onderzoek die een hele sector aanbelangen. Projecten van Collectief Onderzoek hebben tot doel technologische kennis te verwerven, te bundelen en te vertalen tot praktische innovatietoepassingen die bruikbaar zijn voor een ruime groep bedrijven. Het onderzoek zelf wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door een technologisch kenniscentrum, maar de eigendomsrechten blijven bij het samenwerkingsverband. Er worden een aantal modaliteiten uitgewerkt om deze projecten aantrekkelijker te maken door de aanvaardbare kosten te verruimen. Samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor tot 50% subsidie bekomen. Een nieuwe oproep CO loopt van 15 juli tot 15 januari 2004 (nog te bevestigen). Een voorbeeld uit de textielsector Een tweevoudige dwingende milieuproblematiek lag aan de oorsprong van dit project. Voor het verven van textiel hebben de textielveredelaars veel proceswater nodig. Dit is in steeds mindere mate in de grond beschikbaar en wordt gekleurd terug in de natuur geloosd. Hoewel dit niet de belangrijkste bron van vervuiling is, valt deze kleuring visueel sterk op en wordt daarom niet aanvaard door de omgeving. Om deze reden gaat men in dit project op zoek naar de meest efficiënte en milieuvriendelijke manier om afvalwater van gekleurd textiel te kunnen hergebruiken. Bedoeling is ook om door aanpassingen aan het verfproces de hoeveelheid kleurstof in het afvalwater zo veel mogelijk te verlagen. Men rekent hierbij ook op een economische besparing. Dit is een typisch onderzoek dat een groep bedrijven, voornamelijk KMO s, aanbelangt, maar dat zij alleen niet aankunnen wegens een gebrek aan knowhow en middelen. Centexbel, de onderzoeksinstelling (collectief centrum) voor de textielsector, werkt samen met de KULeuven en de VITO aan dit project dat zijn eindfase ingaat. Projecttitel: "Efficiënt beheersen van de kleurproblematiek van textielafvalwater". Aanvrager: Centexbel, Divisie Gent Doelgroep: textielveredelingsbedrijven, ook toeleveranciers van kleurstoffen en constructeurs van zuiveringstechnologieën Partners: Centexbel, KULeuven, dept. Chemische Ingenieurstechnieken, VITO Meer info: Ilse De Vreese, Centexbel Zwijnaarde,

6 > CASE STUDY INTERFACEDIENSTEN: de schakel tussen kennis en economie 6 De Interfacediensten vormen een brug tussen kennis en economie. De Vlaamse regio telt 9 Interfacediensten: 6 daarvan zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit; 3 zijn verbonden aan een onderzoeksinstelling. De 6 universitaire Interfacediensten zijn zeer verschillend georganiseerd: soms gaat het om een echte dienst, soms gaat het om een aparte juridische entiteit. Soms staan meerdere diensten in voor de vervulling van het geheel van de opdrachten van de Interfacedienst. De 3 Interfacediensten verbonden aan een onderzoeksinstelling zijn georganiseerd rond een bepaald thema of technologiedomein. Het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) uit Leuven is gespecialiseerd in micro-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICTsystemen. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) uit Mol is gespecialiseerd in milieu, energie en materialen, en het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) uit Gent is actief in het domein van life sciences. Interfacediensten en het IWT Het IWT heeft een tweevoudige rol ten aanzien van de interfacediensten: enerzijds staat het IWT in voor het beheer van de financiële steun aan de 6 universitaire interfacediensten (Interfacebesluit van 13 september 2002); anderzijds ondersteunt het IWT de samenwerking van de verschillende interfacediensten. Zij houden zich immers regelmatig met dezelfde of gelijkaardige activiteiten bezig; waarom zou er dan niet gestreefd worden naar meer samenwerking? Het IWT streeft ook naar best practices voor samenwerkingsovereenkomsten met de industrie: zowel de industrie zelf als de universiteiten vragen hier om. Hier is al veel veldwerk verricht, maar er moeten nog duidelijke afspraken komen. Dit is zeker en vast een opdracht voor het najaar! Wat doet een Interfacedienst precies? Een Interfacedienst zorgt er via diverse activiteiten voor dat een onderzoek aan een universiteit of onderzoeksinstelling zijn weg vindt naar de commerciële markt. De productie zelf hoort hier niet bij. De actoren assisteren bij het opsporen en begeleiden van onderzoeksresultaten die gecommercialiseerd kunnen worden, om ze tot exploitatie te brengen. Wat zijn deze activiteiten concreet? Het Interfacebesluit bevat hierover 3 onderverdelingen: bevorderen van samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, bijv. Contractonderzoek; zorgen voor de economische valorisatie van het onderzoek, door het sensibiliseren en het opleiden van de eigen onderzoekers in diverse aspecten van economische valorisatie, door het opsporen van octrooieerbare zaken en het nemen van octrooien, en het opstellen van licentiecontracten; oprichten van spinoff-bedrijven door begeleiding bij opstellen van het businessplan, bij financiering in de opstartfase, door opleiding van het management. Geen onderzoek om het onderzoek Een Interfacedienst vult de wetenschappelijke valorisatie van onderzoeksresultaten (brede bekendmaking/ diffusie) aan met een economische valorisatie en gedraagt zich als een onderneming. Het is niet altijd makkelijk om de diverse betrokkenen te overtuigen van deze visie. Er bestaat immers nog steeds een strekking die vindt dat universiteiten zich niet op dit pad mogen begeven. De visie van het IWT en de Interfacediensten in deze kwestie is duidelijk: laten we op zoek gaan naar een goed evenwicht tussen vrij onderzoek en contractonderzoek, eigendom en licenties, publicatievrijheid en bescherming om zo een goede, bruikbare combinatie te vinden tussen wetenschappelijke valorisatie en commerciële exploitatie. Samen staan we sterker! > IWT-NIEUWS Nieuwe handleiding O&O Het IWT heeft de steunregeling voor O&O-projecten van bedrijven grondig geëvalueerd. Op basis hiervan voerden we een aantal concrete wijzigingen door, zonder aan de kern van de steunregeling te raken. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen: Scherpere selectiecriteria: de voorkeur gaat uit naar projecten met een stevige business case, een offensieve aanpak en een grote kans op valorisatie in Vlaanderen. Vast steunpercentage voor projecten van gemengd onderzoek (tussen ontwikkeling en basisonderzoek) van 38%. Toespitsing van de verwachtingen wat betreft de financiële toestand van de bedrijven tot op de uitvoeringstermijn van het project. Daarnaast werden er kleinere wijzigingen doorgevoerd aan de type-overeenkomst en de voorwaarden voor steunverlening, de uitbetaling van bedrijfspartners, de achtergestelde lening en de behandelingsprocedure. Surf snel naar voor alle informatie. U kan er ook de aangepaste handleidingen downloaden. Hou er wel rekening mee dat vooral het aanvraagformulier ingrijpend is bijgestuurd. Nog vragen hierover? Stuur ons een mailtje wij helpen u graag verder.

7 > IWT-NIEUWS In 2003 steunde het IWT tot nu toe 155 O&O-projecten van bedrijven voor een totaal bedrag van 44 miljoen euro (en 6 miljoen euro aan achtergestelde leningen) 252 projecten van onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren voor een totaalbedrag van 41 miljoen euro O&O- Aantal Effectieve Lening (keur) bedrijfsprojecten steun (keur) O&O-algemeen KMO-Programma TOTAAL Onderzoeksinstellingen Aantal Effectieve Innovatie-actoren steun (keur) Post-doc. (OZM) VIS HOBU Landbouwonderzoek Specialisatiebeurzen (2de termijn) TOTAAL In dienst sinds 1 maart 2003: De Maeyer Annelies, Webontwikkelaar Van Den Bremt Sandra, Logistiek medewerker De Greve Karine, Secretariaatsmedewerker Van Gastel Marc, Wetenschappelijk Adviseur Nieuwe Oproepen Technologische Dienstverlening: loopt van 26 juni tot 17 oktober u. Thematische InnovatieStimulering: loopt van 26 juni tot 17 oktober u. Collectief Onderzoek: loopt van 15 juli tot 15 januari 2004 (te bevestigen). KMO-Innovatiestudies ter voorbereiding van Europese projecten Het is geen gemakkelijke opgave voor een KMO om een Europees project met buitenlandse partners voor te bereiden. Het is een arbeidsintensief proces dat veel kosten (personeels-, reis- en andere kosten) met zich meebrengt. Om deze drempel te verlagen, kan de KMO een deel van het voortraject laten financieren via de KMO-Innovatiestudies van het IWT. Het hoofddoel van een KMO-Innovatiestudie (zie ook Innovatiekrant nr. 1 van oktober 2002) sluit hier perfect bij aan: het gaat immers om het verzamelen van de nodige kennis in het kader van een innovatie, door middel van een voorstudie, al dan niet met externe inbreng. Deze verzameling van informatie kan op verschillende manieren worden ingevuld: het kan een speurtocht zijn naar een geschikte technologie via literatuurstudie, het raadplegen van octrooibanken, het identificeren van mogelijke technische problemen en invloedsparameters, het verkrijgen van zekerheid over medewerking van de nodige partners. Dankzij de kennis die de KMO met zijn Innovatiestudie opbouwt, kan hij het vervolgproject beter en gerichter definiëren. De voorbereiding van een Europees project in het kader van 6KP (het Zesde Kaderprogramma) met inbegrip van de coöperatieve onderzoeksprojecten (de zogenaamde CRAFT-projecten), alsook van een EURE- KA-project komt in aanmerking voor deze steunmaatregel. Herbenoeming van de Raad van Bestuur van het IWT Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur van het IWT loopt ten einde op 23 juli Dit geldt eveneens voor het mandaat van de algemene leiding. De Vlaamse regering ging daarom op 13 juni over tot de hernieuwing van de mandaten. Een overzicht: Leden van de Raad van Bestuur: Professor Gino Baron de Heer Geert Campaert Mevrouw Viviane Camphyn Mevrouw Renilde Craps Professor Annie Cuyt Professor Koen Debackere Mevrouw Ann Demeulemeester Professor Paul Lagasse de Heer Luc Lemiengre de Heer Bruno Pairon de Heer Wilfried Van den Heuvel de Heer Eric Vermeylen Voorzitter van de Raad van Bestuur: Prof. Paul Lagasse. Prof. Paul Lagasse Voorzitter van het Directiecomité: de Heer Paul Zeeuwts. 7

8 > IN DE KIJKER De nieuwe onderzoeksmandaten Waarom geen onderzoekssabbatical? Het IWT beschikt over een systeem van post-doctoraatsbeurzen, de zogenaamde Onderzoeksmandaten of OZM. Dit systeem is niet zo bekend als de specialisatiebeurzen van het IWT voor het behalen van een doctoraat, maar het is wel een unieke kans voor ondernemende onderzoekers om hun onderzoeksresultaten naar een hoger niveau te tillen. Het richt zich naar gedoctoreerden of ingenieurs met minstens 4 jaar onderzoekservaring. Eind februari 2003 werd het systeem immers grondig herzien. Vroeger bestond er maar één type OZM, terwijl er voortaan naast OZM 3, het oorspronkelijke type twee nieuwe beurstypes worden aangeboden. OZM type 1 richt zich voornamelijk naar onderzoekers die verbonden zijn aan een Vlaamse universiteit of onderzoeksinstelling en die hun onderzoeksresultaten willen valideren door een spin-off bedrijf op te richten. De economische valorisatie voor Vlaanderen is hier dus een doorslaggevend criterium niet het uitdiepen van het onderzoek. Daarnaast hechten we bij de evaluatie van het project uiteraard belang aan de wetenschappelijke kennis van de kandidaat, maar vooral aan zijn vaardigheden: assertiviteit, ondernemerszin, realiteitszin,. OZM type 2 richt zich vooral op onderzoekers die hun onderzoek bruikbaar willen maken in het bedrijfsleven... Indien relevant, kan een groot gedeelte van de onderzoeksactiviteiten uitgevoerd worden bij de industriële promotor of verschillende wetenschappelijke instellingen. Bij de beoordeling weegt de mate van onafhankelijkheid van de kandidaat bij het uitvoeren van zijn activiteiten zwaar door. Zijn activiteiten moeten toegespitst zijn op het hoogwaardige valorisatie-onderzoek en mogen zich niet beperken tot het dagelijkse O&O-onderzoek. Om dit te garanderen tijdens het volledige verloop van het OZM, moeten de aanvrager en zijn wetenschappelijke en industriële promotor dus concrete samenwerkingsakkoorden afsluiten. AGENDA Infosessie over de nieuwe oproepen TD en TIS: 10 juli, op het IWT (aanmelden bij Gerthy Podevyn: Seminaries voor kandidaat-bursalen en hun promotoren: 2-5 september 2003 aan de KULeuven, de UGent en de UA (exacte data zie website universiteiten) Trainingsessies over het consulteren van octrooidatabanken: 25 september, 23 oktober, 27 november, op het IWT OZM type 3 blijft voorlopig ook behouden. Dit type speelt vooral in op wetenschappers die hun onderzoeksresultaten willen uitdiepen en valoriseren, via verdergezet onderzoek aan een onderzoeksinstelling. De strikt wetenschappelijke component van het voorstel speelt bij de evaluatie een grotere rol dan het valorisatiepotentieel. Deze nieuwe vormen van onderzoeksmandaten zijn ook een opportuniteit voor mensen met een eerste bedrijfservaring die zich willen herbronnen in het basisonderzoek: een echte onderzoekssabbatical. In het algemeen beoogt het nieuwe stelsel een grotere mobiliteit tussen bedrijfsleven en universiteiten of andere onderzoeksinstellingen. Onderzoekers die zich herkennen in één van de bovenvermelde profielen, kunnen steeds contact opnemen met het IWT, of de website (http:// zie onder financiële steun Persoonsgebonden steun Onderzoeksmandaten, handleiding ) bezoeken voor een eerste kennismaking. REDACTIE IWT-VLAANDEREN BISCHOFFSHEIMLAAN 25, B-1000 BRUSSEL T. +32 (0) F. +32 (0) Eurofinish Technology Partnering Meetings: 9 oktober in Flanders Expo te Gent (Thema: oppervlaktebehandeling en coating; Deadline profielen: 30 juni 2003; Deadline afspraken: 12 september 2003) OECD-TIP International Workshop over 'Third Generation Innovation Policy' (MONIT-project): oktober 2003, op IWT te Brussel (op uitnodiging) IRC-Vlaanderen-events: zie irc-website: (klik agenda) >> E. VORMGEVING EN OPMAAK WEB N LIL, BRUSSEL TEKSTEN LUNA

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 12 OKTOBER 2005 Competentie Poolen Op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, het beleidskader goed voor steun aan Competentiepolen en Strategische

Nadere informatie

Voor KMO s is durf kapitaal!

Voor KMO s is durf kapitaal! De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 13 MAART 2006 Voor KMO s is durf kapitaal! Sinds Fientje Moerman Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is, werd een hele

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005 SPECIALE EDITIE De Innovatiekrant > EDITORIAAL 11 MEI 2005 Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid In 2004 trad de nieuwe Vlaamse regering aan en werd Fientje MOERMAN verantwoordelijk minister

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005

De Innovatiekrant >> 10 > EDITORIAAL. 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet FEBRUARI 2005 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 10 FEBRUARI 2005 10 jaar doctoraatsbeurzen en wat nog komen moet Eén van de steunprogramma s van het IWT zijn de specialisatiebeurzen voor doctoraatsonderzoek. Deze beurzen

Nadere informatie

De Innovatiekrant. Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal. Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun

De Innovatiekrant. Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal. Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie De Innovatiekrant Gesprek met Veerle Lories, de nieuwe administrateurgeneraal van het IWT Borstvoedingslingerie krijgt ruggensteun Revolutionaire

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

IWT-Studies 53. Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie. Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx

IWT-Studies 53. Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie. Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx IWT M&A IWT-Studies 53 Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, bron van inspiratie Donald Carchon Bart Clarysse Lieven De Clercq Eric Sleeckx C o l o f o n IWT-studies worden uitgegeven door IWT-Vlaanderen

Nadere informatie

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid Een verdere invulling van de ViA Doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid 1 1. Situering: Innovatiecentrum Vlaanderen Vlaanderen in Actie

Nadere informatie

Een onderzoek naar employee performance management in IWT

Een onderzoek naar employee performance management in IWT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Een onderzoek naar employee performance management in IWT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1. 0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.1 Identiteit van de organisatie...5 1.1.1 Mission statement van

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t M i d t e r m e v a l u a t i e v a n h e t V l a a m s P r o g r a m m a d o c u m e n t v o o r P l a t t e l a n d s o n t w i k k e l i n g 2 0 0 7-2 0 1 3 A c h t e r g r o n d d o c u m e n t Onderzoek

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie