Evaluatie stand biz-kempen Jongerenbeurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie stand biz-kempen Jongerenbeurs"

Transcriptie

1 Evaluatie stand biz-kempen Jongerenbeurs Thema: Jongeren en schulden (preventie) Stuurgroep: biz-kempen, Team Schuldbemiddeling, JAC en OCMW Projectverantwoordelijke: Kevin Verborgt Periode project: 23 en 24 mei 2013 Op 23 en 24 april 2013 hebben we deelgenomen aan de jongerenbeurs. Op de jongerenbeurs komen allerlei laatstejaars klassen vanuit het deeltijds onderwijs en BSO een kijkje nemen. De scholen die deelnamen zijn afkomstig uit de Zuiderkempen. Het doelpubliek zijn laatstejaars die bijna hun eerste stappen gaan zetten naar een zelfstandig leven. Verder in dit document beoordelen we onze doelstellingen en maken we suggesties. Het is nuttig om eerst de context even te schetsen waarin dit project plaatsvond. De jongerenbeurs is een evenement georganiseerd door CAW De Kempen, meer bepaald door enkele JAC s uit de Zuiderkempen en enkele OCMW s uit de Zuiderkempen. De bedoeling van deze beurs is om jongeren die bijna hun eerste stappen naar zelfstandigheid gaan zetten, te informeren. Zo stonden er verschillende standen zoals enkele mutualiteiten, interimkantoren, de politie, het OCMW, en zo stond er ook een stand vanuit Budgetinzicht Kempen. Naast 27 verschillende standen gingen er ook workshops door. Dit waren zowel workshops voor leerlingen als voor leerkrachten. Om deze twee dagen te evalueren, splitsen we deze op in onze twee voornaamste doelgroepen. Een eerste groep zullen de jongeren zijn, een tweede groep zijn de leerkrachten.

2 Jongeren Om te beginnen willen we de bereikte leerlingen meegeven. De gegevens die we hebben ontvangen vanuit het JAC, zijn enkel van de scholen en een opsomming van de richtingen. We hebben niet het juiste aantal per richting want die hebben we zelf niet ontvangen, maar het zijn allemaal 6de en 7de jaarstudenten ofwel personen in vormen van voortrajecten. Een overzicht: Dinsdag 23/04/2013 : SILA Westerlo (Vrije Sint-Lambertusscholen): 102 lln + 9 begeleidende lkr. Richtingen: BSO Houtbewerking, BSO Elektrische installaties, BSO Lasser-Constructie, BSO verzorging, BSO Mode-realisatie, BSO Verkoop, TSO Schoonheidszorgen, TSO Elektrische installatietechnieken/mechanische vormgevingstechnieken Campus De Vesten : 25 lln + 2 lkr Richtingen: BSO Houtbewerking, BSO Verkoop, BSO Verzorging, BSO Werktuigmachines Kogeka 4: CDO : 41 lln + 6 lkr Richtingen: Deeltijds onderwijs: Winkelbediende, Bekister, Onderhoudsmonteur, Lasser, Hotel, Bakker, Stratenmaker, Metselaar SBSO De Mast : 30lln + 5 lkr Richtingen: Buitengewoon onderwijs: interieurbouwer, logistiek assistent, metselaar, schilder-decorateur, tuinbouw, winkelhulp Campus Wolstraat Herentals: Instituut van de voorzienigheid : 55 lln + 4 lkr Richtingen: Haarzorg (16lln), Verzorging (28lln), organisatiehulp (11lln) VZW Web (voortraject ): 20 personen + 6 begeleiders Verschillende opleidingen Woensdag 24/04/2013 : KOSH: Campus Scheppers Herentals : 130lln + 6 lkr Richtingen: TSO en BSO : nijverheidstechnieken en tuinbouw Sint Lutgardis Instituut Mol : 55lln + 5 lkr Richtingen: TSO Schoonheidsverzorging, TSO Hotel, BSO Hotel, BSO Decoratie Restauratie Schilderwerk, BSO Winkelbeheer en Etalage, BSO Thuis- en bejaardenzorg KOSH: Campus Francesco-Paviljoen Herentals : 27lln + 4 lkr Richtingen: Moderealisatie en Verkoop, Office-assistant (Kantoor), Retail-assistant (Verkoop), Publiciteitsgrafiek Technisch Instituut St-Jozef Geel : 8lln + 1 lkr Richting: Landbouw TA Het Spoor Mol : 27lln + 3 lkr Richtingen: auto, elektrische installaties, duurzaam wonen, kantoor, verzorging De Goede Plek Vzw : jongvolwassenen dak- en thuislozenopvang: 8 jongeren + 1 begeleider Richtingen: volgende verscheidene opleidingen via verschillende organisaties Travoo ISOM Herentals : 7 jongvolwassenen + 3 begeleiders Tewerkstellingsproject OCMW

3 Voornamelijk willen we deze jongeren aanzetten tot verandering. Dit is dan ook onze strategische doelstelling. Na het doorlopen van onze stand zullen jongeren een ander beeld krijgen over schulden in het zelfstandige leven. Opgedeeld in punten zijn onze operationele doelstellingen en acties. 1.1 Jongeren hun kritisch bewustzijn is vergroot als we spreken over consumeren en budgetteren. Via de Vergroot-je-budget-Quiz wilden we jongeren hun kritisch bewustzijn vergroten op het vlak van consumeren en budgetteren. We wilden de jongeren sterker maken voor ze zich storten in hun zelfstandig leven, een leven zonder schulden. In de Quiz werden jongeren geïnformeerd over bepaalde keuzes die ze kunnen maken in hun zelfstandig leven, maar ook over de impact die keuzes met zich mee kunnen brengen. Dit zorgde dan bij sommige ook voor de nodige verontwaardiging. Voornamelijk werden hun vooroordelen ten opzichte van de realiteit getoetst in deze Quiz. Hierdoor staan ze sterker in het leven doordat ze meer juiste informatie met zich mee kunnen dragen. Door deze Quiz interactief en beweeglijk te maken en aan te laten sluiten bij het OCMW-inleefhuis kregen we heel wat geïnteresseerden over de vloer die actief wilden meedoen. We hebben bewust gekozen om allerlei thema s aan bod te laten komen en niet te focussen op schulden. Daarom hebben we gekozen voor thema s die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken hebben. Dit zijn de thema s die we gekozen hebben: Energie Kredieten Gokken Eerste loon Huishoudkosten (alleenstaande en koppel) Reclame GSM-abonnementen Deurwaarder We hebben gekozen voor tien vragen. Dit is lang genoeg om jongeren geboeid en aandachtig bij ons te houden. We hebben hen ongeveer een 10 minuten kunnen vasthouden. Net genoeg om informatie over te brengen en hun beeld te verscherpen. Een Quiz op een beurs mag ook niet te lang duren, omdat anders hun aandacht verslapt en ze eerder een negatief gevoel overhouden van biz-kempen. Voor iedereen is dit de eerste kennismaking met biz-kempen en we willen dan ook dat jongeren een eerste positieve indruk van ons krijgen. In dat opzet zijn we zeker geslaagd Kritische succesfactoren De thema s liggen nog al ver van deze jongeren hun bed. Meestal interesseert hen deze thema s ook niet. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze thema s in een Quiz te gieten. De meerwaarde van zo n quiz, is dat deze interactief en leuk is. Je kan inspelen op noden en behoeften op het moment zelf, je kan flexibel te werk gaan. Doordat we naast de stand van het OCMW stonden, konden we ook een leuke link leggen met onze stand. We werken namelijk samen aan hetzelfde doel: Jongeren bewust maken over hun budget en consumptiegedrag. Het OCMW heeft een inleefhuis als stand waarmee ze met een beperkt budget doorheen het huis moeten bewegen. Op het einde hebben ze weinig tot geen budget meer over en worden ze doorverwezen naar onze stand.

4 Enthousiaste begeleiding was een enorme meerwaarde tijdens deze quiz, om verder te gaan met de kritische succesfactoren. Door zelf erin te geloven dat dit een leuke quiz is, krijgen jongeren zelf ook zin om deel te nemen. Dit noemen we het besmettelijksheidsprincipe. Het is belangrijk om zelf ook plezier te hebben aan deze quiz, ook weer om jongeren naar de quiz toe te leiden en bij ons te houden voor een 10-tal minuten. Wat ook kan helpen is dat de begeleider voeling heeft met de jongeren en dicht bij de leefwereld van hen kan aansluiten. Een jeugdig iemand is altijd mooi meegenomen. Om jongeren enthousiast te houden is het belangrijk dat de jongeren het gevoel hebben dat de quiz vlot verloopt en niet te tijdsintensief is. Weglopen is namelijk heel gemakkelijk. Wat hierbij ook een meerwaarde is, is het inbrengen van wat humor of ludieke anekdotes. Enkele zaken om aandacht aan te geven zijn de keuzes die we hebben gemaakt om deze quiz zo drempelverlagend als mogelijk te maken. Dit hebben we gedaan door er een bewegingsaspect in te stoppen. Jongeren stapten letterlijk onze quiz binnen. Het enigste dat ze nodig hadden om te starten is een korte en duidelijke uitleg. Jongeren konden door in een bepaald vak te gaan staan hun antwoord geven. Door de hele quiz af te kunnen beelden via een beamer, konden jongeren heel goed volgen. Jongeren die later onze quiz binnenvielen konden zeer snel meedoen. Wat ook goed werkte is dat er in min of meer kleine mate van competitie kon ontstaan. Dit is iets wat de begeleider heel goed in de hand kon werken. Het hangt dikwijls wat af van de groep die deelneemt aan de quiz. Nieuwsgierigheid naar het juiste antwoord zorgde ervoor dat jongeren lang geboeid en aandachtig konden blijven gedurende de quiz. 1.2 Jongeren zijn zich bewust van de aanwezigheid van misleidende reclame en wat hun rechten en plichten hieromtrent zijn. Met Y-Music wilden we jongeren meer bewustzijn laten creëren ten opzichte van reclame. Daarnaast wilden we jongeren minder kwetsbaar maken ten opzichte van misleidende reclame. Op de jongerenbeurs hebben we een stand gecreëerd naast deze van biz-kempen met Y-Music. Hier verkochten we een gratis proefsoftwarepakket voor één maand. Als jongeren hier op ingaan, aanvaarden ze automatisch ook de algemene en gebruikersvoorwaarden. Hierin staat onder andere dat ze akkoord gaan met het betalen van allerlei bijkomende kosten. Er zijn in totaal 25 jongeren die hebben ingetekend op dit product. Twintig jongeren tekenden in op de eerste dag en vijf jongeren de tweede dag. Er is een enorm verschil tussen de twee dagen merkten we. Het zou te maken kunnen hebben dat op de tweede dag veel beter weer was en ook iets minder jongeren aanwezig waren op de beurs. We kunnen uiteindelijk besluiten dan 5 % van de jongeren in de val zijn getrapt. 5 % van de jongeren is niet veel, zou je kunnen denken? Nog geen jaar geleden publiceerde Het Belang Van Limburg een persbericht met het gegeven dat meer dan jongeren tussen de 20 en de 35 jaar problemen hebben om hun schulden af te betalen. Het totale bevolkingsaantal tussen de 20 en de 35 jaar is 2,2 miljoen (FOD Economie). Dit wil zeggen dat 4,5 procent van deze bevolkingscategorie schulden heeft. 5 % van onze deelnemende jongeren trapte in de val waar ze te maken hebben met allerlei onnodige en ongewenste kosten. Eigenlijk is dit een toch wel een hoog percentage. We kunnen er vanuit gaan dat we een potentiele groep hebben bereikt die mogelijks in de toekomst vatbaar is voor schulden. Hopelijk hebben we hen tot inzicht kunnen brengen en bewuster gemaakt van zulke gevaren. Wat ook niet onbelangrijk is om te noteren is dat er niemand de algemene voorwaarden heeft bekeken of zelfs heeft opengedaan. We hadden een teller geplaatst op de pagina. Telkens als de pagina geopend werd, verhoogde de teller met één. Deze stond nog op nul, toen we deze controleerden.

5 We hopen dat de jongeren die bij ons in de val zijn getrapt er uit kunnen leren en sterker staan in de toekomst tegen misleidende reclame en schulden. Het was een lesje in ervaringsgericht leren. We zijn ook wel blij met het resultaat dat heel wat jongeren ook ronduit geweigerd hebben om zich in te tekenen op Y-Music. We hebben een sterk staaltje creatieve assertiviteit gezien! Enkele voorbeelden: Neen, ik ben niet geïnteresseerd, ik heb iets soortgelijk en ik ben daar tevreden van. Neen, ik beluister muziek via youtube.com, meer heb ik niet nodig. Neen, ik ken Spotify en dat is me te duur. Ik luister bijna geen muziek. Het zegt me niets. We moeten er wel bijzeggen dat we de verkoopster de opdracht hebben gegeven om het de jongeren niet gemakkelijk te maken en dwingend te blijven verkopen. Y-Music werd verkocht als het enige en beste product dat er op de markt was als het gaat over muziek. Toch werden er weinig jongeren die eerst weigerden nog omgepraat. Dit is een positief feit waar we blij voor mogen zijn. Onze stand kwam heel overtuigend en professioneel over. Dit kregen we te horen van mensen die wisten van het achterliggende doel. Het leek zelfs zo echt dat er enkele leerkrachten zijn ingetrapt en hierop hebben ingetekend. We mogen ook kritisch kijken naar onze stand. Konden we nog meer jongeren in de val laten trappen van Y-Music? Het zou kunnen. De mogelijkheid bestaat dat de jongeren het te veel moeite vonden om achter een laptop te moeten kruipen en daar hun gegevens op in te geven. Het ideale zou een Tablet zijn waar jongeren snel hun adres op ingaven en weer verder konden. Een papieren versie zou ook goed kunnen werken. Hierdoor moeten jongeren niet wachten als er iemand bezig is op de laptop of tablet. Jongeren lezen het zelf, vullen het in en geven het weer af. Het gevaar bij de papieren versie is echter wel dat de algemene voorwaarden er ook op zouden moeten staan (op de achterkant bijvoorbeeld). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld enkele jongeren die de algemene voorwaarden ontdekt hebben en gelezen, dit doorvertellen aan anderen. Hierdoor ontnemen we wel enkele leerkansen voor anderen. De dag na het einde van de jongerenbeurs zijn de jongeren ingelicht over dit gegeven. Wat de effecten hiervan zijn hebben we hen bevraagd via een enquête. Hier zijn we dieper ingegaan op welke jongeren zich hebben laten vangen, wat hen over de streep heeft doen trekken, of dit hen nog al eens is overkomen, of misleidende reclame verboden moet worden, wat aan misleidende reclame gedaan moet worden,. Enquête!! (In verwerking) Kritische succesfactoren We wilden jongeren kenbaar laten maken dat het gemakkelijk is om in de val te trappen van misleidende reclame. Daarom hebben we ervoor gekozen voor ervaringsgericht leren als methodiek. Om dit te kunnen laten slagen, moest het product dat we wilden verkopen dicht bij de leefwereld van de jongeren aanleunen. Iets waar jongeren allemaal met bezig zijn is muziek. Daarom hebben we gekozen voor een muziekapplicatie, genaamd Y-Music. Hier stopt het natuurlijk niet. Het product moest tot bij de jongeren geraken en moest wel bekend in de oren klinken. Y-Music is duidelijk en klinkt goed. Daarnaast moest het ook mooi ogen en het moest vooral energie en positiviteit uitstralen. Dit is belangrijk omdat we maar een paar minuten hebben om jongeren aan de haak te slaan. Om dit te bevorderen voorzagen we ook een leuke slogan, die duidelijk aansloeg. Het product brengt zichzelf niet tot bij de jongeren. Daarom hebben we

6 gekozen om met een verkoper te werken. Ze droeg dezelfde kleuren als het logo, dit om professioneel over te komen en om een duidelijk verband te creëren. De verkoper spreekt de jongeren aan en buit elke situatie uit. Het helpt wanneer jongeren in groep komen om de leidersfiguur er uit te filteren en dit uit te spelen. Zo kan je peer-pressure uitspelen in de groep. De verkoopster was jong, maar oogde professioneel, ze was zelfverzekerd en enthousiast over het product. Een ander belangrijke succesfactor is dat we de jongeren hun contactgegevens hebben nadat ze zich hebben ingeschreven op onze stand. Hierdoor kunnen we hen het hele verhaal meegeven en hen waarschuwen en versterken naar de toekomst toe. Daarnaast kunnen we deze jongeren nog een enquête laten invullen om de effecten van deze dagen te kunnen meten. Ook bevragen we hen naar het waarom dat ze in de val zijn getrapt. We krijgen hier heel wat gegevens voor in de plaats om eventueel in de toekomst nog iets met te doen. 1.3 Jongeren zijn geïnformeerd over enkele manieren hoe ze schulden kunnen voorkomen en wat ze met schulden kunnen doen. We hebben op drie verschillende manier geprobeerd om jongeren te informeren. Eerst en vooral via de Quiz. Door middel van een interactieve quiz konden we af en toe dieper ingaan op een bepaald thema waar de jongeren iets meer over wilden weten of wat voor hen nog onduidelijk was. In het verlengde van de quiz boden we de jongeren ook nog een flyer aan. Op deze flyer konden ze de thema s die aan bod kwamen in de quiz terugvinden en hier wat meer informatie over lezen. Naast deze terugkerende thema s konden jongeren ook websites vinden met als doel informeren en preventie. We hadden ook nog een informatiestandje voor de jongeren. Op onze stand wilden we jongeren informeren over schulden en / of een schuldenvrij leven en hoe ze dit konden bekomen. We hadden allerlei flyers liggen. Twee flyers waren ontwikkeld door biz-kempen. Zo hadden we een algemene flyer over wat biz-kempen juist is en een flyer toegespitst op jongeren. De eerste dag geraakten de flyers amper tot bij de leerlingen. De flyers lagen bij de algemene infostand waar vooral informatie voor de leerkrachten te vinden was. De tweede dag hebben we ervoor gekozen om de flyers bij de begeleider van de Quiz te leggen. Hier passeerden de jongeren altijd als de quiz gedaan was. De begeleider kon dan de jongeren nog eens activeren om de flyer mee te nemen. Hij informeerde de jongeren ook over welke flyer welke informatie te bieden had. Hierdoor konden jongeren goed kiezen, welke flyer voor hun interessant was en eventueel ook van toepassing. Hierdoor hopen we de kans te verminderen dat jongeren flyers de flyers als niet nuttig zullen beschouwen. Doordat we de flyers aan de quiz koppelden (plaats), namen de jongeren de tweede dag veel meer flyers mee naar huis. De vraag blijft natuurlijk wel of ze deze zullen lezen. Het belangrijkste is dat de jongeren deze informatie wel tot hun bezit hebben nu. Jongeren informeren over schulden is niet makkelijk. Voor hen is dit nog een ver-van-mijn-bed verhaal. Jongeren komen op dit moment in hun leven niet zelf in de schulden. Wat wel mogelijk is, is dat jongeren in hun gezinssituatie of in hun familie wel in contact kunnen komen met schulden. Het kan wel interessant zijn om te onderzoeken of deze jongeren sneller een flyer zullen nemen of net niet. Het is best mogelijk dat jongeren minder geneigd zijn om een flyer te nemen over schulden als ze zelf in een situatie zitten met schulden. Deze mensen zouden dan door schaamte minder geneigd zijn om deze flyers mee te nemen, omdat ze volgens hun hierdoor bekennen in een dergelijke situatie te verkeren. We hebben wel het vermoeden dat deze hypothese niet klopt, omdat er weinig jongeren hen weerhield om een flyer te nemen.

7 1.3.1 Kritische succesfactoren We hebben er voor gekozen om de basisinformatie mee te geven met jongeren via een quiz. Het is moeilijk om jongeren vast te houden tijdens een beurs. Er stonden 27 standen op de beurs en iedereen probeert jongeren tot bij hun stand te krijgen. Daarnaast waren er nog verschillende workshops waar jongeren aan moesten deelnemen. Hierdoor zaten jongeren in tijdsnood en konden niet bij elke stand lang blijven. Naast tijdsnood konden we ook spreken van concentratievermogen. Op zo n beurs is het moeilijk om lang aandachtig te blijven luisteren. Leren of informatie overbrengen is dan ook zeer moeilijk, omdat concentreren in een rumoerige omgeving moeilijk is. Jongeren 15 minuten bij je stand te houden is ongeveer wel een maximum. Hier hebben we dan ook ingespeeld. De Quiz was de belangrijkste lokker om jongeren aan te trekken. Na de quiz (ongeveer 10 minuten), gaven we jongeren dan de informatie mee in de vorm van flyers. Hierdoor kregen ze eerst basisinformatie mee en werd er een vorm van nieuwsgierigheid opgewekt. Na de quiz kregen ze flyers mee en kregen ze dus de uitgebreide informatie mee. Het was dan ook een succesfactor om de flyers aan de quiz te koppelen en ze daar ook te leggen. Hierdoor was het ook herkenbaar voor de jongeren. Naast een specifieke flyers voor jongeren boden we de leerlingen ook een algemene flyer aan over Budgetinzicht Kempen zelf. Hier konden de leerlingen dan lezen wie we zijn en wat ze van ons konden verwachten. We hebben ervoor gekozen om de flyers in de dezelfde lay-out aan te bieden. Hierdoor was het ook duidelijk dat deze van ons waren. Door te werken met een soort van huisstijl werken we via deze weg ook aan herkenbaarheid.

8 Leerkrachten Onze doelen naar leerkrachten toe heeft twee luiken die gebaseerd zijn op informatie verstrekking. Dit deden we vooral door een deel van onze stand toe te spitsen op de leerkrachten. We wilden hen vertellen waar biz-kempen voor staat en waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Daarnaast willen we hen ook overtuigen over het belang van financiële opvoeding binnen een bepaald lessenpakket. In dit kader kunnen ze bij ons terecht voor heel wat beschikbaar materiaal en ondersteuning. 1.4 Leerkrachten weten waar Budgetinzicht Kempen voor staat en wat ze er van kunnen verwachten. Door een stand te hebben op de jongerenbeurs maakten we onszelf bekend naar deze leerkrachten toe. We hadden een stand vlakbij de in- en uitgang van de workshops die gegeven werden aan de leerkrachten. Daar hadden we een vrijwilligster geplaatst die de leerkrachten dan aansprak. We vinden het belangrijk dat Budgetinzicht Kempen bekend gemaakt wordt onder bepaalde doelgroepen in de maatschappij. Leerkrachten is hier één van. Het belangrijk om het thema schulden tot bij leerkrachten te brengen. Je kan hieronder meer lezen over het belang hiervan. Via de vrijwilligster konden we al eens polsen of de leerkrachten al eens hadden gehoord van biz- Kempen. Bij de meesten deed het een belletje rinkelen, bij anderen niets en sommigen kenden zelfs al heel wat van het materiaal dat we bij hadden. We vinden het belangrijk om contacten te leggen binnen het onderwijs. Via het onderwijs kunnen we een heel belangrijke groep bereiken als we kijken naar schuldenpreventie. Daarom vinden we het belangrijk dat leerkrachten weten waarvoor biz-kempen staat, wat ze van ons kunnen verwachten en wat we hen te bieden hebben. 1.5 De leerkrachten zijn zich bewust van het belang van schuldenpreventie naar jongeren toe. Via enkele spraakmakende artikelen en quotes wilden we leerkrachten bewustmaken van het feit dat jongeren toch een wel zeer kwetsbare groep zijn als het aankomt op schulden. Deze quotes en artikelen werden uitvoerig gelezen. Van hieruit konden we dan in gesprek gaan met hen over het belang van schuldenpreventie. We vonden het belangrijk om naast de jongeren ook de leerkrachten te activeren om naar onze stand te komen kijken. We vinden leerkrachten een belangrijke doelgroep op het vlak van schuldenpreventie. Door leerlingen al vroeg bepaalde financiële vaardigheden aan te leren, staan deze jongeren sterker in het leven op latere leeftijd. We zijn er van overtuigd dat je over bepaalde vaardigheden moet beschikken om zonder schulden te kunnen functioneren in deze maatschappij. We vinden dat leerkrachten hierbij een belangrijk aandeel in kunnen betekenen. Dit door enerzijds het thema schulden en schuldenpreventie te integreren in lessenpakketten zoals PAV en anderzijds door het thema schuldenpreventie te promoten op de school. Het is namelijk broodnodig om iets te doen over het thema schulden. Geld is minder zichtbaar geworden in deze maatschappij, maar er is een des te groter probleem. Dat maakt dat dit bepaalde preventieve reflexen vereist en kennis van je eigen rechten en plichten. De meeste leerkrachten konden deze piste wel volgen en vinden zelfs dat hier iets met moet gebeuren. 1.6 Leerkrachten zijn in contact gebracht met het bestaande materiaal en hebben weet van de mogelijke ondersteuningsvormen. Nadat we de leerkrachten overtuigd hadden en helemaal mee waren met onze doelstellingen, brachten we ze in contact met het materiaal dat we bij hadden. Er is heel wat materiaal ter beschikking waar leerkrachten heel wat ideeën kunnen uithalen voor hun lessen. Heel wat

9 leerkrachten en ook begeleiders van allerlei andere organisaties waren enorm geïnteresseerd in dit materiaal. Ze zagen het zitten om dit materiaal te gebruiken en wensten dit dan ook te verkrijgen. Daarnaast waren er ook heel wat die het eventueel zagen zitten om ondersteuning te krijgen vanuit biz-kempen. Dit met het oog om zo een sterker lessenpakket te kunnen aanbieden aan hun leerlingen of iets te komen geven op hun school. Er was vooral een vraag naar methodieken om zulke ver-van-mijn-bed-show over te kunnen brengen aan leerlingen, welke ook niet altijd makkelijk en boeiend te brengen is. We vinden het belangrijk om te inventariseren welke scholen effectief naar het materiaal vragen. We zetten het materiaal dat we ter beschikking hebben ook op de website. Dit verlaagt eventueel een drempel om het materiaal in handen te krijgen. Dit zijn de mensen / organisaties die materiaal opvroegen via mail: JAC Herentals o Quiz Sint-Jozefinstituut Geel (Sanne Van der borght, PAV leerkracht) o Materiaal voor in de lessen i.f.v. PAV. Het is voor ons interessant om eens te kijken welk materiaal ze effectief hebben gebruikt en welke nu net niet Kritische succesfactoren We hebben er voor gekozen om de kritische succesfactoren voor de leerkrachten te bundelen en niet op de delen per actie of operationele doelstelling. Onze stand was strategisch perfect gelegen. Onze stand bevond zich vlakbij het lokaal waar de workshop doorging voor de leerkrachten. De kracht hiervan was dat we ook hier weer werkte met een vrijwilliger die de leerkrachten kon toeleiden naar onze stand. Het was een kracht dat de vrijwilliger de leerkrachten aansprak en een korte uitleg deed over wat Budgetinzicht Kempen is en waarvoor we staan. Daarna liet de vrijwilliger de leerkrachten even de informatiestand bekijken. Zo werd er een gemoedelijke sfeer gecreëerd dat aangenaam was voor de leerkrachten. Na een tijdje sprak de vrijwilliger de leerkrachten terug aan of er nood is aan een verduidelijking en/of ze graag meer informatie willen. Hierdoor ging meestal de bal aan het rollen en was de interesse ook meestal groot. Het werken met quotes en artikelen die je kunnen raken door onrecht werkte wel. De stellingen en artikelen gingen over situaties van jongeren met schulden. We wilden hiermee aantonen dat schulden en jongeren wel degelijk bestaat en dat dit een steeds groter probleem wordt. We merkte wel dat deze artikelen ook een belangrijke ingang waren naar de leerkrachten toe. Sommige leerkrachten gingen de informatie voorbij, maar begonnen met het lezen van één of meerdere stellingen. De stellingen waren gekoppeld aan de artikelen en gaven de leerkrachten een duidelijker kader. Daarna bekeken ze het materiaal wel en vroegen ze zelfs meer uitleg. Door het materiaal dat we bijhadden uit te stallen wekte we bij heel wat leerkrachten de nieuwsgierigheid op. Door dit te bekijken zagen ze wel in dat dit thema in de combinatie met jongeren toch wel belangrijk is. Hierdoor begonnen ze het materiaal te bekijken en kregen zo wel een indruk van het bestaand en kwalitatief materiaal. Tot slot vroegen de meeste ook of het mogelijk was om dit materiaal te kunnen verkrijgen.

10 Opportuniteiten Nu we een zicht hebben gekregen op hoe we aan de slag zijn gegaan met onze doelstellingen en deze kritisch hebben geëvalueerd, kunnen we kijken naar nieuwe kansen of mogelijkheden. Budgetinzicht Kempen is nog niet enorm bekend binnen de regio. Dit zal in de toekomst wel verbeteren naarmate we met meer projecten of acties naar buiten komen. Om dit te bevorderen en vooral om biz-kempen herkenbaar te maken, is het interessant om te kijken naar promotiemateriaal. Zo denken we bijvoorbeeld aan een spandoek of affiches. We zullen dit ook in het beleidsplan opnemen. We vinden ook dat zo n beurs de ideale manier is om mensen in contact te brengen met biz-kempen en om zo te kunnen werken aan bekendheid. Het is een ideale manier om aan netwerking te doen. Het is voor ons dan ook een opportuniteit om volgend jaar weer van de partij te zijn op deze jongerenbeurs. Het kan ook wel interessant zijn om bijvoorbeeld een rondtrekkende jongerenbeurs of budgetbeurs te ontwikkelen en deze te organiseren in de Noorderkempen en de Zuiderkempen en zo de hele regio te kunnen bereiken. Y-Music is moeilijk om grondig te evalueren. We hebben wel degelijk jongeren bereikt, enkel is het moeilijk om de effecten hiervan te kunnen meten. Zeker omdat we weinig reactie hebben gekregen van onze enquête. We geloven erin dat zo n actie mensen tot nadenken zet. Daarom lijkt het ons een kans om zo n actie ook eens uit te voeren op grote schaal. Hierbij kunnen we terugvallen op de ervaringen die we tot nu toe gehad hebben. Zo is het nodig om na te denken over het concept, thema en hoe we de effecten kunnen meten. Het lijkt ons wel interessant om hierbij weer enkele partners in te betrekken. Samenwerken over het thema schulden en jongeren is cruciaal. Zonder enkele mogelijke partners is het moeilijk om structureel dingen aan te pakken en te veranderen. Indien we kijken naar het aanleren van bepaalde financiële vaardigheden, denken we onmiddellijk aan het onderwijs. Het onderwijs is een belangrijke en krachtige pion als het gaat over het aanleren van enkele zaken. We denken dan ook dat jongeren en schuldenpreventie best begint vanachter de schoolbanken. Daarom lijkt het ons opportuun om eens te luisteren naar instanties zoals onderwijs, de opvoedingswinkel, jeugdhuizen, voortrajecten (WEB), jeugdbewegingen, en bevragen welke noden en behoeften er zoal aanwezig zijn. Zo kunnen we als biz-kempen eens bekijken wat er mogelijk is naar ondersteuning of ontwikkeling van bepaalde tools, methodieken, acties, projecten,. Daarnaast lijkt het ons ook interessant om eens te bekijken hoe we schulden, misleidende reclame, bij jongeren bespreekbaar kunnen maken. Via een vrijwilliger zijn we een liedje aan het ontwikkelen om schulden en dergelijke wel dichter bij de jongeren te brengen. Dit is een experimenteel spoor. Mij lijkt het interessant om dit te kunnen doen met jongeren in schulden naar andere jongeren toe. Hierdoor spreken we van een sociaal artistiek project. Dit heeft allerlei meerwaarden. Tot slot is het ook nog een opportuniteit om iets te doen rond vroegdetectie bij jongeren. Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren in structurele schulden geraken? Hoe kunnen we jongeren bereiken die met geldproblemen kampen en potentieel in de schulden dreigen te raken?

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Rapport Ilse Cornelis en Bérénice Storms Inhoudstafel 0. Introductie 6 1. Focusgroepen over financiële educatie 6 1.1. Opzet

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan

STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan STARR Reflectieverslag Talent Ontwikkelingsplan Jorrik Branten 2038518 Advanced Business Creation E-Fase Klas A 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Samenvatting TOP 4 Reflectie: Uitbereiding kennis Social Media

Nadere informatie

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer Werkzoekende wordt loopbaanondernemer 1 WERKR8! werd gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Jobcentrum is promotor van dit project. JES en Dominiek Savio Instituut zijn partners. Redactie:

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten

GOK-beleid in de steigers. Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten GOK-beleid in de steigers Methodieken, materialen en instrumenten Een krachtig en effectief GOK-beleid op school veronderstelt een continu

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie