Evaluatie stand biz-kempen Jongerenbeurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie stand biz-kempen Jongerenbeurs"

Transcriptie

1 Evaluatie stand biz-kempen Jongerenbeurs Thema: Jongeren en schulden (preventie) Stuurgroep: biz-kempen, Team Schuldbemiddeling, JAC en OCMW Projectverantwoordelijke: Kevin Verborgt Periode project: 23 en 24 mei 2013 Op 23 en 24 april 2013 hebben we deelgenomen aan de jongerenbeurs. Op de jongerenbeurs komen allerlei laatstejaars klassen vanuit het deeltijds onderwijs en BSO een kijkje nemen. De scholen die deelnamen zijn afkomstig uit de Zuiderkempen. Het doelpubliek zijn laatstejaars die bijna hun eerste stappen gaan zetten naar een zelfstandig leven. Verder in dit document beoordelen we onze doelstellingen en maken we suggesties. Het is nuttig om eerst de context even te schetsen waarin dit project plaatsvond. De jongerenbeurs is een evenement georganiseerd door CAW De Kempen, meer bepaald door enkele JAC s uit de Zuiderkempen en enkele OCMW s uit de Zuiderkempen. De bedoeling van deze beurs is om jongeren die bijna hun eerste stappen naar zelfstandigheid gaan zetten, te informeren. Zo stonden er verschillende standen zoals enkele mutualiteiten, interimkantoren, de politie, het OCMW, en zo stond er ook een stand vanuit Budgetinzicht Kempen. Naast 27 verschillende standen gingen er ook workshops door. Dit waren zowel workshops voor leerlingen als voor leerkrachten. Om deze twee dagen te evalueren, splitsen we deze op in onze twee voornaamste doelgroepen. Een eerste groep zullen de jongeren zijn, een tweede groep zijn de leerkrachten.

2 Jongeren Om te beginnen willen we de bereikte leerlingen meegeven. De gegevens die we hebben ontvangen vanuit het JAC, zijn enkel van de scholen en een opsomming van de richtingen. We hebben niet het juiste aantal per richting want die hebben we zelf niet ontvangen, maar het zijn allemaal 6de en 7de jaarstudenten ofwel personen in vormen van voortrajecten. Een overzicht: Dinsdag 23/04/2013 : SILA Westerlo (Vrije Sint-Lambertusscholen): 102 lln + 9 begeleidende lkr. Richtingen: BSO Houtbewerking, BSO Elektrische installaties, BSO Lasser-Constructie, BSO verzorging, BSO Mode-realisatie, BSO Verkoop, TSO Schoonheidszorgen, TSO Elektrische installatietechnieken/mechanische vormgevingstechnieken Campus De Vesten : 25 lln + 2 lkr Richtingen: BSO Houtbewerking, BSO Verkoop, BSO Verzorging, BSO Werktuigmachines Kogeka 4: CDO : 41 lln + 6 lkr Richtingen: Deeltijds onderwijs: Winkelbediende, Bekister, Onderhoudsmonteur, Lasser, Hotel, Bakker, Stratenmaker, Metselaar SBSO De Mast : 30lln + 5 lkr Richtingen: Buitengewoon onderwijs: interieurbouwer, logistiek assistent, metselaar, schilder-decorateur, tuinbouw, winkelhulp Campus Wolstraat Herentals: Instituut van de voorzienigheid : 55 lln + 4 lkr Richtingen: Haarzorg (16lln), Verzorging (28lln), organisatiehulp (11lln) VZW Web (voortraject ): 20 personen + 6 begeleiders Verschillende opleidingen Woensdag 24/04/2013 : KOSH: Campus Scheppers Herentals : 130lln + 6 lkr Richtingen: TSO en BSO : nijverheidstechnieken en tuinbouw Sint Lutgardis Instituut Mol : 55lln + 5 lkr Richtingen: TSO Schoonheidsverzorging, TSO Hotel, BSO Hotel, BSO Decoratie Restauratie Schilderwerk, BSO Winkelbeheer en Etalage, BSO Thuis- en bejaardenzorg KOSH: Campus Francesco-Paviljoen Herentals : 27lln + 4 lkr Richtingen: Moderealisatie en Verkoop, Office-assistant (Kantoor), Retail-assistant (Verkoop), Publiciteitsgrafiek Technisch Instituut St-Jozef Geel : 8lln + 1 lkr Richting: Landbouw TA Het Spoor Mol : 27lln + 3 lkr Richtingen: auto, elektrische installaties, duurzaam wonen, kantoor, verzorging De Goede Plek Vzw : jongvolwassenen dak- en thuislozenopvang: 8 jongeren + 1 begeleider Richtingen: volgende verscheidene opleidingen via verschillende organisaties Travoo ISOM Herentals : 7 jongvolwassenen + 3 begeleiders Tewerkstellingsproject OCMW

3 Voornamelijk willen we deze jongeren aanzetten tot verandering. Dit is dan ook onze strategische doelstelling. Na het doorlopen van onze stand zullen jongeren een ander beeld krijgen over schulden in het zelfstandige leven. Opgedeeld in punten zijn onze operationele doelstellingen en acties. 1.1 Jongeren hun kritisch bewustzijn is vergroot als we spreken over consumeren en budgetteren. Via de Vergroot-je-budget-Quiz wilden we jongeren hun kritisch bewustzijn vergroten op het vlak van consumeren en budgetteren. We wilden de jongeren sterker maken voor ze zich storten in hun zelfstandig leven, een leven zonder schulden. In de Quiz werden jongeren geïnformeerd over bepaalde keuzes die ze kunnen maken in hun zelfstandig leven, maar ook over de impact die keuzes met zich mee kunnen brengen. Dit zorgde dan bij sommige ook voor de nodige verontwaardiging. Voornamelijk werden hun vooroordelen ten opzichte van de realiteit getoetst in deze Quiz. Hierdoor staan ze sterker in het leven doordat ze meer juiste informatie met zich mee kunnen dragen. Door deze Quiz interactief en beweeglijk te maken en aan te laten sluiten bij het OCMW-inleefhuis kregen we heel wat geïnteresseerden over de vloer die actief wilden meedoen. We hebben bewust gekozen om allerlei thema s aan bod te laten komen en niet te focussen op schulden. Daarom hebben we gekozen voor thema s die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken hebben. Dit zijn de thema s die we gekozen hebben: Energie Kredieten Gokken Eerste loon Huishoudkosten (alleenstaande en koppel) Reclame GSM-abonnementen Deurwaarder We hebben gekozen voor tien vragen. Dit is lang genoeg om jongeren geboeid en aandachtig bij ons te houden. We hebben hen ongeveer een 10 minuten kunnen vasthouden. Net genoeg om informatie over te brengen en hun beeld te verscherpen. Een Quiz op een beurs mag ook niet te lang duren, omdat anders hun aandacht verslapt en ze eerder een negatief gevoel overhouden van biz-kempen. Voor iedereen is dit de eerste kennismaking met biz-kempen en we willen dan ook dat jongeren een eerste positieve indruk van ons krijgen. In dat opzet zijn we zeker geslaagd Kritische succesfactoren De thema s liggen nog al ver van deze jongeren hun bed. Meestal interesseert hen deze thema s ook niet. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze thema s in een Quiz te gieten. De meerwaarde van zo n quiz, is dat deze interactief en leuk is. Je kan inspelen op noden en behoeften op het moment zelf, je kan flexibel te werk gaan. Doordat we naast de stand van het OCMW stonden, konden we ook een leuke link leggen met onze stand. We werken namelijk samen aan hetzelfde doel: Jongeren bewust maken over hun budget en consumptiegedrag. Het OCMW heeft een inleefhuis als stand waarmee ze met een beperkt budget doorheen het huis moeten bewegen. Op het einde hebben ze weinig tot geen budget meer over en worden ze doorverwezen naar onze stand.

4 Enthousiaste begeleiding was een enorme meerwaarde tijdens deze quiz, om verder te gaan met de kritische succesfactoren. Door zelf erin te geloven dat dit een leuke quiz is, krijgen jongeren zelf ook zin om deel te nemen. Dit noemen we het besmettelijksheidsprincipe. Het is belangrijk om zelf ook plezier te hebben aan deze quiz, ook weer om jongeren naar de quiz toe te leiden en bij ons te houden voor een 10-tal minuten. Wat ook kan helpen is dat de begeleider voeling heeft met de jongeren en dicht bij de leefwereld van hen kan aansluiten. Een jeugdig iemand is altijd mooi meegenomen. Om jongeren enthousiast te houden is het belangrijk dat de jongeren het gevoel hebben dat de quiz vlot verloopt en niet te tijdsintensief is. Weglopen is namelijk heel gemakkelijk. Wat hierbij ook een meerwaarde is, is het inbrengen van wat humor of ludieke anekdotes. Enkele zaken om aandacht aan te geven zijn de keuzes die we hebben gemaakt om deze quiz zo drempelverlagend als mogelijk te maken. Dit hebben we gedaan door er een bewegingsaspect in te stoppen. Jongeren stapten letterlijk onze quiz binnen. Het enigste dat ze nodig hadden om te starten is een korte en duidelijke uitleg. Jongeren konden door in een bepaald vak te gaan staan hun antwoord geven. Door de hele quiz af te kunnen beelden via een beamer, konden jongeren heel goed volgen. Jongeren die later onze quiz binnenvielen konden zeer snel meedoen. Wat ook goed werkte is dat er in min of meer kleine mate van competitie kon ontstaan. Dit is iets wat de begeleider heel goed in de hand kon werken. Het hangt dikwijls wat af van de groep die deelneemt aan de quiz. Nieuwsgierigheid naar het juiste antwoord zorgde ervoor dat jongeren lang geboeid en aandachtig konden blijven gedurende de quiz. 1.2 Jongeren zijn zich bewust van de aanwezigheid van misleidende reclame en wat hun rechten en plichten hieromtrent zijn. Met Y-Music wilden we jongeren meer bewustzijn laten creëren ten opzichte van reclame. Daarnaast wilden we jongeren minder kwetsbaar maken ten opzichte van misleidende reclame. Op de jongerenbeurs hebben we een stand gecreëerd naast deze van biz-kempen met Y-Music. Hier verkochten we een gratis proefsoftwarepakket voor één maand. Als jongeren hier op ingaan, aanvaarden ze automatisch ook de algemene en gebruikersvoorwaarden. Hierin staat onder andere dat ze akkoord gaan met het betalen van allerlei bijkomende kosten. Er zijn in totaal 25 jongeren die hebben ingetekend op dit product. Twintig jongeren tekenden in op de eerste dag en vijf jongeren de tweede dag. Er is een enorm verschil tussen de twee dagen merkten we. Het zou te maken kunnen hebben dat op de tweede dag veel beter weer was en ook iets minder jongeren aanwezig waren op de beurs. We kunnen uiteindelijk besluiten dan 5 % van de jongeren in de val zijn getrapt. 5 % van de jongeren is niet veel, zou je kunnen denken? Nog geen jaar geleden publiceerde Het Belang Van Limburg een persbericht met het gegeven dat meer dan jongeren tussen de 20 en de 35 jaar problemen hebben om hun schulden af te betalen. Het totale bevolkingsaantal tussen de 20 en de 35 jaar is 2,2 miljoen (FOD Economie). Dit wil zeggen dat 4,5 procent van deze bevolkingscategorie schulden heeft. 5 % van onze deelnemende jongeren trapte in de val waar ze te maken hebben met allerlei onnodige en ongewenste kosten. Eigenlijk is dit een toch wel een hoog percentage. We kunnen er vanuit gaan dat we een potentiele groep hebben bereikt die mogelijks in de toekomst vatbaar is voor schulden. Hopelijk hebben we hen tot inzicht kunnen brengen en bewuster gemaakt van zulke gevaren. Wat ook niet onbelangrijk is om te noteren is dat er niemand de algemene voorwaarden heeft bekeken of zelfs heeft opengedaan. We hadden een teller geplaatst op de pagina. Telkens als de pagina geopend werd, verhoogde de teller met één. Deze stond nog op nul, toen we deze controleerden.

5 We hopen dat de jongeren die bij ons in de val zijn getrapt er uit kunnen leren en sterker staan in de toekomst tegen misleidende reclame en schulden. Het was een lesje in ervaringsgericht leren. We zijn ook wel blij met het resultaat dat heel wat jongeren ook ronduit geweigerd hebben om zich in te tekenen op Y-Music. We hebben een sterk staaltje creatieve assertiviteit gezien! Enkele voorbeelden: Neen, ik ben niet geïnteresseerd, ik heb iets soortgelijk en ik ben daar tevreden van. Neen, ik beluister muziek via youtube.com, meer heb ik niet nodig. Neen, ik ken Spotify en dat is me te duur. Ik luister bijna geen muziek. Het zegt me niets. We moeten er wel bijzeggen dat we de verkoopster de opdracht hebben gegeven om het de jongeren niet gemakkelijk te maken en dwingend te blijven verkopen. Y-Music werd verkocht als het enige en beste product dat er op de markt was als het gaat over muziek. Toch werden er weinig jongeren die eerst weigerden nog omgepraat. Dit is een positief feit waar we blij voor mogen zijn. Onze stand kwam heel overtuigend en professioneel over. Dit kregen we te horen van mensen die wisten van het achterliggende doel. Het leek zelfs zo echt dat er enkele leerkrachten zijn ingetrapt en hierop hebben ingetekend. We mogen ook kritisch kijken naar onze stand. Konden we nog meer jongeren in de val laten trappen van Y-Music? Het zou kunnen. De mogelijkheid bestaat dat de jongeren het te veel moeite vonden om achter een laptop te moeten kruipen en daar hun gegevens op in te geven. Het ideale zou een Tablet zijn waar jongeren snel hun adres op ingaven en weer verder konden. Een papieren versie zou ook goed kunnen werken. Hierdoor moeten jongeren niet wachten als er iemand bezig is op de laptop of tablet. Jongeren lezen het zelf, vullen het in en geven het weer af. Het gevaar bij de papieren versie is echter wel dat de algemene voorwaarden er ook op zouden moeten staan (op de achterkant bijvoorbeeld). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld enkele jongeren die de algemene voorwaarden ontdekt hebben en gelezen, dit doorvertellen aan anderen. Hierdoor ontnemen we wel enkele leerkansen voor anderen. De dag na het einde van de jongerenbeurs zijn de jongeren ingelicht over dit gegeven. Wat de effecten hiervan zijn hebben we hen bevraagd via een enquête. Hier zijn we dieper ingegaan op welke jongeren zich hebben laten vangen, wat hen over de streep heeft doen trekken, of dit hen nog al eens is overkomen, of misleidende reclame verboden moet worden, wat aan misleidende reclame gedaan moet worden,. Enquête!! (In verwerking) Kritische succesfactoren We wilden jongeren kenbaar laten maken dat het gemakkelijk is om in de val te trappen van misleidende reclame. Daarom hebben we ervoor gekozen voor ervaringsgericht leren als methodiek. Om dit te kunnen laten slagen, moest het product dat we wilden verkopen dicht bij de leefwereld van de jongeren aanleunen. Iets waar jongeren allemaal met bezig zijn is muziek. Daarom hebben we gekozen voor een muziekapplicatie, genaamd Y-Music. Hier stopt het natuurlijk niet. Het product moest tot bij de jongeren geraken en moest wel bekend in de oren klinken. Y-Music is duidelijk en klinkt goed. Daarnaast moest het ook mooi ogen en het moest vooral energie en positiviteit uitstralen. Dit is belangrijk omdat we maar een paar minuten hebben om jongeren aan de haak te slaan. Om dit te bevorderen voorzagen we ook een leuke slogan, die duidelijk aansloeg. Het product brengt zichzelf niet tot bij de jongeren. Daarom hebben we

6 gekozen om met een verkoper te werken. Ze droeg dezelfde kleuren als het logo, dit om professioneel over te komen en om een duidelijk verband te creëren. De verkoper spreekt de jongeren aan en buit elke situatie uit. Het helpt wanneer jongeren in groep komen om de leidersfiguur er uit te filteren en dit uit te spelen. Zo kan je peer-pressure uitspelen in de groep. De verkoopster was jong, maar oogde professioneel, ze was zelfverzekerd en enthousiast over het product. Een ander belangrijke succesfactor is dat we de jongeren hun contactgegevens hebben nadat ze zich hebben ingeschreven op onze stand. Hierdoor kunnen we hen het hele verhaal meegeven en hen waarschuwen en versterken naar de toekomst toe. Daarnaast kunnen we deze jongeren nog een enquête laten invullen om de effecten van deze dagen te kunnen meten. Ook bevragen we hen naar het waarom dat ze in de val zijn getrapt. We krijgen hier heel wat gegevens voor in de plaats om eventueel in de toekomst nog iets met te doen. 1.3 Jongeren zijn geïnformeerd over enkele manieren hoe ze schulden kunnen voorkomen en wat ze met schulden kunnen doen. We hebben op drie verschillende manier geprobeerd om jongeren te informeren. Eerst en vooral via de Quiz. Door middel van een interactieve quiz konden we af en toe dieper ingaan op een bepaald thema waar de jongeren iets meer over wilden weten of wat voor hen nog onduidelijk was. In het verlengde van de quiz boden we de jongeren ook nog een flyer aan. Op deze flyer konden ze de thema s die aan bod kwamen in de quiz terugvinden en hier wat meer informatie over lezen. Naast deze terugkerende thema s konden jongeren ook websites vinden met als doel informeren en preventie. We hadden ook nog een informatiestandje voor de jongeren. Op onze stand wilden we jongeren informeren over schulden en / of een schuldenvrij leven en hoe ze dit konden bekomen. We hadden allerlei flyers liggen. Twee flyers waren ontwikkeld door biz-kempen. Zo hadden we een algemene flyer over wat biz-kempen juist is en een flyer toegespitst op jongeren. De eerste dag geraakten de flyers amper tot bij de leerlingen. De flyers lagen bij de algemene infostand waar vooral informatie voor de leerkrachten te vinden was. De tweede dag hebben we ervoor gekozen om de flyers bij de begeleider van de Quiz te leggen. Hier passeerden de jongeren altijd als de quiz gedaan was. De begeleider kon dan de jongeren nog eens activeren om de flyer mee te nemen. Hij informeerde de jongeren ook over welke flyer welke informatie te bieden had. Hierdoor konden jongeren goed kiezen, welke flyer voor hun interessant was en eventueel ook van toepassing. Hierdoor hopen we de kans te verminderen dat jongeren flyers de flyers als niet nuttig zullen beschouwen. Doordat we de flyers aan de quiz koppelden (plaats), namen de jongeren de tweede dag veel meer flyers mee naar huis. De vraag blijft natuurlijk wel of ze deze zullen lezen. Het belangrijkste is dat de jongeren deze informatie wel tot hun bezit hebben nu. Jongeren informeren over schulden is niet makkelijk. Voor hen is dit nog een ver-van-mijn-bed verhaal. Jongeren komen op dit moment in hun leven niet zelf in de schulden. Wat wel mogelijk is, is dat jongeren in hun gezinssituatie of in hun familie wel in contact kunnen komen met schulden. Het kan wel interessant zijn om te onderzoeken of deze jongeren sneller een flyer zullen nemen of net niet. Het is best mogelijk dat jongeren minder geneigd zijn om een flyer te nemen over schulden als ze zelf in een situatie zitten met schulden. Deze mensen zouden dan door schaamte minder geneigd zijn om deze flyers mee te nemen, omdat ze volgens hun hierdoor bekennen in een dergelijke situatie te verkeren. We hebben wel het vermoeden dat deze hypothese niet klopt, omdat er weinig jongeren hen weerhield om een flyer te nemen.

7 1.3.1 Kritische succesfactoren We hebben er voor gekozen om de basisinformatie mee te geven met jongeren via een quiz. Het is moeilijk om jongeren vast te houden tijdens een beurs. Er stonden 27 standen op de beurs en iedereen probeert jongeren tot bij hun stand te krijgen. Daarnaast waren er nog verschillende workshops waar jongeren aan moesten deelnemen. Hierdoor zaten jongeren in tijdsnood en konden niet bij elke stand lang blijven. Naast tijdsnood konden we ook spreken van concentratievermogen. Op zo n beurs is het moeilijk om lang aandachtig te blijven luisteren. Leren of informatie overbrengen is dan ook zeer moeilijk, omdat concentreren in een rumoerige omgeving moeilijk is. Jongeren 15 minuten bij je stand te houden is ongeveer wel een maximum. Hier hebben we dan ook ingespeeld. De Quiz was de belangrijkste lokker om jongeren aan te trekken. Na de quiz (ongeveer 10 minuten), gaven we jongeren dan de informatie mee in de vorm van flyers. Hierdoor kregen ze eerst basisinformatie mee en werd er een vorm van nieuwsgierigheid opgewekt. Na de quiz kregen ze flyers mee en kregen ze dus de uitgebreide informatie mee. Het was dan ook een succesfactor om de flyers aan de quiz te koppelen en ze daar ook te leggen. Hierdoor was het ook herkenbaar voor de jongeren. Naast een specifieke flyers voor jongeren boden we de leerlingen ook een algemene flyer aan over Budgetinzicht Kempen zelf. Hier konden de leerlingen dan lezen wie we zijn en wat ze van ons konden verwachten. We hebben ervoor gekozen om de flyers in de dezelfde lay-out aan te bieden. Hierdoor was het ook duidelijk dat deze van ons waren. Door te werken met een soort van huisstijl werken we via deze weg ook aan herkenbaarheid.

8 Leerkrachten Onze doelen naar leerkrachten toe heeft twee luiken die gebaseerd zijn op informatie verstrekking. Dit deden we vooral door een deel van onze stand toe te spitsen op de leerkrachten. We wilden hen vertellen waar biz-kempen voor staat en waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Daarnaast willen we hen ook overtuigen over het belang van financiële opvoeding binnen een bepaald lessenpakket. In dit kader kunnen ze bij ons terecht voor heel wat beschikbaar materiaal en ondersteuning. 1.4 Leerkrachten weten waar Budgetinzicht Kempen voor staat en wat ze er van kunnen verwachten. Door een stand te hebben op de jongerenbeurs maakten we onszelf bekend naar deze leerkrachten toe. We hadden een stand vlakbij de in- en uitgang van de workshops die gegeven werden aan de leerkrachten. Daar hadden we een vrijwilligster geplaatst die de leerkrachten dan aansprak. We vinden het belangrijk dat Budgetinzicht Kempen bekend gemaakt wordt onder bepaalde doelgroepen in de maatschappij. Leerkrachten is hier één van. Het belangrijk om het thema schulden tot bij leerkrachten te brengen. Je kan hieronder meer lezen over het belang hiervan. Via de vrijwilligster konden we al eens polsen of de leerkrachten al eens hadden gehoord van biz- Kempen. Bij de meesten deed het een belletje rinkelen, bij anderen niets en sommigen kenden zelfs al heel wat van het materiaal dat we bij hadden. We vinden het belangrijk om contacten te leggen binnen het onderwijs. Via het onderwijs kunnen we een heel belangrijke groep bereiken als we kijken naar schuldenpreventie. Daarom vinden we het belangrijk dat leerkrachten weten waarvoor biz-kempen staat, wat ze van ons kunnen verwachten en wat we hen te bieden hebben. 1.5 De leerkrachten zijn zich bewust van het belang van schuldenpreventie naar jongeren toe. Via enkele spraakmakende artikelen en quotes wilden we leerkrachten bewustmaken van het feit dat jongeren toch een wel zeer kwetsbare groep zijn als het aankomt op schulden. Deze quotes en artikelen werden uitvoerig gelezen. Van hieruit konden we dan in gesprek gaan met hen over het belang van schuldenpreventie. We vonden het belangrijk om naast de jongeren ook de leerkrachten te activeren om naar onze stand te komen kijken. We vinden leerkrachten een belangrijke doelgroep op het vlak van schuldenpreventie. Door leerlingen al vroeg bepaalde financiële vaardigheden aan te leren, staan deze jongeren sterker in het leven op latere leeftijd. We zijn er van overtuigd dat je over bepaalde vaardigheden moet beschikken om zonder schulden te kunnen functioneren in deze maatschappij. We vinden dat leerkrachten hierbij een belangrijk aandeel in kunnen betekenen. Dit door enerzijds het thema schulden en schuldenpreventie te integreren in lessenpakketten zoals PAV en anderzijds door het thema schuldenpreventie te promoten op de school. Het is namelijk broodnodig om iets te doen over het thema schulden. Geld is minder zichtbaar geworden in deze maatschappij, maar er is een des te groter probleem. Dat maakt dat dit bepaalde preventieve reflexen vereist en kennis van je eigen rechten en plichten. De meeste leerkrachten konden deze piste wel volgen en vinden zelfs dat hier iets met moet gebeuren. 1.6 Leerkrachten zijn in contact gebracht met het bestaande materiaal en hebben weet van de mogelijke ondersteuningsvormen. Nadat we de leerkrachten overtuigd hadden en helemaal mee waren met onze doelstellingen, brachten we ze in contact met het materiaal dat we bij hadden. Er is heel wat materiaal ter beschikking waar leerkrachten heel wat ideeën kunnen uithalen voor hun lessen. Heel wat

9 leerkrachten en ook begeleiders van allerlei andere organisaties waren enorm geïnteresseerd in dit materiaal. Ze zagen het zitten om dit materiaal te gebruiken en wensten dit dan ook te verkrijgen. Daarnaast waren er ook heel wat die het eventueel zagen zitten om ondersteuning te krijgen vanuit biz-kempen. Dit met het oog om zo een sterker lessenpakket te kunnen aanbieden aan hun leerlingen of iets te komen geven op hun school. Er was vooral een vraag naar methodieken om zulke ver-van-mijn-bed-show over te kunnen brengen aan leerlingen, welke ook niet altijd makkelijk en boeiend te brengen is. We vinden het belangrijk om te inventariseren welke scholen effectief naar het materiaal vragen. We zetten het materiaal dat we ter beschikking hebben ook op de website. Dit verlaagt eventueel een drempel om het materiaal in handen te krijgen. Dit zijn de mensen / organisaties die materiaal opvroegen via mail: JAC Herentals o Quiz Sint-Jozefinstituut Geel (Sanne Van der borght, PAV leerkracht) o Materiaal voor in de lessen i.f.v. PAV. Het is voor ons interessant om eens te kijken welk materiaal ze effectief hebben gebruikt en welke nu net niet Kritische succesfactoren We hebben er voor gekozen om de kritische succesfactoren voor de leerkrachten te bundelen en niet op de delen per actie of operationele doelstelling. Onze stand was strategisch perfect gelegen. Onze stand bevond zich vlakbij het lokaal waar de workshop doorging voor de leerkrachten. De kracht hiervan was dat we ook hier weer werkte met een vrijwilliger die de leerkrachten kon toeleiden naar onze stand. Het was een kracht dat de vrijwilliger de leerkrachten aansprak en een korte uitleg deed over wat Budgetinzicht Kempen is en waarvoor we staan. Daarna liet de vrijwilliger de leerkrachten even de informatiestand bekijken. Zo werd er een gemoedelijke sfeer gecreëerd dat aangenaam was voor de leerkrachten. Na een tijdje sprak de vrijwilliger de leerkrachten terug aan of er nood is aan een verduidelijking en/of ze graag meer informatie willen. Hierdoor ging meestal de bal aan het rollen en was de interesse ook meestal groot. Het werken met quotes en artikelen die je kunnen raken door onrecht werkte wel. De stellingen en artikelen gingen over situaties van jongeren met schulden. We wilden hiermee aantonen dat schulden en jongeren wel degelijk bestaat en dat dit een steeds groter probleem wordt. We merkte wel dat deze artikelen ook een belangrijke ingang waren naar de leerkrachten toe. Sommige leerkrachten gingen de informatie voorbij, maar begonnen met het lezen van één of meerdere stellingen. De stellingen waren gekoppeld aan de artikelen en gaven de leerkrachten een duidelijker kader. Daarna bekeken ze het materiaal wel en vroegen ze zelfs meer uitleg. Door het materiaal dat we bijhadden uit te stallen wekte we bij heel wat leerkrachten de nieuwsgierigheid op. Door dit te bekijken zagen ze wel in dat dit thema in de combinatie met jongeren toch wel belangrijk is. Hierdoor begonnen ze het materiaal te bekijken en kregen zo wel een indruk van het bestaand en kwalitatief materiaal. Tot slot vroegen de meeste ook of het mogelijk was om dit materiaal te kunnen verkrijgen.

10 Opportuniteiten Nu we een zicht hebben gekregen op hoe we aan de slag zijn gegaan met onze doelstellingen en deze kritisch hebben geëvalueerd, kunnen we kijken naar nieuwe kansen of mogelijkheden. Budgetinzicht Kempen is nog niet enorm bekend binnen de regio. Dit zal in de toekomst wel verbeteren naarmate we met meer projecten of acties naar buiten komen. Om dit te bevorderen en vooral om biz-kempen herkenbaar te maken, is het interessant om te kijken naar promotiemateriaal. Zo denken we bijvoorbeeld aan een spandoek of affiches. We zullen dit ook in het beleidsplan opnemen. We vinden ook dat zo n beurs de ideale manier is om mensen in contact te brengen met biz-kempen en om zo te kunnen werken aan bekendheid. Het is een ideale manier om aan netwerking te doen. Het is voor ons dan ook een opportuniteit om volgend jaar weer van de partij te zijn op deze jongerenbeurs. Het kan ook wel interessant zijn om bijvoorbeeld een rondtrekkende jongerenbeurs of budgetbeurs te ontwikkelen en deze te organiseren in de Noorderkempen en de Zuiderkempen en zo de hele regio te kunnen bereiken. Y-Music is moeilijk om grondig te evalueren. We hebben wel degelijk jongeren bereikt, enkel is het moeilijk om de effecten hiervan te kunnen meten. Zeker omdat we weinig reactie hebben gekregen van onze enquête. We geloven erin dat zo n actie mensen tot nadenken zet. Daarom lijkt het ons een kans om zo n actie ook eens uit te voeren op grote schaal. Hierbij kunnen we terugvallen op de ervaringen die we tot nu toe gehad hebben. Zo is het nodig om na te denken over het concept, thema en hoe we de effecten kunnen meten. Het lijkt ons wel interessant om hierbij weer enkele partners in te betrekken. Samenwerken over het thema schulden en jongeren is cruciaal. Zonder enkele mogelijke partners is het moeilijk om structureel dingen aan te pakken en te veranderen. Indien we kijken naar het aanleren van bepaalde financiële vaardigheden, denken we onmiddellijk aan het onderwijs. Het onderwijs is een belangrijke en krachtige pion als het gaat over het aanleren van enkele zaken. We denken dan ook dat jongeren en schuldenpreventie best begint vanachter de schoolbanken. Daarom lijkt het ons opportuun om eens te luisteren naar instanties zoals onderwijs, de opvoedingswinkel, jeugdhuizen, voortrajecten (WEB), jeugdbewegingen, en bevragen welke noden en behoeften er zoal aanwezig zijn. Zo kunnen we als biz-kempen eens bekijken wat er mogelijk is naar ondersteuning of ontwikkeling van bepaalde tools, methodieken, acties, projecten,. Daarnaast lijkt het ons ook interessant om eens te bekijken hoe we schulden, misleidende reclame, bij jongeren bespreekbaar kunnen maken. Via een vrijwilliger zijn we een liedje aan het ontwikkelen om schulden en dergelijke wel dichter bij de jongeren te brengen. Dit is een experimenteel spoor. Mij lijkt het interessant om dit te kunnen doen met jongeren in schulden naar andere jongeren toe. Hierdoor spreken we van een sociaal artistiek project. Dit heeft allerlei meerwaarden. Tot slot is het ook nog een opportuniteit om iets te doen rond vroegdetectie bij jongeren. Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren in structurele schulden geraken? Hoe kunnen we jongeren bereiken die met geldproblemen kampen en potentieel in de schulden dreigen te raken?

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT!

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! DRAAIBOEK VOOR SCHOLEN INHOUD 1 Sam de Verkeersslang 2 2 Sam rinkelt! 2 3 Wat is Sam rinkelt! 2 4 Het doel van Sam rinkelt! 3 5 Organisatie 3 5.1 Wanneer en waar

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

V isie op kindvriendelijkheid in Geraardsbergen

V isie op kindvriendelijkheid in Geraardsbergen V isie op kindvriendelijkheid in Geraardsbergen Visie Geraardsbergen is een stad die structureel en actief naar alle kinderen en jongeren toe gaat en ernaar luistert. De meningen van kinderen en jongeren

Nadere informatie

Budgetcoach Functieprofiel

Budgetcoach Functieprofiel Budgetcoach Functieprofiel Datum: //20... Naam Budgetcoach:... Doelstelling van de functie Budgetcoach De vrijwilliger biedt een aanvullende hulpverlening, waarbij op maat van de cliënt gewerkt wordt dit

Nadere informatie

Versterking in de zoektocht?

Versterking in de zoektocht? Contact: bram@co-searching.be In oktober 2016 rondden we onze online bevraging bij (ex-)deelnemers af. In deze bevraging gingen we na hoe zij de workshops van Co-Searching hebben ervaren. 37 deelnemers

Nadere informatie

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk CASE 2.1 - Campagne Stad Genk 1 2 Samen met Henk naar een groener Genk! marketingplan BRIEFING - OPDRACHT VAN STAD GENK De probleemstelling Mensen die een kapvergunning aanvragen en dus weinig belang hechten

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

SOK-congres - 5 juni

SOK-congres - 5 juni Een output-gestuurd beleidsplan SOK-congres - 5 juni Twee praktijkvoorbeelden Vanuit output komen tot beleidsplan voor een vakwerkgroep (Handel Kantoor). Vanuit omgevingsanalyse wervingsbeleid aanpassen.

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Perstekst SCHOLEN DA VINCI. Donderdag 14.01 p11u. Nora De Caluwe Directeur

Perstekst SCHOLEN DA VINCI. Donderdag 14.01 p11u. Nora De Caluwe Directeur Perstekst SCHOLEN DA VINCI Donderdag 14.01 p11u Nora De Caluwe Directeur INHOUD Naam 05 Forum Da Vinci 06 Villa Da Vinci 08 Logo 09 Waarom? 10 Toekomst 12 Perstekst SCHOLEN DA VINCI Donderdag 14.01 p11u

Nadere informatie

OPEN SPACE TECHNIEK: 6 WERKGROEPEN. WEERGAVE VAN DE FLAPPEN

OPEN SPACE TECHNIEK: 6 WERKGROEPEN. WEERGAVE VAN DE FLAPPEN OPEN SPACE TECHNIEK: 6 WERKGROEPEN. WEERGAVE VAN DE FLAPPEN Hoe wordt de participatie, de inbreng van leerlingen zelf vorm gegeven? Vraag van het Stimuleringsfonds Brede School Antwerpen Basis: - Verkiezing

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst Totaalproject schuldpreventie Aanleiding Preventie schuldenproblematiek

Nadere informatie

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012.

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. In totaal legden 42 mensen deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Heb je dit schooljaar contact gehad met Kans? Ja 90.48% Nee 9.52% Statistieken

Nadere informatie

Budgetcoach Functieprofiel

Budgetcoach Functieprofiel Budgetcoach Functieprofiel Datum: //20... Naam Budgetcoach:... Doelstelling van de functie Budgetcoach De vrijwilliger biedt een aanvullende hulpverlening, waarbij op maat van de cliënt gewerkt wordt dit

Nadere informatie

Brugprojecten in de Kempen een brug naar regulier werk

Brugprojecten in de Kempen een brug naar regulier werk Brugprojecten in de Kempen een brug naar regulier werk E R I C N Y S M A N S D I R E C T E U R W E L Z I J N S Z O R G K E M P E N V E R E N I G D E C O M M I S S I E O N D E R W I J S E N E C O N O M

Nadere informatie

Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar. Naam school naam gemeente richting 1

Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar. Naam school naam gemeente richting 1 Deelnemende scholten GRAM-prijs 2015-6e jaar Naam school naam gemeente richting 1 Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT HOUT Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT KOELING Damiaaninstituut TSO-BSO AARSCHOT WARMTE

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING

BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING BIJEENKOMST 1- KENNISMAKING kennismaken met groepswerker en groepsleden afspraken maken in groep een eerste gevoel van rust, vertrouwen en veiligheid creëren kennismaken met het thema budgetteren aanzetten

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Beroepsproduct 4D. Schoolsportclinic. René Rosalina. Groep 3. Groep 5. Groep 5-6

Beroepsproduct 4D. Schoolsportclinic. René Rosalina. Groep 3. Groep 5. Groep 5-6 Beroepsproduct 4D Schoolsportclinic Groep 3 Groep 5 Groep 5-6 Naam: Klas: LBB: Koen de Jong LOBOS 3a René Rosalina 0 Inleiding Samen met Carlos Chala hebben wij een schoolsportclinic georganiseerd voor

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,5 8,4 8,9 8,6 Zowel uit de beoordelingen in de vorm van een rapportcijfer als de aanvullende opmerkingen, blijkt dat de

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015

Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 Jeugdbeleidsplan Flipper Mortsel VZW 2014 2015 1 Visie Missie (waarvoor we staan) : Kinderen en jongeren leren zwemmen op hun eigen tempo en in een familiale sfeer. Visie (waarvoor we gaan): Kinderen en

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Verslag personeelsvergadering 25 mei Het crisisdraaiboek is klaar en zou op de afdelingen aanwezig moeten zijn

Verslag personeelsvergadering 25 mei Het crisisdraaiboek is klaar en zou op de afdelingen aanwezig moeten zijn Verontschuldigd: Yolanda Geelen, Jaak Geelen, Martine Trines Verslaggever: Mieke Vermeulen Verslag personeelsvergadering 25 mei 2010. Probleem Agendapunt + Doel Notities Concrete afspraken (specifiek,

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café Doel Geanimeerde gesprekken voeren over belangrijke vragen of thema s in verschillende rondes. Elke deelnemer komt aan het woord. Een worldcafé kan je gebruiken om informatie te verzamelen binnen één thema

Nadere informatie

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad. Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Worden wie je bent. Infobrochure tweede en derde graad.  Katholiek Secundair Onderwijs Mol Worden wie je bent Infobrochure tweede en derde graad www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol 2 de graad 1 ste en 2 de leerjaar VERING Chemie Sport ASO Schilderwerk en decoratie (BSO) Houttechnieken

Nadere informatie

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be

Inspectie RK Godsdienst Griet Liebens 0486/724946 griet.liebens@telenet.be 1 inspectie-begeleiding RK godsdienst basisonderwijs Tulpinstraat 75 3500 Kiewit-Hasselt 011 264408 godsdienstbao@dodhasselt.be Collegiale consultatie Godsdienst Lager onderwijs Rijkhoven Kleine Spouwen

Nadere informatie

De enige echte chiro kierewiet enquête

De enige echte chiro kierewiet enquête De enige echte chiro kierewiet enquête Omdat wij een vlottere communicatie tussen ouders en leiding willen nastreven en weten wat er bij jullie leeft, vragen wij u vriendelijk om deze enquête eerlijk en

Nadere informatie

Vroeg Interventiedienst Drugs

Vroeg Interventiedienst Drugs VRIND Vroeg Interventiedienst Drugs Als aan ouders gevraagd wordt wat hun grootste bekommernissen zijn voor hun kinderen in de toekomst, dan scoort 'drugs' zeer hoog. Ouders maken zich zorgen over drugs.

Nadere informatie

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV

'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV 'UXJSUHYHQWLHLQKHW RQGHUZLMV +HWJHPHHQWHOLMNDDQERGYDQGUXJSUHYHQWLHHQ YURHJLQWHUYHQWLHLQ$VVHQHGH 'UXJSUHYHQWLHGLHQVW$VVHQHGH 0DUNW*HPHHQWHKXLV $VVHQHGH %HVWHGLUHFWLH %HVWHOHHUNUDFKWHQHQOHHUOLQJHQEHJHOHLGHUV

Nadere informatie

WZC LINDELO. Empowerment in de praktijk. Voorstelling Lindelo

WZC LINDELO. Empowerment in de praktijk. Voorstelling Lindelo Empowerment in de praktijk WZC LINDELO Voorstelling Lindelo vzwerkendalswzc 120 bedden, aanleunwoningen en serviceflats 90 bedden voor dementerendeouderen 30 bedden voor zorgbehoevendeouderen(= afdeling

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS CONFERENTIE STEUNPUNT GOK: De lat hoog voor iedereen!, Leuven 18 september STROOM KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen,

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out SCHOOL TIME-OUT Lang programma School Time-out Op één of andere manier raak ik altijd in confl ict met de leerkrachten. Er zit zoveel in mijn hoofd dat ik me niet kan concentreren op school. Als ik de

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

3.3. Doelgroep Identiteit. Tools en en instructies. halve dag. Praktisch

3.3. Doelgroep Identiteit. Tools en en instructies. halve dag. Praktisch 3.3 Doelgroep Tijdens de workshop doelgroep baken je de groepen af waarvoor je wil werken. Dit kunnen primaire doelgroepen zijn: zij die rechtstreeks participeren in jouw werking, of secundaire doelgroepen

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

editie 11 // 12 3de graad so Het verhaal van een reiskoffer geschiedeniswedstrijd

editie 11 // 12 3de graad so Het verhaal van een reiskoffer geschiedeniswedstrijd editie 11 // 12 3de graad so EUSTORY Het verhaal van een reiskoffer geschiedeniswedstrijd EUSTORY Het verhaal van een reiskoffer Op zoek naar een beter of een ander leven Ken jij een migratieverhaal in

Nadere informatie

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld

Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging. Korte beschrijving van het voorbeeld Naam van het voorbeeld en school/oudervereniging Vrijetijdsbeurs (voor jongeren met een beperking) BuSO Sint-Elisabeth Wijchmaal (Peer) Korte beschrijving van het voorbeeld Voor ouders van jongeren met

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat het programma in het eerste leerjaar te zwaar is We raken

Nadere informatie

Workshop Opendeurdag Door Michaël Flamée (Open Bedrijvendag)

Workshop Opendeurdag Door Michaël Flamée (Open Bedrijvendag) Welkom op de Workshop Opendeurdag Door Michaël Flamée (Open Bedrijvendag) Historiek van OBD - sinds 1990 in Vlaanderen - privé-initiatief met steun van de overheid - grootste ééndagsevenement van België

Nadere informatie

Muizenkrabbel oktober 2015 nummer 4. OBS De Hazelmuis

Muizenkrabbel oktober 2015 nummer 4. OBS De Hazelmuis Beste ouders, Deze weken staan in het teken van het thema: Raar maar waar op school, deze sluit aan bij de kinderboeken week. En over de kinderboeken week gesproken, we krijgen een heuse kinderboekenschrijfster

Nadere informatie

Draaiboek vorming oudercontact

Draaiboek vorming oudercontact Draaiboek vorming oudercontact Doel van de avond: - De juiste informatie over uw kind uit het oudercontact kunnen halen en zelf de juiste informatie aan de leerkracht tijdens het oudercontact kunnen geven

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Scholenwerking 2014-2015

Scholenwerking 2014-2015 Aanbod Scholenwerking 2014-2015 dé vakbond voor studenten www.acv-enter.be REGIO DIEST Beste leerkracht Als ACV vinden we het noodzakelijk dat toekomstige werknemers waaronder ook uw leerlingen - geïnformeerd

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschaps Raad Basisschool De Maasköpkes

Jaarverslag Medezeggenschaps Raad Basisschool De Maasköpkes Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschaps Raad Basisschool De Maasköpkes Inhoud Jaarverslag 2014-2015... 1 Medezeggenschaps Raad Basisschool De Maasköpkes... 1 Voorwoord... 3 1. Schoolkalender... 4 2. Open

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/23.72.50 Op stap naar het secundair onderwijs Vanavond hebben we het over : Hoe helpt het CLB? Het secundair onderwijs Gegevens van uw kind doorgeven naar de nieuwe school Leerlingen en ouders worden geholpen in

Nadere informatie

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof!

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Basisschool De Brug staat aan de vooravond van de twee grootste veranderingen sinds haar bestaan. Een continurooster en het nieuwe schoolgebouw

Nadere informatie

Vragen Hoe kan je veiligheid inbouwen zodat je alle leerlingen kan betrekken? Vraag Hoe kan je de ideeënbus actief en betekenisvol maken?

Vragen Hoe kan je veiligheid inbouwen zodat je alle leerlingen kan betrekken? Vraag Hoe kan je de ideeënbus actief en betekenisvol maken? Methodiek Kringgesprek Beter samen leven en meer leren in de klas. Een participatieve sfeer in de klas of op de school kan men op verschillende manieren bewerkstelligen. Werken met kringgesprekken is hierbij

Nadere informatie

Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo

Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo Reflecteren met kinderen; leren door vragen Yvonne Kleefkens en José van Loo Jonge kinderen denken graag na over de wereld. Dat uit zich al heel vroeg in bijvoorbeeld de vragen die ze stellen: waarom,

Nadere informatie

Make-a-wishproject Ten Dries

Make-a-wishproject Ten Dries Op 3 mei ging, naast de overheerlijke BBQ, een uniek project door op onze school! ST had die dag vijf leerlingen meer! Deze vijf leerlingen volgen les in een school voor buitengewoon onderwijs in Landegem;

Nadere informatie

Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom!

Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom! Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom! Het leven op onze school Welkom in onze school, in Sinte- Lutgartinstituut! Samen met jou en je ouders willen we je vandaag kennis laten maken met onze studierichtingen

Nadere informatie

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader.

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader. 3. Samen eten Een Afrikaanse vrouw nodigt de Vlaamse buurkinderen uit voor het eten. De buurvrouw komt thuis en vindt haar kinderen niet. Ze is ongerust en maakt zich kwaad. Je gaat toch niet zomaar bij

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Verslag sessie 1: Seksuele start

Verslag sessie 1: Seksuele start Verslag sessie 1: Seksuele start a. Reactie discuttant (Lies Verhetsel): Enkele opvallende resultaten: o De resultaten van de seksuele startleeftijd lijken het effect van de mei 68/pil-generatie te tonen.

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

HOUT EN BOUW. Activerende werkvormen? De leraar doet er toe.

HOUT EN BOUW. Activerende werkvormen? De leraar doet er toe. HOUT EN BOUW Activerende werkvormen? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we na 14 dagen gemiddeld slechts 10 % hebben onthouden van datgene wat we gelezen hebben en 20 % van wat we hebben gehoord.

Nadere informatie

Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie

Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie Gelijke onderwijskansen Leerlingen- en ouderparticipatie Studiedagen GOK derde cyclus oktober/november 2008 1. Leerlingen- en ouderparticipatie is 2. Waarom? 3. Hoe? 4. Instrument voor analyse beginsituatie

Nadere informatie

Fotoverslag Meet & Greet Schuldhulp & -preventie

Fotoverslag Meet & Greet Schuldhulp & -preventie Fotoverslag Meet & Greet Schuldhulp & -preventie In het kader van preventie van schulden bij jongeren, stelden de volgende standhouders hun aanbod voor op de Meet & Greet: OCMW Izegem De werkgroep schuldbemiddeling

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht Letterenhuis Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE Workshop voor 3de graad TSO/BSO Info voor de leerkracht Het Letterenhuis Het Letterenhuis bewaart de archieven van schrijvers

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Doelstelling(en) Leerplandoelen Leerplan informaticabeheer Competentie 4: functionaliteit van een

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job?

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job? Hoe vind je een job? Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen De leerlingen exploreren de verschillende manieren om aan een baan te geraken. Ze vertrekken van hun eigen ervaringen, interviewen

Nadere informatie

DAG VAN MAVO EN PAV op ZATERDAGVOORMIDDAG 28 FEBRUARI 2015

DAG VAN MAVO EN PAV op ZATERDAGVOORMIDDAG 28 FEBRUARI 2015 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE jan.bonne@vsko.be SECUNDAIR ONDERWIJS VAKBEGELEIDING PAV Brugge, 30-01-2015 Ter kennisgeving aan alle directies van scholen met PAV Gelieve een kopie

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie