Jaargang 12 Nr. 33 Augustus 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 12 Nr. 33 Augustus 2006"

Transcriptie

1 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 12 Nr. 33 Augustus 2006 Verantw. uitgever: Jorgen Colsoul, Bankstraat 119, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar.

2 Waarde commilitones, Beste kandidaat-leden en geïnteresseerden, Editoriaal Het begin van een nieuw academiejaar is een dankbaar moment om het over ledenwerving en dus ook over de toekomst van een vereniging te hebben. Bij Plutonica is dat niet anders. Als maior scriptorum van dit volledig neutraal maar toch enigszins subversief clubblaadje is het mijn privilege een persoonlijke visie hierop openbaar te maken. Dit maal wil ik eens een optimistisch en toekomstgericht verhaal brengen, zowel voor studenten als oud-studenten. Rector magnificus prof. dr. Douwe Breimer van de Universiteit Leiden maakte in zijn welkomsttoespraak voor de eerstejaars bekend dat studenten die lid zijn van een studentenvereniging (equivalent van onze studentenclub; een kring wordt daar studievereniging genoemd) meer kans hebben om hun studie succesvol af te ronden. Deze conclusie is gebaseerd op de studieresultaten van een groep eerstejaarsstudenten die in 1998 hun studie te Leiden begonnen. Het rapport Over verenigingslidmaatschap en studiesucces van dr. D.N.M. de Gruijter toont aan dat studenten die lid zijn van een vereniging niet alleen een beter studierendement halen, maar ook minder snel stoppen met hun studies. Zoals ik in het vorige editoriaal ook aangehaald heb, was dat vroeger in de meeste Leuvense clubs ook zo. Nu zijn de meeste vervallen tot de grauwe middenmoot, maar ik durf toch stellen dat Plutonica erboven uitsteekt. Plutonica biedt een meerwaarde voor de student die buiten zijn opleiding en het gratuite zuipen, blowen en gamen met kotgenoten en pseudostudentenverenigingen ook nog iets wil overhouden voor zijn latere leven. We zijn zeker niet vies van een of meerdere pintjes, een goede cantus en een fuif met dikke ambiance. Je amuseren is een hoofdingrediënt van het studentenleven en Plutonica staat daar dan ook voor. Maar we zijn niet enkel dat. We geven onze leden een band voor het leven mee, want Plutonica is een levensbond. Eens je als lid aanvaard bent, blijf je commilito, ook na je studententijd. De band met onze leden en de leden van andere studentenclubs geeft je een netwerk om ook in je beroepsleven op terug te vallen. We geven je ook een vorming mee, die niet alleen academisch is, maar ook je persoonlijkheid vormt. Lidmaatschap van een club kan je zien als een test om om te gaan met mensen, met hiërarchie, als assertiviteitstraining zodat je ook leert je mannetje te staan in het leven, maar ook als een gezellige vriendschapsband waarmee je later ook nog contact kan houden. Geïnteresseerden aller faculteiten, u hebt de kans zich aan te bieden bij onze schachtenmeester. Plutonica is echter meer dan een studentenclub. Vermits we in 1993 opgericht zijn, hebben we toch al een aantal afgestudeerden. Voor hen is het niet altijd mogelijk om in de week activiteiten bij te wonen en daarom organiseren we sinds 1999 sporadisch en sinds onze nieuwe marsrichting van 2002 op regelmatige basis activiteiten in het weekend. We houden om de paar maanden een zeer gesmaakte cantus, meestal met stemmige muzikale begeleiding, maar verder houden we ons op dit moment ook bezig met culturele uitstapjes (zowel museumbezoeken als theater, musical, ) en wijnproefavonden. Plutonica is echter van plan haar werking op dit vlak gevoelig uit te breiden naar gastronomische experimenten, ludieke uitjes en lezingen over allerhande academische en minder academische onderwerpen. De indeling is nog niet definitief, maar we zouden overgaan tot een herstructurering van onze conventsstructuur. Die conventen kan je zien als werkgroepen die iets organiseren rond bepaalde thema s. De Academia Plutonicana die in juli haar eerste verjaardag vierde, staat in voor het culturele en academische luik. Het huidige wijnconvent, dat zich tot nu toe voornamelijk beperkt heeft tot het organiseren van wijnproefavonden, zal waarschijnlijk opengetrokken worden tot een breder convent dat vanalles rond gastronomie doet. 2

3 Vermoedelijk komt er ook een nieuw convent dat zich bezighoudt met brood en spelen, dus de ludiekere uitjes. Nu, ik besef ten volle dat dit een ambitieus plan is. Ik ben er echter van overtuigd dat Plutonica de human resources heeft om deze expansie tot een goed einde te brengen. Dit plan vereist echter niet alleen interne mankracht, maar ook een aantal mensen die geïnteresseerd zijn dit soort activiteiten bij te wonen. Ik wil daarom ook officieel voorstellen alle bijzondere conventen open te stellen voor afgestudeerden van het hoger onderwijs. Het precieze statuut van deze gasten kan convent per convent vastgelegd worden. Het is ook een gelegenheid om met nieuwe mensen een band te creëren en ze misschien ook te interesseren in de clubwerking. Ik denk echter dat we ook niet te strikt mogen zijn. Het heeft geen zin van de zaken te pushen. Een goede werking trekt mensen aan en het is beter een goeddraaiende kern te hebben met activiteiten die volk lokken dan een besloten groep die in zichzelf gekeerd is. Dat betekent niet dat we geen standaarden moeten hebben. Ik vind dat we een zeker academisch niveau hoog te houden hebben. Je moet niet bij elke activiteit meedoen, maar we kunnen toch minstens verwachten dat vaste bezoekers een brede interessesfeer hebben en enig engagement vertonen. Ik weet echter ook zeker dat er genoeg mensen zijn die aan ons profiel voldoen en dit academiejaar is het dus onze taak om die te vinden, aan te spreken en bij onze werking te betrekken. Mogen we een vruchtbaar jaar tegemoet gaan! Hoc scripsit, Pee Dirix v. Kosmos maior scriptorum Herr W. wordt de nieuwe grootmeester van de OAB 3

4 Praeses dixit Waarde commilitones, Het was een warme zomer, zo warm dat het haast onmogelijk was om te genieten van de vakantiemaanden en zo de batterijen terug op te laden voor het nieuwe academiejaar. Het begin van dit nieuwe jaar en tevens de start van het nieuwe Plutonicajaar komt intussen snel naderbij. Alvorens we er echter weer aan beginnen, mogen een aantal bevriende commilitones nog zweten boven herexamens. Ik wens hen in ieder geval al het nodige succes. Laat me ook even de tijd nemen om eens terug te blikken op het voorbije academiejaar. Dan zie ik een heel geslaagd jaar voor Plutonica. Ieder van jullie kan zich nog wel de cantussen van het afgelopen jaar voor de geest halen; misschien wel niet meer het exacte verloop van de avond, maar ik denk dat de porrencantus, de krambamboelicantus en/of de doopcantus nog wel een belletje doen rinkelen. In het lijstje mag zeker de champagneclub niet ontbreken, alsook de cultuurtochten doorheen Brussel en Diest. Het was het voorbije jaar een echte verrijking om deel uit te maken van Plutonica en daarom gaan we het volgende jaar dezelfde weg bewandelen. Opnieuw gaan we het evenwicht tussen Amicitia en Academia zoeken om er zo opnieuw een geslaagd Plutonicajaar van te maken. Iedereen die hiervan ten volle wil meegenieten als nieuwe commilito weze van harte welkom! Ut vivat, crescat, floreatque Plutonica! Hoc scripsit, Jeroen Van Hoof v. Maggie Corps- en clubpraeses Plutonica Nog meer nieuwe bezems (Maggie) 4

5 Familienieuws Op 27 juli 2006 werd ons oud-lid Ace de trotse moeder van Laurens. Laurens was bij de geboorte 49 cm groot en woog 3,460 kg. Wij wensen de ouders van harte proficiat! Praesidium Het heeft de Hoge Raad behaagd een praesidium aan te stellen voor het academiejaar Het resultaat is: Hoogpraesidium praeses: Jeroen Van Hoof v. Maggie vice-praeses: Peter Dirix v. Kosmos ab-actis: Jorgen Colsoul v. Chaos quaestor: Sarah Vangindertael v. Thatcher maior schachtorum: Stijn Conings v. Pan Uitgebreid bestuur cantor: Mathias Van Aken v. Knorr domina morum: Ingrid Joossens v. Tipsie garde en vertor: Artois magister reticularum: Peter Dirix v. Kosmos kapittelheer bij de OAB: Jeroen Van Hoof v. Maggie Colofon Hoofdredactie: Kosmos Eindredactie: Kosmos Vormgeving: Kosmos Redactie: Kosmos, Chaos, Pan, Maggie, Kim en Huppel Censuurcommissie: Kosmos en Chaos Wekelijkse aanpassing: 5

6 Plutodinges Plutonica is dood, leve Neptunica! Op 24 augustus 2006 degradeerde het 26 e congres van de Internationale Astronomische Unie onze naamgever Pluto van planeet tot dwergplaneet en zo is de buitenste planeet van ons zonnestelsel nu Neptunus. Pluto is zelfs niet eens de grootste of verste dwergplaneet, die eer gaat (voorlopig) naar het hemellichaam dat tot er een definitieve naam gevonden is, Xena genoemd wordt (naar de pseudomythologische figuur uit de gelijknamige tvserie, niet zoals u waarschijnlijk dacht, naar de kat van Chaos en Kim). Maar niet getreurd, er zijn nog genoeg redenen om een onze oorspronkelijke, enigszins ingeburgerde naam te behouden. Hier een overzichtje van een aantal begrippen waar pluto- in voorkomt: - Pluto was het Romeinse equivalent van de Griekse god Hades en dus de god van onderwereld. Zijn naam is verwant met die van de Griekse godheid Ploutos, de god van de rijkdom. Deze naam is metonymisch afgeleid van het Oudgriekse woord voor rijkdom, πλούτος. - Van dezelfde Griekse stamt het woord plutocratie, niet de heerschappij der Plutonicanen, maar de heerschappij van het grootkapitaal. Plutocraten zijn aanhangers van de heerschappij van het grootkapitaal. Plutolatrie is de aanbidding van rijkdom, terwijl plutomanen het waanidee hebben dat ze rijk zijn. Plutonomie is de studie van het beheer van immense kapitalen. - Uit de geologie stammen de termen plutoniet (dieptegesteente) en plutoon (inpersing van magma in de aardkorst). Plutoniet wordt ook plutonisch gesteente genoemd. - Het plutonisme is de leer die de vorming van de Aarde aan het vuur toeschrijft, met name de leer die wel een gloeiend vloeibare aardkern aanneemt, maar het ontstaan van de gebergten door langzame werking van de natuurkrachten verklaart. Het tegengestelde is neptunisme, een theorie die zegt dat alle gesteenten zich uit water hebben afgezet. Een plutonist is een aanhanger van het plutonisme. - Pluto is natuurlijk ook de in 1930 ontdekte dwergplaneet in ons zonnestelsel en verder de naam van de hond uit Walt Disneys Mickey Mouse. - In ons zonnestelsel vind je ook nog plutino s, planetoïden die qua baan met Pluto te vergelijken zijn. De term plutonen voor dwergplaneten die verder van de Zon staan dan Neptunus, heeft het voorlopig niet gehaald. - Ook op ons schild kan je plutonium terugvinden, een kunstmatig bereid scheikundig element met atoomnummer 94 en symbool Pu (waarvan de letters in ons clubmonogram komen). Het wordt gebruikt in kernbatterijen voor pacemakers en als splijtstof in kernwapens. - Ten slotte zijn Plutonicanen de geweldige leden van de Limburgse Hoogstudentenclub en het academisch corps Plutonica in Leuven, waarvan dit Plutonicaantje het clubblaadje is. Voilà, na een grondige studie van de Academia Plutonicana lijkt het de bevoegde instanties niet imperatief dat u in de toekomst het Plutonicaantje Neptunicaantje leest. Hoc scripsit, Kosmos 6

7 Verbroedering Plutonica-Caeruleus Zaterdag 8 juli 2006 was de zonnige zomerdag waarop Plutonica en Caeruleus hadden afgesproken om samen een minder bekend stadje onveilig te maken. Nadat de besturen van vorig academiejaar besloten hadden te verbroederen, was Diest uit de bus gekomen als stad halfweg tussen Leuven en Diepenbeek. Net voor de middag kwamen beide clubs vergezeld van een aantal commilitones van Castrum samen aan het station van Diest. Omdat in het zicht van een terras staande wachten nogal idioot is, werd er aan het stationsbuffet al een eerste lading van het plaatselijke Gildebier verzet. Toen alle delegaties voltallig waren, trok de hele groep naar de Lodge voor een middagmaal. We hadden hier ook afgesproken met onze gids Stefaan Van den Eynde. Ongeveer alle heren (op Haggis na, die voor de pasta ging) verorberden een bizonsteak. Het vermoeden bestaat dat bizons sinds die middag een bedreigde diersoort zijn geworden. Vervolgens trokken we naar het begijnhof, waar een Diesterse stadsgids ons al stond op te wachten. De brave man leidde ons rond door de smalle straatjes en besteedde naast de structuur van het begijnhof en de architectuur ook aandacht aan de geschiedenis van de begijnen in het algemeen en de Diesterse begijnen in het bijzonder. De tocht bracht ons naast de gewone woonhuisjes ook langs het gasthuis, het pesthuis en de begijnhofkerk. In de kerk bevonden zich een aantal kunstwerken van Zuid-Nederlandse renaissancemeesters, waarbij de gids terecht zijn afkeur uitsprak over het laten verloederen van deze werken door de eigenaar van de kerk, het Diesterse OCMW. We konden ook een van de origineel bemeubelde begijnenhuisjes bezichtigen. De grootte van de alkoven bezorgde menig commilito spontaan rugklachten. We eindigden bij de kruidtuin van het begijnhof. Stefaan nam vervolgens over en startte met een kort woordje over de symboliek die boven elke buitendeur te vinden was. Vervolgens nam hij ons mee naar een huisje dat hij zelf ging opknappen. Opnieuw werden we met verstomming geslagen door de kleinheid van de oorspronkelijke alkoof. Onze machinist (Knorr) Het was een hete dag en het werd dus tijd om de kelen te smeren. Daarom trokken we met zijn allen naar de Markt, waar we op een gezellig terrasje van een ex-clubstudent enkele Gildebiertjes nuttigden met kermisbeats op de achtergrond. Daarna trokken we terug naar het begijnhof om de 7

8 verbroederingscantus voor te bereiden. Een lichte maaltijd diende om toch nog een extra fond te leggen voor de rest van de avond. De beide clubsenioren traden binnen en de gezamenlijke clubavond ging van start. Vermits er geen pils van het vat was, maar wel Westmalle Triple, Gildebier en kriek, beloofde deze avond verkeerd af te lopen. Vooral Artois en Kosmos goten sloten Westmalle naar binnen. Tijdens het eerste deel, dat onder het coseniorschap van Bleu en Maggie verliep, werden het Vazelied en het Danslied aangeleerd door Bleu en Die Drie Reiter door onze machinist Knorr. Na een kort tempus volgden er nog twee delen, waarbij elke praeses een stuk voor zijn rekening nam. Het duo nam de fatale beslissing Artois aan te duiden als zedenmeester. Zo mochten o.m. Haggis en FTA een Mechelse doen en kreeg Maggie een kangoeroe cadeau. Het eerste hoogtepunt was de installatie van een nieuw Ordebestuur. Herr W. werd bij acclamatie aangeduid als nieuwe grootmeester. Hij kreeg het gezelschap van de herauten Artois en Llama. De weinige andere cafégangers bekeken ons intussen maar met een scheef oog en verlieten het estaminet dan ook spoedig. De climax van de avond was de ondertekening van de verbroederingsakte. Kosmos lichtte de akte even toe en las vervolgens de tekst voor. Daarna zetten Maggie, Kosmos, Llama en Bleu respectievelijk namens het praesidium en de stichters van hun club hun handtekening onder de akte. Dan dronken de ondertekenaars nog een Ave Confrater met elkaar. Vervolgens werd stilaan afgerond omdat vooral een deel van de Plutonicadelegatie ein wenig schief geladen was. Het gestamp van de schoenen op de Diesterse kasseien inspireerde enkele commilitones nog tot het zingen van enkele marsliederen. Ten slotte vertrokken de wagens terug richting Diepenbeek en Leuven, al dan niet met een absoluut noodzakelijke pitsstop waarbij Chaos nog even de barmhartige samaritaan uithing. De verbroederingsdag was zeker de moeite en staat ongetwijfeld in meer of minder vage toestand in de geest van de aanwezigen gegrift. Maggie Ondertekening van de verbroederingsakte 8

9 9

10 Dixit... / Scripsit... Chaos: Ik stel me Maggie al in strooien rokje voor... Maggie tegen Chaos: Gij hebt wel een heet gat! Kosmos tegen Haggis: Ge blijft van mijne flosj af! Maggie tegen Pan: Stijn, gaan we nog niet slapen? Maggie: Dat zit er toch wel diep in hoor! Maggie: Awel, Viper, ik kom nooit langs achter, altijd langs voor! Kosmos: Hoe, gij neemt een vent in huis? Chaos: Ja, ik heb het met drie vrouwen geprobeerd en dat is niks geworden... Herr W. tegen Bambi: Schat, help me een keer met aankleden, vooral met het kruis. Macht corrumpeert. Absolute macht corrumpeert absoluut. En terecht! 10

11 Kalender vrijdag 1 september 2006: verjaardagsfeestje Kosmos en Revue, hct, sc, io. maandag 4 september 2006: cantus Wagetol, hct, pc, o vrijdag 22 september 2006: Ambiorix, hct, pc, o maandag 25 september 2006: opening Sint-Pieterskerk, 9.45 hct / Universiteitshallen hct, pc, o maandag 25 september 2006: Ambiorix, hct, pc, io dinsdag 26 september 2006: kennismakingsavond I + Ambiorix, hct, pc, io zaterdag 30 september 2006: cantus afspreken met Pan maandag 2 oktober 2006: clubavond + Ambiorix, hct, pc, io maandag 9 oktober 2006: clubavond + Ambiorix, hct, pc, io maandag 16 oktober 2006: kennismakingsavond Ambiorix, hct, pc, io vrijdag 20 oktober 2006: dies Ambiorix, hct, pc, ho [meer info volgt] De kalender wordt regelmatig aangevuld op onze website. Het definitieve programma voor het tweede trimester zult u dan ook spoedig vinden op Het Gasthof in het begijnhof van Diest (locatie van de verbroedering met Caeruleus) 11

12 Adressen Dirk Coelmont Kruindersweg 43/2, 3630 Eisden 0485/ Jorgen Colsoul Bankstraat 119, 3000 Leuven 0496/ Stijn Conings Groenveldstraat 61/02.03, 3001 Heverlee 0486/ Petra Cuppens Erpsestraat 38, 3070 Kortenberg 0496/ Dimitri De Meyer Tweewaterstraat 1, 3000 Leuven 0496/ Peter Dirix Tiensevest 90/6, 3000 Leuven 0496/ Mattias Dreher Willemsstraat 4, 3000 Leuven 0498/ Laurent Fourny Boondaalsesteenweg 529, 1050 Elsene 0477/ Steven Janssen Koning Albertlaan 160, 3010 Kessel-Lo 0486/ Ingrid Joossens Kapelsesteenweg 445, 2180 Ekeren 0477/ Kristof Kinschots Koningsstraat 241, 1210 Sint-Joost-ten-Node 0479/ Marieke Koene Hoogstraat 1 (3), 3680 Neeroeteren 0472/ Lien Loonbeek Molenveldstraat 57, 3440 Zoutleeuw 0479/ Tom Peeters Blijde-Inkomststraat 136, 3000 Leuven 0494/ Barbra Roggeman Ruyseveltslei 42, 2950 Kapellen 0478/ Jan Schenkel Veldstraat 1/4, 9300 Aalst 0477/ Mathias Van Aken Bisschoppenhoflaan 299/6, 2100 Deurne 0486/ Wouter vd Meersch Krijgslaan 3, 9000 Gent 0486/ Sarah Vangindertael Struikenbos 5, 3040 Neerijse 0478/ Jeroen Van Hoof Pater Perquylaan 19, 3001 Heverlee 0486/ Katleen Van Roy Pierre De Costerstraat 119, 1190 Vorst 0476/ Epost: Absent Ace Bastos Chaos Elvos Frustrée Helmut Kapi Knorr Kosmos Lesbos Libido Maggie Pan Rhodos Silence Tatoe Thatcher Tipsie Vespa Virtu

13 Wist ge dat... Mei er alweer een derde editie van de nieuwe Vlierbeekfeesten is doorgegaan?... Air verkozen is tot nieuwe Verbondspraeses?... hij als enige kandidaat nog vijf stemronden nodig had om een meerderheid te krijgen?... de laatste rond het papier op was?... iedereen dan mondeling mocht gaan stemmen bij de voorzitter van de kiescommissie (Frank Judo)?... Kosmos en Maggie daarna ook nog binnengevallen zijn op de cantus van Ganges?... het ook nog Kremlin Fuifski was die avond?... we tevergeefs op het Sovjetvolkslied gewacht hebben?... de Brugse volgend jaar ook in de Ambi zit?... de Confrater namelijk volgende week zijn afscheidsfeest viert?... Brestig verkozen is tot senior seniorum?... het binnendraaien van Fanta een paar jaar geleden dan toch zijn vruchten afgeworpen heeft?... er voor de eerste keer sinds 1993 niemand van de Brabantse Gilde in het SK-bestuur verkozen is?... er nog een aantal nieuwe senioren verkozen zijn: Heewiet (Artemis), Grimm (Lovania), Margi (Sinjoria), Ratzi (Ons Hageland), Bleit (Payottenland), Den Böwkser (Fraternitas), Fanusi (Brugse), Paal (Reuzegom), Boris (Geelse), Tukkie (Waregemse), Laweit (Aphro), Gebbel (ZOV), Visker (Meense), Soutien (Club XIII), Tekkel (Fanfare), Omnia (Meetjesland), Spons (VV), Chiwawa (Canard), Sméagol (West-Vlaamse Gilde) en Zidane (Lange Wapper)?... Tipsie tegenwoordig heel Europa afreist voor haar werk?... ook Knorr nu zijn eigen website heeft op het adres zelfs Frank Judo de middeleeuwen achter zich gelaten heeft en te vinden is op wij vrezen dat de Apocalyps zeer nabij is?... Vespa en Piet in maart 2007 gaan trouwen?... we hen al vast een dikke proficiat wensen?... de slotcantus van het KSC redelijk chaotisch was?... er dan buiten bijna al Brabantse clubs ook nog bezoek was van Maggie, Sinjoria, de Oilsjterse, Fortuna, Aphrodite, Caravan, Club XIII en Sororitas?... Papyrus senior van de Brabantse verkozen is?... het KSC dit jaar maar één functie heeft (Huppel als quaestor)?... het ook voor het eerst sinds 1997 is dat Endivia niet meer vertegenwoordig is in het bestuur?... Maggie en Bleu naar de F-dag van Castrum geweest zijn?... ze samen met de familie Malfait (o.m. Kongo en Kwatta) de competitie gewonnen hebben?... die onder meer bestond uit paalwerpen, steenstoten, hamerslingeren, touwtrekken en bierbakken tillen?... ze eigenlijk recht hadden op een vat De Koninck?... ze dat (terecht) maar snel ingewisseld hebben voor een sterkebierenset?... Caeruleus op de gastencantus een nieuwe schacht gedoopt heeft?... Goebbels gaat trouwen met Anneleen?... Puree vader gaat worden?... Pan op 1 september begint les te geven aan het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht?... de overdrachtscantus wederom begeleid werd door Knorr op de accordeon?... Kosmos er van het begin weer goed invloog?... hij 'kans'kaartjes gemaakt had?... vooral Maggie daar het slachtoffer van was?... die ook willekeurig uitgedeeld werden?... het vat dus voor de overdracht af was?... Maggie de nieuwe senior is?... we twee Fransen op bezoek hadden?... de Marseillaise weerklonken heeft in het Verbondskot?... we daarna nog op de cocktailavond van Lovania en Ons Hageland beland zijn? 13

14 Juni Edith bij IBM gaat werken?... Tipsie een appartement gekocht heeft in Wilrijk?... Nele en Bart een jaar gaan rondtrekken door Zuid-Afrika, Thailand en Australië?... Professor (Janklaas) en Baxter op 16 juni de trotse ouders werden van Roeland?... Tatoe haar amandelen moet laten verwijderen?... ze wel met grote onderscheiding geslaagd is op haar eerste jaar bestuurskunde?... ze bovendien ook nog op de 5e plaats staat op de CD&V-N-VA-lijst in Kapellen?... Philip er acht opnieuw heeft?... Tipsie blijkbaar een grote voetbalfanaat is?... ze nochtans nooit van Beckenbauer of Cruijff gehoord had?... we nog eens gezellig samen gaan eten zijn in de Timory?... het eten goed maar de bediening iets minder was? Juli Absent, Icy en Herpes geslaagd zijn?... Camionette haar proclamatie gemist heeft, maar er waarschijnlijk zes opnieuw heeft?... Fanta door zou zijn op zijn vakken van het eerste jaar?... Bond afgestudeerd is met grote onderscheiding?... ook Thatcher afgestudeerd is?... Huppel drie vakken en een paper opnieuw heeft?... iedereen op vakantie is?... Vespa en Piet naar Spanje zijn, Huppel op Kos, Strike op Korfoe, Camionette in Mexico en Thatcher naar Guatemala en Honduras?... Chaos, Kim, Kosmos en Huppel zich airco aangeschaft hebben?... Chaos autoruit is ingeslagen?... ze zijn pda met gps gestolen hebben?... Plutonica en Caeruleus blijkbaar wel in een studentenliederboek staan?... het niet de KVHV-codex is?... u zich de Florex maar eens moet aanschaffen?... zelfs ons nieuwe clublied er al instaat? Augustus Moeder Isca zou heropgericht worden?... Puree vader geworden is van Nick?... Knorr een appartement in Deurne gekocht heeft?... ook Herr W. en Bleu zich een huis aangeschaft hebben?... de zomerbarbecue bij Tatoe zoals elk jaar weer dik in orde was?... er ook weer aan nagelkloppen en haidi-haido gedaan is?... een aantal mensen dan ook weer bien cuit waren (Herr W, Chaos, Tipsie)?... Maggies contract op de VUB niet verlengd is?... u hem dus altijd een andere job mag aanbieden?... Jaco een nieuw schild voor ons heeft laten fabriceren?... u het kan gaan bewonderen in de Ambi?... Thatcher de nieuwe term zipfelhoer gelanceerd heeft?... een zipfelhoer iemand is die niet enkel met zijn beste vrienden, maar met iedereen die hij of zij kent in het studentenleven, zipfels uitwisselt?... de Brugse en de Kortrijkse het komende academiejaar ook in de Ambi zitten?... de Oostendse naar de Pero zou verhuizen?... u Tatoe online kan vinden op Kuikentje binnenkort met zijn vriendin Liselore van Aalst naar Gent verhuist?... Peter Verboven gaat werken bij DeLoitte? 14

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

vind ekonomika op facebook

vind ekonomika op facebook vind ekonomika op facebook Geef jullie ongezouten mening op ons discussie forum Mis niets! Volg onze events op het heetst van de naald Neem deel aan onze mysterieuze zoektochten en win hiermee mooie prijzen

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

taxing on! Time flies when you re having fun Docent over het thema: Interviews met: Verder:

taxing on! Time flies when you re having fun Docent over het thema: Interviews met: Verder: de AANSLAG! Een uitgave van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse Taxateur Jaargang 22, nummer 4 2012/2013 Time flies when you re having fun taxing on! Docent over het thema: Interviews met:

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

Christelijk geloof: to love another person is to see the face of God

Christelijk geloof: to love another person is to see the face of God Christelijk geloof: to love another person is to see the face of God Toen ik de vraag kreeg of ik hier wilde spreken, heb ik in eerste instantie met veel enthousiasme ja gezegd. Even een half uur komen

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Innovation meets business & IT.

Innovation meets business & IT. Innovation meets business & IT. INHOUD:...3 Voorwoord - Tinne Van den Broeck...4 Bachelorproef - Gerd Breugelmans...6 Orientation game - Jeroen Reinenbergh...8 Computer audit - Annick De Bruyn...10 VKW

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Als je doet wat vindt hoef je

Als je doet wat vindt hoef je Als je doet wat vindt hoef je jeleuk nooit tewerken, dat noemen wij passie. Kijk voor het meest actuele aanbod van vacatures binnen bouw en techniek op www.continu.nl Altijd de juiste mensen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK

VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VAN ONZE VOORZITTER VOORWOORD VACATUREBANK VACANT Deelnemers werk- of activiteitengroepen: Als je ideeën hebt rond een werk- of activiteitengroep kan je je opgeven actief

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie