Jaargang 12 Nr. 33 Augustus 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 12 Nr. 33 Augustus 2006"

Transcriptie

1 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 12 Nr. 33 Augustus 2006 Verantw. uitgever: Jorgen Colsoul, Bankstraat 119, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar.

2 Waarde commilitones, Beste kandidaat-leden en geïnteresseerden, Editoriaal Het begin van een nieuw academiejaar is een dankbaar moment om het over ledenwerving en dus ook over de toekomst van een vereniging te hebben. Bij Plutonica is dat niet anders. Als maior scriptorum van dit volledig neutraal maar toch enigszins subversief clubblaadje is het mijn privilege een persoonlijke visie hierop openbaar te maken. Dit maal wil ik eens een optimistisch en toekomstgericht verhaal brengen, zowel voor studenten als oud-studenten. Rector magnificus prof. dr. Douwe Breimer van de Universiteit Leiden maakte in zijn welkomsttoespraak voor de eerstejaars bekend dat studenten die lid zijn van een studentenvereniging (equivalent van onze studentenclub; een kring wordt daar studievereniging genoemd) meer kans hebben om hun studie succesvol af te ronden. Deze conclusie is gebaseerd op de studieresultaten van een groep eerstejaarsstudenten die in 1998 hun studie te Leiden begonnen. Het rapport Over verenigingslidmaatschap en studiesucces van dr. D.N.M. de Gruijter toont aan dat studenten die lid zijn van een vereniging niet alleen een beter studierendement halen, maar ook minder snel stoppen met hun studies. Zoals ik in het vorige editoriaal ook aangehaald heb, was dat vroeger in de meeste Leuvense clubs ook zo. Nu zijn de meeste vervallen tot de grauwe middenmoot, maar ik durf toch stellen dat Plutonica erboven uitsteekt. Plutonica biedt een meerwaarde voor de student die buiten zijn opleiding en het gratuite zuipen, blowen en gamen met kotgenoten en pseudostudentenverenigingen ook nog iets wil overhouden voor zijn latere leven. We zijn zeker niet vies van een of meerdere pintjes, een goede cantus en een fuif met dikke ambiance. Je amuseren is een hoofdingrediënt van het studentenleven en Plutonica staat daar dan ook voor. Maar we zijn niet enkel dat. We geven onze leden een band voor het leven mee, want Plutonica is een levensbond. Eens je als lid aanvaard bent, blijf je commilito, ook na je studententijd. De band met onze leden en de leden van andere studentenclubs geeft je een netwerk om ook in je beroepsleven op terug te vallen. We geven je ook een vorming mee, die niet alleen academisch is, maar ook je persoonlijkheid vormt. Lidmaatschap van een club kan je zien als een test om om te gaan met mensen, met hiërarchie, als assertiviteitstraining zodat je ook leert je mannetje te staan in het leven, maar ook als een gezellige vriendschapsband waarmee je later ook nog contact kan houden. Geïnteresseerden aller faculteiten, u hebt de kans zich aan te bieden bij onze schachtenmeester. Plutonica is echter meer dan een studentenclub. Vermits we in 1993 opgericht zijn, hebben we toch al een aantal afgestudeerden. Voor hen is het niet altijd mogelijk om in de week activiteiten bij te wonen en daarom organiseren we sinds 1999 sporadisch en sinds onze nieuwe marsrichting van 2002 op regelmatige basis activiteiten in het weekend. We houden om de paar maanden een zeer gesmaakte cantus, meestal met stemmige muzikale begeleiding, maar verder houden we ons op dit moment ook bezig met culturele uitstapjes (zowel museumbezoeken als theater, musical, ) en wijnproefavonden. Plutonica is echter van plan haar werking op dit vlak gevoelig uit te breiden naar gastronomische experimenten, ludieke uitjes en lezingen over allerhande academische en minder academische onderwerpen. De indeling is nog niet definitief, maar we zouden overgaan tot een herstructurering van onze conventsstructuur. Die conventen kan je zien als werkgroepen die iets organiseren rond bepaalde thema s. De Academia Plutonicana die in juli haar eerste verjaardag vierde, staat in voor het culturele en academische luik. Het huidige wijnconvent, dat zich tot nu toe voornamelijk beperkt heeft tot het organiseren van wijnproefavonden, zal waarschijnlijk opengetrokken worden tot een breder convent dat vanalles rond gastronomie doet. 2

3 Vermoedelijk komt er ook een nieuw convent dat zich bezighoudt met brood en spelen, dus de ludiekere uitjes. Nu, ik besef ten volle dat dit een ambitieus plan is. Ik ben er echter van overtuigd dat Plutonica de human resources heeft om deze expansie tot een goed einde te brengen. Dit plan vereist echter niet alleen interne mankracht, maar ook een aantal mensen die geïnteresseerd zijn dit soort activiteiten bij te wonen. Ik wil daarom ook officieel voorstellen alle bijzondere conventen open te stellen voor afgestudeerden van het hoger onderwijs. Het precieze statuut van deze gasten kan convent per convent vastgelegd worden. Het is ook een gelegenheid om met nieuwe mensen een band te creëren en ze misschien ook te interesseren in de clubwerking. Ik denk echter dat we ook niet te strikt mogen zijn. Het heeft geen zin van de zaken te pushen. Een goede werking trekt mensen aan en het is beter een goeddraaiende kern te hebben met activiteiten die volk lokken dan een besloten groep die in zichzelf gekeerd is. Dat betekent niet dat we geen standaarden moeten hebben. Ik vind dat we een zeker academisch niveau hoog te houden hebben. Je moet niet bij elke activiteit meedoen, maar we kunnen toch minstens verwachten dat vaste bezoekers een brede interessesfeer hebben en enig engagement vertonen. Ik weet echter ook zeker dat er genoeg mensen zijn die aan ons profiel voldoen en dit academiejaar is het dus onze taak om die te vinden, aan te spreken en bij onze werking te betrekken. Mogen we een vruchtbaar jaar tegemoet gaan! Hoc scripsit, Pee Dirix v. Kosmos maior scriptorum Herr W. wordt de nieuwe grootmeester van de OAB 3

4 Praeses dixit Waarde commilitones, Het was een warme zomer, zo warm dat het haast onmogelijk was om te genieten van de vakantiemaanden en zo de batterijen terug op te laden voor het nieuwe academiejaar. Het begin van dit nieuwe jaar en tevens de start van het nieuwe Plutonicajaar komt intussen snel naderbij. Alvorens we er echter weer aan beginnen, mogen een aantal bevriende commilitones nog zweten boven herexamens. Ik wens hen in ieder geval al het nodige succes. Laat me ook even de tijd nemen om eens terug te blikken op het voorbije academiejaar. Dan zie ik een heel geslaagd jaar voor Plutonica. Ieder van jullie kan zich nog wel de cantussen van het afgelopen jaar voor de geest halen; misschien wel niet meer het exacte verloop van de avond, maar ik denk dat de porrencantus, de krambamboelicantus en/of de doopcantus nog wel een belletje doen rinkelen. In het lijstje mag zeker de champagneclub niet ontbreken, alsook de cultuurtochten doorheen Brussel en Diest. Het was het voorbije jaar een echte verrijking om deel uit te maken van Plutonica en daarom gaan we het volgende jaar dezelfde weg bewandelen. Opnieuw gaan we het evenwicht tussen Amicitia en Academia zoeken om er zo opnieuw een geslaagd Plutonicajaar van te maken. Iedereen die hiervan ten volle wil meegenieten als nieuwe commilito weze van harte welkom! Ut vivat, crescat, floreatque Plutonica! Hoc scripsit, Jeroen Van Hoof v. Maggie Corps- en clubpraeses Plutonica Nog meer nieuwe bezems (Maggie) 4

5 Familienieuws Op 27 juli 2006 werd ons oud-lid Ace de trotse moeder van Laurens. Laurens was bij de geboorte 49 cm groot en woog 3,460 kg. Wij wensen de ouders van harte proficiat! Praesidium Het heeft de Hoge Raad behaagd een praesidium aan te stellen voor het academiejaar Het resultaat is: Hoogpraesidium praeses: Jeroen Van Hoof v. Maggie vice-praeses: Peter Dirix v. Kosmos ab-actis: Jorgen Colsoul v. Chaos quaestor: Sarah Vangindertael v. Thatcher maior schachtorum: Stijn Conings v. Pan Uitgebreid bestuur cantor: Mathias Van Aken v. Knorr domina morum: Ingrid Joossens v. Tipsie garde en vertor: Artois magister reticularum: Peter Dirix v. Kosmos kapittelheer bij de OAB: Jeroen Van Hoof v. Maggie Colofon Hoofdredactie: Kosmos Eindredactie: Kosmos Vormgeving: Kosmos Redactie: Kosmos, Chaos, Pan, Maggie, Kim en Huppel Censuurcommissie: Kosmos en Chaos Wekelijkse aanpassing: 5

6 Plutodinges Plutonica is dood, leve Neptunica! Op 24 augustus 2006 degradeerde het 26 e congres van de Internationale Astronomische Unie onze naamgever Pluto van planeet tot dwergplaneet en zo is de buitenste planeet van ons zonnestelsel nu Neptunus. Pluto is zelfs niet eens de grootste of verste dwergplaneet, die eer gaat (voorlopig) naar het hemellichaam dat tot er een definitieve naam gevonden is, Xena genoemd wordt (naar de pseudomythologische figuur uit de gelijknamige tvserie, niet zoals u waarschijnlijk dacht, naar de kat van Chaos en Kim). Maar niet getreurd, er zijn nog genoeg redenen om een onze oorspronkelijke, enigszins ingeburgerde naam te behouden. Hier een overzichtje van een aantal begrippen waar pluto- in voorkomt: - Pluto was het Romeinse equivalent van de Griekse god Hades en dus de god van onderwereld. Zijn naam is verwant met die van de Griekse godheid Ploutos, de god van de rijkdom. Deze naam is metonymisch afgeleid van het Oudgriekse woord voor rijkdom, πλούτος. - Van dezelfde Griekse stamt het woord plutocratie, niet de heerschappij der Plutonicanen, maar de heerschappij van het grootkapitaal. Plutocraten zijn aanhangers van de heerschappij van het grootkapitaal. Plutolatrie is de aanbidding van rijkdom, terwijl plutomanen het waanidee hebben dat ze rijk zijn. Plutonomie is de studie van het beheer van immense kapitalen. - Uit de geologie stammen de termen plutoniet (dieptegesteente) en plutoon (inpersing van magma in de aardkorst). Plutoniet wordt ook plutonisch gesteente genoemd. - Het plutonisme is de leer die de vorming van de Aarde aan het vuur toeschrijft, met name de leer die wel een gloeiend vloeibare aardkern aanneemt, maar het ontstaan van de gebergten door langzame werking van de natuurkrachten verklaart. Het tegengestelde is neptunisme, een theorie die zegt dat alle gesteenten zich uit water hebben afgezet. Een plutonist is een aanhanger van het plutonisme. - Pluto is natuurlijk ook de in 1930 ontdekte dwergplaneet in ons zonnestelsel en verder de naam van de hond uit Walt Disneys Mickey Mouse. - In ons zonnestelsel vind je ook nog plutino s, planetoïden die qua baan met Pluto te vergelijken zijn. De term plutonen voor dwergplaneten die verder van de Zon staan dan Neptunus, heeft het voorlopig niet gehaald. - Ook op ons schild kan je plutonium terugvinden, een kunstmatig bereid scheikundig element met atoomnummer 94 en symbool Pu (waarvan de letters in ons clubmonogram komen). Het wordt gebruikt in kernbatterijen voor pacemakers en als splijtstof in kernwapens. - Ten slotte zijn Plutonicanen de geweldige leden van de Limburgse Hoogstudentenclub en het academisch corps Plutonica in Leuven, waarvan dit Plutonicaantje het clubblaadje is. Voilà, na een grondige studie van de Academia Plutonicana lijkt het de bevoegde instanties niet imperatief dat u in de toekomst het Plutonicaantje Neptunicaantje leest. Hoc scripsit, Kosmos 6

7 Verbroedering Plutonica-Caeruleus Zaterdag 8 juli 2006 was de zonnige zomerdag waarop Plutonica en Caeruleus hadden afgesproken om samen een minder bekend stadje onveilig te maken. Nadat de besturen van vorig academiejaar besloten hadden te verbroederen, was Diest uit de bus gekomen als stad halfweg tussen Leuven en Diepenbeek. Net voor de middag kwamen beide clubs vergezeld van een aantal commilitones van Castrum samen aan het station van Diest. Omdat in het zicht van een terras staande wachten nogal idioot is, werd er aan het stationsbuffet al een eerste lading van het plaatselijke Gildebier verzet. Toen alle delegaties voltallig waren, trok de hele groep naar de Lodge voor een middagmaal. We hadden hier ook afgesproken met onze gids Stefaan Van den Eynde. Ongeveer alle heren (op Haggis na, die voor de pasta ging) verorberden een bizonsteak. Het vermoeden bestaat dat bizons sinds die middag een bedreigde diersoort zijn geworden. Vervolgens trokken we naar het begijnhof, waar een Diesterse stadsgids ons al stond op te wachten. De brave man leidde ons rond door de smalle straatjes en besteedde naast de structuur van het begijnhof en de architectuur ook aandacht aan de geschiedenis van de begijnen in het algemeen en de Diesterse begijnen in het bijzonder. De tocht bracht ons naast de gewone woonhuisjes ook langs het gasthuis, het pesthuis en de begijnhofkerk. In de kerk bevonden zich een aantal kunstwerken van Zuid-Nederlandse renaissancemeesters, waarbij de gids terecht zijn afkeur uitsprak over het laten verloederen van deze werken door de eigenaar van de kerk, het Diesterse OCMW. We konden ook een van de origineel bemeubelde begijnenhuisjes bezichtigen. De grootte van de alkoven bezorgde menig commilito spontaan rugklachten. We eindigden bij de kruidtuin van het begijnhof. Stefaan nam vervolgens over en startte met een kort woordje over de symboliek die boven elke buitendeur te vinden was. Vervolgens nam hij ons mee naar een huisje dat hij zelf ging opknappen. Opnieuw werden we met verstomming geslagen door de kleinheid van de oorspronkelijke alkoof. Onze machinist (Knorr) Het was een hete dag en het werd dus tijd om de kelen te smeren. Daarom trokken we met zijn allen naar de Markt, waar we op een gezellig terrasje van een ex-clubstudent enkele Gildebiertjes nuttigden met kermisbeats op de achtergrond. Daarna trokken we terug naar het begijnhof om de 7

8 verbroederingscantus voor te bereiden. Een lichte maaltijd diende om toch nog een extra fond te leggen voor de rest van de avond. De beide clubsenioren traden binnen en de gezamenlijke clubavond ging van start. Vermits er geen pils van het vat was, maar wel Westmalle Triple, Gildebier en kriek, beloofde deze avond verkeerd af te lopen. Vooral Artois en Kosmos goten sloten Westmalle naar binnen. Tijdens het eerste deel, dat onder het coseniorschap van Bleu en Maggie verliep, werden het Vazelied en het Danslied aangeleerd door Bleu en Die Drie Reiter door onze machinist Knorr. Na een kort tempus volgden er nog twee delen, waarbij elke praeses een stuk voor zijn rekening nam. Het duo nam de fatale beslissing Artois aan te duiden als zedenmeester. Zo mochten o.m. Haggis en FTA een Mechelse doen en kreeg Maggie een kangoeroe cadeau. Het eerste hoogtepunt was de installatie van een nieuw Ordebestuur. Herr W. werd bij acclamatie aangeduid als nieuwe grootmeester. Hij kreeg het gezelschap van de herauten Artois en Llama. De weinige andere cafégangers bekeken ons intussen maar met een scheef oog en verlieten het estaminet dan ook spoedig. De climax van de avond was de ondertekening van de verbroederingsakte. Kosmos lichtte de akte even toe en las vervolgens de tekst voor. Daarna zetten Maggie, Kosmos, Llama en Bleu respectievelijk namens het praesidium en de stichters van hun club hun handtekening onder de akte. Dan dronken de ondertekenaars nog een Ave Confrater met elkaar. Vervolgens werd stilaan afgerond omdat vooral een deel van de Plutonicadelegatie ein wenig schief geladen was. Het gestamp van de schoenen op de Diesterse kasseien inspireerde enkele commilitones nog tot het zingen van enkele marsliederen. Ten slotte vertrokken de wagens terug richting Diepenbeek en Leuven, al dan niet met een absoluut noodzakelijke pitsstop waarbij Chaos nog even de barmhartige samaritaan uithing. De verbroederingsdag was zeker de moeite en staat ongetwijfeld in meer of minder vage toestand in de geest van de aanwezigen gegrift. Maggie Ondertekening van de verbroederingsakte 8

9 9

10 Dixit... / Scripsit... Chaos: Ik stel me Maggie al in strooien rokje voor... Maggie tegen Chaos: Gij hebt wel een heet gat! Kosmos tegen Haggis: Ge blijft van mijne flosj af! Maggie tegen Pan: Stijn, gaan we nog niet slapen? Maggie: Dat zit er toch wel diep in hoor! Maggie: Awel, Viper, ik kom nooit langs achter, altijd langs voor! Kosmos: Hoe, gij neemt een vent in huis? Chaos: Ja, ik heb het met drie vrouwen geprobeerd en dat is niks geworden... Herr W. tegen Bambi: Schat, help me een keer met aankleden, vooral met het kruis. Macht corrumpeert. Absolute macht corrumpeert absoluut. En terecht! 10

11 Kalender vrijdag 1 september 2006: verjaardagsfeestje Kosmos en Revue, hct, sc, io. maandag 4 september 2006: cantus Wagetol, hct, pc, o vrijdag 22 september 2006: Ambiorix, hct, pc, o maandag 25 september 2006: opening Sint-Pieterskerk, 9.45 hct / Universiteitshallen hct, pc, o maandag 25 september 2006: Ambiorix, hct, pc, io dinsdag 26 september 2006: kennismakingsavond I + Ambiorix, hct, pc, io zaterdag 30 september 2006: cantus afspreken met Pan maandag 2 oktober 2006: clubavond + Ambiorix, hct, pc, io maandag 9 oktober 2006: clubavond + Ambiorix, hct, pc, io maandag 16 oktober 2006: kennismakingsavond Ambiorix, hct, pc, io vrijdag 20 oktober 2006: dies Ambiorix, hct, pc, ho [meer info volgt] De kalender wordt regelmatig aangevuld op onze website. Het definitieve programma voor het tweede trimester zult u dan ook spoedig vinden op Het Gasthof in het begijnhof van Diest (locatie van de verbroedering met Caeruleus) 11

12 Adressen Dirk Coelmont Kruindersweg 43/2, 3630 Eisden 0485/ Jorgen Colsoul Bankstraat 119, 3000 Leuven 0496/ Stijn Conings Groenveldstraat 61/02.03, 3001 Heverlee 0486/ Petra Cuppens Erpsestraat 38, 3070 Kortenberg 0496/ Dimitri De Meyer Tweewaterstraat 1, 3000 Leuven 0496/ Peter Dirix Tiensevest 90/6, 3000 Leuven 0496/ Mattias Dreher Willemsstraat 4, 3000 Leuven 0498/ Laurent Fourny Boondaalsesteenweg 529, 1050 Elsene 0477/ Steven Janssen Koning Albertlaan 160, 3010 Kessel-Lo 0486/ Ingrid Joossens Kapelsesteenweg 445, 2180 Ekeren 0477/ Kristof Kinschots Koningsstraat 241, 1210 Sint-Joost-ten-Node 0479/ Marieke Koene Hoogstraat 1 (3), 3680 Neeroeteren 0472/ Lien Loonbeek Molenveldstraat 57, 3440 Zoutleeuw 0479/ Tom Peeters Blijde-Inkomststraat 136, 3000 Leuven 0494/ Barbra Roggeman Ruyseveltslei 42, 2950 Kapellen 0478/ Jan Schenkel Veldstraat 1/4, 9300 Aalst 0477/ Mathias Van Aken Bisschoppenhoflaan 299/6, 2100 Deurne 0486/ Wouter vd Meersch Krijgslaan 3, 9000 Gent 0486/ Sarah Vangindertael Struikenbos 5, 3040 Neerijse 0478/ Jeroen Van Hoof Pater Perquylaan 19, 3001 Heverlee 0486/ Katleen Van Roy Pierre De Costerstraat 119, 1190 Vorst 0476/ Epost: Absent Ace Bastos Chaos Elvos Frustrée Helmut Kapi Knorr Kosmos Lesbos Libido Maggie Pan Rhodos Silence Tatoe Thatcher Tipsie Vespa Virtu

13 Wist ge dat... Mei er alweer een derde editie van de nieuwe Vlierbeekfeesten is doorgegaan?... Air verkozen is tot nieuwe Verbondspraeses?... hij als enige kandidaat nog vijf stemronden nodig had om een meerderheid te krijgen?... de laatste rond het papier op was?... iedereen dan mondeling mocht gaan stemmen bij de voorzitter van de kiescommissie (Frank Judo)?... Kosmos en Maggie daarna ook nog binnengevallen zijn op de cantus van Ganges?... het ook nog Kremlin Fuifski was die avond?... we tevergeefs op het Sovjetvolkslied gewacht hebben?... de Brugse volgend jaar ook in de Ambi zit?... de Confrater namelijk volgende week zijn afscheidsfeest viert?... Brestig verkozen is tot senior seniorum?... het binnendraaien van Fanta een paar jaar geleden dan toch zijn vruchten afgeworpen heeft?... er voor de eerste keer sinds 1993 niemand van de Brabantse Gilde in het SK-bestuur verkozen is?... er nog een aantal nieuwe senioren verkozen zijn: Heewiet (Artemis), Grimm (Lovania), Margi (Sinjoria), Ratzi (Ons Hageland), Bleit (Payottenland), Den Böwkser (Fraternitas), Fanusi (Brugse), Paal (Reuzegom), Boris (Geelse), Tukkie (Waregemse), Laweit (Aphro), Gebbel (ZOV), Visker (Meense), Soutien (Club XIII), Tekkel (Fanfare), Omnia (Meetjesland), Spons (VV), Chiwawa (Canard), Sméagol (West-Vlaamse Gilde) en Zidane (Lange Wapper)?... Tipsie tegenwoordig heel Europa afreist voor haar werk?... ook Knorr nu zijn eigen website heeft op het adres zelfs Frank Judo de middeleeuwen achter zich gelaten heeft en te vinden is op wij vrezen dat de Apocalyps zeer nabij is?... Vespa en Piet in maart 2007 gaan trouwen?... we hen al vast een dikke proficiat wensen?... de slotcantus van het KSC redelijk chaotisch was?... er dan buiten bijna al Brabantse clubs ook nog bezoek was van Maggie, Sinjoria, de Oilsjterse, Fortuna, Aphrodite, Caravan, Club XIII en Sororitas?... Papyrus senior van de Brabantse verkozen is?... het KSC dit jaar maar één functie heeft (Huppel als quaestor)?... het ook voor het eerst sinds 1997 is dat Endivia niet meer vertegenwoordig is in het bestuur?... Maggie en Bleu naar de F-dag van Castrum geweest zijn?... ze samen met de familie Malfait (o.m. Kongo en Kwatta) de competitie gewonnen hebben?... die onder meer bestond uit paalwerpen, steenstoten, hamerslingeren, touwtrekken en bierbakken tillen?... ze eigenlijk recht hadden op een vat De Koninck?... ze dat (terecht) maar snel ingewisseld hebben voor een sterkebierenset?... Caeruleus op de gastencantus een nieuwe schacht gedoopt heeft?... Goebbels gaat trouwen met Anneleen?... Puree vader gaat worden?... Pan op 1 september begint les te geven aan het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht?... de overdrachtscantus wederom begeleid werd door Knorr op de accordeon?... Kosmos er van het begin weer goed invloog?... hij 'kans'kaartjes gemaakt had?... vooral Maggie daar het slachtoffer van was?... die ook willekeurig uitgedeeld werden?... het vat dus voor de overdracht af was?... Maggie de nieuwe senior is?... we twee Fransen op bezoek hadden?... de Marseillaise weerklonken heeft in het Verbondskot?... we daarna nog op de cocktailavond van Lovania en Ons Hageland beland zijn? 13

14 Juni Edith bij IBM gaat werken?... Tipsie een appartement gekocht heeft in Wilrijk?... Nele en Bart een jaar gaan rondtrekken door Zuid-Afrika, Thailand en Australië?... Professor (Janklaas) en Baxter op 16 juni de trotse ouders werden van Roeland?... Tatoe haar amandelen moet laten verwijderen?... ze wel met grote onderscheiding geslaagd is op haar eerste jaar bestuurskunde?... ze bovendien ook nog op de 5e plaats staat op de CD&V-N-VA-lijst in Kapellen?... Philip er acht opnieuw heeft?... Tipsie blijkbaar een grote voetbalfanaat is?... ze nochtans nooit van Beckenbauer of Cruijff gehoord had?... we nog eens gezellig samen gaan eten zijn in de Timory?... het eten goed maar de bediening iets minder was? Juli Absent, Icy en Herpes geslaagd zijn?... Camionette haar proclamatie gemist heeft, maar er waarschijnlijk zes opnieuw heeft?... Fanta door zou zijn op zijn vakken van het eerste jaar?... Bond afgestudeerd is met grote onderscheiding?... ook Thatcher afgestudeerd is?... Huppel drie vakken en een paper opnieuw heeft?... iedereen op vakantie is?... Vespa en Piet naar Spanje zijn, Huppel op Kos, Strike op Korfoe, Camionette in Mexico en Thatcher naar Guatemala en Honduras?... Chaos, Kim, Kosmos en Huppel zich airco aangeschaft hebben?... Chaos autoruit is ingeslagen?... ze zijn pda met gps gestolen hebben?... Plutonica en Caeruleus blijkbaar wel in een studentenliederboek staan?... het niet de KVHV-codex is?... u zich de Florex maar eens moet aanschaffen?... zelfs ons nieuwe clublied er al instaat? Augustus Moeder Isca zou heropgericht worden?... Puree vader geworden is van Nick?... Knorr een appartement in Deurne gekocht heeft?... ook Herr W. en Bleu zich een huis aangeschaft hebben?... de zomerbarbecue bij Tatoe zoals elk jaar weer dik in orde was?... er ook weer aan nagelkloppen en haidi-haido gedaan is?... een aantal mensen dan ook weer bien cuit waren (Herr W, Chaos, Tipsie)?... Maggies contract op de VUB niet verlengd is?... u hem dus altijd een andere job mag aanbieden?... Jaco een nieuw schild voor ons heeft laten fabriceren?... u het kan gaan bewonderen in de Ambi?... Thatcher de nieuwe term zipfelhoer gelanceerd heeft?... een zipfelhoer iemand is die niet enkel met zijn beste vrienden, maar met iedereen die hij of zij kent in het studentenleven, zipfels uitwisselt?... de Brugse en de Kortrijkse het komende academiejaar ook in de Ambi zitten?... de Oostendse naar de Pero zou verhuizen?... u Tatoe online kan vinden op Kuikentje binnenkort met zijn vriendin Liselore van Aalst naar Gent verhuist?... Peter Verboven gaat werken bij DeLoitte? 14

Jaargang 12 Nr. 29 September 2005

Jaargang 12 Nr. 29 September 2005 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 12 Nr. 29 September 2005 Verantw. uitgever: Ingrid Joossens, Frans Vermeylenstraat 14, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Praeses

Nadere informatie

Jaargang 10 Nr. 25 Augustus 2004

Jaargang 10 Nr. 25 Augustus 2004 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 10 Nr. 25 Augustus 2004 Verantw. uitgever: Lien Loonbeek, Maria Van Belstraat 13, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Praeses

Nadere informatie

Jaargang 9 Nr. 21 September 2003

Jaargang 9 Nr. 21 September 2003 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven 2 e lustrum 1993-2003 Jaargang 9 Nr. 21 September 2003 Verantw. Uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/6, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar.

Nadere informatie

Jaargang 16 Nr. 44 December 2009

Jaargang 16 Nr. 44 December 2009 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 16 Nr. 44 December 2009 Verantw. uitgever: Jeroen Van Hoof, De Smet de Nayerlaan 520, 1020 Laken Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal

Nadere informatie

Gala- Plutonicaantje. Blad van de LHC Plutonica Academisch Corps te Leuven

Gala- Plutonicaantje. Blad van de LHC Plutonica Academisch Corps te Leuven Gala- Plutonicaantje Blad van de LHC Plutonica Academisch Corps te Leuven V.U. : Lien Loonbeek Maria Van Belstraat 13, 3000 Leuven Extra uitgave Jaargang 11 nr. 26 15 oktober 2004 Praeses dixit Waarde

Nadere informatie

Jaargang 11 Nr. 28 Juni 2005

Jaargang 11 Nr. 28 Juni 2005 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 11 Nr. 28 Juni 2005 Verantw. uitgever: Lien Loonbeek, Molenveldstraat 57, 3440 Zoutleeuw Verschijnt driemaal per jaar. Praeses dixit

Nadere informatie

Jaargang 14 Nr. 37 December 2007

Jaargang 14 Nr. 37 December 2007 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 14 Nr. 37 December 2007 Verantw. uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/6, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal Waarde

Nadere informatie

Jaargang 12 Nr. 32 April 2006

Jaargang 12 Nr. 32 April 2006 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 12 Nr. 32 April 2006 Verantw. uitgever: Ingrid Joossens, Frans Vermeylenstraat 14, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal

Nadere informatie

Jaargang 15 Nr. 41 December 2008

Jaargang 15 Nr. 41 December 2008 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 15 Nr. 41 December 2008 Verantw. uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/02.02, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal Waarde

Nadere informatie

Jaargang 9 Nr. 19 December 2002

Jaargang 9 Nr. 19 December 2002 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 9 Nr. 19 December 2002 Verantw. Uitgever: Peter Dirix, J.P. Minckelersstraat 53/503, 3000 Leuven Verschijnt in april, juli en december.

Nadere informatie

Jaargang 18 Nr. 47 Januari 2012

Jaargang 18 Nr. 47 Januari 2012 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 18 Nr. 47 Januari 2012 Verantwoordelijke uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/02.02, 3000 Leuven. Verschijnt tweemaal per jaar. Praeses

Nadere informatie

Jaargang 6 nr. 12 December 1999. PRIJS: 20 BEF 1,20 ƒ 0,50. Clubblad van de L.H.C. Plutonica V.U.: Peter Dirix, Parkstraat 223 (37), 3000 Leuven

Jaargang 6 nr. 12 December 1999. PRIJS: 20 BEF 1,20 ƒ 0,50. Clubblad van de L.H.C. Plutonica V.U.: Peter Dirix, Parkstraat 223 (37), 3000 Leuven Jaargang 6 nr. 12 December 1999 PRIJS: 20 BEF 1,20 ƒ 0,50 Clubblad van de L.H.C. Plutonica V.U.: Peter Dirix, Parkstraat 223 (37), 3000 Leuven 1 Praesides dixerunt Waarde commilitones, het is kalmer geworden

Nadere informatie

Jaargang 14 Nr. 38 April 2008

Jaargang 14 Nr. 38 April 2008 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 14 Nr. 38 April 2008 Verantw. uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/6, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal Waarde commilitones,

Nadere informatie

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt.

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Titel 1: De Vereniging STATUTEN APOLLO Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Art. 1. Studentenclub Apollo, hierna Apollo

Nadere informatie

Sponsordossier. Beste lezer

Sponsordossier. Beste lezer Sponsordossier Beste lezer Met dit dossier geven we u graag wat extra uitleg over wie wij zijn, wie onze doelgroep is en welke activiteiten wij doorheen het academiejaar organiseren. U ontdekt ook waarom

Nadere informatie

Jaargang 13 Nr. 35 April 2007

Jaargang 13 Nr. 35 April 2007 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 13 Nr. 35 April 2007 Verantw. uitgever: Jorgen Colsoul, Bankstraat 119, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal Waarde

Nadere informatie

Cicero Cicer 1 2008-2009 nr.

Cicero Cicer 1 2008-2009 nr. nr.1 Cicero 2008-2009 Het clubcafé Ons clubcafé en afspreekplaats voor de meeste activiteiten is café Den Draver met onze lieve meter Christientje achter de toog. Vanuit het Rabot (KaHo): Sla rechtsaf

Nadere informatie

Jaargang 11 Nr. 27 Januari 2005

Jaargang 11 Nr. 27 Januari 2005 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 11 Nr. 27 Januari 2005 Verantw. uitgever: Lien Loonbeek, Maria Van Belstraat 13, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Praesidium

Nadere informatie

Russian Roulette. Beste prosenioren, praeses, commilitones, oud-leden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen,

Russian Roulette. Beste prosenioren, praeses, commilitones, oud-leden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen, Beste prosenioren, praeses, commilitones, oud-leden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen, Hier de een verslag van de voorbije maand. Het was een maand vol geniale activiteiten,

Nadere informatie

E-Files. September 2014. www.e-kring.be

E-Files. September 2014. www.e-kring.be E-Files September 2014 www.e-kring.be Praeses Dixit Beste E'ers De vakantie is nog maar juist begonnen (zo lijkt het mij toch) en de lessen beginnen weeral. Veel te kort die vakantie, zeker voor de mensen

Nadere informatie

Het praeseslint wordt boven de jas over de rechterschouder gedragen, met het schild op de borst.

Het praeseslint wordt boven de jas over de rechterschouder gedragen, met het schild op de borst. CASTRUM COULEUR WAPENSCHILD Het wapenschild van Castrum heeft de vorm van het heraldisch Vlaams schild. Het heeft een faas aan het hoofd in zilver met de wapenspreuk VIVAMUS AD CODICEM daarop aangebracht

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Statuten studentenclub Acantha

Statuten studentenclub Acantha Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. Cf. appendix Art. 2: De vereniging heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze

Nadere informatie

Jaargang 10 Nr. 24 April 2004

Jaargang 10 Nr. 24 April 2004 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 10 Nr. 24 April 2004 Verantw. Uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/6, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Scriptor scripsit Waarde

Nadere informatie

Periode Zomer 2007 maand juli. Periode Zomer 2007 maand augustus. 03 06 augustus 2007 (leeftijd van 8 10 jaar) Adventure Ardennen

Periode Zomer 2007 maand juli. Periode Zomer 2007 maand augustus. 03 06 augustus 2007 (leeftijd van 8 10 jaar) Adventure Ardennen 1. Informatie over kampen 2006 Na de kampencommissie van 3 september 2006 kunnen we weeral zeggen dat we een leuke zomer achter de rug hebben met fantastische kampen. Aan deze kampen zijn er veel herinneringen

Nadere informatie

Jaargang 15 Nr. 43 Augustus 2009

Jaargang 15 Nr. 43 Augustus 2009 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 15 Nr. 43 Augustus 2009 Verantw. uitgever: Jeroen Van Hoof, De Smet de Nayerlaan 520, 1020 Laken Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal

Nadere informatie

Het event vindt plaats op ons departement, zodat u uw bedrijf in een gemoedelijke sfeer kunt voorstellen aan onze studenten.

Het event vindt plaats op ons departement, zodat u uw bedrijf in een gemoedelijke sfeer kunt voorstellen aan onze studenten. 24 februari 2011 Job- en stage-event Hogeschooll Gentt Departtementt Toegepastte Ingeniieurswettenschappen Woord vooraf Geachte heer, Geachte mevrouw, Met trots stellen wij van de studentenvereniging Hermes

Nadere informatie

STATUTEN DER FEITELIJKE VERENIGING MEISJESSENIORENKONVENT LEUVEN

STATUTEN DER FEITELIJKE VERENIGING MEISJESSENIORENKONVENT LEUVEN STATUTEN DER FEITELIJKE VERENIGING MEISJESSENIORENKONVENT LEUVEN Preambule Er komen in de wereldgeschiedenis slechts weinig menselijke organisaties voor aan wie het gegeven is te kunnen bogen op een ononderbroken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon

Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon Op dinsdagnamiddag 2 september 2014 beleefden we samen met onze klas (7CZR) een aangenaam stadspel in Aalst. De zon was van de partij en iedereen

Nadere informatie

Vernieuwingen. Commilitones probleem. Beste Pro senioren, ouwe zakken, bestuursleden en commilitones,

Vernieuwingen. Commilitones probleem. Beste Pro senioren, ouwe zakken, bestuursleden en commilitones, Beste Pro senioren, ouwe zakken, bestuursleden en commilitones, Zoals jullie alreeds weten heb ik mij kandidaat gesteld voor praeses 2014-2015 van Manu Juvanta te worden. Gisteren heeft onze AV plaatsgevonden.

Nadere informatie

HOOGSTUDENTENCLUB MOEDER MALHEUR

HOOGSTUDENTENCLUB MOEDER MALHEUR HOOGSTUDENTENCLUB MOEDER MALHEUR MOEDER MALHEUR, een jonge en ambitieuze studentenclub met een beloftevolle toekomst. Even voorstellen 1) Wat is MOEDER MALHEUR? MOEDER MALHEUR is een hoogstudentenclub

Nadere informatie

Beste Irioka-fans, prosenioren, praeses, commilitones, oudleden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen,

Beste Irioka-fans, prosenioren, praeses, commilitones, oudleden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen, Beste Irioka-fans, prosenioren, praeses, commilitones, oudleden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen, Dit is de eerste Irioka Times van het nieuwe jaar. Met veel enthousiasme

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013 Academisch jaar 2013-2014 School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University 5 Introductieperiode 6 Verplichte Studie Introductie Dag 7 TOP

Nadere informatie

Statuten HSC Dionysus

Statuten HSC Dionysus Statuten HSC Dionysus 1 Algemeen Art. 1: Hoogstudentenclub Dionysus heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze activiteiten. Art. 2: HSC Dionysus maakt deel uit van het Seniorenkonvent

Nadere informatie

SPORTDAG KOKO NASCHOOLSE KINDEROPVANG

SPORTDAG KOKO NASCHOOLSE KINDEROPVANG Van de redactie Het is weer winter. Het competitieseizoen is weer afgelopen, clubkampioenschappen jeugd en senioren zijn weer geweest. Kortom tijd voor kerst. Namens de redactie fijne feestdagen allemaal

Nadere informatie

Kalender. Dinsdag 12 Februari Duvelnight @ Déli. Woensdag 13 Februari Infosessie LOUD. Donderdag 14 Februari Terras @ Atrium.

Kalender. Dinsdag 12 Februari Duvelnight @ Déli. Woensdag 13 Februari Infosessie LOUD. Donderdag 14 Februari Terras @ Atrium. Kalender Het enige echte Dinsdag 12 Februari Duvelnight @ Déli Woensdag 13 Februari Infosessie LOUD Donderdag 14 Februari Terras @ Atrium Editie 14 - jaargang 10 2007-2008 Wie zijn ze? Wat doen Voorwoord

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten (revisie mei 2012) 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Sponsordossier. Studentenclub Moeder Gutenberg. Grafische & Digitale Media

Sponsordossier. Studentenclub Moeder Gutenberg. Grafische & Digitale Media Sponsordossier Studentenclub Moeder Gutenberg Grafische & Digitale Media 2014-2015 Gutenberg overview Sponsordossier In dit document kunt u allereerst een voorstelling vinden van de studentenclub Moeder

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Huisreglement van studentenvereniging Castrum

Huisreglement van studentenvereniging Castrum Huisreglement van studentenvereniging Castrum Zoals opnieuw opgesteld en goedgekeurd door het pro-seniorenconvent van Castrum bij aanvang van het academische jaar 2003-2004 1. Wetten en voorschriften De

Nadere informatie

het Leuvense SK en MSK laten van zich horen ons leuven @ den toog periodiek verschijnsel - jaargang 3 - nummer 11

het Leuvense SK en MSK laten van zich horen ons leuven @ den toog periodiek verschijnsel - jaargang 3 - nummer 11 het Leuvense SK en MSK laten van zich horen ons leuven @ den toog zaterdag 22 oktober 2005 periodiek verschijnsel - jaargang 3 - nummer 11 reacties / inschrijven / uitschrijven / einde Inhoudstafel de

Nadere informatie

De ROeTSJer. Alle nieuwtjes over ROeTSJ, kern van jong-kvg Leuven. Driemaandelijks magazine jaargang 5 Aflevering 1

De ROeTSJer. Alle nieuwtjes over ROeTSJ, kern van jong-kvg Leuven. Driemaandelijks magazine jaargang 5 Aflevering 1 De ROeTSJer 5 Alle nieuwtjes over ROeTSJ, kern van jong-kvg Leuven Driemaandelijks magazine jaargang 5 Aflevering 1 v.u.: Els & Vera Van Brusselt, Kardinaal Mercierlaan 22, 3001 Heverlee Wat kan je in

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Jaargang 9 Nr. 20 April 2003

Jaargang 9 Nr. 20 April 2003 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven 2 e lustrum 1993-2003 Jaargang 9 Nr. 20 April 2003 Verantw. Uitgever: Peter Dirix, J.P. Minckelersstraat 53/503, 3000 Leuven Verschijnt in april,

Nadere informatie

Editie 15 - jaargang 16-2013-2014. Party Snacks & Bier. Deze middag voor Groep T. Palettencantus woensdag. Kom sporten voor Industria!

Editie 15 - jaargang 16-2013-2014. Party Snacks & Bier. Deze middag voor Groep T. Palettencantus woensdag. Kom sporten voor Industria! Editie 15 - jaargang 16-2013-2014 Party Snacks & Bier Deze middag voor Groep T Palettencantus woensdag Kom sporten voor Industria! Deze week: Kursusdienst p. 3 Sport p. 4 Ontspanning p. 6 Délibéré p. 7

Nadere informatie

2005-2006. De Fantakronieken; SK 2005-2010

2005-2006. De Fantakronieken; SK 2005-2010 De Fantakronieken; SK 2005-2010 2005-2006 Jelle Stassijns v. Koeper van Moeder Oilsjterse nam het senior seniorumschap waar. Begin oktober werd er met de fanfare in de aula s gerold en geflyerd voor de

Nadere informatie

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte!

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! 1 begint meer en meer op een echte te lijken! Lange grijze haren worden eraan toegevoegd doordat we de eerder gescheurde

Nadere informatie

JItallt bjr ~ tlltb~1lttjr1ltlcj(lb~x. Castrum. David Embrecnts Senacht Castrum

JItallt bjr ~ tlltb~1lttjr1ltlcj(lb~x. Castrum. David Embrecnts Senacht Castrum Castrum Vereniging van studenten en oudstudenten geïmmatriculeerd in Antwerpen en clublokaal: STUDIO SO Oude t.eeu-enn.ù SO 2000 Antwcrpc:n 1 Tel03/22S.18.22 JItallt bjr ~ tlltb~1lttjr1ltlcj(lb~x ~ David

Nadere informatie

Richtlijnen voor een schacht

Richtlijnen voor een schacht Richtlijnen voor een schacht 1. Cantusregels voor schachten Als lid van een studentenclub ben je tijdens een cantus gebonden aan een vaste set regels om het verloop van een cantus zonder incidenten en

Nadere informatie

Jaargang 13 Nr. 34 December 2006

Jaargang 13 Nr. 34 December 2006 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 13 Nr. 34 December 2006 Verantw. uitgever: Jorgen Colsoul, Bankstraat 119, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal Waarde

Nadere informatie

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend.

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432172 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN www.psychokring.be Psychologische Kring Leuven 2 DE PSYCHOLOGISCHE KRING Beste psychologiestudent,

Nadere informatie

Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, We zijn begonnen aan een bijbelboek dat niet makkelijk is, dat was ook de ervaring van sommigen vorige week, toen ik heb uitgelegd over die schijnapostelen,

Nadere informatie

e bent student, mogelijk eerstejaars, en halsoverkop in een wereld terecht gekomen waar je wel of niet deel van wilt uitmaken. Wel, maak je borst al

e bent student, mogelijk eerstejaars, en halsoverkop in een wereld terecht gekomen waar je wel of niet deel van wilt uitmaken. Wel, maak je borst al e bent student, mogelijk eerstejaars, en halsoverkop in een wereld terecht gekomen waar je wel of niet deel van wilt uitmaken. Wel, maak je borst al maar nat want Diepenbeek is niet enkelboekenenlaptops!

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

TELEFONEREN NAAR DE BIBLIOTHEEK

TELEFONEREN NAAR DE BIBLIOTHEEK Patrick studeert aan de universiteit. Hij zoekt een rustige plaats om te studeren. Hij wil in de bibliotheek gaan studeren. In de bibliotheek kan je ook de computers. Hij weet niet wanneer de bibliotheek

Nadere informatie

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes!

DE KASTANJEKRANT. De allereerste Kastanjekrant! INHOUD NOVEMBER 2012. Activiteitenkalender 2-3. Achter de schermen 4. Welkom nieuwe Elise & Agnes! DE KASTANJEKRANT NOVEMBER 2012 De allereerste Kastanjekrant! Er is lang over nagedacht en hard aan gewerkt maar met veel trots stellen we u de allereerste editie van onze Kastanjekrant voor! Bij het begin

Nadere informatie

Hiermee wens ik mijn kandidatuur in te dienen in het kader van de mutualistische bestuursverkiezingen en dit voor de kiesomschrijving:

Hiermee wens ik mijn kandidatuur in te dienen in het kader van de mutualistische bestuursverkiezingen en dit voor de kiesomschrijving: AANGETEKEND Datum,. Aan de Voorzitter van het Christelijk Ziekenfonds Leuven Platte-Lostraat 541 3010 Kessel-lo Betreft : Kandidatuurstelling inzake bestuursverkiezingen 2016 Geachte Voorzitter, Hiermee

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS: IK HAD NOG NOOIT GEHOORD HOE GOUD KLINKT, MAAR IK WIST HET METEEN: DIT MOET HET ZIJN!

8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS: IK HAD NOG NOOIT GEHOORD HOE GOUD KLINKT, MAAR IK WIST HET METEEN: DIT MOET HET ZIJN! 1 E J A A R G A N G N U M M E R 4 W W W. V E R T R E K N L. N L H E T M A G A Z I N E V O O R W O N E N, W E R K E N E N L E V E N I N H E T B U I T E N L A N D 8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS:

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi.

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VOORZITTER PENNINGMEESTER Piet Gijzen Carola Meek - Vriezen 0316-529377 0316-333973 pietgijzen@online.nl c.meek@liemerscollege.nl SECRETARIS ALGEMENE ZAKEN Brenda Stolk-Lourens

Nadere informatie

Praesidium vergadering 9 17 december 2012

Praesidium vergadering 9 17 december 2012 Praesidium vergadering 9 17 december 2012 1. Verontschuldigden Sophie, Meynen, Bert, Jannes, Thomas, Maarten, Yasmine, Vermeyen, Jannes, Willem, Gert 2. Afwezigen Eva, Piens, Niels S., T Seyen, Bram 3.

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

FLITS World s sexiest lifestyle magazine

FLITS World s sexiest lifestyle magazine FLITS World s sexiest lifestyle magazine Voorwoord Na alweer een geweldige editie van Jungle Love komt stilaan het besef dat we steeds dichter en dichter bij het einde van het schooljaar komen, maar niet

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds.

Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds. Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds. Evert Jan Hefting Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Zacheüs, oppertollenaar

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Statuten Savania 2014-2015

Statuten Savania 2014-2015 Statuten Savania 2014-2015 De statuten van Savania zijn ondergeschikt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden. Hoofdstuk 1: Regels stemming vergaderingen Artikel

Nadere informatie

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015)

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) Onze Leon maakt onze meisjes in de klas alvast heel gelukkig. Met deze 2 schminkpoppen kunnen we de schminkhoek zeker uitbreiden! Dank je wel

Nadere informatie

Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB.

Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB. Paul De Knop wordt nieuwe rector van VUB Paul de Knop (53) is vanaf eind september de nieuwe rector van de VUB. Etterbeek - Professor Paul De Knop (53) heeft de rectorverkiezingen aan de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Nijjoarsveziede 2013 Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. Henk Scholte en zien muzikoale pazzipant Bert Ridderbos En Thomasvaer

Nadere informatie

Academiejaar 2014-2015 V.U. Ingrid Jacobs DOOPSCHAVOTJE

Academiejaar 2014-2015 V.U. Ingrid Jacobs DOOPSCHAVOTJE Academiejaar 2014-2015 V.U. Ingrid Jacobs DOOPSCHAVOTJE 1 2 INHOUD VOORWOORD... 2 PRAESES DIXIT... 2 SCHACHTENTEMMER DIXIT... 2 ACTIVITEITEN... 2 DOOPERVARINGEN... 2 CANTUSSEN VOOR DUMMIES... 2 CLUBLIED...

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God.

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Hartelijk welkom Zegen, aanbidding - Opwekking 454 Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Opwekking 454 Elke tong in

Nadere informatie

STATUTEN HSC SALMONELLA

STATUTEN HSC SALMONELLA STATUTEN HSC SALMONELLA ALGEMEEN ART. 1 HoogStudentenClub Salmonella is "een club van kameraden" (zie clublied), zetelend in café Cuba Libre, Overpoortstraat, waar het bestuur minstens eenmaal per maand

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Een kindje kan je ook beter maken

Een kindje kan je ook beter maken pagina 1 van 6 (/) donderdag 13 oktober 2016 - Binnenland Jens en Xena vormen met hun baby Ella en hun hond Bailey een mooi gezin. Jimmy Kets ZIJ GROEIDE NIET IN EEN GEZIN OP, HIJ HEEFT EEN BEPERKING Een

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Job- en Stage-event. Voorwoord. Geachte heer, Geachte mevrouw,

Job- en Stage-event. Voorwoord. Geachte heer, Geachte mevrouw, Job- en Stage-event Voorwoord Geachte heer, Geachte mevrouw, Wij zijn zeer verheugd om u in naam van de studentenkring Hermes ons jaarlijkse Job - en Stage-event te mogen voorstellen. Dit evenement hebben

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

nee Ja, ook Engels gedeeld appartement

nee Ja, ook Engels gedeeld appartement ID 124 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie Land (bestemming) Spanje Aan welke

Nadere informatie

Homeraad Home Boudewijn

Homeraad Home Boudewijn Homeraad Home Boudewijn Verslag vergadering homeraad 3 oktober 2006 Keuken 14 e verdieping 20u00 21u45 Aanwezig: Ann Frederix, Bart Mesuere, Bram Van Gansbeke, Bruno Speder, Eveline Snoeck, Jeroen Vercruyce,

Nadere informatie

Algemene Informatie. id 430 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus

Algemene Informatie. id 430 Ik ben student in : Studiefase op het moment dat je op Erasmus Algemene Informatie id 430 Ik ben student in : Leuven Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok (hoofdinschrijving) Bachelor derde studiefase opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie

Nadere informatie

Jaargang 15 Nr. 42 April 2009

Jaargang 15 Nr. 42 April 2009 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 15 Nr. 42 April 2009 Verantw. uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/02.02, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal Waarde

Nadere informatie

Met Vier in Bed (seizoen 2016)

Met Vier in Bed (seizoen 2016) Beste bezoekers, Hieronder kunt u even meelezen hoe onze deelname aan het programma Met Vier in Bed tot stand kwam. De opnames vonden plaats van donderdag 28 april 2016, en de week daarna, op dinsdag 3

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie