Jaargang 12 Nr. 33 Augustus 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 12 Nr. 33 Augustus 2006"

Transcriptie

1 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 12 Nr. 33 Augustus 2006 Verantw. uitgever: Jorgen Colsoul, Bankstraat 119, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar.

2 Waarde commilitones, Beste kandidaat-leden en geïnteresseerden, Editoriaal Het begin van een nieuw academiejaar is een dankbaar moment om het over ledenwerving en dus ook over de toekomst van een vereniging te hebben. Bij Plutonica is dat niet anders. Als maior scriptorum van dit volledig neutraal maar toch enigszins subversief clubblaadje is het mijn privilege een persoonlijke visie hierop openbaar te maken. Dit maal wil ik eens een optimistisch en toekomstgericht verhaal brengen, zowel voor studenten als oud-studenten. Rector magnificus prof. dr. Douwe Breimer van de Universiteit Leiden maakte in zijn welkomsttoespraak voor de eerstejaars bekend dat studenten die lid zijn van een studentenvereniging (equivalent van onze studentenclub; een kring wordt daar studievereniging genoemd) meer kans hebben om hun studie succesvol af te ronden. Deze conclusie is gebaseerd op de studieresultaten van een groep eerstejaarsstudenten die in 1998 hun studie te Leiden begonnen. Het rapport Over verenigingslidmaatschap en studiesucces van dr. D.N.M. de Gruijter toont aan dat studenten die lid zijn van een vereniging niet alleen een beter studierendement halen, maar ook minder snel stoppen met hun studies. Zoals ik in het vorige editoriaal ook aangehaald heb, was dat vroeger in de meeste Leuvense clubs ook zo. Nu zijn de meeste vervallen tot de grauwe middenmoot, maar ik durf toch stellen dat Plutonica erboven uitsteekt. Plutonica biedt een meerwaarde voor de student die buiten zijn opleiding en het gratuite zuipen, blowen en gamen met kotgenoten en pseudostudentenverenigingen ook nog iets wil overhouden voor zijn latere leven. We zijn zeker niet vies van een of meerdere pintjes, een goede cantus en een fuif met dikke ambiance. Je amuseren is een hoofdingrediënt van het studentenleven en Plutonica staat daar dan ook voor. Maar we zijn niet enkel dat. We geven onze leden een band voor het leven mee, want Plutonica is een levensbond. Eens je als lid aanvaard bent, blijf je commilito, ook na je studententijd. De band met onze leden en de leden van andere studentenclubs geeft je een netwerk om ook in je beroepsleven op terug te vallen. We geven je ook een vorming mee, die niet alleen academisch is, maar ook je persoonlijkheid vormt. Lidmaatschap van een club kan je zien als een test om om te gaan met mensen, met hiërarchie, als assertiviteitstraining zodat je ook leert je mannetje te staan in het leven, maar ook als een gezellige vriendschapsband waarmee je later ook nog contact kan houden. Geïnteresseerden aller faculteiten, u hebt de kans zich aan te bieden bij onze schachtenmeester. Plutonica is echter meer dan een studentenclub. Vermits we in 1993 opgericht zijn, hebben we toch al een aantal afgestudeerden. Voor hen is het niet altijd mogelijk om in de week activiteiten bij te wonen en daarom organiseren we sinds 1999 sporadisch en sinds onze nieuwe marsrichting van 2002 op regelmatige basis activiteiten in het weekend. We houden om de paar maanden een zeer gesmaakte cantus, meestal met stemmige muzikale begeleiding, maar verder houden we ons op dit moment ook bezig met culturele uitstapjes (zowel museumbezoeken als theater, musical, ) en wijnproefavonden. Plutonica is echter van plan haar werking op dit vlak gevoelig uit te breiden naar gastronomische experimenten, ludieke uitjes en lezingen over allerhande academische en minder academische onderwerpen. De indeling is nog niet definitief, maar we zouden overgaan tot een herstructurering van onze conventsstructuur. Die conventen kan je zien als werkgroepen die iets organiseren rond bepaalde thema s. De Academia Plutonicana die in juli haar eerste verjaardag vierde, staat in voor het culturele en academische luik. Het huidige wijnconvent, dat zich tot nu toe voornamelijk beperkt heeft tot het organiseren van wijnproefavonden, zal waarschijnlijk opengetrokken worden tot een breder convent dat vanalles rond gastronomie doet. 2

3 Vermoedelijk komt er ook een nieuw convent dat zich bezighoudt met brood en spelen, dus de ludiekere uitjes. Nu, ik besef ten volle dat dit een ambitieus plan is. Ik ben er echter van overtuigd dat Plutonica de human resources heeft om deze expansie tot een goed einde te brengen. Dit plan vereist echter niet alleen interne mankracht, maar ook een aantal mensen die geïnteresseerd zijn dit soort activiteiten bij te wonen. Ik wil daarom ook officieel voorstellen alle bijzondere conventen open te stellen voor afgestudeerden van het hoger onderwijs. Het precieze statuut van deze gasten kan convent per convent vastgelegd worden. Het is ook een gelegenheid om met nieuwe mensen een band te creëren en ze misschien ook te interesseren in de clubwerking. Ik denk echter dat we ook niet te strikt mogen zijn. Het heeft geen zin van de zaken te pushen. Een goede werking trekt mensen aan en het is beter een goeddraaiende kern te hebben met activiteiten die volk lokken dan een besloten groep die in zichzelf gekeerd is. Dat betekent niet dat we geen standaarden moeten hebben. Ik vind dat we een zeker academisch niveau hoog te houden hebben. Je moet niet bij elke activiteit meedoen, maar we kunnen toch minstens verwachten dat vaste bezoekers een brede interessesfeer hebben en enig engagement vertonen. Ik weet echter ook zeker dat er genoeg mensen zijn die aan ons profiel voldoen en dit academiejaar is het dus onze taak om die te vinden, aan te spreken en bij onze werking te betrekken. Mogen we een vruchtbaar jaar tegemoet gaan! Hoc scripsit, Pee Dirix v. Kosmos maior scriptorum Herr W. wordt de nieuwe grootmeester van de OAB 3

4 Praeses dixit Waarde commilitones, Het was een warme zomer, zo warm dat het haast onmogelijk was om te genieten van de vakantiemaanden en zo de batterijen terug op te laden voor het nieuwe academiejaar. Het begin van dit nieuwe jaar en tevens de start van het nieuwe Plutonicajaar komt intussen snel naderbij. Alvorens we er echter weer aan beginnen, mogen een aantal bevriende commilitones nog zweten boven herexamens. Ik wens hen in ieder geval al het nodige succes. Laat me ook even de tijd nemen om eens terug te blikken op het voorbije academiejaar. Dan zie ik een heel geslaagd jaar voor Plutonica. Ieder van jullie kan zich nog wel de cantussen van het afgelopen jaar voor de geest halen; misschien wel niet meer het exacte verloop van de avond, maar ik denk dat de porrencantus, de krambamboelicantus en/of de doopcantus nog wel een belletje doen rinkelen. In het lijstje mag zeker de champagneclub niet ontbreken, alsook de cultuurtochten doorheen Brussel en Diest. Het was het voorbije jaar een echte verrijking om deel uit te maken van Plutonica en daarom gaan we het volgende jaar dezelfde weg bewandelen. Opnieuw gaan we het evenwicht tussen Amicitia en Academia zoeken om er zo opnieuw een geslaagd Plutonicajaar van te maken. Iedereen die hiervan ten volle wil meegenieten als nieuwe commilito weze van harte welkom! Ut vivat, crescat, floreatque Plutonica! Hoc scripsit, Jeroen Van Hoof v. Maggie Corps- en clubpraeses Plutonica Nog meer nieuwe bezems (Maggie) 4

5 Familienieuws Op 27 juli 2006 werd ons oud-lid Ace de trotse moeder van Laurens. Laurens was bij de geboorte 49 cm groot en woog 3,460 kg. Wij wensen de ouders van harte proficiat! Praesidium Het heeft de Hoge Raad behaagd een praesidium aan te stellen voor het academiejaar Het resultaat is: Hoogpraesidium praeses: Jeroen Van Hoof v. Maggie vice-praeses: Peter Dirix v. Kosmos ab-actis: Jorgen Colsoul v. Chaos quaestor: Sarah Vangindertael v. Thatcher maior schachtorum: Stijn Conings v. Pan Uitgebreid bestuur cantor: Mathias Van Aken v. Knorr domina morum: Ingrid Joossens v. Tipsie garde en vertor: Artois magister reticularum: Peter Dirix v. Kosmos kapittelheer bij de OAB: Jeroen Van Hoof v. Maggie Colofon Hoofdredactie: Kosmos Eindredactie: Kosmos Vormgeving: Kosmos Redactie: Kosmos, Chaos, Pan, Maggie, Kim en Huppel Censuurcommissie: Kosmos en Chaos Wekelijkse aanpassing: 5

6 Plutodinges Plutonica is dood, leve Neptunica! Op 24 augustus 2006 degradeerde het 26 e congres van de Internationale Astronomische Unie onze naamgever Pluto van planeet tot dwergplaneet en zo is de buitenste planeet van ons zonnestelsel nu Neptunus. Pluto is zelfs niet eens de grootste of verste dwergplaneet, die eer gaat (voorlopig) naar het hemellichaam dat tot er een definitieve naam gevonden is, Xena genoemd wordt (naar de pseudomythologische figuur uit de gelijknamige tvserie, niet zoals u waarschijnlijk dacht, naar de kat van Chaos en Kim). Maar niet getreurd, er zijn nog genoeg redenen om een onze oorspronkelijke, enigszins ingeburgerde naam te behouden. Hier een overzichtje van een aantal begrippen waar pluto- in voorkomt: - Pluto was het Romeinse equivalent van de Griekse god Hades en dus de god van onderwereld. Zijn naam is verwant met die van de Griekse godheid Ploutos, de god van de rijkdom. Deze naam is metonymisch afgeleid van het Oudgriekse woord voor rijkdom, πλούτος. - Van dezelfde Griekse stamt het woord plutocratie, niet de heerschappij der Plutonicanen, maar de heerschappij van het grootkapitaal. Plutocraten zijn aanhangers van de heerschappij van het grootkapitaal. Plutolatrie is de aanbidding van rijkdom, terwijl plutomanen het waanidee hebben dat ze rijk zijn. Plutonomie is de studie van het beheer van immense kapitalen. - Uit de geologie stammen de termen plutoniet (dieptegesteente) en plutoon (inpersing van magma in de aardkorst). Plutoniet wordt ook plutonisch gesteente genoemd. - Het plutonisme is de leer die de vorming van de Aarde aan het vuur toeschrijft, met name de leer die wel een gloeiend vloeibare aardkern aanneemt, maar het ontstaan van de gebergten door langzame werking van de natuurkrachten verklaart. Het tegengestelde is neptunisme, een theorie die zegt dat alle gesteenten zich uit water hebben afgezet. Een plutonist is een aanhanger van het plutonisme. - Pluto is natuurlijk ook de in 1930 ontdekte dwergplaneet in ons zonnestelsel en verder de naam van de hond uit Walt Disneys Mickey Mouse. - In ons zonnestelsel vind je ook nog plutino s, planetoïden die qua baan met Pluto te vergelijken zijn. De term plutonen voor dwergplaneten die verder van de Zon staan dan Neptunus, heeft het voorlopig niet gehaald. - Ook op ons schild kan je plutonium terugvinden, een kunstmatig bereid scheikundig element met atoomnummer 94 en symbool Pu (waarvan de letters in ons clubmonogram komen). Het wordt gebruikt in kernbatterijen voor pacemakers en als splijtstof in kernwapens. - Ten slotte zijn Plutonicanen de geweldige leden van de Limburgse Hoogstudentenclub en het academisch corps Plutonica in Leuven, waarvan dit Plutonicaantje het clubblaadje is. Voilà, na een grondige studie van de Academia Plutonicana lijkt het de bevoegde instanties niet imperatief dat u in de toekomst het Plutonicaantje Neptunicaantje leest. Hoc scripsit, Kosmos 6

7 Verbroedering Plutonica-Caeruleus Zaterdag 8 juli 2006 was de zonnige zomerdag waarop Plutonica en Caeruleus hadden afgesproken om samen een minder bekend stadje onveilig te maken. Nadat de besturen van vorig academiejaar besloten hadden te verbroederen, was Diest uit de bus gekomen als stad halfweg tussen Leuven en Diepenbeek. Net voor de middag kwamen beide clubs vergezeld van een aantal commilitones van Castrum samen aan het station van Diest. Omdat in het zicht van een terras staande wachten nogal idioot is, werd er aan het stationsbuffet al een eerste lading van het plaatselijke Gildebier verzet. Toen alle delegaties voltallig waren, trok de hele groep naar de Lodge voor een middagmaal. We hadden hier ook afgesproken met onze gids Stefaan Van den Eynde. Ongeveer alle heren (op Haggis na, die voor de pasta ging) verorberden een bizonsteak. Het vermoeden bestaat dat bizons sinds die middag een bedreigde diersoort zijn geworden. Vervolgens trokken we naar het begijnhof, waar een Diesterse stadsgids ons al stond op te wachten. De brave man leidde ons rond door de smalle straatjes en besteedde naast de structuur van het begijnhof en de architectuur ook aandacht aan de geschiedenis van de begijnen in het algemeen en de Diesterse begijnen in het bijzonder. De tocht bracht ons naast de gewone woonhuisjes ook langs het gasthuis, het pesthuis en de begijnhofkerk. In de kerk bevonden zich een aantal kunstwerken van Zuid-Nederlandse renaissancemeesters, waarbij de gids terecht zijn afkeur uitsprak over het laten verloederen van deze werken door de eigenaar van de kerk, het Diesterse OCMW. We konden ook een van de origineel bemeubelde begijnenhuisjes bezichtigen. De grootte van de alkoven bezorgde menig commilito spontaan rugklachten. We eindigden bij de kruidtuin van het begijnhof. Stefaan nam vervolgens over en startte met een kort woordje over de symboliek die boven elke buitendeur te vinden was. Vervolgens nam hij ons mee naar een huisje dat hij zelf ging opknappen. Opnieuw werden we met verstomming geslagen door de kleinheid van de oorspronkelijke alkoof. Onze machinist (Knorr) Het was een hete dag en het werd dus tijd om de kelen te smeren. Daarom trokken we met zijn allen naar de Markt, waar we op een gezellig terrasje van een ex-clubstudent enkele Gildebiertjes nuttigden met kermisbeats op de achtergrond. Daarna trokken we terug naar het begijnhof om de 7

8 verbroederingscantus voor te bereiden. Een lichte maaltijd diende om toch nog een extra fond te leggen voor de rest van de avond. De beide clubsenioren traden binnen en de gezamenlijke clubavond ging van start. Vermits er geen pils van het vat was, maar wel Westmalle Triple, Gildebier en kriek, beloofde deze avond verkeerd af te lopen. Vooral Artois en Kosmos goten sloten Westmalle naar binnen. Tijdens het eerste deel, dat onder het coseniorschap van Bleu en Maggie verliep, werden het Vazelied en het Danslied aangeleerd door Bleu en Die Drie Reiter door onze machinist Knorr. Na een kort tempus volgden er nog twee delen, waarbij elke praeses een stuk voor zijn rekening nam. Het duo nam de fatale beslissing Artois aan te duiden als zedenmeester. Zo mochten o.m. Haggis en FTA een Mechelse doen en kreeg Maggie een kangoeroe cadeau. Het eerste hoogtepunt was de installatie van een nieuw Ordebestuur. Herr W. werd bij acclamatie aangeduid als nieuwe grootmeester. Hij kreeg het gezelschap van de herauten Artois en Llama. De weinige andere cafégangers bekeken ons intussen maar met een scheef oog en verlieten het estaminet dan ook spoedig. De climax van de avond was de ondertekening van de verbroederingsakte. Kosmos lichtte de akte even toe en las vervolgens de tekst voor. Daarna zetten Maggie, Kosmos, Llama en Bleu respectievelijk namens het praesidium en de stichters van hun club hun handtekening onder de akte. Dan dronken de ondertekenaars nog een Ave Confrater met elkaar. Vervolgens werd stilaan afgerond omdat vooral een deel van de Plutonicadelegatie ein wenig schief geladen was. Het gestamp van de schoenen op de Diesterse kasseien inspireerde enkele commilitones nog tot het zingen van enkele marsliederen. Ten slotte vertrokken de wagens terug richting Diepenbeek en Leuven, al dan niet met een absoluut noodzakelijke pitsstop waarbij Chaos nog even de barmhartige samaritaan uithing. De verbroederingsdag was zeker de moeite en staat ongetwijfeld in meer of minder vage toestand in de geest van de aanwezigen gegrift. Maggie Ondertekening van de verbroederingsakte 8

9 9

10 Dixit... / Scripsit... Chaos: Ik stel me Maggie al in strooien rokje voor... Maggie tegen Chaos: Gij hebt wel een heet gat! Kosmos tegen Haggis: Ge blijft van mijne flosj af! Maggie tegen Pan: Stijn, gaan we nog niet slapen? Maggie: Dat zit er toch wel diep in hoor! Maggie: Awel, Viper, ik kom nooit langs achter, altijd langs voor! Kosmos: Hoe, gij neemt een vent in huis? Chaos: Ja, ik heb het met drie vrouwen geprobeerd en dat is niks geworden... Herr W. tegen Bambi: Schat, help me een keer met aankleden, vooral met het kruis. Macht corrumpeert. Absolute macht corrumpeert absoluut. En terecht! 10

11 Kalender vrijdag 1 september 2006: verjaardagsfeestje Kosmos en Revue, hct, sc, io. maandag 4 september 2006: cantus Wagetol, hct, pc, o vrijdag 22 september 2006: Ambiorix, hct, pc, o maandag 25 september 2006: opening Sint-Pieterskerk, 9.45 hct / Universiteitshallen hct, pc, o maandag 25 september 2006: Ambiorix, hct, pc, io dinsdag 26 september 2006: kennismakingsavond I + Ambiorix, hct, pc, io zaterdag 30 september 2006: cantus afspreken met Pan maandag 2 oktober 2006: clubavond + Ambiorix, hct, pc, io maandag 9 oktober 2006: clubavond + Ambiorix, hct, pc, io maandag 16 oktober 2006: kennismakingsavond Ambiorix, hct, pc, io vrijdag 20 oktober 2006: dies Ambiorix, hct, pc, ho [meer info volgt] De kalender wordt regelmatig aangevuld op onze website. Het definitieve programma voor het tweede trimester zult u dan ook spoedig vinden op Het Gasthof in het begijnhof van Diest (locatie van de verbroedering met Caeruleus) 11

12 Adressen Dirk Coelmont Kruindersweg 43/2, 3630 Eisden 0485/ Jorgen Colsoul Bankstraat 119, 3000 Leuven 0496/ Stijn Conings Groenveldstraat 61/02.03, 3001 Heverlee 0486/ Petra Cuppens Erpsestraat 38, 3070 Kortenberg 0496/ Dimitri De Meyer Tweewaterstraat 1, 3000 Leuven 0496/ Peter Dirix Tiensevest 90/6, 3000 Leuven 0496/ Mattias Dreher Willemsstraat 4, 3000 Leuven 0498/ Laurent Fourny Boondaalsesteenweg 529, 1050 Elsene 0477/ Steven Janssen Koning Albertlaan 160, 3010 Kessel-Lo 0486/ Ingrid Joossens Kapelsesteenweg 445, 2180 Ekeren 0477/ Kristof Kinschots Koningsstraat 241, 1210 Sint-Joost-ten-Node 0479/ Marieke Koene Hoogstraat 1 (3), 3680 Neeroeteren 0472/ Lien Loonbeek Molenveldstraat 57, 3440 Zoutleeuw 0479/ Tom Peeters Blijde-Inkomststraat 136, 3000 Leuven 0494/ Barbra Roggeman Ruyseveltslei 42, 2950 Kapellen 0478/ Jan Schenkel Veldstraat 1/4, 9300 Aalst 0477/ Mathias Van Aken Bisschoppenhoflaan 299/6, 2100 Deurne 0486/ Wouter vd Meersch Krijgslaan 3, 9000 Gent 0486/ Sarah Vangindertael Struikenbos 5, 3040 Neerijse 0478/ Jeroen Van Hoof Pater Perquylaan 19, 3001 Heverlee 0486/ Katleen Van Roy Pierre De Costerstraat 119, 1190 Vorst 0476/ Epost: Absent Ace Bastos Chaos Elvos Frustrée Helmut Kapi Knorr Kosmos Lesbos Libido Maggie Pan Rhodos Silence Tatoe Thatcher Tipsie Vespa Virtu

13 Wist ge dat... Mei er alweer een derde editie van de nieuwe Vlierbeekfeesten is doorgegaan?... Air verkozen is tot nieuwe Verbondspraeses?... hij als enige kandidaat nog vijf stemronden nodig had om een meerderheid te krijgen?... de laatste rond het papier op was?... iedereen dan mondeling mocht gaan stemmen bij de voorzitter van de kiescommissie (Frank Judo)?... Kosmos en Maggie daarna ook nog binnengevallen zijn op de cantus van Ganges?... het ook nog Kremlin Fuifski was die avond?... we tevergeefs op het Sovjetvolkslied gewacht hebben?... de Brugse volgend jaar ook in de Ambi zit?... de Confrater namelijk volgende week zijn afscheidsfeest viert?... Brestig verkozen is tot senior seniorum?... het binnendraaien van Fanta een paar jaar geleden dan toch zijn vruchten afgeworpen heeft?... er voor de eerste keer sinds 1993 niemand van de Brabantse Gilde in het SK-bestuur verkozen is?... er nog een aantal nieuwe senioren verkozen zijn: Heewiet (Artemis), Grimm (Lovania), Margi (Sinjoria), Ratzi (Ons Hageland), Bleit (Payottenland), Den Böwkser (Fraternitas), Fanusi (Brugse), Paal (Reuzegom), Boris (Geelse), Tukkie (Waregemse), Laweit (Aphro), Gebbel (ZOV), Visker (Meense), Soutien (Club XIII), Tekkel (Fanfare), Omnia (Meetjesland), Spons (VV), Chiwawa (Canard), Sméagol (West-Vlaamse Gilde) en Zidane (Lange Wapper)?... Tipsie tegenwoordig heel Europa afreist voor haar werk?... ook Knorr nu zijn eigen website heeft op het adres zelfs Frank Judo de middeleeuwen achter zich gelaten heeft en te vinden is op wij vrezen dat de Apocalyps zeer nabij is?... Vespa en Piet in maart 2007 gaan trouwen?... we hen al vast een dikke proficiat wensen?... de slotcantus van het KSC redelijk chaotisch was?... er dan buiten bijna al Brabantse clubs ook nog bezoek was van Maggie, Sinjoria, de Oilsjterse, Fortuna, Aphrodite, Caravan, Club XIII en Sororitas?... Papyrus senior van de Brabantse verkozen is?... het KSC dit jaar maar één functie heeft (Huppel als quaestor)?... het ook voor het eerst sinds 1997 is dat Endivia niet meer vertegenwoordig is in het bestuur?... Maggie en Bleu naar de F-dag van Castrum geweest zijn?... ze samen met de familie Malfait (o.m. Kongo en Kwatta) de competitie gewonnen hebben?... die onder meer bestond uit paalwerpen, steenstoten, hamerslingeren, touwtrekken en bierbakken tillen?... ze eigenlijk recht hadden op een vat De Koninck?... ze dat (terecht) maar snel ingewisseld hebben voor een sterkebierenset?... Caeruleus op de gastencantus een nieuwe schacht gedoopt heeft?... Goebbels gaat trouwen met Anneleen?... Puree vader gaat worden?... Pan op 1 september begint les te geven aan het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht?... de overdrachtscantus wederom begeleid werd door Knorr op de accordeon?... Kosmos er van het begin weer goed invloog?... hij 'kans'kaartjes gemaakt had?... vooral Maggie daar het slachtoffer van was?... die ook willekeurig uitgedeeld werden?... het vat dus voor de overdracht af was?... Maggie de nieuwe senior is?... we twee Fransen op bezoek hadden?... de Marseillaise weerklonken heeft in het Verbondskot?... we daarna nog op de cocktailavond van Lovania en Ons Hageland beland zijn? 13

14 Juni Edith bij IBM gaat werken?... Tipsie een appartement gekocht heeft in Wilrijk?... Nele en Bart een jaar gaan rondtrekken door Zuid-Afrika, Thailand en Australië?... Professor (Janklaas) en Baxter op 16 juni de trotse ouders werden van Roeland?... Tatoe haar amandelen moet laten verwijderen?... ze wel met grote onderscheiding geslaagd is op haar eerste jaar bestuurskunde?... ze bovendien ook nog op de 5e plaats staat op de CD&V-N-VA-lijst in Kapellen?... Philip er acht opnieuw heeft?... Tipsie blijkbaar een grote voetbalfanaat is?... ze nochtans nooit van Beckenbauer of Cruijff gehoord had?... we nog eens gezellig samen gaan eten zijn in de Timory?... het eten goed maar de bediening iets minder was? Juli Absent, Icy en Herpes geslaagd zijn?... Camionette haar proclamatie gemist heeft, maar er waarschijnlijk zes opnieuw heeft?... Fanta door zou zijn op zijn vakken van het eerste jaar?... Bond afgestudeerd is met grote onderscheiding?... ook Thatcher afgestudeerd is?... Huppel drie vakken en een paper opnieuw heeft?... iedereen op vakantie is?... Vespa en Piet naar Spanje zijn, Huppel op Kos, Strike op Korfoe, Camionette in Mexico en Thatcher naar Guatemala en Honduras?... Chaos, Kim, Kosmos en Huppel zich airco aangeschaft hebben?... Chaos autoruit is ingeslagen?... ze zijn pda met gps gestolen hebben?... Plutonica en Caeruleus blijkbaar wel in een studentenliederboek staan?... het niet de KVHV-codex is?... u zich de Florex maar eens moet aanschaffen?... zelfs ons nieuwe clublied er al instaat? Augustus Moeder Isca zou heropgericht worden?... Puree vader geworden is van Nick?... Knorr een appartement in Deurne gekocht heeft?... ook Herr W. en Bleu zich een huis aangeschaft hebben?... de zomerbarbecue bij Tatoe zoals elk jaar weer dik in orde was?... er ook weer aan nagelkloppen en haidi-haido gedaan is?... een aantal mensen dan ook weer bien cuit waren (Herr W, Chaos, Tipsie)?... Maggies contract op de VUB niet verlengd is?... u hem dus altijd een andere job mag aanbieden?... Jaco een nieuw schild voor ons heeft laten fabriceren?... u het kan gaan bewonderen in de Ambi?... Thatcher de nieuwe term zipfelhoer gelanceerd heeft?... een zipfelhoer iemand is die niet enkel met zijn beste vrienden, maar met iedereen die hij of zij kent in het studentenleven, zipfels uitwisselt?... de Brugse en de Kortrijkse het komende academiejaar ook in de Ambi zitten?... de Oostendse naar de Pero zou verhuizen?... u Tatoe online kan vinden op Kuikentje binnenkort met zijn vriendin Liselore van Aalst naar Gent verhuist?... Peter Verboven gaat werken bij DeLoitte? 14

Jaargang 12 Nr. 29 September 2005

Jaargang 12 Nr. 29 September 2005 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 12 Nr. 29 September 2005 Verantw. uitgever: Ingrid Joossens, Frans Vermeylenstraat 14, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Praeses

Nadere informatie

Jaargang 10 Nr. 25 Augustus 2004

Jaargang 10 Nr. 25 Augustus 2004 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 10 Nr. 25 Augustus 2004 Verantw. uitgever: Lien Loonbeek, Maria Van Belstraat 13, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Praeses

Nadere informatie

Jaargang 9 Nr. 21 September 2003

Jaargang 9 Nr. 21 September 2003 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven 2 e lustrum 1993-2003 Jaargang 9 Nr. 21 September 2003 Verantw. Uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/6, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar.

Nadere informatie

Jaargang 16 Nr. 44 December 2009

Jaargang 16 Nr. 44 December 2009 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 16 Nr. 44 December 2009 Verantw. uitgever: Jeroen Van Hoof, De Smet de Nayerlaan 520, 1020 Laken Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal

Nadere informatie

Gala- Plutonicaantje. Blad van de LHC Plutonica Academisch Corps te Leuven

Gala- Plutonicaantje. Blad van de LHC Plutonica Academisch Corps te Leuven Gala- Plutonicaantje Blad van de LHC Plutonica Academisch Corps te Leuven V.U. : Lien Loonbeek Maria Van Belstraat 13, 3000 Leuven Extra uitgave Jaargang 11 nr. 26 15 oktober 2004 Praeses dixit Waarde

Nadere informatie

Jaargang 11 Nr. 28 Juni 2005

Jaargang 11 Nr. 28 Juni 2005 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 11 Nr. 28 Juni 2005 Verantw. uitgever: Lien Loonbeek, Molenveldstraat 57, 3440 Zoutleeuw Verschijnt driemaal per jaar. Praeses dixit

Nadere informatie

Jaargang 14 Nr. 37 December 2007

Jaargang 14 Nr. 37 December 2007 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 14 Nr. 37 December 2007 Verantw. uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/6, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal Waarde

Nadere informatie

Jaargang 12 Nr. 32 April 2006

Jaargang 12 Nr. 32 April 2006 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 12 Nr. 32 April 2006 Verantw. uitgever: Ingrid Joossens, Frans Vermeylenstraat 14, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal

Nadere informatie

Gala- Plutonicaantje. Blad van de LHC Plutonica Academisch Corps te Leuven

Gala- Plutonicaantje. Blad van de LHC Plutonica Academisch Corps te Leuven Gala- Plutonicaantje Blad van de LHC Plutonica Academisch Corps te Leuven V.U.: Ingrid Joossens, Frans Vermeylenstraat 14, 3000 Leuven Extra uitgave Jaargang 12 nr. 30 14 oktober 2005 Praeses dixit Geachte

Nadere informatie

Jaargang 15 Nr. 41 December 2008

Jaargang 15 Nr. 41 December 2008 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 15 Nr. 41 December 2008 Verantw. uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/02.02, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal Waarde

Nadere informatie

Jaargang 9 Nr. 19 December 2002

Jaargang 9 Nr. 19 December 2002 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 9 Nr. 19 December 2002 Verantw. Uitgever: Peter Dirix, J.P. Minckelersstraat 53/503, 3000 Leuven Verschijnt in april, juli en december.

Nadere informatie

Jaargang 18 Nr. 47 Januari 2012

Jaargang 18 Nr. 47 Januari 2012 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 18 Nr. 47 Januari 2012 Verantwoordelijke uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/02.02, 3000 Leuven. Verschijnt tweemaal per jaar. Praeses

Nadere informatie

Jaargang 14 Nr. 38 April 2008

Jaargang 14 Nr. 38 April 2008 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 14 Nr. 38 April 2008 Verantw. uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/6, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal Waarde commilitones,

Nadere informatie

Jaargang 6 nr. 12 December 1999. PRIJS: 20 BEF 1,20 ƒ 0,50. Clubblad van de L.H.C. Plutonica V.U.: Peter Dirix, Parkstraat 223 (37), 3000 Leuven

Jaargang 6 nr. 12 December 1999. PRIJS: 20 BEF 1,20 ƒ 0,50. Clubblad van de L.H.C. Plutonica V.U.: Peter Dirix, Parkstraat 223 (37), 3000 Leuven Jaargang 6 nr. 12 December 1999 PRIJS: 20 BEF 1,20 ƒ 0,50 Clubblad van de L.H.C. Plutonica V.U.: Peter Dirix, Parkstraat 223 (37), 3000 Leuven 1 Praesides dixerunt Waarde commilitones, het is kalmer geworden

Nadere informatie

Cicero Cicer 1 2008-2009 nr.

Cicero Cicer 1 2008-2009 nr. nr.1 Cicero 2008-2009 Het clubcafé Ons clubcafé en afspreekplaats voor de meeste activiteiten is café Den Draver met onze lieve meter Christientje achter de toog. Vanuit het Rabot (KaHo): Sla rechtsaf

Nadere informatie

Sponsordossier. Beste lezer

Sponsordossier. Beste lezer Sponsordossier Beste lezer Met dit dossier geven we u graag wat extra uitleg over wie wij zijn, wie onze doelgroep is en welke activiteiten wij doorheen het academiejaar organiseren. U ontdekt ook waarom

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 16 December 2001

Jaargang 8 Nr. 16 December 2001 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 8 Nr. 16 December 2001 Verantw. Uitgever: Peter Dirix, Parkstraat 223/37, 3000 Leuven Praeses dixit Waarde commilitones, aan mij is

Nadere informatie

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt.

Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Titel 1: De Vereniging STATUTEN APOLLO Aan allen die nu zijn en later wezen zullen, Onze Groet. Het Praesidium heeft aangenomen en wij bekrachtigen hetgeen volgt. Art. 1. Studentenclub Apollo, hierna Apollo

Nadere informatie

Jaargang 11 Nr. 27 Januari 2005

Jaargang 11 Nr. 27 Januari 2005 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 11 Nr. 27 Januari 2005 Verantw. uitgever: Lien Loonbeek, Maria Van Belstraat 13, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Praesidium

Nadere informatie

Jaargang 13 Nr. 35 April 2007

Jaargang 13 Nr. 35 April 2007 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 13 Nr. 35 April 2007 Verantw. uitgever: Jorgen Colsoul, Bankstraat 119, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal Waarde

Nadere informatie

Russian Roulette. Beste prosenioren, praeses, commilitones, oud-leden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen,

Russian Roulette. Beste prosenioren, praeses, commilitones, oud-leden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen, Beste prosenioren, praeses, commilitones, oud-leden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen, Hier de een verslag van de voorbije maand. Het was een maand vol geniale activiteiten,

Nadere informatie

E-Files. September 2014. www.e-kring.be

E-Files. September 2014. www.e-kring.be E-Files September 2014 www.e-kring.be Praeses Dixit Beste E'ers De vakantie is nog maar juist begonnen (zo lijkt het mij toch) en de lessen beginnen weeral. Veel te kort die vakantie, zeker voor de mensen

Nadere informatie

Het praeseslint wordt boven de jas over de rechterschouder gedragen, met het schild op de borst.

Het praeseslint wordt boven de jas over de rechterschouder gedragen, met het schild op de borst. CASTRUM COULEUR WAPENSCHILD Het wapenschild van Castrum heeft de vorm van het heraldisch Vlaams schild. Het heeft een faas aan het hoofd in zilver met de wapenspreuk VIVAMUS AD CODICEM daarop aangebracht

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon

Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon Op dinsdagnamiddag 2 september 2014 beleefden we samen met onze klas (7CZR) een aangenaam stadspel in Aalst. De zon was van de partij en iedereen

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Vernieuwingen. Commilitones probleem. Beste Pro senioren, ouwe zakken, bestuursleden en commilitones,

Vernieuwingen. Commilitones probleem. Beste Pro senioren, ouwe zakken, bestuursleden en commilitones, Beste Pro senioren, ouwe zakken, bestuursleden en commilitones, Zoals jullie alreeds weten heb ik mij kandidaat gesteld voor praeses 2014-2015 van Manu Juvanta te worden. Gisteren heeft onze AV plaatsgevonden.

Nadere informatie

Periode Zomer 2007 maand juli. Periode Zomer 2007 maand augustus. 03 06 augustus 2007 (leeftijd van 8 10 jaar) Adventure Ardennen

Periode Zomer 2007 maand juli. Periode Zomer 2007 maand augustus. 03 06 augustus 2007 (leeftijd van 8 10 jaar) Adventure Ardennen 1. Informatie over kampen 2006 Na de kampencommissie van 3 september 2006 kunnen we weeral zeggen dat we een leuke zomer achter de rug hebben met fantastische kampen. Aan deze kampen zijn er veel herinneringen

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW

H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW H U I S H O U D E L I J K R E G E L E M E N T G E O S L E U V E N VZW 1. BEPALING EN DOEL Artikel 1: Geos is de vereniging van studenten geologie verbonden aan de afdeling Geologie van het departement

Nadere informatie

Statuten studentenclub Acantha

Statuten studentenclub Acantha Statuten studentenclub Acantha I. Doel Art. 1: Studentenclub Acantha is een feitelijke vereniging. Cf. appendix Art. 2: De vereniging heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze

Nadere informatie

Jaargang 10 Nr. 24 April 2004

Jaargang 10 Nr. 24 April 2004 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 10 Nr. 24 April 2004 Verantw. Uitgever: Peter Dirix, Tiensevest 90/6, 3000 Leuven Verschijnt driemaal per jaar. Scriptor scripsit Waarde

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

Jaargang 15 Nr. 43 Augustus 2009

Jaargang 15 Nr. 43 Augustus 2009 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven Jaargang 15 Nr. 43 Augustus 2009 Verantw. uitgever: Jeroen Van Hoof, De Smet de Nayerlaan 520, 1020 Laken Verschijnt driemaal per jaar. Editoriaal

Nadere informatie

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte!

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! 1 begint meer en meer op een echte te lijken! Lange grijze haren worden eraan toegevoegd doordat we de eerder gescheurde

Nadere informatie

Kalender. Dinsdag 12 Februari Duvelnight @ Déli. Woensdag 13 Februari Infosessie LOUD. Donderdag 14 Februari Terras @ Atrium.

Kalender. Dinsdag 12 Februari Duvelnight @ Déli. Woensdag 13 Februari Infosessie LOUD. Donderdag 14 Februari Terras @ Atrium. Kalender Het enige echte Dinsdag 12 Februari Duvelnight @ Déli Woensdag 13 Februari Infosessie LOUD Donderdag 14 Februari Terras @ Atrium Editie 14 - jaargang 10 2007-2008 Wie zijn ze? Wat doen Voorwoord

Nadere informatie

Het event vindt plaats op ons departement, zodat u uw bedrijf in een gemoedelijke sfeer kunt voorstellen aan onze studenten.

Het event vindt plaats op ons departement, zodat u uw bedrijf in een gemoedelijke sfeer kunt voorstellen aan onze studenten. 24 februari 2011 Job- en stage-event Hogeschooll Gentt Departtementt Toegepastte Ingeniieurswettenschappen Woord vooraf Geachte heer, Geachte mevrouw, Met trots stellen wij van de studentenvereniging Hermes

Nadere informatie

STATUTEN DER FEITELIJKE VERENIGING MEISJESSENIORENKONVENT LEUVEN

STATUTEN DER FEITELIJKE VERENIGING MEISJESSENIORENKONVENT LEUVEN STATUTEN DER FEITELIJKE VERENIGING MEISJESSENIORENKONVENT LEUVEN Preambule Er komen in de wereldgeschiedenis slechts weinig menselijke organisaties voor aan wie het gegeven is te kunnen bogen op een ononderbroken

Nadere informatie

Linda van Rijn. De Jaarclub

Linda van Rijn. De Jaarclub Linda van Rijn De Jaarclub 1 Wat was er mis met een reünieweekend op Gran Canaria? Hugo Hoograven keek zijn vriendin aan en grijnsde. Wie zei ook alweer: Als ik snowboots moet meenemen op vakantie, dan

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HOOGSTUDENTENCLUB MOEDER MALHEUR

HOOGSTUDENTENCLUB MOEDER MALHEUR HOOGSTUDENTENCLUB MOEDER MALHEUR MOEDER MALHEUR, een jonge en ambitieuze studentenclub met een beloftevolle toekomst. Even voorstellen 1) Wat is MOEDER MALHEUR? MOEDER MALHEUR is een hoogstudentenclub

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013. Academisch jaar 2013-2014. School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Intro Guide zomer 2013 Academisch jaar 2013-2014 School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University 5 Introductieperiode 6 Verplichte Studie Introductie Dag 7 TOP

Nadere informatie

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend.

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432172 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

Opdracht 1. Opdrachten tijdsbeleving

Opdracht 1. Opdrachten tijdsbeleving Opdrachten tijdsbeleving Opdracht 1 De volgende vragen kunnen je helpen storende factoren in je tijdbeheer te herkennen. Vul de tabel in en tel de totalen op: Uitspraken over je thuissituatie Mijn telefoon

Nadere informatie

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER DOSSIER >>> Wat is een DOSSIER goede papa? 42 PSYCHOLOGIES MAGAZINE april 2014 Beter in je vel op het werk Nu de strenge maar afwezige vader definitief heeft afgedaan is het voor papa s zoeken naar een

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Suriname Voorwoord Ik houd mijn werkstuk over het land Suriname. Ik heb het onderwerp gekozen omdat mijn oom uit Suriname komt en ik het daarom ook een heel interessant land vind waar ik graag meer over

Nadere informatie

Beste Irioka-fans, prosenioren, praeses, commilitones, oudleden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen,

Beste Irioka-fans, prosenioren, praeses, commilitones, oudleden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen, Beste Irioka-fans, prosenioren, praeses, commilitones, oudleden, oud-studenten, schachten, zeer bevriende lezers en lezeressen, Dit is de eerste Irioka Times van het nieuwe jaar. Met veel enthousiasme

Nadere informatie

De ROeTSJer. Alle nieuwtjes over ROeTSJ, kern van jong-kvg Leuven. Driemaandelijks magazine jaargang 5 Aflevering 1

De ROeTSJer. Alle nieuwtjes over ROeTSJ, kern van jong-kvg Leuven. Driemaandelijks magazine jaargang 5 Aflevering 1 De ROeTSJer 5 Alle nieuwtjes over ROeTSJ, kern van jong-kvg Leuven Driemaandelijks magazine jaargang 5 Aflevering 1 v.u.: Els & Vera Van Brusselt, Kardinaal Mercierlaan 22, 3001 Heverlee Wat kan je in

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen.

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen. Joh. 4, 13-15 Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, 14 maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden

Nadere informatie

Statuten HSC Dionysus

Statuten HSC Dionysus Statuten HSC Dionysus 1 Algemeen Art. 1: Hoogstudentenclub Dionysus heeft als doel het op regelmatige basis organiseren van studentikoze activiteiten. Art. 2: HSC Dionysus maakt deel uit van het Seniorenkonvent

Nadere informatie

SPORTDAG KOKO NASCHOOLSE KINDEROPVANG

SPORTDAG KOKO NASCHOOLSE KINDEROPVANG Van de redactie Het is weer winter. Het competitieseizoen is weer afgelopen, clubkampioenschappen jeugd en senioren zijn weer geweest. Kortom tijd voor kerst. Namens de redactie fijne feestdagen allemaal

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Non smoking sponsor. Posted on 4 december 2012 by Yvonne

Non smoking sponsor. Posted on 4 december 2012 by Yvonne Non smoking sponsor Posted on 4 december 2012 by Yvonne Hoe geweldig het ook is op Orchid Garden, het heeft natuurlijk twee kanten.. Deze school had er niet hoeven zijn als er niet zo verschrikkelijk veel

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen.

1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. PHT statuten (revisie mei 2012) 1. Algemeen 1.1. PHT - ofwel Pinteuh Hoereuh Tetteuh - is een vereniging voor studenten, oud-studenten en sympathisanten in Antwerpen. 1.2. PHT heeft tot doel haar leden

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS: IK HAD NOG NOOIT GEHOORD HOE GOUD KLINKT, MAAR IK WIST HET METEEN: DIT MOET HET ZIJN!

8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS: IK HAD NOG NOOIT GEHOORD HOE GOUD KLINKT, MAAR IK WIST HET METEEN: DIT MOET HET ZIJN! 1 E J A A R G A N G N U M M E R 4 W W W. V E R T R E K N L. N L H E T M A G A Z I N E V O O R W O N E N, W E R K E N E N L E V E N I N H E T B U I T E N L A N D 8TIPS OVER BANKEN EN VERZEKERINGEN GOUDKOORTS:

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

nee Ja, ook Engels gedeeld appartement

nee Ja, ook Engels gedeeld appartement ID 124 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie Land (bestemming) Spanje Aan welke

Nadere informatie

Sponsordossier. Studentenclub Moeder Gutenberg. Grafische & Digitale Media

Sponsordossier. Studentenclub Moeder Gutenberg. Grafische & Digitale Media Sponsordossier Studentenclub Moeder Gutenberg Grafische & Digitale Media 2014-2015 Gutenberg overview Sponsordossier In dit document kunt u allereerst een voorstelling vinden van de studentenclub Moeder

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

Jezus zoekt ruzie. en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder

Jezus zoekt ruzie. en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder Jezus zoekt ruzie Inleiding Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader,

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds.

Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds. Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds. Evert Jan Hefting Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Zacheüs, oppertollenaar

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015)

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) Onze Leon maakt onze meisjes in de klas alvast heel gelukkig. Met deze 2 schminkpoppen kunnen we de schminkhoek zeker uitbreiden! Dank je wel

Nadere informatie

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Nijjoarsveziede 2013 Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. Henk Scholte en zien muzikoale pazzipant Bert Ridderbos En Thomasvaer

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Editie 15 - jaargang 16-2013-2014. Party Snacks & Bier. Deze middag voor Groep T. Palettencantus woensdag. Kom sporten voor Industria!

Editie 15 - jaargang 16-2013-2014. Party Snacks & Bier. Deze middag voor Groep T. Palettencantus woensdag. Kom sporten voor Industria! Editie 15 - jaargang 16-2013-2014 Party Snacks & Bier Deze middag voor Groep T Palettencantus woensdag Kom sporten voor Industria! Deze week: Kursusdienst p. 3 Sport p. 4 Ontspanning p. 6 Délibéré p. 7

Nadere informatie

Hiermee wens ik mijn kandidatuur in te dienen in het kader van de mutualistische bestuursverkiezingen en dit voor de kiesomschrijving:

Hiermee wens ik mijn kandidatuur in te dienen in het kader van de mutualistische bestuursverkiezingen en dit voor de kiesomschrijving: AANGETEKEND Datum,. Aan de Voorzitter van het Christelijk Ziekenfonds Leuven Platte-Lostraat 541 3010 Kessel-lo Betreft : Kandidatuurstelling inzake bestuursverkiezingen 2016 Geachte Voorzitter, Hiermee

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

Waarom is deze avond

Waarom is deze avond Waarom is deze avond Het doel Kinderen, vanavond ga ik jullie een verhaal vertellen wat mij lang geleden eens overkomen is. Of het iets goeds was, dat mij was overkomen? Ja het was iets goeds. Hoewel,

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

ID 370 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok

ID 370 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok ID 370 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Orthopedagogiek Land (bestemming) Spanje Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

het Leuvense SK en MSK laten van zich horen ons leuven @ den toog periodiek verschijnsel - jaargang 3 - nummer 11

het Leuvense SK en MSK laten van zich horen ons leuven @ den toog periodiek verschijnsel - jaargang 3 - nummer 11 het Leuvense SK en MSK laten van zich horen ons leuven @ den toog zaterdag 22 oktober 2005 periodiek verschijnsel - jaargang 3 - nummer 11 reacties / inschrijven / uitschrijven / einde Inhoudstafel de

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Bijgedragen door Johfrael Tuesday 14 April 2009 Laatst bijgewerkt op Tuesday 14 April 2009 in de Geest van Gebed Noveen tot de H. Teresia van het kindje

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

maandag januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1

maandag januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1 maandag 1 januari NIEUWJAARSDAG Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen. Psalm 1:1 Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, die nee zegt tegen hun verkeerde plannen. Als

Nadere informatie

Jaargang 9 Nr. 20 April 2003

Jaargang 9 Nr. 20 April 2003 Blad van de Limburgse Hoogstudentenclub Plutonica te Leuven 2 e lustrum 1993-2003 Jaargang 9 Nr. 20 April 2003 Verantw. Uitgever: Peter Dirix, J.P. Minckelersstraat 53/503, 3000 Leuven Verschijnt in april,

Nadere informatie

De schoolkrant. Onder redactie van groep 7a December 2012

De schoolkrant. Onder redactie van groep 7a December 2012 De schoolkrant Onder redactie van groep 7a December 2012 Hallo allemaal, Leuk dat je de eerste schoolkrant leest. We beginnen met het programma van de schoolkrant. 1. Het nieuws 2. Vermaak. 3. Interviews

Nadere informatie