Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid"

Transcriptie

1 Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid

2 blanc

3 Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel In samenwerkig met met de financiële steun van ES: Bijdragen tt de ntwikkeling van de werkgelegenheid dr het bevrderen van inzetbaarheid, ndernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en dr het investeren in menselijke hulpbrnnen ( Vrwrd en he de handleiding gebruiken Pagina

4 Euh gender, zei u? De Engelse term gender betekent meer dan alleen de letterlijke vertaling van geslacht. Gender verwijst niet naar de bilgische sekseverschillen, maar naar het sciale geslacht. Het gaat ver de nderlinge relatie tussen mannen en vruwen, ver welke eigenschappen mannelijk en vruwelijk zijn. Gender verwijst dus naar sciale verschillen tussen mannen en vruwen en is cultureel zeer sterk bepaald. Genderbewust ndernemen Een beleid waarbij elke persn binnen de nderneming berdeeld wrdt p cmpetenties, ls van het geslacht. Bij genderbewust ndernemen heeft men er wel aandacht vr dat vruwen vaker meilijkheden ndervinden bij drstrm, de cmbinatie werk en gezin dan mannen. Het bedrijf nderneemt acties m de belemmeringen die vruwen meer ervaren dan hun mannelijke cllega s, weg te werken Pagina Vrwrd en he de handleiding gebruiken

5 Inhudstafel Vrwrd Prjectverlp: En ten kwam C-efficiënt He deze handleiding gebruiken? Mdule 1 10 Het persneelsbeleid in kaart gebracht Mdule 2 35 Werving & Selectie van m/v talent en Salarisbeleid Mdule 3 61 Drstrm Mdule 4 83 Vrming & Training Mdule 5 93 Evenwicht Werk en Privé-leven Mdule Train-de-Trainer Dankwrd Brnnnen Vrwrd en he de handleiding gebruiken Pagina 5

6 Vrwrd Bedrijfsleiders zijn steeds p zek naar relevante infrmatie die het mgelijk maakt het management van hun nderneming te versterken. In dit verband zijn de lerende netwerken van Vka Kamer van Kphandel van nschatbare waarde. Deze frmule waarbij kleine, hmgene grepen van bedrijfsverantwrdelijken die p regelmatige tijdstippen samen kennis pden en expertise ruilen, werd de jngste jaren dr de Kamer verfijnd tt een buitengewn perfrmante methdiek. De peterschapsidee de grepjes wrden begeleid dr uitstekende en enthusisate mentrs vrmt de basis van het succes, evenals de penheid en bereidheid tt uitwisseling van inzichten en ervaringen. Deze praktische gids is gebaseerd p de ervaringen van 15 KMO s die deelnamen aan het begeleidingstraject naar een genderbewust persneelsbeleid van C-efficiënt. Het is een neerslag van het prces dat samen met de bedrijven drlpen werd naar aanleiding van de lancering van het m/v Charter, de kracht van een m/v balans. C-efficiënt als een cncrete invulling van het cncept lerend netwerk, dus. Gedurende het traject van C-efficiënt werd duidelijk dat de deelnemende bedrijven in het verleden reeds heel wat stappen ndernmen hadden p het vlak van een genderbewust HR-beleid: klein f grt, naargelang de eigen mgelijkheden, kennis en delstellingen. Het begeleidingstraject bevestigde de nd aan een praktische handleiding die de HR-manager f zaakverder zicht geeft p eenvudige, tepasbare methden en praktijkervaringen Deze gids is pgevat als een vlt tegankelijke leidraad die de HR-manager kan penslaan afhankelijk van de vraag ver een bepaald nderwerp: werving & selectie, drstrming, vrming & training, evenwicht werk-privéleven. Aarzel niet m cntact p te nemen met de prjectcördinatr van C-efficiënt bij Vka-Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen die je graag begeleidt en in cntact brengt met andere bedrijfsleiders f HR-manager die reeds acties ndernmen hebben. We hpen dat we met deze gids wat klaarheid kunnen scheppen in de mgelijkheden p vlak van genderbewust ndernemen en nieuwe wegen kunnen penen naar een genderbewust persneelsbeleid. Meer infrmatie ver de themata en delgrepen van de lerende netwerken van de Ost-Vlaamse Kamer, leest u p We wensen je een beiende reis! Karel Uyttersprt,Afgevaardigd Bestuurder Anne Knings, Prjectcördinatr C-efficiënt Pagina 6 Vrwrd en he de handleiding gebruiken

7 Prjectverlp En ten kwam C-efficiënt I Vrnderzek Bedrijfscultuur is bepalend vr carrière van de vruw! Tijdens het vrjaar 2005 ging VOKA Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen p zek naar de ndzakelijke randvrwaarden die meten vervuld zijn pdat vruwen aangebden carrièrekansen kunnen grijpen. Eveneens werd er gezcht naar gede vrbeelden van genderbewust persneelsbeleid inzake drstrm. We stelden een enquête p in samenwerking met het departement Bedrijfskunde Mercatr van de Hgeschl Gent. Via 47 vragen knden we peilen naar het prfiel van 745 vruwelijke bedienden uit 325 Ost-Vlaamse bedrijven en hun ervaringen met drstrmskansen in het bedrijf. De bedrijfscultuur is bepalend vr de carrière van de vruw. Een traditineel rllenpatrn in bedrijven remt de drstrm af van vruwelijke bedienden 71% van de respndenten wenst NIET deeltijds te werken. 20% is er zelfs van vertuigd dat dit hun carrière hypthekeert Het uitbesteden van huishudelijke taken heeft een duidelijke invled p de drstrmmgelijkheden. 68% van de vruwen met een petsvruw hebben al meer kans gehad m carrière te maken. Hebben ze, dr deze ntlasting van huishudelijke taken, zich meer kunnen teleggen p hun jb? Alhewel bijna de helft van de vruwen er zich van bewust zijn dat netwerking belangrijk is, maakt 28% er tch geen gebruik van. Geen tijd is de meest pgegeven reden. Het nderzek tnt echter een rechtstreeks verband tussen netwerking en de kans p drstrm De resultaten werden gebundeld in het vrnderzek He vruwelijke bedienden in km s in Ost-Vlaanderen de drstrmmgelijkheden ervaren. Het rapprt kan pgevraagd wrden bij Vka-Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen. II Begeleidingstraject HR-verantwrdelijken 15 km s werden gedurende 12 sessies begeleid en ingewijd in de verschillende aspecten van genderbewust persneelsbeleid. Van nvember 2005 tt september 2006 kwam de grep maandelijks samen rnd HR- thema s die ze zelf tijdens de startdag hadden vastgelegd. Al snel werd duidelijk dat het niet enkel ging m het streven naar een beter m/v evenwicht bij het aanwerven en drstrmen van (vruwelijk) persneel. Vandaag de dag is het evenwicht werk-privéleven belangrijker dan it, vr het persneel én het bedrijf. Het leven van alledag, het gezin, kinderpvang en vrijetijdsbesteding winnen aan belang. Ok bedrijven hebben hier steeds meer aandacht vr, met als gevlg gemtiveerder persneel en een uitstraling als aantrekkelijke werkgever. Vrwrd en he de handleiding gebruiken Pagina

8 Gedurende het begeleidingstraject wekten twee spren al snel interesse: facilitaire diensten vr het persneel p maat van het bedrijf én aandacht vr de ntwikkeling van persnlijke vaardigheden en zelfkennis. Verrassend waren de verbrgen schatten die langzaam maar zeker naar de ppervlakte kwamen drijven, want een aantal bedrijven bleken al jaar en dag bezig te zijn met genderbewust persneelsbeleid. Dr de ervaringsuitwisseling rijpten er bij de cllega-deelnemers al snel ideëen m zelf facilitaire diensten te rganiseren. Heel wat pzekingswerk werd hierdr bespaard. III m/v Charter, de kracht van een sterke m/v balans In februari 2006 lanceerden we het m/v Charter, de kracht van een sterke m/v balans binnen het begeleidingstraject. Acht bedrijven bekrachtigden hun visie en engagement vr een genderbewust persneelsbeleid met de ndertekening van het m/v Charter. Samen met de prjectcördinatr werd een actieplan uitgewerkt p maat van het bedrijf. Een diepte-interview als nulmeting m het bedrijf in kaart te brengen greide gaandeweg uit tt een beiende ntdekkingstcht naar infrmatie. Bij elk gesprek kwamen ideeën en vrbeelden tevrschijn die dan weer bruikbaar waren vr andere bedrijven. IV Inspirerende praktijkvrbeelden Praktijkvrbeelden blijken steeds weer de beste ambassadeurs te zijn van prjecten. Daarm prberen we in elke mdule van de praktische gids een tipje van de sluier te lichten dr inspirerende visies en facilitaire diensten van de deelnemende bedrijven te vermelden. V Cachingstraject werknemers He je carrièrekansen in 10 sessies verhgen C-efficiënt rganiseerde een cachingstraject He je carrièrekansen in 10 sessies verhgen? vr werknemers en (startende) leidinggevenden. Ondernemende vruwen én mannen in km s knden zich via de pleiding bewust wrden van hun persnlijke talenten en vaardigheden, zdat ze die nu effectiever kunnen inzetten bij het uitbuwen van hun carrière. Tijdens het traject besteedden we aandacht aan zelfkennis, bedrijfs-en managementvaardigheden en persnlijke vaardigheden, thema s bepaald p basis van de resultaten van het vrnderzek. Net als bij het begeleidingstraject stnd k hier ervaringsuitwisseling centraal. Pagina 8 Vrwrd en he de handleiding gebruiken

9 VI Train-de-Trainer De ervaringen bij het rganiseren van het begeleidingstraject en het cachingstraject werden krt en bndig gebundeld in een Train-de-Trainer. Het spreekt vr zich dat deze Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid kunnen gebruikt wrden als pleidingspakket vr HR-managers en zaakverders van km s. Het cachingstraject vr werknemers richtte zich zwel naar mannen als vruwen, medewerkers en (startende) leidinggevenden. Het kan als basis de HR-manager f zaakverder van een km die een pleidingstraject wil uitstippelen vr de medewerkers met het g p zelfntpliing en drstrm Organisaties die zich richten naar km s en een pleiding willen aanbieden m de drstrmmgelijkheden te verhgen VII De prjectpartners C-efficiënt is een initiatief van Vka Kamer van Kphandel in samenwerking met de Hgeschl Gent en de Ehsal Eurpese Hgeschl Brussel. Hgeschl Gent stelde 3 studenten ter beschikking vr het pstellen, afnemen en analyseren van de enquête in het kader van het vrnderzek He vruwelijke bedienden in km s in Ost-Vlaanderen de drstrmmgelijkheden ervaren. Ehsal Eurpese Hgeschl Brussel stnd in vr het ntwerp en analyse van de diepte-interviews en heeft haar medewerking verleend aan de uitwerking van het cachings-en begeleidingstraject en de tlkit. Dit prject kwam tt stand met de de financiële steun van het Eurpees Sciaal nds en de Vlaamse Gemeenschap. Vrwrd en he de handleiding gebruiken Pagina 9

10 He deze handleiding gebruiken Deze praktische gids is pgevat als een vlt tegankelijke leidraad die de HR-manager kan penslaan naargelang de vraag ver een bepaald nderwerp: werving en selectie, drstrm, vrming & training, evenwicht werk-privéleven. Het m/v Charter lpt als een rde draad drheen alle mdules. De mdules zijn z pgevat dat ze nafhankelijk van elkaar kunnen geraadpleegd wrden naargelang de vraag en de interesse. Vraan elke mdule geven we een krt verzicht zdat men snel kan bepalen f deze mdule aansluit bij zijn f haar vragen. Alle tabellen en bevragingen zijn terug te vinden p de bijgevegde CD-ROM. Onafgezien van je persnlijke belangstelling, raden we je aan er steeds Mdule 1 Het persneelsbeleid in cijfers in kaart gebracht bij te nemen. Een grndige analyse van het persneelsbeleid in cijfers geeft immers een stevige basis m verdere acties te bepalen. Om mie intenties niet verlren te laten gaan, is het pstellen van een actieplan geen verbdige luxe. We stelden een pvlgingstl p die je kan gebruiken m het actieplan p te stellen en p te vlgen. Deze pvlgingstl vind je p de CD-ROM. De gids is gebaseerd p ervaringen en aandachtspunten aangereikt dr de deelnemende kms s. We hebben dus niet de intentie m vlledig te zijn en raden aan bestaande literatuur te raadplegen indien men meer achtergrndinfrmatie wenst. Deze gids kan eveneens gebruikt wrden als basis vr het rganiseren van een begeleidingstraject vr km s. Meer infrmatie vind je hierver in mdule 6 Train-de-Trainer. Aarzel niet m cntact p te nemen met de prjectcördinatr van C-effciënt bij Vka-Kamer van Kphandel Ost- Vlaanderen vr meer inf. Het genderlandschap is meilijk drdringbaar en steeds in beweging. Daarm verwijzen we graag naar van het ES-prject De Mbiele Gendercel. Deze databank bestaat uit een reeks gendervriendelijke maatregelen en cncrete tips van Vlaamse ndernemingen en rganisaties. De website wrdt up-t-date gehuden en bevat de recente wetgeving met betrekking tt gendervriendelijke maatregelen. De Mbiele Gendercel is een samenwerking tussen RESOC Kempen, ERSV Limburg en Universiteit Hasselt/Sein, met financiële steun van Eurpees Sciaal nds en VESOC (Vlaams Ecnmisch Sciaal Overlegcmité). Pagina 10 Vrwrd en he de handleiding gebruiken

11

12 blanc

13 Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht I Genderbewust persneelsbeleid: een strategische keuze II Het bedrijf en zijn prjectervaring III Het verzamelen van cijfergegevens: de nulmeting IV Het m/v Charter: de kracht van een sterke m/v balans Werken aan een draagvlak De rde draad: m/v Charter, de kracht van een sterke m/v balans Een guden raad: zek een team van medestanders Het stappenplan Interne Cmmunicatie zdat mie intenties niet langzaam uitdven Externe Cmmunicatie draagt bij tt een psitief imag V Opvlgingstl vr het actieplan Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht Pagina 13

14 Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht Wie niet weet welke kers hij vaart, zal nit de wind in de zeilen hebben Seneca Genderbewust persneelsbeleid is een welverwgen reflectie ver de wijze waarp men met elkeen, man f vruw, mgaat in de rganisatie m de strategische uitdagingen van het bedrijf en de interne verwachtingen van de medewerkers p mekaar af te stemmen. I Genderbewust persneelsbeleid: een strategische keuze! Ons uitgangspunt is dat een genderbewust persneelsbeleid deel uitmaakt van een persneelsbeleid dat aansluit bij de visie en missie van het bedrijf, maar dat k de ndige aandacht besteedt aan mderne technieken en ervaringen mtrent persneelsbeleid en rganisatie. We schetsen hier krt een verzicht en enkele schema s die je in één gpslag het belang van een welverwgen reflectie aantnen. Bespreek de strategie, visie, missie en waarden van de rganisatie met het management team en ntwikkel p basis hiervan een visie p persneelsbeleid. Enkele vragen als leidraad: Externe uitdagingen Interne uitdagingen Onze visie, missie en waarden Welke zijn de tekmstige trends met een impact p nze business? Welke zijn de externe uitdagingen en bedreigingen vr nze markt,nze prducten, nze dienstverlening? Welke zijn vandaag, maar k in de tekmst, de verwachtingen van nze klanten, financiers, leveranciers en stakehlders (bv. verheid, belangengrepen, werknemersrganisaties) Welke zijn de huidige en tekmstige interne ntwikkelingen met een impact p nze wijze van werken, aansturen, beheren, cmmuniceren? Welke zijn de vereiste cmpetenties nu en in de tekmst verbnden aan nze werkprcessen? Rekening hudend met de antwrden p vrgaande vragen, frmuleer welke de strategische ambitie is en welke waarden aan de basis liggen van het succes van de rganisatie? Pagina 14 Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht

15 Ons persneelsbeleid Persneelsdmeinen Rekening hudend met de visie, missie en waarden welk persneelsbeleid sluit hierp aan? Welke cmpetenties zeken we? He willen we mensen aansturen en mtiveren? Welke stijl van leiding geven wensen we te versterken? He rganiseren we inspraak en verleg? He gaan we mensen belnen? Wat willen we hen aanbieden? He kunnen ze drgreien? He zrgen we vr wrk-life balance? He gaan we nu deze ambitie cncreet realiseren in de @ Persneelsplanning: bepalen van de vereiste cmpetenties Werving & Selectie: aantrekken en binden van talent Intrductie & Integratie: inwerken in de jb en in het team Opleiding: verzekeren van de blijvende inzetbaarheid Evaluatie: geven van feedback, mtiveren en cachen Belning: waarderen van bereikte resultaten en inzet Interne mbiliteit: zrgen vr drgrei en nieuwe uitdagingen Een eerste verkenning Persneelsplanning Mbiliteit Werving Lpbaanntwikkeling uncties & Cmpetenties Intrductie & Integratie Verlning Vrming & Opleiding Evaluatie & Caching Cncept van Marleen Limburg Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht Pagina 15

16 Genderbewust persneelsbeleid Externe uitdagingen Markt Cncurrentie Stakehldersbelangen Interne uitdagingen Organisatiecntext Medewerkersbelangen Visie en Missie Strategie Waarden van de rganisatie Visie p Persneelsbeleid en Organisatientwikkeling uncties Persneelsplanning Werving & selectie Intrductie & Integratie HR dmeinen Opleiding Cmpetenties Evaluatie & Caching Belning Interne mbiliteit Cncept van Marleen Limburg Pagina 16 Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht

17 H O E W I E R E S U L T A A T Persneelsplanning Werving en selectie Persneelsbeheftenplan unctiebeschrijving Cmpetentieprfiel Selectieprcedure Selectieteam Vacature CV selectie Testen Sllicitatiegesprek Interim f stage Persneelszaken in samenspraak met betrkken manager Juiste persn p de juiste plaats Intrductie Integratie Onthaalbrchure unctiebeschrijving en cmpetentieprfiel Rndleiding en kennismaking met bedrijf, afdelingen en cllega s Begeleiden in eerste werkpdrachten en feedback Persneelszaken: rganiseren van rndleiding Betrkken manager: zrgen vr kennismaking en werkpdrachten Vltte en aangename ntegratie van de persn in het team en in de rganisatie Overzicht persneelsdmeinen Opleiding en ntwikkeling Evalueren Belnen Lpbaanbegeleiding Opleidingsplan Cursussen Delstellingen Evaluatiecriteria Persnlijke actieplannen unctierangrde f classificatie Marktgegevens ver Drgreiplan Prmtiebeleid Inzetbaarheidsmatrix lnen Training n the jb unctineringsgesprek- Belningsbeleid: unctineringsgesprekken Organiseren van pleiken vast ln, variabel ln Individuele persneelsbegeleiding ding en vrming Cachen en extra legale vrdelen Interne vacatures Tekennen van prjecten Prestatieberdeling Ptentieelberdeling Opvlgen vakliteratuur Persneelszaken: Manager: Persneelszaken: Persneelszaken: geven cördineren en sturing veren van gesprek- uitveren en bewaken sturen en bewaken ken en pvlgen van Manager: Betrkken manager: gemaakte afspraken initiëren van prmtie cachen Garantie p blijvende Resultaatgerichte presta- Billijke en rechtvaardige Grei en tevredenheid inzetbaarheid ties van gemtiveerde en belning van betrkken medewerkers de medewerkers Marleen Limburg Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht Pagina 17

18 II Het bedrijf en zijn prjectervaring Met het strategisch kader in het achterhfd kan je al enkele gegevens in kaart brengen ver het bedrijf zelf en ervaringen met prjecten. Het persneelsbeleid staat steeds in wisselwerking met de delstellingen van het bedrijf, vr een genderbewust persneelsbeleid is dit niet anders. Vraleer je start met het inveren van een genderbewust persneelsbeleid is het van belang m met bjectieve gegevens te bekijken waar het bedrijf vandaag staat. Wat is de visie van het bedrijf, de missie? Wie zijn de klanten, wat zijn de prdukten? Later kan je met het management verleggen ver de uitdagingen zals besprken in de inleiding. Het bedrijf in het krt Missie van het bedrijf Kernactiviteiten en aard van de werkprcessen Prducten en diensten vr welke markten en klanten Organisatiestructuur (hiërarchisch vlak) Organisatiecultuur en stijl van het management inanciën Imag en PR Persneel Sciale relaties. Heeft uw bedrijf reeds een visie m.b.t. genderbewust HRM-beleid? Pagina 18 Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht

19 Prjectervaring Vrmalige f ng lpende prjecten kunnen interessante kapstkken zijn vr het bedrijf: de delstelling, de aanpak, aandachtspunten en knelpunten, resultaten Smmige acties kunnen immers aansluiting vinden bij bestaande f tekmstige prjecten. Ervaringen uit het verleden kunnen belangrijke bedrijfstypische valkuilen helpen vrkmen. Vertrekkende vanuit deze ervaringen zal de HR-manager al snel merken dat een genderbewust persneelsbeleid eerder een verdere uitdieping is van een persneelsbeleid gebaseerd p cmpetenties en talent. Enkele vrbeelden van mgelijke andere lpende prjecten waaraan een kppeling kan gemaakt wrden: Diversiteitsplan Cmpetentiemanagement Kwaliteitssysteem Marketingcampagne Mbiliteitsplan Delstelling: Acties: Betrkkenheid persneel: Sensibilisering persneel: Aandachtspunten: Succesfactren: Resultaten: Tevredenheidsnderzek Wat waren de resultaten? Delstelling: Acties: Betrkkenheid persneel: Sensibilisering persneel: Aandachtspunten: Succesfactren: Resultaten: Andere Delstelling: Acties: Betrkkenheid persneel: Sensibilisering persneel: Aandachtspunten: Succesfactren: Resultaten: Neemt het bedrijf deel aan een netwerk? Genderbewust HRM: C-Efficiënt, Mensvriendelijk ndernemen Milieu Mv: kansengrepen: (50+, jngeren, allchtnen, arbeidsgehandicapten) Bedrijvenrganisatie? Dr deel te nemen aan C-efficiënt kwam ik in cntact met mensen van hetzelfde niveau die met dezelfde dingen bezig zijn. Dr de interactieve sessies en uitwisselen van praktijkervaringen kwamen heel wat ideeën naar bven! Therie is belangrijk, maar uiteindelijk det iedereen het anders. En dat is nu juist z leerrijk. Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht Pagina 19

20 III Verzamelen van cijfergegevens de nulmeting Een evenwichtige man/vruw verhuding nastreven in de nderneming in zijn geheel en in alle afdelingen en werkgrepen, inclusief management, Raad van Bestuur en eventuele ndernemingsraad, cmité van preventie en bescherming p het werk f syndicale afvaardiging. m/v Charter Sta stil bij de aanwezige diversiteit binnen de rganisatie. De nulmeting brengt p een bjectieve wijze in kaart he divers het persneel in het bedrijf vandaag is. We starten met eenvudige cijfergegevens mtrent geslacht en leeftijd in de verschillende functiecategrieën binnen het bedrijf. Deze cijfergegevens zullen in de andere mdules aan bd kmen. Het rganigram wrdt gebruikt als @ Het verzamelen van cijfers leidt tt bewustwrding en draagt bij tt de pbuw van het draagvlak Je kan hier als grep meteen mee aan de slag en een cncreet del bepalen Met cijfers sta je sterker, want meten is weten Vernderstellingen kmen niet altijd vereen met de realiteit Cijfers en gegevens zijn belangrijk m dezelfde taal te spreken als het management He ziet de rganisatie er vandaag uit in m/v termen Stel de cijfergegevens p aan de hand van het rganigram van het bedrijf! Zijn er cijfers beschikbaar ver de verhuding man/vruw binnen de rganisatie vr de verschillende niveaus binnen de rganisatie? (zwel in aantallen als in percentages )? Vlgende cijfergegevens wrden in m/v verhuding in functie van leeftijd, anciënniteit en statuut m/v verhuding bij kansengrepen m/v verhuding vr de verschillende functiehgten en functieprfielen m/v verhuding in de verschillende besluitrganen m/v verhuding bij instrm, drstrm en uitstrm m/v verhuding bij deeltijds werk, tijdskrediet en uderschapsverlf m/v verhuding bij pleidingen He staat het met het principe gelijk ln vr gelijk werk in de rganisatie? Wetgeving Wat zegt de wetgeving hierver? We gaan hier niet dieper p in, maar verwijzen u naar uw sciaal secretariaat vr meer inf. We verwijzen k graag dr naar deze database zal steeds recente links weergeven. Pagina 20 Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht

21 Cijfergegevens èn percentages Analyse van cijfers met betrekking tt samenstelling persneelsbestand SAMENSTELLING PERSONEELSBESTAND Jaar X Mannen Vruwen Mannen Vruwen Leeftijd Anciënniteit < 25 jaar < 1 jaar < 35 jaar < 2 jaar < 45 jaar < 5 jaar < 55 jaar < 10 jaar > 55 jaar > 10 jaar Statuut Cntracten per statuut Kader Vast Bediende Tijdelijk Arbeider Vltijds Deeltijds Kansengrepen 1 Allchtnen 2 Arbeidsgehandicapten 3 Ervaren werknemers (50+) Uit de VESOC- diverstiteitsactieplannen: 1 Kansengrepen: categrieën van persnen waarbij de werkzaamheidsgraad, zijnde het prcentuele aandeel van de persnen uit de betrkken categrie p berepsactieve leeftijd (15-64 jaar) die effectief werken, lager ligt dan het gemiddelde bij de ttale Vlaamse berepsbevlking. 2 Allchtnen: persnen die tt een van de twee vlgende categrieën behren: Categrie a): persnen met een sciaal-culturele herkmst van een ander land die legaal in België verblijven, die al dan niet Belg zijn gewrden en die bvendien aan een van de vlgende vrwaarden vlden: 1) zij f hun uders zijn in het kader van gastarbeid en vlgmigratie naar ns land gekmen; 2) ze hebben de status van ntvankelijk verklaarde asielzeker f van vluchteling verkregen; 3) ze hebben dr regularisatie recht p verblijf in België verwrven. Categrie b): persnen die geen burger van de Eurpese Ecnmische Ruimte zijn f van wie minstens een van de uders f twee van de grtuders geen burger van de Eurpese Unie zijn. 3 Arbeidsgehandicapten: mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke f zintuiglijke mgelijkheden, vr wie het uitzicht p het verwerven en behuden van een arbeidsplaats en p vruitgang p die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is f bedreigd wrdt. Een aantal vrbeelden van categrieën van mensen met een arbeidshandicap: persnen met een VSIPH-nummer, mensen met ten hgste een diplma BuSO, mensen die bij de VDAB ingeschreven staan als beperkt f zeer beperkt arbeidsgeschikt. Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht Pagina 21

22 Analyse van cijfers met betrekking tt het rganigram SAMENSTELLING ORGANIGRAM JAAR X Mannen Vruwen Ttaal unctieniveau Aantal % Aantal % Arbeiders: Plegbazen, lgistiek,. Bedienden: administratief persneel, ICT prjectmanagers, stafmedewerker, Lager kader Middenkader Management Besluitrganen Raad van Bestuur Directiecmité Ondernemingsraad Werkgrepen(welke?) Syndicale afvaardiging Cmité vr Preventie en Bescherming p het Werk (CPBW) Pagina 22 Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht

23 Analyse van cijfers met betrekking tt instrm, drstrm en uitstrm van persneel INSTROOM SOLLICITATIES Mannen Vruwen Mannen Vruwen Leeftijd Cntracten < 25 jaar Vast < 35 jaar Tijdelijk < 45 jaar Vltijds < 55 jaar Deeltijds > 55 jaar uncties Management Prductie Infrmatica Marketing Administratie Kansengrepen Laaggeschlden Allchtnen Arbeidsgehandicapten Herintreders Ouderen EERSTE GESPREK Per Leeftijdsgrep Per unctie TOTAAL Aangewrven p jaarbasis DOORSTROOM Verhging van verantwrdelijkheden Leeftijdsgrep Anciënniteit Statuut Mannen Vruwen Salarisverhging Mannen Vruwen Leeftijdsgrep Anciënniteit Statuut unctieverhging Leeftijdsgrep Anciënniteit Statuut UITSTROOM ONVRIJWILLIG (evt per functie)(einde cntract, pensinering, ntslag) Mannen Vruwen VRIJWILLIG (evt per functie) Mannen Vruwen Leeftijdsgrep Anciënniteit Statuut Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht Pagina 23

24 Analyse van cijfers met betrekking tt vrming en pleiding Opleiding en training p jaarbasis Mannen Vruwen Ttaal Deelnemers p jaarbasis Aantal % Aantal % eventueel per Opleiding Leeftijdsgrep Anciënniteit Statuut Mgelijke uitbreiding: Het in kaart brengen van:!! Het aantal dagen pleiding per persneelslid in verhuding tt het ttaal aantal gevlgde pleidingsdagen De inhudelijke keuzes die persneelsleden maken. Pagina 24 Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht

25 Analyse van cijfers met betrekking tt deeltijds werk Cijfers Deeltijds Werk: Arbeiders Mannen Vruwen Ttaal Leeftijd: <45 Leeftijd: >45 Bedienden Mannen Vruwen Ttaal Leeftijd: <45 Leeftijd: >45 Hgere functies Mannen Vruwen Ttaal Leeftijd: <45 Leeftijd: >45 Medisch deeltijdwerkenden. Mannen Vruwen Ttaal Leeftijd: <45 Leeftijd: >45 Welke mgelijkheden Mannen Vruwen Ttaal q 70-90% q 50-70% q 50% q minder dan 50% q vltijds maar vrij tijdens de schlvakantiess ptineel tijdskrediet en uderschapsverlf Analyse van cijfers met betrekking tt het salarisbeleid en type cntracten He staat het met het principe gelijk ln vr gelijk werk in de rganisatie? Mannen Vruwen Ttaal Cntracten per functie Aantal % Aantal % Vltijds Deeltijds Vast Tijdelijk Opmerking Verder kan je per functie p basis van ervaring en geslacht het brutln, het variabel ln en de extralegale vrdelen in kaart brengen. Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht Pagina 25

26 IV Het m/v Charter, de kracht van een sterke m/v balans Werken aan een draagvlak De rde draad: m/v Charter, de kracht van een sterke m/v balans Het m/v Charter, de kracht van een sterke m/v balans kan in elke stap gebruikt wrden als een leidraad en als basis vr het betrekken van persnen bij de acties en bij de eventuele werkgrep. Het geeft k stf tt nadenken vr het uitschrijven en uitveren van acties. Het bedrijf kan zijn visie en engagement vr een genderbewust persneelsbeleid bekrachtigen dr het m/v Charter te ndertekenen. Een guden raad: zek een team van medestanders Een werkgrep f een team van medestanders is de sleutel tt betrkkenheid en het slagen van de geplande acties. Een werkgrep wrdt samengesteld afhankelijk van de grtte van het bedrijf. In dit luik geven we enkele praktische tips mee ver he je een werkgrep kan pstarten én draaiende huden. We prberen dan k een aantal mgelijke stappen te frmuleren die je hierbij kunnen helpen. Maak er in elk geval geen ne-man f ne-wman shw van! In de vlgende mdules Drstrm en Evenwicht Werk en Privéleven vind je stappenplannen die de werkgrep kunnen helpen bij het uitveren van mgelijke bevragingen en het pstellen van een actieplan. Pagina 26 Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht

27 m/v Charter 2006 Onderneming nderschrijft het m/v Charter en verbindt er zich te in zijn persneelsbeleid bewuste en nbewuste discriminatie p basis van gender te vermijden dr 2 f meer van vlgende delstellingen in het bedrijfsbeleid p te nemen: 1. Een evenwichtige man/vruw verhuding nastreven in de nderneming in zijn geheel en in alle afdelingen en werkgrepen, inclusief management, Raad van Bestuur en eventuele ndernemingsraad, cmité van preventie en bescherming p het werk f syndicale afvaardiging. 2. Effectieve gelijke kansen geven aan mannen en vruwen bij aanwerving. Hierte zal in de selectieprcedure gebruik gemaakt wrden van genderneutrale functiebeschrijvingen en genderneutrale berdelingscriteria en zal de selectie uitgeverd wrden dr een evenwichtig samengesteld team. 3. Evenwaardige kansen geven aan mannen en vruwen inzake drstrm De interne vacatures via geschikte cmmunicatiekanalen bekend maken en kandidaturen van de ndervertegenwrdigde grep aanmedigen. De selectie zal uitgeverd wrden dr een evenwichtig samengesteld team en gebaseerd zijn p genderneutrale berdelingscriteria. 4. Een genderneutraal lpbaanmdel en lnbeleid nastreven waarbij prmtiekansen en verlning enkel bepaald wrden dr de prestaties, de functie en het takenpakket en gebaseerd zijn p genderneutrale berdelingscriteria. 5. Maximale ntpliingskansen bieden aan alle werknemers dr vrming en pleiding, met specifieke aandacht vr de ndervertegenwrdigde grep. 6. Een gezinsvriendelijke bedrijfs- en vergadercultuur nastreven waarbij aandacht is vr de afstemming arbeid gezin. 7. Een genderneutrale taakverdeling nastreven. 8. Deze verklaring inzake genderneutraal persneelsbeleid intern cmmuniceren aan alle persneelsleden. 9. Het beleid terzake pnemen in de externe cmmunciatie. De Directie De HR-verantwrdelijke Mdule 1 Het persneelsbeleid in kaart gebracht Pagina 27

Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen pantne reflex blue pantne 201 pantne 123 pantne black pantne black 40% C: 100 M: 72 Y: 0 B: 6 C: 0 M: 100 Y: 65 B: 34 C: 0 M: 30.5 Y: 94 B: 0.0 C: 0 M: 0 Y: 0 B: 100.0 Lettertypes: Kid Type Paint Cmic

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Neutrale vacatureberichten Infofiche. Meer werkzoekenden uit de kansengroepen bereiken

Neutrale vacatureberichten Infofiche. Meer werkzoekenden uit de kansengroepen bereiken Neutrale vacatureberichten Inffiche Meer werkzekenden uit de kansengrepen bereiken Dienst Diversiteitsbeleid Agentschap Overheidspersneel, Vlaamse verheid Budewijnlaan 30 bus 50-1000 Brussel diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Medmec04 Engagement Week 4

Medmec04 Engagement Week 4 Medmec04 Engagement Week 4 Les Week 1 2 3 4 5 Onderwerpen Inleiding mdule en werkwijze Inleiding pdracht 1 en 2 Hrcllege (verplicht) (Recensie schrijven vr bnuspunt, zie p. 11) Inleveren pdracht 1, uitgeprint

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding Stap 4: 6. Drmsessie handleiding 1 Del De drmsessie is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers vlledig ut f the bx te laten denken. De deelnemers mgen hun fantasie de vrije lp laten gaan,

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr humane wetenschappen Slliciteerweek 2 april 2014 Annelies Smers Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Learning & Development Awards 2015 Competentiemanagement als gezelschapsspel

Learning & Development Awards 2015 Competentiemanagement als gezelschapsspel Learning & Develpment Awards 2015 Cmpetentiemanagement als gezelschapsspel Vrstelling van de rganisatie en cntactgegevens Zrgbedrijf Antwerpen, vereniging naar Publiek recht. Lange Gasthuisstraat 39, 2000

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE 27 jan 2015 VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE Taakmschrijving De adjunct-directeur (m./v.) maakt deel uit van het directieteam van de schlengrep Sint-Rembert en van de schlengemeenschap

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie