jaarverslag Vocvo 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag Vocvo 2011"

Transcriptie

1 jaarverslag Vocvo 2011

2 Inhoud inleiding [ 3 ] vocvo in 2011 Agogische en organisatorische ondersteuning [ 5 ] Deskundigheidsbevordering [ 11 ] Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg [ 14 ] Ondersteuning bij het realiseren van eindtermen, specifieke eindtermen [ 16 ] en basiscompetenties bij de cursisten Communicatie met de centra [ 17 ] Interne Organisatie Mensen & Middelen [ 19 ] vocvo en het samenwerkingsverband met de pedagogische begeleidingsdiensten Opdrachten voor het samenwerkingsverband met de pedagogische begeleidingsdiensten [ 27 ] wablieft in 2011 Inleiding [ 29 ] Tekstadvies [ 29 ] Wablieft, de kranten [ 30 ] Wablieft-boeken: Omdat lezen leuk is! [ 31 ] Promotie [ 33 ] Website [ 33 ] Wablieft-Prijs voor G-Kracht [ 34 ] Boek Van Ezelsbank tot Schrijfsalon [ 34 ] lijst van gebruikte afkortingen [ 35 ] bijlagen Algemeen ondersteuningsplan van de accountmanagers [ 37 ] Toelichting bij het algemeen ondersteuningsplan [ 39 ] Organigram Vocvo [ 40 ] Onze centra [ 41 ] Jaarverslag Vocvo

3 Inleiding Beste lezer, Het schooljaar zette de tweede helft in van het Beleidsplan van Vocvo, het Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs. Vocvo ondersteunt 26 centra, zowel Centra voor Volwassenenonderwijs als Centra voor Basis educatie. Vocvo neemt daarin een unieke en bevoorrechte plaats in de ondersteuning van het volwassenenonderwijs op zich. Na een eerder woelige eerste beleidshelft is Vocvo zijn kinderziektes ontgroeid en is er stabiliteit in de organisatie. Zo konden we in 2011 onze volledige aandacht schenken aan een goed uitgebouwde ondersteuning naar zowel de Centra voor Basiseducatie als de Centra voor Volwassenenonderwijs. Na de uitdagingen verwoord in de tussentijdse evaluatie van het decreet op het Volwassenenonderwijs stuurde Vocvo ook bij in het personeelsbeleid. De nieuw aangeworven coördinator externe communicatie maakte van Vocvo een meer zichtbare en aanwezige partner. Interne kennisdeling wordt op punt gesteld in een hernieuwde aanpak van kennismanagement. De organisatie verhoogt op die manier de knowhow en consolideert ze. De aanwezigheid in huis van belangrijke projectmedewerkers (voor Geletterdheid, Onderwijs aan Gedetineerden, maar ook Curriculum) maakt dat Vocvo een brede en interactieve bijdrage levert langs verschillende invalshoeken. In dit verslag vindt u geen rapportering van de opdrachten waarbij Vocvo betrokken is in de Decretale Stuurgroep. Deze rapportering overstijgt de eigen organisatie en komt tot stand in samenwerking met de partners in de Decretale Stuurgroep volwassenenonderwijs. Achteraan in ons Actieplan 2012 leest u het uitgebreid Vocvo-aanbod 2011 van vormingen en activiteiten dat zowel lesgevers, stafleden, directies en administratieven als doelpubliek heeft. Kwaliteitszorg blijft daarin veel aandacht krijgen, met een jaarlijkse, cyclische vorming voor interne kwaliteitszorg. Beleidsvoerend vermogen verhogen met respect voor de autonomie van onze centra blijft steeds ons uitgangspunt. Voorbij de helft van onze eerste beleidsperiode zijn we gestart aan het uitschrijven van het nieuwe beleidsplan De organisatie van opleiding of vorming aan volwassenen staat op veel agenda s, zeker in deze tijden van economische crisis. Politieke keuzes zullen bepalen waar en hoe volwassenen welke opleiding kunnen volgen. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die we voor onze organisatie in kaart brengen, hertalen we in strategische doelen om de centra optimaal te ondersteunen. Vocvo blijft zich inzetten voor de centra die een breed aanbod leveren aan volwassenen, zodat iedereen kan deelnemen aan kwaliteitsvol leren. Het verslag dat voor u ligt, is de rapportering van de realisaties die in het Actieplan 2011 voorop gesteld werden. In een apart document Actieplan 2012 kan u de voltooide en de nieuwe acties uit het beleidsplan opvolgen. Ik dank het volledige team van medewerkers voor de intense samenwerking, de volgehouden inzet en het blijvende enthousiasme. Namens het Vocvo-team Liliane Depuis Directeur Jaarverslag Vocvo

4 Jaarverslag Vocvo Vocvo in 2011

5 Agogische en organisatorische ondersteuning Vocvo biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van het eigen agogisch project van de centra Actie: Maatgericht ondersteuningsplan voor de centra. Een ondersteuningsplan per centrum De accountmanagers van Vocvo maakten per centrum de ondersteuningsplannen voor het schooljaar op. In de meeste centra werd de uitvoering ervan geëvalueerd samen met de directies van de centra. Voor het schooljaar zijn de gesprekken gevoerd en werden de ondersteuningsplannen opgemaakt. Vocvo communiceerde over de aangeboden ondersteuning via zijn communicatiekanalen (Vocvonieuws en de vernieuwde website). Het algemeen ondersteuningsplan Voor het schooljaar stelden de accountmanagers ook een algemeen ondersteuningsplan op en bundelde alle vormingen in een overzichtelijke brochure. Ze omvat alle ondersteuningsacties die Vocvo plande voor het schooljaar De acties voor elk centrum worden er beknopt in vermeld. Voor de lezer is er ook een begeleidende toelichting voorzien. Het schematisch voorgestelde globaal ondersteuningsplan en de toelichting stuurden we in het najaar ook mee met onze digitale nieuwsbrief Vocvo-nieuws. De informatie leest u ook op de Vocvoportaalsite. Het globaal ondersteuningsplan en de erbij horende toelichting vindt u bij de bijlagen achteraan dit jaarverslag. Vocvo inventariseert bestaand les- en cursusmateriaal en stelt dit via een databank ter beschikking van de centra Actie: Uitwisselforum lesmaterialen op portaalsite optimaliseren. In het schooljaar stelden we vast dat het uitwisselforum lesmaterialen slechts door weinig lesgevers actief werd gebruikt, ondanks de bekendmaking en het regelmatig onder de aandacht brengen via onze accountmanagers en Vocvo-nieuwsbrief. Een ruimer alternatief aanbieden waar lesgevers op terechtkunnen en een groot aanbod van lesmateriaal te vinden is, lijkt ons een relevante mogelijkheid om het uitwisselen van lesmaterialen verder te stimuleren. Tegelijk willen we hiermee ook verbreding stimuleren, nl. uitwisseling van lesmaterialen tussen lesgevers CBE s en CVO s. Door via de educatieve portaalsite KlasCement te werken, wordt ook de openheid gecreëerd om uit te wisselen tussen lesgevers tout court, onafhankelijk van de specifieke koepel of ondersteuningsdienst waarbij ze zijn aangesloten. Dat kan alleen maar verrijkend zijn voor alle betrokkenen. Eind 2011-begin 2012 wordt met KlasCement overlegd op welke manier lesgevers van de CBE s en CVO s zo vlot mogelijk kunnen uitwisselen via hun portaal. Vocvo zal nadien op zijn beurt alle betrokkenen hierover uitgebreid informeren via collega s van de pedagogische ondersteuningsdiensten, de nieuwsbrief van Vocvo en via de persoonlijke contacten van de accountmanagers met de centra. Jaarverslag Vocvo

6 4.2.3 Actie: Verdere uitbouw Vocvo-bibliotheek en webcatalogus. Digitaal materiaal Het sneller toegankelijk maken van digitaal uitleenmateriaal (zoals e-documenten, artikels en e-boeken) is een prioriteit voor de bibliotheek. We lieten een analyse uitvoeren naar een efficiënt databanksysteem en gebruiksvriendelijke webcatalogus. Door technische problemen bij de hosting kon onze oude webcatalogus van september 2011 tot eind december 2011 niet geraadpleegd worden. Dit vertekent uiteraard onze uitleenstatistieken. We losten dit op door extra literatuurlijsten op te maken voor onze klanten, zodat ze toch voldoende geïnformeerd waren. Infotheek Nieuwe collega s, stagiairs en onderzoekers worden steeds geïnformeerd over welke diensten we vanuit de bibliotheek kunnen aanbieden. Onze kennis delen we ook met andere bibliotheken en wetenschappelijke instellingen. Dit is een wederzijdse uitwisseling. Wetenschappelijke onderzoeken Relevant onderzoek en informatie uitgegeven door (internationale) wetenschappelijke instellingen worden met regelmaat opgevolgd. We nemen deze documenten op in onze catalogus. Extra informatie voor Vocvo-collega s We selecteren wekelijks Belgische en Nederlandse krant- en tijdschriftartikels uit de Mediargusonderwijsdatabank. We zenden ze digitaal door. Aanschafbeleid In 2011 verzamelde de bibliotheek vooral materiaal rond de volgende thema s: basisdidactiek voor beginnende lesgevers communicatietechnieken voor lesgevers faalangst hoe motiveer ik mijn cursisten? VTO-beleid thema s voor leidinggevenden samenwerking met verschillende organisaties (CBE, CVO, VDAB, OCMW, ) IKZ centrumreglementen doorstroom CBE/CVO: goede praktijken, knelpunten, onderzoek ouders in interactie / werken met ouders geletterdheid trajectbegeleiding voor de BE NT2 Lesgevers uit de centra en Vocvo-medewerkers deden regelmatig suggesties om interessant materiaal aan te kopen. De centra vragen meestal om recent gepubliceerd leermiddelenmateriaal aan te kopen. De centra willen het materiaal eerst uittesten voordat ze het zelf aankopen. Ook de Vocvo-medewerkers zelf sturen de bibliotheek aan tot aankoop van achtergrondliteratuur. De Vocvo-bibliotheek koopt uiteindelijk 99% van deze suggesties aan. Afschafbeleid 111 documenten die over een periode van vier jaar langer dan een jaar zoek zijn, werden uit onze catalogus verwijderd. Digitale tijdschriftartikels Tijdschriften in de Vocvo-bibliotheek worden niet uitgeleend, maar interessante artikels nemen we op in onze catalogus. Klanten kunnen de artikels in digitale vorm opvragen. Na het verspreiden van de maandelijkse Bibaanwinsten is de aanvraag van recente artikels het hoogst. Jaarverslag Vocvo

7 E-documenten E-documenten worden niet alleen geregistreerd en opgeslagen, maar we geven ook vaak de rechtstreekse link door. Klanten kunnen daardoor via de Bibaanwinsten of de webcatalogus het document rechtstreeks raadplegen en/of downloaden via het internet. Het gebruik van deze service kunnen we niet meten. Lente-zomer-herfst -overzicht Drie maal per jaar doorzoeken we de websites van educatieve uitgevers naar nieuw lesmateriaal en nieuwe literatuur voor het volwassenenonderwijs. Vervolgens bezorgen we het overzicht Lentezomer-herfst via mail bij de Vocvo-medewerkers, onze centra en alle klanten van de bibliotheek. Niet alle boeken op deze lijst worden door Vocvo aangekocht. We krijgen veel respons op deze gebundelde en zeer selectieve boekenlijst. De aanvragen voor uitleen en/of aankoop zijn na het verspreiden van deze lijst dan ook hoog. Volgende stappen werden uitgevoerd en/of gestart in 2011 Registratie van uitleen aan de eigen medewerkers (zie onderstaande tabel) Screenen van alle tijdschriften naar interessante artikels Opnemen van deze artikels in de Vocvo-bib databank Jaarlijks nagaan of de hyperlinks op de Vocvo-website nog actief zijn Jaarlijks nagaan of de geregistreerde websites in de catalogus nog actief zijn Jaarlijks nagaan van of de internetpagina s bij e-documenten nog actief zijn Infotheek : de nieuwe rubriek op de Vocvo-website komt onder de bevoegdheid van de bibliotheek. Het is een belangrijke bouwsteen. Hier vinden de bezoekers van onze website alle info van/over de bibliotheek: de webcatalogus, Bibaanwinsten, Lente-zomer-herfst, de linkspagina en een webarchief. De verdere uitbouw van deze rubriek ligt voorlopig stil omdat we in onderhandeling zijn met een nieuw hostingbedrijf. Eerste fase: een nieuwe databank voor de bibliotheek. Het huidige Cardbox-systeem is aan vernieuwing toe. We opteren voor een rechtstreeks en direct datasysteem dat gekoppeld is aan de webcatalogus. Alle acties worden in deze databank verwerkt: aankopen, betalingen (boekhouding), documentregistraties, uitleen, reservaties, De optie om de webcatalogus rechtstreeks aan de databank van de bibliotheek te koppelen, is voor de klanten en medewerkers een pluspunt. Ook de zoekmodule zal uitgebreid worden. Zo zijn nu al de vindplaats, de uitleenstatus en het reservatieformulier enkele van de gerealiseerde verbeterpunten die in de webcatalogus zichtbaar zijn. We maakten een diepgaande analyse van onze databank. Een systeem dat over de jaren heen geworteld is in een verouderd systeem, blijkt echter niet evident om te vernieuwen. Jaarverslag Vocvo

8 de vocvo-bibliotheek in cijfers In 2011 werden 906 nieuwe titels toegevoegd aan de bibliotheekcatalogus artikels boeken e-documenten websites digitaal materiaal (cd-rom,...) waarvan boeken 275 leermiddelen achtergrondliteratuur De totale bibliotheekcatalogus bevatte (eind 2011) items waarvan bib archief bib archief leermiddelen ± 27% ± 25% achtergrondliteratuur e-documenten 381 ± 31% 587 ± 32% websites 229 ± 2% 296 ± 2% artikels ± 40% ± 41% 3. In 2011 werden 1455 documenten uitgeleend waarvan leermiddelen achtergrondliteratuur aan CBE CVO Vocvo andere Andere diensten van de Vocvo-bibliotheek Literatuurlijsten Bibaanwinsten Lente-zomer-herfst 3 3 Artikels / e-documenten verzonden via mail Postpakketten opgestuurd leermiddelen ± 25% artikels ± 41% achtergrondliteratuur & elektronische documenten ± 32% websites Jaarverslag Vocvo

9 Vocvo ontwikkelt in overleg met de centra een kader voor de ontwikkeling van nieuw les- en cursusmateriaal Actie: Kader voor ontwikkeling nieuw lesmateriaal ontwikkelen. De medewerkers uit de centra hebben een sjabloon ter beschikking om materiaal beschikbaar te stellen en te delen. Lesmateriaal wordt op basis van o.a. titel, auteur, doelen, module geordend. De accountmanagers stimuleerden medewerkers uit de centra om materiaal ter beschikking te stellen en een verrijkende beweging tot stand te brengen tussen lesgevers. Vocvo had contacten met KlasCement rond het uitwisselen van materiaal via digitale weg. Deze besprekingen worden verder opgenomen. Vocvo onderhoudt regelmatig contacten met educatieve uitgeverijen met het oog op de aanmaak van les- en cursusmateriaal Actie: Netwerk met uitgeverijen uitbouwen. Vocvo stelde een lijst samen van potentieel interessante educatieve uitgeverijen in België en Nederland. Evaluatiemateriaal werd ontwikkeld bij het lespakket Nieuwe Spreekrecht. Vocvo bewaakte in samenwerking met uitgeverij Van In, en in samenspraak met de resonansgroep, de kwaliteit van dit materiaal. De accountmanagers namen deel aan de netoverschrijdende werkgroep Talen. In dat kader vonden aftastende gesprekken plaats met het Animatiecentrum voor Talen, dat uitgever is van Actuapress. Vocvo begeleidt de centra bij de implementatie van concepten en instrumenten voor een integraal zorgsysteem. Dit zorgsysteem omvat alle aspecten van intake en plaatsing, remediëring en leertrajectbegeleiding, instrumenten en procedures voor de evaluatie van leerresultaten Actie: Centra ondersteunen bij de implementatie van een integraal zorgbeleid. Vocvo bood centra individuele begeleiding aan om hun zorgbeleid te optimaliseren. Vocvo ging gericht op zoek naar experten op het vlak van integraal zorgbeleid. Hieruit kwamen bij de centra heel wat vernieuwende acties voort. Sommige acties werden door de centra autonoom uitgevoerd, andere in samenwerking met Vocvo. Daarnaast organiseerde Vocvo zelf vormingen en intervisies rond diverse zorgthema s. Vocvo ondersteunt de centra bij aspecten van organisatie-uitbouw, bijvoorbeeld het organisatiemanagement, de teamvorming, het wervingsbeleid Actie: Maatgerichte ondersteuning centrummanagement. Vocvo ondersteunde een aantal centra bij hun reorganisatie, meer specifiek bij het opstellen van een organogram met aangepaste functiebeschrijvingen en competentieprofielen. Vocvo fungeerde als klankbord en toeleider naar geschikte experten op de markt. Het merendeel van de centra is gestart met de implementatie van kwaliteitszorg in het eigen centrum. De focus lag in zowat alle centra op het meten van de organisatiecultuur en het ontwikkelen van een beleidsplan. De meeste centra maakten hierbij gebruik van het door Vocvo ontwikkelde instrument Q-box. Jaarverslag Vocvo

10 Jaarverslag Vocvo Bij de Q-box voorziet Vocvo jaarlijks vijf vormingsdagen voor de directies en de IKZ- stuurgroepen van de verschillende centra. Hierbij komen volgende thema s aan bod: organisatiecultuurmeting, beleidsplan, zelfevaluatie, procesmanagement en projectmanagement. Interne kwaliteitszorg is immers een permanente opdracht.

11 Deskundigheidsbevordering Vocvo detecteert en inventariseert op regelmatige basis de nascholingsbehoeften van de centra Actie: Inventarisatie van deskundigheidsbevorderende behoeften bij medewerkers uit de centra. Het ondersteuningsaanbod van Vocvo werd vraag- en aanbodgestuurd samengesteld. Naast een individueel ondersteuningsplan per centrum, maakte Vocvo ook de brochure Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs (zie bijlage 3 van het Actieplan 2012). Volgende topics kwamen daarin aan bod: 1 Trajectbegeleiding 1.1 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) en onderwijsvernieuwing Trajectbegeleiding IKZ: Organisatiecultuur Trajectbegeleiding IKZ: Beleidsplan opstellen Trajectbegeleiding IKZ: Procesmanagement Trajectbegeleiding IKZ: Zelfevaluatie Trajectbegeleiding IKZ: Projectmanagement 1.2 Agogische en organisatorische ondersteuning Trajectbegeleiding Personeelstevredenheid Trajectbegeleiding Coachen van medewerkers Trajectbegeleiding Functioneringscyclus Trajectbegeleiding Timemanagement Trajectbegeleiding Efficiënt vergaderen Trajectbegeleiding Kennismanagement Trajectbegeleiding Communicatiemanagement Trajectbegeleiding Zorgbeleid Trajectbegeleiding Vorming Training Opleiding (VTO) Trajectbegeleiding Organisatiestructuur 1.3 Ondersteuning bij het realiseren van de eindtermen en basiscompetenties Trajectbegeleiding Implementatie opleidingsprofielen (OP) en leerplannen (LP) 2 Deskundigheidsbevordering 2.1 Meerdaagse opleidingen Opleiding voor (nieuwe) IKZ-coördinatoren Opleiding voor (nieuwe) directeurs Opleiding voor (nieuwe) teamleiders 3 Algemeen vormingsaanbod 3.1 Intervisie leidinggevenden 3.2 Duidelijk schrijven voor het web 3.3 Q-box 3.4 Basisdidactiek 3.5 Klare taal, goed verhaal: Wablieft-studiedag over boeken voor moeilijke lezers (tieners en volwassenen) 3.6 Persoonlijke effectiviteit en assertiviteit (voor administratief medewerkers) 3.7 Faalangst bij cursisten 3.8 Beter communiceren met cursisten 3.9 Schriftelijke communicatie in duidelijke taal 3.10 Implementatie opleidingsprofielen ICT en MO 3.11 Werken op maat (samenwerken met partners) Jaarverslag Vocvo

12 3.12 Centrumreglement in duidelijke taal 3.13 Motiveren van cursisten 3.14 VTO-beleid 4 Collegiale visitatie Vocvo informeert de centra ten minste jaarlijks over extern nascholingsaanbod Actie: Inventariseren en ontsluiten van externe deskundigheidsbevorderende initiatieven. Op basis van de behoeften van onze klanten en de actuele tendensen binnen het onderwijslandschap bracht Vocvo zijn klanten op de hoogte van externe deskundigheidsbevorderende initiatieven. Dit gebeurde op geregelde tijdstippen via de nieuwsbrief van Vocvo én via een permanente actualisatie op de website die sinds september 2011 een intensievere updating krijgt. Om de relevante externe deskundigheidsbevorderende initiatieven te filteren voor de klanten worden zowel vaktijdschriften, Schooldirect, CTO, Klasse, de info van de PBD s als de vormingen van Socius op geregelde basis geconsulteerd, naast de info die ons via de infotheekverantwoordelijke wordt aangeleverd. Daarnaast wordt ook op de VOV-vakbeurs de nodige informatie over deskundigen verzameld en geïnventariseerd. Vocvo organiseert zelf voor de medewerkers van de deelnemende centra nascholingsactiviteiten die niet via een externe opleidingsverstrekker worden aangeboden. Hiervoor ontwikkelde Vocvo in het voorjaar van 2011 een specifieke jaarbrochure en Actie: Opzetten van deskundigheidsbevorderende initiatieven voor medewerkers uit de centra en de communicatie hieromtrent. Vocvo organiseert ook zelf voor de medewerkers van de deelnemende centra nascholingsactiviteiten die niet via een externe opleidingsverstrekker worden aangeboden. De centra worden hierover geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen: de Vocvo-nieuwsbrief en de website. Vocvo organiseerde in 2011 volgend aanbod: Omgaan met diversiteit in het volwassenenonderwijs Tools voor de beginnende lesgevers VTO-beleid Omgaan met moeilijke cursisten Trefdag met volgende topics: Taal- en ervaringsdeskundige Omgaan met moeilijk gedrag van cursisten Sleutelvaardigheden en sleutelcompetenties Eerste hulp bij duidelijk schrijven Informatieve spelen Geïntegreerde trajecten: analfabeten ingeburgerd aan het werk Tools voor beginnende lesgevers Alfabetisering Creatief met tijd E-leren in de praktijk De kracht van je stem Taakgericht werken Constructieve communicatie Braingym Improvisatietechnieken Intervisie leidinggevenden Duidelijk schrijven voor het web Basisdidactiek: meerdaagse opleiding voor beginnende lesgevers Wablieft-studiedag over boeken voor moeilijke lezers Jaarverslag Vocvo

13 Persoonlijke effectiviteit en assertiviteit voor administratief medewerkers Faalangst IKZ-vormingen De centra werden hierover geïnformeerd via de gangbare communicatiekanalen. Vocvo organiseerde daarnaast ook centrumspecifieke deskundigheidsbevorderende activiteiten. Deze staan vermeld in het individuele ondersteuningsplan van het betrokken centrum. Voorbeelden hiervan zijn: Trajectbegeleiding alfabetisering anderstaligen Trajectbegeleiding IKZ: opstellen beleidsplan Trajectbegeleiding IKZ: organisatiecultuur Trajectbegeleiding IKZ: Zelfevaluatie Trajectbegeleiding: organisatiestructuur Trajectbegeleiding: Efficiënt vergaderen Vorming implementatie leerplan Hebreeuws Vorming voor coaches Deskundigheidsbevordering lesgevers a.d.h.v. lesobservaties Screenen cursusmateriaal Ondersteuning bij samenwerkingsverbanden tussen de centra Ondersteuning evaluatiebeleid Vocvo evalueert jaarlijks het eigen nascholingsaanbod Actie: Evalueren van zelf georganiseerde deskundigheidsbevorderende initiatieven. De door Vocvo georganiseerde deskundigheidsbevorderende initiatieven voor medewerkers uit de centra werden steeds geëvalueerd. Vocvo beschikt daarvoor over een evaluatieformulier. Op basis van de feedback stuurde Vocvo zijn aanbod bij. Vocvo ondersteunt de centra bij het uitwerken van een eigen vormings-, trainingsen opleidingsbeleid Actie: VTO-beleid in de centra stimuleren en ondersteunen. Met de opmaak van de individuele ondersteuningsplannen begeleiden de accountmanagers hun centra bij de opstelling van hun VTO-plan. Vocvo organiseerde voor de directies en stafmedewerkers een vorming rond het opstarten van een VTO-beleid. In het voorjaar 2012 plant Vocvo een verdiepingsmodule rond dit thema. Jaarverslag Vocvo

14 Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg Vocvo bundelt de beschikbare kennis, expertise en instrumenten inzake interne kwaliteitszorg voor het volwassenenonderwijs. Vocvo stelt de beschikbare kennis, expertise en instrumenten inzake interne kwaliteitszorg voor het volwassenenonderwijs ter beschikking van de centra en Actie: Vocvo bundelt en stelt kennis en instrumenten ter beschikking over integrale kwaliteitszorg (IKZ). Vocvo ontwikkelde een kwaliteitszorgsysteem, met name de Q-box. De centra krijgen begeleiding op maat bij de implementatie van hun kwaliteitszorgsysteem (Q-box of ander). Daarnaast biedt Vocvo op cyclische wijze vormingen aan over volgende aspecten van kwaliteitszorg : (1) introductie over kwaliteitszorg, (2) organisatiecultuur, (3) beleidsplan, (4) procesmanagement, (5) zelfevaluatie en (6) projectmanagement. In de Vocvo-infotheek stelt Vocvo literatuur en instrumenten over kwaliteitszorg ter beschikking. Vocvo stelt op regelmatige basis informatie ter beschikking van de centra over relevante ontwikkelingen in onderwijs, vorming en opleiding via zijn kennis- en informatiecentrum en portaalsite Actie: Vocvo beschikt over en neemt deel aan een breed netwerk van overlegstructuren op nationaal en internationaal gebied. Op nationaal niveau neemt Vocvo deel aan diverse overlegstructuren, waaronder: Werkgroepen in samenwerking met de vzw SNPB (zie bijlage 4 Ondersteuningsplan , Gemeenschappelijke acties van de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo in het Actieplan 2012) Vlor, Werkgroep Inburgering Focusgroep Centrum voor Taal en Onderwijs Overlegplatform Huis van het Nederlands Brussel Werkgroep Trefdagen Huizen van het Nederlands Projectwerkgroepen Huizen van het Nederlands / Consortia Overleg Federatie Centra voor Basiseducatie Vocvo Overleg Federatie Tweedekansonderwijs Vocvo Werkgroepen vanuit de overheid (bv. Plan Geletterdheid en N.E.P.) Op internationaal niveau neemt Vocvo deel aan: Studiedagen met de pedagogische begeleiders: deskundigheidsbevordering en uitwisseling met de Nederlandse collega s van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) Actie: Actieve deelname aan en vertegenwoordiging op vergaderingen, overleggen, werkgroepen, commissies De medewerkers van Vocvo nemen op regelmatige basis deel aan verschillende overleggen. Vocvo heeft vertegenwoordigers in diverse werkgroepen en stuurgroepen: Lid van de Decretale Stuurgroep Volwassenenonderwijs Lid van het Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie (VOCBE) Overleg Overheid - Decretale Stuurgroep Informeel overleg Overheid - volwassenenonderwijs Jaarverslag Vocvo

15 Federatie Centra voor Basiseducatie OCB (Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie) VLOR. Werkgroep Inburgering, Werkgroep COMBE (commissie basiseducatie) Huis van het Nederlands Brussel Educatieve Dienst van het Vlaams Parlement De Kracht van je Stem Afsprakenkader verificatie Infosessies van de overheid voor CVO s en CBE s Projectgroepen van de Huizen van het Nederlands Vocvo bracht zijn klanten hiervan op de hoogte via zijn gekende kanalen: Vocvo-nieuws en de website. Vocvo investeerde in 2011 ook in een nieuwe functie, nl. een coördinator externe communicatie. We tekenden een infodoorstroom uit tussen Vocvo en de centra via de directies, en met de bestuursleden Actie: Informeren van medewerkers uit de centra over relevante ontwikkelingen in het onderwijs. Via zijn tweewekelijkse digitale nieuwsbrief informeerde Vocvo zijn centra over relevante ontwikkelingen in het onderwijs. Het centrum volgt de regelgeving, overlegt met de over heid en ontsluit informatie uit vakliteratuur. Vocvo is ook aanspreekpunt voor vragen uit de sector. Via de gekende communicatiekanalen informeert Vocvo de centra over relevante ontwikkelingen binnen het volwassenenonderwijs Actie: Sensibiliseren en begeleiden van medewerkers uit de centra om relevante onderwijskundige ontwikkelingen te implementeren in de werking. In het voorjaar van 2011 startte Vocvo in opdracht van het samenwerkingsverband Vocvo-SNPB een werkgroep AAV over EVC/EVK. Hierin worden samen met de centra instrumenten ontwikkeld, onder andere een concordantieschema oude-nieuwe opleiding en gemeenschappelijke vrijstellingsproeven, ter ondersteuning van de implementatie van het nieuwe opleidingsprofiel AAV. Vocvo begeleidt de centra bij de implementatie van systemen van interne kwaliteitszorg Actie: Sensibilisering en begeleiding van centra m.b.t. integrale kwaliteitszorg (IKZ). De centra worden op hun eigen tempo begeleid bij de implementatie van de Q-box en krijgen op cyclische wijze vormingen aangeboden over de verschillende aspecten van dit kwaliteitszorgsysteem: (1) introductie over kwaliteitszorg, (2) organisatiecultuur, (3) beleidsplan, (4) procesmanagement, (5) zelfevaluatie en (6) projectmanagement. In de Vocvo-bibliotheek stelt Vocvo literatuur en instrumenten over kwaliteitszorg ter beschikking. Via diverse communicatiekanalen verspreidde Vocvo informatie over integrale kwaliteitszorg. Daarnaast voorziet Vocvo ook centrumbegeleiding in functie van verbeteracties, bijvoorbeeld bij het efficiënt vergaderen en het toepassen van timemanagement, en geeft het advies over deskundigheidsbevordering. Jaarverslag Vocvo

16 Ondersteuning bij het realiseren van eindtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties bij de cursisten Vocvo ondersteunt de centra inhoudelijk en procesmatig bij de implementatie van kwaliteitsvolle leerplannen. Vocvo ondersteunt de centra inhoudelijk en procesmatig bij de implementatie van nieuwe of gewijzigde opleidingsprofielen in afwachting van goedgekeurde leerplannen en Actie: Centra informeren over en ondersteunen bij de implementatie van de leerplannen en opleidingsprofielen. Vocvo was een klankbord of helpdesk voor vele centra voor vragen over opleidingsprofielen en leerplannen. Daarnaast werden er ook specifieke vormingen over het gebruik van opleidingsprofielen en leerplannen aangeboden, zowel aan CBE s als aan CVO s. Enkele voorbeelden zijn: Trajectbegeleiding rond OP/LP NT2 Alfa, Vocvo organiseert in samenwerking met de SNPB een Lerend Netwerk Ouders in (inter)actie. In 2011 kwamen volgende opleidingsprofielen tot stand: OP NT1 Maatschappelijk functioneren (AO BE 033) inclusief geletterdheidmodules OP NT1 Maatschappelijk participeren (AO BE 034) inclusief geletterdheidmodules OP NT1 Doorstroom (AO BE 035) inclusief geletterdheidmodules OP MO1 Communicatie (AO BE 020) OP MO2 Gezondheid (AO BE 021) OP MO3 Mobiliteit (AO BE 022) OP MO4 Huishouding (AO BE 023) OP MO5 Techniek (AO BE 024) OP MO7 Samenleven (AO BE 025) OP MO8 Actualiteit en geschiedenis(ao BE 026) OP MO9 Cultuur (AO BE 027) OP MO10 Rechten en plichten (AO BE 028) OP MO11 Omgaan met veranderingen (AO BE 029) OP MO12 Levenslang en levensbreed leren (AO BE 030) OP MO13 Doorstroom (AO BE 031) OP MO14 Werk (AO BE 032) In samenwerking met de projectmedewerker Curriculum werkte Vocvo aan door de Federatie voor Centra Basiseducatie georganiseerde Visiedagen MO (21 mei) en NT1 (30 april), en Terugkomdagen (24 september voor NT1 en 19 november voor MO). De medewerkers uit de BE werden geïnformeerd over de stand van zaken in de ontwikkeling van de OP, waar er tevens ruimte werd voorzien voor de nodige feedback. Aan al deze infodagen ging een uitgebreide bevraging van de centra BE vooraf. Vocvo ontwikkelt samen met een aantal centra voor basiseducatie audiovisueel materiaal ter didactische ondersteuning bij NT2 -modules voor anderslerende laaggeletterde allochtone ouders. Het materiaal richt zich op laaggeletterde ouders die problemen hebben met het reguliere werktempo van de les. De cursist heeft een gebrek aan leervaardigheden en heeft nood aan een specifieke didactische aanpak. Het materiaal kan ook ingezet worden bij de NT2/Alfa-modules. Jaarverslag Vocvo

17 Communicatie met de centra Vocvo communiceert regelmatig met de centra, staat open voor feedback en houdt rekening met de signalen uit de centra, informeert gericht en transparant over zijn werking, over zijn eigen ondersteuningsaanbod, over zijn producten, over zijn vijfjaarlijks beleidsplan, over zijn jaarlijkse ondersteuningsplannen en activiteitenverslagen, over overheidsinitiatieven en over initiatieven van derden Actie: Gericht en transparant informeren. Vocvo informeerde de centra (en andere geïnteresseerden) over de werking van Vocvo en over overheidsinitiatieven en initiatieven van derden. Per 1 september was het team van accountmanagers volledig. Elke accountmanager beheert een aantal centra. Vragen uit de centra worden altijd teruggekoppeld naar het volledige team. Daar werd na overleg een actieplan opgesteld. Vocvo gebruikte hiervoor verschillende media: Digitale nieuwsbrieven Vocvo-nieuws 19 nummers Bakberichten 9 nummers Bibaanwinsten 10 nummers Lente-zomer-herfst 3 nummers Gedrukte publicaties Jaarverslag Vocvo Vocvo-actieplan 2011 Directeurenoverlegmomenten en intervisiegroep Raad van Bestuur en Algemene Vergadering met een voordracht van dr. Amand Dewaele over Diversiteitsmanagement een noodzaak toch? De accountmanagers brachten hun centra op de hoogte van de werkzaamheden van de Decretale Stuurgroep in samenspraak met de projectmedewerkers en behandelden vragen vanuit de centra. Vocvo-portaalsite (zie ook actie ) Actie: Optimalisering/uitbouw gebruik portaalsite. De portaalsite van Vocvo is een belangrijk medium om zowel het brede publiek (publieke site) als de centra (intranet) te informeren. De website werd in 2011 geactualiseerd. De website straalt beter het nieuwe elan van de organisatie uit Actie: Optimaliseren informatieve publicaties. De informatieve publicaties werden in 2011 verder beschikbaar gesteld volgens de lopende procedures. Het bleek uit de bevraging voorafgaand aan de ontwikkeling van de vernieuwde website dat ook de publicaties opgenomen kunnen worden in een meer geactualiseerde vorm. Zo werd beslist dat nieuwsbrieven (o.a. Vocvo-Nieuws) onmiddellijk geraadpleegd moeten kunnen worden op het portaal, en ook zonder een paswoord. Vocvo is ervan overtuigd dat informatie en kennis delen een meerwaarde biedt. We willen daarbij geen onderscheid maken tussen potentiële lezers. De publicatie Van A tot Z werd opgeschort. Een nieuwe rubriek In de kijker op de website vervangt de informatie en kennisdeling rond goede praktijken in het volwassenenonderwijs. Jaarverslag Vocvo

18 Vocvo zet een meldingssysteem voor feedback op Actie: Feedback van de centra naar Vocvo via een meldingssysteem rond realisaties en werking. Door de manier van werken, met accountmanagers die een persoonlijk contact hebben met hun centra, is er intensieve terugkoppeling naar de accountmanagers. Bij hun bezoeken bevroegen de accountmanagers de centra over hun tevredenheid op het gebied van ondersteuning. Zij koppelden de verkregen informatie terug op hun wekelijks teamoverleg. Jaarverslag Vocvo

19 Interne Organisatie Mensen & Middelen personeel 2011 Farida Barki VT Miriam Berghmans VT An Bistmans DT Luc Boogaerts (sinds 1 september) VT Winke Brits (sinds 14 oktober) DT Els Coeckelbergh (tijdskrediet) DT An Cloet DT Myriam De Cock DT Liliane Depuis VT Joris De Rijck (sinds 16 november) DT Chris du Pont DT Dirk Eggermont (tot 31 augustus) DT Latifa El Oualkadi DT Glen Fobelets (sinds 1 september) DT Niels Goovaerts (van 1 februari tot 15 juli) VT Michel Helaers VT Ludwine Liefooghe DT Liesbeth Lissens (van 31 januari tot 30 april) DT Ruud Meert VT Tania Menten VT Frie Moons (tot 16 september) DT Asma Ould Aissa DT Carla Pijnaerts (tot 16 november) DT Ilona Plichart VT Shalini Roppe VT Hilde Simoens (sinds 16 december) DT Karina Tuerlinckx DT Inge Van Acker DT Katrien Van Damme (van 18 april tot 15 juli) DT Els Van den Bossche VT Kaat Vansynghel DT Kevin Verboven DT VT=voltijds DT=deeltijds Jaarverslag Vocvo

20 raad van bestuur 2011 Tine Baert Anne Bogaerts Dorine Degrande Bert Dehaerne penningmeester Marleen De Raedemaeker Rein De Ryck Martine Haesendonkx Inge Godu (vervanger Albert Inghels) Nancy Tanghe Ronny Van Houplines voorzitter Roeland Van Kerckhove Anke Wolfs algemene vergadering 2011 Tine Baert CBE Jeanine Billens CVO Anne Bogaerts CBE Marc Botteldoorne CVO Lieve Decuber CVO Bert Dehaerne CBE Marleen De Raedemaeker CVO Rein De Ryck CBE Inge De Win CVO Mireille Gillebeert VDAB Inge Godu (vervanger Albert Inghels) CVO Martine Haesendonkx CBE Karien Hoste CBE Ludo Nelen ABVV Marthe Rombouts CBE Mike Smits CVO Barbara Sproelants CBE Nancy Tanghe CVO Marc Timmerman CBE Renaat Vanbeckevoort CBE Miek Van de Velde CVO Jan Van Gompel CBE Peter van der Hallen ACV Ronny Van Houplines CBE Roeland Van Kerckhove CVO Anke Wolfs CVO Toestand 31 december 2011 Jaarverslag Vocvo

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE

FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE FUNCTIEPROFIEL LERAAR BASISEDUCATIE Federatie Centra voor Basiseducatie vzw Overlegt Werkt Samen Geeft les Leert Permanent Met ondersteuning van PraxisNetwerk 1 Inhoudsopgave 1 Functieprofiel 3 2 De leraar

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BASISEDUCATIE

FUNCTIEPROFIEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BASISEDUCATIE FUNCTIEPROFIEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BASISEDUCATIE Federatie Centra voor Basiseducatie vzw Met ondersteuning van PraxisNetwerk Functieprofiel administratief medewerker CBE juni 2015 2 Een functieprofiel

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010)

Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010) Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010) Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs - Functiebeschrijving projectmedewerker curriculumontwikkeling

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Trajectbegeleiding. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Trajectbegeleiding. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Trajectbegeleiding Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Trajectbegeleiding 3 1.1 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) en onderwijsvernieuwing 3 1.1.1 Trajectbegeleiding

Nadere informatie

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan 2014-2015 2 van 31

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan 2014-2015 2 van 31 Actieplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2014-2015 1 Inleiding Dit is het actieplan 2014-2015 van het samenwerkingsverband van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

PP5 Kwaliteitszorgsysteem in SLO in CVO s van expertisenetwerk School of Education

PP5 Kwaliteitszorgsysteem in SLO in CVO s van expertisenetwerk School of Education PP5 Kwaliteitszorgsysteem in SLO in CVO s van expertisenetwerk School of Education UITGANSPUNT Specifieke Lerarenopleidingen (SLO) visitatie in 2012. De SLO s binnen de Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

ACTIEPLAN TOLL-NET

ACTIEPLAN TOLL-NET ACTIEPLAN TOLL-NET 2010-2011 Inleiding Om de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw SNPB met betrekking tot de implementatie van kwaliteitsvol e-leren verder uit te werken, stellen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Activiteitenverslag Toll-net 2010-2011

Activiteitenverslag Toll-net 2010-2011 Activiteitenverslag Toll-net 2010-2011 Dit document beschrijft de activiteiten en de resultaten van de actiepunten van het Toll-net actieplan 2010-2011. I. Learning design model 1. Overleg organiseren

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project

Project gratis dyslexiesoftware. Els De Smet coördinator project Project gratis dyslexiesoftware Els De Smet coördinator project Aandacht voor dyslexie in het onderwijsveld Scholen nemen extra maatregelen voor leerlingen met dyslexie Functioneel inzetten van dyslexiesoftware

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering

Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering Taalbeleidsplan Onthaalbureau Inburgering 1. Inleiding 1.1. Initiële vraag Het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen heeft verschillende acties ondernomen om aan taalbeleid te werken. - taalomgevingsanalyse

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar )

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Raad Levenslang en Levensbreed Leren 14 maart 2017 RLLL-RLLL-ADV-1617-006 Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE Vlaamse overheid RLLL/EXT/ADV/005 bijl2 INTENTIEVERKLARING TOT ONTWIKKELING V AN MODULAIRE OPLEIDINGEN VOOR HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE, IN UITVOERING V AN ARTIKEL 15 V AN HET DECREET V AN 2 MAART

Nadere informatie

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid Inleiding 1 Ankerpersonen gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 4 november 2008 RLLL/MDR /ADV/003 Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie VLAAMSE

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 1 TOEPASSINGSGEBIED 1. De werkingscode is van toepassing op alle leden van de pedagogische

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Deskundigheidsbevordering Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Deskundigheidsbevordering 3 1.1 Meerdaagse opleidingen 3 1.1.1 Opleiding voor (nieuwe) IKZ-coördinatoren

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie

Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 juni 2008 RLLL/MDR/ADV/009 Advies over de tweede fase van de modularisering basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies.

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies. Raad levenslang en levensbreed leren RHE / 20 september 2011 RLLL-RLLL-BSL-001 RLLL-RLLL-ADV-002Bijl29 Procedure en criteria voor de beoordeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs 1 Situering

Nadere informatie

Functiebeschrijving projectmedewerker. communicatie (mei 2010) Volwassenenonderwijs

Functiebeschrijving projectmedewerker. communicatie (mei 2010) Volwassenenonderwijs Functiebeschrijving projectmedewerker visie- en conceptontwikkeling, EVC en communicatie (mei 2010) Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs - Functiebeschrijving projectmedewerker curriculumontwikkeling

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Activiteitenverslag

Activiteitenverslag Activiteitenverslag 2016-2017 Inhoud Inleiding 3 1 Begeleiding van de centra in 2016-2017 4 1.1 Agogische en organisatorische ondersteuning 4 1.2 Deskundigheidsbevordering 15 1.3 Onderwijsvernieuwing en

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen

Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen Kijkwijzer 2.0, Methodiek voor kwaliteitsverbetering in Brede Scholen Agenda 1. Kwaliteitsontwikkeling in Brede Scholen in Brussel en Kent - Verwachtingen? 2. Extended Schools & kwaliteitsontwikkeling

Nadere informatie

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2011-2012

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2011-2012 Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2011-2012 1 Vooraf In dit verslag rapporteren we over de activiteiten die werden opgezet door het samenwerkingsverband vzw

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Algemeen vormingsaanbod Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Algemeen vormingsaanbod 3 1.1 Intervisie leidinggevenden 3 1.2 Duidelijk schrijven voor het web 5 1.3

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool Het Rietje te Westerlo

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool Het Rietje te Westerlo Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Voorbeeld van actieplan

Voorbeeld van actieplan Voorbeeld van actieplan Wat Wie Wanneer Ondersteuning Evaluatie Wat beogen we? Wat gaan we concreet doen? grondopties van de school realiseren door oa gebruik van voet in, projecten alle info omtrent voet

Nadere informatie

Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren. Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL. subtitel. 14 juni 2011 - Antwerpen

Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren. Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL. subtitel. 14 juni 2011 - Antwerpen Netwerkdag volwassenenonderwijs: VOL-OP Levenslang Leren Inzetbaar op de arbeidsmarkt door Levenslang Leren TITEL 14 juni 2011 - Antwerpen subtitel Het programma 09.30 10.00u 10.00 10.10u 10.10 10.45u

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt te Hasselt

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Moderne Talen Hasselt te Hasselt Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo. WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.be 1 Wat wij geloven Wij geloven dat de échte kracht van organisaties verscholen

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Beleidsplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Beleidsplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Beleidsplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2008-2012 Samenwerkingsverband van de vier pedagogische begeleidingsdiensten (vzw SNPB) en het Vlaams ondersteuningscentrum voor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2016-2018 PI Beveren 1 1. Proces om tot actieplan te komen Voor de opmaak van dit tweede actieplan werd de keuze gemaakt om het coördinatieteam (CORT)

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

beleidsplan Vocvo 2013-2017

beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Technisch voorwoord 7 3 Missie 10 4 Voorstelling van Vocvo 12 5 Gegevensverzameling 14 6 SWOT-analyse 20 7 Doelstellingen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00173 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2008-2009

Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2008-2009 Activiteitenverslag Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2008-2009 1 Vooraf In dit verslag rapporteren we over de activiteiten die werden opgezet door het samenwerkingsverband vzw

Nadere informatie

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017)

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Bij consensus hebben de vakorganisaties en de Federatie

Nadere informatie

VTO-beleid CVO Panta Rhei de Avondschool

VTO-beleid CVO Panta Rhei de Avondschool VTO-beleid CVO Panta Rhei de Avondschool 1. Visie CVO Panta Rhei de Avondschool beklemtoont in haar visie dat het centrum een teamgericht onderwijsbeleid wil voeren waarin het welzijn en de ontplooiingskansen

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor basisscholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat van

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 Welkom Wie zijn de experten te gast? Wie zijn wij? Wat gaan we doen in deze workshop? 1. Presentatie: verwezenlijkingen en

Nadere informatie

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan oktober van 33

1 Inleiding. Kennis- en expertiseontwikkeling/actieplan oktober van 33 Actieplan Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2013-2014 1 Inleiding Dit is het actieplan 2013-2014 van het samenwerkingsverband van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie

Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 februari 2015 RLLL-RLLL-ADV-1415-003 Advies over de keuzemodule 'armoede en sociale uitsluiting' in enkele opleidingsprofielen basiseducatie Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen

SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen 1. Achtergrond en doelstelling van Kaap SCHOOLPROJECT - KAAP Reglement voor secundaire scholen Situering Doelstelling Missie Onderwijsbeleid Naast het algemene NT2-aanbod is er nood aan een aanbod op maat

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

Incompany training voor coöperaties

Incompany training voor coöperaties Incompany training voor coöperaties 2016 Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille Incompany trainingen: wij komen naar uw coöperatie. Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, biedt: 1.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur Scholengroep FORUM Instelling Adres Instellingsnummer FUNCTIEBESCHRIJVING: DIRECTEUR Naam en voornaam Stamboeknummer Eerste evaluator Tweede evaluator De Algemeen directeur

Nadere informatie

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs

De beginnende leerkracht in het basisonderwijs De beginnende leerkracht in het basisonderwijs 1. Hoe pak je de aanvangsbegeleiding aan? 1.1 De taken en de aanpak van de aanvangsbegeleiding werden opgesteld en/of besproken met alle personeelsleden die

Nadere informatie

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking An Butaye, directeur an.butaye@openschool12.be 3-06-2015 Open School Kortrijk-Roeselare VZW De sector BASISEDUCATIE IN VLAANDEREN Historiek

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Cursusorganisaties optimaliseren

Cursusorganisaties optimaliseren Cursusorganisaties optimaliseren Bloso-centrum Herentals 1 december 2007 Hans Ponnet Overzicht van de presentatie Stand van zaken Wie zorgt voor kwaliteitsvolle cursussen De Stuurgroep / denkcellen / DSKO

Nadere informatie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC Een introductie Actuele beleidscontext - Aandacht voor EVC: beleidsnota s 2009-14 onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. - Oprichting van een kennisnetwerk EVC is

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Provinciaal CLB te Antwerpen.

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Provinciaal CLB te Antwerpen. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO!

FUNCTIONEREN EVALUEREN. CLB van het GO! FUNCTIONEREN EVALUEREN CLB van het GO! Procedure goedgekeurd dd. 12.11.2007 INLEIDING De Raad van de Directeurs van de CLB van het GO! (RADI) heeft gezamenlijk functiebeschrijvingen ontwikkeld (werkgroep

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie