jaarverslag Vocvo 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag Vocvo 2011"

Transcriptie

1 jaarverslag Vocvo 2011

2 Inhoud inleiding [ 3 ] vocvo in 2011 Agogische en organisatorische ondersteuning [ 5 ] Deskundigheidsbevordering [ 11 ] Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg [ 14 ] Ondersteuning bij het realiseren van eindtermen, specifieke eindtermen [ 16 ] en basiscompetenties bij de cursisten Communicatie met de centra [ 17 ] Interne Organisatie Mensen & Middelen [ 19 ] vocvo en het samenwerkingsverband met de pedagogische begeleidingsdiensten Opdrachten voor het samenwerkingsverband met de pedagogische begeleidingsdiensten [ 27 ] wablieft in 2011 Inleiding [ 29 ] Tekstadvies [ 29 ] Wablieft, de kranten [ 30 ] Wablieft-boeken: Omdat lezen leuk is! [ 31 ] Promotie [ 33 ] Website [ 33 ] Wablieft-Prijs voor G-Kracht [ 34 ] Boek Van Ezelsbank tot Schrijfsalon [ 34 ] lijst van gebruikte afkortingen [ 35 ] bijlagen Algemeen ondersteuningsplan van de accountmanagers [ 37 ] Toelichting bij het algemeen ondersteuningsplan [ 39 ] Organigram Vocvo [ 40 ] Onze centra [ 41 ] Jaarverslag Vocvo

3 Inleiding Beste lezer, Het schooljaar zette de tweede helft in van het Beleidsplan van Vocvo, het Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs. Vocvo ondersteunt 26 centra, zowel Centra voor Volwassenenonderwijs als Centra voor Basis educatie. Vocvo neemt daarin een unieke en bevoorrechte plaats in de ondersteuning van het volwassenenonderwijs op zich. Na een eerder woelige eerste beleidshelft is Vocvo zijn kinderziektes ontgroeid en is er stabiliteit in de organisatie. Zo konden we in 2011 onze volledige aandacht schenken aan een goed uitgebouwde ondersteuning naar zowel de Centra voor Basiseducatie als de Centra voor Volwassenenonderwijs. Na de uitdagingen verwoord in de tussentijdse evaluatie van het decreet op het Volwassenenonderwijs stuurde Vocvo ook bij in het personeelsbeleid. De nieuw aangeworven coördinator externe communicatie maakte van Vocvo een meer zichtbare en aanwezige partner. Interne kennisdeling wordt op punt gesteld in een hernieuwde aanpak van kennismanagement. De organisatie verhoogt op die manier de knowhow en consolideert ze. De aanwezigheid in huis van belangrijke projectmedewerkers (voor Geletterdheid, Onderwijs aan Gedetineerden, maar ook Curriculum) maakt dat Vocvo een brede en interactieve bijdrage levert langs verschillende invalshoeken. In dit verslag vindt u geen rapportering van de opdrachten waarbij Vocvo betrokken is in de Decretale Stuurgroep. Deze rapportering overstijgt de eigen organisatie en komt tot stand in samenwerking met de partners in de Decretale Stuurgroep volwassenenonderwijs. Achteraan in ons Actieplan 2012 leest u het uitgebreid Vocvo-aanbod 2011 van vormingen en activiteiten dat zowel lesgevers, stafleden, directies en administratieven als doelpubliek heeft. Kwaliteitszorg blijft daarin veel aandacht krijgen, met een jaarlijkse, cyclische vorming voor interne kwaliteitszorg. Beleidsvoerend vermogen verhogen met respect voor de autonomie van onze centra blijft steeds ons uitgangspunt. Voorbij de helft van onze eerste beleidsperiode zijn we gestart aan het uitschrijven van het nieuwe beleidsplan De organisatie van opleiding of vorming aan volwassenen staat op veel agenda s, zeker in deze tijden van economische crisis. Politieke keuzes zullen bepalen waar en hoe volwassenen welke opleiding kunnen volgen. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die we voor onze organisatie in kaart brengen, hertalen we in strategische doelen om de centra optimaal te ondersteunen. Vocvo blijft zich inzetten voor de centra die een breed aanbod leveren aan volwassenen, zodat iedereen kan deelnemen aan kwaliteitsvol leren. Het verslag dat voor u ligt, is de rapportering van de realisaties die in het Actieplan 2011 voorop gesteld werden. In een apart document Actieplan 2012 kan u de voltooide en de nieuwe acties uit het beleidsplan opvolgen. Ik dank het volledige team van medewerkers voor de intense samenwerking, de volgehouden inzet en het blijvende enthousiasme. Namens het Vocvo-team Liliane Depuis Directeur Jaarverslag Vocvo

4 Jaarverslag Vocvo Vocvo in 2011

5 Agogische en organisatorische ondersteuning Vocvo biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van het eigen agogisch project van de centra Actie: Maatgericht ondersteuningsplan voor de centra. Een ondersteuningsplan per centrum De accountmanagers van Vocvo maakten per centrum de ondersteuningsplannen voor het schooljaar op. In de meeste centra werd de uitvoering ervan geëvalueerd samen met de directies van de centra. Voor het schooljaar zijn de gesprekken gevoerd en werden de ondersteuningsplannen opgemaakt. Vocvo communiceerde over de aangeboden ondersteuning via zijn communicatiekanalen (Vocvonieuws en de vernieuwde website). Het algemeen ondersteuningsplan Voor het schooljaar stelden de accountmanagers ook een algemeen ondersteuningsplan op en bundelde alle vormingen in een overzichtelijke brochure. Ze omvat alle ondersteuningsacties die Vocvo plande voor het schooljaar De acties voor elk centrum worden er beknopt in vermeld. Voor de lezer is er ook een begeleidende toelichting voorzien. Het schematisch voorgestelde globaal ondersteuningsplan en de toelichting stuurden we in het najaar ook mee met onze digitale nieuwsbrief Vocvo-nieuws. De informatie leest u ook op de Vocvoportaalsite. Het globaal ondersteuningsplan en de erbij horende toelichting vindt u bij de bijlagen achteraan dit jaarverslag. Vocvo inventariseert bestaand les- en cursusmateriaal en stelt dit via een databank ter beschikking van de centra Actie: Uitwisselforum lesmaterialen op portaalsite optimaliseren. In het schooljaar stelden we vast dat het uitwisselforum lesmaterialen slechts door weinig lesgevers actief werd gebruikt, ondanks de bekendmaking en het regelmatig onder de aandacht brengen via onze accountmanagers en Vocvo-nieuwsbrief. Een ruimer alternatief aanbieden waar lesgevers op terechtkunnen en een groot aanbod van lesmateriaal te vinden is, lijkt ons een relevante mogelijkheid om het uitwisselen van lesmaterialen verder te stimuleren. Tegelijk willen we hiermee ook verbreding stimuleren, nl. uitwisseling van lesmaterialen tussen lesgevers CBE s en CVO s. Door via de educatieve portaalsite KlasCement te werken, wordt ook de openheid gecreëerd om uit te wisselen tussen lesgevers tout court, onafhankelijk van de specifieke koepel of ondersteuningsdienst waarbij ze zijn aangesloten. Dat kan alleen maar verrijkend zijn voor alle betrokkenen. Eind 2011-begin 2012 wordt met KlasCement overlegd op welke manier lesgevers van de CBE s en CVO s zo vlot mogelijk kunnen uitwisselen via hun portaal. Vocvo zal nadien op zijn beurt alle betrokkenen hierover uitgebreid informeren via collega s van de pedagogische ondersteuningsdiensten, de nieuwsbrief van Vocvo en via de persoonlijke contacten van de accountmanagers met de centra. Jaarverslag Vocvo

6 4.2.3 Actie: Verdere uitbouw Vocvo-bibliotheek en webcatalogus. Digitaal materiaal Het sneller toegankelijk maken van digitaal uitleenmateriaal (zoals e-documenten, artikels en e-boeken) is een prioriteit voor de bibliotheek. We lieten een analyse uitvoeren naar een efficiënt databanksysteem en gebruiksvriendelijke webcatalogus. Door technische problemen bij de hosting kon onze oude webcatalogus van september 2011 tot eind december 2011 niet geraadpleegd worden. Dit vertekent uiteraard onze uitleenstatistieken. We losten dit op door extra literatuurlijsten op te maken voor onze klanten, zodat ze toch voldoende geïnformeerd waren. Infotheek Nieuwe collega s, stagiairs en onderzoekers worden steeds geïnformeerd over welke diensten we vanuit de bibliotheek kunnen aanbieden. Onze kennis delen we ook met andere bibliotheken en wetenschappelijke instellingen. Dit is een wederzijdse uitwisseling. Wetenschappelijke onderzoeken Relevant onderzoek en informatie uitgegeven door (internationale) wetenschappelijke instellingen worden met regelmaat opgevolgd. We nemen deze documenten op in onze catalogus. Extra informatie voor Vocvo-collega s We selecteren wekelijks Belgische en Nederlandse krant- en tijdschriftartikels uit de Mediargusonderwijsdatabank. We zenden ze digitaal door. Aanschafbeleid In 2011 verzamelde de bibliotheek vooral materiaal rond de volgende thema s: basisdidactiek voor beginnende lesgevers communicatietechnieken voor lesgevers faalangst hoe motiveer ik mijn cursisten? VTO-beleid thema s voor leidinggevenden samenwerking met verschillende organisaties (CBE, CVO, VDAB, OCMW, ) IKZ centrumreglementen doorstroom CBE/CVO: goede praktijken, knelpunten, onderzoek ouders in interactie / werken met ouders geletterdheid trajectbegeleiding voor de BE NT2 Lesgevers uit de centra en Vocvo-medewerkers deden regelmatig suggesties om interessant materiaal aan te kopen. De centra vragen meestal om recent gepubliceerd leermiddelenmateriaal aan te kopen. De centra willen het materiaal eerst uittesten voordat ze het zelf aankopen. Ook de Vocvo-medewerkers zelf sturen de bibliotheek aan tot aankoop van achtergrondliteratuur. De Vocvo-bibliotheek koopt uiteindelijk 99% van deze suggesties aan. Afschafbeleid 111 documenten die over een periode van vier jaar langer dan een jaar zoek zijn, werden uit onze catalogus verwijderd. Digitale tijdschriftartikels Tijdschriften in de Vocvo-bibliotheek worden niet uitgeleend, maar interessante artikels nemen we op in onze catalogus. Klanten kunnen de artikels in digitale vorm opvragen. Na het verspreiden van de maandelijkse Bibaanwinsten is de aanvraag van recente artikels het hoogst. Jaarverslag Vocvo

7 E-documenten E-documenten worden niet alleen geregistreerd en opgeslagen, maar we geven ook vaak de rechtstreekse link door. Klanten kunnen daardoor via de Bibaanwinsten of de webcatalogus het document rechtstreeks raadplegen en/of downloaden via het internet. Het gebruik van deze service kunnen we niet meten. Lente-zomer-herfst -overzicht Drie maal per jaar doorzoeken we de websites van educatieve uitgevers naar nieuw lesmateriaal en nieuwe literatuur voor het volwassenenonderwijs. Vervolgens bezorgen we het overzicht Lentezomer-herfst via mail bij de Vocvo-medewerkers, onze centra en alle klanten van de bibliotheek. Niet alle boeken op deze lijst worden door Vocvo aangekocht. We krijgen veel respons op deze gebundelde en zeer selectieve boekenlijst. De aanvragen voor uitleen en/of aankoop zijn na het verspreiden van deze lijst dan ook hoog. Volgende stappen werden uitgevoerd en/of gestart in 2011 Registratie van uitleen aan de eigen medewerkers (zie onderstaande tabel) Screenen van alle tijdschriften naar interessante artikels Opnemen van deze artikels in de Vocvo-bib databank Jaarlijks nagaan of de hyperlinks op de Vocvo-website nog actief zijn Jaarlijks nagaan of de geregistreerde websites in de catalogus nog actief zijn Jaarlijks nagaan van of de internetpagina s bij e-documenten nog actief zijn Infotheek : de nieuwe rubriek op de Vocvo-website komt onder de bevoegdheid van de bibliotheek. Het is een belangrijke bouwsteen. Hier vinden de bezoekers van onze website alle info van/over de bibliotheek: de webcatalogus, Bibaanwinsten, Lente-zomer-herfst, de linkspagina en een webarchief. De verdere uitbouw van deze rubriek ligt voorlopig stil omdat we in onderhandeling zijn met een nieuw hostingbedrijf. Eerste fase: een nieuwe databank voor de bibliotheek. Het huidige Cardbox-systeem is aan vernieuwing toe. We opteren voor een rechtstreeks en direct datasysteem dat gekoppeld is aan de webcatalogus. Alle acties worden in deze databank verwerkt: aankopen, betalingen (boekhouding), documentregistraties, uitleen, reservaties, De optie om de webcatalogus rechtstreeks aan de databank van de bibliotheek te koppelen, is voor de klanten en medewerkers een pluspunt. Ook de zoekmodule zal uitgebreid worden. Zo zijn nu al de vindplaats, de uitleenstatus en het reservatieformulier enkele van de gerealiseerde verbeterpunten die in de webcatalogus zichtbaar zijn. We maakten een diepgaande analyse van onze databank. Een systeem dat over de jaren heen geworteld is in een verouderd systeem, blijkt echter niet evident om te vernieuwen. Jaarverslag Vocvo

8 de vocvo-bibliotheek in cijfers In 2011 werden 906 nieuwe titels toegevoegd aan de bibliotheekcatalogus artikels boeken e-documenten websites digitaal materiaal (cd-rom,...) waarvan boeken 275 leermiddelen achtergrondliteratuur De totale bibliotheekcatalogus bevatte (eind 2011) items waarvan bib archief bib archief leermiddelen ± 27% ± 25% achtergrondliteratuur e-documenten 381 ± 31% 587 ± 32% websites 229 ± 2% 296 ± 2% artikels ± 40% ± 41% 3. In 2011 werden 1455 documenten uitgeleend waarvan leermiddelen achtergrondliteratuur aan CBE CVO Vocvo andere Andere diensten van de Vocvo-bibliotheek Literatuurlijsten Bibaanwinsten Lente-zomer-herfst 3 3 Artikels / e-documenten verzonden via mail Postpakketten opgestuurd leermiddelen ± 25% artikels ± 41% achtergrondliteratuur & elektronische documenten ± 32% websites Jaarverslag Vocvo

9 Vocvo ontwikkelt in overleg met de centra een kader voor de ontwikkeling van nieuw les- en cursusmateriaal Actie: Kader voor ontwikkeling nieuw lesmateriaal ontwikkelen. De medewerkers uit de centra hebben een sjabloon ter beschikking om materiaal beschikbaar te stellen en te delen. Lesmateriaal wordt op basis van o.a. titel, auteur, doelen, module geordend. De accountmanagers stimuleerden medewerkers uit de centra om materiaal ter beschikking te stellen en een verrijkende beweging tot stand te brengen tussen lesgevers. Vocvo had contacten met KlasCement rond het uitwisselen van materiaal via digitale weg. Deze besprekingen worden verder opgenomen. Vocvo onderhoudt regelmatig contacten met educatieve uitgeverijen met het oog op de aanmaak van les- en cursusmateriaal Actie: Netwerk met uitgeverijen uitbouwen. Vocvo stelde een lijst samen van potentieel interessante educatieve uitgeverijen in België en Nederland. Evaluatiemateriaal werd ontwikkeld bij het lespakket Nieuwe Spreekrecht. Vocvo bewaakte in samenwerking met uitgeverij Van In, en in samenspraak met de resonansgroep, de kwaliteit van dit materiaal. De accountmanagers namen deel aan de netoverschrijdende werkgroep Talen. In dat kader vonden aftastende gesprekken plaats met het Animatiecentrum voor Talen, dat uitgever is van Actuapress. Vocvo begeleidt de centra bij de implementatie van concepten en instrumenten voor een integraal zorgsysteem. Dit zorgsysteem omvat alle aspecten van intake en plaatsing, remediëring en leertrajectbegeleiding, instrumenten en procedures voor de evaluatie van leerresultaten Actie: Centra ondersteunen bij de implementatie van een integraal zorgbeleid. Vocvo bood centra individuele begeleiding aan om hun zorgbeleid te optimaliseren. Vocvo ging gericht op zoek naar experten op het vlak van integraal zorgbeleid. Hieruit kwamen bij de centra heel wat vernieuwende acties voort. Sommige acties werden door de centra autonoom uitgevoerd, andere in samenwerking met Vocvo. Daarnaast organiseerde Vocvo zelf vormingen en intervisies rond diverse zorgthema s. Vocvo ondersteunt de centra bij aspecten van organisatie-uitbouw, bijvoorbeeld het organisatiemanagement, de teamvorming, het wervingsbeleid Actie: Maatgerichte ondersteuning centrummanagement. Vocvo ondersteunde een aantal centra bij hun reorganisatie, meer specifiek bij het opstellen van een organogram met aangepaste functiebeschrijvingen en competentieprofielen. Vocvo fungeerde als klankbord en toeleider naar geschikte experten op de markt. Het merendeel van de centra is gestart met de implementatie van kwaliteitszorg in het eigen centrum. De focus lag in zowat alle centra op het meten van de organisatiecultuur en het ontwikkelen van een beleidsplan. De meeste centra maakten hierbij gebruik van het door Vocvo ontwikkelde instrument Q-box. Jaarverslag Vocvo

10 Jaarverslag Vocvo Bij de Q-box voorziet Vocvo jaarlijks vijf vormingsdagen voor de directies en de IKZ- stuurgroepen van de verschillende centra. Hierbij komen volgende thema s aan bod: organisatiecultuurmeting, beleidsplan, zelfevaluatie, procesmanagement en projectmanagement. Interne kwaliteitszorg is immers een permanente opdracht.

11 Deskundigheidsbevordering Vocvo detecteert en inventariseert op regelmatige basis de nascholingsbehoeften van de centra Actie: Inventarisatie van deskundigheidsbevorderende behoeften bij medewerkers uit de centra. Het ondersteuningsaanbod van Vocvo werd vraag- en aanbodgestuurd samengesteld. Naast een individueel ondersteuningsplan per centrum, maakte Vocvo ook de brochure Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs (zie bijlage 3 van het Actieplan 2012). Volgende topics kwamen daarin aan bod: 1 Trajectbegeleiding 1.1 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) en onderwijsvernieuwing Trajectbegeleiding IKZ: Organisatiecultuur Trajectbegeleiding IKZ: Beleidsplan opstellen Trajectbegeleiding IKZ: Procesmanagement Trajectbegeleiding IKZ: Zelfevaluatie Trajectbegeleiding IKZ: Projectmanagement 1.2 Agogische en organisatorische ondersteuning Trajectbegeleiding Personeelstevredenheid Trajectbegeleiding Coachen van medewerkers Trajectbegeleiding Functioneringscyclus Trajectbegeleiding Timemanagement Trajectbegeleiding Efficiënt vergaderen Trajectbegeleiding Kennismanagement Trajectbegeleiding Communicatiemanagement Trajectbegeleiding Zorgbeleid Trajectbegeleiding Vorming Training Opleiding (VTO) Trajectbegeleiding Organisatiestructuur 1.3 Ondersteuning bij het realiseren van de eindtermen en basiscompetenties Trajectbegeleiding Implementatie opleidingsprofielen (OP) en leerplannen (LP) 2 Deskundigheidsbevordering 2.1 Meerdaagse opleidingen Opleiding voor (nieuwe) IKZ-coördinatoren Opleiding voor (nieuwe) directeurs Opleiding voor (nieuwe) teamleiders 3 Algemeen vormingsaanbod 3.1 Intervisie leidinggevenden 3.2 Duidelijk schrijven voor het web 3.3 Q-box 3.4 Basisdidactiek 3.5 Klare taal, goed verhaal: Wablieft-studiedag over boeken voor moeilijke lezers (tieners en volwassenen) 3.6 Persoonlijke effectiviteit en assertiviteit (voor administratief medewerkers) 3.7 Faalangst bij cursisten 3.8 Beter communiceren met cursisten 3.9 Schriftelijke communicatie in duidelijke taal 3.10 Implementatie opleidingsprofielen ICT en MO 3.11 Werken op maat (samenwerken met partners) Jaarverslag Vocvo

12 3.12 Centrumreglement in duidelijke taal 3.13 Motiveren van cursisten 3.14 VTO-beleid 4 Collegiale visitatie Vocvo informeert de centra ten minste jaarlijks over extern nascholingsaanbod Actie: Inventariseren en ontsluiten van externe deskundigheidsbevorderende initiatieven. Op basis van de behoeften van onze klanten en de actuele tendensen binnen het onderwijslandschap bracht Vocvo zijn klanten op de hoogte van externe deskundigheidsbevorderende initiatieven. Dit gebeurde op geregelde tijdstippen via de nieuwsbrief van Vocvo én via een permanente actualisatie op de website die sinds september 2011 een intensievere updating krijgt. Om de relevante externe deskundigheidsbevorderende initiatieven te filteren voor de klanten worden zowel vaktijdschriften, Schooldirect, CTO, Klasse, de info van de PBD s als de vormingen van Socius op geregelde basis geconsulteerd, naast de info die ons via de infotheekverantwoordelijke wordt aangeleverd. Daarnaast wordt ook op de VOV-vakbeurs de nodige informatie over deskundigen verzameld en geïnventariseerd. Vocvo organiseert zelf voor de medewerkers van de deelnemende centra nascholingsactiviteiten die niet via een externe opleidingsverstrekker worden aangeboden. Hiervoor ontwikkelde Vocvo in het voorjaar van 2011 een specifieke jaarbrochure en Actie: Opzetten van deskundigheidsbevorderende initiatieven voor medewerkers uit de centra en de communicatie hieromtrent. Vocvo organiseert ook zelf voor de medewerkers van de deelnemende centra nascholingsactiviteiten die niet via een externe opleidingsverstrekker worden aangeboden. De centra worden hierover geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen: de Vocvo-nieuwsbrief en de website. Vocvo organiseerde in 2011 volgend aanbod: Omgaan met diversiteit in het volwassenenonderwijs Tools voor de beginnende lesgevers VTO-beleid Omgaan met moeilijke cursisten Trefdag met volgende topics: Taal- en ervaringsdeskundige Omgaan met moeilijk gedrag van cursisten Sleutelvaardigheden en sleutelcompetenties Eerste hulp bij duidelijk schrijven Informatieve spelen Geïntegreerde trajecten: analfabeten ingeburgerd aan het werk Tools voor beginnende lesgevers Alfabetisering Creatief met tijd E-leren in de praktijk De kracht van je stem Taakgericht werken Constructieve communicatie Braingym Improvisatietechnieken Intervisie leidinggevenden Duidelijk schrijven voor het web Basisdidactiek: meerdaagse opleiding voor beginnende lesgevers Wablieft-studiedag over boeken voor moeilijke lezers Jaarverslag Vocvo

13 Persoonlijke effectiviteit en assertiviteit voor administratief medewerkers Faalangst IKZ-vormingen De centra werden hierover geïnformeerd via de gangbare communicatiekanalen. Vocvo organiseerde daarnaast ook centrumspecifieke deskundigheidsbevorderende activiteiten. Deze staan vermeld in het individuele ondersteuningsplan van het betrokken centrum. Voorbeelden hiervan zijn: Trajectbegeleiding alfabetisering anderstaligen Trajectbegeleiding IKZ: opstellen beleidsplan Trajectbegeleiding IKZ: organisatiecultuur Trajectbegeleiding IKZ: Zelfevaluatie Trajectbegeleiding: organisatiestructuur Trajectbegeleiding: Efficiënt vergaderen Vorming implementatie leerplan Hebreeuws Vorming voor coaches Deskundigheidsbevordering lesgevers a.d.h.v. lesobservaties Screenen cursusmateriaal Ondersteuning bij samenwerkingsverbanden tussen de centra Ondersteuning evaluatiebeleid Vocvo evalueert jaarlijks het eigen nascholingsaanbod Actie: Evalueren van zelf georganiseerde deskundigheidsbevorderende initiatieven. De door Vocvo georganiseerde deskundigheidsbevorderende initiatieven voor medewerkers uit de centra werden steeds geëvalueerd. Vocvo beschikt daarvoor over een evaluatieformulier. Op basis van de feedback stuurde Vocvo zijn aanbod bij. Vocvo ondersteunt de centra bij het uitwerken van een eigen vormings-, trainingsen opleidingsbeleid Actie: VTO-beleid in de centra stimuleren en ondersteunen. Met de opmaak van de individuele ondersteuningsplannen begeleiden de accountmanagers hun centra bij de opstelling van hun VTO-plan. Vocvo organiseerde voor de directies en stafmedewerkers een vorming rond het opstarten van een VTO-beleid. In het voorjaar 2012 plant Vocvo een verdiepingsmodule rond dit thema. Jaarverslag Vocvo

14 Onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg Vocvo bundelt de beschikbare kennis, expertise en instrumenten inzake interne kwaliteitszorg voor het volwassenenonderwijs. Vocvo stelt de beschikbare kennis, expertise en instrumenten inzake interne kwaliteitszorg voor het volwassenenonderwijs ter beschikking van de centra en Actie: Vocvo bundelt en stelt kennis en instrumenten ter beschikking over integrale kwaliteitszorg (IKZ). Vocvo ontwikkelde een kwaliteitszorgsysteem, met name de Q-box. De centra krijgen begeleiding op maat bij de implementatie van hun kwaliteitszorgsysteem (Q-box of ander). Daarnaast biedt Vocvo op cyclische wijze vormingen aan over volgende aspecten van kwaliteitszorg : (1) introductie over kwaliteitszorg, (2) organisatiecultuur, (3) beleidsplan, (4) procesmanagement, (5) zelfevaluatie en (6) projectmanagement. In de Vocvo-infotheek stelt Vocvo literatuur en instrumenten over kwaliteitszorg ter beschikking. Vocvo stelt op regelmatige basis informatie ter beschikking van de centra over relevante ontwikkelingen in onderwijs, vorming en opleiding via zijn kennis- en informatiecentrum en portaalsite Actie: Vocvo beschikt over en neemt deel aan een breed netwerk van overlegstructuren op nationaal en internationaal gebied. Op nationaal niveau neemt Vocvo deel aan diverse overlegstructuren, waaronder: Werkgroepen in samenwerking met de vzw SNPB (zie bijlage 4 Ondersteuningsplan , Gemeenschappelijke acties van de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo in het Actieplan 2012) Vlor, Werkgroep Inburgering Focusgroep Centrum voor Taal en Onderwijs Overlegplatform Huis van het Nederlands Brussel Werkgroep Trefdagen Huizen van het Nederlands Projectwerkgroepen Huizen van het Nederlands / Consortia Overleg Federatie Centra voor Basiseducatie Vocvo Overleg Federatie Tweedekansonderwijs Vocvo Werkgroepen vanuit de overheid (bv. Plan Geletterdheid en N.E.P.) Op internationaal niveau neemt Vocvo deel aan: Studiedagen met de pedagogische begeleiders: deskundigheidsbevordering en uitwisseling met de Nederlandse collega s van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) Actie: Actieve deelname aan en vertegenwoordiging op vergaderingen, overleggen, werkgroepen, commissies De medewerkers van Vocvo nemen op regelmatige basis deel aan verschillende overleggen. Vocvo heeft vertegenwoordigers in diverse werkgroepen en stuurgroepen: Lid van de Decretale Stuurgroep Volwassenenonderwijs Lid van het Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie (VOCBE) Overleg Overheid - Decretale Stuurgroep Informeel overleg Overheid - volwassenenonderwijs Jaarverslag Vocvo

15 Federatie Centra voor Basiseducatie OCB (Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie) VLOR. Werkgroep Inburgering, Werkgroep COMBE (commissie basiseducatie) Huis van het Nederlands Brussel Educatieve Dienst van het Vlaams Parlement De Kracht van je Stem Afsprakenkader verificatie Infosessies van de overheid voor CVO s en CBE s Projectgroepen van de Huizen van het Nederlands Vocvo bracht zijn klanten hiervan op de hoogte via zijn gekende kanalen: Vocvo-nieuws en de website. Vocvo investeerde in 2011 ook in een nieuwe functie, nl. een coördinator externe communicatie. We tekenden een infodoorstroom uit tussen Vocvo en de centra via de directies, en met de bestuursleden Actie: Informeren van medewerkers uit de centra over relevante ontwikkelingen in het onderwijs. Via zijn tweewekelijkse digitale nieuwsbrief informeerde Vocvo zijn centra over relevante ontwikkelingen in het onderwijs. Het centrum volgt de regelgeving, overlegt met de over heid en ontsluit informatie uit vakliteratuur. Vocvo is ook aanspreekpunt voor vragen uit de sector. Via de gekende communicatiekanalen informeert Vocvo de centra over relevante ontwikkelingen binnen het volwassenenonderwijs Actie: Sensibiliseren en begeleiden van medewerkers uit de centra om relevante onderwijskundige ontwikkelingen te implementeren in de werking. In het voorjaar van 2011 startte Vocvo in opdracht van het samenwerkingsverband Vocvo-SNPB een werkgroep AAV over EVC/EVK. Hierin worden samen met de centra instrumenten ontwikkeld, onder andere een concordantieschema oude-nieuwe opleiding en gemeenschappelijke vrijstellingsproeven, ter ondersteuning van de implementatie van het nieuwe opleidingsprofiel AAV. Vocvo begeleidt de centra bij de implementatie van systemen van interne kwaliteitszorg Actie: Sensibilisering en begeleiding van centra m.b.t. integrale kwaliteitszorg (IKZ). De centra worden op hun eigen tempo begeleid bij de implementatie van de Q-box en krijgen op cyclische wijze vormingen aangeboden over de verschillende aspecten van dit kwaliteitszorgsysteem: (1) introductie over kwaliteitszorg, (2) organisatiecultuur, (3) beleidsplan, (4) procesmanagement, (5) zelfevaluatie en (6) projectmanagement. In de Vocvo-bibliotheek stelt Vocvo literatuur en instrumenten over kwaliteitszorg ter beschikking. Via diverse communicatiekanalen verspreidde Vocvo informatie over integrale kwaliteitszorg. Daarnaast voorziet Vocvo ook centrumbegeleiding in functie van verbeteracties, bijvoorbeeld bij het efficiënt vergaderen en het toepassen van timemanagement, en geeft het advies over deskundigheidsbevordering. Jaarverslag Vocvo

16 Ondersteuning bij het realiseren van eindtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties bij de cursisten Vocvo ondersteunt de centra inhoudelijk en procesmatig bij de implementatie van kwaliteitsvolle leerplannen. Vocvo ondersteunt de centra inhoudelijk en procesmatig bij de implementatie van nieuwe of gewijzigde opleidingsprofielen in afwachting van goedgekeurde leerplannen en Actie: Centra informeren over en ondersteunen bij de implementatie van de leerplannen en opleidingsprofielen. Vocvo was een klankbord of helpdesk voor vele centra voor vragen over opleidingsprofielen en leerplannen. Daarnaast werden er ook specifieke vormingen over het gebruik van opleidingsprofielen en leerplannen aangeboden, zowel aan CBE s als aan CVO s. Enkele voorbeelden zijn: Trajectbegeleiding rond OP/LP NT2 Alfa, Vocvo organiseert in samenwerking met de SNPB een Lerend Netwerk Ouders in (inter)actie. In 2011 kwamen volgende opleidingsprofielen tot stand: OP NT1 Maatschappelijk functioneren (AO BE 033) inclusief geletterdheidmodules OP NT1 Maatschappelijk participeren (AO BE 034) inclusief geletterdheidmodules OP NT1 Doorstroom (AO BE 035) inclusief geletterdheidmodules OP MO1 Communicatie (AO BE 020) OP MO2 Gezondheid (AO BE 021) OP MO3 Mobiliteit (AO BE 022) OP MO4 Huishouding (AO BE 023) OP MO5 Techniek (AO BE 024) OP MO7 Samenleven (AO BE 025) OP MO8 Actualiteit en geschiedenis(ao BE 026) OP MO9 Cultuur (AO BE 027) OP MO10 Rechten en plichten (AO BE 028) OP MO11 Omgaan met veranderingen (AO BE 029) OP MO12 Levenslang en levensbreed leren (AO BE 030) OP MO13 Doorstroom (AO BE 031) OP MO14 Werk (AO BE 032) In samenwerking met de projectmedewerker Curriculum werkte Vocvo aan door de Federatie voor Centra Basiseducatie georganiseerde Visiedagen MO (21 mei) en NT1 (30 april), en Terugkomdagen (24 september voor NT1 en 19 november voor MO). De medewerkers uit de BE werden geïnformeerd over de stand van zaken in de ontwikkeling van de OP, waar er tevens ruimte werd voorzien voor de nodige feedback. Aan al deze infodagen ging een uitgebreide bevraging van de centra BE vooraf. Vocvo ontwikkelt samen met een aantal centra voor basiseducatie audiovisueel materiaal ter didactische ondersteuning bij NT2 -modules voor anderslerende laaggeletterde allochtone ouders. Het materiaal richt zich op laaggeletterde ouders die problemen hebben met het reguliere werktempo van de les. De cursist heeft een gebrek aan leervaardigheden en heeft nood aan een specifieke didactische aanpak. Het materiaal kan ook ingezet worden bij de NT2/Alfa-modules. Jaarverslag Vocvo

17 Communicatie met de centra Vocvo communiceert regelmatig met de centra, staat open voor feedback en houdt rekening met de signalen uit de centra, informeert gericht en transparant over zijn werking, over zijn eigen ondersteuningsaanbod, over zijn producten, over zijn vijfjaarlijks beleidsplan, over zijn jaarlijkse ondersteuningsplannen en activiteitenverslagen, over overheidsinitiatieven en over initiatieven van derden Actie: Gericht en transparant informeren. Vocvo informeerde de centra (en andere geïnteresseerden) over de werking van Vocvo en over overheidsinitiatieven en initiatieven van derden. Per 1 september was het team van accountmanagers volledig. Elke accountmanager beheert een aantal centra. Vragen uit de centra worden altijd teruggekoppeld naar het volledige team. Daar werd na overleg een actieplan opgesteld. Vocvo gebruikte hiervoor verschillende media: Digitale nieuwsbrieven Vocvo-nieuws 19 nummers Bakberichten 9 nummers Bibaanwinsten 10 nummers Lente-zomer-herfst 3 nummers Gedrukte publicaties Jaarverslag Vocvo Vocvo-actieplan 2011 Directeurenoverlegmomenten en intervisiegroep Raad van Bestuur en Algemene Vergadering met een voordracht van dr. Amand Dewaele over Diversiteitsmanagement een noodzaak toch? De accountmanagers brachten hun centra op de hoogte van de werkzaamheden van de Decretale Stuurgroep in samenspraak met de projectmedewerkers en behandelden vragen vanuit de centra. Vocvo-portaalsite (zie ook actie ) Actie: Optimalisering/uitbouw gebruik portaalsite. De portaalsite van Vocvo is een belangrijk medium om zowel het brede publiek (publieke site) als de centra (intranet) te informeren. De website werd in 2011 geactualiseerd. De website straalt beter het nieuwe elan van de organisatie uit Actie: Optimaliseren informatieve publicaties. De informatieve publicaties werden in 2011 verder beschikbaar gesteld volgens de lopende procedures. Het bleek uit de bevraging voorafgaand aan de ontwikkeling van de vernieuwde website dat ook de publicaties opgenomen kunnen worden in een meer geactualiseerde vorm. Zo werd beslist dat nieuwsbrieven (o.a. Vocvo-Nieuws) onmiddellijk geraadpleegd moeten kunnen worden op het portaal, en ook zonder een paswoord. Vocvo is ervan overtuigd dat informatie en kennis delen een meerwaarde biedt. We willen daarbij geen onderscheid maken tussen potentiële lezers. De publicatie Van A tot Z werd opgeschort. Een nieuwe rubriek In de kijker op de website vervangt de informatie en kennisdeling rond goede praktijken in het volwassenenonderwijs. Jaarverslag Vocvo

18 Vocvo zet een meldingssysteem voor feedback op Actie: Feedback van de centra naar Vocvo via een meldingssysteem rond realisaties en werking. Door de manier van werken, met accountmanagers die een persoonlijk contact hebben met hun centra, is er intensieve terugkoppeling naar de accountmanagers. Bij hun bezoeken bevroegen de accountmanagers de centra over hun tevredenheid op het gebied van ondersteuning. Zij koppelden de verkregen informatie terug op hun wekelijks teamoverleg. Jaarverslag Vocvo

19 Interne Organisatie Mensen & Middelen personeel 2011 Farida Barki VT Miriam Berghmans VT An Bistmans DT Luc Boogaerts (sinds 1 september) VT Winke Brits (sinds 14 oktober) DT Els Coeckelbergh (tijdskrediet) DT An Cloet DT Myriam De Cock DT Liliane Depuis VT Joris De Rijck (sinds 16 november) DT Chris du Pont DT Dirk Eggermont (tot 31 augustus) DT Latifa El Oualkadi DT Glen Fobelets (sinds 1 september) DT Niels Goovaerts (van 1 februari tot 15 juli) VT Michel Helaers VT Ludwine Liefooghe DT Liesbeth Lissens (van 31 januari tot 30 april) DT Ruud Meert VT Tania Menten VT Frie Moons (tot 16 september) DT Asma Ould Aissa DT Carla Pijnaerts (tot 16 november) DT Ilona Plichart VT Shalini Roppe VT Hilde Simoens (sinds 16 december) DT Karina Tuerlinckx DT Inge Van Acker DT Katrien Van Damme (van 18 april tot 15 juli) DT Els Van den Bossche VT Kaat Vansynghel DT Kevin Verboven DT VT=voltijds DT=deeltijds Jaarverslag Vocvo

20 raad van bestuur 2011 Tine Baert Anne Bogaerts Dorine Degrande Bert Dehaerne penningmeester Marleen De Raedemaeker Rein De Ryck Martine Haesendonkx Inge Godu (vervanger Albert Inghels) Nancy Tanghe Ronny Van Houplines voorzitter Roeland Van Kerckhove Anke Wolfs algemene vergadering 2011 Tine Baert CBE Jeanine Billens CVO Anne Bogaerts CBE Marc Botteldoorne CVO Lieve Decuber CVO Bert Dehaerne CBE Marleen De Raedemaeker CVO Rein De Ryck CBE Inge De Win CVO Mireille Gillebeert VDAB Inge Godu (vervanger Albert Inghels) CVO Martine Haesendonkx CBE Karien Hoste CBE Ludo Nelen ABVV Marthe Rombouts CBE Mike Smits CVO Barbara Sproelants CBE Nancy Tanghe CVO Marc Timmerman CBE Renaat Vanbeckevoort CBE Miek Van de Velde CVO Jan Van Gompel CBE Peter van der Hallen ACV Ronny Van Houplines CBE Roeland Van Kerckhove CVO Anke Wolfs CVO Toestand 31 december 2011 Jaarverslag Vocvo

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Algemeen vormingsaanbod Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Algemeen vormingsaanbod 3 1.1 Intervisie leidinggevenden 3 1.2 Duidelijk schrijven voor het web 5 1.3

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2012-06-22 - v1.0 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 Inhoudelijk verslag... 5 2 Financieel verslag... 5 3 Afkortingen... 6 A INKOMSTEN...

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen 10 Jaargang december 2013 44 Maandblad verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X - P509707 Afzendadres: Guimardstraat 1 1040 Brussel Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Een educatieve portaalsite voor Vlaanderen : haalbaarheidsstudie

Een educatieve portaalsite voor Vlaanderen : haalbaarheidsstudie Centrum voor Instructiepsychologie en technologie Subfaculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk E. Sabbelaan 53 8500 Kortrijk Een educatieve portaalsite

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Praktijkcasussen: Kennisinfrastructuur van de Lichtenvoorde André Temming,

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie