Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - - (0165)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - www.dekruisvereniging.nl - (0165) 55 59 15"

Transcriptie

1 2007 Jaarverslag Regionale Kruisverenigng West-Brabant - Albertdonk 4 - Roosendaal - - (0165)

2 Inleiding 1 De Kruisvereniging: een gewaardeerde marktspeler Op de bres voor welzijn en goede zorg Als zelfstandige vrijwilligersorganisatie met een eenvoudige structuur is de Regionale Kruisvereniging West-Brabant in 2007 een goed middel gebleken om de burgers te vertegenwoordigen in de zorg. Want de tijd dat één organisatie problemen kon oplossen hebben we echt achter ons gelaten. Het is dan ook goed om te zien dat in deze tijd van verzakelijking, schaalvergroting, krimpende gezondheidsbudgetten en oplopende wachtlijsten de organisaties elkaar ook steeds meer gaan opzoeken. Ze kunnen elkaar prima aanvullen. Zo heeft de kruisvereniging in de afgelopen jaren het initiatief genomen om met diverse partners in zorg in zee te gaan. Zaak is nu om in die nieuwe omstandigheden die koers te kiezen die het beste is voor de leden. Daar wordt nu stevig aan getrokken. Want de kruisvereniging heeft een extern bureau in de hand genomen dat op dit moment een verkenning uitvoert naar de meest wenselijke richting die het kruiswerk op zou moeten gaan. Daarbij worden ook de plaatselijke afdelingen betrokken. In maart 2007 werd een zogenoemde creatief strategische sessie gehouden met het bestuur van de Regionale Kruisvereniging en vertegenwoordigers van de lokale kruisverenigingen. Ook zijn er diverse gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en mensen uit de zorg over hun visie op het werk van de kruisvereniging in West-Brabant. De organisaties geven ook aan open te staan voor wat de kruisvereniging aan verlangens heeft. Daar is het ons in die samenwerking ook om te doen. Dat we gezamenlijk en solidair met elkaar in West-Brabant voor goede zorg en welzijn zorgen. Dat is natuurlijk vanaf haar oprichting de kern van het kruiswerk. En dat geven we nu langs deze weg opnieuw vorm. Vertrekpunt is en blijft de leden. Wij willen als Kruisvereniging scherper gaan kiezen uit het grote aanbod van diensten, producten en samenwerkingspartners. Onze insteek is om in onze keuzes daarin de vraag van onze leden centraal te stellen. Daar zijn we voor, daar zetten wij ons voor in. Voor het beste aanbod tegen de redelijkste prijs zodat onze leden daar hun voordeel mee kunnen doen. We behartigen hun belangen als het om zorg en welzijn gaat.

3 2 Voorwoord De Regionale Kruisvereniging West-Brabant is aangekomen op een keerpunt in haar bestaan. We staan op dat keerpunt door ontwikkelingen in de zorg, zoals de markt-werking en vraagsturing. Daardoor moeten onze leden meer voor eigen rekening nemen. Wij merken ook dat zij tegen meer bureaucratie aanlopen. Ze beklagen zich ook over het gebrek aan afstemming tussen de verschillende zorgverantwoordelijken. En over de verschraling in de zorg. Wat overbl-ijft, is meer onduidelijkheid en onzekerheid. Wij zien deze ontwikkelingen als een bewijs voor het bestaansrecht van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Een Kruisver-eniging die opkomt voor de belang-en van de leden en daarmee ook voor de samenle-ving als geheel, als het gaat om goede zorg en welzijn. Dit is wat onze leden van ons verwachten. Dit is ook wat wij als bestuur willen waarmaken. Wij zien het als een grote verantwoordel-ijkheid én als onze plicht. Een plicht die wij alleen kunnen vervullen als er een vruchtbare samenwerking is tussen alle bij zorg en welzijn betrokken partijen. Daarom hebben wij onze samenwerkingspartners, andere zorgaanbieders en de overheid kritisch gevolgd in En daar gaan we mee door. Als we ontevreden zijn, zullen we dat laten merken en in gesprek gaan. Zijn we tevreden, dan laten we dat ook luid en duidelijk aan iedereen weten. Henk van Tilborg voorzitter Regionale Kruisvereniging West-Brabant Want het enige wat telt is dat we gezamenlijk en solidair met elkaar in West-Brabant voor goede zorg en welzijn zorgen. Dat is vanaf haar oprichting de kern van het kruiswerk. Daar zetten we ons al bijna honderd jaar voor in, en dat zullen we blijven doen. Henk van Tilborg voorzitter Regionale Kruisvereniging West-Brabant

4 Organisatie 3 Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering is de voltallige vergadering van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Twee maal per jaar wordt een dergelijke vergadering gehouden. Het Algemeen Bestuur heeft dan gelegenheid om beleidsen financiële zaken en alles wat daar tussen zit te presenteren en te verdedigen. De Algemene Ledenvergadering beslist uiteindelijk over de plannen. In 2007 vonden twee Algemene Ledenvergaderingen plaats. De behandelde agendapunten: Agenda Algemene Ledenvergadering Datum :12 december 2007 Tijd : uur Locatie : vergaderzaal, Albertdonk 4 te Roosendaal 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag vorige vergadering d.d Ledenaantal 6. Kenniscentrum WMO 7. verslag ronddetafelbijeenkomst Rapport onderzoek toekomst Kruisvereniging 9. Begroting W.v.t.t.k./Rondvraag 11. Sluiting Het kruiswerk is diep in West-Brabant verankerd. Er zijn maar liefst 26 plaatselijke kruisverenigingen, met eigen besturen en een keur aan vrijwilligers. Samen hebben deze lokale verenigingen ruim huishoudens. Zij kunnen bij de plaatselijke afdelingen aankloppen met hun wensen en zorgen. De 26 verenigingen zijn ondergebracht in zeven clusters : Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. De Regionale Kruisvereniging West-Brabant is de overkoepelende club van de plaatselijke kruisverenigingen. De Regionale wordt bestuurd door de Algemene Ledenvergadering. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke afdelingen. De Algemene Ledenvergadering heeft uit haar midden een Algemeen Bestuur gekozen. Deze bestaat uit één vertegenwoordiger uit ieder cluster. Het Algemeen Bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering gemandateerd om het beleid uit te voeren. Agenda Algemene Ledenvergadering Datum :12 juni 2007 Tijd : uur Locatie : vergaderzaal, Albertdonk 4 te Roosendaal 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag vorige vergadering d.d Jaarverslag Jaarrekening toelichting 7. Jaarrekening Toekomst Kruisvereniging 9. Ledenaantal 10. W.v.t.t.k./Rondvraag 11. Sluiting

5 4 Organisatie Cluster Steenbergen Ruud Blok Cluster Moerdijk Frans Fakkers Cluster Haldeberge Ine Wildeman Dagelijkse taken: De dagelijkse taken worden uitgevoerd door het dagelijks bestuur. Dat bestaat uit: -- Henk van Tilborg, voorzitter -- Ruud Blok, secretaris -- Frans Fakkers, penningmeester -- Jürgen Stoop, vice-voorzitter Zij koppelen hun activiteiten terug naar het Algemeen Bestuur. Cluster Bergen op zoom Jürgen Stoop Cluster Roosendaal Henk van Tilborg Cluster Rucphen Denie de Jong In het jaar 2007 kwam het Algemeen Bestuur zes keer bijeen: in januari, maart, april, mei, september, november. Standaard staan de volgende punten op de agenda: evaluatie samenwerkingspartners, ingekomen stukken, conceptverslagen, ledenlijsten, evaluatie cursusbureau, jaarverslag, kwartaalrapportages verenigingsbureau, voortgang Kruisvensters, planning bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen, bijzondere projecten, begrotingen, jaarrekening. Verder stond het jaar 2007 in het teken van het onderzoek naar de toekomst van de Regionale Kruisvereniging West- Brabant. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur bestaat uit één afgevaardigde per cluster. Het Algemeen Bestuur bestuurt de kruisvereniging volgens de begroting en het beleidsplan die in de Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld. De taken van het Algemeen Bestuur zijn: het beleid vastleggen erop toezien dat het beleid gevolgd wordt de inspraak van en communicatie naar niet-bestuurs leden waarborgen door het uitschrijven van vergaderingen Er zijn 2 soorten vergaderingen: Algemeen Bestuursvergadering (gem. 6 maal per jaar) Algemene Ledenvergadering (2 maal per jaar) De inhoud van de bestuursvergaderingen wordt per kwartaal via Verenigingsnieuws gecommuniceerd naar de plaatselijke afdelingen. Verenigingsnieuws is het interne blad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Rekenkamer De kruisvereniging kent ook een zogenoemde rekenkamer. Die heeft als taken gevraagd en ongevraagd adviezen geven en kritisch de begroting voor de komende vijf jaar te bekijken. De rekenkamer bestaat uit één afgevaardigde per cluster. Op dit moment bestaat de rekenkamer uit: Cluster Roosendaal: Jac Bovens Cluster Steenbergen: Kees de Bruijn Cluster Bergen op Zoom: John Loos rekenkamer: van links naar rechts; Kees de Bruijn, Jonh Loos & Jac Bovens

6 Organisatie 5 Verenigingsbureau Op het verenigingsbureau werken drie personen parttime. Farida Ouahssain :bureaucoördinator Jeanne van Minderhout :administratief medewerkster Lilian de Ruyter :administratief medewerkster Het verenigingsbureau verzorgt de ledenadministratie. Daarnaast is het een belangrijk informatiepunt voor leden van de Kruisvereniging en ook niet-leden. Het bureau geeft informatie over het lidmaatschap, thuiszorg, uitleen, huurartikelen, zorgwinkels, servicepakket, cursussen et cetera. Het verenigingsbureau staat de leden met raad en daad terzijde. En geven een goed, betrouwbaar en onafhankelijk advies. De bellers hebben niet alleen standaardvragen over het lidmaatschap, de zorgwinkels, het ledenvoordeel, acceptgirokaarten, ledenkaarten of uitleenartikelen. Ook bellen ze voor zaken die helemaal niets te maken hebben met de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. Zo vraagt men informatie over woninghuur, huishoudelijk hulp, hulp in de zorg of telefoonnummers van overheidsinstanties of EHBO-verenigingen. Of een beller wil gewoon zijn zorgverhaal kwijt. Opvallend was dat in de laatste maanden 2007 veel mensen belden over de Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning). Er kwamen klachten over de indicering, de kwaliteit over de huishoudelijke hulp, of het PGB (persoonsgebonden budget). De drukste periode in 2007 was het 1e kwartaal en 4e kwartaal. Gemiddeld kwamen in deze twee perioden ruim telefoontjes binnen. Verder levert het verenigingsbureau hand- en spandiensten aan de plaatselijke kruisverenigingen. Het verenigingsbureau helpt bijvoorbeeld met het organiseren van gezondheidsmarkten. Het bureau verzorgt dan de administratie. Of één of meerdere medewerksters staan als vrijwilliger op de markt, zoals bij de gezondheidsmarkt van kruisvereniging Dinteloord/De Heen. links naar rechts, Lilian de Ruijter, Jeanne van Minderhout & Farida Ouahssain

7 6 Koers in 2007 Vrijwilligersorganisatie De Regionale Kruisvereniging West-Brabant maakt zich al bijna honderd jaar sterk voor zorg en welzijn. Natuurlijk is zorg in de tijd veranderd. Net als de kruisvereniging, omdat zij inspeelt op ontwikkelingen en soms voorop loopt, omdat het moet. Want de kruisvereniging heeft maar één belang. Dat is het realiseren van goede zorg en welzijn voor haar leden en ook voor de samenleving. En dat is ieders belang. De kruisvereniging zet zich in voor haar leden. Dat zijn momenteel ruim huishoudens. Oftewel ruim mensen die goed zijn voor zo n 120 miljoen per jaar aan investeringen in de zorg. Het betekent dat een op de drie West-Brabanders lid is. En dat aantal groeit. Want de leden maken zich zorgen over de ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals marktwerking en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ze zien zorg en welzijn afbrokkelen. Ze lopen tegen nog meer bureaucratie aan. Ze moeten meer zelf betalen. Ze klagen over het gebrek aan afstemming tussen de verschillende zorgverantwoordelijken. Ze zien de menselijke maat in de zorg verschralen. Er is te weinig tijd, te veel verschillende handen aan één bed, om maar eens wat te noemen. Daarom komt de kruisvereniging nu sterker dan ooit op voor haar leden en voor de samenleving. De bijna honderdjarige solidariteit is springlevend, en wel op drie manieren. Als ledenorganisatie. Het belang van de leden als het om zorg en welzijn gaat staat voor de kruisvereniging centraal. Voor hen maakt de kruisvereniging zich sterk. Als servicedienst. De leden van de kruisvereniging krijgen aantrekkelijke voordelen op diensten en producten op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Als zorgconsumentenbond. De kruisvereniging staat op de bres voor een goede kwaliteit van zorg en welzijn. Zorgconsumentenbond Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf de kruisvereniging vooral thuiszorg en kraamhulp. Door toedoen van de overheid is dat niet meer. Veel zorgtaken van de kruisvereniging werden overgeheveld naar thuiszorgorganisaties. De kruisvereniging heeft geen zorgtaken meer, maar heeft wel nog altijd hetzelfde doel: zij vecht voor goede zorg en welzijn. Een voorbeeld is het verdwijnen van steeds meer zorg uit de kleine dorpen en gemeenten, zoals de bloedprikdienst. Dit gebeurt bijvoorbeeld om kosten te besparen. Een doorn in het oog van veel leden van de kruisvereniging. Zij willen dat de zorg zo dicht mogelijk bij huis blijft. Daarom heeft de vereniging in de afgelopen jaren op diverse plaatsen uitleenservicepunten opgezet. In deze punten kunnen leden om de hoek terecht voor uitleenartikelen voor zorg. En hebben diverse lokale afdelingen de bloedprikdienst weten te behouden of terug te brengen. De kruisvereniging spoort aanbieders van zorg en gemeenten aan om beter in te spelen op de behoefte en vraag van de consument. De vereniging neemt dan ook initiatieven om met hen samen te werken. Een aantal aanbieders en ook gemeenten juichen deze ontwikkeling toe. Vooral omdat ze er zelf bij gediend zijn dat zij weten wat er leeft onder de burgers. samenwerkingspartners De Regionale Kruisvereniging West-Brabant werkt hard aan het ontwikkelen van diensten en producten die aansluiten op de plaatselijke behoeften van haar West- Brabantse leden. Want de kruisvereniging is ervan overtuigd dat vooral kleinschalige lokale initiatieven bijdragen aan het iets leefbaarder maken van de samenleving. De Kruisvereniging werkt samen met diverse zorgpartners in de regio. Surplus, tantelouise, Thuiszorg West-Brabant,

8 Koers in Groenhuysen, GGZ WNB, Medicura, TimmersMedizorg en Kraamcentrum DAT, Zorgverzekeraar VGZ en Zorgverzekeraar CZ. Goede afspraken, service, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de trefwoorden waarop de Kruisvereniging haar samenwerkingspartners selecteert. De kruisvereniging biedt aanbieders via het ledenblad Kruisvenster een platform om hun aanbod te doen. Zo kan de Kruisvereniging haar leden voorlichten over de keuzemogelijkheid in de regio. Daarnaast heeft ze aantrekkelijk korting weten te regelen. uitleenpunten Dit zijn kleine filialen waar leden terecht kunnen voor uitleenartikelen en informatie. Doel is om wie zorg nodig heeft het hem of haar zo makkelijk mogelijk te maken. Bij ziekte of na een ongeval kunnen de kruisleden onder meer krukken, bedklossen en rolstoel ophalen of het wordt thuisgebracht. De uitleenpunten in de regio zijn opgezet samen met Stichting Groenhuysen en tantelouise, deze werden het afgelopen jaar drukbezocht. Totaal leenden ruim leden. Dat is 19% meer dan in Uit een door zorgwinkel Medicura gehouden klantenenquête blijkt dat men het fijn vindt als ze in de buurt gebruik kunnen maken van deze service. onderzoek De Regionale Kruisvereniging West-Brabant gaf het onderzoeksbureau Communciation Concert de opdracht voor het uitvoeren van een marktinventarisatie, het ontwikkelen van een marktvisie en het maken van een strategische marketingcommunicatie. In de visie is het programma van eisen voor commerciële en niet-commerciële samenwerkingspartners opgenomen. In maart 2007 werd een zogenoemde creatief strategische sessie gehouden met het bestuur van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant en vertegenwoordigers van de lokale kruisverenigingen. Ook zijn er diverse gesprekken gevoerd met verschillende organisatie en mensen uit de zorg over hun visie op het werk van de kruisvereni- ging in West-Brabant. De organisaties staan positief tegenover de kruisvereniging en een eventuele samenwerking. Ze gaven allemaal aan dat het een enorme plus is dat de Kruisvereniging opereert vanuit haar leden. In november 2007 vond er een rondetafelgesprek plaats met de geïnterviewde organisaties. Geïnterviewde organisaties: Medicura BV, zorgkantoor Breda, Surplus, Timmers Medizorg, Stichting Groenhuysen, Zorgverzekeraar VGZ, Zorgverzekeraar CZ, Thuiszorg West-Brabant, tantelouise, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Kraamcentrum DAT, Avans Hogeschool, Tweede-Kamerfrachtie PvdA. Tijdens de rondedetafelbijeenkomst presenteerde het onderzoeksbureau Communication Concert in het kort haar bevindingen en aanbevelingen. Er werd tijdens het onderzoek intensief gesproken met maatschappelijke sleutelfiguren die voor de Regionale Kruisvereniging West- Brabant van belang zijn. De Algemene Ledenvergadering van december 2007 ging akkoord met de aanbevelingen. Samen met het Algemeen Bestuur is er een lijst samengesteld dat dient als basis voor het actie/beleidsplan voor de komende jaren. 1. Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 2. PGB Persoonsgebonden Budget (samenhang met Wmo en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 3. Kennisbank 4. rechtsbijstand/ mediation 5. marktleider van de vraag 6. digitaal zorgportaal 7. infodesk/ Zorgconsulent 8. ledenpanel 9. derde geldstroom genereren

9 8 Koers in 2007 In december 2007 gaf de Algemene Ledenvergadering het Algemeen Bestuur de opdracht onderzoek te doen naar de praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Algemene Ledenvergadering gaf dit onderwerp prioriteit naar aanleiding van een discussie over de nieuwe koers van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. De kern van die door de Algemene Ledenvergadering unaniem onderschreven nieuwe koers is dat Regionale Kruisvereniging West-Brabant voor haar leden en alle inwoners van West-Brabant meer invloed moet gaan uitoefenen op de keten van zorg en welzijn in de regio. De kruisvereniging staat sterk De belangrijkste conclusie van de marktinventarisatie die Communication Concert uitvoerde is dat de Regionale Kruisvereniging West-Brabant sterk staat. Zij staat sterk in een tijd waar zorgaanbieders zakelijker en commerciëler worden, waar er meer competitie en openheid in de zorg ontstaat, maar waar er ook meer en meer onduidelijkheid ontstaat voor iedereen die zorg nodig heeft. Er liggen veel kansen voor de kruisvereniging. Deze kansen en de daarbij behorende aanbevelingen werden op 22 november 2007 gepresenteerd tijdens een rondetafelgesprek bij de Kruisvereniging. Veel van de aanwezigen op die 22ste november hebben meegewerkt aan het onderzoek. Zij waren gekomen om de uitkomsten en de reactie van het bestuur van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant te vernemen. Die uitkomsten gaven aan dat er kansen te over zijn voor de kruisvereniging. Zij kan haar positie als gewaardeerde samenwerkingspartner uitbouwen, een nog betere serviceorganisatie worden voor de leden en nog beter de belangen van de leden behartigen. Maar ook rollen als zorgconsumentenbond of zorgconsulent behoren tot de mogelijkheden. De Kruisvereniging staat op een keerpunt en heeft voldoende mogelijkheden heeft om zich verder te ontwikkelen en zich dieper te verankeren in de samenleving. Een keerpunt is nooit zonder consequenties. Dit geldt ook voor de kruisvereniging. Het werven en binden van leden zal hoger op de agenda moeten komen te staan. De vereniging zal tegemoet moeten komen aan de stijgende behoefte aan preventie en voorlichting. Tegelijkertijd moet er ingespeeld worden op de competitie en openheid in de zorg. Het is belangrijk om de betrokkenheid van de vrijwilligers en de leden nieuw leven in te blazen zodat de lokale inbedding van de vereniging versterkt wordt. Inspirerende en uitdagende communicatie is nodig om de positie van de kruisvereniging te versterken.

10 Koers in Missie De Kruisvereniging De Regionale Kruisvereniging West-Brabant......maakt zich sterk voor goede zorg en welzijn...luistert daarom naar haar leden en naar de samenleving...let daarom scherp op het aanbod, de kwaliteit en prijs...trekt daarom als het nodig is aan de bel bij zorgaanbieder of gemeente...neemt daarom initiatieven voor nog betere zorg en welzijn

11 10 Koers in 2007 MANIFEST RKV WEST-BRABANT MARKTLEIDER VAN DE VRAAGZIJDE RKV West-Brabant staat sterk. Zij staat sterk omdat ze stevig is verankerd in de lokale en regionale gemeenschap in West-Brabant. Bijna keer per jaar wordt RKV West-Brabant benaderd door inwoners van West-Brabant met allerlei vragen die zorg en welzijn aangaan. Jong en oud, man en vrouw, autochtoon en allochtoon, ze weten allemaal de weg te vinden naar RKV West-Brabant. RKV West-Brabant staat sterk omdat ze van en voor de leden is, omdat ze opkomt voor een goede en betaalbare zorg en welzijn én omdat ze solidair is met alle medemensen. RKV West-Brabant staat sterk omdat ze meer dan huishoudens als betalende leden heeft. Deze huishoudens vertegenwoordigen meer dan West-Brabanders, die per jaar minimaal 150 miljoen euro investeren in de zorg alleen al. RKV West-Brabant staat sterk omdat ze een steun en toeverlaat is voor de leden. Leden waarvan zij de belangen behartigt als het om goede en betaalbare zorg en welzijn gaat. RKV West-Brabant staat sterk omdat ze onafhankelijk en zelfstandig is. En tegelijkertijd staat ze sterk omdat zij een gewaardeerde samenwerkingspartner is. RKV West-Brabant staat sterk in een tijd waarin zorgaanbieders zakelijker en commerciëler worden. RKV West-Brabant staat sterk in een tijd waarin meer competitie en openheid in de zorg ontstaat. RKV West-Brabant moet ook sterk staan, omdat er door al die veranderingen meer en meer onduidelijkheid ontstaat voor iedereen die zorg nodig heeft en omdat het welzijn van de medemens haar zo na aan het hart ligt. RKV West-Brabant bevindt zich door al die veranderingen op een keerpunt van waaruit zij zich verder zal ontwikkelen en zich nog dieper zal verankeren in de samenleving. RKV West-Brabant zal een actievere rol spelen in het stelsel van zorg en welzijn. De vereniging zal zich meer inzetten voor de stijgende behoefte aan preventie en voorlichting. Ze zal de lokale inbedding van de vereniging versterken door de vrijwilligers intensiever te ondersteunen. Het werven en binden van de leden aan de vereniging komt hoger op de agenda. En inspirerende en uitdagende communicatie zal de positie van RKV West-Brabant verder versterken. RKV West-Brabant roept de diverse spelers in het veld van zorg en welzijn op tot verregaande en goed gestructureerde samenwerking op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Samenwerking waarbij het gezamenlijk realiseren van de beste zorg en welzijn voor iedereen voorop staat.

12 Activiteiten 11 Activiteiten plaatselijke verenigingen De plaatselijke afdelingen komen op voor de burgers. Ze helpen daar waar ze kunnen. Ze organiseren onder meer plaatselijk evenementen, informatiedagen, gezondheidsmarkten, cursussen. En dit allemaal gratis of voor een maatschappelijk prijsje. Hieronder treft u de activiteiten van een aantal plaatselijke verenigingen. Kruisvereniging Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat De kruisvereniging financierde zes damesfietsen voor de Stichting Vrouwen Integratie Vandaag (V.I.V.). Deze in 2005 opgerichte stichting heeft als doel het vergroten van de betrokkenheid bij de samenleving en vermindering van sociaal isolement van vrouwen van buitenlandse afkomst door participatie, emancipatie en integratie. In ruil voor het gebruik van de vergaderruimte van tante Louise betaalde de kruisvereniging de vervoerskosten voor groepen licht dementerende ouderen uit het ABG, die wekelijks wandelen op het terrein van GGZ Westelijk Noord-Brabant. Een eenmalige financiële bijdrage is verstrekt voor het boek 100 jaar levenservaring over het leven en werk van mevrouw Annie Vredenburg uit Bergen op Zoom. Tot slot werden de activiteiten Bewegen en Ontspannen (Bergen op Zoom) en Bewegen voor Ouderen (Halsteren en Lepelstraat) ondersteund, door leden van de kruisvereniging een korting van 2,00 te geven. Kruisvereniging Huijbergen Tweemaal is er een bloeddrukonderzoek gehouden voor de Huijbergse bevolking. Kruisvereniging Hoogerheide/Woensdrecht De cursus Bewegen en Ontspannen voor 55-plussers werd financieel ondersteund. Kruisvereniging Hoeven Er was een inloopochtend diabetici (een activiteit van de diabetesvereniging). Deze ochtend wordt meerdere malen herhaald. Een cursus Nordic walking: 6 avonden in april/mei, met ruim 20 deelnemers. leden van de kruisvereniging een korting van 19. Op twee avonden werd een cursus Tiltechniek georganiseerd, samen met de mantelzorg. Per avond namen 8 personen deel. Naast deze activiteiten was het Oudenbossche bestuur vertegenwoordigd in het Platform Gehandicapten Halderberge, Zorgbelang, Commissie Gezondheid/Zorg KBO), Waardig oud worden in Nederland, Samen Verder (CVA) en het Netwerk Palliatieve Zorg. Kruisvereniging Dinteloord/De Heen De kruisvereniging heeft het startsein gegeven met betrekking tot de uitleen van o.a. kinderwagens, buggies, maxicosies etc. Hiervoor is een reclamecampagne opgestart en een tweetal kinderwagens e.d. aangeschaft. In De Nieuwe Haven te Dinteloord heeft vijf keer het ministeunpunt plaatsgevonden. Het ministeunpunt is in samenwerking met Schoonenberg gehoorcomfort en Van der Ham Optiek. Leden van de kruisvereniging konden op dit steunpunt hun oren en ogen laten testen. Ook konden de leden vetmeting doen. Er hebben gemiddeld 15 deelnemers hun oren en ogen laten testen. In 2007 zijn er twee AED-punten gerealiseerd, te wete Sporthal De Buitelstee en de Tennisvereniging Dinteloord. Het consultatiebureau in De Heen is dankzij de kruisvereniging gehandhaafd gebleven. Kruisvereniging Fijnaart/Heijningen Er zijn gesprekken gevoerd over de vestiging van een Gezondheidscentrum in Fijnaart met Surplus. Daarbij zijn ook betrokken het Rode Kruis, de Seniorenraad, de ouderenbond ANBO en KBO, de Dorpsraad Fijnaart. Het bestuur nam deel aan informatieavonden georganiseerd door de gemeente Halderberge met als thema Gezondheid in Halderberge. Ook was er bestuurlijk overleg met de EHBO-verenigingen over AED-apparatuur. Kruisvereniging Oudenbosch Ruim 90 personen namen deel aan de herhalingscursus Reanimatie. Op de cursus Nordic Walking via AVo-Oudenbosch kregen cursus leren omgaan met de computer

13 12 Ledenaantal Hieronder treft u een overzicht van het ledenaantal per cluster, per plaatselijke kruisvereniging. Het ledenaantal in 2007 was op 31 december 2007: De kruisvereniging heeft ook leden buiten de hieronder genoemde plaatsen. Cluster Bergen op Zoom Bergen op Zoom/ Halsteren/ Lepelstraat Cluster Roosendaal Roosendaal Heerle/Moerstraten Nispen Wouw/Wouwse Plantage totaal Cluster Steenbergen Steenbergen Dinteloord/DeHeen Kruisland Nieuw Vossemeer totaal

14 Ledenaantal 13 Cluster Halderberge Bosschenhoofd Fijnaart/Heijningen Hoeven Oud-Gastel/Stampersgat Oudenbosch Standdaarbuiten Willemstad totaal Cluster Rucphen Rcuphen Schijf Sprundel Zegge Sint Willebrord totaal Cluster Woensdrecht Huijbergen Hoogerheide/Woensdrecht Ossendrecht Putte totaal

15 14 Diensten Servicepakket De kruisvereniging heeft voor haar leden een uitgebreid serviepakket op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Want of je nu gezond bent of ziek, wie dat wil moet zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Het pakket is voor iedereen aantrekkelijk. Het biedt hulp en gemak voor jong en oud, met aantrekkelijke kortingen die oplopen tot 50 procent. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid. De nieuwe diensten verschijnen in het ledenblad Kruisvenster en op de website. Elk kwartaal ontvangen de leden bij het Kruisvenster extra ledenvoordeel bonnen. Op vertoon van deze bonnen en het geldig lidmaatschapspasje ontvangen de leden extra korting. Voor het servicepakket werkt de kruisvereniging samen met onder meer opticiens, audiciens, kappers, pedicures, orthopedische winkels et cetera. In 2007 hebben ook veel mensen gebruik gemaakt van het servicepakket, in totaal Registratie servicepakket 2007 Service Cluster Bergen op Zoom Cluster Roosendaal Cluster Halderberge Cluster Cluster Woensdrecht Cluster Steenbergen Totaal Bewegen en Sport Pedicure Kapper Kleding Tandprothese Podologie Voetreflex Audicien Orthopedie Opticien Sportmassage Tuin Zwemmen Totaal Bergen op Zoom Roosendaal Halderberge Rucphen Woensdrecht Steenbergen Totaal pedicurebehandeling op de gezondheidsmarkt

16 Diensten 15 Zorgreizen Het was geweldig, mevrouw Rademaker-Dekker uit Roosendaal is nog vol van haar uitstapje met Zorgreizen Lindetours. In oktober 2007 ging ze met een toerbus een weekje naar Limburg, samen met een groep mindervalide en hulpbehoevende vakantiegangers. Als lid van de kruisvereniging kreeg je korting op deze reis. Ik ga volgend jaar weer mee, zeker weten. Lindetours organiseert reizen met zorg. Op vakantie wordt degenen die zorg nodig heeft op professionele manier begeleid door gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorgorganisatie Family Care. Dit is een door de AWBZ toegelaten zorgorganisatie die gespecialiseerd is in het verplegen, verzorgen en begeleiden van mensen tijdens hun vakantie. Mevrouw Rademaker- Dekker: Die hulpen waren geweldig. Je hoefde niet eens je koffer te dragen, die worden voor je in je hotelkamer gezet. Het enige wat we moesten doen was eten, drinken en ons amuseren. Er werd zo goed gezorgd voor iedereen. In tegenstelling tot haar reisgenoten behoefde ze zelf geen zorg. Alleen, ze heeft last van een trombosebeen. Ze moet daarom voldoende beenruimte in de bus hebben zodat ze wat bewegen kan. Mevrouw Rademaker-Dekker: Ik had daarover van te voren gebeld. Toen maakten ze een aparte zitplaats voor mij in de bus, met voldoende beenruimte. Geweldig toch? deze mensen bereiden zich voor op een reis naar Limburg leden krijgen 5% korting op de reissom bij Lindetours Samenwerkingspartners Aanbod: Per kwartaal bieden de samenwerkingspartners van de Regionale Kruisvereniging exclusieve kortingen aan de leden. TimmersMedizorg: Adviesdagen over borstprothese Diabetes meter controle dag & gratis voetcontrole Beenmeetdagen Medicura zorgwinkel: Zitdag: advies over comfortabele stoelen De week van moeder en kind Korting op M-line matrassen Ligdag Stichting Groenhuysen: Korting op verschillende cursussen Inloophuis voor het leren omgaan met kanker: 2 gratis lessen Surplus: Korting op verschillende cursussen GGZ Westelijk Noord-Brabant: Korting op verschillende cursussen. Kraamcentrum DAT: Gratis DAT handdoek en een waardecheque van 25 euro om spulletje uit te zoeken in het DitWinkeltje. Gratis cursussen. CZ Zorgverzekeraar: 5% korting op de basis en 5% korting op de aanvullende verzekering VGZ zorgverzekeraar: 5% korting op de basis en 5% korting op de aanvullende verzekering (niet geldig op doelgroepenpakketten)

17 16 Diensten...over De Kruisvereniging West-Brabant SDW (Stichting Dag- en Woonvoorziening) over De Kruisvereniging... Mensen met een verstandelijke beperking moeten een volwaardige plek in onze samenleving kunnen innemen, zegt de heer Ament. Daarvoor is samenwerking belangrijk. Wij kunnen er niet in ons eentje voor zorgen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met WVS (Werkvoorzieningschap), waar cliënten van ons gedetacheerd zijn. Wij zijn een schakel in de keten van zorg. Zo kunnen SDW en De Kruisvereniging elkaar ook aanvullen. Potentiële cliënten van ons leren SDW kennen via De Kruisvereniging. En De Kruisvereniging kan ons weer wijzen op lokale wensen voor zorg. Op die manier kunnen we met elkaar zorgen voor een zorgzamere samenleving. WVS (Werkvoorzieningschap) over De Kruisvereniging... Corina Konings, directeur WVS Diensten, hoopt natuurlijk dat leden van De Kruisvereniging profijt zullen hebben van de samenwerking die beide partijen zijn aangegaan. Zo willen oudere mensen het liefste zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar heb je een tuin, dan kan dat lastig worden, die vergt namelijk onderhoud. Verwaarlozing van het groen kan dan op de loer liggen. Niet iedereen heeft ook groene vingers. Voor die mensen bijvoorbeeld kan onze afdeling groenvoorziening hun tuin winterklaar komen maken. En met korting, want ze zijn lid van De Kruisvereniging. Gemeente Roosendaal over De Kruisvereniging... De Roosendaalse wethouder Kees Jongmans ziet in de zoektocht naar andere zorg ook een rol voor De Kruisvereniging weggelegd. Absoluut. Hij heeft daar ook een reden voor. Wij kunnen veel leren en gebruikmaken van dergelijke cliëntorganisaties die nauw betrokken zijn bij de burgers. De Kruisvereniging bereikt veel West-Brabanders, heeft een grote achterban, is laagdrempelig en toegankelijk. Zo toegankelijk zijn onze loketten niet. Er is richting gemeente nog altijd een drempel. Samenwerkingspartners van De Kruisvereniging: Alle aandacht

18 Cursussen Leden van de Kruisvereniging kunnen diverse gezondheidscursussen volgen, met aantrekkelijke kortingen. Die organiseert de vereniging met zorgpartners in de regio. De kruisvereniging heeft altijd al cursussen gegeven over gezondheid. Die traditie houdt de kruisvereniging vast. Omdat ze het belangrijk vindt gezondheidsvoorlichting te geven. Het cursusbureau van de Kruisvereniging coördineert het cursusaanbod. De cursussen zelf worden gegeven door professionals van West-Brabantse zorginstellingen of door professionals met een eigen praktijk. Ze hebben veel ervaring met het geven van gezondheidsvoorlichting. Kortom, het zijn betrouwbare en deskundige partijen. Cursus Leren Masseren: Cobi Oonincx volgde de cursus Leren Masseren via de Kruisvereniging. Ze kijkt er met enthousiasme op terug. Ik vind het leuk om massage te geven. Mijn man sport veel, en een enkele keer heeft ie het dan wel eens in zijn rug. Dan masseer ik die pijnlijke plek, maar eigenlijk weet je niet of je het goed doet. Daarom wilde ik het graag leren. Ik heb de beginnerscursus gevolgd en de vervolgcursus. In de eerste cursus richt je je op de schouder, rug en nek. In de vervolgcursus doe je ook de benen. Je krijgt wat theorie en je oefent veel, met je mede-cursisten en natuurlijk ook thuis. Je leert waar de spieren precies lopen en je leert de juiste bewegingen te maken. Die worden ook goed beschreven in het naslagwerkje wat je krijgt. Tijdens de cursus ontdek je dat je eerst maar wat deed. Je oefent verschillende bewegingen, zoals kneden en strijken. Ik heb er veel aan gehad, je beheerst natuurlijk alleen maar de basistechnieken, maar als ik nu ga masseren weet ik wat ik moet doen en niet moet doen. Cursus In de put, uit de put: Mevrouw Van Dijk (66) en de heer Van den Broek (70) hebben de cursus In de put, uit de put gevolgd via de Kruisvereniging. Mevrouw Van Dijk omschrijft de cursus: Je leert lichter te leven. De cursus is een trapje waarmee je uit de put klimt. De cursus heeft mij vooral geleerd: je moet lopen om te weten dat de wereld mooi is. De heer Van den Broek: Ik kreeg een cd mee naar huis om me te leren ontspannen. Ik heb er beter door leren slapen, het woelen ging weg. Ook leerde ik structureel na te gaan wat ik leuk vind om te doen. Dan schreef ik een rijtje op en koos ik er een uit en die ging ik dan doen. Het staat zwart op wit, dat geeft houvast. De rode draad van de cursus is dat je leert om structureel niet met negatieve gedachten bezig te zijn. Daardoor ga je uiteindelijk ook positiever leven. Er was ook veel animo voor de cursus Nordic Walking en Leren masseren. Voor de cursus Leren masseren, die onder andere ook door sporters wordt bezocht, zijn er wachtlijsten. Diensten Enkele reacties van deelnemers van de Geheugencursus: Blij dat ik het gedaan heb, veel van geleerd; Ik heb het gevoel dat ik het niet alleen heb, het is fijn om met anderen er over te kunnen praten zonder schaamtegevoel; de cursus heeft me handvatten gegeven, ik heb me beter leren concentreren, bewust alles leren doen. Over de cursus Aandacht voor allochtone familieleden met een psychische aandoening vertelde een deelnemer: Nu pas weet ik wat mijn zoon heeft. De cursussen worden aangekondigd via het Kruisvenster en de website. De leden profiteren van kortingen die oplopen tot 30%. Niet alle cursussen zijn daadwerkelijk gegeven. Telefonische verzoeken Wederom veel verzoeken voor een cursus assertiviteit, doorverwezen naar o.a. Traverse en Berkenpad. Cursus ondersteuning bij opvoeding van jonge kinderen, doorverwezen Thuiszorg West-Brabant Assertiviteitstraining / weerbaarheidtraining voor pubers. Verzoeken voor cursussen zwangerschap, doorverwezen naar Thuiszorg West-Brabant Cursus weerbaarheid voor ouderen, doorverwezen Oudijk Coaching en training. Cursus blaastraining, door verwezen naar een fysiotherapeut. Slaap- en Yogacursussen. EHBO-cursussen doorverwezen naar de EHBOvereniging. Er komen ook regelmatig verzoeken van particulieren die een cursus aanbieden, zoals Yoga, voetreflexmassage en Tai Chi. cursus Leren Masseren 17

19 18 Diensten Samenwerkingspartners Cursussen assertiviteit kind en echtscheiding ouders van pubers gespreksgroep voor rouwenden die een partner verloren hebben lichte dagen, donkere dagen head up, cursus voor jongeren met depressieve klachten grip op je dip in de put, uit de put, jaar succesvol ouder worden met in de put, uit de put geen paniek; omgaan met stress op het werk omgaan met depressieve mensen cursus voor familieleden van jong dementerenden aandacht voor allochtone familieleden leven met een chronische ziekte ziekenverzorging thuis 10 minuten massage klassieke ontspannende massage omgaan met de rolstoelgebruiker verplaatsen van mensen met een handicap beter omgaan met vergeetachtigheid geheugencursus omgaan met rolstoel en rollator bewegen is voor iedereen leren masseren voor beginners leren masseren voor gevorderden wokshop leren masseren til- en transfertechnieken Nordic Walking cursus Leren Masseren

20 Zorgwinkels Via de Regionale Kruisvereniging konden verpleegartikelen gratis geleend worden. Deze werden opgehaald in de Zorgwinkels of een van de vier uitleenpunten van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant. De Regionale Kruisvereniging heeft daartoe een samenwerkingsverband met Medicura B.V.. Deze exploiteert twee Zorgwinkels, in Roosendaal aan de Kade 51 en in Bergen op Zoom aan de Antwerpsestraat 149. Alles voor uw gezondheid, onder één dak De Medicura Zorgwinkel is een speciaalzaak met een uitgebreid assortiment om zolang mogelijk gezond en zelfstandig te blijven of waardoor het mogelijk is om in eigen vertrouwde omgeving te herstellen. Leden en niet-leden konden er terecht voor praktische hulpmiddelen en verpleegartikelen zoals rollators, seniorenbedden, rolstoelen, douchekrukken, wandbeugels en sta-op-stoelen, maar ook voor artikelen voor moeder en kind en gezondheidsartikelen zoals bloeddrukmeters. Leden hebben 15% korting ontvangen op al hun aankopen. Daarnaast konden er ook allerlei hulpmiddelen gehuurd worden, zoals hometrainers en sta-op stoelen. Ook op de huurprijs hebben leden een korting van 15% ontvangen. Aanbiedingskrant Elk kwartaal heeft de Zorgwinkel samen met Timmers- Medizorg een aanbiedingskrant verspreid onder de leden van de Regionale Kruisvereniging. Daarnaast was er elke kwartaal een voordeelcheque bij het Kruisvenster gevoegd voor speciale korting voor Kruisleden op een speciaal Diensten artikel uit het assortiment. De leden hebben veelvuldig gebruik gemaakt van deze speciale aanbiedingen. Speciale actiedagen in de Zorgwinkels Medicura adviseert de Kruisleden graag over speciale artikelen in haar winkel. In 2007 zijn er ligdagen, zitdagen en borstvoedingsdagen georganiseerd in de Zorgwinkels. Via het Kruisvenster zijn de leden op de hoogte gebracht van deze actiedagen. In de Zorgwinkels was er extra expertise aanwezig om eenieder onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers op een ontspannen ma-nier te adviseren over respectievelijk matrassen, bedden, sta-op stoelen en borstkolven en aanverwante artikelen. Het assortiment van de Medicura Zorgwinkels was tijdens deze dagen helemaal up-to-date zodat mensen de nieuwste hulpmiddelen konden bekijken en eventueel uitproberen. De klanten werden tijdens deze dagen beloond met een passend presentje. Méér dan productadvies Ik heb jarenlang in de thuiszorg gewerkt. Het klinkt gek, maar in de Medicura Zorgwinkel kan ik minstens zoveel voor mensen betekenen. Klanten weten vaak niet waar ze heen moeten voor hulp. De zorgwereld zit ingewikkeld in elkaar. Dankzij onze ervaring kunnen wij klanten wegwijs maken in de vele mogelijkheden die er voor hen zijn. Op productgebied, maar ook op het gebied van vergoedingen en hulp via de thuiszorg. Dan zie je mensen opfleuren: éindelijk een advies waar ik iets mee kan Medewerkster Zorgwinkel. 19 Registratie uitleen hulpmiddelen 2007 Uitleen Cluster Bergen op Zoom Cluster Roosendaal Cluster Halderberge Cluster Rucphen Cluster Woensdrecht Cluster Steenbergen Totaal Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Bergen op Zoom Roosendaal Halderberge Rucphen Woensdrecht Steenbergen Totaal

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Regionale Kruisvereniging West-Brabant - www.dekruisvereniging.nl - 0165-55 59 15

Regionale Kruisvereniging West-Brabant - www.dekruisvereniging.nl - 0165-55 59 15 ERMIST Jaarverslag 2008 Regionale Kruisvereniging West-Brabant - www.dekruisvereniging.nl - 0165-55 59 15 Voorwoord Wie naar het jaar 2008 kijkt, hoeft niet meer te twijfelen aan het bestaansrecht van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Regionale Kruisvereniging West-Brabant

Jaarverslag 2009. Regionale Kruisvereniging West-Brabant Jaarverslag 2009 Regionale Kruisvereniging West-Brabant Geen woorden maar daden De kruisvereniging heeft in 2009 de daad bij het woord gevoegd. Klonk in de Algemene Ledenvergadering van december 2008 de

Nadere informatie

x2010 jaarverslag 2010

x2010 jaarverslag 2010 10 x2010 jaarverslag 2010 ( ) Ommekeer in de zorg Als er één uitdrukking is die past op het jaar 2010 is het deze: geen woorden maar daden. Want door de Kruisvereniging is de wijkzuster daadwerkelijk teruggekeerd

Nadere informatie

Het jaar van de wijkzuster

Het jaar van de wijkzuster Het jaar van de wijkzuster Jaarverslag 2011 Regionale Kruisvereniging West-Brabant Jaarverslag 2011 Het jaar van de wijkzuster Voorwoord 2011: een goed jaar voor de wijkzuster Onze wijkzuster hoeft nooit

Nadere informatie

JAA RVERS LAG

JAA RVERS LAG begin... J A A R V E R S L A G 2 0 1 6 Het begint met mensen 02 ee n g o e d be g i n Janneke van den Eerenbeemt-Hoofs, directeur-bestuurder: 2016: een jaar van ontmoetingen, initiatieven en verbindingen

Nadere informatie

Blijven genieten van het leven

Blijven genieten van het leven Afhankelijk van uw woonplaats kunt u bij TSN terecht voor de volgende diensten en producten: Hulp bij het Huishouden Verpleging & Verzorging Nachtzorg op route Technologisch team Specifieke medisch technische

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

Grote toestroom nieuwe leden

Grote toestroom nieuwe leden Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2007 Oplage: 45.000 exemplaren Ruim 14000 leden maken gebruik van kortingsactie zorgverzekeraars Inhoud Pagina 2: Grote toestroom nieuwe leden

Nadere informatie

Voor deze aantrekkelijke service werkt Weller samen met zorgaanbieder MeanderGroep.

Voor deze aantrekkelijke service werkt Weller samen met zorgaanbieder MeanderGroep. Wel zo gemakkelijk! Wonen bij Weller wordt nu nog gemakkelijker. Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont en zich thuis voelt in uw huis, straat en buurt. Onze zorg daarvoor zal nooit veranderen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase

Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase Carinova Zorg en ondersteuning in de laatste levensfase Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wat is palliatieve zorg? Speciaal voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven doormaken,

Nadere informatie

Thuiszorg Avoord AanHuis

Thuiszorg Avoord AanHuis Ons aanbod in één overzicht Thuiszorg Avoord AanHuis Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst Zelfstandigheid, privacy en keuzevrijheid Wilt u thuis zo lang mogelijk de kwaliteit van uw eigen leven kunnen

Nadere informatie

Zorg voor de mensen en de gemeenschap

Zorg voor de mensen en de gemeenschap Kruisvenster december 2007 29-11-2007 13:29 Pagina 1 Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2007 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2: SDW nieuwe samenwerkingspartner Kruisvereniging

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. bij SDW

Vrijwilligerswerk. bij SDW Informatie voor vrijwilligers Vrijwilligerswerk bij SDW 1 Wie is SDW SDW is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen die in West-Brabant woont en een verstandelijke beperking

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015 DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015 L. van Wijngaarden (Penningmeester) Opgemaakt: februari 2016 De Kruisvereniging Zevenbergen Opgericht 6 november 1978 Ontstaan uit een fusie van Het Wit-Gele

Nadere informatie

bewaarexemplaar! pluz gids 2010 www.pluzzorg.nl pluz is de ledenservice van De Friese Wouden en Isis Kraamzorg

bewaarexemplaar! pluz gids 2010 www.pluzzorg.nl pluz is de ledenservice van De Friese Wouden en Isis Kraamzorg bewaarexemplaar! pluz gids 2010 www.pluzzorg.nl pluz is de ledenservice van De Friese Wouden en Isis Kraamzorg pluz is de ledenservice van De Friese Wouden en Isis Kraamzorg De Friese Wouden De Friese

Nadere informatie

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ALLES OVER DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DE WMO IS ER OOK VOOR HULP IN HET HUISHOUDEN Eén van de prestatievelden binnen de Wmo betreft de hulp in het huishouden. Onlangs zijn met acht organisaties

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Langer zelfstandig blijven met Pantein Extra

Langer zelfstandig blijven met Pantein Extra Langer zelfstandig blijven met Pantein Extra Gezond leven en ouder worden Langer zelfstandig blijven met Pantein Extra Overzicht van de diensten en services van Pantein Extra 1. Gemak in en om de woning

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting

Zorgverzekeraars bieden leden Kruisvereniging minstens 60 euro korting Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant December 2006 Oplage: 130.000 exemplaren Inhoud Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Consultatiebureau voor een gezonde oude dag Een winkel vol

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

De diëtist voor een gezonde leefstijl

De diëtist voor een gezonde leefstijl De diëtist voor een gezonde leefstijl GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico.

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Werken, dagbesteding & vrije tijd bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Werken, dagbesteding & vrije tijd bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Werken, dagbesteding & vrije tijd bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Elisabeth Zorg Thuis. Langer zelfstandig thuis wonen

Elisabeth Zorg Thuis. Langer zelfstandig thuis wonen Elisabeth Zorg Thuis Langer zelfstandig thuis wonen Inhoudsopgave 3 Zorg in de buurt, langer zelfstandig thuis 4 Wat kunnen wij voor u betekenen? 5 Stichting Elisabeth maakt het mogelijk 6 Zorg aanvragen

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Bel ons:

Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Bel ons: KLEURRIJK IN THUISZORG Een hechte groep specialisten met een simpel doel: Goede, betrouwbare zorg verlenen waarbij zaken als persoonlijke achtergrond, situatie, wensen en behoeften geen drempel vormen.

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje.

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje. Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Hoe moeten Wmo-raden over het beleid adviseren, als er helemaal nog geen beleid is?

Hoe moeten Wmo-raden over het beleid adviseren, als er helemaal nog geen beleid is? Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Maart 2009 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Wat doet de Wmo-raad? Er is nog geen Wmo-beleid Pagina 3 Column Juridisch Loket Palliatieve

Nadere informatie

Plan om ouderenzorg te verbeteren

Plan om ouderenzorg te verbeteren Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant September 2008 Oplage: 170.000 exemplaren Inhoud Pagina 2: Kruisvereniging opent Steunpunt PGB Kruisvereniging werkt samen met zorgaanbieders en

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/drie-wetten-verantwoordelijk-voor-fin... Laatste update:: 19 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 19 mei 2016 Page 2 of 6 Langdurige Zorg De langdurige zorg bestaat uit ondersteuning en verzorging van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met langdurig psychische

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant December 2011 Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van een zestal

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Samen denken Samen doen.

Samen denken Samen doen. Samen denken Samen doen. Verslag van de thema avond Samen denken Samen doen op 5 juni 2012. De thema avond Samen denken Samen doen werd op 5 juni 2012 gegeven door het Platvorm Gehandicaptenbeleid Mill

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Thuiszorg. Leven op uw manier

Thuiszorg. Leven op uw manier Thuiszorg Leven op uw manier De thuiszorg van Omring past bij u U woont zelfstandig en u heeft behoefte aan ondersteuning. Samen met u zoeken we graag naar ondersteuning die aansluit bij uw wensen. Wij

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Thuiszorg Stip op één na beste van het land

Thuiszorg Stip op één na beste van het land Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Juni 2011 Jaargang 13, nr. 2 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Kun jij dat doen, Els? Pagina 3 Ik kan niet meer zonder de wijkzuster Die

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Plezierig leven met Vivium Services. Genieten van korting op de kapper of opticien, een cursus, sport of een dagje uit? Vivium helpt u verder

Plezierig leven met Vivium Services. Genieten van korting op de kapper of opticien, een cursus, sport of een dagje uit? Vivium helpt u verder Plezierig leven met Vivium Services 2017 Genieten van korting op de kapper of opticien, een cursus, sport of een dagje uit? Vivium helpt u verder Plezierig leven Wat is belangrijk voor u? Gezelligheid

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Leven zoals jij dat wilt Ludo s motto: Neervallen, opstaan, kroontje rechtzetten en verder gaan! Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? Heb jij bij lastige zaken wat hulp nodig

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Sensire De Sensire Thuiszorgwinkels

Sensire De Sensire Thuiszorgwinkels Sensire De Sensire Thuiszorgwinkels is onderdeel van Sensire. Verpleegartikelen en hulpmiddelen Bij de thuiszorgwinkels van Sensire in Doetinchem, Zutphen, Winterswijk, Lochem en Ulft heeft u keus uit

Nadere informatie

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017 Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017 2 Inhoud Voorwoord... 4 Familieparticipatie... 5 Mantelzorg Algemeen... 6 Samen doen spaarpunten... 7 Mantelzorger aan het woord (1):... 10 Mantelzorger aan

Nadere informatie

Kiest u voor een handige dienst aan huis, leerzame cursus, sportactiviteit of een leuk uitstapje?

Kiest u voor een handige dienst aan huis, leerzame cursus, sportactiviteit of een leuk uitstapje? Plezierig leven met Vivium Services 2016 Kiest u voor een handige dienst aan huis, leerzame cursus, sportactiviteit of een leuk uitstapje? Vivium helpt u verder Plezierig leven Vivium Services helpt u

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service.

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Wilt u het uzelf thuis gemakkelijker maken? Dan is het goed om te weten dat ZINN Service een uitgebreid aantal diensten biedt. De diensten

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie