Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Voorwoord. Inleiding. Raad van Beheer. Secretariaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Voorwoord. Inleiding. Raad van Beheer. Secretariaat"

Transcriptie

1 Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Voorwoord Jaarverslag 2002 Inleiding Raad van Beheer Secretariaat Redactieraad Bibliotheek- & archiefgids Sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer Sectie Openbare Bibliotheken Vakgroep Jeugdbibliotheken Sectie Schoolbibliotheken Sectie Wetenschappelijke Bibliotheken en Documentaire Informatie Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen Activiteiten V.U.: Peter Van den Broeck, Kontichstraat 159, 2650 Edegem 2003 jaarverslag.indd 1 5/02/03, 15:23

2 VOORWOORD Geachte VVBAD-leden, In alle stilte werd de VVBAD het voorbije jaar 80 jaar. Mensen van die leeftijd noemt men hoogbejaard en zelfs de meest fervente voorstanders van het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd zullen bevestigen dat 80-jarigen het wat kalmer aan mogen doen. Bij de VVBAD was er nochtans niets te merken van de rust van een 80-jarige. Het decreet op het lokaal cultuurbeleid en de daaruit voortvloeiende beheersovereenkomst tussen onze Vereniging en de Vlaamse Regering biedt de VVBAD nieuwe kansen. De opdracht die we gekregen hebben is moeilijk maar fundamenteel: een structureel overleg organiseren tussen de verschillende bibliotheeksectoren en ook de archiefwereld om op die manier tot een betere afstemming en tot een beter aanbod te komen. In de loop van dit jaar heeft de VVBAD een nieuwe medewerker aangeworven: Bruno Vermeeren. Naast specifieke opdrachten in het kader van onze opdracht van de Vlaamse regering, zal Bruno specifiek de secties AHD en SB van nabij opvolgen. Ook het beleidsplan dat door de Vereniging opgesteld werd in uitvoering van de beheersovereenkomst, werd door de Vlaamse Administratie goedgekeurd. Het wordt de komende jaren stapsgewijs uitgevoerd. Binnen de secties en subsecties werden opnieuw heel wat activiteiten georganiseerd. Het is meer dan verheugend om te mogen vaststellen dat de belangstelling van de leden voor onze activiteiten nog steeds groeit. Verleden jaar verscheen de vijfde uitgave van de Vlabidoc-gids. Deze gids is doorheen de jaren een onmisbaar instrument geworden om zijn weg te vinden in de Vlaamse wereld van de informatie. In het najaar werd ook onze webstek in een nieuw kleedje gestoken. Dit jaar volgde het mededelingenblad Info. Ik wil nog een welgemeend dank u wel zeggen aan alle bestuursleden die door hun vrijwillige inzet mee het blijvend succes van de VVBAD mogelijk maken. Tenslotte ook een woord van dank aan de hele personeelsploeg. Geert Puype Algemeen Voorzitter 2 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 2 5/02/03, 15:23

3 INLEIDING Het jaar 2002 is druk geweest, o.m. omdat het aantal taken van de Vereniging voortdurend toeneemt. Nieuw is dat al niet meer. De sinds enige tijd ingezette ingrijpende veranderingen die onze sectoren en beroepen ondergaan verplichten ons bij te blijven en steeds nieuwe middelen in te zetten. Centraal in 2002 stond de uitwerking van een beleidsplan, voor 5 jaar, de eerste keer dat we dat deden. De eerste bouwsteen daarvan is het actieplan, dat voor 2003 geldt, en dat elk jaar opnieuw bekeken en geëvalueerd moet worden. Het blijkt nuttig om zelf eens de krijtlijnen uit te schrijven van datgene waarmee we bezig zijn, en zo voor ons zelf na te gaan in welke richting(en) we verder moeten. In 2002 verscheen een nieuwe Vlabidoc met beschrijvingen van archieven, bibliotheken en documentatiecentra, met 97 landelijke en regionale organisaties, samenwerkingsverbanden en opleidingsinstituten en met 16 elektronische discussielijsten. De gids is geïndexeerd op namen van instellingen, personen en onderwerpen en bevat een overzicht van het archief-, bibliotheek- en documentatiewezen in Vlaanderen. Hij vormt de meest volledige gids over archieven, bibliotheken en documentatiecentra in Nederlandstalig België, en is nu on-line te raadplegen. Online te raadplegen zijn sinds dit jaar ook ons wetenschappelijk tijdschrift Bibliotheek- & archiefgids en al de verslagen van de vergaderingen. In het najaar werd de website in zijn geheel vernieuwd. De bedoeling is een maximum aan informatie aan de verschillende secties te verlenen. Op die manier kan ook de intersectorale samenwerking bevorderd worden, een doelstelling waarvoor we het voorbije jaar een nieuwe beleidsmedewerker, Bruno Vermeeren, mochten verwelkomen. We organiseerden eveneens druk bezochte studiedagen. De centrale doelstellingen van die studiedagen lijken aan te slaan: dat iedereen zich moet bijscholen, dat iedereen zijn gading moet kunnen vinden in het aanbod van de VVBAD, en dat we de evoluties in de sector op de voet moeten volgen. Myriam Lemmens Algemeen Secretaris VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 3 5/02/03, 15:23

4 VVBAD RAAD VAN BEHEER 1. Samenstelling van de Raad van Beheer Algemeen Voorzitter: Geert Puype ( ) Vice-Voorzitter: Wim De Vos ( ) Algemeen Secretaris: Myriam Lemmens ( ) Penningmeester: Simone De Landtsheer ( ) Redactievoorzitter: Peter Van den Broeck ( ) Leden: Theo Boeckx (WDI), Jo Cooymans (OB), Beatrice De Clippeleir (OKBV), Mark De Neef (OB), Chris Goetschalckx (SB), Sissi Loostermans (SB), Jo Rademakers (WDI), Maike Somers (OB), Marcel Van Campen (AHD), Rita Van de Wiele (OB),Willy Vanderpijpen (WDI), Johan Vannieuwenhuyse (AHD). Ward Bosmans, Frida Martens, Hugo Van Tricht en Marc Lievens waren geen kandidaat meer voor een volgend mandaat. Marc Storms, directeur VVBAD, neemt deel aan de vergaderingen. 2. Vergaderingen Data van de vergaderingen 24 januari maart 2002 met de voorjaars-algemene Ledenvergadering in Zaal Rubens, Statiestraat 175, Berchem: de verkiezing van de Raad van Beheer, de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2001, de uitreiking van de Ger Schmookprijs en de voorstelling van de nieuwe VVBAD-medewerker, Bruno Vermeeren. 14 mei juni oktober 2002 met de najaars-algemene Ledenvergadering: goedkeuring van de begroting en het actieplan december 2002 Bestuursleden kunnen de verslagen van de vergaderingen raadplegen op de website van de VVBAD (met een paswoord). Aanwezigheden Geert Puype A A A A A A Wim De Vos A A A V V A Simone De Landtsheer A A A A A A Myriam Lemmens A A A A A A Peter Van den Broeck V A V Marc Storms A A A A A A Theo Boeckx A A A A A A 4 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 4 5/02/03, 15:23

5 Jo Cooymans V Beatrice De Clippeleir A A V V Mark De Neef A A A A A A Chris Goetschalckx A V A A A A Sissi Loostermans A A A V A V Jo Rademakers A V V A A Maike Somers A V A A Marcel Van Campen V A V A A A Rita Van de Wiele V V V A A V Willy Vanderpijpen A A V A A A Johan Vannieuwenhuyse A V A A A A Frida Martens A nvt nvt nvt nvt nvt (1) Hugo Van Tricht V nvt nvt nvt nvt nvt (1) A= aanwezig V= Verontschuldigd nvt = niet van toepassing (1) Hugo Van Tricht en Frida Martens maken vanaf 12 maart geen deel meer uit van de Raad van Bestuur. Gemiddeld waren er 12 leden aanwezig op de Raad van Beheer. 3. Vertegenwoordiging Mandaten bij externe organisaties/commissies Cocobi (de Coördinatiecommissie Bibliotheekopleiding): Chris Peeters, Martin Kellens, Beatrice De Clippeleir, Marc Storms Cocobi maakt geen deel meer uit van de VLOR, maar de dienst voor onderwijsontwikkeling zal Cocobi ondersteunen voor het opstellen van opleidingsprofielen, cfr. Info, nr 11, p. 37. Nederlandse Taalunie Werkgroep SABIDO, het Vlaams-Nederlandse Samenwerkingsverband Bibliotheek- en Documentatiewezen biedt de Nederlandse Taalunie een platform voor ontmoeting en overleg tussen organisaties uit de Vlaamse en Nederlandse bibliotheek- en documentatiesector (http://www.kb.nl/ kb/resources/frameset_kb.html?/kb/bst/sabido/sa9802bp.html): Marc Storms vertegenwoordigt de VVBAD. VOWB: Frida Martens (http://www.libis.be/vowb/). Provincie Antwerpen, Raad van Cultuur: Hugo Van Tricht vertegenwoordigde hier de VVBAD, maar de VVBAD neemt ontslag uit deze Raad omdat de VVBAD vooral op Vlaams niveau werkzaam is. Informatie en maatschappij: verdedigt de belangen van de sector i.v.m auteursrecht, reprogafierecht, en de nieuwe ontwikkelingen hier rond. Geert Puype, Wim De Vos en Marc Storms vertegenwoordigen de VVBAD. Occasionele vertegenwoordiging/deelname congressen Eblida (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations): Marc Storms en Wim De Vos. Wim volgde in Londen op 1 februari de Workshop over The European Copyright Directive the Last Chapter, over de nationale implementatie van de richtlijn over auteursrecht (2001/29/EG) die op 22 juni 2001 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 5 5/02/03, 15:23

6 VVBAD RAAD VAN BEHEER van kracht werd. (www.eblida.org). Eblida council meeting, Den Haag Marc Storms. (Information Europe verschijnt alleen nog elektronisch) Ifla Glasgow 2002 (http://www.ifla.org/iv/ifla68/prog02.htm): Geert Puype, Marc Storms, Simone De Landtsheer. Studiedag Archivarissen. 36ste internationale rondetafel-conferentie Marseilles (13-16 november 2002): Comment la Société soit-elle, les archives? Johan Vannieuwenhuyse. On-line Conferentie Nederland op 16 en 17 april in De Doelen, Rotterdam: Geert Puype. (http://www.onlineconferentie.nl) 4. Werkgroepen en commissies Werkgroep SERV Martin Kellens (OB), Johan Vannieuwenhuyse (AHD), Myriam Lemmens (SB), Chris Goetschalckx (SB), Geert Puype (VVBAD), (i.s.m. het VCOB en het VOWB). De beroepsprofielen bibliotheekmedewerker en informatiebemiddelaar werden gefinaliseerd. Ze worden opgenomen op de infobank beroepenstructuren en beroepsprofielen Het ontwerp-beroepsprofiel bibliothecaris-informatiemanager staat op de website van de VVBAD. Werkgroep Beleidsplan VVBAD ( ) De VVBAD sloot op 30 januari 2002 een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, waarbij de VVBAD de taak kreeg structureel overleg te organiseren en waarvoor zij een extra-subsidie kreeg. De Vereniging omschrijft in een vijfjarenbeleidsplan hoe zij dit wil aanpakken. Voor de uitwerking van het beleidsplan werd een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de verschillende secties: Willy Vanderpijpen (WDI) Geert Puype (OB), Marc Storms, Marcel Van Campen (AHD), Myriam Lemmens (SB). Op de verschillende bestuursvergaderingen werd het beleidsplan bediscussieerd, verder uitgewerkt en geconcretiseerd in jaarlijkse actieplannen. Via publicatie op de website VVBAD en in Info (nr. 9 ) kan iedereen het beleidsplan lezen. Een werkgroep (Wim De Vos, Johan Vannieuwenhuyse, Myriam Lemmens, Geert Puype en Marc Storms) zal een memorandum opstellen voor de nieuwe regering. Werkgroep Aanwerving Wim De Vos (voorzitter), Marc Storms, Rita Van de Wiele, Johan Vannieuwenhuyse, Myriam Lemmens, Peter Van den Broeck De werkgroep tekende het profiel uit van de nieuwe medewerker voor de VVBAD, die vooral de intersectorale samenwerking moet stimuleren. Bruno Vermeeren werd vanaf 1 april 2002 aangenomen als beleidsmedewerker VVBAD. Werkgroep Vlabidoc Marc Storms, Martin Kellens, Myriam Lemmens, Els Bervoets, Willy Vanderpijpen, Julien Van Borm, Claudine Huyghe, Gustaaf Janssens. De leden van de werkgroep geven in de Vlabidoc een overzicht van het archief-, bibibliotheek- en documentatiewezen in Vlaanderen. 6 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 6 5/02/03, 15:23

7 Werkgroep Elektronische leeromgeving Op de studiedag Welke toekomst voor wetenschappelijke bibliotheken? werd o.m. gesteld dat bibliotheken in hun voortbestaan bedreigd worden als zij niet alert reageren op gewijzigde (leer)omstandigheden. Een werkgroep elektronische leeromgeving werd opgericht (intersectoraal): Veerle Kerstens, Paul Nieuwenhuysen, Theo Boeckx, Chris Peeters, Hilde Sels, Alexander Stierman, Dirk Desaever, Chris Goetschalckx en Myriam Lemmens. 5. Personeel Vaste medewerkers Marc Storms: directeur (38/38). Bruno Vermeeren: beleidsmedewerker (vanaf april deeltijds en vanaf augustus 38/38). Marijke Hoflack: redactiesecretaris (19/38). Marc Engels: secretariaatsmedewerker (38/38). Annie Van de Abeele: onderhoud (3/38). Tijdelijke medewerkers Evi Vanthuyn: jobstudente op het secretariaat van de VVBAD voor de Vlabidoc, juli Rudi Steynmans: stagiair boekhouding Lessius Hogeschool Antwerpen 144 stageuren. Sven Cuypers: Campus Anna Theresia Mortsel, september 2002-juni Karl Vandenbussche: Koninklijk Technisch Atheneum Lier, september 2001-juni Activiteiten Aanwerving Bruno Vermeeren, beleidsmedewerker. Bruno Vermeeren studeerde wijsbegeerte en IBW ( GAS; 2000 GGS). Beleidsplan (cfr supra, 4). Actieplan 2003: Hierin komt aan bod hoe de beleidsdoelstellingen gerealiseerd moeten worden. Het actieplan bestaat uit een samenvoeging van de actieplannen van de verschillende besturen, waaraan een algemeen luik is toegevoegd dat nadruk legt op structureel overleg. Ger Schmookprijs De Ger Schmookprijs werd uitgereikt aan Edward Vanhoutte voor zijn verhandeling Zorgen voor later: Argumenten voor de Wetenschappelijke bestudering van de Vlaamse Muzikale en Literaire Archieven, Bibliotheken en Bewaarplaatsen, zie Info, nr.4, p Conferentie SERV: cfr. Supra, 4. Auteurswetgeving: Implementatie EU-richtlijn Auteursrechten in de informatiemaatschappij, cfr. Info, nr.2, p , Info 6/7, p. 35, Info 11, p. 42, opgevolgd en gestuurd door Informatie en maatschappij, cfr. Supra, 4. Senator Monfils(PRL) heeft een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 7 5/02/03, 15:23

8 VVBAD RAAD VAN BEHEER de ontwikkeling van de informatiemaatschappij, (2-704), waarin hij een opname van de verplichte technische uitzondering in de Belgische auteurswetgeving van voorstelt. Het voorontwerp van wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij verscheen op 18 februari 2002 op de website van het ministerie van justitie. Feed-back werd gevraagd. De bevoegdheid voor auteursrechten werd uiteindelijk toevertrouwd aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Charles Picqué. Dit heeft tot gevolg dat Justitie hierover geen beslissingsbevoegdheid meer heeft. Het recente wetsvoorstel van J. Schauvliege (CD&V) gaat verder dan Monfils en houdt rekening met het sociale belang en de sociale impact van het auteursrecht. Zij vraagt meer uitzonderingen op het absolute verbodsrecht op te nemen (reproductierecht, distributierecht en mededelingsrecht). De omzetting van de Europese richtlijn is nog niet opgenomen in de Belgische wetgeving. VVBAD-website: vormgeving structuur en inhoud werden volledig veranderd. Via deze vernieuwde website kunnen de informatieprofessionals en belangstellenden geïnformeerd worden over de VVBAD-activiteiten en /of op de hoogte blijven van de evoluties in hun vakgebied. Bibliotheek- & archiefgids: nu ook full-text op de website van de VVBAD. Expertise-databank: de VVBAD werkt samen met de Nederlandse Taalunie (Sabido) aan de uitwerking van een expertise-databank. Overleg met NVB in Utrecht op 1 februari: Geert Puype en Marc Storms. Reflectiedag 14 augustus Brussel KB, 14 augustus. Geert Puype, Wim De Vos, Simone De Landtsheer, Myriam Lemmens. Uitdieping van een aantal thema s i.v.m. de toekomst van de sector en van de VVBAD, en overleg over de werking van de Vereniging. Info, Mededelingenblad van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. De nieuwsbrief voor de leden verschijnt maandelijks (niet in augustus). Vlabidoc/Vlabidoc-online: de meest volledige gids over archieven, bibliotheken en documentatiecentra in Nederlandstalig België met een vijfde volledig herziene uitgave in 2002, nu ook online toegankelijk via IP of via paswoord. 7. Toekomst Er bestaat nauwelijks twijfel dat de versnelde evolutie van de bibliotheek-, archief en documentatiesector zich ook de komende jaren zal voortzetten. De hype rond heel de elektronische informatie mag dan al zijn ten onder gegaan in de beurscrash van technologie-aandelen, de technologische evolutie blijft zich razend snel doorzetten, in een veel nuchterder en meer rationele omgeving. Voor ons blijft het zaak op de hoogte te blijven van wat elke technologische vernieuwing kan betekenen voor onze sector en ons beroep. Zo valt het op dat vandaag op het internet de portaalsites volop in opgang zijn, ook in ons land en bij onze eigen overheden, maar dat bij de ontwikkeling van bij deze in essentie op ontsluiting gerichte websites de traditionele informatie-ontsluiters die wij zijn niet altijd echt betrokken worden. Een antwoord vinden op de vraag waarom dat zo is, is echter geen eenvoudige zaak. 8 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 8 5/02/03, 15:23

9 Nochtans kan ook daar een meerwaarde liggen: dat wij kunnen voortbouwen op onze technieken van ontsluiting uit het pre-elektronische tijdperk en tegelijkertijd vanuit onze ervaring de rijkdom, maar ook de lacunes van de elektronische informatie kunnen inschatten. Zo zullen wij bijvoorbeeld op Informatie 2003 de problematiek van de e-leeromgeving centraal stellen. Daarbij zullen we ons niet alleen afvragen in welke mate de informatie-ontsluiting gericht kan worden op elektronisch uitgebouwde leerprogramma s en technieken, maar ook waar het internet tekort schiet tegenover traditionele vormen van onderwijs en informatie. Belangrijk in ons beroep blijft het klantgericht denken, waarbij ons productengamma elektronisch en niet-elektronisch zo breed mogelijk moet zijn om zoveel mogelijk aan de informatiebehoeften van die klant te kunnen beantwoorden. De meerwaarde van ons beroep moet er zoals in het verleden bij de gedrukte materialen in blijven bestaan dat wij heel veel wegen kennen in de kennissamenleving waarvan de doorsnee-gebruiker niet op de hoogte is en dat wij hem/haar daarin de weg wijzen. En uiteraard is de kwaliteit van die kennis die wij hebben van doorslaggevend belang voor de tevredenheid van de klant. We moeten mee evolueren en snel reageren. Ook in 2003 zal onze werking daarrond draaien, met het al genoemde Informatie 2003, met een gepland studiebezoek aan de belangrijkste bibliotheken en documentatiecentra in Londen, of met onze studiedagen. Tegelijk moeten we ambiëren meer te wegen op het beleid en de beleidskeuzes, via ons beleidsplan, via het memorandum dat we zullen opstellen voor de verkiezingen, via de diverse beleidswerkgroepen waaraan we deelnemen. Het blijft veel en hard werken. Maar een wereld die beweegt is ook zo veel fascinerender dan één die stilstaat. VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 9 5/02/03, 15:23

10 VVBAD SECRETARIAAT Voor het eerst verschijnt in het jaarverslag van de VVBAD een afzonderlijk hoofdstuk over de werking van het secretariaat. Uit contacten met leden én bestuursleden bleek dat de interne werking van de VVBAD onvoldoende bekend is, waarbij men zich moeilijk kan voorstellen wat er op het secretariaat allemaal gebeurt en wie waarbij betrokken is. Medewerkers - taakverdeling De dagelijkse leiding van het secretariaat is in handen van Marc Storms, directeur VVBAD, in dienst sinds Hij is verantwoordelijk voor het financiële en het personeelsbeleid. Hij volgt de vergadering van de Raad van Beheer, het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen en van het sectiebestuur Openbare Bibliotheken. Daarnaast stelt hij Info samen, onderhoudt de webpagina s en is verantwoordelijk voor talrijke externe contacten. Marijke Hoflack werkt sinds 1990 als redactiesecretaris voor Bibliotheek- & archiefgids. Zij ondersteunt de redactieraad en onderhoudt de contacten met de auteurs, de drukker, de fotograaf en de cartoonist. Zij zorgt ook voor de advertentiewerving. Kopij opspeuren, de artikels nalezen op taal, ze aanpassen aan de richtlijnen, illustraties zoeken tot en met de lay-out van het tijdschrift, horen tot haar dagelijkse activiteiten. Tussendoor verzorgt zij interviews met mensen uit het beroepsveld. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het taalkundig nazicht van Info, Bibscoop en andere publicaties. Marijke werkt deeltijds (19 uur/week) Bruno Vermeeren versterkte in april 2002 de secretariaatsploeg als beleidsmedewerker. Het hoofdaccent in zijn werkzaamheden ligt bij de decretale opdracht toegekend aan de VVBAD inzake structureel overleg en samenwerking. Bruno volgt ook de secties Archief en Hedendaags Documentbeheer en Schoolbibliotheken en beheert de Vlabidoc-databank. Hij volgt op dinsdag de initiatie Bibliotheek- Documentatie- en Informatiekunde: groep Archiefkunde in de Bibliotheekschool van Gent. Als u met de VVBAD telefoneert, krijgt u wellicht Marc Engels aan de lijn. Hij begon in 1994 als secretariaatsmedewerker. Marc verwerkt de inschrijvingen voor studiedagen en congressen, en beheert de ledendatabank en alle abonnementen met inbegrip van de lidmaatschappen. Hij volgt de Vakgroep Jeugdbibliothecarissen en begeleidt in samenwerking met Marc Storms de stagiair van Anna Theresia Mortsel. Ook de lay-out van Info, Bibscoop en diverse folders en de fotobewerking van Bibliotheek- & archiefgids behoren tot zijn takenpakket. Daarnaast onderhoudt hij ook de contacten met de drukker en is hij verantwoordelijk voor de facturatie, de uitgaande post (met inbegrip van de verzending van Info) en het merendeel van het kopieerwerk. Maandelijks is er een intern werkoverleg met deze medewerkers, geregeld is er ook een stafoverleg. In een tijdsbestek van 3 uur per week zorgt Annie Van den Abeele voor netjes opgeruimde vergaderlokalen en bureaus. Daarnaast doet de VVBAD een beroep op stagiairs. Meer info zie RvB. 10 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 10 5/02/03, 15:23

11 Werking Het vergaderlokaal van de VVBAD werd in 2002 druk gebruikt. Er hadden niet minder dan 60 vergaderingen plaats en er werden 8 workshops georganiseerd, waarbij het secretariaat zorgde voor het boeken van de vergaderzaal, de schikking van tafels en stoelen, drank, en uiteraard opruimen. Ook 7 externe organisaties maakten in 2002 gebruik van het vergaderlokaal Info s werden verstuurd naar de leden. Het mededelingenblad van de VVBAD verscheen 11 maal. Het februarinummer bevatte het jaarverslag 2001, het septembernummer het beleidsplan De 6 nummers van Bibliotheek- & archiefgids werden verzonden naar adressen. (zie ook Redactieraad). Aantal inschrijvingen voor studiedagen en workshops. (zie overzicht Studiedagen). In 2002 werd de Vlabidoc-gids geactualiseerd bibliotheken en archieven werden aangeschreven. Dit waren de adressen van de gids , aangevuld met een 300-tal nieuwe adressen. De VVBAD schakelde het mailbedrijf Publimail in om de gepersonaliseerde brieven te verspreiden antwoorden werden opgenomen. Het overzicht van samenwerkingsverbanden en overlegorganen werd uitgebreid en voor het eerst werden elektronische discussielijsten opgenomen. Drukkerij Steylaerts drukte 700 exemplaren, waarvan er in verzonden werden. 94 bibliotheken tekenden in 2002 in op de on line versie van de Vlabidoc die draait onder WebSpirs op de server van de firma IVS. De VVBAD verspreidt sinds 2002 de publicaties van de Stichting Archiefpublicaties (SAP Nederland) in België. 45 publicaties werden besteld en geleverd. De werd in het najaar 2002 grondig onder handen genomen. In samenwerking met het externe bedrijf BartB werd een nieuwe structuur bedacht en werden extra faciliteiten toegevoegd. Zo kunnen derden rechtstreeks vacatures of activiteiten toevoegen en bevat de website ook een bedrijvendatabank. Een uitgebreid verslag over de wijzigingen verscheen in Info 2003/1. telde in hits. De omschakeling van de frank naar de euro verplichtte de VVBAD tot de aanschaf van een ander boekhoudkundig pakket. Na grondig onderzoek werd in februari 2002 Bob geïnstalleerd door het bedrijf Okapi. Naast algemene en analytische boekhouding, beheert Bob ook bankoverschrijvingen en kan het gekoppeld worden aan excel en word. De klanten- (o.a. leden) en leveranciersgegevens worden verwerkt in Mafact. Met dit customer relationship managementpakket worden de abonnementen beheerd en facturen opgesteld. Het werkt naadloos samen met Bob. Mafact draait als multiuser, Bob als single user op de VVBAD-server. De omschakeling naar de nieuwe pakketten verliep feilloos. In totaal werden in inkomende facturen geboekt, 1363 uitgaande en 11 kredietnota s. We beheren 3479 klanten en leveranciers. De inkomende en uitgaande telefoons, briefwisseling en het verkeer worden niet geteld. De cijfers uit de boekhouding geven een indicatie: er werd in 2002 voor ,28 euro postzegels aangekocht en voor 1.277,66 euro getelefoneerd. In januari 2002 werd de ISDN-router vervangen door ADSL-toegang. VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 11 5/02/03, 15:23

12 VVBAD SECRETARIAAT Bijscholing Marc Storms , Finse ambassade te Brussel , Kabinet Anciaux over de omzetting van EU richtlijn 2001/ , De Haagse Lobby, Den Haag, Eblida council meeting , Antwerpen: voorstelling en bespreking provinciaal beleidsplan provincie Antwerpen , Glasgow, IFLA-congres , Kopenhagen, congres European policy for public libraries , Brussel, Goethe Institut, the Virtual Library Bruno Vermeeren september 2002 juni 2003 te Gent initiatie Bibliotheek- Documentatie- en Informatiekunde: groep Archiefkunde in de Bibliotheekschool , Gent: openingscolloquium Liberaal Archief , Leuven: reflectiedag cultureel erfgoed , Brussel: voorstelling Archiefbank Vlaanderen , Brussel, Goethe Institut, the Virtual Library , Brussel, Vlaams Theaterinstituut, discussiepodium theatraal erfgoed Voordrachten Auteur (extern) Marijke Hoflack Vertaling Guideline Handling of legal issues in the technical environment (Pulman) Marc Storms Voordracht voor de Postuniversitaire opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer over bibliotheken, te VUB Toelichting over het VVBAD-beleidsplan voor WeBram, te OB Zwijndrecht Tekst over de Vlaamse openbare bibliotheken voor de revue Bibliothèques 2003/2 van de Association des Bibliothécaires Français n.a.v. le Salon du Livre de Paris Vertaling Guideline The public interest in access to copyright protected materials (Pulman) Bruno Vermeeren Vertaling Guideline Management practices and models for co-operation and partnerships (Pulman) Voordracht over de samenwerking tussen bibliotheken, archieven en musea voor de informatiedag van Cultivate en Pulman, te KB Brussel 12 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 12 5/02/03, 15:23

13 REDACTIERAAD BIBLIOTHEEK- & ARCHIEFGIDS 1. Samenstelling Redactievoorzitter: Peter Van den Broeck ( ) Redactiesecretaris: Marijke Hoflack Redactieleden: Theo Boeckx (Ufsia, ); Mia Brugmans (Interbrew, ); Jo. Cooymans (openbare bibliotheek Lier, ); Beatrice De Clippeleir (Wenk, ); Johan Eeckhout (openbare bibliotheek Gent, ); Noël Geirnaert (stadsarchief Brugge, ); Etienne Jacobs (openbare bibliotheek Bornem, ); Gustaaf Janssens (Archief van het Koninklijk Paleis, ); Myriam Lemmens (Provinciale Hogeschool Limburg, ); Paul Nieuwenhuysen (VUB, ); Saskia Scheltjens (PMMK, ); Marc Storms (directeur VVBAD, ); Rita Van de Wiele (openbare bibliotheek Mechelen, ). Aan het eind van 2002 zijn enkele redactieleden geen kandidaat om hun mandaat te verlengen: Gustaaf Janssens geeft de fakkel door aan Godfried Kwanten (Kadoc) Etienne Jacobs neemt ontslag vanaf eind december 2002 Voor de sectie Openbare Bibliotheken komen twee nieuwe leden de redactie versterken vanaf 2003: Mark De Neef (openbare bibliotheek Aalst) Marleen Maes (openbare bibliotheken Antwerpen) Het mandaat van de nieuwe redactieleden loopt tot eind 2004, net als dat van de hele redactie. Per sectie kunnen er hoogstens zes en minstens twee afgevaardigden deel uitmaken van de redactieraad. Tijdens de ALV in oktober werden nieuwe redactieleden gekozen. Er werd geopteerd om binnen elke sectie redactieleden voor een periode van twee en van vier jaar te verkiezen. Zo wordt voorkomen dat alle leden van een sectie op hetzelfde moment wegvallen, en kan de continuïteit beter gewaarborgd worden. 2. Vergaderingen Data van de vergaderingen 21 januari 2001, 18 maart 2002, 3 juni 2002, 23 september en 25 november Er waren gemiddeld 7,5 van de 15 redactieleden aanwezig VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 13 5/02/03, 15:23

14 REDACTIERAAD BIBLIOTHEEK- & ARCHIEFGIDS Aanwezigheden A = aanwezig V = verontschuldigd - = afwezig nvt = niet van toepassing Dag Maand Theo Boeckx A V A A A Mia Brugmans V A V V V Jo. Cooymans Beatrice De Clippeleir V V V A A Johan Eeckhout A A A A A Noël Geirnaert A A V A A Marijke Hoflack A A A A A Etienne Jacobs V A A V V Gustaaf Janssens A A V A A Myriam Lemmens A A A A A Paul Nieuwenhuysen V V V A V Saskia Scheltjens V V V V A Marc Storms A V V V V Peter Van den Broeck V A A A A Rita Van de Wiele V V V V V 3. Activiteiten 3.1 Een tijdschrift om de twee maanden In 2002 werden zes nummers van Bibliotheek- & archiefgids uitgebracht. Ze werden gedrukt bij Enschedé-Van Muysewinkel in Brussel-Evere. Het tweede nummer telde 16 pagina s extra. Daarmee wou de redactie de overvloed van kopij op dat moment wegwerken. Auteurs moesten toen immers soms een zestal maanden wachten voor hun artikel gepubliceerd werd. Vanaf de zomer was het echter sprokkelen om de nummers gevuld te krijgen. De toestroom van de kopij is dus zeer onregelmatig, en dat is wellicht deels te verklaren doordat de redactie afhankelijk is van het vrijwilligerswerk van de auteurs. De activiteiten voor het tijdschrift verlopen volgens een min of meer vast stramien. Op de redactievergaderingen worden pas gepubliceerde nummers geëvalueerd, wordt de planning voor de komende nummers opgemaakt en worden nieuwe thema s aangebracht. 3.2 Bibliotheek- & archiefgids on line In 2002 werd elk nummer ook elektronisch ter beschikking gesteld van de abonnees en de leden. Zij kregen daartoe een username en een paswoord toegestuurd nadat ze hun lid- of abonnementsgeld hadden betaald. De toepassing voor de digitale versie is voortgevloeid uit de module die voor Informatie 2001 werd ontwikkeld en heeft de redactie niets gekost. Er zijn twee luiken: één voor het beheer, en een tweede voor de gebruiker. Enkel dat laatste is zichtbaar voor de gebruiker. 14 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 14 5/02/03, 15:23

15 Kernfuncties Er is veel aandacht besteed aan de beveiliging via naam en paswoord, met de asp- techniek (application service protocol); de gegevens worden beheerd in een databank; voor elk lid/abonnee kan worden ingesteld waar hij toegang toe heeft: enkel het tijdschrift, enkel de teksten van informatie 2001, verslagen van de bestuursvergaderingen, alles De teksten worden gebundeld per gedrukt nummer: op de startpagina verschijnen enkele categorieën, bijvoorbeeld: 'Bibliotheek- & archiefgids 2002/1'; Wie daarop klikt, komt bij een overzicht van alle artikels die onder dat nummer gebundeld zijn. Zo wordt het mogelijk de artikels van een bepaalde jaargang toegankelijk te houden voor iedereen die voor dat jaar lidgeld betaald heeft, ook nadat die het lidmaatschap heeft opgezegd. De standpunten zijn voor iedereen toegankelijk. Van de artikels kunnen niet-leden de auteursgegevens en de abstracts raadplegen, niet de volledige tekst. Ook recensies en kronieken zijn afgesloten voor niet-leden. De redactie blijft ook na deze realisatie voortwerken aan een optimale digitale Bibliotheek- & archiefgids. 3.3 Het lezerspanel van Bibliotheek- & archiefgids Het lezerspanel wordt voor de tweede keer bijeengeroepen in november Ondanks een rondvraag voor een geschikte datum voor iedereen, zijn slechts twee leden naar de vergadering kunnen komen. De meeste leden waren op het laatste moment verhinderd. Omdat de leden van het lezerspanel intussen al wat op de hoogte zijn met de werking van de redactie, wordt voorgesteld ze uit te nodigen om op een andere manier mee te werken aan het tijdschrift: als correspondent, recensent, redactielid 3.4 Het actieplan van de redactie Als onderdeel van het beleids- en actieplan van de VVBAD, heeft ook de redactie in 2002 haar actieplan opgesteld. Een samenvatting van de belangrijkste acties voor De redactie is als onafhankelijk werkend orgaan verantwoordelijk voor het wetenschappelijk tijdschrift Bibliotheek- & archiefgids. Zij ziet toe op een evenredige vertegenwoordiging van en een evenwichtig aanbod uit alle sectoren. Zij wil de beroepsbeoefenaren via wetenschappelijke bijdragen ondersteunen in hun werking, door ze op regelmatige tijdstippen te informeren over realisaties en ontwikkelingen in hun eigen sector én in aanverwante sectoren. Zo wil zij ook wederzijdse kennis, samenwerking en overleg bevorderen. Zes nummers per jaar blijft het opzet, voortaan zowel gedrukt als digitaal. De redactie wil een meer actieve politiek gaan voeren om kopij te verwerven: naast het passief wachten op inzendingen, wil zij verslaggevers zoeken, een correspondent, interviewers Het contact met de lezers wordt onderhouden via het lezerspanel en lezersenquêtes. VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 15 5/02/03, 15:23

16 SECTIE ARCHIEF- EN HEDENDAAGS DOCUMENTBEHEER 1. Samenstelling Voorzitter: Johan Vannieuwenhuyse (Provinciaal archief West-Vlaanderen Brugge, ). Secretaris: Annie Meiresonne (Archief UVC Brugmann Brussel, ). Leden: Geertrui Coppens (Liberaal Archief Gent, ), Hilde De Bruyne (OCMWarchief Brugge, ), Noël Geirnaert (Stadsarchief Brugge, ), Gustaaf Janssens (Archief Koninklijk Paleis Brussel, ), Godfried Kwanten (KADOC Leuven, ), Véronique Laureys (Archief Senaat Brussel, ), Kaat Leeman (Archief Zusters van Liefde Gent, ), Patrick Temmerman (SOMA Brussel, ), Marcel Van Campen (Archief Nationale Bank Brussel, ), Nico Van Campenhout (Stadsarchief Lokeren, ), Patrick Van den Nieuwenhof (Archief Vrije Universiteit Brussel, ), Anne-Marie Van der Meersch (Archief Universiteit Gent, ), Karin Vandermeersch (Provinciaal archief Oost-Vlaanderen Gent, ), Michel Vermote (AMSAB Gent, ). Bruno Vermeeren, beleidsmedewerker VVBAD, neemt deel aan de vergaderingen. 2. Vergaderingen Data van de vergaderingen 22 februari, 24 mei en 11 oktober. Er waren gemiddeld 12 van de 16 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. Aanwezigheden Geertrui Coppens A A - Hilde De Bruyne A A A Noël Geirnaert A A V Gustaaf Janssens A A A Godfried Kwanten A A V Véronique Laureys V V A Kaat Leeman A A - Annie Meiresonne A A A Patrick Temmerman A - V Marcel Van Campen V V A Nico Van Campenhout V - - Patrick Van den Nieuwenhof A A A Anne-Marie Van der Meersch A A A Karin Vandermeersch A A A Johan Vannieuwenhuyse A A A Bruno Vermeeren nvt A A Michel Vermote A V A 16 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 16 5/02/03, 15:23

17 3. Vertegenwoordiging 3.1 Mandaten bij externe organisaties/commissies De voorzitter vertegenwoordigde de sectie in de Raad van Beheer-VVBAD, in de Begeleidings- en Evaluatiecommissie van het Max-Wildiersfonds (FWO-Vlaanderen), in de Stuurgroep van het project Archiefbank Vlaanderen, in de Ad-hoccommissie Archieven, Documentatiecentra en Bewaarbibliotheken, in de Toetsingscommissie van het project Culturele Archiefnoden in Vlaanderen en in de Adviesraad van de Interuniversitaire Gespecialiseerde Opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer. Inge Schoups vertegenwoordigde de sectie in Cocobi. 3.2 Occasionele vertegenwoordiging/deelname congressen André Vandewalle vertegenwoordigde de sectie op de Duitse archiefdagen (Trier- Duitsland, september), de voorzitter op de XXXVIste Internationale Ronde Tafelconferentie voor archieven (Marseille-Frankrijk, november). 4. Samenstelling werkgroepen en commissies 4.1. Werkgroep Wetgeving en Beleid (WWB) Samenstelling: Lieve Aerts, Lieve Arnouts, Karel Degryse, Bart Hellinck, Betty Hoornaert (secretaris), Véronique Laureys, Griet Maréchal, Frankie Schram, Patrick Van den Nieuwenhof (voorzitter), Johan Vannieuwenhuyse, Hilde Van Ongevalle, Juul Verhelst. Kalender van de vergaderingen: 14 mei, 4 juli, 22 november (samen met de werkgroep Gemeentearchief). Doel: bespreken van initiatieven en problemen rond archiefwetgeving en privacywetgeving, ondersteunende teksten en acties opzetten voor de beleidsmakers Werkgroep Gemeentearchief (WG) Samenstelling: Jan Anckaer, Jan Anseeuw, Lieve Arnouts, Ann Augustyn, Marc Bastijns, Johan Braet, Leen Charles, Virgine Coumans, Hilde De Bruyne, Bart De Keyser, Jean Houssiau, Michel Igual, Cedric Jolling, Hermione L Amiral, Griet Maréchal, Rik Opsommer, Inge Schoups, Thérèse Symons, Peter Van Assche, Karin Vandermeersch, Willy Van de Vijver, André Vandewalle (voorzitter), Rudy Vanhalewyn, Piet Veldeman, Isabelle Verheire (secretaris). Kalender van de vergaderingen: 18 januari, 29 maart, 31 mei, 30 augustus, 22 november (samen met de werkgroep Wetgeving en Beleid). Doel: bespreken van specifieke problemen omtrent OCMW-, stads- en gemeentearchieven Werkgroep bedrijfsarchief (WB) Samenstelling: Mariet Calsius, Gerda Debleecker, Ineke De Langhe, Maria De Waele, Nicole Doyen, Nancy Lockkamper, Caroline Six, Peter Van Assche, Marcel Van Campen (voorzitter), Patrick Van den Nieuwenhof, Joris Vanderborght, Jan Van Goethem, Marc Van Pottelberghe, Emiel Vantongelen. Kalender van de vergaderingen: 10 januari, 21 maart, 3 juni, 30 september. Doel: bespreken van specifieke problemen omtrent bedrijfsarchieven. VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 17 5/02/03, 15:23

18 SECTIE ARCHIEF- EN HEDENDAAGS DOCUMENTBEHEER 4.4. Werkgroep Automatisering (WA) Samenstelling: Filip Boudrez, Marc Nelissen, Frank Scheelings, Koen Seys, Patrick Temmerman (voorzitter), Willem Vanneste (secretaris), Peter Van Windekens, Sofie Waeyenbergh. Kalender van de vergaderingen: 21 maart. Doel: bestuderen en bevorderen van de informaticaontwikkelingen in archieven, bestuderen van de problematiek rond wetgeving en automatisering, organiseren van elektronische discussiegroep Elardo Werkgroep Internationale Contacten (WIC) Samenstelling: occasionele medewerkers onder coördinatie van Gustaaf Janssens. Doel: op een gestructureerde wijze contacten onderhouden met buitenlandse collega s en met buitenlandse zusterverenigingen; de aanwezigheid van Vlaamse archivarissen op wetenschappelijke bijeenkomsten in het buitenland bevorderen. 5. Activiteiten 5.1. De sectie verzorgde de rubriek In archieftijdschriften gelezen voor Bibliotheek- & archiefgids. In alle nummers van Info werd actuele informatie over het archiefwezen in binnen- en buitenland aangeboden. Verder verschenen in Bibliotheek- & archiefgids meer diepgaande archiefartikels Er werden 3 studiedagen georganiseerd: op 27 april te Brussel in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, Kadoc en Amsab over de valorisering, raadpleegbaarheid en openbaarheid van archieven ten bate van de onderzoeker, op 22 mei te Antwerpen samen met de sectie Wetenschappelijke Bibliotheken & Documentaire Informatie over Voor eeuwig verloren. Documentontsluiting, -beheer en -valorisering, een prewetenschappelijke bezigheid of wetenschappelijke arbeid? en op 3 december te Gent over Archiefselectie in Vlaanderen: de proef op de som? De sectie was medeorganisator van het tweede Erfgoedweekend, dat op 20 en 21 april doorgang vond De sectie ondersteunde de opleiding Initiatie tot de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde - Groep Archiefkunde aan de Bibliotheekschool van Gent. 6. Toekomst Speciale actiepunten in 2003 zullen zijn: de uitgave van de Acta - Huldeboek Griet Maréchal naar aanleiding van de studiedag van 3 december; het medeorganiseren van het derde Erfgoedweekend met opendeurdagen of andere wervende activiteiten in archieven; het organiseren van een archiefreis naar Spanje (4 tot 17 mei 2003); het organiseren van een archiefluik op Informatie 2003 ; het beter op mekaar afstemmen van de bestaande archiefopleidingen; het uitbouwen van structurele contacten met de ministeriële kabinetten en de politieke wereld. 18 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 18

19 SECTIE OPENBARE BIBLIOTHEKEN 1. Samenstelling Voorzitter: Marc Lievens (OB Zottegem ) Ondervoorzitter: Hugo Verhenne (VCOB ) Secretaris: Karine Leen (OB Genk ) Leden: Jo Cooymans (OB Lier, ); Mark De Neef (OB Aalst, ); Danie De Sadeleer (OB Leuven, ); Martin Kellens (OB Houthalen-Helchteren, ); Marc Lievens (OB Zottegem, ); Wim Maes (OB Lommel, ); Geert Puype (OB Menen, ); Ann Stul (OB Tielt, ); Rita Van Wiele (OB Mechelen, ); Hugo Van Tricht (OB Antwerpen, ); Hugo Verhenne (VCOB, ) Nieuwe leden: Katrijn De Meyer (OB Etterbeek, ); Maike Somers (OB Niel, ); Edwin Van Troostenberghe (OB Middelkerke, ) Vertegenwoordiging: Ingrid Vandekelder (SOB Brussel); Trui Galle (Vakgroep Jeugdbibliotheekwerk) aanwezig met specifieke agenda. Marc Storms, directeur VVBAD neemt deel aan de vergaderingen. Hugo van Tricht neemt ontslag als bestuurslid. Nieuwe leden vanaf januari 02: Lut Geypens (OB Beringen), Robert Verheyen (SBB Limburg) tot september 02 Nieuwe leden vanaf februari 02: Antoon Verbeke (OB Ichtegem) Nieuwe leden vanaf november 02: Els Luyckfasseel (SBB Limburg), Marleen Maes (OB Antwerpen) 2. Vergaderingen Het sectiebestuur vergadert maandelijks uitgezonderd juli en augustus. De vergaderingen hebben plaats in het vergaderlokaal van de VVBAD te Berchem of op locatie in een (nieuwe) bibliotheek: op in Etterbeek. Aanwezigheden A = aanwezig V = verontschuldigd - = afwezig nvt = niet van toepassing dag maand Jo Cooymans V V V - - Katrijn De Meyer A V V A - V V V V V - Mark De Neef A A A A A V - A A A A Danie De Saedeleer A A A V V V A A A A A Lut Geypens A A A V A A - A A V A Martin Kellens V V A V A V - A V A A Karine Leen A A A V A V V A A A V VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 19

20 SECTIE OPENBARE BIBLIOTHEKEN dag maand Marc Lievens A A A A V A A V A V V Els Luyckfasseel A V Marleen Maes A A Wim Maes A A A A - A A A V A A Geert Puype A A A A V A A V V A A Maike Somers A A V V A V A A A A - Marc Storms A A A A A A A A A A A Ann Stul V A A V A V A V A A V Ingrid Vandekelder V A V V V A V V V A V Rita Van De Wiele A V V - V V A A A V A Hugo Van Tricht V V A V V V - V V nvt nvt Edwin van Troostenberghe A A A V A A - A A A - Antoon Verbeke - - A - A V A A V A A Hugo Verhenne A A A A A V A A A A A Robert Verheyen A A A V V V V V Vertegenwoordiging Enkele sectieleden vertegenwoordigen de VVBAD in andere organisaties of commissies. Commissie Bibliotheken (Raad van Cultuur Vlaamse Gemeenschap): Ingrid Vandekelder, Hugo Verhenne Raad voor Cultuur provincie Antwerpen: Hugo Van Tricht, plaatsvervanger Marc Storms SERV: beroepenstructuur: Martin Kellens, Geert Puype 4. Samenstelling werkgroepen en commissies Personeel Paul Gervoyse, Geertje Descheemaeker, Marc Storms, Frieda Verdonck, Danie De Sadeleer, Jeanine Schamp, Marc Lievens Cocobi Martin Kellens, Marc Storms 5. Activiteiten Schriftelijke en mondelinge contacten met: Minister B. Anciaux ivm allerhande onduidelijkheden mbt de provinciale subsidies ; Minister P. Van Grembergen i.v.m. personeelsstatuut ; Minister P. Dewael i.v.m. herstructurering van het Vlaams advies en overlegstelsel. 20 VVBAD Jaarverslag jaarverslag.indd 20

Actieplan 2009 VLAAMSE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEWEZEN VZW 1. SITUERING

Actieplan 2009 VLAAMSE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEWEZEN VZW 1. SITUERING Actieplan 2009 VLAAMSE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEWEZEN VZW 1. SITUERING De VVBAD sloot in 2002 een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. De VVBAD zal structureel overleg

Nadere informatie

Vlaams Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw

Vlaams Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw 1 Situering De VVBAD sloot in 2002 een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. De VVBAD zal structureel overleg in de sector organiseren en ontvangt hiervoor een jaarlijkse subsidie van 0.000 euro

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen

Jaarverslag 2007. Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Jaarverslag 2007 Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Afzender: VVBAD, Statiestraat 179, 2600 Antwerpen V.U.: Peter Van den Broeck, Kontichstraat 159, 2650 Edegem colofon

Nadere informatie

Actieplan 2013 Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie

Actieplan 2013 Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie Actieplan 2013 Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie Statiestraat 179 2600 Berchem T +32 3 281 44 57 vvbad@vvbad.be www.vvbad.be Inhoud Situering 3 Acties gekoppeld aan strategische

Nadere informatie

Jaar erslag Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Afzender: VVBAD, Statiestraat 179, 2600 Antwerpen

Jaar erslag Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Afzender: VVBAD, Statiestraat 179, 2600 Antwerpen Jaar erslag 2005 Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Voorwoord Inleiding Raad van Bestuur Secretariaat Redactieraad Bibliotheek- & archiefgids Sectie Archief en Hedendaags

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Voorwoord. Inleiding. Raad van Beheer. Secretariaat

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Voorwoord. Inleiding. Raad van Beheer. Secretariaat Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Jaarverslag 2004 Voorwoord Inleiding Raad van Beheer Secretariaat Redactieraad Bibliotheek- & archiefgids Sectie Archief en Hedendaags

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 20.01.2004-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen James Ensorzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

De VVBAD: een beroepsvereniging in een veranderend landschap

De VVBAD: een beroepsvereniging in een veranderend landschap Een veranderend landschap In het vorige nummer van Bibliotheek- & archiefgids blikte Marc Storms, tot voor kort directeur van de VVBAD, terug op zijn loopbaan in de BAD-sector en in de vereniging. Wat

Nadere informatie

Brainstorm takenlijst beroepsprofielen Organisatie: VVBAD BVD VCOB VOWB Brussel, 11 april 2008 Profiel: Bibliothecaris Informatiemanager

Brainstorm takenlijst beroepsprofielen Organisatie: VVBAD BVD VCOB VOWB Brussel, 11 april 2008 Profiel: Bibliothecaris Informatiemanager Brainstorm takenlijst beroepsprofielen Organisatie: VVBAD BVD VCOB VOWB Brussel, 11 april 2008 Profiel: Bibliothecaris Informatiemanager Aanwezig: Groep 1: Chris Goetschalckx (Hogeschool Antwerpen), Kaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

Vlaamse vereniging voor bibliotheek, archief & documentatie. Jaarverslag

Vlaamse vereniging voor bibliotheek, archief & documentatie. Jaarverslag 2011 Vlaamse vereniging voor bibliotheek, archief & documentatie Jaarverslag inhoud VVBAD Jaarverslag 2011 4 Colofon 19 Informatief 5 Voorwoord Betrokkenheid bij externe organisaties/commissies 6 Raad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

betreffende de Vlaamse openbare statistieken

betreffende de Vlaamse openbare statistieken 547 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 15 januari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert over het ontwerp van decreet betreffende

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Kristien Suenens (KADOC-KU Leuven) 29/11/2013 1 1. Inleiding DiBIKAV-project:

Nadere informatie

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen

VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS vzw Dienst Besturen OPDRACHT, SAMENSTELLING EN WERKING VAN HET BUREAU BESTUREN EN OVERLEGFORUM BESTUREN Intern reglement OPDRACHT Art. 1, 1 Art. 1, 2 Het

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie VVOS VLAAMS-BRABANT Praktische informatie 1. Doelstelling VVOS Vlaams-Brabant heeft tot doel: 1. vorming te verstrekken aan de leden en hun beroepskennis te vervolmaken 2. de beroepsbelangen van de leden

Nadere informatie

Commissie Volksontwikkeling. Commissie VO/VERSL.5/ P. Van Hoorick. L. De Droogh, J. Flour, G. Gehre, T. Vanwing.

Commissie Volksontwikkeling. Commissie VO/VERSL.5/ P. Van Hoorick. L. De Droogh, J. Flour, G. Gehre, T. Vanwing. Verslag Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Markiesstraat 1, 1000 BRUSSEL Tel. 02-553 42 45 - Fax. 02-553 42 39 E-mail: volksontwikkeling@vlaanderen.be E-mail:

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge.

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Tussen de hierna vermelde oprichtende schoolraden: 1 schoolraad van de basisschool

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie

Vrijdag 18 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Jubileum 25 jaar Fevlado-Diversus - Gent

Vrijdag 18 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Jubileum 25 jaar Fevlado-Diversus - Gent Vrijdag 18 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Jubileum 25 jaar Fevlado-Diversus - Gent Geachte aanwezigen, Dames en heren, Feest vieren is onlosmakelijk

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Jaarverslag Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen

Jaarverslag Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen Jaarverslag 2008 Afzender: VVBAD, Statiestraat 179, 2600 Antwerpen V.U.: Peter Van den Broeck, Kontichstraat 159, 2650 Edegem colofon

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Organisatiebeschrijving. NVvO

Organisatiebeschrijving. NVvO Organisatiebeschrijving NVvO Versie : 2 Datum : 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Doelen NVvO 2 2. Organisatie 3 2.1 Verenigingsstructuur 3 2.2 Contributie 3 3. Functieomschrijving 4 3.1 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW

JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW JAARVERSLAG 2006 BIBLIONEF VLAANDEREN VZW Met de steun van *Stad Antwerpen *AROSA *Provincie West Vlaanderen *GROS-Schilde *DHL *Standaard Boekhandel *Uitgeverij Clavis *Uitgeverij Baeckens Books Mei 2007

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven

Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) heeft als doel het geven van een beschrijving van de

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

8.1 JAARSTUKKEN. Geldig tot: december Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest wg. Secretaris Cor Nonhof wg

8.1 JAARSTUKKEN. Geldig tot: december Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest wg. Secretaris Cor Nonhof wg Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland twitter: KNNVafdDelfland facebook: KNNV-afdeling-Delfland

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Association Belge pour le Progrès Social (ABPS) ( )

Stortingslijst van het archief van Association Belge pour le Progrès Social (ABPS) ( ) 099 Stortingslijst van het archief van Association Belge pour le Progrès Social (ABPS) (1944-1987) (S/1995/064) Rik Hemmerijckx Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1995 INLEIDING De Association Belge

Nadere informatie

Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010

Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010 Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010 THEMA S - Identificatie - Opleiding - Opdrachtgevers - Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede

Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede 28 juni 2011 Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede Voorstelling van het onderzoek Dagprogramma 9u00 9u30 9u45 10u45 11u00 12u30 14u00 16u30 Onthaal Verwelkoming en toespraak door Pascal Smet Vlaams

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- )

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Deel 3 Inventaris van de archieven van de jongerenverenigingen (1893-1978) Vlaamse Jonge Wacht van het Willemsfonds (1893-1910) Jeugdverbond van het Willemsfonds

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust. Verslag

Verzoekschrift. over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust. Verslag stuk ingediend op 381 (2009-2010) Nr. 1 16 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

ACTIEPLAN Streekgericht Bibliotheekbeleid

ACTIEPLAN Streekgericht Bibliotheekbeleid ACTIEPLAN 2004 Streekgericht Bibliotheekbeleid ACTIEPLAN 2004 Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) De beleidsnota 2003-2007 Streekgericht Bibliotheekbeleid werd goedgekeurd door de provincieraad in zijn

Nadere informatie

Stuurgroep_Netwerkmagazijn_

Stuurgroep_Netwerkmagazijn_ Verslag_Stuurgroep_ Stuurgroep_Netwerkmagazijn_ 20100323 Auteur Wim Verhulst Datum 23-03-2010 Bestandsnaam Verslag_Stuurgroep_Netwerkmagazijn_20100323.docx Aanwezig Leen Lekens (HOB Brussel) ;Inge Goossens

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

VERSLAG LEDEN- VERGADERING

VERSLAG LEDEN- VERGADERING VERSLAG LEDEN- VERGADERING VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 VERSLAG LEDENVERGADERING Vrijdag 6 november 2015 1. Opening en mededelingen De voorzitter, Arno Brok, heet de leden van harte welkom op het najaarscongres

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN Wit-Gele Kruis, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1. Statuten, statutenwijzigingen (o.a. 1984), protocollen, reglementen

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET

VLAAMS PARLEMENT DECREET VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Vergaderingen: 13 januari, 24 maart, 5 mei, 16 juni, 10 oktober, 24 november

Vergaderingen: 13 januari, 24 maart, 5 mei, 16 juni, 10 oktober, 24 november JAARVERSLAG 2014 icom-vlaanderen vzw 1. Raad van bestuur: De Raad van Bestuur bestaat in 2014 uit: 1. Sofie Wilder (TRAM 41 Turnhout, voorzitter), 2. Maja Wolny (NAVIGO Oostduinkerke, ondervoorzitter tot

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Welkom bij vzw AIF! Wil jouw vereniging culturele activiteiten organiseren, maar weet je niet hoe? Is jouw organisatie op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT Artikel 1 Definities Artikel 2 Activiteiten Artikel 3 Samenstelling, taken en bevoegdheden Artikel 4 Werkwijze Artikel 5 Financiën, verantwoording en controle Artikel

Nadere informatie

WELKOM! PROGRAMMA. Algemene Vergadering Dinsdag, 23 oktober 2012. KVK vaart de juiste koers! PRESENTATIE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING KVK

WELKOM! PROGRAMMA. Algemene Vergadering Dinsdag, 23 oktober 2012. KVK vaart de juiste koers! PRESENTATIE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING KVK WELKOM! Algemene Vergadering Dinsdag, KVK vaart de juiste koers! PROGRAMMA Algemene Vergadering, Bart Stroobants, voorzitter Welkomstwoord Enkele cijfers over onze leden en de website Overzicht activiteiten

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008

Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008 Wilrijk, 22 februari 2008 Betreft : Samenvatting conclusies LAV Natuurpunt Zuidrand Antwerpen, 16 februari 2008 De jaarlijkse LAV vergadering van de afdeling Natuurpunt Zuidrand Antwerpen werd georganiseerd

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 832 (2001-2002) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 18 december 2001 ONTWERP VAN DECREET houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 april 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie