REESTMONDER. Juni NR. 3. een prettige vakantie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REESTMONDER. Juni - 2015 NR. 3. een prettige vakantie"

Transcriptie

1 REESTMONDER Juni NR. 3 een prettige vakantie

2 COLOFON INHOUD De Reestmonder verschijnt vijf keer per jaar. Bij alle redactieleden kun je terecht voor het aanleveren van artikelen of ideeën. Ook kun je gebruik maken van de postbus in de kantine. Redactieleden Gré Boer Paul Huisman Klaasje Kisters Roelien Klement Eindredactie Gert Veld Fotografie Machiel van Brussel Paul Huisman Sjieuwke Termorshuizen Opmaak & Drukwerk De Reest Multimedia Social Media Anonieme kopij wordt niet geplaatst. Van het MT 1 Ingezonden artikelen 5 Van Personeelszaken 6 Jubilea 7 50-jarigen jaar Reestmond 12 In memoriam 14 Afscheid 14 Gedetacheerd bij 16 Vacatures 17 En dan dit nog 18 Onderling Sterk 26 POV 27 Wist U dat Waar is dit? 28 Reestmondkalender 29 BIJ DE VOORPLAAT Vertrouwenspersonen Social Media 30 Van Personeelszaken 32 Van de werkvloer 33 Van de OR 35 Prettig werken 36 De Pollepel Vertrouwenspersonen De Schakel Omslag Omslag Omslag

3 VAN HET MT Vanaf het tweede nummer van de Reestmonder schrijf ik elke keer een kort artikeltje. Een column. Dat is volgens Kramers Handwoordenboek een geregeld verschijnende bijdrage in een blad, waarvan de schrijver een grote vrijheid heeft in de keuze en behandeling van zijn onderwerpen. Een zonnig eerste halfjaar 2015 Het is nu 7 juni en ik zit lekker achter het huis in de zon dit stukje te schrijven. Als ik er zo over nadenk heeft het weer zich de laatste dagen aangepast aan hoe het eerste halfjaar bij Reestmond is verlopen: over het algemeen best zonnig. Die constatering geeft mij een prettig gevoel. Hoe dat komt wil ik graag met jullie delen. Hieronder een opsomming van een aantal redenen: Er is een (verlengde) tijdelijke oplossing voor de 72 medewerkers met een tijdelijk dienstverband Er is voldoende tot ruim voldoende werk. Zowel binnen als buiten Het gaat goed met het aantal detacheringen (individueel en groep), met Werken op locatie (WOL) en Begeleid Werken Het gaat goed met de verlaging van ons ziekteverzuim: we zitten t/m week 22 op 9,3%. We streven al een aantal jaren naar maximaal 10% en daar zitten we nu dus onder We vieren dit jaar ons 60-jarig bestaan. Dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan Ik kan er nog wel een paar bij bedenken, maar laat het hier even bij. Ben ik dan zonder zorgen? Nee, natuurlijk niet. Er spelen genoeg zaken die mij bezig houden. De toekomst van ons bedrijf is daarvan de belangrijkste. Het bestuur moet binnenkort een keuze maken over de rol van ons bedrijf binnen de Participatiewet. Ik hoop op een goede en verstandige keuze, waarbij onze kennis, vaardigheden en infrastructuur zal worden ingezet voor alle doelgroepen binnen de Participatiewet. Met deze doelgroepen hebben we immers al vele jaren ervaring. Gert Veld, algemeen directeur. Quote van de maand Wie altijd de wind in de rug wil hebben, komt nooit thuis. 1

4 VAN HET MT Halfjaarlijkse informatieronde door het bedrijf 2 Twee keer per jaar maakt Gert Veld met de bedrijfsmanagers een rondje langs alle afdelingen binnen en buiten om iedereen op de hoogte te houden van allerlei actuele ontwikkelingen. Binnen en buiten Reestmond. Dit is ook gebeurd op 2 en 3 juni jl. Hieronder vinden jullie een korte samenvatting van de onderwerpen die toen zijn besproken. Algemeen Twee keer per jaar wordt er een rondje gehouden, het vorige rondje was in december De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingegaan. Dit betekent o.a. dat er geen nieuwe instroom Wsw meer is. De Wsw zit daarmee op slot. De rechten van de medewerkers die op 31 december 2014 een dienstverband voor onbepaalde tijd hadden worden gewaarborgd; zij behouden werk en inkomen. Er zijn 72 medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Hiervoor is gelukkig een oplossing gevonden via Begeleid Werken en Begeleid Werken via Werkplan. Het onderwerp is nog niet van de agenda's. Maar in elk geval is iedereen met een tijdelijk dienstverband gelukkig nog steeds aan het werk en heeft nog steeds inkomen. Dat is beter dan werkloos thuis zitten. Toekomst Reestmond Onze vier gemeenten denken na over invulling van de Participatiewet en de rol van Reestmond daarin. Het bureau Iroko doet hier in opdracht van het Dagelijks Bestuur onderzoek naar. Zij hebben in het onderzoek ook gekeken naar hoe Reestmond het in het verleden en nu doet in vergelijking met andere SW- bedrijven in Nederland. Dat deel van het onderzoek is intussen afgerond. Daar komt Reestmond erg goed uit. Ook kijken zij naar mogelijke toekomstscenario s: wat willen de vier gemeenten gezamenlijk doen in de Participatiewet en welke rol is er daarin voor Reestmond. Dat deel van het onderzoek is een stuk spannender. Besluitvorming hierover volgt na de zomer. Intern Zitten wij in afwachting van de uitkomsten van het Iroko-onderzoek en de besluiten van de vier gemeenten ondertussen stil? Nee, natuurlijk niet. Iedereen is dagelijks volop aan het werk. Ieder op zijn of haar eigen manier en plaats. Naast de normale werkzaamheden zijn er ook andere zaken. Enkele voorbeelden: Er lopen pilots met de Reclassering voor taakgestraften; pilots samen met Certego met 2e-spoortrajecten voor werkgevers en verzekeraars voor reintegratie van medewerkers, met UWV-cliënten (WW, WAO en WIA) voor een lasopleiding via de Metaalafdeling. Al deze pilots lopen goed en ontwikkelen zich positief. Het aantal individuele detacheringen, groepsdetacheringen, Werken op locatie en Begeleid Werken groeit de afgelopen jaren. Al met al zitten we nu op 205 en dat is behoorlijk veel meer dan 3 jaar geleden: toen zaten wij op 120. We zijn dus goed bezig. Dat is ook de bedoeling van de landelijke en plaatselijke politiek: van binnen naar buiten. Dat is en blijft dan ook de rode draad. In het Groen is het in alle vier de gemeenten een verschillende situatie. Met Westerveld hebben we een contract voor 5 jaar en dit wordt per 1 januari 2016 waarschijnlijk een groepsdetachering, net als in Meppel. In Meppel is de groepsdetachering rond en gaat op dezelfde wijze door als in Staphorst is wat één aannemer betreft nog niet helemaal duidelijk; bij twee wel. In De Wolden lopen de bestekken nog door en wordt na de zomer een begin gemaakt met de gesprekken hoe dat in 2016 zal gaan. In het algemeen hebben wij zowel bij Industrie als bij Diensten voldoende tot ruim voldoende werk. Daar zijn wij blij mee. Niet ieder bedrijf kan ons dat nazeggen. Ons ziekteverzuim is nu (t/m week 22) gemiddeld 9,3%: Wsw 9,7% en overig

5 VAN HET MT (ambtelijk/rrc) 2,2%. Het gaat dus goed met de terugdringing van het ziekteverzuim. Dat is mooi en ook daar zijn we blij mee. We willen al een aantal jaren naar maximaal 10% en dat is nu gelukt. Deze lijn moeten we met elkaar vasthouden. Dit jaar vieren we ons 60-jarig jubileum. Dit doen we met een symposium voor klanten, relaties en politiek op donderdag 1 oktober en op vrijdag 2 oktober met een feestmiddag- en avond voor alle medewerkers ( s avonds ook voor partners). Meewerken op Assembleren & Verpakken C Woensdagmiddag 10 juni heb ik meegewerkt op de afdeling Assembleren & Verpakken (A&V) C. Arend heeft mij ingedeeld. Daar heb ik eerst samengewerkt met Asma, Peter, Renate, Ingrid, Cor, Ina en Chris. We hebben onderwijsmappen gevuld met 8 katernen. De collega s vulden in een treintje de mappen: ieder stopte er twee katernen in. Ik mocht ze daarna op een rolcontainer stapelen. Per laag drie in de breedte en twee in de lengte. De volgende laag net zo, maar dan in spiegelbeeld. Mooi werk, waarin je ondertussen ook wat met elkaar kunt praten. Maar: wel opletten en steekproefsgewijs een controle of het allemaal klopt. Toen de mappen klaar waren kwam ik in de ploeg van Jeannette, Tina, Liesbeth, Corry, Wim en Maria. Wim en Jeannette hebben mij uitgelegd wat de bedoeling was: in een Frans leerboek moesten twee CD-ROMS worden geplakt. Achterin: een witte en een oranje. Van de hoesjes van de CD-ROMS moesten eerst twee (statische) strips van de plakrand worden verwijderd. Daarna inleggen in het boek. Het kaft mocht niet gevouwen worden. Daarna aandrukken en op stapels van vijf wegleggen. Het kostte even tijd hier wat handigheid in te krijgen, maar met hulp van de collega s ging dat uiteindelijk wel goed. Daarna ben ik met Ger naar de VSPhal gegaan. Daar was hij samen met Sylvia bezig met het opstarten van het boekenproject voor Dingstede. Dat doen we dit jaar voor het derde jaar. Er zijn tien lange rijen tafels met stickers geplaatst. Op die stickers staat een barcode en een (leer)vak: voor aardrijkskunde bijvoorbeeld AK01. De boeken ongeveer zijn door Dingstede aangeleverd en worden nu op (leer)vak uitgesplitst op de tafels. Ger legt mij de logistiek van het project uit. Later worden door een aantal collega s per klas en later per leerling de boekenpakketten samengesteld. Samen met alle genoemde collega's heb ik fijn gewerkt en met de collega's bijgepraat. Voor ik er erg in had was de tijd al weer om. Een volgende keer ga ik meewerken op een andere afdeling. Gert Veld, algemeen directeur. 3

6 VAN HET MT Informele bijeenkomst Het is gebruikelijk om twee keer per jaar een informele bijeenkomst te organiseren voor leidinggevenden en stafmedewerkers. Meestal gebeurt dit in juni en december. De laatste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10 juni jl. De bijeenkomst begon om uur met een stand van zaken rondom de Participatiewet en het onderzoek van Iroko. Daarna een rondje bedrijven. Dat is een update over de stand van zaken bij de bedrijfsonderdelen Industrie en Diensten, inclusief detacheringen en Begeleid Werken. Tijdens deze avond vond ook de aftrap plaats voor het opstellen van de jaarplannen van de afdelingen en bedrijfsonderdelen voor de begroting voor Na de maaltijd, verzorgt door onze eigen medewerkers van de kantine, volgde een workshop Eenvoudig Communiceren. Reestmond is sinds begin 2015 aangesloten bij het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe. Zij organiseren allerlei activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid. Er is in Nederland een grote groep mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat zijn er meer dan anderhalf miljoen. Het blijft dus een belangrijk onderwerp om aandacht aan te besteden. Bij Reestmond vinden we het ook belangrijk dat brieven, folders en de Reestmonder zo goed als het kan kunnen worden gelezen. De workshop werd gegeven door Ewout Fehers van Simpelschrijven.nl. Hij gaf veel tips en voorbeelden waar we ons voordeel mee kunnen doen. 60-jarig jubileum van Reestmond Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen of misschien hebben gehoord, bestaat Reestmond dit jaar 60 jaar. Een jubileum om trots op te zijn! Natuurlijk willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan. De afgelopen maanden zijn we begonnen met het plaatsen van oude foto s op Facebook en de tv-schermen over de gebouwen en de werksoorten. Daarnaast gaan we in het najaar twee activiteiten organiseren. Een daarvan is voor klanten, relaties en politiek. Deze wordt gehouden op donderdag 1 oktober. Daarnaast organiseren we een feestmiddag/-avond voor al onze medewerkers op vrijdag 2 oktober. We zijn op dit moment nog druk bezig met de invulling van het programma. Zodra dat rond is informeren we jullie hierover, maar noteer de datum (2 oktober s middags en s avonds) alvast in je agenda. Hieronder zie je ons jubileumlogo. Dat zullen we binnenkort op veel manieren gebruiken. Zowel intern als extern. 4

7 INGEZONDEN ARTIKELEN Een nieuwe rubriek in de Reestmonder is de rubriek Ingezonden artikelen. Af en toe leveren medewerkers artikelen aan die ze graag in de Reestmonder zouden willen plaatsen. Daarvoor is deze rubriek opgezet. De redactie wijzigt inhoudelijk niets aan de artikelen, maar behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren. Ledenvergadering FNV Overheid, sector Wsw binnen Reestmond Op 3 juni 2015 is de Bedrijfsledengroep van de FNV Overheid binnen Reestmond samen met een aantal medewerkers naar de ledenvergadering gegaan van de FNV Overheid, sector Wsw. Samen met vele anderen (er waren ongeveer 1200 Wsw-medewerkers aanwezig) hebben wij kennis genomen van de laatste stand van zaken rondom de CAO voor de Wsw, maar ook werden wij bijgepraat over de stand van zaken rondom ons pensioenfonds, het PWRI. Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 komen er immers geen nieuwe deelnemers meer bij! Dat dit in de toekomst (mogelijke) gevolgen zal hebben voor alle deelnemers van PWRI zal duidelijk zijn. Hierover zal binnen afzienbare tijd een principebesluit worden genomen door het bestuur van PWRI. De ledenvergadering is bijeen geroepen door de FNV Overheid, omdat de VNG (landelijk gezien werkgever van ongeveer Wsw-medewerkers) de volgende stelling(en) had ingenomen: Wsw-medewerkers worden door de VNG deelnemers aan een voorziening genoemd? Men wil alleen praten over werkzekerheid. En nog schrijnender: de VNG wilde voor nu, maar ook voor de toekomst geen loonsverhoging meer. Dat zou inhouden dat het op functieloon gebaseerde loongebouw uiteindelijk volledig onder het WML zou vallen. Dit is overigens al voor ongeveer 1/3 van onze mensen aan de hand. De ledenvergadering was in de Americahallen in Apeldoorn, vlak naast het sportgebouw van Apeldoorn, het Omnium, waar de VNG zijn jaarlijkse congres had. Deze plaats is natuurlijk niet voor niks gekozen door de FNV Overheid, sector Wsw. Na de ledenvergadering zijn wij dan ook met zijn allen naar het sportgebouw gelopen. Hier kwam een afvaardiging van de VNGdelegatie, die namens de VNG de onderhandelingen voert samen met de vakorganisaties, ons mededelen dat er in het congres een motie is ingediend en is aangenomen die bepaald dat zij de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de Wsw, zonder voorwaarden vooraf, in moesten gaan. De uitnodiging voor dit overleg zal op korte termijn aan de vakbonden worden verstuurd. Ook werden wij, voor het eerst sinds lange tijd, weer werknemers genoemd in plaats van deelnemers! Uiteraard blijven wij waakzaam en gaan alle voorbereidingen voor meer acties en in het najaar eventuele stakingen gewoon door. Met vriendelijke groet, Gerard Peters RPP voorzitter BLG van de FNV Overheid binnen Reestmond. 5

8 VAN PERSONEELSZAKEN Toegelicht: buitengewoon verlof bij een noodzakelijk bezoek aan een arts? Inleiding Het is je vast weleens overkomen: je hebt een afspraak met een medisch deskundige (bijvoorbeeld in het ziekenhuis) en deze afspraak vindt plaats tijdens werktijd. Moet je voor deze afspraak verlof opnemen of komt dit voor rekening van Reestmond? Om deze vraag te beantwoorden moet worden gekeken naar de regels in de interne regeling bezoek aan medisch deskundigen. Voor de Sw-medewerkers moet ook worden gekeken naar de regels hierover in de CAO Wsw. Sw-medewerkers De Sw-medewerkers moeten op grond van de interne regeling bezoek aan medisch deskundigen en de CAO Wsw een medisch deskundige in eigen tijd bezoeken. Onder eigen tijd wordt de tijd voor en na werktijd en tijdens vakantie en compensatie-uren verstaan. Als de medisch deskundige niet in eigen tijd kan worden bezocht, dan moet het bezoek aan het begin of einde van de dag worden ingepland. Als de verwachting is dat het bezoek langer dan 2 uren zal duren, dan moet eerst worden overlegd met de leidinggevende. De medewerker moet in principe verlof opnemen voor de uren die hij niet kan werken. In sommige gevallen hoeft de medewerker op grond van de CAO Wsw geen verlof op te nemen, maar krijgt hij buitengewoon verlof. Dit is het geval in de volgende situatie: Het bezoek aan de medisch deskundige noodzakelijk is, en; Het bezoek aan een medisch deskundige gerelateerd is aan de beperking, zoals opgenomen in de indicatiebeschikking voor de Wsw. Een voorbeeld van een situatie waarbij buitengewoon verlof wordt toegekend is wanneer een medewerker vanwege nierfalen is geïndiceerd voor de Wsw, en het noodzakelijk is dat hij als gevolg van zijn nierfalen gedialyseerd wordt en dit niet in eigen tijd mogelijk is. Dit is namelijk een noodzakelijk bezoek aan het ziekenhuis. Het bezoek is bovendien gerelateerd aan de beperking. Een voorbeeld van een situatie waarin een medewerker verlof moet opnemen, is wanneer de medewerker in werktijd een afspraak bij de tandarts heeft gemaakt voor de periodieke controle. Allereerst kan dit bezoek in de meeste gevallen in eigen tijd worden gepland. Daarnaast is het bezoek niet gerelateerd aan de beperking. Ambtelijke en RRC- medewerkers Deze medewerkers moeten op grond van de interne regeling bezoek aan medisch deskundigen een medisch deskundige in eigen tijd bezoeken. Als dit niet lukt, moet het bezoek aan het begin of einde van de dag worden ingepland. Als de verwachting is dat het bezoek langer dan 2 uren zal duren, dan moet eerst worden overlegd met de leidinggevende. De medewerker moet voor de uren dat hij niet kan werken in alle gevallen verlof opnemen. Fysiotherapie Bij Reestmond wordt in house fysiotherapie aangeboden door Fysiotherapiepraktijk De Commissaris. Van deze faciliteit mag door medewerkers van Reestmond en RRC BV binnen werktijd gebruik worden gemaakt. Met het aanbieden van deze in house fysiotherapie, wordt in positieve zin afgeweken van de CAO Wsw en de interne regeling. Uiteraard mag de medewerker ook een andere fysiotherapeut bezoeken. In dat geval gelden wel weer de regels uit de CAO Wsw en interne regeling. 6

9 JUBILEA Bert Okken 25 jaar in dienst Op 17 april 2015 werd in de bestuurskamer van Reestmond het 25-jarig jubileum van Bert Okken gevierd.de koffie met gebak ging er goed in. Bert had aangegeven geen toespraken te willen. De collega s van De Reest hadden geld ingezameld en Lucie Pekel bood het cadeau aan dat hiervan gekocht was. Namens Reestmond feliciteerde Everard Bos Bert met zijn jubileum en bedankte hem voor 25 jaar trouwe inzet. Hij overhandigde een boeket en de gebruikelijke enveloppe. Bert bedankte tenslotte iedereen voor de prettige samenwerking en het cadeau. Geke Dolstra 25 jaar in dienst Op 16 december 2014 was het 25 jaar geleden dat Geke in dienst kwam bij Reestmond. Door ziekte van Geke werd het jubileum gevierd op 20 april Geke was met haar broers en schoonzus naar Reestmond gekomen. Na de koffie met gebak sprak Ron Gelmers de jubilaris toe. Hij heette iedereen welkom en feliciteerde Geke met haar jubileum. Geke is begonnen als algemene hulp bij wat toen nog Beek en Brink was. Ze was gedetacheerd bij garage Menger in Frederiksoord en later bij Woonconcept in de Koedijkslanden in Meppel. Ook op de camping in Vledder en bij de voetbalclub in Ruinerwold heeft ze haar werk met veel plezier en tot volle tevredenheid gedaan. Geke heeft verschillende opleidingen gevolgd, waaronder Facilitair Medewerker niveau 2 en de opleiding AKA. De collega s van de schoonmaak, kantine, receptie en de Wecovi-groep zijn met de pet rond geweest. Jan Klaas Huiskes overhandigde het cadeau namens de collega s. Hennie Spekschate feliciteerde Geke met haar jubileum en bedankte haar voor alle jaren lidmaatschap. In december had ze al het bekende horloge gekregen en daarom overhandigde hij haar nu een boeket. Zo kwam ook aan deze receptie weer een eind. 7

10 JUBILEA Boukje Veldhuizen 12½ jaar in dienst Op 30 maart 2015 was het 12½ jaar geleden dat Boukje bij Reestmond in dienst kwam en dat werd op die dag ook gevierd. Na de koffie met gebak heette Everard Bos iedereen welkom en natuurlijk in het bijzonder Boukje, Nico en hun zoon. 12½ jaar is een leuk moment om bij stil te staan. In het dossier staat dat Boukje al eerder werkzaam geweest is bij Reestmond, maar er 9 jaar uit is geweest. Toen ze terug kwam is ze begonnen op de RAI-afdeling. Later is ze naar de Confectie gegaan, wat later Besto werd. Toen de Besto stopte is ze naar de afdeling Assembleren en Verpakken A verhuisd. Ze zit nu al een aantal jaren bij Richard den Held op de afdeling en dat bevalt haar goed. Namens Reestmond overhandigde Everard een boeket en bedankte hij Boukje voor haar inzet in de afgelopen 12½ jaar. Richard feliciteerde daarna Boukje namens de afdeling A&V-A. Hij vertelde dat Boukje het liefst alleen werkt, maar af en toe in een groepje vindt ze ook wel leuk. Lekker lachen en zeuren. Boukje is erg actief op Facebook, om op de hoogte te blijven en te chatten met collega s. Over het algemeen heeft Boukje het erg naar haar zin bij Reestmond. Op de afdeling zijn ze met de pet rond gegaan en Richard bood de enveloppe met inhoud aan. Namens de POV was Klaasje Kisters aanwezig. Ze bedankte Boukje voor haar lidmaatschap en trouwe bezoeken aan de diverse activiteiten. Klaasje overhandigde haar een boeket van de POV. Wim Runhart 12½ jaar in dienst 8 Op 2 april werd in de bestuurskamer van Reestmond het 12½ jarig jubileum van Wim Runhart gevierd. Everard Bos heette iedereen welkom. Wim werd vergezeld door zijn ouders en verdere familie. W im is in september 2005 bij Reestmond gekomen. Hiervoor werkte hij op de houtafdeling van Wsw-bedrijf IJssel en Lek. Bij Reestmond is hij, zoals toen gebruikelijk was, begonnen op de RAI-afdeling bij Wim Feenstra. Dit duurde niet lang, want na 2 maanden ging hij naar de houtafdeling. Logisch, want daar had hij al ervaring in. Toen de houtafdeling ophield te bestaan kon hij naar de drukkerij. Dit was altijd al een droom van hem geweest. Dat deed hij met veel enthousiasme. Toen de drukkerij in 2012 overging naar De Reest uit Staphorst werd Wim mee gedetacheerd. Vorig jaar moest drukkerij De Reest inkrimpen en moest Wim ook weg. Hij heeft dit goed opgepakt en werkt nu al bijna een jaar tot volle tevredenheid bij Lekkerland. Everard overhandigde namens Reestmond een boeket en bedankte W im voor zijn enthousiasme en inzet in de afgelopen jaren. Ook de collega s van Lekkerland overhandigden hem een cadeau. De familie had het ook goed voor met Wim. Ook van hen kreeg hij cadeaus. Namens drukkerij de Reest feliciteerde Bé Veen de jubilaris. Hij overhandigde namens de oud-collega s een bioscoopbon. Wim vertelde dat hij een heel leuke tijd heeft gehad bij de drukkerij. Hij heeft het nu erg naar zijn zin bij Lekkerland. Hij bedankte iedereen voor de komst en de gezelligheid.

11 JUBILEA Jonneke Wever 12½ jaar in dienst Op 29 april werd in de kantine van Reestmond gevierd dat Jonneke Wever 12½ jaar in dienst was bij Reestmond. Na de koffie met gebak, geserveerd door haar collega s, sprak Ron Gelmers haar toe. Hij feliciteerde Jonneke met haar jubileum. Jonneke had aangegeven dat ze graag een korte toespraak wilde. Volgens Ron was het dossier van Jonneke redelijk dik. Het bleek te komen doordat ze een paar keer meegedaan had met het fietsplan. Jonneke is iemand die alles benoemt zoals het is. Ook kan ze goed met haar collega s overweg. Namens Reestmond overhandigde Ron haar een mooi boeket. De collega s hadden geld ingezameld en dit in een lijstje met een mooie foto van Jonneke gedaan. Jolanda overhandigde dit cadeau. Namens de POV kreeg ze een boeket aangeboden door Eddie Dijksma. Hij feliciteerde haar en bedankte haar voor haar trouwe komst naar de verschillende activiteiten. Paul Huisman had het druk met het maken van foto s van Jonneke met haar familie en collega s. Het was een gezellig samenzijn deze morgen. Elly Seegers 12½ jaar in dienst Op 13 mei werd in de kantine van Reestmond in Meppel een feestje gevierd. Elly Seegers was 12½ jaar in dienst van Reestmond. Vergezeld door haar vader, broer en verdere familie zat Elly te wachten op wat komen ging. Na de koffie met gebak nam Everard Bos het woord. Hij vertelde dat Elly via de RAI-afdeling van Wim Veenstra terecht is gekomen op A&V-A bij Richard den Held. Hier werkte ze eerst voor Nemef en later was ze één van de displaybouwers voor Goliath. Everard bedankte Elly voor haar inzet in de afgelopen 12½ jaar en overhandigde een bloemetje. Richard den Held noemt Elly onze trouwe displaybouwer voor Goliath en Talen Tools. Elke dag is ze met haar collega s in de weer om het werk af te krijgen. Elly houdt van sporten bij FC-Meo en van fitness. Ook een vakantie vindt ze wel leuk. Ze houdt wel van een geintje en samen met haar collega s is het vaak lachen geblazen. Namens de afdeling overhandigde Richard haar een cadeau. Henny Spekschate bedankte Elly namens de POV voor haar trouwe lidmaatschap en de aanwezigheid bij de verschillende activiteiten. Ook overhandigde hij Elly een boeket bloemen. 9

12 JUBILEA 50-JARIGEN Everlien de Weerdt Compagne 25-jaar in dienst Heel veel familieleden en vrienden hadden op 8 juni 2015 de moeite genomen naar de receptie van Everlien te komen; de familietafel zat helemaal vol. Natuurlijk was echtgenoot Jacco er ook bij. Na door de catering voorzien te zijn van koffie/thee met versnaperingen en een heerlijk gebakje erbij opende Jacco het officiële gedeelte. Hij begon met te vertellen hoeveel hij van Everlien hield, dat ze bij elkaar hoorden en overhandigde haar als symbool daarvan een T-shirt met zijn naam en een afbeelding van twee verliefde mensen. Voor zichzelf had hij een zelfde T- shirt, maar dan met de naam van Everlien. Daarna nam Ron het over en vertelde over de voormalige werkzaamheden van Everlien. Ze is aangenomen door Johan Rodenhuis als productiemedewerker B en begonnen op de afdeling Assembleren & Verpakken bij Gert Elzen en later bij Ger van der Linde, met name in de Bevaplast pleisters. Op een gegeven moment wilde Everlien wat meer uitdaging en afwisseling en kwam zo in de kantine; daar werkt ze tot volle tevredenheid sinds 1 september Everlien is een vriendelijke, hardwerkende en prettige collega, heeft een hekel aan ruzie en maakt graag een grapje, waar ze vervolgens zelf ook erg om moet lachen. Everlien heeft een aantal opleidingen en cursussen gevolgd bij Reestmond, waaronder Assertiviteitstraining, Haal meer uit je werk en ze heeft het diploma Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent behaald. Namens Reestmond overhandigde Ron aan Everlien een mooie bos bloemen en een envelop met een brief waarin de gratificatie, behorend bij het jubileum, wordt benoemd. Vervolgens nam Henny het woord en feliciteerde Everlien namens de POV met dit jubileum en overhandigde aan Everlien een bos bloemen en het traditionele horloge. Jolanda feliciteerde Everlien namens de collega s van de Facilitaire Dienst en overhandigde haar een enveloppe met VVVbonnen. Hierna werd iedereen door de collega s van een drankje en hapje voorzien. een 50 jarige 10 Jannie Bel

13 50-JARIGEN JJKKKK een 50 jarige Christien Pol-Pijlman een 50 jarige Ronnie v.d. Hoonaard een 50 jarige 11 Henk Thomas

14 60 JAAR REESTMOND 12

15 opmaak nr. 3 hart 2015:Opmaak :42 Pagina JAAR REESTMOND 13

16 IN MEMORIAM In memoriam Janny Kroes Op 26 april 2015 is, na een periode van ziekte, onze collega Jannie Kroes op 56-jarige leeftijd overleden. Janny heeft bijna 12 jaar bij R eestmond gewerkt. Zij was werkzaam op de afdeling Assembleren & Verpakken B. Jannie was een keiharde werkster en een echte aanpakker. Ze was er altijd en was bereid alles aan te pakken, als ze maar aan het werk kon. We zullen Jannie missen en namens alle collega s van A&V wensen wij Aaldert en verdere familie veel sterkte toe voor de komende tijd. AFSCHEID Groen met pensioen 14 Op 21 mei 2015 hebben we met bijna alle collega s afscheid genomen van twee oudgedienden in het Groen, Cees Ellen en Sietse Westerhof. Allebei gaan ze onze groep verlaten in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om uur was de kantine in Havelte overvol vanwege deze gecombineerde receptie. Cees had zijn zoon, dochter en schoonmoeder meegenomen en Sietse had zijn zoon, vriendin en begeleidster bij zich. Na een gezamenlijke kop koffie met gebak, werden de beide mannen toegesproken, waarbij Cees het eerst aan de beurt was, met een 30 jaar dienstverband achter de rug. In vogelvlucht werd het verleden doorgenomen en vooral werd Cees bedankt voor de prettige samenwerking van al die jaren. Namens Reestmond werd er een oorkonde en de bijbehorende gratificatie en een boeket bloemen overhandigd. Na het applaus voor Cees was Sietse aan de beurt. Sietse, die een dienstverband had van 24 jaar en daarvoor nog twee jaar stage had gelopen in de groenploeg van Vledder. Ook bij Sietse werd even stilgestaan bij het verleden, maar vooral bij hoe het nu met Sietse gaat. En dat verdient zeker een compliment. Het werk was voor Sietse heel belangrijk en hij werd natuurlijk ook bedankt voor de goede samenwerking in al die jaren. Ook voor Sietse was er de oorkonde, gratificatie en een boeket bloemen.

17 AFSCHEID JJKKKK Na het applaus voor Sietse, reikte Wim Bekhof namens de hele groep een enveloppe met inhoud uit aan beide heren. Vanuit de groep Vledder werd Sietse nog verrast met een hele serie foto s en vanuit de groep Wilhelminaoord werd Cees nog een fotoalbum uitgereikt. Het was een gezellige receptie die door beide heren zeer op prijs werd gesteld. Willem Douwes. Sietse Westerhof De laatste werkdag van Sietse Westerhof was onlangs op 30 april. Een dag van tevoren was de tractor met aanhanger netjes schoongemaakt en versierd. We hebben Sietse op 30 april naar het onderkomen in Vledder gestuurd om de tractor op te halen. Sietse was zeer verrast toen hij de tractor zag. Hij kon zo nog mooi de laatste werkdag op de versierde tractor door brengen. De morgen werd afgesloten met het maken van foto s van Sietse met de tractor en de hele groep collega s. Afscheid Luc Vondeling Op 8 mei nam Reestmond afscheid van Luc Vondeling. In de kantine stond de koffie en het gebak klaar. Luc werd vergezeld door zijn broer en schoonzus. Gert Veld heette iedereen welkom en in het bijzonder Luc en zijn familie. Zoals gebruikelijk had Gert de bomenhoroscoop geraadpleegd. Volgens deze horoscoop is Luc een Populier. De Populier is tactisch, is onzeker maar op beslissende momenten durft hij belangrijke beslissingen te nemen. Hij is betrouwbaar en neemt vriendschappen serieus. Sinds september 2010 was Luc in dienst bij Reestmond. Eerst op verschillende functies buiten Reestmond en de laatste 2 jaar bij de Technische Dienst. Gert bedankte Luc voor zijn inzet in de afgelopen jaren en overhandigde namens Reestmond een enveloppe, een boeket en een oorkonde. Harrie Huizing vertelde dat 2 jaar geleden gevraagd werd of hij nog iemand kon gebruiken bij de Technische Dienst. Op dat moment was er iemand nodig voor de tuin. Soms viel het je wel zwaar, maar je hield vol. Ook het Serviceteam was één van de taken. Luc nam de klussen aan en heeft zo diverse projecten gedaan. Harry wenste Luc een lang pensioen toe en hoopt dat hij nu tijd heeft voor zijn hobby s. Namens de afdeling bood Albert Kroes een cadeau aan. 15

18 GEDETACHEERD BIJ Interview Stad & Esch Het werkt, al bijna 20 jaar Stad & Esch en Reestmond hebben een langlopende relatie. Al bijna 20 jaar zijn daar medewerkers van Reestmond gedetacheerd. Een succesvolle match blijkt, want ze voelen zich allemaal echte Stad & Eschers. Bert Kiers, Marco Jonas en Liesbeth Stille hebben ieder hun eigen taken binnen de scholengemeenschap. een aantal uren binnen Reestmond en is daarnaast ook gedetacheerd bij Cycloon (Post & Fietskoeriers). Er is maar één iemand die mag boren en dat is Marco Marco is de man die alle technische klusjes doet binnen de school. Zoals Egbert Bakker van Stad & Esch aangeeft: er is er maar één die mag boren en dat is Marco. Bert begint zijn dag met surveilleren bij de fietsenstalling. Vervolgens gaat het toezichthouden binnen verder tijdens de pauzes van de leerlingen. Hij heeft samen met de onderhoudsmanager het technisch onderhoud van het gebouw in zijn beheer. De werkzaamheden die hij daarnaast nog uitvoert zijn het voorraadbeheer van het drukwerk, archivering, kopiëren en allerlei andere zaken die voorbij komen. Liesbeth is assistent-conciërge. Zij werkt op de postkamer en doet de pakketregistratie. Ook is ze bezig met het opschonen van het personeelsarchief en haalt ze elke dag het oud papier op. Zij werkt niet fulltime op de school, maar werkt ook nog Gewaardeerde medewerkers Allemaal werken ze er al bijna 20 jaar naar volle tevredenheid. Dat blijkt ook wanneer we Egbert Bakker, hun leidinggevende, spreken. Tot vorig jaar had Stad en Esch meerdere locaties. Die zijn nu samengevoegd in het nieuwe Onderwijspark Ezinge. Bij de verhuizing naar het nieuwe gebouw was er dan ook geen twijfel over of de drie medewerkers mee zouden gaan. Ze doen hun werk goed en worden door iedereen gezien als medewerkers van Stad & Esch. En die waardering is ook belangrijk geeft Bert aan. Je hoeft het niet altijd 100% met elkaar eens te zijn, als je maar met elkaar in gesprek blijft, dat is belangrijk. 16 Even je weg zoeken Het was wel even wennen op de nieuwe locatie, daar zijn ze het alledrie over eens. Waar je eerst je eigen plekje had, zit je nu op een veel grotere locatie. Maar het gaat goed. Ze weten inmiddels bijna alle tussendoorweggetjes door het grote gebouw van Stad & Esch. Ze laten ons vol

19 GEDETACHEERD BIJ trots hun werkplek zien. Voor de één is dat vooraan in de hal, om goed contact met de leerlingen te kunnen houden. Voor de ander moeten we een stukje verder lopen, naar het hart van het gebouw. Vol trots laat Marco zijn domein zien. Contact met Reestmond Drie tevreden medewerkers en een tevreden leidinggevende zaten tegenover ons gedurende het interview. Dat het goed gaat blijkt uit alles. Het contact met Reestmond is dan ook minimaal. Wanneer er zaken zijn, worden ze intern opgelost. En dat werkt dus al bijna 20 jaar. Vacatures Cycloon Bij Cycloon worden 2 medewerkers gevraagd. Het betreft een functie van 5 dagen in de week voor 3 tot 4 uur per dag, in de middag. De werkzaamheden bestaan uit het sorteren van post. Je moet goed kunnen lezen en schrijven en in een team kunnen werken. Oproepkracht Lekkerland Voor Lekkerland zijn we nog op zoek naar oproepkrachten. Het gaat om het sorteren van kratten op grootte en het wegzetten van de karren. Het is een plek op oproepbasis, om ervaring op te doen. Er werken al 9 medewerkers van Reestmond. Fijne Vakantie 17

20 EN DAN DIT NOG Vijf jaar geleden In januari 2010 was er de actie voor Haïti. Op 12 januari 2010 werd Haïti zwaar getroffen door een aardbeving. Onder de werknemers is geld ingezameld en Reestmond heeft het bedrag verdubbeld. In mei 2010 is door de POV een dagje naar de Efteling georganiseerd. In mei en juni 2010 is er een taartenactie gehouden. Bedrijven waar mensen van ons gedetacheerd zijn werden getrakteerd op een taart. Stichting Vakantiereizen SW bestaat 40 jaar en dat is op 15 november 2010 gevierd met een jubileumtocht bestaande uit: een boottocht, een bezoek aan Aviodrome, voor de lunch en diner was ook gezorgd. In november 2010 is de Werkgeversaward weer uitgereikt. Harm Scholten maakt de Werkgeversaward 18 De winnaar van de Werkgeversaward 2010 is: C1000 K. Elzinga

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Weg met papieren rompslomp

Weg met papieren rompslomp 11 okt 2013 De krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche Inhoudsopgave De BCT komt eraan (vervolg pag 1) 2 Eerste taxilerarendag druk bezocht 2 Taxisector staat onder druk 3 De boordcomputer

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin Themanummer Tolken Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, waarvan 25.000 doofgeborenen en 10.000 plots- en laatdoven. Voor zwaar slechthorende en dove mensen kan een tolkvoorziening

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Geitenboerderij De Horst biedt structuur

Geitenboerderij De Horst biedt structuur Geitenboerderij De Horst biedt structuur Thema: Verandering van perspectief DEBUUT NR.1 V O O R J A A R 2008 Inhoud Inhoud T H E M A D E B U U T V O O R J A A R 2008 Pagina 2 Column Rob de Jong Pagina

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

duurzame relaties, da s het betere werk

duurzame relaties, da s het betere werk endenburg nummer 6 zomer 2009 duurzame relaties, da s het betere werk (ook hier...) ...om trots op te zijn... Job Knoester Met een fantastisch gevoel Binnen Endenburg zijn wij bezig met de invoering van

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg 3 UP2DATE IS EEN UITGAVE VAN WOZL - WERKVOORZIENINGSCHAP OOSTELIJK ZUID-LIMBURG JULI 2015-1 e JAARGANG - NUMMER 3 - OPLAGE 5.000 Gouverneur Bovens ( 2 ) Onder

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie