REESTMONDER. Juni NR. 3. een prettige vakantie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REESTMONDER. Juni - 2015 NR. 3. een prettige vakantie"

Transcriptie

1 REESTMONDER Juni NR. 3 een prettige vakantie

2 COLOFON INHOUD De Reestmonder verschijnt vijf keer per jaar. Bij alle redactieleden kun je terecht voor het aanleveren van artikelen of ideeën. Ook kun je gebruik maken van de postbus in de kantine. Redactieleden Gré Boer Paul Huisman Klaasje Kisters Roelien Klement Eindredactie Gert Veld Fotografie Machiel van Brussel Paul Huisman Sjieuwke Termorshuizen Opmaak & Drukwerk De Reest Multimedia Social Media Anonieme kopij wordt niet geplaatst. Van het MT 1 Ingezonden artikelen 5 Van Personeelszaken 6 Jubilea 7 50-jarigen jaar Reestmond 12 In memoriam 14 Afscheid 14 Gedetacheerd bij 16 Vacatures 17 En dan dit nog 18 Onderling Sterk 26 POV 27 Wist U dat Waar is dit? 28 Reestmondkalender 29 BIJ DE VOORPLAAT Vertrouwenspersonen Social Media 30 Van Personeelszaken 32 Van de werkvloer 33 Van de OR 35 Prettig werken 36 De Pollepel Vertrouwenspersonen De Schakel Omslag Omslag Omslag

3 VAN HET MT Vanaf het tweede nummer van de Reestmonder schrijf ik elke keer een kort artikeltje. Een column. Dat is volgens Kramers Handwoordenboek een geregeld verschijnende bijdrage in een blad, waarvan de schrijver een grote vrijheid heeft in de keuze en behandeling van zijn onderwerpen. Een zonnig eerste halfjaar 2015 Het is nu 7 juni en ik zit lekker achter het huis in de zon dit stukje te schrijven. Als ik er zo over nadenk heeft het weer zich de laatste dagen aangepast aan hoe het eerste halfjaar bij Reestmond is verlopen: over het algemeen best zonnig. Die constatering geeft mij een prettig gevoel. Hoe dat komt wil ik graag met jullie delen. Hieronder een opsomming van een aantal redenen: Er is een (verlengde) tijdelijke oplossing voor de 72 medewerkers met een tijdelijk dienstverband Er is voldoende tot ruim voldoende werk. Zowel binnen als buiten Het gaat goed met het aantal detacheringen (individueel en groep), met Werken op locatie (WOL) en Begeleid Werken Het gaat goed met de verlaging van ons ziekteverzuim: we zitten t/m week 22 op 9,3%. We streven al een aantal jaren naar maximaal 10% en daar zitten we nu dus onder We vieren dit jaar ons 60-jarig bestaan. Dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan Ik kan er nog wel een paar bij bedenken, maar laat het hier even bij. Ben ik dan zonder zorgen? Nee, natuurlijk niet. Er spelen genoeg zaken die mij bezig houden. De toekomst van ons bedrijf is daarvan de belangrijkste. Het bestuur moet binnenkort een keuze maken over de rol van ons bedrijf binnen de Participatiewet. Ik hoop op een goede en verstandige keuze, waarbij onze kennis, vaardigheden en infrastructuur zal worden ingezet voor alle doelgroepen binnen de Participatiewet. Met deze doelgroepen hebben we immers al vele jaren ervaring. Gert Veld, algemeen directeur. Quote van de maand Wie altijd de wind in de rug wil hebben, komt nooit thuis. 1

4 VAN HET MT Halfjaarlijkse informatieronde door het bedrijf 2 Twee keer per jaar maakt Gert Veld met de bedrijfsmanagers een rondje langs alle afdelingen binnen en buiten om iedereen op de hoogte te houden van allerlei actuele ontwikkelingen. Binnen en buiten Reestmond. Dit is ook gebeurd op 2 en 3 juni jl. Hieronder vinden jullie een korte samenvatting van de onderwerpen die toen zijn besproken. Algemeen Twee keer per jaar wordt er een rondje gehouden, het vorige rondje was in december De Participatiewet is op 1 januari 2015 ingegaan. Dit betekent o.a. dat er geen nieuwe instroom Wsw meer is. De Wsw zit daarmee op slot. De rechten van de medewerkers die op 31 december 2014 een dienstverband voor onbepaalde tijd hadden worden gewaarborgd; zij behouden werk en inkomen. Er zijn 72 medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Hiervoor is gelukkig een oplossing gevonden via Begeleid Werken en Begeleid Werken via Werkplan. Het onderwerp is nog niet van de agenda's. Maar in elk geval is iedereen met een tijdelijk dienstverband gelukkig nog steeds aan het werk en heeft nog steeds inkomen. Dat is beter dan werkloos thuis zitten. Toekomst Reestmond Onze vier gemeenten denken na over invulling van de Participatiewet en de rol van Reestmond daarin. Het bureau Iroko doet hier in opdracht van het Dagelijks Bestuur onderzoek naar. Zij hebben in het onderzoek ook gekeken naar hoe Reestmond het in het verleden en nu doet in vergelijking met andere SW- bedrijven in Nederland. Dat deel van het onderzoek is intussen afgerond. Daar komt Reestmond erg goed uit. Ook kijken zij naar mogelijke toekomstscenario s: wat willen de vier gemeenten gezamenlijk doen in de Participatiewet en welke rol is er daarin voor Reestmond. Dat deel van het onderzoek is een stuk spannender. Besluitvorming hierover volgt na de zomer. Intern Zitten wij in afwachting van de uitkomsten van het Iroko-onderzoek en de besluiten van de vier gemeenten ondertussen stil? Nee, natuurlijk niet. Iedereen is dagelijks volop aan het werk. Ieder op zijn of haar eigen manier en plaats. Naast de normale werkzaamheden zijn er ook andere zaken. Enkele voorbeelden: Er lopen pilots met de Reclassering voor taakgestraften; pilots samen met Certego met 2e-spoortrajecten voor werkgevers en verzekeraars voor reintegratie van medewerkers, met UWV-cliënten (WW, WAO en WIA) voor een lasopleiding via de Metaalafdeling. Al deze pilots lopen goed en ontwikkelen zich positief. Het aantal individuele detacheringen, groepsdetacheringen, Werken op locatie en Begeleid Werken groeit de afgelopen jaren. Al met al zitten we nu op 205 en dat is behoorlijk veel meer dan 3 jaar geleden: toen zaten wij op 120. We zijn dus goed bezig. Dat is ook de bedoeling van de landelijke en plaatselijke politiek: van binnen naar buiten. Dat is en blijft dan ook de rode draad. In het Groen is het in alle vier de gemeenten een verschillende situatie. Met Westerveld hebben we een contract voor 5 jaar en dit wordt per 1 januari 2016 waarschijnlijk een groepsdetachering, net als in Meppel. In Meppel is de groepsdetachering rond en gaat op dezelfde wijze door als in Staphorst is wat één aannemer betreft nog niet helemaal duidelijk; bij twee wel. In De Wolden lopen de bestekken nog door en wordt na de zomer een begin gemaakt met de gesprekken hoe dat in 2016 zal gaan. In het algemeen hebben wij zowel bij Industrie als bij Diensten voldoende tot ruim voldoende werk. Daar zijn wij blij mee. Niet ieder bedrijf kan ons dat nazeggen. Ons ziekteverzuim is nu (t/m week 22) gemiddeld 9,3%: Wsw 9,7% en overig

5 VAN HET MT (ambtelijk/rrc) 2,2%. Het gaat dus goed met de terugdringing van het ziekteverzuim. Dat is mooi en ook daar zijn we blij mee. We willen al een aantal jaren naar maximaal 10% en dat is nu gelukt. Deze lijn moeten we met elkaar vasthouden. Dit jaar vieren we ons 60-jarig jubileum. Dit doen we met een symposium voor klanten, relaties en politiek op donderdag 1 oktober en op vrijdag 2 oktober met een feestmiddag- en avond voor alle medewerkers ( s avonds ook voor partners). Meewerken op Assembleren & Verpakken C Woensdagmiddag 10 juni heb ik meegewerkt op de afdeling Assembleren & Verpakken (A&V) C. Arend heeft mij ingedeeld. Daar heb ik eerst samengewerkt met Asma, Peter, Renate, Ingrid, Cor, Ina en Chris. We hebben onderwijsmappen gevuld met 8 katernen. De collega s vulden in een treintje de mappen: ieder stopte er twee katernen in. Ik mocht ze daarna op een rolcontainer stapelen. Per laag drie in de breedte en twee in de lengte. De volgende laag net zo, maar dan in spiegelbeeld. Mooi werk, waarin je ondertussen ook wat met elkaar kunt praten. Maar: wel opletten en steekproefsgewijs een controle of het allemaal klopt. Toen de mappen klaar waren kwam ik in de ploeg van Jeannette, Tina, Liesbeth, Corry, Wim en Maria. Wim en Jeannette hebben mij uitgelegd wat de bedoeling was: in een Frans leerboek moesten twee CD-ROMS worden geplakt. Achterin: een witte en een oranje. Van de hoesjes van de CD-ROMS moesten eerst twee (statische) strips van de plakrand worden verwijderd. Daarna inleggen in het boek. Het kaft mocht niet gevouwen worden. Daarna aandrukken en op stapels van vijf wegleggen. Het kostte even tijd hier wat handigheid in te krijgen, maar met hulp van de collega s ging dat uiteindelijk wel goed. Daarna ben ik met Ger naar de VSPhal gegaan. Daar was hij samen met Sylvia bezig met het opstarten van het boekenproject voor Dingstede. Dat doen we dit jaar voor het derde jaar. Er zijn tien lange rijen tafels met stickers geplaatst. Op die stickers staat een barcode en een (leer)vak: voor aardrijkskunde bijvoorbeeld AK01. De boeken ongeveer zijn door Dingstede aangeleverd en worden nu op (leer)vak uitgesplitst op de tafels. Ger legt mij de logistiek van het project uit. Later worden door een aantal collega s per klas en later per leerling de boekenpakketten samengesteld. Samen met alle genoemde collega's heb ik fijn gewerkt en met de collega's bijgepraat. Voor ik er erg in had was de tijd al weer om. Een volgende keer ga ik meewerken op een andere afdeling. Gert Veld, algemeen directeur. 3

6 VAN HET MT Informele bijeenkomst Het is gebruikelijk om twee keer per jaar een informele bijeenkomst te organiseren voor leidinggevenden en stafmedewerkers. Meestal gebeurt dit in juni en december. De laatste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 10 juni jl. De bijeenkomst begon om uur met een stand van zaken rondom de Participatiewet en het onderzoek van Iroko. Daarna een rondje bedrijven. Dat is een update over de stand van zaken bij de bedrijfsonderdelen Industrie en Diensten, inclusief detacheringen en Begeleid Werken. Tijdens deze avond vond ook de aftrap plaats voor het opstellen van de jaarplannen van de afdelingen en bedrijfsonderdelen voor de begroting voor Na de maaltijd, verzorgt door onze eigen medewerkers van de kantine, volgde een workshop Eenvoudig Communiceren. Reestmond is sinds begin 2015 aangesloten bij het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe. Zij organiseren allerlei activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid. Er is in Nederland een grote groep mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat zijn er meer dan anderhalf miljoen. Het blijft dus een belangrijk onderwerp om aandacht aan te besteden. Bij Reestmond vinden we het ook belangrijk dat brieven, folders en de Reestmonder zo goed als het kan kunnen worden gelezen. De workshop werd gegeven door Ewout Fehers van Simpelschrijven.nl. Hij gaf veel tips en voorbeelden waar we ons voordeel mee kunnen doen. 60-jarig jubileum van Reestmond Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen of misschien hebben gehoord, bestaat Reestmond dit jaar 60 jaar. Een jubileum om trots op te zijn! Natuurlijk willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan. De afgelopen maanden zijn we begonnen met het plaatsen van oude foto s op Facebook en de tv-schermen over de gebouwen en de werksoorten. Daarnaast gaan we in het najaar twee activiteiten organiseren. Een daarvan is voor klanten, relaties en politiek. Deze wordt gehouden op donderdag 1 oktober. Daarnaast organiseren we een feestmiddag/-avond voor al onze medewerkers op vrijdag 2 oktober. We zijn op dit moment nog druk bezig met de invulling van het programma. Zodra dat rond is informeren we jullie hierover, maar noteer de datum (2 oktober s middags en s avonds) alvast in je agenda. Hieronder zie je ons jubileumlogo. Dat zullen we binnenkort op veel manieren gebruiken. Zowel intern als extern. 4

7 INGEZONDEN ARTIKELEN Een nieuwe rubriek in de Reestmonder is de rubriek Ingezonden artikelen. Af en toe leveren medewerkers artikelen aan die ze graag in de Reestmonder zouden willen plaatsen. Daarvoor is deze rubriek opgezet. De redactie wijzigt inhoudelijk niets aan de artikelen, maar behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren. Ledenvergadering FNV Overheid, sector Wsw binnen Reestmond Op 3 juni 2015 is de Bedrijfsledengroep van de FNV Overheid binnen Reestmond samen met een aantal medewerkers naar de ledenvergadering gegaan van de FNV Overheid, sector Wsw. Samen met vele anderen (er waren ongeveer 1200 Wsw-medewerkers aanwezig) hebben wij kennis genomen van de laatste stand van zaken rondom de CAO voor de Wsw, maar ook werden wij bijgepraat over de stand van zaken rondom ons pensioenfonds, het PWRI. Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 komen er immers geen nieuwe deelnemers meer bij! Dat dit in de toekomst (mogelijke) gevolgen zal hebben voor alle deelnemers van PWRI zal duidelijk zijn. Hierover zal binnen afzienbare tijd een principebesluit worden genomen door het bestuur van PWRI. De ledenvergadering is bijeen geroepen door de FNV Overheid, omdat de VNG (landelijk gezien werkgever van ongeveer Wsw-medewerkers) de volgende stelling(en) had ingenomen: Wsw-medewerkers worden door de VNG deelnemers aan een voorziening genoemd? Men wil alleen praten over werkzekerheid. En nog schrijnender: de VNG wilde voor nu, maar ook voor de toekomst geen loonsverhoging meer. Dat zou inhouden dat het op functieloon gebaseerde loongebouw uiteindelijk volledig onder het WML zou vallen. Dit is overigens al voor ongeveer 1/3 van onze mensen aan de hand. De ledenvergadering was in de Americahallen in Apeldoorn, vlak naast het sportgebouw van Apeldoorn, het Omnium, waar de VNG zijn jaarlijkse congres had. Deze plaats is natuurlijk niet voor niks gekozen door de FNV Overheid, sector Wsw. Na de ledenvergadering zijn wij dan ook met zijn allen naar het sportgebouw gelopen. Hier kwam een afvaardiging van de VNGdelegatie, die namens de VNG de onderhandelingen voert samen met de vakorganisaties, ons mededelen dat er in het congres een motie is ingediend en is aangenomen die bepaald dat zij de onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor de Wsw, zonder voorwaarden vooraf, in moesten gaan. De uitnodiging voor dit overleg zal op korte termijn aan de vakbonden worden verstuurd. Ook werden wij, voor het eerst sinds lange tijd, weer werknemers genoemd in plaats van deelnemers! Uiteraard blijven wij waakzaam en gaan alle voorbereidingen voor meer acties en in het najaar eventuele stakingen gewoon door. Met vriendelijke groet, Gerard Peters RPP voorzitter BLG van de FNV Overheid binnen Reestmond. 5

8 VAN PERSONEELSZAKEN Toegelicht: buitengewoon verlof bij een noodzakelijk bezoek aan een arts? Inleiding Het is je vast weleens overkomen: je hebt een afspraak met een medisch deskundige (bijvoorbeeld in het ziekenhuis) en deze afspraak vindt plaats tijdens werktijd. Moet je voor deze afspraak verlof opnemen of komt dit voor rekening van Reestmond? Om deze vraag te beantwoorden moet worden gekeken naar de regels in de interne regeling bezoek aan medisch deskundigen. Voor de Sw-medewerkers moet ook worden gekeken naar de regels hierover in de CAO Wsw. Sw-medewerkers De Sw-medewerkers moeten op grond van de interne regeling bezoek aan medisch deskundigen en de CAO Wsw een medisch deskundige in eigen tijd bezoeken. Onder eigen tijd wordt de tijd voor en na werktijd en tijdens vakantie en compensatie-uren verstaan. Als de medisch deskundige niet in eigen tijd kan worden bezocht, dan moet het bezoek aan het begin of einde van de dag worden ingepland. Als de verwachting is dat het bezoek langer dan 2 uren zal duren, dan moet eerst worden overlegd met de leidinggevende. De medewerker moet in principe verlof opnemen voor de uren die hij niet kan werken. In sommige gevallen hoeft de medewerker op grond van de CAO Wsw geen verlof op te nemen, maar krijgt hij buitengewoon verlof. Dit is het geval in de volgende situatie: Het bezoek aan de medisch deskundige noodzakelijk is, en; Het bezoek aan een medisch deskundige gerelateerd is aan de beperking, zoals opgenomen in de indicatiebeschikking voor de Wsw. Een voorbeeld van een situatie waarbij buitengewoon verlof wordt toegekend is wanneer een medewerker vanwege nierfalen is geïndiceerd voor de Wsw, en het noodzakelijk is dat hij als gevolg van zijn nierfalen gedialyseerd wordt en dit niet in eigen tijd mogelijk is. Dit is namelijk een noodzakelijk bezoek aan het ziekenhuis. Het bezoek is bovendien gerelateerd aan de beperking. Een voorbeeld van een situatie waarin een medewerker verlof moet opnemen, is wanneer de medewerker in werktijd een afspraak bij de tandarts heeft gemaakt voor de periodieke controle. Allereerst kan dit bezoek in de meeste gevallen in eigen tijd worden gepland. Daarnaast is het bezoek niet gerelateerd aan de beperking. Ambtelijke en RRC- medewerkers Deze medewerkers moeten op grond van de interne regeling bezoek aan medisch deskundigen een medisch deskundige in eigen tijd bezoeken. Als dit niet lukt, moet het bezoek aan het begin of einde van de dag worden ingepland. Als de verwachting is dat het bezoek langer dan 2 uren zal duren, dan moet eerst worden overlegd met de leidinggevende. De medewerker moet voor de uren dat hij niet kan werken in alle gevallen verlof opnemen. Fysiotherapie Bij Reestmond wordt in house fysiotherapie aangeboden door Fysiotherapiepraktijk De Commissaris. Van deze faciliteit mag door medewerkers van Reestmond en RRC BV binnen werktijd gebruik worden gemaakt. Met het aanbieden van deze in house fysiotherapie, wordt in positieve zin afgeweken van de CAO Wsw en de interne regeling. Uiteraard mag de medewerker ook een andere fysiotherapeut bezoeken. In dat geval gelden wel weer de regels uit de CAO Wsw en interne regeling. 6

9 JUBILEA Bert Okken 25 jaar in dienst Op 17 april 2015 werd in de bestuurskamer van Reestmond het 25-jarig jubileum van Bert Okken gevierd.de koffie met gebak ging er goed in. Bert had aangegeven geen toespraken te willen. De collega s van De Reest hadden geld ingezameld en Lucie Pekel bood het cadeau aan dat hiervan gekocht was. Namens Reestmond feliciteerde Everard Bos Bert met zijn jubileum en bedankte hem voor 25 jaar trouwe inzet. Hij overhandigde een boeket en de gebruikelijke enveloppe. Bert bedankte tenslotte iedereen voor de prettige samenwerking en het cadeau. Geke Dolstra 25 jaar in dienst Op 16 december 2014 was het 25 jaar geleden dat Geke in dienst kwam bij Reestmond. Door ziekte van Geke werd het jubileum gevierd op 20 april Geke was met haar broers en schoonzus naar Reestmond gekomen. Na de koffie met gebak sprak Ron Gelmers de jubilaris toe. Hij heette iedereen welkom en feliciteerde Geke met haar jubileum. Geke is begonnen als algemene hulp bij wat toen nog Beek en Brink was. Ze was gedetacheerd bij garage Menger in Frederiksoord en later bij Woonconcept in de Koedijkslanden in Meppel. Ook op de camping in Vledder en bij de voetbalclub in Ruinerwold heeft ze haar werk met veel plezier en tot volle tevredenheid gedaan. Geke heeft verschillende opleidingen gevolgd, waaronder Facilitair Medewerker niveau 2 en de opleiding AKA. De collega s van de schoonmaak, kantine, receptie en de Wecovi-groep zijn met de pet rond geweest. Jan Klaas Huiskes overhandigde het cadeau namens de collega s. Hennie Spekschate feliciteerde Geke met haar jubileum en bedankte haar voor alle jaren lidmaatschap. In december had ze al het bekende horloge gekregen en daarom overhandigde hij haar nu een boeket. Zo kwam ook aan deze receptie weer een eind. 7

10 JUBILEA Boukje Veldhuizen 12½ jaar in dienst Op 30 maart 2015 was het 12½ jaar geleden dat Boukje bij Reestmond in dienst kwam en dat werd op die dag ook gevierd. Na de koffie met gebak heette Everard Bos iedereen welkom en natuurlijk in het bijzonder Boukje, Nico en hun zoon. 12½ jaar is een leuk moment om bij stil te staan. In het dossier staat dat Boukje al eerder werkzaam geweest is bij Reestmond, maar er 9 jaar uit is geweest. Toen ze terug kwam is ze begonnen op de RAI-afdeling. Later is ze naar de Confectie gegaan, wat later Besto werd. Toen de Besto stopte is ze naar de afdeling Assembleren en Verpakken A verhuisd. Ze zit nu al een aantal jaren bij Richard den Held op de afdeling en dat bevalt haar goed. Namens Reestmond overhandigde Everard een boeket en bedankte hij Boukje voor haar inzet in de afgelopen 12½ jaar. Richard feliciteerde daarna Boukje namens de afdeling A&V-A. Hij vertelde dat Boukje het liefst alleen werkt, maar af en toe in een groepje vindt ze ook wel leuk. Lekker lachen en zeuren. Boukje is erg actief op Facebook, om op de hoogte te blijven en te chatten met collega s. Over het algemeen heeft Boukje het erg naar haar zin bij Reestmond. Op de afdeling zijn ze met de pet rond gegaan en Richard bood de enveloppe met inhoud aan. Namens de POV was Klaasje Kisters aanwezig. Ze bedankte Boukje voor haar lidmaatschap en trouwe bezoeken aan de diverse activiteiten. Klaasje overhandigde haar een boeket van de POV. Wim Runhart 12½ jaar in dienst 8 Op 2 april werd in de bestuurskamer van Reestmond het 12½ jarig jubileum van Wim Runhart gevierd. Everard Bos heette iedereen welkom. Wim werd vergezeld door zijn ouders en verdere familie. W im is in september 2005 bij Reestmond gekomen. Hiervoor werkte hij op de houtafdeling van Wsw-bedrijf IJssel en Lek. Bij Reestmond is hij, zoals toen gebruikelijk was, begonnen op de RAI-afdeling bij Wim Feenstra. Dit duurde niet lang, want na 2 maanden ging hij naar de houtafdeling. Logisch, want daar had hij al ervaring in. Toen de houtafdeling ophield te bestaan kon hij naar de drukkerij. Dit was altijd al een droom van hem geweest. Dat deed hij met veel enthousiasme. Toen de drukkerij in 2012 overging naar De Reest uit Staphorst werd Wim mee gedetacheerd. Vorig jaar moest drukkerij De Reest inkrimpen en moest Wim ook weg. Hij heeft dit goed opgepakt en werkt nu al bijna een jaar tot volle tevredenheid bij Lekkerland. Everard overhandigde namens Reestmond een boeket en bedankte W im voor zijn enthousiasme en inzet in de afgelopen jaren. Ook de collega s van Lekkerland overhandigden hem een cadeau. De familie had het ook goed voor met Wim. Ook van hen kreeg hij cadeaus. Namens drukkerij de Reest feliciteerde Bé Veen de jubilaris. Hij overhandigde namens de oud-collega s een bioscoopbon. Wim vertelde dat hij een heel leuke tijd heeft gehad bij de drukkerij. Hij heeft het nu erg naar zijn zin bij Lekkerland. Hij bedankte iedereen voor de komst en de gezelligheid.

11 JUBILEA Jonneke Wever 12½ jaar in dienst Op 29 april werd in de kantine van Reestmond gevierd dat Jonneke Wever 12½ jaar in dienst was bij Reestmond. Na de koffie met gebak, geserveerd door haar collega s, sprak Ron Gelmers haar toe. Hij feliciteerde Jonneke met haar jubileum. Jonneke had aangegeven dat ze graag een korte toespraak wilde. Volgens Ron was het dossier van Jonneke redelijk dik. Het bleek te komen doordat ze een paar keer meegedaan had met het fietsplan. Jonneke is iemand die alles benoemt zoals het is. Ook kan ze goed met haar collega s overweg. Namens Reestmond overhandigde Ron haar een mooi boeket. De collega s hadden geld ingezameld en dit in een lijstje met een mooie foto van Jonneke gedaan. Jolanda overhandigde dit cadeau. Namens de POV kreeg ze een boeket aangeboden door Eddie Dijksma. Hij feliciteerde haar en bedankte haar voor haar trouwe komst naar de verschillende activiteiten. Paul Huisman had het druk met het maken van foto s van Jonneke met haar familie en collega s. Het was een gezellig samenzijn deze morgen. Elly Seegers 12½ jaar in dienst Op 13 mei werd in de kantine van Reestmond in Meppel een feestje gevierd. Elly Seegers was 12½ jaar in dienst van Reestmond. Vergezeld door haar vader, broer en verdere familie zat Elly te wachten op wat komen ging. Na de koffie met gebak nam Everard Bos het woord. Hij vertelde dat Elly via de RAI-afdeling van Wim Veenstra terecht is gekomen op A&V-A bij Richard den Held. Hier werkte ze eerst voor Nemef en later was ze één van de displaybouwers voor Goliath. Everard bedankte Elly voor haar inzet in de afgelopen 12½ jaar en overhandigde een bloemetje. Richard den Held noemt Elly onze trouwe displaybouwer voor Goliath en Talen Tools. Elke dag is ze met haar collega s in de weer om het werk af te krijgen. Elly houdt van sporten bij FC-Meo en van fitness. Ook een vakantie vindt ze wel leuk. Ze houdt wel van een geintje en samen met haar collega s is het vaak lachen geblazen. Namens de afdeling overhandigde Richard haar een cadeau. Henny Spekschate bedankte Elly namens de POV voor haar trouwe lidmaatschap en de aanwezigheid bij de verschillende activiteiten. Ook overhandigde hij Elly een boeket bloemen. 9

12 JUBILEA 50-JARIGEN Everlien de Weerdt Compagne 25-jaar in dienst Heel veel familieleden en vrienden hadden op 8 juni 2015 de moeite genomen naar de receptie van Everlien te komen; de familietafel zat helemaal vol. Natuurlijk was echtgenoot Jacco er ook bij. Na door de catering voorzien te zijn van koffie/thee met versnaperingen en een heerlijk gebakje erbij opende Jacco het officiële gedeelte. Hij begon met te vertellen hoeveel hij van Everlien hield, dat ze bij elkaar hoorden en overhandigde haar als symbool daarvan een T-shirt met zijn naam en een afbeelding van twee verliefde mensen. Voor zichzelf had hij een zelfde T- shirt, maar dan met de naam van Everlien. Daarna nam Ron het over en vertelde over de voormalige werkzaamheden van Everlien. Ze is aangenomen door Johan Rodenhuis als productiemedewerker B en begonnen op de afdeling Assembleren & Verpakken bij Gert Elzen en later bij Ger van der Linde, met name in de Bevaplast pleisters. Op een gegeven moment wilde Everlien wat meer uitdaging en afwisseling en kwam zo in de kantine; daar werkt ze tot volle tevredenheid sinds 1 september Everlien is een vriendelijke, hardwerkende en prettige collega, heeft een hekel aan ruzie en maakt graag een grapje, waar ze vervolgens zelf ook erg om moet lachen. Everlien heeft een aantal opleidingen en cursussen gevolgd bij Reestmond, waaronder Assertiviteitstraining, Haal meer uit je werk en ze heeft het diploma Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent behaald. Namens Reestmond overhandigde Ron aan Everlien een mooie bos bloemen en een envelop met een brief waarin de gratificatie, behorend bij het jubileum, wordt benoemd. Vervolgens nam Henny het woord en feliciteerde Everlien namens de POV met dit jubileum en overhandigde aan Everlien een bos bloemen en het traditionele horloge. Jolanda feliciteerde Everlien namens de collega s van de Facilitaire Dienst en overhandigde haar een enveloppe met VVVbonnen. Hierna werd iedereen door de collega s van een drankje en hapje voorzien. een 50 jarige 10 Jannie Bel

13 50-JARIGEN JJKKKK een 50 jarige Christien Pol-Pijlman een 50 jarige Ronnie v.d. Hoonaard een 50 jarige 11 Henk Thomas

14 60 JAAR REESTMOND 12

15 opmaak nr. 3 hart 2015:Opmaak :42 Pagina JAAR REESTMOND 13

16 IN MEMORIAM In memoriam Janny Kroes Op 26 april 2015 is, na een periode van ziekte, onze collega Jannie Kroes op 56-jarige leeftijd overleden. Janny heeft bijna 12 jaar bij R eestmond gewerkt. Zij was werkzaam op de afdeling Assembleren & Verpakken B. Jannie was een keiharde werkster en een echte aanpakker. Ze was er altijd en was bereid alles aan te pakken, als ze maar aan het werk kon. We zullen Jannie missen en namens alle collega s van A&V wensen wij Aaldert en verdere familie veel sterkte toe voor de komende tijd. AFSCHEID Groen met pensioen 14 Op 21 mei 2015 hebben we met bijna alle collega s afscheid genomen van twee oudgedienden in het Groen, Cees Ellen en Sietse Westerhof. Allebei gaan ze onze groep verlaten in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om uur was de kantine in Havelte overvol vanwege deze gecombineerde receptie. Cees had zijn zoon, dochter en schoonmoeder meegenomen en Sietse had zijn zoon, vriendin en begeleidster bij zich. Na een gezamenlijke kop koffie met gebak, werden de beide mannen toegesproken, waarbij Cees het eerst aan de beurt was, met een 30 jaar dienstverband achter de rug. In vogelvlucht werd het verleden doorgenomen en vooral werd Cees bedankt voor de prettige samenwerking van al die jaren. Namens Reestmond werd er een oorkonde en de bijbehorende gratificatie en een boeket bloemen overhandigd. Na het applaus voor Cees was Sietse aan de beurt. Sietse, die een dienstverband had van 24 jaar en daarvoor nog twee jaar stage had gelopen in de groenploeg van Vledder. Ook bij Sietse werd even stilgestaan bij het verleden, maar vooral bij hoe het nu met Sietse gaat. En dat verdient zeker een compliment. Het werk was voor Sietse heel belangrijk en hij werd natuurlijk ook bedankt voor de goede samenwerking in al die jaren. Ook voor Sietse was er de oorkonde, gratificatie en een boeket bloemen.

17 AFSCHEID JJKKKK Na het applaus voor Sietse, reikte Wim Bekhof namens de hele groep een enveloppe met inhoud uit aan beide heren. Vanuit de groep Vledder werd Sietse nog verrast met een hele serie foto s en vanuit de groep Wilhelminaoord werd Cees nog een fotoalbum uitgereikt. Het was een gezellige receptie die door beide heren zeer op prijs werd gesteld. Willem Douwes. Sietse Westerhof De laatste werkdag van Sietse Westerhof was onlangs op 30 april. Een dag van tevoren was de tractor met aanhanger netjes schoongemaakt en versierd. We hebben Sietse op 30 april naar het onderkomen in Vledder gestuurd om de tractor op te halen. Sietse was zeer verrast toen hij de tractor zag. Hij kon zo nog mooi de laatste werkdag op de versierde tractor door brengen. De morgen werd afgesloten met het maken van foto s van Sietse met de tractor en de hele groep collega s. Afscheid Luc Vondeling Op 8 mei nam Reestmond afscheid van Luc Vondeling. In de kantine stond de koffie en het gebak klaar. Luc werd vergezeld door zijn broer en schoonzus. Gert Veld heette iedereen welkom en in het bijzonder Luc en zijn familie. Zoals gebruikelijk had Gert de bomenhoroscoop geraadpleegd. Volgens deze horoscoop is Luc een Populier. De Populier is tactisch, is onzeker maar op beslissende momenten durft hij belangrijke beslissingen te nemen. Hij is betrouwbaar en neemt vriendschappen serieus. Sinds september 2010 was Luc in dienst bij Reestmond. Eerst op verschillende functies buiten Reestmond en de laatste 2 jaar bij de Technische Dienst. Gert bedankte Luc voor zijn inzet in de afgelopen jaren en overhandigde namens Reestmond een enveloppe, een boeket en een oorkonde. Harrie Huizing vertelde dat 2 jaar geleden gevraagd werd of hij nog iemand kon gebruiken bij de Technische Dienst. Op dat moment was er iemand nodig voor de tuin. Soms viel het je wel zwaar, maar je hield vol. Ook het Serviceteam was één van de taken. Luc nam de klussen aan en heeft zo diverse projecten gedaan. Harry wenste Luc een lang pensioen toe en hoopt dat hij nu tijd heeft voor zijn hobby s. Namens de afdeling bood Albert Kroes een cadeau aan. 15

18 GEDETACHEERD BIJ Interview Stad & Esch Het werkt, al bijna 20 jaar Stad & Esch en Reestmond hebben een langlopende relatie. Al bijna 20 jaar zijn daar medewerkers van Reestmond gedetacheerd. Een succesvolle match blijkt, want ze voelen zich allemaal echte Stad & Eschers. Bert Kiers, Marco Jonas en Liesbeth Stille hebben ieder hun eigen taken binnen de scholengemeenschap. een aantal uren binnen Reestmond en is daarnaast ook gedetacheerd bij Cycloon (Post & Fietskoeriers). Er is maar één iemand die mag boren en dat is Marco Marco is de man die alle technische klusjes doet binnen de school. Zoals Egbert Bakker van Stad & Esch aangeeft: er is er maar één die mag boren en dat is Marco. Bert begint zijn dag met surveilleren bij de fietsenstalling. Vervolgens gaat het toezichthouden binnen verder tijdens de pauzes van de leerlingen. Hij heeft samen met de onderhoudsmanager het technisch onderhoud van het gebouw in zijn beheer. De werkzaamheden die hij daarnaast nog uitvoert zijn het voorraadbeheer van het drukwerk, archivering, kopiëren en allerlei andere zaken die voorbij komen. Liesbeth is assistent-conciërge. Zij werkt op de postkamer en doet de pakketregistratie. Ook is ze bezig met het opschonen van het personeelsarchief en haalt ze elke dag het oud papier op. Zij werkt niet fulltime op de school, maar werkt ook nog Gewaardeerde medewerkers Allemaal werken ze er al bijna 20 jaar naar volle tevredenheid. Dat blijkt ook wanneer we Egbert Bakker, hun leidinggevende, spreken. Tot vorig jaar had Stad en Esch meerdere locaties. Die zijn nu samengevoegd in het nieuwe Onderwijspark Ezinge. Bij de verhuizing naar het nieuwe gebouw was er dan ook geen twijfel over of de drie medewerkers mee zouden gaan. Ze doen hun werk goed en worden door iedereen gezien als medewerkers van Stad & Esch. En die waardering is ook belangrijk geeft Bert aan. Je hoeft het niet altijd 100% met elkaar eens te zijn, als je maar met elkaar in gesprek blijft, dat is belangrijk. 16 Even je weg zoeken Het was wel even wennen op de nieuwe locatie, daar zijn ze het alledrie over eens. Waar je eerst je eigen plekje had, zit je nu op een veel grotere locatie. Maar het gaat goed. Ze weten inmiddels bijna alle tussendoorweggetjes door het grote gebouw van Stad & Esch. Ze laten ons vol

19 GEDETACHEERD BIJ trots hun werkplek zien. Voor de één is dat vooraan in de hal, om goed contact met de leerlingen te kunnen houden. Voor de ander moeten we een stukje verder lopen, naar het hart van het gebouw. Vol trots laat Marco zijn domein zien. Contact met Reestmond Drie tevreden medewerkers en een tevreden leidinggevende zaten tegenover ons gedurende het interview. Dat het goed gaat blijkt uit alles. Het contact met Reestmond is dan ook minimaal. Wanneer er zaken zijn, worden ze intern opgelost. En dat werkt dus al bijna 20 jaar. Vacatures Cycloon Bij Cycloon worden 2 medewerkers gevraagd. Het betreft een functie van 5 dagen in de week voor 3 tot 4 uur per dag, in de middag. De werkzaamheden bestaan uit het sorteren van post. Je moet goed kunnen lezen en schrijven en in een team kunnen werken. Oproepkracht Lekkerland Voor Lekkerland zijn we nog op zoek naar oproepkrachten. Het gaat om het sorteren van kratten op grootte en het wegzetten van de karren. Het is een plek op oproepbasis, om ervaring op te doen. Er werken al 9 medewerkers van Reestmond. Fijne Vakantie 17

20 EN DAN DIT NOG Vijf jaar geleden In januari 2010 was er de actie voor Haïti. Op 12 januari 2010 werd Haïti zwaar getroffen door een aardbeving. Onder de werknemers is geld ingezameld en Reestmond heeft het bedrag verdubbeld. In mei 2010 is door de POV een dagje naar de Efteling georganiseerd. In mei en juni 2010 is er een taartenactie gehouden. Bedrijven waar mensen van ons gedetacheerd zijn werden getrakteerd op een taart. Stichting Vakantiereizen SW bestaat 40 jaar en dat is op 15 november 2010 gevierd met een jubileumtocht bestaande uit: een boottocht, een bezoek aan Aviodrome, voor de lunch en diner was ook gezorgd. In november 2010 is de Werkgeversaward weer uitgereikt. Harm Scholten maakt de Werkgeversaward 18 De winnaar van de Werkgeversaward 2010 is: C1000 K. Elzinga

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN

NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, mei 2013 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau Versie: juni 2014 1 1 Status Beleidsnotitie Representatiekosten Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

REINAERDE Reinaerde Kijker

REINAERDE Reinaerde Kijker REINAERDE Reinaerde Kijker 2 REINAERDE IN DE KIJKER Vragen voor het WMO loket 4 BEN IK IN BEELD!? De WMO voor ambulante begeleiding 5 RICHARD REIST ROND Anton Maas neemt afscheid van Reinaerde 7 ONDER

Nadere informatie

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 1 Inhoud: Voorbereidingen blz. 3 Onderling Sterk vereniging in Meppel blz. 4 Downpower op de basisscholen blz. 5 Wmo Markt blz. 6 Informatie avond aan

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Met Kerstviering kon je na de dienst een kaartje meenemen. met de Taal-redactie-groep een aantal interviews over deze

Met Kerstviering kon je na de dienst een kaartje meenemen. met de Taal-redactie-groep een aantal interviews over deze LIEFDE IS G geven O ontvangen D delen Met Kerstviering kon je na de dienst een kaartje meenemen. Op de kaartjes stond wat jij kon geven aan anderen. Wij hebben met de Taal-redactie-groep een aantal interviews

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016

Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Nieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum: juli 2016 Het is weer zomer?! In de thuiszorg altijd een drukke periode. We gaan ons uiterste best doen om de zorg voor u zo goed mogelijk te laten verzorgen. In deze brief

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Opdracht 1 bij 6.1 * Beantwoord de vragen. 1. Waar zoek je vacatures? In de krant, op internet of ergens anders? 2. Ga je naar het UWV WERKbedrijf? 3. Ga je naar een

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Beste ouder /verzorger

Beste ouder /verzorger 17 Nieuwsbrief 29 mei 2015 Beste ouder /verzorger Juni staat voor de deur en dat betekent dat het einde van het schooljaar in zicht komt. Voor een aantal leerlingen zal het nog spannend worden: lukt het

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014

Regeling Bijzondere gebeurtenissen 2014 1. Beleid Bewust belonen is ingevoerd om medewerkers te binden, meer gestructureerd te belonen en waardering te geven aan arbeidsprestaties. Het doel is de beloning beter af te stemmen op de geleverde

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Regeling inzake het van gemeentewege vieren van bepaalde jubilea gebeurtenissen betrekking hebben op het personeel in dienst van de gemeente Grave

Regeling inzake het van gemeentewege vieren van bepaalde jubilea gebeurtenissen betrekking hebben op het personeel in dienst van de gemeente Grave Regeling inzake het van gemeentewege vieren van bepaalde jubilea gebeurtenissen betrekking hebben op het personeel in dienst van de gemeente Grave I. Protocol bij viering van jubilea, pensioneringen e.d.;

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

Via deze brief informeren wij u graag over actuele zaken en een aantal activiteiten voor mantelzorgers.

Via deze brief informeren wij u graag over actuele zaken en een aantal activiteiten voor mantelzorgers. MEE Mantelzorg Postbus 3016 3301 DA Dordrecht Johan de Wittstraat 40A 3311 KJ Dordrecht T 078 750 89 00 servicebureau@meedrechtsteden.nl www.meemantelzorg.nl Aan alle Mantelzorgers in Dordrecht Datum 24-05-2017

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Voorbereiding post 3. Oei, ik groei! Groep 1-2-3

Voorbereiding post 3. Oei, ik groei! Groep 1-2-3 Voorbereiding post 3 Oei, ik groei! Groep 1-2-3 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 3: Oei, ik groei! voor groep 1, 2 en 3. Inhoud: Algemeen Verhaal Spel Werkvel

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant!

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! We zijn aangekomen in het jaar 2016 en willen graag terugkijken naar wat de kinderen de afgelopen periode gedaan hebben. Ook deze

Nadere informatie

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel Het Mozaïek Nieuwstraat 43 Nieuwsbrief 2152 BE Nieuw-Vennep 23 december 2016 www.basisschoolhetmozaiek.nl directie.mozaiek@jl.nu tel. 0252 672694 Data: 27 en 28 dec Basketball scool maandag 9 januari start

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken.

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Klassennieuws Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Thema post Na de voorjaarsvakantie zijn we bezig geweest met het thema post. Regelmatig komt de postbode langs

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Eerste hulp bij planning

Eerste hulp bij planning Eerste hulp bij planning Druk, druk, druk, iedereen heeft het druk. Je hebt school, werk, sport, verjaardagen, hobby s, afspraken met vrienden en ga zo maar door. Het is iedereen wel eens overkomen dat

Nadere informatie

Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert.

Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert. Dit is hoe je de collegialiteit én werksfeer op de werkvloer verbetert. VERBETER DE COLLEGIALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwart van werkend Nederland is niet betrokken bij collega s; 14 procent geeft aan

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Cadeautjes van de natuur

Cadeautjes van de natuur Cadeautjes van de natuur Een gedicht dat zegt dat ieder mens bijzondere talenten heeft. Ieder mens is uniek en bijzonder. En mag er zijn! Praat met de kinderen over hun talenten. Wat vinden ze leuk om

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Samen gaan we voor kwaliteit

Samen gaan we voor kwaliteit Samen gaan we voor kwaliteit Een geslaagde studiedag voor Taalambassadeurs. 24 juni 2017 in Utrecht. 1 ABC en de stichting L&S organiseerden op 24 juni 2017 samen de studiedag. Meer dan 80 taalambassadeurs

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142

Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142 Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142 Nieuws van de PV Tijdens de laatste PV vergadering hebben wij afscheid genomen van Joke als bestuurslid. Joke wist het niet meer precies, maar ze is ruim 10

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje.

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje. Opdracht 1 Ongeveer 150 jaar geleden stonden er veel steenfabrieken langs de IJssel. De stenen werden van klei gemaakt. Dat kon je langs de IJssel vinden. Als de rivier overstroomde, bleef er een laagje

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Met de Dissel het jaar uit

Met de Dissel het jaar uit Met de Dissel het jaar uit Wij hebben zeer innovatieve bestuursleden, in het bijzonder Ina Henken en Lia Schuijt. Vooral aan hen is het te danken dat onze vereniging dit jaar het jaar afsloot met een combinatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 17 december 2015 Nieuws vanuit het team. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Wat gaat de tijd toch snel Het eind van het jaar 2015 is alweer in zicht! Voor velen een moment om stil te staan

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Er zijn deze week sleutels gevonden. De sleutelbos hangt aan een Eastpak koord. Ze liggen op het directiekantoor.

Er zijn deze week sleutels gevonden. De sleutelbos hangt aan een Eastpak koord. Ze liggen op het directiekantoor. Info 10 Datum: 26-2-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Het is al weer zover: voorjaarsvakantie. We hebben de afgelopen week het kunstproject afgesloten. Het heeft veel creatieve

Nadere informatie

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken.

We hebben geleerd hoe we kadootjes moeten inpakken en hoe we taarten maken. Beste ouder(s)/ verzorger(s), Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2015. De afgelopen periode hebben de kleuters met veel energie gewerkt over verschillende thema s. Over welke thema

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Nieuwsmaat. Daarna...

Nieuwsmaat. Daarna... Nieuwsmaat Jaargang: 3 nr: 7 Juni 2017 Beste Maatjes, Het laatste nieuws van ons voor de zomer gaat beginnen. Hoewel het er nu nog niet echt op lijkt, de regen klettert tegen de ramen. Maaááár na regen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2016

Nieuwsbrief September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Beste ouders en gastouders, De vakantie is voor de meesten al weer voorbij maar hopelijk kunnen we nog even genieten van wat mooie dagen. Voor jullie hier de september nieuwsbrief.

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

7.5 Script en plaatjes post-test

7.5 Script en plaatjes post-test 7.5 Script en plaatjes post-test De vorige keer waren we hier om Drakie wat beter te leren praten en Drakie heeft toen een heleboel van jou geleerd. Dat vond ie heel leuk. Vandaag gaan we wat dingen die

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Vanuit een gelijke insteek is er ook aandacht voor de vrijwilliger die jubileert.

Vanuit een gelijke insteek is er ook aandacht voor de vrijwilliger die jubileert. MEMO Datum : 8 november 2016 Aan : Leon Poels, bestuurder Van : Anja Halmans, vrijwilligers coördinator en Marcel Janssen, manager HRM Betreft : Attentieregeling, aanpassingen m.b.t. vrijwilligers. Attentieregeling

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over...

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over... Januari 2016 Colofon Redactie: Jeffrey Faas Volgende deadline: 5 MAART Kopij aanleveren: florisbode@graafflorisv.nl GRAAF FLORIS V WENST U EEN GELUKKIG Lees meer over... Florisbode Deadlines Bevers - Kom

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

Alleen is maar alleen

Alleen is maar alleen 177 177 HOOFDSTUK 11 Alleen is maar alleen WOORDEN 1 1 Heb jij het ook zo...? a los b druk 2 Aan welke... van de stad woon jij? a kant b plek 3 O, daar? Daar woont ook een... van me! a omgeving b kennis

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. Nieuws van de directie oproep. Vakantieregeling. Kinderstralen LOS. Sportochtenden JVA.

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. Nieuws van de directie oproep. Vakantieregeling. Kinderstralen LOS. Sportochtenden JVA. Waterlandjournaal Jaargang 3 nr. 8 29 april 2016 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie oproep Vakantieregeling 2016-2017 Kinderstralen LOS MR Sportochtenden JVA Bibliotheek

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

DATUM NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013

DATUM NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013 Nieuwsbrief 02/2013 DATUM SEPTEMBER 2013 ABV Noorderhaghe Interessante informatie: BBQ. Traplift. Activiteiten. Barruimte is opgeknapt. Burenhulp. Bingo komt. In dit nummer: De BBQ 1 Traplift 2 Opknapbeurt

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van TNT Post Onderwerp: Verjaardagen Datum: 26 juli 2010 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet

Nadere informatie

Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Boeken inleveren en rapport ophalen (Vakcollege) Zomervakantie

Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Boeken inleveren en rapport ophalen (Vakcollege) Zomervakantie 2016 2017 nummer 10 30 juni 2017 Agenda maandag 3 juli dinsdag 4 juli woensdag 5 juli donderdag 6 juli t/m zondag 20 augustus Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Schoolreis naar de Efteling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 De laatste nieuwsbrief voor dat we allemaal op vakantie gaan en heerlijk van de Zomer gaan genieten. Wij willen jullie graag nog een aantal puntjes meedelen. Baby nieuws Aller eerst

Nadere informatie

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5 Nieuwsbrief t Binerke Jaar 2015-2016 / 5 16 februari 2016 Deze keer weer een Binerke boordevol informatie voor u als ouders. We geven al vast een vooruitblik op het nieuwe jaar wat betreft de formatie,

Nadere informatie