Rabo Credit Strategie Obligatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabo Credit Strategie Obligatie"

Transcriptie

1 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product leest die op deze website is te vinden. Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: (i.) de onder Product details opgenomen actuele gegevens; (ii.) de onder Productuitleg opgenomen algemene uitleg over dit type product; en (iii.) de Woordenlijst voor een verklaring van een aantal van de gebruikte begrippen. Overigens blijft het belangrijk niet alleen deze informatie maar ook alle andere informatie die op deze website staat goed door te nemen. Het is namelijk in uw belang zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van het product waarin u belegt. Deze brochure is geen prospectus. Beleg alleen in dit product op basis van de informatie uit het prospectus. Lees daarin vooral de volledige beschrijving van risicofactoren, kosten, voorwaarden en onderliggende waarde(n).

2 Rabo Credit Strategie Obligatie

3

4 1 Rabo Credit Strategie Obligatie Door te beleggen in obligaties heeft u de afgelopen jaren waarschijnlijk mooie rendementen behaald. Daarbij profiteerden de obligatiekoersen vooral van de dalende rente en van de afnemende rente-opslag voor bedrijfsobligaties (hierna genoemd risicopremie ). Inmiddels zijn de rente en de risicopremie op historisch gezien lage niveaus aanbeland. Daarom is het nu tijd om de bakens te verzetten. Want de kans dat de rente en risicopremies weer gaan stijgen is niet uitgesloten. Als dat gebeurt, heeft dat een negatieve invloed op de waarde van bedrijfsobligaties. Zoekt u een belegging die uitzicht biedt op een goed rendement, juist wanneer de risicopremie gaat stijgen? Dan is de Rabo Credit Strategie Obligatie wellicht iets voor u. U schrijft in van 22 augustus tot en met 15 september 2005, uur, zonder transactiekosten.

5 2 Kenmerken van de Rabo Credit Strategie Obligatie Looptijd 7 jaar Het rendement wordt bepaald door het succes van de unieke beleggingsstrategie Hoofdsomgarantie op de einddatum Bestemd voor de ervaren (obligatie)belegger Wat is de Rabo Credit Strategie Obligatie? De Rabo Credit Strategie Obligatie is een gestructureerde obligatie met een aantal bij zondere kenmerken. Het belangrijkste verschil met een gewone obligatie is dat door middel van geavanceerde financiële instrumenten (kredietderivaten) worden posities ingenomen in twee beleggingsindices: de itraxx Europe index en de Dow Jones CDX.NA.IG index. Deze indices weerspiegelen de ontwikkeling van de risicopremies in Europa en de Verenigde Staten. Banken en andere professionele partijen kunnen op basis van hun verwachtingen beleggings posities innemen op tranches van deze indices. Dat is precies wat de Rabo Credit Strategie Obligatie doet: door actief te zijn met het innemen van posities in tranches van deze indices wordt gestreefd naar het behalen van een positief rendement, ongeacht of de indices nu stijgen of dalen. Deze aanpak wordt hierna de strategie genoemd. De achtergrond Als een bedrijf (zoals een bank) obligaties in portefeuille heeft, kan zij besluiten het risico van deze obligatie te verkopen aan een andere professionele partij. Het motief om dit te doen is bijvoorbeeld dat men tegenover deze obligaties verplichtingen heeft staan en het belangrijk is dat deze te allen tijde kunnen worden nagekomen. De partij die het risico koopt ontvangt hiervoor uiteraard een vergoeding. Daarbij geldt: hoe hoger het risico, des te hoger de vergoeding. Het risico en de bijbehorende vergoeding worden ingedeeld in tranches. Zoals uit onderstaand schema blijkt wordt elke tranche aangeduid met percentages en een naam. In de tranche die met Equity wordt aangeduid (0% - 3% tranche) is het risico het grootst: als een bepaalde obligatie betalings problemen oplevert, leidt dit in eerste instantie in deze tranche tot afschrijvingen. itraxx Europe index* 12%-22% tranche Super Senior 9%-12% tranche Senior Bedrijfs- 6%-9% tranche Senior Mezzanine obligaties 3%-6% tranche Junior Mezzanine 0%-3% tranche Equity *De DJ CDX.NA.IG index kent een vergelijkbare opbouw. De Rabo Credit Strategie Obligatie belegt in tranches van beide indices.

6 3 Nu is de vergoeding die voor het gelopen risico wordt geboden niet constant. Onder invloed van bijvoorbeeld nieuwsberichten of betalingsproblemen bij bepaalde bedrijven kan de risicopremie stijgen of dalen. De manager van de Rabo Credit Strategie Obligatie signaleert dat deze bewegingen soms teveel naar boven, of juist teveel naar beneden doorschieten. De markt overdrijft altijd is nu eenmaal een bekend gegeven in beleggersland. Rabobank International heeft een beleggingsstrategie ontwikkeld waarmee van deze afwijkingen geprofiteerd kan worden. Het stelt haar als manager van de Rabo Credit Strategie Obligatie in staat kansrijke beleggingsposities in te nemen. Structuur van de Rabo Credit Strategie Obligatie Als u deelneemt aan de Rabo Credit Strategie Obligatie wordt uw inleg na aftrek van emissie kosten verdeeld over twee componenten: De Buffer: het gedeelte van uw inleg dat wordt gebruikt om in de strategie te beleggen. Dit gebeurt door middel van kredietderivaten ( Credit default swaps, zie ook het kopje Credit default swaps verderop in deze brochure) en hierbij wordt een hefboom gebruikt zodat hogere resultaten mogelijk zijn. De met de strategie behaalde resultaten worden aan de Buffer toegevoegd en blijven (na aftrek van kosten en vergoedingen) zo beschikbaar om mee te beleggen. Als de Buffer na verloop van tijd groot genoeg is, kan hieruit een coupon worden uitgekeerd. Als het resultaat van de strategie negatief is, gaat dit juist ten laste van de Buffer en is het niet mogelijk om een coupon te betalen. Het Zero coupon deposito : het gedeelte van uw inleg dat wordt gebruikt om de terugbetaling van de hoofdsom op de einddatum te garanderen. Dit deposito groeit in 7 jaar tijd aan tot het bedrag gelijk aan uw inleg. Rabobank Nederland staat garant voor tenminste de terugbetaling op de einddatum van uw volledige inleg. Bij aanvang maakt de Buffer ongeveer 15-17% uit van de obligatie. Door gebruik te maken van een hefboom wordt dit percentage verhoogd waardoor direct bij aanvang de participatie in de strategie al ongeveer 70-80% van de hoofdsom bedraagt. De maximale participatie in de strategie is gelijk aan 175% van de hoofdsom. Schematisch: Junior Mezzanine Inleg Credit Strategie Obligatie Buffer Zero coupon deposito Equity Individuele Credit defaults swap

7 4 Rabobank International heeft berekend dat de Buffer een waardeverlies van de strategie van iets meer dan 20% moet kunnen opvangen. Dit houdt dus in dat de maximale belegging in de strategie iets minder dan 5 maal de grootte van de Buffer is. Met andere woorden, de maximale hefboom is iets minder dan 5. Rabobank International kan ervoor kiezen om van tijd tot tijd met een lagere hefboom te beleggen. Een meer gedetailleerde omschrijving van de beleggingsstrategie kunt u vinden onder het kopje De beleggingsstrategie van de Rabo Credit Strategie Obligatie verderop in deze brochure. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De manager De manager van de strategie is Rabobank International. Deze heeft jarenlange ervaring in het structureren van, beleggen in en beheren van portefeuilles met kredietrisico. Deze portefeuilles bestaan onder andere uit bedrijfsobligaties, bankleningen en asset-backed obligaties. Rabobank International beheert beleggingen in gestructureerd kredietrisico zowel voor eigen rekening als ten behoeve van derden. Hoofdsomgarantie De obligaties worden uitgegeven door Rabobank Nederland. Rabobank Nederland heeft de hoogst mogelijke kredietrating van zowel Moody s (Aaa) als Standard & Poor s (AAA) en is daarmee de meest kredietwaardige particuliere bank ter wereld. U kunt er dan ook op vertrouwen dat u op de einddatum de hoofdsom terug ontvangt. Als de Buffer op de einddatum een positief saldo vertoont, zal de eindwaarde hoger uitvallen. De hoofdsomgarantie geldt uitsluitend op de einddatum. Zie ook het kopje Dagelijks verhandelbaar. De juiste omstandigheden De Rabo Credit Strategie Obligatie speelt in op de bijzondere situatie die zich thans voordoet op de obligatiemarkt. De afgelopen jaren hebben bedrijfsobligaties met een vaste rentecoupon het als beleggings categorie bijzonder goed gedaan. De fors gedaalde rente en relatief lage bedrijfs faillissementen zijn hiervoor onder meer de verklaring. Door die laatste ontwikkeling is de premie die beleggers voor het extra risico van bedrijfsobligaties ontvangen (de risicopremie) gedaald tot een historisch gezien laag niveau. De Europese economie groeit momenteel maar langzaam en het kan nog wel enkele jaren duren voordat deze groei zal aantrekken. De relatief beperkte groeivooruitzichten zorgen ervoor dat het voor bedrijven niet aantrekkelijk is om sterk te investeren en deze investeringen met geleend geld te financieren. De vooruitzichten voor de kwaliteit van de gemiddelde bedrijfsbalans zijn dus goed en het aantal faillissementen zal daarom relatief laag kunnen blijven de komende jaren. Een dergelijk scenario ten aanzien van het aantal faillisementen bij de investment-grade bedrijven is uitgesproken positief voor bedrijfsobligaties. (Het onderdeel Nader bekeken van deze brochure bevat een toelichting van de aanduiding Investment grade ). Toch zal de kredietrisicopremie die op bedrijfs obligaties wordt betaald de komende jaren kunnen stijgen. De reden hiervoor is dat de vraag naar obligaties, die door de dalende rente en faillissementen in de afgelopen jaren zeer hoog is geweest, de komende jaren mogelijk zal afvlakken als de rente zal gaan aantrekken. Bedrijven zullen onderling meer moeten concurreren om beleggers voor hun obligaties te vinden en zullen dus hogere risicopremies moeten bieden. De vreemde situatie doet zich nu voor dat de secundaire marktprijs van obligaties onder invloed van stijgende risicopremie naar verwachting zal dalen, ondanks de verwachting dat ook het aantal faillissementen laag zal kunnen bijven. Rabobank International gelooft dat deze onevenwichtige situatie de komende jaren uitstekende kansen op het behalen van een aantrekkelijk rendement biedt en heeft hiervoor een uitgekiende beleggingsstrategie ontwikkeld. De Rabo Credit Strategie Obligatie is hiervan het resultaat.

8 5 Succes van de strategie bepalend voor rendement Het gesimuleerde rendement bedraagt gemiddeld 8% per jaar. Dat rendement is een combinatie van couponuitkeringen en koersontwikkeling: het streven is om na 2 jaar de eerste couponbetaling te doen. Deze coupon kan maximaal 6% op jaarbasis bedragen en wordt, indien mogelijk, per halfjaar uitbetaald. Als het werkelijk behaalde rendement hoger uitvalt, wordt het meerdere toegevoegd aan het bedrag dat is bestemd om posities in te nemen op de hiervoor genoemde indices (de Buffer). Na 7 jaar ontvangt u in ieder geval uw volledige inleg terug. Zo weet u dus vooraf zeker dat uw inleg geen gevaar loopt. Coupon De Obligatie kan een coupon uitbetalen van maximaal 6% op jaarbasis, afhankelijk van het rendement van de strategie. Als het bedrag dat is belegd in de strategie, gebruikmakend van de hefboom is gestegen tot 125% van de hoofdsom, keert de Obligatie 75% van het overrendement uit, met een maximum van 3% op jaarbasis. De rest van het rendement wordt aan de Buffer toegevoegd. Als het bedrag dat is belegd in de strategie, gebruikmakend van de hefboom, is gestegen tot het maximale percentage van 175% van de hoofdsom, keert de Obligatie 75% van het overrendement uit, met een maximum van 6% op jaarbasis. Indien de belegging in de strategie niet tot 125% van de hoofdsom groeit, kan geen coupon worden uitgekeerd. Het overrendement is het gedeelte van de Buffer dat kan worden uitgekeerd zonder dat de participatie in de strategie hoeft te worden gereduceerd. Op basis van simulaties van Rabobank International (zie ook verderop in deze brochure) wordt verwacht dat gemiddeld gezien na iets meer dan 2 jaar voor het eerst een coupon zal worden uitgekeerd. De betaling van deze coupon kan vervolgens ieder halfjaar plaatsvinden. Gesimuleerd rendement en risico s Rabobank International heeft een groot aantal simulaties uitgevoerd op basis van historische gegevens en een aantal aannames met betrekking tot de toekomstige prijsontwikkelingen. Deze aannames zijn verderop in deze brochure in meer detail uiteengezet (zie kopje De belangrijkste aannames voor het gesimuleerde rendement ). Op basis van deze simulaties levert de Obligatie een rendement op van gemiddeld 8% op jaarbasis.

9 6 Deze grafieken laten de waardeontwikkeling en verwachte couponbetalingen zien in een scenario waarin een rendement van 8% wordt bereikt, alsmede een meer optimistisch scenario en een meer pessimistisch scenario. Deze scenario s vormen ieder een individueel resultaat uit de simulaties die Rabobank International voor het berekenen van het rendement heeft uitgevoerd, en zijn uitsluitend bedoeld om een indruk te geven van de mogelijke waardeontwikkeling en coupon betalingen in verschillende situaties. Het is mogelijk dat de aannames die zijn gebruikt voor de simulaties in de toekomst niet meer passend zijn en dat het gerealiseerde rendement daardoor lager uitvalt dan het simulatierendement. Meer specifiek, indien bedrijfsfaillissementen in de portefeuilles van de indices vaker en/of eerder plaatsvinden dan is aangenomen, kan het gerealiseerde rendement significant lager uitvallen dan het gesimuleerde rendement. In het meest negatieve scenario wordt er geen coupon uitbetaald en wordt ook geen extra waarde in de obligatie opgebouwd. In dat geval heeft u toch de zekerheid dat u aan het einde van de looptijd de hoofdsom terugontvangt.

10 7 Kosten en vergoedingen Alle kosten en vergoedingen zijn reeds in het voorgaande gesimuleerde rendement verwerkt. Deze kosten en vergoedingen zijn: Managementvergoeding: 1% per jaar te berekenen over de participatie in de strategie. Bij aanvang bedraagt deze participatie naar verwachting circa 70% à 80% van de nominale waarde van de obligaties. Bij een positieve ontwikkeling zal de waarde van de participatie kunnen groeien naar maximaal 175% van de nominale waarde van de obligaties. Risicobeheervergoeding: 1,25% per jaar over de participatie in de strategie. Prestatievergoeding van 10% berekend over de liquidatiewaarde van de strategie aan het einde van de looptijd. Operationele kosten: 0,1% per jaar over de participatie in de strategie. Emissiekosten: éénmalig 2%. Deze kosten worden bij aanvang van de obligatie ten laste van de totale emissie-opbrengst gebracht. Bovenstaande kosten en vergoedingen zijn betaalbaar aan Rabobank International. Het prospectus, bestaande uit het raamprospectus Offering Circular d.d. 1 juli 2005 en de voorlopige Final Terms Supplement d.d. 22 augustus 2005, (hierna het Prospectus ) van de Obligatie bevat een meer gedetailleerde beschrijving van de kosten en vergoedingen. Europese spaarrenterichtlijn Vanwege de Europese spaarrenterichtlijn, zal uw Bank informatie over rente uitbetaald aan een particuliere belegger die in een andere EU-lidstaat of in bepaalde met de EU afhankelijke of geassocieerde gebieden woont, moeten doorgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze geeft de informatie vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van het land waar de belegger woont. De Europese spaarrenterichtlijn beschouwt naast daadwerkelijk betaalde couponrente ook bedragen uitgekeerd boven de hoofdsom op de einddatum als rente. Dagelijks verhandelbaar De Rabo Credit Strategie Obligatie heeft een looptijd van 7 jaar. Dankzij de notering aan Euronext Amsterdam N.V. kunt u uw belegging elke beursdag verhandelen tegen de dan geldende koers. De handel zal geschieden op basis van dirty pricing. Dat houdt in dat de opgelopen rente niet apart wordt vergoed maar inbegrepen is in de koers. Deze koers is gebaseerd op de feitelijke waarde van de onderliggende belegging, maar kan onder invloed van o.a. marktontwikkelingen, en afhankelijk van vraag en aanbod, zowel De Rabo Credit Strategie Obligatie en de fiscus De fiscale gevolgen van het beleggen in een Rabo Credit Strategie Obligatie zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bent u een particuliere belegger en woont u in Nederland, dan geldt voor u in de regel het volgende. Wat u als particulier werkelijk aan rente, dividend of koersresultaten op uw beleggingen ontvangt, is fiscaal niet relevant. Jaarlijks wordt uw nettovermogen belast in box 3 tegen een vermogensrendementsheffing van per saldo 1,2%. Daarbij gaat de fiscus uit van uw gemiddelde nettovermogen op de peildata 1 januari en 31 december in een jaar, voor zover dit gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen van EUR (2005) per persoon. Dit heffingvrije vermogen kan met toeslagen verhoogd worden. Voor een besloten vennootschap, een professionele belegger of iemand die niet in Nederland woont, zijn andere fiscale aspecten te onderkennen. Wij adviseren u dan ook om een deskundige te raadplegen.

11 8 naar boven als naar beneden afwijken van de nominale waarde en ook van de gezamenlijke waarde van de componenten van de obligatie. Bij tussentijds uitstappen kan er een verlies optreden. Voor u geschikt? De Rabo Credit Strategie Obligatie is bestemd voor ervaren beleggers. Het is belangrijk is dat u de Rabo Credit Strategie Obligatie doorgrondt en de daaraan verbonden risico s begrijpt. Wij wijzen u daarbij ook met nadruk op de inhoud van de hierna vermelde risicoparagraaf. Risico s Aan deze Rabo Credit Strategie Obligatie zijn bijzondere risico s verbonden. De beoordeling daarvan vereist een specifieke deskundigheid. Wij adviseren u daarom alleen in deze Rabo Credit Strategie Obligatie te beleggen indien u (i) de werking daarvan volledig begrijpt; (ii) ervaring hebt opgedaan met andere credit linked producten, bijvoorbeeld asset backed securities en collateralised debt obligations (CDO s); (iii) bekend bent met de werking van risicopremie, volatiliteit, defaults, defaultcorrelatie, transactiekosten, equity tranche, mezzanine tranches, correlatie, standaardafwijking en leverage (zie beschrijvingen in Nader bekeken ); alsmede (iv) de wijze waarop deze begrippen onderling samenhangen bij het bepalen van de gevolgen van marktontwikkelingen voor het uiteindelijk te verwachten rendement van de Rabo Credit Strategie Obligatie. U wordt erop geattendeerd dat bij de Rabo Credit Strategie Obligatie de kans op een extreme uitkomst naar verwachting hoger is dan een normale verdeling voorspelt. Rabobank Nederland is niet aansprakelijk voor verlies aan inkomsten voortvloeiend uit verstoringen, waar dan ook door veroorzaakt, in de strategie. Inschrijven zonder transactiekosten U kunt van 22 augustus tot 15 september 2005, uur zonder transactiekosten inschrijven op de Rabo Credit Strategie Obligatie via uw adviseur van uw Bank/Commissionair. Bij grote belangstelling bestaat de mogelijkheid dat de inschrijving vervroegd sluit en er beperkt wordt toegewezen. Meer informatie? Wilt u meer informatie over de Rabo Credit Strategie Obligatie? Neem dan contact op met uw beleggingsadviseur. Via uw Bank/ Commissionair kunt u een exemplaar van het Prospectus krijgen, waarin de eigenschappen en risico s van deze gestructureerde obligatie in meer detail worden beschreven. In het kort Uitgevende instelling: Rabobank Nederland Looptijd: 28 september 2012 Hoofdsomgarantie: 100% op einddatum Aflossing: 100% van de nominale waarde, eventueel verhoogd met de liquidatiewaarde van de strategie Coupon: minimaal 0%, maximaal 6% Coupondata: 18 werkdagen na 20 maart en na 20 september (m.u.v. september 2012) Gesimuleerd rendement: 8% per jaar Uitgifte prijs: 100% Inschrijving: 22 augustus 2005 t/m 15 september 2005,17.00 uur. Vervroegde sluiting is mogelijk Emissiedatum: 22 september 2005 Notering: Euronext Amsterdam ISIN-code: XS Fondscode: 15513

12 9 Nader bekeken De beleggingsstrategie van de Rabo Credit Strategie Obligatie De professionele financiële markt kent sinds enige jaren derivatencontracten voor het handelen in kredietrisico op schuldpapier, de zogenoemde kredietderivaten ( credit default swaps ). Een van de belangrijkste kenmerken van deze kredietderivaten is dat ze financiële partijen in staat stellen om kredietrisico te verkopen ( short gaan ), terwijl ze niet in het bezit zijn van de onderliggende waarde (ze hebben geen long positie ). Door de ongelijkheid in vraag naar de diverse derivaten op schuldpapier blijken de verschillen in inkomsten en risico s tussen deze derivaten mogelijkheden te bieden om extra inkomsten te genereren: soms zijn derivaten te duur geprijsd en soms juist te goedkoop. Rabobank International gebruikt een beleggingsstrategie die ontworpen is om van deze afwijkingen te profiteren door het innemen van posities die tot rendement moeten leiden. Natuurlijk levert niet elke transactie of positie winst op. Maar door een uitgebalanceerde en actief beheerde verhouding tussen long en short-posities worden deze risico s beperkt, zodat per saldo in beginsel een relatief laag risico resteert. De Rabo Credit Strategie Obligatie maakt als basisstrategie gebruik van een zogenaamde long-short strategie op tranches van de itraxx Europe index en de Dow Jones CDX.NA.IG index. Deze indices bestaan ieder uit de 125 investment grade Europese respectievelijk Noord-Amerikaanse bedrijven die in de markt voor kredietderivaten het meest worden verhandeld. Iedere 6 maanden worden de portefeuilles van de indices opnieuw samengesteld en worden bedrijven die niet langer investment grade zijn verwijderd. Een onderdeel van de strategie is dat in beginsel telkens wordt doorgerold naar de tranches die de meest recente indexportefeuilles bevatten, zodat de kredietkwaliteit zo goed mogelijk blijft. De primaire elementen van de strategie bestaan uit een long-positie in de 0% - 3% equity tranche en een short-positie in de 3% - 6% junior mezzanine tranche van de itraxx Europe index, alsmede een long-positie in de 0% - 3% equity tranche en een short-positie in de 3% - 7% junior mezzanine tranche van de Dow Jones CDX.NA.IG index. Meer specifiek wordt er belegd in de contracten die voor een looptijd van 10 jaar in deze tranches beleggen. De verhouding tussen long-positie en short-positie wordt zodanig gekozen dat marktwaarde van de combinatie als geheel ongevoelig is voor relatief kleine parallelle veranderingen in de kredietpremie van de betreffende index. Een dergelijke positie wordt delta-neutraal genoemd. Wanneer deze index grotere veranderingen laat zien, wordt de verhouding tussen long- en short-positie aangepast om de combinatie weer delta-neutraal te maken.

13 10 De resulterende positie zorgt ervoor dat de belegger in kredietrisico belegt en daarvoor een hoge premie ontvangt zonder dat stijgingen in het algemene niveau van de kredietrisicopremies de waarde van de belegging aantasten. Een dergelijke strategie is wel gevoelig voor niet-parallelle veranderingen in de kredietrisicopremie van de index, bijvoorbeeld doordat de kredietrisicopremie van één of meer individuele bedrijven veel sterker verandert dan die van de overige bedrijven in de index. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan op het moment dat er credit events dreigen op te treden bij bedrijven die in de index zijn vertegenwoordigd. Om tegen dit risico een zekere mate van bescherming te bieden, kan de manager ook short-posities innemen in individuele bedrijven in de twee indices waarvan men denkt dat ze aan dit risico zijn blootgesteld. Verder kan de manager beleggen in andere tranches van de indices en in tranches met kortere looptijden, alsmede in de indices zelf en hun sub-indices. De Dow Jones CDX.NA.IG index luidt in U.S. Dollars. De manager zal van tijd tot tijd transacties in vreemde valuta uitvoeren om het valutarisico in de strategie af te dekken. Indien de marktomstandigheden in de toekomst fundamenteel wijzigen, kan de manager onder bepaalde voorwaarden de primaire strategie aanpassen. Het Prospectus bevat hierover meer gedetailleerde informatie. Credit default swaps (kredietderivaten) Stel: een bank heeft een bedrijfsobligatie in portefeuille en wil af van het kredietrisico zonder echter de obligaties te verkopen. Dit risico kan dan via een credit default swap worden verkocht aan een derde partij, die tegen ontvangst van bepaalde periodieke bedragen bereid is dit risico op zich te nemen. Er wordt wel gezegd dat de bank bescherming koopt en de derde bescherming verkoopt. Indien zich een credit event op de onderliggende waarde (de emittent van de bedrijfsobligatie) voordoet, moet de derde aan de bank een bedrag betalen dat gelijk is aan het verschil tussen de nominale waarde en de restwaarde (dit is de waarde bij verkoop in de markt). Credit events Op vereenvoudigde wijze kan worden gesteld dat beleggen in de itraxx Europe index of Dow Jones CDX.NA.IG index te vergelijken is met beleggen in een portefeuille bestaande uit een groot aantal (ieder 125) verschillende debiteuren. Als één van die debiteuren in de portefeuille niet in staat is om tijdig de rente of de hoofdsom op haar schuldpapier terug te betalen, noemen we dit een credit event. Een credit event werkt door op het totale rendement van de Rabo Credit Strategie Obligatie. De credit events die een credit default swap onder de Rabo Credit Strategie Obligatie in werking laten treden, zijn zodanig gekozen dat alleen de gebeurtenissen worden gedekt die de houder van een bedrijfsobligatie de grootste verliezen opleveren: faillissement ( bankruptcy ); de onderneming kan geen rente/hoofdsom op de obligaties betalen ( failure to pay ); de obligatie van een bedrijf in moeilijkheden wordt zodanig geherstructureerd dat hij substantieel minder waard wordt, de coupon en/of hoofdsom wordt bijvoorbeeld verlaagd ( restructuring ).

14 11 De indices De strategie belegt in derivaten op de itraxx Europe index en de Dow Jones CDX.NA.IG index. Deze indices bestaan ieder uit de 125 investment grade Europese respectievelijk Noord-Amerikaanse investment grade bedrijven die in de markt voor kredietderivaten het meest worden verhandeld. Iedere zes maanden worden deze indices opnieuw samengesteld. Bedrijven die niet langer investment grade zijn worden verwijderd en er wordt opnieuw bepaald welke bedrijven in de afgelopen zes maanden het meest zijn verhandeld in de markt. Op basis van de nieuwe indexportefeuille worden dan de nieuwe tranche-contracten gedefinieerd. Banken en andere professionele marktpartijen gebruiken deze indices om een indruk te krijgen van de algemene niveaus van de risico premies in Europa Tranches op de ITraxx Europe index 0% - 3% 3% - 6% 6% - 9% 9% - 12% 12% - 22% Tranches op de DJ CDX.NA.IG Index 0% - 3% 3% - 7% 7% - 10% 10% - 15% 15% - 30% en Noord-Amerika, maar ook om in kredietrisico te beleggen of om zich tegen bepaalde veranderingen in risicopremies in te dekken. De waarde van iedere index is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de risicopremies van de bedrijven in de betreffende index. Beleggen in de index kan dus worden vergeleken met beleggen in een portefeuille van bedrijfsobligaties, maar dan zonder het bijbehorende renterisico. Naast beleggen in de index zelf zijn professionele beleggers ook actief in het beleggen in zogenoemde tranches (klassen) van de index. Deze tranches representeren bepaalde percentages van de eventuele verliezen in de portefeuille van de index die ontstaan vanwege credit events. Het beleggen in deze tranches gebeurt door middel van kredietderivaten. De tabel hiernaast geeft aan welke tranches op de itraxx Europe index of Dow Jones CDX.NA.IG index worden verhandeld. Bij eventuele verliezen in de portefeuille van b.v. de itraxx Europe index wordt op de 0% - 3% tranche het eerst afgeschreven, daarna op de 3% - 6% tranche en zo verder. Uiteraard wordt op de 0% - 3% tranche de hoogste krediet risico premie betaald en op de 12% - 22% tranche de laagste premie. De marktwaarde van iedere tranche is gevoelig voor veranderingen in de algemene marktniveaus van de risico premies. De 0% - 3% tranche is het meest gevoelig voor dit soort bewegingen. De belangrijkste aannames voor het gesimuleerde rendement Langjarig gemiddelde van de kredietrisico premie op de itraxx Europe index: 0,8% per jaar, voor de Dow Jones CDX.NA.IG index: 1,2% per jaar Volatiliteit van de kredietrisicopremie: 35% per jaar Cumulatieve Credit Events in iedere index: 2%, uniform verdeeld over de looptijd Kosten: zoals aangegeven onder kopje Kosten Een volledige lijst met aannames is opgenomen in het Prospectus. Enkele termen Correlatie De mate waarin markten met elkaar samenhangen. Bij een correlatie van 1 hangen markten volledig met elkaar samen. Bij een correlatie van 0 is er geen enkele samenhang tussen de markten te onderkennen. De correlatie die voor het rendement van de Rabo Credit Strategie Obligatie van belang is, is de correlatie tussen de verschillende bedrijven in de indices voor wat betreft de kansen van het zich voordoen van credit events. Hoe hoger de correlatie, hoe groter de kans dat zich bij meer bedrijven in de index credit events voordoen.

15 12 Equity tranche de tranche van een CDO of een Asset-Backed Security met het hoogste rendement en risico. Eventuele verliezen in de onderliggende portefeuille van de CDO of ABS worden het eerste ten laste van de Equity tranche gebracht. In ruil daarvoor ontvangt de Equity tranche de hoogste risicopremie, die momenteel tussen ongeveer 15% en 25% per jaar ligt. Intrinsieke waarde Werkelijke (markt)waarde van het beleggingsproduct. De intrinsieke waarde is gelijk aan alle bezittingen van het beleggingsproduct gedeeld door het aantal uitstaande effecten. Door vraag en aanbod kan de koers op de beurs afwijken van de intrinsieke waarde. Mezzanine tranche een tranche van een CDO of Asset-Backed Security die qua rendement en risico tussen de Equity tranche en de hoogste tranches in ligt. Zo wordt de 3% - 6% tranche op de itraxx Europe index ook wel de junior mezzanine tranche genoemd en de 6% - 9% tranche de senior mezzanine tranche. De kredietrisicopremie op de 10-jaars 3% - 6% tranche op de itraxx Europe index ligt momenteel tussen ongeveer 3,5% en 6,5% per jaar. Rating (credit-) Door onafhankelijke instellingen toegekende indicatie van de kredietwaardigheid van een debiteur van een obligatielening. Hoe kredietwaardiger de debiteur, hoe hoger de rating die hij krijgt. De hoogst haalbare rating is een AAA/Aaa-rating. Investment grade Bedrijven met een creditrating tussen BBB en AAA (=hoogste credit rating), waarvan het risico beperkt is dat ze failliet zullen gaan. Long positie Hiervan is sprake als een belegger bepaalde effecten bezit, of recht heeft op deze effecten via een derivaat zoals een gekochte future of calloptie. Een long positie is winstgevend bij stijgende markten. Short positie Het voorverkopen van effecten door een belegger die deze stukken niet zelf in bezit heeft, veelal door gebruik te maken van derivaten (zoals futures en opties). Als de koersen dalen, kunnen de effecten voor een lagere prijs worden teruggekocht. Een short positie is dus winstgevend bij dalende markten.

16 13 Volatiliteit een maat voor de mate waarin een koers of prijs schommelt rond een gemiddelde of trendmatige ontwikkeling. Default faillissement of uitstel van betaling voor een bedrijf. Defaultcorrelatie een maat die de waarschijnlijkheid aangeeft dat als één bedrijf failliet gaat of uitstel van betaling aanvraagt, met andere bedrijven hetzelfde gebeurt. Defaultcorrelatie is van belang bij het waarderen van bijvoorbeeld CDO s en tranches op een credit index omdat het voor eventuele verliezen op zo n tranche veel uitmaakt of een faillissement een geisoleerd geval is of een kettingreactie teweeg zal brengen. Transactiekosten kosten die een koper of verkoper van bijvoorbeeld een aandeel of een CDO maakt bij de koop of verkoop. Deze kosten worden berekend in de vorm van een toeslag of afslag ten opzichte van de midden koers. Dit is te vergelijken met aan- en verkoopkoersen voor vreemde valuta. Leverage hefboomwerking. Bij de Rabo Credit Strategie Obligatie wordt een variabele hefboomwerking gebruikt die ervoor zorgt dat de belegging in de strategie tot maximaal 175% van de hoofdsom kan oplopen. Hierdoor wordt een hoger rendement mogelijk, maar is de kans op tussentijdse koersschommelingen ook groter. Delta Hedging Strategie een strategie waarbij long en short posities worden ingenomen in een zodanige verhouding dat de gezamenlijke positie niet gevoelig is voor (kleinere) prijsveranderingen in de onder liggende koers.

17 13379 Belangrijke mededelingen Rabobank International London Branch is dealer van de Rabo Credit Strategie Obligatie en is geregistreerd bij Financial Services Authority te Londen. Wij raden u nadrukkelijk aan om voordat u tot aanschaf van de Rabo Credit Strategie Obligatie overgaat het Prospectus te lezen. Deze zijn verkrijgbaar via uw Bank/Commissionair of via De Rabo Credit Strategie Obligatie is bestemd voor een ervaren belegger die, omdat hij of zij naar zijn of haar eigen oordeel beschikt over de kwaliteiten die staan vermeld in de paragraaf Risico s, in staat is de werking van de Rabo Credit Strategie Obligatie te doorgronden en de daaraan verbonden risico s volledig heeft begrepen. Iedere lokale Rabobank en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als effecteninstelling zijn aan te merken zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Uw beslissing om in te schrijven op deze belegging dient u uitsluitend te baseren op de inhoud van het Prospectus dat verkrijgbaar is bij uw Bank/Commissionair of via Deze brochure dient uitsluitend als aanvullende informatie over de Rabo Credit Strategie Obligatie. Noch deze brochure, noch enige andere informatie die wordt verstrekt met betrekking tot de Rabo Credit Strategie Obligatie, vormt een aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod door of namens de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ( Rabobank Nederland ), enige gelieerde onderneming, de uitgevende instelling van de Rabo Credit Strategie Obligatie, ofwel door of namens enige entiteit die hierin verder wordt besproken. Beleggers dienen hun beleggingsbeslissing uitsluitend te baseren op het Prospectus, dat verkrijgbaar is bij uw Bank/Commissionair of via Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure en het Prospectus opgenomen informatie zal de inhoud van het Prospectus prevaleren. Beleggers worden met name gewezen op de verklaringen met betrekking tot aansprakelijkheid en de verkoopbeperkingen in het Prospectus. De informatie in deze brochure is ontleend aan of gebaseerd op door Rabobank betrouwbaar geachte bronnen, maar Rabobank en enige andere rechts persoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep neemt geen verantwoordelijkheid en geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid hiervan. Rabobank Nederland en andere rechtspersonen die onderdeel uitmaken van de Rabobank Groep kunnen van tijd tot handelen en/of investeren in effecten uitgegeven door, alsmede krediet derivaten op ondernemingen in de referentie portefeuille. Rabobank Nederland en andere rechtspersonen die onderdeel uitmaken van de Rabobank Groep vervullen bij het structureren van het onderhavige product ook een aantal andere rollen, waaronder die van underwriter van deze uitgifte. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij het berekenen van het verwachte rendement is een aantal aannames gemaakt. In de verschillende scenario s van de renteuitkeringen zijn aannames gemaakt ten aanzien van het tijdstip van de faillissementen. Deze aannames zijn vastgesteld op 3 augustus Deze aannames staan vermeld in het Prospectus. itraxx itraxx is a registered trade mark of International Index Company Limited and has been licensed for the use by Rabobank Nederland. International Index Company Limited does not approve, endorse or recommend Rabobank Nederland or itraxx derivatives products. itraxx derivatives products are derived from a source considered reliable, but neither International Index Company Limited nor any of its employees, suppliers, subcontractors and agents (together itraxx Associates) guarantees the veracity, completeness or accuracy of itraxx derivatives products or other information furnished in connection with itraxx derivatives products. No representation, warranty or condition, express or implied, statutory or otherwise, as to condition, satisfactory quality, performance, or fitness for purpose are given or assumed by International Index Company Limited or any of the itraxx Associates in respect of itraxx derivatives products or any data included in such itraxx derivatives products or the use by any person or entity of itraxx derivatives products or that data and all those representations, warranties and conditions are excluded save to the extent that such exclusion is prohibited by law. None of International Index Company Limited nor any of the itraxx Associates shall have any liability or responsibility to any person or entity for any loss, damages, costs, charges, expenses or other liabilities whether caused by the negligence of International Index Company Limited or any of the itraxx Associates or otherwise, arising in connection with the use of itraxx derivatives products or the itraxx indices. CDX CDX, Dow Jones and Dow Jones CDX.NA.IG index are service marks of Dow Jones & Company, Inc. and/or CDS IndexCo LLC and have been licensed for use by Rabobank Nederland. The Dow Jones CDX.NA.IG Index referenced herein is the property of CDS IndexCo LLC and is used under license. The Rabo Credit Strategie Obligatie Notes are not sponsored, endorsed, or promoted by Dow Jones & Company, Inc., CDS IndexCo LLC or any of its members.

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Europe Triple Tracker

Rabo Europe Triple Tracker Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Index Coupon Obligatie

Rabo Index Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector II

Rabo Wealth Protector II Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Wealth Protector 05/15

Rabo Wealth Protector 05/15 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie

2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 2,75% Rabo Global Titans Obligatie 2004-2012 Wereldwijd lijkt de economische groei op gang te komen. Dat biedt kansen op aantrekkelijke rendementen. Toch zijn

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Wilgenhaege Memory Coupon Note

Wilgenhaege Memory Coupon Note Jaarlijks * coupon als onderliggende Index op de arlijkse peildatum niet meer dan 40% is gedaald t.o.v. de startwaarde Mogelijkheid om gemiste coupons alsnog te ontvangen op een latere coupon betaaldatum

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Inflatie Bonus Obligatie. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Inflatie Bonus Obligatie. Het is tijd voor de Rabobank. Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Jaarlijks een minimale coupon en kans op meer Profiteren van een stijgende rente Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen augustus 2017

ING Liric Grondstoffen augustus 2017 ING Liric Grondstoffen augustus 2017 Garantiewaarde op de aflossingsdatum van EUR 95 per Liric Voor 95% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Dagelijks verhandelbaar

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Rabo Familiebedrijven Certificaat

Rabo Familiebedrijven Certificaat Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018

Credit Suisse Eurostoxx 50 Note december 2018 Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Robeco Credit Opportunity Obligatie Dec 2013. Gespreid beleggen in de kredietmarkt

Robeco Credit Opportunity Obligatie Dec 2013. Gespreid beleggen in de kredietmarkt Robeco Credit Opportunity Obligatie Dec 2013 Gespreid beleggen in de kredietmarkt The Investment Engineers Beleggen is al bijna 80 jaar het vak van Robeco. Als vermogensbeheerder pur sang met een actieve

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Profiteer van stijgende grondstofprijzen

Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen De prijzen van grondstoffen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Gedreven door de vraag vanuit China en India zijn met

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7

Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 7 (de Obligatie ) is een beleggingsproduct waarmee u een rente van

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

ING Eurozone Premie Note november 2017

ING Eurozone Premie Note november 2017 ING Eurozone Premie Note november 2017 100% participatie in een Europese aandelenindex Minimaal 145% aflossing indien de Index gedurende de observatieperiode niet meer dan 40% onder de startwaarde sluit

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant mei-07 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten

Productoverzicht Rabo Wereld Garant januari-08 Rabo Garantiecertificaten Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen

DCA-Finance Agri Note. 115% garantie van de nominale waarde op einddatum. Profiteer van de mogelijke prijsstijging van landbouwgrondstoffen Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

ING Dutch Lookback Note

ING Dutch Lookback Note ING Dutch Lookback Note Voor 100% participeren in een Nederlandse aandelenindex De laagste slotkoers van de Index in de lookbackobservatieperiode als startwaarde Exclusief voor klanten van ABN AMRO MeesPierson

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08

Productoverzicht Rabo Energie Garant mei-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

IVM Beste Start Garantie Note

IVM Beste Start Garantie Note IVM Vermogensbeheer en ING Bank N.V. introduceren de: IVM Beste Start Nominale waarde op de einddatum voor 100% gegarandeerd Tot een mogelijke stijging van 100% participeren in de koersontwikkeling van

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde

Up&Win 2 Certificaat. Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling. De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Up&Win 2 Certificaat Verhoog uw jaarlijks rendement met een innovatieve uitbetaling De DJ EURO STOXX 50 Index als onderliggende waarde Een mogelijke uitkering van 7% per jaar in een vlakke markt Uitzicht

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Nederlandse Waterschapsbank Variabele Lange Rente Obligatie De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar

ING Click Out Olie II. Hoog rendement bij (licht) stijgende olieprijs. Kans op 12%* coupon per jaar High Risk Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

D E G R O O F & C I E I N T R O D U C E E R T : Degroof VIPp Eurostoxx 50 Garantienotes

D E G R O O F & C I E I N T R O D U C E E R T : Degroof VIPp Eurostoxx 50 Garantienotes D E G R O O F & C I E I N T R O D U C E E R T : Degroof VIPp Eurostoxx 50 Garantienotes Aantr ekkelijke note voor zowel obligatie- als aandelenbeleggers: 100% Inleggarantie op de einddatum (looptijd 8

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Telecom 3

Klik & Klaar Note Telecom 3 Klik & Klaar Note Telecom 3 (Uitgevende instelling The Royal Bank of Scotland N.V.) Kans op hoog rendement, zelfs als de onderliggende aandelen licht dalen Kans op 9,5% 1 coupon voor ieder half jaar dat

Nadere informatie