De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Bierproeverij in Beukeloord"

Transcriptie

1 Bierproeverij in Beukeloord t i j d e n s d e W e e k v a n d e O u d e r e n kijk op pag VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR DEC NR De ontwikkelboog van Vivre kijk op pagina 6-7

2 2 vitaal Inhoud 03 ) 04 ) 05 ) 06 ) Voorwoord Dik Mol Het verzorgingshuis gaat verdwijnen Plannen Noorbeek gaan niet door Ontwikkelboog: zo kom je nog eens op n idee 08 ) 09 ) 10) 12 ) 14 ) 15 ) 16 ) 17 ) 18 ) 19 ) De Vitaliteitsagenda Sinterklaas in de Kazematten Week van de Ouderen U woont hier 't Bloemetje voor... Herstelkliniek niet op Klevarie Facilitaire prijzen uitgereikt 8 vragen De bouwprojecten Molenhof verdwijnt over 3 jaar

3 Ouderwetse Kerst Kerst H et is december. Als ik naar huis rijd, is het al donker. Sneeuw valt op de voorruit. Toegegeven, het is natte sneeuw, maar toch voldoende om de landerijen al een beetje wit te kleuren. Ik peins over een leuk Sinterklaasgedicht. De donkere dagen voor Kerst... Eigenlijk ben ik veel meer een goed-weer-mens, maar toch roepen deze dagen, donker en koud, bij mij ook aangename gevoelens op. Vanuit dat natte, kille weer is het gewoon prettig om weer thuis te komen, in de beschermde omgeving van je eigen verwarmde huis. vitaal en er zijn ook nog verschillende evenementen die ik kan bezoeken; erop uit met de feestdagen! roept de krant. ik heb met dit alles niet zo veel. winterland-achtige mensenmassa s laat ik graag aan mij voorbijgaan. Voor mij blijven de feestdagen verbonden met begrippen als klein, knus, familie, warm, samen. Gezellig met mijn vrouw en kinderen, met mijn vader en schoonouders. Pakjesavond, gedichten, lekker eten (ja, ook dit jaar heb ik weer hazenpeper gemaakt!) en fijne gesprekken, terwijl het buiten donker is en het een beetje sneeuwt. 3 Zoete herinneringen Vermoedelijk hangen die prettige gevoelens samen met zoete herinneringen aan vroeger. Mijn ouders maakten nogal werk van de feestdagen. Mijn vader had altijd voorafgaand aan sinterklaasavond kennelijk heel bijzondere ontmoetingen met sint of Piet (buiten het zicht van ons kinderen natuurlijk). om Kerstavond hing voor mij altijd een wat mystieke sfeer, ook al door het, voor kleine kinderen, late tijdstip. de kerstdiners, door mijn moeder verzorgd, waren fantastisch. ook nu nog kan ik met de ogen dicht de geur van de worstenbroodjes ruiken, die bij ons thuis het kerstontbijt zo bijzonder maakten. Commercie ik constateer (maar weer eens) dat de tijden veranderen. er zijn heel wat partijen die deze kerstsfeer graag te gelde maken. toen ik de Feesteditie van de krant opensloeg duizelde het me van de commerciële uitingen. op allerlei manieren wordt mij verteld hoe ik er tijdens de feestdagen uit moet zien ( stijlvolle feestmode ) en iedere stad, dorp, of kerstmarkt wil mij als shopper deze dagen graag ontvangen. ouderwets Misschien vindt u dat wel een beetje ouderwetse gedachten. Maar op zo n moment vind ik het even niet erg om ouderwets gevonden te worden ik wens u allen heel fijne feestdagen toe en een gelukkig 2013! dik Mol Raad van Bestuur Vivre Nieuwjaarsreceptie Graag nodigt Vivre u uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari Dit keer is gekozen voor locatie La Valence in Maastricht. U bent vanaf uur van harte welkom. We heffen dan samen het glas op het nieuwe jaar. Adres La Valence: Gronsvelderweg VN MAASTRICHT Tel.:

4 4 vitaal Het verzorgingshuis gaat verdwijnen verzorgings Als het nieuwe kabinet haar plannen doorzet, gaat het verzorgingshuis binnen nu en vijf jaar verdwijnen. Bestuurder Dik Mol. Dat zijn ingrijpende voornemens. En ik moet nog zien of het allemaal binnen die tijd gerealiseerd kan worden. Maar vroeg of laat: het zal er zeker van komen. Het is het eindpunt van een ontwikkeling die al bijna tien jaar aan de gang is. D ik Mol: al zo n tien jaar zie je dat oudere mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving willen blijven wonen. de overheid stimuleerde die ontwikkeling ook door het aantal kamers in verzorgingshuizen te verminderen. Toegangseisen en tegelijk door de toegangseisen voor een zorgcentrum te verhogen. op dit moment komen ouderen alleen in een zorgcentrum als ze een indicatie zzp 1 tot zzp 4 hebben. Maar per 1 januari worden nieuwe cliënten met zzp 1 en 2 niet meer toegelaten en de verwachting is dat ook ouderen met zzp 3 en 4 binnen afzienbare tijd geen toegang meer krijgen tot het verzorgingshuis. Cijfers in 2004 had Vivre ongeveer 800 kamers in de verschillende zorgcentra. op dit moment is dat aantal al teruggelopen tot 650. de plaatsen in de verpleeghuizen namen toe van 750 tot 800. de toename is vooral het gevolg van de komst van verpleegafdelingen in de verzorgingshuizen. Begin van de krimp Vivre werd voor het eerst geconfronteerd met de eis het aantal verzorgingshuisplaatsen in te krimpen toen er een aantal jaren geleden plannen ontwikkeld werden voor het nieuwe bejaardenhuis in amby. toen al werd gezegd dat er geen nieuw zorgcentrum voor in de plaats zou komen. we zijn dwars gaan liggen, want we zagen geen goede alternatieven. Maar een feit is dat een groot aantal bewoners elders ondergebracht moest worden. een kleine groep kreeg een plaats in de aanleunwoningen en in de zorgwoningen. Later herhaalde dat proces zich bij de nieuwbouw van croonenhoff in Heer en de Bron in eijsden. op beide locaties kwam een nieuw verzorgingshuis, maar in beide plaatsen met aanzienlijk minder kamers. Molenhof Hoe nu verder? dik Mol: we moeten het aantal plaatsen in de verzorgingshuizen verder gaan inkrimpen. daarom heeft de Raad van toezicht ingestemd met twee ingrijpende plannen. op de eerste plaats wordt het zorgcentrum Molenhof aan de Pieterstraat in de toekomst verkocht. de verzorgingshuisbewoners met aanvullende zorg psychiatrie krijgen een nieuwe plaats aangeboden in Grubbeveld. de bewoners van de verpleegafdeling gaan naar nieuwbouw op het terrein van Klevarie. Voor de overige bewoners van het zorgcentrum worden plaatsen gereserveerd in andere locaties van Vivre. door het verdwijnen van Molenhof levert Vivre 90 verzorgingshuisplaatsen in. Voor verdere informatie over Molenhof, lees het artikel: Molenhof verdwijnt over drie jaar op pagina 19. noorbeek op de tweede plaats heeft de Raad van Bestuur besloten de plannen voor nieuwbouw in Noorbeek niet verder te ontwikkelen. dik Mol: als de toegangscriteria voor zorgcentra allemaal uitgevoerd worden, betekent dit dat er tegen 2016 grote gaten vallen in de zorgcentra. Het is niet verantwoord in Noorbeek nieuwbouw te plegen, terwijl er in bestaande locaties binnen afzienbare tijd ruimte leeg komt, waar de veertig mensen met gemak een goede plek kunnen vinden. Voor verdere informatie over Noorbeek, lees het artikel: Plannen Noorbeek van de baan op de pagina hiernaast. onderzoek dik Mol: die twee ingrepen zijn een eerste stap. dat geeft ook even ruimte om over de volgende stappen na te denken. de afgelopen maanden heeft coresta, een adviesbureau voor vastgoed vraagstukken, al onze locaties doorgelicht. daarbij gaat het vooral om de actuele toestand van de gebouwen en de mogelijkheden voor hergebruik in de nabije toekomst. dat rapport ligt tegen het eind van dit jaar op tafel. aan de hand van deze gegevens willen we voor alle locaties tegen eind maart 2013 een onderbouwd toekomstperspectief klaar hebben. Je moet daarbij denken aan zaken als: kunnen we in een leeglopend zorgcentrum verpleeghuisfaciliteiten bieden. of moeten we eerder denken aan het scheppen van woonruimte voor zelfstandig wonende ouderen of andere bevolkingsgroepen. een complicatie is dat we van de meeste locaties geen eigenaar zijn. we zitten meestal gehuurd en zijn soms gebonden aan langdurige huurcontracten met woningcorporaties. we zullen met die corporaties in gesprek moeten over de toekomst van die locaties. niet overhaasten dik Mol: Het verlies van de zorgcentra zal naar verwachting geleidelijk plaatsvinden en zich over een aantal jaren spreiden. dat biedt ook de gelegenheid om te zien in welk tempo de regeringsplannen zich werkelijk voltrekken. Het geeft ook tijd

5 huis Plannen Noorbeek gaan niet door vitaal 5 om te werken aan maatregelen die de gevolgen verzachten. zo mag je aannemen dat de groei van de verpleeghuiszorg het verlies aan verzorgingshuisplaatsen voor een deel kan compenseren. en zoals al eerder gezegd, ik moet nog zien of al die plannen binnen zo n korte tijd uitgevoerd kunnen worden. Het is een ingewikkelde operatie. ik sluit niet uit dat er in de loop van het proces vertragingen zullen optreden. Hij geeft een voorbeeld: als mensen niet meer naar een zorgcentrum kunnen, zullen ze thuis zorg moeten krijgen. Maar het huidige kabinet wil de uitgaven voor thuiszorg ook flink inkrimpen. dan worden ze dus aan twee kanten gesneden. ik sluit niet uit dat dit op grote weerstand zal stuiten, ook binnen de politieke partijen. we moeten dus onze rust bewaren, wel goed voorbereid zijn en handelen naar het tempo waarin de ontwikkelingen zich ontvouwen. Het verlies van de zorgcentra zal naar verwachting geleidelijk plaatsvinden en zich over een aantal jaren spreiden. Dat biedt ook de gelegenheid om te zien in welk tempo de regeringsplannen zich werkelijk voltrekken. ontslagen Heeft het verdwijnen van de zorgcentra ook gevolgen voor de medewerkers? dik Mol: in eerste instantie niet, maar er is van veel zaken nog zo onduidelijk hoe die zullen uitpakken, dat je dat niet kan uitsluiten. Maar het zal duidelijk zijn dat wij onze uiterste best zullen doen om dat te voorkomen. dik Mol is geen man om bij de pakken neer te zitten. Maar nu gaat het allemaal wel heel erg snel. ik heb soms het gevoel dat je uit het raam gegooid wordt zonder dat je weet of dat raam op de begane grond is of op de vijfde verdieping en zonder dat je weet of er een vangnet is. Het is ook een vreemde ervaring om na vele jaren van groei, nieuwbouw en kwaliteitsverhoging nu geconfronteerd te worden met saneringen. D e plannen voor het verpleeghuis in Noorbeek gaan niet door. dat heeft de Raad van Bestuur van Vivre eind november besloten. zij vindt het onverstandig in Noorbeek nieuwbouw te plegen, terwijl de kans groot is dat een andere locatie van Vivre mogelijk gesloten moet worden tenzij de 42 verpleeghuisplaatsen daar een plek zouden vinden. Het project was gepland aan het Burgemeester Bogmanplein. de bedoeling was dat niet alleen Vivre maar ook Pergamijn en sgl er gebruik van zouden maken. Maar de laatste twee participanten moesten uiteindelijk afzien van het project. Vivre wilde aanvankelijk alleen verdergaan, maar heeft uiteindelijk besloten er ook mee te stoppen. tegen de plannen bestond verzet van omwonenden. Maar de bezwaren die door omwonenden tegen het plan waren ingediend zijn door de Raad van state ongegrond verklaard.

6 6 vitaal Ontwikkelboog: zo kom je nog eens op n idee Procesmanager Gabby Schuttenbelt met bewoner dhr. Rings Gonny Orta en Nicole Thewissen "Het voordeel van de ontwikkelboog is dat de medewerker zelf op zoek gaat naar oplossingen. Het brengt je op nieuwe ideeën. Het geeft je een duwtje in de rug om je verder te ontwikkelen." Een ontwikkelboog? Ja, een ontwikkelboog. Een soort zak van Sinterklaas, vol ideeën, producten en instrumenten voor mensen van Vivre die het heft in eigen handen nemen als het gaat om hun toekomst. Het is het nieuwste wapen van Vivre in de langlopende campagne om medewerkers met plezier hun werk te laten doen. N icole thewissen is sinds kort afdelingsmanager in Grubbeveld. ik kom vaak medewerkers tegen die met vragen lopen. dat kan van alles zijn. de één wil eindelijk eens stoppen met roken. de ander wil meer aan sport gaan doen. een derde wil wel eens wat anders doen binnen Vivre. en een vierde vraagt hoe ze sollicitatiebrieven moet schrijven. in al die gevallen raad ik ze aan op intranet de ontwikkelboog te bekijken. ontwikkelboog de ontwikkelboog - zo leert intranet - is een cirkel opgebouwd uit zes delen en daarbinnen weer tal van losse partjes. Het zijn allemaal handvatten om je verder te brengen, verder weg van problemen, verder op weg naar meer ontwikkeling. en uiteindelijk ook naar meer plezier in het werk binnen of buiten Vivre. die zes delen hebben betrekking op zes onderwerpen. zo wijst het deel werkomstandigheden onder meer naar nadere informatie over aangepast werk, flexibel roosteren en omgang met agressie. Maar ook naar de bedrijfsfysiotherapeut en de bedrijfsarts. andere delen geven toegang tot de balans tussen werk en privé, vitaal en gezond, samenwerken, opleiding en loopbaan en uitdagingen. Met telkens weer tal van doorverwijzingen. Zelf op zoek terug naar Nicole thewissen. Het voordeel van de ontwikkelboog is dat de medewerker zelf op zoek gaat naar oplossingen. Het brengt je op nieuwe ideeën. Het geeft je een duwtje in de rug om je verder te ontwikkelen. Meestal komen medewerkers na een week rondkijken op de vele mogelijkheden van de ontwikkelboog bij mij langs. we kijken dan wat ik voor hen kan betekenen. als afdelingsmanager vind ik het zelf ook belangrijk dat mijn medewerkers enthousiast, vitaal en gezond zijn en blijven. de medewerkers zijn de belangrijkste bouwstenen van de organisatie en daarom draag ik graag mijn steentje bij aan het helpen bij de (ontwikkel)richtingen van de medewerker. ze is zeer te spreken over de Boog. Je krijgt zo een goed beeld van de vele mogelijkheden die Vivre je biedt om je te ontwikkelen. en ik merk dat mensen daarmee verder komen.

7 vitaal 7 Gonny Orta: Ik wil heel graag bij Vivre blijven werken Gonny orta (41) werkt reeds 13 jaar met veel plezier in Grubbeveld als verzorgende. Gonny heeft rugklachten, maar doet er alles aan om binnen Vivre te blijven werken. De ontwikkelboog bood perspectief. Gonny orta: ik heb al verschillende keren last gehad van rugklachten. toch wil ik graag aan het werk blijven, ik vind het vervelend als ik door mijn rugklachten genoodzaakt ben thuis te blijven. dat wil ik liever niet en daarom doe ik er alles aan om ondanks mijn rugklachten toch vitaal en fit te blijven. ik werk graag voor oudere mensen die hulp nodig hebben. de ontwikkelboog en daarna het gesprek met haar afdelingsmanager Nicole thewissen hielpen haar hierbij op weg. en ze denkt na over een opleiding als ergocoach. dat is heel zinnig werk en daar leer ik ook hoe ik zelf de rugklachten onder controle kan houden. dat is meegenomen voor alle partijen, de kennis die ik in deze training opdoe, draag ik over in het werkveld naar mijn collega s en ik kan deze kennis dan op mijzelf toepassen. ook in het verleden hebben verzorgenden wel eens last gehad van lichamelijke klachten. en ook zonder ontwikkelboog bood Vivre hen toen al via de re-integratieprojecten nieuwe kansen elders in de organisatie. Maar het verschil is dat je nu met een paar muisklikken een beter overzicht hebt van de vele mogelijkheden binnen en buiten de organisatie en zelf mee kunt zoeken naar een oplossing die bij je past, zegt Nicole thewissen. Bedrijfsfitness Lunchwandelen Mindfulness training Aanschaf fiets Gesprek manager Fysieke hulp Stoppen met roken Advies alcoholgebruik Dieetadvies Mentorschap Loopbaanadvies Sollicitatietips Ontwikkelgesprek Assertiviteitstraining Gesprek met HR opleidingen en loopbaan uitdagingen Ontwikkelboog Versie 1.0 samenwerken Ik ben medewerker en wil mij ontwikkelen werkomstandigheden vitaal en gezond Bedrijfsfysiotherapeut Aangepast werk Werkplekonderzoek Advies hulpmiddelen Flexibel roosteren Contact bedrijfsarts Omgang met agressie Verzuimadvies Loopbaantest Contact psycholoog Bespreken werkdruk Ontspanningscommissie Vertrouwenspersoon Sporten op de werkvloer Verlof werk-privé balans

8 8 vitaal De dienst HR biedt sinds enige tijd elke maand een workshop of andere activiteit aan die kan bijdragen aan de vitaliteit van de medewerkers. De Vitaliteitsagenda Vitaliteits Y vonne stallinga, de projectleider van de zogenoemde Vitaliteitsagenda, legt uit waarom dat gebeurt: Voor een organisatie als Vivre is het belangrijk dat medewerkers op een goede en fijne manier hun werk kunnen doen. eén van de factoren die daarbij van belang is, is dat je lichamelijk en geestelijk een goede conditie hebt. de workshops geven je tips om je conditie te verbeteren. De komende maanden zijn drie workshops in de aanbieding: gekregen bij de introductie van de ontwikkelboog en doe gemakkelijke kleding aan. start: 18 maart 2013 van tot maximaal uur, Polvertorenflat. inschrijven via het FsM: Gerdi Winckelmolen 1) Workshop over de overgang Kitty Peeters is overgangsconsulente en heeft een ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van vrouwen vóór en tijdens de overgang. tijdens de workshop geeft ze inzicht in de oorzaken, de symptomen, de klachten, hoe je ermee kunt omgaan en wat je eraan kunt doen. deze workshop is zinvol voor vrouwen vanaf 40 jaar. start: 21 januari 2013 van tot maximaal uur, Polvertorenflat. inschrijven via het FsM: ) Workshop: Het Proteïnedieet een interactieve bijeenkomst die in het teken staat van het proteïnedieet. silvia otten, diëtiste van Groenekruisdomicura geeft inzicht in de werking ervan. Je kunt proeven van verschillende shakes en vragen stellen aan ervaringsdeskundigen. onder de deelnemers worden drie kookboeken verloot. als je belangstelling hebt om dit dieet te volgen, kun je je inschrijven en ontvang je 40,- korting. zelf betaal je 398,-. er wordt nog bekeken of Vivre een financiële bijdrage kan leveren. start: 25 februari 2013 van tot maximaal uur, Polvertorenflat. inschrijven via het FsM: ) Workshop: Wandelen en hardlopen Hardlopen doe je niet zonder een goede voorbereiding. dit geldt echter ook voor wandelen. Ronald Harmsen, een ervaren trainer van loopgroepen en eigenaar van hardloopschool JustGoo, vertelt ons wat hardlopen of wandelen met je doet, wat het oplevert en welke voorbereidingen je moet treffen. samen met Jan smeets van Loperscompany geeft hij informatie over wandel- en hardloopschoenen en kleding. er is tevens informatie beschikbaar over wandel- en hardloopcursussen. er wordt nog bekeken of Vivre een financiële bijdrage kan leveren. als je komt, neem dan je fitband mee die je hebt Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb eigenlijk is Gerdi winckelmolen een voorloper. in februari 2013 wordt in het kader van de Vitaliteitsagenda een workshop gegeven over afvallen met het proteïnedieet. Gerdi, die activiteitenbegeleidster is in de Bron, heeft twaalf weken lang het dieet gevolgd, met begeleiding van een diëtiste van Groenekruisdomicura. Waarom deed je het? Gerdi winckelmolen: ik vond dat ik te zwaar was en ik zocht al lang naar een kuur die effect had en niet al te ingewikkeld is om te doen. ik zit in de ondernemingsraad en in het kader van de fusie met Groenekruisdomicura (Gkd) praat je natuurlijk ook met je nieuwe collega s. zo kwam ik in gesprek met de manager van de diëtisten van Gkd. die vertelde dat Gkd goede ervaringen had met het proteïnedieet. de organisatie bood al langer aan medewerkers en klanten de mogelijkheid zo n kuur te volgen onder begeleiding van diëtisten. Bovendien biedt Gkd trainingen aan waarin je bewust wordt van een beter eetpatroon. een soort nabehandeling, zodat je niet het risico loopt dat de kilo s er na afloop weer even snel bijkomen. dat alles sprak mij wel aan. en ik besloot gebruik te maken van de cursus. en nu na twaalf weken lijnen is er tien kilo af. dat is een mooi resultaat en ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. ik voel me een stuk beter, vitaler".

9 vitaal 9 agenda Wat heeft Vivre ermee te maken? "al voor ik begon, dacht ik: die cursus past ook goed in de Vitaliteitsagenda die Vivre begonnen is. Het past ook goed bij de groeiende samenwerking tussen Vivre en Gkd. dat vond Yvonne stallinga, de vrouw achter de agenda, ook. en daarom start ook Vivre in februari met een workshop gekoppeld aan een cursus." Vertel eens wat over de kuur Het draait dus om proteïne, eiwitten in poedervorm. in plaats van een ontbijt en een lunch drink je yoghurt met daarin de proteïne. tussendoor mag je drie stuks fruit eten en de hoofdmaaltijd kun je met je huisgenoten gebruiken. alleen moet je van alles wat minder nemen, minder aardappels, mager vlees, maar wel véél groente. Het voordeel van dit dieet is dat je geen ingewikkelde toeren hoeft uit te halen. dat vond ik wel prettig. Het viel natuurlijk niet mee dat je de vlaai en het gebak moest afslaan. Maar ook daar wen je aan, al heb ik een enkele keer de verleiding niet kunnen weerstaan." Wat vonden je collega s ervan? Niet iedereen wist ervan. Maar de directe collega s natuurlijk wel. ze leefden ook mee en ze zagen ook dat ik kilo s kwijt raakte." Moest je alles zelf betalen? Ja, en dat was best veel. Voor de potten proteïne en de begeleiding van de diëtistes moest ik 316,- betalen. ik kan me voorstellen dat het hoge bedrag deelnemers afschrikt. Maar ikzelf heb de keuze gemaakt het toch te doen. Het was het me waard. Sinterklaas in de Kazematten D e jaarlijkse sinterklaasviering, georganiseerd door de ontspanningscommissie Vivre (ocv), weerstaat alle stormen van de tijd. en zo kwamen ook dit jaar op zondagmiddag 25 november ongeveer 75 kinderen, vergezeld door hun ouders, vol verwachting naar de Polvertoren. daar waren al enkele zwarte pieten, maar sinterklaas was in geen velden of wegen te bekennen. dus gingen de kinderen in kleine groepjes naar hem op zoek, onder leiding van een aantal wegwijspieten. die bracht hen naar de Kazematten, het ondergrondse gemetselde gangenstelsel onder historisch Maastricht. Halverwege ontdekten ze tot hun verrassing sinterklaas, omringd door een aantal zwarte pieten. de sint sprak uiteraard de kinderen toe en daarbij vertelde hij ook iets over de historie van de Kazematten. daarna trokken de kinderen verder door de onderaardse gangen en uiteindelijk kwamen ze in Lenculenhof terecht. daar was een heuse 'Pietendisco' georganiseerd. er werd flink gedanst! Bovendien kreeg ieder kind een smulbox gevuld met frietjes en snacks en natuurlijk een leuk cadeautje. En nu? ik heb besloten om nog een poosje door te gaan. ik wil nog zeker vijf kilo eraf. daar moet ik nog met de diëtiste over praten. Maar ook nu al ben ik heel tevreden. Het is een eenvoudige kuur zonder tierelantijnen en het belangrijkste is: het levert resultaat op."

10 10 vitaal Puur genieten tijdens de Week van de Ouderen Blije gezichten, gezellige muziek, lekkere hapjes en tal van activiteiten: de Week van de Ouderen was dit jaar een groot succes. Alle Vivrelocaties hadden weer hun uiterste best gedaan om bewoners en bezoekers een onvergetelijke week te bezorgen. Elke dag was er wel iets leuks te beleven; van gezellige muziekmiddagen met optredens van onder andere Pierre Cnoops, het Meerssens Mannenkoor en Hub Colen, tot een echt Oktoberfeest met een bierproeverij en Frankfurter worst. Nog niet eerder waren er zo veel verschillende activiteiten georganiseerd. Een groot compliment voor alle medewerkers en vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen. in verzorgingshuis Beukeloord werd iedereen getrakteerd op een bierproeverij. de speciaalbiertjes uit de regio waren favoriet. ook bij deze dames.

11 vitaal 1 t/m 8 oktober Week van de ouderen* Zondag 30 september Lenculenhof: Openingsfeest WVDO met een barbecue en tombola Maandag 1 oktober Beukeloord: Molenhof: La Valence: Hagerpoort: de Mins: uur: Meerssens Mannenkoor Magisch Molenhof met een goochelaar, een buikdanseres en een troubadour Feel Good Day gericht op gezondheid en uiterlijke verzorging uur: Der Hossa Prinz uur: Gezellige bierproeverij met bijbehorende snacks zoals Frankfurter Wurst in het restaurant. Dinsdag 2 oktober Grubbeveld: Koepelhof: De Bron: de Mins: Limburgse middag: Troubadour Jos Meesen Een dag met een lach: met optredens van Pierre Cnoops en Hub Colen Limburgse middag met Gaston, de zingende kapper uur: Peter de Muziekman treedt op in het restaurant, vele Deutsche Schlagers en verzoeknummers Appelgaard: Muziekfestijn De Wilgenhof: Muziekmiddag met Con Gerards Croonenhoff: De Bron: Beukeloord: De 7 Bronnen: 12 01/08-10 Donderdag 4 oktober Hondendemonstratie Werelddierendag Bierproeverij met muziek uur: das Oktoberfest GRATISE ENTRE 12 01/08-10 Woensdag 3 oktober GRATISE ENTRE Vrijdag 5 oktober De Wilgenhof: Ik houd van Holland -show: diverse optredens met muziek en magie de Mins: uur: film Die grosse Deutsche Hitparade mit Dieter Thomass in het restaurant met Duitse hapjes, bier en wijn. Klevarie: DJ Meachel Belfort en enkele artiesten vanaf uur. Zaterdag 6 oktober Croonenhoff: Middagmatinée met duo Whoppa Zondag 7 oktober Klevarie: Najaarsmarkt vanaf uur * A0_vivre_WVDO_2012_final.indd :28 in verpleeghuis de Mins kwam wethouder willems, onder andere verantwoordelijk voor het ouderenbeleid in de gemeente Maastricht, op bezoek en stak meteen de handen uit de mouwen. in het restaurant serveerde hij smakelijke hapjes aan de bewoners en bezoekers. een diskjockey draaide in Beukeloord grammofoonplaten uit de jaren 50 en 60, waarbij natuurlijk een aantal verzoeknummers niet mocht ontbreken. 11

12 12 vitaal "U woont nu hier" een e-learning programma voor medewerkers Procesmanager Gabby Schuttenbelt met bewoner dhr. Rings "Wij moeten kijken naar wat mensen gewend zijn in plaats van naar wat wij vinden wat gezond voor hen is." Gerke de Boer in gesprek met een aantal medewerkers van La Valence. In het kader van de permanente bijscholing verzorgt Gerke de Boer (59) sinds september vorig jaar op vier locaties van Vivre zijn cursus U woont nu hier. Kenmerkend voor zijn aanpak is dat de computer daarbij een belangrijke plaats inneemt en het taalgebruik is afgestemd op het niveau van de medewerkers. Een gesprek met de man die begon als verpleegkundige en nu vooral actief is als trainer in het hele land. G erke de Boer is een Fries en misschien daarom wel een man van duidelijke uitspraken. de zorgsector waarin ik werk is een heel complexe sector, die volop in beweging is. Maar tegelijk ervaren medewerkers ook dat het een moeizaam proces is. Het is niet zo eenvoudig het klassieke zorgproces om te buigen tot een proces waarin de cliënt echt centraal staat. Vreemd Hij geeft een voorbeeld: als er nieuwe mensen binnenkomen, volgt meestal een observatieperiode. Verpleging, fysiotherapeuten en artsen proberen dan een beeld te krijgen van de cliënt. Maar mijn ervaring is dat ze minder geïnteresseerd zijn in wat de man of vrouw die ze onderzoeken zélf wil. dat vind ik vreemd. want die mensen willen zelf ook wat en dat zou toch het belangrijkste moeten zijn. ik wil dat de beoordelaars kijken naar wie iemand is in plaats van wat hij mankeert. Hij benoemt die vertrouwde aanpak het medisch model. en zijn aanpak is erop gericht dat patroon echt te doorbreken. in de traditionele aanpak hebben verzorgenden vooral aandacht voor ziekte, behandeling en zorg. Maar wij moeten op een heel andere manier naar onze cliënten kijken. we moeten veel meer aandacht hebben voor hun welzijn en de manier waarop ze willen wonen. Gehecht Hoe dan? Gerke de Boer: wij moeten kijken naar wat mensen gewend zijn in plaats van naar wat wij vinden wat gezond voor hen is. als je aan oude mensen vraagt wat ze willen, is doorgaan met wat ze tot dusver gewend en gewoon zijn, het belangrijkste. dat is een universele trek bij oudere mensen niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. Mensen zijn daar het meest aan gehecht. Natuurlijk is hun gezondheid ook belangrijk. Maar oude mensen verstaan daar vaak iets anders onder dan artsen en verpleegkundigen. Bij hen staat zo veel mogelijk doorgaan met hun vertrouwde leven op de eerste plaats.

13 vitaal 13 dat geldt ook voor hun verblijf in een verpleeghuis. wij vragen meestal aan nieuw opgenomen bewoners dat ze afstand nemen van hun alledaagse gewoonten waar men zo aan verknocht is. dat ze zich onthechten. Het zou precies andersom moeten. Mensen moeten zich daar op de eerste plaats thuis voelen, ze moeten zoveel mogelijk door kunnen gaan met hun gewone leven. Bewoners moeten zelf het ritme van hun dag kunnen bepalen, samen met de verzorgenden. daarom is kleinschalig wonen ook een betere aanpak dan het traditionele verpleeghuismodel. Heel praktisch zegt hij: als je echt iets wil veranderen in de zorg, moet je niet zozeer afspreken wat je in wilt voeren, maar wat je gaat afschaffen. zo breek je het oude model af. Computer de cursus van Gerke de Boer is anders dan anders. Het is in vaktermen een e-learningprogramma. Lessen via de computer dus. Maar ik weet ook dat de meeste verzorgenden het niet zo hebben op die computer. ze zijn daar niet in thuis. Mijn cursus vraagt geen uitgebreide kennis van de computer en staat niet vol met vaktermen. al het lesmateriaal is van te voren gekeurd door een team verpleegkundigen en schoonmaakmedewerkers. zij halen alle ingewikkelde woorden en zinnen eruit. wat overblijft, is een tekst die de doorsnee-cursist aankan. de cursus bestaat uit zeven onderdelen die het hele werkveld omvatten. daarin komen zaken aan de orde als dementie, normen en waarden, wat is eigenlijk verzorgen, wat betekent wonen, het medische model, de rol van de familie en wettelijke regelingen. Bij elk blok horen vragen en opdrachten. die worden besproken en beoordeeld door de eigen medewerkers van Vivre. ik ga ervan uit dat die deskundig en gemotiveerd genoeg zijn om dergelijke zaken te beoordelen. Natuurlijk hou ik wel zelf een vinger aan de pols. dat gebeurt in de tussentijdse evaluaties en uiteindelijk bij de slotevaluatie. Verplegen is een vak Hij maakt zich wel eens kwaad over gemakkelijke opmerkingen over de verpleging. de buitenwereld denkt dat je iedereen in kunt zetten in de ouderenzorg. dat is onzin. Lang niet iedereen kan het. de zorg voor oude en kwetsbare mensen is een ongelofelijk ingewikkeld vak. dat maakt het ook zo moeilijk daar echte veranderingen in door te voeren. ik ken het oude model uit eigen ervaring. en ik weet dat ook toen mensen er met hart en ziel gewerkt hebben. Maar de tijd is veranderd en dus moet ook de aanpak anders worden. de verpleging waarin de cliënt tamelijk passief onderging wat hem aangeboden werd, moet omgebogen worden in een model waarin bewoners een veel meer actieve rol krijgen. onze rol als verzorgenden is de bewoners te ondersteunen in het zelfstandig wonen. Hebt u al een beeld van Vivre? Gerke de Boer: ik werk in La Valence, croonenhoff, de Bron en Koepelhof. wat mij daar is opgevallen, is dat het management erg gedreven is. ze weten goed waar ze mee bezig zijn en richten zich sterk op het bevorderen van de nieuwe aanpak. ik verwacht dat de cursisten door deze cursus daarin mee gaan. de Boer heeft de afgelopen jaren al een groot aantal cursussen gegeven en heeft dus een goed beeld van de situatie in de verschillende delen van het land. Hij waagt zich niet aan een rapportcijfer voor Vivre. ik zie bij Vivre wat ik ook elders zie. Men is bezig met het proces waarin het traditionele medische model omgezet wordt in het woonmodel. dat gaat niet van vandaag op morgen. de echte omslag is nog niet gemaakt. de meeste zorgcentra en verpleeghuizen zijn nog steeds meer een werkplek voor professionals dan een woonplek voor cliënten. Maar ik ben ervan overtuigd dat over een aantal jaren het woonmodel de overhand zal krijgen.

14 14 vitaal 't bloemetje voor een echte lieverd!??????? Leen Dielis S ervé cap is inmiddels een jaar werkzaam als huismeester in Lenculenhof. Volgens de medewerkers en bewoners is hij al niet meer weg te denken op deze locatie. Het is een echte lieverd! ; zegt bewoonster mevrouw Vanderbroeck. en daarom kreeg hij uit haar handen, namens alle bewoners en medewerkers, t bloemetje. servé: Hier is t super. ik heb een goed contact met iedereen. inmiddels heb ik op diverse plekken binnen Vivre gewerkt; en heb t overal naar m n zin gehad. in Lenculenhof vind ik t erg gemoedelijk. Naast mijn reguliere werk besteed ik veel aandacht aan de bewoners. ik help ze vaker en maak een praatje. Locatiemanager Harry Heykens: servé vervult zijn functie als huismeester prima. Hij is zogezegd de smeerolie van de locatie. Binnen zijn werkuren ziet hij altijd mogelijkheden om iets extra s te doen. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor zijn collega s. servé: ik geef altijd duidelijk aan wanneer ik tijd heb. samen komen we er altijd uit. en af en toe knijp ik een oogje dicht ; zegt hij lachend. Wil jij ook een collega, cliënt of vrijwilliger een hart onder de riem steken of in het zonnetje zetten? Geef hem of haar dan op voor 't bloemetje. Stuur een naar: D e Herstelkliniek, waarin azm-herstelzorg en Vivre hun revalidatieactiviteiten zouden bundelen, komt niet op het Klevarieterrein. azm-herstelzorg vertrekt over drie jaar naar nieuwbouw in de directe omgeving van het ziekenhuis. Directeur Leen Dielis van azm-herstelzorg legt uit. Leen dielis: toen wij bijna vijf jaar geleden vanuit Huize Blankenberg naar de vierde verdieping van Klevarie kwamen, was het de bedoeling dat wij samen met Vivre op termijn een nieuwe herstelkliniek zouden starten op het Klevarieterrein. we hebben daar ook samen plannen voor ontwikkeld. en als er niets tussen gekomen zou zijn, zou die kliniek er nu waarschijnlijk ook staan. Maar er trad vertraging op. Het duurde lang voordat het bestemmingsplan werd vastgesteld onder meer doordat omwonenden bezwaar maakten tegen de bouwplannen. en wat nog belangrijker was: de economische crisis veroorzaakte verschuivingen. niet haalbaar een jaar geleden werd duidelijk dat de oorspronkelijke plannen voor Vivre niet langer haalbaar waren. de bedoeling was dat Vivre de herstelkliniek zou bouwen en Herstelzorg er als huurder gebruik van zou maken. Vorig jaar september gaf Vivre duidelijk aan dat zij het, gezien de situatie op de vastgoedmarkt, niet verantwoord vond de kliniek te bouwen. azm-herstelzorg kon dat op eigen houtje ook niet en vroeg steun van het azm. de Raad van Bestuur van het ziekenhuis aarzelde: zij wilde de herstelkliniek wel bouwen, maar niet op het Klevarieterrein. ze beschikte in de omgeving van het ziekenhuis over voldoende bouwgrond en stelde voor de herstelkliniek onder te brengen in een gebouw met andere gebruikers op het azm terrein. in het voorjaar viel de beslissing. de nieuwe kliniek zal ondergebracht worden in het ambitieuze uitbreidingsplan van het azm.

15 vitaal 15 Herstelkliniek niet op Klevarie Geen eigen gebouw Leen dielis: wij worden gehuisvest op twee verdiepingen in het gebouw van Living Lab Limburg. dat gebouw moet over drie jaar klaar zijn en wordt gesitueerd naast het Ronald Mcdonaldhuis. op die twee verdiepingen komen tachtig eenpersoonskamers en tien tweepersoonskamers. Plus uiteraard voldoende ruimte voor revalidatie, staf en medewerkers. Voordeel van de nieuwe locatie is dat het gemakkelijk bereikbaar is en dat het dicht bij het ziekenhuis ligt, zodat de patiëntenlogistiek eenvoudiger wordt. ook zullen we daar behandelruimtes gaan delen met andere huurders van het gebouw. Nadeel is dat het geen eigen gebouw zal zijn met een eigen uitstraling. de overgang vanuit het ziekenhuis naar de herstelkliniek is dan voor patiënten mogelijk minder goed duidelijk. Vindt u het jammer dat de oorspronkelijke plannen niet konden doorgaan? Leen dielis: Ja, ik vind het jammer dat het niet door is gegaan en ook dat het allemaal zo lang duurt. de interim situatie waarin we nu zitten is weliswaar een stuk beter dan op Blankenberg, maar ideaal is het hier natuurlijk niet. Maar ik begrijp goed waarom Vivre het gebouw niet zelf wilde bouwen. de economische crisis is een feit, en investeren in zorgvastgoed is geen sinecure, daar moet je als verantwoordelijke zorgonderneming rekening mee houden. Betekent het vertrek van de Herstelkliniek het einde van de relatie met Vivre? Nee absoluut niet. wij blijven met Vivre samenwerken. Vivre-afdeling naar Herstelzorg Dat legt ze uit: Vivre is gespecialiseerd in de revalidatie van mensen die een beroerte hebben gehad. ze hebben daar een eigen afdeling voor en hebben daarvoor veel deskundigheid in huis. in goed overleg hebben we besloten dat die eigen afdeling voor een deel wordt toegevoegd aan azm-herstelzorg. Vanaf 1 december is die afdeling van dertig bedden gesplitst. zestien bedden worden bezet door mensen met een hersenletsel die revalideren, veertien bedden door mensen die uitbehandeld zijn. dat zijn dus mensen die eigenlijk naar een verpleeghuis moeten. die veertien bedden blijven bij Vivre. de overige zestien gaan naar Herstelzorg. en wat belangrijker is: wij hebben een langdurige samenwerkingsovereenkomst getekend met Vivre, waardoor de artsen, psychologen en paramedici die er nu werken voor de cva doelgroep, dat ook blijven doen. dat betekent dat wij ook na de verhuizing een nauwe "Dat betekent dat wij ook na de verhuizing een nauwe samenwerking blijven houden met Vivre. samenwerking blijven houden met Vivre. en trouwens: Herstelzorg en Vivre werken nog steeds samen in de keten geriatrische revalidatie. ook na de overheveling van de revalidatieafdeling blijft Vivre daarin een belangrijke partner, door het feit dat zij verpleeghuizen in haar pakket heeft. Concentratie Waarom gaat de revalidatieafdeling naar Herstelzorg? "daar zijn twee redenen voor: op de eerste plaats zijn de verzekeraars, die een belangrijke stem hebben in de gezondheidszorg, voorstander van concentratie van de revalidatieafdelingen. een kleine zelfstandige afdeling van zestien bedden heeft niet hun voorkeur. op de tweede plaats wordt de revalidatiezorg vanaf volgend jaar uit de awbz getild en valt voortaan onder de zorgverzekeringswet. dat gaat gepaard met een groot aantal andere regels en afspraken, zoals de dbc registratie. dat zou dus ook gelden voor de kleine afdeling van Vivre. daarom is het efficiënter de afdeling onder te brengen in een organisatie die in zijn geheel volgens de nieuwe regels gaat werken. Verhoudingen in het gesprek wordt duidelijk hoe de verhoudingen liggen: azm-herstelzorg heeft op dit moment 70 bedden. de revalidatieafdeling van Vivre telt er 16. Vivre is dus op het vlak van geriatrische revalidatie een kleine speler. Maar het is wel een waardevolle speler, omdat zij beschikt over de deskundigheid van hersenletsel, die azm-herstelzorg niet heeft. door de samenvoeging ontstaat een sterker geheel. Leen dielis hecht eraan te zeggen dat zij ook in het verleden goed en plezierig heeft samengewerkt met Vivre. die samenwerking wordt alleen maar sterker nu wij ook verantwoordelijk worden voor het Vivre-deel. en die samenwerking blijft, ook als wij over drie jaar verhuizen. Gebouwen werken immers niet samen, dat doen mensen."

16 16 vitaal Facilitaire prijzen uitgereikt Dit jaar hebben Corrie van den Boorn, receptioniste in de Polvertoren, en het facilitair team van De Zeven Bronnen de eerste prijs gewonnen van de jaarlijkse wedstrijd om de beste prestatie op facilitair gebied. eigenlijk hebben we niets bijzonders gedaan, zeggen corrie van den Boorn van de Polvertoren en haar collega s Kees Vallenga en Marlou spee van de zeven Bronnen. we doen ons werk en dat doen we met plezier. en we gaan met onze collega s en de bewoners om zoals we graag zelf behandeld willen worden. Maar zó vanzelfsprekend is het allemaal niet. ze vielen op tussen de vele medewerkers van de facilitaire dienst en werden beloond met een eerste prijs. dat vinden ze heel leuk: we kregen veel enthousiaste reacties van onze collega s. Je voelt je gewaardeerd, zeggen ze alle drie. De Zeven Bronnen Kees Vallenga (52) is huismeester in de zeven Bronnen en Marlou spee (53) is daar restaurantmedewerkster. ze vertegenwoordigen de 25 medewerk(st)ers van de facilitaire dienst van het verpleeghuis. ze winden er geen doekjes om: we hebben een leuk team en we kunnen goed met elkaar opschieten, zegt Marlou spee. dat is alweer niet vanzelfsprekend. Kees Vallenga: Je moet elkaar ook wat gunnen. dan gaat het meteen een stuk beter. Je moet iedereen respecteren zoals hij is. in de loop van de jaren hebben ze ook een eigen aanpak ontwikkeld. we proberen zoveel mogelijk de zaken zelf te regelen. we zullen niet zo snel de leiding van de facilitaire dienst - de zevende verdieping van de Polvertoren - lastig vallen met onze problemen. die zelfredzaamheid en het feit dat ze veel werk maken van gastvrijheid kan wel eens meegewogen hebben bij het behalen van de prijs. doorslaggevend zijn ook de G.a.s.t. meeting en de tevredenheid van bewoners, bezoekers en personeel. dat is overigens niet zo eenvoudig op een locatie die zwaar gerenoveerd wordt, waar ook de bewoners last van hebben. wij proberen die overlast zoveel mogelijk te beperken. Facilitair team De Zeven Bronnen

17 vitaal 17 8 vragen De acht vragen over het leven van Josine Vendrik Wie ben je? Josine Vendrik (36) komt uit een horecafamilie. ze woont samen met Jos in Maastricht. Wat is je functie binnen Vivre? ik ben manager hoteldiensten binnen verpleeghuis de Mins in de Maastrichtse wijk Malberg.?????? Corrie van den Boorn Polvertoren corrie van den Boorn (59) is één van de receptionistes in de centrale hal van de Polvertoren. Voor veel mensen en instanties is ze het eerste gezicht van Vivre. dat ze de eerste prijs gewonnen heeft, vindt ze super. ik doe mijn werk met veel plezier en heb het geluk dat ik met een groep leuke en gezellige mensen mag samenwerken. in een begeleidende brief wordt corrie geprezen o.a. om haar gastvrijheid, vrolijkheid, vriendelijkheid en accuratesse. Nou ja, zo ben ik nu eenmaal, reageert ze nuchter. ze heeft niet de neiging zichzelf een veer op de hoed te steken. ze doet zoals ze is. Vriendelijk, opgewekt en doortastend, met oog voor iedere bezoeker die de Polvertoren binnenloopt. en altijd bereid om haar handen uit de mouwen te steken: Gastvrijheid voorop. wilt u een kop koffie? Hoe lang werk je al bij Vivre? sinds daarvoor heb ik, na een opleiding aan de hotelschool in wageningen, gewerkt in een aantal hotels, zoals Bastionhotels, chateau sint Gerlach en designhotel La Bergère. Bij Vivre heb ik eerst in Klevarie gewerkt op de afdeling waar het patroon voor de Mins uitgetest werd. daarna ben ik sinds juli van vorig jaar meeverhuisd naar locatie de Mins. Wat zijn je dagelijkse bezigheden? de hotelfunctie omvat heel wat zaken. Niet alleen de maaltijden en de verzorging daarvan, maar ook de schoonmaak van het gebouw. ik ontvang ook de nieuwe bewoners en onderhoud de contacten met de familie. Verder ben ik verantwoordelijk voor de bewonersassistenten en het entertainment binnen de locatie. Het is heel afwisselend werk waar ik nog lang niet op uitgekeken ben. Je zou kunnen zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat niet tot de zorg behoort. Het is natuurlijk een heel andere doelgroep dan mijn werk in de hotels. Maar het doel is hetzelfde: je wilt dat de gasten tevreden zijn over wat hun aangeboden wordt. Het eten moet lekker zijn, de sfeer aangenaam. eigenlijk hoop je dat de bewoners door de omgeving en sfeer af en toe vergeten dat ze ziek zijn. Wat doe je graag in je vrije tijd? ik lees veel en kook graag. trek er ook graag op uit met vriendinnen. en ga ook graag naar voetbalwedstrijden, samen met Jos. Vooral de sfeer in de duitse stadions trekt ons aan. Wat is het mooiste moment in je leven? ach, er zijn veel mooie momenten in het leven. ik zou geen keuze kunnen maken wat nu uitgerekend het mooiste was. zo zit ik niet in elkaar. Wat zou je graag nog eens doen in je leven? Geen idee. ik ben iemand die niet te lang wacht als er iets aantrekkelijks op mijn weg komt. dan doe ik het. dat heb ik altijd gedaan. ik wil geen spijt hebben, omdat ik sommige dingen niet heb gedaan. Wat is je lijfspreuk? ik heb er twee: Kijk naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen. daar kom je heel ver mee. en de tweede: wat ik vandaag doe, is belangrijk, want ik geef er een dag van mijn leven voor.

18 18 vitaal IN DE STEIGERS De bouwprojecten De Zeven Bronnen de nieuwbouw en de verbouwing van het verpleeghuis de zeven Bronnen verloopt naar wens. Binnenkort wordt het hoogste punt van de nieuwbouw van de 32 appartementen voor somatische bewoners bereikt. Naar verwachting zal de nieuwbouw in april worden opgeleverd. Momenteel wordt druk gewerkt aan de plannen voor de renovatie van de zes bestaande paviljoens en het restaurantgedeelte en overige algemene ruimten. de renovatie wordt aansluitend aan de nieuwbouw gerealiseerd en zal anderhalf jaar in beslag nemen. Gestart wordt met het restaurantdeel. Met de totale herstructurering is een investeringsbedrag gemoeid van ,-. Klein Gulpen ook de bouw in Gulpen, zowel het verpleeghuis van Vivre met 54 appartementen als de 21 woningen die Maasvallei bouwt, vordert gestaag. oplevering wordt verwacht in april. de ingebruikname zal iets later zijn, zodat het gebouw kan worden ingericht en gereed gemaakt voor bewoning. er komen 41 appartementen voor somatische cliënten en 13 voor psychogeriatrische cliënten. Borgharen Met de bouw van het kleine verpleeghuis aan de Bovenstraat te Borgharen, wordt omstreeks februari 2013 gestart. de bouwtijd is circa één jaar. Momenteel worden de bouwplannen en de bouwkosten op elkaar afgestemd. Naast de 21 verpleegappartementen voor somatische cliënten komen er ook 9 verpleegappartementen voor psychogeriatrische cliënten. daarnaast voorziet het gebouw in 9 zelfstandige wooneenheden met een vrij indeelbare plattegrond, die volledig zijn ingericht voor de zorg. Voor alle drie de bovenstaande projecten geldt dat met het ontwerp (met name van de appartementen voor somatische cliënten) is voortgeborduurd op de ervaringen die in de Mins zijn opgedaan. De Wilgenhof aan het bestaande verzorgingshuis in Bunde is een vleugel gebouwd. daar komen appartementen voor 20 psychogeriatrische cliënten. de appartementen zijn zo nodig ook geschikt voor somatische cliënten. Vivre huurt de accommodatie van wonen Meerssen en zal na de bouwkundige oplevering zelf zorgdragen voor afwerking, zodat in februari de cliënten er hun intrek kunnen nemen. er wordt nog nagedacht om ook het entreegebied van de wilgenhof aan te passen.

19 vitaal 19 Molenhof verdwijnt over drie jaar Vivre neemt afscheid van zorgcentrum Molenhof. Het complex in de Sint Pieterstraat wordt verkocht. De koper moet het pand nog drie jaar beschikbaar stellen aan de huidige bewoners. Op de plek van Molenhof komen straks waarschijnlijk woningen. Het centrum werd gebouwd in 1972 en de laatste renovatie dateert van Het complex voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. de Raad van Bestuur heeft drie mogelijkheden onderzocht: renovatie, sloop en nieuwbouw op dezelfde plek of verkoop van Molenhof en nieuwbouw op een andere plek. uiteindelijk is gekozen voor de laatste optie. Bij die keuze heeft ook een rol gespeeld dat de door de overheid gewenste reductie van het aantal verzorgingshuisplaatsen wordt bevorderd. Het plan ligt op dit moment nog ter advisering bij de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. Het nieuwe gebouw komt op het terrein van het huidige Klevarie, op de plaats van de geplande Herstelkliniek. die kliniek wordt nu gesitueerd in het uitbreidingsplan van het azm (zie pagina 14-15). de bouwtijd van het nieuwe complex op het terrein van Klevarie bedraagt ongeveer anderhalf jaar. Gespreid de nieuwbouw is bestemd voor de 55 bewoners van de verpleeghuisafdeling. de 64 bewoners van het verzorgingshuis krijgen de komende tijd een plaats aangeboden in andere locaties van Vivre. de 32 verzorgingshuisbewoners met aanvullende zorg psychiatrie verhuizen in de toekomst naar verpleeghuis Grubbeveld. Afdelingen de Raad van Bestuur van Vivre meent dat de huidige staat van Molenhof niet meer voldoet aan de eisen. Met name de situatie op de woonafdelingen laat te wensen over. Renovatie van het bestaande gebouw is wel mogelijk, maar de beperkingen van het huidige gebouw blijven bestaan. tijdens de renovatie kan een deel van het gebouw niet worden gebruikt en moeten bewoners elders worden ondergebracht. Nieuwbouw op de bestaande locatie is wel overwogen, maar ook hier doet zich het probleem voor dat er minimaal twee jaar een tijdelijke huisvesting gevonden moet worden voor de bewoners. Bovendien wegen de sloopkosten mee. Bij nieuwbouw op een nieuwe locatie vallen die sloopkosten weg. Bovendien doet zich de mogelijkheid voor van een geschikt bouwterrein in de nabije omgeving. Herstelkliniek de Raad van Bestuur verwacht dat er relatief snel gebouwd kan worden. de plannen voor de herstelkliniek kunnen ook worden gebruikt voor het nieuwe verpleeghuis. ook belangrijke onderdelen van het ontwerp van het verpleeghuis de Mins kunnen hier worden toegepast. Het ontwerp past bovendien volledig binnen het onlangs vastgestelde bestemmingsplan. Tijd de aankondiging komt vroeg. in bouwtrajecten betekent relatief snel nog altijd vele maanden. de Raad van Bestuur verwacht dat het zo n drie jaar zal duren voordat Molenhof uit gebruik wordt genomen. Het duurt dus nog wel even voordat de effecten van het besluit in Molenhof merkbaar zijn. de tijd die we hebben, kunnen we gebruiken om de zaken goed voor te bereiden. we hebben tijd genoeg om met bewoners en medewerkers te zoeken naar andere woon- en werkplekken. we beseffen dat het voor hen spannend is. Gelukkig hebben we inmiddels de nodige ervaringen met dit soort veranderingen. Bijvoorbeeld bij de overgang van zorgcentrum amby naar het nieuwe Hagerpoort. dat is toen voor de meeste betrokkenen goed verlopen. zorgvuldigheid is een van de belangrijkste dingen die we in dit proces nastreven, zo stelt de Raad van Bestuur.

20 Colofon Het instellingsblad van Vivre verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis verspreid onder medewerkers, cliënten en externe relaties van de onder de stichting ressorterende instellingen. Redactieadres Marc Kentgens, Staffunctionaris Communicatie, tel.: (043) , Postbus 241, 6200 AE Maastricht. RedactieLEDEN Marlies van Bun, Lottie Burgmans, Ber Crouzen, Trudy Dolmans, Carla Janssen, Marc Kentgens, Chantalle Lubbering, Sandra Massierer, Yvonne Stallinga. EINDRedactie Ber Crouzen. Foto's Marc Kentgens. Ontwerp Advance Communications, Geleen. Drukwerkverzorging Profeeling, Beringen (BE). Oplage exemplaren. Tips voor de redactie Heeft u tips of suggesties, stuur deze dan naar het bovenstaand redactieadres.

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel toekomstdromen over bouwprojecten voor senioren in de westelijke mijnstreek Deze krant is een uitgave van Vivantes - www.vivantes.nl - uitgave 1 - augustus 2011 Column Oud worden, maar niet ouder. Nog

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Geitenboerderij De Horst biedt structuur

Geitenboerderij De Horst biedt structuur Geitenboerderij De Horst biedt structuur Thema: Verandering van perspectief DEBUUT NR.1 V O O R J A A R 2008 Inhoud Inhoud T H E M A D E B U U T V O O R J A A R 2008 Pagina 2 Column Rob de Jong Pagina

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er!

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er! De Clingel van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 27 september - oktober 2014 Vandaag heeft waarde Thema De zomer van Het Huis Nebo De duofiets is er! Wie was Floris Arntzenius?

Nadere informatie

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf Magazine Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg Nr. 1 2013-2014 7 We tolereren het niet meer Verzorgers Archipel geven hun grenzen aan Het geheim van Accare20 Naar

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie