VAN jaarwerking AV VAN 17 juni 2014 Roeselare. Hilde Deneyer, algemeen Directeur VAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN jaarwerking 2014. AV VAN 17 juni 2014 Roeselare. Hilde Deneyer, algemeen Directeur VAN hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk."

Transcriptie

1 VAN jaarwerking 2014 AV VAN 17 juni 2014 Roeselare Hilde Deneyer, algemeen Directeur VAN

2 2

3 3

4 Menu 1. Verankeringsproject 2. Andere projecten 3. Themagroepen 4. Communicatie 5. VAN visienota s 6. Stakeholders September : Top met Top APB-VAN-AUP 4

5 1. verankeringsproject 5

6 1.Verankeringsproject Coördinator: Marleen Haems Leden: Laurence Windels, Nico Carpriau, Marie Van de Putte, Laure Geslin, Hilde Deneyer, Marleen Dethier, Marleen Haems Stuurgroep: Jan Bergmans, Thierry De Heyn, Hilde Deneyer, Greet Desrumaux, Luc Hauspie, Jan Herman, Bea Merchiers, Wim Moons, Geert Heungens, Tom Soetens, Dieter Stas + themagroepleden 6

7 1.Verankeringsproject Doelstelling: Beter verankeren van de apotheker in de eerstelijnsgezondheidszorg aan de hand van volgende thema s: medicatieschema, met inbegrip van transmurale communicatie rond medicatie IMV preventie MFO 7

8 1.Verankeringsproject Resultaat Samenwerking tussen àlle BV s Globaal vorderingsplan, globaal communicatieplan medicatieschema, beurtelingse nieuwsbrieven,.niet evident, maar het gaat beter en beter Gedeelde verantwoordelijkheid (in quasi elke BV een verantwoordelijke van een deelproject) Grotere assertiviteit van de beroepsgroep: we gaan gewoon door met medicatieschema! de macht van de grote getallen : apothekers horen er multidisciplinair meer en meer bij Erkenning bij de Vlaamse overheid. 8

9 1.Verankeringsproject Milestones (vooraf: Top 1 en Top 2 hebben vele apothekers en andere stakeholders achter het Verankeringsproject gekregen) De verschillende projecten werden verdeeld over de BV s volgens belangstelling en lokale ervaring. Elk onderwerp kreeg een trekker toegewezen en die heeft een plan voor dit onderwerp gemaakt. Globale coördinator werd aangeduid, stuurgroep voor feedback met het werkveld werd samengesteld Globaal vorderingsplan (met info per BV) is beschikbaar op google-docs het jaar van het medicatieschema -> heeft belangrijke basis gelegd. 9

10 1.Verankeringsproject En nu? Verder gaan heel belangrijk Verslaggeving aan Vlaamse overheid Structureel overleg met VZA Structureel overleg met verpleegkundigen Structureel overleg met de (huis)artsen CNK s meten Elk onderwerp (MS, IMV, MFO en preventie) samen verder uitbouwen 2 juli 2014: stuurgroep komt opnieuw samen visie korte, middellange en lange termijn ontwikkelen: stuurgroep trekt krijtlijnen Top 2015 : van medicatieschema naar medication review (i.s.m. VZA)? 10

11 1.1 Medicatieschema (incl. Transmurale zorg) Coördinatie: Marleen Haems en Marie Vandeputte Doelstelling: met medicatieschema willen we: De apotheker beter verankeren in de eerstelijnsgezondheidszorg als zorgverlener en als begeleider van de patiënt De basis leggen voor betere medicatiebegeleiding van de patiënt in een multidisciplinaire context vanuit het totaalbeeld dat de apotheker kan krijgen over de geneesmiddelen Werken aan een naadloze communicatie van medicatiegegevens bij switch van thuissituatie naar ziekenhuis, woon- en zorgcentrum, en omgekeerd De continuïteit van de behandeling verbeteren 11

12 1.1 Medicatieschema (incl. Transmurale zorg) Milestones Vorming in de BV s i.v.m. medicatieschema Communicatiecampagne medicatieschema communicatiecampagne medicatieschema in de eigen beroepsgroep, bij huisartsen, verpleegkundigen en patiënten mei 2014 publiekscampagne en lancering Medimap Initiatieven in de BV s om medicatieschema en transmurale communicatie op de lokale multidisciplinaire agenda te krijgen: initiatieven t.h.v. de SEL, van het LMN, van ziekenhuizen, van huisartsenkringen, samenwerkingsakkoorden Vlaams-Brabant: het raamakkoord concretiseren via commissies die instaan voor het initiëren en opvolgen van verbeterprojecten Oost-Vlaanderen: communicatiecampagne transmuraal medicatieschema vanuit consortium apothekers-ziekenhuisapothekers West-Vlaanderen: communicatiecampagne medicatieschema grote publiek ( SAR, OCMW, lokale afdelingen van patiëntenorganisaties) Ronde tafel verpleegkundigen: doorbraak? Overname projecten medicatieschema project door de VZA? 12

13 1.1 Medicatieschema (incl. Transmurale zorg) Resultaat Meer dan 5000 patiënten met een medicatieschema in Vlaanderen (2500 einde februari 2014) maand mei 750 nieuwe medicatieschema s (cijfer nog te bevestigen) 3500 x werden de medicatieschema s aangepast 7500 x werd er overleg gepleegd met de huisarts Bereidheid bij verpleegkundige organisaties tot erkenning medicatieschema apotheker en structurele dialoog opgestart Bereidheid in vele HAK s tot erkenning taak apotheker in medicatieschema Bereidheid transmurale communicatie vanuit ziekenhuisapothekers (VZA) + VAN: stroomversnelling Vlaams-Brabant: 1 begeleidingscommissie per ziekenhuis en 1 overkoepelende begeleidingscommissie, met voldoende vertegenwoordiging van officina apothekers. Minstens één verbeterproject over medicatie per ziekenhuis West-Vlaanderen: alle Westvlaamse ZH hebben Transmurale communicatie opgestart met de huisapotheker in hun stappenplan 13

14 1.1 Medicatieschema (incl. Transmurale zorg) Resultaat publiekscampagne Op websites van volgende organisaties: Huisartsenvereniging Gent: WGC Botermarkt: SEL WVL: SEL Gent: Stad Gent: Vlaams patiëntplatform: Reumaliga: Vitalink: vele apotheeksites. 14

15 1.1 Medicatieschema (incl. Transmurale zorg) Resultaat publiekscampagne (vervolg) 52 spots op radio één en twee Artikel in/op Het Apothekersblad Het Verband De Morgen, Filmpje 1 en 2 elk 1450 x bekeken, maar te weinig op apotheeksites (enkel aposites) Bijbestellingen: totaal op 100 (cijfer nog te bevestigen) 15

16 1.2 Individuele medicatie voorbereiding Coördinatie: Marleen Dethier Doelstelling: ambulante IMV faciliteren in de apotheek via promo-acties met betrokken firma s (groothandels, ACA, MyPharma) Milestones: Start: TOP van de Vlaamse Apotheker, 23 november 2013 Eind: 31 december 2013 Resultaat: beperkte interesse vanuit apothekerskorps Reden: omwille van tijdsbesteding personeel, gebrek aan verloning, IMV door verpleegkundigen,? 2014: visie ontwikkelen TPE 16

17 1.2 Individuele medicatie voorbereiding West-Vlaanderen: kleinschalig project opgestart IMV voor ambulante patiënt in moeilijke thuissituatie Doelstelling: uniforme werkafspraken tussen verpleegkundige- apotheker- huisartsziekenhuisapotheker Stuurgroep opgericht bestaande uit 2 ZH apothekers, 2 huisartsen, 2 verpleegkundigen ( Wit gele kruis en zelfstandige), 2 apothekers Piloot opgestart in Beernem, Zedelgem, Roeselare en Ledegem Looptijd: 6 maanden ( juni 2014-november 2014) Financiering: De Westvlaamse 17

18 1.3 MFO Coördinatie: Laure Geslin Andere leden themagroep: Lieven, Carolien Doelstelling: De vertrouwensrelatie tussen arts en apotheker bevorderen. Concreet willen we de apothekers en artsen aanzetten tot het gebruik van de ontwikkelde MFO-pakketten bij het medisch farmaceutisch overleg. Milestones voor 2014: VAN verzamelt en biedt bestaand materiaal aan De lokale BVn zorgen elk voor de communicatie, implementatie en het motiveren tot gebruik van het materiaal (bv. Workshops, train the trainer, congres, modereren, MFO, financiële middelen, ) Bij ontwikkeling nieuwe pakketten of updates zorgt de BVn dat dit wordt doorgegeven voor op pharmaceuticalcare.be 18

19 1.3 MFO Vertegenwoordiging in: werkgroep APB-MFO Resultaat: Project overgeheveld naar nationaal project: publicatie KB MFO voorzien met vrijstelling van RIZIV-budget van 2 miljoen, waarvan 1 miljoen voor lokale MFO-projecten en 1 miljoen voor ontwikkelen materiaal en faciliteren MFO. Oprichting platform met APB-VAN-AUP-Domus Medica-SSMG-BVAS- KARTEL-IPSA-SSPF naar analogie van eenlijn.be, voor ontwikkelen materiaal en trainen moderatoren. Dit platform kan ook als strategisch-politiek overlegplatform tussen beide beroepsgroepen dienen. 19

20 2. Andere projecten.. 1. Vitalink 2. éénlijn.be 3. Zorgproeftuinen 4. e-wzc 5. Richtlijnen 6. CNK codes 20

21 21

22 22

23 23

24 2.1 Vitalink project &Themagroep Coördinatie: Etienne Poppe (tot mei 2014) Leen Hulshagen (vanaf juni 2014) Doelstellingen: Apothekers uit de Vitalink pilootprojecten samen brengen en ondersteunen De ontwikkeling van het Vitalink medicatieschema en het Vitalink platform mee aansturen In overleg met de leveranciers voor apotheeksoftware de implementatie van het (Vitalink) medicatieschema realiseren Strategisch overleg op federaal niveau: verhouding Vitalink/GFD, therapeutische relatie, ehealthconsent 24

25 2.1 Vitalink project & Themagroep Milestones: 28/12/2012: opstart Vitalink pilootprojecten 01/07/2013: oplevering technisch platform + opstart richtlijnen voor visualisatie en invoer 09/10/2013: evaluatie pilootprojecten 18/12/2013: functionele en technische validering apotheeksoftware (Farmad, Officinall, Pharmawin en ViaNova) 07/05/2014: precampagne Zorg & Gezondheid Zomer/2014: uitrol Vitalink medicatieschema 25

26 2.1 Vitalink project & themagroep Resultaten: Deelname aan de Werkgroep ICT Deelname aan de 4 Vitalink pilootprojecten Redactie Requirements voor Apotheeksoftware & Richtlijnen voor visualisatie en invoer Oprichting van de VAN Subwerkgroep ICT Acceptatie apotheeksoftware voor het Vitalink medicatieschema in productie-omgeving Actieplan voor apotheeksoftware VAN standpunt medicatieschema en gegevensdeling VAN wordt erkend als koepelorganisatie voor apothekers door de Vlaamse overheid (vertegenwoordiging in WG ICT, gebruikersgroep, WG Journaalfunctie, WG Ziekenhuizen, ) 26

27 2.1 Vitalink project & themagroep Werkgroep Vitalink: Etienne Poppe, Bernard De Ruyck, Lieven Zwaenepoel, Leen Hulshagen, Jan Lenie, Dieter Stas, Marleen Haems, Tom Demeyer, Jan Berghmans Werkgroep ICT VAN: Bernard, Lieven, Jan, Leen ICT werkgroep VAZG: Bernard Technische Forum VAZG: Bernard Ad hoc vergaderingen (zoals Business werkgroep ): Bernard, Etienne, Lieven, Jan, PHR: Bernard, Lieven 27

28 ICT-ONDERSTEUNING VOOR ZORGVERSTREKKERS IN DE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG 28

29 2.2 éénlijn.be Coördinatie: Hilde Deneyer en Lieven Zwaenepoel Doelstelling: ICT-ondersteuning voor zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg in opdracht van Zorg en Gezondheid met consortium rond Syntra West vzw (Domus Medica, Huis voor Gezondheid, PraktijkCoach & HealthConnect) Focus op de producenten van gegevens in het eerste projectjaar, m.n. huisartsen en apothekers Overleg met softwareleveranciers om implementatie van e-healhtdiensten en gebruiksvriendelijkheid te bevorderen 29

30 2.2 éénlijn.be Milestones 13/09/2013: indiening offerte 09/11/2013: gunning van de aanbesteding 07/12/2013: voorstelling op eerstelijnssymposium 31/01/2014: vooropleiding ICT-ondersteuners 04/03/2014: indiening projectplan /04/2014: deelname van Jo Vandeurzen aan spoor 1 sessie in Beringen 26/04/2014: terugkomdag voor ICT-ondersteuners Zomer/2014: evaluatie + verlenging tot 11/2015? 30

31 2.2 éénlijn.be Resultaat Gunning van het project op 9/11/2013 Deelname aan stuurgroep Sensibilisering + coördinatie Spoor 1 (DM/VAN/Huis) Meer dan 100 Spoor 1 sessies uitgevoerd of gepland in alle provincies + Brussel Meer dan 1000 huisartsen en apothekers bereikt Spoor 2 sessies voor 3 pakketten (HealthOne, Medidoc en Farmad Twin) in de zomer van 2014 Spoor 3 & 4 operationeel via 31

32 2.3 zorgproeftuinen Coördinatie: Hilde Deneyer 32

33 2.3.a Proeftuinproject: LiCalab (Turnhout) Coördinatie: Dieter Stas Doelstelling: uitwerken en testen van een dienstverlening voor het aan huis leveren van voorschriftplichtige medicatie bij weinig mobiele patiënten, dit met absolute aandacht voor de onontbeerlijke farmaceutische zorg. Milestones: Februari 2014: uitwerken dienstverlening Maart 2014: opstart proefproject 10-tal deelnemers geleidelijk aan op te voeren tot een 70-tal deelnemers Augustus 2015: uitrol voorbereiden over heel Vlaanderen (België) Resultaat: de dienstverlening optimaliseren en evalueren voor zowel patiënten als huisapothekers. Nagaan patiëntentevredenheid en haalbaarheid, zowel praktisch als financieel. Welke aanpassingen zijn nodig op wettelijke en deontologisch vlak voor een mogelijke brede uitrol. 33

34 2.3.b Proeftuinproject Careville (Limburg) Coördinatie: Marleen Dethier Doelstelling: medicatie op maat aanleveren voor oudere dementerenden en diabetes-patiënten op basis van traceerbaar gecodeerde uni-dosis medicatie. Milestones: 2014: software ontwikkeling 2015: (januari) piloot met 10-tal patiënten (juni) uitrol met 100-tal patiënten Resultaat: aanlevering van een dossier met data i.v.m. haalbaarheid, betaalbaarheid voor de apotheker patiënten tevredenheid en verlaging van de foutenmarge 34

35 2.3.c Proeftuinproject Innovage ( Leuven) Coördinatie: Marie Van de Putte Doelstelling Nieuwe diensten ontwikkelen voor apothekers met een toegevoegde waarde: Een maatschappelijke meerwaarde creëren voor de patiënt: gezondheidswinst, langer thuis in medicatieveilige omstandigheden Een economische meerwaarde creëren voor zelfstandige apothekers: nieuwe dienstverlening met vergoeding Milestones: 11/ /2015: proeftuinproject Therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis ambulante IMV. InnovAge, Leuven. 01/ /2015: proeftuinproject Innovatieve dienst ter verbetering van therapietrouw MemoPatch. InnovAge, Leuven. 35

36 2.4 Richtlijnen 36

37 2.4 Initiatieven ivm richtlijnen WG Richtlijnen eerste lijn (Veerle Foulon) Participatie richtlijnontwikkeling Domus Medica (Marleen Haems) Projectgroep AZ Richtlijnen (VAN / Farma vzw ism KU Leuven, UGent, UA) 37

38 2.4.a WG Richtlijnen eerste lijn Coördinatie: voorlopig Veerle Foulon Doelstelling participatie in werkgroep: Apotheker verankeren in deze werkgroep Op de hoogte zijn van initiatieven en evolutie met betrekking tot de ondersteuning van de ontwikkeling van richtlijnen voor de eerste lijn ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen met aandacht voor de rol van de apotheker Milestones Gemeenschappelijke visietekst voor WG Richtlijnen eerste lijn Overleg op het RIZIV ivm financiering ontwikkeling richtlijnen eerste lijn Resultaat (beperkte) financiering voor ontwikkeling richtlijnen eerste lijn Adaptatie van Duodecim richtlijnen die eerdere vragen i.v.m. zelfzorg omvatten Initiatief voor het opstellen van multidisciplinaire richtlijnen 38

39 2.4.b Richtlijn Cardiovasculair Risicobeheer Coördinatie: Marleen Haems Doelstelling: Richtlijn Cardiovasculair Risicobeheer is in de eerste plaats een richtlijn van Domus Medica. Door mee te werken krijgen de farmaceutische zorg-taken en mogelijkheden van de apotheker hierin een plaats. Zo kan farmaceutische zorg en de apotheker verankerd worden in het cardiovascilaire risicobeheer in Vlaanderen. Milestones Introduceren farmaceutische zorg zoals sensibilisering door apotheker, medicatieschema, medicatiebewaking met inbegrip van bv. interactiecheck, eerste uitgifte, herhaalde uitgifte... in de Domus Medica-richtlijn Oplijsting klinische vragen inclusief farmaceutische zorg-aspecten die zullen behandeld worden juni 2014 Selectie van richtlijnen die als basis zullen worden gebruikt. Naast 2 artsenrichtlijnen wordt ook de KNMP-richtlijn mee in overweging genomen december 2014 Voor klinische vragen die niet of te weinig in de bestaande richtlijnen behandeld worden, of waarvoor gegevens in meer recente litteratuur wordt een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. Op basis van de geselecteerde richtlijnen en de resultaten van het systematisch literatuuronderzoek wordt een nieuwe richtlijn geschreven (ADAPTE-procedure) Resultaat: Nog volop in ontwikkeling.

40 2.4.c AZ richtlijnen Coördinatie: Marie Van de Putte (inhoudelijk), Farma vzw & VAN (vermarkting) Doelstelling: Opstellen van richtlijnen voor apothekers en FTA voor de aanpak van zelfzorg in de apotheek Een instrument leveren, dat raadpleegbaar is via de apotheeksoftware Apotheker verankeren als partner in het begeleiden van patiënten met vragen rond zelfzorg Advies en bevraging verantwoorden naar andere beroepsgroepen Integratie in basisopleiding en navorming Vertegenwoordiging: Auteursgroep en Review board: alle Vlaamse universiteiten Redactieraad apothekers: apothekers vanuit de Vlaamse BV s, FTA, coöperatieve apothekers, IPSA, CWOA Redactieraad huisartsen: Domus Medica Milestones Realiseren van een samenwerking tussen VAN, Farma vzw, en alle Vlaamse universiteiten Akkoord over de methodologie en het format Akkoord met IPSA over het opnemen van het thema zelfzorg voor de Apinto avonden van najaar 2014 Resultaat Boek met richtlijnen rond 10 thema s verschijnt in najaar Tweede boek voorzien voor najaar Lancering eerste boek op de Farmabeurs - oktober 2014 Interactieve navorming in samenwerking met IPSA: APINTO workshops, oktober - november

41 2.6 CNK-codes Coördinatie: Joke Opsomer Doelstelling Apothekers motiveren tot registratie van de codes om farmaceutische zorg in kaart te brengen Uniforme manier tot verzamelen van de gegevens van registratie Milestones Rationalisatie aanbod FZ CNK s Lokale en Vlaamse initiatieven tot bekendmaking cnk-codes aan de apothekers (VAN-nieuwsbrieven, artikels lokale tijdschriften, lokale opleidingen, VAN TOP ) Verzamelen van codes via query op Vlaams niveau (enkel BV TD s) Oprichting Triple Helix Quick Win APB Resultaat Publicatie van de resultaten registratie in VAN nieuwsbrief Nog geen eenduidige methode voor verzamelen codes Algemene vergadering - 30 mei Hasselt 41

42 3. themagroepen 1. WZC 2. Palliatieve sedatie 3. Vaccinatie 42

43 3.1 Themagroep: WZC Verantwoordelijke: Inge Huysentruyt Doelstelling: binnen WZC is de apotheker de kenner van het geneesmiddel en waakt over de kwaliteit van het geneesmiddelenbeleid in al z n facetten. Milestones voor 2014: betrokkenheid in opstellen e-zorgdossier binnen de WZC Opstellen Medicatieschema? ( kader van TPE) opvolgen RIZIV project rond het multidisciplinair overleg in het kader van een medisch-farmaceutisch zorgbeleid in ROB en RVT Resultaat: deelname pilootprojecten (e-wzc) 43

44 3.1 Themagroep: WZC Resultaat: deelname pilootprojecten (e-wzc) KLAV heeft een project ingediend met als doel de medicatiefouten terug te dringen door Een code toe te wijzen aan elke unidosis Door gebruik te maken van digitale tools Vitalink en Recip-e: apotheker maakt medicatieschema op en door gebruik te maken van de digitale tools kan de communicatie efficiënter verlopen 44

45 3.1 Themagroep: WZC Resultaat: deelname overleg Passendale werkgroep Leden: CRA artsen, software leveranciers, universiteiten, Vlaamse overheid Hebben meegeschreven aan roadmap e-wzc Visietekst elektronisch dossier WZC 45

46 3.2 Themagroep: Palliatieve Zorgen Verantwoordelijke: Annemie Zwaenepoel Doelstelling: medicatie legaal ter beschikking stellen bij urgente situatie in de PZ Milestones voor 2014: i.s.m. Federatie PZ richtlijnen opstellen voor de huisapotheker ivm beschikbaarheid urgentiemedicatie en opleiding equipeapotheker Resultaat: intense contacten met de verschillende actoren 46

47 3.3 Themagroep Vaccinatie Coördinatie : Geert Heungens Andere leden themagroep: Bram Mattelaer, Dries Minne, Erik Lebacq, Hilde Deneyer, Jan Saevels, Marleen Haems, Georges Verpraet, Jan Depoorter Doelstelling: Positionering van de huisapotheker in de Vlaamse Vaccinatiepolitiek 47

48 3.3 Themagroep Vaccinatie Uitgangspunt: Het huidige honorarium van de apotheker is gebaseerd op zijn distributietaak. De apotheker draagt bij tot een hogere vaccinatiegraad via participatie aan de sensibilisatie akties. Met de uitbouw van Vaccinet heeft de VL. overheid een performant, kosten-efficient alternatief. Vaccins worden systematisch bezorgd aan specifieke organisaties (oa CLB, Kind & Gezin, arbeidsgeneeskundige diensten) maar meer en meer ook rechtstreeks aan (huis) artsen. Vaccinet is het eerste geslaagd project van delen van geneesmiddeleninformatie tussen zorgverstrekkers onderling en patiënt. 48

49 3.3 Themagroep Vaccinatie Conclusie: De huidige honorariummassa (50% via influenza vaccin) van 17,5 Mio blijft stabiel over de laatste jaren Het aantal afgeleverde vaccins in de apotheek neemt af. (cfr Boostrix), en zal verder afnemen in functie van de budgettaire middelen welke de Vlaamse Overheid ontvangt vanuit de federale begroting. BV en APB zijn zich bewust van deze bedreiging. Alternatieve honorering op basis van andere dienstverlening ipv distributie worden bemoeilijkt door de hoge verloning welke de apotheker nog steeds ontvangt. Aanwezigheid van de apotheker in de verschillende overlegstructuren (oa vaccinatiekoepel) is belangrijk om de apotheker te blijven betrekken bij de besluitvorming. Participatie aan APB WG vaccinatiecampagne ism Abbott-IPSA en SSPF 49

50 4.communicatie Coördinatie: Hilde Deneyer Doelstelling: open en duidelijke communicatie met de VAN leden Milestones: - website en FB - nieuwsbrieven - apotheekkrant : voorjaar extra editie Medicatieschema juli-augustus : duurzame samenwerking BV s - najaar: VAN communicatieplan opstellen Resultaat: betrokkenheid van de Vlaamse apotheker verhogen bij de VAN werking. VAN beter kenbaar maken bij externe stake holders 50

51 5.Visienota s Coördinatie: Lieven Zwaenepoel Doelstelling: Gedragen standpunten in overleg met de Raad van Beheer bepalen en formeel opstellen om intern en extern uniform te communiceren Resultaat: Medicatieschema Online gegevensdeling Medicatie bij palliatieve sedatie Vaccinatie 51

52 6.stakeholders Coördinatie: Hilde Deneyer Doelstelling: VAN positioneren als het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen. Milestones: januari 2014 : VAN-APB memorandum en contacten met de verschillende politieke partijen, mutualiteiten en andere stakeholder voorjaar 2014: VAN participatie aan het Flanders Care symposium slimmer zorgen voor morgen mei 2014: VAN nota met voorstellen voor een Vlaams regeerakkoord contacten met VOKA, Zorgnet Vlaanderen, UNIZO/FVB, VPP, Mei 2014: dag van de huisarts ( Domus Medica) juni 2014: VAN nota i.v.m. representativiteit naar RIZIV 24 juni 2014: VAN Minister Vandeurzen: Vlaams regeerakkoord juni 2014 : overleg Farma vzw en IPSA 52

53 6.stakeholders Vaste vertegenwoordiging: Unizo-FVB Flanders Care zorgvernieuwingsplatform SAR VELO APB wetenschappelijke raad Structureel overleg met IPSA en Farma vzw Externe stakeholders: VAN-partners, farmaceutische bedrijven, VPP, andere zorgverstrekkers, koepelorganisaties (VOKA, Zorgnet Vlaanderen, ), mutualiteiten, Visienota s in opmaak i.s.m. Zorgnet Vlaanderen : therapietrouw VOKA: toekomstig overlegmodel APB-AUP: chronisch zorgmodel Resultaat: (h)erkenning VAN en de Vlaamse Apotheker Algemene vergadering - 30 mei Hasselt 53

54 7.Beleidsovereenkomst VAN en de Vlaamse Overheid Coördinatie: Hilde Deneyer Doelstelling: Voor de ondersteuning van het Vlaamse beleid inzake Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wordt een overeenkomst afgesloten. De Minister en VAN engageren zich in overeenkomst. Milestones: Afgesloten op 18 juni 2012 Loopt af op 31 december 2014 Gesprek tot verlenging opstarten met nieuwe minister Resultaat: structureel overleg (4x/jaar) tussen beide partijen en grotere betrokkenheid van de Vlaamse apotheker bij het gezondheidsbeleid Algemene vergadering - 30 mei Hasselt 54

55 September 2014 Top van de Belgische apotheker : een zoektocht naar synergie en visie op lange termijn met focus op chronische zorg Samenwerking APB-VAN-AUP 55

56 3 e VAN Top 21 november 2015 van medicatieschema naar medication review 56

Uitrol Medicatieschema

Uitrol Medicatieschema ACTIEPLAN Uitrol Medicatieschema FASE 1: CLUSTERS iminds Maart 2015 Copyright. UITROL MEDICATIESCHEMA 1 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Vitalink 4 1.2 Medicatieschema 4 2 DOEL 5 2.1 Situatieschets 5 2.1.1 Pilootprojecten

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel

JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel 1 INHOUD Voorwoord 5 Visie en missie 7 Expertisedomeinen en kernfuncties 8 Brussel en de Rand 9 DE EERSTE LIJN ONDERSTEUNEN Thuisverpleging 10 Andere initiatieven

Nadere informatie

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten)

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018. WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik. (Voorstel Nieuwe Actiepunten) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013 2018 WST 5 AP 9 Incentives voor Gebruik (Voorstel Nieuwe Actiepunten) AP9.1. Alle incentives worden gekoppeld aan het effectieve gebruik van egezondheidsdiensten Elke

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey (VUB) - Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit

Nadere informatie

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN België/Belgique P.B. 3000 LEUVEN MAIL 2/3974 TIJDSCHRIFT Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw - Groenveldstraat 15-3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Wijnegemsteenweg 70 Bus 005 2970 s Gravenwezel

Nadere informatie

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen

jaarverslag 2012 d mentie expertisecentrum Vlaanderen expertisecentrum d mentie jaarverslag 2012 Vlaanderen inhoud Voorwoord 3 Organisatie Expertisecentra Dementie Vlaanderen 4 Missie en visie 4 Gerealiseerde activiteiten Vlaamse convenant 6 Regionale expertisecentra

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

Situering. 13.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een incrementeel ontwikkelingsplan, afgestemd op de verschillende gebruikers.

Situering. 13.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een incrementeel ontwikkelingsplan, afgestemd op de verschillende gebruikers. ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 SESSIE Nr 2 18/05/15 Project A13: Realisatie van een nationaal terminologiebeleid Situering Een goed uitgewerkt terminologiebeleid, als onderdeel van het invoeren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW

JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW JAARVERSLAG 2011 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2012-06-22 - v1.0 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 Inhoudelijk verslag... 5 2 Financieel verslag... 5 3 Afkortingen... 6 A INKOMSTEN...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 FLANDERS KNOWLEDGE AREA Jaarverslag 2014 Inhoud Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 1. Beleidskader 10 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie 10 1.2 Actieplan Mobiliteit Brains on

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET ONDERNEMINGSPLAN 2013:

BIJLAGE BIJ HET ONDERNEMINGSPLAN 2013: BIJLAGE BIJ HET ONDERNEMINGSPLAN 2013: NIET-PROCESGERELATEERDE ACTIEFICHES HET AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR Deze bijlage bij het ondernemingsplan 2013 bevat de volgende uitgewerkte actiefiches:

Nadere informatie

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar?

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Vlaamse Liga tegen Kanker Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame kankerzorg 1 COLOFON De Vlaamse Liga tegen Kanker dankt de volgende

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering. Wordt 1 januari 2015 een bittere pil?

Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering. Wordt 1 januari 2015 een bittere pil? Tarifering per eenheid Individuele medicatievoorbereiding Fractionering Wordt 1 januari 2015 een bittere pil? Agenda Historiek Definities & terminologie Huidige situatie Het werkveld 01/01/2015 Gevolgen

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Patiënten als partners

Patiënten als partners Conferentie Patiënten als partners in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid 30 september 2011 De Factorij, Brussel 35 inspirerende praktijkprojecten Een lerend netwerk van partners die patiëntenparticipatie

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie