DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG"

Transcriptie

1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse

2 Colofon Inhoudsopgave Parochie Parochiesecretariaat St. Benedictus Prinses Irenestraat EA ELST Tel Maandag t/m vrijdag van tot uur Dianne Huberts en Betty de Jong-Windau Website: Bankrekening: ING t.n.v. Parochie St. Benedictus Kerktelefoon Wie niet meer naar de kerk kan, hoeft de viering op zondag of doordeweeks toch niet te missen. Luisteren kan via de telefoon en via internet. Ben Esvelt uit Oosterhout heeft al op heel wat plekken in Gelderland, Brabant en Limburg de apparatuur aangesloten. Hoe simpel het systeem werkt, legt hij in deze Aandacht uit. Pastorale wacht: tel Parochiebestuur Pastoor Hans Hermens (voorzitter) Jeannette den Boer-van Treijen (vice-voorzitter) Theo Peters (secretaris) Gerard Giesen (penningmeester) Willy Verhoeven (lid) Hans Jansen (lid) Redactie Vincent Bos Paul Kogels Margreet Sanders Willy Verhoeven Yvonne Vos Medewerkers Margreet Altink Irene van der Horst Hannie van Kempen John Rademakers Marlies Rothoff Verschijning 10x per jaar Bijdrage parochieblad Aandacht Overmaken naar bankrekening van de eigen locatie Copyright 2010 Vormgeving en druk: Leonard Nijmegen bv Vierdaagse in de kerk Even tot rust komen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Het kon in Elst onder meer in de Werenfriduskerk. Sommigen komen voor de stilte, anderen gewoon even om te pauzeren. Weer anderen steken er een kaarsje op. Vier dagen wandelen is een hele kluif. Een verslag van de eerste dag en een impressie vanuit de kerk leest u in deze Aandacht. VAN DE REDACTIE De vakantie is voorbij. Met nieuw elan hebben we het werk weer opgepakt. Aan plannen voor de komende nummers ontbreekt het niet. We pakken uiteenlopende onderwerpen aan. We wensen u veel leesplezier. En heeft u tips? U mag ons altijd mailen. FOTO VOORKANT Kerkelijk werk gaat van start. De vrijwilligers beginnen met hun werkzaamheden voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zo wordt op deze foto de deur van het kerkelijk centrum in Lent opengemaakt door Joke Jansen om iedereen weer welkom te heten. KOPIJ Uitgave nummer 8 (Allerheiligen/Allerzielen) verschijnt in het weekend van 8-9 oktober. Intenties en kopij inleveren vóór woensdag 14 september bij de lokale contactpersonen. Uitgave nummer 9 (Christus Koning/Advent) verschijnt in het weekend van november. Hiervoor moet u vóór woensdag 19 oktober de intenties en kopij inleveren. 2

3 Woord voor onderweg Pastorpraat, frank en vrij het leven in Vanmorgen belde iemand mij om een afspraak te maken voor een viering voor Kerstmis. Na dat telefoontje realiseerde ik me: wat gaat de tijd toch snel, alles lijkt voorbij te vliegen. Je kijkt uit naar de vakantie en voor je het weet is het alweer voorbij. Maar wat zou ik die sfeer van de vakantie toch graag vast willen houden, dat gevoel van frank en vrij in het leven te staan. Een nieuw seizoen staat voor de deur, de scholen, verenigingen, ze open weer hun deuren. En ook voor onze parochie begint weer een seizoen met nieuwe kansen en mogelijkheden. Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd (een citaat uit het boek Prediker in de bijbel). De tijd, het lijkt als zand dat door je handen glipt en verdwijnt. Vaak hoor ik mensen dan ook zeggen: Waar blijft de tijd? Maar soms heb ik het gevoel dat het leven wat aan me voorbij gaat. Dan denk ik, je wordt geleefd door de drukte van het werk, door allerlei andere activiteiten, bezigheden en verplichtingen, omdat ik denk dat ze nou eenmaal moeten gebeuren. Ik herinner me Bas nog goed, die ik een paar jaar geleden ergens op vakantie in de Alpen tegenkwam. Hij was te voet op doorreis naar Rome, zo vertelde hij. En daarna wilde hij nog verder. Hij had genoeg van het bestaan in Nederland. Jarenlang had hij gewerkt, s morgens vroeg aan het werk en s avonds laat keerde hij vermoeid naar huis. De relatie met zijn vriendin, waarmee hij 6 jaar had samengewoond, was stukgelopen. Zijn moeder was een jaar geleden gestorven en het bedrijf waar hij werkte was tenslotte failliet verklaard. Nu was hij op weg, nadenkend wat het leven hem opnieuw te bieden heeft. Een time-out. Zo noemde hij dit. Alle zekerheden die hij van vroeger kende en die hem zoveel vertrouwen hadden geschonken: het gezin waarin hij opgroeide, de kerk, de school, zijn vrienden, waren - nu hij begin 30 was - stuk voor stuk weggevallen. Het leven kent alleen maar onzekerheid en sleur, sprak Bas uit. Niet alleen tijdens de vakantie maar zeker ook door het seizoen heen, hebben we rustpunten nodig om ons steeds opnieuw bewust te worden waarvoor we werken, waarvoor we zorgen, met wie we samenleven. Wat heeft iemand anders aan al zijn zwoegen en werken, was de vraag van Prediker zo n 2500 jaar geleden. Ook tijdens het seizoen hebben we die momenten van rust nodig. Dat we ons realiseren dat het leven ons gegeven is, dat we kunnen genieten van de dierbaren om ons heen. Ook het geloof kan zo n rustpunt zijn. Het vertrouwen dat er Iemand is, die je heeft gewild en je nooit in de steek zal laten. Wanneer je dat vertrouwen kent, weet je dat je mag wandelen aan Gods hand, als zijn kind. Dat maakt je frank en vrij. Ware vakantie, zelfs op de drukste momenten van het seizoen. Pastoor Hans Hermens pastoraal team en parochiemedewerker Hans Hermens, pastoor en teamleider Tel Aandachtsveld: liturgie John Rademakers, parochiemedewerker Tel Aandachtsveld: seniorenpastoraat Ronald Heinen, diaken Tel Aandachtsveld: katechese en diaconie Julia van Wel-Berretty, pastoraal werkster Tel Aandachtsveld: gemeenschapsopbouw en nieuwbouwwijken Margreet Chatelion Counet-Sanders, pastoraal werkster Tel Aandachtsveld: gemeenschapsopbouw en jongeren Dick Juijn, pastoraal werker Tel Aandachtsveld: gemeenschapsopbouw en diaconie 3

4 Kerktelefoon Heldere ontvangst, eenvoudig te bedienen Wie niet in staat is de vieringen in de kerk bij te wonen, kan deze toch op de voet volgen. Het kan via de kerktelefoon of de computer. In elke geloofgemeenschap maken acht tot tien mensen gebruik van de kerktelefoon. Veel kennis hebben ze er niet voor nodig. Met een simpele aan/uitknop kunnen ze horen wat er in hun kerk gebeurt. Ben Esvelt uit Oosterhout weet er alles van. Hij wordt door sikn (Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland) naar kerken in Gelderland, Brabant en Limburg gestuurd om de apparatuur in de kerken te installeren. Hij lost ook storingen op en sluit de kerktelefoon aan bij de luisteraar thuis. Het systeem is eenvoudig. Hij legt uit hoe simpel het is om contact te maken met de kerk naar keuze. Want wie in Oosterhout woont, maar de dienst in Herveld wil volgen, kan dat zonder enig probleem doen. Volgens Ben Esvelt staat er in de kerk een zender. Het is een geavanceerde volautomatische computer. Zondags zet de koster in de kerk vijf minuten voor aanvang van de viering de zender met de startknop. Wie aangesloten is, hoort meteen wat er in de kerk gebeurt. Na afloop van de viering schakelt de koster de zender weer uit. De koster maakt als het ware verbinding met de server. Op die server wordt de kerkdienst opgeslagen en gedistribueerd. Dit verklaart waarom de viering met een halve minuut vertraging bij de luisteraar binnenkomt. Wie naar de radio luistert en op televisie een voetbalwedstrijd volgt ervaart hetzelfde. Als op de radio al gescoord is, moet op tv de vrije trap nog genomen worden. Dan naar de luisteraar thuis waar een kastje staat. Het is een handzaam apparaat dat amper ruimte inneemt. Archief Het kastje wordt op het elektriciteitsnet aangesloten met bijgeleverde stekkers. Het apparaat wordt door de kerkbeheerder ingesteld. Als dat eenmaal is gebeurd dan hoeft de gebruiker alleen de aan/uitknop te bedienen. Met een pijlknopje kan hij langs de kerken in Overbetuwe zappen om zo de viering te kiezen die hij/zij beluisteren wil. Enkele minuten voor het begin van de viering moet het apparaat worden ingeschakeld omdat het even duurt voordat de verbinding tot stand is gekomen. Als de luisteraar intussen wil bellen, dan valt de verbinding met de uitgekozen kerk weg. Als het telefoongesprek is afgelopen kan het apparaat weer ingeschakeld worden om de viering verder te beluisteren. Na de viering schakelt het apparaat automatisch uit. Als de gebruiker de viering van een dag eerder nog eens wil horen, dan is dat geen probleem. Hij kan eenvoudig het archief doorlopen en vindt de mis die hij wil. De gebruiker kan vijf vieringen teruggaan. Om dat te bewijzen laat Esvelt op donderdagavond nog eens de dinsdagochtendviering in Oosterhout horen. Overigens zijn naast de protestantse kerken in Elst, Ressen, Oosterhout en Lent alle acht geloofsgemeenschappen van de Sint Benedictusparochie op het systeem aangesloten. Keus genoeg om de gewenste viering of dienst op te zoeken. De kosten per zondag zijn ongeveer 1,45 euro. Internet Vieringen kunnen ook via internet gevolgd worden. Dat geldt ook voor mensen die met een laptop onderweg zijn. Ben Esvelt geeft opnieuw een demonstratie als hij zijn laptop heeft geïnstalleerd. Je moet eerst intoetsten. Kies dan voor kerken in Gelderland. Dan krijg je een overzicht van alle aangesloten kerken in de provincie. Zoek daarin de kerk die u wil beluisteren. In totaal zijn dat er landelijk Ze zijn allemaal aangesloten bij sikn. Die club is in 2001 opgericht. Overbetuwe deed al snel mee. De kerken in Lingewaard zijn nog niet aangesloten. Wie via internet wil luisteren is er nog niet, zegt Ben Esvelt. Je moet eerst een hulpprogramma downloaden. Dat is simpel en kan geen kwaad. Veel mensen zijn er huiverig voor als ze iets moeten downloaden, maar in dit geval kunnen ze dat gerust doen. Helder Ben Esvelt is er blij mee omdat het systeem gebruikersvriendelijk is. In de Oosterhoutse kerk laat hij zien hoe het allemaal werkt. Hij zet de installatie aan en loopt door kerk en pastorie. Overal is de ontvangst even vlekkeloos en helder. Vieringen zijn daardoor goed te volgen. Als hij in de microfoon praat is het een tijdje stil. Na een halve minuut is via de kerktelefoon te horen wat hij gezegd heeft. Zo werkt het zondags ook. De geluiden uit de kerk komen met enige vertraging door. Maar een kniesoor die daarop let. Luisteren kan via de website van Sint Benedictus. Klikken op het embleem van de kerkomroep is al voldoende. Vincent Bos 4

5 Allerlei Vredesweek Het thema voor de Vredesweek 2011 wordt: elk mens een veilig bestaan. Immers, ieder mens heeft recht op een veilig en menswaardig bestaan, ver weg en dichtbij. Misschien een vanzelfsprekendheid, maar helaas niet Dank Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de lieve kaartjes, berichtjes en bezoekjes. Het gaat gelukkig weer een stuk beter. Vanaf 1 september zal ik de werkzaamheden voor de parochie weer oppakken. Margreet Sanders Paulusreis De koffers worden langzaam ingepakt. De studieavonden zijn afgerond. Het is bijna zover. En u kunt meegenieten van de Paulusreis. Via de weblog wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de reis. Het adres op internet is Vorming en toerusting Vanaf begin september zal het boekje Vorming en toerusting achter in de kerken te vinden zijn. De cursussen, avonden en gesprekgroepen zijn voor de hele Sint Benedictusparochie en worden gegeven in samenwerking met de protestante gemeente in Elst. altijd werkelijkheid. Want wat betekent het als je in Congo niet veilig naar de markt kunt voor je boodschappen? Wat betekent het om in Syrië te wonen en nooit te weten wanneer de veiligheidsdienst voor je deur staat? Ook in Nederland heeft iedereen recht op een menswaardige behandeling. Voor meer informatie: Tentoonstelling De Missie Handwerkgroep in Elst laat om de twee jaar zien wat zij allemaal gemaakt heeft van het geld en de materialen die zij kregen van mensen zoals stof en wol. Zo is er kinderkleding te zien bestemd voor onderontwikkelde landen. Voor de priesters in die landen worden liturgische gewaden gemaakt. Een prachtig staaltje handwerk. De tentoonstelling is in de Werenfriduskerk op 24/25 september van uur. Vieringen over de vredesweek in Sint Benedictusparochie zijn op 18 september in Valburg, 9.30 uur en Oosterhout, uur Dopen Voor het dopen van uw kind kunt u terecht bij het centrale secretariaat van de parochie. (gegevens zie colofon van dit blad). Zij kunnen u alle informatie geven. Zoals waar en wanneer er gedoopt wordt. Hoe het gaat met de voorbereiding en de kosten. Aangeraden wordt een doop tijdig aan te melden. Doopdata 2011 vindt u in het liturgisch rooster. Doopdata voor 2012 worden gepland zodra het liturgisch rooster voor de 1e helft van 2012 is vastgesteld. 5

6 Van de bestuurstafel Even de accu opladen... Op adem komen Het is de afgelopen tijd rustig geweest aan de bestuurstafel. De vakantietijd heeft ons de gelegenheid gegeven om de accu op te laden. Net zoals veel vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen van de Sint Benedictusparochie hebben we even de tijd genomen om op adem te komen. Want de fusie van acht lokale geloofsgemeenschappen vergt tijd, goed overleg en ook energie. Van de leden van locatieraden maar ook van ons. Wanneer deze uitgave van het parochieblad in uw bus wordt gestopt, staan wij weer klaar voor de eerste vergadering. Via deze pagina houden we u bij iedere uitgave weer op de hoogte van het bestuurlijke wel en wee binnen onze parochie. Parochieblad U bent gewend om jaarlijks een financiële bijdrage te geven voor het parochieblad. Geld dat volledig wordt gebruikt om tien keer per jaar een mooi parochieblad te maken. Iedere keer rollen er ruim 8200 exemplaren van de persen. Het parochieblad is een belangrijk bindmiddel tussen de acht geloofsgemeenschappen in onze Sint Benedictusparochie. Plaatselijk vergaren contactpersonen het lokale nieuws, de redactie verzamelt alle artikelen, bedenkt iedere keer een thema, schrijft zelf actief en maakt het parochieblad weer tot een mooi geheel. Vervolgens worden alle exemplaren naar de locaties gebracht waar bezorgers iedere keer weer klaar staan om deze bij u in de brievenbus te stoppen. En dat lukt telkens weer. Ook houden we de kosten in de hand omdat de totale kosten van het parochieblad niet hoger zijn dan de gezamenlijke kosten die vroeger werden gemaakt voor de acht afzonderlijke parochiebladen. Bij de volgende uitgave zult u een acceptgirokaart aantreffen waarbij we u verzoeken om een vrijwillige bijdrage voor het parochieblad. Zodat we weer een jaar vooruit kunnen. Daarvoor vragen we nu alvast uw Aand8cht. Pastoraal Team Het was wel schrikken toen we hoorden dat pastoraal werkster Margreet Sanders plotseling was opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is Margreet weer terug. Het bestuur is blij dat zij langzaam maar zeker weer haar taken kan oppakken. We hopen dat ze binnenkort weer volledig op volle kracht zal meedraaien. Margreet, welkom terug! Pastoraal Jaarverslag 2010 gepubliceerd Het Aartsbisdom Utrecht heeft het Pastoraal Jaarverslag 2010 uitgebracht. Onder het kopje Samen staan we sterker schrijft mgr. Hoogenboom in de inleiding dat het jaar 2010 voor het Aartsbisdom Utrecht grotendeels in het teken stond van de afronding van het proces van parochiesamenvoeging. Eind 2010 waren op enkele na alle nieuwe parochies een feit. Ook de ondersteunende diensten van het aartsbisdom beleefden in 2010 een samenvoeging, zo memoreert mgr. Hoogenboom. Over de samenvoeging van de bisdomkantoren schrijft mgr. Hoogenboom: Na een maandenlange verbouwing van Maliebaan 38 en 40 verhuisden de werknemers die op Dijnselburg in Zeist werkzaam waren, in november naar de kantoren in het bisschopshuis aan de Maliebaan in Utrecht. Daarmee zijn alle aartsdiocesane diensten nu bij elkaar gebracht. Zowel het proces van parochiesamenvoeging als het samenbrengen van de aartsdiocesane diensten is een krachtenbundeling gebleken, waarvan we nu reeds de eerste vruchten plukken op parochieel en op diocesaan niveau. Want: samen staan we sterker, waarbij we ons gevoed weten door het in 2008 gepubliceerde pastorale beleidsplan Hoopvol op weg naar een missionaire toekomst. Gebouwen We hebben u gemeld dat er voor het bestuur een adviescommissie Gebouwen & Terreinen in het leven is geroepen. Het bestuur heeft Natasja van de Kerkhof als adviseuse voor deze commissie aan kunnen trekken. De commissie zal aan het bestuur adviseren over het te ontwikkelen beleid voor gebouwen en terreinen. De afgelopen tijd zijn er gesprekken geweest met alle locatieraden waarbij de locatieraden het onderhoudsplan van de locale gebouwen van de Onderwijs Service Groep (OSG) hebben ontvangen. Kort samengevat staat hierin hoe de staat van onderhoud van kerken en ander onroerend goed plaatselijk is. Natasja zal namens de commissie het bestuur aan het eind van het jaar of begin volgend jaar voorzien van een advies dat wordt gebruikt bij het opstellen van een beleidsplan voor het onroerend goed en terreinen. 6

7 Wat Benedictus ons wil leren Nederig Nederig zijn wordt vaak niet als erg positief ervaren, ik denk dat het makkelijker is om tegenwoordig een cursus assertiviteit te volgen dan een cursus om nederig te zijn. Toch houdt de monastieke traditie ons voor dat nederigheid een belangrijke stap is die wij moeten nemen. Voordat we ons gaan afvragen wat nu eigenlijk nederigheid betekent, is het goed om ons eerst af te vragen wat het in ieder geval niet is. Nederig zijn wordt vaak vergeleken met passief gedrag, alles accepteren, jezelf rustig houden, niet op de eerste plaats gaan staan. Een eigenschap waarvan men denkt dat die vooral thuishoort bij ouderen en dan in het bijzonder bij zoals Adam en Eva al in ons eerste verhaal. Worden als God door het loslaten van de humiliteit. De ladder van de nederigheid Hoe mooi het ook klinkt om te staan in de aarde, om humaan te zijn, het is een oproep die toch vaak tegengesteld is aan de roep om assertiviteit, om succes, aanzien, geld en macht. Toch roept Benedictus ons op tot nederigheid, naast gehoorzaamheid en stilzwijgen hoort het bij de drie kernkwaliteiten van het kloosterleven. Benedictus gebruikt het beeld van een ladder die we moeten opgaan en de bovenste trede is die van de volmaakte liefde. Zo komen we in het goede leven en kennen we geen vrees meer. Maar we moeten eerst de treden volgen van de ladder van nederigheid. Ontzag Als eerste is er God vrezen, in de zin van ontzag hebben, niet van vrees. Bij de tweede trede gaat het erom om ons niet op onszelf te richten. Vervolgens volgen de treden van je schikken in de gehoorzaamheid naar je meerdere en alles met geduld blijven doen. Ook hier weer treden die niet gemakkelijk zijn en bijna niet van deze tijd lijken te zijn. Toch brengen ze ons wel verder, maar we moeten ook verder en de trede van eerlijk zijn tegenover jezelf brengt ons omhoog. Eerlijk zijn is ook je slechte kanten, je slechte gedachten onder ogen durven te zien. vrouwen. Terecht dat daar verzet tegen mag klinken, want hier ligt de nederigheid niet ver van vernederd worden. Terecht dan ook dat velen in verzet kwamen en dat men wilde emanciperen. Voor een goed begrip van nederigheid komen we dan wel in een verkeerde discussie terecht. Nederigheid nastreven betekent niet dat je dan maar moet accepteren dat je vernederd kunt worden. Nederigheid is veel eerder een kwaliteit van leven en een gesteldheid van de geest die bewust moet worden ontwikkeld. Humility Voor een goed begrip is het soms goed om naar de wortels van een woord te kijken. In ons geval het Engelse woord humility. Het stamt af van het Latijnse woord humus, wat grond, of aarde betekent. Daaruit kunnen we concluderen dat nederigheid in ieder geval te maken heeft met het staan in de aarde, het geworteld zijn, met beide benen stevig op de grond staande. De mens is ook zo bedoeld, verbonden met de aarde. Hoewel ons streven vaak tegenovergesteld is. We willen er zo graag bovenuit stijgen, zijn als God wellicht, Oprechtheid Ook de volgende treden gaan alle drie over zelfvernedering als een onderdeel van deze eerlijkheid. Treden die gaan langs het besef om tevredenheid te leren met het meest waardeloze, het meest goedkope wat je hebt en niet (zoals in deze tijd zo vaak) altijd het nieuwste model te willen hebben. Maar dat gaat niet alleen over het materiële, ook onszelf betitelen als minder zijn dan de ander. En dan wel vanuit oprechtheid, niet een kruiperige nederigheid van wie ben ik om dit te zeggen, of, ik ben weliswaar geen deskundige, maar.., dan wordt nederigheid kwaadaardig, we belijden alleen met onze tong, het wordt niet gesproken vanuit ons hart. Gemeenschap De achtste trede is om alles te doen vanuit het belang van de gemeenschap. De laatste drie treden gaan over de beteugeling van ons spreken, het niet mopperen, niet roddelen, het leren om stil te zijn en te zwijgen. Zo komen we op de bovenste trede en kunnen we alles samenvatten met het woord integer-zijn. Zo komen we boven, in het besef dat we weer op aarde terug zijn, maar wel veel rijker dan we ooit zouden zijn zonder deze ladder te beklimmen. We zijn terug op aarde om dat te doen wat God van ons vraagt. Ronald Heinen 7

8 Driel Maria O.L.V. Geboorte Kerkstraat 27, 6665 CE Driel Tel Locatiesecretariaat: dinsdag en donderdag van tot uur Contactpersonen Pastoraatsgroep: Riky Janssen, tel Locatieraad: Marcel Rademakers, tel Parochieblad: Margreet Altink, tel Bankrekening: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Driel Bijdragen kerkbalans: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Driel We beginnen weer Op 7 juli is Truus Arns-Schuiling in de leeftijd Natuurlijk zijn we nooit opgehouden, maar van 97 jaar overleden. Ze woonde al geruime de activiteiten stonden op een laag pitje. Het tijd in zorgcentrum Liefkenshoek in Heteren. was rustig alom. Maar als deze Aandacht Haar uitvaartdienst was op 11 juli, waarna ze verschijnt, zijn de meeste parochianen weer op op ons kerkhof is begraven. hun plek en aan de slag gegaan. We wensen eenieder een werkjaar toe met veel inspiratie In de bijlage Aandacht Extra plaatsen we een en enthousiasme. langer in memoriam over onze overledenen. Over Grady en Timo is reeds geschreven in de Overleden bijlage van juni. Op eerste Pinksterdag, op 12 juni, overleed Grady van den Brink-van Leur, 72 jaar oud. Polenmis De uitvaartdienst was op 16 juni in onze Zaterdag 17 september staat Driel in het kerk, waarna ze op ons kerkhof is begraven. teken van de jaarlijkse Polenherdenking. De Ondanks haar ziek zijn bleef Grady lief en herdenking bij het monument is s middags zorgzaam. Ze was een grote steun voor Jan en om uur. Vervolgens is om uur s haar kinderen. avonds de Polenmis in onze kerk met muzikale medewerking van de vioolgroep Promyki Op 14 juni is plotseling Timo Verplak overleden Krakowa uit Krakau en koor Cantorije. in de leeftijd van nog maar 4 jaar. Na een dutje op de bank is hij niet meer wakker geworden. Koor ENJOY Met zeer velen namen wij afscheid van Timo Het koor organiseert vanaf woensdag 5 in onze kerk, waarna hij op ons kerkhof is oktober een Herfst-Kerstproject. Dit houdt in begraven. dat je wekelijks een repetitie kunt meemaken om de sfeer en de gezelligheid in dit koor te Op 23 juni 2011 is Hans Berends overleden proeven. Je betaalt geen contributie, maar in de leeftijd van 63 jaar. Hans woonde al men verwacht je wel wekelijks. Dus kun je een lange tijd in Elst, maar groeide op in Driel. En beetje zingen: vanaf 5 oktober van dit dorp bleef een thuis voor hem, vooral de uur van harte welkom in de rk kerk te Driel. voetbalclub. Hij was er altijd. Op 29 juni was Attentie : Op zondag 2 oktober geen viering zijn uitvaart, waarna de crematie plaatsvond in in onze kerk, maar een oecumenische dienst Beuningen. in de protestantse kerk met medewerking van koor Enjoy. Intenties Zondag 28 augustus : jrgt. Bart en Agnes v. Mullem; Co Rensen en Levi; Pa, Ma, Wim en Katrien v.d. Dam; Gerrit Vrijhoef; Dien en Wim Goldsmid; overl. familie ten Westenend- Hendriks; ouders Meurs-Maassen; Antoon Clappers; Tiny en Folkert Hettinga-Wolff en Fiene; Mia Wolff; Rein en Tonnie Bosman- Janssen; Jan v. Eldik; Ria Berentsen-Jansen; Ans Krebber-Driessen; Tineke IJkhout-Janssen; overl. familie v. Kempen; Kees Liethof; Huub en Doortje Vos; Rudolf Janischka; Jan en Timo Verplak; Jan Schuiling; ouders v. Rijsewijk- Roelofs en kinderen; Toon Wolterinck; ouders Hermeling-Clappers en Frits; ouders Jansen- Hermeling. Zondag 4 september : jrgt. Jan Verplak en Timo; Hent Cobussen; Ma v. Deijzen-van Mullem; Dien en Wim Goldsmid; Bart en Agnes v. Mullem; Sien Fonteijn-v. Mullem; Peter Weijman; voor alle overleden parochianen; Fia Schuiling; ouders v. Bentum-Zwartjens en Stephan; Gerardus Nijs; ouders Arns-Schuiling. Zondag 11 september : jrgt. Mama Klaassen; Theo Weijman; Jan v. Eldik; Sien Fonteijn-v. Mullem; Antoon Schrijver; Tineke IJkhout- Janssen; Theo Smeenk; Huub en Doortje Vos; Engelbert v. Baal; Maria te Dorsthorst; Jan Schuiling; Henk Bierman; Toon Wolterinck. Zaterdag 17 september : jrgt. Chris Weijman; jrgt. Geert v.d. Welk; Cora Baltussen; Antoon Baltussen; overl. familie Baltussen-v.d. Horst; Jan Altink; overl. familie Peters-van t Westeinde; ouders v. Kempen-Vos en Peter; Dien en Wim Goldsmid; Jan Essers; ouders Meurs-Maassen; Jan Uijting; Sien Fonteijn-v. Mullem; ouders Essers-te Dorsthorst en Antoon; Corrie Meurs; overl. familie Janssen- Selman; Henny Bouwman-Roodbeen; Hans Berends; Grady v.d.brink-v.leur. Zondag 25 september : Oma, Opa, Wim en Katrien van den Dam; Lea en Harrie Driessen; Tiny en Folkert Hettinga-Wolff en Fiene; Mia Wolff; Cor Willemsen; Wilna Huisman-Rutten; Wilma Klein Overmeen-v.d. Dam; Antoon Schrijver; overl. familie v. Kempen; Rudolf Janischka; Maria te Dorsthorst; Jan Schuiling; ouders Hermeling-Clappers en Frits; Jan en Rob Maassen; ouders Janssen-Clappers; ouders Menting-Meijnders en Cees. 8

9 Herveld St. Willibrordus St. Willibrordusstraat 2, 6674 BH Herveld Tel. sacristie: Tel. parochiesecretariaat St. Benedictus: Website: Contactpersonen Pastoraatsgroep: Gerard Rothoff, tel Locatieraad: Wim Janssen, tel Parochieblad: Paul Kogels, tel Bankrekening: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Herveld Albertus Merkus, Geert van Noordenburg, Antonius HendrikusRikken, Sienie Roelofs-van Meel, Wilhelmus Theodorus Fransiscus Selman, Anna Hendrika Tijssen-Besselink, Martinus Veens, Lamberdina Elisabeth Verheijen- Schrama, Jo Vilier en familie, overleden ouders Piet & Sientje van Vlaanderen- van Meel, Appie Winnemuller, Evegrardus Anthonius Wouters. 11 september Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Piet Latta, overleden ouders Theodorus van Leeuwen-Petrus van Dijk en Maria Sturkenboom, Geert van Noordenburg, Vincent Potjes, Antonius Hendrikus Rikken, Sienie Roelofs-van Meel, Wilhelmus Theodorus Fransiscus Selman, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, overleden ouders Piet & Sientje van Vlaanderen- van Meel, Appie Winnemuller, Evegrardus Anthonius Wouters. Nieuws van de pastoraatsgroep We zijn nu ruim anderhalf jaar onderweg na het samengaan van de acht parochies. Iedereen begint zijn weg te vinden in de nieuwe situaties. De werkgroepen vinden hun contacten met de andere geloofsgemeenschappen, de locatieraad is druk met het onderhoud van onze kerk en we zijn nu een pastoraatsgroep aan het oprichten. Monique Nijenhuis, Bets Janssen en Gerard Rothoff zijn hier met de begeleiding van pastoor Hermens mee bezig. De pastoraatsgroepleden zijn de ogen en de oren van het pastorale team. De eerste activiteit is om na de startviering op 11 september koffie, thee en limonade te schenken achter in de kerk. Ook na de gezinsviering op 23 oktober doen we dit. We hopen zo de onderlinge contacten te stimuleren. Verder willen we tot een klein secretariaat komen voor het afgeven van misintenties. Ook voor vragen of een kopje koffie kunt u terecht. Het is de bedoeling dat op de 1e en 3e woensdag van de maand twee gastvrouwen/-heren aanwezig zijn van tot uur, te beginnen op 7 en 21 september en 5 en 19 oktober. Zij zullen ook indien nodig de contacten onderhouden met het centraal secretariaat in Elst en waar nodig met het pastoraal team. Zij zullen ook waar dat nodig is, u via het parochieblad op de hoogte houden. Hartelijk dank Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, die bij de viering van mijn 89e verjaardag aan mij heeft gedacht en met mij heeft meegeleefd. Ik heb veel reacties ontvangen en dat deed mij goed. Nu ben ik mijn 90e levensjaar ingegaan, en als het aan mij ligt maak ik dat jaar ook wel vol. Met zoveel meelevende en hartelijke mensen om mij heen moet dat lukken! J.D. van der Borgh. em. pastoor Overleden De afgelopen periode zijn de volgende parochianen ons ontvallen: 13 juni: Theo Mientjes (1928) 22 juni: Lamberdina Elisabeth Verheijen- Schrama (1951) 24 juni: Cornelis Johannes van Elk (1921) 2 juli: Antonius Hendrikus Rikken (1939) 22 juli: Wilhelmus Stephanus Maria Jansen (1947) Moge zij rusten in Gods vrede. Voor een kort in memoriam verwijzen wij u naar Aandacht Extra. Intenties 4 septembe r Gerard Burgers, Martha Burgers-Hermens, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Jan Giesen, overleden ouders Giesen-Fierkens, overleden familie Latta-Jansen-Gudde, 17 september Hent en Riek Brugman-Schaars, Gerard Burgers, Martha Burgers-Hermens, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Geert van Noordenburg, Antonius Hendrikus Rikken, Sienie Roelofs-van Meel, Thea Schaars, Wilhelmus Theodorus Fransiscus Selman, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Appie Winnemuller, Evegrardus Anthonius Wouters. 25 september Corry van Brandenburg-Veens, Jaargetijde Maria Adriana van Dijk-Sturkenboom, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, overleden ouders Latta-Peperkamp, Geert van Noordenburg, overleden ouders Peperkampvan Heumen, Sienie Roelofs- van Meel, Wilhelmus Theodorus Fransiscus Selman, Herman Veens, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Appie Winnemuller, Evegrardus Anthonius Wouters. 1 oktober Gerard Burgers, Martha Burgers-Hermens, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Jan Giesen, overleden ouders Giesen-Fierkens, Jaargetijde Rietje Link-Knoops, Albertus Merkus, Geert van Noordenburg, Sienie Roelofs-van Meel, Wilhelmus Theodorus Fransiscus Selman, Martinus Veens, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Jo Vilier en familie, Mien Vilier, Appie Winnemuller, Evegrardus Anthonius Wouters. 9

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010

Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Drieëntwintigste zondag door het jaar (A)

Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 50 nr. 20 6 september 2014 Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) Matteüs 18, 15 20 Als je

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode 2 december 10.00 da. F.S.Karelse Kk/C 9 december 10.00 ds. G.J.D. de Haan Oosterzee

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info TomTom is de weg kwijt Tapas eten in Alegria Stem op VIDO KVO wordt VKS Oersprong naar Luxemburg Eerste prijswinnaar van de crypto! Bijzondere foto s gevraagd Kijk ook eens op: www.oerle.info Jaargang

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie