Hulpkader : mobiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulpkader : mobiliteit 2015-03"

Transcriptie

1 Hulpkader Hulpkader : mobiliteit Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Algemene directie bestuurlijke politie file:///g /DSEK/InfoDoc/Tools/PolDoc/Mobilite/mob2015-3/web/hulpkader.htm[ :29:34]

2 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/I-BLZ 1 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art.10 ; 2 ;- PZ 5345 : ANTWERPEN PZ 5346 : ZWIJNDRECHT PZ 5347 : BOOM/RUMST/NIEL/SCHELLE/HEMIKSEM PZ 5348 : KAPELLEN/STABROEK PZ 5349 : AARTSELAAR/EDEGEM/HOVE/KONTICH/LINT PZ 5350 : ESSEN/KALMTHOUT/WUUSTWEZEL PZ 5351 : BOECHOUT/BORSBEEK/MORTSEL/WIJNEGEM/WOMMELGEM PZ 5352 : BRASSCHAAT PZ 5353 : SCHOTEN PZ 5354 : RANST/ZANDHOVEN PZ 5355 : BRECHT/MALLE/SCHILDE/ZOERSEL PZ 5356 : BORNEM/PUURS/SINT-AMANDS PZ 5359 : BONHEIDEN/DUFFEL/PUTTE/SINT-KATELIJNE-WAVER PZ 5360 : LIER PZ 5361 : BERLAAR/NIJLEN PZ 5362 : HEIST-OP-DEN-BERG PZ 5363 : HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/RIJKEVORSEL PZ 5364 : BEERSE/LILLE/VOSSELAAR/BAARLE-HERTOG/KASTERLEE/OUD-TURNHOUT/TURNHOUT PZ 5365 : HERSELT/HULSHOUT/WESTERLO PZ 5366 : GEEL/LAAKDAL/MEERHOUT PZ 5367 : ARENDONK/RAVELS/RETIE PZ 5368 : BALEN/DESSEL/MOL PZ 5369 : GROBBENDONK/HERENTALS/HERENTHOUT/OLEN/VORSELAAR PZ 5906: MECHELEN-WILLEBROEK Mobiliteitcyclus

3 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/I-BLZ 2 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art.10 ; 2 ;- ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 3751 AGENT VAN POLITIE NEEN 1 (3) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops-personeel hulpkader. 2. Functiebeschrijving: - De titularis maakt deel uit van het team agenten van de dienst Interventie Verkeer; - onder leiding van zijn coördinator en binnen de wettelijke beperkingen verricht hij/zij o.m. volgende taken: - uitvoeren van projecten en actieplannen binnen de beleidsprioriteiten en volgens het concept van gemeenschapsgerichte politiezorg; - afhandelen van (niet-)dringend schrijfwerk en het verzorgen van hun administratie; - vaststellen van verkeersongevallen met louter stoffelijke schade; - deelnemen aan acties binnen het domein verkeer (bv. Wodca); - toezien op de naleving van de politieverordeningen; - verkeersregeling ter gelegenheid van beteugelende en niet-beteugelende ordediensten of evenementen waarvoor politieaanwezigheid vereist is; - uitvoeren van ondersteunende taken (o.m. verzekeren van een permanentie aan de onthaalbalie, toezicht op aangehouden personen die zich in het cellencomplex bevinden,...). 3. Gewenst profiel: - Specifieke vereisten: - beschikken over een goede lichamelijke conditie. - Kennis: - toepassen van de verworven kennis inzake wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken; - affiniteit met verkeer en zijn specifieke problematiek; - doordrongen zijn van de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie; - gebruik kunnen maken van de voorziene informaticamiddelen en -toepassingen. - Vaardigheden: - in staat zijn een proces-verbaal op te stellen dat beantwoordt aan alle vormvereisten; - beschikken over de nodige communicatievaardigheden; - zijn gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en personen waarmee men geconfronteerd wordt met het oog op het bereiken van een bepaald doel (flexibiliteit); - tijdens en na moeilijke situaties met hoge werken/of tijdsdruk en/of bij tegenslag en/of kritiek efficiënt gedrag blijven vertonen (stressbestendigheid); - blijk geven van assertiviteit; - multifunctioneel en polyvalent ingesteld zijn. - Attitudes: - cognitief engagement : de wil en het vermogen om zich steeds verder te vervolmaken in de uitoefening van zijn functie; - discreet, betrouwbaar, onpartijdig, integer en loyaal zijn; - creëren van een positieve werksfeer; - orde, methode, stiptheid en respect voor termijnen hebben; - wil tot verbeteren; - openheid en rekenschap afleggen; - besluitvaardigheid; - nazorg; - culturele kenmerken op individueel niveau: - kwaliteitsgericht denken en handelen; - probleemoplossend denken en werken; - gelijkwaardige behandeling van iedere burger; - externe en interne klantgerichtheid: - aanspreekbaarheid; - luisterbereidheid; - inlevingsvermogen; - informeren; - samenwerkingsgericht; - slachtofferbejegening en/of correcte doorverwijzing. 4. Gewone plaats van het werk: Lokale Politie MECHELEN-WILLEBROEK, Frederik de Merodestraat 88 te 2800 MECHELEN. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: - Lokale Politie MECHELEN-WILLEBROEK, Personeelssecretariaat, Frederik de Merodestraat 88 te 2800 MECHELEN, (Tel: 015/ , Fax: 015/ , - HINP Gino VERBRUGGEN, Teamchef verkeer, (Tel:015/ ). 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden:. 7. Ambt vacant. 8. Samenstelling van de selectiecommissie:. 9. Kennistest:. Mobiliteitcyclus

4 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie ANTWERPEN BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/I-BLZ 3 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art.10 ; 2 ;- Mobiliteitcyclus

5 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie HOOFDSTAD BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/III-BLZ 1 BRUSSEL (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; PZ 5339 : BRUSSEL/ELSENE PZ 5340 : ST-JANS-MOLENBEEK/KOEKELBERG/JETTE/GANSHOREN/ST-AGATHA-BERCHEM ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 3201 AGENT VAN POLITIE VERKEER NEE 1 (3) EVENEENS GEPUBLICEERD VOOR FRANSTALINGE PERSONEELSLEDEN 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops personeel AGP 2. Functiebeschrijving: - Met de verschillende toestellen kunnen werken (radars, ethylometer, - test, etc ); - Bereid zijn voortgezette opleidingen te volgen; - Beslissingen en directieven van zijn meerdere respecteren; - Meewerken tijdens verschillende operaties georeganiseerd in het kader van de verkeersthema s; - Verkeersregeling tijdens manifestaties en/of andere evenementen; - Verkeersregeling in het kader van de mobiliteitscontracten en t.h.v. de scholen; - P.V. s opstellen in het kader van verkeersinbreuken, ongevallen, takelingen, APR, etc.; - Preventieve patrouilles uitvoeren; - De verschillende interventies in het kader van verkeerszaken kunnen uitvoeren. 3. Gewenst profiel: - Een goede theoretische en praktisch kennis hebben met betrekking tot het opstellen van PV s en rapporten en afhandeling van dossiers; - Bereid zijn de kennis uit te breiden door het volgen van vormingen en opleidingen; - Kunnen beslissingen nemen op het terrein ingevolge buitengewone voorvallen en dit in afwachting van de komst van een meerdere; - Conflictenbeheersing in de 1ste lijn; - Verantwoordelijkheidszin hebben; - Zorgzaam, correct, trouw, discreet en onomkoopbaar zijn; - Gemotiveerd zijn en voorbeeldig handelen; - Tweetalig zijn. 4. Gewone plaats van het werk: Politiezone Brussel-West Kardinaal Mercierplein 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: Dienst HRM E. Faesstraat 125 te Jette tel 02/ Vereiste bijzondere bekwaamheden: Nihil. 7. Ambt vacant. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nihil. 9. Kennistest: Nihil. PZ 5340 : ST-JANS-MOLENBEEK/KOEKELBERG/JETTE/GANSHOREN/ST-AGATHA-BERCHEM ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 3203 AGENT VAN POLITIE DPZ NEE 1 (3) EVENEENS GEPUBLICEERD VOOR FRANSTALINGE PERSONEELSLEDEN 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops personeel - AGP 2. Functiebeschrijving: - Hij kent het huidige communicatiesysteem van de dienst DPZ van de Politiezone Brussel-West en kan in dit systeem werken, ten minstens wat call-taking betreft; - Hij is verantwoordelijk van het beheer van de inkomende telefoonoproepen evenals de correcte toewijzing aande geschikte bestemmeling; - Hij zet om de telefonische mededelingen in informatische data die nodig zijn voor een goede beheer van de interventies. Daarom zal hij er over waken om de kwaliteit van de informatie die hij ter beschikking stelt van zijn collega s optimaliseren; - Hij neemt deel aan het beheer van de interventies en waakt er dus over om de interventieaanvraag zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van de dispatchers; - Conform de beroepsethiek en het beroepsgeheim zal hij de oproeper optimaal inlichten; - Hij baseert zich op de filosofie van de community policing in zijn telefonische en radio contacten; - In deze telefonische en radio contacten, geleid door zijn beroepsverplichtingen, is hij onpartijdig en vertegenwoordigt hij waardig de Politiezone Brussel-West, de politie in het algemeen alsook de autoriteiten en respecteert hij de taalwetten; Mobiliteitscyclus

6 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie HOOFDSTAD BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/III-BLZ 2 BRUSSEL (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; - Hij houdt zich op de hoogte van de actualiteit en in het bijzonder van de actualiteit die mogelijk gevolgen kan hebben in de school van de Politiezone; - Hij maakt gebruik van het materiaal dat hem ter beschikking wordt gesteld zoals een goede huisvader; - Op initiatief of op vraag van zijn meerdere aanvraag doet hij constructieve voorstellen ten einde de werking van de zonale dispatching te verbeteren; - Hij zorgt ten allen tijde voor de ontwikkeling van een collegiale, efficiënte en kwalitatieve sfeer met zijn collega s; - Hij volgt de vormingen aan dewelke hij gehouden is deel te nemen. Opleiding. 3. Gewenst profiel: - Een goede theoretische en praktisch kennis hebben met betrekking tot systeem astrid; - Bereid zijn de kennis uit te breiden door het volgen van vormingen en opleidingen; - Verantwoordelijkheidszin hebben; - Zorgzaam, correct, trouw, discreet en onomkoopbaar zijn; - Gemotiveerd zijn en voorbeeldig handelen; - Tweetalig zijn. 4. Gewone plaats van het werk: Politiezone Brussel-West Briefdragerstraat Sint-Jans Molenbeek 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: Dienst HRM E. Faesstraat 125 te Jette tel 02/ Vereiste bijzondere bekwaamheden: Nihil. 7. Ambten vacant. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: Nihil. 9. Kennistest: Nihil. PZ 5341 : ANDERLECHT/ST-GILLIS/VORST PZ 5342 : UKKEL/WATERMAAL-BOSVOORDE/OUDERGEM PZ 5343 : ETTERBEEK/ST-PIETERS-WOLUWE/ST-LAMBRECHTS-WOLUWE PZ 5344 : SCHAARBEEK/EVERE/ST-JOOST-TEN-NODE Mobiliteitscyclus

7 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie LIMBURG BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/VI-BLZ 1 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art.10 ; 2 ;- PZ 5370 : DIEPENBEEK/HASSELT/ZONHOVEN PZ 5371 : LOMMEL PZ 5372 : HAMONT-ACHEL/NEERPELT/OVERPELT PZ 5373 : BERINGEN/HAM/TESSENDERLO PZ 5374 : HALEN/HERK-DE-STAD/LUMMEN PZ 5375 : HEUSDEN-ZOLDER PZ 5376 : GINGELOM/NIEUWERKERKEN/SINT-TRUIDEN PZ 5377 : HECHTEL-EKSEL/LEOPOLDSBURG/PEER PZ 5379 : ALKEN/BORGLOON/HEERS/KORTESSEM/WELLEN PZ 5380 : TONGEREN/HERSTAPPE PZ 5381 : BILZEN/HOESELT/RIEMST PZ 5382 : VOEREN PZ 5383 : DILSEN-STOKKEM/MAASEIK PZ 5385 : BOCHOLT/BREE/KINROOI/MEEUWEN-GRUITRODE PZ 5853 : LANAKEN/MAASMECHELEN PZ : MIDLIM Mobiliteitcyclus

8 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie OOST- BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/IX-BLZ 1 VLAANDEREN (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art.10 ; 2 ;- PZ 5415 : GENT PZ 5416 : LOCHRISTI/MOERBEKE/WACHTEBEKE/ZELZATE PZ 5417 : EEKLO/KAPRIJKE/SINT-LAUREINS PZ 5418 : DESTELBERGEN/MELLE/MERELBEKE/OOSTERZELE PZ 5419 : DE PINTE/GAVERE/NAZARETH/SINT-MARTENS-LATEM PZ 5420 : DEINZE/ZULTE PZ 5421 : ASSENEDE/EVERGEM PZ 5422 : LOVENDEGEM/NEVELE/WAARSCHOOT/ZOMERGEM PZ 5423 : AALTER/KNESSELARE PZ 5424 : MALDEGEM PZ 5425 : KLUISBERGEN/KRUISHOUTEM/OUDENAARDE/WORTEGEM-PETEGEM/ZINGEM PZ 5426 : BRAKEL/HOREBEKE/MAARKEDAL/ZWALM PZ 5427 : RONSE PZ 5428 : GERAARDSBERGEN/LIERDE PZ 5429 : HERZELE/SINT-LIEVENS-HOUTEM/ZOTTEGEM PZ 5432 : SINT-NIKLAAS PZ 5433 : KRUIBEKE/TEMSE PZ 5434 : LOKEREN PZ 5435 : HAMME/WAASMUNSTER PZ 5436 : BERLARE/ZELE PZ 5437 : BUGGENHOUT/LEBBEKE PZ 5438 : LAARNE/WETTEREN/WICHELEN PZ 5439 : DENDERLEEUW/HAALTERT Mobiliteitcyclus

9 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie OOST- BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/IX-BLZ 2 VLAANDEREN (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art.10 ; 2 ;- PZ 5440 : AALST PZ 5441 : ERPE-MERE/LEDE PZ 5442 : NINOVE PZ 5443 : DENDERMONDE PZ 5904 : WAASLAND-NOORD Mobiliteitcyclus

10 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie VLAAMS BRABANT BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/X-BLZ 1 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; PZ 5388 : LEUVEN PZ 5389 : BEKKEVOORT/GEETBETS/GLABBEEK/KORTENAKEN/TIELT-WINGE PZ 5390 : LANDEN/LINTER/ZOUTLEEUW PZ 5391 : BIERBEEK/BOUTERSEM/HOLSBEEK/LUBBEEK PZ 5392 : HOEGAARDEN/TIENEN PZ 5393 : HERENT/KORTENBERG PZ 5394 : AARSCHOT PZ 5395 : BOORTMEERBEEK/HAACHT/KEERBERGEN PZ 5396 : DIEST/SCHERPENHEUVEL-ZICHEM PZ 5397 : BERTEM/HULDENBERG/OUD-HEVERLEE PZ 5398 : TERVUREN PZ 5399 : BEGIJNENDIJK/ROTSELAAR/TREMELO PZ 5400 : ZAVENTEM ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 3051 AGENT VAN POLITIE NEEN 2 (2) 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops personeel AGP. 2. Functiebeschrijving : - uitvoeren van verkeersopdrachten welke voornamelijk betrekking hebben op de verkeerswetgeving en de vaststelling van verkeersongevallen; - uitvoeren van controles met betrekking tot de politieverordeningen, de correcte plaatsing van verkeersborden en verkeerssignalisatie, de inname en de bezetting van openbare wegen en de wegenwerken en hindernissen op de openbare weg; - uitvoeren van beveiligingsopdrachten en verkeersregeling aangaande activiteiten en evenementen op het openbaar domein, veiligheidsincidenten, defecten aan infrastructuur, enz; - uitvoeren van onderzoeken met betrekking tot dossiers inzake verkeer; - plaatsen en bedienen van de mobiele apparatuur ten behoeve van de preventieve en repressieve activiteiten van de politiezone op vlak van het verkeer; - bezorgen van dringende stukken aan de gerechtelijke en administratieve autoriteiten, labo s, enz; - uitvoeren van preventief en repressief toezicht binnen het kader van de verkeersveiligheid alsmede de deelname aan de verschillende acties in dit domein; - voldoen aan de gevorderde bijstand zoals wettelijk voorzien; - kan werken binnen het wettelijk kader in een 24 uur permanentiesysteem; - heeft nauwe contacten met de andere leden van de groep operaties; - staat in voor het nazicht en goed beheer van het aan hem/haar toevertrouwde collectief -en persoonlijk materiaal. 3. Gewenst profiel : Kennis: - nederlandstalig; - een goede praktische kennis bezitten van de taken van een agent(e) van politie of bereid zijn deze kennis te verwerven; - grondige kennis van de verkeerswetgeving Vaardigheden/houding: - kan zowel in team als individueel goed functioneren; - is contactvaardig, klantvriendelijk, hulpvaardig en tactvol; - polyvalent en bereid zijn met andere diensten binnen de zone samen te werken; - beschikbaar zijn; Mobiliteitscyclus

11 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie VLAAMS BRABANT BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/X-BLZ 2 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; - verantwoordelijkheidsgevoel hebben; - zin voor initiatief; - flexibel zijn; - objectiviteit en onpartijdigheid bij het uitvoeren van de taken. 4. Gewone plaats van het werk : Zonecommissariaat Hoogstraat 20 te 1930 ZAVENTEM. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature : Zonaal Politiecommissariaat: Hoogstraat 20, 1930 ZAVENTEM, Diensthoofd verkeer: CP Vulylsteke Sabine: 02/ Vereiste bijzondere bekwaamheden : Laureaten van de selectieproeven van het agentenkader. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie : Nader te bepalen door de PZ. 9. Kennistest : Nihil. PZ 5401 : KRAAINEM/WEZENBEEK-OPPEM PZ 5402 : HOEILAART/OVERIJSE ReeksNr Ambt Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 3053 AGENT VAN POLITIE NEEN 2 (3) VERKEERSDIENST 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops - personeel - AGP. 2. Functiebeschrijving : De agent van politie staat hoofdzakelijk in voor specifieke opdrachten die de algemene verkeersveiligheid aanbelangen. De agent van politie heeft beperkte politiebevoegdheden nl. hij/zij legt zich vooral toe op vaststellingen van verkeersongelukken, verkeersregeling en -toezicht, toezicht op de naleving van politieverordeningen. Hij kan ook ingezet worden voor federale opdrachten, lokale veiligheidsprojecten of andere taken in het kader van een geïntegreerde korpswerking. - algemeen toezicht op de naleving van de verkeersregelgeving en het politiereglement; - preventief en repressief toezicht op openbare orde en veiligheid; - geörienteerde patrouilles (voet-, fiets-, autopatrouilles) ; - toezicht bij wegwedstrijden, wijkkermissen, markten, enz; - uitvoeren van specifieke opdrachten van de verkeersdienst (verkeersregeling, vaststelling ongevallen, schooltoezicht, verkeersacties, verkeerseducatie, verkeersadviezen, toezicht tijdsgebonden parkeren, enz); - administratie op bestuurlijk en gerechtelijk vlak verrichten; - zich akkoord verklaren om te werken met loggingsystemen zoals Astrid, fleetlogger, ; - werken volgens de interne richtlijnen en de vervangingsmatrix van het korps. 3. Gewenst profiel : Gewenste kennis: - kennis van de relevante wetgeving in het domein; - kennis van informaticatoepassingen (MS office, internet, , ); - de nodige kennis van politionele informaticatoepassingen, vatting, dringende seiningen of bereid zijn deze kennis op korte termijn te verwerven; - bereid zijn specifieke functionele opleidingen te volgen (curvometer, snelheidscamera, ). Gewenste vaardigheden: - beschikken over de nodige communicatievaardigheden; - stressbestendig, flexibel en polyvalent zijn; - openstaan voor veranderingen en doordrongen zijn van de wil tot verbeteren; - specifieke aandacht voor IGPZ (informatiegestuurde politiezorg); - beschikbaar zijn en kunnen werken met wisselende diensten; - blijk geven van een goede fysieke conditie en behendigheid; - beschikbaar zijn en kunnen werken in een 24-uren permanentiesysteem met wisselende diensten; - kunnen werken in teamverband. 4. Gewone plaats van het werk : Brusselsesteenweg 145 g te 3090 Overijse. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature : HINP Wim Decorte, diensthoofd verkeer,idem als punt 4, Tel: 02/ , 6. Vereiste bijzondere bekwaamheden : Nihil. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie : Nihil. 9. Kennistest : Nihil. PZ 5403 : DROGENBOS/LINKEBEEK/ST-GENESIUS-RODE Mobiliteitscyclus

12 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie VLAAMS BRABANT BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/X-BLZ 3 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; ReeksNr Benaming van de functie Gespecialiseerd ambt Aantal vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 3055 AGENT VAN POLITIE NEEN 1 (5) LID DIENST VERKEER/TOEZICHT 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops - personeel - AGP. 2. Functiebeschrijving : De Agent van Politie - Lid van de dienst Verkeer/Toezicht - vervult een belangrijk aspect van de basispolitiezorg. Hij/zij staat onder het rechtstreekse gezag zijn/haar OGP/OBP of diens vervanger. Neemt deel aan een beurtrol welke voorziet in een permanentie op het terrein. Hierbij vervult de Agent verkeerstaken zoals het vaststellen van verkeersongevallen, het in goede banen leiden van verkeersstromen, toepassing maken van gemeentelijke reglementen en algemene toezicht. Helpt lokale ordediensten in goede banen te leiden en neemt deel aan bijzondere acties welke kaderen in onze lokale actieplannen. Is in staat om op een consistente wijze te acteren en te rapporteren aan de oversten en/of gerechtelijke overheden. Treedt ook op in het kader van de toepassing van het Gemeentelijk Administratieve Sanctierecht. Neemt deel aan relevante trainingen en onderricht. Deze functie impliceert prestaties op weekend/feestdagen en eventueel nachten. Uitzonderlijk kan de agent ingeschakeld worden in het lokale onthaal. 3. Gewenst profiel : - een goede praktische of bewezen kennis van het Frans is een pluspunt; - algemene kennis hebben van het gemeentelijke administratieve sanctierecht is een pluspunt; - in staat zijn om consistent te rapporteren en verbeteringsvoorstellen te formuleren - doordrongen zijn van de geest van Community Policing en excellente politievoering; - kennis/vaardigheid van de gangbare informaticatoepassingen ISLP en Office; - stressbestendig, beleefd, sociaal vaardig, tactvol; - zin voor verantwoordelijkheid, beschikbaarheid en zin voor dienstverlening; - kan in hoge mate zelfstandig werken. 4. Gewone plaats van het werk : Politiezone Rode (5403) - Zoniënwoudlaan 79 te 1640 St.Genesius-Rode. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature : CP Patrick CALLEBAUT of HINP Gerd TONDEUR- Tf: Vereiste bijzondere bekwaamheden : Nihil. 7. Ambt vacant. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: - Korpschef voorzitter; - Directeur GGPZ; - HINP GGPZ; - Politiesecretaris of hun eventuele vervangers. 9. Kennistest : Nihil. PZ 5404 : BEERSEL PZ 5405 : BEVER/GALMAARDEN/GOOIK/HERNE/LENNIK/PEPINGEN PZ 5406 : DILBEEK PZ 5407 : AFFLIGEM/LIEDEKERKE/ROOSDAAL/TERNAT PZ 5408 : ASSE/MERCHTEM/OPWIJK/WEMMEL PZ 5409 : KAPELLE-OP-DEN-BOS/LONDERZEEL/MEISE PZ 5410 : GRIMBERGEN PZ 5411 : MACHELEN/VILVOORDE ReeksNr Ambt Gespecialiseerd Ambt Aantal Vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 3057 AGENT LID VERKEERS NEEN 1 (3) - DIENST Mobiliteitscyclus

13 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie VLAAMS BRABANT BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/X-BLZ 4 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven : Ops - personeel - AGP. 2. Functiebeschrijving : - verkeersregeling en toezicht; - controle snelheidshandhaving; - controle gordelplicht; - controle alcohol- en druggebruik; - controle op onveilig en hinderlijk parkeren; - controle op verkeersagressie en asociaal rijgedrag; - controle op personen- en goederenvervoer; - deelname aan grote acties; - bijstaan politieambtenaren in bepaald gevallen voorzien door de wet. 3. Gewenst profiel : Algemeen functieprofiel: - sociaal contactvaardig zijn; - dienstverlenende en positieve ingesteldheid; - klantvriendelijk en tactvol zijn; - stressbestendig zijn; - onpartijdig, discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn; - flexibel en beschikbaar zijn; - over een goede fysieke conditie beschikken; - elementaire kennis van de bureauticasoftware Office en ISLP; - uniform verplicht. Specifiek functieprofiel: - goede kennis van het politiereglement Vilvoorde-Machelen; - bereid zijn te werken in een dienstrooster/uurschema, volgens de noden van de dienst in overeenstemming met de ter zake geldende normen; - bereid zijn weekend- en nachtprestaties uit te voeren bij lokale acties, evenementen en festiviteiten; - basiskennis van de relevante verkeerswetgeving; - zich eigen maken van verkeerstechnische apparatuur. 4. De gewone plaats van het werk : Lokale politie Vilvoorde-Machelen Zennelaan 76 te 1800 Vilvoorde. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature : Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij CP Danny Peeters Tf Vereiste bijzonder bekwaamheden: 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie: 9. Kennistest : - de selectie bestaat uit een determinerend interview met de korpschef. - de kandidaten worden tijdens het determinerend interview ondervraagd inzake: het persoonlijkheidsprofiel, de motivatie en de bekwaamheid om zich mondeling uit te drukken; de algemene en specifieke kennis over de politietaken eigen aan de functie, de politieorganisatie en het lokale politiekorps; het toepassen van de deontologische code. PZ 5411 : MACHELEN/VILVOORDE ReeksNr Ambt Gespecialiseerd Ambt Aantal Vacatures Selectiemodaliteit(en) Opmerking(en) 3059 AGENT LID JA 2 (3) WIJKDIENST 1. De categorieën van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven: Ops - personeel - AGP. - er is voorrang in het raam van de mobiliteit voor brevethouders; - niet brevethouders mogen eveneens solliciteren. 2. Functiebeschrijving : - bemiddelend tussenkomen bij kleinere of aanhoudende conflicten binnen de wijk; - proactief en reactief inwinnen van inlichtingen over wijkproblemen en rapportering aan de sectoroverste; - informatieverstrekking aan de wijkbewoners; - klantgericht inspelen op de behoeften en noden van de wijkbevolking : ervoor zorgen dat een probleem bij de gepaste instanties aangekaart en opgevolgd wordt, aanhoren informele klachten, ; - uitoefenen van afwezigheidstoezicht; - uitoefenen schooltoezicht bij aanvang en einde school; - signaleren en opvolgen van allerlei problemen : wegverzakking, distels, illegale aanplakking verkeerssignalisatie, e.d.; - betekenen van allerhande stukken; - vaststellingen Gemeentelijke Administratieve Sancties en verkeer; - deelname aan acties binnen de PZ Vima. Mobiliteitscyclus

14 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie VLAAMS BRABANT BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/X-BLZ 5 (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; 3. Gewenst profiel : Algemeen functieprofiel: - sociaal contactvaardig zijn; - dienstverlenende en positieve ingesteldheid; - klantvriendelijk en tactvol zijn; - stressbestendig zijn; - onpartijdig, discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn; - flexibel en beschikbaar zijn; - over een goede fysieke conditie beschikken; - elementaire kennis van de bureauticasoftware Office en ISLP; - uniform verplicht. Specifiek functieprofiel: - goede kennis van het politiereglement Vilvoorde-Machelen; - bereid zijn te werken in een dienstrooster/uurschema, volgens de noden van de dienst in overeenstemming met de ter zake geldende normen; - bereid zijn weekend- en nachtprestaties uit te voeren bij lokale acties, evenementen en festiviteiten; - zich verplaatsen met scooter /fiets / te voet; - goede terreinkennis en kennis van de bevolking in de wijk; - goede kennis van de sociale kaart; - een opleiding conflicthantering/burenbemiddeling/intra-familiaal geweld gevolgd hebben of bereid zijn deze te volgen; - een opleiding Gemeentelijke Administratieve Sancties gevolgd hebben of bereid zijn deze te volgen. 4. De gewone plaats van het werk : Een wijksector van de lokale politie Vilvoorde-Machelen. 5. Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature : Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij CP Paul Doms Tf Vereiste bijzonder bekwaamheden: Voorrang voor brevethouders. Bij ontstentenis van het brevet bereid zijn de opleiding te volgen en te slagen. 7. Vacant ambt. 8. Samenstelling van de selectiecommissie 9. Kennistest : - De selectie bestaat uit een determinerend interview met de korpschef. - De kandidaten worden tijdens het determinerend interview ondervraagd inzake: het persoonlijkheidsprofiel, de motivatie en de bekwaamheid om zich mondeling uit te drukken; de algemene en specifieke kennis over de politietaken eigen aan de functie, de politieorganisatie en het lokale politiekorps; het toepassen van de deontologische code. PZ 5412 : KAMPENHOUT/STEENOKKERZEEL/ZEMST PZ 5413 : HALLE PZ 5414 : ST-PIETERS-LEEUW Mobiliteitscyclus

15 Operationeel kader Hulpkader - lokale politie provincie WEST- BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/A/XI-BLZ 1 VLAANDEREN (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, Art.10 ; 2 ;- PZ 5444 : BRUGGE PZ 5445 : BLANKENBERGE/ZUIENKERKE PZ 5446 : DAMME/KNOKKE-HEIST PZ 5447 : BEERNEM/OOSTKAMP/ZEDELGEM PZ 5448 : ARDOOIE/PITTEM/RUISELEDE/TIELT/WINGENE/LICHTERVELDE PZ 5449 : OOSTENDE PZ 5450 : BREDENE/DE HAAN PZ 5451 : MIDDELKERKE PZ 5452 : GISTEL/ICHTEGEM/JABBEKE/OUDENBURG/TORHOUT PZ 5453 : HOOGLEDE/ROESELARE/IZEGEM PZ 5454 : DENTERGEM/INGELMUNSTER/MEULEBEKE/OOSTROZEBEKE/WIELSBEKE PZ 5455 : MENEN/LEDEGEM/WEVELGEM PZ 5456 : KORTRIJK/KUURNE/LENDELEDE PZ 5457 : WAREGEM/ANZEGEM/SPIERE-HELKIJN/ZWEVEGEM/AVELGEM PZ 5458 : DEERLIJK/HARELBEKE PZ 5459 : ALVERINGEN/LO-RENINGE/VEURNE PZ 5460 : DIKSMUIDE/HOUTHULST/KOEKELARE/KORTEMARK PZ 5461: DE PANNE/KOKSIJDE/NIEUWPOORT PZ 5462 : IEPER/WERVIK/HEUVELLAND/MESEN/POPERINGE/VLETEREN/LANGEMARK-POELKAPELLE/MOORSLEDE/ STADEN/ZONNEBEKE Mobiliteitcyclus

16 Operationeel kader Hulpkader federale politie Algemene Directie BIJLAGE 5 Aanhangsel 4/B/II-BLZ 1 Bestuurlijke Politie (DGA) (4) Geschrapt volgens het K.B. van 20 december 2005, ART. 10; 2 ; ALGEMENE DIRECTIE BESTUURLIJKE POLITIE DGA: DIRECTIE VAN DE OPERATIES EN DE INFORMATIE INZAKE BESTUURLIJKE POLITIE DAO: DETACHEMENTEN EN DIENSTEN: KP EN SHAPE: DIRECTIE VAN DE WEGPOLITIE DAH: DIRECTIE VAN DE POLITIE VAN DE VERBINDINGSWEGEN DAC: DIRECTIE VAN DE ALGEMENE RESERVE DAR: HONDENSTEUN-DACH: LUCHTSTEUN-DAFA: Mobiliteitscyclus

Wie is wie bij de Leuvense politie? Leuven

Wie is wie bij de Leuvense politie? Leuven Wie is wie bij de Leuvense politie? 2015 Leuven Colofon Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul Mouchaers, Philipssite 4, 3001 Leuven Redactie: hoofdcommissaris Jean-Paul Mouchaers Cel Communicatie Voorwoord

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Colofon Het vorige zonaal veiligheidsplan kwam tot stand door een samenwerking tussen

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT

Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Functiebeschrijving: Teamleider operationele ICT Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen: 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening: DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

Vacaturekrant april 2015 Op zoek naar bedienden provincie Antwerpen

Vacaturekrant april 2015 Op zoek naar bedienden provincie Antwerpen Vacaturekrant april 2015 Op zoek naar bedienden provincie Antwerpen DC 40103 - VG.1246/BUOSAP - B-C07.002 00309-405 00309-406 - W.INT.RE.RS.SO.148 t-office Antwerpen is op zoek naar (m/v): Portfolio Manager

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Met de S van Specialisatiejaar

Met de S van Specialisatiejaar Met de S van Specialisatiejaar Infobrochure derde graad - specialisatiejaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (BSO) Organisatie-Assistentie (BSO) Winkelbeheer en Etalage (BSO) Veiligheidsberoepen

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang 1 Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang van vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (maart 2013) 1 Identificatie van de voorziening Kortopvang De Okkernoot Repingestraat 12 1570 Vollezele

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie