re & education care & education care & education care & education care & education care &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "re & education care & education care & education care & education care & education care &"

Transcriptie

1 re & education care & education care & education care & education care & education care &

2 IEDER MENS Sommigen zijn sterk met hun handen, anderen bouwen in gedachten. Sommigen zoeken zo vaak mogelijk hun vrienden op, anderen zijn meer op zichzelf. Verschillen zijn mooi. En menselijk. Maar soms is een verschil lastig. Als het pijn doet, of angst oplevert. Als een kind bijvoorbeeld problemen houdt met praten of wanneer het leren maar moeizaam gaat. Als een lichaam niet meewerkt of gedachten je in de greep houden. Dan kan contact met Centrum Diálogo de start zijn van groei, ontwikkeling, verlichting en een gelukkigere tijd. Bij Centrum Diálogo staat de cliënt centraal. Dat kan een kind zijn, of een volwassene. Om de cliënt heen, staat een toegewijde groep mensen. Bij een kind staan daar naast de therapeut(en) natuurlijk de ouders/verzorgers. Maar, als dat gewenst is, kunnen we ook leerkrachten en andere medewerkers van scholen en peuterspeelzalen betrekken bij de aanpak. Daarnaast -en daarin is Centrum Diálogo uniek- bieden we een groot aantal vormen van eerstelijnszorg aan. Alles is gericht op de oplossing van problemen en als daar fysiotherapie voor nodig is, dan bieden we dat aan. Als het vraagt om logopedie, psychologie, remedial teaching, massage, podotherapie, of vele andere vormen van hulp, dan is dat in ons centrum allemaal voorhanden. Voor meer informatie over ons totale aanbod, verwijzen we u graag naar onze website ding inleiding inleiding inleiding inleiding inleiding inleiding inleiding inleid

3 Specialisaties Centrum Diálogo mag dan beschikken over veel specialisaties, we zetten natuurlijk alleen dat in, wat nodig is. We bekijken eerst hoe we u of uw het kind het best kunnen helpen. Daarna gaan we snel aan de slag op een manier die voor alle partijen het prettigst is. Wat ons betreft wordt een bezoek aan Centrum Diálogo een soort uitje. Een bezoek aan een gastvrije en huiselijke plek waar je in je waarde wordt gelaten en dingen doet, leert, ervaart, die jouw leven en dat van mensen in je directe omgeving een stukje makkelijker maken. Aanmelding Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Centrum Diálogo. We bespreken dan globaal de situatie en noteren uw gegevens. U wordt daarna teruggebeld en uitgenodigd voor een eerste/intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de situatie en bepalen we samen of u bij de juiste persoon terecht bent gekomen. We stellen Kosten & Vergoeding: vast welk eventueel onderzoek plaats zal vinden en mogelijk maken we een afspraak over een behandelplan. Daarna gaan we zo snel en prettig mogelijk aan de slag, waarbij we natuurlijk De vergoedingsmogelijkheden en tarieven variëren per vakgebied en situatie. Soms is een doorverwijzing van een arts nodig, soms hoeft dat niet. Tijdens het intakegesprek nemen we alle processen en vereisten rustig met u door. regelmatig met u evalueren en samenwerken aan het welzijn van het kind.

4 Logopedie voor kinderen, aandachtsgebieden: spraak, taal, stem, en communicatievoorwaarden (ademen, eten en drinken, slikken en mondgewoonten). Begeleiding van problemen als gevolg van: een andere moedertaal, ADHD (en ander hyperkinetisch gedrag), hersenletsel, een stemprothese, een slecht gehoor, motorische problemen, een ontwikkelingsachterstand (dysfatische ontwikkeling) of gedragsproblemen. Hulp bij problemen met lezen en schrijven (o.a. dyslexie), stotteren, taalverwerving, communicatie met ouders en verzorgers, verstaanbaarheid, heesheid en overige stemproblemen. Blaasoefeningen in de buitenlucht Daantje maakt mooie bellen Verbale en non-verbale communicatie is zeer belangrijk. Ieder kind wil zich kunnen uiten. Het wil contact, samen spelen en samen genieten. Taal is bovendien cruciaal om te leren lezen, schrijven en rekenen. Logopedie helpt kinderen met problemen op dit gebied. Spelenderwijs en in een huiselijke omgeving gaan we aan de slag met oefeningen die aansluiten op de eigen belevingswereld. We bieden ook cursussen aan, zoals de Hanencursus, die ouders en verzorgers laat ontdekken hoe ze hun kind op een positieve manier begeleiden. We werken altijd op basis van vastomlijnde plannen en zorgvuldige evaluaties. Zo biedt logopedie stevig gereedschap om te begrijpen én om begrepen te worden. ie logopedie logopedie logopedie logopedie logopedie logopedie logoped

5 Logopedie voor volwassenen Logopedie voor volwassenen, voor het oplossen of verlichten van: adem-, stem- en slikproblemen spraakproblemen / onverstaanbaarheid (zoals dysartrie, afasie en vloeiendheidsstoornissen) communicatieproblemen door een ziekte (zoals COPD, stemband- en aangezichtsverlam- Marcelline Grouwels (logopedist, Hanentherapeut) Chantal Kuiper (logopedist, Hanentherapeut) Lenny Haanen (logopedist) Loes Bus (logopedist) ming, kanker, verbale apraxie, psychomotore retardatie) of operatie en het het opvangen van gehoorproblemen / slechthorendheid Allround logopedisten behandelen niet alleen kinderen maar ze kunnen ook voor volwassenen veel betekenen. Soms is het voldoende om tijdens twee à drie sessies de problemen én de oplossingen door te nemen. Soms is de behandeling intensiever. Bijvoorbeeld bij mensen die communicatieproblemen moeten opvangen die worden veroorzaakt door ziekten, beroertes of operaties. Het vertrouwen tussen de logopedist en de cliënt is altijd zeer belangrijk evenals het continue bijhouden van de vakkennis. Soms is er meer aan de hand dan alleen een spraakprobleem. In nauw overleg met de cliënt zelf, kunnen we dan andere specialisten van Centrum Diálogo bij de genezing betrekken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om stemklachten niet alleen met logopedie, maar ook met Cesar oefentherapie (voor een goede lichaamshouding) aan te pakken. Voor meer informatie neem contact op met het hoofdkantoor.

6 HANEN OUDERCURSUS Voor ouders: van jonge kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis. die de communicatie met hun kinderen willen verbeteren. Kinderen leren thuis veel taal. Ook voor kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis, is het leren van taal door contact met ouders erg belangrijk. Het Hanen (spreek uit Hennen ) model gaat ervan uit dat ouders de beste taalvoorbeelden voor hun kind kunnen zijn en tijdens de cursus leren ze hoe dat werkt. Eerst gaat het erom echt in contact met elkaar te komen. Pas als dat is gelukt, kunnen kinderen veel leren. Ze leren dan automatisch en de taalontwikkeling versnelt aanzienlijk, maar dat is niet alles. Veel ouders die de cursus hebben gevolgd, geven aan dat het fijn is de belevingswereld van hun kind beter te kennen. De cursus geeft niet alleen de kinderen, maar ook de ouders extra zelfvertrouwen en rust. De Hanen oudercursus bestaat uit groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Bij de huisbezoeken maken we video-opnames om samen te bekijken hoe de Hanentheorie thuis werkt. Maximaal acht gezinnen nemen deel aan de cursus, zodat iedereen veel persoonlijke aandacht krijgt. Deelname aan de cursus wordt vergoed door de verzekeraar. Hiervoor is een verwijzing nodig van uw huisarts. De Hanencursus wordt gegeven door Marcelline Grouwels (logopedist en Hanentherapeut) en Chantal Kuiper (logopedist en Hanentherapeut). s hanen oudercursus hanen oudercursus hanen oudercursus hanen oude

7 SENSORISCHE INFORMATIEVERWERKING Niemand staat erbij stil, maar voordat we iets doen, hebben we prikkels via de zintuigen doorgekregen. We zien een bal op ons afkomen en grijpen ernaar. We horen onze naam en kijken op. We voelen een volle blaas en gaan naar het toilet en als we naar voren vallen, zetten we een stap vooruit. Sensorisch betekent zintuiglijk. De informatie die we via de sensoren binnenkrijgen, maakt ons alert en brengt ons in beweging. Kinderen met problemen op dit gebied, kunnen het lastig hebben. Een lichte en goedbedoelde aanraking kan pijnlijk zijn. Sommige kinderen bewegen liever niet teveel omdat ze snel omvallen. Of het valt ze niet op dat ze vieze handen hebben. SI-problemen, groot en klein, hebben veel vermommingen. Gelukkig zijn er therapieën voorhanden. Speciaal voor kinderen met SI-problemen hebben onze logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten zich gespecialiseerd. Ze stimuleren de zintuigen of beperken juist de ervaring, zodat ieder kind geholpen kan worden. Samen met ouders en kind maken therapeuten een Zintuiglijk Activiteiten Programma waarmee ook thuis kan worden geoefend. Voor meer informatie over sensorische informatieverwerkingstherapieën kunt u contact opnemen Over het algemeen wordt de therapie op een speelse manier aangeboden. Het kind mag zelf meebepalen wat er gebeurt en kan dus ook met ons hoofdkantoor. laten zien wat het wél kan. e informatieverwerking sensorische informatieverwerking sensorische inf

8 Hulp voor volwassenen en kinderen op het gebied van: faalangst negatief zelfbeeld moeite met concentratie op school of op het werk moeite met onthouden pestproblemen gedragsproblemen (zoals moeilijk vriendschap sluiten, samenwerken / samenspelen, woedeaanvallen, moeite met regels en verlegenheid) algemene ontwikkelingsproblemen ADHD autistisch spectrum psychosomatische klachten angst (zoals bang in het donker en nachtmerries) sociaal-emotionele problemen sociale angsten en verwerking van emotionele problemen (zoals echtscheiding en overlijden), moeite met lezen, schrijven of rekenen (o.a. dyslexie, dysorthografie en dyscalculie). Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind of vragen over opvoeden, kan het prettig zijn om dit samen met ervaren mensen op te pakken. Om weloverwogen de hulpvraag duidelijk te krijgen en met het kind daadwerkelijk vooruitgang te boeken. Tijdens de intake bespreken we daarom zorgvuldig de hulpvraag. We gaan na of er onderzoek nodig is en of we contact opnemen met school. Als we voldoende inzicht hebben, kunnen we een goede aanpak vaststellen of een doorverwijzing geven. De inhoud van de begeleiding daarna verschilt per kind, maar het doel is altijd de verbetering van de kwaliteit van leven (op school en thuis). Ook voor volwassenen biedt de praktijk een scala aan behandelmogelijkheden. Wanneer u contact met ons opneemt, vertellen we u hier graag meer over. Inge Wouters (orthopedagoge) Anke Beurskens (orthopedagoge, muziektherapeute) Irene Jansen (kinder- en jeugdpsychologe, orthopedagoge) K hologie & orthopedagogiek psychologie & orthopedagogiek psychologie &

9 Extra aanbod Brussencursus: een cursus voor broers en zussen van kinderen met een vorm van autisme. VOVO: begeleiding van kinderen die ondersteuning nodig hebben bij de grote stap van basisschool naar brugklas. Overgewicht: ouders en kinderen gaan tijdens deze cursus aan de slag met het denk-, voedingsen leefpatroon van het hele gezin. Peuter- en kleutermuziek: samen met uw kind muziek maken, zingen, luisteren, bewegen en genieten. SOVA: een sociale vaardigheidstraining voor meer zelfvertrouwen en assertiviteit, het makkelijker uiten van emoties, vriendjes maken en houden, gesprekken voeren, keuzes maken, nee zeggen, kritiek geven en ontvangen, minder (faal)angst en beter samenwerken. Faalangsttraining: hulp om faalangst te overwinnen. Muziektherapie: een laagdrempelige manier om aan doelen te werken wanneer praten niet zo eenvoudig is. ToM Training: een training waardoor kinderen met een vorm van autisme zich beter kunnen inleven in gevoelens, gedachten en gedrag van anderen. Ik ben Speciaal : een training voor kinderen en jeugdigen met een vorm van autisme. Het doel is inzicht te geven in wat zij hebben zodat ze er ook beter mee om kunnen gaan. Ik Brechje vindt zichzelf in de spiegel

10 Hulp op het gebied van: grove motoriek (zoals omrollen, zitten, rennen en klimmen) fijne motoriek (zoals iets pakken of tekenen)- anders bewegen (door o.a. aangeboren aandoeningen, hoge of lage spierspanning, incontinentie, orthopedische-, neurologische-, zicht-, gehoor- en ademhalingsproblemen en jeugdreuma) houdingsproblemen (o.a. voorkeurshouding) bewegingsproblemen (o.a. door ADHD, ander hyperkinetisch gedrag en ASS) bijzondere voortbeweging (zoals billen schuiven en tenen lopen) gevolgen van sensorische integratieproblemen (zoals moeite met concentreren, opdrachten, luisteren, dingen aanraken en lawaai, weinig zelfvertrouwen, onevenwichtigheid) problemen met de ruimtelijke oriëntatie, handelen en dagelijkse bewegingen (zoals aankleden en in een zandbak spelen) advies over sport en spel. Een eerste bewegingsles Luna balanceert op de bal Als kinderen zich goed bewegen, thuis en op school, voelen ze zich prettig en kunnen ze zichzelf goed redden. Fysio- en ergotherapie helpt kinderen die daar -om welke redenen dan ook- problemen mee hebben. We bekijken eerst wat niet goed lukt en stimuleren het kind in zijn normale ontwikkeling d.m.v. aanwijzingen en oefeningen. Afhankelijk van de vraag, werken we ook aan huis of op school. Soms is een kind extra geholpen met een hulpmiddel zoals een zitkussen, een ergonomische pen, of speciaal bestek. Wij geven hierin advies en doen ook voorstellen voor aanpassingen. Alles om het kind zo zelfstandig mogelijk thuis, op school en tussen leeftijdsgenootjes te laten functioneren. Nanne Janssen (kinderfysiotherapeut) & Jaimy de Kok ((kinder-) ergotherapeut) rapie ergotherapie & fysiotherapie ergotherapie & fysiotherapie ergothera

11 Hulp en ondersteuning voor volwassenen: gewrichtsklachten (als pijn, ontstekingen, artrose) - spieraandoeningen - neurologische aandoeningen (zoals CVA, Parkinson en MS) - longaandoeningen (zoals COPD en astma) hart- en vaataandoeningen (zoals bij etalagebenen, als ook pre- en postoperatief) - reumatologische aandoeningen (als reumatoïde artritis, Fybromyalgie, ziekte van Bechterew) - bij operaties (zoals een nieuwe heup/knie/schouder) - na een trauma (zoals fracturen, verzwikkingen en overbelasting). Iedere dag werken spieren, botten en gewrichten samen om u goed te laten bewegen. Natuurlijk staat u daar niet bij stil als u loopt, bukt of springt, maar soms ontstaan er klachten. Fysiotherapie helpt als bewegen even niet zo vanzelfsprekend meer is. Als het moeilijk is u goed te bewegen, als u pijn heeft. Wij adviseren, behandelen en begeleiden, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, of weer aan het werk. De behandeling kan zowel individueel als in een groep worden uitgevoerd en er kan ook aan huis worden behandeld. Dorien Niemans (fysiotherapeut)

12 Begeleiding van: Kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen (dyslexie, dysorthografie en ernstige rekenproblemen (dyscalculie) in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast helpen we bij sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen die voortkomen uit de leerproblemen (zoals faalangst, taakaanpak en concentratieproblemen). Volwassenen met ernstige lees- en/of spellingproblemen. Oq eenpag stuurbenze qevos naar het daliesvan peleeuw m hem te vrageneen onberkoning te penoemen. En? vroegbe qeer. De vos begreedbat pe deer onqerkoning hoodteteworqen. Links ziet u wat iemand met dyslexie ziet als hij/zij de tekst rechts leest. Het spreekt vanzelf dat het veel meer tijd vraagt om een stuk te begrijpen (gemiddeld 30%). Bovendien leidt dyslexie niet zelden tot sociale problemen en onbegrip bij anderen. Remedial Teaching biedt professionele hulp (eventueel in samenwerking met de school en ouders/verzorgers). We onderzoeken zorgvuldig (als dat nodig is) en maken een behandelplan dat we mede baseren op de sterke kanten van het kind of de volwassene. Daarna start de begeleiding die erop is gericht beter om te gaan met problemen én vooruitgang te boeken op school of in de werksituatie. Ellen de Voogd-Coesel (Geregistreerd Remedial Teacher, Dyslexiespecialist MSEN) Anne Kip-Veltman (Remedial Teacher) Marion Wintjens (Remedial Teacher, Dyslexiespecialist MSEN) Op een dag stuurden ze de vos naar het paleis van de leeuw om hem te vragen een onderkoning te benoemen. En? vroeg de beer. De vos begreep dat de beer onderkoning hoopte te worden. g remedial teaching remedial teaching remedial teaching remedial teach

13 Hulp bij het leren en huiswerk maken voor kinderen van alle leeftijden. Speciaal voor kinderen die: niet geconcentreerd kunnen werken - thuis onvoldoende (kunnen) studeren - een achterstand willen inhalen - een steuntje in de rug nodig hebben voor de motivatie - hulp nodig hebben bij het plannen en structureren van het huiswerk - begeleiding nodig hebben bij het voorbereiden van proefwerken. Het is niet eenvoudig om zelfstandig huiswerk te maken. Om iedere dag gemotiveerd aan de slag te gaan, om door te zetten en de televisie, computer en telefoon te weerstaan. Leerondersteuning biedt de helpende hand. In een rustige omgeving maken kinderen hun huiswerk. Een begeleider beantwoordt vragen, helpt met plannen en overhoort de lesstof. We sluiten helemaal aan op het karakter, de behoeften en het niveau van het kind. Daarom kiezen we heel zorgvuldig de juiste werkvorm en de meest geschikte vorm van leren. Speciaal voor kinderen die nog wat extra hulp nodig hebben, maar waarvoor remedial teaching niet nodig is, bieden we ook individuele (1-op-1) ondersteuning aan. De begeleiding wordt gegeven op maandag, woensdag en donderdagmiddag op het hoofdkantoor. Voor meer informatie kunt u Huiswerk maken bij Centrum Diálogo Linn rekent haar sommen uit contact opnemen met ons hoofdkantoor. Anne Kip-Veltman (leerkracht, remedial teacher) uning leerondersteuning leerondersteuning leerondersteuning leeronders

14 Voor kinderen van alle leeftijden. Voor het verbeteren van weerbaarheid, zelfvertrouwen en concentratie. Voor het verminderen van lichamelijke klachten, onrust, slaapstoornissen, prikkelbaarheid, emotionele stress en Kinderen leren met hun lichaam. Kinderen contactproblemen. zijn lijfelijker dan volwassenen en juist daarom is kindermassagetherapie zo effectief. Door de massage worden ze zich bewuster van hun lichaam en dat werkt door in hun geest. Ze ontspannen zich en voelen zich prettiger en dat geeft energie. De massage zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. Een kindermassage is niet primair gericht op spieren. Het gaat er met name om de huid op de juiste plaats en de juiste manier aan te raken. Dit in combinatie met veel aandacht voor het kind zelf. Het kind wordt weerbaarder, kan zich beter concentreren en het zelfvertrouwen groeit. De massage vindt plaats in de praktijk van Centrum Diálogo of thuis in de eigen vertrouwde omgeving. Indien ouders dat willen, worden ze intensief bij de massage van hun kind betrokken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer Sylvia Agterberg (massagetherapeute) ontspanningsmassage massagetherapie & ontspanningsmassage mass

15 Ontspanningsmassage is heerlijk voor het lichaam en de geest. Het is ook een uitstekende manier om de spanning van het drukke leven van alledag kwijt te raken. Een goed Ontspanningsmassage voor volwassenen: draagt bij aan ontspanning, vermindering van lichamelijke klachten, vermoeidheid en stress. Een heerlijk moment voor uzelf. gegeven massage kan lichamelijke blokkades verminderen of zelfs wegnemen. We bieden u een schat aan mogelijkheden, zoals een ontspanningsmassage op basis van heerlijk geurende etherische oliën die uw huid verzachten en uw zinnen prikkelen. U voelt stress, vermoeidheid, stijfheid en pijn verminderen. Tijdens een hot stonebehandeling wordt de ontspannende en herstellende werking versterkt door de aangename warmte van gepolijste basaltstenen die diep doordringt en lang nawerkt. Een stoelmassage zorgt ervoor dat stress en vermoeidheid in een korte tijd kunnen verminderen. De Oosterse Hammam massage, waarbij de huid diepgaand wordt gereinigd, is een gewaardeerd recept, maar ook voor een verfrissende klassieke gezichtsmassage bent u bij ons van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer Sylvia Agterberg (massagetherapeute)

16 PODOTHERAPIE Aandachtsgebieden: Voetklachten of houdings- en bewegingsklachten, veroorzaakt door bijvoorbeeld de stand van de voeten of de manier van lopen (knie, heup, rug). Klachten aan tenen en nagels, zoals likdoorns, ingegroeide nagels en de stand van tenen en nagels. Klachten door overbelasting, vermoeidheidsklachten, huid- en nagelaandoeningen. Klachten bij risicopatiënten, zoals vaatlijden, Diabetes Mellitus en reuma. Naast de benadeling van reguliere klachten zijn we gespecialiseerd in sportgerelateerde klachten en kindervoeten. Voeten zorgen voor evenwicht en beweging. We doen er elke dag een stevig beroep op en wanneer er klachten ontstaan, is ons hele leven ontregeld. Daarom is het zaak om bij voet- en houdingsklachten snel in te grijpen. Bijvoorbeeld met het aanmeten van steunzolen. Dit gebeurt 3-dimensionaal en digitaal. Met een Cad-camsysteem wordt van de voetholte een scan gemaakt en de zolen sluiten vervolgens volledig aan op de voet. Er zijn meer oplossingen, zoals silicone ortheses. Met deze teenstukjes corrigeren we de stand van de tenen, maar ook de verwijdering van likdoorns en de behandeling van ingegroeide nagels behoren tot de dagelijkse praktijk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Hier vindt u ook een lijst met alle verzekeraars en vergoedingen. Voor meer informatie en/of een afspraak kunt u contact opnemen via het telefoonnummer: herapie podotherapie podotherapie podotherapie podotherapie podother

17 De ontwikkeling van de kindervoet en kinderbenen Vanaf 1,5 jaar - Het kind Pasgeborenen tot 1 jaar - De platte vorm van babyvoetjes wordt veroorzaakt door het dikke vetkussen onder de voet. De botten en spieren zijn nog niet volledig ontwikkeld. Wanneer de voetjes eenmaal belast worden, staan de voeten heeft nu ongeveer rechte benen. Letterlijk met vallen en opstaan worden de spieren getraind en wordt het lopen steeds zekerder. ver uit elkaar met de benen in een O-stand om het onzekere voortbewegen makkelijker te maken. Vanaf 5 jaar - De benen en de voeten groeien meer en meer in een Tussen 2 en 3 jaar - Nu wordt de O-stand van de benen rechte stand, de X-stand zal geleidelijk aan verminderen. een X-stand. Ook de enkels vallen nu naar binnen (knikvoetjes). Dit is, tot op zekere hoogte, normaal. Tot het 8ste levensjaar grijpen we alleen in als een kind klachten heeft (zoals pijn, extreme vermoeidheid of veelvuldig vallen) of bij behoorlijke afwijkingen van stand- en looppatroon. Tussen 6 en 8 jaar - De benen en voeten moeten recht staan. Therapiemogelijkheden voor kinderen zijn: Zooltherapie voor de correctie van de voeten en de voetfunctie. Orthese (z.o.z.). Spieroefeningen. Schoenadvies.

18 DRAMATHE RAPIE Dramatherapie richt zich op: kinderen met faalangst, weinig zelfvertrouwen, een verstoord/negatief zelfbeeld, onvoldoende weerbaarheid, sociale angsten, depressieve angsten en gevoelens en een te lage assertiviteit. Het helpt kinderen uit een sociaal isolement, het vermindert remmende en nare gedachten en gevoelens, het verbetert de zelfstandigheid en het inlevingsvermogen. Ook kan het worden ingezet voor rouw- en verliesverwerking. Dramatherapie leert kinderen hun eigen doen, denken en voelen te bekijken en te veranderen. Kinderen spelen! Ze ordenen en verwerken al spelend hun ervaringen. Van nature lossen kinderen problemen en andere dingen die ze lastig vinden, op in een spel. Dramatherapie sluit daar helemaal op aan. We zetten (toneel-)spel in waardoor kinderen op een speelse manier situaties kunnen doorleven en verwerken, zodat ze er daarna beter mee om kunnen gaan. Met dramatherapie komen kinderen los van gedachten en gevoelens die ze hinderen. Spel, fantasie en doen alsof zijn hierbij de drie belangrijkste middelen. We werken op veel verschillende manieren met rollen, scènes, verhalen, poppenspel en beweging. (Spel)plezier staat hierbij altijd centraal. Zo creëren we met spel een ruimte waarin het kind zich veilig genoeg voelt om zijn binnenwereld te laten zien ( het is toch niet echt ). Mensen, dingen en situaties die ze moeilijk vinden krijgen een plek in het spel. Zo ontdekken en leren ze dingen, die ze helpen hun eigen echte leven beter aan te kunnen en er meer van te genieten. Charlotte Kuijpers (dramatherapeute) rapie dramatherapie dramatherapie dramatherapie dramatherapie drama

19 Individuele therapie & groepstherapie Binnen Centrum Diálogo wordt de dramatherapie individueel en in een kleine groep aangeboden. Een uitzondering hierop is de hulp aan kinderen die een ernstige ziekte, een overlijden of een ander verlies te verwerken hebben. Dit gebeurt enkel individueel. De therapeute is hiervoor gespecialiseerd in storymaking, waarbij we met behulp van verhalen het kind helpen. Beide vormen hebben hun eigen kwaliteiten. Individuele therapie is extra veilig en richt zich helemaal op één kind, terwijl bij groepstherapie het contact tussen de kinderen juist erg prettig is. Kinderen leren van elkaar; ze helpen elkaar. Ze staan niet alleen. Samenwerking en overleg met de ouders(s)/verzorger(s) is altijd belangrijk. Daarom starten we met een zorgvuldig kennismakingsgesprek waarin de keuze voor individuele- of groepstherapie uitgebreid aan bod komt. Ook houden we ouder(s) /verzorger(s) goed op de hoogte van de vorderingen. (Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden.) Individuele therapie: wordt aangeboden aan kinderen van 6 t/m 12 jaar. De totale behandelingsduur stemmen we af op het kind, de problematiek en de behoeftes. Elke sessie duurt 50 minuten en vindt plaats in de spelkamer van Centrum Diálogo. De sessies vinden in principe 1 keer per week plaats. Groepstherapie: de groepen bestaan uit maximaal 4 kinderen. Groepstherapie wordt aangeboden aan twee leeftijdscategorieën: 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. De duur van de sessies verschilt per leeftijdsgroep: 6 t/m 8 jaar: 75 minuten; 9 t/m 12 jaar: 90 minuten. De sessies vinden plaats in de spelkamer van Centrum Diálogo. De totale behandelingsduur van de groepstherapie is voor beide leeftijdscategorieën 8 sessies.

20 SPELBEGELEIDING & SPELTHERAPIE Spelbegeleiding & Speltherapie: Als sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen de ontwikkeling van een kind in de weg staan, bieden spelbegeleiding en speltherapie een uitweg. Spel is de taal van het jonge kind. Het spel geeft het kind de mogelijkheid te laten zien wat hem/haar bezig houdt. Of, zoals orthopedagoog Dr. Pim van der Pol het zei: Een kind dat goed speelt, heeft zijn eigen therapie op zak. Als een kind erg onzeker is of juist heel driftig of verdrietig. Als het kind problemen heeft met het uiten van zijn/haar angst, boosheid of verdriet, bijvoorbeeld na een echtscheiding of overlijden. Als een kind zich terugtrekt van leeftijdsgenootjes of juist agressief gedrag laat zien. Als een kind moeilijk gedrag laat zien in de omgang met volwassenen, als u moeilijk contact krijgt met uw kind. Tijdens een sessie heeft de speltherapeute alle aandacht voor het kind. Ze accepteert het kind zoals het is en bouwt een vertrouwensrelatie op. Ze volgt het kind in zijn/haar spel, verwoordt wat het speelt en gaat samen met het kind zoeken naar andere manieren van omgaan met problemen. Regelmatig contact en een goede samenwerking met ouders is daarbij belangrijk en prettig. Ouders weten wat er speelt, wij kennen het spel Soms hebben kinderen eerst nog wat extra ondersteuning nodig bij hun spel, bijvoorbeeld als er sprake is van autisme, ADHD of een verstandelijke beperking. Dan zetten we spelbegeleiding in om de spelmogelijkheden van het kind te vergroten zodat het optimaal kan profiteren van de therapie. Ans Jennen (speltherapeute) egeleiding & speltherapie spelbegeleiding & speltherapie spelbegeleiding

21 Hulp en ondersteuning voor kinderen van 3-12 jaar Het aantal spelsessies is afhankelijk van de problematiek. Elke spelsessie duurt 1 uur en vindt plaats in de spelkamer van Centrum Diálogo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor. Koken tijdens de speltherapie Stijn uit en verkent zorgzaamheid

22 KERNKWALITEITEN en het KERNKWADRANT Iedereen is geboren met persoonlijke Kernkwaliteiten. Ze maken je tot wat je bent. Het zijn je positieve eigenschappen die anderen het eerst noemen als we ze ernaar vragen. Kernkwaliteiten zijn bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, daadkracht, zorgzaamheid, zorgvuldigheid, inlevingsvermogen en flexibiliteit. Het kernkwadrant voor: meer inzicht in jezelf, meer begrip voor anderen, een betere samenwerking binnen bedrijven en betere relaties in de privésfeer. meer inzicht in de kwaliteiten van medewerkers. mensen die graag beter in hun vel willen zitten, beter om willen leren gaan met kritiek en irritaties. Wat kernkwaliteiten voor een mens zijn, is een uitzending voor een radio. Alleen als je de goede frequentie hebt gevonden, hoor je mooie muziek of interessante informatie. Als jij je kernkwaliteiten kent en erop afstemt, komen jijzelf en de mensen om je heen meer tot hun recht. Dan is er minder ruis, dan is er zo min mogelijk storing. Met behulp van het Kernkwadrant ontdek je de verschillende kanten van je persoonlijkheid, zoals je Kwaliteiten, maar ook je Valkuilen, je Uitdagingen en je Allergieën. Daarnaast zul je zien hoe al deze kanten van jezelf met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Als je een kernkwadrant van jezelf hebt gemaakt, begrijp je beter waarom je doet wat je doet en wat er nodig is om jezelf te ontwikkelen. Het inzicht zal helpen om gemakkelijker om te gaan met kritiek. Het verbetert je relaties thuis, met familie en vrienden en op het werk. Mensen die hun kernkwaliteiten inzetten in hun werk, op school en thuis zitten beter in hun vel. Ze zijn doorgaans effectiever en creatiever. Voor de ontdekking van Kernkwadranten, hebben we diverse trainingen en coachingstrajecten op maat ontwikkeld. Voor jongeren, volwassenen en bedrijven. We geven u er graag meer informatie over; neem daarvoor contact op met Centrum Diálogo. ant kernkwaliteiten en het kernkwadrant kernkwaliteiten en het kernkwad

23 CENTRUM DIÁLOGO Ieder mens, jong en oud, heeft het soms wat moeilijker. Dan kan een professioneel steuntje in de rug écht helpen. Bij Centrum Diálogo werken deskundigen op vele gebieden samen, zodat we exact die hulp kunnen bieden die nodig is. Het brede aanbod en de laagdrempeligheid maken het centrum uniek in Limburg. In het sfeervolle pand aan de Agricolastraat in Sittard zijn kinderen en volwassenen van harte welkom om lichamelijke, psychische en sociale problemen samen met ons op te lossen of te verlichten. Onze specialismen Voor meer informatie en aanmelding Logopedie* voor een betere communicatie Fysiotherapie* voor een betere motoriek en oplossing van houdings- en bewegingsproblemen kunt u contact Ergotherapie* praktische oplossingen voor veelvoorkomende dagelijkse problemen opnemen met Centrum Remedial Teaching hulp bij leerproblemen en de sociaal-emotionele gevolgen daarvan (Individuele) Leerondersteuning begeleiding bij het organiseren, plannen en maken van huiswerk Diálogo. Bij aanmelding Psychologie & Orthopedagogiek* hulp bij sociaal-emotionele problemen en opvoeding van kinderen Spelbegeleiding & Speltherapie hulp d.m.v. spel bij sociale-, emotionele- en ontwikkelingsproblemen bespreken we eerst Muziektherapie een laagdrempelige manier om aan doelen te werken wanneer praten niet zo makkelijk is Massagetherapie* meer ontspanning, zelfvertrouwen, concentratie én minder lichamelijke klachten globaal de situatie. Podotherapie* hulp voor mensen met voet- en loopklachten Zo nodig volgt Gestalttherapie* psychotherapeutische hulp om gevoelens, verstand en gedrag in balans te krijgen Oefentherapie Cesar* vermindering van klachten door gezond te bewegen & de houding te corrigeren een intakegesprek. Dramatherapie een vorm van creatieve therapie om innerlijke problemen te verwerken d.m.v. (toneel-) spel Diverse trainingen o.a. Sociale vaardigheidstraining, Training Rots & Water (weerbaarheidsverbetering) en TOM-training (sociale vaardigheidstraining+) Tijdens * Ook voor volwassenen. dit gesprek gaan we dieper in op de situatie en bepalen samen wie het best kan helpen. We mogen dan veel specialisaties in huis hebben, we zetten natuurlijk alleen in wat nodig is en bekijken hoe we dat zo prettig mogelijk kunnen doen, zodat het leven privé, op school en op het werk weer wat makkelijker wordt. specialismen onze specialismen onze specialismen onze specialismen on

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

Ik wil graag. specialistische. behandeling en begeleiding

Ik wil graag. specialistische. behandeling en begeleiding Ik wil graag specialistische behandeling en begeleiding Specialistische behandeling en begeleiding Geen mens is hetzelfde. Dat vinden we heel normaal. Iedereen heeft daarom ook andere hulp nodig. Bij ORO

Nadere informatie

Advies- en Behandel Centrum

Advies- en Behandel Centrum Advies- en Behandel Centrum Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je nog thuis of bij een andere zorgaanbieder dan De Twentse Zorgcentra, heb je een verstandelijke beperking én een behandelvraag? Dan is

Nadere informatie

Wat is kinderfysiotherapie en wanneer is het nodig?

Wat is kinderfysiotherapie en wanneer is het nodig? De Klimboom De Klimboom is een centrum voor hulp aan kinderen die problemen hebben in het bewegen, de communicatie en het gedrag en heeft als visie dat bij kinderen met complexe problematiek een multidisciplinaire

Nadere informatie

KINDER FYSIO THERAPIE

KINDER FYSIO THERAPIE KINDER FYSIO THERAPIE SPELENDERWIJS ONTWIKKELEN KINDEREN HUN ZINTUIGEN EN MOTORIEK. MEESTAL GAAT DAT GOED, MAAR BIJ SOMMIGE KINDEREN DUURT HET LANGER OF WIJKT DE ONTWIKKELING AF VAN WAT GEBRUIKELIJK IS

Nadere informatie

Diëtetiek. Ergotherapie. Behandelingen

Diëtetiek. Ergotherapie. Behandelingen Behandelingen Behandelingen Fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. U kunt voor veel behandelingen terecht in onze behandelcentra in De Eschpoort, Ariënsstaete en Klaaskateplein. Dat kan ook

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter Peuterrevalidatie Bijzondere aandacht voor uw peuter Bijzondere aandacht voor uw peuter Op eigen benen staan, de eerste stapjes zetten, de eerste woordjes zeggen. Deze spontane stappen in de ontwikkeling

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

Fysiotherapie voor kinderen. Afdeling Fysiotherapie

Fysiotherapie voor kinderen. Afdeling Fysiotherapie 00 Fysiotherapie voor kinderen Afdeling Fysiotherapie 1 Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer

Nadere informatie

Pieter s Behandel Praktijk

Pieter s Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Pieter van Foreest Pieter s Behandel Praktijk Pieter s Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de buurt Pieter s Behandel Praktijk,

Nadere informatie

Podotherapie. Alles wat u wilt weten over Podotherapie

Podotherapie. Alles wat u wilt weten over Podotherapie Podotherapie Alles wat u wilt weten over Podotherapie Meike de Vries (15) Ik had veel last van mijn linkervoet. Tijdens het volleyballen werd dit altijd erger. Na een tijd werd mijn linkervoet aan de binnenzijde

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen

Nadere informatie

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek.

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek. Azora Advies- en behandelcentrum Industrieweg 115, 7061 AP Terborg T (0315) 33 81 11 E behandelcentrum@azora.nl I www.azora.nl Meer weten? Wanneer maak ik een afspraak? Het Azora Advies- en behandelcentrum

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Lekker in je vel. Leren omgaan met stress voor kinderen. Uit het boek Ophelia van Ingrid en Dieter Schubert

Lekker in je vel. Leren omgaan met stress voor kinderen. Uit het boek Ophelia van Ingrid en Dieter Schubert Lekker in je vel Leren omgaan met stress voor kinderen Uit het boek Ophelia van Ingrid en Dieter Schubert Heeft uw kind wel eens last van stress? Voelt uw kind zich wel eens niet lekker en weet u niet

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Logopedie. Logopedie. Ondersteuning bij communicatie- en slikproblemen. Evean. Midden in het leven.

Logopedie. Logopedie. Ondersteuning bij communicatie- en slikproblemen. Evean. Midden in het leven. Logopedie Logopedie Ondersteuning bij communicatie- en slikproblemen Evean. Midden in het leven. Werken aan stem-, spraak-, taal-, slik-, gehoorproblemen stemproblemen Heesheid, schorheid en andere stemproblemen

Nadere informatie

Weet wat u doet bij pijn aan de kindervoet

Weet wat u doet bij pijn aan de kindervoet Weet wat u doet bij pijn aan de kindervoet Uw kind klaagt over vermoeidheid in zijn of haar voeten, heeft pijn tijdens het lopen of struikelt regelmatig. Uw podotherapeut weet raad. Een podotherapeut is

Nadere informatie

Poliklinische kinderrevalidatie

Poliklinische kinderrevalidatie Poliklinische kinderrevalidatie POLIKLINISCHE KINDERREVALIDATIE Het Kennemer Gasthuis heeft de mogelijkheid om kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 16 jaar poliklinisch te revalideren. Het gaat

Nadere informatie

Behandeling en inhoudelijke ondersteuning

Behandeling en inhoudelijke ondersteuning Leekerweide Behandeling en inhoudelijke ondersteuning 2014 www.leekerweide.nl Inhoud Gedragsdeskundige 3 Psychomotorische Therapie 5 Speltherapie en -begeleiding 7 Therapiehonden 9 Contact 11 2 Gedragsdeskundige

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, INTAKEFORMULIER Parel 9 t/m 12 School Alex Beste ouders/verzorgers, Dit intakeformulier is bedoeld om die informatie te verkrijgen die wij nodig hebben om nieuwe kleuters zo goed mogelijk op te vangen

Nadere informatie

Pieters Behandel Praktijk

Pieters Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Specialist Ouderengeneeskunde Pieter van Foreest Pieters Behandel Praktijk Pieters Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

RSZK KempenVitaal. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG

RSZK KempenVitaal. Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen SAMEN ZORGEN WIJ VOOR ZORG is een praktijk voor paramedische zorg in de regio waar diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen en specialisten

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers. Speltherapie en creatieve therapie

Informatie voor ouders/verzorgers. Speltherapie en creatieve therapie Informatie voor ouders/verzorgers Speltherapie en creatieve therapie Voor wie is speltherapie en creatieve therapie bedoeld? Spel- en creatieve therapie is voor kinderen en jeugdigen met emotionele problemen

Nadere informatie

Kennis- en behandelteam

Kennis- en behandelteam 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Kennis- en behandelteam In goede handen met uw gezondheidsklachten Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij

Nadere informatie

Weet wat u doet bij pijn aan de kindervoet!

Weet wat u doet bij pijn aan de kindervoet! Weet wat u doet bij pijn aan de kindervoet! Uw kind klaagt over vermoeidheid in zijn of haar voeten, heeft pijn tijdens het lopen of struikelt regelmatig. Uw podotherapeut weet raad. Een podotherapeut

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Advies- en behandelcentrum. Fysiotherapie. Verbeteren van uw dagelijks bewegen

Advies- en behandelcentrum. Fysiotherapie. Verbeteren van uw dagelijks bewegen Advies- en behandelcentrum Fysiotherapie Verbeteren van uw dagelijks bewegen Advies- en behandelcentrum Fysiotherapie is één van de vakgroepen van het Advies- en behandelcentrum, dat deel uitmaakt van

Nadere informatie

> Relaxatie, ontspanningsbehandeling en AOT

> Relaxatie, ontspanningsbehandeling en AOT > Relaxatie, ontspanningsbehandeling en AOT > Relaxatie, ontspanningsbehandeling en AOT Wil jij beter kunnen omgaan met stress? Ontdekken hoe je ademhaling je kan helpen in stressvolle situaties? Heb je

Nadere informatie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson Neurologie Inleiding U bent in behandeling bij de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige in het ziekenhuis in verband met de ziekte van Parkinson.

Nadere informatie

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING

POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING POLIKLINISCHE REVALIDATIE BEHANDELING In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de poliklinische revalidatie behandeling. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

behandelaars Deze behandelaars helpen u vooruit Zorg met aandacht, aandacht met zorg!

behandelaars Deze behandelaars helpen u vooruit Zorg met aandacht, aandacht met zorg! behandelaars Deze behandelaars helpen u vooruit Zorg met aandacht, aandacht met zorg! Behandelaars voor de hele wijk Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, dat willen we allemaal. Daarom biedt Het Spectrum

Nadere informatie

Doordat bewegen en uitvoeren van activiteiten moeilijker gaat, voelt een kind met DCD zich soms onzeker. Ook kan het activiteiten spannend vinden.

Doordat bewegen en uitvoeren van activiteiten moeilijker gaat, voelt een kind met DCD zich soms onzeker. Ook kan het activiteiten spannend vinden. Onlangs is uw kind gezien in het observatieteam en is de diagnose DCD gesteld. In deze folder leest u wat DCD is, wat de behandeling bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch inhoudt en hoe

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie

Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson. Neurologie Paramedische begeleiding bij de ziekte van Parkinson Neurologie Inleiding U bent in behandeling bij de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige in het ziekenhuis in verband met de ziekte van Parkinson.

Nadere informatie

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Voor meer rust en vertrouwen bij hooggevoelige mensen Dank je wel voor het downloaden van mijn E-book voor hooggevoelige mensen. Als je eenmaal ontdekt

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie van Evean

Fysio- en oefentherapie van Evean Fysiotherapie Fysio- en oefentherapie van Evean Werken aan beweging en conditie Evean. Midden in het leven. Fysio- en oefentherapie afgestemd op uw situatie Is bewegen niet meer vanzelfsprekend voor u?

Nadere informatie

Goede zorg voor u en uw jonge kind. Wat kunnen we voor u betekenen?

Goede zorg voor u en uw jonge kind. Wat kunnen we voor u betekenen? Goede zorg voor u en uw jonge kind Wat kunnen we voor u betekenen? Voor wie? U bent ouder of verzorger van een kind in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. U maakt zich zorgen. Uw kind: heeft moeite met samenspelen

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Cursusspel. GGNet Communicatie

Cursusspel. GGNet Communicatie Cursusspel Bij GGNet worden verschillende dingen (activiteiten) gedaan om mensen te helpen. Bepaalde therapieën (zo word het wel genoemd om je ergens mee te leren omgaan) of cursussen. Denk aan muziektherapie,

Nadere informatie

Kinderpraktijk Breda Loon van Mertersem 61 b 4812 PR Breda Voor meer informatie: www.kinderpraktijkbreda.nl

Kinderpraktijk Breda Loon van Mertersem 61 b 4812 PR Breda Voor meer informatie: www.kinderpraktijkbreda.nl Kinderpraktijk Breda Loon van Mertersem 61 b 4812 PR Breda Voor meer informatie: www.kinderpraktijkbreda.nl SAMENWERKING VOOR KINDERZORG OP MAAT Kinderpraktijk Breda is een praktijk waar kinderen en jongeren

Nadere informatie

Deze groepstraining is een combinatie van: Rots en Water Weerbaarheidstraining voor kinderen & de weerbaarheidstraining Ho! Tot hier en niet verder.

Deze groepstraining is een combinatie van: Rots en Water Weerbaarheidstraining voor kinderen & de weerbaarheidstraining Ho! Tot hier en niet verder. Weerbaarheidstraining voor kinderen 2016: Stevig in je schoenen! Wil jij ook leren voor jezelf opkomen? Startdata eerstvolgende groepstrainingen: Leeftijd 4 tot 6 jaar: Vrijdag 13 mei 2016: 13:00 tot 14:30

Nadere informatie

Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. elk verhaal telt

Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. elk verhaal telt Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking elk verhaal telt Alle specialisten onder één dak Een verstandelijke beperking kan samengaan met problemen op het gebied van gezondheid

Nadere informatie

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ]

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Therapieën

Nadere informatie

Uw zoon/dochter wordt verwacht bij het intakegesprek (ook) aanwezig te zijn.

Uw zoon/dochter wordt verwacht bij het intakegesprek (ook) aanwezig te zijn. AANMELDVRAGENLIJST KINDEREN/JONGEREN GEDRAG PERSOONSGEGEVENS Naam : Geboortedatum : Adres : Postcode & woonplaats : Hier graag een pasfoto van uw zoon/dochter plakken. BSN : Identificatienummer ID of paspoort

Nadere informatie

Datum van invullen : Let op: alle vragenlijsten dienen uiterlijk één week voor het intakegesprek aanwezig te zijn op de praktijk!!!

Datum van invullen : Let op: alle vragenlijsten dienen uiterlijk één week voor het intakegesprek aanwezig te zijn op de praktijk!!! PERSOONSGEGEVENS Naam : Geboortedatum : Postcode & woonplaats : BSN : Hier graag een pasfoto van uw zoon/dochter plakken. Telefoonnummer : E-mailadres : Gezinssamenstelling : School : Groep/klas : Leerkracht/mentor

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit PATIËNTEN INFORMATIE Hypermobiliteit 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder willen wij de behandeling van klachten ten gevolge van hypermobiliteit in ons revalidatiecentrum toelichten. Inleiding Ten gevolge

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor ouder(s)/verzorger(s) Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor ouder(s)/verzorger(s) Naam kind Geboortedatum Adres Telefoonnummer Naam school Groep Groepsverloop Burgerservicenummer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Kennis- en behandelcentrum

Kennis- en behandelcentrum Kennis- en behandelcentrum Norschoten Klaverweide 1 3773 AW Barneveld T 0342-40 40 00 E info@norschoten.nl I www.norschoten.nl juni 2017 Algemeen De behandelaren van het kennis- en behandelcentrum behandelen

Nadere informatie

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Suzanne Ross Woerden, 4 oktober 2014 Agenda Even voorstellen Parkinson netwerk Wat is Fysiotherapie? Wat is Ergotherapie? Parkinsonismen Procedure en verzekering

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie

Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA. Poliklinische revalidatie Libra R&A locatie Blixembosch NAH/CVA Poliklinische revalidatie U heeft niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en bent verwezen naar Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch voor poliklinische revalidatie.

Nadere informatie

Pijn bij kanker. Interne Geneeskunde / Oncologie IJsselland Ziekenhuis

Pijn bij kanker. Interne Geneeskunde / Oncologie IJsselland Ziekenhuis Pijn bij kanker Interne Geneeskunde / Oncologie IJsselland Ziekenhuis Wat is pijn? Pijn is een onaangenaam gevoel. Het kan op verschillende manieren ontstaan en het kan op verschillende manieren worden

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers

Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers Datum invullen Gegevens ouder/verzorger/voogd* Achternaam Voorletters Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven.

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven. Ergotherapie Ergotherapie Thuis Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan Evean. Midden in het leven. Ergotherapie afgestemd op uw wensen en mogelijkheden Moeite met opstaan of aankleden, minder

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Multiple Sclerose

Libra R&A locatie Blixembosch. Multiple Sclerose Libra R&A locatie Blixembosch MS Multiple Sclerose Deze folder is bedoeld voor mensen met multiple sclerose (MS) die worden behandeld bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch. Tijdens uw

Nadere informatie

Dagbehandeling voor mensen met NAH

Dagbehandeling voor mensen met NAH Dagbehandeling voor mensen met NAH Er is veel begrip omdat je met lotgenoten bent. Motivatie is belangrijk Kunnen omgaan met het nieuwe leven Het is mogelijk dat je tegen een aantal zaken aanloopt in het

Nadere informatie

Behandelprogramma chronische pijn. Almere

Behandelprogramma chronische pijn. Almere Behandelprogramma chronische pijn Almere Voor wie is het behandelprogramma zinvol? Als eerdere behandelingen zoals fysiotherapie of een operatie niet geholpen hebben komen mensen met chronische pijn vaak

Nadere informatie

Wat is logopedie? Wat doet een logopedist? Wanneer is logopedie nodig?

Wat is logopedie? Wat doet een logopedist? Wanneer is logopedie nodig? Wat is logopedie? Wat is logopedie? Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke

Nadere informatie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie Informatie brochure Integratieve Kindertherapie De Praktijk Rijksstraatweg 39a (ingang aan de zijkant) 2121 AA BENNEBROEK Tel: 06-24223671 depraktijk@quicknet.nl Mijn naam is Linda Wennekers, moeder van

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

BunderBos. BunderBos. BunderBos

BunderBos. BunderBos. BunderBos BunderBos groepspraktijk BunderBos groepspraktijk BunderBos groepspraktijk Wij zijn een groepspraktijk van psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten BunderBos en helpen zowel kinderen, jongeren,

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat is logopedie? Wanneer is logopedie nodig?

Wat is logopedie? Wanneer is logopedie nodig? Wat is logopedie? Wat is logopedie? Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

Advies & behandeling. Meer informatie

Advies & behandeling. Meer informatie Meer informatie Voor meer informatie over wat Meriant u kan bieden, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling. Meriant advies & behandeling Heerenveen Marktweg 104 Postbus

Nadere informatie

De BinnensteBuitenTuin

De BinnensteBuitenTuin De BinnensteBuitenTuin Heb je problemen waar je zelf niet meer uitkomt? Zijn er zorgen binnen je relatie of gezin? Heb je ondersteuning nodig bij de opvoeding? Lukt het niet om op een goede manier uit

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking ASVZ Touwbaan 1 Postbus 121 3360 AC Sliedrecht t 0184 491200 info@asvz.nl www.asvz.nl ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking anders denken anders voelen anders doen Psychotherapie Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALS LEREN EN ONTWIKKELEN NIET VANZELF GAAN. de Poort ORTHOPEDAGOGIEK EN REMEDIAL TEACHING

ALS LEREN EN ONTWIKKELEN NIET VANZELF GAAN. de Poort ORTHOPEDAGOGIEK EN REMEDIAL TEACHING ALS LEREN EN ONTWIKKELEN NIET VANZELF GAAN de Poort ORTHOPEDAGOGIEK EN REMEDIAL TEACHING de Poort Soms gaat het leren bij een kind of jongere niet vanzelf. Als ouder maak je je daar zorgen om. Kinderen

Nadere informatie

Logopedie voor volwassenen. Als het praten en/of het eten en drinken moeilijk gaat

Logopedie voor volwassenen. Als het praten en/of het eten en drinken moeilijk gaat Logopedie voor volwassenen Als het praten en/of het eten en drinken moeilijk gaat www.sensire.nl 0900 88 56 Logopedie voor volwassenen Een ziekte of beperking kan er toe leiden dat u problemen in de communicatie

Nadere informatie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 00 De Lastmeter Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 1 Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en behandeling kunnen niet alleen lichamelijke

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Charim Vitaal Helpt u verder

Charim Vitaal Helpt u verder Charim Vitaal Charim Vitaal Helpt u verder Charim Vitaal biedt u fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, GZ-psychologie en een specialist ouderengeneeskunde. Wij werken vanuit

Nadere informatie

Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie

Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie Periode: Voorjaarsvakantie Meivakantie . Inschrijvingsvoorwaarden NSA De Watermolen Inschrijvingen geschiedt per kind, per activiteit. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft de organisatie

Nadere informatie

Brochure voor ouders

Brochure voor ouders Brochure voor ouders Kinderen met gedragsproblemen Sommige kinderen gedragen zich anders dan andere kinderen. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten kan hun gedrag meer aandacht vragen. Wat door de

Nadere informatie

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Onderzoek, advies en behandeling Iedereen wordt in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden. Als die onmogelijkheden uw

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Afdeling revalidatie

Afdeling revalidatie Afdeling revalidatie Inleiding Als u op de revalidatie-afdeling komt, krijgt u te maken met één of meerdere medewerkers. Dit hangt vooral af van de reden van uw verwijzing naar de revalidatie-afdeling.

Nadere informatie

Manuele therapie bij heupklachten

Manuele therapie bij heupklachten Manuele therapie bij heupklachten Informatie voor cliënten Manuele therapie bij heupklachten Pijn in de lies of opstartproblemen na een tijdje zitten. U kunt in uw dagelijks leven behoorlijk last hebben

Nadere informatie

Naam leerling. Zijn er bijzonderheden te vermelden over de zwangerschap en/of babytijd? Zo ja, welke?

Naam leerling. Zijn er bijzonderheden te vermelden over de zwangerschap en/of babytijd? Zo ja, welke? Intakeformulier nieuwe kleuters Geboortedatum - - Ingevuld door leerling Dit intakeformulier is bedoeld om informatie te verkrijgen die wij nodig hebben om nieuwe kleuters zo goed mogelijk op te vangen

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coördinatiestoornis bij kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coördinatiestoornis bij kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Coördinatiestoornis bij kinderen en jongeren Developmental Coordination Disorder (DCD) Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

deeltijdbehandeling Amares

deeltijdbehandeling Amares Amares deeltijdbehandeling Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die een deeltijdbehandeling gaan krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) die binnenkort met

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie