re & education care & education care & education care & education care & education care &

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "re & education care & education care & education care & education care & education care &"

Transcriptie

1 re & education care & education care & education care & education care & education care &

2 IEDER MENS Sommigen zijn sterk met hun handen, anderen bouwen in gedachten. Sommigen zoeken zo vaak mogelijk hun vrienden op, anderen zijn meer op zichzelf. Verschillen zijn mooi. En menselijk. Maar soms is een verschil lastig. Als het pijn doet, of angst oplevert. Als een kind bijvoorbeeld problemen houdt met praten of wanneer het leren maar moeizaam gaat. Als een lichaam niet meewerkt of gedachten je in de greep houden. Dan kan contact met Centrum Diálogo de start zijn van groei, ontwikkeling, verlichting en een gelukkigere tijd. Bij Centrum Diálogo staat de cliënt centraal. Dat kan een kind zijn, of een volwassene. Om de cliënt heen, staat een toegewijde groep mensen. Bij een kind staan daar naast de therapeut(en) natuurlijk de ouders/verzorgers. Maar, als dat gewenst is, kunnen we ook leerkrachten en andere medewerkers van scholen en peuterspeelzalen betrekken bij de aanpak. Daarnaast -en daarin is Centrum Diálogo uniek- bieden we een groot aantal vormen van eerstelijnszorg aan. Alles is gericht op de oplossing van problemen en als daar fysiotherapie voor nodig is, dan bieden we dat aan. Als het vraagt om logopedie, psychologie, remedial teaching, massage, podotherapie, of vele andere vormen van hulp, dan is dat in ons centrum allemaal voorhanden. Voor meer informatie over ons totale aanbod, verwijzen we u graag naar onze website ding inleiding inleiding inleiding inleiding inleiding inleiding inleiding inleid

3 Specialisaties Centrum Diálogo mag dan beschikken over veel specialisaties, we zetten natuurlijk alleen dat in, wat nodig is. We bekijken eerst hoe we u of uw het kind het best kunnen helpen. Daarna gaan we snel aan de slag op een manier die voor alle partijen het prettigst is. Wat ons betreft wordt een bezoek aan Centrum Diálogo een soort uitje. Een bezoek aan een gastvrije en huiselijke plek waar je in je waarde wordt gelaten en dingen doet, leert, ervaart, die jouw leven en dat van mensen in je directe omgeving een stukje makkelijker maken. Aanmelding Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Centrum Diálogo. We bespreken dan globaal de situatie en noteren uw gegevens. U wordt daarna teruggebeld en uitgenodigd voor een eerste/intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de situatie en bepalen we samen of u bij de juiste persoon terecht bent gekomen. We stellen Kosten & Vergoeding: vast welk eventueel onderzoek plaats zal vinden en mogelijk maken we een afspraak over een behandelplan. Daarna gaan we zo snel en prettig mogelijk aan de slag, waarbij we natuurlijk De vergoedingsmogelijkheden en tarieven variëren per vakgebied en situatie. Soms is een doorverwijzing van een arts nodig, soms hoeft dat niet. Tijdens het intakegesprek nemen we alle processen en vereisten rustig met u door. regelmatig met u evalueren en samenwerken aan het welzijn van het kind.

4 Logopedie voor kinderen, aandachtsgebieden: spraak, taal, stem, en communicatievoorwaarden (ademen, eten en drinken, slikken en mondgewoonten). Begeleiding van problemen als gevolg van: een andere moedertaal, ADHD (en ander hyperkinetisch gedrag), hersenletsel, een stemprothese, een slecht gehoor, motorische problemen, een ontwikkelingsachterstand (dysfatische ontwikkeling) of gedragsproblemen. Hulp bij problemen met lezen en schrijven (o.a. dyslexie), stotteren, taalverwerving, communicatie met ouders en verzorgers, verstaanbaarheid, heesheid en overige stemproblemen. Blaasoefeningen in de buitenlucht Daantje maakt mooie bellen Verbale en non-verbale communicatie is zeer belangrijk. Ieder kind wil zich kunnen uiten. Het wil contact, samen spelen en samen genieten. Taal is bovendien cruciaal om te leren lezen, schrijven en rekenen. Logopedie helpt kinderen met problemen op dit gebied. Spelenderwijs en in een huiselijke omgeving gaan we aan de slag met oefeningen die aansluiten op de eigen belevingswereld. We bieden ook cursussen aan, zoals de Hanencursus, die ouders en verzorgers laat ontdekken hoe ze hun kind op een positieve manier begeleiden. We werken altijd op basis van vastomlijnde plannen en zorgvuldige evaluaties. Zo biedt logopedie stevig gereedschap om te begrijpen én om begrepen te worden. ie logopedie logopedie logopedie logopedie logopedie logopedie logoped

5 Logopedie voor volwassenen Logopedie voor volwassenen, voor het oplossen of verlichten van: adem-, stem- en slikproblemen spraakproblemen / onverstaanbaarheid (zoals dysartrie, afasie en vloeiendheidsstoornissen) communicatieproblemen door een ziekte (zoals COPD, stemband- en aangezichtsverlam- Marcelline Grouwels (logopedist, Hanentherapeut) Chantal Kuiper (logopedist, Hanentherapeut) Lenny Haanen (logopedist) Loes Bus (logopedist) ming, kanker, verbale apraxie, psychomotore retardatie) of operatie en het het opvangen van gehoorproblemen / slechthorendheid Allround logopedisten behandelen niet alleen kinderen maar ze kunnen ook voor volwassenen veel betekenen. Soms is het voldoende om tijdens twee à drie sessies de problemen én de oplossingen door te nemen. Soms is de behandeling intensiever. Bijvoorbeeld bij mensen die communicatieproblemen moeten opvangen die worden veroorzaakt door ziekten, beroertes of operaties. Het vertrouwen tussen de logopedist en de cliënt is altijd zeer belangrijk evenals het continue bijhouden van de vakkennis. Soms is er meer aan de hand dan alleen een spraakprobleem. In nauw overleg met de cliënt zelf, kunnen we dan andere specialisten van Centrum Diálogo bij de genezing betrekken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om stemklachten niet alleen met logopedie, maar ook met Cesar oefentherapie (voor een goede lichaamshouding) aan te pakken. Voor meer informatie neem contact op met het hoofdkantoor.

6 HANEN OUDERCURSUS Voor ouders: van jonge kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis. die de communicatie met hun kinderen willen verbeteren. Kinderen leren thuis veel taal. Ook voor kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis, is het leren van taal door contact met ouders erg belangrijk. Het Hanen (spreek uit Hennen ) model gaat ervan uit dat ouders de beste taalvoorbeelden voor hun kind kunnen zijn en tijdens de cursus leren ze hoe dat werkt. Eerst gaat het erom echt in contact met elkaar te komen. Pas als dat is gelukt, kunnen kinderen veel leren. Ze leren dan automatisch en de taalontwikkeling versnelt aanzienlijk, maar dat is niet alles. Veel ouders die de cursus hebben gevolgd, geven aan dat het fijn is de belevingswereld van hun kind beter te kennen. De cursus geeft niet alleen de kinderen, maar ook de ouders extra zelfvertrouwen en rust. De Hanen oudercursus bestaat uit groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Bij de huisbezoeken maken we video-opnames om samen te bekijken hoe de Hanentheorie thuis werkt. Maximaal acht gezinnen nemen deel aan de cursus, zodat iedereen veel persoonlijke aandacht krijgt. Deelname aan de cursus wordt vergoed door de verzekeraar. Hiervoor is een verwijzing nodig van uw huisarts. De Hanencursus wordt gegeven door Marcelline Grouwels (logopedist en Hanentherapeut) en Chantal Kuiper (logopedist en Hanentherapeut). s hanen oudercursus hanen oudercursus hanen oudercursus hanen oude

7 SENSORISCHE INFORMATIEVERWERKING Niemand staat erbij stil, maar voordat we iets doen, hebben we prikkels via de zintuigen doorgekregen. We zien een bal op ons afkomen en grijpen ernaar. We horen onze naam en kijken op. We voelen een volle blaas en gaan naar het toilet en als we naar voren vallen, zetten we een stap vooruit. Sensorisch betekent zintuiglijk. De informatie die we via de sensoren binnenkrijgen, maakt ons alert en brengt ons in beweging. Kinderen met problemen op dit gebied, kunnen het lastig hebben. Een lichte en goedbedoelde aanraking kan pijnlijk zijn. Sommige kinderen bewegen liever niet teveel omdat ze snel omvallen. Of het valt ze niet op dat ze vieze handen hebben. SI-problemen, groot en klein, hebben veel vermommingen. Gelukkig zijn er therapieën voorhanden. Speciaal voor kinderen met SI-problemen hebben onze logopedisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten zich gespecialiseerd. Ze stimuleren de zintuigen of beperken juist de ervaring, zodat ieder kind geholpen kan worden. Samen met ouders en kind maken therapeuten een Zintuiglijk Activiteiten Programma waarmee ook thuis kan worden geoefend. Voor meer informatie over sensorische informatieverwerkingstherapieën kunt u contact opnemen Over het algemeen wordt de therapie op een speelse manier aangeboden. Het kind mag zelf meebepalen wat er gebeurt en kan dus ook met ons hoofdkantoor. laten zien wat het wél kan. e informatieverwerking sensorische informatieverwerking sensorische inf

8 Hulp voor volwassenen en kinderen op het gebied van: faalangst negatief zelfbeeld moeite met concentratie op school of op het werk moeite met onthouden pestproblemen gedragsproblemen (zoals moeilijk vriendschap sluiten, samenwerken / samenspelen, woedeaanvallen, moeite met regels en verlegenheid) algemene ontwikkelingsproblemen ADHD autistisch spectrum psychosomatische klachten angst (zoals bang in het donker en nachtmerries) sociaal-emotionele problemen sociale angsten en verwerking van emotionele problemen (zoals echtscheiding en overlijden), moeite met lezen, schrijven of rekenen (o.a. dyslexie, dysorthografie en dyscalculie). Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind of vragen over opvoeden, kan het prettig zijn om dit samen met ervaren mensen op te pakken. Om weloverwogen de hulpvraag duidelijk te krijgen en met het kind daadwerkelijk vooruitgang te boeken. Tijdens de intake bespreken we daarom zorgvuldig de hulpvraag. We gaan na of er onderzoek nodig is en of we contact opnemen met school. Als we voldoende inzicht hebben, kunnen we een goede aanpak vaststellen of een doorverwijzing geven. De inhoud van de begeleiding daarna verschilt per kind, maar het doel is altijd de verbetering van de kwaliteit van leven (op school en thuis). Ook voor volwassenen biedt de praktijk een scala aan behandelmogelijkheden. Wanneer u contact met ons opneemt, vertellen we u hier graag meer over. Inge Wouters (orthopedagoge) Anke Beurskens (orthopedagoge, muziektherapeute) Irene Jansen (kinder- en jeugdpsychologe, orthopedagoge) K hologie & orthopedagogiek psychologie & orthopedagogiek psychologie &

9 Extra aanbod Brussencursus: een cursus voor broers en zussen van kinderen met een vorm van autisme. VOVO: begeleiding van kinderen die ondersteuning nodig hebben bij de grote stap van basisschool naar brugklas. Overgewicht: ouders en kinderen gaan tijdens deze cursus aan de slag met het denk-, voedingsen leefpatroon van het hele gezin. Peuter- en kleutermuziek: samen met uw kind muziek maken, zingen, luisteren, bewegen en genieten. SOVA: een sociale vaardigheidstraining voor meer zelfvertrouwen en assertiviteit, het makkelijker uiten van emoties, vriendjes maken en houden, gesprekken voeren, keuzes maken, nee zeggen, kritiek geven en ontvangen, minder (faal)angst en beter samenwerken. Faalangsttraining: hulp om faalangst te overwinnen. Muziektherapie: een laagdrempelige manier om aan doelen te werken wanneer praten niet zo eenvoudig is. ToM Training: een training waardoor kinderen met een vorm van autisme zich beter kunnen inleven in gevoelens, gedachten en gedrag van anderen. Ik ben Speciaal : een training voor kinderen en jeugdigen met een vorm van autisme. Het doel is inzicht te geven in wat zij hebben zodat ze er ook beter mee om kunnen gaan. Ik Brechje vindt zichzelf in de spiegel

10 Hulp op het gebied van: grove motoriek (zoals omrollen, zitten, rennen en klimmen) fijne motoriek (zoals iets pakken of tekenen)- anders bewegen (door o.a. aangeboren aandoeningen, hoge of lage spierspanning, incontinentie, orthopedische-, neurologische-, zicht-, gehoor- en ademhalingsproblemen en jeugdreuma) houdingsproblemen (o.a. voorkeurshouding) bewegingsproblemen (o.a. door ADHD, ander hyperkinetisch gedrag en ASS) bijzondere voortbeweging (zoals billen schuiven en tenen lopen) gevolgen van sensorische integratieproblemen (zoals moeite met concentreren, opdrachten, luisteren, dingen aanraken en lawaai, weinig zelfvertrouwen, onevenwichtigheid) problemen met de ruimtelijke oriëntatie, handelen en dagelijkse bewegingen (zoals aankleden en in een zandbak spelen) advies over sport en spel. Een eerste bewegingsles Luna balanceert op de bal Als kinderen zich goed bewegen, thuis en op school, voelen ze zich prettig en kunnen ze zichzelf goed redden. Fysio- en ergotherapie helpt kinderen die daar -om welke redenen dan ook- problemen mee hebben. We bekijken eerst wat niet goed lukt en stimuleren het kind in zijn normale ontwikkeling d.m.v. aanwijzingen en oefeningen. Afhankelijk van de vraag, werken we ook aan huis of op school. Soms is een kind extra geholpen met een hulpmiddel zoals een zitkussen, een ergonomische pen, of speciaal bestek. Wij geven hierin advies en doen ook voorstellen voor aanpassingen. Alles om het kind zo zelfstandig mogelijk thuis, op school en tussen leeftijdsgenootjes te laten functioneren. Nanne Janssen (kinderfysiotherapeut) & Jaimy de Kok ((kinder-) ergotherapeut) rapie ergotherapie & fysiotherapie ergotherapie & fysiotherapie ergothera

11 Hulp en ondersteuning voor volwassenen: gewrichtsklachten (als pijn, ontstekingen, artrose) - spieraandoeningen - neurologische aandoeningen (zoals CVA, Parkinson en MS) - longaandoeningen (zoals COPD en astma) hart- en vaataandoeningen (zoals bij etalagebenen, als ook pre- en postoperatief) - reumatologische aandoeningen (als reumatoïde artritis, Fybromyalgie, ziekte van Bechterew) - bij operaties (zoals een nieuwe heup/knie/schouder) - na een trauma (zoals fracturen, verzwikkingen en overbelasting). Iedere dag werken spieren, botten en gewrichten samen om u goed te laten bewegen. Natuurlijk staat u daar niet bij stil als u loopt, bukt of springt, maar soms ontstaan er klachten. Fysiotherapie helpt als bewegen even niet zo vanzelfsprekend meer is. Als het moeilijk is u goed te bewegen, als u pijn heeft. Wij adviseren, behandelen en begeleiden, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, of weer aan het werk. De behandeling kan zowel individueel als in een groep worden uitgevoerd en er kan ook aan huis worden behandeld. Dorien Niemans (fysiotherapeut)

12 Begeleiding van: Kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen (dyslexie, dysorthografie en ernstige rekenproblemen (dyscalculie) in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast helpen we bij sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen die voortkomen uit de leerproblemen (zoals faalangst, taakaanpak en concentratieproblemen). Volwassenen met ernstige lees- en/of spellingproblemen. Oq eenpag stuurbenze qevos naar het daliesvan peleeuw m hem te vrageneen onberkoning te penoemen. En? vroegbe qeer. De vos begreedbat pe deer onqerkoning hoodteteworqen. Links ziet u wat iemand met dyslexie ziet als hij/zij de tekst rechts leest. Het spreekt vanzelf dat het veel meer tijd vraagt om een stuk te begrijpen (gemiddeld 30%). Bovendien leidt dyslexie niet zelden tot sociale problemen en onbegrip bij anderen. Remedial Teaching biedt professionele hulp (eventueel in samenwerking met de school en ouders/verzorgers). We onderzoeken zorgvuldig (als dat nodig is) en maken een behandelplan dat we mede baseren op de sterke kanten van het kind of de volwassene. Daarna start de begeleiding die erop is gericht beter om te gaan met problemen én vooruitgang te boeken op school of in de werksituatie. Ellen de Voogd-Coesel (Geregistreerd Remedial Teacher, Dyslexiespecialist MSEN) Anne Kip-Veltman (Remedial Teacher) Marion Wintjens (Remedial Teacher, Dyslexiespecialist MSEN) Op een dag stuurden ze de vos naar het paleis van de leeuw om hem te vragen een onderkoning te benoemen. En? vroeg de beer. De vos begreep dat de beer onderkoning hoopte te worden. g remedial teaching remedial teaching remedial teaching remedial teach

13 Hulp bij het leren en huiswerk maken voor kinderen van alle leeftijden. Speciaal voor kinderen die: niet geconcentreerd kunnen werken - thuis onvoldoende (kunnen) studeren - een achterstand willen inhalen - een steuntje in de rug nodig hebben voor de motivatie - hulp nodig hebben bij het plannen en structureren van het huiswerk - begeleiding nodig hebben bij het voorbereiden van proefwerken. Het is niet eenvoudig om zelfstandig huiswerk te maken. Om iedere dag gemotiveerd aan de slag te gaan, om door te zetten en de televisie, computer en telefoon te weerstaan. Leerondersteuning biedt de helpende hand. In een rustige omgeving maken kinderen hun huiswerk. Een begeleider beantwoordt vragen, helpt met plannen en overhoort de lesstof. We sluiten helemaal aan op het karakter, de behoeften en het niveau van het kind. Daarom kiezen we heel zorgvuldig de juiste werkvorm en de meest geschikte vorm van leren. Speciaal voor kinderen die nog wat extra hulp nodig hebben, maar waarvoor remedial teaching niet nodig is, bieden we ook individuele (1-op-1) ondersteuning aan. De begeleiding wordt gegeven op maandag, woensdag en donderdagmiddag op het hoofdkantoor. Voor meer informatie kunt u Huiswerk maken bij Centrum Diálogo Linn rekent haar sommen uit contact opnemen met ons hoofdkantoor. Anne Kip-Veltman (leerkracht, remedial teacher) uning leerondersteuning leerondersteuning leerondersteuning leeronders

14 Voor kinderen van alle leeftijden. Voor het verbeteren van weerbaarheid, zelfvertrouwen en concentratie. Voor het verminderen van lichamelijke klachten, onrust, slaapstoornissen, prikkelbaarheid, emotionele stress en Kinderen leren met hun lichaam. Kinderen contactproblemen. zijn lijfelijker dan volwassenen en juist daarom is kindermassagetherapie zo effectief. Door de massage worden ze zich bewuster van hun lichaam en dat werkt door in hun geest. Ze ontspannen zich en voelen zich prettiger en dat geeft energie. De massage zorgt ervoor dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. Een kindermassage is niet primair gericht op spieren. Het gaat er met name om de huid op de juiste plaats en de juiste manier aan te raken. Dit in combinatie met veel aandacht voor het kind zelf. Het kind wordt weerbaarder, kan zich beter concentreren en het zelfvertrouwen groeit. De massage vindt plaats in de praktijk van Centrum Diálogo of thuis in de eigen vertrouwde omgeving. Indien ouders dat willen, worden ze intensief bij de massage van hun kind betrokken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer Sylvia Agterberg (massagetherapeute) ontspanningsmassage massagetherapie & ontspanningsmassage mass

15 Ontspanningsmassage is heerlijk voor het lichaam en de geest. Het is ook een uitstekende manier om de spanning van het drukke leven van alledag kwijt te raken. Een goed Ontspanningsmassage voor volwassenen: draagt bij aan ontspanning, vermindering van lichamelijke klachten, vermoeidheid en stress. Een heerlijk moment voor uzelf. gegeven massage kan lichamelijke blokkades verminderen of zelfs wegnemen. We bieden u een schat aan mogelijkheden, zoals een ontspanningsmassage op basis van heerlijk geurende etherische oliën die uw huid verzachten en uw zinnen prikkelen. U voelt stress, vermoeidheid, stijfheid en pijn verminderen. Tijdens een hot stonebehandeling wordt de ontspannende en herstellende werking versterkt door de aangename warmte van gepolijste basaltstenen die diep doordringt en lang nawerkt. Een stoelmassage zorgt ervoor dat stress en vermoeidheid in een korte tijd kunnen verminderen. De Oosterse Hammam massage, waarbij de huid diepgaand wordt gereinigd, is een gewaardeerd recept, maar ook voor een verfrissende klassieke gezichtsmassage bent u bij ons van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer Sylvia Agterberg (massagetherapeute)

16 PODOTHERAPIE Aandachtsgebieden: Voetklachten of houdings- en bewegingsklachten, veroorzaakt door bijvoorbeeld de stand van de voeten of de manier van lopen (knie, heup, rug). Klachten aan tenen en nagels, zoals likdoorns, ingegroeide nagels en de stand van tenen en nagels. Klachten door overbelasting, vermoeidheidsklachten, huid- en nagelaandoeningen. Klachten bij risicopatiënten, zoals vaatlijden, Diabetes Mellitus en reuma. Naast de benadeling van reguliere klachten zijn we gespecialiseerd in sportgerelateerde klachten en kindervoeten. Voeten zorgen voor evenwicht en beweging. We doen er elke dag een stevig beroep op en wanneer er klachten ontstaan, is ons hele leven ontregeld. Daarom is het zaak om bij voet- en houdingsklachten snel in te grijpen. Bijvoorbeeld met het aanmeten van steunzolen. Dit gebeurt 3-dimensionaal en digitaal. Met een Cad-camsysteem wordt van de voetholte een scan gemaakt en de zolen sluiten vervolgens volledig aan op de voet. Er zijn meer oplossingen, zoals silicone ortheses. Met deze teenstukjes corrigeren we de stand van de tenen, maar ook de verwijdering van likdoorns en de behandeling van ingegroeide nagels behoren tot de dagelijkse praktijk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website Hier vindt u ook een lijst met alle verzekeraars en vergoedingen. Voor meer informatie en/of een afspraak kunt u contact opnemen via het telefoonnummer: herapie podotherapie podotherapie podotherapie podotherapie podother

17 De ontwikkeling van de kindervoet en kinderbenen Vanaf 1,5 jaar - Het kind Pasgeborenen tot 1 jaar - De platte vorm van babyvoetjes wordt veroorzaakt door het dikke vetkussen onder de voet. De botten en spieren zijn nog niet volledig ontwikkeld. Wanneer de voetjes eenmaal belast worden, staan de voeten heeft nu ongeveer rechte benen. Letterlijk met vallen en opstaan worden de spieren getraind en wordt het lopen steeds zekerder. ver uit elkaar met de benen in een O-stand om het onzekere voortbewegen makkelijker te maken. Vanaf 5 jaar - De benen en de voeten groeien meer en meer in een Tussen 2 en 3 jaar - Nu wordt de O-stand van de benen rechte stand, de X-stand zal geleidelijk aan verminderen. een X-stand. Ook de enkels vallen nu naar binnen (knikvoetjes). Dit is, tot op zekere hoogte, normaal. Tot het 8ste levensjaar grijpen we alleen in als een kind klachten heeft (zoals pijn, extreme vermoeidheid of veelvuldig vallen) of bij behoorlijke afwijkingen van stand- en looppatroon. Tussen 6 en 8 jaar - De benen en voeten moeten recht staan. Therapiemogelijkheden voor kinderen zijn: Zooltherapie voor de correctie van de voeten en de voetfunctie. Orthese (z.o.z.). Spieroefeningen. Schoenadvies.

18 DRAMATHE RAPIE Dramatherapie richt zich op: kinderen met faalangst, weinig zelfvertrouwen, een verstoord/negatief zelfbeeld, onvoldoende weerbaarheid, sociale angsten, depressieve angsten en gevoelens en een te lage assertiviteit. Het helpt kinderen uit een sociaal isolement, het vermindert remmende en nare gedachten en gevoelens, het verbetert de zelfstandigheid en het inlevingsvermogen. Ook kan het worden ingezet voor rouw- en verliesverwerking. Dramatherapie leert kinderen hun eigen doen, denken en voelen te bekijken en te veranderen. Kinderen spelen! Ze ordenen en verwerken al spelend hun ervaringen. Van nature lossen kinderen problemen en andere dingen die ze lastig vinden, op in een spel. Dramatherapie sluit daar helemaal op aan. We zetten (toneel-)spel in waardoor kinderen op een speelse manier situaties kunnen doorleven en verwerken, zodat ze er daarna beter mee om kunnen gaan. Met dramatherapie komen kinderen los van gedachten en gevoelens die ze hinderen. Spel, fantasie en doen alsof zijn hierbij de drie belangrijkste middelen. We werken op veel verschillende manieren met rollen, scènes, verhalen, poppenspel en beweging. (Spel)plezier staat hierbij altijd centraal. Zo creëren we met spel een ruimte waarin het kind zich veilig genoeg voelt om zijn binnenwereld te laten zien ( het is toch niet echt ). Mensen, dingen en situaties die ze moeilijk vinden krijgen een plek in het spel. Zo ontdekken en leren ze dingen, die ze helpen hun eigen echte leven beter aan te kunnen en er meer van te genieten. Charlotte Kuijpers (dramatherapeute) rapie dramatherapie dramatherapie dramatherapie dramatherapie drama

19 Individuele therapie & groepstherapie Binnen Centrum Diálogo wordt de dramatherapie individueel en in een kleine groep aangeboden. Een uitzondering hierop is de hulp aan kinderen die een ernstige ziekte, een overlijden of een ander verlies te verwerken hebben. Dit gebeurt enkel individueel. De therapeute is hiervoor gespecialiseerd in storymaking, waarbij we met behulp van verhalen het kind helpen. Beide vormen hebben hun eigen kwaliteiten. Individuele therapie is extra veilig en richt zich helemaal op één kind, terwijl bij groepstherapie het contact tussen de kinderen juist erg prettig is. Kinderen leren van elkaar; ze helpen elkaar. Ze staan niet alleen. Samenwerking en overleg met de ouders(s)/verzorger(s) is altijd belangrijk. Daarom starten we met een zorgvuldig kennismakingsgesprek waarin de keuze voor individuele- of groepstherapie uitgebreid aan bod komt. Ook houden we ouder(s) /verzorger(s) goed op de hoogte van de vorderingen. (Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingsmogelijkheden.) Individuele therapie: wordt aangeboden aan kinderen van 6 t/m 12 jaar. De totale behandelingsduur stemmen we af op het kind, de problematiek en de behoeftes. Elke sessie duurt 50 minuten en vindt plaats in de spelkamer van Centrum Diálogo. De sessies vinden in principe 1 keer per week plaats. Groepstherapie: de groepen bestaan uit maximaal 4 kinderen. Groepstherapie wordt aangeboden aan twee leeftijdscategorieën: 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. De duur van de sessies verschilt per leeftijdsgroep: 6 t/m 8 jaar: 75 minuten; 9 t/m 12 jaar: 90 minuten. De sessies vinden plaats in de spelkamer van Centrum Diálogo. De totale behandelingsduur van de groepstherapie is voor beide leeftijdscategorieën 8 sessies.

20 SPELBEGELEIDING & SPELTHERAPIE Spelbegeleiding & Speltherapie: Als sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen de ontwikkeling van een kind in de weg staan, bieden spelbegeleiding en speltherapie een uitweg. Spel is de taal van het jonge kind. Het spel geeft het kind de mogelijkheid te laten zien wat hem/haar bezig houdt. Of, zoals orthopedagoog Dr. Pim van der Pol het zei: Een kind dat goed speelt, heeft zijn eigen therapie op zak. Als een kind erg onzeker is of juist heel driftig of verdrietig. Als het kind problemen heeft met het uiten van zijn/haar angst, boosheid of verdriet, bijvoorbeeld na een echtscheiding of overlijden. Als een kind zich terugtrekt van leeftijdsgenootjes of juist agressief gedrag laat zien. Als een kind moeilijk gedrag laat zien in de omgang met volwassenen, als u moeilijk contact krijgt met uw kind. Tijdens een sessie heeft de speltherapeute alle aandacht voor het kind. Ze accepteert het kind zoals het is en bouwt een vertrouwensrelatie op. Ze volgt het kind in zijn/haar spel, verwoordt wat het speelt en gaat samen met het kind zoeken naar andere manieren van omgaan met problemen. Regelmatig contact en een goede samenwerking met ouders is daarbij belangrijk en prettig. Ouders weten wat er speelt, wij kennen het spel Soms hebben kinderen eerst nog wat extra ondersteuning nodig bij hun spel, bijvoorbeeld als er sprake is van autisme, ADHD of een verstandelijke beperking. Dan zetten we spelbegeleiding in om de spelmogelijkheden van het kind te vergroten zodat het optimaal kan profiteren van de therapie. Ans Jennen (speltherapeute) egeleiding & speltherapie spelbegeleiding & speltherapie spelbegeleiding

21 Hulp en ondersteuning voor kinderen van 3-12 jaar Het aantal spelsessies is afhankelijk van de problematiek. Elke spelsessie duurt 1 uur en vindt plaats in de spelkamer van Centrum Diálogo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor. Koken tijdens de speltherapie Stijn uit en verkent zorgzaamheid

22 KERNKWALITEITEN en het KERNKWADRANT Iedereen is geboren met persoonlijke Kernkwaliteiten. Ze maken je tot wat je bent. Het zijn je positieve eigenschappen die anderen het eerst noemen als we ze ernaar vragen. Kernkwaliteiten zijn bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, daadkracht, zorgzaamheid, zorgvuldigheid, inlevingsvermogen en flexibiliteit. Het kernkwadrant voor: meer inzicht in jezelf, meer begrip voor anderen, een betere samenwerking binnen bedrijven en betere relaties in de privésfeer. meer inzicht in de kwaliteiten van medewerkers. mensen die graag beter in hun vel willen zitten, beter om willen leren gaan met kritiek en irritaties. Wat kernkwaliteiten voor een mens zijn, is een uitzending voor een radio. Alleen als je de goede frequentie hebt gevonden, hoor je mooie muziek of interessante informatie. Als jij je kernkwaliteiten kent en erop afstemt, komen jijzelf en de mensen om je heen meer tot hun recht. Dan is er minder ruis, dan is er zo min mogelijk storing. Met behulp van het Kernkwadrant ontdek je de verschillende kanten van je persoonlijkheid, zoals je Kwaliteiten, maar ook je Valkuilen, je Uitdagingen en je Allergieën. Daarnaast zul je zien hoe al deze kanten van jezelf met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Als je een kernkwadrant van jezelf hebt gemaakt, begrijp je beter waarom je doet wat je doet en wat er nodig is om jezelf te ontwikkelen. Het inzicht zal helpen om gemakkelijker om te gaan met kritiek. Het verbetert je relaties thuis, met familie en vrienden en op het werk. Mensen die hun kernkwaliteiten inzetten in hun werk, op school en thuis zitten beter in hun vel. Ze zijn doorgaans effectiever en creatiever. Voor de ontdekking van Kernkwadranten, hebben we diverse trainingen en coachingstrajecten op maat ontwikkeld. Voor jongeren, volwassenen en bedrijven. We geven u er graag meer informatie over; neem daarvoor contact op met Centrum Diálogo. ant kernkwaliteiten en het kernkwadrant kernkwaliteiten en het kernkwad

23 CENTRUM DIÁLOGO Ieder mens, jong en oud, heeft het soms wat moeilijker. Dan kan een professioneel steuntje in de rug écht helpen. Bij Centrum Diálogo werken deskundigen op vele gebieden samen, zodat we exact die hulp kunnen bieden die nodig is. Het brede aanbod en de laagdrempeligheid maken het centrum uniek in Limburg. In het sfeervolle pand aan de Agricolastraat in Sittard zijn kinderen en volwassenen van harte welkom om lichamelijke, psychische en sociale problemen samen met ons op te lossen of te verlichten. Onze specialismen Voor meer informatie en aanmelding Logopedie* voor een betere communicatie Fysiotherapie* voor een betere motoriek en oplossing van houdings- en bewegingsproblemen kunt u contact Ergotherapie* praktische oplossingen voor veelvoorkomende dagelijkse problemen opnemen met Centrum Remedial Teaching hulp bij leerproblemen en de sociaal-emotionele gevolgen daarvan (Individuele) Leerondersteuning begeleiding bij het organiseren, plannen en maken van huiswerk Diálogo. Bij aanmelding Psychologie & Orthopedagogiek* hulp bij sociaal-emotionele problemen en opvoeding van kinderen Spelbegeleiding & Speltherapie hulp d.m.v. spel bij sociale-, emotionele- en ontwikkelingsproblemen bespreken we eerst Muziektherapie een laagdrempelige manier om aan doelen te werken wanneer praten niet zo makkelijk is Massagetherapie* meer ontspanning, zelfvertrouwen, concentratie én minder lichamelijke klachten globaal de situatie. Podotherapie* hulp voor mensen met voet- en loopklachten Zo nodig volgt Gestalttherapie* psychotherapeutische hulp om gevoelens, verstand en gedrag in balans te krijgen Oefentherapie Cesar* vermindering van klachten door gezond te bewegen & de houding te corrigeren een intakegesprek. Dramatherapie een vorm van creatieve therapie om innerlijke problemen te verwerken d.m.v. (toneel-) spel Diverse trainingen o.a. Sociale vaardigheidstraining, Training Rots & Water (weerbaarheidsverbetering) en TOM-training (sociale vaardigheidstraining+) Tijdens * Ook voor volwassenen. dit gesprek gaan we dieper in op de situatie en bepalen samen wie het best kan helpen. We mogen dan veel specialisaties in huis hebben, we zetten natuurlijk alleen in wat nodig is en bekijken hoe we dat zo prettig mogelijk kunnen doen, zodat het leven privé, op school en op het werk weer wat makkelijker wordt. specialismen onze specialismen onze specialismen onze specialismen on

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Werken met ernstig meervoudig beperkten

Werken met ernstig meervoudig beperkten Werken met ernstig meervoudig beperkten - Een informatiepakket voor zorgverleners die voor het eerst in aanraking komen met ernstig meervoudig beperkten - Auteur: Begeleiders: Lobke van Breukelen Bert

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Interacties tussen kinderen

Interacties tussen kinderen DC 34 Interacties tussen kinderen 1 Inleiding Interacties tussen kinderen dragen bij aan de sociaal- affectieve ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Kinderen maken al vanaf dat zij baby zijn contact

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie