landelijke thuiszorg jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "landelijke thuiszorg jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 landelijke thuiszorg jaarverslag 2010

2

3 INHOUDSTABEL Voorwoord Historiek Missie Landelijke Thuiszorg Structuur Beheersorganen Hoofdkantoor Hulpverlening Gezinszorg Kraamzorg Aanvullende thuiszorg Bedrijfsorganisatie Werkgebied Organogram Acties, bedrijfsbladen, promotiemateriaal Gemeenschappelijke diensten in Groep KVLV Personeel Tewerkstelling Inspraakorganen Opleiding polyvalent verzorgende Deskundigheidsbevordering Werken aan kwaliteit Kwaliteitszorg in de hulpverlening Kwaliteitszorg in de opleiding Thuiszorg in evolutie Gluren bij de buren Steunpunt Groene Zorg Ons Zorgnetwerk Samenwerking en overleg INHOUDSTABEL 1

4

5 GRENZEN VERLEGGEN 2010 was voor Landelijke Thuiszorg een uitbreekjaar. Veel grenzen werden verlegd. Letterlijk door het Europees project met Nederland: Gluren bij de buren. Maar ook door cliënten, tot ieders enthousiasme, te laten meespelen in een kortfilmpje. Door een band te maken met Guinee en de vrouwen daar via de handwasmachines. Door het uitvinden van een nieuwe dienstverlening: de zorgburen. Door de nieuwe afspraken rond hulpverlening met Landelijk Dienstencoöperatief om onze cliënten nog beter te helpen. Door ook s nachts onze dienstverlening aan te bieden zodat we nu de klok rond kunnen werken. Door dieper in te gaan op verwenzorg en psychische zorg zodat onze verzorgenden expert worden. Door in de kraamzorg ook opvoedingsondersteuning aan te bieden. Door de pen te houden in het tenderverhaal van de opleiding. Door nog verder te gaan in de ondersteuning van de draagkracht van onze medewerkers en de werkomstandigheden bij de cliënten. Door een nieuw management voor de organisatie van Landelijke Thuiszorg uit te tekenen. Ik dank alle collega s die in 2010 hun eigen grenzen durfden te verleggen. Zo kunnen we zeker zijn dat onze cliënten ons graag zien komen! Monique Swinnen Voorzitter VOORWOORD p.3 3

6 historiek HISTORIEK

7 HISTORIEK Gezinshulp is ontstaan vanuit vrijwilligerswerk door vrouwenorganisaties en private charitatieve instellingen. Ook de toenmalige Boerinnenbond bood op deze wijze bijstand aan gezinnen in nood. Een eerste erkenning en subsidiëring van overheidswege kwamen er door het Regentsbesluit van 1 maart In de provincie Antwerpen, en later ook in Vlaams Brabant, werkte de Boerinnenbond samen met Sociale Familiezorg Antwerpen. De gezinshelpsters werden opgeleid en tewerkgesteld door Sociale Familiezorg. De vrijgestelden van de Boerinnenbond onderhielden de contacten met de gezinnen en verdeelden de opdrachten onder de helpsters. Vanwege de toenemende financiële tekorten besloot Sociale Familiezorg haar werkterrein te beperken tot de Antwerpse agglomeratie. De Boerinnenbond wilde deze hulpverlening echter behouden voor de plattelandsbevolking in de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant. Daartoe was een eigen dienst noodzakelijk. In 1959 werd De Vereniging voor Gezinshulp opgericht en als dienst voor gezinshulp erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Op 1 oktober 1959 startte de dienst met 64 gezinshelpsters. Thérèse Van der Sypt was jarenlang de professionele verantwoordelijke van de dienst. In 1965 volgde de erkenning als dienst voor bejaardenhulp. De naam werd gewijzigd in Dienst voor Gezins- en Bejaardenhulp van de Landelijke Beweging. De dienst verzorgde zelf de opleiding van de gezinsen later ook de bejaardenhelpsters. Het opleidingscentrum werd in 1969 officieel erkend. In 1989 werd de poetsdienst gestart met 50 poetsvrouwen. De werking breidt uit tot Zuid-Limburg. De opleiding is een vast gegeven in 3 scholen. Oppas zieke kinderen en de poetsdienst krijgen een eigen gezicht in de dienstverlening. Wij zijn nu een erkende dienst voor gezinszorg in het kader van het thuiszorgdecreet van 14 juli In 1999 wordt de naam gewijzigd in Landelijke Thuiszorg. In 2001 fusioneert het kraamzorgcentrum de Ooievaar met onze dienst. In 2003 wordt de kraamzorg van de Bakermat en de Kraamvogel deel van onze dienst gezinszorg. In 2003 krijgt Landelijke Thuiszorg een erkenning om via het systeem van de dienstencheques huishoudhulp aan te bieden. Deze dienstverlening kent een groot succes. In 2005 wordt deze hulpverlening overgedragen aan de cvba Landelijk Dienstencoöperatief met sociaal oogmerk. Hiermee komt de opdracht van Landelijke Thuiszorg opnieuw uitdrukkelijk in het teken van zorgbehoevende personen te staan. In 2008 neemt Landelijke Thuiszorg de dienst woningaanpassing over van Ons Zorgnetwerk en integreert dit zorgaanbod in haar werking. Onze aanwezigheid in de landelijke streken blijft de eerste opdracht. Er is daar nog veel werk te doen. Er zijn nog altijd witte vlekken in te vullen. Er is daar minder aanbod in de residentiële zorg. Er is daar trouwens van alles minder: geen bus, geen apotheek, geen bakker, geen postkantoor en veel oncomfortabele woningen. Onze dienst blijft dan ook verder werken in het kader van de ruime Landelijke Beweging. HISTORIEK p.5 5

8 missie landelijke thuiszorg MISSIE LANDELIJKE THUISZORG

9 MISSIE LANDELIJKE THUISZORG Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg. Haar missie is thuiszorg te bieden aan zorgbehoevende personen, waarvoor een hulpvraag is gesteld, zodat zij zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Hierbij heeft zij bijzondere aandacht voor de meest zorgbehoevenden en de minstbegoede en kansarme personen. De basiswaarden die deze zorg inspireren zijn autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien erkent Landelijke Thuiszorg de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg. Deel uitmakend van Groep KVLV, heeft Landelijke Thuiszorg een bijzondere band met het platteland en de zorg voor en door vrouwen. Om haar missie in daadkracht om te zetten en om haar prioriteiten te duiden, werkt Landelijke Thuiszorg jaarlijks doelstellingen en acties uit die binnen een vijfjaarlijks referentiekader van krachtlijnen passen. Basiswaarden van de organisatie Er zijn drie waarden die samen bepalen van waaruit de dienst wil werken. Deze waarden zijn: autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Autonomie houdt in zowel zelfbeschikking als zelfverantwoordelijkheid. Autonomie wil dus zeggen dat een individu zelfbepalend is, in leven, werk, zorg,..., en dus ook zelf verantwoordelijk is. Niemand leeft in een vacuüm, de context is vanzelfsprekend mede bepalend. Hoe men binnen deze context handelt, hoe men met externe invloeden omgaat, dat bepaalt het individu zelf, autonoom. De waarde autonomie geldt voor iedere persoon en tevens voor de organisatie als geheel. Verbondenheid houdt in dat wij niet alleen erkennen, maar expliciet kiezen voor de verbinding met anderen. Wij willen leven, werken, zorgen samen met anderen, in onderlinge afhankelijkheid en solidariteit. Vanuit de autonomie, willen wij samenwerken in zelfstandigheid. Maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt in dat wij ons voortdurend kritisch bevragen wat de maatschappelijke gevolgen zijn van ons handelen of niet handelen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt tevens in dat wij keuzes maken wat de globale maatschappelijke ordening betreft. Wij hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van onze samenleving als geheel. MISSIE LANDELIJKE THUISZORG HISTORIEK 7p.7

10 interne structuur INTERNE STUCTUUR

11 STRUCTUUR Beheersorganen Leden Algemene Vergadering Karolien Belmans, Maria Beyens, Marijke Bodvin, Patrick Carnotensis, Marie-Louise Claes, Clement Decoster, Anne Dedry, Annie Desmedt, Godelieve Devos, Jef D Hertefelt, Carla Durlet, Mia Houthuys, Rebecca Marissael, Bert Meulemans, Yvan Ottenbourgh, Nieke Rutten, Christian Stivigny, Monique Swinnen, Erika Thijs, Gaby Trompet, Maria Vangilbergen, Pieter Vanhee, Tine Van Hoorne, Irma Verbeeck, Lies Versavel, Ilse Wens, Rik Wouters Raad van Bestuur Monique Swinnen: voorzitter - afgevaardigd bestuurder Christian Stivigny: ondervoorzitter Gaby Trompet: secretaris-penningmeester Marijke Bodvin, Anne Dedry, Carla Durlet, Bert Meulemans, Ilse Wens Hoofdkantoor Remylaan 4b Wijgmaal-Leuven tel. 016/ fax 016/ INTERNE STRUCTUUR HISTORIEK 9p.9

12 hulpverlening HULPVERLENING

13 HULPVERLENING Verzorgenden, poetshulpen, groen- en klusjesmannen, oppassers, vooral zij hebben de kwalitatieve zorg waargemaakt waar wij voor staan. Ze werden ondersteund door een groeiende groep geëngageerde regioverantwoordelijken, vliegende verantwoordelijken, coördinatoren Zorg met Vaart, kraamzorgcoördinatoren, verantwoordelijken van de poetsdienst, coördinatoren nachtzorg en verantwoordelijken die de doelgroepwerking dragen en stofferen. Naast de basisdienstverlening streven we door verdere diversificatie van het aanbod en door het ontwikkelen van thuiszorgondersteunende initiatieven een zorg op maat na, die veel breder is dan zuivere gezinszorg. Comfortzorg en verwenzorg is ondertussen een vast gegeven geworden, waar veel cliënten gebruik van maken. We hebben aandacht voor de woonsituatie van de cliënt en investeren verder in de klusjesdienst en in de groendienst. Onze dienst woningaanpassing is uniek in Vlaanderen. We bouwden verder aan de gastopvang. De samenwerking met de Comité s Bijzondere Jeugdzorg, is naast de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, uitgebreid naar de provincie Antwerpen. We experimenteren met het project zorgbuur Na een aanbod aan opvoedingsondersteuning in Pajottenland, zijn we daarmee ook voorzichtig van start gegaan in de Kempen. Er zullen vele handen nodig zijn in de toekomst en creatieve en vindingrijke mensen om alle zorg te bieden en te bedenken, die nodig is. Wij menen dat we naast onze basisopdracht ook daar een taak in hebben. HULPVERLENING p.11

14 Gezinszorg Uitbreiding van het urencontingent In 2010 kregen wij een minimale uitbreiding van het contingent subsidiabele uren van uren. Uitbreiding Antwerpen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Limburg Totaal uitbreiding Totaal contingenturen Totaal gepresteerde uren zorg bij de cliënt Naast de contingenturen, leveren wij nog zorg buiten het urencontingent aan PAB cliënten en uren binnen de Sociale Maribel. Ook de stagiaires uit de vijf opleidingen, die in 2010 georganiseerd werden presteerden uren bij cliënten Gepresteerde uren PAB Sociale Maribel Stagiaires opleiding Totaal gepresteerde uren

15 Gepresteerde uren gezinszorg per arrondissement/provincie Antwerpen Mechelen Turnhout Halle-Vilvoorde Leuven Limburg Oost-Vlaanderen Totaal Cliënten gezinszorg Geholpen cliënten Nieuwe cliënten % nieuwe cliënten 37,1% 40,4% 36,9% Aantal uren per cliënt 231,4 213,8 212,8 Bejaarden 77,1% 75,7% 76,3% Gezinnen 8,5% 20,5% 19,5% Gehandicapten 4,4% 3,8% 4,2% Zorgbehoevendheid Cliënten BEL >35 40,1% 41,6% 39,5% Uren zorg bij BEL >35 53,9% 58,4% 56,4% Cliëntbijdrage De gemiddelde cliëntbijdrage voor de dienst in 2010 was 5,05. HULPVERLENING 13

16 Redenen van zorg In 2010 zijn voor het eerst over de ganse organisatie de redenen van zorg geregistreerd. Hiervoor is door de Vereniging van Diensten voor Gezinszorg een uniform systeem ontworpen dat over alle diensten heen gebruikt wordt. Dit geeft ons een beter beeld van de verschillende redenen voor aanmelding bij onze dienst gezinszorg. We geven hier de cijfers weer over de hoofdrubrieken, en daarbinnen de onderrubrieken die een percentage van >4% halen. (In deze cijfers werden de gewone kraamzorgcliënten niet opgenomen. De kleine percentages kraamzorg zijn kraamzorgcliënten die na 4 tot 6 weken nog hulp hadden binnen gezinzorg.) hoofdrubriek onderrubriek hoofdreden nevenreden som van hoofden nevenredenen fysiek probleem 73,85% 17,20% 91,05% reuma/artrose 4,39% hart- en vaatziekten 5,93% functieverlies hoogbejaarden 10,51% CVA 6,38% kanker 6,42% orthopedisch probleem 13,24% rugklachten 4,18% psychi(atri)sch probleem 7,15% 3,34% 10,49% sociaal probleem 4,51% 5,03% 9,54% dementie 7,68% 2,16% 9,84% palliatie 1,72% 0,29% 2,01% kraamzorg 1,32% 0,79% 2,11% In de totalen zien we dat bij meer dan 90% van de cliënten een fysiek probleem mee reden is voor het zoeken van hulp. Bij telkens ongeveer 10% van de cliënten is er sprake van een sociale problematiek (kansarmoede, sociaal isolement, mishandeling, verwaarlozing, opvoedkundige of relationele problemen ) psychi(atri)sche problematiek (stemmingstoornissen, psychose, middelenmisbruik, verslaving, enz ) dementie

17 Uren continue hulpverlening gezinszorg Weekdagen 20u-7u Zaterdag 7u-7u Zon- en feestdagen 7u-7u Totaal De projecten nachtzorg waar Landelijke Thuiszorg aan participeert nemen steeds verder uitbreiding. Alle uren die in de nachtzorg gepresteerd worden vallen binnen het pakket uren continue hulpverlening. uren cliënten Antwerpen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Zorg met Vaart In arrondissement Leuven werden 136 cliënten geholpen door het zorg met vaart -team, dat ingeschakeld wordt in die cliëntsituaties waar dringend hulp moet geboden worden. In arrondissement Turnhout werden op die manier 111 cliënten geholpen. Soms gaat het om dringende kortdurende hulp, in andere gevallen is dringende hulp nodig en stroomt de cliënt naderhand door naar de reguliere regio. Het is de bedoeling om deze dringende hulpverlening verder systematisch uit te breiden over het ganse werkgebied. Projecten nachtzorg Leuven en Halle-Vilvoorde Landelijke Thuiszorg zet ook verder in op nachtzorg, niet alleen als partner maar ook als coördinator voor de projecten nachtzorg in arrondissement Leuven en in arrondissement Halle-Vilvoorde en Brussel. Beide projecten werkten begin 2010 verder met middelen van de Vlaamse Overheid, en werden vanaf maart 2010 verder gefinancierd door RIZIV als zorgvernieuwingsproject binnen het zorgvernieuwingsprotocol 3. Ze zijn pluralistisch samengesteld met een breed partnerschap van oppasdiensten, diensten gezinszorg, woonzorgcentra, verpleegkundige dienst, expertisecentra. Het aanbod in kader van ZP3 is hetzelfde als origineel ontworpen in het Vlaams project. Afhankelijk van de thuissituatie en de mogelijkheden van de zorgbehoevende en de mantelzorgers, bieden we drie formules aan of een combinatie ervan. Nachtoppas: een vrijwilliger doet de oppas. Nachtzorg: een verzorgende geeft de zorg. Nachthotel: een verblijf gedurende de nacht in een woon- en zorgcentrum. Aantal Formule Leuven Halle-Vilvoorde cliënten nachten oppas verzorgende woonzorgcentrum 4 3 verzorgenden vrijwilligers HULPVERLENING 15

18 PAB Het Persoonlijk Assistentie Budget afgekort PAB is een budget dat het Vlaams Agentschap (VAPH) toekent aan personen met een handicap in een thuissituatie. Met het budget kunnen deze personen zelf hun assistentie organiseren en financieren. Zij betalen de kostprijs van een verzorgende. De aangeboden hulp valt buiten de gesubsidieerde uren. In 2010 hebben wij op die manier 29 cliënten geholpen. Zij ontvingen in totaal uren hulp, gemiddeld 363 uren per persoon op jaarbasis. Comfortzorg Waardevolle aanvulling in de thuiszorg Zorgverleners zijn erin getraind om zorgbehoevende personen zolang mogelijk te blijven activeren en tot zelfzorg aan te zetten. Toch stellen we vast dat activeren van zwaar zorgbehoevenden niet altijd leidt tot een betere leefkwaliteit voor die mensen. Dit inzicht heeft ertoe geleid dan Landelijke Thuiszorg bij sommige cliënten het accent verschuift naar comfortzorg. Meer comfort, minder pijn en ongemak zijn de kernwoorden. Ergonomischer werken Landelijke Thuiszorg heeft als enige thuiszorgdienst een coach comfortzorg in dienst. Zij ondersteunt de verzorgende, de cliënt en de mantelzorger en zoekt naar oplossingen voor meer comfort. Zij gaat ter plaatse kijken en formuleert adviezen over inrichting van de woonomgeving, inzet van hulpmiddelen en het toepassen van aangepaste technieken. Hierbij staat niet alleen het comfort van de cliënt voorop, ook het comfort van de verzorgende en de mantelzorger zijn hierbij belangrijk. Het onderwerp ergonomisch werken in de thuiszorg is dan ook een steeds terugkerend onderwerp in de vorming voor verzorgenden. Risico s van fysieke overbelasting vermijden door gebruik te maken van de juiste techniek en het juiste hulpmiddel vormt hierbij de basis. Het uitlenen van hulpmiddelen gebeurt in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit. De thuiszorgwinkels maken het ons mogelijk om demonstratiemateriaal ter beschikking te stellen van al onze cliënten. Dit aanbod wordt regelmatig geëvalueerd en aangevuld met nieuwe hulpmiddelen. Verwenzorg over de grens Verwenzorg is een dienstverlening die inspeelt op de groeiende vraag naar meer welness, ook voor wie hulpbehoevend is. Samen met de cliënt werken we een programma uit dat kan bestaan uit: een heerlijk ontspannen bad, een bezoek aan de kapper, een bezoek aan de pedicure, een lekkere maaltijd en recreatieve activiteiten. De verwendag wordt begeleid door een verwenverzorgende van Landelijke Thuiszorg. De kostprijs is afhankelijk van het gekozen programma. Verwenzorg is mogelijk in woon en zorgcentra in Arendonk, Broechem, Heist-o/d-Berg, Kapellen, Lier, Lille, Rijkevorsel, Veerle-Laakdal, Zandhoven,

19 Aarschot, Begijnendijk, Bertem, Diest, Heikruis, Herent, Huldenberg, Kapelle-o/d-Bos, Leuven, Londerzeel, Nossegem, Opwijk, Scherpenheuvel, Tienen, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Bilzen, Lanaken, Sint-Truiden en Tongeren. Ook in Nederland is verwenzorg ondertussen een gekend begrip. In het kader van het Interreg project Gluren bij de buren werkt Landelijke Thuiszorg samen met 2 Nederlandse partners in de residentiële zorg. Voor de verwenzorg beperken we ons niet langer tot onze eigen landsgrenzen, Nederlandse zorgbehoevende personen kunnen ook bij ons terecht voor een verwendag en omgekeerd. Landelijke Thuiszorg kan met de steun van Europa (EFRO) de dienstverlening rond verwenzorg verder uitbouwen. Eind 2010 realiseerde Landelijke Thuiszorg 448 verwendagen voor haar cliënten. Verwenboxen In 2010 lanceerde Landelijke Thuiszorg de verwenbox waarmee verzorgenden hun cliënten thuis kunnen verwennen. In de verwenbox voorzien we materiaal en producten die de verzorgende kan gebruiken voor een gevoel van wellness aan huis : een manicureset, etherische oliën, verzorgingsproducten voor de huid en het haar, hulpmiddelen om de haren te wassen bij rolstoelpatiënten en bedlegerige personen, een haardroger, krulspelden, enzoverder. Dankzij de regionale steun van Cera kunnen er verwenboxen worden uitgeleend in de regio s Hageland, Leuven, Limburg en in de Noorder- en Zuiderkempen. Psychische zorg Ondersteuning van eerstelijnsmedewerkers Als dienst gezinszorg helpen we steeds meer cliënten die te kampen hebben met psychische/ psychiatrische problemen. De ondersteuning van onze eerstelijnsmedewerkers is daarom ook een prioriteit. Dat doen we door het aanbieden van concrete vormingsmomenten die verzorgenden wapenen met technieken en instrumenten om met lastige cliëntsituaties om te gaan. Daarnaast kunnen ze deelnemen aan intervisie, werkoverleg, coaching en supervisie. De verantwoordelijke psychische zorg is binnen Landelijke Thuiszorg de persoon die gespecialiseerd is op het terrein van psychische zorg om de verzorgenden en de verantwoordelijken te ondersteunen, adviseren en te begeleiden in functie van hun contact met de cliënt. Doelgroep Het betreft cliënten met psychische problematiek (al dan niet gekend en/of in behandeling bij specialistische partner), ongeacht de aard van deze problematiek, van mineure psychische problemen tot ernstigere psychiatrische stoornissen. Onze zorg richt zich op alle fasen in zorg tijdens dewelke deze personen thuis verblijven of in voorbereiding of opvolging zijn van een opname in een residentiële voorziening. Aandacht voor de cliënt in zijn sociale context De inhoud van de zorg wordt bepaald in overleg met de cliënt en het cliëntsysteem. Onze visie op zorg is gericht op de ontwikkeling en het aanreiken van mogelijkheden. De opdracht van gezinszorg is gericht op overnemen, ondersteunen, samen doen, aanleren, motiveren, Het voortdurend afwegen van de mogelijkheden van de zelfwerkzaamheid van de cliënt en het bieden van voldoende ondersteuning blijft een uitdaging voor onze verzorgenden. Het is geen doel van Landelijke Thuiszorg om specifieke therapeutische acties te ondernemen. Het algemeen doel is, net als bij andere cliënten, in de eerste plaats om cliënten zo lang en comfortabel mogelijk in de persoonlijke thuissituatie op een kwaliteitsvolle manier te laten verblijven. Zo kan gezinszorg ondersteunend en aanvullend zijn op meer specialistische hulpverlening. Netwerken Teneinde cliënten optimale ondersteuning te bieden in de samenleving is het bijgevolg belangrijk om samen te werken. We namen in 2010 deel aan verschillende interne en externe projecten, zorgpaden, werkgroepen in functie van zorgverlening bij psychische zieke cliënten. HULPVERLENING 17

20 Kraamzorg In 2010 steeg opnieuw het aantal kraamzorgdossiers en aantal uren kraamzorg. 101 kraamverzorgenden presteerden uren kraamzorg bij gezinnen. Per gezin werd er gemiddeld 29,4 uur hulp geboden door onze kraamverzorgenden. De gemiddelde cliëntbijdrage bedroeg 10,70. Opvoedingsondersteuning Het luik opvoedingsondersteuning in het Huis van het Kind is een echt onderdeel geworden van ons zorgaanbod. Er werd een voor- en najaarsprogramma georganiseerd van workshops rond onder andere: babymassage, rollebollen met je peuter en kleuter, zwangerschapsyoga en het gebruik van draagdoeken. Ook de thema-avonden genoten een groot aantal geïnteresseerden. Zowel de avond rond peuterpuberteit als EHBO bij jonge kinderen waren een groot succes. Tijdens de week van de opvoeding namen we deel aan de samenspeeldag te Huizingen, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met verschillende organisaties die rond opvoeding werken. 120 ouders met hun kinderen namen deel aan deze leuke activiteit. In de Kempen startten we in 2010 ook met een luik opvoedingsondersteuning, in het najaar gingen daar de eerste twee workshops van start. Eén rond het gebruik van draagdoeken, de andere rond rollebollen met kleuter en peuter.

21 Borstvoeding Tijdens de week van de borstvoeding werden twee regio s in de kijker gezet. In Hasselt namen 4 jonge moeders plaats op het bankje op de Grote Markt en legden hun kinderen aan de borst. In Turnhout waren de weergoden ons minder gunstig gezind en waren de moeders genoodzaakt hun baby in de inkomhal van het cultureel centrum de Warande te voeden. De bedoeling van deze actie was borstvoeding te sensibiliseren, borstvoeding geven is nog steeds geen normaal gegeven in het straatbeeld en daar wilden we op deze manier iets aan doen. Projecten In 2010 dienden we vanuit Kraamzorg Antwerpen een projectfiche in bij de stad Antwerpen voor het ontwerpen van een kookboekje voor kwetsbare gezinnen in de stad. Het kookboekje bevat recepten met gezonde en budgetvriendelijke recepten. De kraamverzorgenden zullen het kookboekje actief gebruiken in de gezinnen en kunnen het nadien achterlaten in het gezin. In de provincie Limburg namen we deel aan de borstvoedingscampagne, voor deze campagne hielpen we mee bij het ontwikkelen van een website : en een magazine: Borstvoeding à la carte. Dit magazine werd door ons verdeeld aan alle zwangere vrouwen die zich inschreven voor kraamzorg. Onze kraamverzorgenden mochten ook allemaal een exemplaar ontvangen. In 2009 behaalde Kraamzorg Landelijke Thuiszorg het certificaat borstvoedingsvriendelijke organisatie. In de loop van 2010 werden materialen aangekocht om in Bilzen, Zellik, Oetingen, Herentals en Wijgmaal een afkolflokaaltje te voorzien voor de medewerkers van Groep KVLV om hen de mogelijkheid te bieden borstvoeding en werk te combineren. HULPVERLENING 19

22 Aanvullende thuiszorg In het nieuwe woonzorgdecreet wordt Landelijke Thuiszorg een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg genoemd. De aanvullende thuiszorg omvat de klusjes- en groendienst, het woonzorgteam, de dienst woningaanpassing, de vrijwillige oppasdienst, de gastopvang en het zorgbuur project. Landelijke Thuiszorg wenst kwalitatieve en professionele thuiszorg te blijven bieden door ruimer en maximaal naar de omgeving en de context van de cliënt te kijken, zowel wat betreft de woonomgeving als de algemene psychosociale ondersteuning. Mensen helpen om langer thuis te blijven wonen, betekent ook hen helpen om het huis en de omgeving van het huis aan te passen aan de behoeften van de bewoner. Psychosociale ondersteuning draagt bij tot het doorbreken van isolement, eenzaamheid, onveiligheidsgevoel, Woningaanpassing In juli 2008 heeft Landelijke Thuiszorg de dienst woningaanpassing, die tot dan toe met veel succes opgebouwd was in de schoot van Ons Zorgnetwerk, overgenomen en geïntegreerd in haar werking, omdat het een uiterst waardevolle aanvulling is in ons zorgaanbod. De dienst woningaanpassing geeft advies over woningaanpassing, en begeleidt de zorgbehoevende van A tot Z in de nodige aanpassingen aan zijn woning. Vooral deze begeleiding is uniek en zeer gewaardeerd door cliënten en partners. Vaak is het de noodzakelijke schakel om een goed advies ook te kunnen omzetten in een goed aangepaste woning. De dienst woningaanpassing bestaat momenteel uit 6 mensen en werkt in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Antwerpen Limburg West-Vlaanderen Totaal Opgestarte dossiers Klusjesdienst De klusjesdienst is in 2010 erg actief geweest. Opvolging van de woningaanpassing en veiligheid krijgen nog steeds prioriteit. Daarnaast zijn verfraaiingswerken zoals schilderen en behangen zeer geliefd bij onze cliënten. Met 20 klusjesmannen konden wij 334 gezinnen helpen. Er werden uren gepresteerd. De gemiddelde bijdrage die cliënten betalen is 17,88 per uur.

23 Groendienst In april 2008 gingen we dankzij projectgeld van Europa PDPO en van de provincie Vlaams-Brabant van start met een groendienst voor zorgbehoevende cliënten in deze provincie. Deze groendienst staat in voor het tuin- en groenonderhoud van gras- en bloemperkjes, snoeiwerk, sneeuw ruimen, enzoverder. In 2010 konden wij met 6 tuinmannen 256 cliënten helpen. Via een herscholingsprogramma van een centrum voor Beroepsopleiding, werden ook stagiairs tewerkgesteld met mogelijk uitzicht op reintegratie in de arbeidsmarkt. Er werden uren gepresteerd aan een gemiddelde cliëntbijdrage van 13,85 per uur. Woonzorgteam Het Woonzorgteam werd mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg voor een periode van 2 jaar. In samenwerking met de provincie Limburg werkte Landelijke Thuiszorg van november 2008 tot augustus 2010 met een woonzorgteam in de gemeenten Kinrooi, Dilsen-Stokkem, Maaseik, Maasmechelen en Lanaken. Vanaf september 2010 is het woonzorgteam nog werkzaam in Maasmechelen, Maaseik en Dilsen-Stokkem dankzij opdrachtsverklaringen van deze gemeenten na het wegvallen van de provinciale subsidie. Het project staat in voor kleine klussen in en om de woning van 65-plussers. In 2010 werden er uren gepresteerd bij 108 cliënten over deze 5 Maaslandse gemeenten. Het team bestaat uit een werkleider en 2 klusjesmannen en situeert zich binnen de Lokale Diensteneconomie. De doelgroepwerknemers werken in duoverband en worden begeleid door de werkleider. Zij voeren taken uit in het kader van valpreventie, tuinonderhoud, om de veiligheid en het comfort in de woning te vergroten en om energiebesparende maatregelen te treffen. HULPVERLENING 21

24

25 Poetsdienst In 2010 hebben wij via de poetsdienst 568 cliënten geholpen. De cliëntengroep in de poetsdienst is vrij stabiel, met 12,3% nieuwe cliënten. Wij hebben bij deze cliënten uren poetshulp gegeven. Het gemiddeld aantal uren poetshulp per cliënt bedraagt 95 uren op jaarbasis. Het geholpen cliënteel bestaat uit 89,6% bejaarden, 6,7% gezinnen en 3,7% gehandicapten. De gemiddelde cliëntbijdrage in de poetsdienst was 5,99. In arrondissement Halle-Vilvoorde was het contingent poetshulp te klein geworden om voor deze uitgestrekte regio een kwalitatieve hulpverlening met enige continuïteit aan te bieden aan de cliënten. Daarom werd in 2010 het aanbod poetshulp in Halle- Vilvoorde afgebouwd. Oppas vrijwilligers In de gemeentes Malle en Zoersel heeft Landelijke Thuiszorg een samenwerkingsakkoord voor een oppasdienst met vrijwilligers. De 11 vrijwilligers deden uren oppas bij 21 cliënten. Gastopvang Ook in 2010 kunnen we vaststellen dat het aantal uren gastopvang toenam. We kunnen een stijging noteren van uren naar uren. Hiervan werden uren gepresteerd bij gastgezinnen, en de overige uren op zorgboerderijen. In totaal hebben wij 46 cliënten toe geleid naar 36 zorgboerderijen en 10 cliënten naar 9 gastgezinnen. Wat betreft de zorgboerderijen bevinden de meeste cliënten zich in de leeftijdscategorie van 21 tot 50 jaar. Bij de gastgezinnen vinden we enkel 60-plussers. Vlaams-Brabant Limburg Antwerpen Uren zorgboerderij Uren gastgezin Uren Gastopvang In de loop van 2009 werd een erkenning aangevraagd als Dienst voor Gastopvang in het Woonzorgdecreet. In 2010 kreeg Landelijke Thuiszorg 3 erkenningen voor de zorgregio s Genk, Turnhout en Leuven. Project Kom binnen, zorgbuur! Met het project Kom binnen, zorgbuur! wil Landelijke Thuiszorg, in samenwerking met de lokale besturen een antwoord bieden op een bestaande nood in landelijke gemeentes. Een zorgbuur is een persoon met een hart voor ouderen, die regelmatig binnenspringt bij hulpbehoevende oudere personen: om de rolluiken op te trekken, om de post uit te halen, om gewoon wat gezelschap te bieden en te horen hoe het ermee gaat. De zorgbuur doet geen huishoudelijke of verzorgende taken en is ook geen oppas. Hiervoor verwijzen wij graag door naar andere diensten. De zorgbuur wil vooral een goede buur of vertrouwenspersoon zijn die door alle bewoners gekend is. Zij heeft ook een doorverwijzende en een signaalfunctie. Dit aanbod is volledig gratis. De doelgroep bestaat uit senioren (65+) die in plattelandsdorpskernen wonen. In provincie Limburg betreft het een Leaderproject in Haspengouw voor de gemeenten Borgloon en Tongeren. We hielpen 47 cliënten met 3 deeltijdse zorgburen. Het project loopt tot januari In provincie Vlaams-Brabant werken we met subsidie van CERA voor de gemeenten Gelrode, Glabbeek en Langdorp. We hielpen 31 cliënten met 2 deeltijdse zorgburen. Dit project loopt tot eind HULPVERLENING 23

landelijke thuiszorg jaarverslag 2009

landelijke thuiszorg jaarverslag 2009 landelijke thuiszorg jaarverslag 2009 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie Landelijke Thuiszorg........................7

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2011

landelijke thuiszorg jaarverslag 2011 landelijke thuiszorg jaarverslag 2011 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie...................................................7

Nadere informatie

Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ

Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ Perstekst: ʻOud worden kan ook leuk zijn!ʼ Oud worden kan ook leuk zijn! Monique Swinnen, voorzitter Landelijke Thuiszorg Onze dienstverlening Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg.

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2008

landelijke thuiszorg jaarverslag 2008 landelijke thuiszorg jaarverslag 2008 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie Landelijke Thuiszorg........................7

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2012

landelijke thuiszorg jaarverslag 2012 landelijke thuiszorg jaarverslag 2012 INHOUDSTABEL Voorwoord.............................................3 Historiek................................................5 Missie...................................................7

Nadere informatie

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Colofon Eindredactie Anne Dedry, directeur Zorg-Saam Auteurs Kristin Meersschaert en medewerkers Foto s Carl Vandervoort en Zorg-Saam vzw Lay-out

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! THUISZORGCENTRUM Een helpende hand voor jong en oud! Socialistische Mutualiteit van Brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! uéén centraal oproepnummer 078 15 60 30 Alle dagen, de klok rond bereikbaar!

Nadere informatie

landelijke thuiszorg jaarverslag 2007

landelijke thuiszorg jaarverslag 2007 landelijke thuiszorg jaarverslag 2007 INHOUDSTABEL Voorwoord............................................. 3 Historiek............................................... 5 Missie...................................................

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: dienstverlener/coach

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST

TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE DUUR VAN DE OPLEIDING VOOR WIE? ONZE DOCENTEN BEKWAAMHEIDSATTEST richt in: TAKEN VAN DE ZORGKUNDIGE De zorgkundige is een beoefenaar van een gezondheidsberoep en is specifiek opgeleid om de verpleegkundige bij te staan inzake zorgverstrekking en gezondheidsopvoeding

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage III. Diensten voor oppashulp. Hoofdstuk I. Definities Bijlage III. Diensten voor oppashulp Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 oppashulp: de hulp en bijstand, tijdens de dag of tijdens de nacht, die erin bestaat de gebruiker

Nadere informatie

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN De vinger aan de pols van de werkgevers (in opdracht van het Vlaams Welzijnsverbond) Jan Verbanck 4 februari 2015 DE WERKGELEGENHEIDSPLANNEN: DOORLICHTING: Copy paste?

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin 3 december 2014 - Leuven Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin Kim Van Asch, Innovatiemanager Voorstelling SVHG Belangrijke thuiszorgspeler in Vlaanderen en Brussel Sinds 1976, vandaag +5400

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Familiehulp vzw. thuiszorg zoals je t zelf zou doen

Familiehulp vzw. thuiszorg zoals je t zelf zou doen Familiehulp vzw thuiszorg zoals je t zelf zou doen Inhoud 1. Maak kennis met Familiehulp 2. Onze visie 3. Ons aanbod 4. Wie doet wat? Enkele voorbeelden 5. Onze (arbeids)ongevallen. Enkele vaststellingen

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 3180200 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Werk op zaterdag... 2 Werk op op zondag... 2 Werk op feestdag... 2 Werk op werk s avonds en s nacht... 2 Vervoerkosten... 3 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 oktober 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Budget 2013. Machtigingskrediet 831/640. Subsidie

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Het veranderende thuiszorglandschap

Het veranderende thuiszorglandschap Het veranderende thuiszorglandschap Ontschotting van de zorg Eveline Decock Stafmedewerker Welzijnszorg Solidariteit voor het Gezin vzw Thuiszorgorganisatie, actief in Vlaanderen en Brussel 5600 medewerkers

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN: DOELSTELLINGEN

ZORGNETWERKEN: DOELSTELLINGEN 1 ZORGNETWERK ZOHRA ZOHRA AVELGEM ZOHRA = zorgnetwerk in Avelgem Avelgem = plattelandsgemeente, met ± 9700 inwoners Sedert 2005 Samenwerking tussen OCMW, gemeente en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 3180200 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 (107449)... 2 Werknemers tewerkgesteld dmv dienstencheques... 5 Collectieve

Nadere informatie

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare Inhoud Situering Uitgangspunten en doelstellingen Onderzoeksdesign Resultaten Conclusies Getuigenissen

Nadere informatie

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Het team gezinszorg en aanvullende thuiszorg is in de Gasthuisstraat 2 gevestigd en stelt u graag zijn OCMW diensten voor. In deze folder geven wij u een overzicht

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Mentale begeleiding leidt naar ability to perform. Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014

Mentale begeleiding leidt naar ability to perform. Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014 Mentale begeleiding leidt naar ability to perform Duurzame inzetbaarheid 6 november 2014 Kennismaking met het Zorgbedrijf ZORGBEDRIJF ANTWERPEN ONZE 4 SCHAKELS Verandering Verandering Van OCMW naar Zorgbedrijf

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg

Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Zorgmogelijkheden in de palliatieve zorg Inleiding Met deze brochure informeren we u graag over de mogelijkheden in de palliatieve zorg. Palliatieve zorg kan verleend worden op verschillende plaatsen:

Nadere informatie

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F

JAAROVERZICHT Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol. Gasthuisstraat Asse T F JAAROVERZICHT 2014 Gasthuisstraat 2 1730 Asse T 02 452 80 67 F 02 452 22 02 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol Opgemaakt door: Sooi De Maeyer VOORWOORD Beste inwoner, Als OCMW hebben

Nadere informatie

Preventie van psychosociale

Preventie van psychosociale Preventie van psychosociale risico s in Familiehulp Infosessie 20141009 1 Inhoud Korte voorstelling van de organisatie Familiehulp Knelpunten m.b.t. preventie van psychosociale risico s De knipperlichtmeter

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

30 jaar De Bakermat, 20 jaar vroedvrouwenpraktijk, 10 jaar expertisecentrum kraamzorg viering 15 maart 2013

30 jaar De Bakermat, 20 jaar vroedvrouwenpraktijk, 10 jaar expertisecentrum kraamzorg viering 15 maart 2013 30 jaar De Bakermat, 20 jaar vroedvrouwenpraktijk, 10 jaar expertisecentrum kraamzorg viering 15 maart 2013 Geachte leden van de Raad van Bestuur en medewerkers van De Bakermat, Geachte rector Mark Waer,

Nadere informatie

sociale dienst informatiebrochure De dienstencheque

sociale dienst informatiebrochure De dienstencheque sociale dienst informatiebrochure De dienstencheque Inhoudstafel 1. Korte omschrijving 4 2. Doelgroep 5 3. Financieel 5 4. De inschrijving 5 5. Dienstencheques bestellen 6 6. Welke ondernemingen? 7 7.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/2 Budget 2014. Verdeelkrediet - rekeningcombinatie

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Kempen

Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Kempen Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Kempen JAARVERSLAG 2010-1.- Inhoud : 1. Inleiding : 2. Ontwikkelingen binnen het project 2.1. Verlenging van het project 2.2. Uitbreiding van het werkingsgebied 3. Doelstellingen

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Welkom bij vzw AIF! Wil jouw vereniging culturele activiteiten organiseren, maar weet je niet hoe? Is jouw organisatie op

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE!

ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! ONTDEK ONZE OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE! é éé Meer info: 011 45 61 50 www.ocmwheusdenzolder.be 2 MISSIE OPLEIDING De opleiding wordt georganiseerd i.s.m. de VDAB Social Profit. De arbeidsgerichte

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

VR DOC.0356/1BIS

VR DOC.0356/1BIS VR 2017 2104 DOC.0356/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching)

ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching) 5 juni 2015 ZORGNETWERKEN D3: Mensen bereiken (outreaching) https://www.youtube.com/watch?v=qugnmcs3a0w Ontstaan in West-Vlaanderen sinds 2005 Klaar voor uitrol in gans Vlaanderen, beleidsoptie van Minister

Nadere informatie

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ 1 2 Missie en Waarden http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/missie-en-waarden/ 3 4 Opdracht Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/wat-doen-we/

Nadere informatie

Solidariteit voor het jonge Gezin

Solidariteit voor het jonge Gezin Solidariteit voor het jonge Gezin -123_folder-jonge_gezinnen_aangepast_06-03-13.indd 1 7/03/13 11:42 Solidariteit voor het Gezin Solidariteit voor het Gezin is gespecialiseerd in thuiszorg. Het beschikt

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 3180200 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 (107449) Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

Stap in voor een rondleiding

Stap in voor een rondleiding Stap in voor een rondleiding Thuiszorg zoals je 't zelf zou doen Familiehulp, aangenaam! Familiehulp is de grootste dienst voor thuiszorg in Vlaanderen en Brussel. Het is een autonome vzw binnen de christelijke

Nadere informatie

Openbare diensten gezinszorg 2014

Openbare diensten gezinszorg 2014 Gezinszorg in cijfers Openbare en gezinszorg 2014 www.netwerkthuiszorg.be 91 Erkende openbare en gezinszorg en aanvullende thuiszorg 70% 64 en beantwoordden de bevraging van het VVSG-Netwerk Thuiszorg

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN

FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN FUNCTIEPROFIEL VERANTWOORDELIJKE WOONOPVANG RESIDENTIE VIJVERPLEIN DIENSTENCENTRUM LIMBURGSE STICHTING AUTISME 1 FUNCTIEDOEL De verantwoordelijke woonopvang ondersteunt de directeur in de dagelijkse leiding

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

Ouderen aan zet of (te) kwetsbaar? Nele Spruytte & Iris De Coster

Ouderen aan zet of (te) kwetsbaar? Nele Spruytte & Iris De Coster Ouderen aan zet of (te) kwetsbaar? Nele Spruytte & Iris De Coster Waarover gaat het? https://www.youtube.com/watch?v=ggqmzeuknhu Ze lijken allemaal op elkaar Kwetsbaarheid Gobbens e.a. 2010 Kwetsbaarheid:

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren

DORPSDIENST NESTOR. NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren DORPSDIENST NESTOR NEtwerk voor STeun aan Ouderen in Rurale gebieden Alveringem - Heuvelland - Lo-Reninge - Mesen - Poperinge - Vleteren ONTSTAAN NESTOR Opgestart sinds nov. 2002, naar aanleiding van resultaten

Nadere informatie

* = lid managementteam

* = lid managementteam OCMW Sint-Niklaas nieuw algemeen organogram Raad voor Maatschappelijk Welzijn Beleidsmedewerker Voorzitter* Financieel beheerder* Secretaris* Dienst informatica Secretariaat secretaris P&O-deskundige Preventieadviseur

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Rust-, Herstel- en Zorgverblijven

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Rust-, Herstel- en Zorgverblijven Wij zijn echt met je gezondheid bezig Rust-, Herstel- en Zorgverblijven RUSTVERBLIJF Een adempauze kan een goede invloed hebben op je gezondheid. Heb je zelf een ernstige aandoening of begeleid je iemand

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding

Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Opvangmogelijkheden in de zorg Alternatieve en innoverende vormen van huisvesting, dienstverlening en zorg voor ouderen: een algemene inleiding Rebekka Verniest Departement Onderzoek en Ontwikkeling Landsbond

Nadere informatie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie Bijlage 2 Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie 1. Algemene inlichtingen Functienaam: Rapporteert aan: Diens/afdeling: Hiërarchische overste: Functionele afstemming,

Nadere informatie

Werken bij lokale besturen in Leuven

Werken bij lokale besturen in Leuven Werken bij lokale besturen in Leuven Stad Leuven Saskia De Beucker, afdelingshoofd Personeelsbeleid OCMW Leuven Sabrina Roosen, deskundige HRM 26 maart 2015 Korte kennismaking Stad Leuven 1194 personeelsleden

Nadere informatie

Voorstelling van het project Vesta

Voorstelling van het project Vesta Voorstelling van het project Vesta Erna Scheers Stefaan Marien Team Eerstelijn en Thuiszorg Overzicht Aanleiding Doelstellingen Voordelen voor de diensten Bouwstenen Aanleiding voor het project Aanleiding

Nadere informatie