landelijke thuiszorg jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "landelijke thuiszorg jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 landelijke thuiszorg jaarverslag 2010

2

3 INHOUDSTABEL Voorwoord Historiek Missie Landelijke Thuiszorg Structuur Beheersorganen Hoofdkantoor Hulpverlening Gezinszorg Kraamzorg Aanvullende thuiszorg Bedrijfsorganisatie Werkgebied Organogram Acties, bedrijfsbladen, promotiemateriaal Gemeenschappelijke diensten in Groep KVLV Personeel Tewerkstelling Inspraakorganen Opleiding polyvalent verzorgende Deskundigheidsbevordering Werken aan kwaliteit Kwaliteitszorg in de hulpverlening Kwaliteitszorg in de opleiding Thuiszorg in evolutie Gluren bij de buren Steunpunt Groene Zorg Ons Zorgnetwerk Samenwerking en overleg INHOUDSTABEL 1

4

5 GRENZEN VERLEGGEN 2010 was voor Landelijke Thuiszorg een uitbreekjaar. Veel grenzen werden verlegd. Letterlijk door het Europees project met Nederland: Gluren bij de buren. Maar ook door cliënten, tot ieders enthousiasme, te laten meespelen in een kortfilmpje. Door een band te maken met Guinee en de vrouwen daar via de handwasmachines. Door het uitvinden van een nieuwe dienstverlening: de zorgburen. Door de nieuwe afspraken rond hulpverlening met Landelijk Dienstencoöperatief om onze cliënten nog beter te helpen. Door ook s nachts onze dienstverlening aan te bieden zodat we nu de klok rond kunnen werken. Door dieper in te gaan op verwenzorg en psychische zorg zodat onze verzorgenden expert worden. Door in de kraamzorg ook opvoedingsondersteuning aan te bieden. Door de pen te houden in het tenderverhaal van de opleiding. Door nog verder te gaan in de ondersteuning van de draagkracht van onze medewerkers en de werkomstandigheden bij de cliënten. Door een nieuw management voor de organisatie van Landelijke Thuiszorg uit te tekenen. Ik dank alle collega s die in 2010 hun eigen grenzen durfden te verleggen. Zo kunnen we zeker zijn dat onze cliënten ons graag zien komen! Monique Swinnen Voorzitter VOORWOORD p.3 3

6 historiek HISTORIEK

7 HISTORIEK Gezinshulp is ontstaan vanuit vrijwilligerswerk door vrouwenorganisaties en private charitatieve instellingen. Ook de toenmalige Boerinnenbond bood op deze wijze bijstand aan gezinnen in nood. Een eerste erkenning en subsidiëring van overheidswege kwamen er door het Regentsbesluit van 1 maart In de provincie Antwerpen, en later ook in Vlaams Brabant, werkte de Boerinnenbond samen met Sociale Familiezorg Antwerpen. De gezinshelpsters werden opgeleid en tewerkgesteld door Sociale Familiezorg. De vrijgestelden van de Boerinnenbond onderhielden de contacten met de gezinnen en verdeelden de opdrachten onder de helpsters. Vanwege de toenemende financiële tekorten besloot Sociale Familiezorg haar werkterrein te beperken tot de Antwerpse agglomeratie. De Boerinnenbond wilde deze hulpverlening echter behouden voor de plattelandsbevolking in de provincie Antwerpen en Vlaams Brabant. Daartoe was een eigen dienst noodzakelijk. In 1959 werd De Vereniging voor Gezinshulp opgericht en als dienst voor gezinshulp erkend door het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Op 1 oktober 1959 startte de dienst met 64 gezinshelpsters. Thérèse Van der Sypt was jarenlang de professionele verantwoordelijke van de dienst. In 1965 volgde de erkenning als dienst voor bejaardenhulp. De naam werd gewijzigd in Dienst voor Gezins- en Bejaardenhulp van de Landelijke Beweging. De dienst verzorgde zelf de opleiding van de gezinsen later ook de bejaardenhelpsters. Het opleidingscentrum werd in 1969 officieel erkend. In 1989 werd de poetsdienst gestart met 50 poetsvrouwen. De werking breidt uit tot Zuid-Limburg. De opleiding is een vast gegeven in 3 scholen. Oppas zieke kinderen en de poetsdienst krijgen een eigen gezicht in de dienstverlening. Wij zijn nu een erkende dienst voor gezinszorg in het kader van het thuiszorgdecreet van 14 juli In 1999 wordt de naam gewijzigd in Landelijke Thuiszorg. In 2001 fusioneert het kraamzorgcentrum de Ooievaar met onze dienst. In 2003 wordt de kraamzorg van de Bakermat en de Kraamvogel deel van onze dienst gezinszorg. In 2003 krijgt Landelijke Thuiszorg een erkenning om via het systeem van de dienstencheques huishoudhulp aan te bieden. Deze dienstverlening kent een groot succes. In 2005 wordt deze hulpverlening overgedragen aan de cvba Landelijk Dienstencoöperatief met sociaal oogmerk. Hiermee komt de opdracht van Landelijke Thuiszorg opnieuw uitdrukkelijk in het teken van zorgbehoevende personen te staan. In 2008 neemt Landelijke Thuiszorg de dienst woningaanpassing over van Ons Zorgnetwerk en integreert dit zorgaanbod in haar werking. Onze aanwezigheid in de landelijke streken blijft de eerste opdracht. Er is daar nog veel werk te doen. Er zijn nog altijd witte vlekken in te vullen. Er is daar minder aanbod in de residentiële zorg. Er is daar trouwens van alles minder: geen bus, geen apotheek, geen bakker, geen postkantoor en veel oncomfortabele woningen. Onze dienst blijft dan ook verder werken in het kader van de ruime Landelijke Beweging. HISTORIEK p.5 5

8 missie landelijke thuiszorg MISSIE LANDELIJKE THUISZORG

9 MISSIE LANDELIJKE THUISZORG Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst voor gezinszorg. Haar missie is thuiszorg te bieden aan zorgbehoevende personen, waarvoor een hulpvraag is gesteld, zodat zij zo lang mogelijk comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Hierbij heeft zij bijzondere aandacht voor de meest zorgbehoevenden en de minstbegoede en kansarme personen. De basiswaarden die deze zorg inspireren zijn autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien erkent Landelijke Thuiszorg de mantelzorger als volwaardige partner in de zorg. Deel uitmakend van Groep KVLV, heeft Landelijke Thuiszorg een bijzondere band met het platteland en de zorg voor en door vrouwen. Om haar missie in daadkracht om te zetten en om haar prioriteiten te duiden, werkt Landelijke Thuiszorg jaarlijks doelstellingen en acties uit die binnen een vijfjaarlijks referentiekader van krachtlijnen passen. Basiswaarden van de organisatie Er zijn drie waarden die samen bepalen van waaruit de dienst wil werken. Deze waarden zijn: autonomie, verbondenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Autonomie houdt in zowel zelfbeschikking als zelfverantwoordelijkheid. Autonomie wil dus zeggen dat een individu zelfbepalend is, in leven, werk, zorg,..., en dus ook zelf verantwoordelijk is. Niemand leeft in een vacuüm, de context is vanzelfsprekend mede bepalend. Hoe men binnen deze context handelt, hoe men met externe invloeden omgaat, dat bepaalt het individu zelf, autonoom. De waarde autonomie geldt voor iedere persoon en tevens voor de organisatie als geheel. Verbondenheid houdt in dat wij niet alleen erkennen, maar expliciet kiezen voor de verbinding met anderen. Wij willen leven, werken, zorgen samen met anderen, in onderlinge afhankelijkheid en solidariteit. Vanuit de autonomie, willen wij samenwerken in zelfstandigheid. Maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt in dat wij ons voortdurend kritisch bevragen wat de maatschappelijke gevolgen zijn van ons handelen of niet handelen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid houdt tevens in dat wij keuzes maken wat de globale maatschappelijke ordening betreft. Wij hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van onze samenleving als geheel. MISSIE LANDELIJKE THUISZORG HISTORIEK 7p.7

10 interne structuur INTERNE STUCTUUR

11 STRUCTUUR Beheersorganen Leden Algemene Vergadering Karolien Belmans, Maria Beyens, Marijke Bodvin, Patrick Carnotensis, Marie-Louise Claes, Clement Decoster, Anne Dedry, Annie Desmedt, Godelieve Devos, Jef D Hertefelt, Carla Durlet, Mia Houthuys, Rebecca Marissael, Bert Meulemans, Yvan Ottenbourgh, Nieke Rutten, Christian Stivigny, Monique Swinnen, Erika Thijs, Gaby Trompet, Maria Vangilbergen, Pieter Vanhee, Tine Van Hoorne, Irma Verbeeck, Lies Versavel, Ilse Wens, Rik Wouters Raad van Bestuur Monique Swinnen: voorzitter - afgevaardigd bestuurder Christian Stivigny: ondervoorzitter Gaby Trompet: secretaris-penningmeester Marijke Bodvin, Anne Dedry, Carla Durlet, Bert Meulemans, Ilse Wens Hoofdkantoor Remylaan 4b Wijgmaal-Leuven tel. 016/ fax 016/ INTERNE STRUCTUUR HISTORIEK 9p.9

12 hulpverlening HULPVERLENING

13 HULPVERLENING Verzorgenden, poetshulpen, groen- en klusjesmannen, oppassers, vooral zij hebben de kwalitatieve zorg waargemaakt waar wij voor staan. Ze werden ondersteund door een groeiende groep geëngageerde regioverantwoordelijken, vliegende verantwoordelijken, coördinatoren Zorg met Vaart, kraamzorgcoördinatoren, verantwoordelijken van de poetsdienst, coördinatoren nachtzorg en verantwoordelijken die de doelgroepwerking dragen en stofferen. Naast de basisdienstverlening streven we door verdere diversificatie van het aanbod en door het ontwikkelen van thuiszorgondersteunende initiatieven een zorg op maat na, die veel breder is dan zuivere gezinszorg. Comfortzorg en verwenzorg is ondertussen een vast gegeven geworden, waar veel cliënten gebruik van maken. We hebben aandacht voor de woonsituatie van de cliënt en investeren verder in de klusjesdienst en in de groendienst. Onze dienst woningaanpassing is uniek in Vlaanderen. We bouwden verder aan de gastopvang. De samenwerking met de Comité s Bijzondere Jeugdzorg, is naast de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, uitgebreid naar de provincie Antwerpen. We experimenteren met het project zorgbuur Na een aanbod aan opvoedingsondersteuning in Pajottenland, zijn we daarmee ook voorzichtig van start gegaan in de Kempen. Er zullen vele handen nodig zijn in de toekomst en creatieve en vindingrijke mensen om alle zorg te bieden en te bedenken, die nodig is. Wij menen dat we naast onze basisopdracht ook daar een taak in hebben. HULPVERLENING p.11

14 Gezinszorg Uitbreiding van het urencontingent In 2010 kregen wij een minimale uitbreiding van het contingent subsidiabele uren van uren. Uitbreiding Antwerpen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Limburg Totaal uitbreiding Totaal contingenturen Totaal gepresteerde uren zorg bij de cliënt Naast de contingenturen, leveren wij nog zorg buiten het urencontingent aan PAB cliënten en uren binnen de Sociale Maribel. Ook de stagiaires uit de vijf opleidingen, die in 2010 georganiseerd werden presteerden uren bij cliënten Gepresteerde uren PAB Sociale Maribel Stagiaires opleiding Totaal gepresteerde uren

15 Gepresteerde uren gezinszorg per arrondissement/provincie Antwerpen Mechelen Turnhout Halle-Vilvoorde Leuven Limburg Oost-Vlaanderen Totaal Cliënten gezinszorg Geholpen cliënten Nieuwe cliënten % nieuwe cliënten 37,1% 40,4% 36,9% Aantal uren per cliënt 231,4 213,8 212,8 Bejaarden 77,1% 75,7% 76,3% Gezinnen 8,5% 20,5% 19,5% Gehandicapten 4,4% 3,8% 4,2% Zorgbehoevendheid Cliënten BEL >35 40,1% 41,6% 39,5% Uren zorg bij BEL >35 53,9% 58,4% 56,4% Cliëntbijdrage De gemiddelde cliëntbijdrage voor de dienst in 2010 was 5,05. HULPVERLENING 13

16 Redenen van zorg In 2010 zijn voor het eerst over de ganse organisatie de redenen van zorg geregistreerd. Hiervoor is door de Vereniging van Diensten voor Gezinszorg een uniform systeem ontworpen dat over alle diensten heen gebruikt wordt. Dit geeft ons een beter beeld van de verschillende redenen voor aanmelding bij onze dienst gezinszorg. We geven hier de cijfers weer over de hoofdrubrieken, en daarbinnen de onderrubrieken die een percentage van >4% halen. (In deze cijfers werden de gewone kraamzorgcliënten niet opgenomen. De kleine percentages kraamzorg zijn kraamzorgcliënten die na 4 tot 6 weken nog hulp hadden binnen gezinzorg.) hoofdrubriek onderrubriek hoofdreden nevenreden som van hoofden nevenredenen fysiek probleem 73,85% 17,20% 91,05% reuma/artrose 4,39% hart- en vaatziekten 5,93% functieverlies hoogbejaarden 10,51% CVA 6,38% kanker 6,42% orthopedisch probleem 13,24% rugklachten 4,18% psychi(atri)sch probleem 7,15% 3,34% 10,49% sociaal probleem 4,51% 5,03% 9,54% dementie 7,68% 2,16% 9,84% palliatie 1,72% 0,29% 2,01% kraamzorg 1,32% 0,79% 2,11% In de totalen zien we dat bij meer dan 90% van de cliënten een fysiek probleem mee reden is voor het zoeken van hulp. Bij telkens ongeveer 10% van de cliënten is er sprake van een sociale problematiek (kansarmoede, sociaal isolement, mishandeling, verwaarlozing, opvoedkundige of relationele problemen ) psychi(atri)sche problematiek (stemmingstoornissen, psychose, middelenmisbruik, verslaving, enz ) dementie

17 Uren continue hulpverlening gezinszorg Weekdagen 20u-7u Zaterdag 7u-7u Zon- en feestdagen 7u-7u Totaal De projecten nachtzorg waar Landelijke Thuiszorg aan participeert nemen steeds verder uitbreiding. Alle uren die in de nachtzorg gepresteerd worden vallen binnen het pakket uren continue hulpverlening. uren cliënten Antwerpen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Zorg met Vaart In arrondissement Leuven werden 136 cliënten geholpen door het zorg met vaart -team, dat ingeschakeld wordt in die cliëntsituaties waar dringend hulp moet geboden worden. In arrondissement Turnhout werden op die manier 111 cliënten geholpen. Soms gaat het om dringende kortdurende hulp, in andere gevallen is dringende hulp nodig en stroomt de cliënt naderhand door naar de reguliere regio. Het is de bedoeling om deze dringende hulpverlening verder systematisch uit te breiden over het ganse werkgebied. Projecten nachtzorg Leuven en Halle-Vilvoorde Landelijke Thuiszorg zet ook verder in op nachtzorg, niet alleen als partner maar ook als coördinator voor de projecten nachtzorg in arrondissement Leuven en in arrondissement Halle-Vilvoorde en Brussel. Beide projecten werkten begin 2010 verder met middelen van de Vlaamse Overheid, en werden vanaf maart 2010 verder gefinancierd door RIZIV als zorgvernieuwingsproject binnen het zorgvernieuwingsprotocol 3. Ze zijn pluralistisch samengesteld met een breed partnerschap van oppasdiensten, diensten gezinszorg, woonzorgcentra, verpleegkundige dienst, expertisecentra. Het aanbod in kader van ZP3 is hetzelfde als origineel ontworpen in het Vlaams project. Afhankelijk van de thuissituatie en de mogelijkheden van de zorgbehoevende en de mantelzorgers, bieden we drie formules aan of een combinatie ervan. Nachtoppas: een vrijwilliger doet de oppas. Nachtzorg: een verzorgende geeft de zorg. Nachthotel: een verblijf gedurende de nacht in een woon- en zorgcentrum. Aantal Formule Leuven Halle-Vilvoorde cliënten nachten oppas verzorgende woonzorgcentrum 4 3 verzorgenden vrijwilligers HULPVERLENING 15

18 PAB Het Persoonlijk Assistentie Budget afgekort PAB is een budget dat het Vlaams Agentschap (VAPH) toekent aan personen met een handicap in een thuissituatie. Met het budget kunnen deze personen zelf hun assistentie organiseren en financieren. Zij betalen de kostprijs van een verzorgende. De aangeboden hulp valt buiten de gesubsidieerde uren. In 2010 hebben wij op die manier 29 cliënten geholpen. Zij ontvingen in totaal uren hulp, gemiddeld 363 uren per persoon op jaarbasis. Comfortzorg Waardevolle aanvulling in de thuiszorg Zorgverleners zijn erin getraind om zorgbehoevende personen zolang mogelijk te blijven activeren en tot zelfzorg aan te zetten. Toch stellen we vast dat activeren van zwaar zorgbehoevenden niet altijd leidt tot een betere leefkwaliteit voor die mensen. Dit inzicht heeft ertoe geleid dan Landelijke Thuiszorg bij sommige cliënten het accent verschuift naar comfortzorg. Meer comfort, minder pijn en ongemak zijn de kernwoorden. Ergonomischer werken Landelijke Thuiszorg heeft als enige thuiszorgdienst een coach comfortzorg in dienst. Zij ondersteunt de verzorgende, de cliënt en de mantelzorger en zoekt naar oplossingen voor meer comfort. Zij gaat ter plaatse kijken en formuleert adviezen over inrichting van de woonomgeving, inzet van hulpmiddelen en het toepassen van aangepaste technieken. Hierbij staat niet alleen het comfort van de cliënt voorop, ook het comfort van de verzorgende en de mantelzorger zijn hierbij belangrijk. Het onderwerp ergonomisch werken in de thuiszorg is dan ook een steeds terugkerend onderwerp in de vorming voor verzorgenden. Risico s van fysieke overbelasting vermijden door gebruik te maken van de juiste techniek en het juiste hulpmiddel vormt hierbij de basis. Het uitlenen van hulpmiddelen gebeurt in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit. De thuiszorgwinkels maken het ons mogelijk om demonstratiemateriaal ter beschikking te stellen van al onze cliënten. Dit aanbod wordt regelmatig geëvalueerd en aangevuld met nieuwe hulpmiddelen. Verwenzorg over de grens Verwenzorg is een dienstverlening die inspeelt op de groeiende vraag naar meer welness, ook voor wie hulpbehoevend is. Samen met de cliënt werken we een programma uit dat kan bestaan uit: een heerlijk ontspannen bad, een bezoek aan de kapper, een bezoek aan de pedicure, een lekkere maaltijd en recreatieve activiteiten. De verwendag wordt begeleid door een verwenverzorgende van Landelijke Thuiszorg. De kostprijs is afhankelijk van het gekozen programma. Verwenzorg is mogelijk in woon en zorgcentra in Arendonk, Broechem, Heist-o/d-Berg, Kapellen, Lier, Lille, Rijkevorsel, Veerle-Laakdal, Zandhoven,

19 Aarschot, Begijnendijk, Bertem, Diest, Heikruis, Herent, Huldenberg, Kapelle-o/d-Bos, Leuven, Londerzeel, Nossegem, Opwijk, Scherpenheuvel, Tienen, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Bilzen, Lanaken, Sint-Truiden en Tongeren. Ook in Nederland is verwenzorg ondertussen een gekend begrip. In het kader van het Interreg project Gluren bij de buren werkt Landelijke Thuiszorg samen met 2 Nederlandse partners in de residentiële zorg. Voor de verwenzorg beperken we ons niet langer tot onze eigen landsgrenzen, Nederlandse zorgbehoevende personen kunnen ook bij ons terecht voor een verwendag en omgekeerd. Landelijke Thuiszorg kan met de steun van Europa (EFRO) de dienstverlening rond verwenzorg verder uitbouwen. Eind 2010 realiseerde Landelijke Thuiszorg 448 verwendagen voor haar cliënten. Verwenboxen In 2010 lanceerde Landelijke Thuiszorg de verwenbox waarmee verzorgenden hun cliënten thuis kunnen verwennen. In de verwenbox voorzien we materiaal en producten die de verzorgende kan gebruiken voor een gevoel van wellness aan huis : een manicureset, etherische oliën, verzorgingsproducten voor de huid en het haar, hulpmiddelen om de haren te wassen bij rolstoelpatiënten en bedlegerige personen, een haardroger, krulspelden, enzoverder. Dankzij de regionale steun van Cera kunnen er verwenboxen worden uitgeleend in de regio s Hageland, Leuven, Limburg en in de Noorder- en Zuiderkempen. Psychische zorg Ondersteuning van eerstelijnsmedewerkers Als dienst gezinszorg helpen we steeds meer cliënten die te kampen hebben met psychische/ psychiatrische problemen. De ondersteuning van onze eerstelijnsmedewerkers is daarom ook een prioriteit. Dat doen we door het aanbieden van concrete vormingsmomenten die verzorgenden wapenen met technieken en instrumenten om met lastige cliëntsituaties om te gaan. Daarnaast kunnen ze deelnemen aan intervisie, werkoverleg, coaching en supervisie. De verantwoordelijke psychische zorg is binnen Landelijke Thuiszorg de persoon die gespecialiseerd is op het terrein van psychische zorg om de verzorgenden en de verantwoordelijken te ondersteunen, adviseren en te begeleiden in functie van hun contact met de cliënt. Doelgroep Het betreft cliënten met psychische problematiek (al dan niet gekend en/of in behandeling bij specialistische partner), ongeacht de aard van deze problematiek, van mineure psychische problemen tot ernstigere psychiatrische stoornissen. Onze zorg richt zich op alle fasen in zorg tijdens dewelke deze personen thuis verblijven of in voorbereiding of opvolging zijn van een opname in een residentiële voorziening. Aandacht voor de cliënt in zijn sociale context De inhoud van de zorg wordt bepaald in overleg met de cliënt en het cliëntsysteem. Onze visie op zorg is gericht op de ontwikkeling en het aanreiken van mogelijkheden. De opdracht van gezinszorg is gericht op overnemen, ondersteunen, samen doen, aanleren, motiveren, Het voortdurend afwegen van de mogelijkheden van de zelfwerkzaamheid van de cliënt en het bieden van voldoende ondersteuning blijft een uitdaging voor onze verzorgenden. Het is geen doel van Landelijke Thuiszorg om specifieke therapeutische acties te ondernemen. Het algemeen doel is, net als bij andere cliënten, in de eerste plaats om cliënten zo lang en comfortabel mogelijk in de persoonlijke thuissituatie op een kwaliteitsvolle manier te laten verblijven. Zo kan gezinszorg ondersteunend en aanvullend zijn op meer specialistische hulpverlening. Netwerken Teneinde cliënten optimale ondersteuning te bieden in de samenleving is het bijgevolg belangrijk om samen te werken. We namen in 2010 deel aan verschillende interne en externe projecten, zorgpaden, werkgroepen in functie van zorgverlening bij psychische zieke cliënten. HULPVERLENING 17

20 Kraamzorg In 2010 steeg opnieuw het aantal kraamzorgdossiers en aantal uren kraamzorg. 101 kraamverzorgenden presteerden uren kraamzorg bij gezinnen. Per gezin werd er gemiddeld 29,4 uur hulp geboden door onze kraamverzorgenden. De gemiddelde cliëntbijdrage bedroeg 10,70. Opvoedingsondersteuning Het luik opvoedingsondersteuning in het Huis van het Kind is een echt onderdeel geworden van ons zorgaanbod. Er werd een voor- en najaarsprogramma georganiseerd van workshops rond onder andere: babymassage, rollebollen met je peuter en kleuter, zwangerschapsyoga en het gebruik van draagdoeken. Ook de thema-avonden genoten een groot aantal geïnteresseerden. Zowel de avond rond peuterpuberteit als EHBO bij jonge kinderen waren een groot succes. Tijdens de week van de opvoeding namen we deel aan de samenspeeldag te Huizingen, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met verschillende organisaties die rond opvoeding werken. 120 ouders met hun kinderen namen deel aan deze leuke activiteit. In de Kempen startten we in 2010 ook met een luik opvoedingsondersteuning, in het najaar gingen daar de eerste twee workshops van start. Eén rond het gebruik van draagdoeken, de andere rond rollebollen met kleuter en peuter.

21 Borstvoeding Tijdens de week van de borstvoeding werden twee regio s in de kijker gezet. In Hasselt namen 4 jonge moeders plaats op het bankje op de Grote Markt en legden hun kinderen aan de borst. In Turnhout waren de weergoden ons minder gunstig gezind en waren de moeders genoodzaakt hun baby in de inkomhal van het cultureel centrum de Warande te voeden. De bedoeling van deze actie was borstvoeding te sensibiliseren, borstvoeding geven is nog steeds geen normaal gegeven in het straatbeeld en daar wilden we op deze manier iets aan doen. Projecten In 2010 dienden we vanuit Kraamzorg Antwerpen een projectfiche in bij de stad Antwerpen voor het ontwerpen van een kookboekje voor kwetsbare gezinnen in de stad. Het kookboekje bevat recepten met gezonde en budgetvriendelijke recepten. De kraamverzorgenden zullen het kookboekje actief gebruiken in de gezinnen en kunnen het nadien achterlaten in het gezin. In de provincie Limburg namen we deel aan de borstvoedingscampagne, voor deze campagne hielpen we mee bij het ontwikkelen van een website : en een magazine: Borstvoeding à la carte. Dit magazine werd door ons verdeeld aan alle zwangere vrouwen die zich inschreven voor kraamzorg. Onze kraamverzorgenden mochten ook allemaal een exemplaar ontvangen. In 2009 behaalde Kraamzorg Landelijke Thuiszorg het certificaat borstvoedingsvriendelijke organisatie. In de loop van 2010 werden materialen aangekocht om in Bilzen, Zellik, Oetingen, Herentals en Wijgmaal een afkolflokaaltje te voorzien voor de medewerkers van Groep KVLV om hen de mogelijkheid te bieden borstvoeding en werk te combineren. HULPVERLENING 19

22 Aanvullende thuiszorg In het nieuwe woonzorgdecreet wordt Landelijke Thuiszorg een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg genoemd. De aanvullende thuiszorg omvat de klusjes- en groendienst, het woonzorgteam, de dienst woningaanpassing, de vrijwillige oppasdienst, de gastopvang en het zorgbuur project. Landelijke Thuiszorg wenst kwalitatieve en professionele thuiszorg te blijven bieden door ruimer en maximaal naar de omgeving en de context van de cliënt te kijken, zowel wat betreft de woonomgeving als de algemene psychosociale ondersteuning. Mensen helpen om langer thuis te blijven wonen, betekent ook hen helpen om het huis en de omgeving van het huis aan te passen aan de behoeften van de bewoner. Psychosociale ondersteuning draagt bij tot het doorbreken van isolement, eenzaamheid, onveiligheidsgevoel, Woningaanpassing In juli 2008 heeft Landelijke Thuiszorg de dienst woningaanpassing, die tot dan toe met veel succes opgebouwd was in de schoot van Ons Zorgnetwerk, overgenomen en geïntegreerd in haar werking, omdat het een uiterst waardevolle aanvulling is in ons zorgaanbod. De dienst woningaanpassing geeft advies over woningaanpassing, en begeleidt de zorgbehoevende van A tot Z in de nodige aanpassingen aan zijn woning. Vooral deze begeleiding is uniek en zeer gewaardeerd door cliënten en partners. Vaak is het de noodzakelijke schakel om een goed advies ook te kunnen omzetten in een goed aangepaste woning. De dienst woningaanpassing bestaat momenteel uit 6 mensen en werkt in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Antwerpen Limburg West-Vlaanderen Totaal Opgestarte dossiers Klusjesdienst De klusjesdienst is in 2010 erg actief geweest. Opvolging van de woningaanpassing en veiligheid krijgen nog steeds prioriteit. Daarnaast zijn verfraaiingswerken zoals schilderen en behangen zeer geliefd bij onze cliënten. Met 20 klusjesmannen konden wij 334 gezinnen helpen. Er werden uren gepresteerd. De gemiddelde bijdrage die cliënten betalen is 17,88 per uur.

23 Groendienst In april 2008 gingen we dankzij projectgeld van Europa PDPO en van de provincie Vlaams-Brabant van start met een groendienst voor zorgbehoevende cliënten in deze provincie. Deze groendienst staat in voor het tuin- en groenonderhoud van gras- en bloemperkjes, snoeiwerk, sneeuw ruimen, enzoverder. In 2010 konden wij met 6 tuinmannen 256 cliënten helpen. Via een herscholingsprogramma van een centrum voor Beroepsopleiding, werden ook stagiairs tewerkgesteld met mogelijk uitzicht op reintegratie in de arbeidsmarkt. Er werden uren gepresteerd aan een gemiddelde cliëntbijdrage van 13,85 per uur. Woonzorgteam Het Woonzorgteam werd mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg voor een periode van 2 jaar. In samenwerking met de provincie Limburg werkte Landelijke Thuiszorg van november 2008 tot augustus 2010 met een woonzorgteam in de gemeenten Kinrooi, Dilsen-Stokkem, Maaseik, Maasmechelen en Lanaken. Vanaf september 2010 is het woonzorgteam nog werkzaam in Maasmechelen, Maaseik en Dilsen-Stokkem dankzij opdrachtsverklaringen van deze gemeenten na het wegvallen van de provinciale subsidie. Het project staat in voor kleine klussen in en om de woning van 65-plussers. In 2010 werden er uren gepresteerd bij 108 cliënten over deze 5 Maaslandse gemeenten. Het team bestaat uit een werkleider en 2 klusjesmannen en situeert zich binnen de Lokale Diensteneconomie. De doelgroepwerknemers werken in duoverband en worden begeleid door de werkleider. Zij voeren taken uit in het kader van valpreventie, tuinonderhoud, om de veiligheid en het comfort in de woning te vergroten en om energiebesparende maatregelen te treffen. HULPVERLENING 21

24

25 Poetsdienst In 2010 hebben wij via de poetsdienst 568 cliënten geholpen. De cliëntengroep in de poetsdienst is vrij stabiel, met 12,3% nieuwe cliënten. Wij hebben bij deze cliënten uren poetshulp gegeven. Het gemiddeld aantal uren poetshulp per cliënt bedraagt 95 uren op jaarbasis. Het geholpen cliënteel bestaat uit 89,6% bejaarden, 6,7% gezinnen en 3,7% gehandicapten. De gemiddelde cliëntbijdrage in de poetsdienst was 5,99. In arrondissement Halle-Vilvoorde was het contingent poetshulp te klein geworden om voor deze uitgestrekte regio een kwalitatieve hulpverlening met enige continuïteit aan te bieden aan de cliënten. Daarom werd in 2010 het aanbod poetshulp in Halle- Vilvoorde afgebouwd. Oppas vrijwilligers In de gemeentes Malle en Zoersel heeft Landelijke Thuiszorg een samenwerkingsakkoord voor een oppasdienst met vrijwilligers. De 11 vrijwilligers deden uren oppas bij 21 cliënten. Gastopvang Ook in 2010 kunnen we vaststellen dat het aantal uren gastopvang toenam. We kunnen een stijging noteren van uren naar uren. Hiervan werden uren gepresteerd bij gastgezinnen, en de overige uren op zorgboerderijen. In totaal hebben wij 46 cliënten toe geleid naar 36 zorgboerderijen en 10 cliënten naar 9 gastgezinnen. Wat betreft de zorgboerderijen bevinden de meeste cliënten zich in de leeftijdscategorie van 21 tot 50 jaar. Bij de gastgezinnen vinden we enkel 60-plussers. Vlaams-Brabant Limburg Antwerpen Uren zorgboerderij Uren gastgezin Uren Gastopvang In de loop van 2009 werd een erkenning aangevraagd als Dienst voor Gastopvang in het Woonzorgdecreet. In 2010 kreeg Landelijke Thuiszorg 3 erkenningen voor de zorgregio s Genk, Turnhout en Leuven. Project Kom binnen, zorgbuur! Met het project Kom binnen, zorgbuur! wil Landelijke Thuiszorg, in samenwerking met de lokale besturen een antwoord bieden op een bestaande nood in landelijke gemeentes. Een zorgbuur is een persoon met een hart voor ouderen, die regelmatig binnenspringt bij hulpbehoevende oudere personen: om de rolluiken op te trekken, om de post uit te halen, om gewoon wat gezelschap te bieden en te horen hoe het ermee gaat. De zorgbuur doet geen huishoudelijke of verzorgende taken en is ook geen oppas. Hiervoor verwijzen wij graag door naar andere diensten. De zorgbuur wil vooral een goede buur of vertrouwenspersoon zijn die door alle bewoners gekend is. Zij heeft ook een doorverwijzende en een signaalfunctie. Dit aanbod is volledig gratis. De doelgroep bestaat uit senioren (65+) die in plattelandsdorpskernen wonen. In provincie Limburg betreft het een Leaderproject in Haspengouw voor de gemeenten Borgloon en Tongeren. We hielpen 47 cliënten met 3 deeltijdse zorgburen. Het project loopt tot januari In provincie Vlaams-Brabant werken we met subsidie van CERA voor de gemeenten Gelrode, Glabbeek en Langdorp. We hielpen 31 cliënten met 2 deeltijdse zorgburen. Dit project loopt tot eind HULPVERLENING 23

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Wij focussen in deze editie op belangrijke actiepunten in 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie