Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school."

Transcriptie

1 1. BIJZONDER DEEL 1.1. WIE IS WIE? Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school. G.V. Basisschool 't Bieske Biesweg Gellik Tel. 089/ Fax 089/ DIRECTIE: SECRETARIAAT: Website Leerkrachtenteam schooljaar Directeur : Ivo Houben Hazenstraat 3, 3630 Maasmechelen, (steeds te bereiken via het telefoonnummer van de school, indien de school gesloten is wacht u 30 seconden en wordt u automatisch doorgeschakeld naar zijn gsm) Secretariaat : Myriam Engels Lager onderwijs : klas naam 1e Mady Stappers Elke Degrève 2e Anne-Marie Roox 3 e Mariëlle Peulen en Brigitte Jongen 4e 5e 6e Anja Nijssen Geert Depuydt Guido Maenen Rebecca Castro Computerlessen L.O. Zorgleerkrachten Beleidsondersteuning Veiligheidscoördinator Guido Maenen Herman Nelissen Elke Degrève Kim Caenen Brigitte Jongen Erika Hardy 1

2 Kleuteronderwijs: klas naam 2,5-3 jarigen Christa Aussems 4-jarigen 5-jarigen Lich. Opvoeding Kinderverzorgster Voor- en naschoolse opvang Onderhoudspersoneel José Smeets Hilde Partoens Kim Caenen Marleen Cuppens Ingrid Moens Francine Hamers Onze oudervereniging Als ouder van één of meer kinderen in de kleuter- of lagere school kan u lid worden van de OUDERVERENIGING VAN DE VRIJE BASISSCHOOL. Onze oudervereniging is een wettelijke VZW. Doelstellingen van een oudervereniging * Ouders op een systematische wijze informeren en vormingskansen bieden om hun taak als opvoeder en gesprekspartner met de school zo goed mogelijk te vervullen. * Ouders de gelegenheid geven allerlei bekommernissen, vragen en probleempjes te bespreken en op te lossen. * Contacten en relaties in de school bevorderen, zodat de school een echte schoolgemeenschap wordt. * Hulp bieden bij de door de school ingerichte activiteiten en projecten. * Zelf organiseren van activiteiten en initiatieven ten voordele van de school. * Meewerken aan het verbeteren van de leefgemeenschap. Het oudercomité Het oudercomité is de vereniging van ouders van kinderen van onze school. Het vormt de schakel tussen school en gezin. Ze vergaderen regelmatig. Via diverse activiteiten proberen ze ouders en leerkrachten op een andere informele manier bij elkaar te brengen. Daarnaast proberen ze via acties geld te sparen voor kleine en grote verfraaiingen. Een greep uit de activiteiten van de afgelopen jaren: wandeltocht, spaghettiavond, kienavond, thema-avonden met andere oudercomités van Lanaken (o.a. over pesten, assertiviteit-agressiviteit, computer...), ontbijtbuffet enz. U bent van harte welkom! 2

3 Leden oudercomité: Voorzitter: Maurice Schneider, Patershof 37, 3620 Lanaken-Gellik Verslaggever: Johan Desimpelaere Leden: Mariëlle Hansen Heidi Hermans Roel Kwanten Christine Lemmens Hanny Vansomeren Hilde Vansomeren Marleen Winten Anja Mercken Miriam Budie Ingrid Heuts Josiane Massot Natalie Nelissen Afvaardiging van de leerkrachten: Ivo Houben Mariëlle Peulen Anja Nijssen De schoolraad De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad zal advies geven en overleggen met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. Leerkrachten: Ouders: Lokale Gemeenschap: José Smeets Anja Nijssen Roel Kwanten Liliane Thijskens Monique Claikens 3

4 1.2. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN Begin- en einduren van de schoolactiviteiten van uur tot uur van uur tot uur Hierbij willen wij alle ouders verzoeken om hun kinderen op tijd naar school te brengen. Ook voor de kleuters zijn de eerste activiteiten van de dag van het grootste belang. Stuur de kinderen echter ook niet te vroeg naar school. Het toezicht begint pas vanaf 8.25 uur. Voor deze tijden is er geen leerkracht aanwezig! Leerlingen die vroeger op de speelplaats zijn doen dat op eigen risico en zijn dus niet verzekerd Toegang tot de speelplaats De kinderen van de lagere school gebruiken de hoofdingang. De kleuters worden gebracht en afgehaald via de achterkant van het gebouw (aan de kleuterspeelplaats) DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Er wordt 's morgens en 's avonds een opvang georganiseerd in de opvangklas. Deze wordt georganiseerd in de eetzaal van de lagere school. Prijs: per half uur 0,85 De verantwoordelijke van de opvang is elke schooldag aanwezig van 7.00 uur tot 8.30 uur en van uur tot uur. Woensdagnamiddag van uur tot uur De betalingen worden geregeld door juf. Ingrid. De opvang is gratis tot uur. De leerlingen krijgen de kans hun taken te maken of te spelen met allerlei materiaal. Bij slecht weer blijft men binnen, bij goed weer is er kans tot buiten spelen. De ouders dienen hun kinderen tot bij de verantwoordelijke te brengen en ze ook op tijd af te halen. De kinderen worden steeds afgehaald aan de achterkant van het schoolgebouw. De kinderen die niet op tijd worden afgehaald worden naar de opvang gebracht. De ouders kunnen dan hun kinderen langs de achterkant van de school afhalen. Let wel, hiervoor wordt een vergoeding gevraagd van 0,85. 4

5 1.4. HET LEERLINGENVERVOER Voor onze school is er geen leerlingenvervoer voorzien! 1.5. DE ORGANISATIE VAN DE OUDERCONTACTEN Ouders zijn steeds welkom in onze school. Contactdagen: Kleuterschool: In de loop van het eerste trimester nodigen wij de ouders uit op een openklasdag. De ouders van de 5-jarige kleuters nodigen wij gedurende het 3de trimester uit voor een gesprek zodra we de uitslagen van de Schoolrijpheidstest hebben. Lagere school: In de loop van de eerste weken van september worden alle ouders uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe leerkracht maar méér nog om te horen hoe deze juffrouw of meester haar/zijn leerjaar voorstelt en waar de moeilijkheden te verwachten zijn. Verder is er individueel oudercontact voorzien rond Allerheiligen voor het eerste leerjaar, de overige klassen voor Kerstmis. Einde schooljaar hebben wij een 2de contactmoment waarbij de ouders een advies krijgen naar volgend schooljaar toe. Ouders houden geen bespreking met de leerkracht tijdens de lesuren. Ook niet vlak voor de lesuren als de kinderen in de rij staan. Ze maken hiervoor een afspraak met de leerkracht HUISWERK, AGENDA EN RAPPORTEN Huistaken De kinderen krijgen regelmatig huistaken. Ze maken hun huistaken op tijd en met zorg. Lessen leren is ook een huistaak! Het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar krijgen enkel huiswerk + leerstof op maandag, dinsdag en donderdag. Het 5de en 6de leerjaar krijgen iedere dag huiswerk + leerstof, behalve op woensdag Agenda Elke leerling ontvangt in september een klasagenda waarin de lessen en huistaken elke dag genoteerd worden. De agenda is een belangrijk hulpmiddel om studie te plannen. Iedere week wordt de agenda door één van de ouders ondertekend. Men kan er wederzijds ook nota=s in neerschrijven. Reageer a.u.b. als de leerkracht een opmerking in de agenda noteert. 5

6 Rapporten * In onze school wordt driemaal per jaar een rapport meegegeven. * In alle klassen worden met regelmaat tussentijdse toetsen gegeven. * Voor de 1ste en 2de graad: het rapport is een weerslag van de vorderingen, de werkijver en de inzet van de leerlingen gedurende het hele trimester. De dagelijkse proeven zijn basisleerstof. De evaluatie wordt nog uitgedrukt in punten. Vb. : Wat betekent dan 80%?: de leerling kent 80% van de vereiste basisstof. * Er zijn ook tussentijdse toetsen. Dat wil zeggen dat de leerling een ondervraging krijgt over een groter deel. * Tijdens de contacten met de leerkracht krijgt u de gelegenheid om de resultaten van uw kind in te zien. Probeer ook deze resultaten met uw kind te bespreken. Over de overgang naar een volgende klas beslist de directeur, in overleg met de leer krachten, de ouders en het CLB. * Indien de school, ondanks haar goede zorgen, toch tekort komt om een kind vooruit te helpen en onze mogelijkheden uitgeput zijn, wordt verwezen naar het Bijzonder Lager Onderwijs. Op regelmatige tijdstippen worden de klassen besproken door het multi-disciplinair team ( V.C.L.B. - schoolhoofd- leerkracht- taakleraar) 1.7. LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN ZWEMMEN De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. * Iedere klas krijgt per week 2 lessen lichamelijke opvoeding en om de 14 dagen een zwemles. * Turnkledij: de T-shirt is gratis, het zwarte broekje dient u zelf te kopen. * Tijdens de sportdagen en schoolreizen wordt het T-shirt ook gedragen. Dit bevordert de herkenbaarheid en daardoor de veiligheid van de kinderen. Zwemlessen De lessen worden gegeven door de zweminstructeurs van het zwembad. Wij vragen met aandrang dat ALLE LEERLINGEN de lessen zouden volgen. De zwemles is trouwens een verplichte lestijd. De leerlingen die omwille van medische of andere redenen niet mogen gaan zwemmen, dienen een briefje van de dokter af te geven aan de klasleerkracht. Het vijfde en zesde leerjaar gaan zwemmen in "Dousberg" te Maastricht. Het zwemmen is gratis voor de leerlingen van het 6de leerjaar (volgens het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs heeft elke leerling lager onderwijs recht op één schooljaar gratis zwemmen). Het vijfde leerjaar gaat gratis zwemmen. De gemeente Lanaken betaalt hiervoor de kosten. 6

7 Het eerste t/m het vierde leerjaar gaan zwemmen in "Neptunus" te Riemst. Bus- en zwemgeld bedraagt 2, AFSPRAKEN Χ Op school worden geen speelgoed en/of voorwerpen van thuis verkocht of geruild. Χ De leerlingen gehoorzamen aan alle leerkrachten, ongeacht of zij van hen les krijgen of niet. Χ Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig en netjes. De kinderen komen steeds netjes gekleed naar school, ook bij warm weer. Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. In die geest wordt er duidelijk afstand genomen van modische en/of ideologische bewegingen die zich uitwendig manifesteren (kleding, haartooi, symbolen, piercings,...). Χ Het dragen van juwelen wordt ten stelligste afgeraden omdat dergelijke voorwerpen aanleiding kunnen zijn voor verlies, beschadiging of vernieling. Χ Alle voorwerpen die vreemd zijn aan het schoolleven (speelgoed, walkman, elektronisch speelgoed, gsm, messen, aanstekers,...) zijn verboden in onze school. Laat ze thuis. De directie en/of leerkrachten behouden zich het recht voor deze voorwerpen, vreemd aan het schoolleven, van het kind af te nemen en in bewaring te houden. Na een gesprek met de ouders worden de voorwerpen teruggegeven. Χ Persoonlijk materiaal moet getekend zijn met naam en voornaam. Χ De leerlingen brengen ook geen materiaal, boeken of geschriften mee die onverzoenbaar zijn met het opvoedingsproject van de school. Χ Verloren voorwerpen worden gebracht en afgehaald op het secretariaat. Χ Roken, drugs, snoep, kauwgom en chips zijn verboden op school. Χ Nooit geld of waardevolle spullen in de boekentas achterlaten, de school draagt er geen enkele verantwoordelijkheid voor SCHOOLMATERIAAL Voor de kleuters: Alleen een tasje om de boterhammen of een koek en een drankje in te steken is aan te raden. Voor de kleintjes kan er misschien een reservebroekje bij. Voor de lagere school: Al het schoolmateriaal wordt door de school gratis aangeboden. 7

8 1.10. MULTIDISCIPLINAIR TEAM Multidisciplinair teamoverleg Het MDO is samengesteld uit de directie, psycholoog en de sociaal assistent van het CLB en de klastitularis. Het MDO kan ook door de ouders of de zorgleerkracht bijgewoond worden. Het MDO stelt begeleidingsstappen op die moeten gezet worden om een bepaalde leerling te helpen Het procesgericht kindvolgsysteem In onze school werken we met een procesgericht kindvolgsysteem. Elke leerkracht verwerkt het volgsysteem, de gegevens worden eventueel besproken in een MDO. Alle nodige gegevens worden bijgehouden in een individueel dossier Logopedie Detectieonderzoek: het vroegtijdig opsporen van spraak-, taal- en stemproblemen. Voor het kleuteronderwijs: Vroegdetectie voor 4-jarige kleuters (na Pasen) Voor het lager onderwijs: - In het 1ste en 4de leerjaar is er in september/oktober een detectieonderzoek door een logopediste van de LDSST (Limburgse Dienst voor Stem- en Spraaktherapie). - Voor de andere leerjaren: kunnen de leerkrachten aan de directie melden dat ze een detectie van een leerling wensen. De directie kan dan de hulpvraag doorspelen aan het LDSST. Verdere verwerking van het protocol: - De logopedist geeft aan de leerkracht een Averslag logopedisch - Tevens is er een begeleidende brief die meegegeven wordt aan de ouders; Hierin wordt duidelijk verwezen naar een behandeling door een logopedist naar eigen keuze REGELING VAN DE MIDDAGBEWAKING * Overblijven tijdens de middagpauze is voornamelijk bedoeld voor kinderen van wie de ouders niet thuis zijn of die veraf wonen. Kinderen die overblijven mogen de speelplaats zonder toelating niet verlaten. Indien dit toch gebeurt, wordt dit via de agenda door de klastitularis gemeld. De ouders tekenen ter kennisneming. * Uit milieuoverwegingen worden blikjes en brikjes verboden op school. 8

9 * Organisatie: om uur gaan de kinderen van de lagere school naar het toilet en mogen nog even spelen op de speelplaats. Om uur belt het en gaan de kinderen van de lagere school naar de eetzaal. De kleuters daarentegen gaan om uur onder begeleiding van de kinderverzorgster in een ander lokaal van de opvang eten. * Meegebrachte gezonde dranken zijn toegelaten maar geen blikjes of brikjes. Ook snoep is verboden. Er is gratis soepbedeling. De leerlingen van het 6de leerjaar worden gevraagd mee verantwoordelijk te zijn voor het opruimen van de eetzaal. Zij krijgen hier een vergoeding voor als extraatje voor de zeeklas. Brooddozen worden verzameld per klas in een daarvoor voorziene stapelbox. * Flesjes fruitsap, water en melkproducten kunnen in de eetzaal gekocht worden aan 0,50. Drankkaarten kunnen worden aangekocht in de eetzaal aan 3 per kaart. Een kaart heeft 7 drankbonnen. Vermeld op deze kaart duidelijk de naam van uw kind!! COMPUTERLESSEN Alle klassen van de lagere school krijgen regelmatig computerlessen. Deze lessen worden gegeven door meester Guido Maenen SPEELPLAATS Het gebeurt dat ouders >s morgens en >s middags kinderen naar school brengen, de ouders blijven dan aan de schoolpoort staan terwijl hun kinderen in en uit lopen. Voor de veiligheid is dit niet toegelaten! Voor de leerkracht die de bewaking doet is dit onmogelijk te controleren. Kinderen die eenmaal op de speelplaats zijn mogen deze niet meer verlaten! De kinderen mogen de speelplaats niet verlaten zonder de toestemming van de leerkracht die het toezicht houdt. Geen ruw spel. Iedereen zorgt voor een keurige speelplaats (alle afval op zijn plaats, zuivere toiletten). Kinderen mogen onder elkaar niets kopen, verkopen of ruilen! Tijdens de speeltijden zijn gezonde tussendoortjes en drankjes toegestaan zoals fruit, gezonde koeken, water, fruitsap, melkproducten. Zeker geen snoep! De kinderen nemen geen blikjes of brikjes mee van thuis. Ze drinken dit maar half leeg en de afvalberg wordt steeds groter; Er wordt stipt op tijd gebeld. De leerlingen leggen het spel stil en gaan in de klasrij staan. Er wordt gezwegen tot in de klas. 9

10 Afspraken in verband met toiletgebruik: Er wordt gebruik gemaakt van de toiletten voor en na de klastijd en tijdens de pauze. Daarbuiten enkel bij dringende noodzaak. Bij het begin van de speeltijd gaan de leerlingen naar het toilet. Er wordt doorgespoeld na het toiletgebruik! De wasbakken op het toilet worden gebruikt om de handen te wassen. Het zijn geen plaatsen voor waterspelletjes. Er wordt geen vuil op de toiletten achtergelaten. We respecteren deuren, wanden en sanitair. In het toiletgebouw wordt er nooit gespeeld of geroepen. We verwittigen onmiddellijk een leerkracht indien iets beschadigd is. Indien deze afspraken niet nageleefd worden, wordt het gemeld in de klasagenda. 10

11 VERLOFDAGEN SCHOOLJAAR VRIJE DAGEN VAN HET EERSTE TRIMESTER Pedagogische studiedag : woensdag 7 oktober 2009 Lokale verlofdag : vrijdag 16 oktober 2009 Herfstvakantie : van maandag 2 november 2009 tot en met zondag 8 november 2009 Wapenstilstand : woensdag 11 november 2009 Kerstvakantie : van maandag 21 december 2009 tot en met zondag 3 januari 2010 VRIJE DAGEN VAN HET TWEEDE TRIMESTER Pedagogische studiedag : woensdag 20 januari 2010 Krokusvakantie : van maandag 15 februari 2010 tot en met zondag 21 februari 2010 Lokale verlofdag : maandag 8 maart 2010 Pedagogische studiedag : woensdag 17 maart 2010 Paasvakantie : van maandag 5 april 2010 tot en met zondag 18 april 2010 VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER O.H.-Hemelvaart : donderdag 13 mei 2010 en vrijdag 14 mei 2010 Pinkstermaandag : 24 mei 2010 De zomervakantie vangt aan op donderdag 1 juli Begin- en einduren van de schoolactiviteiten (verandering beltijden) : Van uur tot uur 11

12 Van uur tot uur (dus ook op vrijdag) 3. ACTIVITEITEN Bos- en wandeldag : donderdag 2 oktober (1 e +2 e ) vrijdag 3 oktober (3 e, 4 e, 5 e en 6 e ) Grootouderfeest : woensdag 8 oktober 2009 Eucharistieviering : donderdag 18 december 2009 om uur Heilig Vormsel : zaterdag 9 mei 2009 Eerste Communie : donderdag 21 mei 2009 (Hemelvaartdag) Sportdag : donderdag 28 mei 2009 (onder voorbehoud) Schoolfeest : zaterdag 16 mei 2009 Bosklas : 5 e leerjaar : van woensdag 3 juni tot en met rijdag 5 juni 2009 Zeeklas : 6e leerjaar : van maandag 15 juni 2009 tot en met vrijdag 19 juni 2009 Schoolreis : (nog niet bekend) Afscheidsreceptie 6 e leerjaar : woensdag 24 juni 2009 Eucharistieviering : donderdag 25 juni 2009 om uur 12

13 INHOUD 1. BIJZONDER DEEL P Wie is wie? P Leerkrachtenteam P Onze oudervereniging P Het schoolbestuur P Organisatie van de schooluren P Begin en einduren v/d schoolactiviteiten P Toegang tot de speelplaats P De voor- en naschoolse opvang P Het leerlingenvervoer P Organisatie v/d oudercontacten P Huiswerk, agenda, rapporten P Huistaken P Agenda P Rapporten P Lessen L.O. en zwemmen P Afspraken P Schoolmateriaal P. 7 13

14 1.10. Multidisciplinair Team P MDO teamoverleg P Procesgericht kindvolgsysteem P Logopedie P Regeling van de middagbewaking P Computerlessen P Speelplaats P SCHOOLKALENDER VERLOFDAGEN P ACTIVITEITEN P. 12 Bijlage : lijst met richtprijzen Schoolreis Drank (fruitsap, chocomelk, water, fristi) Drankkaart (7 consumpties) Toneel of film in Cultureel Centrum kleuters + lager Nieuwjaarsbrieven Opvang (per half uur) nog niet bekend 0,50 euro 3 euro 3 euro +/- 0,50 euro 0,85 euro Sportdag lager +/- 2,50 euro 14

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Informatiebundel De 2 Meersen

Informatiebundel De 2 Meersen Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar 2014-2015 BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries 85 9270 Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / 367 56 88 Tel.: 09 / 365 79 13 Fax: 09 / 367 88 10

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Aanwezig: Gilberte Muls (Schepen van onderwijs) Marijke Sué (gecoöpteerd lid) Karin Bunckens (directie Linden-Binkom) Marina Tuyls (leerkracht Binkom) Els Pauwels (leerkracht

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen

Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen Onze - Lieve - Vrouwecollege basisschool Lijsterbeslaan 5 / Assisiëlaan tel 059/70 99 15 fax 059/80 01 59 e-mail: collegelijsterbeslaan@skynet.be Bijlagen bij het schoolreglement. Afdeling Mariasteen 1

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie