Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school."

Transcriptie

1 1. BIJZONDER DEEL 1.1. WIE IS WIE? Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school. G.V. Basisschool 't Bieske Biesweg Gellik Tel. 089/ Fax 089/ DIRECTIE: SECRETARIAAT: Website Leerkrachtenteam schooljaar Directeur : Ivo Houben Hazenstraat 3, 3630 Maasmechelen, (steeds te bereiken via het telefoonnummer van de school, indien de school gesloten is wacht u 30 seconden en wordt u automatisch doorgeschakeld naar zijn gsm) Secretariaat : Myriam Engels Lager onderwijs : klas naam 1e Mady Stappers Elke Degrève 2e Anne-Marie Roox 3 e Mariëlle Peulen en Brigitte Jongen 4e 5e 6e Anja Nijssen Geert Depuydt Guido Maenen Rebecca Castro Computerlessen L.O. Zorgleerkrachten Beleidsondersteuning Veiligheidscoördinator Guido Maenen Herman Nelissen Elke Degrève Kim Caenen Brigitte Jongen Erika Hardy 1

2 Kleuteronderwijs: klas naam 2,5-3 jarigen Christa Aussems 4-jarigen 5-jarigen Lich. Opvoeding Kinderverzorgster Voor- en naschoolse opvang Onderhoudspersoneel José Smeets Hilde Partoens Kim Caenen Marleen Cuppens Ingrid Moens Francine Hamers Onze oudervereniging Als ouder van één of meer kinderen in de kleuter- of lagere school kan u lid worden van de OUDERVERENIGING VAN DE VRIJE BASISSCHOOL. Onze oudervereniging is een wettelijke VZW. Doelstellingen van een oudervereniging * Ouders op een systematische wijze informeren en vormingskansen bieden om hun taak als opvoeder en gesprekspartner met de school zo goed mogelijk te vervullen. * Ouders de gelegenheid geven allerlei bekommernissen, vragen en probleempjes te bespreken en op te lossen. * Contacten en relaties in de school bevorderen, zodat de school een echte schoolgemeenschap wordt. * Hulp bieden bij de door de school ingerichte activiteiten en projecten. * Zelf organiseren van activiteiten en initiatieven ten voordele van de school. * Meewerken aan het verbeteren van de leefgemeenschap. Het oudercomité Het oudercomité is de vereniging van ouders van kinderen van onze school. Het vormt de schakel tussen school en gezin. Ze vergaderen regelmatig. Via diverse activiteiten proberen ze ouders en leerkrachten op een andere informele manier bij elkaar te brengen. Daarnaast proberen ze via acties geld te sparen voor kleine en grote verfraaiingen. Een greep uit de activiteiten van de afgelopen jaren: wandeltocht, spaghettiavond, kienavond, thema-avonden met andere oudercomités van Lanaken (o.a. over pesten, assertiviteit-agressiviteit, computer...), ontbijtbuffet enz. U bent van harte welkom! 2

3 Leden oudercomité: Voorzitter: Maurice Schneider, Patershof 37, 3620 Lanaken-Gellik Verslaggever: Johan Desimpelaere Leden: Mariëlle Hansen Heidi Hermans Roel Kwanten Christine Lemmens Hanny Vansomeren Hilde Vansomeren Marleen Winten Anja Mercken Miriam Budie Ingrid Heuts Josiane Massot Natalie Nelissen Afvaardiging van de leerkrachten: Ivo Houben Mariëlle Peulen Anja Nijssen De schoolraad De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad zal advies geven en overleggen met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. Leerkrachten: Ouders: Lokale Gemeenschap: José Smeets Anja Nijssen Roel Kwanten Liliane Thijskens Monique Claikens 3

4 1.2. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN Begin- en einduren van de schoolactiviteiten van uur tot uur van uur tot uur Hierbij willen wij alle ouders verzoeken om hun kinderen op tijd naar school te brengen. Ook voor de kleuters zijn de eerste activiteiten van de dag van het grootste belang. Stuur de kinderen echter ook niet te vroeg naar school. Het toezicht begint pas vanaf 8.25 uur. Voor deze tijden is er geen leerkracht aanwezig! Leerlingen die vroeger op de speelplaats zijn doen dat op eigen risico en zijn dus niet verzekerd Toegang tot de speelplaats De kinderen van de lagere school gebruiken de hoofdingang. De kleuters worden gebracht en afgehaald via de achterkant van het gebouw (aan de kleuterspeelplaats) DE VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Er wordt 's morgens en 's avonds een opvang georganiseerd in de opvangklas. Deze wordt georganiseerd in de eetzaal van de lagere school. Prijs: per half uur 0,85 De verantwoordelijke van de opvang is elke schooldag aanwezig van 7.00 uur tot 8.30 uur en van uur tot uur. Woensdagnamiddag van uur tot uur De betalingen worden geregeld door juf. Ingrid. De opvang is gratis tot uur. De leerlingen krijgen de kans hun taken te maken of te spelen met allerlei materiaal. Bij slecht weer blijft men binnen, bij goed weer is er kans tot buiten spelen. De ouders dienen hun kinderen tot bij de verantwoordelijke te brengen en ze ook op tijd af te halen. De kinderen worden steeds afgehaald aan de achterkant van het schoolgebouw. De kinderen die niet op tijd worden afgehaald worden naar de opvang gebracht. De ouders kunnen dan hun kinderen langs de achterkant van de school afhalen. Let wel, hiervoor wordt een vergoeding gevraagd van 0,85. 4

5 1.4. HET LEERLINGENVERVOER Voor onze school is er geen leerlingenvervoer voorzien! 1.5. DE ORGANISATIE VAN DE OUDERCONTACTEN Ouders zijn steeds welkom in onze school. Contactdagen: Kleuterschool: In de loop van het eerste trimester nodigen wij de ouders uit op een openklasdag. De ouders van de 5-jarige kleuters nodigen wij gedurende het 3de trimester uit voor een gesprek zodra we de uitslagen van de Schoolrijpheidstest hebben. Lagere school: In de loop van de eerste weken van september worden alle ouders uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe leerkracht maar méér nog om te horen hoe deze juffrouw of meester haar/zijn leerjaar voorstelt en waar de moeilijkheden te verwachten zijn. Verder is er individueel oudercontact voorzien rond Allerheiligen voor het eerste leerjaar, de overige klassen voor Kerstmis. Einde schooljaar hebben wij een 2de contactmoment waarbij de ouders een advies krijgen naar volgend schooljaar toe. Ouders houden geen bespreking met de leerkracht tijdens de lesuren. Ook niet vlak voor de lesuren als de kinderen in de rij staan. Ze maken hiervoor een afspraak met de leerkracht HUISWERK, AGENDA EN RAPPORTEN Huistaken De kinderen krijgen regelmatig huistaken. Ze maken hun huistaken op tijd en met zorg. Lessen leren is ook een huistaak! Het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar krijgen enkel huiswerk + leerstof op maandag, dinsdag en donderdag. Het 5de en 6de leerjaar krijgen iedere dag huiswerk + leerstof, behalve op woensdag Agenda Elke leerling ontvangt in september een klasagenda waarin de lessen en huistaken elke dag genoteerd worden. De agenda is een belangrijk hulpmiddel om studie te plannen. Iedere week wordt de agenda door één van de ouders ondertekend. Men kan er wederzijds ook nota=s in neerschrijven. Reageer a.u.b. als de leerkracht een opmerking in de agenda noteert. 5

6 Rapporten * In onze school wordt driemaal per jaar een rapport meegegeven. * In alle klassen worden met regelmaat tussentijdse toetsen gegeven. * Voor de 1ste en 2de graad: het rapport is een weerslag van de vorderingen, de werkijver en de inzet van de leerlingen gedurende het hele trimester. De dagelijkse proeven zijn basisleerstof. De evaluatie wordt nog uitgedrukt in punten. Vb. : Wat betekent dan 80%?: de leerling kent 80% van de vereiste basisstof. * Er zijn ook tussentijdse toetsen. Dat wil zeggen dat de leerling een ondervraging krijgt over een groter deel. * Tijdens de contacten met de leerkracht krijgt u de gelegenheid om de resultaten van uw kind in te zien. Probeer ook deze resultaten met uw kind te bespreken. Over de overgang naar een volgende klas beslist de directeur, in overleg met de leer krachten, de ouders en het CLB. * Indien de school, ondanks haar goede zorgen, toch tekort komt om een kind vooruit te helpen en onze mogelijkheden uitgeput zijn, wordt verwezen naar het Bijzonder Lager Onderwijs. Op regelmatige tijdstippen worden de klassen besproken door het multi-disciplinair team ( V.C.L.B. - schoolhoofd- leerkracht- taakleraar) 1.7. LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN ZWEMMEN De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. * Iedere klas krijgt per week 2 lessen lichamelijke opvoeding en om de 14 dagen een zwemles. * Turnkledij: de T-shirt is gratis, het zwarte broekje dient u zelf te kopen. * Tijdens de sportdagen en schoolreizen wordt het T-shirt ook gedragen. Dit bevordert de herkenbaarheid en daardoor de veiligheid van de kinderen. Zwemlessen De lessen worden gegeven door de zweminstructeurs van het zwembad. Wij vragen met aandrang dat ALLE LEERLINGEN de lessen zouden volgen. De zwemles is trouwens een verplichte lestijd. De leerlingen die omwille van medische of andere redenen niet mogen gaan zwemmen, dienen een briefje van de dokter af te geven aan de klasleerkracht. Het vijfde en zesde leerjaar gaan zwemmen in "Dousberg" te Maastricht. Het zwemmen is gratis voor de leerlingen van het 6de leerjaar (volgens het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs heeft elke leerling lager onderwijs recht op één schooljaar gratis zwemmen). Het vijfde leerjaar gaat gratis zwemmen. De gemeente Lanaken betaalt hiervoor de kosten. 6

7 Het eerste t/m het vierde leerjaar gaan zwemmen in "Neptunus" te Riemst. Bus- en zwemgeld bedraagt 2, AFSPRAKEN Χ Op school worden geen speelgoed en/of voorwerpen van thuis verkocht of geruild. Χ De leerlingen gehoorzamen aan alle leerkrachten, ongeacht of zij van hen les krijgen of niet. Χ Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig en netjes. De kinderen komen steeds netjes gekleed naar school, ook bij warm weer. Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. In die geest wordt er duidelijk afstand genomen van modische en/of ideologische bewegingen die zich uitwendig manifesteren (kleding, haartooi, symbolen, piercings,...). Χ Het dragen van juwelen wordt ten stelligste afgeraden omdat dergelijke voorwerpen aanleiding kunnen zijn voor verlies, beschadiging of vernieling. Χ Alle voorwerpen die vreemd zijn aan het schoolleven (speelgoed, walkman, elektronisch speelgoed, gsm, messen, aanstekers,...) zijn verboden in onze school. Laat ze thuis. De directie en/of leerkrachten behouden zich het recht voor deze voorwerpen, vreemd aan het schoolleven, van het kind af te nemen en in bewaring te houden. Na een gesprek met de ouders worden de voorwerpen teruggegeven. Χ Persoonlijk materiaal moet getekend zijn met naam en voornaam. Χ De leerlingen brengen ook geen materiaal, boeken of geschriften mee die onverzoenbaar zijn met het opvoedingsproject van de school. Χ Verloren voorwerpen worden gebracht en afgehaald op het secretariaat. Χ Roken, drugs, snoep, kauwgom en chips zijn verboden op school. Χ Nooit geld of waardevolle spullen in de boekentas achterlaten, de school draagt er geen enkele verantwoordelijkheid voor SCHOOLMATERIAAL Voor de kleuters: Alleen een tasje om de boterhammen of een koek en een drankje in te steken is aan te raden. Voor de kleintjes kan er misschien een reservebroekje bij. Voor de lagere school: Al het schoolmateriaal wordt door de school gratis aangeboden. 7

8 1.10. MULTIDISCIPLINAIR TEAM Multidisciplinair teamoverleg Het MDO is samengesteld uit de directie, psycholoog en de sociaal assistent van het CLB en de klastitularis. Het MDO kan ook door de ouders of de zorgleerkracht bijgewoond worden. Het MDO stelt begeleidingsstappen op die moeten gezet worden om een bepaalde leerling te helpen Het procesgericht kindvolgsysteem In onze school werken we met een procesgericht kindvolgsysteem. Elke leerkracht verwerkt het volgsysteem, de gegevens worden eventueel besproken in een MDO. Alle nodige gegevens worden bijgehouden in een individueel dossier Logopedie Detectieonderzoek: het vroegtijdig opsporen van spraak-, taal- en stemproblemen. Voor het kleuteronderwijs: Vroegdetectie voor 4-jarige kleuters (na Pasen) Voor het lager onderwijs: - In het 1ste en 4de leerjaar is er in september/oktober een detectieonderzoek door een logopediste van de LDSST (Limburgse Dienst voor Stem- en Spraaktherapie). - Voor de andere leerjaren: kunnen de leerkrachten aan de directie melden dat ze een detectie van een leerling wensen. De directie kan dan de hulpvraag doorspelen aan het LDSST. Verdere verwerking van het protocol: - De logopedist geeft aan de leerkracht een Averslag logopedisch - Tevens is er een begeleidende brief die meegegeven wordt aan de ouders; Hierin wordt duidelijk verwezen naar een behandeling door een logopedist naar eigen keuze REGELING VAN DE MIDDAGBEWAKING * Overblijven tijdens de middagpauze is voornamelijk bedoeld voor kinderen van wie de ouders niet thuis zijn of die veraf wonen. Kinderen die overblijven mogen de speelplaats zonder toelating niet verlaten. Indien dit toch gebeurt, wordt dit via de agenda door de klastitularis gemeld. De ouders tekenen ter kennisneming. * Uit milieuoverwegingen worden blikjes en brikjes verboden op school. 8

9 * Organisatie: om uur gaan de kinderen van de lagere school naar het toilet en mogen nog even spelen op de speelplaats. Om uur belt het en gaan de kinderen van de lagere school naar de eetzaal. De kleuters daarentegen gaan om uur onder begeleiding van de kinderverzorgster in een ander lokaal van de opvang eten. * Meegebrachte gezonde dranken zijn toegelaten maar geen blikjes of brikjes. Ook snoep is verboden. Er is gratis soepbedeling. De leerlingen van het 6de leerjaar worden gevraagd mee verantwoordelijk te zijn voor het opruimen van de eetzaal. Zij krijgen hier een vergoeding voor als extraatje voor de zeeklas. Brooddozen worden verzameld per klas in een daarvoor voorziene stapelbox. * Flesjes fruitsap, water en melkproducten kunnen in de eetzaal gekocht worden aan 0,50. Drankkaarten kunnen worden aangekocht in de eetzaal aan 3 per kaart. Een kaart heeft 7 drankbonnen. Vermeld op deze kaart duidelijk de naam van uw kind!! COMPUTERLESSEN Alle klassen van de lagere school krijgen regelmatig computerlessen. Deze lessen worden gegeven door meester Guido Maenen SPEELPLAATS Het gebeurt dat ouders >s morgens en >s middags kinderen naar school brengen, de ouders blijven dan aan de schoolpoort staan terwijl hun kinderen in en uit lopen. Voor de veiligheid is dit niet toegelaten! Voor de leerkracht die de bewaking doet is dit onmogelijk te controleren. Kinderen die eenmaal op de speelplaats zijn mogen deze niet meer verlaten! De kinderen mogen de speelplaats niet verlaten zonder de toestemming van de leerkracht die het toezicht houdt. Geen ruw spel. Iedereen zorgt voor een keurige speelplaats (alle afval op zijn plaats, zuivere toiletten). Kinderen mogen onder elkaar niets kopen, verkopen of ruilen! Tijdens de speeltijden zijn gezonde tussendoortjes en drankjes toegestaan zoals fruit, gezonde koeken, water, fruitsap, melkproducten. Zeker geen snoep! De kinderen nemen geen blikjes of brikjes mee van thuis. Ze drinken dit maar half leeg en de afvalberg wordt steeds groter; Er wordt stipt op tijd gebeld. De leerlingen leggen het spel stil en gaan in de klasrij staan. Er wordt gezwegen tot in de klas. 9

10 Afspraken in verband met toiletgebruik: Er wordt gebruik gemaakt van de toiletten voor en na de klastijd en tijdens de pauze. Daarbuiten enkel bij dringende noodzaak. Bij het begin van de speeltijd gaan de leerlingen naar het toilet. Er wordt doorgespoeld na het toiletgebruik! De wasbakken op het toilet worden gebruikt om de handen te wassen. Het zijn geen plaatsen voor waterspelletjes. Er wordt geen vuil op de toiletten achtergelaten. We respecteren deuren, wanden en sanitair. In het toiletgebouw wordt er nooit gespeeld of geroepen. We verwittigen onmiddellijk een leerkracht indien iets beschadigd is. Indien deze afspraken niet nageleefd worden, wordt het gemeld in de klasagenda. 10

11 VERLOFDAGEN SCHOOLJAAR VRIJE DAGEN VAN HET EERSTE TRIMESTER Pedagogische studiedag : woensdag 7 oktober 2009 Lokale verlofdag : vrijdag 16 oktober 2009 Herfstvakantie : van maandag 2 november 2009 tot en met zondag 8 november 2009 Wapenstilstand : woensdag 11 november 2009 Kerstvakantie : van maandag 21 december 2009 tot en met zondag 3 januari 2010 VRIJE DAGEN VAN HET TWEEDE TRIMESTER Pedagogische studiedag : woensdag 20 januari 2010 Krokusvakantie : van maandag 15 februari 2010 tot en met zondag 21 februari 2010 Lokale verlofdag : maandag 8 maart 2010 Pedagogische studiedag : woensdag 17 maart 2010 Paasvakantie : van maandag 5 april 2010 tot en met zondag 18 april 2010 VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER O.H.-Hemelvaart : donderdag 13 mei 2010 en vrijdag 14 mei 2010 Pinkstermaandag : 24 mei 2010 De zomervakantie vangt aan op donderdag 1 juli Begin- en einduren van de schoolactiviteiten (verandering beltijden) : Van uur tot uur 11

12 Van uur tot uur (dus ook op vrijdag) 3. ACTIVITEITEN Bos- en wandeldag : donderdag 2 oktober (1 e +2 e ) vrijdag 3 oktober (3 e, 4 e, 5 e en 6 e ) Grootouderfeest : woensdag 8 oktober 2009 Eucharistieviering : donderdag 18 december 2009 om uur Heilig Vormsel : zaterdag 9 mei 2009 Eerste Communie : donderdag 21 mei 2009 (Hemelvaartdag) Sportdag : donderdag 28 mei 2009 (onder voorbehoud) Schoolfeest : zaterdag 16 mei 2009 Bosklas : 5 e leerjaar : van woensdag 3 juni tot en met rijdag 5 juni 2009 Zeeklas : 6e leerjaar : van maandag 15 juni 2009 tot en met vrijdag 19 juni 2009 Schoolreis : (nog niet bekend) Afscheidsreceptie 6 e leerjaar : woensdag 24 juni 2009 Eucharistieviering : donderdag 25 juni 2009 om uur 12

13 INHOUD 1. BIJZONDER DEEL P Wie is wie? P Leerkrachtenteam P Onze oudervereniging P Het schoolbestuur P Organisatie van de schooluren P Begin en einduren v/d schoolactiviteiten P Toegang tot de speelplaats P De voor- en naschoolse opvang P Het leerlingenvervoer P Organisatie v/d oudercontacten P Huiswerk, agenda, rapporten P Huistaken P Agenda P Rapporten P Lessen L.O. en zwemmen P Afspraken P Schoolmateriaal P. 7 13

14 1.10. Multidisciplinair Team P MDO teamoverleg P Procesgericht kindvolgsysteem P Logopedie P Regeling van de middagbewaking P Computerlessen P Speelplaats P SCHOOLKALENDER VERLOFDAGEN P ACTIVITEITEN P. 12 Bijlage : lijst met richtprijzen Schoolreis Drank (fruitsap, chocomelk, water, fristi) Drankkaart (7 consumpties) Toneel of film in Cultureel Centrum kleuters + lager Nieuwjaarsbrieven Opvang (per half uur) nog niet bekend 0,50 euro 3 euro 3 euro +/- 0,50 euro 0,85 euro Sportdag lager +/- 2,50 euro 14

Deel 4. Schooleigen deel 2015-2016. Schooleigen deel 2015-09-01

Deel 4. Schooleigen deel 2015-2016. Schooleigen deel 2015-09-01 Deel 4 Schooleigen deel 2015-2016 1 1. Administratieve gegevens 1.1. WIE IS WIE? Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school. V.G. Basisschool t Bieske Kleuteronderwijs Lager

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt Infoboekje Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 directie@hetkleineatheneum.be 1. Schooluren Kleuter: Voormiddag van: 8u45 tot 11u40 Namiddag van: 12u40 tot 15u15 Woensdag van: 8u45 tot 12u20

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur

1. Schooluren - Kleuterafdeling: van uur tot uur van uur tot uur Mariakerke, 1 september 2017 Beste ouder De grote vakantie ligt al weer achter ons en vol goede moed stappen we het nieuwe schooljaar in! Het uitgelezen moment om al enkele belangrijke punten op te sommen.

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00u. s Middags om 13.00u. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30u. s Middags stoppen

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogsich project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken AFSPRAKENNOTA 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1 Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn

Nadere informatie

Basisschool Hof van Nassau

Basisschool Hof van Nassau Basisschool Hof van Nassau Informatie en afspraken ouders Deel 3 GO! basisschool Hof van Nassau Zandpoortvest 9 2800 Mechelen T 015 20 32 36 F 015 20 59 69 bs.mechelen@g-o.be www.hofvannassau.be 1 Inhoud

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2015-2016 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Deel III

Schooljaar 2015-2016 Deel III Schooljaar 2015-2016 Deel III Welkom! Nieuw of reeds gekend, we gaan samen van start. 10 maanden samen zoeken! 38 weken proberen en opnieuw beginnen. 303 dagen met goede en kwade momenten samen! 1 Beste

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015 Met de medewerking van Kids Choice Ons schoolreglement versie 2014-2015 In onze school zijn we samen met veel mensen. Om ervoor te zorgen dat alles

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Micha Zorgcoördinator Meester Patrick L.O. leerkracht Juf

Nadere informatie

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster : juf Hilde Leerkrachten lager onderwijs

Nadere informatie

Infoboekje september 2016

Infoboekje september 2016 Infoboekje september 2016 Even stilstaan Jij bent een noot in onze muziek een stem in ons koor een instrument in ons orkest een woord in ons verhaal een letter in ons woord een foto in ons album een parel

Nadere informatie

Meester Patrick L.O. leerkracht

Meester Patrick L.O. leerkracht Wijkschool: Juf Geert peuters Juf Rebecca / Patricia K1R Juf Daphne K1D Juf Christel Kinderverzorgster Juf Femke Zorgcoördinator L.O. leerkracht Hoofdgebouw: Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2016-2017 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar Wezembeek-Oppem, 24 juni 2014 Geachte Ouders, Beste Leerling, Het schooljaar is nog maar net voorbij en we maken al plannen voor het nieuwe schooljaar. In deze informatiebundel vind je alle inlichtingen

Nadere informatie

LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee

LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee Dag jongen, dag meisje, Je bent echt WELKOM in dit grote huis. Heel wat uurtjes per dag ben je hier aanwezig. Het is zo een beetje een tweede

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school Bijlagen bij de schoolbrochure 2016-2017 lagere school De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota Stedelijke Basisschool Koekoekstraat 26 8793 Sint-Eloois-Vijve 056/60.65.85 info@vijve.be INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota 2014-2015 0 Afsprakennota. 1. Algemene regels 1.1 Regelmatige leerling

Nadere informatie

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud Jaarthema 2017-2018 De Lettertuin kleurt goud Beste ouders, Welkom in onze school! Onze school bestaat dit schooljaar 50-jaar en dit vieren we een heel jaar lang. Verdere info volgt nog! Begin-en einduren

Nadere informatie

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013 Informatiebrochure Schooljaar 2012-2013 Basisschool De duizendpoot creatieve ontdekkende school Volkslaan 27 8930 Menen 056/513578 Bezoek onze website: de-duizendpoot.be www.facebook.com/bsduizendpoot

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogisch project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR Bijlage 3 KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2016 1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: - donderdag 1 september 2016 2. Vrije dagen van het eerste trimester: - Herfstvakantie:

Nadere informatie

Kimberly, Murat en Kevin.

Kimberly, Murat en Kevin. Kimberly, Murat en Kevin. 1 Kimberly had het moeilijk in het 1 ste leerjaar, Kevin begreep niet altijd de taal van zijn juf. Murat kon het tempo in het 2 de leerjaar niet meer aan. Kimberly, Kevin & Murat

Nadere informatie

Infobrochure bijlage. Basisschool Liezele Turkenhofdreef, 2

Infobrochure bijlage. Basisschool Liezele Turkenhofdreef, 2 2017-2018 bijlage Basisschool Liezele Turkenhofdreef, 2 Inhoud 1. Personeel... 3 2. Samenstelling van de klassen... 4 2.1 Kleuterschool... 4 Dit schooljaar werken we in de kleuterschool met twee leeftijdsgroepen:...

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten 1.6. AFSPRAKEN AFDELING HEIDE 1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten Onze maatschappij neemt meer en meer een streng juridisch geregelde vorm aan. Dat maatschappelijk verschijnsel manifesteert zich ook

Nadere informatie

Maandplanning september 2014

Maandplanning september 2014 Maandplanning september 2014 maandag 1 Eerste Schooldag dinsdag 2 woensdag 3 fruit meegeven donderdag 4 vrijdag 5 zwemmen 2e graad zaterdag 6 zondag 7 maandag 8 info- avond 19u dinsdag 9 Muziekvoorstelling

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Welkom! Hoofdschool Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Telefoon: 055 239 075 Fax: 055 209 225 E-mail: info@basisschoolglorieux.be

Nadere informatie

BuBaO Ten Desselaer Klein Park Lovenjoel

BuBaO Ten Desselaer Klein Park Lovenjoel BuBaO Ten Desselaer Klein Park 4 3360 Lovenjoel 016 85 21 70 info@tendesselaer.be www.tendesselaer.be De eerste schooldag kunnen de kinderen vanaf 8.30 u. in de refter beneden terecht. Ouders, opvoeders

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

September 2016 donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag

September 2016 donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag September 2016 donderdag 1 Eerste schooldag / schoolmoment vrijdag 2 zaterdag 3 zondag 4 maandag 5 Algemeen OC kleuter dinsdag 6 Algemeen OC lager woensdag 7 donderdag 8 vrijdag 9 zaterdag 10 Zaal Weyteveldfeest

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE KLEUTERKLAS?... 5 OPENINGSUREN VAN DE SCHOOL... 5 OPVANG...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie

STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek 22 3272 Testelt 013/77.27.38 www.schoolsteltje.be

STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek 22 3272 Testelt 013/77.27.38 www.schoolsteltje.be STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek 22 3272 Testelt 013/77.27.38 www.schoolsteltje.be SCHOOLUREN LAGERE SCHOOL Maandag 9.00 u tot 12.10 u 13.10 u tot 15.50 u Dinsdag 9.00 u tot 12.10 u 13.10 u

Nadere informatie

NIEUWS UIT DE SCHOOL 17

NIEUWS UIT DE SCHOOL 17 Vrijdag 24 juni 2016 NIEUWS UIT DE SCHOOL 17 Maaltijden en facturen Gisteren was de laatste keer van dit schooljaar dat de leerlingen volle maaltijd kregen op school. Maandag 27 juni is er dus geen volle

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be Schoolinterne afspraken eerste leerjaar Samen leven, samen

Nadere informatie

infobrochure

infobrochure infobrochure 2014-2015 Haverstraat 9 8400 Oostende 059 50 10 99 059 70 76 68 www.govogelzang.be directeur@govogelzang.be secretariaat@govogelzang.be inhoud Inhoud voorblad inhoud... 2 schooluren... 3 ons

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

An Van Neste. Greet Meersman Mieke Botterman Marleen Desmet Veerle Wittevrongel Astrid Dhont Jessica Bijn Vanessa Van Reybrouck Veerle Desmet

An Van Neste. Greet Meersman Mieke Botterman Marleen Desmet Veerle Wittevrongel Astrid Dhont Jessica Bijn Vanessa Van Reybrouck Veerle Desmet PERSONEELSBEZETTING 2016-2017 Directeur An Van Neste Peuterklas 1 ste kleuter 2 de kleuter 3 de kleuter Ambulant kleuter Bewegingsopvoeding kleuter Kinderverzorgster Zorg kleuter Greet Meersman Mieke Botterman

Nadere informatie

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind Deel 8: Leefregels voor het schoolkind ( exemplaar ouders en kind) Inhoud 1. Taal 2. Te laat komen 3. Schoolpoort 4. Goeiedag 5. De speelplaats 6. Schoolgerei 7. Agenda 8. Kledij 9. Geld 10. Speelgoed

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Inhoud Wanneer kan ik in de school binnen?... 3 Wanneer beginnen en eindigen de lessen?... 3 Wat doe ik met mijn materiaal als ik aankom?... 3 Wat moet ik doen als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Schooljaar: 2017-2018 versie juni 2017 Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR?

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Welkom in 5dd Weekrooster WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Wiskunde: tot 10 000 000, kommagetallen tot op een duizendste, oppervlakteberekening van vlakke- en ruimtefiguren, volume, Nederlands: werkwoordspelling

Nadere informatie

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/ Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat 2 2800 Mechelen 015/41 45 26 info@dewondertuin.be www.dewondertuin.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit

Nadere informatie

STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek Testelt 013/

STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek Testelt 013/ STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek 22 3272 Testelt 013/77.27.38 www.schoolsteltje.be SCHOOLUREN LAGERE SCHOOL Maandag 9.00 u tot 12.10 u 13.10 u tot 15.50 u Dinsdag 9.00 u tot 12.10 u 13.10 u

Nadere informatie

Organisatie schooljaar

Organisatie schooljaar Organisatie schooljaar 2015-2016 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2015-2016

INFORMATIEBROCHURE 2015-2016 Zet je schrap voor een kleurrijke reis naar een kansrijke toekomst. Laat de rugzak van je kind zich vullen met een positief zelfbeeld, levenslust, kennis, vaardigheden, meertaligheid, Kortom alles wat

Nadere informatie

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen

Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Het kleuterteam : Juf Gerdje Juf Ingrid Juf Grietje Poezenklas Berenklas Schapenklas 2,5-/3-jarigen 2,5-/3-jarigen 3-/4-jarigen Juf Griet Juf Fabienne Juf Tilly Muizenklas Bijtjesklas Vlinderklas 4-jarigen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS In de loop van het schooljaar geven we vorm aan ons nieuwe jaarthema met de

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS In de loop van het schooljaar geven we vorm aan ons nieuwe jaarthema met de NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016 Beste ouders, beste Springplankertjes, Hopelijk konden jullie genieten van een héérlijke vakantie en zijn jullie batterijtjes helemaal opgeladen om er stevig tegen aan te gaan

Nadere informatie

Een leuke school : goede afspraken! Schooljaar 2014-2015

Een leuke school : goede afspraken! Schooljaar 2014-2015 Stedelijke Basisschool Rotem De Horizon Haagstraat 19 Vaartstraat 2 3650 Dilsen-Stokkem tel. 089/75 60 02 tel. 089/79 22 76 fax 089/50 10 88 e-mail:horizonrotem@dilsen-stokkem.be Een leuke school : goede

Nadere informatie

BIJLAGEN SCHOOLBROCHURE

BIJLAGEN SCHOOLBROCHURE BIJLAGEN SCHOOLBROCHURE 2016 2017. BIJLAGE 1 LEDEN RAAD VAN BESTUUR KBO BIJLAGE 2 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN BIJLAGE 3 LEDEN VAN DE SCHOOLRAAD BIJLAGE 4 VCLB-ZITDAGEN BIJLAGE 5 BIJDRAGREGELING Schoolbrochure

Nadere informatie

A f s p r a k e n K l e u t e r s 2 0 1 5-2016

A f s p r a k e n K l e u t e r s 2 0 1 5-2016 A f s p r a k e n K l e u t e r s 2 0 1 5-2016 Versie 4.0 Schoolreglement Kleuterschool 1 W E L K O M Versie 4.0 Schoolreglement Kleuterschool 2 Welkom: vanaf 8.30 uur Ik word met de auto, met de fiets

Nadere informatie

GOEDE INFORMATIE, GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE VRIENDEN 1. DAG-EN WEEKVERLOOP IN REGINA PACIS 2

GOEDE INFORMATIE, GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE VRIENDEN 1. DAG-EN WEEKVERLOOP IN REGINA PACIS 2 1 GOEDE INFORMATIE, GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE VRIENDEN 1. DAG-EN WEEKVERLOOP IN REGINA PACIS 2 SCHOOLUREN Opening school (met toezicht) 8.00 u. Begin activiteit/lessen 8.40 u. Speeltijd 10.20 u. 10.35 u.

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD De tijd vliegt voorbij en zo zwaait onze schoolpoort na 2 maanden vakantie weer open. Wij hopen dat u, samen met uw gezin, heeft genoten van een fantastische en ontspannende

Nadere informatie

Basisschool Kameleon

Basisschool Kameleon Basisschool Kameleon Infobrochure Welkom op onze school, wij zijn blij dat jij er ook bent! GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hertoginstraat 124 2300 Turnhout- Tel. 014/41.41.78 of 0473/41.41.78

Nadere informatie

BIJLAGEN SCHOOLBROCHURE

BIJLAGEN SCHOOLBROCHURE BIJLAGEN SCHOOLBROCHURE 2017 2018 BIJLAGE 1 LEDEN RAAD VAN BESTUUR KBO BIJLAGE 2 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN BIJLAGE 3 LEDEN VAN DE SCHOOLRAAD BIJLAGE 4 VCLB-ZITDAGEN BIJLAGE 5 BIJDRAGREGELING 1 BIJLAGE 1

Nadere informatie

O L V E Familia Ir. Haesaertslaan 4 Tel: 03/ Pieter van Maldereplein Edegem Edegem. Prikbord eind juni 2016

O L V E Familia Ir. Haesaertslaan 4 Tel: 03/ Pieter van Maldereplein Edegem Edegem. Prikbord eind juni 2016 O L V E Familia Ir. Haesaertslaan 4 Tel: 03/449 85 59 Pieter van Maldereplein 8 2650 Edegem www.olfa.be 2650 Edegem Prikbord eind juni 2016 Twee maanden Net geen negen weken 62 dagen, 1488 uren, 89 280

Nadere informatie

Goede afspraken goede vrienden! Kerkplein 1 1755 Gooik-Oetingen Tel. 054/56 60 23 Fax. 054/56 98 08

Goede afspraken goede vrienden! Kerkplein 1 1755 Gooik-Oetingen Tel. 054/56 60 23 Fax. 054/56 98 08 Kerkplein 1 1755 Gooik-Oetingen Tel. 054/56 60 23 Fax. 054/56 98 08 Goede afspraken goede vrienden! 1 2 1. Samen leven op onze school 1. Ik en mijn houding Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd

Nadere informatie

oktober 2013 editie nr. 27 Spaghettiavond Wat eten we vandaag? Spaghetti, natuurlijk!

oktober 2013 editie nr. 27 Spaghettiavond Wat eten we vandaag? Spaghetti, natuurlijk! oktober 2013 editie nr. 27 Beste ouder(s), Spaghettiavond Wat eten we vandaag? Spaghetti, natuurlijk! Zegt de combinatie van een overheerlijke spaghetti (à volonté) en een dessertje u iets? Houd dan zeker

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 4-5-6

Schoolafspraken. voor. leerlingen 4-5-6 Schoolafspraken voor leerlingen 4-5-6 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00 uur. s Middags om 13.00 uur. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30 uur. s Middags

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

Sint-Aloysius Basis N e i uw u sbrie i f j u j n u i Beste ouders De laatste schooldag: Maatsch appelijke zetel:

Sint-Aloysius Basis N e i uw u sbrie i f j u j n u i Beste ouders De laatste schooldag: Maatsch appelijke zetel: Nieuwsbrief juni Ninove, maandag 22 juni 2015 Beste ouders Vakantie! De boeken dicht. De wereld open. Halsoverkop tuimel ik in het gras zwier aan touwen van plezier fietsen en ritsen reizen holderdebolder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Begin van het nieuwe schooljaar

Begin van het nieuwe schooljaar Begin van het nieuwe schooljaar 2014 2015 - KLEUTERS - * Vrijdag 29 augustus 2014 Directie en personeel van de kleuterschool nodigen uw kleuter(s) en familie uit voor een eerste en aangename kennismaking

Nadere informatie

LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR !

LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR ! Vrije Basisschool K.La.P.Roos Molenheide 12 2242 Pulderbos 03/ 464 10 54 directie@klaproos-school.be http://www.klaproos-school.be LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR 2016 2017!

Nadere informatie

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/ Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/538.54.52 www.bsgodebron.be bs.sint-gillis@rago.be Vestiging Besme Besmelaan 113 1190 Vorst 02/343.77.03 Inhoudstabel 1. Voorwoord 2. Voorstelling

Nadere informatie

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde Schooljaar 2017-2018 INFO-BROCHURE OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers Oudenaarde 2 Technisch Instituut Sint-Jozef Kleine Karmelietenstraat 3 9500 Geraardsbergen Telefoon: 054/43 30 82 - GSM: 0473

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: onze school

Hoofdstuk 1: onze school Inhoud Hoofdstuk 1: onze school 1.1 contactgegevens 1.2 schoolbestuur 1.3 personeel 1.4 oudervereniging 1.5 pedagogisch project 1.6 scholengemeenschap Hoofdstuk 2: algemene bepalingen 2.1 inschrijving

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

Kosteloos. Verplichte kosten

Kosteloos. Verplichte kosten Schooljaar: 2016-2017 Overzicht schoolkosten versie oktober Vrije basisschool: Sint-Carolus Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

september 2015 foto - kleuters & lager - schooljaar

september 2015 foto - kleuters & lager - schooljaar september 205 foto - kleuters & lager - schooljaar 204-205 2 4 5 6 Terug naar school Infoavond 7 8 0 2 4 5 6 7 8 20 Open Monumentendag 2 Herfst 22 2 24 25 26 27 Extra 28 2 Heideklas & Zwerfvuilactie Deze

Nadere informatie

Welkom in onze school.

Welkom in onze school. Welkom in onze school. Uw kind heeft het moeilijk in de gewone school. De gewone school heeft het misschien moeilijk met uw kind. Uiteindelijk blijkt er Buitengewoon Onderwijs te zijn voor kinderen die

Nadere informatie

LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1)

LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1) LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1) Verspreid over de duur van de lessen Nederlands laat de taallesgever de cursisten een aantal keer deze toetstaak uitvoeren. Hij/zij kan een eventuele vooruitgang

Nadere informatie

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk!

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk! Kleuterkrant November & December 2013 Kerstviering In deze periode van verwachting en hoop herdenken we de geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem. Samen met onze kleuters en E.H. Pastoor Lei Gielen

Nadere informatie

Vrije Basisschool Boortmeerbeek Hanswijkstraat Boortmeerbeek

Vrije Basisschool Boortmeerbeek Hanswijkstraat Boortmeerbeek Vrije Basisschool Boortmeerbeek Hanswijkstraat 20 3190 Boortmeerbeek Tel 015/51 28 83 secretariaat@vbsdewegwijzer.be directie@vbsdewegwijzer.be www.vbsdewegwijzer.be Beste ouders Allereerst willen wij

Nadere informatie

Beste ouders, Met vriendelijke groeten, Anneke Gabriel Directeur

Beste ouders, Met vriendelijke groeten, Anneke Gabriel Directeur Beste ouders, Hierbij vinden jullie de kalender voor het schooljaar 2015-2016. Deze kalender is zeker niet limitatief. Er kunnen ook nog verschuivingen gebeuren maar we zullen er op toezien dat jullie

Nadere informatie

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd 1P 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Zoekspel 10.10u Speeltijd 3de lesuur Zoekspel 4de lesuur Zoekspel 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Bezinning kapel 7de lesuur Bundel / schoolagenda 14.35u Speeltijd

Nadere informatie

Vestigingseigen afspraken Huivelde

Vestigingseigen afspraken Huivelde Vestigingseigen afspraken Huivelde VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Er is opvang voorzien van 7u. s morgens en tot 18 u. s avonds. Ouders brengen hun kinderen naar de eetzaal of halen hun kinderen daar op. s

Nadere informatie