Nemen pedagogisch-didactische problemen in de klas toe? JA!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nemen pedagogisch-didactische problemen in de klas toe? JA!"

Transcriptie

1 Rik PRENEN 2012 VCLB-Limburg Assoc. KULeuven Nemen pedagogisch-didactische problemen in de klas toe? JA! We kijken beter naar leerlingen en volgen ze beter op! Leerlingen met problemen vallen vlugger op. We weten meer over problemen zoals ADHD, autisme,.. Nieuwe problemen waar we weinig vat op hebben; cyberpesten, www, twitter, facebook, R.P Verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel leidt tot verhoogd aantal aanmeldingen in de hulpverlening! Gelukkig zijn en happy-cultuur (met alle gevolgen vandien: labels, verslachtoffering.) 1

2 Is de rol van de leerkracht complexer? JA! Inspraak leerlingen (kinderrechten, onderhandelingspedagogie, assertiviteit, taalgebruik.) Toenemende spanning school-gezin Breuk in het pedagogisch front? De ouders werken tegen.! 1591in Regel der Duytsche schoolmeesters Lieve Meester, spaert een weynigh meyn kindt R.P Leerlingenbegeleiding is een team-aangelegenheid geworden. Vraagt bijkomende competenties van leerkrachten. (Communicatie) Pedagogische stress bij leerkrachten neemt toe Nemen probleemleerlingen toe? NEEN! Geen trend in toename van stoornissen, (VS , UK Collishaw, Goodman..2004, Vlaanderen Coolen 2005, Verhulst 1997) Wel het aantal diagnoses ADHD en PDD-NOS neemt toe o.w.v.(lootens 2005) Toenemende bekendheid met deze beelden bij pers, internet, leraren, ouders, hulpverleners. Laagdrempeligheid van de hulpverlening. Diagnose (etiket) genereert bijkomende hulp op school!!!!!! Search for pathology (Ysseldyke 2001) R.P Het aantal jongeren in problematische opvoedingssituaties neemt toe (Kansarmoede, multiproblemsituaties ) 2

3 Nieuwe inzichten De deskundigheid van leerkrachten is DE belangrijkste factor in de preventie en aanpak van emotionele en gedragsproblemen op school. Internationaal onderzoek toont aan dat hetgeen leerkrachten in de klas met leerlingen doen, minstens zoveel effect heeft dan een individuele behandeling van een leerling. (Farrell et al 2005) Vaak hebben ze zelfs méér effect dan geïsoleerde behandelingen. 43% Van opvoedingsproblemen in het gezin verwijzen naar problemen/bekommernissen die met de school te maken hebben. Het leven zoals het is Zeg me hoe ik moet Reageren (Tips, aanpak) : Jamaar bij deze leerling helpt dat niet: Analyseren Dat komt omdat deze leerling.: Concretiseren Eigenlijk is daar niet veel aan te doen: Evalueren RACE 3

4 Wat is hier aan de hand? Hoe komt dat? Wat moet ik daarmee? Uitgangspunt: handelingsgericht werken Vertrekkende vanuit - de pedagogosch-didactische relatie tussen leerkracht en leerling - zorg voor de pedagogisch-didactische noden van leerlingen. - het pedagogisch didactisch vakmanschap van leerkrachten. - een interactioneel referentiekader (leerling-gezin-school) - een intensieve samenwerking tussen actoren Maar ook: - Methodisch, systematisch en transparant - Werken aan inzicht maar ook aan uitzicht. (Werkbare doelgerichte adviezen) 4

5 Systematisch van inzicht naar uitzicht Zorgvragen concretiseren Zorgvragen analyseren/taxeren Reageren: Bijsturingen in de klas Begeleiding van de leerling Samenwerking met gezin Evalueren C A R E 5

6 Interactioneel kijken!!!! Wat heeft dat kind? Waar stokt de relatie? Lineair denken Interactioneel denken Interactioneel, maak dat eens concreet! Onderwijsleersituatie Leerkrachtkenmerken, groepskenmerken, praktische aspecten, relatie leerkracht-leerling, pedagogisch handelen, verschillende situaties Gezinssituatie Gezins als systeem, persoonskenmerken, beschermende en risicofactoren, familiale support, band school-gezin. Leerling Temperament, cognitief, emotioneel, conatieve ontwikkeling, erfelijke factoren, 6

7 Onderzoek 100 begeleidingsdossiers (Prenen et al: Preview) Uitgangspunt: In dossiers staan gegevens opgetekend die men belangrijk vind (need to know) in het kader van de leerlingbegeleiding. Wat in dossiers staat geeft weer hoe over leerlingenbegeleiding wordt gedacht Dossiers geven een weerslag van de attributietheorieën van schoolteams Locus of control Perspectiefomschrijving Onderzoek 100 begeleidingsdossiers Opzet: Informatieclusters Cluster A: Informatie over het probleem van de leerling. Cluster B: Informatie over doelgedrag Cluster C: Problemen thuis Cluster D: Informatie over de pedagogisch-didactische aanpak 7

8 Onderzoek 100 begeleidingsdossiers Leerling - 78 Leerling + 4 Gezin - 12 Interactie 6 8

9 Een paar nadenkertjes Language is not merely a vehicle of thought but also the driver. (Wittgenstein) To a man with a hammer, everything looks like a nail. Escape from babylon Gedragsstoornissen Gedragsmoeilijkheden Aanpassingsmoeilijkheden Opvoedingsproblemen Ontwikkelingsstoornissen Contextuele moeilijkheden Combinaties R.P

10 Gedragsbeperkingen (stoornissen) Gedrag is niet leeftijdsadequaat Gedrag manifesteert zich frequent Probleemgedrag duurt lang Gedrag manifesteert zich intensief Hardnekkig, resistent Onbegrijpelijke reactie op situationele aanleidingen/bizar Verschillende betrokkenen signaleren in verschillende situaties dezelfde problemen Gedrag schaadt of bedreigt de ontwikkeling, kind lijdt. Geen socioculturele gebondenheid Conglomeraat van kenmerken in klinische populatie Gedragsproblemen Meestal gelinkt aan specifieke situaties Groepswerk, individueel werk, speelplaats, toets Situatie thuis, persoonlijke situatie (LDVD) Plotse veranderingen (rouw, ) Vaak als reactie op een trigger Reactie op gedrag van leerkracht, andere leerlingen, verwachtingen en eisen.. Gunstig perspectief, van tijdelijke aard, fluctuerend vlot corrigeerbaar Aanpassingsproblemen Starten vaak n.a.v. bepaald feit in de voorbije 3 maanden Geven soms hetzelfde beeld als stoornissen Hebben een gunstig verloop (vaak spontaan) 10

11 Pedagogisch-didactisch probleem Primair Gemis aan pedagogisch inzicht/besef pedagogische vaardigheden goodness of fit (pedagogische relatie/klik) Situationeel/reactief gedrag Problematisch inschatten van normaal gedrag dat nochtans voor interactieproblemen kan zorgen. (bv. Wenen van kleuter bij de eerste schooldag) Pedagogisch didactisch probleem Secundair Ten gevolge van stoornissen bij het kind Ten gevolge van stoornissen bij de ouder(s)/gezin Ten gevolge van contextuele problemen Ten gevolge van problemen elders (bv cyberpesten) Gemaskeerd ontwikkelingsstoornis 11

12 Aanpassingsprobleem Gedrag is reactie op een bepaalde stressvolle gebeurtenis maar ook kind/jongere-factoren (o.a. veerkracht) spelen een rol Tijdelijk probleem (reacties op een bepaald feit) Minder ernstig dan gedragsstoornis Ziet er soms hetzelfde uit als een primaire stoornis Bv rouwreactie/depressie Samenwerken met het CLB Goed klassenmanagement Begeleiding van de leerling Samenwerken met ouders 12

13 = = De impact van kleine, dagelijkse pedagogisch-didactische bijsturingen op het gedrag van kinderen en jongeren is veel groter dan het effect van welke individuele begeleiding in splendid isolation of van welke single-shot-actie dan ook. Bron P. Adriaenssens

14 Aanpak: gericht op ondersteuningsbehoeften Deze leerling heeft een zwakke werkhouding en is niet gemotiveerd. Wim heeft bij het uitvoeren van taken individuele aandacht nodig. Het is belangrijk dat je heel goed nagaat of hij de opdracht goed heeft begrepen. Verder is het nodig dat hij snel te horen krijgt dat hij op de juiste wijze bezig is. Dat helpt hem om met meer plezier en zelfvertrouwen zijn taak af te werken. Een pedagogisch-didactische cocktail Deze leerling heeft. Instructie nodig die.. Opdrachten nodig die (Leer)activiteiten nodig die Feedback nodig die Groepsgenoten nodig die Leerkracht nodig die Ouders/ondersteuning nodig die 14

15 Ouders als partner, waarom? 43% van de opvoedingsproblemen in gezinnen heeft verband met de school!!!!! De meest predicatieve factor bij leerlingenbegeleiding is de consistente aanpak tussen school en gezin. Een begeleiding van een leerling heeft het meest effect als ouders participant zijn in de beeldvorming (diagnose) en uitwerking van het handelingsplan Praten met kinderen Zeg wat je ziet, hoort in herkenbare taal. Ik zie dat.. hoor. Zeg iets over jezelf en over een situatie waarin het probleem gedrag niet of minder voorkwam. Dat verwondert mij., Gisteren ben je wel opgewekt naar school gegaan. R.P Vraag naar de oplossingen van de leerling Vertel eens, wat heeft gemaakt dat het toen wel goed ging? Vraag naar perspectief Wat zou er moeten gebeuren. Wat zou je helpen om de volgende keer.. 15

16 Evaluatie Vertrekkende vanuit de concretisering van de zorgvraag Hoe verlopen situaties nu anders? In welke mate is het (leer)gedrag nu anders? Hoe is onze aanpak geëvolueerd? Wat heeft geholpen, wat niet? (effect) Draagkracht? (Uitvoerbaarheid) Met betrekking tot de relatie leerkracht-leerling Met betrekking tot de relatie school-ouders Wat heeft geholpen? Waar moeten we nog compenseren? 16

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN 1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN Gedragsproblematieken bij kinderen kunnen onderverdeeld worden in emotionele stoornissen en gedragsstoornissen. Bij de eerste groep ligt de last bij het kind. Bij de tweede

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Waarom? Daarom! themadossier THEMA. Kleine ettertjes Moeten kinderen nog luisteren? GRENZEN STELLEN IN DE OPVOEDING

Waarom? Daarom! themadossier THEMA. Kleine ettertjes Moeten kinderen nog luisteren? GRENZEN STELLEN IN DE OPVOEDING Waarom? Daarom! themadossier 11 THEMA Kleine ettertjes Moeten kinderen nog luisteren? GRENZEN STELLEN IN DE OPVOEDING 2 Wie? Maurits Wysmans is opleidingshoofd van de opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Over slaan, schoppen en schelden. Agressie in het SBO

Over slaan, schoppen en schelden. Agressie in het SBO Over slaan, schoppen en schelden Agressie in het SBO Door: Judith Huurman-Vermeulen Studentnummer: 1020122 Begeleiders: Maarten Pronk / Koosje Nieuwstraten Jaar: 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Samenvatting...5

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klaas Hiemstra Monique Sanders Wout Schafrat. Nieuw licht op gedragsproblemen. de interactionele benadering werkend in de school

Klaas Hiemstra Monique Sanders Wout Schafrat. Nieuw licht op gedragsproblemen. de interactionele benadering werkend in de school Klaas Hiemstra Monique Sanders Wout Schafrat Nieuw licht op gedragsproblemen de interactionele benadering werkend in de school Nieuw licht op gedragsproblemen de interactionele benadering werkend in de

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT

ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT Nederlandse Vereniging voor Autisme ALS JE PARTNER AUTISME HEEFT Op het eerste gezicht is er niets aan de hand met mijn partner. Maar in onze relatie loop ik elke keer tegen dezelfde problemen op: alles

Nadere informatie

IJSHOCKEY SPORTLEIDER 1

IJSHOCKEY SPORTLEIDER 1 BELANG VAN COMMUNICATIE Alles wat u doet als teambegeleider/sportleider gebeurt via communicatie, zoals het motiveren van spelers, het luisteren naar spelers, het oplossen van de problemen in het team,

Nadere informatie

Kinderen met speciale rechten

Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Kinderen met speciale rechten Omgaan met ADHD op school Miriam Baltussen Rinse Dijkstra Martijn Koekkoek Yvonne Leenders Els Loman Vereniging de Samenwerkende Landelijke

Nadere informatie

LEERLINGEN VERWIJDEREN IS ZO 2010!

LEERLINGEN VERWIJDEREN IS ZO 2010! LEERLINGEN VERWIJDEREN IS ZO 2010! Het kan ook anders! 9SO.PRAKT ws Ilka Fink S1038962@windesheim.nl 0 Praktijkgericht onderzoek Ilka Fink S1038962@windesheim.nl Inhoudsopgave Pagina(s) Samenvatting.3

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen

in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen in gesprek over: Persoonlijkheidsstoornissen Colofon Auteur: E. van Meekeren Redactie: W. Smith van Rietschoten (eindredacteur) R. Hoekstra E.A.M. Knoppert van der Klein E. van Meekeren M. van Verschuer

Nadere informatie

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs aan het woord Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Passend onderwijs aan leerlingen

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van www.itasc.nl. ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc. Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie