honderd 100 Limburgse topondernemers bepalen 10 stappen naar succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "honderd 100 Limburgse topondernemers bepalen 10 stappen naar succes"

Transcriptie

1 honderd 100 Limburgse topondernemers bepalen 10 stappen naar succes

2 Honderd voor 10 Voka - Kamer van Koophandel Limburg is er VOOR ondernemers. Wij zijn er immers meer dan ooit van overtuigd dat ondernemers welvaart en welzijn in onze provincie creëren. Daarom willen wij dat ondernemerschap bevorderen via belangenbehartiging, netwerkevenementen, internationale contacten, opleidingen en allerlei voor bedrijven levensnoodzakelijke diensten. Maar Voka - Kamer van Koophandel Limburg is ook VAN en DOOR onze ondernemers. Onze leden-ondernemingen zijn de reden van ons bestaan. Daarom ook dat we ons oor te luisteren gelegd hebben bij onze leden. Verspreid over 6 regio s hebben we 100 Limburgse topondernemers in kleinere groepjes samengebracht met slechts één enkele vraag. Hoe kunnen we nog succesvoller ondernemen? Hoe kunnen we Limburg nog sterker, nog krachtiger maken? Een regiostrategie als het ware. Maar geen plan waarbij een probleemanalyse wordt gemaakt en voor het overige naar anderen wordt verwezen om het probleem op te lossen. Neen, laat ons de koe bij de horens vatten. Laat ons zelf de handen uit de mouwen steken. Wat kunnen we ZELF doen als werkgever maar ook als werkgeversorganisatie, daar gaat het om! Dit leverde 10 vuistregels op om te komen tot meer en beter ondernemerschap in Limburg. Een aantal van deze vuistregels kunnen per bedrijf aangepakt worden, om andere dromen te verwezenlijken dienen ondernemers samen te werken. Voka - Kamer van Koophandel Limburg wil het voortouw nemen in dit verhaal. Waar er bruggen dienen gebouwd te worden zullen wij de eerste steen leggen. Waar er contracten dienen afgesloten te worden willen wij het eerste contact tot stand brengen. Waar er geholpen dient te worden reiken wij de eerste hand uit. Dit is dus geen vrijblijvend verhaal. Deze brochure mag geen dode letter blijven. In de loop van de komende maanden en jaren zal deze brochure, zullen deze gedachten van onze 100 topondernemers het denken en doen van Voka - Kamer van Koophandel Limburg bepalen. U kan op ons rekenen! Paul Kumpen Voorzitter Voka - Kamer van Koophandel Limburg

3 De beste zijn in uw core business 1 Ballast afwerpen Alles wat niet tot de core business van bedrijven behoort en wat anderen beter en goedkoper kunnen, moet uitbesteed worden. Groot(s) binnen zorgvuldig gekozen niche Zich onderscheiden = iets extra aanbieden = anders zijn! Vb.: Sterk zijn in één bepaald product of segment. Een unieke service aanbieden (betrouwbaarheid, leveringstermijnen, flexibiliteit, ). Focussen op een welbepaalde interne of externe markt. Toepassen van unieke productietechnieken en -procédés. Uitpakken met een vernieuwend concept (anders snoepen, anders winkelen, ). Zorgvuldig kiezen Niet te eng: afhankelijkheid beperken, voldoende differentiëren en bedrijfsrisico s beperken. Niet te ruim: overzichtelijk houden, focus is belangrijk, gebalde boodschap. Van buiten naar binnen denken en handelen. Kennis van klant en markt is vertrekpunt. Waarvoor wil de klant een hogere prijs betalen? Overkwaliteit is verspilling: kwaliteit is geen doel op zich. Anticiperen op veranderingen: elk concept heeft een beperkte levensduur. Consequent communiceren en handelen Klanten overtuigen van niches en USP s. Gekozen strategie is bijbel.

4 2 Weg van de kerktoren Hinderpalen voor internationalisering Stielkennis is niet hetzelfde als (internationale) marktkennis Internationale samenwerking is risicovol omwille van verschillen in cultuur, bedrijfsvoering, mentaliteit, enz. Voldoende kritische massa in thuismarkt is minimale voorwaarde. Nood aan kennis- en ervaringsuitwisseling. Landsgrenzen zijn nog steeds een barrière Vaak kwestie van mentaliteit: cfr. handelsrelaties met Nederland, Duitsland en Frankrijk. Voor dagdagelijkse diensten betekent de grens oversteken een stap terugzetten in de tijd (cfr. leveringstermijnen post, tarieven telefoonverkeer, openbaar vervoer, enz.). Gebrekkige talenkennis, zowel bij werknemers/werkgevers, als bij schoolverlaters. (Verlammende) angst voor low cost areas Vrees voor instroom goedkope arbeidskrachten die de binnenlandse markt zullen ontwrichten. Vrees dat zij naast arbeidsintensieve taken ook de activiteiten met hoge toegevoegde waarde zullen overnemen. Let op: het onderdoordacht exporteren van kennis zonder tegenprestatie hypothekeert het eigen voortbestaan. (Europese) regelgeving Protectionistische maatregelen en regels. Immense rompslomp en inertie o.w.v. sociale, fiscale en andere regelgeving. Gebrek aan harmonisatie van de wetgeving van de verschillende lidstaten. Rechtsonzekerheid als gevolg van regels die om de haverklap veranderen. Misvattingen omtrent delokalisaties Vlaanderen loopt leeg Delokaliseren is niet voor alle bedrijven een haalbare kaart (vb. de bouwsector haalt zijn klandizie binnen een straal van 100 km). Enkel handenarbeid verlaat het land Ook kwaliteit, kennis, innovatie en design kunnen in het buitenland worden gerealiseerd. Naast massaproductie en arbeidsintensieve activiteiten zijn ook dienstenbedrijven internationaal actief. Delokalisaties schaden de economie Activiteiten opzetten in het buitenland kan verankering in eigen land versterken. Internationaliseren schept opportuniteiten Marktverruiming: exploreren en bewerken van nieuwe markten. Ontsnappen aan verstikkende bedrijfslasten in eigen land: reductie productiekosten door (gedeeltelijke) delokalisering. Brengt inspiratie en diversiteit in het team. Inspelen op klanten, leveranciers en concurrenten die ook internationaal actief zijn. Verankering in eigen land ondanks structurele handicaps (overheidsbeslag, e.d.).

5 Internationaliseren kan door Zelf naar het buitenland gaan Internationale partnerships: joint venture, opzetten van zusterbedrijven, fusies of andere strategische samenwerkingsverbanden in buitenland. Activiteit opstarten in buitenland. Samenwerken met lokale partners om zo toegang te krijgen tot nieuwe markten. Het buitenland naar hier halen Buitenlanders inlijven met kennis van buitenlandse markten. Staf internationaliseren. Alert zijn = absoluut minimum Concurrentie komt steeds meer van over de grens. Niet iedereen moet naar het buitenland. Iedereen moet wel minstens alert zijn voor wat er gebeurt op het internationale toneel.

6 3 De juiste man/vrouw op de juiste plaats De ideale medewerker: De ideale baas: Is kritisch maar opbouwend Medewerkers moeten de discussie en confrontatie durven aangaan. Ja-knikkers, die de werkelijkheid verhullen, zijn te mijden. Kritiek moet altijd opbouwend zijn en mag niet leiden tot negativisme. Is Best in class Elke medewerker moet op zijn niveau de perfectie nastreven en excelleren: hooggeschoolden, arbeiders aan de band, verkopers, secretaresses, enz. Is sterk in uw zwakte Mensen aanwerven die over dezelfde talenten beschikken als uzelf, is de eigen ontwikkeling beknotten. Speelt een rol in lange termijn visie Zoeken en houden van de juiste mensen vergt planning en doordacht verlonings- en motiveringsbeleid. Diversiteit in het aanwervingsbeleid is een must: leeftijdspiramide, man/vrouw,... Beschikt over een gezonde portie luiheid De enige die misbaar is in het bedrijf, is de bedrijfsleider zelf. Delegeren en verantwoordelijkheid afstaan is essentieel, maar moet steeds gekoppeld worden aan een goede opvolging. De bedrijfsleider moet ten dienste staan van zijn personeel. Is streng maar niet autoritair Een vaste hand, respect en assertiviteit zijn noodzakelijk! De tijd van de alwetende autoritaire baas is voorbij. Kan motiveren Dit veronderstelt een duidelijke missie en een lange termijn visie voor bedrijf en medewerkers. Beschikken over voldoende charisma en respect. Medewerkers drijven tot verantwoordelijkheidszin, zelfstandigheid en eigenaarschap van start tot finish. Leren uit mislukkingen en vergissingen. People first is de eerste stap naar Client first. Is open en toegankelijk Communicatie is onontbeerlijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Heeft voldoende empathie Zich kunnen inleven in de denkwereld van de medewerkers. Bezig zijn met ontwikkelingsmogelijkheden medewerkers.

7 Hinderpalen voor het vinden van geschikt personeel Demografisch gezien zal de arbeidsreserve in de komende jaren slinken Het zal steeds moeilijker worden om gekwalificeerde medewerkers te vinden en ze te behouden. De concurrentie tussen werknemers op de binnenlandse markt zal verdwijnen. Dat is nu reeds voelbaar, vb. in de bouw, transport, Het ontbreken van een doordacht economisch migratiebeleid Als we de werknemers niet vinden in eigen land, dan zullen we ze elders moeten gaan zoeken. Momenteel bestaat er geen beleidsvisie over hoe tekorten op arbeidsmarkt structureel aangezuiverd kunnen worden. Torenhoge loonkosten en bedrijfslasten vernietigen jobs! Incentives, extra s en bonussen worden door de fiscus volledig uitgehold. Dit belemmert een aangepaste loonpolitiek. Loonkosten en bedrijfslasten werken delokalisaties in de hand. Ontbreken van lange termijn denken door bedrijven (in het bijzonder voor HRM-issues). Opleidingsgraad en kennisniveau schoolverlaters Jongeren willen ook niet meer zo hard werken als weleer. Er is nog steeds een kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven.

8 4 Groeien via partnerships Situatie KMO s dulden geen pottenkijkers (Limburgse) bedrijven zijn terughoudend m.b.t. het openstellen van het bedrijf en het aantrekken van externe partners. KMO-bedrijfsleiders zijn bevreesd om greep op bedrijf te verliezen. Angst voor verwatering beslissingsmacht! Schrik om de macht te delen. Limburgse bedrijven zijn relatief jong (veel eerste en tweede generatiebedrijven). Ondernemers vinden het alleszins belangrijk dat de zeggingschap binnen de eigen onderneming blijft. Professionaliseren dankzij partners Meewerken is ook meedenken! Partners kunnen helpen om strategische doelstellingen en groei te realiseren. Openstellen van kapitaal kan leiden tot een versnelde professionalisering. Een degelijke partner kan een stap vooruit betekenen: externe expertise en inbreng kan immers gaten in interne kennis aanvullen. Openheid à la carte Openheid kent verschillende gradaties: inspraak in de raad van bestuur, kapitaalinbreng, operationele zeggingsschap, In geen geval moet je aanvaarden minderheidsaandeelhouder te zijn. Dan is het beter te verkopen. Bezin eer je begint! Behoud een strikte scheiding tussen management en aandeelhouders. Belangen van het bedrijf zijn niet noodzakelijk dezelfde als die van de aandeelhouders. Aandeelhouders roeren zich vooral wanneer het slecht gaat in de onderneming. Wees hierop voorbereid. Openstellen kapitaal moet goed voorbereid worden: 50 % van de fusies zijn slechte fusies. Medewerkers als partners: intrapreneurship Ondernemingen kunnen activiteiten afsplitsen en verzelfstandigen al dan niet onder leiding van één van de eigen medewerkers. Dit is de meest extreme vorm van intrapreneurship. Intrapreneurship kan bewust aangewend worden in het kader van een groeistrategie.

9 Verandering als enige constante 5 Te weinig innovatie in KMO s Het subsidieaandeel van Limburgse bedrijven in toelagen IWT is te beperkt Limburg heeft amper 11% van de projecten, 4% van het totale toegekende subsidies. Innovatieboodschap gaat voorbij aan groot deel (Limburgse) bedrijven Verklaringen: Aard van de Limburgse bedrijven: vooral productie, weinig research faciliteiten, veel KMO s, Administratieve ballast die gepaard gaat met subsidieaanvragen. Innovatie rendeert pas op lange termijn. De ontwikkelingsfase is vaak langer dan de levensduur van het product. Schaalgrootte en draagkracht KMO s is vaak onvoldoende om innovatieprojecten te dragen. De innovatieboodschap van de overheid is te hoogdravend en spreekt niet aan. Misconcepties omtrent innovatie Innovatie is high-tech Ook low-tech industrieën kunnen bijzonder hoogwaardig en gesofisticeerd zijn. Innovatie kan enkel voor producten Ook op vlak van processen en diensten kan men innovatief zijn. Innovatie is grootschalig Innovatie kan ook zeer kleinschalig zijn en zit soms in kleine dingen en verbeteringen. Innovatie en creativiteit zijn synoniemen Creativiteit zit in de hoofden van de medewerkers, is chaotisch, is typisch voor ondernemers, en is de basisvoorwaarde voor innovatie. De innovatie gebeurt gestructureerd, systematisch, projectmatig, en is de opdracht van managers. Verandering is de enige constante Veranderen is overleven De innovatiegedachte moet ingebakken zijn in de bedrijfscultuur van ondernemingen. Dit veronderstelt teamgeest, openheid, transparantie, een goede organisatie en projectbeheer, multifunctionele aanpak De innovatiegedachte moet top-down doordringen in alle geledingen van het bedijf. Innoveren is geen doel op zich Van buiten naar binnen denken is de boodschap. Innovatie moet doelgericht gebeuren en marktgericht zijn. Extra ondersteuning voor kleinere bedrijven Netwerking van bedrijven stimuleren ter compensatie van beperkte schaalgrootte, cash, personele middelen, enz. Een proactieve en meer klantvriendelijke aanpak door de overheid is noodzakelijk. Hoogdravende innovatiepleidooien simplificeren.

10 6 Ondernemen op het voorplan Veel ondernemers, weinig ondernemerschap Op vlak van intrapreneurship aan de wereldtop Onderwijs: levert wel goede managers af... maar onvoldoende ondernemers. Jongeren willen ondernemen zonder ondernemer te zijn. Op vlak van entrepreneurship: in de middenmoot Ondernemerschap staat in ons land op een laag pitje. Hoe hoger het opleidingsniveau of de plaats in onderneming, hoe kleiner de kans iemand ondernemer wordt. Een recept voor meer ondernemerschap Geen hangmatten maar opportuniteiten Hoe groter de zekerheid en het vangnet, hoe kleiner de drang om te ondernemen. Creëer opportuniteiten. Faciliteer opleiding, begeleiding, ervaringsuitwisseling en netwerking. Het recht om te mislukken Failliet gaan is geen misdrijf. Nochtans, de faillissementswetgeving werkt zeer bestraffend. Een bedrijf is maar iets waard als de opvolging geregeld is Er is aandacht nodig voor opvolgingsproblematiek in familiale ondernemingen. Dit kan als een opportuniteit gezien worden voor nieuwe starters. Premiestelsel voor vernieuwende ideeën Belonen van vernieuwende ideeën binnen bedrijfscontext. Belonen van creativiteit binnen bedrijfsvoering. Beter imago voor de ondernemer Risico nemen moet terug gewaardeerd worden. Het imago van ondernemers moet verbeterd worden. Positieve beeldvorming in de media is belangrijk.

11 Bruggen bouwen tussen overheid en bedrijfsleven 7 Overheidsmonopolies niet altijd efficiënt Monopolies strekken zich uit over heel wat bedrijfsgebonden aangelegenheden: vb. vergunningenbeleid inzake milieu, ruimtelijke ordening, Overheidsplannen en -theorieën staan vaak te ver van de bedrijfsrealiteit. Overheidsinitiatieven zijn vaak log en kennen een lange doorlooptijd. Diepe kloof tussen overheid en bedrijfsleven Administraties zijn te weinig klantvriendelijk en ondernemersminded. Er is wederzijds onbegrip. Bedrijfsvriendelijkheid verhogen Stages en uitwisselingsprojecten kunnen wederzijds begrip verhogen Belemmeringen in wet- en regelgeving moeten weggewerkt worden. De overheid moet meer adviseren en begeleiden, in plaats van controleren en bestraffen Meer dialoog en overleg tussen overheid en bedrijfsleven: zowel lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal als internationaal.

12 8 Bruggen bouwen tussen onderwijs bedrijfsleven Gapende kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven Tempo te hoog voor het onderwijs Onderwijs kan modernisering en technologische evoluties niet bijbenen. Scholen zitten verstrikt in leerplannen en verplichte lespakketten. Budgettaire krapte verergert het probleem. Basisopleidingen zijn verzwakt Kennis en kunde van schoolverlaters gaan in dalende lijn. Imagoprobleem voor technische en beroepsopleidingen Watervalsysteem (van ASO, afdalen naar TSO en BSO) leidt tot demotivatie en stigmatisering. Intellectuele arbeid wordt onterecht hoger gewaardeerd dan handenarbeid. De leerling van vandaag, de werknemer en ondernemer van morgen Praktijkgericht leren Betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven Kloof dichten. Kennis- en ervaringsuitwisseling mogelijk maken. Talenten zijn belangrijker dan IQ Bedrijven zoeken medewerkers met een juiste attitude. Vaardigheden en werklust zijn belangrijker dan intellect. Werk is er genoeg. Willen werken : daar gaat het om. Onderwijs als kweekvijver voor het ondernemerschap Ondernemerschap in een positief daglicht plaatsen. Ondernemersattitudes bij jongeren aanwakkeren. Voor studenten Imago beroeps- en technisch onderwijs verbeteren. Alternerende leervormen opwaarderen. Praktijkstages aanmoedigen. Buitenlandse stages zijn een pluspunt. Voor leerkrachten Stages in bedrijven. Wettelijke, administratieve en verzekeringstechnische belemmeringen moeten weggewerkt worden. Voor bedrijfsleiders Ondernemers voor de klas brengen. Schoolkans in plaats van schoolplicht Schoolmoeë leerlingen niet gebaat bij schoolplicht. Jongeren komen steeds later op de arbeidsmarkt.

13 Kwaliteitsvolle ruimte om te ondernemen 9 Vlaanderen zit in een ruimtelijke impasse Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is te rigide. Dit verhindert een snelle creatie van nieuwe bedrijventerreinen. Europese regelgeving (VEN, vogelrichtlijnen, enz.) is rem op het ondernemerschap. Overschot aan ruimte en toch een tekort Een provinciaal overschot Limburg wijkt af van de andere regio s in het land. Ruimte is niet verplaatsbaar en is dus een belangrijke troef naar nieuwe investeerders toe. Er is nauwelijks verkeerscongestie.... maar subregionale schaarste. Beschikbare bedrijventerreinen geconcentreerd in enkele regio s. Geen oplossing voor bedrijven buiten deze perimeter. Strategische voorraden van bedrijven voor toekomstige expansie mogen niet verward worden met overschotten. Naar een nieuwe ruimtelijke dynamiek Limburg als pilootregio Vernieuwende aanpak invulling ruimte. Maak van Limburg een testgebied voor ruimtelijke experimenten, niet beknot door een rigide overheidskader. Nieuwe inzichten en aanpak bedrijventerreinen Groeperen van instanties betrokken bij de inrichting van bedrijventerrein, parkmanagement, e.a. Betrekken van bedrijven bij invulling terreinen. Initiatieven, genre Flanders Drive, gelden als best practice.

14 10 Inspraak verhogen Te veel baronieën Geen gehoor In het middenveld Werkgeversorganisaties moeten elkaar te versterken. Zoeken naar gezamenlijke boodschap en synergieën. Vakbonden zijn ook goed gestructureerd en spreken uit één mond. Bij de overheid Verschillende beleidsniveaus die niet altijd compatibel zijn. Limburgse beleidsmakers hebben een te grote Limburgreflex en te weinig oog voor de Euregionale en Europese context. Beleidsbeslissingen zijn soms wereldvreemd. Inspraak in het beleid Beslissingen gebeuren boven de hoofden van alles en iedereen. Het klankbord van de overheid is beperkt tot een kleine groep happy few. Bedrijfsleiders worden onvoldoende betrokken bij beleidsbeslissingen die hen aanbelangen. Bedrijven mee aan het roer Bedrijfsleiders moeten meebeslissen over bedrijfsgerichte projecten De politieke logica domineert de realiteit. Er is de neiging om alles in plannen te gieten. Slagkrachtige samenwerkingsvormen Nood aan werkbare subregionale structuren waarbinnen de verschillende economische en politieke actoren kunnen samenwerken.

15 honderd 100 Limburgse topondernemers bepalen 10 stappen naar succes Met dank aan Bart Balis, Brouwland Koen Batsleer, Finpower Limburg Frank Bekkers, I-City Tim Berx, Exel Jean Biesmans, VHB Dieter Bohrmann, Eurogri Ben Bomhals, ME Construct Rik Boulogne, Interoil Daniëlle Brepoels, Candart Jos Broekmans, Chardome, Dorny, Klemm & Associates Alain Bronckaers, Deloitte Belastingconsulenten Ludo Buckinx, ASQ Labels Jan Caris, Matsushita Battery Belgium Luc Carpentier, Technum Serge Celis, Multimodal Transports & Logistics Johan Ceyssens, Kumpen Jenny Claes, SKF Logistics Services Mathieu Coenegrachts, Belisia Jean-Paul Coenen, Concentra Jos Craemers, Veiling Borgloon Robert Cueppens, Concentra Theo Custers, Edibo Nicole Cuyvers, Center Parcs Belgie Armand Daelemans, Ready Beton Johan De Turck, De Kaasbrik Bart De Witte, De Witte & Co Carl Dessers, Farm Frites Belgium Georges Diliën, Technum Hendrik Essers, Pami Richard Fraussen, Helvoet Pharma Belgium David Germis, Pactiv Eugeen Gielen, Gielen Container Service Sabine Gielen, Gielen Container Service Mathi Gijbels, Mathieu Gijbels Guido Hermans, Machiels Group Luc Heylands, Europower Generators Ulyses Dirk Houben, Impuls Ewald Houben, Marmorith Betonindustrie Jules Houtmeyers, Tessenderlo Chemie Jaak Hulsbosch, Nexans Benelux Jean-Louis Jorissen, Comed Louis Kemps, Encare Consult Willy Klaps, Klaps Dirk Kool, Ikea Distribution Benelux Wim Koole, Nutreco Belgium - afdeling Pingo Poultry Nestor Kox, TI Automotive Systems Paul Kumpen, Kumpen Ben Lambrechts, PHL Luc Leenders, Holleen Willy Lenaers, Concentra Paul Lenssen, Verzinkerij Lenssen Johann Leten, Voka - Kamer van Koophandel Limburg Peter Luyckx, Bema Marc Maas, Vanhoof & Schreurs Willy Machiels, Simalco Carlo Maes, Jabil Circuit Belgium Ivo Marechal, H. Essers & Zonen Jean Mathei, All Fruit Jan Maurissen, Van Havermaet Accountants Luc Mertens, Anevco International Marc Meylaers, LAG Trailers Johan Miermans, Press & Plat Arnaud Moors, Gemoco Geert Motmans, Hudson - De Witte & Morel Stefan Olivier, Ernst & Young Louis Paredis, FORD WERKE GMBH Marc Penxten, Penxten-Mommen Leon Peters, Groengroothandel Peters Hugo Peumans, ASAP HR GROUP Erik Portugaels, De Scheepvaart Mathy Raedschelders, Tires Distribution Peter Reymers, Center Parcs Belgie Ludo Roels, Radson Jo Sanders, Ernst & Young Myriam Schepers, PREFAMAC Erik Schildermans, ES Tooling Jaak Schuurmans, Polydak Luc Severijns, Belmagri Holding Jean-Paul Teyssen, Carglass Johan Thys, Fremach Plastics Chris Van Dam, DHL Worldwide Network Cyriel Vanden Dries, ENCARE CONSULT Merijn Van Den Eeden, Max Pels Beton Luc Vangestel, V&G Wim Vanhaverbeke, U-Hasselt / Technische Universiteit Eindhoven Werner Vanherle, Creneau Ghislain Vanherle, P&V Elektrotechniek Jean-Paul Van Kerkhoven, Aquacare Raf Van Swartenbrouck, GRL Glasrecycling Michel Van Vlierberghe, Heraeus Electro-Nite Intl. Filip Vautmans, Bouwen & Milieu Hugo Vereecken, Sabca Limburg Herman Verwimp, Mathieu Gijbels Carlo Vrancken, By-Cast Francis Wanten, Comfort Energie Omer Wijnants, BIEST David Winkels, VR Maasmechelen Tourist Outlets Etienne Winters, AND-Steel Jean-Pierre Wuytack, Vandersanden Steenfabrieken

16 honderd Voka - Kamer van Koophandel Limburg Huis van de Limburgse Ondernemer Gouverneur Roppesingel 51 BE Hasselt tel fax

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

5 barrières die de installatie van een raad van bestuur in KMO s bemoeilijken!

5 barrières die de installatie van een raad van bestuur in KMO s bemoeilijken! 5 barrières die de installatie van een raad van bestuur in KMO s bemoeilijken! Corporate Governance, deugdelijk bestuur wel of niet in mijn KMO? GOED BESTUUR in een KMO familiebedrijf KAN (en zal) in deze

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad Van naar I Do Kempense InnovatieRaad Ideeën genereren Elke mens is een vat vol ideeën. Als je bedrijf op wieltjes loopt is het wellicht de moeite eens stil te staan en alles te herdenken. Net dan zijn

Nadere informatie

Zakendoen met China via Hong Kong

Zakendoen met China via Hong Kong Zakendoen met China via Strategische Overwegingen en Praktijkvoorbeelden Bart Horsten 3 mei 2011 Steenweg op Mol 129 B-2360 Oud-Turnhout Belgium Tel: +32 (0)14 720275 Fax: +32 (0)14 720299 www.horsten.be

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder Leen Christiaens Kabinet minister-president Kris Peeters 14 mei 2009 Flanders Logistics: hoe de logistieke sector op een duurzame manier

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Creativiteit is prioriteit

Creativiteit is prioriteit PERSBERICHT Hasselt, 9 november 2011 Creativiteit is prioriteit Creativiteit noodzakelijk voor toekomst Limburgse bedrijven Onderzoek VKW Limburg en UNIZO-Limburg: 4 op 5 bedrijven acht creativiteit noodzakelijk

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERNEMEN

ONDERWIJS & ONDERNEMEN ONDERWIJS & ONDERNEMEN Zuurstof voor ons onderwijs Zuurstof voor onze toekomst DUAAL LEREN Beste collega-ondernemer, Goed gevormd talent is het basisingrediënt van economische groei en vooruitgang. Jongeren

Nadere informatie

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit

Persbericht. Jobcreatie in Limburgse bouwsector. Limburgse bouwondernemingen sturen positieve signalen uit Persbericht aan Media Datum: 8 augustus 2015 aantal pagina s: 5 meer informatie bij Johan Grauwels tel. direct +32 11 56 02 60 +32 473 38 65 05 e-mailadres johan.grauwels@voka.be Limburgse bouwondernemingen

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

Het DNA van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Een boek over ondernemend makelaarschap!

Het DNA van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Een boek over ondernemend makelaarschap! Het DNA van de onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Een boek over ondernemend makelaarschap! De nieuwe DNA Innovatief waarden gedreven ondernemen Een nieuwe DNA, nood aan.sterke managers met zachte vaardigheden

Nadere informatie

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen

Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen PERSBERICHT Hasselt, 13 april 2016 Tweede investeringsrapport UNIZO Limburg en VKW Limburg: Nog meer Limburgse bedrijven willen investeren 2 op 3 bedrijven heeft dit jaar concrete investeringsplannen Meeste

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy

Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy Hoe zich als (startende) onderneming aanpassen aan een steeds veranderende wereld? Belfius Generation United Academy 3 Guido Van Nuffelen Fractalen ( recursieve structuur ) Dunbars number 3 dimensies van

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg

Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Ingrid Mulder Jaap van Till Jos van Hillegersberg Toenemende druk door veranderde wensen omgeving Overheid eist nog steeds aantallen en fabrieksmatige productie Als tegenreactie wordt kwaliteits- en efficiency

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden Welkom 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden 2. Innovatiecentra Wie? Wat hebben we te bieden? Kennis Kennissen: Vlaams Innovatienetwerk Zelfkennis: de innovatieaudit Geld: subsidie begeleiding Creativiteit:

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

MEET, LEARN, EXPERIENCE

MEET, LEARN, EXPERIENCE MEET, LEARN, EXPERIENCE Dynamiek, het is de energie die ons in beweging houdt, en ons sterk maakt in een wereld die constant verandert. Het houdt ons scherp en alert. Het doet ons bewegen, stappen vooruit

Nadere informatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Ruimte voor ondernemen. uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding accountancy belastingadvies strategisch advies accountantscontrole

Nadere informatie

Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken

Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken Ontmoetingsavond Leiedal 28 mei 2013 Harelbeke Mark Suykens, algemeen directeur VVSG vzw Samenleving in verandering 2 - VVSG - Evoluties

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

7 tips om uw familiebedrijf succesvol door te geven aan de volgende generatie. Een samenvatting van de Family Business Happening.

7 tips om uw familiebedrijf succesvol door te geven aan de volgende generatie. Een samenvatting van de Family Business Happening. 7 tips om uw familiebedrijf succesvol door te geven aan de volgende generatie. Een samenvatting van de Family Business Happening. Familiebedrijven spelen overal ter wereld een belangrijke rol in onze economie.

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

TECHNO + VISIE OP DUAAL LEREN EN WERKPLEKLEREN

TECHNO + VISIE OP DUAAL LEREN EN WERKPLEKLEREN TECHNO + VISIE OP DUAAL LEREN EN WERKPLEKLEREN Freddy Moreels 05 maart Vlaams parlement Overzicht: - De tijd ver vooruit sommige bedrijfspartners en onderwijs! - Wat is Techno+ en haar doelstellingen -

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Event #ikzoekwerk Werkt u mee?

Event #ikzoekwerk Werkt u mee? Event #ikzoekwerk Werkt u mee? WORKSHOP SOCIALE ECONOMIE - VERSLAG DEELNEMERS: Methap (stad Genk), Pieter (De Winning), Ilse (pom limburg), Veerle (In-Z), Hilda (prof U-hasselt), Vital (Bewel), Jef Adriaens

Nadere informatie

BEVORDERING INTERNATIONALISATIE LIMBURGSE BEDRIJVEN

BEVORDERING INTERNATIONALISATIE LIMBURGSE BEDRIJVEN BEVORDERING INTERNATIONALISATIE LIMBURGSE BEDRIJVEN Voka - Kamer van Koophandel Limburg wil bedrijven met exportpotentieel sensibiliseren en informeren over de groeimogelijkheden van internationaal ondernemen.

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien

Road to Growth is een individueel begeleidingstraject voor ambitieuze ondernemers die nieuwe uitdagingen willen aanpakken om zo succesvol te groeien Road to Growth Als ambitieuze ondernemer sta je vaak voor nieuwe uitdagingen. Die hoef je niet alleen aan te pakken. Ontdek hier een individueel begeleidingstraject om te groeien in wat je doet en hoe

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

Een visie op Economie

Een visie op Economie Een visie op Economie Beleidsnota economie 2009-2014 Derrick Gosselin Kabinet Minister President Inhoud beleidsnota 1. Omgevingsanalyse 2. Beleidsvisie 3. Strategische doelstellingen 4. Efficiënte en effectieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Uw brug naar Europa Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking, Vlaams Parlement

Uw brug naar Europa Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking, Vlaams Parlement Uw brug naar Europa Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking, Vlaams Parlement Luc Van den Brande, voorzitter vleva Jan Buysse, algemeen directeur vleva 27

Nadere informatie

Stella Support WE HELP YOU ORGANIZE THE FUTURE

Stella Support WE HELP YOU ORGANIZE THE FUTURE Stella Support WE HELP YOU ORGANIZE THE FUTURE Heeft u ook het gevoel dat u veel tijd kwijt bent met randzaken? Zou u meer tijd willen besteden aan de dingen waar u goed in bent; waarom u ondernemer bent

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ACV Studiedag Industrie 18 februari 2014 Mijnheer de Voorzitter

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid (oud-)leerlingen 17 maart 2010 Guido Raymaekers (59), 1962-1966 16 februari 2010 Jos De Cat (53), oud-leerling TSO 4E 1972-1973 14 februari 2010 Dries De Roover, 6EI 1998-1999, 7IO 1999-2000 24 november

Nadere informatie

19/11/07. Vervolg project technologiemarketing

19/11/07. Vervolg project technologiemarketing 19/11/07 Vervolg project technologiemarketing Project management structuur vervolg TIS project Stuurgroep Kennis instelling Prof Dr Wim Vanhaeverbeke Industrie FIT IWT Kenniscentrum Voka KVKM Promotor

Nadere informatie

Synthese en aanbevelingen. Studie "Smart Cities in België: kwalitatieve analyse van 11 projecten"

Synthese en aanbevelingen. Studie Smart Cities in België: kwalitatieve analyse van 11 projecten Synthese en aanbevelingen Studie "Smart Cities in België: kwalitatieve analyse van 11 projecten" Auteurs Jonathan Desdemoustier, Onderzoeker, Smart City Institute, HEC-ULg Nathalie Crutzen, Professor and

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

We werken al veel samen op het gebied waar het kan en meer geconcentreerd. zodat er meer geld beschikbaar komt opleidingen meer specialistisch zijn

We werken al veel samen op het gebied waar het kan en meer geconcentreerd. zodat er meer geld beschikbaar komt opleidingen meer specialistisch zijn 2 In de afgelopen jaren is al veel gedaan om het onderwijs in Zeeland meer toekomstbestendig te maken. Daarmee is een aanzet gegeven voor een gezonde toekomst van het onderwijs in Zeeland, maar ligt er

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

RSM S LITTLE BIG BOOK

RSM S LITTLE BIG BOOK RSM S LITTLE BIG BOOK THE POWER OF BEING UNDERSTOOD THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING WIJ LUISTEREN Onze belofte We luisteren naar uw wensen. We nemen de tijd om uw business echt te begrijpen.

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

Genergy Onderwijsarrangement BEC. New Generation for New Energy 31 mei 2012

Genergy Onderwijsarrangement BEC. New Generation for New Energy 31 mei 2012 Genergy Onderwijsarrangement BEC New Generation for New Energy 31 mei 2012 Coalitiepartners Genergy Koning Willem I College AVANS Hogeschool HAS Hogeschool KPC Groep Tasty Green Lifestyle Experience BEC

Nadere informatie

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren PERSBERICHT Hasselt, 16 april 2015 Bevraging UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren Groeiambitie voor 7 op 10 hoofdreden voor investeringen Investeringen hefboom

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

David Bassens STEDEN IN TRANSITIE

David Bassens STEDEN IN TRANSITIE David Bassens STEDEN IN TRANSITIE STEDEN ALS ACTOR? Historisch: West-Vlaamse steden als plekken van innovatie, bv. lange-afstandshandel (cf. Hanse en jaarmarkten) Toenemende stedelijkheid: West-Vlaamse

Nadere informatie

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Het hebben van een baan is nog geen garantie op sociale integratie indien deze baan niet kwaliteitsvol is en slecht betaald. Ongeveer een vierde van de werkende Europeanen

Nadere informatie

Uitwerkingen examen saunacentrum De Badhoeve

Uitwerkingen examen saunacentrum De Badhoeve Uitwerkingen examen saunacentrum De Badhoeve De Amerikaanse psycholoog Mclelland heeft veelvuldig onderzoek gedaan naar kenmerkend gedrag van ondernemers. Zijn stelling is dat ondernemers ooit ondernemer

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s

Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s Gent BC Business Café Duurzaam ondernemen: focus op Gentse KMO s 23 mei 2013 Volgende keer @Gent BC Gent BC Business Café Desertification: To Care or Not To Care? A particular view from an outsider (ENG)

Nadere informatie

2e kansexamen. 3 bachelor BI 3 bachelor HI 3 bachelor TEW

2e kansexamen. 3 bachelor BI 3 bachelor HI 3 bachelor TEW Academiejaar 2011-2012 Universiteit Hasselt DEFINITIEF EXAMENROOSTER 2e kansexamen 10/0/2012 Voorzitter Examencommissie bachelor BI: Prof. dr. VANHOOF Koen Voorzitter Examencommissie bachelor : Prof. dr.

Nadere informatie

Evi Knuts projectcoördinator

Evi Knuts projectcoördinator Evi Knuts projectcoördinator 3e GoLeWe-projectconferentie Hasselt, 9 december 2010 Dubbele probleemstelling Onderwijs Werkveld Professionele gerichtheid van de bacheloropleiding Onderzoek en innovatie

Nadere informatie

WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE

WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE WORKING WITH THE STRENGTHS OF OLDER WORKERS: LIFELONG LEARNING FOR WORKER AND EMPLOYER: THE TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ CASE (1) ANNE HIMPENS DIRECTION DU FONDS DE L EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE BELGIAN MINISTRY

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

2/02/15 HR & INNOVATIE PERSONAL MANAGERS CLUB. 2 e professionele bachelor in Europa in dit vakgebied Gestart in september 2014 met 82 studenten

2/02/15 HR & INNOVATIE PERSONAL MANAGERS CLUB. 2 e professionele bachelor in Europa in dit vakgebied Gestart in september 2014 met 82 studenten HR & INNOVATIE PERSONAL MANAGERS CLUB 2 e professionele bachelor in Europa in dit vakgebied Gestart in september 2014 met 82 studenten 1 WIJ LEIDEN JONGEREN OP VOOR JOBS DIE VANDAAG NOG NIET BESTAAN FANTASTISCHE

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Voedingskwaliteit in de ouderenzorg :

Voedingskwaliteit in de ouderenzorg : Voedingskwaliteit in de ouderenzorg : Needs & Practices POM WVl Zorg voor de toekomst Brugge 23.11.2012 Tomas Lambrecht Operationeel Manager PROGRAMMA 1. Even voorstellen : Woonzorggroep GVO en Mensa 2.

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst

Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem-Ranst Enquête bedrijfsvriendelijke gemeente Wommelgem- Algemene voorstelling Luc Luwel / 2 oktober 2008 Bewora Building 24 mei 2012 210 jaar groei 2012 1802 / 1804 oprichting Kamer van Koophandel 2002 fusie

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Logistiek Nederland en de concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Waarom dit onderzoek? Logistieke arbeidsmarkt Arbeid als concurrentiefactor Slim

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

Haex, Haletra en Vandersanden Ambassadeurs Excellent Familiebedrijf

Haex, Haletra en Vandersanden Ambassadeurs Excellent Familiebedrijf Persbericht 18 mei 2017 Haex, Haletra en Vandersanden Ambassadeurs Excellent Familiebedrijf 2017-2018 Vernieuwende en onderbouwde onderscheiding lauwert beste familiebedrijven en poneert hen als inspirerende

Nadere informatie

Praktijk van het competentiebeleid in KMO s

Praktijk van het competentiebeleid in KMO s Praktijk van het competentiebeleid in KMO s Antwerpen 6/2/2012 Een relativerend verhaal. - Omwille van schaal en dynamiek - Omwille van de waargenomen praktijk - Omwille van recente ontwikkelingen 2 Groeihefbomen

Nadere informatie

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Ruim 11.000 ondernemingen gingen er in 2014 over de kop. Daarmee is 2014 het tweede slechtste jaar ooit qua aantal faillissementen.

Nadere informatie