C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Boekhouder. tempera in opdracht van Cevora Augustus Michel Albertijn Johan Desseyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Boekhouder. tempera in opdracht van Cevora Augustus 2008. www.cevora.be. Michel Albertijn Johan Desseyn"

Transcriptie

1 C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Boekhouder tempera in opdracht van Cevora Augustus 2008 Michel Albertijn Johan Desseyn

2 Inhoudstafel 1. Inleiding Schets van de kwalificatie Definitie Opdrachten per compententiecluster Situering van de kwalificatie De kwalificatie in detail Leeswijzer De kwalificatie boekhouder : samenstellende competenties en onderliggend kennen, kunnen en zijn Bijlage : profiel van de geïnterviewden Respondenten telefonische bevraging Geconsulteerde experten Gesprekspartners face-to-face interviews Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder 1

3 1. Inleiding De competenties van de boekhouder. Dit onderzoek brengt de competenties voor boekhouder in kaart. Het beschrijft het volledige repertorium aan kennis, kunde en zijn dat bedrijven verwachten van boekhouders. Overstijgt de bedrijfsspecifieke invulling van functies. Kwalificaties, en niet functies, vormen het uitgangspunt voor het voorliggende profiel. Functies blijken immers te veel contextgevoelig. De invulling ervan verschilt van bedrijf tot bedrijf. Het is afhankelijk van de (sub) sector, de werkorganisatie, de verwachtingen van een specifieke werkgever, Ze vormen daardoor geen stabiele eenheid die in aanmerking komt voor een bedrijfsoverstijgend onderzoek. Kwalificaties daarentegen verwijzen naar consistente gehelen die de bedrijfsspecifieke settings overstijgen. Een kwalificatieprofiel beschrijft een kwalificatie. Een kwalificatie is een afgerond (maatschappelijk relevant) en gevalideerd geheel van competenties. Kwalificatieprofielen beschrijven alle competenties en hun onderliggende kennen, kunnen en zijn, nodig om een beroep uit te oefenen op het niveau van een volleerde professional. Beschrijft de volleerde professional. Door zijn bedrijfs- en functieoverschrijdende ambitie bevat het kwalificatieprofiel de competenties nodig voor alle mogelijke specialisaties en vervolmakingsniveaus voor een boekhouder. Het inventariseert de professionele competenties die een volleerde beroepsbeoefenaar beheerst. De man of vrouw die een volledige kwalificatie beheerst kan aan de slag in elke afgeleide functie. Parallelle studie naar het profiel van hulpboekhouder. Dit rapport kadert in een ruimer onderzoek naar de noodzakelijke competenties voor boekhoudkundige bedienden. Parallel met dit rapport werkte Tempera daarom een analoog profiel uit voor de kwalificatie hulpboekhouder. Het genoemde rapport vertoont dezelfde opbouw. Het rapport voor hulpboekhouder bevat wel nog een extra hoofdstuk waarin reliëf wordt aangebracht in de beschreven kwalificatie. 2 Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder

4 2. Schets van de kwalificatie 2.1. Definitie De boekhouder sluit boekperiodes af en rapporteert op basis van de boekhoudkundige data intern over de situatie van de onderneming. Hij of zij maakt de belastingsaangifte op en staat in voor het thesauriebeheer en de opvolging van subsidiedossiers (en soms verzekeringsdossiers). De boekhouder volgt op actieve manier de evoluties in het eigen vakgebied op en stelt administratieve procedures op. De boekhouder ziet toe op het werk van de hulpboekhouders en stuurt hen aan. Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder 3

5 2.2. Opdrachten per competentiecluster Vaktechnische opdrachten. De boekhouder sluit boekperiodes af en rapporteert op basis van de boekhoudkundige data over de situatie van de onderneming. Hij of zij stelt de aangifte voor de vennootschapsbelasting op en beheert de financiële middelen. De boekhouder volgt subsidiedossiers en, in bepaalde gevallen, ook verzekeringsdossiers op. De boekhouder volgt de ontwikkelingen in het eigen werkdomein op en definieert administratieve procedures. Administratieve opdrachten. De boekhouder doet de briefwisseling in verband met de boekhouding en houdt daar een klassement van bij. Ook van boekhoudkundige data houdt hij of zij een klassement bij. Leidinggevende opdrachten. De boekhouder neemt organisatorische, financiële en boekhoudkundige beslissingen. Hij of zij geeft leiding aan de hulpboekhouders: hij of zij leidt hen op, motiveert en begeleidt hen. Ook het delegeren van werk, de controle erop, en de evaluatie en bijsturing van de hulpboekhouders is zijn of haar taak. Sociaal-communicatieve opdrachten. De boekhouder behandelt vertrouwelijke informatie discreet en communiceert zowel met interne als externe contacten. Zijn of haar communicatie is vaak gericht op het verlenen of bekomen van informatie en op het maken of afdwingen van afspraken. De boekhouder bouwt eveneens argumentaties op ten aanzien van genomen of te nemen beslissingen en neemt geregeld actief deel aan vergaderingen. Competentieclusters Binnen een kwalificatieprofiel worden de competenties overzichtelijk gerangschikt in competentiegroepen. Een groep bundelt alle kennen, kunnen en zijn binnen een inhoudelijk afgebakend beroepsdomein. Elk kwalificatieprofiel vertrekt van zeven verschillende competentiegroepen : Vaktechnische competenties: alle kennen, kunnen en zijn met betrekking tot de ontwikkeling, behandeling, uitvoering en verwerking van beroepseigen producten en beroepseigen activiteiten; Administratieve competenties: alle kennen, kunnen en zijn dat betrekking heeft op het correct verzamelen, registreren, klasseren en beheren van gegevens. Het kan zowel gaan om administratie verbonden aan het eigen werk als om administratie op bedrijfsniveau; Leidinggevende competenties: alle kennen, kunnen en zijn dat betrekking heeft op het opleiden, begeleiden, motiveren en evalueren van medewerkers; Sociaal-communicatieve competenties: alle kennen, kunnen en zijn, noodzakelijk om mondeling en schriftelijk op een sociaal correcte manier te kunnen communiceren met medewerkers, klanten en andere externe contacten. Het betreft zowel taalkundige competenties als competenties met een meer psychologische dimensie; 4 Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder

6 Bestuurlijk-organisatorische competenties: alle kennen, kunnen en zijn dat te maken heeft met het werkbeheer: - op strategisch vlak: competenties die toelaten om beleidslijnen en strategieën uit te zetten en te realiseren; - op inrichtend vlak: competenties om de organisatie waarin de beroepsbeoefenaar werkt te ontwikkelen, in stand te houden en permanent te verbeteren; - op operationeel vlak: competenties nodig voor het efficiënt plannen, organiseren en controleren van de eigen werkorganisaties en die van de medewerkers. Commerciële competenties: alle kennen, kunnen en zijn dat erop gericht is om de organisatie op de markt te positioneren, de positie te bevestigen of te verstevigen; Bestuurlijk-organisatorische opdrachten. De boekhouder signaleert eventuele problemen, brengt zelf verbeterideeën aan en beoordeelt deze van anderen. De boekhouder stelt een planning op voor zichzelf en de volledige afdeling waarvan hij of zij aan het hoofd staat. De boekhouder leeft gemaakte afspraken na, en blijft efficiënt functioneren in stressvolle situaties. Afhankelijk van de bedrijfsorganisatie en cultuur is de boekhouder ook buiten de traditionele kantooruren beschikbaar en verlegt hij of zij snel de aandacht. Commerciële opdrachten. De boekhouder is klantvriendelijk en resultaatgericht in zijn of haar communicatie met externen. Hij of zij oordeelt kostenefficiënt en winstgericht inzake financiële dossiers. Veiligheids-, gezondheids- en milieugerelateerde competenties. De boekhouder is attent voor ergonomische aspecten verbonden aan zijn of haar bureauwerk. Hij of zij past als kantoorbediende de richtlijnen in verband met brandveiligheid en afvalsortering toe. Veiligheids-, gezondheids- en milieugerelateerde competenties: alle kennen, kunnen en zijn nodig om de eigen veiligheid en gezondheid, die van medewerkers en die van de omgeving te verzekeren. Variabel van kwalificatie tot kwalificatie. Niet voor elke kwalificatie zijn alle competentiegroepen van toepassing. Het kan zijn dat voor de ene kwalificatie bijvoorbeeld slechts vier groepen worden ingevuld, terwijl een andere kwalificatie competenties heeft in alle groepen. Ook zullen er steeds groepen zijn die veel competenties bevatten en groepen met weinig competenties. Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder 5

7 2.3. Situering van de kwalificatie Schematische voorstelling van de meest voorkomende variaties Onderstaande voorstelling synthetiseert de voornaamste relaties tussen de verschillende functies waarin kwalificatiehouders boekhouder gevraagd worden en de variaties in bedrijfsgerelateerde kenmerken. Arbeidsdeling (opsplitsing over verschillende functies of functiehouder Bepalende factoren : bedrijfsgrootte sector (B2B, B2C, ) Kwalificatie boekhouder - bepaalde deel aspecten Voorbeelden : - thesaurie beheer - verzekeringsdossiers beheren Afbakening verantwoordelijkheid binnen de boekhoud kundige lijn Bepalende factoren : bedrijfsgrootte aanwezigheid van een financieel directeur bedrijfscultuur Kwalificatie boekhouder +/- bepaalde deel aspecten Voorbeelden : + budgettering en controlling - subsidiedossiers beheren + uitvoeren betalingen Invulling van flexibiliteit Bepalende factoren : bedrijfscultuur Kwalificatie boekhouder - bepaalde deel aspecten Voorbeelden : - flexibele beschikbaarheid - mentale flexibiliteit Transversaal beroep. Boekhouders werken in alle sectoren. Zowel in grote als kleine ondernemingen komen medewerkers met het profiel boekhouder voor. Kleine bedrijven kiezen er echter vaak voor de opdrachten van de boekhouder uit te besteden aan een externe boekhouder. In die gevallen is er binnen het bedrijf meestal enkel iemand met de kwalificatie hulpboekhouder die instaat voor het niet uitbestede deel van de boekhouding. Variaties in functie-invullingen. De manier waarop en de mate waarin de kwalificatie wordt ingezet in diverse functies vertoont variatie. Hieronder volgt een bespreking van de meest voorkomende variaties. Beheerder van deelaspecten of van het geheel. In sommige bedrijven leidt de arbeidsdeling tot het opsplitsen (en hergroeperen) van de verschillende opdrachten over verschillende functies. De onderstaande opdrachten van de boekhouder zijn het meest gevoelig voor dergelijke variaties in de arbeidsorganisatie : - thesauriebeheer; - verzekeringsdossiers beheren. Het is ook mogelijk dat kwalificatiehouders die eenzelfde functie bekleden toch niet dezelfde verantwoordelijkheden hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als er meerdere boekhouders en één hoofdboekhouder zijn. In zo n situaties zijn de verschillende boekhouders eigenlijk beheerders van deelaspecten. Elke individuele boekhouder is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het beheer van één of enkele rekeningen. Toch delen ze allen de kwalificatie boekhouder, net als de hoofdboekhouder. In wezen zetten ze dezelfde competenties in. Ze leiden elk een geheel in goede banen (coördinatie, deadlines, planning, groep sturen), alleen vormt het geheel, met uitzondering van de hoofdboekhouder, niet de volledige boekhouding. Verschillende afbakeningen binnen de boekhoudkundige lijn. De functie-invulling van de boekhouder is eveneens gekoppeld aan de verantwoordelijkheidsafbakening ten aanzien van de andere functies in de boekhoudkundige lijn (hulpboekhouder, financieel directeur, directie). Vooral het voorkomen van een financieel directeur is in dat opzicht een belangrijke determinant. Budgettering en controlling zijn voorbeelden van opdrachten die bij afwezigheid van een financieel directeur vaak van de boekhouder verwacht wordt. Invulling van flexibiliteit. De invulling die een bedrijf geeft aan het begrip flexibiliteit bepaalt mee het vereiste profiel voor de boekhouder. Hoe kijkt het bedrijf aan tegen flexibiliteit? Betekent flexibiliteit dat je altijd beschikbaar moet zijn voor het werk? Of komt het erop aan lucide om te springen met uiteenlopende verzoeken? De verwachtingen die op dat vlak aan de boekhouder gesteld worden, weerspiegelen voor een groot stuk de heersende bedrijfscultuur binnen de onderneming. 6 Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder

8 3. De kwalificatie in detail 3.1. Leeswijzer Competenties volgens vaste syntax. Elke individueel geformuleerde competentie volgt een vaste grammaticale opbouw. Deze zorgt ervoor dat de competenties herkenbaar en eenvoudig te interpreteren zijn. Kan: elke competentie wordt ingeleid door kan. Het woord maakt de activiteit die in de daaropvolgende infinitiefzin volgt tot een competentie. Het verwijst naar de bekwaamheid van de kwalificatiehouder om de verwachte opdrachten waarneembaar in de praktijk te brengen. Zonder deze werkwoordsvorm zou de omschrijving geen competentie definiëren maar enkel een taak. Middel: de infinitiefzin die volgt op kan, begint soms met een bijwoordelijke bepaling van middel. Dit is het geval als het middel om de taak uit te voeren essentieel is om de bedoelde competentie te beschrijven. Het middel is over het algemeen een concreet instrument dat gebruikt wordt om de taak uit te voeren. Onderwerp: het onderwerp van de infinitiefzin identificeert wat geproduceerd, bewerkt of verwerkt moet worden om de competentie te beheersen. Werkwoord: de infinitief beschrijft wat de kwalificatiehouder juist moet doen ten aanzien van het onderwerp. Het werkwoord verwijst naar een handeling van productie, bewerking of verwerking. Doel: de infinitiefzin wordt afgerond met een bijwoordelijke bepaling van doel. Deze beschrijft waarvoor iemand de genoemde handeling moet uitvoeren. Het versterkt het beroepsspecifieke karakter van de beschrijving, maar geeft vooral een aanwijzing van het niveau waarop iemand een handeling moet beheersen. Formuleren waarvoor iemand iets (het onderwerp) moet produceren, bewerken of verwerken (het werkwoord), zegt impliciet hoe goed de beroepsbeoefenaar deze competentie moet beheersen. Beroepsspecifieke beschrijvingen Dé uitdaging bij het beschrijven van het noodzakelijke kennen, kunnen en zijn voor een bepaald beroep, is het bepalen van de geschikte mate van detail in de beschrijving. Te weinig detail leidt in een extreem geval tot één nietszeggende competentie: kan de werkgever tevreden houden om ontslag te vermijden, teveel detail leidt tot een oneindige reeks competenties die even absurd zijn: kan de wijsvinger gebruiken om te tikken, kan de middenvinger gebruiken om te tikken, kan de ringvinger gebruiken om te tikken, Een beroepsspecifieke beschrijving moet het opzet zijn. Maar ook de beperking beroepsspecifiek is niet feilloos. Als een beroepsspecifieke beschrijving betekent dat het lezen van een individuele competentie toelaat om de kwalificatie waarvan ze deel uitmaakt feilloos te achterhalen, zijn beroepsspecifieke beschrijvingen ongetwijfeld te hoog gegrepen. Als ondergrens, in de zin dat het lezen van een individuele competentie minstens een aantal kwalificaties moet uitsluiten, is het criterium beroepsspecifiek zeker wel hanteerbaar. Onderliggend kennen, kunnen en zijn. Bij elke competentie worden de voornaamste onderliggende componenten die noodzakelijk zijn om de competentie te beheersen, vermeld. Competenties kunnen steunen op zowel cognitieve, motorische als psychosociale componenten. Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder 7

9 Een bibliotheekidee Het groeperen van competenties in clusters en deelkwalificaties heeft enerzijds tot doel het geheel overzichtelijker te maken. Anderzijds gebeurt dit met oog op het creëren van een competentiebibliotheek, waarin competentie(s) (groepen) gestandaardiseerd beschreven worden. Volledige clusters, of deelkwalificaties, kunnen dan overgenomen worden in het kwalificatieprofiel waar ze van toepassing zijn. Zo kan een beter inzicht verkregen worden in de gemeenschappelijke competenties die kwalificaties delen. Kerncompetentie en aanvullende competenties. Hoewel in een volledige kwalificatie beschrijving alle competenties hun plaats hebben, is niet elk van hen even doorslaggevend voor de beroepsuitoefening. Daarom maakt een kwalificatieprofiel een onderscheid tussen kerncompetenties en aanvullende competenties. Kerncompetenties verwijzen naar het kennen, kunnen en zijn dat cruciaal is bij het realiseren van de kernopdrachten van een bepaald beroep. Kerncompetenties worden op een witte achtergrond weergegeven, aanvullende competenties op een grijze achtergrond. Onderverdeling in competentieclusters en deelkwalificaties. De competenties worden ingedeeld in competentieclusters en deelkwalificaties. De competentieclusters bundelen alle kennen, kunnen en zijn binnen een inhoudelijk afgebakend beroeps domein. Ze zijn tot op zekere hoogte het artefact van de methodiek voor het opstellen van het kwalificatieprofiel, maar zijn ook nuttig om snel wegwijs te raken in de grote hoeveelheid informatie. De deelkwalificaties vormen kleinere gehelen van competenties. Ze zijn steeds gekoppeld aan een deel van iemands takenpakket en zijn in geval van doorgedreven arbeidsdeling de meest voor de hand liggende eenheden om te transfereren tussen functies. 8 Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder

10 3.2. De kwalificatie boekhouder : samenstellende competenties en onderliggend kennen, kunnen en zijn Competenties Vaktechnische competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn I BOEKPERIODES AFSLUITEN 1. kan aan de hand van overzichten van (details van) rekeningen en interne informatie (vanuit andere afdelingen) (bijvoorbeeld overzicht van speciale acties, info over de bijgehouden provisies, ) boekingen controleren om fouten (iets is op een verkeerde rekening geboekt) (tav. wettelijke voorschriften, tav. analytische indeling boekhouding) te ontdekken - boekhoudkundig inzicht (inzicht in rekeningstelsel, analytische boekhouding, ) - cijfergevoeligheid - gevoel voor grootordes - bedrijfskennis (oa. vaste kosten, grootorde van variabele kosten, ) 2. kan aan de hand van elektronisch boekhoudpakket (bv. Navision, Cubic, ProAcc, ) fouten (geboekt op verkeerde rekeningen, ) in boekhouding verbeteren om sluitende boekhouding/balans en correcte resultatenrekening te verzekeren - boekhoudkundig inzicht (debetcredit, hoe genereert het pakket dit resultaat?, waar komt dit vandaan?, waar moet ik dat dus verbeteren?) - kennis toepassing boekhoudpakket - bedrijfskennis 3. kan aan de hand van elektronisch boekhoudpakket (bv. Navision, Cubic, ProAcc, ) provisies (vakantiegeld, eindejaarspremies, openstaande rekeningen, te voorziene kosten, belastingen, ) boeken en terugnemen 4. kan aan de hand van elektronisch boekhoudpakket (bv. Navision, Cubic, ProAcc, ) bepaalde specifieke boekingen (resultaatverwerking, kapitaalsubsidies, ) uitvoeren 5. kan aan de hand van elektronisch boekhoudpakket (bv. Navision, Cubic, ProAcc, ) balans opmaken 6. kan aan de hand van elektronisch boekhoudpakket (bv. Navision, Cubic, ProAcc, ) resultatenrekening opmaken om de balans te doen kloppen en om ervoor te zorgen dat de resultatenrekening een waarheidsgetrouwe weergave biedt van de werkelijke situatie om de balans te doen kloppen en om ervoor te zorgen dat de resultatenrekening een waarheidsgetrouwe weergave biedt van de werkelijke situatie - om na te gaan of de boekhouding voor de afgesloten boekperiode klopt/ sluitend is - om netto financiële positie en stand van zaken investeringen in kaart te brengen om een overzicht te krijgen van de resultaten voor de afgesloten boekperiode - kennis toepassing boekhoudpakket - boekhoudkundig inzicht (debetcredit) - bedrijfskennis (oa. vaste kosten, grootteorde van variabele kosten, ) - orde (om juiste provisies terug te nemen) - boekhoud-, fiscale, BTW-, en sociale wetgeving (boeken van provisies op vakantiegelden, eindejaarspremies, ) - boekhoudkundig inzicht (debet-credit) - boekhoud-, fiscale, BTW-, en sociale wetgeving - kennis toepassing boekhoudpakket - kennis toepassing boekhoudpakket - boekhoudkundig inzicht - kennis toepassing boekhoudpakket - boekhoudkundig inzicht Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder 9

11 Competenties Vaktechnische competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn 7. kan aan de hand van de resultatenrekening, het budget en de cijfers van het vorige jaar verschillen identificeren 8. kan jaarrekening (volgens de regels van de Nationale Bank) opstellen 9. kan controle op telling stock uitoefenen om fouten in de boekhouding te ontdekken om neer te leggen bij de Nationale Bank om zeker te zijn dat cijfers om waardebepaling stock op te baseren correct zijn - boekhoudkundig inzicht - kennis budgetten en cijfers voorgaande jaren - bedrijfskennis - grootordes - gevoel voor cijfers - kennis voorschriften waaraan neer te leggen jaarrekening moet voldoen (specifieert details die weergegeven moeten worden, zoals bepaalde bewegingen tussen rekeningen) - indien standaard/ bedrijfsinterne boekhouding niet volgens het genormaliseerd rekeningstelsel verloopt (dochteronderneming van buitenlandse groep die met ander rekeningstelsel werkt) manier om koppeling te maken tussen de twee rekeningstelsels - ev. software (bv. Accon) - bedrijfskennis (oa. producten) - gevoel voor grootordes II RAPPORTEN EN AANGIFTES AANMAKEN 1. kan op basis van balans en resultatenrekening aangifte vennootschapsbelasting opstellen 2. kan de situatie van de onderneming vanuit een boekhoudkundig perspectief beschrijven, presenteren en beoordelen 3. kan specifieke rapporten en comments (bijkomende tav van balans en resultatenrekening)(bv. statistieken, specifieke clustering of detaillering van gegevens, cashflow analyse, commentaren., ) opstellen om te voldoen aan betreffende wetgeving en optimaal te genieten van bepaalde fiscale gunstmaatregelen om zowel periodiek als occasioneel aan directie en bestuur te kunnen rapporteren en toelichtingen te kunnen verschaffen om intern te rapporteren (aan directie, bestuur en eventueel moederonderneming) - kennis fiscale wetgeving (verschillende aftrekposten (notionele aftrek, )) - internetapplicatie voor elektronischebelastingsaangifte - toepassingen elektronische rekenbladen en presentatietools - interpretatie balans en resultatenrekening - supplementaire ratio s berekenen en duiden - bedrijfseigen informatie - toepassingen tekstverwerkingssoftware, elektronische rekenbladen - interpretatie balans en resultaten rekening - kennis supplementaire ratio s (berekening + interpretatie) bedrijfskennis - internetapplicatie 10 Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder

12 Competenties Vaktechnische competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn III THESAURIEBEHEER 1. kan courante bancaire transacties (LC s, kortetermijnopnames, vastzetten van middelen, ) uitvoeren 2. kan kredieten aanvragen, vergelijken en beoordelen 3. kan beleggingsformules aanvragen, vergelijken en beoordelen 4. kan gunstige wisselkoersen vaststellen om de geldmiddelen op korte termijn efficiënt te beheren om beslissingen in verband met externe financiering voor te bereiden om beslissingen in verband met beleggingen voor te bereiden - om facturen in vreemde valuta op goeie moment te betalen - om munten te kopen (wisseltransacties) - bedrijfskennis (bv. kennis (te verwachten) geldstromen) - bedrijfsinterne afspraken omtrent courante bancaire transacties - oog voor detail - toepassingen betalingsprogramma - kennis interestevoluties - begrip financiële producten - kennis financiële situatie - kennis interestevoluties - begrip financiële producten - kennis financiële situatie - inzicht in financiële markten - inzicht in wisselkoersen IV LEERBEREIDHEID EN -VERMOGEN 1. kan aan de hand van bv. nieuwsbrieven, opleidingen, ed. externe evoluties met betrekking tot het eigen werkdomein (bv. wetgeving) opvolgen om de werkzaamheden ermee in overeenstemming te brengen, erop af te stemmen of er op een andere manier rekening mee te houden. - kennisabsorptie - leergierigheid - vertrouwdheid met juridisch jargon - bedrijfskennis (om te weten wat van toepassing is (kan zijn)) - infokanalen V SUBSIDIEDOSSIERS BEHEREN 1. kan subsidies aanvragen en opvolgen om opportuniteiten optimaal te benutten - subsidiemogelijkheden - boekhoudkundig inzicht VI PROCEDURES OPSTELLEN 1. kan mondeling en schriftelijk administratieve procedures opstellen en beschrijven - om wetgeving te vertalen naar werkafspraken voor medewerkers van de boekhoudafdeling - om te voldoen aan certifiëringsvoorwaarden - zin voor eenvoud - juridisch jargon VII VERZEKERINGSDOSSIER BEHEREN 1. kan verzekeringen aanvragen en beheren om financiële en rechtszekerheid van het bedrijf te garanderen - inzicht verzekeringsproducten Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder 11

13 Competenties Administratieve competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn VIII GEGEVENSBEHEER 1. kan boekhoudkundige data (eigen diverse boekingen, verklaringen voor provisies, ) systematisch bijhouden om gegevens uit de boekhouding ten allen tijde te kunnen verklaren - zin voor orde - zin voor systematiek - kennis elektronische gegevensbeheer IX BRIEFWISSELING 1. kan s (bv. briefwisseling met klanten, leveranciers, belastingsadministratie, ) verwerken (opstellen, beantwoorden, versturen, doorsturen en ontvangen) 2. kan briefwisseling met betrekking tot de boekhouding (bv. briefwisseling met klanten, leveranciers, belastingsadministratie, ) verwerken (opstellen, beantwoorden, versturen, doorsturen en ontvangen) 3. kan aan de hand van een klassement in en uitgaande post in verband met de boekhouding (brieven administratie, rappels) systematisch verzamelen, ordenen ( ) en bewaren (zowel op papier als digitaal) - om interne en externe communicatie te voeren in het domein van de boekhouding (afspraken met revisor, informatie inwinnen bij andere afdelingen, ) - om elektronische aangiftes te kunnen uitvoeren (bv. jaarrekening neerleggen) - om externe communicatie te voeren in het domein van de boekhouding (neerlegging jaarrekening) - om specifieke brieven snel terug te vinden - om verloop van een communicatie te kunnen aantonen en reconstrueren - kennis toepassing -client - kennis webapplicaties voor aangiftes - kennis werkafspraken in verband met behandeling briefwisseling - zin voor orde - zin voor systematiek 12 Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder

14 Competenties Leidinggevende Administratieve competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn X BESLISSEN 1. kan organisatorische beslissingen in verband met de boekhouding nemen om de vlotte en tijdige verwerking van de boekhoudkundige data te verzekeren - kennis actuele stand van zaken - organisatietalent - kennis moeilijkheid en tijdsintensiteit van de uit te voeren opdrachten 2. kan financiële en boekhoudkundige beslissingen (inboeken provisies, aanleggen reserves, hanteren van materialiteitsgrenzen, ) nemen of voorstellen om lange termijndoelstellingen van het bedrijf te realiseren - kennis boekhoud-, fiscale, BTW-, en sociale wetgeving - kennis van effecten op korte en lange termijn van de beslissing - integriteit, standvastigheid, karaktersterkte XI MOTIVEREN 1. kan de situatie van de onderneming en de plaats van de medewerkers in het geheel overbrengen 2. kan problemen en moeilijkheden (stroeve informatiedoorstroming tussen afdelingen, te hoge werkdruk, onduidelijke verwachtingen, ) die medewerkers van de boekhouding ondervinden opmerken en beluisteren om betrokkenheid te realiseren bij de medewerkers - om tijdig verbeteracties te zoeken en te ondernemen - om te tonen dat de mening van de medewerkers geapprecieerd wordt en op die manier hun motivatie en betrokkenheid op peil te houden - kennis bedrijfssituatie - vertalen van bedrijfssituatie naar belangwekkende informatie voor de medewerkers - luisterbereidheid - beschikbaarheid - inlevingsvermogen - sociale intelligentie 3. kan verbeteringen of goede prestaties van individuele medewerkers of van het boekhoudteam in zijn totaliteit herkennen en belonen 4. kan een houding die overeenstemt met de verantwoordelijke positie die hij/zij binnen het bedrijf bekleedt aannemen - om positieve en sfeer te creëren - om medewerkers aan te moedigen en hun motivatie op peil te houden of te doen toenemen om een voorbeeldfunctie te vervullen ten aanzien van andere medewerkers - alertheid - kennis van motivatoren - sociale intelligentie - integriteit Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder 13

15 Competenties Leidinggevende competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn XII OPLEIDEN, DELEGEREN, BEGELEIDEN, CONTROLEREN, EVALUEREN EN BIJSTUREN 1. kan de taken van de hulpboekhouder sturen 2. kan opvolging van werkafspraken afdwingen 3. kan de actuele stand van de werkzaamheden van de hulpboekhouder bijhouden en opvolgen 4. kan aan de hand van mondelinge en schriftelijke communicatie (neergeschreven procedures) de taken van de hulpboekhouder aanleren aan een derde om de vlotte en tijdige verwerking van de boekhoudkundige data te verzekeren om de vlotte en correcte verwerking van de boekhoudkundige data te verzekeren - om verslag van de werkzaamheden uit te brengen bij directie - om de haalbaarheid van nieuwe/ bijkomende opdrachten te kunnen inschatten - om een planning op te stellen - om afwijkingen ten aanzien van de planning tijdig te kunnen vaststellen om (nieuwe) medewerkers/hulpboekhouders op te leiden en te begeleiden bij de uitoefening van hun taken - kennis moeilijkheidsgraad en tijdsintensiteit van de taken - kennis planning (algemene planning en individuele plannings) - gezag - luisterbereidheid - alertheid - inlevingsvermogen - kennis van en inzicht in de aan te leren competenties 14 Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder

16 Competenties 1. kan vertrouwelijke gegegevens discreet behandelen 2. kan mondeling en schriftelijk een argumentatie opbouwen Sociaalcommunicatieve competenties om te vermijden dat gevoelige informatie beschikbaar is voor personen of organisaties waarvoor ze niet bestemd is om (toekomstige) beslissingen met een impact op de boekhouding te verklaren (de voor elke balansrekening geboekte provisies, hanteren van materialiteitsgrenzen), af te wijzen of te verdedigen (bijv. tav directie, medewerkers belastingsadministratie, audit, ) Onderliggend kennen, kunnen en zijn - discretie - deontologische code - integriteit, standvastigheid, karaktersterkte - boekhoud-, fiscale en sociale wetgeving - kennis korte en langetermijneffecten van de beslissing - assertiviteit 3. kan aan een vergadering participeren 4. kan - telefonisch - in face-to-face gesprekken - schriftelijk (per brief en mail) met interne en externe contacten (directe collega s, andere afdelingen, banken, revisor, belastingsadministratie, ) op een taalniveau dat het imago van het bedrijf niet schaadt (verduidelijking kunnen vragen aan hoofdboekhouder/externe boekhouder, ) communiceren om in overleg te treden met directie en bestuur - om verduidelijkingen en informatie over te brengen of te bekomen (overzicht saldi opvragen, presentatie resultaten, ) - om afspraken te maken (vergaderingen vastleggen, ) - om afspraken af te dwingen (klanten openstaande facturen doen betalen, ) - resultaatgerichtheid - vergadertechnieken - assertiviteit - diplomatie - luisterbereidheid - vakterminologie - gesprekstechnieken - vreemde talen - inlevingsvermogen - resultaatgerichtheid - assertiviteit - kalmte - sociale intelligentie - diplomatie Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder 15

17 Competenties 1. kan problemen en moeilijkheden (stroeve informatiedoorstroming tussen afdelingen, te hoge werkdruk, onduidelijke verwachtingen, ) opmerken en signaleren Bestuurlijk-organisatorische competenties om desefficiënties in de werking van boekhoudafdeling te optimaliseren Onderliggend kennen, kunnen en zijn - attent zijn voor desefficiënties - commerciële ingesteldheid - resultaatgerichtheid - assertiviteit - luisterbereidheid - bedrijfskennis 2. kan verbeterideeën aanbrengen om desefficiënties in de boekhoudafdeling te optimaliseren - attent zijn voor desefficiënties - commerciële ingesteldheid - resultaatgerichtheid - assertiviteit - zin voor initiatief - bedrijfskennis 3. kan verbeterideeën aanhoren en beoordelen 4. kan een persoonlijke en een afdelingsplanning opmaken 5. kan afspraken met interne en externe contacten (planning, ad hoc afspraken, ) naleven 6. kan tijdelijk onder hoge werkdruk (deadlines) en in stresserende situaties (afhankelijkheid van informatie van anderen) werken 7. kan buiten de traditionele kantooruren voor het werk beschikbaar zijn 8. kan de aandacht snel van focus wisselen om desefficiënties in de boekhoudafdeling te optimaliseren om het werk te organiseren in functie (reglementair vastgestelde) deadlines (bv. BTW-aangiftes, rapportering over de resultaten, ) - om vlotte informatiedoorstroming te garanderen (tussen afdelingen, naar revisor toe, ) - om gezamenlijke opdrachten te volbrengen (rapporten opstellen, ) om te vermijden dat in drukke periodes de kwaliteit van het geleverde werk daalt om in drukke periodes het vele werk tijdig af te krijgen om uiteenlopende taken snel en efficiënt met elkaar af te wisselen - luisterbereidheid - bedrijfskennis - inlevingsvermogen - kennis moeilijkheidsgraad en tijdsintensiteit van de taken - bedrijfskennis: kennis doelen en beschikbare middelen (mensen, tijd, en andere resources) - kennis time-management - zelfstandigheid/autonomie - gevoel voor teamwork (rekening houden met tijdsbesteding van anderen) - time-management - discipline - gevoel voor teamwork - nauwgezetheid, discipline - stressbestendigheid - (organisatorische) flexibiliteit - mentale flexibiliteit 16 Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder

18 Competenties Commerciële competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn 1. kan klantvriendelijk en resultaatgericht communiceren 2. kan kostenefficiënt/winstgericht oordelen om vlotte en effectieve communicatie met externen te bevorderen om bepaalde krediet- en beleggingsbeslissingen voor te stellen of te nemen, en subsidie dossiers en verzekeringsdossiers te beslechten - kennis principes van klantgerichtheid - kennis principes van resultaatgerichtheid - schriftelijke, mondelinge en nonverbale communicatievaardigheden - kennis en inzicht in krediet- en beleggingsformules - kennis en inzicht in subsidiemodaliteiten en verzekeringsdossiers Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder 17

19 Competenties Veiligheids-, gezondheids-, en milieugerelateerde competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn XIII ERGONOMIE VOOR ZITTEND BEELDSCHERMBEDIENDE 1. kan problemen en moeilijkheden (te hoge werkdruk, onduidelijk of te hoge verwachtingen, stoelen zijn versleten, ) signaleren om de eigen gezondheid (en (eventueel) die van anderen) niet te schaden - attent zijn voor desefficiënties - commerciële ingesteldheid - resultaatgerichtheid 2. kan verbeterideeën (aankoop nieuwe stoelen, ) aanbrengen 3. kan ergonomische en gezondheidsadviezen opvolgen om de eigen gezondheid (en (eventueel) die van anderen) niet te schaden om gezondheidsrisico s die verband houden met het werk van zittend beeldschermbediende te beperken - kennis bestaande situatie - kennis ergonomische richtlijnen - kennis ergonomische richtlijnen XIV BRANDVEILIGHEID VOOR KANTOORBEDIENDE 1. kan de brandveiligheidsvoorschriften toepassen om in geval van brand het gebouw veilig te kunnen verlaten - kennis brandveiligheidsvoorschriften XV AFVALSORTERING VOOR KANTOORBEDIENDE 1. kan kantoorafval (papier, inktpatronen, ) scheiden en sorteren om gescheiden afvalophaling mogelijk te maken - afvalsorteervoorschriften 18 Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder

20 4. Bijlage : profiel van de geïnterviewden 4.1. Respondenten telefonische bevraging Dhr. Adriaensen Michel Administratief Manager Veiling Hoogstraten Hoogstraten Dhr. Campo Dina Zaakvoerster Garage Houtman Mortsel Dhr. De Cuyper Danny Financieel Manager Flanders Expo Gent Mevr. Descamps Véronique Hoofd Boekhouding Icemark Oostende Dhr. De Stoop Luc Financieel Manager Drukkerij Verraes Heule Mevr. Smeets Hilde Zaakvoerster Wasserij Nova Maaseik Dhr. Soenen Jan Controller-boekhouder Hollandia Zaadhandel Merksem Mevr. Van Gool Eva Hoofd Boekhouding Poster Print Publi Lier Dhr. Van Houdt Luc Hoofd Boekhouding Louis Mols Algemene Aannemingen Arendonk Beroepsprofielen van bedienden - Boekhouder 19

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden Leertraject. Hulpboekhouder. tempera in opdracht van Cevora Augustus 2008. www.cevora.

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden Leertraject. Hulpboekhouder. tempera in opdracht van Cevora Augustus 2008. www.cevora. C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Leertraject Hulpboekhouder tempera in opdracht van Cevora Augustus 2008 Michel Albertijn Johan Desseyn www.cevora.be Inhoudstafel 1. Inleiding...2 2. Schets van

Nadere informatie

medewerker boekhouding medewerker boekhouding

medewerker boekhouding medewerker boekhouding medewerker boekhouding medewerker boekhouding TAKEN, KENNIS EN VAARDIGHEDEN EEn medewerker boekhouding : Boekhouder; Hulpboekhouder; Accounting assistent; Administratief medewerker in de boekhouding;...

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Kwalificatieprofielen, een sleutelinstrument in competentiemanagement

Kwalificatieprofielen, een sleutelinstrument in competentiemanagement Kwalificatieprofielen, een sleutelinstrument in competentiemanagement De huidige uitdagingen voor onze arbeidsmarkt nopen tot competentiemanagement. Het optimaal inzetten van het beschikbare talent en

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 1 CAO 06.07.2017 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE met een akkoord over een bedrijfseigen of een suppletief opleidingsplan NEERLEGGING BEDRIJFSEIGEN OF SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer tussen

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158) Dispatcher personenvervoer (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Dispatcher personenvervoer (m/v) 1.2 Definitie Het beheren (coördineren en controleren) van de transportwerkzaamheden

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden Leertraject. Bouwsector. Werfleider. tempera in opdracht van Cevora Juni 2008. www.cevora.

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden Leertraject. Bouwsector. Werfleider. tempera in opdracht van Cevora Juni 2008. www.cevora. C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Leertraject Bouwsector Werfleider tempera in opdracht van Cevora Juni 2008 Michel Albertijn Kathleen Hoefnagels www.cevora.be Inhoudstafel Lijst van grafieken

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

calculator calculator

calculator calculator calculator calculator BASISVAARDIGHEDEN calculator ONDERHANDELINGEN MATERIAALKENNIS MATERIEELkennis STRESSMANAGEMENT BEGROTING RENTABILITEIT (NA)CALCULATIES ONDERHANDELEN LOGISTIEK WINSTMARGE PRIJS NAUWKEURIGHEID

Nadere informatie

CAO PERIODE 2016-2017 OPLEIDING. Maak van opleiding uw strategische troef. voor de bedienden van het paritair comité 200

CAO PERIODE 2016-2017 OPLEIDING. Maak van opleiding uw strategische troef. voor de bedienden van het paritair comité 200 CAO voor de bedienden van het paritair comité 200 PERIODE 2016-2017 Maak van opleiding uw strategische troef Uw praktische gids Geniet van de diensten van Cevora en van uw (financiële) voordelen die ermee

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING. Resultaatsgebieden. Belangrijkste resultaatsgebieden Functiefamilie: Niveau: ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING D Doel van de functiefamilie Het verzorgen van een geheel van welomschreven administratieve en uitvoerende taken ter ondersteuning van een dienst of

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Werfleider. Werfleider

Werfleider. Werfleider Werfleider Werfleider BASISVAARDIGHEDEN WERFLEIDER OFFERTE RENDEMENT FLEXIBILITEIT PLANNEN ORGANISATIE NACALCULATIE BOUWHEER RISICO S MATERIEEL KWALITEIT FACTUREN PROJECTEN MEETSTATEN VOORBEREIDING DEADLINES

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functionele loopbaan: C1-C3 Functiegroep : administratief uitvoerenden Code: Afdeling: generieke functiebeschrijving

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Medewerker certificering

Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument.. Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE HONDENMEESTER C Doel van de functiefamilie Ondersteunt de controle bij opsporingswerken met een hond, waarbij de hond moet beschouwd worden als een werkinstrument..

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van inspecteur (technisch deskundige) - statutair

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van inspecteur (technisch deskundige) - statutair Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van inspecteur (technisch deskundige) - statutair Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte

Nadere informatie

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten.

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Mobiliteitsambtenaar Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Grondgebiedzaken Subdienst: Team Grondgebiedzaken Code: Doel

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni 2003)

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) Mecanicien Patrimonium en logistiek D1-D3 Administratief

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Schoonmaker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Schoonmaker OCMW LOVENDEGEM SOCIAAL HUIS FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Schoonmaker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Schoonmaker E1 E2 E3 Visie Het OCMW Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN

FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 1. ALGEMEEN 1.1. Dienst: Financiële Dienst Sectie: 1.2. Naam van de functie: BOEKHOUDER 1.3. Code: FINALGBKHDR 1.4. Datum: juli 2010 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Je bent

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

jobmagazine good to know you

jobmagazine good to know you good to know you jobmagazine In bijlage vind je een greep uit onze jobaanbiedingen. Interesse in één van deze functies of graag bijkomende informatie?... kom snel langs in ons kantoor te Gent, Sint- Pietersnieuwstraat,

Nadere informatie

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten Functiefamilie: Niveau: BUDGETBEHEER B Doel van de functiefamilie Coördinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig en begrotingsproces van een dienst

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie