Basisbegrippen Informatietechnologie. Module 1 ECDL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisbegrippen Informatietechnologie. Module 1 ECDL"

Transcriptie

1 Basisbegrippen Informatietechnologie Module 1 ECDL

2 Informatietechnologie Inhoud Inhoud Inleiding 1 1 Het Begin Onderdelen van een computer Historie van de computer Soorten computers 6 2 Apparatuur Centrale verwerkingseenheid Invoerapparatuur Uitvoerapparatuur 19 3 Opslag Extern geheugen Intern geheugen Computerprestaties 33 4 Programmatuur Soorten programma's Systeemsoftware Applicatiesoftware Systeemontwikkeling 50 5 Informatie netwerken LAN en WAN Het telefoonnetwerk en computers Elektronische post Het Internet 59 6 Computers in het dagelijks leven Computers thuis Computers op het werk of bij de studie Computers in het dagelijks leven 67

3 Inhoud Informatietechnologie 7 IT en de maatschappij Een veranderende wereld Een goede werkomgeving, gezondheid, veiligheid en milieu 71 8 Beveiliging, auteursrecht en de wet Veiligheidsmaatregelen Computervirussen Copyright Wet persoonsregistratie 79 Index 81

4 Informatietechnologie Inleiding Inleiding Als theoretische basis van het ECDL (European Computer Driving Licence) wordt van de gebruiker verwacht dat hij enige basiskennis bezit over de opbouw van computers. Daarbij spelen natuurlijk onderdelen als de centrale verwerkingseenheid, in- en uitvoerapparaten en het geheugen een belangrijke rol. Ook wordt ingegaan op verschillende soorten programmatuur, zoals besturingssystemen, programma's voor toepassingen en de systeemontwikkeling. Aandacht voor het gebruik van de computer in het dagelijks leven, thuis, op het werk of bij de studie komt ook aan de orde. Hierbij wordt ingegaan op de veiligheid en gezondheid en een goede werkomgeving in deze veranderende wereld van informatisering. Natuurlijk speelt het koppelen van computers via b.v. het internet hierbij een rol en zal worden ingegaan op beveiligingsaspecten en computervirussen. 1

5 Informatietechnologie Het Begin 1 1 Het Begin Computers zijn niet meer uit onze hedendaagse maatschappij weg te denken. Iedereen gebruikt iedere keer weer, bewust of onbewust, computers. Zo komen we tegenwoordig in steeds meer gewone gebruiksartikelen computertjes tegen. Wasmachines worden elektronisch gestuurd, de benzinetoevoer van motoren wordt door een computer gecontroleerd. Horloges, radio's, CD-spelers, mobieltjes, rekenmachines. Ze bevatten allemaal computertjes. Ook worden computers natuurlijk bedrijfsmatig ingezet voor het uitvoeren van berekeningen of het besturen van grotere netwerken. 1.1 Onderdelen van een computer gegevens invoerapparatuur verwerken gegevens programma geheugen uitvoerapparatuur De werking van deze computersystemen is in principe gelijk. Of het nu om een kleine computer in een wasmachine gaat of over een complexe computer voor grotere bedrijven. Al deze computers werken met gegevens. Deze gegevens moeten aan de computer worden gegeven, worden ingevoerd om ze daarna te verwerken. Dit invoeren kan met de hand gebeuren via b.v. een toetsenbord. De onderdelen waarmee we gegevens invoeren in een computer noemen we invoerapparatuur. De ingevoerde gegevens worden vervolgens door de computer verwerkt. Er worden berekeningen uitgevoerd of gegevens worden vergeleken. Om te weten wat met de gegevens moet gebeuren heeft de computer een reeks instructies nodig. Dit noemen we ook wel een programma. Het programma geeft tot in het kleinste detail aan welke opdrachten in welke vorm en volgorde moeten worden uitgevoerd. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de wasmachine het wolprogramma uitvoert als we de programmaknop in de juiste stand hebben gezet. Met behulp van een computer kunnen we bijvoorbeeld teksten verwerken als we een tekstverwerkingsprogramma hebben opgeroepen of berekeningen uitvoeren als we een rekenprogramma hebben opgeroepen. De meeste apparaten bevatten één of enkele programma's. Een computer echter kan zeer veel verschillende programma's uitvoeren. Daarvoor moet de computer het uit te voeren programma tijdelijk bewaren in zijn geheugen. Ook de uitkomsten van bewerkingen worden tijdelijk in dit geheugen bewaard. Als bewerkingen zijn uitgevoerd worden de uitkomsten meestal kenbaar gemaakt aan de gebruiker via een uitvoerapparaat. Dit kan plaatsvinden in de vorm van geluid, een afdruk op papier, in de vorm van een beeld, etc. Hiervoor worden uitvoerapparaten gebruikt zoals 3

6 Informatietechnologie Het Begin Historie van de computer miniaturisering elektronische schakeling radiobuis Computers worden nog niet zo lang gebruikt. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwamen de eerste computers voor commerciële doeleinden op de markt. Vooral het bedrijf IBM groeide in die dagen erg snel. Belangrijk voor de ontwikkeling van de computer was de miniaturisering van de gebruikte onderdelen. De eerste computers waren zo'n 12 meter lang en 2,5 meter hoog. Door de ontwikkelingen in de elektronica werden de onderdelen van een computer steeds kleiner. Zo werden de ponskaarten voor de opslag van de programma's en de gegevens vervangen door magneetschijven. Vele relais (elektromagnetische schakelaar) zorgde in de eerste computers voor de schakelingen. Deze mechanische relais werden later vervangen door elektronische schakelingen zoals radiobuizen. Radiobuis eerste generatie ENIAC tweede generatie IC chip derde generatie Al deze elektronische schakelingen hebben twee standen: aan en uit. Als een schakeling uit staat, is dat een nul, staat hij aan dan is het een één. Als een computer elektronische schakelingen zoals radiobuizen bevat spreken we wel van computers van de eerste generatie. De ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) uit 1946 wordt wel gezien als de eerste echte computer die gebruik maakte van elektronische onderdelen. Deze computer kon instructies (bewerkingen) per seconde uitvoeren, wat voor die tijd erg snel was. Bij de tweede generatie computers zijn de radiobuizen vervangen door o.a. transistoren. Een transistor is veel kleiner dan een radiobuis en produceert ook vrijwel geen warmte, waardoor minder energie verloren gaat en de kans op storingen afneemt. Computers van de tweede generatie, vanaf 1959, hadden een verwerkingssnelheid van zo'n instructies per seconde. Door elektronische schakelingen te integreren, samen te voegen, ontstonden geïntegreerde circuits (IC). Zo'n IC is gemaakt op een klein schijfje silicium. Door het aantal schakelingen op een schijfje silicium te verhogen tot enkele duizenden wordt ook wel gesproken van VLSI (Very Large Scale Integration) of chips. Bij de derde generatie computers, begin jaren zeventig, wordt gebruik gemaakt van deze chips. Ook nu nog maken we gebruik van computers uit deze derde generatie. Het aantal schakelingen in een chip is echter al toegenomen tot zo'n ! Het aantal instructies per seconde is inmiddels al toegenomen tot meer dan ! 5

7 Informatietechnologie Apparatuur 2 2 Apparatuur Zoals we al in het eerste hoofdstuk hebben gezien, is elke computer op een zelfde manier opgebouwd. Bij elke computer is naast invoerapparatuur ook sprake van uitvoerapparatuur en apparatuur voor langdurige opslag. Het hart van de computer wordt echter gevormd door de centrale verwerkingseenheid. Deze gaan we eens nader bekijken. 2.1 Centrale verwerkingseenheid CVE Centrale Verwerkingseenheid CPU Central Processing Unit Processor microprocessor microcomputer Er moeten door een computer nogal wat gegevens worden verwerkt. Hiervoor zorgt de Centrale Verwerkingseenheid (CVE). De Engelse term hiervoor is CPU, ofwel Central Processing Unit, kortweg processor. In de eerste computers werd het verwerken van de gegevens nog uitgevoerd door meerdere chips. Door de miniaturisering is het gelukt dit terug te brengen tot één chip. Deze processor noemen we ook wel microprocessor en de computer waarin deze processoren worden gebruikt microcomputers. Intel Pentium 4 processor Megahertz, MHz Gigahertz, GHz kloksnelheid Het hart van de eerste PC uit 1981, de IBM PC, werd gevormd door de Intel 8088-processor. Intel is, naast AMD, nog steeds een erg belangrijke producent van processoren. De snelheid waarmee een processor gegevens verwerkt is afhankelijk van zijn klok. Deze klok 'tikt' een aantal keren per seconde. Bij elke tik kan de processor een eenvoudige opdracht, zoals optellen en vermenigvuldigen, uitvoeren. Voor ingewikkeldere opdrachten zijn meerdere tikken nodig. Deze snelheid van de processor wordt uitgedrukt in Megahertz (MHz) of Gigahertz (GHz). Een processor met een kloksnelheid van één Megahertz kan 1 miljoen opdrachten per seconde uitvoeren. Één Gigahertz is gelijk aan 1 miljard tikken per seconde. De Intel 8088-processor werkte met een snelheid van 4,77 MHz ( tikken per seconde). Huidige PC's (begin 2004) worden uitgevoerd met Intel-processoren van het type Celeron of Pentium 4, of AMD-processoren van het type Duron of Athlon met snelheden tot 3,4 GHz ( tikken per seconde). 13

8 2 Apparatuur Informatietechnologie 2.2 Invoerapparatuur invoerapparatuur Om met een computer te kunnen werken heeft deze computer gegevens nodig. Deze gegevens zullen we via een invoerapparaat aan de computer moeten geven. Van oudsher is het toetsenbord het meest gebruikte invoerapparaat. toetsenbord muis trackball touchpad joystick scanner barcodelezer leespen lichtpen touchscreen microfoon webcam digitale camera toetsenbord QWERTY-indeling Toetsenbord De meeste toetsenborden zijn ingedeeld in vier gedeeltes. Het grootste gedeelte noemen we het alfanumerieke gedeelte. Hier bevinden zich alle alfabetische en numerieke tekens, net zoals op een typemachine. De indeling van de alfabetische toetsen is af te leven aan de eerste zes toetsen van de eerste rij alfabetische toetsen. In Nederland wordt de QWERTY-indeling van het toetsenbord gebruikt. Zo wordt in Duitsland de QWERTZ- en in Franstalige landen de AZERTYindeling gebruikt. QWERTY-toetsenbord combinatietoetsen Naast deze alfanumerieke toetsen vinden we op het toetsenbord ook nog een aantal toetsen die we niet tegen komen op een typemachine. De Enter-toets is zo'n toets. Deze toets gebruiken we meestal om een invoer af te sluiten. De werking van de Enter-toets is echter afhankelijk van het programma wat we op de computer aan het uitvoeren zijn. De Shift-, Ctrl- en Alt-toetsen zijn combinatietoetsen. Deze toetsen hebben alleen een functie in combinatie met andere toetsen. Als we bijvoorbeeld de Shift-toets en de toets met het cijfer 1 tegelijk indrukken wordt het uitroepteken (!) weergegeven. Dit komt doordat 14

9 2 Apparatuur Informatietechnologie Opdrachten 2.1 CVE en CPJ zijn afkortingen voor hetzelfde onderdeel in een computer. Deze bewering is: A juist B onjuist 2.2 Welke toetsenbordindeling wordt in Nederland het meeste gebruikt? A QWERTY-indeling B QWERTZ-indeling C AZERTY-indeling 2.3 De processor in de eerste IBM PC-XT kan ongeveer het volgende aantal opdrachten per seconde verwerken; A 500 B C D Met behulp van het alfanumerieke gedeelte van het toetsenbord kunnen we geen cijfers invoeren. Deze bewering is: A juist B onjuist 2.5 Welk apparaat hoort in het onderstaande rijtje niet thuis? A scanner B trackball C muis D joystick 2.6 Een lichtpen wordt gebruikt om de streepjescode van een etiket te lezen. Deze bewering is: A juist B onjuist 2.7 Als we tekst snel en in een hoge kwaliteit willen afdrukken kunnen we het beste gebruik maken van; A een matrixprinter B een inkjetprinter C een laserprinter D een plotter 2.8 Het pinfeed mechanisme zorgt ervoor dat in een matrixprinter het papier door de printer wordt gevoerd. Deze bewering is: A juist B onjuist 24

10 Informatietechnologie Opslag 3 3 Opslag opslagapparatuur extern geheugen intern geheugen Als derde in de reeks randapparaten gaan we in dit hoofdstuk de opslagapparatuur nader bekijken. Deze apparaten noemen we ook wel extern geheugen. Al deze apparaten kunnen gegevens langdurig bewaren. Ook komt het tijdelijk opslaan van gegevens door de computer aan bod. Het geheugen dat de computer hiervoor gebruikt noemen we ook wel intern geheugen, omdat het deel uitmaakt van de kern van de computer. Ook al worden sommige apparaten voor langdurige opslag, zoals een harde schijf, in de systeemkast ingebouwd, het maakt geen deel uit van de kern van de computer. Een harde schijf valt dus onder extern geheugen. 3.1 Extern geheugen extern geheugen Harddisk Diskdrive Zip-drive Tapestreamer CD-ROM CD-brander DVD USB geheugenstick harddisk HDD Harddisk De harddisk of harde schijf, afgekort met HDD (Hard Disk Drive) wordt het meest gebruik als extern geheugen. Bij de eerste PC van IBM in 1981 werd nog geen harde schijf geleverd. Alle programma's en gegevens pasten in die tijd nog op een diskette. Nu zijn de programma's vele malen groter en kunnen we niet meer zonder harde schijf. Binnenwerk van harde schijf 27

11 Informatietechnologie Programmatuur 4 4 Programmatuur Zonder programmatuur kan een computer helemaal niets. Het programma zorgt ervoor dat de computer instructies krijgt en weet welke handelingen uitgevoerd moeten worden. In dit hoofdstuk gaan we de programmatuur nader bekijken. 4.1 Soorten programma's software systeemsoftware applicatiesoftware Programma's (software) kunnen we indelen naar programma's die de werking van de computer regelen en programma's die ervoor zorgen dat de computer specifieke verwerkingen uitvoert. De eerste groep programma's noemen we ook wel systeemsoftware. De tweede groep noemen we applicatiesoftware. Software Systeemsoftware Applicatiesoftware 4.2 Systeemsoftware De systeemsoftware kunnen we weer verdelen in het besturingsprogramma, utility's en programmeertalen. Systeemsoftware Besturingsprogramma Utility's Programmeertalen besturingsprogramma Besturingsprogramma Het besturingsprogramma regelt de werking van de computer. Hierbij is het niet van belang wat we met de computer gaan doen. Het besturingsprogramma zorgt ervoor dat de computer het überhaupt doet. Zo stuurt het besturingsprogramma de randapparatuur aan zodat bijvoorbeeld een printer correct print en gegevens op de harde schijf worden geplaatst. Zo ook zorgt het besturingsprogramma ervoor dat gegevens naar het beeldscherm worden gestuurd en de muis signalen kan doorgeven aan de computer. Als eerste moet bij het starten van een computer daarom ook altijd het besturingsprogramma worden geladen. 37

12 Informatietechnologie Netwerken 5 5 Informatie netwerken 5.1 LAN en WAN Alle informatie die we opslaan willen we ook toegankelijk maken voor anderen. Binnen de grote bedrijven worden hiervoor computers met elkaar verbonden in een netwerk. Op deze manier kunnen bedrijven niet alleen gegevens binnen hun organisatie uitwisselen, maar de gegevens worden ook maar één keer opgeslagen. Adreswijzigingen, boekhoudingen en andere belangrijke zaken hoeven maar op een plaats vastgelegd te worden en zijn dan voor iedereen bereikbaar. Ook het gezamenlijk gebruik van een netwerkprinter behoord dan tot de mogelijkheden. LAN WAN server client/server-netwerk clients peer-to-peer-netwerk Als zo n netwerk binnen een gebouw (of een beperkte locatie) wordt gerealiseerd spreken we van een LAN (Local Area Network). Verbinden we computers over grotere afstand met elkaar (bijvoorbeeld tussen Amsterdam en New York of tussen Amsterdam en Den Haag) dan spreken we van een WAN (Wide Area Network). In een groter netwerk is meestal een centrale computer opgenomen waar de gegevens bewaard worden en waar de gebruikers contact mee maken en die het netwerk bestuurd. Dit noemen we een server. Dit principe wordt ook aangeduid met client/server-netwerk. Alle gebruikers (clients) kunnen gebruik maken van de diensten van de centrale computer (server), die bovendien het volledige netwerk beheert. Als er in een netwerk geen sprake is van een centrale computer die het netwerk beheert, maar zijn alle netwerkcomponenten gelijkwaardig, dan spreken we van een peer-to-peer-netwerk. Netwerken komen we tegen in allerlei groottes en vormen. We kunnen thuis al een klein netwerk maken met 2 computers zodat er samen gebruik gemaakt kan worden van een printer of om samen via één verbinding contact te maken met internet. In grotere bedrijven kan het aantal computers (werkplekken of clients) al gauw in de honderden lopen. 55

13 5 Netwerken Informatietechnologie 5.2 Het telefoonnetwerk en computers In een WAN moet een verbinding naar buiten via een openbaar netwerk gemaakt worden. Voor dit dataverkeer kunnen verschillende netwerken worden gebruikt: Het telefoonnetwerk (openbaar telefonie netwerk) Het kabelnetwerk Het glasvezelnetwerk Straal- en satellietverbindingen PSTN ISDN ADSL analoog ISDN digitaal modem Bij het telefoonnetwerk kan gebruik worden gemaakt van verschillende mogelijkheden, zoals een gewone kieslijn PSTN (Public Switched Telephone Network; die we standaard allemaal hebben), een huurlijn (een vaste lijn alleen voor dat bedrijf), een ISDN-lijn (Integrated Services Digital Network) en een ADSL-lijn (Asymmetric Digital Subscriber Line). Een gewone kieslijn, PSTN, is een analoge lijn. Deze analoge lijn is eigenlijk bedoeld voor spraak. Het signaal kan allerlei waarden aannemen. Bij het telefoonnetwerk zijn snelheden van ongeveer 56Kb/s (kilobits per seconde) mogelijk. Let op! KB = kilobytes, Kb = kilobits. Een ISDN-lijn (Integrated Service Digital Network) transporteert zoals de naam al aangeeft een digitaal signaal. Een digitaal signaal heeft vaste waarden. Om een verbinding tussen de computer en het telefoonnetwerk te kunnen maken is een modem nodig. Dit apparaat zet bij het verzenden het digitale signaal van de computer om in een analoog signaal en bij het ontvangen wordt het analoog signaal omgezet in een digitaal signaal. Snelheden tot 128 Kb/s zijn mogelijk. analoog digitaal ADSL kabelnetwerk Een ADSL-lijn (Asymetrical Digital Subscriber Line) maakt gebruik van hoge frequenties via het telefoonnetwerk. Dit gaat vele malen sneller (tot 8 Mb/s) dan een gewone analoge lijn of een ISDN-lijn. Bij deze techniek worden gegevens opgevraagd via een vaste verbinding (128 Kb/s) en ontvangen we de gegevens via een schotelantenne (8 Mb/s). Een splitter zorgt ervoor dat we tegelijkertijd gebruik kunnen maken van het telefoonverkeer en het dataverkeer. Bij het kabelnetwerk wordt gebruik gemaakt van het netwerk voor de kabeltelevisie. De capaciteit van deze kabel is vele malen hoger dan het telefoonnetwerk. Snelheden tot 10 Mb/s zijn hierbij mogelijk. 56

14 Informatietechnologie Computers in het dagelijks leven 6 6 Computers in het dagelijks leven 6.1 Computers thuis multimedia downloaden telewerken teleleren e-learning Ook in het dagelijks leven gebruiken we de computers steeds vaker. Door vele PC-prive-projecten is de computer de huiskamer binnengerold. Voor de werkgever was dit vaak een middel om de werknemer meer vertrouwd te laten worden met dit apparaat. Vaak werd er software die op de werkplek gebruikt werd meegeleverd. Op deze manier kon de werknemer in zijn eigen tijd leren omgaan met dit pakket. Voor de kinderen werd dit een nieuw toestel voor het spelen van allerlei spelletjes. In de loop van de tijd werd de computer gebruikt voor vele doeleinden. Het opslaan van eigen gegevens, zoals adressen, de CD-verzameling, enz. Zelfs voor gebruik in de keuken kwam het elektronische kookboek op de markt. De spelindustrie greep deze ontwikkeling aan en vervaardigde spellen met meer mogelijkheden. Van een eenvoudig spelletje patience kwam het tot driedimensionale bewegende beelden met geluid, het multimediaapparaat. Multimedia betekent letterlijk meerdere media, dus bijvoorbeeld tekst combineren met geluid, of geluid combineren met bewegende beelden. Door de komst van internet hebben we nu de mogelijkheid om alle informatie die we nodig hebben binnen te halen. De encyclopedie kan de deur uit. Naast teksten en plaatjes behoren geluidsfragmenten en filmpjes nu ook tot de mogelijkheden. Ook het binnenhalen (downloaden) van muziek en films is mogelijk. De gebruiker kan op elk moment op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen die er plaatsvinden. Een nieuwe ontwikkeling is telewerken, waarbij de werknemer een gedeelte van zijn arbeidstijd thuis werkt. Door middel van de computer heeft hij dan verbinding met de zaak en kan gegevens raadplegen en versturen. Deze vorm zien we vaak als voordeel bij grotere afstanden tussen de woonplaats en de vestigingsplaats, maar ook het steeds vaker voorkomende fileprobleem heeft hier invloed op. De nadelen mogen we echter niet uitvlakken. Door telewerken hebben we minder sociale contacten en er ligt minder druk op het werken in teamverband. Voor studenten zien we een soortgelijke ontwikkeling; teleleren of e-learning. Op afstand bezig zijn met een studie. Maar ook het opzoeken van informatie. We hoeven niet meer naar de bibliotheek om iets uit te zoeken en de encyclopedie kan aan de kant. We maken nu gebruik van de vele zoekmachines op internet en bij de juiste zoekopdracht(en) vinden we vaak een schat aan informatie. 65

15 6 Computers in het dagelijks leven Informatietechnologie 6.2 Computers op het werk of bij de studie tekstverwerkingsprogramma databaseprogramma spreadsheetprogramma presentatieprogramma Bedrijfsadministratieve systemen luchtvaartboekingsystemen online bankieren Kennisnet Veel werkzaamheden worden tegenwoordig met behulp van de computer uitgevoerd. Het typewerk op een typemachine is vervangen door het gebruik van een tekstverwerkingsprogramma, zoals Word. Ook voor het vastleggen van informatie gebruiken we de computer. Alle dossiers in de ladekasten, het adressenbakje op het bureau, de voorraadadministratie, e.d. kunnen we in een databaseprogramma vastleggen, zoals Access. De vele berekeningen die we vroeger elke keer weer opnieuw moesten uitvoeren kunnen we als een standaard bewaren en steeds weer opnieuw toepassen in een spreadsheetprogramma, zoals Excel. Voor de presentatie van onze gegevens maken we nu gebruik van een presentatieprogramma, zoals PowerPoint. Daarvoor werd vroeger vaak gebruikt gemaakt van een overheadprojector en sheets. In het bedrijfsleven zien we veel toepassingen verschijnen. De boekhouding gebeurt met behulp van bedrijfsadministratieve systemen, zoals Exact, Grote Beer, Unit4 en andere pakketten. Een vliegreis boeken kan nu overal. Met behulp van luchtvaartboekingsystemen kunnen we op elk gewenst moment een vlucht boeken. Bedrijven, maar ook particulieren gaan steeds meer over tot online(tele) bankieren. Dit houdt in dat men via internet alle bankzaken kan doen en direct op de hoogte is van saldi. De mutaties en betalingen worden direct verwerkt. Ook voor scholen zien we hier ontwikkelingen. Van bepaalde programma's worden afgeleide pakketten gemaakt om de leerlingen deze programma s onder de knie te laten krijgen. Er zijn speciale leermethoden ontwikkeld om een leerling zelfstandig stof te laten verwerken of te laten toetsen. Om te surfen op het onoverzichtelijke www van internet, maakt men in het onderwijs gebruik van een voorgestructureerde site, Kennisnet. 66

16 Informatietechnologie IT en de maatschappij IT en de maatschappij Een veranderende wereld Door de enorme toename aan informatie is onze maatschappij aan grote veranderingen onderhevig. In de productie zien we vergaande automatisering. Arbeiders aan de lopende band verdwijnen en controleurs van het automatiseringsproces verschijnen. Door het enorme aanbod via het internet hebben we direct de laatste informatie (up-to-date) beschikbaar. Handelaren in aandelen of obligaties kunnen on-line de beurskoersen volgen. Willen we op vakantie, dan geeft internet de actuele vliegbewegingen weer en ook de files kunnen we in de gaten houden. Op de elektronische snelweg (internet) is alle informatie dan ook up-to-date (bijgewerkt) te vinden. millenniumprobleem e-commerce Problemen doen zich natuurlijk ook voor. Een goed voorbeeld hiervan is het millenniumprobleem, waarmee we tijdens de jaarwisseling van 1999 en 2000 geconfronteerd werden. Computertechnici hadden aangekondigd dat veel systemen en programma s vast zouden lopen. Om ruimte te besparen is bij de ontwikkeling van computers gekozen voor het opslaan van alleen de laatste 2 cijfers van een jaartal. Voor deze twee laatste cijfers komt immers toch altijd 19 te staan. Behalve bij een millenniumwisseling zoals in 1999/2000. Het jaar 2000 wordt opgeslagen als 00 en computers rekenen dan verder met Dit levert problemen op. Iemand, die geboren is in 1973, zal niet meer 27 jaar oud zijn in 2000, maar = 73 jaar. In 1998 en 1999 is dan ook veel werk verzet om het millenniumprobleem op te lossen. De elektronische handel (e-commerce) is steeds meer in trek. Op het internet is het gemakkelijk om CD s of boeken te bestellen. Vaak zijn de prijzen veel aantrekkelijker dan in de winkel. Internet is 24 uur per dag beschikbaar. We kunnen gemakkelijk prijzen vergelijken en ons informeren. Willen we de producten eerst zien, dan zullen we toch naar de winkel moeten. Veel gebruikte betalingsmethoden zijn: creditkaart, levering onder rembours en vooruitbetaling. Vaak wordt er gewerkt met een wachtwoord dat na opgave van een adres wordt toegestuurd. Dit ter bescherming van beide partijen. Bij het kopen op afstand hebben we recht op een zichttermijn. Dit is een periode waarbinnen we een product zonder verdere verplichtingen aan het bedrijf terug kunnen sturen. We hebben een bedenktijd van zeven werkdagen na ontvangst van een product dat we gekocht hebben via internet, , postorderbedrijf, telefoon, bestelbonnen of fax. 69

17 Informatietechnologie Beveiliging, auteursrecht en de wet 8 8 Beveiliging, auteursrecht en de wet 8.1 Veiligheidsmaatregelen Bij het nemen van veiligheidsmaatregelen bij computers moeten we onderscheid maken in het gebruik van de computer. Als we een computer gebruiken voor het spelen van spelletjes is het up-to-date houden van de software niet zo belangrijk. Als gegevens verloren gaan is dit vervelend maar geen echte ramp. In het bedrijfsleven gebruiken we de computer met een heel ander doel. De gebruikte software met de juiste instellingen is hier wel van belang en de ingevoerde gegevens zullen beschermd moeten worden. Hiervoor moeten we verschillende maatregelen nemen. back-up restore UPS Ten eerste zal het van belang zijn om een goede kopie (back-up) van de gegevens te hebben, zodat in geval van schade aan de computer de gegevens niet verloren gaan. Een goede procedure is dan ook het dagelijks (soms zelfs 2 maal per dag) maken van een back-up. Deze moet op een andere plaats bewaard worden dan het origineel, zodat in geval van diefstal of brand de back-up nog aanwezig is. Ook stroomuitval kan nare gevolgen hebben. Afhankelijk van het softwarepakket kan dit voor grote problemen zorgen. Bij stroomuitval in het tekstverwerkingsprogramma Word zal na het opnieuw starten van de computer de tekst gedeeltelijk opnieuw getypt moeten worden (tenzij vlak daarvoor de tekst bewaard is). In een boekhoudprogramma zal bij stroomuitval tijdens een boeking soms de back-up teruggezet (Restore) moeten worden. De leverancier van software geeft vaak zelf aan wat te doen bij stroomuitval. Stroomuitval kan worden opvangen door het plaatsen van een zogenaamde UPS (Uninterruptible Power Supply). Dit is een soort accu, die de gebruiker nog enige tijd geeft om, bij stroomuitval, het systeem op de juiste wijze af te sluiten. Bij het maken van een back-up kunnen we op verschillende manieren te werk gaan: we kunnen gebruik maken van de apparatuur die we vaak al voorhanden hebben, bijvoorbeeld een kopie van de bestanden op een eenvoudige diskette (1,44 MB), een zip-diskette (tot 750 MB), een CD-r (700 MB). Het voordeel hiervan is het bovendien ter beschikking hebben van de bestanden voor een ander computersysteem. we kunnen gebruik maken van speciale software en apparatuur, bijvoorbeeld een back-upprogramma van MicroSoft om op een tapestreamer (tot 80 GB) een back-up te maken. Een nadeel hiervan is dat op een andere computer een tapestreamer en dezelfde software aanwezig moeten zijn. we kunnen een computersysteem bouwen waar we meerdere harde schijven in plaatsen zodat tijdens het werken automatisch op een 75

18 57 A aanraakscherm acceptatietest adresseerbaar analoog applicatiesoftware... 37, 42 ARBO ARPA ASDL attachment B back-up... 31, 75 barcodelezer BCC Bedrijfsadministratieve systemen beeldscherm besturingsprogramma bigtower... 6 bios bit Blind Carbon Copy bootsectorvirus bovenkast browser byte C Carbon Copy Cathode Ray Tube CC CD-brander CD-r CD-ROM Central Processing Unit Centrale Verwerkingseenheid chatten chip... 5 client/server-netwerk clients combinatietoetsen compatible... 6 configuratie... 4 contextgevoelig CPU...13 CRT...19 CVE...13 D database...47 DataBase Management System...47 databaseprogramma...66 datacartridge...31 DBMS...47 defragmenteren...41 derde generatie...5 desktop...6 desktoppublishingprogramma...48 differentiële back-up...75 digitaal...56 digitale camera...18 diskdrive...29 diskette...29 diskettestation...29 domme terminal...6 doorvoersnelheid...29 downloaden...59, 65 DTP...48 DVD...32 Dynamic Routing...59 E e-banking...59 e-commerce...59, 69 eerste generatie...5 e-learning...59, 65, 69 elektronische schakeling ENIAC...5 extern geheugen...27 externe harde schijf...29 extranet...62 F FDD...29 floppy...29 floppy diskdrive...29 formatteren...27 freeware...79 frictionfeed...21 FTP...59 functioneel ontwerp

19 Index Informatietechnologie G GB...29 geautomatiseerd informatiesysteem...50 gegevens...3 gegevensbeheerprogramma...47 geheugen...3 geheugenstick...32 GHz...13 gigabyte...29 Gigahertz...13 glasvezelnetwerk...56 Graphical User Interface...15 grootschalige computertoepassingen...67 GUI...15, 37 H handheld...9 hardcopy...19 harddisk...27 harde schijf externe...29 harde schijf interne...29 hardware...4, 50 HDD...27 homecomputer...6 host...59 houding...71 hyperlink...59 I IC...5 ICT...4 impact-printer...20 incrementele back-up...75 informatie...4, 50 Informatie en Communicatie Technologie 4 informatiesysteem...50 informatietechnologie...4 Infotmation Super Highway...59 inkjetprinter...21 inktspuitprinter...21 instructie...32 intelligente terminal...6 intern geheugen...27, 32 interne harde schijf...29 intranet...62 invoerapparatuur...3, 14 ISDN...56 ISO...71 J joystick K kabelnetwerk KB Kennisnet kettingpapier kilobyte kloksnelheid L LAN laptop... 6 laserprinter LCD leespen licenties lichtpen Liquid Crystal Display luchtvaartboekingsystemen luidsprekers M maatwerksoftware... 42, 49 machinetaal macrovirus mainframes... 6 matrixprinter Mb MB megabit megabyte Megahertz mensen MHz microcomputer... 6, 13 microfoon microprocessor miditower... 6 milieu milleniumprobleem miniaturisering... 5 minicomputers... 6 minitower... 6 modem monitor ms

20 Informatietechnologie Index MS-DOS muis multimedia multi-processing multi-tasking multi-user N NEN netwerk... 6 netwerkprinter nieuwsgroep non-impact-printer notebook... 6 O OCR onderhoud en beheer online bankieren operating system oplossend vermogen opslagapparatuur... 4, 27 Optical Character Recognition OS P palmtop... 9 password PC... 6 PDA... 9 peer-to-peer-netwerk personal computer... 6 Personal Digital Assistant... 9 pictogram pinfeed pixel plotter POP3-based portaal presentatieprogramma... 47, 66 printer procedures Processor programma... 3, 32 programmeertaal provider PSTN Q QWERTY...14 R rabiobuis...5 RAID RAID RAM...33 randapparatuur...4 Random Access Memory...33 Read Only Memory...33 refresh rate...19 rekenprogramma...46 resident...77 resolutie...19 restore...75 ROM...33 RSI...71 S satelietverbinding...56 scanner...17 schaduwdraaien...52 SDM...51 sector...27 sequentieel...31 server...6, 55 shareware...79 single-tasking...39 single-user...39 softcopy...19 software...37, 50 spoor...27 spreadsheet...46 spreadsheetprogramma...66 standaardsoftware...42 straalverbinding...56 SVGA...19 systeemdefinitie...51 systeemontwerp...51 systeemrealisatie...52 systeemsoftware...37 System Development Methodology...51 T tapestreamer...31 TB...29 technisch ontwerp

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Een computersysteem De twee meest gebruikte modellen computers zijn: * Desktop * Laptop Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

Windows Basis - Herman Van den Borre 1

Windows Basis - Herman Van den Borre 1 Windows Vista Basis Herman Van den Borre Praktische zaken Lessen Vrijdagmorgen 9u00 11u45 Pauze 10u15-10u30 Handboek Windows Vista Basis Roger Frans Uitgeverij Campinia Media ISBN: 978.90.356.1212.9 Prijs:

Nadere informatie

Mediawijsheid wat zit er in mijn computer?

Mediawijsheid wat zit er in mijn computer? Mediawijsheid wat zit er in mijn computer? blz 1 Harde schijf HD CD/DVD/blueray lezer/schrijver Floppy disk FD Bus CPU Invoer en uitvoer apparaten Vast geheugen ROM Werkgeheugen RAM In de PC zitten de

Nadere informatie

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers WINDOWS 8 2012 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 8 T R A I N I N G V O O R 5 0 - P L U S S E R S A

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Hardware vs. software. Computersystemen. Computersysteem. Computerconfiguratie. Computerconfiguratie. Computerconfiguratie

Hardware vs. software. Computersystemen. Computersysteem. Computerconfiguratie. Computerconfiguratie. Computerconfiguratie Computersystemen Hardware vs. software Hardware = computerapparatuur, fysisch aanwezig Computerkast, beeldscherm, toetsenbord, muis, webcam, printer, Module Initiatie Jurgen Peeters Software = programma

Nadere informatie

-Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer)

-Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer) -Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer) De pc is bedacht in 1833 Door gebrek aan onderdelen kwam de eerst werkende PC 100 jaar later Gewicht: 35 ton (35.000 kilo!) en kamervullend. Zie de

Nadere informatie

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 6 MODULE I Informatica Inleiding 17 Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 1.1 Inleiding 18 1.2 Aanwijzingen voor de leerling 18 1.3 Het verschil tussen gegevens en informatie 18 1.4 Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Wat is een computer? Wanneer is de pc uitgevonden? Wat hebben de volgende bedrijven met elkaar te maken IBM, Microsoft, Adobe, Apple, Intel, AMD?

Wat is een computer? Wanneer is de pc uitgevonden? Wat hebben de volgende bedrijven met elkaar te maken IBM, Microsoft, Adobe, Apple, Intel, AMD? De Computer 1 Inhoudsopgave Wat is een computer?... 3 Wanneer is de pc uitgevonden?... 3 Wat hebben de volgende bedrijven met elkaar te maken IBM, Microsoft, Adobe, Apple, Intel, AMD? 3 De transistor....

Nadere informatie

Toetsenborden kunnen wat vorm betreft verschillen. Het gespleten toetsenbord belast de polsen minder bij het typen.

Toetsenborden kunnen wat vorm betreft verschillen. Het gespleten toetsenbord belast de polsen minder bij het typen. Invoerapparatuur en toetsenbord Er worden steeds meer randapparaten gebruikt. Randapparaten bestaan uit uitvoer- en invoerapparaten. Het toetsenbord is nog altijd het meest gebruikte invoerapparaat. In

Nadere informatie

Opdracht 1 Integrated Circuit

Opdracht 1 Integrated Circuit Opdracht 1 Leg uit: IC. IC is de afkorting van Integrated Circuit, ook wel chip genoemd. Een IC bestaat uit duizenden of miljoenen uiterst kleine elektronische componenten zoals weerstanden, condensators

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aradhana Gangadien

Inhoudsopgave. Aradhana Gangadien Inhoudsopgave Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. wat is hardware?... 2 Netvoeding:... 2 Moederbord (printplaat):... 3 Processor:... 3 Harde schijf:... 3 Intern geheugen:... 4 SSD:... 4 De

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

De computer als processor

De computer als processor De computer als processor DE FYSIEKE COMPUTER Componenten van de computerconfiguratie Toetsenbord Muis Scanner Microfoon (Extern geheugen) Invoerapparaten Uitvoerapparaten Monitor Printer Plotter Luidspreker

Nadere informatie

1 Besturingssysteem. 1.1 Wat is een besturingssysteem? 1.2 Verschillende besturingssystemen. 1.3 Windows, verschillende versies

1 Besturingssysteem. 1.1 Wat is een besturingssysteem? 1.2 Verschillende besturingssystemen. 1.3 Windows, verschillende versies 1 Besturingssysteem 1.1 Wat is een besturingssysteem? Elke computer heeft een besturingssysteem. Zonder besturingssysteem kan een computer niet werken. Het besturingssysteem zorgt ervoor dat de computer

Nadere informatie

Naam: Oumaima Bekour Klas: M4b ICT De Lange. Hardware

Naam: Oumaima Bekour Klas: M4b ICT De Lange. Hardware Naam: Oumaima Bekour Klas: M4b ICT De Lange Hardware Inleiding 1. Geschiedenis van de computer 2. Hardware 3. Interne componenten en Randapparatuur Geschiedenis De computer is uitgevonden door het rekenen.

Nadere informatie

De samenvatting van hoofdstuk 3 van enigma

De samenvatting van hoofdstuk 3 van enigma De samenvatting van hoofdstuk 3 van enigma Verloop van communicatie -letterteken printer (schrijftransactie). -ieder apparaat heeft een unieke code. -CPU zet adres en code op de bus. -printer herkent adres

Nadere informatie

ECDL. Module 1. Basisbegrippen en informatietechnologie. ECDL, Versie 4.0 (NL) Nummer: 312 ( ) The Courseware Company

ECDL. Module 1. Basisbegrippen en informatietechnologie. ECDL, Versie 4.0 (NL) Nummer: 312 ( ) The Courseware Company ECDL Module 1 Basisbegrippen en informatietechnologie ECDL, Versie 4.0 (NL) Nummer: 312 (07032005) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1

Samenvatting Hoofdstuk 1 1.1 Software Categorieën 1. Je kunt software in twee manieren indelen: 1. Systeemsoftware 2. Applicatiesoftware Systeemsoftware Systeemsoftware regelt en ondersteunt de werking van de computer. Dus het

Nadere informatie

11/05/2015. Deel 1. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers

11/05/2015. Deel 1. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers. Hardware en sporendragers Didactische doelstellingen Deel 1 De cursist : herkent en benoemt de belangrijkste digitale gegevensdragers waarop sporen kunnen worden teruggevonden. Oost-Vlaamse Politieacademie vzw Sprendonkstraat 5

Nadere informatie

Het lijkt zo simpel: je voert een adres in, je browser toont een webpagina, je bladert er doorheen... Hoe kan dit allemaal? INVOER VERWERKING UITVOER

Het lijkt zo simpel: je voert een adres in, je browser toont een webpagina, je bladert er doorheen... Hoe kan dit allemaal? INVOER VERWERKING UITVOER 8 - Hoe je pc werkt Het lijkt zo simpel: je voert een adres in, je browser toont een webpagina, je bladert er doorheen... Hoe kan dit allemaal? Als je een webpagina wilt bekijken, schiet je pc in actie.

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Aanschaf computer. Waar moet u op letten?

Studio Visual Steps. Aanschaf computer. Waar moet u op letten? Studio Visual Steps Aanschaf computer Waar moet u op letten? 2 Aanschaf computer Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In dit boekje krijgt u informatie over het aanschaffen van een computer. Een computer

Nadere informatie

RupelBib. laptop desktop tablet. Je wil een computer, maar welke moet je dan kopen? Andere aankoopgidsen

RupelBib. laptop desktop tablet. Je wil een computer, maar welke moet je dan kopen? Andere aankoopgidsen Je wil een computer, maar welke moet je dan kopen? Budget Type In deze gids worden standaard computers voorgesteld die zeker zullen voldoen aan je verwachtingen. Besturingssyteem Een standaard laptop Een

Nadere informatie

Verslag: Computer. Naam: Tyrone Ste Luce. Klas: M4B

Verslag: Computer. Naam: Tyrone Ste Luce. Klas: M4B Verslag: Computer Naam: Tyrone Ste Luce Klas: M4B Inhoud 1. Inleiding 2. Binaire taal 3. Besturingssysteem 4. Hardware 5. Cmos en Bios 6. De processor 7. Internet 1. Inleiding Wanneer is de computer uitgevonden?

Nadere informatie

ICT Basisbegrippen van informatieen communicatietechnologie. Module 1

ICT Basisbegrippen van informatieen communicatietechnologie. Module 1 ICT Basisbegrippen van informatieen communicatietechnologie Module 1 Inhoud Een computersysteem Gegevens in- en uitvoeren Software Netwerken Werkomstandigheden Toepassingen van ICT Gegevensveiligheid Internet

Nadere informatie

Naam: Mohamed Markouch Naam: Faizal Lartey Naam: Zumer Cankaya Klas: M44 ITTL. Docent: Meneer De Lange.

Naam: Mohamed Markouch Naam: Faizal Lartey Naam: Zumer Cankaya Klas: M44 ITTL. Docent: Meneer De Lange. Naam: Mohamed Markouch Naam: Faizal Lartey Naam: Zumer Cankaya Klas: M44 ITTL. Docent: Meneer De Lange. - inleiding -wanneer is de pc uitgevonden? - Wat hadden, of hebben, de volgende bedrijven met pc

Nadere informatie

Wat zien we in deze cursus

Wat zien we in deze cursus Algemeen patrick.dujardin@hetcvo.be Educatief verlof Opleidingscheques Pauze tussen 19h45 en 20h15 Elke week van 18h tot 21h20 (uitgezonderd schoolvakanties) op dinsdagavond 4 tussen evaluaties en 1 eindevaluatie

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Hardware. Word. Anna van Kommer M3A

Hardware. Word. Anna van Kommer M3A Hardware Word Anna van Kommer M3A Inhoudsopgave Pagina Inleiding... 2 Hoofdstuk 1: Het Beeldscherm... 3 Hoofdstuk 2: De processor... 4 Hoofdstuk 3: Het geheugen... 5 Hoofdstuk 4: De harde schijf... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis Deelnemen? Opdracht Voorbeeld : combineer de eerste kolom met de tweede. : 1 = B of 2 = LL (dit zijn niet

Nadere informatie

1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine?

1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine? Meerkeuzevragen 1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine? II III IV 2. Wat is het kenmerkende verschil tussen een computer van de 4 e generatie en computers van eerdere generaties? Rekencapaciteit

Nadere informatie

Module I - Informatica

Module I - Informatica Module I - Informatica 1) Iemand wilt een nieuwe auto aanschaffen. Gezien de gestegen brandstofprijzen wil de persoon een auto, die zuinig in brandstofgebruik is. Maak duidelijk hoe de persoon een weloverwogen

Nadere informatie

Hardware. Robert Groen. Jim van Dijk. 13 september 2013 M44 ITTL

Hardware. Robert Groen. Jim van Dijk. 13 september 2013 M44 ITTL Hardware Robert Groen Jim van Dijk 13 september 2013 M44 ITTL 1 Inhoud Inleiding... 3 Geschiedenis van de pc... 4 Inhoud computer... 5 Software computer... 6 Onderdelen Hardware... 9 Functies Onderdelen

Nadere informatie

1 computers (hardware)

1 computers (hardware) 1 computers (hardware) Een computer... Van groot naar klein... Universiteiten en heel grote bedrijven maken gebruik van zogenaamde mainframe computers (systemen zo groot als de aula), waarmee allerlei

Nadere informatie

Verslag over computers

Verslag over computers Verslag over computers Namen: laila ariani en safia el alaoui el belghiti Klas:m3a Docent: j.de lange Datum : 23-09-2013 Inhoud Par 1.1... 1 Par 1.2... 2 Par 2.1... 3 Slot 4 Par 1.1 wat zit er in een computer

Nadere informatie

Toestellen waar gegevens worden opgeslagen (opslagmedia) horen niet echt in dit lijstje thuis.

Toestellen waar gegevens worden opgeslagen (opslagmedia) horen niet echt in dit lijstje thuis. Randapparatuur Om de computer effectief te kunnen gebruiken, hebben we aan aantal randapparaten nodig. Deze worden voornamelijk ingedeeld in in- en uitvoer en een aantal die beide kunnen, invoerapparaten

Nadere informatie

Toshiba C70D-A-117 (PSCENE-01G00QDU)

Toshiba C70D-A-117 (PSCENE-01G00QDU) Toshiba C70D-A-117 (PSCENE-01G00QDU) Specificaties: Design Soort apparaat Kleur van het product Formaat Notebook Zwart Clamshell Processor Kloksnelheid processor Processorfamilie 1 GHz AMD E Processormodel

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk1

Samenvatting Hoofdstuk1 Samenvatting Hoofdstuk1 Software kun je sorteren in allerlei manieren zoals: - De geschreven taal van de software of de taak waarvoor de software geschreven is. - Het platform waarop de software moet draaien.

Nadere informatie

Nieuwe computer en printer?

Nieuwe computer en printer? Nieuwe computer en printer? Waar moet ik op letten? Peer Custers Nieuwe computer: waarom? Huidige computer is defect Nog te repareren voor redelijke prijs? Huidige computer voldoet niet meer Geheugen bijplaatsen?

Nadere informatie

COMPUTERVAARDIGHEDEN EN PROGRAMMEREN

COMPUTERVAARDIGHEDEN EN PROGRAMMEREN COMPUTERVAARDIGHEDEN EN PROGRAMMEREN 3 e les Prof. Dr. Frank De Proft 12 oktober 2004 Tweede les : Inleiding Computerwetenschappen vs. computervaardigheden - Algoritmen 1 Derde les : Enkele basisbegrippen»

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Computer Essentials, Theorie 2014, H3

INSTRUCT Samenvatting Basis Computer Essentials, Theorie 2014, H3 Verschillende soorten software Om met een computer te kunnen werken, is hardware en software nodig: * Bij hardware horen de onderdelen van de computer, de randapparaten enzovoort. Eigenlijk alles wat je

Nadere informatie

9200 DENDERMONDE WAUTERS Marcel PC Technieken / 03 Soorten computers

9200 DENDERMONDE WAUTERS Marcel PC Technieken / 03 Soorten computers Soorten computers 1 Classificatie volgens hiërarchie De technische term voor een computer zoals we die nu kennen is micro data processor, kortweg PC. De PC stond bij zijn ontstaan begin jaren 80 onderaan

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

ROM, het Read Only Memory, dat bestaat uit: - BIOS - CMOS RAM, het Random Acces Memory, ook wel het werkgeheugen genoemd.

ROM, het Read Only Memory, dat bestaat uit: - BIOS - CMOS RAM, het Random Acces Memory, ook wel het werkgeheugen genoemd. Les B-05: Geheugens Een belangrijk onderdeel van computers is het geheugen. In het geheugen kunnen programma s en bestanden opgeslagen worden. Er zijn veel verschillende soorten geheugens: intern, extern

Nadere informatie

Namen: Melek Ismail & Merna Elgohary Docent: Meneer De Lange Vak : ICT Klas : M3b

Namen: Melek Ismail & Merna Elgohary Docent: Meneer De Lange Vak : ICT Klas : M3b Namen: Melek Ismail & Merna Elgohary Docent: Meneer De Lange Vak : ICT Klas : M3b Inhoud Voorwoord... 3 H1 Geschiedenis van de computer.... 4 H2 de onderdelen van de computer.... 5 Opslag... 6 Vaste schijfstations...

Nadere informatie

Een uitvoerbaar bestand (een programma of toepassing dus).

Een uitvoerbaar bestand (een programma of toepassing dus). In dit document staan aanvullingen voor het cursusboek. Met deze aanvullingen voldoet het boek aan de eindtermen van syllabus 5. Het verdient aanbeveling om de onderwerpen zoveel mogelijk door te nemen

Nadere informatie

Waarmaken van Leibniz s droom

Waarmaken van Leibniz s droom Waarmaken van Leibniz s droom Artificiële intelligentie Communicatie & internet Operating system Economie Computatietheorie & Software Efficiënt productieproces Hardware architectuur Electronica: relais

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Hardware 2. Uitbreidingen voor de computer MM-04-02-01. Voorkennis: Basisopbouw van de computer

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Hardware 2. Uitbreidingen voor de computer MM-04-02-01. Voorkennis: Basisopbouw van de computer OPDRACHTKAART MM-04-02-01 Uitbreidingen voor de computer Voorkennis: Basisopbouw van de computer Intro: Moderne programma s vragen om steeds meer geheugen en snellere computers. Hierdoor verouderen computers

Nadere informatie

Cursus ICT 3 e graad 1 Lieve D Helft

Cursus ICT 3 e graad 1 Lieve D Helft Cursus ICT 3 e graad 1 Deel 1: De computer, wat je zeker moet weten 1. De hardware Als er over hardware gesproken wordt, dan spreek men over de apparatuur. De hardware bestaat uit: computer beeldscherm,

Nadere informatie

voorbeeldexamen Hardware and Network Components Foundation editie september 2007

voorbeeldexamen Hardware and Network Components Foundation editie september 2007 voorbeeldexamen HNCF Hardware and Network Components Foundation editie september 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 10 antwoordindicatie 20 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit verslag bekijk laat ik zien wat je nodig hebt en wat het kost om de PC te upgraden van Office XP naar Office 2007. Ik laat zien wat voor processor je nodig hebt en wat de systeemeisen

Nadere informatie

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek

Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek Klas : 5 Industriële ICT Herhalingsvragen reeks 1 PC-techniek VTI St.- Laurentius Neem eerst de tekst in het boek door, doe dit enkele keren en probeer uiteraard te onthouden wat je leest. Los nadien de

Nadere informatie

Vragenlijst Computerbrevet voor senioren

Vragenlijst Computerbrevet voor senioren Vragenlijst Computerbrevet voor senioren Met deze toets test u uw kennis over Windows XP en de bijbehorende programma s WordPad, Paint, Internet Explorer en Outlook Express. In de toets worden ook vragen

Nadere informatie

Hardware voor ICT-support

Hardware voor ICT-support Hardware voor ICT-support 1 Inhoud Inleiding... 9 Deel 1 De computer... 10 1 Soorten computers... 10 1.1 Supercomputers... 11 1.2 Mainframecomputers... 12 1.3 Minicomputers... 12 1.4 Personal computers...

Nadere informatie

Jaar1 Module 1 Basisbegrippen van Informatie en Communicatietechnologie(ICT)

Jaar1 Module 1 Basisbegrippen van Informatie en Communicatietechnologie(ICT) Jaar1 Module 1 Basisbegrippen van Informatie en Communicatietechnologie(ICT) Naam Studentnummer : : Hoofdstuk 1 Vragen/Opdrachten 1) Wat is een computersysteem? (Pag 10) Alle computerapparatuur bij elkaar

Nadere informatie

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server?

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server? DE FAX SERVER ISDN Het blijvend belang van faxverkeer Faxverkeer vervult een belangrijke rol in de zakelijke communicatie. De fax heeft een aantal voordelen boven e-mail. De belangrijkste daarvan zijn

Nadere informatie

Atelierweg 5 6562 AS Groesbeek, tel 024-3238783 Homepage: www.kecs.nl

Atelierweg 5 6562 AS Groesbeek, tel 024-3238783 Homepage: www.kecs.nl Atelierweg 5 6562 AS Groesbeek, tel 024-3238783 Homepage: www.kecs.nl Basis Systeem Asus INTEL i5-4430 (3,0 GHz) 84W processor skt 1150 Basis Systeem Asus INTEL i7-4770 (3,5 GHz) O 84W processor skt 1150

Nadere informatie

Laptop Folder. De prijzen die in deze folder staan vermeld zijn incl. Btw en startklaar geleverd en excl. arbeid en voorrijkosten op locatie.

Laptop Folder. De prijzen die in deze folder staan vermeld zijn incl. Btw en startklaar geleverd en excl. arbeid en voorrijkosten op locatie. Laptop Folder 2017 Dit is onze laptop folder, hierin vindt u verschillende merken maar altijd met minimaal 2 jaar garantie. Deze garantie is op "hardware" en wij geven deze garantie aan "huis". De prijzen

Nadere informatie

Inside Technology [Catalogus] [2009-2010] [The best gear, Get it here]

Inside Technology [Catalogus] [2009-2010] [The best gear, Get it here] Inside Technology [Catalogus] [2009-2010] [The best gear, Get it here] Inhoudsopgave Computers Laptops Monitors Invoerapparatuur Uitvoerapparatuur Toebehoren Software Inside Technology 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 2: Specificaties. 1 Specificaties Desktop computer

Bijlage 2: Specificaties. 1 Specificaties Desktop computer Bijlage 2: 1 Desktop computer Opdrachtgever eist dat de aan te schaffen hardware van een gerenommeerd merk is en geen gereviseerde hardware (ook wel refurbished genoemd). Omschrijving Afmetingen Invulling

Nadere informatie

Altijd en overal online?

Altijd en overal online? Altijd en overal online? Smartphone Tablet E-Reader Netbook Notebook Chromebook Smartphones Bekende merken en types: Apple iphone 4 Samsung Galaxy S II HTC Desire HD Blackberry bold Steeds minder: Nokia

Nadere informatie

Het vormt de basis om de andere oefenprogramma s te kunnen volgen.

Het vormt de basis om de andere oefenprogramma s te kunnen volgen. Aanbod van computer oefenprogramma s KBO Prinsenbeek. 1. Basis Windows. Hierbij leert u de basisbeginselen van het besturingssysteem Windows. Na het volgen hiervan kunt u de computer op de juiste manier

Nadere informatie

Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden

Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat doet een besturingsysteem, en hoe werkt het?... 3 Algemene informatie... 3 Taken van een besturingssysteem...

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

COMMUNICATIE EN COMPUTER- VAARDIGHEDEN IN DE CHEMIE

COMMUNICATIE EN COMPUTER- VAARDIGHEDEN IN DE CHEMIE COMMUNICATIE EN COMPUTER- VAARDIGHEDEN IN DE CHEMIE 3 e les Prof. Dr. Frank De Proft 15 oktober 2004 Derde les : Deel 2 : Computervaardigheden Inleiding : basisbegrippen 1 3. Mondelinge presentaties 3.1.

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Van: Pakize Saygili en Tiffany Trampe. Docent: Meester de Lange. Klas: m3b.

Van: Pakize Saygili en Tiffany Trampe. Docent: Meester de Lange. Klas: m3b. 1 Van: Pakize Saygili en Tiffany Trampe. Docent: Meester de Lange. Klas: m3b. 2 Inhoudsopgave. Inhoud Inhoudsopgave.... 2 Inleiding.... 3 Hoofdstuk 1: Wat zit er in een computer?... 4 Het moederbord:...

Nadere informatie

Software is in veel manieren te indelen,meest bekend op grond van :

Software is in veel manieren te indelen,meest bekend op grond van : Hoofdstuk 1 1.1: Softwarecategorieen Software is in veel manieren te indelen,meest bekend op grond van : Taal Platform Manier van bedienen Licentie voor de software Het in in algemeen te gebruiken voor

Nadere informatie

Laptop Folder. November 2015

Laptop Folder. November 2015 Laptop Folder November 2015 Dit is onze laptop folder, hierin vindt u verschillende merken maar altijd met minimaal 2 jaar garantie. Deze garantie is op "hardware" en wij geven deze garantie aan "huis".

Nadere informatie

Hardware info. Door Mathijs Banning, M3C

Hardware info. Door Mathijs Banning, M3C Hardware info Door Mathijs Banning, M3C 1. Inleiding... 3 2. Toetsenbord... 5 3. Muis... 6 4. Processor... 7 5. Geheugen... 8 6. Harde schijf... 9 7. Videokaart... 10 8. Accu/batterij... 11 9. Ingangen...

Nadere informatie

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog

Nadere informatie

PC-Club Okra Regio Gent

PC-Club Okra Regio Gent PC-Club Okra Regio Gent Themanamiddagen WINDOWS Johan 19/01/2009 Windows dag 1 voor beginners tot gevorderden Bestanddelen van een computer Bestanddelen van een computer Software programma s Randapparatuur

Nadere informatie

Laptop Folder. April 2014

Laptop Folder. April 2014 Laptop Folder April 2014 Dit is onze laptop folder, hierin vindt u verschillende merken maar altijd met minimaal 2 jaar garantie. Deze garantie is op "hardware" en wij geven deze garantie aan "huis". De

Nadere informatie

Werkblad H1 Hard en Software

Werkblad H1 Hard en Software Werkblad H1 Hard en Software Leeling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Van Waarden Voorwoord: In dit document gaan we begginen met Hard en Software. We gaan het hebben over verschillende dingen die

Nadere informatie

Inleiding.

Inleiding. Inleiding 1.1 General purpose computers 1.2 Computers in netwerken 1.3 Mainframe computers 1.4 Veiligheidsaspecten bij pc-montage 1.5 De binnenkant van een computer 1.6 De werking van de computer 1.1 General

Nadere informatie

Leerlijn basisvaardigheden ICT SCHOLENGEMEENSCHAP KOBRA BRASSCHAAT

Leerlijn basisvaardigheden ICT SCHOLENGEMEENSCHAP KOBRA BRASSCHAAT Leerlijn basisvaardigheden ICT SCHOLENGEMEENSCHAP KOBRA BRASSCHAAT Deze leerlijn is geen leerplan. Het is een leidraad waarin de ICT basisvaardigheden in een aantal leerdoelen zijn omgezet. De school streeft

Nadere informatie

Thema: Multimedia. Hardware

Thema: Multimedia. Hardware Hardware OPDRACHTKAART MM-04-01-01 Basisopbouw van de computer Voorkennis: Geen Intro: In deze opdracht leer je de belangrijkste onderdelen in de computer herkennen en leer je wat hun functie is. Ook leer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Ekt1. Computer bouwen

Ekt1. Computer bouwen Computer bouwen 1 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Systemrequirements blz. 3 Benodigdheden blz. 4/5 Conclusies blz. 6 Bronvermelding blz. 6 2 Inleiding Tijdens de les kregen wij de opdracht om een computer

Nadere informatie

Project Veilige Data Opslag

Project Veilige Data Opslag 10 goede redenen Sla al uw foto s veilig op Sla al uw films veilig op Sla al uw muziek veilig op Sla al uw documenten, Excel, Word, etc, etc veilig op Deel de data met uw huisgenoten Opslag van alle soorten

Nadere informatie

SBO Nilda Pinto BASISKENNIS BESTURINGSSYTEMEN (MBI 1) PERIODE MATERIAAL BOEK SOFTWARE VOOR ICT SUPPORT 2 EN 3 (HANS VAN RHEENEN)

SBO Nilda Pinto BASISKENNIS BESTURINGSSYTEMEN (MBI 1) PERIODE MATERIAAL BOEK SOFTWARE VOOR ICT SUPPORT 2 EN 3 (HANS VAN RHEENEN) SBO Nilda Pinto BASISKENNIS BESTURINGSSYTEMEN (MBI 1) PERIODE 1 2017 MATERIAAL BOEK SOFTWARE VOOR ICT SUPPORT 2 EN 3 (HANS VAN RHEENEN) BOEK (1) 1.1 Inleiding 1.2 Belangrijke OS 1.3 OS en Memory 1.4 Onderdelen

Nadere informatie

Computerconfiguratie en netwerken. Windows 7 HA 5337 01. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. Alle studierichtingen

Computerconfiguratie en netwerken. Windows 7 HA 5337 01. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. Alle studierichtingen Computerconfiguratie en netwerken Windows 7 HA 5337 01 Alle studierichtingen Lut Boogaerts - Ria Van Eysendeyk - Christel Valkeners - Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel 2011 Vlaams Verbond

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

Alles wat je wel en niet mag doen is neergelegd in een licentieovereenkomst of gebruiksrechtovereenkomst

Alles wat je wel en niet mag doen is neergelegd in een licentieovereenkomst of gebruiksrechtovereenkomst Softwarecategorieёn: Systeemsoftware. Die regelt en ondersteunt de werking van de computer Applicatiesoftware. Die is programmatuur die meer gericht is op het directe gebruik door degene die achter de

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Naam: Calvin En Ayrton School: Bredero College Klas M44 Datum: 20-09-11 LLange

Naam: Calvin En Ayrton School: Bredero College Klas M44 Datum: 20-09-11 LLange Naam: Calvin En Ayrton School: Bredero College Klas M44 Datum: 20-09-11 LLange Inhoudsgave Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Monitor (CRT, LCD, LED)... 3 Toetsenbord (Standaard, ergonomisch)...

Nadere informatie

BESPROKEN onderwerpen

BESPROKEN onderwerpen BESPROKEN onderwerpen Wat is er zoal besproken in de afgelopen maanden aan onderwerpen? Kijk op: http://www.bblthk.nl/ - speciaal voor Senioren of rechtstreeks op http://themapresentaties.webklik.nl PCBEHEER

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Digiveiligheid, H5 SAMENVATTING HOOFDSTUK 5

INSTRUCT Samenvatting Basis Digiveiligheid, H5 SAMENVATTING HOOFDSTUK 5 SAMENVATTING HOOFDSTUK 5 Lesbrief 12 Toezicht Filtersoftware Filtersoftware kan ervoor zorgen dat je niet naar bepaalde websites kunt surfen of dat je niet kunt zoeken naar bepaalde zoekwoorden. Dat kan

Nadere informatie

Theorie Informatica. Inhoud: 1. Systeem 2. Programmeren 3. Informatiesystemen 4. Internet 5. Besturingssystemen 6. Theorie bij praktijk

Theorie Informatica. Inhoud: 1. Systeem 2. Programmeren 3. Informatiesystemen 4. Internet 5. Besturingssystemen 6. Theorie bij praktijk Theorie Informatica Inhoud: 1. Systeem 2. Programmeren 3. Informatiesystemen 4. Internet 5. Besturingssystemen 6. Theorie bij praktijk 1 1. Systeem CPU = Central Processor Unit Het voert alle processen

Nadere informatie

Nieuwe UEFI Bios en GPT

Nieuwe UEFI Bios en GPT Nieuwe UEFI Bios en GPT 1 schijven. Koopt U een nieuwe Personal Computer (desktop of Notebook) dan komt U vanzelf deze nieuwe zaken tegen. Dit verhaal gaat niet op voor een andere soort computers zoals

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017 Thuisnetwerk Ger Stok Maart 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Bestanden delen Printer NAS TV (Camera)Bewaking Domotica Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN WLAN WAN Cloud Local Area

Nadere informatie

Netwerken. Wat is communicatie? Wat is een netwerk? Welke soorten netwerken zijn er? Wat heb je nodig om op Internet te komen?

Netwerken. Wat is communicatie? Wat is een netwerk? Welke soorten netwerken zijn er? Wat heb je nodig om op Internet te komen? Netwerken Wat is communicatie? Communicatie is het overdragen van informatie. als jij met iemand in gesprek bent verzend je met je mond geluidssignalen (=de zender) via de lucht (=het kanaal) naar degene

Nadere informatie

Gemaakt door: Milad Yousofi en Abdelaziz Faiq. Klas: M43. Vak: ITTL. Docent: Mnr. De Lange

Gemaakt door: Milad Yousofi en Abdelaziz Faiq. Klas: M43. Vak: ITTL. Docent: Mnr. De Lange Gemaakt door: Milad Yousofi en Abdelaziz Faiq Klas: M43 Vak: ITTL Docent: Mnr. De Lange Datum: 03-09-2013 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Voeding... 4 2. Processor... 4 3. Grafische kaart... 4 4. Uitbreidingskaarten...

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie