Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012"

Transcriptie

1 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken met een standaardpakket aan producten voor iedere cliënt, maar dat de in te zetten trajectstappen altijd worden toegesneden op de behoefte van de individuele cliënt en de wensen van de opdrachtgever. Het probleem waarom iemand geen werk (meer) heeft, is immers ook voor iedereen anders. Deze werkwijze maakt dat wij het merendeel van de trajecten succesvol kunnen afsluiten. Resultaten Maas groep heeft de hoogste plaatsingscijfers van Limburg (75%, periode ). Deze cijfers zijn bereikt met veelal als moeilijk plaatsbaar te duiden cliënten (Arbeidsgehandicapten, Wajong, 40+ en 50+). Maas groep heeft een klanttevredenheids-score van gemiddeld 7,3 van cliënten en opdrachtgevers in een onafhankelijk onderzoek van Status/Panteia in opdracht van Blik op Werk ( ). Het gemiddelde van 1 e en 2 e spoortrajecten is een 8.1, van BKO een 7.9 en bij mentale begeleiding (o.a. burn out-training) een 7.8. Werkwijze Maas groep in het kort Wij proberen ons verder te onderscheiden door: Zo kort mogelijke, intensieve trajecten; Coachende en regisserende werkwijze (zoveel mogelijk toewerken naar zelfredzaamheid van cliënt); Eén aanspreekpunt voor cliënt en opdrachtgever; Goede resultaten door intensieve Jobhunting: tot op heden meer dan 84% plaatsing; Maas groep heeft vestigingen in Roermond, Venlo, Geleen, Kerkrade, Heerlen, Maastricht, Eindhoven, s Hertogenbosch en Nijmegen; Hierdoor hebben wij een uitgebreid netwerk in heel Limburg, Zuidoost Brabant en regio Nijmegen. Er kan meestal direct gestart worden. Communicatie Wij stellen het op prijs om zowel vooraf als gedurende een traject, zo veel mogelijk zaken af te stemmen met de opdrachtgever. We vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen (Maas groep, cliënt en opdrachtgever) op één lijn staan. Overig Het is altijd lastig om de inhoud van producten, maar vooral de werkwijze en de gedachtegang hierachter goed weer te geven op papier. Wij zijn graag bereid om onderstaande producten nader toe te lichten, erover van gedachten te wisselen en onze producten aan te passen aan de wensen van onze cliënten en opdrachtgevers. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 1

2 Productbeschrijving, doorlooptijden en productprijzen Kennismaking, Intake en Werkhervattingsplan Kennismakingsgesprek Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we of de vraagstelling van cliënt en opdrachtgever aansluit bij wat wij als Maas groep kunnen bieden. Als dat zo is, stemmen we na het kennismakingsgesprek ook even af met onze opdrachtgever en worden afspraken gemaakt voor de vervolgstappen. Doorlooptijd: 1 week Prijs: vrijblijvend en kosteloos Intake en Werkhervattingsplan Het intakegesprek is gericht op het vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Met andere woorden: wat staat er tussen de cliënt en de arbeidsmarkt en welke stappen moeten worden gezet om deze afstand te verkleinen / weg te nemen. Dit leidt tot een op maat gesneden individueel trajectplan, waarin de afzonderlijke trajectstappen worden beschreven. Nadat de cliënt onvoorwaardelijk achter de inhoud van het trajectplan staat, wordt dit ter goedkeuring ingezonden. Ook hier nemen we in de meeste gevallen eerst contact op met de opdrachtgever om voorafgaand aan de toezending van het trajectplan e.e.a. af te stemmen. Doorlooptijd: 2 weken Prijs: Uitgebreid 795, - Verkort 595,- Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 2

3 BKO: Beroepskeuzeonderzoek / Onderzoek scholingsmogelijkheden Een zoektocht naar werk zal altijd starten met het helder krijgen van voldoende realistische beroepsperspectieven. Deze moeten aan drie voorwaarden voldoen: cliënt moet het willen (motivatie), cliënt moet het kunnen (werkervaring, scholing en persoonlijke eigenschappen) en er moet voldoende vraag zijn naar dit beroep op de arbeidsmarkt. De inzet van producten en de intensiteit hangt af van in hoeverre cliënt vooraf al weet wat hij wil en in hoeverre dit realistisch c.q. haalbaar is. Voor deze producten hebben wij twee (register-) loopbaandeskundigen in dienst. BKO-product : Standaard uitgebreid Loopbaanonderzoek Bestemd voor cliënten die onvoldoende zicht hebben op eigen mogelijkheden en interesses en behoefte hebben aan een gefundeerde loopbaankeuze. Doel is een gefundeerd advies m.b.t. beroeps- (en/of scholings-) mogelijkheden, gebaseerd op overwegende kwaliteiten, vaardigheden, competenties en interesses van de kandidaat en rekening houdend met eventuele belemmeringen en arbeidsmarktperspectieven. Doorlooptijd: 6 weken Prijs: 1499, - BKO-product : Uitgebreid Loopbaanonderzoek voor HBO ers Bestemd voor m.n. HBO ers en academici die (nog) meer diepgang wensen om te komen tot een gefundeerd advies m.b.t. beroeps- (en/of scholings-) mogelijkheden, gebaseerd op overwegende kwaliteiten, vaardigheden, competenties en interesses van de kandidaat en rekening houdend met eventuele belemmeringen en arbeidsmarktperspectieven. Doorlooptijd: 6 weken Prijs: 1650, - BKO op maat: In overleg met loopbaanadviseur Prijs: In overleg met loopbaanadviseur Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 3

4 Arbeidsmarktoriëntatie Wanneer iemand niet of onvoldoende zicht heeft op de haalbaarheid van de eigen beroepsideeën en/of onvoldoende kennis heeft van de (regionale) arbeidsmarkt om deze ideeën te toetsen op haalbaarheid. Toetsen van de beroepsideeën die iemand heeft, uitgaande van de kansen op de regionale arbeidsmarkt en rekening houdend met eventuele beperkingen (geen ervaring, onvoldoende scholing, leeftijd, lichamelijke of psychische beperkingen). In kleine groepen (4 personen) wordt methodisch gewerkt aan verkenning van de arbeidsmarkt. De workshop arbeidsmarktoriëntatie maakt deel uit van deze oriëntatie. De kandidaat gaat zelf aan de hand van concrete opdrachten de arbeidsmarkt verkennen. Hij/zij wordt hierbij gecoacht door de adviseur. Daar waar mogelijk en noodzakelijk zal de adviseur eigen netwerken (Maas groep) inschakelen om helderheid over de haalbaarheid van de beroepsperspectieven te krijgen. Doorlooptijd: vier weken Prijs: 495, - Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 4

5 Sollicitatie- en Presentatievaardigheden / Sollicitatie-instructie Sollicitatie Power Package Maas groep is constant op zoek naar verbeteringen binnen de productgroepen. Voor de sollicitatietraining gold dat we voor een opzet hadden gekozen om cliënten het volledige spectrum aan sollicitatiekennis bij te brengen. In de praktijk bleek echter vaak dat de hoeveelheid aan informatie teveel was voor een groot deel van de cliënten waardoor deze onvoldoende werd opgenomen. Daarnaast is gebleken dat cliënten voorafgaand aan hun bemiddeling veel baat hebben bij goede kennis van de werking van- en kansen op de arbeidsmarkt. Dit was voorheen een aparte workshop. Ook de (aparte) workshop Presentatie, Houding & Uitstraling werd in de afgelopen periode door cliënten als zeer nuttig en bruikbaar gevonden. Met deze zaken zijn we aan de slag gegaan met als uitkomst de Sollicitatie Power Package. In de Sollicitatie Power Package kiezen we niet voor de breedte maar voor diepgang. De zeven (relatief korte) modules zijn vervangen door vijf geheel vernieuwde uitgebreide modules waarin de belangrijkste zaken rondom het solliciteren uitgebreid aan bod komen. Bovendien zijn de trainingen vervangen door workshops. Dit betekend minder (passief) luisteren en meer (actief) doen. Verder wordt het aantal deelnemers gehalveerd (was max. acht personen, nu max. vier personen) waardoor er meer individuele aandacht per cliënt kan worden gegeven. Afhankelijk van de cliënt kan er ook voor gekozen worden om individueel of in groepjes van twee personen te werken. Hieronder vindt u de beschrijving van de vijf workshops. Workshop Arbeidsmarkt Werking, Kansen en Verwachtingen De Workshop Arbeidsmarkt is een inleidend programma dat als basis dient voor het bemiddelingstraject. Het geeft cliënten inzicht in hoe de arbeidsmarkt werkt en leert hen kansen op de arbeidsmarkt te herkennen. Ook geeft het inzicht in de reële verwachtingen t.a.v. de arbeidsmarkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: hoe vergroot je je eigen kansen op de arbeidsmarkt, hoe zoeken werkgevers naar werkzoekenden, hoe ga je om met afwijzingen, welke rol speelt een beperking, verwachtingen vs realiteit, concessies doen, de beste en slechtste methoden om een baan te vinden, enz. Voor veel cliënten is de arbeidsmarkt een ongrijpbaar iets. Iets waar kansen bepaald worden door externe factoren als de economie en de werkgevers. Tijdens deze workshop gaan de gordijnen open en krijgen cliënten een blik achter de coulissen. Na afloop hebben cliënten een beter zicht op het fenomeen Arbeidsmarkt en weten zij welke invloed zij zélf hebben op het succesvol afronden van hun traject. Ook hebben zij na afloop van de workshop beter inzicht in de samenhang tussen de verschillende trajectstappen. Na afloop ontvangen de deelnemers een uitgebreide reader als naslagwerk. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 5

6 Workshop Presentatie Houding en Uitstraling De manier waarop iemand zich presenteert, iemands houding en uitstraling bepalen de eerste indruk die de werkgever van een persoon krijgt. En zoals iedereen weet: je kunt maar één keer een eerste indruk achterlaten! Goede Presentatie, Houding en Uitstraling zijn dus fundamenteel tijdens een Sollicitatieproces. De inhoudelijke boodschap is natuurlijk belangrijk, maar de manier waarop deze gepresenteerd wordt is minstens zo belangrijk. De workshop heeft een interactief karakter waarbij cliënten geïnspireerd worden om kritisch naar zichzelf te kijken. Er wordt gewerkt met opdrachten (o.a. marktonderzoek) en cliënten krijgen de nodige kennis en individuele adviezen aangereikt. Tips en voorbeelden worden gegeven zodat de cliënten hier zelf mee aan de slag kunnen gaan. Het maakt ze bewust van hun persoonlijke presentatie en leert ze de sterke kanten van hun persoonlijke uitstraling te benadrukken en te versterken, maar ook de branche te onderzoeken waarin ze willen werken. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn: Stijlen, Kleuren, Bodylines, Corporate Imago en non-verbale communicatie. Na afloop hebben cliënten inzicht in wat de werkgever (of branche waarin ze willen werken) van hen verwacht. Ze hebben beter zicht op hoe ze zichzelf het beste kunnen presenteren, hoe ze hun sterke kanten en unieke uitstraling kunnen benadrukken en zo het beste van zichzelf kunnen laten zien. Dit zal de kansen van cliënt op het vinden van een passende baan sterk vergroten. Workshop CV In deze workshop gaan we samen met cliënt aan de slag met het opstellen van een CV, toegesneden op zijn kwaliteiten & vaardigheden en op de functie-eisen passend bij de sector waarin cliënt aan de slag wil. Immers een CV is onmisbaar in het sollicitatieproces! Er bestaan diverse soorten CV s. We leren de cliënt waarvoor elk CV gebruikt wordt en kijken samen naar welk CV het beste bij de cliënt en zijn situatie past. Vervolgens maken we samen met de cliënt een CV op maat, toegesneden op zijn gegevens en de functie-eisen. We zorgen er voor dat de cliënt aan het eind van de training een goed en up-to-date CV heeft. Daarnaast ondersteunen we de cliënt met het in kaart brengen van zijn kwaliteiten en vaardigheden, welke hij nodig heeft bij het opstellen van het CV, het schrijven van een sollicitatiebrief en de voorbereiding op een sollicitatiegesprek. Workshop Sollicitatiebrief Ook een goede sollicitatiebrief mag niet ontbreken in het sollicitatieproces. We leren de cliënt het verschil tussen een open en een gerichte sollicitatiebrief en hoe de inhoud en de lay-out van deze twee brieven er uit zien. We helpen de cliënt bij het opstellen van een goede sollicitatiebrief, toegesneden op de functie waarop hij wil solliciteren. Het is zeer belangrijk dat de motivatie van de cliënt voor de functie duidelijk en krachtig in de brief tot uitdrukking komt. We zorgen ervoor dat cliënt aan het eind van de workshop een krachtige sollicitatiebrief heeft. Verder wordt in deze workshop aandacht besteed aan het analyseren van vacatures. Cliënt moet in staat zijn om zijn kwaliteiten en vaardigheden (aanbod) te koppelen aan de eisen van de werkgever (vraag). Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 6

7 Workshop Sollicitatiegesprekken Het sollicitatiegesprek is het laatste onderdeel van het sollicitatieproces. Hierin valt de beslissing of de cliënt aangenomen of afgewezen wordt voor de functie. Omdat dit gesprek dus van cruciaal belang is en omdat de meeste cliënten het voeren van sollicitatiegesprekken als moeilijk ervaren, gaan we in deze workshop uitgebreid in op de benodigde gesprekstechnieken. De Workshop Sollicitatiegesprekken is gericht op het uitvoerig (en één op één) oefenen van sollicitatiegesprekken met de cliënt. We leren de cliënt een goed gesprek te voeren en maken cliënt bewust van zijn verbaal en non-verbaal gedrag. We zullen diverse gesprekken met cliënt voeren om dit alles te oefenen. De cliënt dient zich op deze gesprekken voor te bereiden (inclusief kleding) en achteraf worden de gesprekken geëvalueerd. De cliënt krijgt feedback en tips over wat er nog aan zijn gesprekstechnieken verbeterd kan worden. Doorlooptijd: 2 weken Prijs: 1.350,- (of 270, - per Workshop) Sollicitatie-instructie Wanneer een cliënt behoefte heeft aan een sollicitatieproduct dat niet binnen de Sollicitatie Power Package past, dan kan er door middel van sollicitatie- instructie maatwerk worden geleverd. Dit aangepast aan de wensen van de cliënt of de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld effectief solliciteren via pc en internet zijn of solliciteren voor HBO plussers. Soms kan het voor een cliënt niet wenselijk zijn om in een groep te werken, ook dan is deze instructie van toepassing. Deze instructie wordt individueel en op maat gegeven. Doorlooptijd: Specifieke behoefte cliënt bepaald de frequentie Prijs: Uurtarief 130,- Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 7

8 Jobfinding (Jobhunting, Jobmatching, Jobsearching, Jobmailing) Op het moment dat cliënt weet wat hij wil (realistische beroepsperspectieven) en weet waar en hoe hij moet solliciteren start de meest intensieve fase: het daadwerkelijk (gestructureerd) benaderen van de arbeidsmarkt. Hierbij begeleiden wij cliënt bij zijn werkzoekacties en gaan wij zelf bedrijven benaderen o.a. d.m.v. Jobhunting. Deze fase kan alleen van start gaan wanneer de cliënt Jobhuntable is. Via een zogeheten Quick Scan wordt beoordeeld of de cliënt beschikt over 3-5 realistische beroepsperspectieven (evt. verkregen vanuit het onderdeel beroepskeuzeadvies) en over voldoende sollicitatievaardigheden om zelfstandig de arbeidsmarkt te kunnen benaderen (evt. verkregen vanuit de sollicitatietraining c.q. instructie). Het Jobfindingsproces bestaat uit de onderdelen Jobsearching, Jobmatching, Jobmailing en Jobhunting. Deze vier onderdelen samen zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt vanuit zoveel mogelijk invalshoeken benaderd gaat worden en dat acties om vraag (arbeidsmarkt) en aanbod (cliënt) bij elkaar te brengen worden geoptimaliseerd. Tijdens dit zeer intensieve proces spelen zowel kwaliteit als kwantiteit een belangrijke rol. Bovenstaande activiteiten kunnen kracht worden bijgezet in ons Mobiliteits- en trainingscentrum waar cliënten professionele ondersteuning kunnen krijgen bij hun sollicitatieactiviteiten. Daarnaast krijgen cliënten ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een Workshop Jobhunting. Hierin wordt onder begeleiding van onze Jobhunters gezamenlijk de arbeidsmarkt benaderd, waarbij de aandacht vooral is gericht op de verborgen vacatures. Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van telefonische acquisitie. Dit proces is opgedeeld in 2 fases van elk 3 maanden. Gedurende de eerste 3 maanden zal het accent liggen op het begeleiden en ondersteunen van cliënt bij zijn eigen acties gecombineerd met de inbreng vanuit ons Jobmatchsysteem en onze mailingen naar bedrijven. Indien deze acties aan het eind van deze fase nog niet tot een concrete plaatsing hebben geleid, zal tijdens de 2 e fase van wederom 3 maanden het accent verschuiven naar Jobhuntacties door Maas groep. Doorlooptijd: 6 maanden (alleen 1 e fase 3 maanden) Prijs: 2895, - (alleen 1 e fase 1895, -) Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 8

9 Nazorg Nazorg (standaard) Nadat cliënt een passende arbeidsplaats heeft verkregen is de laatste fase in het traject de nazorgfase. Omdat er veel tijd, moeite en kosten worden geïnvesteerd om cliënt een nieuwe arbeidsplek te bezorgen is het van belang om de duurzaamheid van deze arbeidsrelatie te waarborgen. Cliënt krijgt in de nieuwe werksituatie te maken met o.a. taakinstructies, hiërarchie, verwachtingen, verantwoordelijkheid, arbeidsomstandigheden, enz. In de Nazorgfase hebben wij regelmatig contact met cliënt en werkgever om deze zaken te evalueren om zo eventuele problemen vroegtijdig op te kunnen lossen. Hierdoor wordt het zgn. afbreukrisico tot een minimum beperkt. Doorlooptijd: 3 maanden Prijs: 495, - Nazorg (uitgebreid) Nadat cliënt een passende arbeidsplaats heeft verkregen is de laatste fase in het traject de nazorgfase. Omdat er veel tijd, moeite en kosten worden geïnvesteerd om cliënt een nieuwe arbeidsplek te bezorgen is het van belang om de duurzaamheid van deze arbeidsrelatie te waarborgen. Cliënt krijgt in de nieuwe werksituatie te maken met o.a. taakinstructies, hiërarchie, verwachtingen, verantwoordelijkheid, arbeidsomstandigheden, enz. In de Nazorgfase hebben wij regelmatig contact met cliënt en werkgever om deze zaken te evalueren om zo eventuele problemen vroegtijdig op te kunnen lossen. Hierdoor wordt het zgn. afbreukrisico tot een minimum beperkt. In de eerste twee maanden is er een intensief contact met cliënt (per telefoon, per mail en persoonlijk). Daarnaast is er (evt. in overleg met de cliënt) contact met de werkgever en zullen er evaluatiegesprekken plaatsvinden. De inspanningen zijn in deze fase gericht op een positieve afsluiting van de proeftijd, gevolgd door een arbeidscontract. Nadat het contract is getekend en de eventuele proeftijd is verstreken zullen de vervolgacties gericht zijn op het bestendigen van de arbeidsrelatie met als doel een verlenging van het eerste arbeidscontract. Indien nodig zullen wij met de werkgever onderhandelen over de verlengingsmogelijkheden. Bij uitzend- en detacheringsbanen zal de inspanning van onze kant tijdens de gehele periode van zes maanden gelijk zijn aan de eerste twee maanden. Doorlooptijd: 6 maanden Prijs: 795, - Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 9

10 Overige producten Bovenstaande producten zijn de producten die vaak worden ingezet. Zoals eerder aangegeven is re-integratie maatwerk dus naast deze producten bieden wij nog een aantal producten die voor bepaalde cliënten van toepassing kunnen zijn. Een aantal voorbeelden daarvan vindt u hieronder. Burn-out training Deze middellange -lange psychische interventie/ training is bedoeld voor mensen met een burn-out of die in een burn-out dreigen te geraken. Deze training heeft als doel de mentale belastbaarheid te vergroten en de terugkeer naar werk te bespoedigen. De balans tussen draagkracht en draaglast moet hersteld en behouden worden. Daarnaast kan middels de training een basis, uitgangspunt gecreëerd worden, waardoor het risico om terug te vallen in oude patronen en oud gedrag beperkt wordt en daarmee ook het verzuimrisico met burn-out als oorzaak in de toekomst beperkt kan worden. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn o.a. assertiviteit en sociale vaardigheden; relaxatie- en cognitieve technieken; werk en Stressmanagement; individuele Coaching; preventieplan en nazorg. Tijdens het intakegesprek wordt er een analyse en inventarisatie gemaakt van de knelpunten en probleemgebieden van de cliënt. Hierbij wordt gekeken naar het eigen inzicht van de cliënt; de privé-situatie; het werk (of voormalige werk); de persoonlijke kenmerken; de sociale omstandigheden; fysieke problemen; cognitieve problemen; verwachtingen en valkuilen. Aan de hand van deze inventarisatie word een plan van aanpak opgesteld, waarbij het van belang is dat de cliënt achter de te volgen stappen staat. Bij een burn-out is het wenselijk dat er zowel bij de cliënt als in zijn omgeving veranderingen plaatsvinden, dit om terugval te voorkomen. Daarom zal ook aan de omgevingsfactoren aandacht besteed worden. Als er sprake is van een werkgever, zal er ook met deze partij een aantal gesprekken plaatsvinden om zodoende bij te dragen aan het bespoedigen van de werkhervatting van de werknemer, door bijvoorbeeld (tijdelijke) functieaanpassing, het maken van een opbouwschema, het bespreken van een mogelijk arbeidsconflict, werkplekaanpassing, en dergelijke. De werknemer zal individueel begeleid worden bij zijn terugkeer naar werk. Er is bewust voor gekozen om bij de burn-out training vooral te werken in groepen, die uit minimaal 4 en maximaal 8 personen bestaan. De training bestaat uit 12 groepssessies en 6 individuele coachingen. De training wordt gegeven door een re-integratieconsulent/trainer, met een ruime ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding, groepstrainingen en individuele coaching. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een ervaren trainingsactrice. De cliënt krijgt tijdens deze groepstrainingen ook huiswerkopdrachten mee om het geleerde meteen in de praktijk te brengen en de volgende sessie voor te bereiden. Dit ter bevordering van de zelfredzaamheid van de cliënt. Doorlooptijd: 3 maanden + 3 maanden nazorg Prijs: 2500, - Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 10

11 Assertiviteitstraining De training bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van ieder een dagdeel en 4 individuele coachingen. In de training wordt naast theoretische achtergronden, vooral praktisch geoefend, waarbij gebruik gemaakt wordt van een ervaren trainingsactrice. Onderwerpen die onder andere behandeld worden zijn: conflicthantering, ruimte innemen, contact maken, kritiek en waardering geven en ontvangen, omgaan met machtsverschillen, grenzen stellen, nee durven en leren zeggen en hoe zie ik mezelf en hoe ziet de ander mij. Daarnaast is er ruimte voor de groepsleden om eigen onderwerpen en leerpunten in te brengen. Na iedere sessie worden er huiswerkopdrachten en oefeningen meegegeven, waarop de cliënt in de volgende bijeenkomst feedback krijgt van de groep en de trainer/coach. Doorlooptijd: Prijs: 1250,- inclusief intake, eindrapportage en materialen. Coaching / Begeleiding / Monitoring Coachen en begeleiden van cliënt tijdens de uitvoering van het traject. Onderzoeken, organiseren en monitoren van alle zaken rondom de inzet van externe producten. De coaching en begeleiding zijn gericht op zaken die zich voordoen tijdens het traject. Het is gebaseerd op het vermogen van personen om hun prestaties te verbeteren, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en eventuele belemmeringen richting werk aan te pakken. De coach helpt bij de bewustwording hiervan middels het bevorderen van zelfkennis en het maken van bewuste keuzes om gewenste doelen richting werk te bereiken. Daarnaast is Maas groep als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de organisatie en monitoring van alle activiteiten die door derden moeten worden uitgevoerd. Hieronder vallen o.a. onderzoek scholingsmogelijkheden volgens 3-offerte model, aanmelding, overleg en rapportages. Verder het voeren van monitoringsgesprekken met cliënt en opleidingsinstituut gericht op een voortvarend verloop van het scholingstraject en het zo spoedig mogelijk bereiken van de bemiddelingsfase. Prijs: Uurtarief 130,- Psychosociale hulpverlening: Counseling en Coaching Soms kan er sprake zijn van de aanwezigheid van psychosociale problemen bij een cliënt. Deze problemen bemoeilijken het re-integratieproces van cliënt en daardoor zijn/haar terugkeer op de arbeidsmarkt. Gespecialiseerde hulpverlening kan bijdragen tot emotionele stabiliteit van de cliënt waardoor deze betere perspectieven krijgt. Counseling/coaching is een vorm van psychosociale hulpverlening; een vorm van gesprekstherapie voor mensen die ondersteuning willen bij het oplossen van hun problemen, het accepteren van die problemen of los willen komen van vastgeroeste gedachtepatronen of overtuigingen. Counseling/coaching is resultaatgericht en pragmatisch van aard: de cliënt gaat doelen formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. De ervaring leert dat de kansen voor het slagen op de arbeidsmarkt van een cliënt vaak na enkele gesprekken aanzienlijk worden vergroot. De coach/counsellor helpt cliënt meer zelfinzicht te geven en zijn weg te vinden naar werk. Daarom sluit counseling en coaching goed aan bij de hedendaagse mens: snelle, kortdurende hulp op een manier zoals de cliënt dit wenst. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 11

12 Redenen om een coach/counsellor in te schakelen zijn heel divers en persoonsgebonden, maar een aantal voorbeelden van situaties waarbij counseling/coaching een oplossing kan bieden zijn: - Communicatieproblemen - Een ingrijpende verandering in de leefsituatie of op het werk; - Problemen binnen het gezin of de relatie; - Onzekerheid ten aanzien van levensloop of carrière; - (Chronische) gezondheidsproblemen; - Onbestemde gevoelens van onvrede; - Wanneer cliënt op zoek is naar zingeving of rust; - Alles wat cliënt uit balans brengt of stress veroorzaakt. Doorlooptijd: Maatwerk Prijs: Uurtarief 140, - Na het eerste gesprek zal er worden vastgesteld hoeveel gesprekken voor deze interventie nodig zijn. Dit zal in overleg met de opdrachtgever gebeuren. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 12

13 3R-behandelprogramma Integraal en intensief behandelprogramma van vier weken voor cliënten met reumatische klachten (incl. rugklachten, fibromyalgie en andere (niet traumatische) aandoeningen aan botten, gewrichten of pezen) Het exclusieve 3R-behandelprogramma van 3R-Reconnect, ontwikkeld door de Stichting RRR in samenwerking met medici en reumaspecialisten, is erop gericht om snel weer (beter) te kunnen functioneren, de re-integratie naar- of op het werk te bevorderen, arbeidsongeschiktheid te voorkomen en het medicijngebruik voor een langere periode te verminderen. 3R-Reconnect maakt gebruik van deskundigheid en hoogwaardige wetenschappelijke kennis, toegepast aan het Academisch Ziekenhuis Maastricht en verder uitgewerkt door de Stichting RRR (Reumacentrum voor Re-integratie en Revalidatie). Een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd door Drs. N. Wolter, Verzekeringsarts bij UWV en zelf Bechterew-patiënt, en ontwikkeld en uitgevoerd door Prof. dr. S. van der Linden, hoofd reumatologie van het Academisch Ziekenhuis, ligt ten grondslag aan de methodiek. Multidisciplinaire Intake / Outtake en 3R-Zorgbehandelplan Alvorens aan het 3R-behandelprogramma te kunnen beginnen vindt er een uitgebreide Multidisciplinaire Intake plaats door de arts, de fysiotherapeut, een psycholoog en een arbeidsdeskundige. Tijdens deze intake wordt de persoonlijke situatie en de fysieke en mentale belastbaarheid van de cliënt in kaart gebracht. De intake omvat vraaggesprekken, vragenlijsten, onderzoek- en testmethoden. De deskundigen overleggen vervolgens met elkaar en stellen samen de inhoud op voor een persoonlijk 3R-Zorgbehandelplan. Klachten hebben meestal niet alleen een medische kant. Door te kijken naar de gehele situatie van de cliënt kan een integraal programma worden samengesteld gericht op hoe deze duurzaam beter kan functioneren. Het 3R-behandelprogramma bestaat voor iedere deelnemer minimaal uit het fysieke programma en wordt afhankelijk van de uitkomsten van de intake aangevuld met een basis- of een uitgebreid mentaal programma (dit altijd in overleg met- en na goedkeuring van de opdrachtgever). Na behandelperiode worden de resultaten besproken in de Multidisciplinaire Outtake en wordt de persoonlijke, fysieke en mentale belastbaarheid opnieuw in kaart gebracht. Er zal een (vrijblijvend) advies gegeven worden over hoe de cliënt verder richting werk begeleid kan worden. Prijs 3R-Multidisciplinaire Intake / Outtake + opstellen persoonlijk Zorgbehandelplan 950, - 3R-behandelprogramma Fysiek Het integrale behandelplan van vier weken (vijf dagen per week) omvat een uitgebalanceerd dagprogramma. Inspannen en ontspannen worden evenwichtig gecombineerd zodat het programma in een prettige sfeer doorlopen kan worden. De activiteiten worden deels individueel en deels in groepsverband uitgevoerd. Er zijn begeleide en onbegeleide rustmomenten ingebouwd. Na een inspanning volgt altijd een moment om te relaxen. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 13

14 Het 3R-behandelprogramma omvat de volgende onderdelen: Fysiotherapie Walking Hydrotherapie Zwemmen Ergotherapie Massage Medische training Sport Sauna Het persoonlijk behandelplan van 3R-Reconnect wordt uitgevoerd in De Joffer, centrum voor Sport & Care te Voerendaal. De Joffer beschikt over royale zwemfaciliteiten. Er is een zwemgedeelte met beweegbare bodem voor hydrotherapie en een gedeelte om te zwemmen. Het zwemwater van de Joffer staat onder stringente controle en voldoet aan de hoogste eisen. Er wordt geen chloor aan het water toegevoegd. De Joffer beschikt tevens over een Fitnessruimte met toestellen en hulpmiddelen om de conditie te verbeteren, meerdere behandelruimtes en spreekkamers en een saunagedeelte. Daarnaast zijn er gerichte mogelijkheden voor buitenactiviteiten. Prijs 3R-behandelprogramma Fysiek 2.500, - 3R-behandelprogramma Mentaal basis / uitgebreid Klachten hebben meestal niet alleen een medische kant. Alleen door te werken aan de gehele situatie van de cliënt (holistische benadering) kan het maximale resultaat bereikt worden om deze duurzaam beter te laten functioneren. We kijken samen met de cliënt naar wat beperkende en bevorderende factoren zijn en welke invloed deze hier zelf op heeft. Het 3R-behandelprogramma Mentaal omvat een aantal Mentale interventies en -workshops om dit te realiseren. Binnen dit programma is er veel aandacht voor het omgaan met pijn. De mentale interventie 'Pijn de baas' is gericht op pijnfixatie. Deze aanpak is er niet op gericht de pijn kwijt te raken maar om de pijn de baas te worden. Door het opvoeren van lichamelijke en geestelijke inspanning kunnen cliënten de invloed van de pijn verminderen. Daarnaast gaan we bij het mentale programma samen met de cliënt aan de slag met zaken als work-life balance, discipline en wilskracht, stressmanagement, voeding in relatie met reuma, enz. Als laatste wordt er gewerkt aan een persoonlijk Plan Van Aanpak gericht op het implementeren van het behandelprogramma in de eigen (werk- en thuis) situatie. Bij het uitgebreide programma wordt het bovenstaande mentale behandelprogramma aangevuld met individuele gesprekken met een psycholoog. Deze aanbeveling zullen wij doen wanneer blijkt dat een groot deel van de klachten gerelateerd is aan mentale belemmeringen. Prijs 3R-behandelprogramma Mentaal basis / uitgebreid 1.300, - / 2.500, - Als aanvulling op het programma is aansluitend eventueel extra in te zetten: Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 14

15 3R-Nazorgprogramma Tijdens de vier weken durende interventie leren we de cliënt om zowel fysiek als mentaal op een andere manier met zijn/haar reumatische aandoening om te gaan dan deze daarvoor gewend was. We hebben de cliënt als het ware nieuw gedrag aangeleerd. D.m.v. het Plan Van Aanpak heeft de cliënt handvatten gekregen om dit gedrag na afloop van het programma te bestendigen. Als bij de Outtake blijkt dat de kans op terugval in oud gedrag toch aanwezig is zullen wij een aanbeveling doen om het 3R-nazorgprogramma in te zetten. Cliënten lopen in hun dagelijkse (werk- en thuis) situatie vaak tegen zaken aan die het hen moeilijk maken om hun nieuw aangeleerde gedrag te implementeren of te handhaven. Tijdens het nazorgprogramma wordt cliënt gedurende zes maanden gevolgd en bestrijden we samen met de cliënt de problemen die deze ondervindt bij het inpassen van het programma in zijn/haar dagelijks leven. Prijs 3R-Nazorgprogramma 950, - Meer informatie / vragen / contact Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht op onze website of kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer of via Graag zijn we u persoonlijk van dienst. Het 3R-behandelprogramma wordt voor UWV cliënten aangeboden via Maas groep Reintegratie en Outplacement. U kunt cliënten aanmelden via het aanvraagformulier (downloaden via of via Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 15

16 Opleidingen met baangarantie Daarnaast kan het in bepaalde situaties nodig zijn om scholing in te zetten. Ook hiervoor biedt Maas groep (in samenwerking met een veelheid aan opleiders) een breed scala aan mogelijkheden. Ook verzorgen wij een twintigtal opleidingen met baangarantie. Maas groep werkt in deze projecten samen met bedrijven die ofwel groeiend zijn ofwel aangeven met enige regelmaat behoefte te hebben aan nieuwe medewerkers. Dit netwerk van bedrijven wordt voor dit project gecombineerd met het netwerk van bedrijven van de opleider. I.v.m. de huidige economische situatie vergt het meer tijd om passende banen te vinden. Maas groep kan daardoor in 2009 niet meer altijd een harde baangarantie geven. Werkgevers spreken vaak aan de start van een traject de intentie uit om een kandidaat aan te nemen, maar weten niet hoe het bedrijf er voor staat tegen de tijd dat de opleiding is afgerond. We moeten daardoor vaker opnieuw op zoek naar een nieuwe werkgever (Jobhunting). Vooraf dient er een screening plaats te vinden gevolgd door een 3-gesprek met de opdrachtgever betreffende: afspraken, verantwoordelijkheid en commitment Maatwerk Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 16

17 Aanmeldingen / Contact Kijk voor meer informatie over Maas groep op Hier vind u onder: over Maas groep ook een groot aantal meningen van cliënten. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 17

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen Van Werk naar Werk 2 e spoor re-integratie op maat - 2014 Geconfronteerd worden met langdurig verzuim is een ingrijpende situatie. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht van u en de werkgever een optimale

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

FIA: Fibromyalgie In Actie

FIA: Fibromyalgie In Actie FIA: Fibromyalgie In Actie Groepsbehandeling fibromyalgie Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 Fibromyalgie 3 Voor wie is deze behandeling? 3 Wat is het doel van het behandelprogramma? 3 Screening 4 Intake

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING

MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING Together, we can Parker vindt het, naast een zorgvuldige en flexibele inkleding van het gehele mobiliteitsproces, van belang dat medewerkers kunnen kiezen uit een breed

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Assertiviteit Training

Assertiviteit Training Assertiviteit Training Inleiding Onzeker in sociale situaties. Assertief kunnen zijn heeft te maken met de mate van zelfvertrouwen. Niet iedereen heeft dit goed ontwikkeld. Veel mensen laten zich in een

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Rea College Pluryn. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Revalidatie Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Kanker is een ingrijpende ziekte.

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Dienstverleningsbeschrijving

Dienstverleningsbeschrijving Dienstverleningsbeschrijving Integrale Loopbaanbegeleiding Second Chance Force ( SCF) Inleiding: Second Chance Force ( SCF) is een jonge onderneming die de doelstelling heeft om (ex) gedetineerden aan

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie Oncologische Revalidatie Zuyderland Revalidatie Inleiding Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan,

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Een intensief en op maat gesneden traject voor individuele coaching én groepsbegeleiding in de vrije natuur, speciaal bedoeld voor gemeenten en UWV klanten

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer, werkgever en werknemer De werkgever heeft in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hartrevalidatie CARDIOLOGIE. Het vinden van de juiste balans

Hartrevalidatie CARDIOLOGIE. Het vinden van de juiste balans CARDIOLOGIE Hartrevalidatie Het vinden van de juiste balans In verband met hartklachten wordt u behandeld in het Laurentius ziekenhuis. Een hartstoornis kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben.

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008)

OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008) OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008) 08-22.IF VERKRIJGEN VAN INZICHT IN DE FYSIEK BELASTING 08-22.VF VERHOGEN

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave Casenummer BOW RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie

Nadere informatie

Libra Revalidatie & Audiologie B.V.

Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Libra Revalidatie & Audiologie B.V. Cliënten Audit Rapport Schema Blik op Werk Keurmerk Scope: Bieden van gespecialiseerde arbeidsdiagnostiek, training, ondersteuning en coaching, advisering en bemiddeling

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer

Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat. Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij klachten aan houding- en bewegingsapparaat Informatie voor de verwijzer Arbeidsrevalidatie bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT pagina 1 Avantiro beweegt mensen DOE DE DINGEN ZONDER TE FORCEREN, AAN EEN APPELBOOM GROEIEN NIMMER PEREN. Dit ogenschijnlijk

Nadere informatie

WW begeleiding voor eigenrisicodragers

WW begeleiding voor eigenrisicodragers WW begeleiding voor eigenrisicodragers Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen WW begeleiding Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken.

JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken. JobBootcamp staat voor duurzame oplossingen die de zelfredzaamheid van uw medewerker vergroot. Van teambuilding tot mobiliteitsvraagstukken. Inhoudsopgave Daarom JobBootcamp 5 De fases van mobiliteit

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ klanttevredenheid Uit onafhankelijk onderzoek (Cedeo, branchekeurmerk) blijkt dat maar liefst 96% van de medewerkers

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2014. BLIK op WERK KEURMERK. Hypovisie B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2014. BLIK op WERK KEURMERK. Hypovisie B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

IMK Intermediair B.V.BU Begeleiding

IMK Intermediair B.V.BU Begeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Hartrevalidatie (poliklinisch)

Hartrevalidatie (poliklinisch) Hartrevalidatie (poliklinisch) Informatie over het hartrevalidatieprogramma in het ETZ voor patiënten en partners Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is hartrevalidatie? 1 Voor

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017 HRM Netwerk Verzuim 16 maart 2017 Meet en greet met Kees Een hardwerkende vrouw, kinderen op de basisschool, partner werkt en zelf een drukke baan Op een dag. Wordt het Kees te veel Er volgt een ziekmelding

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Introductie interventiebedrijf. Contactpersonen interventiebedrijf. Locatiegegevens. Naam interventiebedrijf. Algemene introductie

Introductie interventiebedrijf. Contactpersonen interventiebedrijf. Locatiegegevens. Naam interventiebedrijf. Algemene introductie Introductie interventiebedrijf Naam interventiebedrijf BAG Beheer (Bureau Arbeid en Gezondheid). Tweede handelsnaam BAG Nederland Algemene introductie BAG Nederland is een onafhankelijke organisatie voor

Nadere informatie

NET WERK ABONNE MENT

NET WERK ABONNE MENT NET WERK ABONNE MENT NETWERK- ABONNEMENT Als u op zoek bent naar een nieuwe baan, dan wordt er regelmatig tegen u gezegd dat u moet netwerken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 50 Company is een

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Last van Langdurige gezondheidsklachten?

Last van Langdurige gezondheidsklachten? Last van Langdurige gezondheidsklachten? En word je daardoor belemmerd in je dagelijkse leven en werken? Werk met Winnock aan duurzaam herstel van functioneren en wees je klachten de baas! Printversie

Nadere informatie

WIZ Re-integratie en Coaching

WIZ Re-integratie en Coaching RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Back2Basic Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Inleiding Chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging zijn pijnklachten

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap

> voor de werkgever. iedereen weer succesvol aan de slag. tijd voor jouw volgende stap > voor de werkgever iedereen weer succesvol aan de slag tijd voor jouw volgende stap iedereen weer succesvol aan de slag Moet u medewerkers ontslaan? Omdat uw organisatie krimpt? Of omdat een medewerker

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Revalidatie. Fibromyalgieprogramma

Revalidatie. Fibromyalgieprogramma Revalidatie Fibromyalgieprogramma Inleiding Sinds een aantal jaren kent Heliomare revalidatie het speciale programma Leren omgaan met fibromyalgie. Dit programma is in het leven geroepen om op maat gesneden

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. Potenco BV. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Denkt u. vast te lopen. in uw werk?

Denkt u. vast te lopen. in uw werk? Denkt u vast te lopen in uw werk? Het leven kan veel van u vragen. Soms misschien teveel. Zeker als u langdurig onder druk staat of een tegenslag te verwerken krijgt. U heeft bijvoorbeeld al lange tijd

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen

Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen Starterbegeleiding door Wesseling Startschot Voor de professionele ondersteuning, de bedrijfsadviseur, wordt door het project

Nadere informatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie

Behandelprogramma. Pijnrevalidatie Behandelprogramma Pijnrevalidatie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Langdurig ziekteverzuim is een erkend sociaal-economisch en sociaal-geneeskundig probleem op nationaal en internationaal niveau. Verschillende landen hebben wettelijke maatregelen genomen

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang 8 oktober 2012 Start Oktober 2012 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan!

Outplacement. Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement Via loopbaanadvies naar je nieuwe baan! Outplacement De outplacementprogramma s van Trainingsbureau Ingrid Nagel zijn bestemd voor medewerkers die uw organisatie gaan verlaten en nieuw werk

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor professionals Intersectorale mobiliteit Informatie voor professionals Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en werkgevers. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie