Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012"

Transcriptie

1 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken met een standaardpakket aan producten voor iedere cliënt, maar dat de in te zetten trajectstappen altijd worden toegesneden op de behoefte van de individuele cliënt en de wensen van de opdrachtgever. Het probleem waarom iemand geen werk (meer) heeft, is immers ook voor iedereen anders. Deze werkwijze maakt dat wij het merendeel van de trajecten succesvol kunnen afsluiten. Resultaten Maas groep heeft de hoogste plaatsingscijfers van Limburg (75%, periode ). Deze cijfers zijn bereikt met veelal als moeilijk plaatsbaar te duiden cliënten (Arbeidsgehandicapten, Wajong, 40+ en 50+). Maas groep heeft een klanttevredenheids-score van gemiddeld 7,3 van cliënten en opdrachtgevers in een onafhankelijk onderzoek van Status/Panteia in opdracht van Blik op Werk ( ). Het gemiddelde van 1 e en 2 e spoortrajecten is een 8.1, van BKO een 7.9 en bij mentale begeleiding (o.a. burn out-training) een 7.8. Werkwijze Maas groep in het kort Wij proberen ons verder te onderscheiden door: Zo kort mogelijke, intensieve trajecten; Coachende en regisserende werkwijze (zoveel mogelijk toewerken naar zelfredzaamheid van cliënt); Eén aanspreekpunt voor cliënt en opdrachtgever; Goede resultaten door intensieve Jobhunting: tot op heden meer dan 84% plaatsing; Maas groep heeft vestigingen in Roermond, Venlo, Geleen, Kerkrade, Heerlen, Maastricht, Eindhoven, s Hertogenbosch en Nijmegen; Hierdoor hebben wij een uitgebreid netwerk in heel Limburg, Zuidoost Brabant en regio Nijmegen. Er kan meestal direct gestart worden. Communicatie Wij stellen het op prijs om zowel vooraf als gedurende een traject, zo veel mogelijk zaken af te stemmen met de opdrachtgever. We vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen (Maas groep, cliënt en opdrachtgever) op één lijn staan. Overig Het is altijd lastig om de inhoud van producten, maar vooral de werkwijze en de gedachtegang hierachter goed weer te geven op papier. Wij zijn graag bereid om onderstaande producten nader toe te lichten, erover van gedachten te wisselen en onze producten aan te passen aan de wensen van onze cliënten en opdrachtgevers. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 1

2 Productbeschrijving, doorlooptijden en productprijzen Kennismaking, Intake en Werkhervattingsplan Kennismakingsgesprek Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we of de vraagstelling van cliënt en opdrachtgever aansluit bij wat wij als Maas groep kunnen bieden. Als dat zo is, stemmen we na het kennismakingsgesprek ook even af met onze opdrachtgever en worden afspraken gemaakt voor de vervolgstappen. Doorlooptijd: 1 week Prijs: vrijblijvend en kosteloos Intake en Werkhervattingsplan Het intakegesprek is gericht op het vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Met andere woorden: wat staat er tussen de cliënt en de arbeidsmarkt en welke stappen moeten worden gezet om deze afstand te verkleinen / weg te nemen. Dit leidt tot een op maat gesneden individueel trajectplan, waarin de afzonderlijke trajectstappen worden beschreven. Nadat de cliënt onvoorwaardelijk achter de inhoud van het trajectplan staat, wordt dit ter goedkeuring ingezonden. Ook hier nemen we in de meeste gevallen eerst contact op met de opdrachtgever om voorafgaand aan de toezending van het trajectplan e.e.a. af te stemmen. Doorlooptijd: 2 weken Prijs: Uitgebreid 795, - Verkort 595,- Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 2

3 BKO: Beroepskeuzeonderzoek / Onderzoek scholingsmogelijkheden Een zoektocht naar werk zal altijd starten met het helder krijgen van voldoende realistische beroepsperspectieven. Deze moeten aan drie voorwaarden voldoen: cliënt moet het willen (motivatie), cliënt moet het kunnen (werkervaring, scholing en persoonlijke eigenschappen) en er moet voldoende vraag zijn naar dit beroep op de arbeidsmarkt. De inzet van producten en de intensiteit hangt af van in hoeverre cliënt vooraf al weet wat hij wil en in hoeverre dit realistisch c.q. haalbaar is. Voor deze producten hebben wij twee (register-) loopbaandeskundigen in dienst. BKO-product : Standaard uitgebreid Loopbaanonderzoek Bestemd voor cliënten die onvoldoende zicht hebben op eigen mogelijkheden en interesses en behoefte hebben aan een gefundeerde loopbaankeuze. Doel is een gefundeerd advies m.b.t. beroeps- (en/of scholings-) mogelijkheden, gebaseerd op overwegende kwaliteiten, vaardigheden, competenties en interesses van de kandidaat en rekening houdend met eventuele belemmeringen en arbeidsmarktperspectieven. Doorlooptijd: 6 weken Prijs: 1499, - BKO-product : Uitgebreid Loopbaanonderzoek voor HBO ers Bestemd voor m.n. HBO ers en academici die (nog) meer diepgang wensen om te komen tot een gefundeerd advies m.b.t. beroeps- (en/of scholings-) mogelijkheden, gebaseerd op overwegende kwaliteiten, vaardigheden, competenties en interesses van de kandidaat en rekening houdend met eventuele belemmeringen en arbeidsmarktperspectieven. Doorlooptijd: 6 weken Prijs: 1650, - BKO op maat: In overleg met loopbaanadviseur Prijs: In overleg met loopbaanadviseur Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 3

4 Arbeidsmarktoriëntatie Wanneer iemand niet of onvoldoende zicht heeft op de haalbaarheid van de eigen beroepsideeën en/of onvoldoende kennis heeft van de (regionale) arbeidsmarkt om deze ideeën te toetsen op haalbaarheid. Toetsen van de beroepsideeën die iemand heeft, uitgaande van de kansen op de regionale arbeidsmarkt en rekening houdend met eventuele beperkingen (geen ervaring, onvoldoende scholing, leeftijd, lichamelijke of psychische beperkingen). In kleine groepen (4 personen) wordt methodisch gewerkt aan verkenning van de arbeidsmarkt. De workshop arbeidsmarktoriëntatie maakt deel uit van deze oriëntatie. De kandidaat gaat zelf aan de hand van concrete opdrachten de arbeidsmarkt verkennen. Hij/zij wordt hierbij gecoacht door de adviseur. Daar waar mogelijk en noodzakelijk zal de adviseur eigen netwerken (Maas groep) inschakelen om helderheid over de haalbaarheid van de beroepsperspectieven te krijgen. Doorlooptijd: vier weken Prijs: 495, - Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 4

5 Sollicitatie- en Presentatievaardigheden / Sollicitatie-instructie Sollicitatie Power Package Maas groep is constant op zoek naar verbeteringen binnen de productgroepen. Voor de sollicitatietraining gold dat we voor een opzet hadden gekozen om cliënten het volledige spectrum aan sollicitatiekennis bij te brengen. In de praktijk bleek echter vaak dat de hoeveelheid aan informatie teveel was voor een groot deel van de cliënten waardoor deze onvoldoende werd opgenomen. Daarnaast is gebleken dat cliënten voorafgaand aan hun bemiddeling veel baat hebben bij goede kennis van de werking van- en kansen op de arbeidsmarkt. Dit was voorheen een aparte workshop. Ook de (aparte) workshop Presentatie, Houding & Uitstraling werd in de afgelopen periode door cliënten als zeer nuttig en bruikbaar gevonden. Met deze zaken zijn we aan de slag gegaan met als uitkomst de Sollicitatie Power Package. In de Sollicitatie Power Package kiezen we niet voor de breedte maar voor diepgang. De zeven (relatief korte) modules zijn vervangen door vijf geheel vernieuwde uitgebreide modules waarin de belangrijkste zaken rondom het solliciteren uitgebreid aan bod komen. Bovendien zijn de trainingen vervangen door workshops. Dit betekend minder (passief) luisteren en meer (actief) doen. Verder wordt het aantal deelnemers gehalveerd (was max. acht personen, nu max. vier personen) waardoor er meer individuele aandacht per cliënt kan worden gegeven. Afhankelijk van de cliënt kan er ook voor gekozen worden om individueel of in groepjes van twee personen te werken. Hieronder vindt u de beschrijving van de vijf workshops. Workshop Arbeidsmarkt Werking, Kansen en Verwachtingen De Workshop Arbeidsmarkt is een inleidend programma dat als basis dient voor het bemiddelingstraject. Het geeft cliënten inzicht in hoe de arbeidsmarkt werkt en leert hen kansen op de arbeidsmarkt te herkennen. Ook geeft het inzicht in de reële verwachtingen t.a.v. de arbeidsmarkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: hoe vergroot je je eigen kansen op de arbeidsmarkt, hoe zoeken werkgevers naar werkzoekenden, hoe ga je om met afwijzingen, welke rol speelt een beperking, verwachtingen vs realiteit, concessies doen, de beste en slechtste methoden om een baan te vinden, enz. Voor veel cliënten is de arbeidsmarkt een ongrijpbaar iets. Iets waar kansen bepaald worden door externe factoren als de economie en de werkgevers. Tijdens deze workshop gaan de gordijnen open en krijgen cliënten een blik achter de coulissen. Na afloop hebben cliënten een beter zicht op het fenomeen Arbeidsmarkt en weten zij welke invloed zij zélf hebben op het succesvol afronden van hun traject. Ook hebben zij na afloop van de workshop beter inzicht in de samenhang tussen de verschillende trajectstappen. Na afloop ontvangen de deelnemers een uitgebreide reader als naslagwerk. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 5

6 Workshop Presentatie Houding en Uitstraling De manier waarop iemand zich presenteert, iemands houding en uitstraling bepalen de eerste indruk die de werkgever van een persoon krijgt. En zoals iedereen weet: je kunt maar één keer een eerste indruk achterlaten! Goede Presentatie, Houding en Uitstraling zijn dus fundamenteel tijdens een Sollicitatieproces. De inhoudelijke boodschap is natuurlijk belangrijk, maar de manier waarop deze gepresenteerd wordt is minstens zo belangrijk. De workshop heeft een interactief karakter waarbij cliënten geïnspireerd worden om kritisch naar zichzelf te kijken. Er wordt gewerkt met opdrachten (o.a. marktonderzoek) en cliënten krijgen de nodige kennis en individuele adviezen aangereikt. Tips en voorbeelden worden gegeven zodat de cliënten hier zelf mee aan de slag kunnen gaan. Het maakt ze bewust van hun persoonlijke presentatie en leert ze de sterke kanten van hun persoonlijke uitstraling te benadrukken en te versterken, maar ook de branche te onderzoeken waarin ze willen werken. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn: Stijlen, Kleuren, Bodylines, Corporate Imago en non-verbale communicatie. Na afloop hebben cliënten inzicht in wat de werkgever (of branche waarin ze willen werken) van hen verwacht. Ze hebben beter zicht op hoe ze zichzelf het beste kunnen presenteren, hoe ze hun sterke kanten en unieke uitstraling kunnen benadrukken en zo het beste van zichzelf kunnen laten zien. Dit zal de kansen van cliënt op het vinden van een passende baan sterk vergroten. Workshop CV In deze workshop gaan we samen met cliënt aan de slag met het opstellen van een CV, toegesneden op zijn kwaliteiten & vaardigheden en op de functie-eisen passend bij de sector waarin cliënt aan de slag wil. Immers een CV is onmisbaar in het sollicitatieproces! Er bestaan diverse soorten CV s. We leren de cliënt waarvoor elk CV gebruikt wordt en kijken samen naar welk CV het beste bij de cliënt en zijn situatie past. Vervolgens maken we samen met de cliënt een CV op maat, toegesneden op zijn gegevens en de functie-eisen. We zorgen er voor dat de cliënt aan het eind van de training een goed en up-to-date CV heeft. Daarnaast ondersteunen we de cliënt met het in kaart brengen van zijn kwaliteiten en vaardigheden, welke hij nodig heeft bij het opstellen van het CV, het schrijven van een sollicitatiebrief en de voorbereiding op een sollicitatiegesprek. Workshop Sollicitatiebrief Ook een goede sollicitatiebrief mag niet ontbreken in het sollicitatieproces. We leren de cliënt het verschil tussen een open en een gerichte sollicitatiebrief en hoe de inhoud en de lay-out van deze twee brieven er uit zien. We helpen de cliënt bij het opstellen van een goede sollicitatiebrief, toegesneden op de functie waarop hij wil solliciteren. Het is zeer belangrijk dat de motivatie van de cliënt voor de functie duidelijk en krachtig in de brief tot uitdrukking komt. We zorgen ervoor dat cliënt aan het eind van de workshop een krachtige sollicitatiebrief heeft. Verder wordt in deze workshop aandacht besteed aan het analyseren van vacatures. Cliënt moet in staat zijn om zijn kwaliteiten en vaardigheden (aanbod) te koppelen aan de eisen van de werkgever (vraag). Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 6

7 Workshop Sollicitatiegesprekken Het sollicitatiegesprek is het laatste onderdeel van het sollicitatieproces. Hierin valt de beslissing of de cliënt aangenomen of afgewezen wordt voor de functie. Omdat dit gesprek dus van cruciaal belang is en omdat de meeste cliënten het voeren van sollicitatiegesprekken als moeilijk ervaren, gaan we in deze workshop uitgebreid in op de benodigde gesprekstechnieken. De Workshop Sollicitatiegesprekken is gericht op het uitvoerig (en één op één) oefenen van sollicitatiegesprekken met de cliënt. We leren de cliënt een goed gesprek te voeren en maken cliënt bewust van zijn verbaal en non-verbaal gedrag. We zullen diverse gesprekken met cliënt voeren om dit alles te oefenen. De cliënt dient zich op deze gesprekken voor te bereiden (inclusief kleding) en achteraf worden de gesprekken geëvalueerd. De cliënt krijgt feedback en tips over wat er nog aan zijn gesprekstechnieken verbeterd kan worden. Doorlooptijd: 2 weken Prijs: 1.350,- (of 270, - per Workshop) Sollicitatie-instructie Wanneer een cliënt behoefte heeft aan een sollicitatieproduct dat niet binnen de Sollicitatie Power Package past, dan kan er door middel van sollicitatie- instructie maatwerk worden geleverd. Dit aangepast aan de wensen van de cliënt of de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld effectief solliciteren via pc en internet zijn of solliciteren voor HBO plussers. Soms kan het voor een cliënt niet wenselijk zijn om in een groep te werken, ook dan is deze instructie van toepassing. Deze instructie wordt individueel en op maat gegeven. Doorlooptijd: Specifieke behoefte cliënt bepaald de frequentie Prijs: Uurtarief 130,- Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 7

8 Jobfinding (Jobhunting, Jobmatching, Jobsearching, Jobmailing) Op het moment dat cliënt weet wat hij wil (realistische beroepsperspectieven) en weet waar en hoe hij moet solliciteren start de meest intensieve fase: het daadwerkelijk (gestructureerd) benaderen van de arbeidsmarkt. Hierbij begeleiden wij cliënt bij zijn werkzoekacties en gaan wij zelf bedrijven benaderen o.a. d.m.v. Jobhunting. Deze fase kan alleen van start gaan wanneer de cliënt Jobhuntable is. Via een zogeheten Quick Scan wordt beoordeeld of de cliënt beschikt over 3-5 realistische beroepsperspectieven (evt. verkregen vanuit het onderdeel beroepskeuzeadvies) en over voldoende sollicitatievaardigheden om zelfstandig de arbeidsmarkt te kunnen benaderen (evt. verkregen vanuit de sollicitatietraining c.q. instructie). Het Jobfindingsproces bestaat uit de onderdelen Jobsearching, Jobmatching, Jobmailing en Jobhunting. Deze vier onderdelen samen zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt vanuit zoveel mogelijk invalshoeken benaderd gaat worden en dat acties om vraag (arbeidsmarkt) en aanbod (cliënt) bij elkaar te brengen worden geoptimaliseerd. Tijdens dit zeer intensieve proces spelen zowel kwaliteit als kwantiteit een belangrijke rol. Bovenstaande activiteiten kunnen kracht worden bijgezet in ons Mobiliteits- en trainingscentrum waar cliënten professionele ondersteuning kunnen krijgen bij hun sollicitatieactiviteiten. Daarnaast krijgen cliënten ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een Workshop Jobhunting. Hierin wordt onder begeleiding van onze Jobhunters gezamenlijk de arbeidsmarkt benaderd, waarbij de aandacht vooral is gericht op de verborgen vacatures. Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van telefonische acquisitie. Dit proces is opgedeeld in 2 fases van elk 3 maanden. Gedurende de eerste 3 maanden zal het accent liggen op het begeleiden en ondersteunen van cliënt bij zijn eigen acties gecombineerd met de inbreng vanuit ons Jobmatchsysteem en onze mailingen naar bedrijven. Indien deze acties aan het eind van deze fase nog niet tot een concrete plaatsing hebben geleid, zal tijdens de 2 e fase van wederom 3 maanden het accent verschuiven naar Jobhuntacties door Maas groep. Doorlooptijd: 6 maanden (alleen 1 e fase 3 maanden) Prijs: 2895, - (alleen 1 e fase 1895, -) Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 8

9 Nazorg Nazorg (standaard) Nadat cliënt een passende arbeidsplaats heeft verkregen is de laatste fase in het traject de nazorgfase. Omdat er veel tijd, moeite en kosten worden geïnvesteerd om cliënt een nieuwe arbeidsplek te bezorgen is het van belang om de duurzaamheid van deze arbeidsrelatie te waarborgen. Cliënt krijgt in de nieuwe werksituatie te maken met o.a. taakinstructies, hiërarchie, verwachtingen, verantwoordelijkheid, arbeidsomstandigheden, enz. In de Nazorgfase hebben wij regelmatig contact met cliënt en werkgever om deze zaken te evalueren om zo eventuele problemen vroegtijdig op te kunnen lossen. Hierdoor wordt het zgn. afbreukrisico tot een minimum beperkt. Doorlooptijd: 3 maanden Prijs: 495, - Nazorg (uitgebreid) Nadat cliënt een passende arbeidsplaats heeft verkregen is de laatste fase in het traject de nazorgfase. Omdat er veel tijd, moeite en kosten worden geïnvesteerd om cliënt een nieuwe arbeidsplek te bezorgen is het van belang om de duurzaamheid van deze arbeidsrelatie te waarborgen. Cliënt krijgt in de nieuwe werksituatie te maken met o.a. taakinstructies, hiërarchie, verwachtingen, verantwoordelijkheid, arbeidsomstandigheden, enz. In de Nazorgfase hebben wij regelmatig contact met cliënt en werkgever om deze zaken te evalueren om zo eventuele problemen vroegtijdig op te kunnen lossen. Hierdoor wordt het zgn. afbreukrisico tot een minimum beperkt. In de eerste twee maanden is er een intensief contact met cliënt (per telefoon, per mail en persoonlijk). Daarnaast is er (evt. in overleg met de cliënt) contact met de werkgever en zullen er evaluatiegesprekken plaatsvinden. De inspanningen zijn in deze fase gericht op een positieve afsluiting van de proeftijd, gevolgd door een arbeidscontract. Nadat het contract is getekend en de eventuele proeftijd is verstreken zullen de vervolgacties gericht zijn op het bestendigen van de arbeidsrelatie met als doel een verlenging van het eerste arbeidscontract. Indien nodig zullen wij met de werkgever onderhandelen over de verlengingsmogelijkheden. Bij uitzend- en detacheringsbanen zal de inspanning van onze kant tijdens de gehele periode van zes maanden gelijk zijn aan de eerste twee maanden. Doorlooptijd: 6 maanden Prijs: 795, - Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 9

10 Overige producten Bovenstaande producten zijn de producten die vaak worden ingezet. Zoals eerder aangegeven is re-integratie maatwerk dus naast deze producten bieden wij nog een aantal producten die voor bepaalde cliënten van toepassing kunnen zijn. Een aantal voorbeelden daarvan vindt u hieronder. Burn-out training Deze middellange -lange psychische interventie/ training is bedoeld voor mensen met een burn-out of die in een burn-out dreigen te geraken. Deze training heeft als doel de mentale belastbaarheid te vergroten en de terugkeer naar werk te bespoedigen. De balans tussen draagkracht en draaglast moet hersteld en behouden worden. Daarnaast kan middels de training een basis, uitgangspunt gecreëerd worden, waardoor het risico om terug te vallen in oude patronen en oud gedrag beperkt wordt en daarmee ook het verzuimrisico met burn-out als oorzaak in de toekomst beperkt kan worden. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn o.a. assertiviteit en sociale vaardigheden; relaxatie- en cognitieve technieken; werk en Stressmanagement; individuele Coaching; preventieplan en nazorg. Tijdens het intakegesprek wordt er een analyse en inventarisatie gemaakt van de knelpunten en probleemgebieden van de cliënt. Hierbij wordt gekeken naar het eigen inzicht van de cliënt; de privé-situatie; het werk (of voormalige werk); de persoonlijke kenmerken; de sociale omstandigheden; fysieke problemen; cognitieve problemen; verwachtingen en valkuilen. Aan de hand van deze inventarisatie word een plan van aanpak opgesteld, waarbij het van belang is dat de cliënt achter de te volgen stappen staat. Bij een burn-out is het wenselijk dat er zowel bij de cliënt als in zijn omgeving veranderingen plaatsvinden, dit om terugval te voorkomen. Daarom zal ook aan de omgevingsfactoren aandacht besteed worden. Als er sprake is van een werkgever, zal er ook met deze partij een aantal gesprekken plaatsvinden om zodoende bij te dragen aan het bespoedigen van de werkhervatting van de werknemer, door bijvoorbeeld (tijdelijke) functieaanpassing, het maken van een opbouwschema, het bespreken van een mogelijk arbeidsconflict, werkplekaanpassing, en dergelijke. De werknemer zal individueel begeleid worden bij zijn terugkeer naar werk. Er is bewust voor gekozen om bij de burn-out training vooral te werken in groepen, die uit minimaal 4 en maximaal 8 personen bestaan. De training bestaat uit 12 groepssessies en 6 individuele coachingen. De training wordt gegeven door een re-integratieconsulent/trainer, met een ruime ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding, groepstrainingen en individuele coaching. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een ervaren trainingsactrice. De cliënt krijgt tijdens deze groepstrainingen ook huiswerkopdrachten mee om het geleerde meteen in de praktijk te brengen en de volgende sessie voor te bereiden. Dit ter bevordering van de zelfredzaamheid van de cliënt. Doorlooptijd: 3 maanden + 3 maanden nazorg Prijs: 2500, - Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 10

11 Assertiviteitstraining De training bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten van ieder een dagdeel en 4 individuele coachingen. In de training wordt naast theoretische achtergronden, vooral praktisch geoefend, waarbij gebruik gemaakt wordt van een ervaren trainingsactrice. Onderwerpen die onder andere behandeld worden zijn: conflicthantering, ruimte innemen, contact maken, kritiek en waardering geven en ontvangen, omgaan met machtsverschillen, grenzen stellen, nee durven en leren zeggen en hoe zie ik mezelf en hoe ziet de ander mij. Daarnaast is er ruimte voor de groepsleden om eigen onderwerpen en leerpunten in te brengen. Na iedere sessie worden er huiswerkopdrachten en oefeningen meegegeven, waarop de cliënt in de volgende bijeenkomst feedback krijgt van de groep en de trainer/coach. Doorlooptijd: Prijs: 1250,- inclusief intake, eindrapportage en materialen. Coaching / Begeleiding / Monitoring Coachen en begeleiden van cliënt tijdens de uitvoering van het traject. Onderzoeken, organiseren en monitoren van alle zaken rondom de inzet van externe producten. De coaching en begeleiding zijn gericht op zaken die zich voordoen tijdens het traject. Het is gebaseerd op het vermogen van personen om hun prestaties te verbeteren, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en eventuele belemmeringen richting werk aan te pakken. De coach helpt bij de bewustwording hiervan middels het bevorderen van zelfkennis en het maken van bewuste keuzes om gewenste doelen richting werk te bereiken. Daarnaast is Maas groep als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de organisatie en monitoring van alle activiteiten die door derden moeten worden uitgevoerd. Hieronder vallen o.a. onderzoek scholingsmogelijkheden volgens 3-offerte model, aanmelding, overleg en rapportages. Verder het voeren van monitoringsgesprekken met cliënt en opleidingsinstituut gericht op een voortvarend verloop van het scholingstraject en het zo spoedig mogelijk bereiken van de bemiddelingsfase. Prijs: Uurtarief 130,- Psychosociale hulpverlening: Counseling en Coaching Soms kan er sprake zijn van de aanwezigheid van psychosociale problemen bij een cliënt. Deze problemen bemoeilijken het re-integratieproces van cliënt en daardoor zijn/haar terugkeer op de arbeidsmarkt. Gespecialiseerde hulpverlening kan bijdragen tot emotionele stabiliteit van de cliënt waardoor deze betere perspectieven krijgt. Counseling/coaching is een vorm van psychosociale hulpverlening; een vorm van gesprekstherapie voor mensen die ondersteuning willen bij het oplossen van hun problemen, het accepteren van die problemen of los willen komen van vastgeroeste gedachtepatronen of overtuigingen. Counseling/coaching is resultaatgericht en pragmatisch van aard: de cliënt gaat doelen formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. De ervaring leert dat de kansen voor het slagen op de arbeidsmarkt van een cliënt vaak na enkele gesprekken aanzienlijk worden vergroot. De coach/counsellor helpt cliënt meer zelfinzicht te geven en zijn weg te vinden naar werk. Daarom sluit counseling en coaching goed aan bij de hedendaagse mens: snelle, kortdurende hulp op een manier zoals de cliënt dit wenst. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 11

12 Redenen om een coach/counsellor in te schakelen zijn heel divers en persoonsgebonden, maar een aantal voorbeelden van situaties waarbij counseling/coaching een oplossing kan bieden zijn: - Communicatieproblemen - Een ingrijpende verandering in de leefsituatie of op het werk; - Problemen binnen het gezin of de relatie; - Onzekerheid ten aanzien van levensloop of carrière; - (Chronische) gezondheidsproblemen; - Onbestemde gevoelens van onvrede; - Wanneer cliënt op zoek is naar zingeving of rust; - Alles wat cliënt uit balans brengt of stress veroorzaakt. Doorlooptijd: Maatwerk Prijs: Uurtarief 140, - Na het eerste gesprek zal er worden vastgesteld hoeveel gesprekken voor deze interventie nodig zijn. Dit zal in overleg met de opdrachtgever gebeuren. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 12

13 3R-behandelprogramma Integraal en intensief behandelprogramma van vier weken voor cliënten met reumatische klachten (incl. rugklachten, fibromyalgie en andere (niet traumatische) aandoeningen aan botten, gewrichten of pezen) Het exclusieve 3R-behandelprogramma van 3R-Reconnect, ontwikkeld door de Stichting RRR in samenwerking met medici en reumaspecialisten, is erop gericht om snel weer (beter) te kunnen functioneren, de re-integratie naar- of op het werk te bevorderen, arbeidsongeschiktheid te voorkomen en het medicijngebruik voor een langere periode te verminderen. 3R-Reconnect maakt gebruik van deskundigheid en hoogwaardige wetenschappelijke kennis, toegepast aan het Academisch Ziekenhuis Maastricht en verder uitgewerkt door de Stichting RRR (Reumacentrum voor Re-integratie en Revalidatie). Een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd door Drs. N. Wolter, Verzekeringsarts bij UWV en zelf Bechterew-patiënt, en ontwikkeld en uitgevoerd door Prof. dr. S. van der Linden, hoofd reumatologie van het Academisch Ziekenhuis, ligt ten grondslag aan de methodiek. Multidisciplinaire Intake / Outtake en 3R-Zorgbehandelplan Alvorens aan het 3R-behandelprogramma te kunnen beginnen vindt er een uitgebreide Multidisciplinaire Intake plaats door de arts, de fysiotherapeut, een psycholoog en een arbeidsdeskundige. Tijdens deze intake wordt de persoonlijke situatie en de fysieke en mentale belastbaarheid van de cliënt in kaart gebracht. De intake omvat vraaggesprekken, vragenlijsten, onderzoek- en testmethoden. De deskundigen overleggen vervolgens met elkaar en stellen samen de inhoud op voor een persoonlijk 3R-Zorgbehandelplan. Klachten hebben meestal niet alleen een medische kant. Door te kijken naar de gehele situatie van de cliënt kan een integraal programma worden samengesteld gericht op hoe deze duurzaam beter kan functioneren. Het 3R-behandelprogramma bestaat voor iedere deelnemer minimaal uit het fysieke programma en wordt afhankelijk van de uitkomsten van de intake aangevuld met een basis- of een uitgebreid mentaal programma (dit altijd in overleg met- en na goedkeuring van de opdrachtgever). Na behandelperiode worden de resultaten besproken in de Multidisciplinaire Outtake en wordt de persoonlijke, fysieke en mentale belastbaarheid opnieuw in kaart gebracht. Er zal een (vrijblijvend) advies gegeven worden over hoe de cliënt verder richting werk begeleid kan worden. Prijs 3R-Multidisciplinaire Intake / Outtake + opstellen persoonlijk Zorgbehandelplan 950, - 3R-behandelprogramma Fysiek Het integrale behandelplan van vier weken (vijf dagen per week) omvat een uitgebalanceerd dagprogramma. Inspannen en ontspannen worden evenwichtig gecombineerd zodat het programma in een prettige sfeer doorlopen kan worden. De activiteiten worden deels individueel en deels in groepsverband uitgevoerd. Er zijn begeleide en onbegeleide rustmomenten ingebouwd. Na een inspanning volgt altijd een moment om te relaxen. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 13

14 Het 3R-behandelprogramma omvat de volgende onderdelen: Fysiotherapie Walking Hydrotherapie Zwemmen Ergotherapie Massage Medische training Sport Sauna Het persoonlijk behandelplan van 3R-Reconnect wordt uitgevoerd in De Joffer, centrum voor Sport & Care te Voerendaal. De Joffer beschikt over royale zwemfaciliteiten. Er is een zwemgedeelte met beweegbare bodem voor hydrotherapie en een gedeelte om te zwemmen. Het zwemwater van de Joffer staat onder stringente controle en voldoet aan de hoogste eisen. Er wordt geen chloor aan het water toegevoegd. De Joffer beschikt tevens over een Fitnessruimte met toestellen en hulpmiddelen om de conditie te verbeteren, meerdere behandelruimtes en spreekkamers en een saunagedeelte. Daarnaast zijn er gerichte mogelijkheden voor buitenactiviteiten. Prijs 3R-behandelprogramma Fysiek 2.500, - 3R-behandelprogramma Mentaal basis / uitgebreid Klachten hebben meestal niet alleen een medische kant. Alleen door te werken aan de gehele situatie van de cliënt (holistische benadering) kan het maximale resultaat bereikt worden om deze duurzaam beter te laten functioneren. We kijken samen met de cliënt naar wat beperkende en bevorderende factoren zijn en welke invloed deze hier zelf op heeft. Het 3R-behandelprogramma Mentaal omvat een aantal Mentale interventies en -workshops om dit te realiseren. Binnen dit programma is er veel aandacht voor het omgaan met pijn. De mentale interventie 'Pijn de baas' is gericht op pijnfixatie. Deze aanpak is er niet op gericht de pijn kwijt te raken maar om de pijn de baas te worden. Door het opvoeren van lichamelijke en geestelijke inspanning kunnen cliënten de invloed van de pijn verminderen. Daarnaast gaan we bij het mentale programma samen met de cliënt aan de slag met zaken als work-life balance, discipline en wilskracht, stressmanagement, voeding in relatie met reuma, enz. Als laatste wordt er gewerkt aan een persoonlijk Plan Van Aanpak gericht op het implementeren van het behandelprogramma in de eigen (werk- en thuis) situatie. Bij het uitgebreide programma wordt het bovenstaande mentale behandelprogramma aangevuld met individuele gesprekken met een psycholoog. Deze aanbeveling zullen wij doen wanneer blijkt dat een groot deel van de klachten gerelateerd is aan mentale belemmeringen. Prijs 3R-behandelprogramma Mentaal basis / uitgebreid 1.300, - / 2.500, - Als aanvulling op het programma is aansluitend eventueel extra in te zetten: Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 14

15 3R-Nazorgprogramma Tijdens de vier weken durende interventie leren we de cliënt om zowel fysiek als mentaal op een andere manier met zijn/haar reumatische aandoening om te gaan dan deze daarvoor gewend was. We hebben de cliënt als het ware nieuw gedrag aangeleerd. D.m.v. het Plan Van Aanpak heeft de cliënt handvatten gekregen om dit gedrag na afloop van het programma te bestendigen. Als bij de Outtake blijkt dat de kans op terugval in oud gedrag toch aanwezig is zullen wij een aanbeveling doen om het 3R-nazorgprogramma in te zetten. Cliënten lopen in hun dagelijkse (werk- en thuis) situatie vaak tegen zaken aan die het hen moeilijk maken om hun nieuw aangeleerde gedrag te implementeren of te handhaven. Tijdens het nazorgprogramma wordt cliënt gedurende zes maanden gevolgd en bestrijden we samen met de cliënt de problemen die deze ondervindt bij het inpassen van het programma in zijn/haar dagelijks leven. Prijs 3R-Nazorgprogramma 950, - Meer informatie / vragen / contact Voor meer informatie en/of vragen kunt u terecht op onze website of kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer of via Graag zijn we u persoonlijk van dienst. Het 3R-behandelprogramma wordt voor UWV cliënten aangeboden via Maas groep Reintegratie en Outplacement. U kunt cliënten aanmelden via het aanvraagformulier (downloaden via of via Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 15

16 Opleidingen met baangarantie Daarnaast kan het in bepaalde situaties nodig zijn om scholing in te zetten. Ook hiervoor biedt Maas groep (in samenwerking met een veelheid aan opleiders) een breed scala aan mogelijkheden. Ook verzorgen wij een twintigtal opleidingen met baangarantie. Maas groep werkt in deze projecten samen met bedrijven die ofwel groeiend zijn ofwel aangeven met enige regelmaat behoefte te hebben aan nieuwe medewerkers. Dit netwerk van bedrijven wordt voor dit project gecombineerd met het netwerk van bedrijven van de opleider. I.v.m. de huidige economische situatie vergt het meer tijd om passende banen te vinden. Maas groep kan daardoor in 2009 niet meer altijd een harde baangarantie geven. Werkgevers spreken vaak aan de start van een traject de intentie uit om een kandidaat aan te nemen, maar weten niet hoe het bedrijf er voor staat tegen de tijd dat de opleiding is afgerond. We moeten daardoor vaker opnieuw op zoek naar een nieuwe werkgever (Jobhunting). Vooraf dient er een screening plaats te vinden gevolgd door een 3-gesprek met de opdrachtgever betreffende: afspraken, verantwoordelijkheid en commitment Maatwerk Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 16

17 Aanmeldingen / Contact Kijk voor meer informatie over Maas groep op Hier vind u onder: over Maas groep ook een groot aantal meningen van cliënten. Maas groep Werkwijze Productbeschrijvingen en Prijzen 17

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie