Kinderen zijn in alles ons uitgangspunt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderen zijn in alles ons uitgangspunt"

Transcriptie

1 Kinderen zijn in alles ons uitgangspunt Stichting Fortior is een onderwijsorganisatie voor katholiek en protestants-christelijk basisonderwijs. De 300 medewerkers van de 13 Fortior-scholen verzorgen onderwijs voor ongeveer 2800 leerlingen in de stadsdelen Venlo en Arcen, Lm en Velden. Fortior heeft een sterke positie in de regio Venlo. Binnen Fortior heeft de ontwikkeling van kinderen en personeel de hoogste prioriteit. De kinderen zijn in alles ons uitgangspunt. Fortior-scholen zorgen voor een optimale en brede ontplooiing van ontwikkeling van kinderen. Fortior-scholen bieden voortreffelijk en onderscheidend onderwijs. Als zodanig zijn de scholen herkenbaar voor ouders, kinderen, medewerkers en andere stakeholders. Op onze scholen is het unieke Fortior-concept O3 (Optimaal Ontplooiings- en Ontwikkelingsonderwijs) herkenbaar. Elke Fortior-school heeft op haar eigen manier daar een geving gecreëerd waarin vormen van onderwijs, instructie in een geschikt leerklimaat zijn ingevoerd. Fortior stelt hoge kwaliteitseisen aan haar scholen. Niet alleen op het gebied van de kernvakken rekenen, taal, lezen en spelling, maar ook ten aanzien van de beeldende vakken handvaardigheid, tekenen, muziek en lichamelijke opvoeding. Dit schooljaar gaat de Wet op Passend Onderwijs in. Sinds 1 augustus hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Voor Fortior is dat vanzelfsprekend. Elk kind heeft immers recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Daar hechten we sterk aan. Wij gaan basisscholen helpen een concept voor passend onderwijs. Wij willen dat concept op twee van onze basisscholen in de gemeente Venlo gaan ontwikkelen en de kennis en ervaring gaan uitdragen naar alle basisscholen in Noord-Limburg. Fortior is ook in gesprek het voortgezet onderwijs te ken tot een doorlopende leerlijn voor leerlingen extra zorgvragen. Want na groep 8 houdt een extra zorgvraag meestal niet op. Fortior-leerkrachten werken vanuit passie en inspireren kinderen. Daartoe worden onze personeelsleden ook uitgedaagd. Het ontwikkelen van cpetenties van onze personeelsleden staat hoog in het vaandel. Fortior vindt samenwerken ouders erg belangrijk. De betrokkenheid en tevredenheid willen wij door actieve informatieverstrekking en participatie verhogen. Naast de samenwerking ouders is de samenwerking andere stichtingen en organisaties belangrijk. Samenwerken collega organisaties is door bezuinigingen en dalende leerlingaantallen noodzakelijk, maar biedt ons ook de kans onze strategische doelen te realiseren. Fortior biedt een beleidskader. Scholen geven dit kader inhoud op maat. De vragen van de kinderen staan daarbij centraal. Stichting Fortior werkt een professioneel College van Bestuur. College van Bestuur Stichting Fortior : Voorzitter College van Bestuur; P.H.M. van Eijk Postadres : Postbus 680, 5900 AR Venlo Bezoekadres : Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo Telefoonnummer : adres : Website : Uitgave: Ediat Intermediagroep Dr. Holtroplaan XR Eindhoven Tel.: Fax:

2 Bel de specialist in badkamer verbo en renovatie Gemotiveerde, allround vakmensen Geen voorrijkosten Lid Branchevereniging Vrijblijvende heldere offertes Chris Kuijpers Venlo T M e i Verbo/Onderhoud/Renovatie Loodgieter-, dak- en zinkwerk Elektra/Gas- en CV montage Timmer-, tegel-, sel- en schilderwerk Badkamers/Keukens/Sanitair Vragen, hulp of advies nodig? Emotie- explosies? Onverklaarbaar gedrag? Autisme? ( Faal) Angst? Concentratie- of slaapproblemen? En u wilt weer rust in huis? Meer info : Sharon Jentjens VenloVitaal Met FOOD FOR KIDS! en Kokkerelli samen naar een gezond gewicht! Aanmelden via of bel KinderFysiotherapie Molièrelaan AN Venlo-Blerick fysiotherapie Dependance Kinderfysiotherapie van Laerstraat AA Venlo-Blerick meer dan 25 jaar ervaring manuele therapie oedeemfysiotherapie fysiofitness Talentcoach Venlo - De Kindercoach Directe, betaalbare en effectieve hulp bij problemen op school. Omdat je je kind toch een goede, gelukkige schooltijd en een mooi dipla toewenst. Bijles voor (hoog)begaafden en (hoog)gevoeligen - Assertiviteitstraining Faalangstreductie - Huiswerkbegeleiding - Leren leren Telefoon:

3 Taal & lent: kinderen aan de hand van taal ontwikkelen tot wereldburgers Bij basisschool Taal & lent in Venlo-Oost vormt de Nederlandse taal de verbinding tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en andere wereldburgers. Vanuit de gedachte dat lezen de taalontwikkeling stimuleert, ontwikkelt Taal & lent zich als leesschool. We brengen kinderen in een vroeg stadium in contact ook de Engelse taal. Dat gebeurt al in groep 1. Leerlingen ontwikkelen zich op onze school dan ook als wereldburgers een brede wereldoriëntatie. Wij koppelen de internationale accenten in het onderwijs aan moderne onderwijshodieken en stimuleren leerlingen hun ta(al)lenten op een eigentijdse wijze te ontwikkelen. Wij werken in kleine leergroepen, zodat we ieder kind voldoende individuele aandacht en maatwerk kunnen bieden. Naast de taalvaardigheid investeren we ook in de creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling van ieder kind en besteden we veel aandacht aan de gezonde leefstijl van de leerlingen. Dat gebeurt in een veilige en geborgen sfeer op school, waar kinderen zich thuis en prettig voelen. Taal & lent zal binnen enkele jaren deel gaan uitmaken van een nie te boen MFA in Venlo-Oost. Taal & lent Leutherweg CG Venlo T E. W. Groeneveldschool: vertrode ondersteuning op maat voor ieder kind De Groeneveldschool is een vertrode basisschool in Venlo-Oost, een open, uitnodigende houding naar leerlingen en ouders. We hechten sterk aan een positief pedagogisch klimaat, waarin veiligheid en plezier een grote rol spelen. We volgen en begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling. Leerlingen die moeite hebben de leerstof én leerlingen die juist erg vlot door de leerstof heen schieten, willen we zoveel mogelijk ondersteuning op maat bieden. Dat betekent dat we differentiëren binnen de groepen ieder kind optimaal te kunnen begeleiden in zijn leerproces. We richten ons niet alleen op de leerstof, maar we willen kinderen ook vaardigheden en inzichten bijbrengen die ieder kind nodig heeft in deze tijd. Niet alleen de verstandelijke ontwikkeling, maar ook de creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind krijgt onze aandacht. We besteden ook veel aandacht aan goed ICT-onderwijs. We bereiden onze leerlingen op deze wijze zo goed mogelijk voor op hun verdere leven. Dat doen we in nae samenwerking ouders, die ook een rol hebben in het leerproces op school. Gemmaschool: opbrengstgericht onderwijs aandacht voor ieder kind De Gemmaschool in het Venlose kerkdorp t Ven hecht grote waarde aan uitdagend, opbrengstgericht onderwijs. Wij willen dat ieder kind zich kan ontwikkelen en zich ook verantwoordelijk voelt voor de eigen ontwikkeling. Dat gebeurt in een sfeer die het best te schrijven is als warm, veilig en saamhorig. De Gemmaschool is een middelgrote school ruim 190 leerlingen. Mede door deze vang kan de fraai gerenoveerde school ieder kind voldoende individuele aandacht geven. Ons onderwijs wordt afgestemd op de leef- en belevingswereld van kinderen, zodat kinderen herkennen wat ze leren en zich plezier kunnen ontwikkelen. In alle groepen wordt gewerkt de hode Leefstijl. Doelstelling van het programma is opboend gedrag en positieve betrokkenheid bij kinderen te ontwikkelen. Om daadwerkelijk succes te kunnen boeken Leefstijl, is betrokkenheid van de ouders van groot belang. Gemmaschool Noordervaartlaan SR Venlo T E. W. Groeneveldschool Wethouder Receveurlaan SR Venlo T E. W. Wijdtveldschool: O3 onderwijs gebaseerd op samenwerking en eigenaarschap Kinderen groeien steeds meer in verschillende sferen op. Naast gezin, school en leeftijdgenoten spelen voorzieningen voor opvang, educatie, sport en recreatie een steeds grotere rol. De Wijdtveldschool pleit er nadrukkelijk voor dat al deze voorzieningen voor kinderen op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Dit is op korte termijn optimaal te realiseren in de niee multifunctionele accmodatie (MFA) in Arcen. Van de kinderen wordt verwacht dat ze zelf gemotiveerd zijn te leren en zich te ontwikkelen. De programma s van de Wijdtveldschool zullen steeds meer in het teken staan van stimuleren van een brede ontwikkeling en stimuleren van eigenaarschap bij leerlingen. Daarmee hebben we als doel het realiseren van hoge opbrengsten voor alle leerlingen. Ouders zijn hierbij onze belangrijkste partners en wij proberen ze steeds nadrukkelijker bij het onderwijs te betrekken. Om optimaal invulling te kunnen geven aan ons onderwijs, werkt de Wijdtveldschool steeds nadrukkelijker samen basisschool t Kapelke in Lm. Basisschool Wijdtveld Boerenweg EK Arcen T E. W. 3

4 Jolanda Schatorjé-Stroeken, diëtiste Leemkampstraat VH Venlo Tel: Reach Up is een praktijk voor professionele begeleiding bij leer- en gedragsproblemen voor alle leeftijde. 4 keer goed naar de diëtiste te gaan voor u en kind! U kunt terecht voor: 1. Hoe gezonder kinderen eten en leven, hoe beter ze groeien en bloeien. 2. Daardoor zitten ze lekkerder in hun vel en dat is toch de wens van iedere ouder! 3. Door onze begeleiding kunnen kinderen plezier krijgen in gezond eten. 4. Gelukkig geen extra kosten, want de diëtiste zit in 2014 in de basisverzekering. Dyslexie begeleiding en screening Remedial teaching Kindercoaching bv bij angsten, bedplassen, gedragsproblemen. Faalangstreductietrainingen ( eventueel inzet van een paard) Huiswerkbegeleiding in huiselijke geving Website: mail: tel Raadhuisplein 10, 5975BK Sevenum specialist in niebo en onderhoud utiliteitsbo tel.: BSO bij Spring: Tegels, Sanitair & Tegelwerken TEGELS, SANITAIR & TEGELWERKEN Tegels, Sanitair & Tegelwerken TEGELS, SANITAIR & TEGELWERKEN EN A Vanaf najaar 2014 start een speciaal programma voor kinderen! de állerleukste activiteiten verschillende contract- mogelijkheden óók vakantieopvang Niesgierig? Neem vrijblijvend een kijkje op één van onze locaties! DESKUNDIG ADVIES VOOR UW PERSOONLIJKE SMAAK K Dr. Poelsstraat 8a DESKUNDIG ADVIES VOOR UW PERSOONLIJKE SMAAK Kijk voor meer info op NP Reuver Dr. Poelstraat 8a NP Reuver - Telefoon: Telefoon: Dr. Poelsstraat 8a NP Reuver Telefoon: Geregistreerde en gespecialiseerde fysiotherapie voor kinderen: Kinderfysiotherapie en Kinderbekkenfysiotherapie. Geeft begeleiding in beweging en ontwikkeling, behandelt klachten zoals hoofdpijn en nekpijn, schrijfproblemen, poep en plasproblemen (waaronder bedplassen). Kijk voor meer informatie op Als lezen niet vanzelf gaat Camiel oefent Adelante. De school doet mee en ook thuis lezen we elke dag samen. Hij gaat zó goed vooruit dat de dyslexie hem niet meer in de weg staat. Dat motiveert Camiel extra. Hij leest plezier! diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie in Limburg en Oost-Brabant meer info Gezonde voeding als onderdeel van een gezonde levensstijl! Bij ons draait alles gezondheid! Voor gezondheid is graag aanspreekpunt. Wij helpen u tips voor een gezonde leefstijl en geven graag Voor gezondheid is graag advies over ons uitgebreide assortiment zelfzorgproducten. We aanspreekpunt. werken intensief samen huisarts, specialist en zorgverzekeraar. nemen tijd voor en persoonlijk Wij helpen uwe tipsalle voor eendeskundig gezonde leefstijl advies. K gerust eens langs! Flexibele kinderopvang in een huiselijke geving en adviesalles over ons uitgebreide Bijgeven onsgraag draait gezondheid! Gastouderbureau Pinkelotje assortiment zelfzorgproducten. Heideweg CM Maasbree Van u meer verwachten. Voor gezondheid ismag graag aanspreekpunt We intensief samen huisarts, Bij werken ons draait alles gezondheid! Wij helpen u een gezonde leefstijl en geven graag specialist en tips voor zorgverzekeraar. Voor gezondheid is graagas Venlo aanspreekpunt. Jaspers Straelseweg 168, 5914.pinkelotje.eu advies over ons uitgebreide assortiment zelfzorgproducten. We We nemen alle tijd voor deskundig Tel. (077) , Wij helpen u tips voor een gezonde leefstijl en geven graag Openingstijden: ma t/m vr uur werken intensief samen huisarts, specialist en advies over ons uitgebreide assortiment zelfzorgproducten. We en persoonlijk advies. werken intensief samen nemen huisarts, specialist en zorgverzekeraar. We alletijd voor deskundig en persoonlijk K gerust eens langs! Ik geef voorlichting over gezonde voeding voor het hele gezin en kan u leren hier verantwoorde keuzes in te maken en kind hierbij te betrekken en te stimuleren. www zorgverzekeraar. WeAANDACHT nemenvoor allealtijd voor deskundig en persoonlijk JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN advies. K gerust eens langs! Hannie Marks - gewichtsconsulente Van mag u mag meer verwachten. Van u meer verwachten. T of E W Jaspers Straelseweg 168, 5914 AS Venlo AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDSVRAGEN 4 Dennenlaan CW Velden Jaarlijkse grote inspecties van bestaande openbare speeltoestellen Jaarlijkse grote inspecties van bestaande openbare s en speelplaatsen. Volgens de richtlijnen van het WAS Warenwetbeslu Volgens de richtlijnen van het WAS NEN- normen Warenwetbesluit Attractie Jaarlijkse grote inspecties van bestaande openbare sp en U ontvangt een overzichtelijk inspectierapport. Speeltoestellen NEN- normen Volgens de richtlijnen van het WAS Warenwetbeslui NEN- normen U ontvangt een overzichtelijk Info: inspectievenlo.nl U ontvangt een overzichtelijk inspectierapport. inspectierapport. Mail: inspectievenlo.nl Info: inspectievenlo.nl Veegtesstraat 2 Mail: inspectievenlo.nl 5916 PG Venlo Tel Veegtesstraat 2 Mob PG Venlo Tel Mob De winkel ligt aan de rand van het centrum in Venlo. Ik knap oude meubeltjes op en maak veel decoratie zelf o.a. kussens, kransen. Maar ook voor een bloemstuk, grafwerk en bruidsboeket kun je terecht bij K Kieke. Tevens geef ik workshops en kinderfeestjes. Er is een webwinkel waar je alles kan terug vinden. advies. K gerust eens langs! Tel. (077) , Jaspers Straelseweg 168, 5914 AS Venlo Openingstijden: ma t/m vr uur Tel. (077) , Openingstijden: ma t/m vr uur De gewichtsconsulent wordt door een groot aantal verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed in de aanvullende pakketten. Raadpleeg polis of neem contact op de verzekeraar.

5 Willibrordusschool: eigentijds, inspirerend, veilig en vertrod t Kapelke: O3 onderwijs dat aansluit bij de individuele leerling Bij basisschool t Kapelke in Lm proberen we het onderwijs voor onze leerlingen zo passend mogelijk te maken. Dit geven we vorm door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de individuele leerling en interactief bezig te zijn de leerlingen. Het onderwijs geven we steeds meer in wisselende groepssamenstellingen. Hoge opbrengsten voor alle leerlingen staan hierbij centraal. We streven op t Kapelke naar een brede ontwikkeling van leerlingen waarbij eigenaarschap van leerlingen steeds belangrijker wordt. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze zelf gemotiveerd zijn te leren en zich te ontwikkelen. De leerkracht vervult hierbij de rol van instructeur en begeleider. Ouders zien wij als belangrijke partners en proberen wij steeds meer bij het onderwijs te betrekken. Onze schoolontwikkeling proberen wij zo krachtig mogelijk te maken door een intensieve samenwerking basisschool Wijdtveld in Arcen. t Kapelke Kampstraat AR Lm T E. W. School de Bijbel: een krachtige school in ontwikkeling School de Bijbel staat bekend als een school een open cultuur. Een school waar ouders en leerkrachten op een respectvolle manier elkaar cmuniceren. Een school duidelijke regels een veilige geving te creëren waar ieder zich welk, geborgen en geaccepteerd voelt. Wij zijn uniek in het uitdragen van onze identiteit. Deze is ontstaan vanuit de protestants-christelijke achtergrond. Het respectvol gaan elkaar en een bijdrage kunnen leveren aan de vorming van jonge mensen is een ware missie van onze school. Zo boen we samen onze kinderen en ouders aan een waardevolle maatschappij. Onze school staat open voor leerlingen van alle geloofsovertuigingen. Een gezellige en verzorgde leergeving geven leerlingen, ouders en medewerkers een goed gevoel. We hebben dit versterkt door de school een warme, kleurrijke uitstraling te geven. We bieden tussenschoolse opvang in eigen beheer, die ervoor zorgt dat onze kinderen geordend en verzorgd overblijven. Onze klassen werken in hogene groepen waarin kinderen zich op eigen niveau, naar eigen kunnen en interesses, zo optimaal mogelijk kunnen ontplooien. Vertroen in de eigen ontwikkeling, het versterken van talenten en rekening houden de leerkwaliteiten van het kind staan bij ons hoog in het vaandel. Verder hecht onze school veel waarde aan kunst en cultuur. De vakleerkrachten voor tekenen, muziek en gymnastiek zijn hierbij onmisbaar! School de Bijbel Vijverhofstraat TV Venlo E. W. Kinderen en leerkrachten brengen vele uren door op school. Wij vinden het belangrijk dat ze die tijd plezier doorbrengen, zich er thuis voelen en zich kunnen ontplooien. Onze kernwaarden hierbij zijn respect, vertroen en geborgenheid. Een goed pedagogisch klimaat is hiervoor een basisvoorwaarde. Omgangsregels, klassenprotocol, kindgesprekken, weerbaarheidstraining enz. bevorderen een goede sfeer. De Willibrordusschool daagt kinderen uit hun talenten te ontwikkelen en zo goed mogelijk te gebruiken. Dat doen we in een leergeving die eigentijds, inspirerend, veilig en vertrod is. We proberen ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de leef- en belevingswereld van de kinderen. Daarin willen we maatwerk bieden door de leerstof op meerdere niveaus aan te bieden. Leren doe je niet alleen op school. Excursies, de natuur in, deelname aan sportactiviteiten, culturele uitstapjes verruimen het aanbod en maken het leren extra boeiend. Onze school heeft een actieve Ouderraad en dat juichen we toe. De sterke betrokkenheid en hulp van ouders bij de school is van wezenlijk belang een breed onderwijsaanbod te kunnen realiseren. We streven naar een open en laagdrempelig contact tussen ouders en school. De tussenschoolse opvang wordt in eigen beheer geregeld. Voor de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang hoeven de kinderen maar naar de buren: BSO de Kameleon. Willibrordusschool Gulikstraat CZ Venlo T E. W. Talentencampus Venlo haalt het beste uit ieder kind, op ieder niveau De huidige generatie kinderen groeit op in een samenleving die ingrijpend is veranderd. Kinderen van nu hebben andere leerbehoeften, wensen en eisen dan kinderen uit de jaren tachtig of negentig. Willen we de niee generatie kinderen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekst in de samenleving, dan vraagt dat een ander soort onderwijs. Toegespitst op de tijd van nu, passend bij de leervraag van ieder kind van nu. Talentencampus Venlo kan passend antwoord geven op de sterk gegroeide verscheidenheid aan leer- en zorgvragen van alle kinderen. Op ieder niveau! De in 2012 in gebruik genen Talentencampus Venlo denkt vanuit de talenten, de mogelijkheden en de behoeften van ieder kind. We richten de leergeving van het kind zo in, dat het optimaal zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Binnen Talentencampus Venlo wordt gedacht vanuit een onderwijskundig concept door samenwerkende partners. Er wordt tegemoet geken aan leer-, ontwikkelings- en opvoedingsvragen van kinderen van 0 tot 13 jaar. Talentencampus Venlo Basisonderwijs is een reguliere basisschool. De school kenmerkt zich door een hoog doelstellingsbewustzijn en talentgerichte aanpak. Dit wordt gestalte gegeven vanuit pedagogisch optimisme. Het vertroen in de ontwikkelbaarheid van elk kind. Speciale expertise hebben we op gebied van wetenschap en techniek en op het kunnen begeleiden van leerlingen meerbegaafdheid. Talentencampus Venlo Speciaal Basisonderwijs is een speciale basisschool. Kinderen vanuit het samenwerkingsverband Arcen-Lm-Velden-Venlo die op een reguliere basisschool net niet die condities geboden kunnen krijgen die leiden naar een maximaal haalbare ontwikkeling, vinden de weg naar onze speciale basisschool. De school kenmerkt zich door speciaal opgeleide leerkrachten, meerdere handen in de klas en speciale expertise hebben we op het gebied van bewegingsonderwijs, logopedie, remediale aanpak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Talentencampus Venlo Basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs Rijnbeekstraat GB Venlo T E. W. 5

6 Hertog Reinoudsingel XH VENLO T F I E Workshops en lessen voor scholen, bedrijven, particulieren en instellingen Met de Wereldwinkel als dé Fairtrade cadeainkel voor al hedendaagse, verrassende wereldcadeaus een bijzonder verhaal: De Venlonazaal Met de Wereldwinkel als dé Fairtrade cadeainkel Met dealwereldwinkel als voor hedendaagse, dé Fairtradewereldcadeaus cadeainkel verrassende voor al een hedendaagse, bijzonder verrassende wereldcadeaus verhaal: een bijzonder verhaal: sjaals, food, sieraden, Hogeweg EB Venlo tassen, beelden, vazen, manden. food, sieraden, sjaals, tassen, beelden, vazen, manden. All you can eat Sushi & Grill restaurant All you can eat Á la carte / Afhaal / Wok to go tegen inlevering van deze advertentie 10% korting op All you can eat DINER menu Met de food, Wereldwinkel als sieraden, sjaals, Gasthuisstraat 18 Grotestraat 56 tassen, beelden, vazen, manden JK Venlo 5931 CW Tegelen dé Fairtrade cadeainkel Gasthuisstraat 18 Grotestraat JK Venlo 5931 CW Tegelen voor Gasthuisstraat al 18hedendaagse, Grotestraat JK Venlo 5931 CW Tegelen errassende wereldcadeaus een bijzonder verhaal: (niet geldig op feestdagen en in cbinatie aanbiedingen) Vleesstraat 4 / 5911 JE Venlo / TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE ONTVANGT U food, sieraden, sjaals, ssen, beelden, vazen, manden. 25% KORTING Gastouder- Goede kinderopvang? ang?opleiding Goede kinderopvang? Goede kinderopvang? Goede kinderopvang? OP ONS SCHEPSNOEP Gratis onder Gastouderopvang! ang! Gastouderopvang! Gastouderopvang! Gastouderopvang! voorwaarden! sthuisstraat JK Venlo DEZE ACTIE IS ALLLEEN GELDIG BIJ: Grotestraat CW Tegelen AlAljaren de Al jaren de GOEDKOOPSTE in de in REGIO de REGIO Al jaren de GOEDKOOPSTE in de REGIO jaren degoedkoopste GOEDKOOPSTE indederegio REGIO Willen ook Willen jullie jullie ook besparen? en? Willen jullie ookbesparen? besparen?willen jullie ook besparen? Stap Stap dan het gaat eigen geld eigen geld Stap dan dan het gaat Stapover, danover, over, het gaat eigen eigengeld geld over, het gaat eigen geld Telefoon Telefoon Telefoon T elefoon JAMIN VENLO VLEESSTRAAT JC VENLO ww rwow.w adp jka eaphpjoe re. ars da. ao sm.anad t a a n d w a l a p j e h o r s t a a n d e m a a s. n l ww w.w r. rdookoo hshotor aeanm dd eaem alas s. n we dkw ja ras stntao nn. nlk l n Wonen e meer... Een Vliegende Start huiswerkbegeleiding! Meld je nu aan via t Venlo_68x44mm.indd 1 11/07/ :02:19 Van 23 maart t/m 28 september 2014 Expositie in Museum de Kantfabriek TRADITIE ontmoet TOEKOMST t Van streekdracht naar intelligent textiel Foto: Brian Smeulders Pottbeckerstraat 86, 5935 TD Steyl/Tegelen Tel (alleen op afspraak) Lid ANBOS Reva Interieurs Voortweg PH Hout-Blerick Tel KUNSTEN CENTRUM VENLO PAKT UIT! Vanaf 30 augustus 2014 vind je ons op Goltziusstraat 21 in Venlo. K binnen en laat je verrassen! Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie meer info

7 Basisschool Kleur-Rijk wil kinderen een kleurrijke en gelukkige kindertijd aanbieden De Zuidstro: kinderen ontwikkelen zich in een veilige, uitdagende, vertrode leergeving Basisschool De Zuidstro in Venlo maakt zich op voor een nie, multifunctioneel gebo dat op 1 januari 2016 zal worden opgeleverd. In het niee IKC (Integraal Kindcentrum) De Zuidstro kan de school nog beter haar rol als spil in de wijk vervullen. De Zuidstro blijft de kinderen ook de kende periode optimaal voorbereiden op de kansen die het onderwijs in de niebo zal bieden. Dit doen we samen Kinderopvang Spring. Zij participeren mee in het gebo. We hebben alle kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak. De Zuidstro streeft er naar dat kinderen en van elkaar kunnen leren, dat ze respectvol elkaar gaan en dat ze de juiste toerusting ken tot een maximale ontplooiing. Kinderen leren op De Zuidstro goed te gaan verschillen en hoe ze nu en in de toekst duurzame beslissingen kunnen nemen. De school wil het onderwijs zo inrichten, dat kinderen kunnen groeien als mens. Om dat te kunnen realiseren, trekt De Zuidstro gezamenlijk op ouders, kinderen en leerkrachten. Met de niee hode de Vreedzame school willen wij de kinderen sterker laten worden als toekstig medeburger. Kinderen leren prettig elkaar te gaan, maar we willen ze ook zo sterk maken dat ze conflicten samen kunnen oplossen, want SAMEN STA JE STERK. Basisschool de Zuidstro Tijdelijke locatie: IJsvogelstraat XW Venlo T E. W. De Meule: Integraal Kindcentrum Basisschool De Meule in Venlo verzorgt het onderwijs volgens het vijf-gelijke-dagen model. Dat wil zeggen dat alle kinderen vijf dagen lang dezelfde schooltijden hebben: van uur tot uur. Wij zijn een integraal kindcentrum, voorschoolse en naschoolse voorzieningen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool, en naschoolse opvang). Daardoor kunnen wij een doorlopende leerlijn van 0 tot 12 jaar aanbieden. De Meule wil alle mogelijkheden die de kinderen hebben, zo optimaal mogelijk ontwikkelen en alles in het werk stellen aan te sluiten bij ieders ontwikkeling. Wij zetten sterk in op opbrengstgericht onderwijs, verzorgen eigen techniekonderwijs, hebben een eigen bibliotheek in huis en extra aandacht voor leerlingen een ontwikkelingsvoorsprong. De Meule is een verkeersveilige en de enige door de GGD erkende Gezonde School in Venlo. Wij trekken intensief samen op ouders. Ons team is geschoold ouderbetrokkenheid zo goed mogelijk vorm te geven. De Meule Molenstraat XS Venlo T E.: W. Basisschool Kleur-Rijk is rijk aan kinderen uit verschillende culturen. Ons streven is er op gericht dat elk kind zich kan ontplooien en zijn eigen identiteit kan ontwikkelen. Ons doel is kinderen een kleurrijke kindertijd te bieden, want elk kind heeft het recht gelukkig en uniek te zijn. Dat doen we opbrengstgericht onderwijs, zodat kinderen goed worden voorbereid op hun toekst in onze samenleving. Basisschool Kleur-Rijk in Venlo-Noord biedt onderwijs aan volgens het vijf-gelijke-dagen model: van 8.30 uur tot uur. Basisschool Kleur-Rijk is een brede school in een nie, modern gebo uitstekende ICT-voorzieningen. We werken intern intensief samen de Peuterspeelzaal Sam-Sam. Extern werken we na samen diverse instanties die in de voormalige De Witte Kerk (nu multifunctioneel centrum In-GenOode) zijn gehuisvest. Op die manier kunnen wij onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden. Basisschool Kleur-Rijk is een kleine school ruime aandacht voor de individuele leerling. In-GenOode neemt een centrale plaats in de wijk in. Mede daardoor kunnen wij onze leerlingen uitstekende voorzieningen aanbieden. Basisschool Kleur-Rijk Wolweversstraat PG Venlo T E. W. Andreasschool: ervaren team moderne hodes voor ieder kind in een nie gebo De Andreasschool in Velden staat garant voor goed onderwijs, gebaseerd op aandacht voor elk individueel kind. Alle kinderen worden op school intensief gevolgd behulp van een leerlingvolg- en zorgsysteem. Dit systeem is voor ons een belangrijk instrument bij het verbeteren van de leeropbrengsten en ieder kind die begeleiding en zorg te kunnen bieden die het nodig heeft. Op onze school werkt een zeer ervaren team moderne hodes voor alle vakken. Daarnaast gaat onze school vanaf het schooljaar aan de slag een schoolbrede aanpak het schoolklimaat te optimaliseren, samen de Stichting Kinderopvang Arcen, Lm en Velden (die behalve kinderopvang ook peuterspeelzaal, voor- tussen- en naschoolse opvang aanbiedt) en SV Velden. Met deze partners werkt de Andreasschool op dit ment al intensief samen. Deze samenwerking zal nog verder worden geoptimaliseerd als aan het eind van dit kalenderjaar de niee Brede Maatschappelijke Voorziening in Velden wordt opgeleverd. Daarin zal naast de school en de kinderopvang ook een bibliotheek, een sporthal en een gemeenschapshuis worden gehuisvest. Vanaf januari 2015 zal de school - evenals de overige partners - haar intrek nemen in dit prachtige niee gebo. Andreasschool Schandeloseweg CR Velden T E. W. 7

8 Zerres pantalons Toni-Dress Erfo Germaine Dreamstar Enjoy Kloosterstraat Uitgesloten dat je anders bent of Gediscrimineerd? Melden helpt! Samen zijn wij Venlo In de loop van 2014 ken er in de gemeente Venlo Sociale Wijkteams. Bij een Sociaal Wijkteam kun je terecht ondersteuningsvragen die te maken hebben wonen, welzijn, werk, zorg en jeugd. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over scheiding of puberteit. Dress up for the season VEILIG VERHUIZEN DOE JE ONDER DE VLEUGELS VAN DE KIEVIT VERHUIZINGEN VEILIG VERHUIZEN DOE JE ONDER DE VLEUGELS VAN DE KIEVIT VERHUIZINGEN Wasser praktijk voor echtscheidingszaken Gerenmeerde Mediator, Coach en Counselor JWG Wasser Mediator Wasser staat bekend zijn heldere uitleg, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid volg ons op: Heerlen Prenade 12 Blerick Laurentiusplein 3 Bel voor een gratis adviesgesprek i.c.m. boei-limburg (expertise centrum jeugd en gezin) Filmtheater De Niee Scene, iedere dag een goede film. Ook voor films op aanvraag. Filmtheater DNS Niestraat JS Venlo Tel: T Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie meer info PRN0098

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie