Fietsroute Geuldal? Het kan!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietsroute Geuldal? Het kan!"

Transcriptie

1 Typ hier om tekst in te voeren Fietsroute Geuldal? Het kan! Typ hier om tekst in te voeren Gezond fietsen zonder adrenaline!

2 Fietsroute Geuldal? Het kan! 2 Gezond kunnen fietsen, zonder adrenaline of andere stresshormonen, is ook in Zuid-Limburg een haalbaar doel! Titel: Inhoud: Auteurs: Jaartal: 2013 Fietsroute Geuldal? Het kan! De Fietsersbond toont met voorbeelden aan hoe in het Geuldal een autoluwe fietsroute kan worden ingepast en benoemt de vele positieve effecten van zo n route. Raymond Oostwegel (voorwoord), Laurent Theunissen (rapporttekst, illustraties). De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland. Copyright Fietsersbond Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Fietsersbond Postbus GV Utrecht Telefoon Fax

3 Fietsroute Geuldal? Het kan! 3 Een droom van een fietsroute door het Geuldal Ik heb in mijn jeugd in Houthem-St.Gerlach gewoond. De laatste klas van de lagere school en de zes klassen van het gymnasium heb ik in Maastricht gevolgd. Ik heb dus zeven jaar op en neer gereisd tussen Houthem en Maastricht. In de winter ging dat met de trein, maar van april tot november op de fiets. Na vier jaar met een zware boekentas achterop de Geulhemerberg beklommen te hebben had ik (en vooral mijn fietsmaatje) er een beetje genoeg van. De laatste drie jaar fietsten we het weggetje langs de Geul, langs de groeve Curfs, De Nachtegaal en dan via Rothem naar Maastricht. Dat was een beetje om maar wel een stuk vlakker en uiteindelijk ook sneller dan de route over Berg en Terblijt. Wat me uit die tijd bij is gebleven is de prachtige natuur waar je vanaf Geulhem tot Rothem doorheen fietste. Eerst langs de Geul zelf, later langs een molentak die naar de voormalige Oliemolen leidt. Rechts het kabbelende water en de uitgestrekte weilanden, links de mooie hellingbossen ( De Dellen ). Van het voorjaar tot de herfst heb ik er al fietsend vaak genoten. Later is het weggetje vanaf De Nachtegaal tot Rothem geasfalteerd en nu is deze route ook opgenomen in het Zuid-Limburgse Fietsknooppuntennetwerk. Mede daardoor is het een geliefd traject geworden, zowel bij recreanten, racefietsers als scholieren. Het is jammer dat het mooie stuk maar zo kort is, vanaf Maastricht kun je via de Molenweg heel relaxt fietsen tot Geulhem. Van daar af moet je naar de kern van Houthem en je route door het Geuldal vervolgen via de drukke voormalige Provinciale weg en het centrum van Valkenburg. Gelukkig is er vanuit een samenwerkingsproject van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg een plan ontwikkeld om een doorgaande fietsroute aan te leggen tussen Maastricht en Gulpen, die zo dicht mogelijk langs de Geul loopt (zie: Als alles meezit kan er binnenkort een van de mooiste fietsroutes van Nederland aangelegd worden. Niet zozeer geschikt voor racefietsers maar des te meer voor recreanten en scholieren. Het is voor hen niet alleen een prachtige maar ook veilige fietsroute en dat kan van het huidige tracé zeker niet gezegd worden. Ook uit toeristisch oogpunt wordt dit een belangrijke verbinding tussen de Maastrichtse Landgoederenzone en het Geuldal. Ik hoop van harte dat alle betrokken instanties het binnenkort eens kunnen worden en dat mijn (jongens)droom gerealiseerd wordt. Raymond Oostwegel, voorzitter Fietsersbond afdeling Maastricht en omstreken Augustus 2012

4 Fietsroute Geuldal? Het kan! 4 Inleiding Het Geuldal ligt dwars door Zuid-Limburg en is mede daardoor een heel belangrijk ruimtelijk element voor deze regio. Van oudsher liggen hier veel nederzettingen, met name onderaan de zuidhelling van het plateau van Schimmert. Ook voor het verplaatsen heeft het Geuldal een historische betekenis. Belangrijke woonkernen en toeristische verblijfplaatsen vormen samen met de wegeninfrastructuur een keten met als belangrijkste kernen Meerssen, Houthem, Valkenburg, Schin op Geul, Wijlre, Gulpen, Mechelen en Epen. Maastricht ligt net iets buiten de monding van het Geuldal in het Maasdal. In het Geuldal liggen ook veel fraaie landgoederen en bezienswaardigheden. Voor fietsers zijn dalen van grote betekenis omdat de fysieke inspanning zo beperkt is dat iedereen het kan, ook zonder dat een speciale dure fiets moet worden aangeschaft. Dalen kunnen heuvelachtige of bergachtige gebieden voor de fiets toegankelijk maken. Het Geuldal is dan ook in potentie een goede fietsverbinding tussen het Maasdal en het Zuid-Limburgse heuvelland. Als gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid en de vele toeristische verblijfsplekken is er ook een groot potentieel aan fietsers voor het Geuldal. Echter, terwijl de historische wegenstructuur wat betreft de relatie met het natuurlijke reliëf vaak uitermate geschikt is om te fietsen heeft de doorgaande weg in het Geuldal zich ontwikkeld tot ontsluitingsweg voor auto s. Dit maakt het fietsen over deze weg onaantrekkelijk. Daarnaast ontbreekt op deze weg vaak een eigen fietsruimte. Dat veroorzaakt een gevoel van onveiligheid wat met name onervaren fietsers, gezinnen met kleine kinderen en ouderen afschrikt om de fiets te gebruiken. In de Landschapsvisie Zuid-Limburg die de Wageningen Universiteit en de Provincie Limburg in 2007 hebben uitgebracht, wordt onder meer voorgesteld om recreatieve verbindingen tussen de historische elementen (kastelen, landhuizen, watermolens) in de beekdalen en droogdalen aan te brengen. Jammer is het dat in dit overigens prachtige rapport weinig wordt ingegaan op de fiets (alleen heel kort op pagina 87). Een leemte die de Fietsersbond een beetje probeert te vullen De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg hebben wel de nodige aandacht aan de fiets besteed. Voor hen was het grote fietspotentieel aanleiding om, in het kader van de ontwikkeling van de visie op het Beneden Geuldal als een groen en weldadig Citypark (GebiedsOntwikkeling Maastricht-Valkenburg), in 2008 een plan te laten maken voor een betere fietsroutestructuur in het gebied. In het Geuldal zelf is van dit plan anno 2013 nog helemaal niets daadwerkelijk gerealiseerd, ondanks een miljoenenbudget. In Maastricht is wel de bouw van een aanzet zichtbaar: een fietsbrug over de A2 en een fietstunnel onder de spoorlijnen in de landgoederenzone (open eind 2013). Hoog tijd om de knopen in het Geuldal op te lossen. Dat laatste vereist een heldere visie op de wenselijke lijntjes... lijntjes waarvan men achteraf denkt waarom ze in hemelsnaam niet eerder zijn aangelegd.

5 Fietsroute Geuldal? Het kan! 5 1 Visie van de Fietsersbond Vanaf het Maasdal bij Maastricht zou in het Geuldal een zo ver mogelijk doorgaande en laagdrempelige fietsroute moeten worden gerealiseerd. De belangrijkste eigenschappen daarvan moeten zijn: verkeersveilig, autoluw, ononderbroken en langgerekt. Bij de keuze van het tracé moet gebruik van of confrontatie met de doorgaande (provinciale) weg worden voorkomen en worden gezocht naar meervoudige functies voor de nieuwe route of delen daarvan. Deze route kan vervolgens met knooppuntenborden als recreatieve route worden bewegwijzerd en een lusstructuur vormen met de al bestaande utilitaire fietsverbinding over de doorgaande (provinciale) weg. Bij voorkeur ligt de autoluwe fietsroute aan de andere kant van het dal, zowel vanwege maximale ontsluiting als om te voorkomen dat fietsers alsnog verkeerslawaai ondergaan. Voor de realisatie van de route zijn nieuwe voorzieningen nodig als bruggetjes en aansluitende paden. De verschijningsvorm daarvan moet worden aangepast aan de gebiedseigenschappen en tot stand komen via integrale landschapsinrichting inclusief groenvoorzieningen. Toelichting Een voorbeeld van een ononderbroken, langgerekte, verkeersveilige en autoluwe route in onze regio is de Via Jecore in het Jekerdal tussen Maastricht en Tongeren. Met de aantekening dat de belevingswaarde van de Via Jecore route erg wisselend van niveau is, dat kan beter. Een belangrijk ontwerpprincipe van het fiets- en wandelnetwerk dat in 2008 voor GOMV werd ontworpen was de Geul als gids. Het al te letterlijk nemen van dit principe kan voor fietsroutes leiden tot een te kleinschalig ontwerp en daardoor ook tot moeilijkheden om de routes tot stand te brengen. Op het schaalniveau van de fietser lijkt het te verkiezen om het volgen van het dal als ontwerpprincipe te hanteren boven het volgen van de waterloop op zichzelf. Bij het hanteren van het eenvoudige ontwerpprincipe volgen van het dal kunnen allerlei bestaande structuren in het dal worden benut. De doorgaande (provinciale) weg rijgt de kernen weliswaar aaneen van Meerssen tot Gulpen/Wittem, maar fietsvriendelijke parallelstructuren zijn slechts fragmentarisch aanwezig: van Rothem tot voorbij Geulhem, in Valkenburg en bij Wijlre. Alleen de schakel bij Geulhem wordt al veel gebruikt door fietsers, de andere liggen te geïsoleerd. Door bestaande goede elementen in de lengterichting van het dal aan elkaar te koppelen tot een aaneensluitend geheel, kan een grote meerwaarde tot stand worden gebracht: een ononderbroken autoluwe route van gelijkmatige kwaliteit, laagdrempelig in het gebruik en regionaal van niveau. Daarnaast blijft het gebruik van de doorgaande (provinciale) weg ook mogelijk maar niet als enige optie. Het is niet nodig om meer dan één doorlopende autoluwe route in het dal te realiseren. Wel kan het voordelig zijn incidenteel wat fijnmazigere verbindingen toe te voegen, bijvoorbeeld om woonkernen of attracties beter aan te sluiten. Bij natte en droge zijdalen kunnen dwarsverbindingen naar de plateaus verbeterd worden aangekoppeld. Om de bestaande elementen in het buitengebied aan elkaar te koppelen dienen enkele ontbrekende schakels te worden aangelegd (denk aan fietspaden en fietsbruggen). In de kernen dienen potentiële schakels op het juiste niveau te worden gebracht wat betreft verkeersveiligheid en continuïteit/herkenbaarheid (denk met name aan Valkenburg). De doorgaande wegen moeten niet worden gebruikt en het aantal kruisingen daarvan dient minimaal te zijn. De potentie van de route is veel groter dan alleen recreatief fietsen. Van de fietsverplaatsingen heeft 94% een ander motief dan recreatie. Voorzieningen met meerdere gebruiksmogelijkheden hebben dus de voorkeur. Om die reden is het vaak beter de route op de centra van de kernen te oriënteren dan ze zo ver mogelijk erbuiten te houden. Al vanuit de woning of het vakantieverblijf moet het gebruik van de fiets of het lopen zo verleidelijk mogelijk zijn. Dat betekent dat breed moet worden ingezet: op benutten van kansen om de openbare ruimte in het algemeen te verbeteren, zowel in het buitengebied als in en om de kernen. Die kansen blijken er volop te zijn.

6 Fietsroute Geuldal? Het kan! 6 Alles bij elkaar wordt het dan mogelijk om veilig, snel en plezierig kleine en grotere afstanden af te leggen, rondjes te rijden en het dal goed te kruisen!

7 Fietsroute Geuldal? Het kan! 7 2 Winst Zuid-Limburg is een paradijs voor de toerfietser met vele sportieve uitdagingen en ook de mountainbiker vindt er een groot scala aan afwisselende mogelijkheden. Laagdrempelige voorzieningen voor de gewone fietser, zoals vrijliggende fietspaden en hellingvrije routes, zijn er echter weinig. Met de realisatie van zulke voorzieningen kan nog veel winst worden behaald. Volgens de visie van de Fietsersbond moet een betere toegankelijkheid van het Geuldal er toe leiden dat nieuwe groepen de fiets gaan gebruiken (mensen zonder fietservaring, gezinnen met kinderen), dat de senioren langer zullen doorgaan met fietsen (een antwoord op de vergrijzing en ter voorkoming van isolement), dat mensen de fiets vaker gaan gebruiken (niet alleen voor tochtjes en ommetjes maar ook voor bezoek, boodschappen, werk en school) en dat de afhankelijkheid van de auto afneemt. Dat leidt tot een versterking van het fietssysteem en meer fietscultuur, want fietsen in de regio wordt gewoner en het draagvlak voor fietsvoorzieningen neemt verder toe. Milieuvriendelijke recreatie en ecotoerisme krijgen meer kans. Meer concreet levert dat de volgende winstpunten op: betere volksgezondheid door meer beweging en een actievere leefstijl, betere ontsluiting van bepaalde attracties (landgoederen en ander buitengebied, cultureelhistorisch erfgoed als bijvoorbeeld basiliek Meerssen, specifieke toeristische attracties met name in en om Valkenburg, zwembaden), lagere vervoerskosten voor burgers, stimulans voor de economie (horeca, toerisme), minder auto s op de weg (veiliger, rustiger, schoner, minder stikstof- en fijnstofdepositie), minder parkeerplaatsen per bezoeker nodig (ruimte- en kostenbesparing), beter woon-, leef- en vestigingsklimaat in de regio (ook qua imago), behoud van historische wegen, paden, landschappen en gebouwen door nieuwe functie. De ontwikkeling van een fietsroute door het Geuldal sluit aan op de provinciale Landschapsvisie Zuid Limburg (2009). Enkele toepasselijke ontwikkelingstactieken daarin zijn: beplanten en recreatief inrichten van assen van de droogdalen, vergroten toegankelijkheid kastelen c.q. kasteeldomeinen, vergroten toegankelijkheid landschap rondom kernen en gehuchten, aandacht voor pelgrimsroutes, vergroten toegankelijkheid landschappelijke raamwerk van steile hellingen, natte dalbodems en droogdalen door ontsluiten en verbinden. Door allerlei groene ambities uit deze Landschapsvisie in samenhang met de route te ontwikkelen kunnen landschapstructuur en fietsstructuur elkaar wederzijds versterken.

8 Fietsroute Geuldal? Het kan! 8 3 Algemene inrichtingsconcepten Oog voor het landschap Zowel voor de beleving van de fietser als voor de beleving van andere gebruikers kan de fietsroute een vorm aannemen die past bij het deelgebied dat wordt doorkruist, zolang de continuïteit van de route maar voldoende herkenbaar blijft. Door fietspaden lijnen in het landschap te laten volgen, worden ze niet als een hinderlijke doorsnijding van het landschap ervaren. Het zou dus ook niet alleen om de aanleg van fietspaden moeten gaan, maar om landschapsinrichting inclusief groen en zorgvuldig vormgegeven bruggen. Slim omgaan met breedte en verharding van paden Als gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid en recreatiedruk in Zuid-Limburg kan de gebruiksintensiteit van voorzieningen soms hoog zijn. Maar het formaat en de materialisering van de voorzieningen moet en kan ook worden afgestemd op de omgeving, de ruimtelijke mogelijkheden, de historie van infrastructuur en de gewenste gebruikersgroepen van de betreffende schakel (verschillende soorten fietsers, wandelaars en eventuele andere gebruikers). Vanaf een breedte van twee meter kunnen twee fietsers elkaar zonder hinder passeren of inhalen en ook naast elkaar fietsen als er geen tegenliggers zijn. Een pad van twee meter is geschikt voor langzame fietsers, de belangrijkste doelgroep van de knooppuntenfietsroutes. Snelle sportieve fietsers zullen daar te veel hinder ervaren. Vanaf vier meter zou ook gesproken kunnen worden van fietswegen. Die zijn geschikter voor snelle en langzame fietsers door elkaar en voor grote groepen. Drie meter is een compromis. De Voerenweg bij Gronsveld, onderdeel van de Maasdalroute, is ongeveer 4 meter breed wat toelaat dat 2 fietsers naast elkaar ongehinderd 2 tegemoetkomende fietsers kunnen passeren. Gelet op de vele groepen toerfietsers is dat hier geen overbodige luxe. Bij smalle fietspaden kan soms ruimte voor wandelaars worden gemaakt met parallel lopende voetpaden of met grasbermen waarover uitgeweken kan worden.

9 Fietsroute Geuldal? Het kan! 9 Het Keizer Willempad tussen Etenaken en Stokhem, opgenomen in het fietsroute knooppuntensysteem, is te smal, maar hinderlijke ontmoetingen worden verzacht door grasbermen. De verhardingswijze is niet alleen van belang voor het comfort en de bruikbaarheid onder allerhande weersomstandigheden, maar ook voor de herkenbaarheid van de route voor fietsers en andere gebruikers. Omdat bij smalle halfverharde paden de indruk kan ontstaan dat het een exclusief wandelpad betreft, zouden halfverharde fietspaden die ook aantrekkelijk zijn voor wandelaars wellicht beter relatief breed kunnen worden uitgevoerd (minimaal 3 meter). Bruggen zijn belangrijk Tijdens het fietsen is er zelden zicht op het water van de Geul als gevolg van een grote afstand tot en een vaak diepe ligging van de Geul. Dan vormen fietsbruggetjes ontmoetingsplekken van de fietsroute met de waterloop. Er zijn meer bruggen over de Geul of over zijarmen daarvan nodig om bestaande weggetjes met elkaar te verbinden tot schakels in een route. Zulke kansen liggen bij Meerssen, Schin op Geul, Engwegen, Stokhem en misschien ook bij Gulpen en t Zinkviooltje. Door bruggetjes aan de smalle kant te houden hebben ze ook een sluiswerking: ze maken de route minder interessant voor snelle fietsers en versterken een rustig gebruik op het aansluitende tracé. Goede voorbeelden zijn al onder meer te vinden bij de Drie Beeldjes op landgoed Schaloen en op het Keizer Willempad bij Stokhem. Zicht op helder stromend water bij De Drie Beeldjes.

10 Fietsroute Geuldal? Het kan! 10 Subtiel bruggetje over de Geul bij Stokhem. Fietsen door landgoederen is fijn In het gebied ligt een groot aantal landgoederen. De rust en de hoogwaardige omgeving maken het bijzonder aantrekkelijk om over een landgoed te kunnen fietsen. Dit is al mogelijk bij kasteel Vaeshartelt en kasteel Schaloen. En bij kasteel Geusselt en kasteel Bethlehem (hotelschool) worden in de periode recreatieve fietspaden aangelegd. Omdat er in ons voorstel altijd een acceptabel alternatief is over de provinciale weg, is het redelijk dat de routes over de landgoederen zo nodig worden gesloten tussen zonsondergang en zonsopgang. Ook krappe bruggen, een enkele haakse bocht, halfverhardingen, informatiepanelen en het weglaten of beperken van verlichting kunnen bijdragen aan een juist gebruik van het gebied (rustig fietsen met aandacht voor de omgeving). Gebruiksvoorwaarden voor fietsroute over landgoed Vaeshartelt.

11 Fietsroute Geuldal? Het kan! 11 Op landgoed Zonnebeek bij het Buurser zand zijn fietsers welkom van zonsopgang tot zonsondergang, op wegen en paden. Inpassen fietsroutes over broekgronden Langs de Geul liggen natte gebieden die in gebruik zijn of (tot voor kort) in gebruik waren als weidegebied of beplant zijn met bosjes. Weiden met gras, bloemen en koeien zijn prachtig om langs te fietsen. Ze zijn onder meer te vinden bij Bunde, Ingendael, Schin op Geul, Stokhem, Mechelen en de Belgische grens. In natte gebieden liggen fietspaden meestal op een dijkje, mede om te voorkomen dat water de fundering aantast. Samen vormen ze een cultuurelement in het landschap. Beton is het meest comfortabel en duurzaam, kan heel flexibel worden toegepast en is in verschillende kleuren leverbaar. Toch zijn er ook acceptabele halfverhardingen te vinden, zoals Grauwacke op de Oosterweg. De korrelgrootte moet niet te groot (bobbels) noch te klein (prut) zijn. Halfverhardingen mogen niet verweken want dat leidt tot vorming van sporen en waterplassen. Paden die wat lager liggen vallen minder op. De landbouwwegen in de Haspengouw bij Riemst en Lanaken leren ons echter dat paden in vlakke leemgebieden vol zullen lopen als vijvers indien ze lager liggen dan de omgeving. Als het wenselijk is om verhardingen minder te laten opvallen kan daarom beter gedacht worden aan beplanting, bijvoorbeeld van het type Vlier-Sleedoornstruweel. Populieren zijn niet te combineren met asfaltfietspaden wegens wortelopdruk. De Via Jecore tussen de Moulin du Broukay en Wonck. Het fietspad is ongeveer 2,5 meter breed.

12 Fietsroute Geuldal? Het kan! 12 Fraai fietspad aan de rand van Almere Buiten Fietsroutes over nu onverharde wegen met landbouwverkeer Naar voorbeeld van België en Duitsland kan een verhard karrenspoorprofiel worden toegepast als intensief landbouwverkeer de weg kapot rijdt. Daarbij blijft de vorm van het halfverharde karrenspoor toch herkenbaar en kunnen wandelaars het onverhard spoor gebruiken. Hagen kunnen de kleinschalige landbouwtypologie versterken, wat met name gewenst is bij het realiseren van een rijke groene schil rondom de dorpen. Eifel, karrenspoor in omgeving van Stadkyll. Kanne, karrenspoorprofiel Castertweg Molens bieden aanknopingspunten Uit onze verkenningen van het Geuldal zijn watermolens als belangrijk elementen voor fietsroutes in beeld gekomen: bijvoorbeeld de Rothemer/Nieuwe Molen, de Oliemolen (ook in Rothem), de Geulhemermolen, molens in de kern Valkenburg, de Schaloensmolen, de Commandeursmolen (Mechelen) en de Volmolen (Epen). Molens waren tot aan de industriële revolutie belangrijke centra van economische activiteit en daardoor ook goed verbonden met de omgeving. De toeleidende

13 Fietsroute Geuldal? Het kan! 13 wegen die met de watermolens in de dalbodem liggen, bieden meer dan eens een goed perspectief als vlakke fietsroute. Bovendien is de omgeving vaker archaïsch van aard, wat door veel mensen wordt gewaardeerd. En de molens zijn toeristische attractiepunten op zichzelf. Het herstellen of maken van verbindingen naar molens komt natuurlijk over en vormt dus een interessant perspectief voor het leggen van schakels in de autoluwe fietsroute.

14 Fietsroute Geuldal? Het kan! 14 4 Deelgebieden en oplossingsvoorbeelden Deelgebied Maastricht-Meerssen Het is wenselijk het Geuldal zowel te verbinden met de stad Maastricht als met Rivierpark Maasvallei. Een laagdrempelige verbinding met de hoofdstad Maastricht is van groot belang om nieuwe gebruikers te trekken. De bestaande knooppuntenroute gaat door Rothem en volgt daar een rommelig tracé met steile hellingen. De Fietsersbond heeft gezocht naar een elegantere manier om het Geuldal met het Maasdal te verbinden: door het lage gebied van de dalmonding, dus ergens tussen Rothem (in het zuiden) en Meerssen/Bunde (in het noorden). In deze visie wordt het laag gelegen gebied tussen Meerssen en Rothem beter doorkruisbaar gemaakt. Bij uitspanning de Nachtegaal komen alle takken bij elkaar. Oplossingsmogelijkheid: het Rothemermolenpad Vanuit Maastricht strekt de landgoederenzone zich historisch uit tot aan de Geul bij de Rothemermolen. Om een aantrekkelijke vlakke route te realiseren lijkt de Rothemermolenvariant de meest interessante optie: dit is een idee voor een nieuw fietspad met een of twee nieuwe fietsbruggetjes tussen het Proosdijveldpad (bij voetbalterrein Meerssen) en de Oude Steeg (bij de Rothemermolen en voetbalterrein Rothem). Het zal leuk zijn om via dit pad dicht achter elkaar drie Geultakken te kruisen. In Meerssen wordt gebruik gemaakt van het bestaande fietspad Bunde Stella Maris. Daardoor maakt het pad een verkeersveilige knooppuntenroute mogelijk die ook het station, het Proosdijpark en het centrum van Meerssen in het recreatief netwerk betrekt. Het vervult echter nog meer functies: het biedt een parkachtige ontsluiting van de Rothemermolen vanuit de kernen, maakt combinatiegebruik van de sportvelden mogelijk en biedt een schakel die ook anderszins utilitair kan worden gebruikt.

15 Fietsroute Geuldal? Het kan! 15 In groen de bestaande knooppuntenfietsroutes, in rood mogelijke nieuwe tracés waaronder de Rothemermolenvariant. De benodigde nieuwe infrastructuur (rood gestippeld) is beperkt. Door de rode routes te bewegwijzeren kunnen de knooppuntenroutes langs drukke wegen als de Meerssenerweg, Klinkenberg en Klipperweg en onaangename kruispunten als bij de Witte Hoek vervallen. Over de verbinding van Maastricht, Rivierpark Maasvallei en Meerssen is een uitgebreider document beschikbaar. Traject Rothem - Geulhem Vanaf het begin van het Geuldal bij Rothem tot voorbij Geulhem is reeds een autoluwe route aanwezig (De Dellenweg Gemeentebroek Geulweg Wolfsdriesweg) met verspreide aansprekende horecagelegenheden, een camping en enkele hotels. Traject Geulhem -Valkenburg Het is van groot belang om bij Ingendaal de ontbrekende schakel met Valkenburg, de belangrijkste kern in het Geuldal, tot stand te brengen. Aan de westzijde heeft aansluiting op de Wolfsdriesweg de voorkeur maar is een verbinding vanuit de Onderstestraat (Houthem) een goede tweede optie. Aan de Valkenburgse zijde heeft aansluiting op de Plenkertstraat de voorkeur maar is aansluiting op de Prinses Beatrixsingel ook een acceptabele optie. Traject door de kern Valkenburg Fietsen door de kern Valkenburg vereist de nodige assertiviteit en doorzettingsvermogen. De omschrijving prop in het Geuldal (Landbouwuniversiteit) is van alle kernen het meest van toepassing op Valkenburg. Er zijn wel tal van autoluwe straten, maar die vormen nog geen sluitend geheel voor een doorgaande fietsroute. Er zou een tracé moeten worden vastgelegd waarop de doorgaande weg slechts twee maal haaks wordt gekruist en nergens gevolgd. Traject Valkenburg - Schin op Geul Ten oosten van Valkenburg maakt de bestaande knooppuntenroute gebruik van de Oosterweg van kasteel Oost naar kasteel Schaloen. Dit is een mooi pad, maar slechts een geïsoleerd element zolang

16 Fietsroute Geuldal? Het kan! 16 fietsers niet alleen in Valkenburg maar ook bij Oud-Valkenburg toch van de provinciale weg gebruik moeten maken. Er is een rechtstreekse fietsverbinding wenselijk tussen Schaloen en de kern van Schin op Geul. Dat is ruimtelijk mogelijk zonder dat daarvoor bestaande wandelpaden worden gebruikt. Oplossingsmogelijkheid: Schaloensmolenpad Het doorzetten van de fietsroute van de Oosterweg naar de kern Schin op Geul geeft het fraaiste resultaat als het gepaard gaat met het integreren van het gebied om kasteel Genhoes in een aaneengesloten landgoederenzone van Valkenburg tot Schin op Geul. Voor de inpassing van de fietsroute heeft een fietspad langs de molentak de voorkeur van de Fietsersbond (meer informatie is beschikbaar). Door aanleg van enkele ontbrekende schakels (gestippeld rood) hoeven fietsers aan beide kanten van Schin op Geul niet meer per sé over de drukke N595. De bewegwijzerde knooppuntenroutes kunnen worden verlegd naar een veel prettiger omgeving. Uitbreiding naar Gulpen-Wittem Het ligt voor de hand om de route buiten het gebied van GOMV door te zetten op het grondgebied van de gemeente Gulpen-Wittem. In het gebied tussen Schin op Geul en Wijlre liggen interessante ruimtelijke mogelijkheden voor de inpassing van een autoluwe fietsroute. Gulpen is een belangrijke kern en klooster Wittem een attractie. En bij Gulpen zijn verknopingen mogelijk met het Eyserbeekdal, Selzerbeekdal en het Gulpdal. Oplossingsmogelijkheid: bruggen slaan naar de Etenaker Broekweg Van Schin op Geul naar Stokhem kan een fietsverbinding worden gemaakt door Engwegen met een nieuw bruggetje te verbinden met de prachtige, halfverharde Etenaker Broekweg op de noordoever van de Geul. Ter hoogte van camping De Gele Anemoon kan de Etenaker Broekweg met een fietspad en bruggetje worden aangesloten op de Stokhemmergats door het verlengen van het Warme

17 Fietsroute Geuldal? Het kan! 17 Beemdenpad (zie intekening tracé op het vorige kaartje). Hiermee kunnen maar liefst drie campings een mooie fietsontsluiting krijgen. Bij Wijlre kan de Oude Stokhemerweg eventueel als karrenspoor worden verhard. Er is nog nader onderzoek nodig om te bezien of er elegantere mogelijkheden zijn om bij Gulpen het Geuldal te volgen, dus zonder het ervaren van een prop in het dal bij de kern Gulpen. Ook het gebied ten oosten van Epen is niet onderzocht op kansen, behalve dit: Verbinding Epen België Door gebrekkige verbindingen ligt bij de Belgisch-Nederlandse grens een grote barrière in het dal. Vermoedelijk heeft de grens bijgedragen aan het ontbreken van een doorgaande weg in het dal. Op dalniveau liggen alleen wandelroutes. Fietsers moeten op en neer. Vrijwel niemand komt bijvoorbeeld op het idee om de bron van de Geul te gaan opzoeken. Het blijkt ruimtelijk mogelijk om een logische fietsroute te realiseren, maar omdat de landschappelijke waarden van het gebied tussen Ter Gracht en de grens nog hoger zijn dan elders in het Geuldal moeten hoge eisen worden gesteld aan de inpassing. Oplossingsmogelijkheid: brug slaan naar het Carboon Een logische schakel kan worden aangelegd met een fietsbruggetje over de Geul en aansluitende paadjes tussen kampeerboerderij t Zinkviooltje in Ter Gracht en de Birversbergweg bij de Heimansgroeve. Dit is een relatief korte schakel (ongeveer 400 meter) die het mogelijk maakt om nabij Cottessen aan te sluiten op het bestaande grensoverschrijdend weggetje en de daaraan gelegen camping. De nieuwe schakel zou op organische wijze met aangepaste materialen subtiel in het landschap moeten worden gelegd, wat mogelijk tot een verrijking van het beeld en de beleving zou kunnen leiden. Een mogelijke thematische benaming is (bijvoorbeeld) Carboonpad. Het Carboonpad schept perspectief op een Euregionale fietsroute. Bij grensoverschrijdend fietsverkeer kan met name worden gedacht aan tochtjes door verblijfstoeristen en aan lange afstandsfietsers. Dat is een groep van beperkte omvang. Een fietsroute

18 Fietsroute Geuldal? Het kan! 18 van de bron van de Geul nabij Aken tot aan de monding nabij Maastricht zou wel een herkenbaar toeristisch product kunnen zijn: de Via Gulia als tegenhanger van de Via Jecore.

19 Fietsroute Geuldal? Het kan! 19 Slotwoord: Fietsen zonder stress? Maak het mogelijk! De voorbeelduitwerkingen in dit onderzoek tonen alle aan dat in het Beneden Geuldal goede alternatieve fietsverbindingen te maken zijn voor de bestaande routes over de doorgaande (provinciale) weg of andere verkeerswegen. Waar de provinciale weg dan toch de enige doorgaande fietsverbinding vormt, wordt fietsers onnodig tekort gedaan. Met een dosis goede wil en het budget van 4 miljoen euro lijkt het mogelijk een complete autoluwe fietsroute door het Beneden Geuldal te realiseren die goed is ingepast in het landschap. De bestaande wandelbelangen kunnen worden veilig gesteld door gebruik te maken van relatief brede wegen en lanen en toevoeging van een beperkt aantal nieuwe kortsluitende paden die vaak wat meer midden in het dal kunnen liggen terwijl wandelaars vooral gebruik maken van de dalranden en hellingen. Het resultaat zal zijn dat milieuvriendelijke mobiliteit, recreatie en toerisme in Zuid-Limburg meer kans krijgen met alle voordelen voor gezondheid, natuur, landschap en economie.

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 15 Onderwerp: Tracé padenplan GOMV. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 15 Onderwerp: Tracé padenplan GOMV. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 15 Onderwerp: Tracé padenplan GOMV Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel De uitvoering van het padenplan

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM

Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM STROOMAFWAARTS De afstand van zuil 1 (Cottessen) tot zuil 14 (Stokhem) is circa 14 km. De gedichtenroute in de Gemeente Gulpen-Wittem begint bij de Heimansgroeve:

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD Project Onderwerp Datum Code

GEMEENTE WESTERVELD Project Onderwerp Datum Code GEMEENTE WESTERVELD Project : Toegangspoort Oerlandschap Havelterberg Onderwerp : verbinding tussen Poort en Hunebedden Datum : 14-09-2010 Code : 268.28.13.31.00.00 Het Holtingerveld is een beschermd natuurgebied

Nadere informatie

welkom HOTEL RESTAURANT IN DE TUIN VAN MAASTRICHT Vue des Montagnes Vue des Montagnes

welkom HOTEL RESTAURANT IN DE TUIN VAN MAASTRICHT Vue des Montagnes Vue des Montagnes Historie werd omstreeks 1930 gebouwd en heeft dienst gedaan als sanatorium voor mijnwerkers. Deze zouden door de gezonde lucht weer snel op krachten komen. In de vijftiger jaren kreeg het de functie van

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul (ontwerp)

Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul (ontwerp) Intergemeentelijke Structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul (ontwerp) Structuurvisie Wat is het? Waarom doen we het (samen)? Waar staan we? Opbouw Wat is een structuurvisie (SV)? Hoofdlijnen

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Fietsknooppuntensysteem 2.0 Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Achtergrond onderzoek Als onderdeel van de businesscase recreatieve infrastructuur

Nadere informatie

SCOOTMOBIELROUTES OMGEVING MAASTRICHT onbeperkt recreëren

SCOOTMOBIELROUTES OMGEVING MAASTRICHT onbeperkt recreëren SCOOTMOBIELROUTES OMGEVING MAASTRICHT onbeperkt recreëren Landgoederenzone en Heuvelland Route ONBEPERKT RECREËREN IN MAASTRICHT INLEIDING Voor u ligt de Brochure Scootmobielroute Landgoederenzone en Heuvelland

Nadere informatie

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be 9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen Geuldal en Vijlenerbos. We maken een wandeling in het Zuid-Limburgse heuvellandschap, dus dat wordt klimmen en dalen. Vanuit Vijlen lopen we over veldwegen naar

Nadere informatie

15 februari 2013 Afdeling Amsterdam

15 februari 2013 Afdeling Amsterdam Zienswijze 15 februari 2013 Afdeling Amsterdam Onderwerp: voorgenomen wegonttrekking van fietspad door Beethoven Gelegenheid: Raadscommissie BZK 27 februari 2013 Geachte raadsleden, Waarom zou je een nuttige,

Nadere informatie

Tuinstraat 13 te Wijlre

Tuinstraat 13 te Wijlre Tuinstraat 13 te Wijlre Tuinstraat 13, 6321 EJ te Wijlre Rijksweg 4 6271 AE Gulpen T 043 323 35 11 info@klemen t2.com www.klement2.com IBAN NL62 ABNA 0537 2583 88 KVK 61719765 BTW NL 854460500B01 Samenvatting

Nadere informatie

Wijlre - Houthem. Wijlre - de Geul - Engwegen - Schin op Geul - kasteel Schaloen - Valkenburg - Houthem

Wijlre - Houthem. Wijlre - de Geul - Engwegen - Schin op Geul - kasteel Schaloen - Valkenburg - Houthem Wijlre - Houthem Wijlre - de Geul - Engwegen - Schin op Geul - kasteel Schaloen - Valkenburg - Houthem (Deze route is gelopen en beschreven door Ingrid en Sabina) ***** - 14 Km - 260 Hm - 4:00 uur Deze

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen Herinrichting Oude Willemsweg Ondertitel Beeldenboek oplossingsrichtingen Aanleiding Als onderdeel van het gebied Oude Willem wordt de Oude Willemsweg heringericht. In het Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Het plan in het coalitieakkoord

Het plan in het coalitieakkoord Aan College van Burgemeester en Wethouders Postbus 603 1620 AR Hoorn Betreft: alternatief scenario Poort van Hoorn Hoorn, 26 augustus 2014 Geacht college, Tijdens de presentatie van het coalitie is in

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Aandachtspunten de Griend e.o.

Aandachtspunten de Griend e.o. Aandachtspunten de Griend e.o. Deelgebied 1: Deelgebied 2: Deelgebied 3: ARCH 1 Deelgebied 1: De kop van de Griend Om de Griend te laten functioneren als recreatieve ontmoetingsplek is het belangrijk om

Nadere informatie

Diest - aansluiting van R26 Antwerpsestraat met N29 Schoonaerde & alternatief fietspad tussen R26 en N29

Diest - aansluiting van R26 Antwerpsestraat met N29 Schoonaerde & alternatief fietspad tussen R26 en N29 Diest - aansluiting van R26 Antwerpsestraat met N29 Schoonaerde & alternatief fietspad tussen R26 en N29 Aansluiting van R26 Antwerpsestraat met N29 Schoonaerde data > Dubbelrichtingsfietspaden aan beide

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT. Gemeenteraacr Presidium Commissie Griffie DIV team 2 M \

RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT. Gemeenteraacr Presidium Commissie Griffie DIV team 2 M \ Gemeentebestuur DOSSIER Afschrift: - PM (M. Beringer) - wethouder Van den Oever - secretaris Adviescommissie Postbus 8 Aan 3300 AA Dordrecht de gemeenteraad RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT Ontvangen: l^\ IC Griffier:

Nadere informatie

Lijst met uit te werken punten

Lijst met uit te werken punten Lijst met uit te werken punten Algemeen Het centrale uitgangspunt blijft dat het huidige structuurplan de basis vormt voor de structuurvisie. Alleen voor de thema`s of gebieden waar hiaten (nog geen beleid

Nadere informatie

Het Zuid-Limburgse Heuvelland is een uniek stuk Nederland. Uniek door de hoge geologische ouderdom, het reliëf van plateaus en dalen en een

Het Zuid-Limburgse Heuvelland is een uniek stuk Nederland. Uniek door de hoge geologische ouderdom, het reliëf van plateaus en dalen en een andschapsisie Zuidimburg Het Zuid-Limburgse Heuvelland is een uniek stuk Nederland. Uniek door de hoge geologische ouderdom, het reliëf van plateaus en dalen en een bijzondere flora en fauna. Uniek ook

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen Alternatieve NS-wandelroute dag 2 Er zijn twee redenen om een alternatief te bieden voor deze bekende NS-wandeling. De eerste is dat op dit moment in de uiterwaarden langs de IJssel gewerkt wordt aan het

Nadere informatie

28/04/2016 De Standaard

28/04/2016 De Standaard 28/04/2016 De Standaard 28/04/2016 Het Belang van Limburg 28/04/2016 Het Laatste Nieuws 28/04/2016 Het Nieuwsblad 06/05/2016 De Beiaard 06/05/2016 Het Meetjesland 12/06/2016 De Zondag - vakantiemagazine

Nadere informatie

TE KOOP LANDELIJK EN RUSTIG GELEGEN HORECA-OBJECT BIJ ZEER ROYAAL OPGEZET VAKANTIEPARK. HORECA ADVIES ZUID makelaars & kennispartners

TE KOOP LANDELIJK EN RUSTIG GELEGEN HORECA-OBJECT BIJ ZEER ROYAAL OPGEZET VAKANTIEPARK. HORECA ADVIES ZUID makelaars & kennispartners TE KOOP LANDELIJK EN RUSTIG GELEGEN HORECA-OBJECT BIJ ZEER ROYAAL OPGEZET VAKANTIEPARK. HORECA ADVIES ZUID makelaars & kennispartners Landelijk en rustig gelegen horeca-object bij zeer royaal opgezet vakantiepark.

Nadere informatie

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern.

Deel 1: Algemene kaders. Waarom werken aan beekdalen? Groenere ruimte. Doel van de bijeenkomst: Agenda. De kern. Informatiebijeenkomst 9 juli 2010 Doel van de bijeenkomst: Informeren over: Corio Glana Stand van zaken per highlight in hand-out Voordelen van collectieve aanpak Samenwerking gemeenten, WRO, provincie

Nadere informatie

Brookkank. Wandelen Fietsen en tourisme. Wandel en Fiets routes. Wandelen.

Brookkank. Wandelen Fietsen en tourisme. Wandel en Fiets routes. Wandelen. Ruimte voor mens plant en dier Maak je erf goed Dat doen we samen Bakens in de tijd Brookkank. Belfeld. wwpm.van.kessel@das.nl Wandelen Fietsen en tourisme Colofon. Uitgave stichting Brookkank Belfeld.

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Swaenehof te Wijlre. Brouwerijstraat 3, 6321 AG te Wijlre. Samenvatting

Swaenehof te Wijlre. Brouwerijstraat 3, 6321 AG te Wijlre. Samenvatting Swaenehof te Wijlre Brouwerijstraat 3, 6321 AG te Wijlre Rijksweg 4 6271 AE Gulpen T 043 323 35 11 info@klemen t2.com www.klement2.com IBAN NL62 ABNA 0537 2583 88 KVK 61719765 BTW NL 854460500B01 Samenvatting

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Appartementen Studio-appartementen

Appartementen Studio-appartementen Welkom... even weg. Een paar dagen, een paar weken. Naar de glooiende heuvels, naar het Bourgondische leven, naar een vleugje buitenland in eigen land, naar echte ontspanning. Op een plaats waar mensen

Nadere informatie

Fietsroute Beatrixpark

Fietsroute Beatrixpark Fietsroute Beatrixpark 23 juli 2013 Afdeling Amsterdam Geachte raadsleden, Op 13 maart 2013 nam uw raad unaniem een motie aan om een fietsroute door het Beatrixpark te maken die aansluit op het bestaande

Nadere informatie

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1 Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Ruiterpaden en -route Groengebied Purmerland-Purmerbos

Nadere informatie

Fiets snelweg. de snelste fietsverbinding voor het woon-werk verkeer. hoe vormgeving kan bijdragen aan de herkenbaarheid van een regionaal netwerk

Fiets snelweg. de snelste fietsverbinding voor het woon-werk verkeer. hoe vormgeving kan bijdragen aan de herkenbaarheid van een regionaal netwerk Fiets snelweg de snelste fietsverbinding voor het woon-werk verkeer hoe vormgeving kan bijdragen aan de herkenbaarheid van een regionaal netwerk Utrecht, juli 2009 in opdracht van Bestuur Regio Utrecht

Nadere informatie

Informatieavond Oversteek N348

Informatieavond Oversteek N348 Informatieavond oversteek N348 28-3-2017 Informatieavond Oversteek N348 1 Welkom Henk Poldermans: Voorzitter Wijkraad Brummen Centraal 2 Doel Informatieverstrekking door presentatie en vragen stellen/beantwoorden

Nadere informatie

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoud 1. Ontwikkeling beleid 2. Laaghangend fruit 3. Kennisontwikkeling Ontwikkeling beleid 2008 Financiering: BDU

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel fracties CDA, Franssen Veilig fietsen in Gulpen-Wittem.

Initiatiefvoorstel fracties CDA, Franssen Veilig fietsen in Gulpen-Wittem. A/100: Initiatiefvoorstel fracties CDA, Franssen Veilig fietsen in Gulpen-Wittem. Inleiding Diverse malen is in de raad gesproken over veilige fietspaden. In de raadsvergadering van december jl. zijn nog

Nadere informatie

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto.

D66 wil bereiken dat meer mensen de fiets kiezen als vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Inleiding In het verkiezingsprogramma van D66 Meierijstad staat dat we de infrastructuur van de fietspaden willen versterken door goede, veilige en duurzame fietspaden. Dit plan voor snelfietsroutes is

Nadere informatie

Verslag Ontwerperscafé Dijken Rivierenland 25 mei 2016

Verslag Ontwerperscafé Dijken Rivierenland 25 mei 2016 Verslag Ontwerperscafé Dijken Rivierenland 25 mei 2016 Inleiding Veilig Verkeer Nederland heeft een meldpunt voor verkeersonveilige situaties. Burgers kunnen verkeerservaringen op het meldpunt registreren.

Nadere informatie

Er is een aantal belangrijke redenen om ook nu voorrang te geven aan het fietspad langs de Ringvaart:

Er is een aantal belangrijke redenen om ook nu voorrang te geven aan het fietspad langs de Ringvaart: Hillegom Gemeente Hillegom College van B&W T.a.v. dhr I. ten Hagen cc: gemeenteraad Hillegom, 11-6-2015 Betreft: Fietspad langs de Ringvaart Geacht college, De plannen en het tracé van het fietspad langs

Nadere informatie

Schin, de Kluis, Kastelen Oost en Schaloen en de Keutenberg.

Schin, de Kluis, Kastelen Oost en Schaloen en de Keutenberg. Schin, de Kluis, Kastelen Oost en Schaloen en de Keutenberg. Zaterdag 31-5-2008. Wandeling naar Valkenburg en over de Keutenberg. Na het ontbijt stappen we om 10.15 uur op. We lopen nu de andere kant op

Nadere informatie

De spoorlijn werkt als een barrière; gevoelsmatig en feitelijk.

De spoorlijn werkt als een barrière; gevoelsmatig en feitelijk. Verkeer (groep) Verkeer algemeen (30) De Beekhuizenseweg geeft stank en geluid in het bos, dat is jammer. De bermen van de wegen worden niet altijd goed genoeg onderhouden. Als er grote gaten naast de

Nadere informatie

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND 6 februari 00 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN

Nadere informatie

Onderzoek naar de mogelijkheden van een fietspad langs de Halvezolenlijn West van Raamsdonk tot station Lage Zwaluwe.

Onderzoek naar de mogelijkheden van een fietspad langs de Halvezolenlijn West van Raamsdonk tot station Lage Zwaluwe. Onderzoek naar de mogelijkheden van een fietspad langs de Halvezolenlijn West van Raamsdonk tot station Lage Zwaluwe. Dit onderzoek wordt in etappes omschreven. Deel 1 Raamsdonk>Raamsdonksveer Hier stond

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Workshop 5 OP PAD DOOR ONZE REGIO ROUTEGEBONDEN RECREATIE & TOERISME

Workshop 5 OP PAD DOOR ONZE REGIO ROUTEGEBONDEN RECREATIE & TOERISME Workshop 5 OP PAD DOOR ONZE REGIO ROUTEGEBONDEN RECREATIE & TOERISME 10 stellingen 1 AUTOROUTES 1 WANDELEN 2 RUITEREN 3 FIETSEN 3 ROUTEGEBONDEN TOERISME Bewegwijzerde autoroutes moeten worden afgeschaft

Nadere informatie

1. De kruising van de diverse fietspaden met de Haak om Leeuwarden is vastgelegd binnen het ontwerp van de Haak.

1. De kruising van de diverse fietspaden met de Haak om Leeuwarden is vastgelegd binnen het ontwerp van de Haak. BIJLAGE 1 Het Fietsnetwerk Bij de vormgeving en kenmerken van dit netwerk is onderscheid gemaakt naar de functie ervan en het gebruik. Het fietsennetwerk bestaat uit hoofdfietsroutes, secundaire fietsroutes

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

COLMONT PANORAMACAMPING

COLMONT PANORAMACAMPING PANORAMACAMPING U B A C H S B E R G Z U I D - L I M B U R G van harte welkom Op een bijzondere plek, aan de rand van het fraaie dorpje Ubachsberg, gelegen tussen Heerlen en Valkenburg, midden in het prachtige

Nadere informatie

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417).

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). 05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). Aanleiding Stichting Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum zijn voornemens de Utrechtse

Nadere informatie

Situatie 1. Binnenkomst via rotonde noordzijde van Eefde De rotonde is snelheidsbeperkend. De afslag naar Eefde is merkbaar door van asfalt naar stenen te gaan; de markering 50 km en het bord bebouwde

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN 1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN Kortenberg bestaat uit verschillende kernen, de 5 deelgemeentes; Meerbeek, Everberg, Kwerps, Erps en Kortenberg. De deelkernen worden omkaderd door de nog

Nadere informatie

Snelfietsroute Sittard - Maastricht

Snelfietsroute Sittard - Maastricht Snelfietsroute Sittard - Maastricht Quick scan tracé Meerssen Albert Erhardt Agenda 1. Korte terugblik en vraagstelling 2. Mogelijke tracé s 3. Beoordeling van de tracés Oost en West 4. Voorkeursvariant

Nadere informatie

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Adviesnota Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Datum: 7 april 2016 Versie: 3 Status: Definitief Revisie: Afdeling(en): Team(s): i.o.m.: Steller: Afdelingsmanager: Projectleider: Wethouder: Vastgoed en

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Versie behorend bij collegebesluit 14 april 2015 Datum 7 april 2015 Auteur afdeling VROM Aanleiding Gemeente Leeuwarderadeel heeft in

Nadere informatie

Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept

Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept Onderwerp Verkeersadvies fietspad Malpie Valkenswaard - eindconcept Aan Gemeente Valkenswaard onze referentie 16161.1 D14 mem01-c dhe Verzend datum 4 september 2017 projectnummer 16161.1 Opgesteld door

Nadere informatie

https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4

https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4 https://www.youtube.com/watch?v=yyb9ijerdq4 1-16 november 2016 Fietsostrade Antwerpen - Lier Infomoment bewoners 16 november 2016 2-16 november 2016 AGENDA 20.00u 20.20u 20.30u 21.00u Welkomstwoord door

Nadere informatie

Epen in de Geulvallei

Epen in de Geulvallei Epen in de Geulvallei Welkom in de Geulvallei In de Geulvallei, net buiten het schilderachtige dorp Epen, ligt een opmerkelijk stiltegebied. Dit zachtglooiende landschap is een lust voor het oog: hellingbossen,

Nadere informatie

Pilot Zoetermeer: beter de stad uit

Pilot Zoetermeer: beter de stad uit Nieuwe CROW-brochure helpt bij het analyseren van stad-landverbindingen Pilot Zoetermeer: beter de stad uit Karin Broer Stippen op de weg, knotwilgen langs de route en informatiepanelen. Met simpele maatregelen

Nadere informatie

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie agendapunt 10 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 21 juni 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Realisatie Fietsbrug Gaasp langs

Nadere informatie

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug Masterplan t Bouwhuis Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug 1. landgoederen Zorgterrein t Bouwhuis

Nadere informatie

Fortengordels rond Antwerpen

Fortengordels rond Antwerpen Fortengordels rond Antwerpen Gebiedsgericht project Kaderplan: aanzet en voorstel van algemene richtlijnen en visies Els Leclerck, Grontmij, en David Verhoestraete, Cluster Landscape Kaderplan Fortengordels

Nadere informatie

Onderzoek potentie hoogwaardige fietsverbinding

Onderzoek potentie hoogwaardige fietsverbinding Onderzoek potentie hoogwaardige fietsverbinding Casus: Meppel- Zwolle Nina Veders 20 september 2016 Samenvatting: Inhoud Aanleiding onderzoek Casus: Meppel- Zwolle Het gebied Resultaten Toelichting op

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Leidsche Rijn/ Vleuten de Meern Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken:

Aanleiding De raad heeft op 16 september 2014 het college gevraagd om de haalbaarheid van de volgende zaken te onderzoeken: Onderwerp: Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: F. Saelman Opsteller: Luuk Brouwer Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 17 maart 2015 Afdeling/team: GW / Naar Raad: Ja Het college besluit Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw,

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw, Noordstra, lepie Van: Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Brief aan Statenfracties betreffende tunnel Hurdegaryp, Bijlagen:

Nadere informatie

Visie op de Twellose Beek

Visie op de Twellose Beek Visie op de Twellose Beek Verantwoording Colofon Titel Visie op de Twellose Beek Opdrachtgever Waterschap Veluwe Projectleider Theo van der Horn Auteur(s) Annemieke Helder-Feijen Annemarijne van Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Landgoed Op Gen Wei. Weyerweg 2 te Mechelen. Samenvatting

Landgoed Op Gen Wei. Weyerweg 2 te Mechelen. Samenvatting Landgoed Op Gen Wei Weyerweg 2 te Mechelen Samenvatting Zeer uniek object op een uitzonderlijk mooie locatie! Midden in het 5- sterren heuvellandschap van Zuid- Limburg ligt deze prachtig gerenoveerde,

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

architectuur stedenbouw landschap

architectuur stedenbouw landschap Traverse Dieren Rheden N786 Apeldoorns Kanaal N348 Projectteam Gijs Wolfs / Paul Kersten / Janneke Dries / Mieke van der Arend Opdrachtgever Gemeente Rheden / Provincie Gelderland Ontwerp 2011-2012 (realisatie

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN. Korte Struin 2. Uitgave: december De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven

STRUIN BULLETIN. Korte Struin 2. Uitgave: december De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven STRUIN BULLETIN Korte Struin 2 Uitgave: december 2009 De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven De grens over: Een boswandeling tussen Eperheide en Teuven Door: Frans Sijben - Nijmegen

Nadere informatie

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten

fietssnelweg f35 realisatie snel en veilig op de fiets door twente financieringsmogelijkheden programma van eisen deeltrajecten 1 2 4 3 fietssnelweg f35 Figuur 4: Tracéontwerp: op maaiveld (1en 2), talud (3) of palen (4). snel en veilig op de fiets door twente realisatie programma van eisen financieringsmogelijkheden De F35 is

Nadere informatie

Wandeloverleg Noord-Holland p/a Govert Flinckstraat 91-2 1072 EE Amsterdam 020-7765788 wandeloverleg@noordhollandnet.nl

Wandeloverleg Noord-Holland p/a Govert Flinckstraat 91-2 1072 EE Amsterdam 020-7765788 wandeloverleg@noordhollandnet.nl Wandeloverleg Noord-Holland p/a Govert Flinckstraat 91-2 1072 EE Amsterdam 020-7765788 wandeloverleg@noordhollandnet.nl Opmerkingen bij 'gedetailleerd Programma van Eisen meekoppeling recreatie dijkversterking

Nadere informatie