Fietsroute Geuldal? Het kan!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietsroute Geuldal? Het kan!"

Transcriptie

1 Typ hier om tekst in te voeren Fietsroute Geuldal? Het kan! Typ hier om tekst in te voeren Gezond fietsen zonder adrenaline!

2 Fietsroute Geuldal? Het kan! 2 Gezond kunnen fietsen, zonder adrenaline of andere stresshormonen, is ook in Zuid-Limburg een haalbaar doel! Titel: Inhoud: Auteurs: Jaartal: 2013 Fietsroute Geuldal? Het kan! De Fietsersbond toont met voorbeelden aan hoe in het Geuldal een autoluwe fietsroute kan worden ingepast en benoemt de vele positieve effecten van zo n route. Raymond Oostwegel (voorwoord), Laurent Theunissen (rapporttekst, illustraties). De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun van onze leden. De Fietsersbond heeft leden, 150 afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland. Copyright Fietsersbond Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Fietsersbond Postbus GV Utrecht Telefoon Fax

3 Fietsroute Geuldal? Het kan! 3 Een droom van een fietsroute door het Geuldal Ik heb in mijn jeugd in Houthem-St.Gerlach gewoond. De laatste klas van de lagere school en de zes klassen van het gymnasium heb ik in Maastricht gevolgd. Ik heb dus zeven jaar op en neer gereisd tussen Houthem en Maastricht. In de winter ging dat met de trein, maar van april tot november op de fiets. Na vier jaar met een zware boekentas achterop de Geulhemerberg beklommen te hebben had ik (en vooral mijn fietsmaatje) er een beetje genoeg van. De laatste drie jaar fietsten we het weggetje langs de Geul, langs de groeve Curfs, De Nachtegaal en dan via Rothem naar Maastricht. Dat was een beetje om maar wel een stuk vlakker en uiteindelijk ook sneller dan de route over Berg en Terblijt. Wat me uit die tijd bij is gebleven is de prachtige natuur waar je vanaf Geulhem tot Rothem doorheen fietste. Eerst langs de Geul zelf, later langs een molentak die naar de voormalige Oliemolen leidt. Rechts het kabbelende water en de uitgestrekte weilanden, links de mooie hellingbossen ( De Dellen ). Van het voorjaar tot de herfst heb ik er al fietsend vaak genoten. Later is het weggetje vanaf De Nachtegaal tot Rothem geasfalteerd en nu is deze route ook opgenomen in het Zuid-Limburgse Fietsknooppuntennetwerk. Mede daardoor is het een geliefd traject geworden, zowel bij recreanten, racefietsers als scholieren. Het is jammer dat het mooie stuk maar zo kort is, vanaf Maastricht kun je via de Molenweg heel relaxt fietsen tot Geulhem. Van daar af moet je naar de kern van Houthem en je route door het Geuldal vervolgen via de drukke voormalige Provinciale weg en het centrum van Valkenburg. Gelukkig is er vanuit een samenwerkingsproject van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg een plan ontwikkeld om een doorgaande fietsroute aan te leggen tussen Maastricht en Gulpen, die zo dicht mogelijk langs de Geul loopt (zie: Als alles meezit kan er binnenkort een van de mooiste fietsroutes van Nederland aangelegd worden. Niet zozeer geschikt voor racefietsers maar des te meer voor recreanten en scholieren. Het is voor hen niet alleen een prachtige maar ook veilige fietsroute en dat kan van het huidige tracé zeker niet gezegd worden. Ook uit toeristisch oogpunt wordt dit een belangrijke verbinding tussen de Maastrichtse Landgoederenzone en het Geuldal. Ik hoop van harte dat alle betrokken instanties het binnenkort eens kunnen worden en dat mijn (jongens)droom gerealiseerd wordt. Raymond Oostwegel, voorzitter Fietsersbond afdeling Maastricht en omstreken Augustus 2012

4 Fietsroute Geuldal? Het kan! 4 Inleiding Het Geuldal ligt dwars door Zuid-Limburg en is mede daardoor een heel belangrijk ruimtelijk element voor deze regio. Van oudsher liggen hier veel nederzettingen, met name onderaan de zuidhelling van het plateau van Schimmert. Ook voor het verplaatsen heeft het Geuldal een historische betekenis. Belangrijke woonkernen en toeristische verblijfplaatsen vormen samen met de wegeninfrastructuur een keten met als belangrijkste kernen Meerssen, Houthem, Valkenburg, Schin op Geul, Wijlre, Gulpen, Mechelen en Epen. Maastricht ligt net iets buiten de monding van het Geuldal in het Maasdal. In het Geuldal liggen ook veel fraaie landgoederen en bezienswaardigheden. Voor fietsers zijn dalen van grote betekenis omdat de fysieke inspanning zo beperkt is dat iedereen het kan, ook zonder dat een speciale dure fiets moet worden aangeschaft. Dalen kunnen heuvelachtige of bergachtige gebieden voor de fiets toegankelijk maken. Het Geuldal is dan ook in potentie een goede fietsverbinding tussen het Maasdal en het Zuid-Limburgse heuvelland. Als gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid en de vele toeristische verblijfsplekken is er ook een groot potentieel aan fietsers voor het Geuldal. Echter, terwijl de historische wegenstructuur wat betreft de relatie met het natuurlijke reliëf vaak uitermate geschikt is om te fietsen heeft de doorgaande weg in het Geuldal zich ontwikkeld tot ontsluitingsweg voor auto s. Dit maakt het fietsen over deze weg onaantrekkelijk. Daarnaast ontbreekt op deze weg vaak een eigen fietsruimte. Dat veroorzaakt een gevoel van onveiligheid wat met name onervaren fietsers, gezinnen met kleine kinderen en ouderen afschrikt om de fiets te gebruiken. In de Landschapsvisie Zuid-Limburg die de Wageningen Universiteit en de Provincie Limburg in 2007 hebben uitgebracht, wordt onder meer voorgesteld om recreatieve verbindingen tussen de historische elementen (kastelen, landhuizen, watermolens) in de beekdalen en droogdalen aan te brengen. Jammer is het dat in dit overigens prachtige rapport weinig wordt ingegaan op de fiets (alleen heel kort op pagina 87). Een leemte die de Fietsersbond een beetje probeert te vullen De gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg hebben wel de nodige aandacht aan de fiets besteed. Voor hen was het grote fietspotentieel aanleiding om, in het kader van de ontwikkeling van de visie op het Beneden Geuldal als een groen en weldadig Citypark (GebiedsOntwikkeling Maastricht-Valkenburg), in 2008 een plan te laten maken voor een betere fietsroutestructuur in het gebied. In het Geuldal zelf is van dit plan anno 2013 nog helemaal niets daadwerkelijk gerealiseerd, ondanks een miljoenenbudget. In Maastricht is wel de bouw van een aanzet zichtbaar: een fietsbrug over de A2 en een fietstunnel onder de spoorlijnen in de landgoederenzone (open eind 2013). Hoog tijd om de knopen in het Geuldal op te lossen. Dat laatste vereist een heldere visie op de wenselijke lijntjes... lijntjes waarvan men achteraf denkt waarom ze in hemelsnaam niet eerder zijn aangelegd.

5 Fietsroute Geuldal? Het kan! 5 1 Visie van de Fietsersbond Vanaf het Maasdal bij Maastricht zou in het Geuldal een zo ver mogelijk doorgaande en laagdrempelige fietsroute moeten worden gerealiseerd. De belangrijkste eigenschappen daarvan moeten zijn: verkeersveilig, autoluw, ononderbroken en langgerekt. Bij de keuze van het tracé moet gebruik van of confrontatie met de doorgaande (provinciale) weg worden voorkomen en worden gezocht naar meervoudige functies voor de nieuwe route of delen daarvan. Deze route kan vervolgens met knooppuntenborden als recreatieve route worden bewegwijzerd en een lusstructuur vormen met de al bestaande utilitaire fietsverbinding over de doorgaande (provinciale) weg. Bij voorkeur ligt de autoluwe fietsroute aan de andere kant van het dal, zowel vanwege maximale ontsluiting als om te voorkomen dat fietsers alsnog verkeerslawaai ondergaan. Voor de realisatie van de route zijn nieuwe voorzieningen nodig als bruggetjes en aansluitende paden. De verschijningsvorm daarvan moet worden aangepast aan de gebiedseigenschappen en tot stand komen via integrale landschapsinrichting inclusief groenvoorzieningen. Toelichting Een voorbeeld van een ononderbroken, langgerekte, verkeersveilige en autoluwe route in onze regio is de Via Jecore in het Jekerdal tussen Maastricht en Tongeren. Met de aantekening dat de belevingswaarde van de Via Jecore route erg wisselend van niveau is, dat kan beter. Een belangrijk ontwerpprincipe van het fiets- en wandelnetwerk dat in 2008 voor GOMV werd ontworpen was de Geul als gids. Het al te letterlijk nemen van dit principe kan voor fietsroutes leiden tot een te kleinschalig ontwerp en daardoor ook tot moeilijkheden om de routes tot stand te brengen. Op het schaalniveau van de fietser lijkt het te verkiezen om het volgen van het dal als ontwerpprincipe te hanteren boven het volgen van de waterloop op zichzelf. Bij het hanteren van het eenvoudige ontwerpprincipe volgen van het dal kunnen allerlei bestaande structuren in het dal worden benut. De doorgaande (provinciale) weg rijgt de kernen weliswaar aaneen van Meerssen tot Gulpen/Wittem, maar fietsvriendelijke parallelstructuren zijn slechts fragmentarisch aanwezig: van Rothem tot voorbij Geulhem, in Valkenburg en bij Wijlre. Alleen de schakel bij Geulhem wordt al veel gebruikt door fietsers, de andere liggen te geïsoleerd. Door bestaande goede elementen in de lengterichting van het dal aan elkaar te koppelen tot een aaneensluitend geheel, kan een grote meerwaarde tot stand worden gebracht: een ononderbroken autoluwe route van gelijkmatige kwaliteit, laagdrempelig in het gebruik en regionaal van niveau. Daarnaast blijft het gebruik van de doorgaande (provinciale) weg ook mogelijk maar niet als enige optie. Het is niet nodig om meer dan één doorlopende autoluwe route in het dal te realiseren. Wel kan het voordelig zijn incidenteel wat fijnmazigere verbindingen toe te voegen, bijvoorbeeld om woonkernen of attracties beter aan te sluiten. Bij natte en droge zijdalen kunnen dwarsverbindingen naar de plateaus verbeterd worden aangekoppeld. Om de bestaande elementen in het buitengebied aan elkaar te koppelen dienen enkele ontbrekende schakels te worden aangelegd (denk aan fietspaden en fietsbruggen). In de kernen dienen potentiële schakels op het juiste niveau te worden gebracht wat betreft verkeersveiligheid en continuïteit/herkenbaarheid (denk met name aan Valkenburg). De doorgaande wegen moeten niet worden gebruikt en het aantal kruisingen daarvan dient minimaal te zijn. De potentie van de route is veel groter dan alleen recreatief fietsen. Van de fietsverplaatsingen heeft 94% een ander motief dan recreatie. Voorzieningen met meerdere gebruiksmogelijkheden hebben dus de voorkeur. Om die reden is het vaak beter de route op de centra van de kernen te oriënteren dan ze zo ver mogelijk erbuiten te houden. Al vanuit de woning of het vakantieverblijf moet het gebruik van de fiets of het lopen zo verleidelijk mogelijk zijn. Dat betekent dat breed moet worden ingezet: op benutten van kansen om de openbare ruimte in het algemeen te verbeteren, zowel in het buitengebied als in en om de kernen. Die kansen blijken er volop te zijn.

6 Fietsroute Geuldal? Het kan! 6 Alles bij elkaar wordt het dan mogelijk om veilig, snel en plezierig kleine en grotere afstanden af te leggen, rondjes te rijden en het dal goed te kruisen!

7 Fietsroute Geuldal? Het kan! 7 2 Winst Zuid-Limburg is een paradijs voor de toerfietser met vele sportieve uitdagingen en ook de mountainbiker vindt er een groot scala aan afwisselende mogelijkheden. Laagdrempelige voorzieningen voor de gewone fietser, zoals vrijliggende fietspaden en hellingvrije routes, zijn er echter weinig. Met de realisatie van zulke voorzieningen kan nog veel winst worden behaald. Volgens de visie van de Fietsersbond moet een betere toegankelijkheid van het Geuldal er toe leiden dat nieuwe groepen de fiets gaan gebruiken (mensen zonder fietservaring, gezinnen met kinderen), dat de senioren langer zullen doorgaan met fietsen (een antwoord op de vergrijzing en ter voorkoming van isolement), dat mensen de fiets vaker gaan gebruiken (niet alleen voor tochtjes en ommetjes maar ook voor bezoek, boodschappen, werk en school) en dat de afhankelijkheid van de auto afneemt. Dat leidt tot een versterking van het fietssysteem en meer fietscultuur, want fietsen in de regio wordt gewoner en het draagvlak voor fietsvoorzieningen neemt verder toe. Milieuvriendelijke recreatie en ecotoerisme krijgen meer kans. Meer concreet levert dat de volgende winstpunten op: betere volksgezondheid door meer beweging en een actievere leefstijl, betere ontsluiting van bepaalde attracties (landgoederen en ander buitengebied, cultureelhistorisch erfgoed als bijvoorbeeld basiliek Meerssen, specifieke toeristische attracties met name in en om Valkenburg, zwembaden), lagere vervoerskosten voor burgers, stimulans voor de economie (horeca, toerisme), minder auto s op de weg (veiliger, rustiger, schoner, minder stikstof- en fijnstofdepositie), minder parkeerplaatsen per bezoeker nodig (ruimte- en kostenbesparing), beter woon-, leef- en vestigingsklimaat in de regio (ook qua imago), behoud van historische wegen, paden, landschappen en gebouwen door nieuwe functie. De ontwikkeling van een fietsroute door het Geuldal sluit aan op de provinciale Landschapsvisie Zuid Limburg (2009). Enkele toepasselijke ontwikkelingstactieken daarin zijn: beplanten en recreatief inrichten van assen van de droogdalen, vergroten toegankelijkheid kastelen c.q. kasteeldomeinen, vergroten toegankelijkheid landschap rondom kernen en gehuchten, aandacht voor pelgrimsroutes, vergroten toegankelijkheid landschappelijke raamwerk van steile hellingen, natte dalbodems en droogdalen door ontsluiten en verbinden. Door allerlei groene ambities uit deze Landschapsvisie in samenhang met de route te ontwikkelen kunnen landschapstructuur en fietsstructuur elkaar wederzijds versterken.

8 Fietsroute Geuldal? Het kan! 8 3 Algemene inrichtingsconcepten Oog voor het landschap Zowel voor de beleving van de fietser als voor de beleving van andere gebruikers kan de fietsroute een vorm aannemen die past bij het deelgebied dat wordt doorkruist, zolang de continuïteit van de route maar voldoende herkenbaar blijft. Door fietspaden lijnen in het landschap te laten volgen, worden ze niet als een hinderlijke doorsnijding van het landschap ervaren. Het zou dus ook niet alleen om de aanleg van fietspaden moeten gaan, maar om landschapsinrichting inclusief groen en zorgvuldig vormgegeven bruggen. Slim omgaan met breedte en verharding van paden Als gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid en recreatiedruk in Zuid-Limburg kan de gebruiksintensiteit van voorzieningen soms hoog zijn. Maar het formaat en de materialisering van de voorzieningen moet en kan ook worden afgestemd op de omgeving, de ruimtelijke mogelijkheden, de historie van infrastructuur en de gewenste gebruikersgroepen van de betreffende schakel (verschillende soorten fietsers, wandelaars en eventuele andere gebruikers). Vanaf een breedte van twee meter kunnen twee fietsers elkaar zonder hinder passeren of inhalen en ook naast elkaar fietsen als er geen tegenliggers zijn. Een pad van twee meter is geschikt voor langzame fietsers, de belangrijkste doelgroep van de knooppuntenfietsroutes. Snelle sportieve fietsers zullen daar te veel hinder ervaren. Vanaf vier meter zou ook gesproken kunnen worden van fietswegen. Die zijn geschikter voor snelle en langzame fietsers door elkaar en voor grote groepen. Drie meter is een compromis. De Voerenweg bij Gronsveld, onderdeel van de Maasdalroute, is ongeveer 4 meter breed wat toelaat dat 2 fietsers naast elkaar ongehinderd 2 tegemoetkomende fietsers kunnen passeren. Gelet op de vele groepen toerfietsers is dat hier geen overbodige luxe. Bij smalle fietspaden kan soms ruimte voor wandelaars worden gemaakt met parallel lopende voetpaden of met grasbermen waarover uitgeweken kan worden.

9 Fietsroute Geuldal? Het kan! 9 Het Keizer Willempad tussen Etenaken en Stokhem, opgenomen in het fietsroute knooppuntensysteem, is te smal, maar hinderlijke ontmoetingen worden verzacht door grasbermen. De verhardingswijze is niet alleen van belang voor het comfort en de bruikbaarheid onder allerhande weersomstandigheden, maar ook voor de herkenbaarheid van de route voor fietsers en andere gebruikers. Omdat bij smalle halfverharde paden de indruk kan ontstaan dat het een exclusief wandelpad betreft, zouden halfverharde fietspaden die ook aantrekkelijk zijn voor wandelaars wellicht beter relatief breed kunnen worden uitgevoerd (minimaal 3 meter). Bruggen zijn belangrijk Tijdens het fietsen is er zelden zicht op het water van de Geul als gevolg van een grote afstand tot en een vaak diepe ligging van de Geul. Dan vormen fietsbruggetjes ontmoetingsplekken van de fietsroute met de waterloop. Er zijn meer bruggen over de Geul of over zijarmen daarvan nodig om bestaande weggetjes met elkaar te verbinden tot schakels in een route. Zulke kansen liggen bij Meerssen, Schin op Geul, Engwegen, Stokhem en misschien ook bij Gulpen en t Zinkviooltje. Door bruggetjes aan de smalle kant te houden hebben ze ook een sluiswerking: ze maken de route minder interessant voor snelle fietsers en versterken een rustig gebruik op het aansluitende tracé. Goede voorbeelden zijn al onder meer te vinden bij de Drie Beeldjes op landgoed Schaloen en op het Keizer Willempad bij Stokhem. Zicht op helder stromend water bij De Drie Beeldjes.

10 Fietsroute Geuldal? Het kan! 10 Subtiel bruggetje over de Geul bij Stokhem. Fietsen door landgoederen is fijn In het gebied ligt een groot aantal landgoederen. De rust en de hoogwaardige omgeving maken het bijzonder aantrekkelijk om over een landgoed te kunnen fietsen. Dit is al mogelijk bij kasteel Vaeshartelt en kasteel Schaloen. En bij kasteel Geusselt en kasteel Bethlehem (hotelschool) worden in de periode recreatieve fietspaden aangelegd. Omdat er in ons voorstel altijd een acceptabel alternatief is over de provinciale weg, is het redelijk dat de routes over de landgoederen zo nodig worden gesloten tussen zonsondergang en zonsopgang. Ook krappe bruggen, een enkele haakse bocht, halfverhardingen, informatiepanelen en het weglaten of beperken van verlichting kunnen bijdragen aan een juist gebruik van het gebied (rustig fietsen met aandacht voor de omgeving). Gebruiksvoorwaarden voor fietsroute over landgoed Vaeshartelt.

11 Fietsroute Geuldal? Het kan! 11 Op landgoed Zonnebeek bij het Buurser zand zijn fietsers welkom van zonsopgang tot zonsondergang, op wegen en paden. Inpassen fietsroutes over broekgronden Langs de Geul liggen natte gebieden die in gebruik zijn of (tot voor kort) in gebruik waren als weidegebied of beplant zijn met bosjes. Weiden met gras, bloemen en koeien zijn prachtig om langs te fietsen. Ze zijn onder meer te vinden bij Bunde, Ingendael, Schin op Geul, Stokhem, Mechelen en de Belgische grens. In natte gebieden liggen fietspaden meestal op een dijkje, mede om te voorkomen dat water de fundering aantast. Samen vormen ze een cultuurelement in het landschap. Beton is het meest comfortabel en duurzaam, kan heel flexibel worden toegepast en is in verschillende kleuren leverbaar. Toch zijn er ook acceptabele halfverhardingen te vinden, zoals Grauwacke op de Oosterweg. De korrelgrootte moet niet te groot (bobbels) noch te klein (prut) zijn. Halfverhardingen mogen niet verweken want dat leidt tot vorming van sporen en waterplassen. Paden die wat lager liggen vallen minder op. De landbouwwegen in de Haspengouw bij Riemst en Lanaken leren ons echter dat paden in vlakke leemgebieden vol zullen lopen als vijvers indien ze lager liggen dan de omgeving. Als het wenselijk is om verhardingen minder te laten opvallen kan daarom beter gedacht worden aan beplanting, bijvoorbeeld van het type Vlier-Sleedoornstruweel. Populieren zijn niet te combineren met asfaltfietspaden wegens wortelopdruk. De Via Jecore tussen de Moulin du Broukay en Wonck. Het fietspad is ongeveer 2,5 meter breed.

12 Fietsroute Geuldal? Het kan! 12 Fraai fietspad aan de rand van Almere Buiten Fietsroutes over nu onverharde wegen met landbouwverkeer Naar voorbeeld van België en Duitsland kan een verhard karrenspoorprofiel worden toegepast als intensief landbouwverkeer de weg kapot rijdt. Daarbij blijft de vorm van het halfverharde karrenspoor toch herkenbaar en kunnen wandelaars het onverhard spoor gebruiken. Hagen kunnen de kleinschalige landbouwtypologie versterken, wat met name gewenst is bij het realiseren van een rijke groene schil rondom de dorpen. Eifel, karrenspoor in omgeving van Stadkyll. Kanne, karrenspoorprofiel Castertweg Molens bieden aanknopingspunten Uit onze verkenningen van het Geuldal zijn watermolens als belangrijk elementen voor fietsroutes in beeld gekomen: bijvoorbeeld de Rothemer/Nieuwe Molen, de Oliemolen (ook in Rothem), de Geulhemermolen, molens in de kern Valkenburg, de Schaloensmolen, de Commandeursmolen (Mechelen) en de Volmolen (Epen). Molens waren tot aan de industriële revolutie belangrijke centra van economische activiteit en daardoor ook goed verbonden met de omgeving. De toeleidende

13 Fietsroute Geuldal? Het kan! 13 wegen die met de watermolens in de dalbodem liggen, bieden meer dan eens een goed perspectief als vlakke fietsroute. Bovendien is de omgeving vaker archaïsch van aard, wat door veel mensen wordt gewaardeerd. En de molens zijn toeristische attractiepunten op zichzelf. Het herstellen of maken van verbindingen naar molens komt natuurlijk over en vormt dus een interessant perspectief voor het leggen van schakels in de autoluwe fietsroute.

14 Fietsroute Geuldal? Het kan! 14 4 Deelgebieden en oplossingsvoorbeelden Deelgebied Maastricht-Meerssen Het is wenselijk het Geuldal zowel te verbinden met de stad Maastricht als met Rivierpark Maasvallei. Een laagdrempelige verbinding met de hoofdstad Maastricht is van groot belang om nieuwe gebruikers te trekken. De bestaande knooppuntenroute gaat door Rothem en volgt daar een rommelig tracé met steile hellingen. De Fietsersbond heeft gezocht naar een elegantere manier om het Geuldal met het Maasdal te verbinden: door het lage gebied van de dalmonding, dus ergens tussen Rothem (in het zuiden) en Meerssen/Bunde (in het noorden). In deze visie wordt het laag gelegen gebied tussen Meerssen en Rothem beter doorkruisbaar gemaakt. Bij uitspanning de Nachtegaal komen alle takken bij elkaar. Oplossingsmogelijkheid: het Rothemermolenpad Vanuit Maastricht strekt de landgoederenzone zich historisch uit tot aan de Geul bij de Rothemermolen. Om een aantrekkelijke vlakke route te realiseren lijkt de Rothemermolenvariant de meest interessante optie: dit is een idee voor een nieuw fietspad met een of twee nieuwe fietsbruggetjes tussen het Proosdijveldpad (bij voetbalterrein Meerssen) en de Oude Steeg (bij de Rothemermolen en voetbalterrein Rothem). Het zal leuk zijn om via dit pad dicht achter elkaar drie Geultakken te kruisen. In Meerssen wordt gebruik gemaakt van het bestaande fietspad Bunde Stella Maris. Daardoor maakt het pad een verkeersveilige knooppuntenroute mogelijk die ook het station, het Proosdijpark en het centrum van Meerssen in het recreatief netwerk betrekt. Het vervult echter nog meer functies: het biedt een parkachtige ontsluiting van de Rothemermolen vanuit de kernen, maakt combinatiegebruik van de sportvelden mogelijk en biedt een schakel die ook anderszins utilitair kan worden gebruikt.

15 Fietsroute Geuldal? Het kan! 15 In groen de bestaande knooppuntenfietsroutes, in rood mogelijke nieuwe tracés waaronder de Rothemermolenvariant. De benodigde nieuwe infrastructuur (rood gestippeld) is beperkt. Door de rode routes te bewegwijzeren kunnen de knooppuntenroutes langs drukke wegen als de Meerssenerweg, Klinkenberg en Klipperweg en onaangename kruispunten als bij de Witte Hoek vervallen. Over de verbinding van Maastricht, Rivierpark Maasvallei en Meerssen is een uitgebreider document beschikbaar. Traject Rothem - Geulhem Vanaf het begin van het Geuldal bij Rothem tot voorbij Geulhem is reeds een autoluwe route aanwezig (De Dellenweg Gemeentebroek Geulweg Wolfsdriesweg) met verspreide aansprekende horecagelegenheden, een camping en enkele hotels. Traject Geulhem -Valkenburg Het is van groot belang om bij Ingendaal de ontbrekende schakel met Valkenburg, de belangrijkste kern in het Geuldal, tot stand te brengen. Aan de westzijde heeft aansluiting op de Wolfsdriesweg de voorkeur maar is een verbinding vanuit de Onderstestraat (Houthem) een goede tweede optie. Aan de Valkenburgse zijde heeft aansluiting op de Plenkertstraat de voorkeur maar is aansluiting op de Prinses Beatrixsingel ook een acceptabele optie. Traject door de kern Valkenburg Fietsen door de kern Valkenburg vereist de nodige assertiviteit en doorzettingsvermogen. De omschrijving prop in het Geuldal (Landbouwuniversiteit) is van alle kernen het meest van toepassing op Valkenburg. Er zijn wel tal van autoluwe straten, maar die vormen nog geen sluitend geheel voor een doorgaande fietsroute. Er zou een tracé moeten worden vastgelegd waarop de doorgaande weg slechts twee maal haaks wordt gekruist en nergens gevolgd. Traject Valkenburg - Schin op Geul Ten oosten van Valkenburg maakt de bestaande knooppuntenroute gebruik van de Oosterweg van kasteel Oost naar kasteel Schaloen. Dit is een mooi pad, maar slechts een geïsoleerd element zolang

16 Fietsroute Geuldal? Het kan! 16 fietsers niet alleen in Valkenburg maar ook bij Oud-Valkenburg toch van de provinciale weg gebruik moeten maken. Er is een rechtstreekse fietsverbinding wenselijk tussen Schaloen en de kern van Schin op Geul. Dat is ruimtelijk mogelijk zonder dat daarvoor bestaande wandelpaden worden gebruikt. Oplossingsmogelijkheid: Schaloensmolenpad Het doorzetten van de fietsroute van de Oosterweg naar de kern Schin op Geul geeft het fraaiste resultaat als het gepaard gaat met het integreren van het gebied om kasteel Genhoes in een aaneengesloten landgoederenzone van Valkenburg tot Schin op Geul. Voor de inpassing van de fietsroute heeft een fietspad langs de molentak de voorkeur van de Fietsersbond (meer informatie is beschikbaar). Door aanleg van enkele ontbrekende schakels (gestippeld rood) hoeven fietsers aan beide kanten van Schin op Geul niet meer per sé over de drukke N595. De bewegwijzerde knooppuntenroutes kunnen worden verlegd naar een veel prettiger omgeving. Uitbreiding naar Gulpen-Wittem Het ligt voor de hand om de route buiten het gebied van GOMV door te zetten op het grondgebied van de gemeente Gulpen-Wittem. In het gebied tussen Schin op Geul en Wijlre liggen interessante ruimtelijke mogelijkheden voor de inpassing van een autoluwe fietsroute. Gulpen is een belangrijke kern en klooster Wittem een attractie. En bij Gulpen zijn verknopingen mogelijk met het Eyserbeekdal, Selzerbeekdal en het Gulpdal. Oplossingsmogelijkheid: bruggen slaan naar de Etenaker Broekweg Van Schin op Geul naar Stokhem kan een fietsverbinding worden gemaakt door Engwegen met een nieuw bruggetje te verbinden met de prachtige, halfverharde Etenaker Broekweg op de noordoever van de Geul. Ter hoogte van camping De Gele Anemoon kan de Etenaker Broekweg met een fietspad en bruggetje worden aangesloten op de Stokhemmergats door het verlengen van het Warme

17 Fietsroute Geuldal? Het kan! 17 Beemdenpad (zie intekening tracé op het vorige kaartje). Hiermee kunnen maar liefst drie campings een mooie fietsontsluiting krijgen. Bij Wijlre kan de Oude Stokhemerweg eventueel als karrenspoor worden verhard. Er is nog nader onderzoek nodig om te bezien of er elegantere mogelijkheden zijn om bij Gulpen het Geuldal te volgen, dus zonder het ervaren van een prop in het dal bij de kern Gulpen. Ook het gebied ten oosten van Epen is niet onderzocht op kansen, behalve dit: Verbinding Epen België Door gebrekkige verbindingen ligt bij de Belgisch-Nederlandse grens een grote barrière in het dal. Vermoedelijk heeft de grens bijgedragen aan het ontbreken van een doorgaande weg in het dal. Op dalniveau liggen alleen wandelroutes. Fietsers moeten op en neer. Vrijwel niemand komt bijvoorbeeld op het idee om de bron van de Geul te gaan opzoeken. Het blijkt ruimtelijk mogelijk om een logische fietsroute te realiseren, maar omdat de landschappelijke waarden van het gebied tussen Ter Gracht en de grens nog hoger zijn dan elders in het Geuldal moeten hoge eisen worden gesteld aan de inpassing. Oplossingsmogelijkheid: brug slaan naar het Carboon Een logische schakel kan worden aangelegd met een fietsbruggetje over de Geul en aansluitende paadjes tussen kampeerboerderij t Zinkviooltje in Ter Gracht en de Birversbergweg bij de Heimansgroeve. Dit is een relatief korte schakel (ongeveer 400 meter) die het mogelijk maakt om nabij Cottessen aan te sluiten op het bestaande grensoverschrijdend weggetje en de daaraan gelegen camping. De nieuwe schakel zou op organische wijze met aangepaste materialen subtiel in het landschap moeten worden gelegd, wat mogelijk tot een verrijking van het beeld en de beleving zou kunnen leiden. Een mogelijke thematische benaming is (bijvoorbeeld) Carboonpad. Het Carboonpad schept perspectief op een Euregionale fietsroute. Bij grensoverschrijdend fietsverkeer kan met name worden gedacht aan tochtjes door verblijfstoeristen en aan lange afstandsfietsers. Dat is een groep van beperkte omvang. Een fietsroute

18 Fietsroute Geuldal? Het kan! 18 van de bron van de Geul nabij Aken tot aan de monding nabij Maastricht zou wel een herkenbaar toeristisch product kunnen zijn: de Via Gulia als tegenhanger van de Via Jecore.

19 Fietsroute Geuldal? Het kan! 19 Slotwoord: Fietsen zonder stress? Maak het mogelijk! De voorbeelduitwerkingen in dit onderzoek tonen alle aan dat in het Beneden Geuldal goede alternatieve fietsverbindingen te maken zijn voor de bestaande routes over de doorgaande (provinciale) weg of andere verkeerswegen. Waar de provinciale weg dan toch de enige doorgaande fietsverbinding vormt, wordt fietsers onnodig tekort gedaan. Met een dosis goede wil en het budget van 4 miljoen euro lijkt het mogelijk een complete autoluwe fietsroute door het Beneden Geuldal te realiseren die goed is ingepast in het landschap. De bestaande wandelbelangen kunnen worden veilig gesteld door gebruik te maken van relatief brede wegen en lanen en toevoeging van een beperkt aantal nieuwe kortsluitende paden die vaak wat meer midden in het dal kunnen liggen terwijl wandelaars vooral gebruik maken van de dalranden en hellingen. Het resultaat zal zijn dat milieuvriendelijke mobiliteit, recreatie en toerisme in Zuid-Limburg meer kans krijgen met alle voordelen voor gezondheid, natuur, landschap en economie.

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM

Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM Gedichten langs de Geul- route GULPEN-WITTEM STROOMAFWAARTS De afstand van zuil 1 (Cottessen) tot zuil 14 (Stokhem) is circa 14 km. De gedichtenroute in de Gemeente Gulpen-Wittem begint bij de Heimansgroeve:

Nadere informatie

welkom HOTEL RESTAURANT IN DE TUIN VAN MAASTRICHT Vue des Montagnes Vue des Montagnes

welkom HOTEL RESTAURANT IN DE TUIN VAN MAASTRICHT Vue des Montagnes Vue des Montagnes Historie werd omstreeks 1930 gebouwd en heeft dienst gedaan als sanatorium voor mijnwerkers. Deze zouden door de gezonde lucht weer snel op krachten komen. In de vijftiger jaren kreeg het de functie van

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Wijlre - Houthem. Wijlre - de Geul - Engwegen - Schin op Geul - kasteel Schaloen - Valkenburg - Houthem

Wijlre - Houthem. Wijlre - de Geul - Engwegen - Schin op Geul - kasteel Schaloen - Valkenburg - Houthem Wijlre - Houthem Wijlre - de Geul - Engwegen - Schin op Geul - kasteel Schaloen - Valkenburg - Houthem (Deze route is gelopen en beschreven door Ingrid en Sabina) ***** - 14 Km - 260 Hm - 4:00 uur Deze

Nadere informatie

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be

9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen. www.wandelwiki.be 9-4-2013 Wandelroute Zuid Limburg - Vijlen Geuldal en Vijlenerbos. We maken een wandeling in het Zuid-Limburgse heuvellandschap, dus dat wordt klimmen en dalen. Vanuit Vijlen lopen we over veldwegen naar

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen Alternatieve NS-wandelroute dag 2 Er zijn twee redenen om een alternatief te bieden voor deze bekende NS-wandeling. De eerste is dat op dit moment in de uiterwaarden langs de IJssel gewerkt wordt aan het

Nadere informatie

Lijst met uit te werken punten

Lijst met uit te werken punten Lijst met uit te werken punten Algemeen Het centrale uitgangspunt blijft dat het huidige structuurplan de basis vormt voor de structuurvisie. Alleen voor de thema`s of gebieden waar hiaten (nog geen beleid

Nadere informatie

Schin, de Kluis, Kastelen Oost en Schaloen en de Keutenberg.

Schin, de Kluis, Kastelen Oost en Schaloen en de Keutenberg. Schin, de Kluis, Kastelen Oost en Schaloen en de Keutenberg. Zaterdag 31-5-2008. Wandeling naar Valkenburg en over de Keutenberg. Na het ontbijt stappen we om 10.15 uur op. We lopen nu de andere kant op

Nadere informatie

Brookkank. Wandelen Fietsen en tourisme. Wandel en Fiets routes. Wandelen.

Brookkank. Wandelen Fietsen en tourisme. Wandel en Fiets routes. Wandelen. Ruimte voor mens plant en dier Maak je erf goed Dat doen we samen Bakens in de tijd Brookkank. Belfeld. wwpm.van.kessel@das.nl Wandelen Fietsen en tourisme Colofon. Uitgave stichting Brookkank Belfeld.

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417).

05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). 05-09-2006 Beknopte notitie over varianten Ecologische verbinding over de Utrechtse weg (N417). Aanleiding Stichting Goois Natuurreservaat, Rijkswaterstaat en de gemeente Hilversum zijn voornemens de Utrechtse

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Leidsche Rijn/ Vleuten de Meern Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving

Nadere informatie

Appartementen Studio-appartementen

Appartementen Studio-appartementen Welkom... even weg. Een paar dagen, een paar weken. Naar de glooiende heuvels, naar het Bourgondische leven, naar een vleugje buitenland in eigen land, naar echte ontspanning. Op een plaats waar mensen

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum

Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Startnotitie Voet- fietspad op voormalig spoortracé Stiens - Jelsum Versie behorend bij collegebesluit 14 april 2015 Datum 7 april 2015 Auteur afdeling VROM Aanleiding Gemeente Leeuwarderadeel heeft in

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel fracties CDA, Franssen Veilig fietsen in Gulpen-Wittem.

Initiatiefvoorstel fracties CDA, Franssen Veilig fietsen in Gulpen-Wittem. A/100: Initiatiefvoorstel fracties CDA, Franssen Veilig fietsen in Gulpen-Wittem. Inleiding Diverse malen is in de raad gesproken over veilige fietspaden. In de raadsvergadering van december jl. zijn nog

Nadere informatie

Wandeloverleg Noord-Holland p/a Govert Flinckstraat 91-2 1072 EE Amsterdam 020-7765788 wandeloverleg@noordhollandnet.nl

Wandeloverleg Noord-Holland p/a Govert Flinckstraat 91-2 1072 EE Amsterdam 020-7765788 wandeloverleg@noordhollandnet.nl Wandeloverleg Noord-Holland p/a Govert Flinckstraat 91-2 1072 EE Amsterdam 020-7765788 wandeloverleg@noordhollandnet.nl Opmerkingen bij 'gedetailleerd Programma van Eisen meekoppeling recreatie dijkversterking

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie

Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie / Organisatie Beschrijving Opmerkingen Begroot Visie Visie 'Uitnodigend Oirschot' - Natuur / landschap: ontwikkeling en beleving - Vrijetijdseconomie - Erfgoed(beleving) - Burgerparticipatie - Versterking

Nadere informatie

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park

Adviesnota. Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Adviesnota Verkeerscirculatieplan Columbiz Park Datum: 7 april 2016 Versie: 3 Status: Definitief Revisie: Afdeling(en): Team(s): i.o.m.: Steller: Afdelingsmanager: Projectleider: Wethouder: Vastgoed en

Nadere informatie

Landgoed Op Gen Wei. Weyerweg 2 te Mechelen. Samenvatting

Landgoed Op Gen Wei. Weyerweg 2 te Mechelen. Samenvatting Landgoed Op Gen Wei Weyerweg 2 te Mechelen Samenvatting Zeer uniek object op een uitzonderlijk mooie locatie! Midden in het 5- sterren heuvellandschap van Zuid- Limburg ligt deze prachtig gerenoveerde,

Nadere informatie

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland

TOP 10 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND. 6 februari 2008 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN OP DE HOOFDFIETSROUTES PER REGIO IN NOORD-HOLLAND 6 februari 00 op verzoek van de provincie Noord-Holland 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 KNELPUNTEN

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen

Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Fietsbeleid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Sjors van Duren Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoud 1. Ontwikkeling beleid 2. Laaghangend fruit 3. Kennisontwikkeling Ontwikkeling beleid 2008 Financiering: BDU

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

COLMONT PANORAMACAMPING

COLMONT PANORAMACAMPING PANORAMACAMPING U B A C H S B E R G Z U I D - L I M B U R G van harte welkom Op een bijzondere plek, aan de rand van het fraaie dorpje Ubachsberg, gelegen tussen Heerlen en Valkenburg, midden in het prachtige

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85%

Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85% Trage Tocht Voorstonden Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85% Duur : 4 uur Toegankelijkheid : Graspad langs de Oekense beek kan op sommige stukken begroeidzijn of flink nat

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota

Project Trage wegen Ingelmunster. Startnota Project Trage wegen Ingelmunster Startnota Juni 2007 1 PROJECT TRAGE WEGEN 3 1.1 Reden tot opmaak 3 1.2 Projectteam 3 1.3 Naar een actuele inventaris 3 1.3.1 Opmaken van een basiskaart 3 1.3.2 Opzoeken

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Epen in de Geulvallei

Epen in de Geulvallei Epen in de Geulvallei Welkom in de Geulvallei In de Geulvallei, net buiten het schilderachtige dorp Epen, ligt een opmerkelijk stiltegebied. Dit zachtglooiende landschap is een lust voor het oog: hellingbossen,

Nadere informatie

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk Landgoederen Klarenbeek en De Haere. We wandelen met Lupus in het overgangsgebied tussen de voormalige Zuiderzee en de Veluwe. Doornspijk is een overwegend agrarische

Nadere informatie

En trek u niets aan van de hoogtepijlen in het bikelineboekje: meestal overdreven, soms juist ontbrekend.

En trek u niets aan van de hoogtepijlen in het bikelineboekje: meestal overdreven, soms juist ontbrekend. Europafietsers Brochure Oostzeekustroute in Polen 2014 Algemeen De 460 km van de Duitse grens (Swinemünde) naar Gdansk (Danzig) is in een Bikeline boekje beschreven. De route langs de Poolse Oostzeekust

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda

Fietsen door groen. Het fietsenplan van D66 Breda Fietsen door groen Het fietsenplan van D66 Breda VOORWOORD De fiets hoort bij Breda. Iedereen kent het gevoel, over het stuur gebogen soms door weer en wind. Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Fietsen

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie agendapunt 10 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 21 juni 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Realisatie Fietsbrug Gaasp langs

Nadere informatie

Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s

Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s De database bestaat uit de volgende bestanden. Veruit de belangrijkste voor het maken van een kaart is links, dit zijn de wegen. 1. ANWB-paddenstoelen

Nadere informatie

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km Route 6 47.1 km Midden-Delflandroute Midden-Delfland is een mini-groen Hart, dat ingeklemd ligt tussen Den Haag, Rotterdam en Delft. Het is nog steeds verrassend rustig en landelijk in dit mooie polderland.

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de 2013 Campus

Toegankelijkheid van de 2013 Campus Toegankelijkheid van de 2013 Campus 1. Introductie De Studentenraad van de Wageningen Universiteit heeft afgelopen maart 2013 een fiets actie gehouden. Dit om de doorstroom en veiligheid voor fietsers

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoek naar het gebruik van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen

Samenvatting Onderzoek naar het gebruik van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen Yves Goossens Academiejaar 2013-2014 Samenvatting Onderzoek naar het gebruik van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen 1. Aanleiding Fietssnelwegen zijn erop gericht om fietsers op een snelle, comfortabele

Nadere informatie

Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe

Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Visie document scholierenfietspadenplan noordwestelijke fietspadenring Overbetuwe Een initiatief van samenwerkende Dorpsraden: Driel-Randwijk-Zetten/Hemmen en Heteren Opgesteld voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw,

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw, Noordstra, lepie Van: Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Brief aan Statenfracties betreffende tunnel Hurdegaryp, Bijlagen:

Nadere informatie

Vleuten. Van Vleuten naar Utrecht

Vleuten. Van Vleuten naar Utrecht Vleuten Van Vleuten naar Utrecht ( Uithof (en De Vleutensebaan, afslag Terweydesingel Slecht wegdek! De aansluiting naar De Meern- 't Zand Idem, er staat al wel een wegwijzer Parkeerstrook of fietspad?

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad Factsheets RijnWaalpad Informatie over het RijnWaalpad, snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. 12 factsheets met infor matie, kosten en planningen. 11 februari 2010 Factsheets Factsheets RijnWaalpad

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Van Mesch over Valkenburg naar Ohe en Laak. Terug naar het Fietserpad-overzicht.

Van Mesch over Valkenburg naar Ohe en Laak. Terug naar het Fietserpad-overzicht. Van Mesch over Valkenburg naar Ohe en Laak. Terug naar het Fietserpad-overzicht. 18-8-2009. Van Mesch naar Valkenburg en Ohe en Laak. Het eerste dorp is Mesch 9.35, waar we een binnendoor weggetje nemen,

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Wandelingen in en rond Bemelen

Wandelingen in en rond Bemelen Wandelingen in en rond Bemelen wandeling naar de Amerikaanse begraafplaats (openingstijden kerkhof 09.00 uur 17.00 uur) duur; ± 3 uur (excl. bezoektijd kerkhof) ± 12 km Café de Baskuul Oude Akerstraat

Nadere informatie

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk A anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Aanleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Oktober 2006

Nadere informatie

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum 10 februari 2015 Bijlage met maatregelen per overweg in de gemeente Winsum In de gemeente Winsum zijn 23 overwegen en 1 onderdoorgang. Veel van de

Nadere informatie

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020 UitgangssituatieverkeerWijdemeren2011 NadereonderbouwingvanhetBeleidsplanVerkeerWijdemeren2011 2020 Veilig,leefbaarenbereikbaar Mei2011 AmbtelijkewerkgroepBeleidsplanVerkeer Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Fietsen over het Regge fietspad.

Fietsen over het Regge fietspad. Fietsen over het Regge fietspad. In het buitenland zijn ze er al jaren, goed bewijzerde fietspaden langs rivieren. Zo kun je in Duitsland fietsen langs de Moezel, de Donau of de Elbe. Ook kleinere rivieren

Nadere informatie

Opheffen overweg Beuvinkweg

Opheffen overweg Beuvinkweg Opheffen overweg Beuvinkweg gemeente Dinkelland, geo 026, km. 21.857 Hf Vaan ProRail Kenmerk 370441 8-v2 Datum 18 februari 2015 O n d e r w e r p Opheffen overweg Beuvink w e g Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

BIJLAGE / blad 1. bijlage 1a, plantekening. bijlage 1b, doorsnede. bijlage 1c, 3D impressies. Deelgebied A

BIJLAGE / blad 1. bijlage 1a, plantekening. bijlage 1b, doorsnede. bijlage 1c, 3D impressies. Deelgebied A BIJLAGE / blad 1 bijlage 1a, plantekening bijlage 1b, doorsnede bijlage 1c, 3D impressies Deelgebied A BIJLAGE / blad 2 bijlage 2a, plantekening bijlage 2b, doorsnede bijlage 2c, 3D impressies Deelgebied

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Maastricht Airport Aviation Valley

Maastricht Airport Aviation Valley FIRST CLASS BUSINESS Wat is Aviation Valley? In het zuiden van Nederland spreidt Aviation Valley zijn vleugels. Binnen een dynamisch werkgebied, waarin economische activiteiten volledig in balans zijn

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Wandelroute café du Midi (9,5 km)

Wandelroute café du Midi (9,5 km) Wandelroute café du Midi (9,5 km) 7 Wandelroute Café du Midi (9,5 km) Stempelplaats Café du Midi, Noordeindseweg 70, Delfgauw. wwwdumididelfgauw.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur zaterdag

Nadere informatie

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Inzender dossier: Bouwheer: Stad Turnhout Stad Turnhout Ive Van Bouwel Campus Blairon 200 coördinator projecten

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

Wat is nu al goed (en moet vooral niet veranderd worden)?

Wat is nu al goed (en moet vooral niet veranderd worden)? De rijke oogst van de sessies met externe organisaties over het thema BEREIKBAARHEID in het kader van de OMGEVINGSVISIE KROMME RIJNSTREEK, 15 april 2015 in Fort Vechten. Sessie 1 (circa 8 personen van

Nadere informatie

v i s i e k a a r t l i e n d e n

v i s i e k a a r t l i e n d e n v i s i e k a a r t l i e n d e n Voorzieningencluster in historische setting Evenementenveld Voorzieningencluster in moderne setting Tennispark Inbreidingslocatie woningbouw Sportterrein Herstructurering/uitbreiding

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015

HEIDENATUURPARK RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING. RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 RAPPORTAGE ACHTERBANRAADPLEGING HEIDENATUURPARK RMI fullservice marktonderzoek Heerlen/Maastricht, oktober 2015 2015 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie in deze rapportage kunnen geen rechten

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Kerkepaden in de Achterhoek

Kerkepaden in de Achterhoek voorbeeldproject Kerkepaden in de Achterhoek Historische verbindingen hersteld Nederland heeft waarschijnlijk het best onderhouden en meest fijnmazige net van verharde wegen dat er op de wereld te vinden

Nadere informatie

copijn Tuin- en Landschapsarchitecten Park Toorenvliedt Middelburg 2 e klankbordgroep 6 december 2011

copijn Tuin- en Landschapsarchitecten Park Toorenvliedt Middelburg 2 e klankbordgroep 6 december 2011 copijn Tuin- en Landschapsarchitecten Park Toorenvliedt Middelburg 2 e klankbordgroep 6 december 2011 programma 1 welkom 19.00 uur 2 Uitgangspunten klankbordgroep 1 3 Historisch onderzoek 4 Inventarisatie

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Karinthië: fietsen door het dal van de Drau.

Karinthië: fietsen door het dal van de Drau. Karinthië: fietsen door het dal van de Drau. Algemeen: 9 daagse reis waarvan 7 fietsdagen. Van Italië door Karinthië tot in Slovenië. Lengte: 360km Overnachtingen Dag 1 Wipptalerhof Dag 2 en 3: Sillian

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen

Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen Factsheets Cuijk-Mook- Nijmegen Informatie over de snelfietsroute tussen Cuijk, Mook en Nijmegen. 10 factsheets met infor matie en beeldmateriaal. Uitgave september 2014 Factsheets Cuijk-Mook-Nijmegen

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Kaasboerin in Mol Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel Provincie Antwerpen Gemeente Mol 1 Bereikbaarheidsprofiel Het bereikbaarheidsprofiel geeft een inzicht

Nadere informatie