Projectfiche 5 De Kunsthumaniora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectfiche 5 De Kunsthumaniora"

Transcriptie

1 Projectfiche 5 De Kunsthumaniora (gezondheidsthema welbevinden, participatie) 1 Schoolkenmerken Provinciale Kunsthumaniora Hasselt Gouverneur Verwilghensingel Hasselt Directeur: mevrouw Hilde Reynders Info: De kunsthumaniora Hasselt start haar opleiding in de tweede graad en telt samen met de derde graad leerlingen. De school kende de laatste tien jaar een enorme stijging van het aantal leerlingen. 2 Het gezondheidsbeleid Kunst is voor deze school het medium om jongeren tot zelfontplooiing te brengen zodat ze straks op een zelfstandige en bewuste manier in de wereld zullen staan. De kunsthumaniora wil open en creatieve persoonlijkheden vormen die tegelijk ook bewust gezond 1 willen leven. Zo is het welbevinden of het zich goed voelen op school een erg belangrijk element van het gezondheidsbeleid. Bij de introductie van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen maakte de school werk van het uitschrijven van een visietekst VOET. Hieruit blijkt dat het gezondheidsbeleid van de school helemaal geïntegreerd is in het algemeen schoolbeleid. De VOET en, het gezondheidsbeleid en de participatiecultuur passen in elkaar als een unieke puzzel. Samen vormen al deze puzzelstukken een sterk pedagogisch project. In het gezondheidsbeleid gaat de aandacht heel bewust naar preventie. De goede samenwerking tussen school en leerlingen enerzijds en tussen school en ouders anderzijds, bevordert de preventieve werking rond gezondheid. De werkgroepen op school zijn geen eilandjes. Het hele schoolteam werkt complementair aan het gezondheidsbeleid. Ook de leerlingen participeren actief hieraan. Zij worden aangesproken om op een creatieve manier mee te werken aan gezondheidsinitiatieven. De inrichtende macht en directie vinden het immers erg belangrijk dat alle werkgroepen betrokken worden bij het bestuur van de school en dus ook bij het gezondheidsbeleid. 1 gezond in de brede betekenis van het woord 1

2 3 De puzzelstukken van de participatiecultuur op school De participatie aan het gezondheidsbeleid is te vinden op alle niveaus en in alle geledingen. Zowel op strategisch als op ondersteunend niveau wordt er complementair gewerkt. Iedereen denkt mee, iedereen heeft een stem en iedereen werkt mee. 3.1 Op strategisch niveau De rol van de leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit drie afgevaardigden. Het zijn deze drie personen die het aanspreekpunt zijn. Leerlingen die een initiatief willen voorstellen over gezondheid, gaan bij hen te rade. Bovendien zullen alle andere raden voorstellen die thuishoren bij de leerlingenraad, formeel of informeel aan deze raad doorspelen. De voorzitter van de leerlingenraad is vanuit zijn/haar functie lid van de schoolraad. De stem van de leerling wordt op die manier gehoord bij de directie en de inrichtende macht. De actieve betrokkenheid van de leerlingen zorgt voor een typische kunsthumaniora-invulling van de gezondheidsprojecten. Een voorbeeld, er werd een filmpje over het gezondheidsbeleid gemaakt en de leerlingen ontwierpen zelf affiches in de sensibiliseringscampagne tegen drugs De rol van de ouderraad De ouderraad telt een 15-tal leden en is een adviesgevend orgaan. Wafelbak, spaghetti- avonden of andere vormen van fundraising vormen niet hun grootste ambitie. De school verwacht dat ook niet van haar ouderraad. De ouderraad komt 3 à 4 maal per jaar samen. Ook deze raad stuurt mee het gezondheidsbeleid op school aan. Een voorbeeld, op vraag van de ouders wordt - naar aanleiding van een bericht uit de media i.v.m. geweld - het thema weerbaarheid behandeld in het vak sociale activiteit en organiseert de werkgroep VOS (Voor Onze Scholieren) een assertiviteitstraining De rol van de schoolraad De afgevaardigden van de leerlingenraad en de vertegenwoordigers van de ouderraad zetelen in de schoolraad. 3.2 Ondersteunend niveau Leerlingencoördinatoren- LECOD Naast het tweekoppig CLB-team is er ook een drieledig team van leerlingencoördinatoren actief in de kunsthumaniora: de LECOD s. Dit team biedt ondersteuning aan leerlingen op het vlak van leren leren. Daarnaast doen ze veel inspanningen rond sociale en emotionele begeleiding van leerlingen. In de relatie wordt openheid en vertrouwen vooropgesteld. De zorg en de tijd die ze aan emoties besteden, draagt zeker bij tot het vergroten van het welbevinden. In de initiatieven rond gezondheid zijn de LECOD s partners in het overleg en in de praktische organisatie ervan. 2

3 3.2.2 Smartschoolbeheerder Bijzonder in de kunsthumaniora is de rol van de smartschoolbeheerder op het vlak van het gezondheidsbeleid en het welbevinden van de leerlingen. De smartschoolbeheerder ziet wat er allemaal in de school gebeurt. Alles wat er leeft binnen de school passeert via hem. Door de discretie in het beheer wordt hij zo een slimme (aan)voeler van het welbevinden. Smartschool wordt niet herleid tot louter technische software. De communicatie en de participatiecultuur worden extra gestimuleerd. Je kan iedereen op smartschool aanspreken, ook als je met een probleem zit! De smartschoolbeheerder is tevens de coördinator van de VOET. De visietekst VOET illustreert sterk de participatiecultuur of, beter gezegd, de cultuur van warme betrokkenheid Werkgroep Schoolklimaat De werkgroep Schoolklimaat bestaat al 15 jaar. Ze bestaat uit leerkrachten die om de twee à drie weken vergaderen. De werkgroep Schoolklimaat bestudeert alle externe uitnodigingen voor initiatieven rond gezondheid en welbevinden. Het aanbod komt bijvoorbeeld van de Stad Hasselt, VAD, JAC, enz. Ook het aanbod van de onderwijspartners zoals het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst wordt besproken. De werkgroep Schoolklimaat kiest uiteindelijk een initiatief rond welbevinden op basis van de pedagogische meerwaarde en op basis van de adviezen van school-, leerlingen- en ouderraad. De uitvoering gebeurt via projectwerking en extra-murosactiviteiten. Op de kunsthumaniora is er gemiddeld elke week een extramurosactiviteit. De vele culturele en sociale initiatieven dragen ook bij tot het welbevinden van de kunstzinnige leerlingen. Gezondheidsinitiatieven worden vanuit de werkgroep Schoolklimaat ook doorgestuurd naar de leerkrachten die het vak sociale activiteit geven Vak Sociale activiteit Het vak sociale activiteit (SA) heeft als een éénuursvak een plaatsje in het curriculum van de tweede graad. De bedoeling van het vak is de sociale vaardigheden bij de leerlingen te stimuleren. Bij de keuze van de activiteiten, wordt rekening gehouden met het advies van de leerlingen via de leerlingenraad. Ook de ouders hebben hierin een stem via de ouderraad Werkgroep VOS ( Voor Onze Scholieren ) Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten die naschoolse acties uitwerken, specifiek rond het zich goed in zijn vel voelen op school. VOS werkt rond weerbaarheid, assertiviteit, doet acties tegen pesten, rond stoppen met roken, organiseert workshops muziek, maakt sensibiliseringsaffiches met de leerlingen, enzovoorts. Deze acties zijn vaak op woensdagnamiddag. 4 Het welbevinden is er altijd bij! Bij de doorlichting in 2003 werden de leerlingen bevraagd over hun welbevinden. Het interview ontlokte bij de een van de interviewers een voor de school legendarisch geworden uitspraak: dit is hier het paradijs voor de leerlingen. Het constante werken aan welbevinden zou wel de sleutel van het paradijs kunnen zijn. Elk thema uit het gezondheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met het 3

4 vergroten van het welbevinden. Het gebeurt zelfs onbewust en is haast inherent aan de schoolwerking. 4.1 Bewegen en welbevinden Om een goede klasgroep te vormen zijn teambuildingsactiviteiten een ideaal middel. De Kunsthumaniora organiseert in samenwerking met SVS 2 en SPORTA 3 bij het begin van elk schooljaar Teamdagen in Tongerlo voor alle nieuwe leerlingen van het derde jaar. De keuze om dit met de derdejaars te doen die nieuw zijn op school, ervaart iedereen als een voltreffer. Met de bewegingsactiviteiten slagen de leraars en de leerlingen erin om een goede klascohesie te bereiken. Banden worden gesmeed, relaties van leerlingen onderling en relaties tussen leerlingen en leraren groeien. Proactief werken aan een goede klassfeer heeft een positief effect op lange termijn. De school is ervan overtuigd dat hier de basis ligt voor wat de inspecteur als het paradijs omschreef. 4.2 Gezonde voeding en welbevinden Op het vlak van gezonde voeding vertrekt de school vanuit de kracht van participatie. Alle initiatieven komen tot stand in en door overleg met de leerlingenraad, ouderraad, directie, werkgroepen Schoolklimaat en andere werkgroepen zoals de werkgroep milieu op school (MOS). Het drankenaanbod kwam zo tot stand. De frisdrankautomaten staan er niet exclusief en alleen. Gezonde alternatieven worden aangeboden: een yoghurtautomaat en een fruitautomaat zijn beschikbaar. Op het einde van het eerste en het tweede trimester wordt op initiatief van de werkgroep Schoolklimaat, een gezonde brunch georganiseerd. Door de gezamenlijke maaltijd wordt gezonde voeding verbonden met het sociale aspect van eten. Op die manier laat de school zien dat gezond eten en welbevinden samengaan. Er wordt ook getracht om tegelijk een sociale of milieudimensie hieraan te koppelen. Etensoverschot wordt niet weggegooid maar naar een volkstehuis gebracht. Afval wordt milieubewust gesorteerd. 4.3 Middelengebruik en inspraak De initiatieven rond middelengebruik komen in breed overleg tot stand. De kunsthumaniora vertrekt zonder taboes. Zowel de leerlingen als de ouders helpen mee het schoolreglement uit te schrijven rond middelengebruik. Open communicatie met de ouderraad en de leerlingenraad zijn een prioriteit voor de school. De afgesproken regels worden breed gecommuniceerd, onder meer via Smartschool. Inhoudelijke themawerking zoals de uitdieping van het thema alcoholgebruik, wordt ook buiten de klasmuren gecommuniceerd. De resultaten van de enquête die i.s.m. de Vereniging voor Alcohol- en

5 andere drugsproblemen 4 (VAD) werd afgenomen tijdens de lessen sociale activiteit (SA), werden aan de ouderraad voorgelegd. 5 Evaluatie Alle initiatieven krijgen voortdurend feedback van de leerlingenraad, de ouderraad en van het lerarenteam. Dit gebeurt mondeling en via mail. Een gestructureerde evaluatie gebeurt via vergaderingen en vertrekt ook vanuit het idee van brede participatie. Alle groepen hebben hun inbreng. Per werkgroep is er altijd een zelfevaluatie. De verslaggeving wordt via smartschool toegankelijk gemaakt voor de ouders en de leerlingen. Tot slot, het aantal leerlingen op de Kunsthumaniora stijgt de laatste jaren. Het welbevinden van de leerlingen is volgens de school één van de redenen voor deze toename. De talrijke uitingen van mooie herinneringen aan de school door oud-leerlingen op de facebookpagina van de kunsthumaniora zijn daar een mooie illustratie van

6 organigram 1011 STRATEGISCH NIVEAU ONDERSTEUNEND NIVEAU DIRECTIE TECHN.-ADVISEUR COÖRDINATOR SCHOOLRAAD CLB SECRETARIAAT DAGELIJKS BESTUUR WERKGROEPEN SOCIO-CULTURELE OMKADERING Directeur Hilde Reynders Adjunct directeur Kelly Grobben ADVIESRADEN Leerlingenraad Marc Thijssens Klaartje Roefflaer Afgevaardigden van de leerlingen Guido Gorissen Pedagogische raad Greet Nivelle Marina Jans Roeland Wahlen Hilde Vanhove Marc Thijssens Adinda Bruyneel Lieve Hoffbauer Marita Neefs Liesbeth Froyen Marina Jans Hilde Reynders Kelly Gobben Roeland Wahlen Patricia Verheyen Peter Das Rik Lemmens R. Wissels Hugo Schafranski I. Ysewyn J. Geebelen Frank Smeets Freddy Bleus Ouderraad Peter Das Sabine Noels Juul Cox Marina Jans Dirk Geerts Ingrid Dirix Ivo Leclère Hilde Reynders Peter Vanspauwen Erwin Vancalster N. Bartholomevis M. Govaerts P. Kwanten R. Lemmens S. Niculescu I. Vandeban N. Vantugkom G. Wauters Anja Hollanders Stefanie Bruynseels LEERLINGEN- COÖRDINATOREN Dimitri Meuwis Carine Vanbrabant Johan Schilz MENTOREN Marleen Decock Hilde Speyer INFRASTRUCTUUR Conciërge Valeri Popov Irina Popova Leerlingensecretariaat Edwin Jolling Johan Schils Jurgen Reynders Christophe Alberghs Eric Lycops Johan Deschuytter Carine Gaens Economaat Johan Bijnens Boekhouding Sabine Schoeffaerts Miet Gijsens Lerarensecretariaat Els Desair Jojo Klaartje Roefflaer werkmannen Guy Vanstraelen Rudi Marx Kim Garzon Hilde Speyer Petra Gielen Wim Maes Edwin Jolling Jos Boels Nele Klaykens Ilse Meesters Hilde Reynders Dirk Geerts Els Loix Onderhoud Bernadette Timmermans Pascal Jans Petra Marx Henriëtte Mahieu Anita Breels Suzannne Vaes Denise Joris Nancy Vandenhout Troostzorg Simon Corthouts Linda Cuppens Dulcinea Elens Fréderique Frenay Adèle Ramakers Jenny Tielens Anke Vancamp Nele Vanstraelen WERKGROEPEN EXTERNE COMMUNICATIE Public Relations Greet Nivelle Renaat Moens Ronny Vanthienen Ronald Janssens Ilse Meesters Wim Willems Ulrique Vrancken Ilse Gielen Vriendenkring Frederic Boonen Liesbeth Froyen Kim Garzon Patricia Geladé Noortje Grauls Lucette Grégoire Evi Houbrechts Marinz Jans Karen Rondags Liesbeth Vander aeren Brigitte Vandormael Hilde Vanhove Patricia Vrancken Roeland Wahlen SoHo Lieve Hoffbauer Kristien Dessent Evy Odeurs Frederic Boonen Ilse Meesters RedKunst Ronald Janssens Guido Gorissen Manu Pieraerrts Ulrique Vrancken VOS Kris Roef Marita Neefs Sara Bomans Arnaud Deflem Anja Hollanders Jules Lemmens Klaartje Roefflaer Laura Creyns Clara Schoofs Koen Thiry Stijn Thijs Davy Trzesimiech Evelien Vanhamel Feestcomité Anita Nagels Petra Smets Ellen Smets Petra Gielen WERKGROEPEN PEDAGOGISCHE OMKADERING Schoolklimaat Marina Jans Kristel Crijns Bernadette Frijns Simon Corthouts Frédérick Frenay Anja Hollanders Dimitri Meuwis Diane Robben Marleen Salaets Carine Vanbrabant Leerstoornissen Carine Vanbrabant Johan Schilz Anja Hollanders MOS Johan Bijnens Miet Francis Patricia Geladé Ellen Smets Petra Smets Mieke Weerts Studiereizen Marc Thijssens Bernd Wijnants Manu Pieraerts Roeland Wahlen Edwin Jolling Christophe Alberghs Patricia Geladé Gip Wim Maes Lutgarde Goetschalckx Ilse Meesters Clara Schoofs Nico Pulinx Ilse Gielen Noortje Grauls Lieve Hoffbauer Frederic Boonen Davy Nelissen Adinda Bruyneel Luc Maes Katelijne Billet KERNTAKEN NIVEAU LERAREN Klassenraad Klastitularis Vakwerkgroepen Leraren OPVOEDERS LEERLINGEN graad 2 AVV BAV BAK AO WKD graad 3 AVV AV BV IK VBK TBK ABK AO WKD

7

8

9 Zit je met een probleem? Heb je hulp nodig? - Je kan iedereen bereiken via smartschool - Andere aanspreekpunten - Klastitularis - Hulpklastitularis - Vakleraars - Leerlingensecretariaat (Blok C, Lokaal 0.07) Christophe Alberghs Carine Gaens Edwin Jollings Eric Lycops Jurgen Reynders Johan Schils Heb je vragen over schoolmateriaal, boeken, schoolrekening enz.? - Algemeen secretariaat (Blok C, Lokaal 0.08) Johan Bijnens Johan Deschuytter Heb je moeilijkheden? Wil je erover praten? - Leerlingencoördinatoren (Blok C, Lokaal 0.18) Dimitri Meuwis Johan Schils Carine Vanbrabant - CLB (Blok C, lokaal 1.24) Anja Hollanders Stefanie Bruynseels - Adjunct-directeur - Directeur Hilde Reynders Nuttige websites en telefoonnummers - Jongerenadviescentrum: - Centrum voor alcohol- en drugsproblemen: - Kinder- en jeugdtelefoon: bel gratis en anoniem Studiehulp in examenperiode bel gratis

Reynders Hilde Directeur X Kellen Dirk Adjunct - Directeur X Nivelle Greet Adjunct - Directeur x Geerts Dirk Leerkracht X. Verontschuldigd.

Reynders Hilde Directeur X Kellen Dirk Adjunct - Directeur X Nivelle Greet Adjunct - Directeur x Geerts Dirk Leerkracht X. Verontschuldigd. Aanwezig Verontsc huldigd Afwezig Aanwezig Verontsc huldigd Afwezig VERSLAG OUDERRAAD VAN 06-12-2016 PROVINCIALE KUNSTHUMANIORA HASSELT Directie en Technici Aanwezig Verontschuldigd Reynders Hilde Directeur

Nadere informatie

Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel

Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel ((Interventie preventiecoaches geestelijke gezondheid) (gezondheidsthema welbevinden) 1 Schoolkenmerken Maria Assumptalyceum Stalkruidlaan 1 1020 Brussel Directie:

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

Geen kwaliteitsvol gezondheidsbeleid zonder leerlingenparticipatie!

Geen kwaliteitsvol gezondheidsbeleid zonder leerlingenparticipatie! > EEN PARTICIPATIEF GEZONDHEIDSBELEID Hoe leerlingen betrekken? Hoe als leerling aan de slag gaan? De Vlaamse Scholierenkoepel zet je op weg (Studiedag VLOR april 2012) Geen kwaliteitsvol gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014 Ouderavond 1ste Graad 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene uitleg Rondleiding

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

Aan alle nieuwe leden van de ouderraad, van harte welkom! Aangename kennismaking en hopen op een verdere fijne samenwerking.

Aan alle nieuwe leden van de ouderraad, van harte welkom! Aangename kennismaking en hopen op een verdere fijne samenwerking. - 1 - VERSLAG OUDERRAAD VAN 30 SEPTEMBER 2014 PROVINCIALE KUNSTHUMANIORA HASSELT Directie en Technici Zetelend in de ouderraad Reynders Hilde Directeur X Kellen Dirk Adjunct - Directeur X Nivelle Greet

Nadere informatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO Algemeen Binnen VISO streven we kwaliteitsvol onderwijs na. Dit wil twee dingen zeggen: we willen dat onze leerlingen de wettelijk bepaalde eindtermen en leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten

Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Overzicht analyse- en evaluatie-instrumenten Onderstaand overzicht toont welke instrumenten de school kan gebruiken om haar beginsituatie in kaart te brengen en/of beleid te evalueren. Voeding Beweging

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? (= doelen)

Wat willen we bereiken? (= doelen) Wat willen we bereiken? (= doelen) Uitgangspunt: - het schoolwerkplan van 2014. Optimaliseren van wat daar al instaat. - BSA (= enquêtes schoolteam en ouders): waar is er nood aan? - actieplannen GOK-cyclus

Nadere informatie

1 CONTACT MET DE SCHOOL

1 CONTACT MET DE SCHOOL DEEL I: INFORMATIE Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Leraren leren van leerlingen. Q-traject SG Harlindis en Relindis Maaseik-Kinrooi

Leraren leren van leerlingen. Q-traject SG Harlindis en Relindis Maaseik-Kinrooi Leraren leren van leerlingen Q-traject SG Harlindis en Relindis Maaseik-Kinrooi 1 (h)échte scholengemeenschap 3 vestigingen eerste graad 3 bovenbouwscholen op 1 campus 4 belangstellingsgebieden 55 studierichtingen

Nadere informatie

Oudercomité: Els Kriekemans, Mieke Sergier, Ilse Vermeirssen, Jenny Rutten, Carina Verveckken, Greet Weyers, Anja Beeckmans, Ronald Van der Velde

Oudercomité: Els Kriekemans, Mieke Sergier, Ilse Vermeirssen, Jenny Rutten, Carina Verveckken, Greet Weyers, Anja Beeckmans, Ronald Van der Velde VERSLAG VERGADERING Voorzitter: Ilse Vermeirssen Ondervoorzitter: Els Kriekemans Penningmeester: Mieke Sergier Datum: Maandag 12 november 2012 Secretaris: Ellen Ruythooren Aanwezige leden: Schoolafgevaardigden:

Nadere informatie

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer:

De naam van onze school is Rozenberg S.O. Officieel zijn het vier scholen, elk met zijn eigen schoolnummer: Deel III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het

Nadere informatie

Visie. MISSIEDoelen. 2014-2018 versie: 2014

Visie. MISSIEDoelen. 2014-2018 versie: 2014 Visie MISSIE 2014-2018 versie: 2014 Wildeweg doen Missie - Visie duidelijk Plan Hoe kom je tot een missie? Ambities sec.ond PPSOA Vl.regeerakkoord Welbevinden lln Attesteringen en - screenings - feedbackrapporten

Nadere informatie

Wie is de directie? Op welk secretariaat moet ik voor wat zijn? Het leerlingensecretariaat

Wie is de directie? Op welk secretariaat moet ik voor wat zijn? Het leerlingensecretariaat is een school waar jonge geesten met een open blik naar hun toekomst kijken. Een plek waar ieder zijn of haar talenten ontdekt en ontwikkelt. De stevige basis die het fundament vormt van een succesvol

Nadere informatie

Schoolfiche campus Mater Dei

Schoolfiche campus Mater Dei Contactgegevens Kloosterstraat 13/17 3900 Overpelt 011 64 26 42 Schoolfiche campus Mater Dei Directie Mieke Molemans Campusdirecteur //KSO/ Patricia Hanegreefs Directeur / 2de/3de graad Martine Bollen

Nadere informatie

PTI KORTRIJK ORGANIGRAM

PTI KORTRIJK ORGANIGRAM PTI KORTRIJK ORGANIGRAM ORGANIGRAM PTI : OVERZICHT werkgroepen leerkrachten vakgroepen LLB Leerlingenraad Leerlingen Staf Ouderraad Ouders Provincie W-VL POV AB(H)OC - externen Provincie W-VL inrichtende

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID WAT, WAAROM, HOE

OUDERBETROKKENHEID WAT, WAAROM, HOE OUDERBETROKKENHEID WAT, WAAROM, HOE OUDERBETROKKENHEID: WAT? OUDERBETROKKENHEID o Gaat van eerder passief engagement Interesse, aandacht hebben voor, zich verbonden voelen met, op de hoogte zijn van o

Nadere informatie

HANDEL - KUNST - VERPLEEGKUNDE. We love you ;)

HANDEL - KUNST - VERPLEEGKUNDE. We love you ;) NDEL - KUNST - VERPLEEGKUNDE We love you ;) Zoek je een warme school waar je je thuis kan voelen? Zoek je een school die je weg naar een aantrekkelijke baan plaveit? Zoek je een school waar je de dingen

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

MEEWERKEN AAN HET GEZONDHEIDSBELEID OP JE SCHOOL INSPIRATIEDOCUMENT LEERLINGENRADEN. www.gezondopschool.be

MEEWERKEN AAN HET GEZONDHEIDSBELEID OP JE SCHOOL INSPIRATIEDOCUMENT LEERLINGENRADEN. www.gezondopschool.be MEEWERKEN AAN HET GEZONDHEIDSBELEID OP JE SCHOOL INSPIRATIEDOCUMENT LEERLINGENRADEN Hoe kan je leerlingen erbij betrekken? Hoe als leerling (raad) zelf aan de slag gaan? Dit inspiratiedocument zet je op

Nadere informatie

ADD clubrecords indoor 2011 / 12

ADD clubrecords indoor 2011 / 12 ADD clubrecords indoor 2011 / 12 BENJAMINS MEISJES Marijn Peters 7'00 1992 Katrien Meire 6'87 1993 Jana Snellinx 9'91 2009 Jana Snellinx 1m17 2009 Jana Snellinx 3m42 2009 KOGEL 1 kg Annick Boosten 7m40

Nadere informatie

VERSLAG. Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u

VERSLAG. Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u VERSLAG Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u Laatste verslag 1. brandpreventie : eerste brandoefening dit schooljaar al achter de rug, verliep vlot en binnen de tijd. Volgende brandoefening

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie 1. Algemene informatie 1.1 Algemene organisatie 1.1.1 Het schoolbestuur basisscholen Sint-Jan & Visitatie organiseert als VZW het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de

Nadere informatie

Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad.

Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad. 1. Schoolraad: Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad. Wat is de schoolraad? De schoolraad heeft als doel leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap inspraak te geven bij het

Nadere informatie

Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs

Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs Indicatorenmeting 2012 Secundair Onderwijs Gezondheidsbeleid in Vlaamse scholen VIGeZ 2013 i.s.m. VAD en Logo s Guido Van Hal Indicatorenmeting 2012 Rapport te raadplegen op www.vigez.be Op welke gezondheidsthema

Nadere informatie

Project 2 Diversiteit

Project 2 Diversiteit Project 2 Diversiteit Diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid Secundair Onderwijs Ouderbetrokkenheid in secundair onderwijs Project 2 DIVERSITEIT Secundair Onderwijs Projectteam: Els Keunen (CVO Limlo

Nadere informatie

Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding Leerlingenbegeleiding Aanbod begeleiding Leerlingenbegeleiding: wie? wat? hoe? waarom? -----------------pagina 2 Verloop studiedag Vertrouwensrelaties op school. --------pagina 4 Organisatie Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal

Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal Verslag Ouderraad 5 juni 13 Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal Afwezig : Jo Agendapunten: 1) Traktatie

Nadere informatie

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen:

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De kijkwijzer kan gebruikt worden om een algemeen beeld van

Nadere informatie

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid Inleiding 1 Ankerpersonen gezondheidsbeleid

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project

Gemeentelijk basisonderwijs: Pedagogisch project : Het pedagogische project geeft de kenmerken aan die de school hanteert bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. De missie en visie die het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten nastreven,

Nadere informatie

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Wat kan oudervriendelijkheid inhouden? Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden

Nadere informatie

Aanwezig : Cindy; Vivian; Katelijn; Koen; Thomas; Nicolas; Ilse Verontschuldigd : Liesbeth

Aanwezig : Cindy; Vivian; Katelijn; Koen; Thomas; Nicolas; Ilse Verontschuldigd : Liesbeth Verslag ouderraad 18 november 2014 Locatie : Leraarskamer de Harp Aanwezig : Cindy; Vivian; Katelijn; Koen; Thomas; Nicolas; Ilse Verontschuldigd : Liesbeth Verslaggeving : Maarten Mattelin Agendapunten

Nadere informatie

Vakoverstijgende nascholingen

Vakoverstijgende nascholingen Vakoverstijgende nascholingen Reageren op agressie-incidenten Doelgroep: leraren secundair onderwijs en leraren buitgewoon onderwijs (type 1 en 3), directies, middenkader, beleidsondersteuners, ondersteunend

Nadere informatie

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie?

LEERLINGENRAAD. Wat? Wie? LEERLINGENRAAD Wat? Elk jaar wordt per klas een nieuwe vertegenwoordiger gekozen. Uit deze lijst wordt jaarlijks in oktober een burgemeester en schepencollege verkozen. De leerlingenraad komt minimaal

Nadere informatie

Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen?

Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen? Participatie, waarom niet? Misschien draaien we de vraag waarom participatie? beter om. Dan wordt het: waarom zou je er niet aan beginnen? Zijn er gegronde redenen om participatie geen plaats te geven?

Nadere informatie

AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Wie is wie 2014-2015 1

AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Wie is wie 2014-2015 1 AP-Hogeschool- Koninklijk Conservatorium Antwerpen Wie is wie 2014-2015 1 WIE IS WIE Directie Hoofd School of Arts Freddy Marien Afspraken via Jodka Crabbe jodka.crabbe@ap.be 03 244 18 05 Departementssecretaris

Nadere informatie

Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen

Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Het gelijke onderwijskansenbeleid als casus Persconferentie Woensdag 8 maart 2006 Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Het gelijke

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners 1 Inhoudsopgave 1. GEZAMENLIJKE VISIE 3 2. TOEGANKELIJKHEID 4 3. DOMEINEN 5 3.1. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 5 3.2. LEREN

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid: visie van onze school

Gezondheidsbeleid: visie van onze school Gezondheidsbeleid: visie van onze school Wij stellen ons tot doel onze leerlingen de nodige kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bij te brengen voor een gezonde leefstijl met respect voor zichtzelf

Nadere informatie

nr. 326 van ANN BRUSSEEL datum: 22 februari 2017 aan HILDE CREVITS Versterking lerarenopleidingen - Werkgroepen

nr. 326 van ANN BRUSSEEL datum: 22 februari 2017 aan HILDE CREVITS Versterking lerarenopleidingen - Werkgroepen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van ANN BRUSSEEL datum: 22 februari 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Versterking lerarenopleidingen - Werkgroepen

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen?

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? S-congres 5 juni 2015 Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? Dirk Lenaerts Inhoud 1. Kennismaking 3. PDCA op scholengemeenschapsniveau

Nadere informatie

Vrijdag 21 september Infoavond 19 september 2014

Vrijdag 21 september Infoavond 19 september 2014 Vrijdag 21 september 2007 Verloop infoavond Vrijdag 21 september 2007 1. Algemeen deel (ca. 20 min.) 2. Uitleg in de klassen 3. Drankje in de speelzaal Nieuws : vanuit de overheid Nieuwe website http://www.onderwijs.vlaanderen.be/

Nadere informatie

Gezonde Scholen presteren beter!

Gezonde Scholen presteren beter! Gezonde Scholen presteren beter! Aan de slag met de Gezonde School! Onderwijsinstellingen Gemeente Oss 14-10-2014 Inhoud Wat is de Gezonde School? Kernpunten Gezonde School Gezonde School aanpak Vignet

Nadere informatie

1. communicatie op de speelplaats; eerst: hoe vinden ouders hun weg in de school en bij wie kan je terecht, school is er mee bezig (niet behandeld)

1. communicatie op de speelplaats; eerst: hoe vinden ouders hun weg in de school en bij wie kan je terecht, school is er mee bezig (niet behandeld) Verslag Praatkring 4 donderdag 4 februari aanwezig: Annick, Chris, Pascale, Brecht, Nathalie, Kira, Grid, Livia, Sue, Thomas, Pieter-Jan, Elke, Leen, Elke, Sara en Mieke De werkgroep rond ecologie kreeg

Nadere informatie

Projectfiche 8 PITO (middenschool) Stabroek

Projectfiche 8 PITO (middenschool) Stabroek Projectfiche 8 PITO (middenschool) Stabroek (gezondheidsthema s voeding, beweging en welbevinden) 1 Schoolkenmerken PITO - middenschool Laageind 19 2940 STABROEK 03 561 05 00 Directeur: K. Van Wesenbeeck

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Inhoudstafel 1. Benaming p. 2 2. Zetel p.2 3. Doelstelling p.2-3 4. Samenstelling van de ouderraad p.3 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

EN STRUCTURELE MAATREGELEN...

EN STRUCTURELE MAATREGELEN... 1 Inhoud 1. Visietekst verslavende middelen VTI Tielt... 3 2. Uitwerking van de eerste pijler:... 5 A. REGELS... 5 B. PROCEDURES... 7 3. Uitwerking van de tweede pijler: BEGELEIDING... 11 4. Uitwerking

Nadere informatie

Cetin Özkan Algemeen Directeur

Cetin Özkan Algemeen Directeur Cetin Özkan Algemeen Directeur Slechts 17 à 20 % van de allochtone studenten slagen in hun eerste jaar hoger onderwijs. Ondervertegenwoordiging van de allochtone studenten in ASO en TSO. Oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot.

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. Schoolcode voor Mol Voorwoord Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. OCMW Mol tracht de belangen van zijn cliënten

Nadere informatie

DOS-BELEIDSPLAN

DOS-BELEIDSPLAN DOS-BELEIDSPLAN 2017-2018 DRUGS OP SCHOOL Inhoud 1 Visie DOS... 2 2 Vier pijlers... 3 2.1 Regelgeving met duidelijke grenzen en consequenties... 3 2.2 Begeleiding... 6 2.2.1 Wie doet wat bij VERMOEDEN

Nadere informatie

Verslag ouderraad HHH 23/09/2015

Verslag ouderraad HHH 23/09/2015 Verslag ouderraad HHH 23/09/2015 www.hhh.be (Onze school secundair/participatie/ouderraad) ouderraad@hhh.be Aanwezigen: Walter D'Hoore (algemeen directeur HHH), Bart Maddens (ondervoorzitter), Gunhild

Nadere informatie

Openbare Scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo

Openbare Scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo Openbare Scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo Gezond- en sportief schoolbeleid op Graaf Engelbrecht Breda Paul de Groot Emiel de Lange Introductie & Programma workshop Presentatie gezonde school

Nadere informatie

Omschrijving. 4TSO-Nederlands (Bernaerts) Bringmans Kathleen. 3de jaar-aardrijkskunde (Broekmans)

Omschrijving. 4TSO-Nederlands (Bernaerts) Bringmans Kathleen. 3de jaar-aardrijkskunde (Broekmans) Omschrijving 4BE-Frans 4BEC-Frans Vakgroep Frans 2DECO1-Natuurwetenschappen 2KV-Natuurwetenschappen 2MW-Wetenschappelijk werk 3AK-Natuurwetenschappen 3BE/BEC-Natuurwetenschappen 3FO-Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Schoolprofiel Zorg en Preventie. (naam bao school)

Schoolprofiel Zorg en Preventie. (naam bao school) Schoolprofiel Zorg en Preventie (naam bao school) Naam school Adres Postcode plaats Tel. Email Website Datum: Uitvoerende organisatie:ggd Versie (2014) GGD Rotterdam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene

Nadere informatie

1 Wie is wie? 1.1 Het schoolbestuur, tevens onze scholengemeenschap

1 Wie is wie? 1.1 Het schoolbestuur, tevens onze scholengemeenschap 39 Deel III Informatie Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van

Nadere informatie

Verslag ouderraad Nieuwen Bosch 14 september 2015

Verslag ouderraad Nieuwen Bosch 14 september 2015 Verslag ouderraad Nieuwen Bosch 14 september 2015 Aanwezig: Marc Pauwels (voorzitter), Riet Coppens, Bart Dejaegere (directie), Ann Bracquez (leerkracht), Barbara De Mild 1. INFOAVOND OUDERS 1 E JAARS

Nadere informatie

t Fonteintje Vrije Basisschool Passendale Jaargang 11 1

t Fonteintje Vrije Basisschool Passendale Jaargang 11 1 t Fonteintje Vrije Basisschool Passendale Jaargang 11 1 Schooljaar 2014-2015 Om te beginnen De eerste schooldag van dit schooljaar ligt al een tijdje achter ons en we hopen dat alle kinderen goed gestart

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

ZORG in Campus Centrum

ZORG in Campus Centrum ZORG in Campus Centrum De permanente aandacht voor het welbevinden van elke leerling is een taak van elk personeelslid en veronderstelt begrip, luisterbereidheid en empathie. In onze scholengemeenschap

Nadere informatie

Sakirovski Mensur A Jacob Tom X Dilen Mathias Van de Merlen X Hilde Feusels Dieter X De Cock Maarten X Vercauteren Wim V

Sakirovski Mensur A Jacob Tom X Dilen Mathias Van de Merlen X Hilde Feusels Dieter X De Cock Maarten X Vercauteren Wim V Vrije Technische Scholen Buitengewoon Secundair Onderwijs Vakkundig Toekomstgericht Sociaal Leerlingenraad 14.10.2011 Sakirovski Mensur A Jacob Tom X Dilen Mathias Van de Merlen X Hilde Feusels Dieter

Nadere informatie

VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar

VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar 2012-2013 Ouders spelen de eerste en meest cruciale rol in de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Dit geldt ook voor alle aspecten

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Tekstbestand met nakomelingen voor Verdoodt Frans

Tekstbestand met nakomelingen voor Verdoodt Frans Tekstbestand met nakomelingen voor Verdoodt Frans Frans Verdoodt gemaakt op 24/12/2013 (17:00:28) 1 Verdoodt Frans Verdoodt Frans is geboren op donderdag 23 september 1875. Hij trouwt Michiels Mathilde.

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

ACTIEPLAN: socio-emotionele ontwikkeling 1ste graad

ACTIEPLAN: socio-emotionele ontwikkeling 1ste graad 1 ACTIEPLAN: socio-emotionele ontwikkeling 1ste graad Doelstelling 1: WELBEVINDEN: scheppen van een veilig klasklimaat, een proactieve aanpak LEERLINGENNIVEAU Groepsactiviteiten die het positief zelfbeeld

Nadere informatie

NIVEAUOVERSCHRIJDENDE NASCHOLINGEN

NIVEAUOVERSCHRIJDENDE NASCHOLINGEN NIVEAUOVERSCHRIJDENDE NASCHOLINGEN Studiedag Op ipad? CURSUSCODE: D14-004 DATUM EN UUR: vrijdag 20 september 2013 van 09.15 u. tot 15.30 u. Conflicten tussen leerkrachten: kaders en handvatten om zelf

Nadere informatie

Voeding: Leerlingen gaan op school evenwichtig om met tussendoortjes

Voeding: Leerlingen gaan op school evenwichtig om met tussendoortjes Ijzersteenweg 10 3600 Genk 089/ 65 60 31 Gezondheidsbeleid 2015 2017 Voeding: Leerlingen gaan op school evenwichtig om met tussendoortjes Beleidscomponenten Educatie zodat ze instaat zijn (organisatie

Nadere informatie

LEERLINGEN EN KWALITEITSZORG OP EDUGO

LEERLINGEN EN KWALITEITSZORG OP EDUGO ZOALS IN VELE SCHOLEN IS KWALITEITSZORG VOOR EDUGO DE BRUG DE LAATSTE JAREN EEN GROEIEND AANDACHTSPUNT. STIJN GETTEMANS IS HIER ALS LEERKRACHT, COÖRDINATOR EN LID VAN HET BELEIDSTEAM OP VERSCHILLENDE MANIEREN

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van College van het Eucharistisch Hart te Essen

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van College van het Eucharistisch Hart te Essen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

Hoe werkt BuLo St. Jozef

Hoe werkt BuLo St. Jozef Bulo St. Jozef Hoe werkt BuLo St. Jozef Visie Schoolvisie Algemene visie en specifieke visie per type met specifieke klemtonen : cfr visieteksten. Hier is veel aandacht voor de specifieke benadering van

Nadere informatie

Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 09/10/2012 om 20u

Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 09/10/2012 om 20u Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 09/10/2012 om 20u DE OUDERRAAD VAN DE Aanwezig: Kristin Van Molle, Anne Van Nieuwenhoven, Claudia Van Der Linden, Peter Severins, Jenifer Aerts, Jessica Iyase,

Nadere informatie

Positief over opkomst van de ouders op deze ouderraad. Toelichting ivm ouderraden en de werking ervan:

Positief over opkomst van de ouders op deze ouderraad. Toelichting ivm ouderraden en de werking ervan: Ouderraad 16 september 2014 Aanwezig: Ann Jespers (directeur), Walter Buijs (schoolbestuur), Liesbeth Willaert (L2 K2), Eva Ghys (L2 K1), Carla Goossens (K2 K3), Stijn Van den Eede (K3), Tineke De Decker

Nadere informatie

Zorgbeleid in het Groene Lilare

Zorgbeleid in het Groene Lilare Zorgbeleid in het Groene Lilare I. Visie Dat er leerlingen uitvallen en dat sommige leerlingen problemen ervaren in hun leer- en ontwikkelingstraject zullen we nooit volledig kunnen uitsluiten, maar we

Nadere informatie

Doelstellingen van de selectieprocedure:

Doelstellingen van de selectieprocedure: Doelstellingen van de selectieprocedure: 1. (De meest) geschikte kandidaat selecteren op basis van doorzichtige en objectiveerbare procedure 2. De selectieprocedure is de eerste fase van de begeleiding

Nadere informatie

Voorzitter. Bart Bastijns Tessenderlo

Voorzitter. Bart Bastijns Tessenderlo nr 1 Voorzitter Bart Bastijns 3980 Tessenderlo nr 2 Secretaris Carine Cenens 3980 Tessenderlo nr 3 René Heselmans 3980 Tessenderlo nr 4 Wendy Lodewijckx 2431 Veerle-Laakdal nr 5 Ria Rutten 3980 Tessenderlo

Nadere informatie

Beste bezoekers. Lukas is de patroonheilige van kunstenaars. Om die reden hebben wij onze mascotte voor nieuwe leerlingen ook Lukas gedoopt.

Beste bezoekers. Lukas is de patroonheilige van kunstenaars. Om die reden hebben wij onze mascotte voor nieuwe leerlingen ook Lukas gedoopt. DROMEN VAN KUNST DROMEN VAN KUNST en dan wakker worden op de drempel van de kunsthumaniora Beste bezoekers Lukas is de patroonheilige van kunstenaars. Om die reden hebben wij onze mascotte voor nieuwe

Nadere informatie

Bedrijfsgegevens. Bedrijf of organisatie. Adres. Gemeente en postcode. Land. Contactpersoon. Functie. E-mail. Telefoon.

Bedrijfsgegevens. Bedrijf of organisatie. Adres. Gemeente en postcode. Land. Contactpersoon. Functie. E-mail. Telefoon. Inleiding Vul de Company Health Check in om na te gaan hoe het gezondheidsbeleid binnen uw organisatie kan worden verbeterd! In 15 minuten komt u te weten in welke mate gezondheidsbevordering een rol speelt

Nadere informatie

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen?

Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? Heeft de school aandacht voor de taalvaardigheid van haar leerlingen? 1. Hoe is het taalbeleid van de school? Infodossier van de school I 1.3.1 Nascholing/vakgericht I 1.3.2 Nascholing/algemeen pedagogisch

Nadere informatie

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015. Er wordt geen zitting georganiseerd.

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015. Er wordt geen zitting georganiseerd. RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN OPENBARE ZITTING Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015 Er wordt geen zitting georganiseerd. Tweede kamer - dinsdag 28

Nadere informatie

Projectfiche 11 K.T.A. Jette

Projectfiche 11 K.T.A. Jette Projectfiche 11 K.T.A. Jette (Interventie preventiecoaches geestelijke gezondheid) (gezondheidsthema s voeding, lichaamshygiëne, seksualiteit en relaties, welbevinden) 1 Schoolkenmerken KTA Jette L. Theodorstraat

Nadere informatie

Leerlingen betrekken bij KO

Leerlingen betrekken bij KO Leerlingen betrekken bij KO Luk Van Canneyt DPB-Brugge Praktijkvoorbeelden van losse initiatieven tot een geïntegreerde aanpak 5 fasen kwaliteitsontwikkeling toegepast op het betrekken van leerlingen Fase

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Zorgbeleid Campus T.I. Sparrendal

Zorgbeleid Campus T.I. Sparrendal Zorgbeleid Campus T.I. Sparrendal Elke leraar leerlingbegeleider! VISIETEKST ZORGBELEID 1. Inleiding Als katholieke school wil het Technisch Instituut Sparrendal jongeren vormen tot weerbare en kritische

Nadere informatie

Ouderraad. Datum vergadering: 2 maart Status verslag: Voorlopig Definitief Verslaggever: Ann Vertommen. Volgende vergadering: 20 april 2015

Ouderraad. Datum vergadering: 2 maart Status verslag: Voorlopig Definitief Verslaggever: Ann Vertommen. Volgende vergadering: 20 april 2015 Datum vergadering: 2 maart 2015 Status verslag: Voorlopig Definitief Verslaggever: Ann Vertommen Ouderraad Volgende vergadering: 20 april 2015 Aanwezig Verontschuldigd Sonja Van den Abbeele (leerlingenbegeleiding),victor

Nadere informatie

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onze school Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be VISIE OUDERBETROKKENHEID

Nadere informatie

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken

a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken a. Zorg is een opdracht van het hele team: zorgtaken De coördinatie van het zorgbeleid ligt in handen van de zorgcoördinator, in overleg en samenwerking met de directie. De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

INFOAVOND 8 SEPTEMBER 2016

INFOAVOND 8 SEPTEMBER 2016 INFOAVOND 8 SEPTEMBER 2016 DE DIRECTIE HEET U HARTELIJK WELKOM IN DE KIJKER INFOAVOND 8 S E P T E M B E R 2016 -Klare afspraken = goede vrienden -Studiereglement -Engagementsverklaring -Communicatie -Brede

Nadere informatie

Schoolplan Gezonde school

Schoolplan Gezonde school Schoolplan Gezonde school 1 maart 2017 Inhoud 1. Waarom een gezonde school? 2. Aandachtsgebieden t.a.v. roken, alcohol en drugs 3. Waarom een rookvrij schoolterrein? 4. Stappenplan Pagina 1 van 14 1. Waarom

Nadere informatie

Gezonde school. Intern seminarie - Commissie onderwijs en samenleving 2 december 2015. Tineke Vansteenkiste

Gezonde school. Intern seminarie - Commissie onderwijs en samenleving 2 december 2015. Tineke Vansteenkiste Gezonde school Intern seminarie - Commissie onderwijs en samenleving 2 december 2015 Tineke Vansteenkiste 1 VIGeZ? Vzw Partnerorganisatie van de overheid: convenant Vlaamse overheid 2011-2015 Expertisecentrum

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Verslag OR 2014/02/25

Verslag OR 2014/02/25 Verslag OR 2014/02/25 Zijn aanwezig: Katrien Charlier-Luppens, Sonia Clinck, Wim Dhondt, Wim van der Veer, Pauline Wisse, Inge Vandewalle, Sabin Huber, Kristel Tielemans, Bertrand De Temmerman Zijn eveneens

Nadere informatie