Studentenvoorzieningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenvoorzieningen"

Transcriptie

1 Studentenvoorzieningen STUDENTENVOORZIENINGEN

2 studentensecretariaat Inschrijvingen Attesten Protonregistratie Aangifte ongevallen (binnen 48u) Open elke werkdag van 8.30 tot uur (op vrijdag tot uur). Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar en van 1 tot 15 augustus. - Tel Campusinfrastructuur Bibliotheek, taalinfrastructuur, computerfaciliteiten, bankautomaat, veiligheid 6 Studiekosten Inschrijvingsgeld, studiemateriaal, vervoer,. 8 Studiefinanciering Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap / Financiering vanuit de UHasselt inhoud 11 Toelagen en tussenkomsten voor studenten studentenvoorzieningen Loket is open elke werkdag van 8.30 tot uur (op vrijdag tot uur) Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar en van 1 tot 15 augustus. - Tel Dienst Huisvesting Kamerbestand/Modelhuurcontact 13 Jobdienst 14 Sportdienst Eigen programma, kortingen bij clubs 15 Cultuurdienst 16 VEDO Veilig en ecologisch Diepenbeek i.s.m. Alternatief vzw Fietsverhuur en -herstellingen 17 Print- en kopieerfaciliteiten onderwijssecretariaat Faculteiten Wetenschappen, Geneeskunde en Rechten - Lokaal D12 Open elke werkdag van 8.30 tot uur (op vrijdag tot uur). - Tel Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen - Lokaal A154 Open elke werkdag van 8.30 tot uur, van tot uur en van tot uur - Tel Student boekhandel 19 Restaurant/Cafetaria 20 Studentenbegeleiding Medische en psychologische opvang 21 Faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden Trainingen Faalangsttraining, assertiviteitstraining, sollicitatietraining 22 Studentenraad/Medezeggenschap Studentenverenigingen Alle tarieven in deze brochure gelden voor het academiejaar Voor het volgende academiejaar is een indexaanpassing mogelijk, geen echte stijging. De tarieven en prijzen in deze brochurgeven je dus een betrouwbaar beeld. Bereikbaarheid van de campus zie pagina 23 Wie, wat, waar? zie pagina 25

3 Campusinfrastructuur Bibliotheek Elke student wordt automatisch ingeschreven als lid van de bibliotheek en kan van haar diensten gebruik maken. Via elektronische weg kan je diverse bronnen, tijdschriften enz raadplegen. Openingsuren: tijdens het academiejaar op werkdagen van 8.45 tot uur. Op vrijdag tot uur en op zaterdag van 9.00 tot uur. tijdens de vakantieperiodes op werkdagen van tot uur en van tot uur en op zaterdag is de bibliotheek gesloten. Taalinfrastructuur De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen beschikt over een debat-conversatielokaal. Er kunnen ook video-opnamen gemaakt worden. In deze aangepaste ruimte kunnen discussiegroepen onafhankelijk en ongestoord converseren of debatteren. In de multimediale taalleerruimte (B17) evenals in alle pc-lokalen van blok F kan iedere student aan de verbetering van zijn taalniveau werken op het ogenblik dat hem het meest schikt, en aan zijn eigen ritme. Hiertoe is een uitgebreide reeks softwarepakketten beschikbaar, maar ook audio- en videoprogramma s. Ook werken met internet is continu mogelijk. Computerfaciliteiten Naast vaste pc klassen zijn er ook cyberhoeken verspreid over de hele campus en is er een centrale vrije werkruimte ter beschikking van alle studenten. Cyberhoeken lenen zich bij uitstek om tussendoor mail te controleren of het lessenrooster te raadplegen. Bovendien zijn er op verschillende plaatsen inplugpunten voor laptops en is draadloos surfen mogelijk. Als student kun je gebruik maken van de softwarepakketten die men nodig heeft voor het georganiseerd onderwijs. Toegang tot internet en intranet is overal mogelijk. Op de website van de UHasselt vind je je studentendossier waar jouw persoonlijke gegevens, studietraject, roosters, formulieren, examenresultaten en nog veel meer te vinden zijn. Er zijn 22 computerlokalen, die elke werkdag open zijn van 8.30 tot uur. Tijdens die periode is een helpdesk permanent bereikbaar in lokaal C8. Laatstejaar-, derdecylcus- en Erasmusstudenten kunnen ook tijdens de avonduren in deze lokalen vrij werken. In het kader van de zelfwerkzaamheid als student speelt de elektronische leeromgeving een belangrijke rol: via een webtoegankelijk leerplatform (Blackboard) word je als student rechtstreeks begeleid bij het zelfstandig werken. Meer info op: Bankautomaat Aan het onthaal in gebouw D vind je een bankautomaat waar je geld kunt afhalen of je proton kunt opladen. Studiefaciliteiten Er zijn verschillende mogelijkheden voor de studenten om op de campus te studeren of in groep aan opdrachten te werken: de vrije werkruimte (studielandschap) voor geneeskunde en biomedische wetenschappen, de stille studeerruimte in de bibliotheek, de vrije laboruimte biologie, de anatomische ruimte, de multimediale taalleerruimte en de diverse computerklassen. Veiligheid op de campus Studenten kunnen in geval van problemen terecht bij de campuspolitie. Elke dinsdag en donderdag van tot uur is er een politieagent aanwezig. Tel Bovendien krijg je bij inschrijving een eigen adres: Ook handig om contact te houden met de thuisbasis!

4 Studiekosten Inschrijvingsgeld De inschrijvingsgelden worden jaarlijks geïndexeerd. Voor het academiejaar is het inschrijvingsgeld voor een normtraject van 60 studiepunten: 80 euro voor een beursstudent; 540 euro voor een niet-beursstudent; 317,30 euro voor een bijna-beursstudent, (inkomen van de ouders is maximaal euro te hoog voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid in ). Meer info over de studietoelage van de Vlaamse Overheid, zie pagina 8. Studiemateriaal Handboeken, cursusteksten en andere benodigdheden verschillen naargelang je opleiding. Je kunt ervan uitgaan dat je jaarlijks 450 à 600 euro moet besteden. Daarbij komt nog de eventuele aanschaf van een laptop. Je kunt deze laptop aankopen via de UHasselt en terug betalen met gespreide betaling (maandelijks). Als je een studiebeurs hebt en de studierichting beleidsinformatica of informatica volgt, kun je in aanmerking komen voor een financiële tussenkomst (zie pagina 10). Vervoerskosten Je treinabonnement ( tarief 2de klasse) en/of je Buzzy Pazz (trimester- of jaarabonnement) wordt voor de helft terugbetaald aan alle studenten. Info over busabonnementen : tel of Info over treinabonnementen : tel of Meer info, zie pagina 10. Kamerkosten Gemiddeld betaalt een kotstudent 190 euro/maand voor een kamer. Kamers uit het kamerbestand van de UHasselt en de Hogescholen worden verhuurd met contracten die voor 10 maanden gelden. Meer info, zie pagina 12. Studentenleven De studentenverenigingen van de UHasselt richten regelmatig fuiven in. Verder zijn er in Hasselt en Diepenbeek uiteraard veel cafeetjes en eethuisjes. Wat je hieraan spendeert is natuurlijk je eigen keuze. Eten en drinken Als je bij de UHasselt betaalt met een geregistreerde protonkaart (= korting) kost een volledige maaltijd 3,96 euro. De prijs voor een snack varieert tussen 1 à 2,5 euro (zie pagina 20). In de elektronische winkel (op de agora) kun je drank, snoep, brood, een selectie kruidenierswaren en producten van de wereldwinkel kopen

5 Studiefinanciering Studietoelage van de Vlaamse Overheid De voorwaarden om een studietoelage te bekomen staan beschreven in de brochure Studietoelagen Hoger Onderwijs. Deze brochure is verkrijgbaar bij het studentensecretariaat. Ook op internet vind je de nodige informatie: 8 Toegelaten categorieën van studenten Studenten die als persoon ten laste worden beschouwd: dit zijn studenten die fiscaal ten laste zijn van hun ouders of van andere personen. Zelfstandige studenten: een zelfstandig student is volledig financieel onafhankelijk van zijn ouders en is niet gehuwd of wettelijk samenwonend. Gehuwde of wettelijk samenwonende studenten. Alleenstaande student 8 Nationaliteitsvoorwaarden Als basisprincipe geldt dat de student Belg moet zijn. 8 Studievoorwaarden Je moet studeren aan een instelling van hoger onderwijs die door de Vlaamse Overheid erkend is. Enkel als je een diplomacontract afsluit kom je in aanmerking. Je moet ook voor minstens 30 studiepunten ingeschreven zijn. In het kader van levenslang leren heb je recht op volgende kredieten : twee bachelorkredieten voor twee bachelordiploma s één masterkrediet één jokerkrediet (60 studiepunten) één krediet voor het volgen van een schakelprogramma één krediet voor het volgen van een voorbereidingsprogramma één krediet voor het volgen van een lerarenopleiding als vervolgopleiding 8 Financiële voorwaarden Hier zijn twee criteria belangrijk, nl. de leefeenheid waartoe je behoort en het referentie-inkomen. Aan je leefeenheid worden een aantal punten toegekend.het aantal punten zal aangeven hoeveel het inkomen van de leefeenheid mag bedragen om in aanmerking te komen voor studiefinanciering De studietoelage wordt berekend op basis van het inkomen van het tweede kalenderjaar voor het jaar van de aanvraag: voor het academiejaar is dat het inkomen van Voor de berekening van het bedrag en alle details en voorwaarden van vorige punten verwijzen we je naar de brochure van de Vlaamse Overheid of naar de brochure Centen voor studenten. Als eerstejaarsstudent kun je het aanvraagformulier verkrijgen vanaf begin september 2009 bij het Studentensecretariaat of je vraagt het elektronisch aan bij het Ministerie van de Vlaamse Overheid. De aanvraag moet toekomen bij de dienst Studietoelagen (Ministerie van de Vlaamse Overheid) uiterlijk op 30 juni 2010! Het is aangewezen om het formulier aangetekend te versturen. Een tip: elektronische aanvragen kunnen een snellere afhandeling krijgen. Financiering vanuit de Universiteit Hasselt De Universiteit Hasselt draagt ook een stevig steentje bij zodat zo veel mogelijk jongeren kunnen studeren, ongeacht hun financiële achtergrond.voor onderstaande toelagen moet je voor minimum 27 studiepunten ingeschreven zijn. 8 Persoonlijke sociale toelagen De UHasselt kan je een voorschot geven op de studietoelage. De dienst Studietoelage van de Vlaamse Overheid zal automatisch het bedrag van je studietoelage verminderen met het ontvangen voorschot. Indien er zich binnen het gezin onverwachte gebeurtenissen voordoen (overlijden, ziekte, werkloosheid, scheiding e.d.) moet je dit zo vlug mogelijk melden aan de Vlaamse Overheid en aan de dienst Studentenvoorzieningen. Een persoonlijk gesprek is aangewezen. Neem daarvoor contact op met de dienst Studentenvoorzieningen : Josée Vranken Woontoelage De woontoelage is bestemd voor studenten ingeschreven bij de UHasselt en een kamer huren. De toelage varieert tussen 320 en 560 ( ). Om in aanmerking te komen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: een kamer huren uit het kamerbestand (zie pagina 12) in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid en vooraf een aanvraag indienen (zie pagina 8-9). Zodra je antwoord hebt van de Vlaamse Overheid stel je een dossier samen met een aanvraagformulier - 9 -

6 Meer informatie kun je vinden op de website: Aanvraagformulieren kun je bekomen via je Studentendossier. Toelagen en tussenkomsten voor studenten Voor een Nederlandse student geldt de Wet op de Studiefinanciering. Voor de juiste informatie over alles wat met studiefinanciering te maken heeft, kun je terecht bij de IBG (Informatie Beheer Groep) op het webadres Beursstudenten Niet-beursstudenten Bijna-beursstudenten Inschrijvingsgeld: 80 euro. Inschrijvingsgeld: 540 euro. Inschrijvingsgeld: 317,30 euro (inkomen = euro hoger dan maximum inkomensgrens). voor een woontoelage (downloaden via je Studentendossier), een kopie van de berekeningsnota van de Vlaamse overheid en een kopie van je modelhuurcontract. Dit dossier breng je binnen bij het loket Studentenvoorzieningen. 8 Tussenkomst openbaar vervoer Alle studenten krijgen een tussenkomst van 50 % voor een treinabonnement (2de klasse) en/of een Buzzy Pazz (trimester- of jaarabonnement) van minimum 3 maanden. Het aanvraagformulier kun je via je Studentendossier downloaden en samen met een kopie van je abonnement binnenbrengen bij het loket Studentenvoorzieningen. Tussen Hasselt en de campus pendel je gratis op vertoon van je studentenkaart. 8 Pc-toelage Studenten informatica en beleidsinformatica kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige pc-toelage. Om in aanmerking te komen dien je in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid en hiervoor vooraf een aanvraag indienen (zie pagina 8-9). Zodra je antwoord hebt van de Vlaamse Overheid stel je een dossier samen met een aanvraagformulier voor een pc-toelage (downloaden via je Studentendossier), een kopie van de berekeningsnota van de Vlaamse overheid en een goedkeuring van kopie van de dienst informatica (CID lokaal F108). Dit dossier breng je binnen bij het loket Studentenvoorzieningen. Woontoelage voor kotstudenten met modelhuurcontract. Eenmalige PC toelage voor HIBIN & Informatica studenten. Voorschot op studietoelage Boekentoelage, indien inkomen maximum 25% hoger is dan de minimuumgrens. 50 % tussenkomst voor abonnement openbaar vervoer (abonnement voor minimum 3 maanden). Woontoelage voor kotstudenten met modelhuurcontract indien inkomen max. 25 % hoger is dan maximum-inkomensgrens. Eenmalige PC toelage voor HIBIN & Informatica studenten indien inkomen max. 25 % hoger is dan maximuminkomensgrens. 50 % tussenkomst voor abonnement openbaar vervoer (abonnement voor minimum 3 maanden). Woontoelage voor kotstudenten met modelhuurcontract indien inkomen max. 25 % hoger is dan maximum-inkomensgrens. Eenmalige PC toelage voor HIBIN & Informatica studenten indien inkomen max. 25 % hoger is dan maximuminkomensgrens. 50 % tussenkomst voor abonnement openbaar vervoer (abonnement voor minimum 3 maanden). 8 Boekentoelage De boekentoelage is bedoeld voor studenten die ingeschreven zijn aan de UHasselt. Per academiejaar kan éénmalig een toelage worden toegekend van 150 ( ). Om in aanmerking te komen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid en vooraf een aanvraag indienen (zie pagina 8-9) het referentie-inkomen mag maximum 25% hoger liggen dan de minimumgrens (dit vind je op de berekeningsnota van de Vlaamse Overheid). Zodra je antwoord hebt van de Vlaamse Overheid stel je een dossier samen met een aanvraagformulier voor een boekentoelage (downloaden via je Studentendossier) en een kopie van de berekeningsnota van de Vlaamse overheid. Dit dossier breng je binnen bij het loket Studentenvoorzieningen Andere toelagen Taxiticket koop je voor 1 euro (loket Studentenvoorzieningen) (een taxi brengt je zondagavond om uur van het station Hasselt naar je kamer. Gratis fiets mits betaling van 70 euro waarborg. Sport : kortingen en subsidies voor activiteiten buiten de campus. Verzekering (BA) voor kamers met modelhuurcontract van de UHasselt en de Hogescholen. Tussenkomst voor aankopen in restaurant en cafetaria mits betaling met geregistreerde (bij studentensecretariaat) protonkaart. Laptop, aangekocht bij de UHasselt, kun je in schijven betalen (eenmalig). Jobdienst voor jobs binnen de universiteit voorrang aan beursstudenten

7 Dienst Huisvesting Jobdienst Kamerbestand Jaarlijks wordt door de UHasselt en de hogescholen een lijst samengesteld van kameradressen. Deze kamers beantwoorden aan de opgelegde normen inzake veiligheid en hygiëne. De lijst kun je consulteren op informatie over de beschikbaarheid wordt geregeld geactualiseerd. De eigenaars van de kamers die in deze lijst zijn opgenomen, hebben zich akkoord verklaard om het modelhuurcontract te gebruiken. Dit modelhuurcontract (met het logo van de UHasselt en de hogescholen) wordt voor een maximale periode van 10 maanden afgesloten, je vindt het op Modelhuurcontract De roze doorslag van het modelhuurcontract, ondertekend door student en eigenaar, binnenbrengen bij het loket Studentenvoorzieningen vóór 31 oktober Studenten die een kamer huren uit het kamerbestand en gebruik van het modelhuurcontract treden toe tot de collectieve verzekering collectieve aansprakelijkheid (BA) en dit gratis. Bovendien kun je bij eventuele problemen en geschillen beroep doen op de huisvestingsdienst van de UHasselt om te bemiddelen. Het afsluiten van een modelhuurcontract is vereist om in aanmerking te komen voor een woontoelage. Studenten van de UHasselt kunnen in aanmerking komen voor studentenjobs op de campus. Bij de toekenning wordt rekening gehouden met de sociale en financiële situatie van de student. Jobstudenten mogen van januari tot juni en van oktober tot december (tijdens het academiejaar) samen maximaal 23 dagen werken. Van juli tot en met september (tijdens de zomervakantie ) kunnen ze ook nog eens maximaal 23 dagen werken. Voor alle studentenarbeid wordt steeds het wettelijk studentenloon betaald. Je kunt je kandidaat stellen via je Studentendossier. Meer informatie: en - Tel Meer informatie: bij Studentenvoorzieningen - Josée Vranken - tel:

8 Sportdienst Cultuurdienst Studeren is een vrij sedentaire bezigheid die bovendien wel wat spanning met zich mee kan brengen. De UHasselt sportdienst geeft je de mogelijkheid nu en dan of op regelmatige basis actief te ontstressen. Eigen organisatie van sportactiviteiten De sportcoördinator organiseert, in samenwerking met de sportraad en vanuit het samenwerkingsakkoord met de Xios, PHL en KHLim verschillende recreatieve en sportieve activiteiten. Zowel een vast sportprogramma (dans, badminton, ijshockey, balsporten, ), dat doorgaat in Diepenbeek, Hasselt en Genk als éénmalige extramuros-activiteiten (mountainbike, skiën, surfen ) komen hier aan bod. Goedkoop sporten via allerhande sportvoordelen Voor de sportieve student worden ook allerhande kortingen of subsidies voorzien om het sporten buiten school en op eigen houtje goedkoper te maken, daarom is er voor jou: fitnesstoelage, gratis zwemmen, korting op de schaatsbaan, goedkoop muurklimmen, studententarief voor tennis en squash. Cultuur is vanaf dit jaar een nieuw focuspunt. Op de campus komen ook studenten die aan actief aan cultuur willen doen aan hun trekken: acteren, musiceren, Voor de cultuurliefhebbers worden op de campus muzikale manifestaties, lezingen en debatten over de meest diverse onderwerpen georganiseerd. De Culturele Centra van Hasselt, Genk en Tongeren hebben een ruim aanbod met soms studentenkortingen. Vlak bij de campus bevinden zich de Grenslandhallen en de Ethiasarena, vooral bekend voor hun mega-evenementen. In de Kinepolis kun je naar de nieuwste films gaan kijken aan studententarief Tel Sportcompetities Bind jij graag al sportend de strijd aan met andere studenten? Ook dat kan. Zowel op grote schaal, de Vlaamse en Belgische studentenkampioenschappen, als op kleinere schaal (campusniveau) zijn er jaarlijks tal van competities waarin je je kunt meten met je collega-studenten. De Hasselt studentenregatta mogen we in dit verhaal zeker niet vergeten te vermelden, in april 2009 vindt immers de 7de regatta plaats op het Albertkanaal. Hier zullen onze roeiers en roeisters trachten de boten van de hogescholen in Hasselt en Diepenbeek opnieuw te vlug af te zijn. Dries Schuurmans - Aanwezig op maandag en donderdag van 9.30 tot uur en woensdag van 9.30 tot uur Tel

9 VEDO i.s.m. Alternatief vzw Print- en kopieerfaciliteiten In dit sociaal tewerkstellingsproject monteren en herstellen mensen met een sociale of fysieke handicap fietsen. Dankzij dit project wordt het voor de studenten van de campus Diepenbeek mogelijk gemaakt, dat zij over een gratis VEDO-fiets (mits betaling van 70,00 waarborg) kunnen beschikken met bijhorend fietsslot. Centrale Reprodienst De drukkerij of anders gezegd de centrale reprodienst van de Universiteit Hasselt bevindt zich in in de kelder Blok A01. Je kunt hier elke werkdag terecht van 8.00 tot uur en van tot uur (vrijdag tot uur). Fietsverhuur Wat biedt VEDO aan: ca. 600 bordeaux- of blauwkleurige verhuurfietsen zowel dames als heren fietsen voorzien van een VEDO-nummering fietsen die in orde zijn met de verkeerswetgeving fietsen met een degelijk ABUS-beugelslot VEDO-fietsen worden hersteld in de VEDO-werkplaats, gelegen in de kelder van gebouw D. bij diefstal wordt gratis (mits betaling van een nieuwe waarborg ) een vervangfiets aangeboden fietsgravering van alle fietsen. Fietsherstellingen Alle VEDO-fietsen worden bij VEDO hersteld, en dit aan een studentvriendelijke prijs. Ook worden er kleine herstellingen aan niet VEDO-fietsen uitgevoerd, dit gaat enkel over een lekke band, geen licht of kapotte remmen. Voor alle andere herstellingen richt men zich het best tot een plaatselijke fietshandelaar. 8 Voor welke opdrachten kun je hier terecht? Afdrukken in zwart-wit of quadri met verschillende afwerkingsmogelijkheden Inscannen van documenten Printen van verslagen, papers, werkstukken en masterproeven in oplage naar keuze 8 Welke papier- en kartonsoorten kunnen bedrukt worden? Er kan worden afgedrukt op papier/karton van 80 tot 300 gram/m 2 van diverse kwaliteiten en kleuren. Daarnaast wordt er ook etiketten, overheadsheets en doorschrijfvellen bedrukt. 8 Mogelijke afwerking: geniet /gehecht in de rug in-line thermische bindrug tot 300 vellen transparante & semi-transparante schutbladen perforeren schoonsnijden 8 Aanlevering Analoog Digitaal Formaat VEDO is gehuisvest in de kelder van gebouw D (tegenover de ingang van de fitlink) op de universitaire campus Diepenbeek. VEDO is alle dagen van de week geopend van 8.30 tot uur (vrijdag tot 12 uur). Telefonisch is VEDO bereikbaar op het nummer Papieren versie (4 à 5mb) CD-Rom Memory stick enkel in PDF-formaat

10 Decentrale Reprodienst Voor kleinere opdrachten kun je steeds terecht bij de decentrale kopieer- en/of printapparaten op de Campus. Deze bevinden zich op de meest toegankelijke plaatsen. Op de meeste toestellen (behalve deze in de Agora) kan men tevens vanuit verschillende PC-werkstations printen. De gebruiker geeft een printopdracht vanuit welke applicatie dan ook. In de Bibliotheek kun je documenten scannen naar PDF of TIFF. De internetsite waar de scans kunnen afgehaald worden is https://pdfbib.uhasselt. be. De bestanden worden tijdelijk op deze site bewaard. Deze kopieermachines kunnen gebruikt worden tijdens de reguliere openingstijden van het gebouw. In de bibliotheek staat één specifieke book-copier voor studenten en medewerkers. Te gebruiken tijdens de openingstijden van de bibliotheek (zie pagina 4). 8 Prijs: (geldig voor kopies, prints, scans) kopiekaart 500 eenheden = 18,40 kopiekaart 100 eenheden = 4,00 Student boekhandel De cursussen en handboeken die je nodig hebt voor je studies kun je kopen in de Student Boekhandel, een samenwerkingsverband tussen Standaard Boekhandel en de Universiteit Hasselt. Ook papierwaren, wenskaarten, kranten en tijdschriften zijn er te koop. Restaurant en cafetaria Wie niet elke dag zijn of haar potje wil koken kan terecht in ons studentenrestaurant voor een middagmaal of een snack. Het studentenrestaurant is elke dag open van tot uur. Op de campus is ook een cafetaria waar je broodjes, dranken en snacks kan verkrijgen. De cafetaria is open op weekdagen van 8.30 tot uur en op zaterdag van tot uur. Op de agora vind je ook een elektronische winkel EQ-shop met van alles en nog wat: van drankjes, koekjes, broodjes, soep tot toiletpapier. Je betaalt met je protonkaart en je kunt er terecht tijdens de openingsuren van de campus. Je kunt best betalen met je geregistreerde protonkaart, dan alleen geniet je van een verminderd tarief. Registreren gebeurt door het Studentensecretariaat (zie pagina 2). Opladen van je protonkaart kun je aan de betaalautomaat bij het onthaal. Bovenvermelde kopiekaarten kun je, enkel met je protonkaart, kopen aan de automatische kaartverdeler in de agora. Verantwoordelijke : Patrick Carmans Tel of De openingsuren zijn: van maandag tot vrijdag van tot uur eveneens op vrijdag van tot uur zaterdag van 9.00 tot uur Tel De cafetaria is open op weekdagen van 8.30 tot uur en op zaterdag van tot uur

11 Studentenbegeleiding Vakinhoudelijke begeleiding Tijdens de colleges, werkzittingen en practica kun je vragen stellen aan het onderwijsteam. Met vragen over de leerstof kun je ook individueel terecht bij het onderwijsteam. Het initiatief is dan wel aan jou. Studiebegeleiding De ombuds en de onderwijskundigen staan open voor je vragen over je studiemethode en planning, je examenstrategie, de samenstelling van je studieprogramma, je studievoortgang of bij het maken van moeilijke keuze(s). Ook tijdens de examens kun je bij de studiebegeleiders terecht. Elke groep studenten heeft een ombuds. De ombuds bemiddelt tussen studenten en docenten, zorgt voorspecifieke regelingen in bijzondere omstandigheden (examens, persoonlijke problemen) en is een belangrijk aanspreekpunt. Medische en psychosociale opvang Voor consultatie bij een huisarts kan je terecht bij het onthaal voor meer informatie en afspraken. Deze arts rekent de gewone consultatietarieven aan. Psychosociale opvang Voor ondersteuning en psychologische hulp bij persoonlijke, relationele en/of sociale problemen die het studeren bemoeilijken, kun je terecht bij onze maatschappelijke assistente, Nele Craeghs in kantoor D11, telefonisch op of per Sedert 1 oktober 2006 werkt de Universiteit Hasselt samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) Sonar. Studenten kunnen hier, na doorverwijzing, terecht voor begeleiding indien zij problemen hebben van persoonlijke en/of relationele aard. De afdeling relatie en Welzijn van CAW Sonar is telefonisch bereikbaar op of per relatie.welzijn. Faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden Studenten in bijzondere omstandigheden zijn studenten met een lichamelijke of psychische functiebeperking, topsportstudenten en werkstudenten. Opdat de omstandigheden waarin je je als student bevindt geen aanleiding zouden geven tot studievertraging, kun je redelijke faciliteiten aanvragen. Belangrijk hierbij is de nadruk op redelijkheid, die afhangt van de mate van haalbaarheid, aanvaardbaarheid en verdedigbaarheid van de faciliteiten. Als je je in één van bovenstaande bijzondere omstandigheden bevindt kan je dit melden via een formulier dat je vindt bij je inschrijvingsformulieren of in je studentendossier op internet. Je zal dan uitgenodigd worden voor een intake gesprek. De volledige procedure vind je op de website Trainingen Faalangsttraining Aan de universiteit Hasselt bestaat de mogelijkheid om in kleine groepjes deel te nemen aan een stressweerbaarheidstraining, ook wel genoemd faalangsttraining. De overgang naar de eerste jaren van het hoger onderwijs brengt vaak heel wat onzekerheid en spanning teweeg. Soms gaat dit de overhand nemen op het studeren zelf. Wanneer dat het geval is, spreken we van overmatige studiestress of faalangst. In de stresstraining of faalangsttraining is het de bedoeling om te komen tot een beter algemeen functioneren en meer specifiek tot beheerster studeren en examens afleggen. De training bestaat uit 10 sessies. Als je denkt voor deze training in aanmerking te komen kun je een informatiegesprek aanvragen bij de coördinator van de dienst Studentenvoorzieningen. Assertiviteitstraining Opkomen voor jezelf: makkelijk gezegd maar in veel gevallen moeilijker om te doen. Vaak weet je pas achteraf hoe je had moeten reageren of wat je had moeten doen. Waarom doe je het niet gewoon wanneer het moment zich voordoet? Herken je jezelf, doe er wat aan en kom naar de assertiviteitstraning! Sollicitatietraining De sollicitatietraining wordt georganiseerd in samenwerking met SEIN en de VDAB. Ze bestaat uit een algemene infosessie Start van een loopbaan (1 sessie) en de echte sollicitatietraining (3 sessies). De mogelijkheid bestaat om na de training (tegen bijkomende betaling) een individuele afspraak te maken met een loopbaanadviseur. Je krijgt hierover meer informatie tijdens de laatste sessie. Een overzicht van de onderwijskundigen vind je op pagina 27. Aan de UHasselt is tevens een vaste studentenpsychiater verbonden. Meer info vind je over bovenstaande trainingen vind je op

12 Studentenraad / Medezeggenschap Studentenverenigingen Aan de Universiteit Hasselt kan je als student(e) het beleid mee bepalen via diverse beheers- en adviesorganen (faculteitsraden, departementsraden, onderwijsraad, sportraad, cultuurraad, raad voor studentenvoorzieningen, raad van bestuur, associatieraad). De Studentenraad coördineert alle studentenvertegenwoordigers van de universiteit en bestaat uit minstens 8 personen, verkozen uit vier kieskringen (één per faculteit). Zij duiden aan welke studenten de studentengemeenschap zullen vertegenwoordigen in de beleids- en adviesraden van de UHasselt. Zij zijn ook de gesprekspartner van de universiteit en stippelen het gevoerde beleid uit. De Studentenraad houdt zich ook bezig met de studentenverenigingen: in samenspraak met hun stelt zij bijvoorbeeld de verdeelsleutel van de subsidies op. Een speciale functie binnen de Studentenraad is die van studentencoördinator: hij of zij brengt de verenigingen samen voor overleg en probeert hen aan te zetten tot zoveel mogelijk samenwerking, zodat de UHasselt en de tul een leukere plaats worden voor iedere student! De Studentenraad heeft zijn eigen website: Zeker bezoeken! Elke opleiding heeft een studentenvereniging: Biomedica voor biomedische wetenschappen Commeatus voor verkeerskunde DIP s voor chemie en biologie Filii Lamberti voor wiskunde, fysica en informatica Hermes voor toegepaste economische wetenschappen Miezerik voor geneeskunde Themis voor rechten. AES is de vereniging voor uitwisselingsstudenten, en organiseert activiteiten om de integratie van buitenlandse studenten te bevorderen. AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), een internationale organisatie die o.m. buitenlandse stages en jobdaysorganiseert. Daarnaast zijn er ideologische verenigingen, zoals de Christelijke Campus Gemeenschap (CCG) en het Vrijzinnig Limburgs Universitair Genootschap (VLUG). Verder zijn ook nog volgende verenigingen actief binnen de UHasselt: Inderdaad! een holebijongerengroep in de provincie Limburg en Students On Stage (SOS) een toneelvereniging. Als alumniverenigingen zijn er Liekos, Telios en Alumni BMW. Bereikbaarheid van de campus Openbaar Vervoer De campus is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer, zowel vanuit Hasselt als vanuit Genk. Vanuit Hasselt vertrekken verschillende lijnen richting campus (45, 36, 20A) om het kwartier zodat je in beide richtingen een bus gratis (met je studentenpas) kunt nemen. Vanuit Genk kun je om het halfuur naar de campus en terug. Voor financiële tussenkomst abonnementen zie UHasselt financiering of Taxidienst Zondagavond brengt onze taxi je om uur van het station Hasselt naar je kamer. Een taxiticket koop je bij het loket Studentenvoorzieningen voor 1. Carpooling Studenten Biomedische Wetenschappen die carpoolen naar Maastricht, kunnen een carpoolvergoeding krijgen. Fiets en auto De omgeving van de campus is zeer fietsvriendelijk. Via veilige en prettige fietspaden die door het groen kronkelen kan je de campus bereiken. De fietsstallingen op de campus zijn overdekt en bewaakt. Op de campus kan je een fiets gratis lenen. (zie VEDO pagina 16). Voor de wagen is er een ruime parking

13 WIE, WAT, WAAR Studentensecretariaat Coördinator Danny Smets Lokaal D Secretariaat Lokaal D17 = loket Studentensecretariaat Annie Vanheusden Lut Luts Onderwijssecretariaten Faculteit Wetenschappen, Geneeskunde en Rechten Danny Smets Lokaal D Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Josiane Hermans Marie-Rose Vleugels Lokaal A Verkeerskunde Anita Moureau Lokaal A

14 Studentenvoorzieningen Onderwijskundigen Coördinator Johan Schoofs Lokaal D Faculteiten Wetenschappen en Geneeskunde Monique Maelstaf Lokaal D Psychosociale opvang Nele Craeghs Lokaal D Inge Jacobs Lokaal D Loket Studentenvoorzieningen : terugbetalen laptop met gespreide betaling, lenen van een fiets, documenten voor financiële tussenkomsten, vragen vanuit studentenverenigingen Huisvesting, studiefinanciering, jobstudenten, woontoelage, computertoelage, individuele financiële tussenkomsten Sportcoördinator Anny Huysmans Lokaal D17 = loket Studentenvoorzieningen Josée Vranken Dries Schuurmans Lokaal D Lokaal J17/ Sportkot GSM 0477/ Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Ingrid Vandenreyt Chris Masui Ilse Hornikx Ilse Peters Lokaal D Lokaal B Lokaal B Lokaal B Faculteit Rechten Beatrix Engelen Lokaal B Cultuurcoördinator Coördinator VEDO Etienne Wysmans VEDO lokaal of 69 Verkeerskunde Inge Jacobs Lokaal D Coördinator Repro Patrick Carmans Campuspolitie Inspecteur Jean Pijkels

15 UNIVERSITEIT VAN DE TOEKOMST

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB 2014 bachelor Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Nijverheidskaai 170, 1070

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

vind ekonomika op facebook

vind ekonomika op facebook vind ekonomika op facebook Geef jullie ongezouten mening op ons discussie forum Mis niets! Volg onze events op het heetst van de naald Neem deel aan onze mysterieuze zoektochten en win hiermee mooie prijzen

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement Het labo van de communicatiewereld voor doeners die (verder) denken 2015 departement Management, Media & Maatschappij 1 2 HET LABO VAN DE COMMUNICATIEWERELD VOOR DOENERS DIE (VERDER)

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie 2014 Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB bachelor Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011

Studiegids. Academie voor ICT en Business 2010-2011 Studiegids Academie voor ICT en Business 2010-2011 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1 1.1. Algemene informatie Avans Hogeschool 1 1.1.1. Structuur en organisatie Avans 1 1.1.2. Visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie

ba Multimedia & Communicatietechnologie departement Design & Technologie ba Multimedia & Communicatietechnologie 2015 departement Design & Technologie WORD CREATIEF TECHNOLOOG Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan EhB 4 Toch even checken: is dit

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie