Studentenvoorzieningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenvoorzieningen"

Transcriptie

1 Studentenvoorzieningen STUDENTENVOORZIENINGEN

2 studentensecretariaat Inschrijvingen Attesten Protonregistratie Aangifte ongevallen (binnen 48u) Open elke werkdag van 8.30 tot uur (op vrijdag tot uur). Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar en van 1 tot 15 augustus. - Tel Campusinfrastructuur Bibliotheek, taalinfrastructuur, computerfaciliteiten, bankautomaat, veiligheid 6 Studiekosten Inschrijvingsgeld, studiemateriaal, vervoer,. 8 Studiefinanciering Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap / Financiering vanuit de UHasselt inhoud 11 Toelagen en tussenkomsten voor studenten studentenvoorzieningen Loket is open elke werkdag van 8.30 tot uur (op vrijdag tot uur) Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar en van 1 tot 15 augustus. - Tel Dienst Huisvesting Kamerbestand/Modelhuurcontact 13 Jobdienst 14 Sportdienst Eigen programma, kortingen bij clubs 15 Cultuurdienst 16 VEDO Veilig en ecologisch Diepenbeek i.s.m. Alternatief vzw Fietsverhuur en -herstellingen 17 Print- en kopieerfaciliteiten onderwijssecretariaat Faculteiten Wetenschappen, Geneeskunde en Rechten - Lokaal D12 Open elke werkdag van 8.30 tot uur (op vrijdag tot uur). - Tel Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen - Lokaal A154 Open elke werkdag van 8.30 tot uur, van tot uur en van tot uur - Tel Student boekhandel 19 Restaurant/Cafetaria 20 Studentenbegeleiding Medische en psychologische opvang 21 Faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden Trainingen Faalangsttraining, assertiviteitstraining, sollicitatietraining 22 Studentenraad/Medezeggenschap Studentenverenigingen Alle tarieven in deze brochure gelden voor het academiejaar Voor het volgende academiejaar is een indexaanpassing mogelijk, geen echte stijging. De tarieven en prijzen in deze brochurgeven je dus een betrouwbaar beeld. Bereikbaarheid van de campus zie pagina 23 Wie, wat, waar? zie pagina 25

3 Campusinfrastructuur Bibliotheek Elke student wordt automatisch ingeschreven als lid van de bibliotheek en kan van haar diensten gebruik maken. Via elektronische weg kan je diverse bronnen, tijdschriften enz raadplegen. Openingsuren: tijdens het academiejaar op werkdagen van 8.45 tot uur. Op vrijdag tot uur en op zaterdag van 9.00 tot uur. tijdens de vakantieperiodes op werkdagen van tot uur en van tot uur en op zaterdag is de bibliotheek gesloten. Taalinfrastructuur De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen beschikt over een debat-conversatielokaal. Er kunnen ook video-opnamen gemaakt worden. In deze aangepaste ruimte kunnen discussiegroepen onafhankelijk en ongestoord converseren of debatteren. In de multimediale taalleerruimte (B17) evenals in alle pc-lokalen van blok F kan iedere student aan de verbetering van zijn taalniveau werken op het ogenblik dat hem het meest schikt, en aan zijn eigen ritme. Hiertoe is een uitgebreide reeks softwarepakketten beschikbaar, maar ook audio- en videoprogramma s. Ook werken met internet is continu mogelijk. Computerfaciliteiten Naast vaste pc klassen zijn er ook cyberhoeken verspreid over de hele campus en is er een centrale vrije werkruimte ter beschikking van alle studenten. Cyberhoeken lenen zich bij uitstek om tussendoor mail te controleren of het lessenrooster te raadplegen. Bovendien zijn er op verschillende plaatsen inplugpunten voor laptops en is draadloos surfen mogelijk. Als student kun je gebruik maken van de softwarepakketten die men nodig heeft voor het georganiseerd onderwijs. Toegang tot internet en intranet is overal mogelijk. Op de website van de UHasselt vind je je studentendossier waar jouw persoonlijke gegevens, studietraject, roosters, formulieren, examenresultaten en nog veel meer te vinden zijn. Er zijn 22 computerlokalen, die elke werkdag open zijn van 8.30 tot uur. Tijdens die periode is een helpdesk permanent bereikbaar in lokaal C8. Laatstejaar-, derdecylcus- en Erasmusstudenten kunnen ook tijdens de avonduren in deze lokalen vrij werken. In het kader van de zelfwerkzaamheid als student speelt de elektronische leeromgeving een belangrijke rol: via een webtoegankelijk leerplatform (Blackboard) word je als student rechtstreeks begeleid bij het zelfstandig werken. Meer info op: Bankautomaat Aan het onthaal in gebouw D vind je een bankautomaat waar je geld kunt afhalen of je proton kunt opladen. Studiefaciliteiten Er zijn verschillende mogelijkheden voor de studenten om op de campus te studeren of in groep aan opdrachten te werken: de vrije werkruimte (studielandschap) voor geneeskunde en biomedische wetenschappen, de stille studeerruimte in de bibliotheek, de vrije laboruimte biologie, de anatomische ruimte, de multimediale taalleerruimte en de diverse computerklassen. Veiligheid op de campus Studenten kunnen in geval van problemen terecht bij de campuspolitie. Elke dinsdag en donderdag van tot uur is er een politieagent aanwezig. Tel Bovendien krijg je bij inschrijving een eigen adres: Ook handig om contact te houden met de thuisbasis!

4 Studiekosten Inschrijvingsgeld De inschrijvingsgelden worden jaarlijks geïndexeerd. Voor het academiejaar is het inschrijvingsgeld voor een normtraject van 60 studiepunten: 80 euro voor een beursstudent; 540 euro voor een niet-beursstudent; 317,30 euro voor een bijna-beursstudent, (inkomen van de ouders is maximaal euro te hoog voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid in ). Meer info over de studietoelage van de Vlaamse Overheid, zie pagina 8. Studiemateriaal Handboeken, cursusteksten en andere benodigdheden verschillen naargelang je opleiding. Je kunt ervan uitgaan dat je jaarlijks 450 à 600 euro moet besteden. Daarbij komt nog de eventuele aanschaf van een laptop. Je kunt deze laptop aankopen via de UHasselt en terug betalen met gespreide betaling (maandelijks). Als je een studiebeurs hebt en de studierichting beleidsinformatica of informatica volgt, kun je in aanmerking komen voor een financiële tussenkomst (zie pagina 10). Vervoerskosten Je treinabonnement ( tarief 2de klasse) en/of je Buzzy Pazz (trimester- of jaarabonnement) wordt voor de helft terugbetaald aan alle studenten. Info over busabonnementen : tel of Info over treinabonnementen : tel of Meer info, zie pagina 10. Kamerkosten Gemiddeld betaalt een kotstudent 190 euro/maand voor een kamer. Kamers uit het kamerbestand van de UHasselt en de Hogescholen worden verhuurd met contracten die voor 10 maanden gelden. Meer info, zie pagina 12. Studentenleven De studentenverenigingen van de UHasselt richten regelmatig fuiven in. Verder zijn er in Hasselt en Diepenbeek uiteraard veel cafeetjes en eethuisjes. Wat je hieraan spendeert is natuurlijk je eigen keuze. Eten en drinken Als je bij de UHasselt betaalt met een geregistreerde protonkaart (= korting) kost een volledige maaltijd 3,96 euro. De prijs voor een snack varieert tussen 1 à 2,5 euro (zie pagina 20). In de elektronische winkel (op de agora) kun je drank, snoep, brood, een selectie kruidenierswaren en producten van de wereldwinkel kopen

5 Studiefinanciering Studietoelage van de Vlaamse Overheid De voorwaarden om een studietoelage te bekomen staan beschreven in de brochure Studietoelagen Hoger Onderwijs. Deze brochure is verkrijgbaar bij het studentensecretariaat. Ook op internet vind je de nodige informatie: 8 Toegelaten categorieën van studenten Studenten die als persoon ten laste worden beschouwd: dit zijn studenten die fiscaal ten laste zijn van hun ouders of van andere personen. Zelfstandige studenten: een zelfstandig student is volledig financieel onafhankelijk van zijn ouders en is niet gehuwd of wettelijk samenwonend. Gehuwde of wettelijk samenwonende studenten. Alleenstaande student 8 Nationaliteitsvoorwaarden Als basisprincipe geldt dat de student Belg moet zijn. 8 Studievoorwaarden Je moet studeren aan een instelling van hoger onderwijs die door de Vlaamse Overheid erkend is. Enkel als je een diplomacontract afsluit kom je in aanmerking. Je moet ook voor minstens 30 studiepunten ingeschreven zijn. In het kader van levenslang leren heb je recht op volgende kredieten : twee bachelorkredieten voor twee bachelordiploma s één masterkrediet één jokerkrediet (60 studiepunten) één krediet voor het volgen van een schakelprogramma één krediet voor het volgen van een voorbereidingsprogramma één krediet voor het volgen van een lerarenopleiding als vervolgopleiding 8 Financiële voorwaarden Hier zijn twee criteria belangrijk, nl. de leefeenheid waartoe je behoort en het referentie-inkomen. Aan je leefeenheid worden een aantal punten toegekend.het aantal punten zal aangeven hoeveel het inkomen van de leefeenheid mag bedragen om in aanmerking te komen voor studiefinanciering De studietoelage wordt berekend op basis van het inkomen van het tweede kalenderjaar voor het jaar van de aanvraag: voor het academiejaar is dat het inkomen van Voor de berekening van het bedrag en alle details en voorwaarden van vorige punten verwijzen we je naar de brochure van de Vlaamse Overheid of naar de brochure Centen voor studenten. Als eerstejaarsstudent kun je het aanvraagformulier verkrijgen vanaf begin september 2009 bij het Studentensecretariaat of je vraagt het elektronisch aan bij het Ministerie van de Vlaamse Overheid. De aanvraag moet toekomen bij de dienst Studietoelagen (Ministerie van de Vlaamse Overheid) uiterlijk op 30 juni 2010! Het is aangewezen om het formulier aangetekend te versturen. Een tip: elektronische aanvragen kunnen een snellere afhandeling krijgen. Financiering vanuit de Universiteit Hasselt De Universiteit Hasselt draagt ook een stevig steentje bij zodat zo veel mogelijk jongeren kunnen studeren, ongeacht hun financiële achtergrond.voor onderstaande toelagen moet je voor minimum 27 studiepunten ingeschreven zijn. 8 Persoonlijke sociale toelagen De UHasselt kan je een voorschot geven op de studietoelage. De dienst Studietoelage van de Vlaamse Overheid zal automatisch het bedrag van je studietoelage verminderen met het ontvangen voorschot. Indien er zich binnen het gezin onverwachte gebeurtenissen voordoen (overlijden, ziekte, werkloosheid, scheiding e.d.) moet je dit zo vlug mogelijk melden aan de Vlaamse Overheid en aan de dienst Studentenvoorzieningen. Een persoonlijk gesprek is aangewezen. Neem daarvoor contact op met de dienst Studentenvoorzieningen : Josée Vranken Woontoelage De woontoelage is bestemd voor studenten ingeschreven bij de UHasselt en een kamer huren. De toelage varieert tussen 320 en 560 ( ). Om in aanmerking te komen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: een kamer huren uit het kamerbestand (zie pagina 12) in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid en vooraf een aanvraag indienen (zie pagina 8-9). Zodra je antwoord hebt van de Vlaamse Overheid stel je een dossier samen met een aanvraagformulier - 9 -

6 Meer informatie kun je vinden op de website: Aanvraagformulieren kun je bekomen via je Studentendossier. Toelagen en tussenkomsten voor studenten Voor een Nederlandse student geldt de Wet op de Studiefinanciering. Voor de juiste informatie over alles wat met studiefinanciering te maken heeft, kun je terecht bij de IBG (Informatie Beheer Groep) op het webadres Beursstudenten Niet-beursstudenten Bijna-beursstudenten Inschrijvingsgeld: 80 euro. Inschrijvingsgeld: 540 euro. Inschrijvingsgeld: 317,30 euro (inkomen = euro hoger dan maximum inkomensgrens). voor een woontoelage (downloaden via je Studentendossier), een kopie van de berekeningsnota van de Vlaamse overheid en een kopie van je modelhuurcontract. Dit dossier breng je binnen bij het loket Studentenvoorzieningen. 8 Tussenkomst openbaar vervoer Alle studenten krijgen een tussenkomst van 50 % voor een treinabonnement (2de klasse) en/of een Buzzy Pazz (trimester- of jaarabonnement) van minimum 3 maanden. Het aanvraagformulier kun je via je Studentendossier downloaden en samen met een kopie van je abonnement binnenbrengen bij het loket Studentenvoorzieningen. Tussen Hasselt en de campus pendel je gratis op vertoon van je studentenkaart. 8 Pc-toelage Studenten informatica en beleidsinformatica kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige pc-toelage. Om in aanmerking te komen dien je in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid en hiervoor vooraf een aanvraag indienen (zie pagina 8-9). Zodra je antwoord hebt van de Vlaamse Overheid stel je een dossier samen met een aanvraagformulier voor een pc-toelage (downloaden via je Studentendossier), een kopie van de berekeningsnota van de Vlaamse overheid en een goedkeuring van kopie van de dienst informatica (CID lokaal F108). Dit dossier breng je binnen bij het loket Studentenvoorzieningen. Woontoelage voor kotstudenten met modelhuurcontract. Eenmalige PC toelage voor HIBIN & Informatica studenten. Voorschot op studietoelage Boekentoelage, indien inkomen maximum 25% hoger is dan de minimuumgrens. 50 % tussenkomst voor abonnement openbaar vervoer (abonnement voor minimum 3 maanden). Woontoelage voor kotstudenten met modelhuurcontract indien inkomen max. 25 % hoger is dan maximum-inkomensgrens. Eenmalige PC toelage voor HIBIN & Informatica studenten indien inkomen max. 25 % hoger is dan maximuminkomensgrens. 50 % tussenkomst voor abonnement openbaar vervoer (abonnement voor minimum 3 maanden). Woontoelage voor kotstudenten met modelhuurcontract indien inkomen max. 25 % hoger is dan maximum-inkomensgrens. Eenmalige PC toelage voor HIBIN & Informatica studenten indien inkomen max. 25 % hoger is dan maximuminkomensgrens. 50 % tussenkomst voor abonnement openbaar vervoer (abonnement voor minimum 3 maanden). 8 Boekentoelage De boekentoelage is bedoeld voor studenten die ingeschreven zijn aan de UHasselt. Per academiejaar kan éénmalig een toelage worden toegekend van 150 ( ). Om in aanmerking te komen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid en vooraf een aanvraag indienen (zie pagina 8-9) het referentie-inkomen mag maximum 25% hoger liggen dan de minimumgrens (dit vind je op de berekeningsnota van de Vlaamse Overheid). Zodra je antwoord hebt van de Vlaamse Overheid stel je een dossier samen met een aanvraagformulier voor een boekentoelage (downloaden via je Studentendossier) en een kopie van de berekeningsnota van de Vlaamse overheid. Dit dossier breng je binnen bij het loket Studentenvoorzieningen Andere toelagen Taxiticket koop je voor 1 euro (loket Studentenvoorzieningen) (een taxi brengt je zondagavond om uur van het station Hasselt naar je kamer. Gratis fiets mits betaling van 70 euro waarborg. Sport : kortingen en subsidies voor activiteiten buiten de campus. Verzekering (BA) voor kamers met modelhuurcontract van de UHasselt en de Hogescholen. Tussenkomst voor aankopen in restaurant en cafetaria mits betaling met geregistreerde (bij studentensecretariaat) protonkaart. Laptop, aangekocht bij de UHasselt, kun je in schijven betalen (eenmalig). Jobdienst voor jobs binnen de universiteit voorrang aan beursstudenten

7 Dienst Huisvesting Jobdienst Kamerbestand Jaarlijks wordt door de UHasselt en de hogescholen een lijst samengesteld van kameradressen. Deze kamers beantwoorden aan de opgelegde normen inzake veiligheid en hygiëne. De lijst kun je consulteren op informatie over de beschikbaarheid wordt geregeld geactualiseerd. De eigenaars van de kamers die in deze lijst zijn opgenomen, hebben zich akkoord verklaard om het modelhuurcontract te gebruiken. Dit modelhuurcontract (met het logo van de UHasselt en de hogescholen) wordt voor een maximale periode van 10 maanden afgesloten, je vindt het op Modelhuurcontract De roze doorslag van het modelhuurcontract, ondertekend door student en eigenaar, binnenbrengen bij het loket Studentenvoorzieningen vóór 31 oktober Studenten die een kamer huren uit het kamerbestand en gebruik van het modelhuurcontract treden toe tot de collectieve verzekering collectieve aansprakelijkheid (BA) en dit gratis. Bovendien kun je bij eventuele problemen en geschillen beroep doen op de huisvestingsdienst van de UHasselt om te bemiddelen. Het afsluiten van een modelhuurcontract is vereist om in aanmerking te komen voor een woontoelage. Studenten van de UHasselt kunnen in aanmerking komen voor studentenjobs op de campus. Bij de toekenning wordt rekening gehouden met de sociale en financiële situatie van de student. Jobstudenten mogen van januari tot juni en van oktober tot december (tijdens het academiejaar) samen maximaal 23 dagen werken. Van juli tot en met september (tijdens de zomervakantie ) kunnen ze ook nog eens maximaal 23 dagen werken. Voor alle studentenarbeid wordt steeds het wettelijk studentenloon betaald. Je kunt je kandidaat stellen via je Studentendossier. Meer informatie: en - Tel Meer informatie: bij Studentenvoorzieningen - Josée Vranken - tel:

8 Sportdienst Cultuurdienst Studeren is een vrij sedentaire bezigheid die bovendien wel wat spanning met zich mee kan brengen. De UHasselt sportdienst geeft je de mogelijkheid nu en dan of op regelmatige basis actief te ontstressen. Eigen organisatie van sportactiviteiten De sportcoördinator organiseert, in samenwerking met de sportraad en vanuit het samenwerkingsakkoord met de Xios, PHL en KHLim verschillende recreatieve en sportieve activiteiten. Zowel een vast sportprogramma (dans, badminton, ijshockey, balsporten, ), dat doorgaat in Diepenbeek, Hasselt en Genk als éénmalige extramuros-activiteiten (mountainbike, skiën, surfen ) komen hier aan bod. Goedkoop sporten via allerhande sportvoordelen Voor de sportieve student worden ook allerhande kortingen of subsidies voorzien om het sporten buiten school en op eigen houtje goedkoper te maken, daarom is er voor jou: fitnesstoelage, gratis zwemmen, korting op de schaatsbaan, goedkoop muurklimmen, studententarief voor tennis en squash. Cultuur is vanaf dit jaar een nieuw focuspunt. Op de campus komen ook studenten die aan actief aan cultuur willen doen aan hun trekken: acteren, musiceren, Voor de cultuurliefhebbers worden op de campus muzikale manifestaties, lezingen en debatten over de meest diverse onderwerpen georganiseerd. De Culturele Centra van Hasselt, Genk en Tongeren hebben een ruim aanbod met soms studentenkortingen. Vlak bij de campus bevinden zich de Grenslandhallen en de Ethiasarena, vooral bekend voor hun mega-evenementen. In de Kinepolis kun je naar de nieuwste films gaan kijken aan studententarief Tel Sportcompetities Bind jij graag al sportend de strijd aan met andere studenten? Ook dat kan. Zowel op grote schaal, de Vlaamse en Belgische studentenkampioenschappen, als op kleinere schaal (campusniveau) zijn er jaarlijks tal van competities waarin je je kunt meten met je collega-studenten. De Hasselt studentenregatta mogen we in dit verhaal zeker niet vergeten te vermelden, in april 2009 vindt immers de 7de regatta plaats op het Albertkanaal. Hier zullen onze roeiers en roeisters trachten de boten van de hogescholen in Hasselt en Diepenbeek opnieuw te vlug af te zijn. Dries Schuurmans - Aanwezig op maandag en donderdag van 9.30 tot uur en woensdag van 9.30 tot uur Tel

9 VEDO i.s.m. Alternatief vzw Print- en kopieerfaciliteiten In dit sociaal tewerkstellingsproject monteren en herstellen mensen met een sociale of fysieke handicap fietsen. Dankzij dit project wordt het voor de studenten van de campus Diepenbeek mogelijk gemaakt, dat zij over een gratis VEDO-fiets (mits betaling van 70,00 waarborg) kunnen beschikken met bijhorend fietsslot. Centrale Reprodienst De drukkerij of anders gezegd de centrale reprodienst van de Universiteit Hasselt bevindt zich in in de kelder Blok A01. Je kunt hier elke werkdag terecht van 8.00 tot uur en van tot uur (vrijdag tot uur). Fietsverhuur Wat biedt VEDO aan: ca. 600 bordeaux- of blauwkleurige verhuurfietsen zowel dames als heren fietsen voorzien van een VEDO-nummering fietsen die in orde zijn met de verkeerswetgeving fietsen met een degelijk ABUS-beugelslot VEDO-fietsen worden hersteld in de VEDO-werkplaats, gelegen in de kelder van gebouw D. bij diefstal wordt gratis (mits betaling van een nieuwe waarborg ) een vervangfiets aangeboden fietsgravering van alle fietsen. Fietsherstellingen Alle VEDO-fietsen worden bij VEDO hersteld, en dit aan een studentvriendelijke prijs. Ook worden er kleine herstellingen aan niet VEDO-fietsen uitgevoerd, dit gaat enkel over een lekke band, geen licht of kapotte remmen. Voor alle andere herstellingen richt men zich het best tot een plaatselijke fietshandelaar. 8 Voor welke opdrachten kun je hier terecht? Afdrukken in zwart-wit of quadri met verschillende afwerkingsmogelijkheden Inscannen van documenten Printen van verslagen, papers, werkstukken en masterproeven in oplage naar keuze 8 Welke papier- en kartonsoorten kunnen bedrukt worden? Er kan worden afgedrukt op papier/karton van 80 tot 300 gram/m 2 van diverse kwaliteiten en kleuren. Daarnaast wordt er ook etiketten, overheadsheets en doorschrijfvellen bedrukt. 8 Mogelijke afwerking: geniet /gehecht in de rug in-line thermische bindrug tot 300 vellen transparante & semi-transparante schutbladen perforeren schoonsnijden 8 Aanlevering Analoog Digitaal Formaat VEDO is gehuisvest in de kelder van gebouw D (tegenover de ingang van de fitlink) op de universitaire campus Diepenbeek. VEDO is alle dagen van de week geopend van 8.30 tot uur (vrijdag tot 12 uur). Telefonisch is VEDO bereikbaar op het nummer Papieren versie (4 à 5mb) CD-Rom Memory stick enkel in PDF-formaat

10 Decentrale Reprodienst Voor kleinere opdrachten kun je steeds terecht bij de decentrale kopieer- en/of printapparaten op de Campus. Deze bevinden zich op de meest toegankelijke plaatsen. Op de meeste toestellen (behalve deze in de Agora) kan men tevens vanuit verschillende PC-werkstations printen. De gebruiker geeft een printopdracht vanuit welke applicatie dan ook. In de Bibliotheek kun je documenten scannen naar PDF of TIFF. De internetsite waar de scans kunnen afgehaald worden is https://pdfbib.uhasselt. be. De bestanden worden tijdelijk op deze site bewaard. Deze kopieermachines kunnen gebruikt worden tijdens de reguliere openingstijden van het gebouw. In de bibliotheek staat één specifieke book-copier voor studenten en medewerkers. Te gebruiken tijdens de openingstijden van de bibliotheek (zie pagina 4). 8 Prijs: (geldig voor kopies, prints, scans) kopiekaart 500 eenheden = 18,40 kopiekaart 100 eenheden = 4,00 Student boekhandel De cursussen en handboeken die je nodig hebt voor je studies kun je kopen in de Student Boekhandel, een samenwerkingsverband tussen Standaard Boekhandel en de Universiteit Hasselt. Ook papierwaren, wenskaarten, kranten en tijdschriften zijn er te koop. Restaurant en cafetaria Wie niet elke dag zijn of haar potje wil koken kan terecht in ons studentenrestaurant voor een middagmaal of een snack. Het studentenrestaurant is elke dag open van tot uur. Op de campus is ook een cafetaria waar je broodjes, dranken en snacks kan verkrijgen. De cafetaria is open op weekdagen van 8.30 tot uur en op zaterdag van tot uur. Op de agora vind je ook een elektronische winkel EQ-shop met van alles en nog wat: van drankjes, koekjes, broodjes, soep tot toiletpapier. Je betaalt met je protonkaart en je kunt er terecht tijdens de openingsuren van de campus. Je kunt best betalen met je geregistreerde protonkaart, dan alleen geniet je van een verminderd tarief. Registreren gebeurt door het Studentensecretariaat (zie pagina 2). Opladen van je protonkaart kun je aan de betaalautomaat bij het onthaal. Bovenvermelde kopiekaarten kun je, enkel met je protonkaart, kopen aan de automatische kaartverdeler in de agora. Verantwoordelijke : Patrick Carmans Tel of De openingsuren zijn: van maandag tot vrijdag van tot uur eveneens op vrijdag van tot uur zaterdag van 9.00 tot uur Tel De cafetaria is open op weekdagen van 8.30 tot uur en op zaterdag van tot uur

11 Studentenbegeleiding Vakinhoudelijke begeleiding Tijdens de colleges, werkzittingen en practica kun je vragen stellen aan het onderwijsteam. Met vragen over de leerstof kun je ook individueel terecht bij het onderwijsteam. Het initiatief is dan wel aan jou. Studiebegeleiding De ombuds en de onderwijskundigen staan open voor je vragen over je studiemethode en planning, je examenstrategie, de samenstelling van je studieprogramma, je studievoortgang of bij het maken van moeilijke keuze(s). Ook tijdens de examens kun je bij de studiebegeleiders terecht. Elke groep studenten heeft een ombuds. De ombuds bemiddelt tussen studenten en docenten, zorgt voorspecifieke regelingen in bijzondere omstandigheden (examens, persoonlijke problemen) en is een belangrijk aanspreekpunt. Medische en psychosociale opvang Voor consultatie bij een huisarts kan je terecht bij het onthaal voor meer informatie en afspraken. Deze arts rekent de gewone consultatietarieven aan. Psychosociale opvang Voor ondersteuning en psychologische hulp bij persoonlijke, relationele en/of sociale problemen die het studeren bemoeilijken, kun je terecht bij onze maatschappelijke assistente, Nele Craeghs in kantoor D11, telefonisch op of per Sedert 1 oktober 2006 werkt de Universiteit Hasselt samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) Sonar. Studenten kunnen hier, na doorverwijzing, terecht voor begeleiding indien zij problemen hebben van persoonlijke en/of relationele aard. De afdeling relatie en Welzijn van CAW Sonar is telefonisch bereikbaar op of per relatie.welzijn. Faciliteiten voor studenten in bijzondere omstandigheden Studenten in bijzondere omstandigheden zijn studenten met een lichamelijke of psychische functiebeperking, topsportstudenten en werkstudenten. Opdat de omstandigheden waarin je je als student bevindt geen aanleiding zouden geven tot studievertraging, kun je redelijke faciliteiten aanvragen. Belangrijk hierbij is de nadruk op redelijkheid, die afhangt van de mate van haalbaarheid, aanvaardbaarheid en verdedigbaarheid van de faciliteiten. Als je je in één van bovenstaande bijzondere omstandigheden bevindt kan je dit melden via een formulier dat je vindt bij je inschrijvingsformulieren of in je studentendossier op internet. Je zal dan uitgenodigd worden voor een intake gesprek. De volledige procedure vind je op de website Trainingen Faalangsttraining Aan de universiteit Hasselt bestaat de mogelijkheid om in kleine groepjes deel te nemen aan een stressweerbaarheidstraining, ook wel genoemd faalangsttraining. De overgang naar de eerste jaren van het hoger onderwijs brengt vaak heel wat onzekerheid en spanning teweeg. Soms gaat dit de overhand nemen op het studeren zelf. Wanneer dat het geval is, spreken we van overmatige studiestress of faalangst. In de stresstraining of faalangsttraining is het de bedoeling om te komen tot een beter algemeen functioneren en meer specifiek tot beheerster studeren en examens afleggen. De training bestaat uit 10 sessies. Als je denkt voor deze training in aanmerking te komen kun je een informatiegesprek aanvragen bij de coördinator van de dienst Studentenvoorzieningen. Assertiviteitstraining Opkomen voor jezelf: makkelijk gezegd maar in veel gevallen moeilijker om te doen. Vaak weet je pas achteraf hoe je had moeten reageren of wat je had moeten doen. Waarom doe je het niet gewoon wanneer het moment zich voordoet? Herken je jezelf, doe er wat aan en kom naar de assertiviteitstraning! Sollicitatietraining De sollicitatietraining wordt georganiseerd in samenwerking met SEIN en de VDAB. Ze bestaat uit een algemene infosessie Start van een loopbaan (1 sessie) en de echte sollicitatietraining (3 sessies). De mogelijkheid bestaat om na de training (tegen bijkomende betaling) een individuele afspraak te maken met een loopbaanadviseur. Je krijgt hierover meer informatie tijdens de laatste sessie. Een overzicht van de onderwijskundigen vind je op pagina 27. Aan de UHasselt is tevens een vaste studentenpsychiater verbonden. Meer info vind je over bovenstaande trainingen vind je op

12 Studentenraad / Medezeggenschap Studentenverenigingen Aan de Universiteit Hasselt kan je als student(e) het beleid mee bepalen via diverse beheers- en adviesorganen (faculteitsraden, departementsraden, onderwijsraad, sportraad, cultuurraad, raad voor studentenvoorzieningen, raad van bestuur, associatieraad). De Studentenraad coördineert alle studentenvertegenwoordigers van de universiteit en bestaat uit minstens 8 personen, verkozen uit vier kieskringen (één per faculteit). Zij duiden aan welke studenten de studentengemeenschap zullen vertegenwoordigen in de beleids- en adviesraden van de UHasselt. Zij zijn ook de gesprekspartner van de universiteit en stippelen het gevoerde beleid uit. De Studentenraad houdt zich ook bezig met de studentenverenigingen: in samenspraak met hun stelt zij bijvoorbeeld de verdeelsleutel van de subsidies op. Een speciale functie binnen de Studentenraad is die van studentencoördinator: hij of zij brengt de verenigingen samen voor overleg en probeert hen aan te zetten tot zoveel mogelijk samenwerking, zodat de UHasselt en de tul een leukere plaats worden voor iedere student! De Studentenraad heeft zijn eigen website: Zeker bezoeken! Elke opleiding heeft een studentenvereniging: Biomedica voor biomedische wetenschappen Commeatus voor verkeerskunde DIP s voor chemie en biologie Filii Lamberti voor wiskunde, fysica en informatica Hermes voor toegepaste economische wetenschappen Miezerik voor geneeskunde Themis voor rechten. AES is de vereniging voor uitwisselingsstudenten, en organiseert activiteiten om de integratie van buitenlandse studenten te bevorderen. AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), een internationale organisatie die o.m. buitenlandse stages en jobdaysorganiseert. Daarnaast zijn er ideologische verenigingen, zoals de Christelijke Campus Gemeenschap (CCG) en het Vrijzinnig Limburgs Universitair Genootschap (VLUG). Verder zijn ook nog volgende verenigingen actief binnen de UHasselt: Inderdaad! een holebijongerengroep in de provincie Limburg en Students On Stage (SOS) een toneelvereniging. Als alumniverenigingen zijn er Liekos, Telios en Alumni BMW. Bereikbaarheid van de campus Openbaar Vervoer De campus is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer, zowel vanuit Hasselt als vanuit Genk. Vanuit Hasselt vertrekken verschillende lijnen richting campus (45, 36, 20A) om het kwartier zodat je in beide richtingen een bus gratis (met je studentenpas) kunt nemen. Vanuit Genk kun je om het halfuur naar de campus en terug. Voor financiële tussenkomst abonnementen zie UHasselt financiering of Taxidienst Zondagavond brengt onze taxi je om uur van het station Hasselt naar je kamer. Een taxiticket koop je bij het loket Studentenvoorzieningen voor 1. Carpooling Studenten Biomedische Wetenschappen die carpoolen naar Maastricht, kunnen een carpoolvergoeding krijgen. Fiets en auto De omgeving van de campus is zeer fietsvriendelijk. Via veilige en prettige fietspaden die door het groen kronkelen kan je de campus bereiken. De fietsstallingen op de campus zijn overdekt en bewaakt. Op de campus kan je een fiets gratis lenen. (zie VEDO pagina 16). Voor de wagen is er een ruime parking

13 WIE, WAT, WAAR Studentensecretariaat Coördinator Danny Smets Lokaal D Secretariaat Lokaal D17 = loket Studentensecretariaat Annie Vanheusden Lut Luts Onderwijssecretariaten Faculteit Wetenschappen, Geneeskunde en Rechten Danny Smets Lokaal D Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Josiane Hermans Marie-Rose Vleugels Lokaal A Verkeerskunde Anita Moureau Lokaal A

14 Studentenvoorzieningen Onderwijskundigen Coördinator Johan Schoofs Lokaal D Faculteiten Wetenschappen en Geneeskunde Monique Maelstaf Lokaal D Psychosociale opvang Nele Craeghs Lokaal D Inge Jacobs Lokaal D Loket Studentenvoorzieningen : terugbetalen laptop met gespreide betaling, lenen van een fiets, documenten voor financiële tussenkomsten, vragen vanuit studentenverenigingen Huisvesting, studiefinanciering, jobstudenten, woontoelage, computertoelage, individuele financiële tussenkomsten Sportcoördinator Anny Huysmans Lokaal D17 = loket Studentenvoorzieningen Josée Vranken Dries Schuurmans Lokaal D Lokaal J17/ Sportkot GSM 0477/ Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Ingrid Vandenreyt Chris Masui Ilse Hornikx Ilse Peters Lokaal D Lokaal B Lokaal B Lokaal B Faculteit Rechten Beatrix Engelen Lokaal B Cultuurcoördinator Coördinator VEDO Etienne Wysmans VEDO lokaal of 69 Verkeerskunde Inge Jacobs Lokaal D Coördinator Repro Patrick Carmans Campuspolitie Inspecteur Jean Pijkels

15 UNIVERSITEIT VAN DE TOEKOMST

Studiefinanciering Toelagen van de Vlaamse Overheid Toelagen vanuit de UHasselt Andere financiële tegemoetkomingen

Studiefinanciering Toelagen van de Vlaamse Overheid Toelagen vanuit de UHasselt Andere financiële tegemoetkomingen Studiefinanciering Toelagen van de Vlaamse Overheid Toelagen vanuit de UHasselt Andere financiële tegemoetkomingen Studeren Studietoelagen van de Vlaamse Overheid De voorwaarden om een studietoelage te

Nadere informatie

NUTTIGE INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIGE STUDENTEN

NUTTIGE INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIGE STUDENTEN NUTTIGE INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIGE STUDENTEN STUDEREN AAN DE UHASSELT Verder studeren is een grote stap in je leven. Je komt in een nieuwe omgeving terecht, ontmoet nieuwe mensen en ontdekt je talenten.

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Sint-Niklaas STUVO+ Spring gerust even binnen!

Sint-Niklaas STUVO+ Spring gerust even binnen! Wegwijs Campus Waas Sint-Niklaas STUVO+ Spring gerust even binnen! YIIIIAAAAAH INFORMATIE ALLE NUTTIGE INFO IN één WAAIER: Sport, cultuur, ombuds, studentenclubs, sociale dienst en zoveel meer... Studentenleven

Nadere informatie

Nuttige informatie voor toekomstige studenten

Nuttige informatie voor toekomstige studenten 2017-2018 Nuttige informatie voor toekomstige studenten Verder studeren is een grote stap in je leven. Je komt in een nieuwe omgeving terecht, ontmoet nieuwe mensen en ontdekt je talenten. Spannend, wellicht

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

Masteropleidingen industriële wetenschappen

Masteropleidingen industriële wetenschappen faculteit industriële ingenieurswetenschappen 2013-2014 Masteropleidingen industriële wetenschappen BOUWKUNDE BIOCHEMIE CHEMIE ELEKTRONICA-ICT ELEKTROMECHANICA ENERGIE! NUCLEAIRE TECHNOLOGIE Uniek in Vlaanderen!

Nadere informatie

Studiefinanciering. Infofiche 1. WAT VOORAF GING

Studiefinanciering. Infofiche 1. WAT VOORAF GING Infofiche Studiefinanciering Het verkrijgen van een studietoelage van de Vlaamse overheid is de belangrijkste en bekendste maatregel onder studiefinanciering maar ook financiering vanuit de sociale dienst

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2012-2013 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

STUDIETOELAGEN VAN DE

STUDIETOELAGEN VAN DE 4 5 1 Nationaliteitsvoorwaarden 1 STUDIETOELAGEN 3 Financiële voorwaarden STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2016-2017 Studievoorwaarden 1 2 Je moet aan 3 voorwaarden voldoen om een studietoelage van

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt

STUDENT aan de Universiteit Hasselt STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2010-2011 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016

STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016 4 1 Nationaliteitsvoorwaarden Studievoorwaarden 1 2 3 Financiële voorwaarden STUDIETOELAGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID 2015-2016 Bereken zelf je studietoelage 4 5 Wanneer en hoe aanvragen? 6 Vermindering

Nadere informatie

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016

SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016 SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD 2015-2016 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn en/of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

Verkeerskunde 2011-2012

Verkeerskunde 2011-2012 Verkeerskunde 2011-2012 Bachelor en master in de verkeerskunde Bachelor en master in de verkeerskunde BACHELOROPLEIDING MASTEROPLEIDING VOORKENNIS VOOR DE BACHELOROPLEIDING WERKMETHODEN EXAMENSPREIDING

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Voeding. Huisvesting. Strategische doelen studentenvoorzieningen

Voeding. Huisvesting. Strategische doelen studentenvoorzieningen Voeding De Universiteit Hasselt beschikt op zowel Campus Hasselt als Campus Diepenbeek over een studentenrestaurant dat een dagelijks variërend aanbod aan koude en warme maaltijden, diverse dranken en

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE PROFIEL OPLEIDING VOOR WIE? Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

SOCIALE DIENST STUDENTEN

SOCIALE DIENST STUDENTEN SOCIALE TOELAGE / LENING LANGE TERMIJN / VERMINDERING STUDIEGELD SOCIALE DIENST STUDENTEN 2016-2017 Met dit formulier kan je een sociale toelage, een lening lange termijn en/of een vermindering studiegeld

Nadere informatie

Reglement voor de gebruiker

Reglement voor de gebruiker Reglement voor de gebruiker Wie heeft toegang tot de bib? Artikel 1 De Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, haar dienstverlening

Nadere informatie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Wetenschappen Faculteit Wetenschappen Infodag: zaterdag 25 maart 2017 Informatie voor alle opleidingen Wiskunde Biochemie en biotechnologie Informatica Biologie Fysica Geologie Chemie Geografie 1 Informatie voor alle

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé Verder studer e n Wat je best weet als student in spé Alles over verder studeren Alles over centen voor studenten www.centenvoorstudenten.be www.cebud.be www.studietoelagen.be Lees ook onze folder Studietoelage

Nadere informatie

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 17:18:31 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 13/06/2014 17:18:21 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 2 13/06/2014 17:18:22 20140606F

Nadere informatie

EXTERNE BEURZEN. Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen. Je kan een aanvraag indienen tot en met 30 november 2017.

EXTERNE BEURZEN. Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen. Je kan een aanvraag indienen tot en met 30 november 2017. EXTERNE BEURZEN 2017-2018 Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen. Je kan een aanvraag indienen tot en met 30 november 2017. Vul dit aanvraagformulier digitaal in, druk

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Afdeling Studietoelagen tel. 1700 (gratis), elke werkdag van 9 tot 19 uur Kom naar de bezoekdagen van het ministerie van Onderwijs. Openingsuren

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Studentenvoorzieningen

Jaarverslag 2012. Studentenvoorzieningen Jaarverslag 2012 Studentenvoorzieningen Jaarverslag 2012 Studentenvoorzieningen D/2013/2451/14 INHOUD 2012 1. Professionalisering 4 2. Huisvesting 5 2.1. studentenhuizen 5 2.2. capaciteit 5 2.3. gemiddelde

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen

Faculteit Sociale Wetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Infodag: zaterdag 25 maart 2017 Informatie voor alle opleidingen Communicatieschappen Politieke schappen Sociologie Masteropleidingen: sociale en culturele antropologie

Nadere informatie

Living in Leuven. Informatiesessie voor Nederlandse studenten Vrijdag 18 september, 14.30u

Living in Leuven. Informatiesessie voor Nederlandse studenten Vrijdag 18 september, 14.30u Living in Leuven Informatiesessie voor Nederlandse studenten Vrijdag 18 september, 14.30u Papierwerk Politie Verkeer en vervoer Studentenverenigingen o Voorstelling KSV Hollandia Papierwerk Wat maakt de

Nadere informatie

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN

THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY. VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN THROUGH OTHERS, WE BECOME OURSELVES LEV VYGOTSKY VU: Psychologische Kring VZW, Tiensestraat 102, 3000 LEUVEN www.psychokring.be Psychologische Kring Leuven 2 DE PSYCHOLOGISCHE KRING Beste psychologiestudent,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

EXTERNE BEURZEN 2015-2016

EXTERNE BEURZEN 2015-2016 SOCIALE DIENST STUDENTEN EXTERNE BEURZEN 2015-2016 Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen bij de Sociale Dienst Studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Je kan een

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Vlaanderen is onderwijs

Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs Gaatje kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit. En je komt vlugger

Nadere informatie

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT!

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! De fiets is het snelste en gemakkelijkste vervoermiddel in de stad. Maar je raakt hem soms sneller kwijt dan je lief is. Hoewel er geen waterdichte

Nadere informatie

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700

uw kenmerk 1 telefoonnummer 1700 XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X 1700 DILBEEK BELGIE Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Studietoelagen Koning Albert II-laan 15-1210

Nadere informatie

Campus Dansaert Campus Jette 2011

Campus Dansaert Campus Jette 2011 Campus Dansaert Campus Jette 2011 Talenttraining www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Talenttraining? Ben ik goed voorbereid op het hoger onderwijs? Wat boeit me? Waarin

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 460 (2004-2005) Nr. 5. Zitting 2005-2006. 9 november 2005 1204 OND

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 460 (2004-2005) Nr. 5. Zitting 2005-2006. 9 november 2005 1204 OND Zitting 2005-2006 9 november 2005 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

uw kenmerk XXXXXXXXXXXX telefoonnummer 1700

uw kenmerk XXXXXXXXXXXX telefoonnummer 1700 XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 1 1700 DILBEEK BELGIE Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Studietoelagen Koning Albert II-laan 15-1210

Nadere informatie

NIEUW! BA-NA-BA* BIO-INFORMATICA *BACHELOR NA BACHELOR

NIEUW! BA-NA-BA* BIO-INFORMATICA *BACHELOR NA BACHELOR NIEUW! BA-NA-BA* BIO-INFORMATICA *BACHELOR NA BACHELOR 2015-2016 BIO-INFORMATICA VOOR WIE Als je een bachelordiploma hebt in de Biomedische Laboratoriumtechnologie of een diploma hoger onderwijs waardoor

Nadere informatie

OU Online. Wat? Studienet is de besloten elektronische studeer- en werkomgevingen van de Open Universiteit.

OU Online. Wat? Studienet is de besloten elektronische studeer- en werkomgevingen van de Open Universiteit. OU Online A. Studienet 1. Algemeen Wat? Studienet is de besloten elektronische studeer- en werkomgevingen van de Open Universiteit. Gebruik? Meest recente informatie en nieuws Overzicht eigen studie eigen

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement)

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement) KWALITEITSBAROMETER STUDENTEN (AFNAME 2e SEMESTER 09-10) Bachelor in de Medische beeldvorming Algemeen # respondenten: 84 (51,2%) imago van HUB in Vlaanderen imago van HUB in Vlaanderen internationale

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER STUDENT BRUGTRAJECT

INTAKEFORMULIER STUDENT BRUGTRAJECT University Colleges Leuven-Limburg Groep Gezondheid en Welzijn Campus LiZa Schiepse Bos 5 3600 Genk INTAKEFORMULIER STUDENT BRUGTRAJECT 2016-2017 Welkom in onze hogeschool. Wij stellen het zeer op prijs

Nadere informatie

nr. 489 van TOM VAN GRIEKEN datum: 15 juli 2016 aan HILDE CREVITS Studietoelagen - Toekenningen aan niet-belgen

nr. 489 van TOM VAN GRIEKEN datum: 15 juli 2016 aan HILDE CREVITS Studietoelagen - Toekenningen aan niet-belgen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 489 van TOM VAN GRIEKEN datum: 15 juli 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Studietoelagen - Toekenningen aan niet-belgen

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Fonds Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kan je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kan je terecht bij: Fonds De Nationale Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

zaterdag 28 maart 2015

zaterdag 28 maart 2015 zaterdag 28 maart 2015 Faculteit Sociale Wetenschappen Communicatiewetenschappen Politieke wetenschappen Sociologie Masteropleidingen: sociale en culturele antropologie, vergelijkende en internationale

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname

STUDIEFINANCIERING. Fonds. Studiefinanciering. Suriname. Studiefinanciering. Studeren is investeren in jezelf! in Suriname Waar 1 kan ik terecht voor meer informatie? Voor meer informatie over studiefinanciering in Suriname, kun je onze website bezoeken: Website: www.fss.sr Ook kun je terecht bij: Fonds Studiefinanciering

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie

SOCIALE DIENST STUDENTEN

SOCIALE DIENST STUDENTEN EXTERNE BEURZEN SOCIALE DIENST STUDENTEN 2016-2017 Met dit formulier kan je één of meerdere externe beurs/beurzen aanvragen bij de Sociale Dienst Studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Je kan een

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken GRADUATEN 2008-2009 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken 6 graduaten in management: Boekhouden Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS. Academiejaar 2016/2017. bachelor. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

NIEUWE CAMPUS. Academiejaar 2016/2017. bachelor. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor Verpleegkunde Flextraject Verpleegkunde Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen bachelor Verpleegkunde Flextraject Verpleegkunde Heb je altijd

Nadere informatie

Japanologie Onthaal

Japanologie Onthaal Japanologie Onthaal 2016-2017 STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT Doel van deze workshop Doel van de workshop Studieloopbaanbegeleiding? Universitair onderwijs: wat houdt het in? STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Infodag: zaterdag april 07 Informatie voor alle opleidingen Rechten Criminologische wetenschappen Informatie voor alle opleidingen Infomarkt College De Valk via Tiensestraat

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

PROEFRITTEN. Revalidatiewetenschappen & kinesitherapie Data: woensdagen 18 februari, 25 maart en 22 april 2015 telkens van 13.45 tot 16.

PROEFRITTEN. Revalidatiewetenschappen & kinesitherapie Data: woensdagen 18 februari, 25 maart en 22 april 2015 telkens van 13.45 tot 16. PROEFRITTEN Terwijl de meeloopdagen aan leerlingen de mogelijkheid geven om mee te lopen met onze studenten tijdens hun normale lessen en practica, richten we de proefritten op maat in voor leerlingen

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD Ingevolge artikel 186 van het decreet RETRIBUTIEREGLEMENT SPORTHALLEN KAPRIJKE LEMBEKE DATUM BESLISSING: 26 februari 2015 DATUM BEKENDMAKING: 2 maart 2015 Artikel 1: Sportief

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu. www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Sheffield is de derde grootste stad van

Nadere informatie

Praktische richtlijnen organisatoren

Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen en taken voor de sportfederaties/sportdiensten die een Sportac - opleiding aanvragen Inhoud 1. Accommodatie 2. Promotie van de opleiding 3. Inschrijvingen

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014 SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER 2013-31 AUGUSTUS 2014 AANVRAAGFORMULIER VOOR JEUGDSUBSIDIES Naam vereniging:... Wij, ondergetekenden Secretaris van de vereniging: en voorzitter van de

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR VERPLEEGKUNDE FLEXTRAJECT VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR VERPLEEGKUNDE FLEXTRAJECT VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR VERPLEEGKUNDE FLEXTRAJECT VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR VERPLEEGKUNDE FLEXTRAJECT VERPLEEGKUNDE Heb je altijd

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Onthaaldocument starters verkorte opleiding (2-3 sem)

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Onthaaldocument starters verkorte opleiding (2-3 sem) Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Onthaaldocument starters verkorte opleiding (2-3 sem) Beste student Heel hartelijk welkom in de verkorte opleiding Kleuteronderwijs van Thomas More op de campus

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break?

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break? Aan de slag Als je werkt worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

laptop antivirus netwerk aanmelden server e mail website blackboard printen locker help

laptop antivirus netwerk aanmelden server e mail website blackboard printen locker help laptop geen spelletjes, antivirus niet verwijderen orde op harde schijf mappen en submappen backup [cd/dvd schrijven] enkele vaste pc s in B2 grafisch [caad] ms office, internet enkel opslaan op server

Nadere informatie

Nuttige tips Start op tijd met je zoektocht naar een studentenkamer. Ken je prioriteiten: weet wat je wilt! Verken de omgeving, ook s avonds.

Nuttige tips  Start op tijd met je zoektocht naar een studentenkamer.  Ken je prioriteiten: weet wat je wilt! Verken de omgeving, ook s avonds. Op kot of pendelen? Een moeilijke vraag. Als je ver van Brussel woont, is op kot gaan voor veel studenten een logische keuze. Maar hoeveel kost dat en waar kun je terecht? Hoe begin je best aan je zoektocht

Nadere informatie

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014 Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven Academiejaar 2013-2014 Dienst Voortgezette Opleidingen KAHO Sint-Lieven, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent Preventieadviseur Basismodule

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie